Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ.,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., elts@eled-fl.auth.gr"

Transcript

1 Σχεδιασµός Νέων Μαθησιακών ραστηριοτήτων για τη ιδασκαλία Εννοιών και Φαινοµένων του Ήχου, µε την Υποστήριξη Αλληλεπιδραστικών Εκπαιδευτικών Λογισµικών Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., Θεµατική Ενότητα: Προσοµοιώσεις και Ειδικά Περιβάλλοντα στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό) Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Η εργασία αυτή αποτελεί το τµήµα µιας έρευνας για τη διερεύνηση της εφαρµοσιµότητας και της αποτελεσµατικότητας µιας προτεινόµενης διαδικασίας για τη διδασκαλία του ήχου στο ηµοτικό Σχολείο µε βάση συγκεκριµένα µαθησιακά έργα, που υποστηρίζονται από επιλεγµένα αλληλεπιδραστικά Εκπαιδευτικά Λογισµικά (Ε.Λ.). Η ερευνητική µας υπόθεση στηρίζεται στην άποψη ότι η χρήση του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος», ενός νοητικού µοντέλου που «οπτικοποιεί» τα ηχητικά κύµατα µε τη βοήθεια αυτών των Ε.Λ., και οι επιλεγµένες µαθησιακές δραστηριότητες που στηρίζονται σ αυτό το «ηχόγραµµα», µπορεί να βοηθήσουν τους µαθητές να «οικοδοµήσουν» νέα νοητικά σχήµατα, που θα στηρίζονται κυρίως στην προσωπική τους εµπειρία, και να τους βοηθήσουν σηµαντικά να αλλάξουν πολλές προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους που συνδέονται µε την παραγωγή, τη διάδοση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου. Για να µπορέσουµε να διερευνήσουµε την υπόθεσή µας, έχουµε σχεδιάσει: την πειραµατική διδασκαλία των παραπάνω ενοτήτων του ήχου µε τη χρήση του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» και την λήψη ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων για τη διερεύνηση των νοητικών βηµάτων που ακολούθησαν οι µαθητές. Λέξεις Κλειδιά: Αλληλεπιδραστικά εκπαιδευτικά λογισµικά, διδασκαλία του ήχου, έννοιες και φαινόµενα του ήχου, εννοιολογική αλλαγή, ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα», µαθησιακές δραστηριότητες, «οπτικοποίηση» του ήχου, προϋπάρχουσες αντιλήψεις. Construction of New Learning Activities for Teaching Concepts and Phenomena of Sound, supported by Interactive Educational Software Costas D. Arvanitakis (*) Ph. D. Student of Aristotle s Univ. of Thessaloniki Science Teacher, Eleftherios E. Tsoupakis Professor of Aristotle s Univ. of Thessaloniki, Conference Theme: Simulations and Special Environments in Science Teaching and Learning Educational Level: Primary School Type of Paper: Empirical Investigation Abstract: This work is a part of a research in which we try to find the feasibility and effectiveness of one suggested process for teaching sound in Primary school, based on specific learning activities which are supported by chosen interactive Educational Software (E.S.). Our research hypothesis is based on the idea that the use of electronic soundgram, which is a mental model that visualize sound waves with the help of these E.S. and the chosen learning activities that are based on this soundgram, can help students to build new mental schemes, based mainly on their personal experience and help them significantly to change many misconceptions related with the generation, the propagation and the characteristics of sound. Trying to investigate our hypothesis we have planed the following: the experimental teaching of the above lessons of sound with the use of electronic soundgram and the use of half-structured interviews to find mental steps that students have followed. Key words: Interactive educational software, teaching of sound, concepts and phenomena of sound, conceptual change, electronic soundgram, learning activities, visualization of sound, misconceptions. Εισαγωγή Ο αρχικός µας προβληµατισµός στηρίχτηκε στη δυνατότητα που µπορεί να παρέχουν σε έναν µαθητή τα νέα µαθησιακά περιβάλλοντα των Εκπαιδευτικών Λογισµικών (Ε.Λ.), για να τον βοηθήσουν να «οικοδοµήσει» νέα νοητικά σχήµατα για τις έννοιες και τα φαινόµενα του ήχου. Για το λόγο αυτό προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η «οπτικοποίηση» ενός ηχητικού κύµατος µε τη βοήθεια των κατάλληλων Ε.Λ. σε συνδυασµό µε την εκτέλεση συγκεκριµένων µαθησιακών δραστηριοτήτων από τους µαθητές, µπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση εννοιών και φαινοµένων που σχετίζονται µε την παραγωγή, τη διάδοση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου. 355

