«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 OPEN DAYS LOCAL EVENT Π. Νικολοπούλου-Σταμάτη Διευθύντρια κι Επιστημονική Υπεύθυνη του ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ: «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία»

2 Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. UoA Medical School MSc:

3 Τα βρέφη, οι ασθενείς και οι ηλικιωμένοι είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου. UoA Medical School MSc:

4 Νότια Γαλλία 2011 UoA Medical School MSc:

5 Οι παράγοντες που διαφοροποιούν την κατάσταση της δημόσιας υγείας είναι: Η διαθεσιμότητα επαρκούς πόσιμου νερού και καλή ποιότητας φαγητού Η πρόσβαση σε «πράσινη» ενέργεια Η καλή ποιότητα εσωτερικού αέρα Οι βιώσιμες μεταφορές

6 Στο πλαίσιο του Συνεδρίου Rio+20 των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Rio de Janeiro, Brazil, Ιούνιος 20-22, 2012): Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρότεινε να υπάρξει ύφεση στους αρνητικούς για τη δημόσια υγεία παράγοντες. Οι προτάσεις βασίζονται στην ανάλυση στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας ( Health and population ) στο The future we want (παράγραφοι ), του κυρίως κειμένου που προέκυψε από το συνέδριο και το οποίο ψηφίστηκε παμψηφεί από 193 έθνη.

7 Σύμφωνα με το κείμενο, η περιβαλλοντική υγεία και η αειφόρος ανάπτυξη αναφέρονται σε: Καλή ποιότητα διαβίωσης, φυσική και πνευματική υγεία, Μεταδιδόμενες ασθένειες, ιδιαίτερα το HIV/AIDS, η μαλάρια, η φυματίωση, η γρίπη, και η πολιομυελίτιδα, Μη μεταδιδόμενες ασθένειες όπως ο καρκίνος, οι καρδιοαναπνευστικές και οι χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες, και ο διαβήτης, Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, Μητρική και παιδική θνησιμότητα. UoA Medical School MSc:

8 Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συνιστάται: Η μείωση της ατμοσφαιρικής, της χημικής και της ρύπανσης των υδάτων, Η εφαρμογή διαρθρωτικών οικονομικών παρεμβάσεων ώστε να ευνοηθούν οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις υγιεινής, σε «πράσινα» ενεργειακά συστήματα, στην ασφάλεια των μεταφορών, στην ιατρική και τα φάρμακα, Η σωστή χρήση των μέσων στήριξης της πολιτικής: Σχεδιασμός, Εκτίμηση επιπτώσεων στην υγεία, Δείκτες υγείας.

9 20 χρόνια πριν Είχαμε έγκαιρες προειδοποιήσεις αλλά δεν πήραμε το μάθημά μας Και αυτό επειδή τα ανθρώπινα όντα δεν αντιλαμβάνονται πάντα ότι είναι μέρος του περιβάλλοντος

10 Late lessons from early warnings Από 1992 είχε ήδη δοθεί έμφαση στην Agenda 21- Κεφάλαιο 6.1. Προστασία και Προαγωγή της Ανθρώπινης Υγείας Η υγεία και η ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένες. Η ανεπαρκής ανάπτυξη οδηγεί στην φτώχεια Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη οδηγεί σε υπερκαταναλωτισμό, Ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα υγείας στον αναπτυσσόμενο και στον ανεπτυγμένο κόσμο.

11 Ως προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο της Agenda 21 εξετάζονται οι βασικές ανάγκες υγείας του παγκόσμιου πληθυσμού, δεδομένου ότι είναι αναπόσπαστο μέρος της αειφόρου ανάπτυξης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας για το περιβάλλον. Rio de Janeiro, Brazil, 1992

12 Η σύνδεση της υγείας, του περιβάλλοντος και κοινωνικο-οικονομικών βελτιώσεων απαιτεί διατομεακή προσπάθεια Στις προσπάθειες αυτές περιέχονται: Η εκπαίδευση Η οικιακή οικονομία Τα δημόσια έργα Οι κοινοτικές ομάδες Οι επιχειρήσεις Τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια Οι θρησκευτικές, οι πολιτικές και οι πολιτισμικές οργανώσεις Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι στις κοινότητές τους για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης.

13 Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμπερίληψη των προγραμμάτων πρόληψης, αντί να στηριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στην αποκατάσταση και θεραπεία.

14 Οι χώρες αναμενόταν να αναπτύξουν σχέδια για τις δράσεις προτεραιότητας, με βάση τους τομείς του προγράμματος, οι οποίοι βασίζονταν σε συνεργατικό σχεδιασμό από τα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των τοπικών κοινοτήτων. Ένας κατάλληλος διεθνής οργανισμός όπως η ΠΟΥ, θα έπρεπε να συντονίζει αυτές τις δραστηριότητες.

15 Οι κύριοι τομείς του προγράμματος ήταν: Η αντιμετώπιση των αναγκών της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, Ο έλεγχος των μεταδιδόμενων ασθενειών, Η προστασία των ευπαθών ομάδων, Η αντιμετώπιση της πρόκλησης της αστικής υγείας, Η μείωση των κινδύνων για την υγεία από την περιβαλλοντική ρύπανση και τις καταστροφές.

16 Κι επειδή Η υγεία εξαρτάται τελικά από την ικανότητα να διαχειριστούμε με επιτυχία την αλληλεπίδραση μεταξύ του φυσικού, πνευματικού, βιολογικού και οικονομικο-κοινωνικού περιβάλλοντος. Η υγιής ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς υγιή πληθυσμό. Οι δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη επηρεάζουν το περιβάλλον σε κάποιο βαθμό, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί ή επιδεινώνει πολλά προβλήματα υγείας.

17 Αναγνωρίστηκε ότι είναι η ίδια η έλλειψη ανάπτυξης που επηρεάζει αρνητικά την κατάσταση της υγείας πολλών ανθρώπων, η οποία μπορεί να μετριαστεί μόνο μέσω της ανάπτυξης. Ο τομέας της υγείας δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες και τους στόχους του από μόνος του. Εξαρτάται από κοινωνική, Οικονομική και Πνευματική ανάπτυξη, ενώ συμβάλλει άμεσα στην εν λόγω εξέλιξη.

18 Εξαρτάται επίσης από ένα υγιές περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει: Την παροχή ασφαλούς ύδρευσης και αποχέτευσης Την προώθηση ενός ασφαλούς εφοδιασμού με τρόφιμα και σωστή διατροφή.

19 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί προς την κατεύθυνση: Της ασφάλειας των τροφίμων, έχοντας σαν προτεραιότητα την εξάλειψη της μόλυνσης των τροφίμων, Συνολικής και αειφόρου πολιτικής για να εξασφαλιστεί ασφαλές πόσιμο νερό, Εξυγίανσης που να εμποδίζει την μικροβιακή και χημική μόλυνση, Προώθηση της εκπαίδευσης για την υγεία, τον εμβολιασμό και την παροχή των βασικών φαρμάκων.

20 Είκοσι χρόνια μετά, η Κυβέρνηση της Βραζιλίας, το Υπουργείο Υγείας και η ΠΟΥ αναγνωρίζουν την ευκαιρία που δίδεται από το Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για τη Αειφόρο Ανάπτυξη να επανεντάξουν τον Κόσμο στην οδό της Αειφόρου Ανάπτυξης όπου καλύτερη και πιο δίκαια αποτελέσματα για την υγεία διαδραματίζουν βασικό ρόλο. UoA Medical School MSc:

21 31 Οκτωβρίου 2012 Νέα Υόρκη

22 Τι γίνεται με τις ασφάλειες; Υπολόγισαν στο 5.7%;

23 RIO + 20 Παγκόσμια Κάλυψη Υγείας Η υγεία στο πλαίσιο της «πράσινης οικονομίας» Η υγεία ως ένα μέτρο των επιτευγμάτων της αειφόρου ανάπτυξης, της προόδου και των επιπτώσεων

24 Η Κλιματικές Αλλαγές είναι υπαρκτές ή είναι απλώς ακραία καιρικά φαινόμενα; Μετά τον τυφώνα, βαριά χιονόπτωση στη Νέα Υόρκη

25 Υπήρξαν σημαντικές πρόοδοι στην ανθρώπινη υγεία και στην κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, ωστόσο, τα οφέλη αυτά έχουν άνισα μοιραστεί. Η ΠΟΥ εκτιμά ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας, είτε διότι οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, ή οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να τις χρησιμοποιούν. 150 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο υποφέρουν από σοβαρή οικονομική καταστροφή, επειδή αρρωσταίνουν, από τη χρήση των υπηρεσιών υγείας, για τις οποίες πρέπει να πληρώσουν, είτε απευθείας από την τσέπη τους ή χωρίς καμία προοπτική μελλοντικής επιστροφής. Πολλοί άνθρωποι πρέπει να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία ή να χρεωθούν για να πληρώσουν τις υπηρεσίες υγείας, με 100 εκατομμύρια ανθρώπους να ωθούνται κάτω από το όριο της φτώχειας, ως αποτέλεσμα.

26 Στρατηγικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας πράσινης οικονομίας μπορεί να αποφέρει σημαντικά για την υγεία παράλληλα οφέλη Ορισμένες από αυτές τις στρατηγικές μπορεί επίσης να δημιουργήσου ακούσια κινδύνους για την υγεία, και είναι ζωτικής σημασίας, συνεπώς πρέπει να συμπεριληφθεί η υγεία στο σχεδιασμό των στρατηγικών πράσινης ανάπτυξης. Βιώσιμες, καλά σχεδιασμένες πόλεις, μπορεί να μειώσουν τους κινδύνους για την υγεία από την εξωτερική ρύπανση του αέρα, τους τραυματισμούς από τροχαία, τη σωματική αδράνεια και να οδηγήσουν σε βελτιώσεις στην καρδιά και στις αναπνευστικές παθήσεις. Τρόφιμα και Γεωργία. Πολιτικές για πιο υγιή και βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και του υποσιτισμού, μέσω της μεγαλύτερης πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα.

27 Βιώσιμη Ενέργεια για όλους 1/2 Η πρόσβαση των νοικοκυριών σε καθαρή σύγχρονη ενέργεια θα μπορούσε να βοηθήσει μειωθεί κατά το ήμισυ το ποσοστό των παιδικών πνευμονιών και να σωθούν ένα εκατομμύριο ζωές ετησίως από ΧΑΠ, κυρίως γυναίκες. Η πρόσβαση σε σύγχρονες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα μπορούσε να βοηθήσει χιλιάδες φτωχές κλινικές να παρέχουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες πιο αξιόπιστα.

28 Βιώσιμη Ενέργεια για όλους 2/2 Πράσινοι χώροι εργασίας - Πράσινες οικονομίες Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι οι θέσεις εργασίας είναι πιο ασφαλείς από κινδύνους επαγγελματικών ασθενειών και τραυματισμών. Αυτοί περιλαμβάνουν χρόνιες βλάβες από την ατμοσφαιρική ρύπανση ή έκθεση σε χημικές ουσίες. Ως μέρος μιας «πράσινης οικονομίας» χρειαζόμαστε μια ανανεωμένη δέσμευση για την αξιολόγηση και τη μείωση των κινδύνων αυτών, τόσο με παραδοσιακές όσο και με τις αναδυόμενες «πράσινες» τεχνολογίες.

29 Συμπερασματικά Οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν με πληθώρα τρόπων τη μετάδοση ασθενειών και προκαλούν πολλές δυσμενείς επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.

30 Η υγεία του ανθρώπου βομβαρδίζεται συνεχώς από ποικιλία παραμέτρων που προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτήν πράγμα που δυσκολεύει την ξεκάθαρη εξακρίβωση των αιτιών.

31 Πλήρη γνώση των αιτιών ίσως να μην αποκτήσει ο άνθρωπος ποτέ, συνεπώς πάντα θα πρέπει να σκέφτεται με τη λογική της πρόληψης σε κάθε του βήμα.

32 Σας ευχαριστώ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε., ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη.

Τεκμηρίωση Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. ΜΥΘΟΣ 1 ΟΣ : Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Έχει ευρείες επιπτώσεις στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη 2015: Ευρωπαϊκό Έτος για την T4E/Ευρωπαϊκό τεύχος για την ανάπτυξη 1

ανάπτυξη 2015: Ευρωπαϊκό Έτος για την T4E/Ευρωπαϊκό τεύχος για την ανάπτυξη 1 T4E/Ευρωπαϊκό τεύχος για την ανάπτυξη 1 2015: Ευρωπαϊκό Έτος για την ανάπτυξη Ένα ξεχωριστό έτος! Μια ευρεία δημόσια συζήτηση των πολιτών για το όραμα της Ευρώπης για ανάπτυξη και εξάλλειψη της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσαντίδου, Φ. Καλύβα Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση.

Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση. Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση. process of developing this Charter which we hope will provide a clear call for action, to health and non health Η Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.2.2011 A7-0030/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη. Δεδομένα και εικόνες. Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη

Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη. Δεδομένα και εικόνες. Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη Δεδομένα και εικόνες Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο «Αναπνευστική Υγεία στην

Διαβάστε περισσότερα

Από τα δίχτυα ασφαλείας στην οικονοµική ενδυνάµωση: Υπάρχει χώρος για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας;

Από τα δίχτυα ασφαλείας στην οικονοµική ενδυνάµωση: Υπάρχει χώρος για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας; Νο. 128, 2013 Από τα δίχτυα ασφαλείας στην οικονοµική ενδυνάµωση: Υπάρχει χώρος για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας; Της Ράνιας Αντωνοπούλου Η κοινωνική προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Διεθνής Ημέρα των Νοσηλευτών 2014 1 All rights, including translation into other languages, reserved. No part of this publication may be

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙTΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013 1 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια γενική εξέταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν (α) στις μεταφορές και (β) στην εδαφική (ή χωρική) συνοχή. Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται συνοπτικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα