ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 4 7. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φήμη μιας επιχείρησης αποτελεί βασικό της χαρακτηριστικό και περιουσιακό στοιχείο. Αυτή η φήμη σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στην συμμόρφωση με το νόμο, τον σεβασμό στους κανόνες, την συμπεριφορά που ακολουθείται και τα πρότυπα ηθικής που επικρατούν κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το όραμα και η αποστολή της ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε. (Εταιρία), οι αξίες και ο παρών Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (Κώδικας) παρέχουν τις οδηγίες που είναι ουσιαστικές για την επιτυχία της Εταιρίας, η οποία αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του κλάδου, ταυτόχρονα όμως μια από τις πλέον ιστορικές με μακροχρόνια παρουσία και ενεργή συμβολή στην πρώτη εφαρμογή και στην διάδοση σύγχρονων ιατρικών προϊόντων και τεχνικών στην καρδιολογία, καρδιοχειρουργική και επεμβατική ακτινολογία στην Ελλάδα. Ο παρών Κώδικας έχει ως στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων και κάθε ενδιαφερόμενου για τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της Εταιρίας και του Προσωπικού της προς τους Πελάτες της, το Σύστημα Υγείας και την Κοινωνία γενικότερα. Επιπλέον περιλαμβάνει τους κανόνες που διέπουν την ενδο-εταιρική συμπεριφορά και διεργασίες. Λαμβάνοντας υπόψη τη νομική και ρυθμιστική πολυπλοκότητα των σημερινών αγορών ιατρικών προϊόντων, είναι ουσιαστικό να υπάρξει μια σαφής πολιτική και κανόνες συμπεριφοράς, που να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται από το σύνολο του προσωπικού, από τα κατώτατα έως τα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας της επιχείρησης. Η Διοίκηση της Εταιρίας είναι υπεύθυνη στο να καθορίζει, να ανανεώνει και να εφαρμόζει συνεχώς τα πρότυπα της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, ανάλογα με τις αλλαγές στο κανονιστικό, ρυθμιστικό και επιχειρηματικό πλαίσιο και τους κανόνες. Είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων να εφαρμόσουν τον Κώδικα. 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Η Εταιρία και οι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι σύμβουλοι της, εφαρμόζουν και συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς νόμους, ρυθμίσεις και κανονισμούς που αφορούν την κατασκευή, διανομή, προώθηση, διάθεση, διαφήμιση, μάρκετινγκ, χρήση και παρακολούθηση ιατρικών προϊόντων. Επιπλέον εφαρμόζονται οι κανόνες που αφορούν την διεξαγωγή κλινικών μελετών, ενώ επίσης εφαρμόζεται σύστημα συνεχούς επαγρύπνησης, ιχνηλασιμότητας και άμεσης ανάκλησης προϊόντων. Τέλος, η Εταιρία είναι αναγνωρισμένη και διαπιστευμένη από όλες τις αρμόδιες αρχές που ρυθμίζουν την διακίνηση και εμπορία ιατρικών προϊόντων

4 Τα προϊόντα της Εταιρίας τελούν υπό αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν κυβερνητικές υπηρεσίες, υπουργεία υγείας και άλλες ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανονισμών περί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων εγκρίσεων μάρκετινγκ, διεξαγωγής κλινικών μελετών, απαιτήσεων για καλές πρακτικές και πρότυπα κατασκευής, ελέγχων σχεδίασης, ελέγχων ετικέτας και διαφήμισης, και άλλων κανονισμών και ελέγχων περί των προϊόντων που δημοσιεύονται από κυβερνητικές υπηρεσίες. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την υποβολή αναφοράς για οποιοδήποτε σημαντικό ζήτημα στη Διοίκηση ή/και τον Επικεφαλής Υπεύθυνο Ποιότητας. Η Εταιρία έχει δεσμευτεί στη διατήρηση μιας ανοικτής, εποικοδομητικής και επαγγελματικής σχέσης με τους ρυθμιστικούς φορείς για ζητήματα ρυθμιστικής πολιτικής, υποβολής, συμμόρφωσης και απόδοσης των προϊόντων που εμπορεύεται. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την υποβολή αναφοράς για οποιαδήποτε ζήτημα ποιότητας στη Διοίκηση ή/και τον Επικεφαλής Υπεύθυνο Ποιότητας. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας έχει την ευθύνη να εκφράζει ανεξάρτητη άποψη και να αναδεικνύει σημαντικά ζητήματα ποιότητας στην Διοίκηση της Εταιρίας. 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από την Εταιρία τελούν υπό αυστηρό ρυθμιστικό καθεστώς που ορίζουν κυβερνητικές υπηρεσίες, υπουργεία υγείας και άλλες ρυθμιστικές αρχές. Οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις περί προϊόντων παγκοσμίως και ακολουθούν τις οδηγίες των κατασκευαστών. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την συμμόρφωση και διάδοση καλών πρακτικών και ορθής χρήσης των προϊόντων καθώς και για την συμμόρφωση με διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά, ρυθμιστικά και ηθικά πρότυπα στις περιπτώσεις που διεξάγονται ή υποστηρίζονται ερευνητικά προγράμματα. 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η Εταιρία είναι εντεταλμένη στην παροχή προϊόντων μεγάλης ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, ποιότητας και αξιοπιστίας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών και των ιατρών και προάγουν την παροχή φροντίδας υγείας. Υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων. Οι εργαζόμενοι εξηγούν επαρκώς στους χρήστες και παρακολουθούν ότι η χρήση και εφαρμογή των προϊόντων ακολουθεί τα διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά, νομικά, κατασκευαστικά και ηθικώς αποδεκτά πρότυπα