2 Η κατανόηση πολλών εννοιών και φαινοµένων των παραπάνω ενοτήτων του ήχου είναι µια δύσκολη και σύνθετη γνωστική διαδικασία, επειδή προϋποθέτει την αντίληψη της ύπαρξης του ατµοσφαιρικού αέρα και τη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου κίνησης/αλληλεπίδρασης των µορίων του. Στη δυσκολία των µαθητών να αποδεχθούν τον αέρα ως υλικό σώµα, αφού δεν µπορούν να τον «δουν» ή να τον «πιάσουν» (Βλάχος Ι., 1999, σελ. 125) προστίθεται η αδυναµία των µαθητών να «µετρήσουν» µε κατανοητό τρόπο, συγκεκριµένα µεγέθη που συνδέονται µε τις έννοιες «πύκνωµα» και «αραίωµα» του ηχητικού κύµατος και αφορούν την κίνηση αυτών των µικροσκοπικών «αόρατων» µορίων του «ανύπαρκτου» αέρα. Τα µέχρι σήµερα πειράµατα, που στηρίζονταν κυρίως σε έµµεσους τρόπους παρατήρησης των ηχητικών κυµάτων (πχ. της κίνησης των κόκκων ρυζιού που βρίσκονταν πάνω στη µεµβράνη ενός τύµπανου), δεν έδιναν τη δυνατότητα στους µαθητές να µετρήσουν και να διερευνήσουν οι ίδιοι βασικά µεγέθη που συνδέονταν µε την κατανόηση πολλών εννοιών και φαινοµένων της ενότητας του ήχου. Η Ερευνητική Μέθοδος Η ερευνητική µας πρόταση στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι τα προτεινόµενα µαθησιακά έργα που χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα», ένα νοητικό µοντέλο που «οπτικοποιεί» τους ήχους µε τη βοήθεια των κατάλληλων αλληλεπιδραστικών Ε.Λ., µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να οικοδοµήσουν νέα νοητικά σχήµατα και να κατανοήσουν καλύτερα πολλές έννοιες και φαινόµενα που συνδέονται µε την παραγωγή, τη διάδοση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου. Με βάση την ποικιλία των προτάσεων που υπάρχουν για την τυποποίηση της εκπαιδευτικής έρευνας (Cohen L. and Manion L., 1997), θεωρούµε ότι η διερεύνηση της ερευνητικής µας υπόθεσης κατατάσσει την έρευνά µας στην κατηγορία του Πειράµατος. Σ αυτό το Πείραµα διερευνούµε µε ποιο τρόπο η χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» επηρεάζει την κατασκευή νέων νοητικών σχηµάτων από τους µαθητές και σε ποιο βαθµό αλλάζει τα µαθησιακά τους αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό στην πρώτη πιλοτική εφαρµογή συµµετείχαν είκοσι (20) µαθητές/τριες της Ε και Στ τάξης του 2 ου ηµοτικού Σχολείου Χίου, ενώ στην τελική πιλοτική εφαρµογή συµµετέχουν συνολικά ογδόντα τέσσερις (84) µαθητές/τριες της Ε ηµοτικού (σαράντα δύο µαθητές/τριες από το 2 ο ηµοτικό Σχολείο Βούλας και σαράντα δύο µαθητές/τριες από το 10 ο ηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας). Οι Μαθησιακές ραστηριότητες Ο σχεδιασµός των µαθησιακών δραστηριοτήτων στηρίχτηκε στην άποψη ότι οι στρατηγικές µάθησης που περιλαµβάνουν την ενεργητική µάθηση και την κατασκευή της γνώσης, τη συνεργασία, την οµαδική εργασία και την επίλυση προβληµάτων είναι οι πιο επιτυχηµένες (Alavi et al. στο Yaverbaum G. & Liebowitz J., 1998, President s Committee of Advisors on Science and Technology, 1997, σελ. 19, Αρβανιτάκης, 2001, σελ ). Για το λόγο αυτό οι µαθησιακές δραστηριότητες στηρίζονται κυρίως στη δράση, στη συνεργασία, στην επικοινωνία και στην έκφραση του κάθε µαθητή όχι µόνο ως ατόµου αλλά και ως µέλους µιας διµελούς ή τριµελούς οµάδας (συν)εργασίας. 1. Η Επιλογή των Ε. Λ. και των Πειραµατικών Οργάνων Η επιλογή των αλληλεπιδραστικών Ε.Λ. αυτής της έρευνας στηρίχτηκε στις βασικές αρχές που οι Harper et al. (2000, σελ. 165) και οι Duffy και Cunningham (1996) θεώρησαν απαραίτητες για το σχεδιασµό εποικοδοµητικών µαθησιακών περιβαλλόντων. Έτσι από όλα τα Ε.Λ. (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα) που βρήκαµε στην αναζήτησή µας καταλήξαµε σε δύο, τα οποία και πιστεύουµε ότι ικανοποιούν περισσότερο τα παραπάνω κριτήρια. Το πρώτο είναι το αγγλόφωνο λογισµικό Goldwave (Craig C., 2001, βλέπε σχήµα 3) και το δεύτερο το γαλλόφωνο λογισµικό simulason (Vince J. & Tiberghien A., 2001, βλέπε σχήµα 2). Η ξένη ορολογία που χρησιµοποιείται στα παραπάνω λογισµικά δεν δηµιούργησε πρόβληµα στη χρησιµοποίησή τους από τους µαθητές, αφού οι λεπτοµερείς οδηγίες εκτέλεσης των πειραµάτων περιλάµβαναν και τη µετάφραση των λιγοστών όρων που χρησιµοποιούνταν στις διεπιφάνειες αυτών των λογισµικών. Στην ίδια κατηγορία µε τα παραπάνω λογισµικά ανήκει και το λογισµικό Cool Edit, το οποίο ενώ έχει πολλαπλάσιες δυνατότητες από τα άλλα δύο λογισµικά απορρίφθηκε γιατί η διεπιφάνειά του περιελάµβανε τόσες πολλές λειτουργικές δυνατότητες ώστε να είναι ιδιαίτερα δύσχρηστο για τα παιδιά του ηµοτικού. Τα δύο επιλεγµένα λογισµικά δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να εισάγουν ήχους µέσω του µικροφώνου του υπολογιστή και να τους «οπτικοποιούν» µε τη βοήθεια ενός αλληλεπιδραστικού νοητικού µοντέλου, του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος». Τα επιπλέον πειραµατικά όργανα, τα οποία συνοδεύουν τα δύο Ε.Λ., έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα προτεινόµενα µαθησιακά έργα λαµβάνοντας υπόψη την απλότητα και την ευκολία κατασκευής και χρήσης τους και το µικρό χρηµατικό κόστος για την απόκτησή τους. 2. Ο Ρόλος του Ηλεκτρονικού «Ηχογράµµατος» Το βασικό εργαλείο στις προτεινόµενες µαθησιακές δραστηριότητες είναι το ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα». Αυτό αποτελεί ένα αλληλεπιδραστικό νοητικό µοντέλο, το οποίο µας διευκολύνει να «οπτικοποιούµε» κάθε ηχητικό κύµα που φτάνει στο µικρόφωνο του υπολογιστή. Αυτή η «οπτικοποίηση» µας διευκολύνει στη µέτρηση του πλάτους των ταλαντώσεων και στη σύγκριση συχνοτήτων πολλών ήχων, παρέχοντας τη δυνατότητα στους µαθητές να µπορούν να αλλάζουν το πλάτος και τη συχνότητα και στη συνέχεια να ακούν το νέο ηχητικό αποτέλεσµα. Αυτή η αντίστροφη λειτουργία του «ηχογράµµατος» δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν νέα γνωστικά µονοπάτια. 356

3 Με βάση αυτές τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» θα προσπαθήσουµε να εµπλέξουµε τους µαθητές σε συγκεκριµένες δραστηριότητες και στη συνέχεια να διερευνήσουµε τα νέα νοητικά σχήµατα που αυτοί θα σχηµατίσουν. Για να µπορέσουµε να συνδέσουµε τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» µε τα χαρακτηριστικά της ταλάντωσης που δηµιουργεί τον αντίστοιχο ήχο, χρησιµοποιήσαµε το πείραµα κατασκευής του µηχανικού «ηχογράµµατος» (βλέπε σχήµα 1). Με το µηχανικό «ηχόγραµµα» οι µαθητές παρατηρούν και συνδέουν το πλάτος ταλάντωσης του χάρακα µε το πύκνωµα-αραίωµα του «ελατηρίου κυµάτων» που υπονοεί το πύκνωµα-αραίωµα του «αόρατου» αέρα και µε το πλάτος της ταλάντωσης (ύψωµα-βαθούλωµα) που καταγράφει ο µαρκαδόρος πάνω στο χαρτί. Το µηχανικό «ηχόγραµµα» βοηθάει τους µαθητές να µη βλέπουν το ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα» ως ένα ακόµα «µαγικό» σχέδιο, αλλά ως ένα «ηλεκτρονικό αποτύπωµα» της ταλάντωσης της ηχογόνου πηγής πάνω στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτή η σύνδεση των χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» ή/και του µηχανικού «ηχογράµµατος» µε τα χαρακτηριστικά της ταλάντωσης της ηχογόνου πηγής πιστεύουµε ότι θα βοηθήσει στη συνέχεια τους µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα έννοιες και φαινόµενα από την παραγωγή, τη διάδοση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου. 3. Τα Βασικά Πειράµατα της Έρευνας Η κατασκευή των πειραµάτων της έρευνάς µας στηρίχτηκε στις απόψεις των Hsi και Agogino, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η µάθηση δεν είναι πια µια µονόπλευρη διαδικασία, αλλά µάλλον µια συνδυασµένη προσπάθεια, όπου η κατανόηση έρχεται µε δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν τον πειραµατισµό, την εξήγηση, τη σκέψη και την αφοµοίωση (Yaverbaum G. & Liebowitz J., 1998). Στη συνέχεια αναφέρουµε ενδεικτικά κάποια από αυτά τα πειράµατα που χρησιµοποιήθηκαν στη διδασκαλία της παραγωγής, της διάδοσης και των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του ήχου. Στην αρχή της κάθε ενότητας παρουσιάζουµε τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών που πιστεύουµε ότι συνδέονται µε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του κάθε πειράµατος Η Παραγωγή του Ήχου 1α. Πιθανές αιτίες για τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για την παραγωγή του ήχου Πολλοί ερευνητές Driver, Guesne & Tiberghien, 1985, Osborne & Freyberg, 1985) έχουν δείξει ότι οι ιδέες των µαθητών έχουν κοινά χαρακτηριστικά (Κόκκοτας, 1997, σελ. 20). Οι αιτίες που δηµιούργησαν αυτές τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις είναι πολλές (Κόκκοτας, 1997, Osborne & Freyberg, 1985). Μια από αυτές τις αιτίες είναι και οι περιορισµένες ανθρώπινες δυνατότητες των µαθητών, οι οποίες δεν τους βοηθούν να µελετήσουν σε βάθος τα φυσικά φαινόµενα και να πειραµατιστούν µε τους νόµους της φύσης. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που συναντήσαµε στις παρακάτω προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για την παραγωγή του ήχου είναι ότι τα µη ορατά δεν υπάρχουν. Έτσι οι µαθητές για να λύσουν ένα πρόβληµα, στηρίζουν τη σκέψη τους στα χαρακτηριστικά που είναι άµεσα παρατηρήσιµα ή απεικονίζονται µε εµφανή τρόπο στο σχήµα που συνοδεύει το πρόβληµα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι και η εστίαση της προσοχής σε αλλαγές και όχι σε σταθερές καταστάσεις, Επίσης εµείς ως δάσκαλοι µιλάµε για τις ταλαντώσεις των πηγών του ήχου, οι οποίες διαφέρουν, όπως τα παλλόµενα διαπασών, οι φωνητικές χορδές, τα χτυπήµατα και το φύσηµα στα µπουκάλια. Εάν δεν γίνει προσπάθεια να συνδεθούν αυτές οι διαφορετικές µέθοδοι παραγωγής του ήχου σε κοινές αρχές, η σύγχυση των νεαρών µαθητών είναι πολύ πιθανή (Stephans J., 1996). 1β. Προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για την παραγωγή του ήχου Η Asoko (Asoko H. & others, 1991) διαπίστωσε ότι οι εξηγήσεις των παιδιών αφορούσαν µόνο ορισµένα αντικείµενα, στα οποία µπορούσαν εύκολα να παρατηρήσουν την κίνηση ή τη δόνηση της πηγής όπως, για παράδειγµα, τη χορδή της κιθάρας ή το κύµβαλο. Κανένας µαθητής δεν εξέφρασε µια σταθερή αντίληψη για τις δονήσεις, η οποία να ανταποκρίνεται σε όλα τα πλαίσια. Αναλυτικά, οι µαθητές πίστευαν ότι: Η παραγωγή του ήχου οφείλεται στις φυσικές ιδιότητες των αντικειµένων (πχ. ο ήχος παράγεται γιατί το αντικείµενο είναι φτιαγµένο από πλαστικό ή από λάστιχο ή είναι παχύ, λεπτό, σκληρό ή τεντωµένο) (Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V., 2000, σελ. 244). Η παραγωγή του ήχου οφείλεται στη δύναµη που απαιτείται για τη συγκεκριµένη δράση (πχ. ο ήχος παράγεται επειδή χτύπησα το τύµπανο) (Watt D. & Russell T., 1990). Η παραγωγή του ήχου οφείλεται στις δονήσεις/ταλαντώσεις. Αυτή η ερµηνεία εµφανίζεται κυρίως σε εκείνες τις περιπτώσεις που τα παιδιά µπορούν εύκολα να παρατηρήσουν τις ταλαντώσεις αυτές (πχ. ο ήχος δηµιουργείται µέσα από το τύµπανο ή ο ήχος δηµιουργείται από την επιφάνειά του ή ο ήχος δηµιουργείται και από τα δύο) (Asoko H. & others, 1991). Οι ήχοι µπορούν να παράγονται χωρίς τη χρήση κάποιων υλικών αντικειµένων στην περίπτωση που οι µαθητές δεν µπορούν να διακρίνουν τη συγκεκριµένη ηχογόνο πηγή (Hapkiewiez A. 1992). 1γ. Το βασικό πείραµα για την παραγωγή του ήχου Οι δραστηριότητες των µαθητών που συνδέονται µε τις παραπάνω προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για την παραγωγή του ήχου στηρίζονται στο παρακάτω πείραµα: 357

4 1ο πείραµα: Κατασκευή και µελέτη του µηχανικού «ηχογράµµατος» και σύγκριση των χαρακτηριστικών του µε το αντίστοιχο ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα» Πειραµατικά όργανα: Ελαστικός χάρακας (50 εκ.), «ελατήριο κυµάτων», ένα κοµµάτι χαρτόνι (100 εκ. Χ 20 εκ.), µαρκαδόρος, τρία ογκώδη βιβλία. Εκπαιδευτικά Λογισµικά: Goldwave, simulason Σχήµα του πειράµατος: Σχήµατα 1, 2, 3 Σκοπός του πειράµατος: Με το πείραµα αυτό θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές: α) να συνδέσουν «οπτικά» την ταλάντωση, από την οποία παράγεται ένας ήχος, και τα µεγέθη της (πλάτος και συχνότητα) µε το σχήµα που «διαγράφεται» από την κίνηση της ταλαντούµενης πηγής, δηλαδή το µηχανικό «ηχόγραµµά» της και τα αντίστοιχα «πυκνώµατα» και «αραιώµατα» που σχηµατίζονται στο «ελατήριο κυµάτων» που κρέµεται από τον χάρακα, β) να κατασκευάσουν το µηχανικό «ηχόγραµµα» και στη συνέχεια να διερευνήσουν/συσχετίσουν τα «πυκνώµατα» και τα «αραιώµατα» που σχηµατίζονται στο «ελατήριο κυµάτων», µε τις καµπύλες του µηχανικού «ηχογράµµατος» και το πλάτος και τη συχνότητα ταλάντωσης του παλλόµενου χάρακα, γ) να κατασκευάσουν και στη συνέχεια να διερευνήσουν το ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα» του ήχου που παράγεται από την κίνηση του παλλόµενου χάρακα και σχηµατίζεται µε τη βοήθεια των λογισµικών simulason και Goldwave (βλέπε σχήµατα 1 και 2) και δ) να διερευνήσουν τις οµοιότητες και τις διαφορές ανάµεσα στο µηχανικό «ηχόγραµµα» και στο ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα» Η ιάδοση του Ήχου 2α.. Πιθανές αιτίες για τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τη διάδοση του ήχου Οι παρακάτω προϋπάρχουσες αντιλήψεις έχουν την αφετηρία τους στις αντιλήψεις των παιδιών για τον αέρα ως µη υλικό σώµα, αδυνατώντας να αντιληφθούν τις έννοιες «πύκνωµα» και «αραίωµα». Οι µαθητές µπορεί να σκέφτονται ότι ο αέρας είναι πιο λεπτός και έτσι τίποτα δεν εµποδίζει τον ήχο να ταξιδέψει διαµέσου του αέρα. (Εδώ πιθανόν να θεωρούν τον ήχο και ως ένα «υλικό αντικείµενο» µε διαστάσεις, που χρειάζεται άδειο χώρο, για να κινηθεί µε ευκολία). Τα σχολικά εγχειρίδια αναφέρουν ότι ο ήχος χρειάζεται ένα µέσο µέσα στο οποίο θα ταξιδεύει. Ενώ δεν υπάρχει πρόβληµα για το ξύλο ή το νερό ως µέσο, ο αέρας δεν γίνεται αισθητός µε τον ίδιο τρόπο (Stephans J., 1996). Η σύνδεση της έννοιας του ήχου µε τα κύµατα µπορεί να προκαλέσει σύγχυση, αφού τα ηχητικά κύµατα δεν µπορούν να παρατηρηθούν όπως τα κύµατα του νερού (Stephans J., 1996). Οι έννοιες του ήχου που ταξιδεύει και της ανίχνευσής του απαιτούν αφηρηµένες έννοιες/δοµές, οι οποίες είναι πέρα από τις δυνατότητες µεγάλου αριθµού µαθητών (Stephans J., 1996). Ο ήχος ως σχήµα µηχανικής ενέργειας είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτός από πολλούς µαθητές (Stephans J., 1996). 2β. Προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τη διάδοση του ήχου Για τους µηχανισµούς διάδοσης του ήχου: Οι Watt & Russel (Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V., 2000, σελ. 247) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά δεν εξέφραζαν εύκολα την άποψη ότι ο ήχος διαδίδεται. Κι όταν ακόµα υποστήριζαν κάτι τέτοιο, είχαν την τάση να πιστεύουν ότι, προκειµένου ο ήχος να διαδοθεί, χρειάζεται να περάσει µέσα από ένα µονοπάτι χωρίς εµπόδια.. Σε άλλες περιπτώσεις θεωρούν ότι ο ήχος απλώνεται µέσα στο χώρο, χωρίς να αναφέρουν τον τρόπο. Οι ίδιοι (Watt & Russel) υποθέτουν ότι τα παιδιά ίσως να φαντάζονται τον ήχο ως µια αόρατη κινούµενη οντότητα µε συγκεκριµένες διαστάσεις, η οποία όµως χρειάζεται χώρο για να κινηθεί, η οποία έχει ορµή (Linder and Erickson, 1989, Maurines, 1993). Παροµοίως, η Asoko (Asoko & others, 1991) βρήκε ότι οι µαθητές, οποιασδήποτε ηλικίας, σπάνια υποδείκνυαν ένα µηχανισµό για το πώς ταξιδεύει ο ήχος. Επιπλέον, ήταν πολύ δύσκολο να ερµηνεύσουν τις εξηγήσεις των παιδιών, καθώς ορισµένες εκφράσεις, όπως ότι «ο ήχος πηγαίνει», θα µπορούσαν να έχουν ποικίλες σηµασίες. Για την ταχύτητα διάδοσης του ήχου: Τα παιδιά σπάνια αναφέρουν ότι χρειάζεται αέρας για να διαδοθεί ο ήχος (φαινόµενο κενού). Θεωρούν δηλαδή ότι οι ήχοι µπορούν να ταξιδέψουν στο άδειο διάστηµα (στο κενό) (Hapkiewiez A και Stephans J., 1996). Ο ήχος δεν µπορεί να ταξιδέψει διαµέσου των υγρών και των στερεών (Stephans J., 1996 και Hapkiewiez A., 1992), αφού οι περισσότεροι µαθητές θεωρούν την ύλη ως αντίσταση για τον ήχο µε διάφορους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως η πυκνότητα και η συµπιεστότητα (Linder, 1993). Ο ήχος ταξιδεύει µέσα από τα υγρά αλλά δεν ακούγεται τόσο καθαρά όσο αν ταξίδευε στον αέρα. Ο ήχος διαδίδεται γρηγορότερα στον αέρα παρά στα στερεά (ο αέρας είναι «πιο λεπτός» και σχηµατίζει µικρότερο εµπόδιο) (Hapkiewiez A. 1992). Για το µηχανισµό ανάκλασης και απορρόφησης του ήχου: 358

5 Τα παιδιά υποστηρίζουν το µοντέλο της σφαίρας (ελαστικής - εύθραυστης), για να ερµηνεύσουν τα φαινόµενα της ανάκλασης του ήχου (Hapkiewiez A. 1992). Έτσι σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, όταν τα ηχητικά κύµατα πέσουν σε µια επιφάνεια ενός σκληρού στερεού, τότε τα κύµατα καταστρέφονται, ενώ αν πέσουν πάνω σε ένα πολύ µαλακό στερεό, τότε τα κύµατα απορροφώνται. Στην περίπτωση που η πηγή του ήχου καλύπτεται από κάποιο υλικό, οι µαθητές θεωρούν ότι η ελάττωση της έντασης του ήχου οφείλεται στο ότι: ο ήχος «παγιδεύτηκε», ο ήχος περνά µέσα από την επιφάνεια «πιο αργά», ο ήχος διέφυγε από τις τρύπες του υλικού ή τα κενά του, ο ήχος «απορροφήθηκε», ο ήχος «πνίγεται» ή «σβύνει». 2γ. Τα βασικά πειράµατα για τη διάδοση του ήχου Οι δραστηριότητες των µαθητών που συνδέονται µε τις παραπάνω προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για τη διάδοση του ήχου, στηρίζονται στα παρακάτω δύο βασικά πειράµατα: 1ο πείραµα: Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου Πειραµατικά όργανα: «Αδιαβροχοποιηµένο» µικρόφωνο, διαφανής λεκάνη, δύο κουτάλια, θρανίο, µετρονόµος, µικρόφωνο, χάρακας. Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Goldwave Σχήµα του πειράµατος: Σχήµατα 4 και 5 Σκοπός του πειράµατος: Με το πείραµα αυτό θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές να διερευνήσουν το µηχανισµό διάδοσης του ήχου στον αέρα, στα υγρά και στα στερεά. 2 ο πείραµα: Ανάκλαση και απορρόφηση του ήχου Πειραµατικά όργανα: ύο «ηχοσωλήνες», ένα κοµµάτι χαρτόνι (10 εκ. Χ 10 εκ.), καθρεφτάκι, µετρονόµος, µικρόφωνο, µπαµπάκι. Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Goldwave Σχήµα του πειράµατος: Σχήµα 6 Σκοπός του πειράµατος: Με το πείραµα αυτό θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές: α) να διερευνήσουν τις αλλαγές στην ένταση των ήχων που προκύπτουν από την ανάκλαση ή την απορρόφηση, όταν αυτοί συναντήσουν µια σκληρή ή µια πολύ µαλακή επιφάνεια αντίστοιχα. β) να διερευνήσουν τις αλλαγές στη συχνότητα των ήχων που προκύπτουν από την ανάκλαση ή την απορρόφηση, όταν αυτοί συναντήσουν µια σκληρή ή µια πολύ µαλακή επιφάνεια αντίστοιχα. γ) να προσπαθήσουν να ερµηνεύσουν τα διαφορετικά «ηχογράµµατα» που σχηµατίζονται κάθε φορά Τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα του Ήχου 3α. Πιθανές αιτίες για τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου Οι µαθητές είναι πιθανό να αποκτήσουν και να χρησιµοποιούν όλο το λεξιλόγιο των κυµάτων χωρίς να έχουν κατανοήσει αρκετά τα ίδια τα κύµατα. Συχνά, η χρήση των λέξεων είναι βασικά το µόνο που ελέγχεται. Η σχέση ανάµεσα στη συχνότητα και στην περίοδο χρειάζεται µια κατανόηση της αναλογίας, η οποία είναι δύσκολη έννοια για πολλούς µαθητές. Η κίνηση των κυµάτων είναι ένα αθροιστικό φαινόµενο πολλών επιτόπου κινήσεων. Η διαφορά ανάµεσα στα δύο είναι λεπτή, αλλά είναι κρίσιµη για την κατανόηση. 3β. Προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου Οι µαθητές συχνά συγχέουν τα αντικειµενικά µε τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου. ιατυπώσεις όπως «ο ήχος έχει µεγάλη ένταση» είναι ενδεικτικές της σύγχυσης αυτής. Επίσης πολλοί µαθητές συνδέουν τα ανεξάρτητα χαρακτηριστικά των κυµάτων βασικά το πλάτος, τη συχνότητα και την ταχύτητα διάδοσής τους µε τη συνολική τους ένταση. Για παράδειγµα, µια κοινή πεποίθηση είναι ότι µια γρήγορη ταλάντωση εγγυάται ένα µεγάλο πλάτος και µεγάλη ταχύτητα διάδοσης ή αντίστροφα, ένα µικρό πλάτος συνεπάγεται χαµηλή ταχύτητα διάδοσης (Stepans J., 1996). Ανάλογα µε την προηγούµενη αντίληψη πολλοί µαθητές συγχέουν την ταχύτητα διάδοσης του ήχου µε το πλάτος των δονήσεων (µέγεθος της ταλάντωσης) και τη δύναµη που ασκούµε για την παραγωγή ήχων. Έτσι οι µεγαλύτερες σε πλάτος δονήσεις ταξιδεύουν πιο αργά απ' ότι οι µικρές (σε πλάτος) δονήσεις (Asoko & others, 1991 και Maurines, 1993). Αρκετοί µαθητές συγχέουν την ένταση ενός ήχου µε το ύψος του. Έτσι θεωρούν ότι οι υπέρηχοι είναι εξαιρετικά δυνατοί ήχοι ή ότι αν χτυπήσουν ένα αντικείµενο δυνατότερα ή αν τραβήξουν µια χορδή πιο δυνατά θα αλλάξει το ύψος του παραγόµενου ήχου (Stephans J., 1996 και Hapkiewiez A., 1992). 359

6 Άλλοι πάλι µαθητές θεωρούν ότι όταν το διαπασών χάνει ενέργεια ή «σβήνει» η ταλάντωσή του τότε αλλάζει και το ύψος του παραγόµενου ήχου (Hapkiewiez A., 1992). Οι µαθητές συχνά σκέφτονται τη συχνότητα σε περιόδους (µε όρους) χρονικών µονάδων και την συγχέουν µε την περίοδο (Stepans J., 1996). Η κίνηση του µέσου διάδοσης, πάνω και κάτω για τα κύµατα του νερού (θάλασσας) συχνά συγχέεται µε την κίνηση του ίδιου του κύµατος, εξωτερικά (προς τα έξω) από ένα βότσαλο που πέφτει σε µια ήρεµη λίµνη (Stepans J., 1996). 3γ. Το βασικό πείραµα για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου Οι δραστηριότητες των µαθητών που συνδέονται µε τις παραπάνω προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για τη διάδοση του ήχου, στηρίζονται στο παρακάτω βασικό πείραµα: 1ο πείραµα: Ηλεκτρονικά «ηχογράµµατα» ήχων διαφορετικού ύψους και διαφορετικής έντασης Πειραµατικά όργανα: ιαπασών κιθάρας, λαστιχάκι, µετρονόµος, µικρόφωνο, πετονιά, χάρακας. Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Goldwave Σχήµα του πειράµατος: Σχήµατα 7 και 8 Σκοπός του πειράµατος: Με το πείραµα αυτό θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές: α) να παρατηρήσουν την αλλαγή της έντασης του ήχου όταν αλλάζει η απόσταση του µικροφώνου από την ηχογόνο πηγή, β) να παράγουν ήχους ίδιας έντασης αλλά διαφορετικού ύψους ή ήχους ίδιου ύψους αλλά διαφορετικής έντασης και στη συνέχεια να κατασκευάζουν τα ηλεκτρονικά τους «ηχογράµµατα», γ) να µελετούν τα ηλεκτρονικά «ηχογράµµατα» που έχουν ηχογραφήσει ζωντανά ή άλλων έτοιµων ήχων και να προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη σχέση των «ηχογραµµάτων» µε τα µεγέθη της ταλάντωσης της ηχογόνου πηγής. Τα Πρώτα Συµπεράσµατα της Έρευνας Η πρώτη πιλοτική εφαρµογή της έρευνας στους µαθητές του 2 ου ηµοτικού Σχολείου της Χίου µας οδήγησε στα παρακάτω συµπεράσµατα: Οι επτά οµάδες από δύο ή τρεις µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν τελικά πολλές, για να µπορέσουµε να παρακολουθήσουµε τα νοητικά βήµατα των παιδιών. Πολλές φορές δε δυσκολευόµασταν να βοηθήσουµε τις οµάδες ακόµα και στην εκτέλεση των µαθησιακών δραστηριοτήτων τους. Για το λόγο αυτό στο νέο σχεδιασµό των διδασκαλιών επιλέξαµε να συµµετέχουν µόνο δύο οµάδες των δύο ή των τριών µαθητών και να µαγνητοφωνούνται οι οµιλίες τους. Ο αριθµός των πειραµάτων ήταν αρκετά µεγάλος και στα τελευταία πειράµατα οι µαθητές δεν προλάβαιναν να συζητήσουν αρκετά για να καταλήξουν σε συµπεράσµατα µε αποτέλεσµα να µην απαντούν ή να απαντούν µε τον ίδιο τρόπο που απάντησε και η διπλανή οµάδα. Η χρήση του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» για την καταγραφή της προσωπικής φωνής των παιδιών έκανε το λογισµικό Goldwave πολύ ελκυστικό και φιλικό στα παιδιά, αφού για τους δεκατέσσερις µαθητές (ποσοστό 70%) ήταν το πιο αγαπηµένο πείραµα. Αυτοί οι µαθητές δεν κατάφεραν όµως να «συνδέσουν» τα «υψώµατα» και τα «βαθουλώµατα» του «ηχογράµµατος» µε την ταλάντωση της ηχογόνου πηγής. Αυτή η αδυναµία του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» µας οδήγησε στη δηµιουργία ενός νέου πειράµατος, µε το οποίο οι µαθητές πρώτα θα κατασκευάζουν το µηχανικό «ηχόγραµµα» και στη συνέχεια θα προχωρούν στην κατασκευή του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος». Η δυνατότητα αλλαγής του πλάτους ταλάντωσης ή της συχνότητας ενός ηχητικού κύµατος µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» βοήθησε αρκετά στην εξοικείωση των µαθητών µε τις παραπάνω έννοιες.. Ενώ ένας σηµαντικός αριθµός µαθητών (40%-8 µαθητές) δεν είχε ξαναδουλέψει σε οµάδες, σχεδόν όλη η τάξη (ποσοστό 90% - 18 µαθητές) δήλωσε ότι γρήγορα κατάφεραν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν µεταξύ τους, ότι συµµετείχαν όλοι στις συζητήσεις της οµάδας και στην εκτέλεση των πειραµάτων και ότι βρήκαν αυτή την εµπειρία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. εκατέσσερις µαθητές (ποσοστό 70%) απάντησαν ότι προτιµούν τη βοήθεια του δασκάλου τους σε κάποια ενδεχόµενη δυσκολία παρά αυτή που θα τους έδινε κάποιος συµµαθητής τους από την οµάδα τους. Ο χρόνος στον οποίο θα επέλεγαν αυτή τη βοήθεια ποικίλει. Έτσι έξι µαθητές (ποσοστό 30%) θα ήθελαν να έχουν τη βοήθεια του δασκάλου τους στην αρχή και µετά θα προτιµούσαν να τους αφήσει να δουλέψουν µόνοι τους, ενώ επίσης έξι µαθητές θα προτιµούσαν να τους βοηθήσει µόνο όταν εκείνοι θα τον χρειάζονταν και θα τον καλούσαν να έρθει στην οµάδα τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πειραµάτων. Τα τρία πρώτα συµπεράσµατα σε συνδυασµό µε το µικρό αριθµό του δείγµατος και την ελλιπή καταγραφή των νοητικών βηµάτων των µαθητών µας υποχρεώνουν να είµαστε επιφυλακτικοί για τα ποσοστά των υπόλοιπων απαντήσεων που έδωσαν οι µαθητές. Εάν στην προηγούµενη επιφύλαξη προστεθούν και οι αλλαγές που έχουν γίνει στα νέα µαθησιακά έργα που προτείνουµε για τους µαθητές των σχολείων της Αθήνας, νοµίζουµε ότι θα ήταν ασφαλέστερο να προσπαθήσουµε να συσχετίσουµε πρώτα τις απαντήσεις που συγκεντρώσαµε από τα δύο δείγµατα και στη συνέχεια να ανακοινώσουµε τα συµπεράσµατα στα οποία θα καταλήξουµε στηριζόµενοι στα αριθµητικά αποτελέσµατα και στις όποιες συγκλίσεις ή αποκλίσεις των απαντήσεων των µαθητών. 360

7 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση 1. Αρβανιτάκης Κ. (2001). 1 ο Προσυνέδριο: "Ο ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στο σύγχρονο µαθησιακό περιβάλλον της τάξης", Ειδική Έκδοση για το Παιδαγωγικό Συνέδριο "Αιγαίο - Χίος: Για ένα Σχολείο Μάθησης, Επικοινωνίας, Χαράς & ηµιουργίας", Γραφείο Σχολικών Συµβούλων Π.Ε. Νοµού Χίου. Χίος. 2. Βλάχος Ι. (1999). Εποικοδοµητική προσέγγιση της διδασκαλίας της σωµατιδιακής δοµής της ύλης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. ιδακτορική ιατριβή. ΠΤ Ε. Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αθήνα. 3. Cohen L. & Manion L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μετάφραση Μητσοπούλου Χ. & Φιλοπούλου Μ. Εκδόσεις Μεταίχµιο. Αθήνα. 4. Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V. (2000). Οικο-δοµώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστηµών, Μια Παγκόσµια Σύνοψη των Ιδεών των Μαθητών. Επιµέλεια Κόκκοτας Π. Τυπωθήτω άρδανος Γ. Αθήνα. 5. Driver R., Guesne E., Tiberghien A. (1985). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήµες. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Τροχαλία. Αθήνα. 6. Μικρόπουλος Τ. Α., (2000), Εκπαιδευτικό Λογισµικό, Κλειδάριθµος, Αθήνα. 7. Τζελέπης Χ. (2001). Η κατανόηση του εννοιολογικού περιεχοµένου των λέξεων της ενότητας, ήχος και ακουστικά φαινόµενα της φυσικής. Τα νοητικά µοντέλα και η εννοιολογική αλλαγή. ιπλωµατική Εργασία στο ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη. Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αθήνα. Ξενόγλωσση 1. Asoko H.M., Leach J., Scott P.H., (1991), A study of students understanding of sound 5-16 as an example of action research, Paper prepared for the Symposium, Developing Students Understanding in Science at the Annual Conference of the British Educational Research Association at Roehampton Institute, 2 September 1990, London. 2. Craig C. (2001). Goldwave. Available: (http://www.goldwave.com) [January, 2001]. 3. Duffy, T. M., & Cunningham, D. J. (1996). Constructivism: implications for the design and delivery of instruction. in D. H. Jonassen, Handbook of Research for Educational Communications and Technology. New York: Macmillan Library Reference. USA. 4. Hapkiewiez A. (1992). Finding a List of Science Misconceptions. MSTA Newsletter, 38 (Winter 92). pp Available in [September, 2001]. 5. Harper B., Hedberg J. G., Wright R. (2000). Who benefits from virtuality? Computers & Education. V.34. p.p Linder C.J. and Erickson G.L., (1989), A study of tertiary physics students conceptualizations of sound, International Journal of Science Education 11, Special Issue, pp Linder C.J. (1993). University physics students conceptualizations of factors affecting the speed of sound. International Journal of Science Education 15. pp Maurines L. (1993). Spontaneous reasoning on the propagation of sound. In J. Novak (ed.): Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics. Ithaca: Cornell University. 9. President's Committee of Advisors on Science and Technology. (1997). Panel on Educational Technology. Report to the President on the Use of Technology to Strengthen K-12 Education in the United States. 10. Reiser R. A., Kegelmann H. W., (1996), Computer Software Evaluation, International Encyclopedia of Educational Technology, 2 nd Edition, Tjeerd Plome, Donald P. El. (Eds), Elsevier Science Ltd., Oxford. 11. Stepans J. (1996). Targeting Students' Science Misconceptions. Physical Science Concepts Using the Conceptual Change Model. Idea Factory Inc.Riverview. FL. USA. 12. Vince J. & Tiberghien A. (2001). Modelling in teaching and learning elementary physics on sound. UMR GRIC - Equipe COAST, Universite Lumiere Lyon 2. France. Presentation on the Third International Conference on Science Education Research in the Knowledge Based Society. Department of Primary Education. Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki. Greece. Pp Watt D., and Russel T., (1990), Sound, Primary SPACE Project Research Report, Liverpool University Press. 14. Yaverbaum Gayle J. and Liebowitz Jay. (1998). Learning Paradigms and Computer Assistance. Computers & Education, V. 30, pp

8 Παράρτηµα Σχήµα 1: Κατασκευή του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» µε το E.Λ. GoldWave Σχήµα 2: Κατασκευή του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» µε το E.Λ. simulason Σχήµα 3: Κατασκευή του µηχανικού «ηχογράµµατος» Σχήµα 4: ιάδοση του ήχου στον αέρα και στα στερεά Σχήµα 5: ιάδοση του ήχου στα υγρά Σχήµα 6: Ανάκλαση και απορρόφηση του ήχου Σχήµα 7: Ηλεκτρονικά "ηχογράµµατα" ήχων διαφορετικού ύψους µε το Ε.Λ. Goldwave Σχήµα 8: Ηλεκτρονικά "ηχογράµµατα" ήχων διαφορετικής έντασης µε το Ε.Λ. Goldwave 362

Φυσικός, τέως Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Θήρας ecoxenia@san.forthnet.gr. Φυσικός, Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας alexisbres@yahoo.com

Φυσικός, τέως Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Θήρας ecoxenia@san.forthnet.gr. Φυσικός, Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας alexisbres@yahoo.com Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά του Ήχου. Πρόταση Διδασκαλίας σε 14χρονους Μαθητές με την Συνδρομή: Διαδραστικής Προσομοίωσης Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης Βαμβακούσης Χριστόφορος 1, Μπρες Αλέξιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ιδακτικοί στόχοι: Επιδιώκεται οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση: να διαπιστώνουν τον υποκειµενικό χαρακτήρα της πρόσληψης του ήχου µέσω του αισθητηρίου της ακοής, να

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Ενότητα 12: Ο ήχος, τα ηχητικά φαινόμενα και οι σχετικές ιδέες των μαθητών

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Ενότητα 12: Ο ήχος, τα ηχητικά φαινόμενα και οι σχετικές ιδέες των μαθητών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Ενότητα 12: Ο ήχος, τα ηχητικά φαινόμενα και οι σχετικές ιδέες των μαθητών Καθηγητής: Καριώτογλου

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. Students and Teachers Mental Models for the Propagation of a Sound

Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. Students and Teachers Mental Models for the Propagation of a Sound 63. Αρβανιτάκης, Κ., Καριώτογλου Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. (Πρακτικά 6ου Συνεδρίου: υπό έκδοση) Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα

Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα Μαρία Β. Χατζή, Δασκάλα, Δρ. Διδακτικής των Φ.Ε. Επιμορφούμενη ΠΑΚΕ Θεσσαλίας 2011-12 Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα 1 1. Εισαγωγή Το λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, τρίτος νόµος του Νεύτωνα

Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, τρίτος νόµος του Νεύτωνα Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό για φαινόµενα που στηρίζονται στον τρίτο νόµο του Νεύτωνα Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ Γιώργος Γρηγορόπουλος Δευτεροβάθμια εκπαίδευση & ΠΤΔΕ, Παν. Πατρών Βασιλική Σπηλιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1 Εικόνα 2. β)τι είδους κύµα είναι ο ήχος (µε βάση την εικόνα 2):

Εικόνα 1 Εικόνα 2. β)τι είδους κύµα είναι ο ήχος (µε βάση την εικόνα 2): ΠΑΡ. 5.4: ΗΧΟΣ-ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Στόχος: Ο µαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης του ήχου Να µετρά µέσω της προσοµοίωσης την ταχύτητα του ήχου στον αέρα. ΠΡΟΒΛΕΨΗ: α) Η κίνηση των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας. Το «εικονικό εργαστήριο» για τη µελέτη των νόµων του Νεύτωνα σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα: Modellus, Interactive Physics, Microworlds Pro Ρόδος, 26 29 Σεπτεµβρίου 2002 Νίκος απόντες, Θανάσης Γεράγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ήχος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης

Ο Ήχος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Ο Ήχος Τµήµα: β1 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: Γεώργιος Ελευθεριάδης Ο Ήχος Έχει σχέση ο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων

Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων Αγγελική Ρόκκα, Παύλος Μίχας (*) ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, pmichas@eled.duth.gr Θεµατική Ενότητα: Ειδικά διδακτικά θέµατα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan g g Εισαγωγή Η ενέργεια μεταφέρεται με μεταφορά μάζας Αν ρίξεις μια μπάλα προς ένα αμαξάκι, το αμαξάκι

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο»

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Οήχος«ταξιδεύει» με κύματα. Μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα πυκνώματα και τα αραιώματα των κυμάτων με ένα πλαστικό παιχνίδιελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός εμπόδια και στόχοι -εμπόδια. Δρ Ευαγγελία Αγγελίδου Σχ. Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

Ηλεκτρισμός εμπόδια και στόχοι -εμπόδια. Δρ Ευαγγελία Αγγελίδου Σχ. Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ηλεκτρισμός εμπόδια και στόχοι -εμπόδια Δρ Ευαγγελία Αγγελίδου Σχ. Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Δομές και φαινόμενα που δεν φαίνονται (π.χ. ηλεκτρόνια-ηλεκτρισμός) Δεν υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα Τι βλέπουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ματθαίος Πατρινόπουλος, Σάββας Οβαδίας, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θ. Καλκάνης

Ματθαίος Πατρινόπουλος, Σάββας Οβαδίας, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θ. Καλκάνης Μια εκπαιδευτική πρόταση για τη διδασκαλία / εργαστηριακή πρακτική της τριβής µεταξύ στερεών σωµάτων µε προσοµοίωση του µικρόκοσµου και διασύνδεσης της εργαστηριακής διάταξης µε τον Η/Υ µέσω Ματθαίος Πατρινόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Να διαβάσετε τις σελίδες 98 έως και 103 του σχολικού βιβλίου. Να προσέξετε ιδιαίτερα τα σχήµατα 5.4, 5.5, 5.9 και 5.13. Να γράψετε τις µαθηµατικές σχέσεις που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΑΞΗ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ (ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ) ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1.Διδακτικός στόχοι: Να ορίζουν το στάσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διερεύνηση των φαινομένων που αφορούν αμείωτες ταλαντώσεις

Πειραματική διερεύνηση των φαινομένων που αφορούν αμείωτες ταλαντώσεις ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ INTERACTIVE PHYSICS2005 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Πειραματική διερεύνηση των φαινομένων που αφορούν αμείωτες ταλαντώσεις 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιι)

Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιι) ιδακτικοί στόχοι Φύλλο Εργασίας 3 Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιι) Οι µαθητές: Να διακρίνουν τους ήχους ανάλογα µε το ύψος τους σε βαρείς και οξείς. Να διαπιστώσουν ότι το ύψος του ήχου που

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 651 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

Η ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 562 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Βαρδάκα Ματίνα, Βαρδάκας Ευάγγελος, Αλιμήσης Δημήτρης Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων

Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων Απόστολος Μιχαλούδης 1, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης 2 michaloudis@yahoo.com, evris@physics.auth.gr 1 Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά Κυµατικής Είδη κυµάτων: ιαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της ιάδοσης κυµάτων ΗΕξίσωσητουΚύµατος Κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο Δ. Πλατή 1, Ι. Μπέλλου 2, Τ. Α. Μικρόπουλος 1 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Γωγάκη Ηλιάννα 1, Παπαβασιλείου Βασίλης 2 1.Εκπαιδευτικός, απόφοιτη του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 617 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ι. Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ Περιεχόμενα 1. Πρόλογος για τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά

Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά Εισαγωγή Το παρακάτω σχήμα περιγράφει τους δυνατούς τρόπους δημιουργίας αποθήκευσης και. αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου Ο Ήχος από φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μ. Τσακίρη *, Δ. Ευαγγελινός **, Ε. Χατζηκρανιώτης ** (*) 2 ο Τ.Ε.Ε. Ευόσμου, Θεσσαλονίκη, mtsakiri@auth.gr (**)

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ενδρινός, Β. ηµόπουλος,. Ιµβριώτη, Α. Τσαγκογέωργα, Π. Τσάκωνας, A. Νικολόπουλος, Γ.Θ. Καλκάνης (*)

Κ. ενδρινός, Β. ηµόπουλος,. Ιµβριώτη, Α. Τσαγκογέωργα, Π. Τσάκωνας, A. Νικολόπουλος, Γ.Θ. Καλκάνης (*) Μια εκπαιδευτική προσέγγιση θερµικών και φωτεινών αποτελεσµάτων του ηλεκτρικού ρεύµατος σε µεταλλικούς αγωγούς µε έναυσµα καθηµερινές τεχνολογικές εφαρµογές σε φοιτητές του Π.Τ..Ε. Το διµεταλλικό έλασµα,

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) για φοιτητές του ΤΕΠΑΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ Λέκτορας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή μιας διδακτικής ακολουθίας στις αντιλήψεις των μαθητών για τη διάδοση του ήχου»

«Η συμβολή μιας διδακτικής ακολουθίας στις αντιλήψεις των μαθητών για τη διάδοση του ήχου» 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας «Η συμβολή μιας διδακτικής ακολουθίας στις αντιλήψεις των μαθητών για τη διάδοση του ήχου» Γκολιά Ειρήνη 1, Σκουμιός Μιχαήλ 2 1 Δασκάλα, Ε.Κ.Φ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. 200 C B. 100 C Γ. 50 C

Α. 200 C B. 100 C Γ. 50 C ιδακτική ενότητα: Βρασµός Β' Γυµνασίου Σχέδιο µαθήµατος Α) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές θα πρέπει: 1. Να αναγνωρίζουν πότε ένα υγρό βράζει 2. Να διακρίνουν το βρασµό από την εξάτµιση 3. Να διατυπώνουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών

ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών ΤΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Σηµειώσεις Ρόδος Μιχάλης Σκουµιός Το διδακτικό σενάριο 1 ΤΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Μοντέλο Περιεχόµενα ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός Ανάλυση Αναγκών Μαθητή

ιδακτικό Μοντέλο Περιεχόµενα ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός Ανάλυση Αναγκών Μαθητή ιδακτικό Μοντέλο ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή Εποικοδοµισµός Construct ή construction: Κατασκεύασµα ή

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α /Γ2/ Εξισώσεις 2 ου Βαθµού. 3.2 Η Εξίσωση x = α. Κεφ.4 ο : Ανισώσεις 4.2 Ανισώσεις 2 ου Βαθµού

Σύµφωνα µε την Υ.Α /Γ2/ Εξισώσεις 2 ου Βαθµού. 3.2 Η Εξίσωση x = α. Κεφ.4 ο : Ανισώσεις 4.2 Ανισώσεις 2 ου Βαθµού Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139606/Γ2/01-10-2013 Άλγεβρα Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ Ι. ιδακτέα ύλη Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2013) Εισαγωγικό κεφάλαιο E.2. Σύνολα Κεφ.1

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός ενός επίπεδου απλού αρμονικού κύματος από τις ταλαντώσεις σημείων του

Προσδιορισμός ενός επίπεδου απλού αρμονικού κύματος από τις ταλαντώσεις σημείων του A A N A B P Y T A ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΛΑ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 9 5 0 Προσδιορισμός ενός επίπεδου απλού αρμονικού κύματος από τις ταλαντώσεις σημείων του Περιεχόμενα Εισαγωγή και παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος του HOOK- Μέτρηση δύναµης.

Νόµος του HOOK- Μέτρηση δύναµης. Σενάριο στη Φυσική Β Γυµνασίου. ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΗΟΟΚ 1. Τίτλος Νόµος του HOOK- Μέτρηση δύναµης. 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Φυσική Β Γυµνασίου. Ενότητα : υνάµεις. Σε αυτό εµπλέκονται γνωστικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου

Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου Η οµιλία και η ακοή Επιστηµονικό µέρος Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου Ένας απλός ήχος χαρακτηρίζεται από δύο αντικειµενικά γνωρίσµατα: τη συχνότητα (αριθµός παλµικών κινήσεων στη µονάδα του χρόνου)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα