Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 9 (2), Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 9 (2), 112 120 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 9 (2), Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 9 (2), Released: September 30, /hape/index.php ISSN Αξιοπιστία των τεστ της Αερόβιας Ικανότητας και της δύναμης της Δέσμης Fitnessgram σε Μαθητές Ηλικίας Ετών Γεώργιος Λαπούσης, Κωνσταντίνος Λαπαρίδης, & Ελισάβετ Πέτσιου ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περίληψη Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει την αξιοπιστία των τεστ της δέσμης Fitnessgram, που σχετίζονται με την υγεία και έχουν σχεδιαστεί να αξιολογήσουν την αερόβια ικανότητα και την δύναμη μεταξύ Ελλήνων μαθητών, ηλικίας ετών. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 259 μαθητές (124 αγόρια και 135 κορίτσια) ηλικίας 10, 11, και 12 ετών. Μετρήθηκε η καρδιοαναπνευστική αντοχή, η ισχύς-αντοχή των κοιλιακών μυών και η ισχύς-αντοχή του άνω μέρους του σώματος, χρησιμοποιώντας τα τεστ του τρεξίματος-περπατήματος 1 μιλίου, των κάμψεων έως την γωνία των 90ο, και το τεστ των τροποποιημένων κοιλιακών. Ο επανέλεγχος πραγματοποιήθηκε εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 3 εβδομάδων από την πρώτη μέτρηση. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας μεταξύ της αρχικής μέτρησης και της επαναμέτρησης, εφαρμόσθηκε ο ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης (intra-class correlation coefficient, ICC). Επιπρόσθετα για τον προσδιορισμό διαφορών μεταξύ των μετρήσεων στις εξαρτημένες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε το paired t-test. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αξιοπιστία στο τεστ του τρεξίματος-περπατήματος 1 μιλίου κυμαινόταν από πολύ καλή έως άριστη, στο τεστ των κάμψεων έως την γωνία των 90 ο από πολύ καλή έως χαμηλή και στο τεστ των τροποποιημένων κοιλιακών από χαμηλή έως άριστη. Επίσης τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0.50) μεταξύ της αρχικής μέτρησης και της επαναμέτρησης στα εξεταζόμενα τεστ, σε όλες τις ηλικίες και στα δυο φύλα. Συμπερασματικά διαπιστώθηκε, ότι στα τεστ του τρεξίματος-περπατήματος 1 μιλίου, των κάμψεων έως την γωνία των 90ο και στο τεστ των τροποποιημένων κοιλιακών της δέσμης Fitnessgram, υπάρχει αξιοπιστία και ότι αυτά παρουσιάζουν μια σταθερότητα μεταξύ των μετρήσεων, που κυμαίνεται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, επομένως συνιστάται η χρησιμοποίηση των παραπάνω τεστ για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης στις εξεταζόμενες ηλικίες. Λέξεις κλειδιά: αερόβια ικανότητα, αντοχή, αξιοπιστία, δέσμες τεστ, μυϊκή δύναμη Reliability of Health related Fitnessgram Tests for Aerobic Capacity and Strength in Greek Schoolchildren Ages George Lapousis, Konstantinos Laparidis, & Elisavet Petsiou Department of Physical Education and Sports Sciences, Democritus University of Thrace, Komotini, Hellas Abstract The aim of this study was to examine the reliability of a set of health-related physical fitness tests of Fitnessgram, designed to assess the aerobic capacity and strength among Greek school children years of age. A set of physical fitness tests was performed by the same researchers twice, 3 weeks apart, in the study sample. Aerobic capacity was assessed using the 1 mile run-walk test, abdominal strength/endurance was assessed using the curl up test and upper arm and shoulder strength/endurance was assessed using the 90 push-up test. A total of 259 school children (124 males and 135 females) randomly selected participated in the study. The reliability of the 1 mile run-walk test, the curl up test and the 90 push-up test was determined by the intra-class correlation coefficient (ICC). Also the paired sample t-test was used to examine the differences between Διεύθυνση επικοινωνίας: Γεώργιος Λαπούσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού , Κομοτηνή e mail:

2 Γ Λαπούσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 9 (2011), groups for all depended variables (p<.05). Results revealed that reliability in 1 mile run-walk test, was ranged from excellent to very good, in 90ο push up test reliability was ranged from very good to low and in the curl up test from excellent to low. Results also revealed, that there were no significant differences (p<0.50), between the initial and the remeasurement in both sexes and all ages. In conclusion our findings suggest that there is acceptable reliability in 1mile run-walk test, curl up test and 90ο push up test, which can be used to evaluate the physical fitness levels in students of these ages. Key words: Aerobic capacity, battery tests, endurance, reliability, strength Εισαγωγή Ο έλεγχος των επιπέδων της φυσικής κατάστασης σε παιδιά και εφήβους στο σχολείο αναγνωρίζεται ως μια σημαντική συνιστώσα για τη δημόσια υγεία. Αυξημένα επίπεδα φυσικής κατάστασης, ιδιαίτερα καρδιαναπνευστικής αντοχής σχετίζονται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου, αυξημένων επιπέδων λιπιδίων, υπέρτασης και παχυσαρκίας (Brage, Wedderkopp, & Ekelund, 2004; Rodriguez-Moran, Salazar-Vazquez, Violante, & Guerrero-Romero, 2004). Επίσης υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση για την ύπαρξη κύριων συνεπειών για την υγεία, εξαιτίας της μείωσης της μυϊκής δύναμης και της μάζας από άποψη νοσηρότητας (Sayer, Dennison, Syddall, Gilbody, Phillips, & Cooper, 2005) αλλά και θνησιμότητας (Rantanen, Harris, & Leveille, 2000). Για τον λόγο αυτό υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές ότι η αυξημένη μυϊκή αντοχή και δύναμη των κοιλιακών μυών και η αυξημένη κινητικότητα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, δρα αποτρεπτικά στην εμφάνιση πόνου στην οσφυϊκή μοίρα (Baltaci, Un, Besler, & Gerçeker, 2003; Hui, Yuen, Morrow, & Jackson, 1999; Jackson, Morrow, Brill, Kohl, Gordon, & Blair, 1998). Τα τεστ της δέσμης Fitnessgram αναπτύχθηκαν από το ίδρυμα Cooper Institute for Aerobics Research (CIAR, 1999). Πρωταρχικός σκοπός της δέσμης ήταν η αποτίμηση των προγραμμάτων φυσικής αγωγής, ενώ τελικά εξελίχθηκε σε ένα περιεκτικό πρόγραμμα αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης για παιδιά και νέους σχολικής ηλικίας. Κάθε τεστ της δέσμης έχει επιλεγεί για να εκτιμήσει κάποια σημαντική πλευρά της υγείας των μαθητών. Οι μαθητές συγκρίνονται με ειδικά στάνταρτ, που σχετίζονται με την υγεία, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί για κάθε ηλικία και φύλο. Κύρια στοιχεία της φυσικής κατάστασης, που μπορούν να αξιολογηθούν μέσω των τεστ της δέσμης είναι η αερόβια ικανότητα, η μυϊκή δύναμη και αντοχή. Η αξιοπιστία είναι ουσιαστικό χαρακτηριστικό για κάθε τεστ, διότι επηρεάζει την εγκυρότητα του τεστ, ενώ χωρίς αξιοπιστία καμιά εμπιστοσύνη δεν μπορεί να εκφραστεί στα αποτελέσματα του. Είναι φανερό ότι μεταξύ των τεστ δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε είδος προπόνησης, που θα μπορούσε να αλλάξει την επίδοση του εξεταζόμενου (Meredith & Welk, 2007). H Safrit (1990) σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η επίδοση στο τρέξιμο αποστάσεων είναι συνήθως υψηλής αξιοπιστίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αποδεικνύεται ότι σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 9-15 ετών η αξιοπιστία είναι μεγαλύτερη όσο νεαρότεροι είναι σε ηλικία οι εξεταζόμενοι. Σύμφωνα με άλλες έρευνες (Buono, Roby, Micale, Sallis, & Shepard, 1991; Colgan, 1978; Doolittle, Dominic, & Doolittle, 1969; Doolittle, & Bigbee 1968; Vodola, 1978) αποδεικνύεται ότι ο συντελεστής αξιοπιστίας των τεστ τρεξίματος μεγάλων αποστάσεων είναι ικανοποιητικός και κυμαίνεται από.80 έως.98. Η αξιοπιστία για το τεστ του τρεξίματος-περπατήματος 1 μιλίου (ΤΠ1Μ) υπολογίσθηκε επίσης από τους Rikli, Petray και Baumgartner (1992). Ο συντελεστής αξιοπιστίας για τα παιδιά όλων των ηλικιών ήταν αποδεκτός έως υψηλός (.70 έως.95), κάτι που δεν συνέβαινε με τα κορίτσια ηλικίας 7 ετών. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η απόσταση του τεστ ΤΠ1Μ είναι η πιο κοινά συνιστώμενη απόσταση για νέα παιδιά στις γνωστές δέσμες των τεστ, και εμφανίζει αποδεκτή αξιοπιστία για τα αγόρια και τα κορίτσια 8 και 9 ετών, ελάχιστη αξιοπιστία για την ηλικία των 7 ετών, αλλά είναι μη αξιόπιστη για μαθητές ηλικίας 6 ετών και νηπιαγωγείου. Σε άλλη έρευνα (Krahenbuhl, Pangrazi, Petersen, Burkett, & Schneideir, 1987), που εξετάσθηκε η αξιοπιστία του τρεξίματος-περπατήματος 1 μιλίου για νέους, ο συντελεστής αξιοπιστίας ήταν r=.82 για 34 εξεταζόμενα κορίτσια ηλικίας 6 ετών και r =.92 για 49 εξεταζόμενα αγόρια ηλικίας 8 ετών. Οι ερευνητές όμως δεν αναφέρουν την στατιστική μέθοδο που χρησιμοποίησαν για να υπολογίσουν την αξιοπιστία, ούτε περιγράφουν τις συνθήκες που έγιναν τα τεστ για της εύρεση της αξιοπιστίας. Οι συγγραφείς των παραπάνω μελετών, υποστηρίζουν ότι το τεστ ΤΠ1Μ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστο εργαλείο για την μέτρηση της αερόβιας ικανότητας των νέων. Σε ότι αφορά την αξιοπιστία των τεστ για τη μυϊκή δύναμη και αντοχή, σημαντικά στοιχεία έχουν συλλέξει οι Plowman και Corbin (1994). Σε σύνολο 17 μελετών έχει ερευνηθεί η αξιοπιστία σε ποικίλους τύπους δοκιμασιών, όπως είναι οι έλξεις, οι τροποποιημένες έλξεις, οι έλξεις με λυγισμένους αγκώνες και οι κάμψεις. Από τους πολυάριθμους συντελεστές αξιοπιστίας, που έχουν αναφερθεί σε αυτές τις μελέτες, η

3 Γ Λαπούσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 9 (2011), πλειοψηφία κυμαινόταν από.80 έως.90. Αυτό οδήγησε τους Plowman και Corbin (1994) στο συμπέρασμα ότι τα τεστ που δεν γίνονται στο εργαστήριο και σχετίζονται με την μυϊκή αντοχή και δύναμη των άνω άκρων και των ώμων είναι γενικά αποδεκτά. Επίσης, σύμφωνα με τους Robertson και Magnusdottir (1987), οι συντελεστές αξιοπιστίας για τους κοιλιακούς κυμαίνονταν από , ενώ για τους τροποποιημένους κοιλιακούς (Jette, Sidney, & Cicutti, 1984) η αξιοπιστία ήταν r =.88. Υπάρχουν επίσης σημαντικά δεδομένα για την αξιοπιστία των τεστ που αναφέρονται στην δύναμη και την μυϊκή αντοχή των χεριών και των ώμων. Οι Winnick και Short (1998) εξέτασαν νέους ηλικίας από ετών με χειροδυναμόμετρο και ο συντελεστής αξιοπιστίας που βρέθηκε ήταν r =.92. Ο Fleishman (1964) αναφέρει ότι τα τεστ δύναμης με το χειροδυναμόμετρο παραδοσιακά έχουν καλή αξιοπιστία. Για παράδειγμα, αναφέρει συντελεστή αξιοπιστίας για τεστ μέτρησης επαναμέτρησης r =.91, σε ένα δείγμα αγοριών και κοριτσιών περίπου ατόμων ηλικίας ετών. Τέλος ο Keogh (1965) βρήκε συντελεστές αξιοπιστίας, που κυμαίνονταν από μεταξύ μαθητών της Α και της Γ τάξης του δημοτικού. Με βάση τα παραπάνω και επειδή από όσο γνωρίζουμε υπάρχει έλλειψη ανάλογων μελετών στον ελληνικό χώρο, η έρευνά είχε ως σκοπό να εξετάσει με τη μέθοδο της μέτρησης-επαναμέτρησης, την αξιοπιστία των τεστ αερόβιας ικανότητας και δύναμης της δέσμης Fitnessgram, σε έλληνες μαθητές ηλικίας ετών, ώστε αυτά να χρησιμοποιούνται από τους καθηγητές φυσικής αγωγής σε θέματα αξιολόγησης, τόσο των μαθητών όσο και του ιδίου του προσφερόμενου από αυτούς έργου. Τα επιλεγέντα τεστ ήταν το ΤΠ1Μ, οι κάμψεις των χεριών έως την γωνία των 90 ο και οι τροποποιημένοι κοιλιακοί. Μέθοδος και Διαδικασία Συμμετέχοντες Στην έρευνα συμμετείχαν 259 μαθητές (124 αγόρια και 135 κορίτσια) ηλικίας 10, 11 και 12 ετών, που επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο. Το σύνολο των συμμετεχόντων μαθητών, επανέλαβε τα τεστ για δεύτερη φορά, σε χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων. Για την κατάταξη της αξιοπιστίας των τεστ ακολουθήθηκε η παρακάτω κλίμακα. Για συντελεστή αξιοπιστίας μεγαλύτερο από.95 η αξιοπιστία θεωρήθηκε άριστη, για συντελεστή από.90 έως.95 πολύ καλή, από.80 έως.89 αποδεκτή, από.70 έως.79 χαμηλή και από.60 έως.69 αμφίβολη (Barrow & McGee, 1964). Διαδικασία μέτρησης Καρδιοαναπνευστική αντοχή: Τρέξιμο - περπάτημα 1 μιλίου, (1 mile run walk). Οι εξεταζόμενοι παρατάχθηκαν πίσω από τη γραμμή εκκίνησης. Δόθηκαν οδηγίες για το τρόπο τρεξίματος, ώστε αυτός να είναι ελεγχόμενος, χωρίς αυξομειώσεις στην ταχύτητα ειδικά στους άπειρους μαθητές. Με το σύνθημα της εκκίνησης οι μαθητές ξεκίνησαν την κούρσα. Παροτρύνθηκαν να τελειώσουν την κούρσα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ενώ επιτρεπόταν το περπάτημα. Ως σκορ θεωρήθηκε ο χρόνος τη στιγμή που ο εξεταζόμενος περνούσε τη γραμμή τερματισμού. Για την καταγραφή της επίδοσης χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό χρονόμετρο χειρός. Ισχύς- αντοχή κοιλιακών μυών: Τροποποιημένοι κοιλιακοί (Curl up). Οι εξεταζόμενοι βρίσκονταν στην ύπτια θέση, τα γόνατα ήταν ελαφρά λυγισμένα και τα πέλματα ακουμπούσαν στο έδαφος. Τα χέρια ήταν τεντωμένα, ακουμπούσαν στο έδαφος και εφάπτονταν στο σώμα. Οι άκρες των δακτύλων των χεριών ακουμπούσαν στην άκρη ταινίας πλάτους 10 εκατοστών και σε κάθε προσπάθεια τα δάχτυλα διάνυαν το πλάτος της ταινίας και επέστρεφαν στην αρχική τους θέση, με ταυτόχρονη ανύψωση του κορμού. Εκτελούνταν όσο το δυνατόν περισσότερες επαναλήψεις και ως σκορ θεωρήθηκε ο αριθμός των προσπαθειών που εκτελέστηκε με το σωστό τρόπο. Ισχύς-αντοχή του άνω μέρους του σώματος: Κάμψεις έως την γωνία των 90 ο (90 ο push up). Ο εξεταζόμενος ξάπλωνε αρχικά στη συνηθισμένη πρηνή θέση που λαμβάνεται για την εκτέλεση των κάμψεων των χεριών, τα χέρια απείχαν μεταξύ τους όσο και το άνοιγμα των ώμων, τα πόδια ήταν κλειστά και τεντωμένα και παράλληλα μεταξύ τους, η δε στήριξη γινόταν στις μύτες των ποδιών, χωρίς να λυγίζουν τα γόνατα. Ο μαθητής τέντωνε τους αγκώνες, διατηρώντας την πλάτη και τα πόδια στην ευθεία, κατόπιν χαμήλωνε τους βραχίονες έως ότου σχηματιστεί γωνία 90 ο (το άνω μέρος του βραχίονα θα έπρεπε να είναι παράλληλο με το έδαφος). Ο εξεταζόμενος εκτελούσε όσες περισσότερες κάμψεις και το τεστ τελείωνε, όταν ο εξεταζόμενος αδυνατούσε να συνεχίσει. Ως σκορ θεωρήθηκε ο αριθμός των επαναλήψεων που εκτελέστηκαν σωστά. Εκτελέσεις όταν η στάση του σώματος ήταν λανθασμένη (λυγισμένα γόνατα, ατελής έκταση των αγκώνων, μη σχηματισμός γωνίας 90 ο στους αγκώνες) δεν καταγράφηκαν.

4 Γ Λαπούσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 9 (2011), Στατιστική Ανάλυση Εξετάστηκε η αξιοπιστία ελέγχου επανελέγχου (test-retest reliability) με την εφαρμογή του ενδοταξικού συντελεστή συσχέτισης (intra-class correlation coefficient, ICC) και το μοντέλο two way random for absolute agreement. Επιπλέον η διερεύνηση των διαφορών μεταξύ της αρχικής μέτρησης και της επαναμέτρησης σε κάθε τεστ, προσδιορίστηκε με τη χρήση του paired t-test για κάθε ηλικία και φύλο. Ο επανέλεγχος πραγματοποιήθηκε εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 3 εβδομάδων από την πρώτη μέτρηση από τον ίδιο ερευνητή. Για την στατιστική ανάλυση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 11 (SPSS inc., Chicago, Illinois, USA) και ως επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το p<.05. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής, μέση τιμή και τυπική απόκλιση για το τεστ του ΤΠ1Μ, του τεστ των κάμψεων έως την γωνία των 90 ο και του τεστ των τροποποιημένων κοιλιακών ανά ηλικία και φύλο στην αρχική μέτρηση και την επαναμέτρηση παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και 2. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης για όλα τα τεστ στα αγόρια και στα κορίτσια σε όλες τις ηλικίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 1. Αποτελέσματα μετρήσεων μέση τιμή (τυπική απόκλιση) στα εξεταζόμενα τεστ της δέσμης Fitnessgram ανά ηλικία και φύλο στην αρχική μέτρηση. Τεστ Τρέξιμο, περπάτημα 1 μιλίου (λεπτά) Κάμψεις έως την γωνία των 90º (επαν.) Τροποποιημένοι κοιλιακοί (επαν.) (2.72) (8.68) (7.63) Ηλικία (2.65) (8.24) (5.43) (3.22) (5.24) (8.69) (2.95) (5.52) (6.84) (2.72) (5.58) (4.03) (2.09) (6.84) (4.69) Πίνακας 2. Αποτελέσματα μετρήσεων μέση τιμή (τυπική απόκλιση) στα εξεταζόμενα τεστ της δέσμης Fitnessgram ανά ηλικία και φύλο στην επαναμέτρηση. Τεστ Τρέξιμο, περπάτημα 1 μιλίου (λεπτά) Κάμψεις έως την γωνία των 90º (επαν.) Τροποποιημένοι κοιλιακοί (επαν.) (3.23) (10.46) (10.60) Ηλικία (2.81) (11.15) (6.49) (3.09) (5.44) (12.36) (3.19) (5.33) (7.05) (3.26) (8.44) (4.36) (2.36) (10.86) (4.97) Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στο τεστ τρεξίματος περπατήματος 1 μιλίου, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της πρώτης μέτρησης και της επαναμέτρησης των εξεταζομένων, στα αγόρια ηλικίας 10 ετών (t 36 =-1.61 και p>.05), 11 ετών (t 49 =-0.31 και p>.05), και 12 ετών (t 36 =-1.21 και p>.05) και στα κορίτσια ηλικίας 10 ετών (t 44 =-0.11 και p>.05), 11 ετών (t 44 =-0.34 και p>.05) και 12 ετών (t 44 =-0.62 και p>.05). Η εκτίμηση της αξιοπιστίας για το τεστ του τρεξίματος περπατήματος 1 μιλίου είναι άριστη στα αγόρια ηλικία 11 και 12 ετών και στα κορίτσια ηλικίας 11 ετών. Επίσης είναι πολύ καλή στα αγόρια ηλικίας 10 ετών και στα κορίτσια ηλικίας 10 και 12 ετών.

5 Γ Λαπούσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 9 (2011), Πίνακας 3. Συντελεστές αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου (intraclass correlations). Τεστ Φύλο Ηλικία Ν ΙCC * Διάστημα εμπιστοσύνης (95%) Κατώτατο όριο Ανώτατο όριο Τρέξιμο περπάτημα 1 μιλίου (λεπτά) Κάμψεις έως τη γωνία των 90 ο (επαν.) Τροποποιημένοι κοιλιακοί (επαν.) ICC: Ενδοταξικός συντελεστής αξιοπιστίας. Τα αποτελέσματα στο τεστ των κάμψεων έως την γωνία των 90 ο έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, μεταξύ της 1 ης και 2 ης μέτρησης στα αγόρια ηλικίας 10 ετών (t 36 =-0.14 και p>.05), 11 ετών (t 49 =-0.41 και p>.05), και 12 ετών (t 36 =-1.13 και p>.05) και στα κορίτσια ηλικίας 10 ετών (t 44 =-1.36 και p>.05), 11 ετών (t 44 =-0.63 και p>.05) και 12 ετών (t 44 =-1.03 και p>.05). Η εκτίμηση της αξιοπιστίας στο τεστ των κάμψεων έως την γωνία των 90 ο είναι πολύ καλή στα αγόρια και στα κορίτσια στην ηλικία των 11 ετών. Είναι αποδεκτή στα αγόρια στην ηλικία των 10 ετών και 12 ετών και στα κορίτσια στην ηλικία των 10 ετών, ενώ τέλος είναι χαμηλή στα κορίτσια στην ηλικία των 12 ετών. Στο τεστ των τροποποιημένων κοιλιακών τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 1 ης και 2 ης μέτρησης στα αγόρια ηλικίας 10 ετών (t 36 =-0.95 και p>.05), 11 ετών (t 49 =-1.49 και p>.05), και 12 ετών (t 36 =-0.04 και p>.05) και στα κορίτσια ηλικίας 10 ετών (t 44 =2.00και p>.05), 11 ετών (t 44 =-1.31 και p>.05) και 12 ετών (t 44 =-1.78 και p>.05). Η αξιοπιστία στο τεστ των τροποποιημένων κοιλιακών στα κορίτσια στην ηλικία των 11 ετών είναι άριστη, στα αγόρια στις ηλικίες των 10 και 11 ετών και στα κορίτσια στην ηλικία των 10 και 12 ετών είναι πολύ καλή, ενώ τέλος χαμηλή είναι η αξιοπιστία στα αγόρια στην ηλικία των 12 ετών. Συζήτηση Στην έρευνα εξετάσθηκε η αξιοπιστία τριών τεστ της δέσμης αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης Fitnessgram που σχετίζονται με την υγεία. Αξιολογήθηκε η αντοχή με το τεστ τρεξίματος-περπατήματος 1 μιλίου, η κοιλιακή δύναμη και αντοχή με το τεστ των τροποποιημένων κοιλιακών και η ισχύς του άνω μέρους του σώματος με το τεστ των κάμψεων έως την γωνία των 90 ο. Τα τεστ πεδίου για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης χρησιμοποιούνται ευρέως σε παιδιά και εφήβους, διότι είναι δύσκολο να γίνουν εργαστηριακές μετρήσεις σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων (Cureton, Sloniger, & O Bannon, 1995; Fernhall, Pitetti, Stubbs, & Stadler, 1996; Leger, Mercier, Gadoury, & Lambert, 1988; Selvadurai, Cooper, & Meyers, 2003). Η αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας είναι σημαντική, διότι σύμφωνα με έρευνες μη αποδεκτά επίπεδα αερόβιας ικανότητας συνδέονται με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, υψηλής

6 Γ Λαπούσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 9 (2011), αρτηριακής πίεσης, διαβήτη, παχυσαρκίας, και άλλων προβλημάτων υγείας (Cutler, Thom, & Roccella, 2006; Heckman, & McKelvie, 2008; Naylor, George, O'Driscoll, & Green, 2008; Tinken, Thijssen, Black, Cable, & Green, 2008). Η μυϊκή αντοχή και δύναμη είναι σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με την υγεία και τη φυσική κατάσταση. Σύμφωνα με τον Westcot (1991), τέσσερις στους πέντε Αμερικανούς έχουν νοιώσει ενοχλήσεις στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και το 80% των προβλημάτων αυτών είναι μυϊκής φύσης που μπορεί να διορθωθούν με ασκήσεις δύναμης, τόσο στο κάτω μέρος της μέσης, όσο και στην περιοχή των κοιλιακών μυών. Μελέτες των Kibler, Chandler, και Stracener (1992) και Stone (1990) δείχνουν ότι οι ασκήσεις δύναμης ελαττώνουν τον κίνδυνο τραυματισμών στις αρθρώσεις ή στους μύες, που μπορεί να παρουσιασθούν κατά την διάρκεια των φυσικών δραστηριοτήτων. Ως αξιοπιστία θεωρείται η ύπαρξη σταθερότητας στα αποτελέσματα των μετρήσεων. Εάν ένα τεστ είναι αξιόπιστο, θα παρουσιάζει σταθερά τα ίδια αποτελέσματα για τον εξεταζόμενο και αυτό είναι σημαντικό διότι τα αποτελέσματα κάθε δοκιμασίας είναι ένας δείκτης για τις πραγματικές δυνατότητες του εξεταζομένου. Εναλλακτικοί όροι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί στην βιβλιογραφία είναι: επαναληψιμότητα, συνοχή, συμφωνία και σταθερότητα (Rothwell, 2000; Bruton, Conway, & Holgate, 2000). Στην παρούσα μελέτη η αξιοπιστία του τεστ ΤΠ1Μ με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο της αντοχής του ατόμου, κυμαίνεται από πολύ καλά έως άριστα επίπεδα τόσο εξεταζόμενες ηλικίες των 10 έως 12 ετών, όσο και στα δυο φύλα. Τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν σχεδόν την ίδια τιμή στον συντελεστή συσχέτισης r =.92 και r =.87 αντίστοιχα, ενώ τα άτομα στην ηλικία των 11 ετών, είχαν τον μεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης r =.96. Στις μικρότερες ηλικίες παρατηρούνται μικρότερες τιμές του συντελεστή συσχέτισης, αλλά αυτός παραμένει μέσα σε αποδεκτά όρια. Δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ της αρχικής μέτρησης και της επαναμέτρησης, στο τεστ του ΤΠ1Μ, για όλες τις εξεταζόμενες ηλικίες και στα αγόρια και στα κορίτσια. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών και ειδικότερα με τα αποτελέσματα των Buono et al. (1991), Colgan (1978), Rikli, et al. (1992), Vodola (1978). Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να αξιολογηθούν με συνέπεια από τα στάνταρτ κριτήρια της δέσμης Fitnessgram. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της αξιοπιστίας στο τεστ ΤΠ1Μ, περιλαμβάνει την εξοικείωση των εξεταζομένων στον τρόπο και την τακτική που πρέπει να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, την εκμάθηση για ομοιόμορφη κατανομή δυνάμεων και κυρίως την αποφυγή από τους εξεταζόμενους της γρήγορης εκκίνησης, που θα έχει ως αποτέλεσμα τον μη τερματισμό τους (Saltarelli & Andres, 1993). Σε αυτές τις ηλικίες βασικός παράγοντας επηρεασμού των αποτελεσμάτων είναι η εσωτερική παρακίνηση του ατόμου, ώστε να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και η απογοήτευση που προκαλείται σε πολλούς, όταν αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να συναγωνισθούν τους προπορευόμενους (Saltarelli & Andres, 1993). Η παρούσα μελέτη, εξέτασε επίσης την αξιοπιστία των τεστ αξιολόγησης της δύναμης και αντοχής των κοιλιακών μυών. Η δέσμη Fitnessgram προτείνει το τεστ των τροποποιημένων κοιλιακών με σταθερό ρυθμό εκτέλεσης (Meredith & Welk, 2005; Plowman, 2001). Το τεστ δεν απαιτεί κάποιο όργανο ενώ υπάρχουν ελάχιστα μηδενικά σκορ (Plowman, 2001). Η αντοχή και δύναμη των μυών του άνω μέρους και των κοιλιακών του σώματος είναι σημαντικές στην καθημερινή ζωή, διότι έτσι διατηρείται η κατάλληλη θέση του σώματος και διευκολύνεται η σωστή λειτουργική ικανότητα του οργανισμού. Η απόφαση των υπευθύνων της δέσμης για τη χρησιμοποίηση του τεστ των τροποποιημένων κοιλιακών βασίστηκε σε εκτεταμένη έρευνα και βιομηχανική ανάλυση για την τοποθέτηση των χεριών, τη θέση των ποδιών και τη στήριξη τους, καθώς και το εύρος της κίνησης του σώματος (Plowman, 2001). Οι τροποποιημένοι κοιλιακοί με λυγισμένα τα γόνατα χρησιμοποιούνται διότι αυτός ο τρόπος έχει αποδεδειχθεί ότι μειώνει την πίεση στην οσφυϊκή χώρα, ελαττώνει τη δράση των καμπτηρών του ισχίου και αυξάνει τη δράση των κοιλιακών μυών (Robertson & Magnusdottir, 1987). Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι σε όλες τις ηλικίες, η αξιοπιστία του τεστ των τροποποιημένων κοιλιακών (.58<r<.96), αλλά και των κάμψεων (.61<r<.84) κυμαίνεται από χαμηλά έως άριστα επίπεδα, με το τεστ των τροποποιημένων κοιλιακών να εμφανίζει υψηλότερους συντελεστές. Επίσης σε όλες τις εξεταζόμενες ηλικίες, στα αγόρια και στα κορίτσια δεν παρατηρηθήκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της αρχικής μέτρησης και της επαναμέτρησης. Για την αύξηση της αξιοπιστίας στo τεστ των κάμψεων έως την γωνία των 90 ο, πρέπει πρώτα να γίνει επίδειξη και πρακτική εξάσκηση του τεστ στους εξεταστές πριν από την αξιολόγηση των εξεταζομένων, ώστε οι ίδιοι να εξοικειωθούν στον σωστό τρόπο εκτέλεσης, δηλαδή την σωστή θέση που πρέπει να έχουν οι αγκώνες. Έχει βρεθεί (Saint Romain & Mahar, 2001) ότι το τεστ των κάμψεων έως την γωνία των 90 ο δίνει σταθερά σκορ, αλλά η αξιοπιστία του εξαρτάται από τη σωστή εκτίμηση των ορθών εκτελέσεων (γωνία αγκώνων 90 ο, τεντωμένα πόδια, γόνατα δεν ακουμπούν στο έδαφος). Ειδικότερα ο Plowman (2001) αναφέρει αποδεκτές τιμές αξιοπιστίας (r) σε παιδιά δημοτικού από.64 έως.99.

7 Γ Λαπούσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 9 (2011), Μεγάλος αριθμός ερευνών έχει εξετάσει την αξιοπιστία των κοιλιακών. Παρόλα αυτά, η μεγάλη ποικιλία των τεχνικών μέτρησης και τα διαφορετικά πρωτοκόλλα που έχουν χρησιμοποιηθεί έχουν ως αποτέλεσμα πολλά αποτελέσματα να μην είναι ευθέως συγκρίσιμα. Η πλειοψηφία των ερευνών που μελέτησαν την αξιοπιστία του τεστ των τροποποιημένων κοιλιακών χρησιμοποίησαν ως συντελεστή αξιοπιστίας τον συντελεστή συσχέτισης r του Pearson, καθώς και το t-test των ζευγαρωτών μετρήσεων. Οι τιμές συσχέτισης κυμάνθηκαν από.73 έως.87 (Simmons-Morton, Parcel, O'Hara, Blair, Pate, 1988). Επίσης, για τη δοκιμασία των τροποποιημένων κοιλιακών τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με αυτά των Robertson και Magnusdottir (1987) ως προς το υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας του τεστ (r =.91 έως.97). Υψηλότερες τιμές αξιοπιστίας παρατηρούνται σταθερά στους νέους και στους εφήβους, αλλά και στους νεώτερους σε ηλικία μαθητές οι τιμές είναι γενικά αποδεκτές. Συμπερασματικά, τα ευρήματα της μελέτης αποδεικνύουν ότι τα εξεταζόμενα τεστ της δέσμης Fitnessgram για την αξιολόγηση της καρδιαναπνευστικής αντοχής, της ισχύος και αντοχής των κοιλιακών μυών και του άνω μέρους του σώματος έχουν αξιοπιστία η όποια βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, αν οι εξεταζόμενοι ομαδοποιηθούν ως προς την ηλικία ή ως προς το φύλο. Επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχουν σταθερά αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της αερόβιας ικανότητας και δύναμης των μαθητών των εξεταζόμενων ηλικιών. Σημασία για τη Φυσική Αγωγή Για την εφαρμογή αξιόπιστων μεθόδων αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης των μαθητών στο χώρο του σχολείου, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται αξιολογημένα τεστ εκτίμησης της φυσικής κατάστασης, που συνδέονται με την υγεία, όπως της δέσμης τεστ Fitnessgram. Η σωστή αξιολόγηση λειτουργεί ως εργαλείο ανατροφοδότησης για το αναλυτικό πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση ελλείψεων ή προτερημάτων του ΚΦΑ, βοηθά στην αντικειμενικότερη βαθμολόγηση των μαθητών και συνολικά μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του μαθήματος της φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση. Βιβλιογραφία Baltaci, G., Un, N., Besler, A., & Gerçeker, S. (2003). Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring flexibility in female university students. British Journal of Sports Medicine, 37, Barrow, H., McGee, R., (1964). A Practical Approach to Measurement in Physical Education, Philadelphia, Lea & Febiger. Brage, S., Wedderkopp, N., & Ekelund, U. (2004). Features of the metabolic syndrome are associated with objectively measured physical activity and fitness in Danish children: The European Youth Heart Study (EYHS). Diabetes Care, 27, Bruton, A., Conway, J.H., & Holgate, S.T. (2000). Reliability: what is it, and how is it measured? Physiotherapy, 86, Buono, M., Roby, J., Micale, F., Sallis, J., & Shepard, W. (1991). Validity and reliability of predicting maximum oxygen uptake via field tests in children and adolescents. Pediatric Exercise Science, 3, CIAR (1999). The Cooper Institute for Aerobics Research. FITNESSGRAM test administration manual, Champaign, IL: Human Kinetics. Colgan, S. (1978). A comparative study of the American Alliance of Health, Physical Education, and Recreation Youth Fitness Test and a proposed fitness test. Unpublished master's thesis, University of Missouri. Cureton, J., Sloniger, A., & O Bannon, P. (1995). A generalized equation for prediction of VO 2 peak from 1-mile run-walk performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 27, Cutler, J.A., Thom, T.J., & Roccella, E. (2006). Leading causes of death in the United States. JAMA, 295, Doolittle, T., & Bigbee, R. (1968). The twelveminute run-walk: A test of cardiorespiratory fitness of adolescent boys. Research Quarterly, 39, Doolittle, T., Dominic, J., & Doolittle, J. (1969). The reliability of selected cardio respiratory endurance field tests, with adolescent female population. American Corrective Therapy Journal, 23, Fernhall, B., Pitetti, H., Stubbs, N., & Stadler, L. (1996). Validity and reliability of the 1/2 mile run-walk as an indicator of aerobic fitness in children with mental retardation. Pediatric Exercise Science, 8, Fleishman, E. (1964). Examiner's Manual for the Basic Fitness Tests. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

8 Γ Λαπούσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 9 (2011), Heckman, G.A. & McKelvie, R.S. (2008). Cardiovascular aging and exercise in healthy older adults. Clinical Journal of Sport Medicine, 18, Hui, S. C., Yuen, P. K., Morrow, J. R., & Jackson, A. W. (1999). Comparison of the criterionrelated validity of sit-and-reach tests with and without limb length adjustment in Asian adults. Research Quarterly for Exercise and Sport, 70, Jackson, A. W., Morrow, J. R. Jr., Brill, P. A., Kohl, H. W. III, Gordon, N. F., & Blair, S. N. (1998). Relations of sit-up and sit-and-reach tests to low back pain in adults. Journal of Orthopaedic and Physical Therapy, 27, Jette, M., Sidney, K., & Cicutti, N. (1984). A critical analysis of sit-ups. A case for the partial curlup as a test of abdominal muscular endurance. Canadian Association of Health, Physical Education, and Recreation Journal, September-October, 8, 4-9. Keogh, J. (1965). Motor performance of elementary school children. Los Angeles: Physical Education Department, UCLA. Kibler, W., Chandler, T., & Stracener, E. (1992). Musculoskeletal adaptations and injuries due to overstraining. In J.O. Holloszy (Ed.) Exercise and Sports Size Reviews, (vol. 20, pp ). Baltimore: William and Wilkins. Krahenbuhl, G., Pangrazi, R., Petersen, G., Burkett, L., & Schneideir, M. (1987). Field testing of cardiorespiratory fitness in primary school children. Medicine and Science in Sports, 10, Leger, A., Mercier, D., Gadoury, C., & Lambert, J. (1988). The multistage 20 meter shuttle test for aerobic fitness. Medicine and Science in Sports and Exercise, 6, Meredith, M. & Welk, G. (Eds.). (2005). FITNESS- GRAM-ACTIVITYGRAM test administration manual (3rd ed). Champaign, IL: Human Kinetics. Meredith, M.D. & Welk, G,J. (2007). FITNESSGRAM/ ACTIVITYGRAM Test AdministrationManual, Fourth Ed. Champaign, IL: Human Kinetics. Naylor, L.H., George, K., O'Driscoll, G., & Green, D.J. (2008). The athlete's heart: a contemporary appraisal of the Morganroth hypothesis'. Sports Medicine, 38, Plowman, S.A., & Corbin, C.B. (1994). Muscular strength, endurance, and flexibility. In J.R. Morrow, H.B. Falls, & H.W. Kohl (Eds.), The Prudential FITNESSGRAM Technical Reference Manual (pp, ). Dallas: Cooper Institute of Aerobic Research. Plowman, S.A. (2001). Muscular strength, endurance, and flexibility assessments. Welk, G., Morrow, J., & Falls, H. (Eds.). FITNESSGRAM reference guide (pp ). Dallas, TΧ: The Cooper Institute. Rantanen, T., Harris, T., & Leveille, S.G. (2000). Muscle strength and body mass index as long-term predictors of mortality in initially healthy men. Journal of Gerontology: A Biological Science, 55, M Rikli, E., Petray, C., & Baumgartner, A. (1992). The reliability of distance run tests for children in grades K-4. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63, Robertson, D. & Magnusdottir, H. (1987). Evaluation of criteria associated with abdominal fitness testing. Research Quarterly for Exercise and Sport, 58, Rodriguez-Moran, M., Salazar-Vazquez, B., Violante, R., & Guerrero-Romero, F. (2004). Metabolic syndrome among children and adolescents aged years. Diabetes Care, 27, Rothwell, P.M. (2000). Analysis of agreement between measurements of continuous variables: general principles and lessons from studies of imaging of carotid stenosis. Journal of Neurology, 247, Safrit, M.J. (1990). The validity and reliability of fitness tests for children: A review. Pediatric Exercise Science, 2, Saint Romain, B. & Mahar, M.T. (2001). Normreferenced and criterion-referenced reliability of the push-up and modified pull-up. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 5, Saltarelli, W.A., & Andres, F.F. (1993). Teaching steady pacing to students-a practical method. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 68(8), Sayer, A.A., Dennison, E.M., Syddall, H.E., Gilbody, H.J., Phillips, D.I., Cooper, C. (2005). Type 2 diabetes, muscle strength and impaired physical function: the tip of the iceberg. Diabetes Care, 28, Selvadurai, C., Cooper, J., & Meyers, N. (2003). Validation of shuttle tests in children with cystic fibrosis. Pediatric Exercise Science, 35, Simmons-Morton, B., Parcel, G., O'Hara, N., Blair, S., & Pate, R. (1988). Health related physical fitness in childhood. Annual Review for Public Health, 9, Stone, M.H. (1990). Muscle conditioning and muscle injuries. Medicine and Science in Sports and Exercise, 12, Tinken, T.M., Thijssen, D.H., Black, M.A., Cable, N.T., & Green, D.J. (2008). Time course of change in vasodilator function and capacity in response to exercise training in humans. The Journal of Physiology, 586,

9 Γ Λαπούσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 9 (2011), Vodola, M. (1978). Developmental and adapted physical education (A.C.T.I.V.E. motor ability and physical fitness norms: For normal, mentally retarded, learning disabled, and emotionally disturbed individuals). Oakhurst, NJ: Township of Ocean School District. Westcott, W.L. (1991). Muscular strength and endurance. In M. Study (Ed) Personal training manual San Diego. American Council on Exercise. Winnick, J. & Short, F. (1998). Project Target: Criterion-Referenced Physical Fitness Standards For Adolescents. Final Report. Project No. HO23C Office of Special Education and Rehabilitative Services, US Department of Education. Brockport, NY, Department of Physical Education and Sport, State University of New York, College of Brockport. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης, Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Γεροδήμος Βασίλης, Ζήση Βασιλική, Κουρτέσης Θωμάς, Τζιαμούρτας Θανάσης. Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική, Υπεύθυνη αλληλογραφίας: Δημητρίου Ελένη, Τεχνικός έλεγχος και στοιχειοθεσία: Πέρκος Στέφανος, Γρηγορίου Στεφανία.

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική κατάσταση Παράμετροι της φυσικής κατάστασης που αναφέρονται στην υγεία

Φυσική κατάσταση Παράμετροι της φυσικής κατάστασης που αναφέρονται στην υγεία Φυσική κατάσταση Η φυσική υγεία ή φυσική κατάσταση (όπως συνηθίζεται να αποκαλείται στους κόλπους των επαγγελματιών της άσκησης), που αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο Physical Fitness, είναι ένας πολυδιάστατος

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 9 ο. Μέτρηση της αξιοπιστίας της δοκιµασίας «κατακόρυφο άλµα από το βαθύ κάθισµα»

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 9 ο. Μέτρηση της αξιοπιστίας της δοκιµασίας «κατακόρυφο άλµα από το βαθύ κάθισµα» Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 9 ο Μέτρηση της αξιοπιστίας της δοκιµασίας «κατακόρυφο άλµα από το βαθύ κάθισµα» για την αξιολόγησης της µυϊκής ισχύος των κάτω άκρων 2 Εισαγωγή Η επιλογή και

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική Ανάλυση υο οκιµασιών της Ευρωπαϊκής έσµης Μετρήσεων Eurofit για την Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης

Κριτική Ανάλυση υο οκιµασιών της Ευρωπαϊκής έσµης Μετρήσεων Eurofit για την Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 247 259 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 247-259

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΟΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΟΝΟ Φραγκάκης Βασίλειος 1, Χαλιμούρδας Αντώνιος 1, Δημητριάδης Ζαχαρίας 2 1 Φοιτητής Φυσικοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν.

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν. ΤΟ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-16 ΕΤΩΝ Λαπούσης Γ. 1, Λαπαρίδης Κ. 1, Πέτσιου Ε. 1, Μούγιος Β. 2, Τοκµακίδης Σ. 1 1. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση

Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Παράγοντες που συντελούν στη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

KΜ950: Αεροβικός χορός- οργάνωση-μεθοδολογία Διάλεξη2η : Υποδοχή στο Γυμναστήριο Κωνσταντίνα Καραδήμου Ε.Ε.ΔΙ.Π - Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

KΜ950: Αεροβικός χορός- οργάνωση-μεθοδολογία Διάλεξη2η : Υποδοχή στο Γυμναστήριο Κωνσταντίνα Καραδήμου Ε.Ε.ΔΙ.Π - Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KΜ950: Αεροβικός χορός- οργάνωση-μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 11: Αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άντρια Πολυκάρπου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΘΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΣΠΡΙΝΤΕΡ. 1 Μηναρετζής Χ., 1 Μεταξάς Θ., 1, 1 Σιάτρας Θ., 1 Βαμβακούδης Ε., 1 Χριστούλας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η / 05.05.016 ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: Α Τομέας (Μυοσκελετικό Κυκλοφορικό Σύστημα) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. 1. Συγκριτική αξιολόγηση προγραμμάτων έντονης διαλειμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης (ΥΚΑ) Μεταπτυχιακό (2 ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης (ΥΚΑ) Μεταπτυχιακό (2 ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Αξιολόγηση Λειτουργικής Ικανότητας και Συνταγολόγηση Άσκησης Κωδικός Μαθήματος: MSS 613 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48 Τα οφέλη για την υγεία που κερδίζονται μέσω της αερόβιας άσκησης έχουν αποδειχτεί. Η έρευνα έχει δείξει ότι συστηματική και μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα, έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία και

Διαβάστε περισσότερα

Αερόβια Φυσική Κατάσταση (Αντοχή)

Αερόβια Φυσική Κατάσταση (Αντοχή) Αερόβια Φυσική Κατάσταση (Αντοχή) Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός αερόβιας αντοχής Καρδιοαναπνευστικό Σύστηµα «Προσφορά»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρουσίαση ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή ύναµη. Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Μυϊκή ύναµη. Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Μυϊκή ύναµη Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός Μέτρηση της δύναµης και αποτελέσµατα µετρήσεων Παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1 Το πρόγραμμα ασκήσεων που ακλουθεί έχει δημιουργηθεί για να ανακτηθεί η κινητικότητα στην άρθρωση του ώμου και να βελτιωθεί η ελαστικότητα των μυών οι οποίοι την κινούν. Σε περίπτωση τραυματισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 8: Αξιολόγηση Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 1: Άσκηση, ανάπτυξη και ωρίμανση Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Άρθρα σε περιοδικά Στην αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαµψία & Ευλυγισία. Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Ευκαµψία & Ευλυγισία. Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ευκαµψία & Ευλυγισία Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός Παράγοντες που επιδρούν τα µεγέθη ευκαµψίας & ευλυγισίας Οφέλη Σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 23ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2009 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου Τσινοπούλου¹, Μ. Γραμματικοπούλου¹, Ε. Εμμανουηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. Πρακτικές και καινοτομίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Άγγελος Μπέλλος Καθηγητής Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» Το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός δέχεται ερευνητικά άρθρα σε οποιαδήποτε περιοχή της Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 2: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ Συνιστώσες λειτουργικής ικανότητας Αερόβια Ικανότητα Νευρομυϊκή συναρμογή Λειτουργική ικανότητα Μυϊκή δύναμη & ισχύς ευλυγισία ευκινησία

Διαβάστε περισσότερα

7. Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες

7. Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες 7. Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες Στις αναπτυξιακές ηλικίες, τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη έμφαση στην προπόνηση δύναμης (Kraemer et al., 1989). Η προπόνηση δύναμης διαφοροποιείται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος Ενότητα 6: Αξιολόγηση της δύναμης και της ισχύος Γεροδήμος Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης Ø Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Αναρτημένες Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Αναρτημένες Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Αναρτημένες Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 27 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ A096 ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ Νίκος Ανδρονάς 1, Ίων Μπεράτης 1, Διονυσία Κονταξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας µε την Τεχνολογία των Πολυµέσων Υπόσχεση ή Πραγµατικότητα;

Μαθαίνοντας µε την Τεχνολογία των Πολυµέσων Υπόσχεση ή Πραγµατικότητα; Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 326 340 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 326-340

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Προγραμμάτων

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ευλυγισία & Ισορροπία Μ. Μιχαλοπούλου Δ. Π. Θράκης Διατάσεις με καρέκλα Κάθισμα σε καρέκλα και Αυτί στον ώμο (κατέβασμα του αυτιού προς τον ώμο). Το σαγόνι βλέπει τον ώμο. Κυκλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Εξάσκηση- Αξιολόγηση. Προγράμματα εξάσκησης- Αναψυχή. Σοφία Μπάτσιου Ιούνιος 2014

Εξάσκηση- Αξιολόγηση. Προγράμματα εξάσκησης- Αναψυχή. Σοφία Μπάτσιου Ιούνιος 2014 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΕΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΝΑΨΥΧΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Εξάσκηση- Αξιολόγηση Σοφία Μπάτσιου Ιούνιος 2014 Προγράμματα εξάσκησης-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1 Το παρακάτω πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την δύναμη και την αντοχή των μυών που κινούν της άρθρωση του γόνατος. Πριν την εφαρμογή του προγράμματος συμβουλευτείτε τον φυσικοθεραπευτή σας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Οργάνωση γυμναστηρίων και η αξιοποίησή τους με νέες τεχνολογίες Κωδικός Μαθήματος: 748 1 η Διάλεξη Η κίνηση του fitness σήμερα & Το fitness και τα γυμναστήρια σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ της Αικατερίνης Μανιουδάκη Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Βασιλική Ζήση, PhD Φυσική δραστηριότητα: είναι οποιαδήποτε κίνηση του σώματος παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη των Προσαρμοσμένων Διατάσεων σε Καρέκλα στη Διάθεση Γυναικών με Ήπια Νοητική Διαταραχή

Τα Οφέλη των Προσαρμοσμένων Διατάσεων σε Καρέκλα στη Διάθεση Γυναικών με Ήπια Νοητική Διαταραχή Τα Οφέλη των Προσαρμοσμένων Διατάσεων σε Καρέκλα στη Διάθεση Γυναικών με Ήπια Νοητική Διαταραχή Δημακοπούλου Ε., Καρυδάκη Μ., Αποστολόπουλος Ξ., Βλαχογιάννη Α., Παπαγιάννη Μ. Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ

Διαβάστε περισσότερα