5 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικότητας, ταχύτητας, και εξυπηρέτησης για να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του Συστήματος Υγείας και των Ασθενών που χρήζουν φροντίδας σε αυτό. Το Προσωπικό της Εταιρίας είναι άριστα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ώστε η πληροφόρηση που παρέχεται να είναι επαρκής, ειλικρινής και ακριβής και να αφορά όλα τα πραγματικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επαρκή και επαναληπτική εκπαίδευση και συνεχή εποπτεία των επαγγελματιών υγείας κατά την χρήση των ιατρικών προϊόντων της Εταιρίας. Επιπλέον υπάρχει συνεχής (24ωρη, 7ημερη) παροχή τεχνικής βοήθειας και άμεση ανταπόκριση για την κάλυψη των οποιονδήποτε αναγκών και για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπρόσθετα λειτουργεί αδιάλειπτα αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλασιμότητας, παρακολούθησης, επαγρύπνησης και άμεσης ανάκλησης προϊόντων, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. Τέλος εφαρμόζεται και αξιοποιείται σύστημα συνεχούς αξιολόγησης των αναγκών και της ικανοποίησης των πελατών της Εταιρίας. 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Εταιρία αποδίδει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται ένα ευέλικτο και άρτια δομημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι βασισμένο στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και στους στόχους της επιχείρησης και παρέχει σε όλους τους εργαζομένους την απαραίτητη καθοδήγηση ώστε να εξασφαλίζεται σταθερά και αμετάκλητα υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Ο τρόπος αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων διασφαλίζει την ποιότητα. Ειδικότερα: οι χώροι είναι καθαροί, ελεγχόμενης πρόσβασης, σωστής οργάνωσης και θερμοκρασίας. Υπάρχουν καταγραφές και στοιχεία των προϊόντων, γεγονός που εξυπηρετεί και την ιχνηλασιμότητα, τα δε στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από τις αρχές και τους συνεργαζόμενους κατασκευαστικούς οίκους, εφόσον ζητηθούν. Τα προϊόντα δεν διατίθενται εάν: είναι καταστραμμένα, έχει ανοίξει η συσκευασία τους, έχει λήξει η ημερομηνία τους, εάν υπάρχει ένδειξη ότι θα χρησιμοποιηθεί εκτός ετικέτας ή εκτός της περιοχής ευθύνης της Εταιρίας. Το προσωπικό που υποστηρίζει τα προϊόντα είναι επαρκώς εκπαιδευμένο και υπάρχουν λεπτομερή αρχεία της εκπαίδευσης τους. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αφορά όλα τα τμήματα της Εταιρίας και κάθε εργαζόμενος τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες και συμβάλλει ενεργά στην διαρκή εφαρμογή και στην βελτίωσή του. Η Εταιρία έχει πιστοποιηθεί με EN ISO 9002:1994, EN 46002:1999, ΕΝ ΙSO 9001:2000, ΕΝ ISO 13488:2000, EN ISO 13485:2003, ΔΥ8δ/1348/2004, ISO 9001:2008 και αναμένεται εντός του Μαΐου 2011 η απόκτηση του Περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14001:

6 7. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η Εταιρία και το Προσωπικό της εφαρμόζουν την νομοθεσία περί αντι-τραστ, θεμιτού ανταγωνισμού και αντι-μονοπωλίων και προωθούν τον ελεύθερο, δίκαιο, θεμιτό και ανοικτό ανταγωνισμό στην αγορά, αποφεύγοντας αθέμιτες συνεργασίες και ενέργειες που οδηγούν σε μονοπωλιακές καταστάσεις εκμετάλλευσης του Συστήματος Υγείας. Δραστηριότητες και ενέργειες που απαγορεύονται αφορούν: συμφωνίες με στόχο την διαίρεση των πελατών ανάλογα με την κατηγορία ή την γεωγραφική τους κατανομή, τον καθορισμό των τιμών προϊόντων ή των όρων των συναλλαγών, την σκόπιμη μη προώθηση και διάθεση προϊόντων σε συγκεκριμένους πελάτες, και γενικότερα την ανταλλαγή κάθε είδους ανταγωνιστικών πληροφοριών που στόχο έχουν να μειώσουν τον ανταγωνισμό και να δημιουργήσουν καταστάσεις εκμετάλλευσης των αγοραστών. Η Εταιρία επιδιώκει να πείσει τους υπεύθυνους επιστήμονες και τα στελέχη του (Δημόσιου και Ιδιωτικού) Συστήματος Υγείας να επιλέξουν τα προϊόντα της, προβάλλοντας κατάλληλα τα πραγματικά τεχνοοικονομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών της και την ικανότητα τους να εξυπηρετήσουν επαρκώς και αποτελεσματικά τις υπάρχουσες ανάγκες τους. Ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας γνωμοδοτεί σε όλες τις περιπτώσεις εκείνες που προγραμματίζεται οποιαδήποτε συνεργασία με ανταγωνιστική επιχείρηση και στις περιπτώσεις εκείνες που η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Εταιρίας θέλουν διασφάλιση πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι ενέργειες τους κινούνται στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων και κανονισμών θεμιτού ανταγωνισμού. Η Εταιρία με τις δραστηριότητες της προασπίζει το δίκαιο, την ισότητα, τον υγιή ανταγωνισμό, την ειλικρίνεια, τον αλληλοσεβασμό, την ηθική, την δικαιοσύνη, και καταδικάζει τις διακρίσεις, την εκμετάλλευση των αδυνάμων, και τις αδιαφανείς και παράτυπες ή παράνομες πρακτικές. 8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ Η Εταιρία και το Προσωπικό της διασφαλίζουν ότι όλες οι ενέργειες και τα μέσα διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων, καθώς και οι αξιώσεις, οι συγκρίσεις και τα επιχειρήματα που προβάλλονται είναι ακριβή, αντικειμενικά, σαφή, αιτιολογημένα, ισορροπημένα, ξεκάθαρα και βασίζονται σε επιστημονικά και αληθινά δεδομένα. Η προώθηση έχει ως στόχο να δώσει μια ξεκάθαρη και δίκαιη εικόνα των τεχνικών, λειτουργικών, κλινικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των προϊόντων σε σχέση με τα εναλλακτικά που υπάρχουν στον ανταγωνισμό και ενθαρρύνει την ορθολογική χρήση των ιατρικών τεχνολογικών προϊόντων. Κάθε πληροφορία, επικοινωνία, υλικό, καταχώρηση, και διαφήμιση της Εταιρίας είναι ειλικρινής, αντικειμενική, αξιόπιστη και σε απόλυτη συμφωνία με τις διατάξεις και τον Κώδικα

7 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Το προσωπικό του τμήματος πωλήσεων εκτελεί τα καθήκοντά του με ευθύνη, επαγγελματισμό και ηθική συμπεριφορά και παρέχει στις επαφές του με τους ιατρούς και τα στελέχη του Συστήματος Υγείας εξακριβωμένες και έγκυρες πληροφορίες για τα προϊόντα της Εταιρίας. Είναι άρτια καταρτισμένο, εκπαιδεύεται και παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της γνώσης και της τεχνολογίας, ώστε να την μεταφέρει και να ενημερώνει τους επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζεται για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο τους και να τους βοηθά, έτσι ώστε να παρέχουν καλύτερη και αποτελεσματικότερη φροντίδα υγείας. Για την καλύτερη στήριξη των πελατών σε ότι αφορά την ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των ιατρικών προϊόντων, το τμήμα πωλήσεων στελεχώνεται και με ειδικούς επιστήμονες εξειδικευμένους και μετεκπαιδευμένους στους επιμέρους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρίας. Οι επιστήμονες αυτοί έχουν ως στόχο την συνεχή υποστήριξη τόσο των πωλητών όσο και των πελατών της Εταιρίας. Η Εταιρία επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και ενθάρρυνση του προσωπικού της ώστε με τις αποδόσεις του να ικανοποιεί και να υπερκαλύπτει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, με αποτελεσματικότητα, ποιότητα και ευπρέπεια. Η Εταιρία και το προσωπικό της συμπεριφέρονται προς όλους με τρόπο που συνάδει με υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού, ευπρέπειας, και ηθικής συμπεριφοράς. Κανένας δεν προβαίνει σε ενέργειες ή πράξεις που ως στόχο έχουν να πλήξουν, να αδικήσουν, να καταχραστούν ή να εκμεταλλευτούν, κάποιον τρίτο. 10. ΔΙΚΑΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συναλλάσσονται με εντιμότητα με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές, και τους εργαζόμενους της Εταιρίας. Κανείς δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται τον άλλο μέσα από χειραγώγηση, απόκρυψη, κατάχρηση προνομιακής ενημέρωσης, παρερμηνεία πραγματικών δεδομένων, ή άλλες πρακτικές άδικης συναλλαγής. 11.ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να εκπληρώνουν πιστά τα καθήκοντά τους στην Εταιρία και να προασπίζουν με θεμιτά μέσα τα συμφέροντα της. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει οι εργαζόμενοι και οι συγγενείς τους, να αποφεύγουν την εμπλοκή σε δραστηριότητες όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα τους έρχονται σε αντίθεση και σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρίας. Αυτό μπορεί να προκύψει όταν ο εργαζόμενος υπάλληλος ή συγγενικό του πρόσωπο αναλαμβάνει δραστηριότητες με οικονομικά συμφέροντα που προκαλούν δυσκολίες στο να εκτελέσει το καθήκον του προς την Εταιρία αποτελεσματικά και αντικειμενικά

8 Οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, όπως: η συνεργασία, απασχόληση, ιδιοκτησιακή ή άλλη οικονομική σχέση με έναν ανταγωνιστή, έναν προμηθευτή, ή έναν πελάτη της Εταιρίας, το οικονομικό όφελος από συναλλαγές της Εταιρίας, η χρήση υλικών, προϊόντων, συστημάτων και κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας για μη εγκεκριμένη χρήση και προσωπικό όφελος, η αποδοχή δώρων, χρημάτων ή άλλων παροχών μεγάλης αξίας από πελάτη, ανταγωνιστή, ή προμηθευτή χωρίς γνώση και έγκριση της Διοίκησης της Εταιρίας, ε) η επιλογή συνεργάτη ή προμηθευτή εξαιτίας συμφωνίας ή οικονομικού οφέλους, στ) η εκπροσώπηση, η χρήση και η εκμετάλλευση του ονόματος της Εταιρίας, χωρίς την άδεια της Διοίκησης της, η κάθε είδους επένδυση ή χρηματοδότηση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, πελατών ή προμηθευτών, θ) η λήψη παροχών και διευκολύνσεων είτε από εξωτερικούς φορείς είτε από την ίδια την Εταιρία που δεν είναι γνωστές στην Διοίκηση της Εταιρίας,. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να ενεργεί για το συμφέρον της Εταιρίας και πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει στις συγκρούσεις συμφερόντων. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες και ερωτήματα σχετικά με διάφορες ενέργειες και πράξεις του ιδίου ή του περιβάλλοντος του, πρέπει να τις συζητά με την Διοίκηση της Εταιρίας. Οι προμηθευτές και οποιοιδήποτε επιχειρηματικοί συνεργάτες πρέπει να επιλεγούν βάσει της αξιοπιστίας των ποιοτικών στοιχείων και της αποτελεσματικότητας τους. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να δέχονται ή να δίνουν δώρα ή δάνεια στους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τους ανταγωνιστές και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα, το προσωπικό, τους πόρους, τον εξοπλισμό, τους υπολογιστές, το λογισμικό και λοιπά πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα, για ίδιον και μη εγκεκριμένο όφελος. Εάν ένας υπάλληλος αντιληφθεί ότι ένας άλλος υπάλληλος παραβιάζει αυτόν τον Κώδικα και συμμετέχει στις δραστηριότητες που αντιπροσωπεύουν συγκρούσεις συμφερόντων, πρέπει να ενημερώσει την Διοίκηση της Εταιρίας. 12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι εμπιστευτικές πληροφορίες και η πνευματική ιδιοκτησία αποτελούν πληροφορίες και στοιχεία για την επιχείρηση, τα προϊόντα της, τις στρατηγικές της και τους πελάτες της, που δεν είναι γενικά γνωστές ή εύκολα διαθέσιμες σε τρίτους. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία της. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες για παράδειγμα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την τεχνογνωσία, τα εμπορικά μυστικά, την γνώση γύρω από την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, τα επιχειρηματικά σχέδια, το μάρκετινγκ και τα προγράμματα πωλήσεων, τα στοιχεία πωλήσεων, τις τιμές των προϊόντων και τα οικονομικά στοιχεία, τις προβλέψεις, τα στοιχεία πελατών και προμηθευτών, τα συστήματα διοίκησης, οργάνωσης και λογισμικού, αλλά και τις προσωπικές πληροφορίες για τους υπαλλήλους της Εταιρίας, όπως ο αριθμός του προσωπικού, οι μισθοί, οι παροχές και κάθε είδους πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία προσωπικού. Επιπλέον εμπιστευτικές και - 7 -

9 απόρρητες πληροφορίες είναι αυτές που αφορούν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία νοσηλείας ασθενών. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν και να βρεθούν σε έγγραφα, επιστολές, υπομνήματα, προσχέδια, παρουσιάσεις, αρχεία, βίντεο, ταινίες, οπτικά, ηλεκτρονικά και ακουστικά μέσα και σε αρχεία υπολογιστών. Η Εταιρία και το Προσωπικό της οφείλουν να προστατεύουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες από κάθε αναρμόδια και μη εγκεκριμένη πρόσβαση, που παραβιάζει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Εταιρίας, του Προσωπικού της, των Πελατών της και εν γένει των τρίτων τους οποίους αφορούν. Επιπλέον η Εταιρία και το Προσωπικό της συμπεριφέρονται τηρώντας τους κανόνες της ηθικής συμπεριφοράς και δεν προβαίνουν σε ενέργειες που στόχο έχουν την μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή αποδοχή εμπιστευτικής πληροφορίας ανταγωνιστών, πελατών ή ασθενών, που συνεπώς παραβιάζει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα τους. Για να προστατεύουν τα συμφέροντα της Εταιρίας και να αποφεύγουν την έμμεση και αμελή διάδοση πληροφοριών οι εργαζόμενοι της Εταιρίας θα πρέπει να αποφεύγουν συζητήσεις αναφορικά με τα εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας με αναρμόδια πρόσωπα όπως συγγενείς και φίλους και θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτική πληροφορία και στοιχεία αναρμόδια πρόσωπα. Κάθε αίτημα προς τους εργαζομένους της Εταιρίας για παροχή πληροφοριών και στοιχείων από τρίτους, ακόμη και από τις Αρχές της χώρας, πρέπει να τίθενται άμεσα σε γνώση της Διοίκησης της Εταιρίας, η οποία θα εγκρίνει και θα αποφασίσει τον τρόπο που θα ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό. Κάθε απορία ή αμφιβολία των εργαζομένων πρέπει να τίθεται υπόψη της Διοίκησης της Εταιρίας προς αποσαφήνιση. 13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να προστατεύουν την περιουσία της Εταιρίας και φροντίζουν για την ορθή, νόμιμη, και εγκεκριμένη χρήση της στην επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και στην προάσπιση των συμφερόντων και του οφέλους της Εταιρίας. Η κλοπή, φθορά και η βλάβη, καθώς και η ανορθολογική, απρόσεκτη, ζημιογόνα, ρυπογόνα, μη εγκεκριμένη, επιβλαβής, παράνομη, προς ίδιον όφελος χρήση των άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν επιτρέπεται και τιμωρείται πειθαρχικά. Κάθε απορία ή αμφιβολία των εργαζομένων σε σχέση με την χρήση περιουσίας της Εταιρίας, πρέπει να τίθεται υπόψη της Διοίκησης προς αποσαφήνιση. 14. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Εάν ένας υπάλληλος καταστεί ενήμερος για οποιαδήποτε επιχειρηματική ευκαιρία που μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα για την Εταιρία, πρέπει να ενημερώσει την Διοίκησή της. Δεν επιτρέπεται στους εργαζόμενους να αξιοποιήσουν για προσωπικό τους όφελος ευκαιρίες που τους αποκαλύπτονται διαμέσου της χρήσης της εταιρικής ιδιοκτησίας, των πληροφοριών ή της θέσης τους, ούτε επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την εταιρική ιδιοκτησία, τις πληροφορίες ή τη θέση τους για λόγους προσωπικού κέρδους ή ανταγωνισμού προς την Εταιρία. Οι εργαζόμενοι έχουν το καθήκον να προωθούν τα συμφέροντα της Εταιρίας σε κάθε ενδεχόμενη ευκαιρία

10 15. ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Η Διοίκηση της Εταιρίας πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για οποιεσδήποτε έρευνες ή αιτήματα για την επιχείρηση από τις Αρχές, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, τους Ανταγωνιστές, Αναλυτές, Οργανισμούς, ή οποιοδήποτε συμβαλλόμενο τρίτο μέρος, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί κατάλληλα και επαρκώς. Εάν ένας εργαζόμενος δεχθεί ένα μη κοινότυπο αίτημα για υποβολή πληροφοριών, συνέντευξη ή εκπροσώπηση της Εταιρίας, οφείλει να γνωρίζει πως η Κυβέρνηση και οι Αρχές έχουν δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία της Εταιρίας, ωστόσο θα πρέπει αμέσως να έρθει σε επαφή και να ενημερώσει την Διοίκηση έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο για την σωστή εκπροσώπηση της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση στην επαφή με τις Αρχές οι εργαζόμενοι οφείλουν να είναι ειλικρινείς και να καταθέτουν την αλήθεια και τα πραγματικά στοιχεία, δεδομένα, έγραφα και πληροφορίες που αφορούν την Εταιρία. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να καταστρέφουν έγραφα και πληροφορίες από τα αρχεία της Εταιρίας. Κανένας εργαζόμενος, εκτός από τον ειδικά εξουσιοδοτημένο προς παραλαβή δικογράφων και τον εκάστοτε αναπληρωτή του, δεν επιτρέπεται να αποδεχθεί κοινοποίηση βουλεύματος, αγωγής, κλήσης ή άλλου δικογράφου για λογαριασμό της Εταιρίας. Σε περίπτωση που ληφθεί κάτι αντίστοιχο δια μέσου ταχυδρομείου ή άλλου μέσου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διοίκηση της Εταιρίας και ο Νομικός Σύμβουλος. Σε κάθε περίπτωση εάν οι υπάλληλοι έχουν αμφιβολίες, πρέπει να ζητήσουν καθοδήγηση και έγκριση πριν μοιραστούν με τρίτους οποιεσδήποτε πληροφορίες και πριν εκπροσωπήσουν την επιχείρηση. Σε περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι της Εταιρίας συμμετέχουν ως ομιλητές σε διάφορα forums ή εκφράζουν απόψεις σε ηλεκτρονικά μέσα όπως blogs, θα πρέπει να καταστούν εμφανές ότι οι απόψεις αυτές είναι καθαρά προσωπικές και δεν αφορούν, εκπροσωπούν ή δεσμεύουν την Εταιρία ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κάθε ανεξάρτητο συμβαλλόμενο μέρος που ενεργεί εξ ονόματος της Εταιρίας πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως και να εφαρμόζει τις πολιτικές και τις αρχές που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα. Το Προσωπικό και η Διοίκηση της Εταιρίας έχουν χρέος και είναι αρμόδιοι να εξασφαλίσουν ότι οι όροι σε κάθε σύμβαση και σχέση που καθορίζεται με γραπτές συμφωνίες συνάδουν με τον Κώδικα. Επιπλέον είναι αρμόδιοι για την επίβλεψη και τον έλεγχο της εφαρμογής του Κώδικα από τα συμβαλλόμενα και συνεργαζόμενα μέρη. Η μη τήρηση και μη εφαρμογή του Κώδικα και η προαγωγή ή η συμμετοχή σε οποιεσδήποτε πρακτικές που παραβιάζουν τις αρχές του πρέπει να οδηγεί άμεσα στη λήξη της σχέσης με την Εταιρία

11 17. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πέραν των δεσμεύσεων από άλλες διατάξεις του παρόντος Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς, ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής και ο Προϊστάμενος Οικονομικού υπόκεινται και οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα όλες τις πρόσθετες επιμέρους πολιτικές, ρυθμίσεις, κανόνες, εγκυκλίους και νόμους οικονομικής, λογιστικής και φορολογικής φύσεως. 18. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Η Εταιρία διατηρεί ακριβή, αξιόπιστα, ειλικρινή και λεπτομερή αρχεία για όλες τις δραστηριότητες της ώστε να είναι σε θέση σε κάθε περίπτωση για επιχειρηματικούς, νομικούς, ιστορικούς ή άλλους λόγους να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για τις δραστηριότητες της, σε κάθε ενδιαφερόμενο και κυρίως στις αρχές και όλους τους συνεργαζόμενους με αυτήν φορείς. Διατηρούνται επίσης οικονομικά αρχεία και εφαρμόζονται πλήρως τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, διατάξεις και κανονισμοί, ενώ υπάρχει συνεργασία με εξωτερικούς λογιστικούς και ελεγκτικούς οίκους, ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την νομοθεσία, τις αρχές και τα ηθικώς παραδεκτά πρότυπα της Εταιρίας, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και να αποτρέπονται δόλιες πράξεις. Κάθε εμπλεκόμενος στην οικονομική διαχείριση και καταγραφή των οικονομικών στοιχείων της Εταιρίας οφείλει να δρα με ειλικρίνεια, αξιοπιστία, σύννομα και με αντικειμενικότητα και να διασφαλίζει την ακρίβεια και αξιοπιστία των εγγραφών, στοιχείων και αρχείων. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση διπλών βιβλίων, εγγραφών, ή πρακτικών που ενδεχόμενα να καλύπτουν άδηλες και παράτυπες πληρωμές. Κάθε πληρωμή που καταγράφεται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας είναι πραγματική και σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις και τον Κώδικα. Τα βιβλία και τα αρχεία διατηρούνται τουλάχιστον για όσο προβλέπει η νομοθεσία. Εάν κάποιος εργαζόμενος διαπιστώσει την μη τήρηση των παραπάνω οφείλει να ενημερώσει την Διοίκηση και το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας. 19. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η Εταιρία στηρίζει το δικαίωμα κάθε υπαλλήλου της να συμμετέχει ενεργά στις πολιτικές και δημοκρατικές διαδικασίες. Οι υπάλληλοι πρέπει να έχουν την έγκριση από την Διοίκηση πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα που γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, σε ιδιοκτησία ή εξ ονόματος της Εταιρίας, οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος, υποψηφίου, επιτροπής ή άλλης σχετικής με την εκλογή προσώπου οργάνωσης, και να είναι η δραστηριότητα αυτή απόλυτα σύννομη και επιτρεπτή. Χρήματα και περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας δεν επιτρέπεται να διατεθούν και να συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, πολιτική επιτροπή ή υποψήφιο για δημόσια θέση, εφόσον δεν επιτρέπεται από το νόμο, τους Κώδικες Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς των συνεργαζόμενων Οίκων και δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Διοίκηση της. Κανένας εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να προσπαθήσει να επηρεάσει αποφάσεις των Αρχών και ρυθμίσεις αναφορικά με τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρίας, εκτός αν πρόκειται για νόμιμες ενέργειες και είναι προεγκεκριμένες από την Διοίκηση της Εταιρίας

12 20. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η Εταιρία αποδίδει μεγάλη έμφαση και σπουδαιότητα στην Κοινωνική Ευθύνη. Τόσο στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία όσο και σε κάθε εξωτερική δραστηριότητα, ακολουθείται ένα μοντέλο διοίκησης που επικεντρώνεται στον σεβασμό στον άνθρωπο, στην ηθική συμπεριφορά, στην τήρηση των κανόνων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Τα παραπάνω εκφράζονται με την ενεργή συμμετοχή της Εταιρίας και των εργαζομένων της σε σχετικές δράσεις και με την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, την δωρεάν παροχή υλικών της Εταιρίας, την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, την προστασία του Περιβάλλοντος, και την προστασία και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού. 21. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η Εταιρία έχει δεσμευτεί να ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με τρόπο περιβαλλοντικά υπεύθυνο και θα προσπαθήσει να βελτιώσει την απόδοση της προς όφελος των εργαζομένων, των πελατών, των κοινοτήτων, των μετόχων της και του περιβάλλοντος. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας ασκούνται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και με τρόπο που προστατεύει το περιβάλλον. Αρχή της Εταιρίας που εφαρμόζεται πλέον των είκοσι πέντε (25) ετών, είναι η απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας, ώστε να προστατεύεται η υγεία των εργαζομένων και των επισκεπτών και να δημιουργείται ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Επιπλέον αποτελεί πάγια αρχή η χρήση αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας και η τακτική φροντίδα, συντήρηση και ανανέωση τους, ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον και η υγεία των πολιτών. Οι συσκευασίες των προϊόντων που διακινεί η Εταιρία φέρουν την ένδειξη Green Dot. Η Εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης που αφορούν τις συσκευασίες των προϊόντων και εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, μπαταριών, συσκευών και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών. Το νέο ιδιόκτητο κτίριο των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας είναι βιοκλιματικό για την εξοικονόμηση ενέργειας και πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας κτιρίων. 22. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Εταιρία δίνει έμφαση στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που το χαρακτηρίζουν η παραγωγικότητα, η ανταποδοτικότητα, η δικαιοσύνη, η ισοτιμία, η ανυπαρξία διακρίσεων, ο πολιτισμός, το ήθος, η συναδελφικότητα, η αλληλεγγύη, η ομαδικότητα, η φιλοδοξία για διακρίσεις, η ελευθερία, η δημιουργικότητα, η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια. Η διάκριση ανάμεσα στους εργαζομένους με βάση το φύλο, την θέση, την προέλευση, την ηλικία, την θρησκεία, την κινητική ικανότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την οικογενειακή κατάσταση, δεν επιτρέπεται. Η επιχείρηση ενθαρρύνει και επενδύει στην προσωπική ανάπτυξη και στη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού μέσω ειδικών σεμιναρίων για την επιχείρηση, τις αρχές επιχείρησης, τα προϊόντα της, τις πωλήσεις, τις διοικητικές δεξιότητες και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες

13 Επίσης ενθαρρύνει το προσωπικό να αναφέρει όποιες ανησυχίες έχει αναφορικά με τα παραπάνω θέματα. Απαγορεύει και αναμένει κάθε εργαζόμενος να εκτελεί την εργασία με ασφαλή τρόπο και απόλυτα ελεύθερος από την επιρροή αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Σέβεται τις ελευθερίες, την ατομικότητα, την αξιοπρέπεια και την ανάγκη εμπιστευτικότητας και διακριτικότητας των εργαζομένων. Η Εταιρία διατηρεί μόνο τα ατομικά αρχεία για τους εργαζομένους τα οποία είναι απαραίτητα με βάση την νομοθεσία για την απασχόληση και τα εργασιακά τους δικαιώματα, και την προστατεύει κατάλληλα και δίνει πρόσβαση μόνο σε αρμόδια άτομα τα οποία την δικαιούνται. Όλες οι επικοινωνιακές υποδομές και τα μέσα της Εταιρίας χρησιμοποιούνται μόνον για τους νόμιμους σκοπούς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της, να ελέγχει την νόμιμη χρήση τους και την συμμόρφωση με τις αρχές, την νομοθεσία και τον Κώδικα. Στην σύγχρονη εποχή τα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας επιτρέπουν την ταχύτατη και σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξέλεγκτη μετάδοση της επικοινωνίας εντός και εκτός της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας πρέπει σε όλες τις μορφές επικοινωνίας και ειδικότερα της ηλεκτρονικής να φροντίζουν να εφαρμόζουν απόλυτα τον Κώδικα και τις προβλέψεις του. 23. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Η Εταιρία έχει δεσμευτεί στην παροχή ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο είναι σύμφωνο με όλους του ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αναμένεται από όλους τους εργαζόμενους της Εταιρίας να αναπτύξουν προληπτική και συνεργατική στάση έναντι ζητημάτων υγείας και ασφάλειας. Παράλληλα η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και λαμβάνει μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας και είναι πιστοποιημένη σε θεσμοθετημένα πρότυπα ποιότητας. Ειδικότερα, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων εξασφαλίζεται με ειδικές υποδομές και μέτρα προστασίας, η τήρηση των οποίων απαιτείται και εφαρμόζεται από όλους, με ελαχιστοποίηση των κινδύνων και με ελέγχους από τον τεχνικό ασφαλείας. Στεγάζεται σε σύγχρονα κτίρια που δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον με καλαίσθητες και άνετες υποδομές και εξοπλισμό. Παρέχει στους εργαζομένους νέα αυτοκίνητα, που αντικαθίστανται σε κανονική βάση, και πολλές άλλες παροχές (ασφάλιση, επίδομα βενζίνης, κινητού τηλεφώνου κ.α.) και πρόσθετες, πέραν των συμβατικών, άδειες για διακοπές. Παρέχει επίσης στους εργαζομένους την δυνατότητα να λείψουν από την εργασία τους για κάποιες ώρες κατά την διάρκεια της ημέρας, αφού ενημερώσουν για τον λόγο, ώστε να διεκπεραιώσουν προσωπικές τους υποθέσεις

14 24. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ Ανάρμοστες και παράνομες πληρωμές Καμία παροχή αξίας, δώρο, αμοιβή, ή άλλου είδους ανταπόδοση ΔΕΝ δίνεται άμεσα ή έμμεσα προς Κυβερνητικούς αξιωματούχους, κόμματα, υποψηφίους ή στελέχη κομμάτων, υπαλλήλους κρατικών υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ και στελέχη του δημόσιου τομέα εν γένει, επαγγελματίες, λειτουργούς και στελέχη του Συστήματος Υγείας, ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς υπαλλήλους και οποιαδήποτε οντότητα ή πρόσωπο, με αντάλλαγμα την ευνοϊκή μεταχείριση της Εταιρίας και των προϊόντων της, με σκοπό την επίτευξη νέων ή την διατήρηση υφιστάμενων πωλήσεων. Ως παροχές αξίας δύνανται να νοούνται τα διηπειρωτικά ταξίδια, η επιμήκυνση παραμονής σε ταξίδια ακόμη και όταν αφορούν συνέδρια, η χρηματοδότηση ή ο προγραμματισμός ταξιδιών σε συγγενικά πρόσωπα (γυναίκες, παιδιά κτλ), η δωρεά εξοπλισμού και οι επενδύσεις, οι καταχρηστικές πρακτικές σε διαγωνισμούς και οι υπέρμετρες εκπτώσεις, ασυνήθιστα υψηλές επαγγελματικές αμοιβές, ακριβά δώρα, και υπερβολικές δαπάνες διασκέδασης. Σε κάθε περίπτωση κοινών, με έναν από τους συνεργαζόμενους κατασκευαστές, δαπανών πρέπει να υπάρξει προέγκριση και γραπτή αλληλογραφία και συμφωνία, εφόσον το απαιτεί κώδικας. Δώρα και επιχειρηματική ευγένεια Η προσφορά ή παροχή δώρων και υπηρεσιών και ευγενικών χειρονομιών, πρέπει γενικά να είναι μέτριας, αμελητέας και ταπεινής αξίας, -ποτέ με την μορφή μετρητών ή άλλη παρεμφερή μορφή- δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλεί αμηχανία και περισσότερο υποχρέωση προς την Εταιρία, πρέπει να συνάδει με τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρίας, και πρέπει να επιτρέπεται από την νομοθεσία, τους κώδικες επιχειρηματικής συμπεριφοράς των συνεργαζόμενων οίκων, και τα ήθη και πάντα να γίνεται με απώτερο στόχο την φροντίδα των ασθενών ή την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας. Παροχές προώθησης προϊόντων Εφόσον δεν συνάδουν με την επιδίωξη για επίτευξη πωλήσεων, ορισμένες εκπτώσεις, επιστροφές, δωρεάν δείγματα και demos ή δανειακά προϊόντα και υπηρεσίες επιτρέπονται στον βαθμό που είναι μικρής ή μέτριας αξίας και εξυπηρετούν εκπαιδευτικό, ιατρικό, λειτουργικό ή ερευνητικό σκοπό και δεν συνδέονται με πωλήσεις. Σε αυτό βοηθά και το γεγονός ότι τα προϊόντα προσφέρονται πάντα σε λογικές τιμές και ότι υπάρχει πλήρης εφαρμογή των διεθνών και τοπικών νόμων και του κώδικα του εμπορικού επιμελητηρίου. Η Εταιρία μπορεί να χορηγήσει εκπαιδευτικά προϊόντα όπως CD ROMs ή USBs που περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό για την ορθή διαχείριση της ασθένειας και χρήση του υλικού της

15 Δωρεές και παροχές Οι όποιες δωρεές ΔΕΝ πρέπει να έχουν ως στόχο τον επηρεασμό της χρήσης υλικών της Εταιρίας ή να δημιουργούν οικονομικά οφέλη σε ιατρό. Επιτρέπονται οι δωρεές της Εταιρίας που αφορούν κυρίως φορείς παροχής νοσηλευτικής και ιατρικής φροντίδας, φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης ή δανεισμό προϊόντων ή εξοπλισμού σε ίδρυμα για την υποστήριξη προϊόντων που ήδη έχουν αγοραστεί. Έχουν ως άμεσο ή έμμεσο απώτερο στόχο την βελτίωση της φροντίδας των ασθενών, είτε μέσω της βελτίωσης των υποδομών και του εξοπλισμού, είτε μέσω της προαγωγής της έρευνας, της κατάρτισης και της γνώσης, στο πλαίσιο κλινικών μελετών που υποστηρίζει η Εταιρία ή και για άλλες επιστημονικές μελέτες και έρευνα, για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο πεδίο της ιατρικής ή για άλλο φιλανθρωπικό η δημόσιο σκοπό. Επίσης δύναται να γίνει δωρεά σε φιλανθρωπικά, νοσηλευτικά ή δημόσια ιδρύματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς όπως η έρευνα, η ιατρική εκπαίδευση, τα ιατρικά σεμινάρια, η εκπαίδευση ασθενών ή του κοινωνικού συνόλου, η βελτίωση της παροχής ή της πρόσβασης σε υπηρεσίες ή τεχνολογίες υγείας και που έχουν ως στόχο το όφελος και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερων ευπαθών ομάδων του. Τέλος επιτρέπεται η συνδρομή σε επιστημονικά περιοδικά και η κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με ευαγή ιδρύματα, εφόσον δεν συνδέονται και δεν αποσκοπούν στην αύξηση και το επηρεασμό των πωλήσεων. Γεύματα εργασίας και ταξίδια Η Εταιρία χρηματοδοτεί δαπάνες που αφορούν την μεταφορά, διαμονή, και σίτιση ατόμων, δείπνα ή παρόμοιες εκδηλώσεις, μόνο για εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό σκοπό και μόνο στις περιπτώσεις που το ποσό είναι χαμηλού κόστους και δεν δημιουργεί υποχρέωση και απαιτήσεις, και επιτρέπεται από τον νόμο και τον εργοδότη του συμμετέχοντα και αφορά νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό, όπως ομιλία ή συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο, εκπαίδευση στη χρήση νέων τεχνικών, συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα και παρόμοια. Η κάλυψη περιορίζεται στους συμμετέχοντες, στα ελάχιστα απαραίτητα και αποφεύγονται πολυτελείς, προκλητικές και αναιτιολόγητες παροχές και ενέργειες. Το κυρίως μέρος του προγράμματος πρέπει να αφορά εκπαίδευση, να γίνεται σε ορθά επιλεγμένα μέρη, σε ορθολογικές τιμές και με μη κάλυψη εξόδων συγγενικών προσώπων. Κατάλληλη θέση για συνάντηση νοείται αυτή που είναι σε κεντρικά σημεία, δεν γίνεται σε υπερπολυτελή ή εξοχικά μη επιχειρηματικά μέρη, και άλλα παρεμφερή. Οι εθνικές συναντήσεις πρέπει να γίνονται εντός της χώρας. Κάθε δαπάνη που είναι κοινή με κατασκευαστή πρέπει να αξιολογείται και να προαποφασίζεται και ελέγχεται εφαρμόζοντας όλους του κανονισμούς της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την έγκριση πωλήσεων προϊόντων, τις κλινικές μελέτες, τις διαφημίσεις και άλλα

16 Συμβουλές και διαβουλεύσεις Η επιχείρηση δύναται να πληρώσει διάφορους επιστήμονες και επαγγελματίες για συμμετοχή τους για διαβουλεύσεις και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών που αφορούν επιχειρηματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Επιτρέπονται οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες, για συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση κλινικών μελετών, για ονοράρια, για εκπαίδευση, για επίδειξη και επίβλεψη ορθής χρήσης προϊόντων (proctoring) και παρεμφερείς δραστηριότητες σε ιατρό απασχολούμενο σε ιδιωτικό ή δημόσιο εκπαιδευτικό φορέα, για τις υπηρεσίες του, εφόσον είναι σε λογικά και αποδεκτά πλαίσια. Οι αμοιβές πρέπει να επιτρέπονται, να είναι δίκαιες και λογικές, να παράγουν αξία για την Εταιρία, να είναι νόμιμες και να παρακολουθούνται με διαφάνεια δια μέσου των κατάλληλων παραστατικών και λογιστικών διαδικασιών. Η επιλογή των ειδικών επιστημόνων θα πρέπει να γίνεται με βάση το βιογραφικό και τα κατά περίπτωση προσόντα τους ανάλογα με την εκάστοτε συνεργασία. Ενημερωτικά σεμινάρια και εκπαίδευση Είναι ευθύνη της Εταιρίας να παρέχει σωστές οδηγίες, εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων της από τους ιατρούς και επαγγελματίες υγειονομικής φροντίδας και λοιπούς φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνει ειδικά επιστημονικά σεμινάρια και παρέχει αμοιβές για τους ομιλητές και αποζημιώσεις για τις δαπάνες μεταφοράς και διαμονής. Τα ποσά είναι λογικά, αφορούν επιστημονικούς σκοπούς που αποσκοπούν στην προαγωγή της φροντίδας και ακολουθούνται διαφανείς, δεοντολογικές και νόμιμες διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται οι υπερβολές και οι προκλήσεις. Συνέδρια Η Εταιρία χρηματοδοτεί επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, διασκέψεις και παρόμοιες συναντήσεις, που έχουν στόχο την αντικειμενική προαγωγή της γνώσης και της επιστήμης και συνεπακόλουθα την αναβάθμιση της ιατρικής φροντίδας προς όφελος των ασθενών και τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Καλύπτονται δίδακτρα εγγραφής, αμοιβές διδασκόντων, το κόστος μετάβασης και διαμονής. Επίσης η Εταιρία δύναται να καλύψει το κόστος διαφημιστικού υλικού του συνεδρίου, να καταχωρήσει διαφημίσεις και να ενοικιάσει χώρο και να καλύψει τα έξοδα για το επιστημονικό της συνεδριακό περίπτερο. Επιχορηγήσεις Οι επιχορηγήσεις αφορούν ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς και είτε παρέχονται απευθείας στον διοργανωτή για την διαχείριση τους κατά την κρίση του, είτε καλύπτουν συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως οι αμοιβές των ομιλητών (ονοράρια), η ενοικίαση του χώρου και η σίτιση των συμμετεχόντων. Αποφεύγονται οι υπερβολές και οι πολυτελείς ενέργειες και ακολουθούνται οι ενδεδειγμένες, νόμιμες και δεοντολογικές διαδικασίες. Έλεγχος Κάθε αίτημα, πληρωμή, χορήγηση και κάλυψη δαπανών στα πλαίσια των παραπάνω δραστηριοτήτων, υποβάλλεται εγγράφως και προ-εγκρίνεται από τους Προϊσταμένους και την Διοίκησης της Εταιρίας, διενεργείται στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων και του Κώδικα και καταγράφεται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας με ακρίβεια και αντικειμενικότητα. Κάθε εργαζόμενος που δέχεται σχετικό αίτημα ή που έχει απορίες αναφορικά με τα παραπάνω οφείλει να ενημερώσει την Διοίκηση της Εταιρίας και να λάβεις σχετικές οδηγίες

17 25. ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η Εταιρία συνεργάζεται, αντιπροσωπεύει και διανέμει στην Ελλάδα τα προϊόντα ορισμένων εκ των μεγαλύτερων και κορυφαίων πολυεθνικών οίκων κατασκευής ιατρικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων της MEDTRONIC, ST.JUDE MEDICAL (AGA), CR BARD & WL GORE. Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Εταιρίας είναι σύμφωνος και σε πλήρη αντιστοιχία με τους αντίστοιχους των αντιπροσωπευόμενων οίκων, καθώς επίσης και με τους αντίστοιχους Κώδικες διαφόρων Εθνικών και Διεθνών Επαγγελματικών Συνδέσμων του κλάδου, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση των Κατασκευών Ιατρικών Συσκευών, η Ένωση Προηγμένων Ιατρικών Τεχνολογιών, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας. 26. ΟΡΑΜΑ Να συμβάλουμε στην προαγωγή της ανθρώπινης υγείας και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των συνανθρώπων μας, προσφέροντας ιατρικές τεχνολογίες και προϊόντα υψηλής καινοτομίας, ποιότητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Να είμαστε πάντοτε για τους ασθενείς και τους ιατρούς τους η Εταιρία ηγέτης και το ανυπέρβλητο πρότυπο επαγγελματισμού, αξιοπιστίας, ηθικής συμπεριφοράς, σταθερών σχέσεων και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης. 27. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Επενδύουμε στην παροχή νέων, καινοτόμων, ποιοτικών, ασφαλών και αποτελεσματικών προϊόντων που στοχεύουν στην πιο έγκυρη διάγνωση και πιο αποτελεσματική θεραπεία των καρδιαγγειακών ασθενειών. Στοχεύουμε στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των ιατρών και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται μαζί μας. Δίνουμε έμφαση στην εξειδίκευση, στην υψηλή γνώση, στην διαρκή εκπαίδευση, στην σύγχρονη διοίκηση, στην προσαρμοστικότητα, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην εικοσιτετράωρη λειτουργία, στην φερεγγυότητα, και στον Κώδικα Συμπεριφοράς. Αξιολογούμε σημαντικά την ασφάλεια του ασθενούς και φροντίζουμε για συνεχή «επαγρύπνηση» και άμεση ιχνηλασιμότητα των προϊόντων μας. 28. ΑΞΙΕΣ Σεβασμός στον άνθρωπο και τις ηθικές αξίες: ακεραιότητα, διαφάνεια, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, διακριτικότητα. Παράλληλα και πάνω από τους εμπορικούς στόχους μιας εταιρίας, πρέπει να είναι o σεβασμός προς τον ασθενή και το όφελος για την υγεία και την ποιότητα της ζωής του και κάθε ενέργεια πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη

18 των παραπάνω. Επιπρόσθετα, την συνεργασία των προμηθευτών με τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας πρέπει να την χαρακτηρίζουν υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, εχεμύθειας και ηθικής συμπεριφοράς. Ηγεσία, καινοτομία, ταχύτητα, ποιότητα, βελτίωση, συνέπεια αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία, σταθερότητα. Για την προάσπιση και προαγωγή την υγείας και ευημερίας του κοινωνικoύ συνόλου, πρέπει οι προμηθευτές του Συστήματος Υγείας να είναι άμεσοι και αποτελεσματικοί. Οι ενέργειες τους, να διασφαλίζουν συνέπεια, σταθερότητα και αξιοπιστία και ταυτόχρονα να επιδιώκεται η βελτίωση και η καινοτομία εκείνη που θα οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας και βέλτιστης λειτουργίας. Ομαδικό πνεύμα, αρμονική συνεργασία, αλληλοσεβασμός, μεθοδικότητα, προθυμία, δίκαιη μεταχείριση, ανάπτυξη και ανταμοιβή. Πρέπει στην επιχείρηση να διασφαλίζεται ένα περιβάλλον που να διέπεται από αρμονικότητα, ομαδικότητα, συναδελφικότητα και αλληλοσεβασμό. Να δίνεται έμφαση στην απόδοση και στην επίτευξη των στόχων και να συνδέεται η παραγωγικότητα με την ανταμοιβή. Πρέπει ο εργαζόμενος να αισθάνεται ενεργητικός, χρήσιμος και να είναι περήφανος για την συμμετοχή και συνδρομή του στο έργο της Εταιρίας. Να του δίνονται ευκαιρίες για εξέλιξη και ανάπτυξη, να τον σέβονται και να τον μεταχειρίζονται δίκαια. 29. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η εφαρμογή της πολιτικής και των κανόνων που περιγράφονται στον Κώδικα αποτελεί απαράβατο όρο για την απασχόληση στην Εταιρία. Αναμένεται και απαιτείται από όλους τους εργαζομένους να τον γνωρίζουν και να τον εφαρμόζουν πιστά και χωρίς παρεκκλίσεις. Ο Κώδικας διανέμεται απαραιτήτως σε ετήσια βάση στο Προσωπικό ώστε τα μέλη του να υπογράφουν και να επιβεβαιώνουν τη γνώση και την εφαρμογή του. Ο Κώδικας είναι επίσης διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. Οι Προϊστάμενοι και η Διοίκηση εποπτεύουν την εφαρμογή και τιμωρούν πειθαρχικά τις παραβάσεις του. Οι παραβάσεις του Κώδικα και η ανάρμοστη συμπεριφορά που θα βλάψει και θα εκθέσει την Επιχείρηση στους Πελάτες, τους Ασθενείς, τις Αρχές και την Κοινότητα γενικά, μπορούν να οδηγήσουν σε πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της απασχόλησης στην Εταιρία. Τα πρότυπα συμπεριφοράς που διέπουν τον Κώδικα παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο εν γένει συμπεριφοράς, ηθικής και δεοντολογίας που πρέπει να διέπει και να καθοδηγεί την επιχειρηματική δραστηριότητα και ασφαλώς δεν είναι εφικτό να περιλαμβάνει και να προβλέπει κάθε δυνατή κατάσταση. Εάν οι υπάλληλοι έχουν απορίες σχετικά με την εφαρμογή του, τις απευθύνουν στην Διοίκηση για οδηγίες και κατευθύνσεις. Επιπλέον κάνουν προτάσεις για την βελτίωση του

19 Τέλος οφείλουν να καταγγείλουν κάθε παραβίαση του, διότι σιωπηρή ανοχή εκθέτει σε κίνδυνο την Εταιρία, την επίτευξη των στόχων της, ακόμη και την επιβίωση της. Σε πάρα πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δύναται να υπάρχει πιθανότητα να εκτεθεί σε κίνδυνο αντεκδίκησης ο καταγγέλλων, ή κίνδυνο προσβολής της προσωπικότητάς του ή των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να διαφυλαχθεί η ανωνυμία του. Η παράβαση του Κώδικα μπορεί να επιφέρει ποινές, συμπεριλαμβανομένης για οποιοδήποτε εργαζόμενο ή στέλεχος την διακοπή της εργασίας στην Εταιρία, εφόσον αποδεδειγμένα αποδειχθεί σοβαρή παραβίασή του

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης στον φαρμακευτικό κλάδο Οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας έχουν βαθιά και θετική επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ National Bank of Greece ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Full Year 2008 Results March 17th, 2009 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (WHISTLEBLOWING) Πέτρος Φουρτούνης Γενικός Επιθεωρητής της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σας ενημερώνουμε ότι με την 1137 Απόφαση (ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. Όνομα ---------------------------------------------------------------------------- Επώνυμο -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα