ΘΕΜΕΛΙΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΕΛΙΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Transcript

1 ΘΕΜΕΛΙΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2 Imprint ΘΕΜΕΛΙΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αύγουστος 2014 ISBN: Εκδότης: ENSI i.n.p.a. Συγγραφείς: Mariona Espinet, Αραβέλλα Ζαχαρίου Διόρθωση αρχικού κειμένου: Χρυσάνθη Κάτζη Μπελτράν Υποστήριξη: Günther Pfaffenwimmer Μετάφραση στα ελληνικά: Γεωργία Λιαράκου, Κώστας Γαβριλάκης Σχεδιασμός: Walter Reiterer Υποστήριξη: Jihyun An ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 Τι εννοούμε ως συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την κοινότητα για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης; 8 Ένα αναλυτικό πλαίσιο ποιότητας για τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη 10 Πώς εργαστήκαμε για να αναπτύξουμε τους Θεμέλιους Λίθους του CoDeS; 16 Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιβλίο για να προωθήσει τον αναστοχασμό; 18 Θεμέλιος Λίθος 1: Συμμετοχή 23 α) Εννοιολογικός προσδιορισμός της συμμετοχής 23 β) Αναστοχασμοί σχετικά με την ποιότητα της συμμετοχής 23 γ) Παραδείγματα 24 δ) Αναφορές 26 Θεμέλιος Λίθος 2: Επικοινωνία 27 α) Εννοιολογικός προσδιορισμός της επικοινωνίας 27 β) Αναστοχασμοί σχετικά με την ποιότητα της επικοινωνίας 27 γ) Παραδείγματα 28 δ) Αναφορές 30 Θεμέλιος Λίθος 3: Μάθηση 32 α) Εννοιολογικός προσδιορισμός της μάθησης 32 β) Αναστοχασμοί σχετικά με την ποιότητα της μάθησης 32 γ) Παραδείγματα 33 δ) Αναφορές 36 Το Δίκτυο CoDeS χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση του CoDeS εκφράζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτήν. 2 3

3 Θεμέλιος Λίθος 4: Δράση 37 α) Εννοιολογικός προσδιορισμός της δράσης 37 β) Αναστοχασμοί σχετικά με την ποιότητα της δράσης 37 γ) Παραδείγματα 38 δ) Αναφορές 41 Θεμέλιος Λίθος 5: Οράματα 42 α) Εννοιολογικός προσδιορισμός των οραμάτων 42 β) Αναστοχασμοί σχετικά με την ποιότητα των οραμάτων 42 γ) Παραδείγματα 43 δ) Αναφορές 45 Θεμέλιος Λίθος 6: Πρωτόκολλα συνεργασίας 47 α) Εννοιολογικός προσδιορισμός των πρωτοκόλλων συνεργασίας 47 β) Αναστοχασμοί σχετικά με την ποιότητα των πρωτοκόλλων συνεργασίας 47 γ) Παραδείγματα 48 δ) Αναφορές 50 Θεμέλιος Λίθος 7: Πόροι 51 α) Εννοιολογικός προσδιορισμός των πόρων 51 β) Αναστοχασμοί σχετικά με την ποιότητα των πόρων 51 γ) Παραδείγματα 52 δ) Αναφορές 54 Θεμέλιος Λίθος 8: Έρευνα 55 α) Εννοιολογικός προσδιορισμός της έρευνας 55 β) Αναστοχασμοί σχετικά με την ποιότητα της έρευνας 55 γ) Παραδείγματα 56 δ) Αναφορές 58 Αναφορές 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βιβλίο Θεμέλιοι Λίθοι του CoDes είναι ένα από τα προϊόντα του πολυμερούς Δικτύου Comenius με το όνομα Σχολείο και Κοινότητα Δουλεύοντας μαζί για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Σκοπός του δικτύου CoDeS ήταν να προσφέρει μοντέλα, ιδέες, μαθησιακές μεθόδους, μελέτες περίπτωσης, εργαλεία και υλικά σε ένα μεγάλο φάσμα ατόμων και φορέων που εμπλέκονται σε συνεργασίες μεταξύ σχολείου και κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτά τα εργαλεία εντάσσονται στη λογική της παροχής πόρων σε σχολεία και κοινότητες που επιθυμούν να εργαστούν μαζί και να αναπτύξουν αποτελεσματικές συνεργασίες που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη στο ιδιαίτερο τοπικό τους πλαίσιο. Το εγχείρημα του CoDeS εδράζεται στη λογική ότι για την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στην κοινωνία των πολιτών είναι κρίσιμη η συνεργασία μεταξύ σχολείων και κοινοτήτων. Σχολείο και κοινότητα μπορούν να λειτουργήσουν μαζί ως παράγοντες αλλαγής, κινητοποιώντας τον πολιτισμό, τα ήθη, τις αξίες και τις δράσεις των πολιτών προς την κατεύθυνση της δρομολόγησης και διαχείρισης της αειφόρου ανάπτυξης. Σε ένα παγκόσμιο σκηνικό που χαρακτηρίζεται από την οικονομική κρίση, η συνεργασία σχολείου και κοινότητας για τη διαμόρφωση περισσότερο αειφόρων κοινωνιών φαίνεται ότι αποτελεί κομβικό σημείο. Η συνεργασία αυτή μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να επανακτήσουν την απολεσθείσα τοπική τους ταυτότητα, να επανασυνδεθούν με τον τόπο τους, να ξαναβρούν την αυτοεκτίμησή τους, να ξανακερδίσουν την αμοιβαία κατανόηση και με αυτό τον τρόπο να φροντίσουν ουσιαστικά τον εαυτό τους, τους άλλους και το περιβάλλον. Το βιβλίο αυτό ανήκει στη συλλογή Εργαλεία για σας που αναπτύχθηκε από το δίκτυο CoDeS για να υποστηρίξει τη δουλειά σχολείων και κοινοτήτων, όταν συνεργάζονται για να προωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Μπορεί, ωστόσο, να θεωρηθεί και ως πρόδρομος των άλλων εργαλείων του προγράμματος CoDeS, όπως της Εργαλειοθήκης του CoDeS και του Ταξιδιωτικού Οδηγού του CoDeS, με τα οποία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά ή παράλληλα. Μέσα από αυτό το βιβλίο, με συνοπτικό περιεχόμενο αλλά ανοικτή προοπτική, επιχειρούμε να προσδιορίσουμε τις ποιοτικές περιοχές που θεωρούνται σημαντικές για την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν τη συμμετοχή, την επικοινωνία, τη μάθηση, τη δράση, το 4 5

4 όραμα, τους πόρους, τα πρωτόκολλα συνεργασίας και την έρευνα. Αν και οι ποιοτικές περιοχές βασίζονται σε ένα καθορισμένο εννοιολογικό υπόβαθρο, έχουν ταυτόχρονα τοπική αξία και μπορούν να προσαρμοστούν στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο κάθε τόπου. Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι αποτέλεσμα, από τη μια, της συσσωρευμένης εμπειρίας που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη διαφόρων Ευρωπαϊκών Δικτύων και Θεσμών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ), όπως τα SEED, SUPPORT, ENSI 1 και UNESCO. Από την άλλη, είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας διερεύνησης ενός μεγάλου αριθμού μελετών περίπτωσης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Δικτύου CoDeS. Στο δίκτυο αυτό, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2011 έως το 2014, συμμετείχαν 30 οργανισμοί (Πανεπιστήμια, Δημόσιοι Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ιδιωτικοί Φορείς και Ερευνητικοί Οργανισμοί) από 17 χώρες. συνεργασιών να συνειδητοποιήσουν ότι μια αποτελεσματική συνεργασία είναι ένα «ταξίδι στοχασμού» γύρω από την πρόοδο της αειφόρου ανάπτυξης αλλά και ένα μέσο παρατήρησης των επόμενων αναπτυξιακών βημάτων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Το βιβλίο αυτό δεν παρέχει αδιαμφισβήτητες απαντήσεις, συγκεκριμένες συνταγές ή βήματα σχετικά με ερωτήματα όπως ποιος τύπος συνεργασίας, με ποιους τρόπους, πότε και πώς μια συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη μπορεί να είναι αποτελεσματική. Απεναντίας, ενθαρρύνουμε τους αναγνώστες να αντιμετωπίσουν το βιβλίο ως ένα όχημα για στοχασμό και βελτίωση, όπως επίσης ως ένα πλαίσιο διερεύνησης και κριτικής ανάλυσης. Σας καλωσορίζουμε σ αυτό το ταξίδι! Το ιδιαίτερο γνώρισμα αυτού του βιβλίου είναι ότι παρέχει σε όσους εμπλέκονται σε συνεργασίες σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, τοπικές αρχές, γονείς, δημόσιους λειτουργούς, ανθρώπους από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις κ.ά.) ένα ποιοτικό πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούν να αναστοχαστούν για την ποιότητα των συνεργασιών τους. Αυτό το πλαίσιο ποιότητας μπορεί να βοηθήσει πραγματικούς ή δυνητικούς εταίρους τέτοιων 1 - Το δίκτυο SEED (School Development through Environmental Education ή Σχολική Ανάπτυξη μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) ήταν ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο Comenius για την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως μιας κινητήριας δύναμης για τη σχολική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του δικτύου αυτού, που λειτούργησε το διάστημα , ενισχύθηκε ο διάλογος μεταξύ ανθρώπων που εμπλέκονται στη διαμόρφωση πολιτικών και εμπειρογνωμόνων από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα προκειμένου να προωθηθούν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Δες περισσότερα στο - Το πρόγραμμα SUPPORT (Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow ή Σύμπραξη και Συμμετοχή για ένα Αειφόρο Μέλλον) υλοποιήθηκε επίσης στο πλαίσιο του Comenius με σκοπό την προώθηση και βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέσω της δικτύωσης σχολείων, ερευνητικών φορέων και κοινοτήτων, με τη βοήθεια του διαδικτύου και των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας. Δες περισσότερα στο Former_Projects/SUPPORT/. - Το ENSI (Environment and School Initiatives ή Περιβαλλοντικές και Σχολικές Πρωτοβουλίες) είναι ένα διεθνές δίκτυο που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1986 και έχει σκοπό την ανάπτυξη και υποστήριξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών μέσω της έρευνας και της ανταλλαγής διεθνούς εμπειρίας, την προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, των Περιβαλλοντικών Σπουδών, της ενεργού μάθησης και της Αγωγής του Πολίτη. Στο πλαίσιο του ENSI έχουν υλοποιηθεί τα παραπάνω προγράμματα-δίκτυα και πολλές ακόμα σχετικές πρωτοβουλίες. Δες περισσότερα στο 6 7

5 ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την κοινότητα για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί ουσιαστικά μια ιδιαίτερη διαδικασία μάθησης. Η διαδικασία αυτή επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δεσμού μεταξύ σχολείου και κοινότητας στη βάση του οποίου οι άνθρωποι μπορούν να εμπλακούν ενεργά και αποτελεσματικά προκειμένου να πετύχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο ιδιαίτερο πλαίσιο όπου ζουν. Η συνεργασία αυτή διαμορφώνει κοινότητες μάθησης και πράξης μέσω των οποίων οι άνθρωποι ξεπερνούν την αδράνεια (Uzzell, Rutland & Whistance, 1995). Μέσα στο δικό τους κοινωνικό πλαίσιο, μέσω της αλληλεπίδρασης, της ανάπτυξης της ικανότητας δράσης και κριτικών - αναστοχαστικών ικανοτήτων σκέψης, οι κοινότητες αυτές μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες συνεργατικής αλλαγής στην περιοχή. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στον σεβασμό, την υπευθυνότητα, την ισότητα, τη συμμετοχή, στο δικαίωμα της ζωής και κυρίως στο δικαίωμα να διαμορφώνουν το τοπικό τους περιβάλλον με έναν δημιουργικό, εποικοδομητικό και ιδιαίτερα αειφόρο τρόπο. Αυτού του είδους οι συνεργασίες οδηγούν στην ανάπτυξη μιας κοινής κουλτούρας για την αειφορία στην κοινότητα. Επιπλέον, η συλλογική πράξη και μάθηση μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία ανάπτυξης τοπικών δικτύων, μέσω των οποίων άνθρωποι με διαφορετικές οπτικές μπορούν να μοιραστούν και να εργαστούν μαζί για κοινές κοινωνικές προτεραιότητες. Επίσης, οι συμμετέχοντες ενισχύουν την προσωπική και κοινοτική τους ταυτότητα ενώ παράλληλα βελτιώνουν την αίσθηση ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση αειφόρων προτύπων στις κοινότητες και την καθημερινή τους ζωή (Vauchan, Gack, Solorazano & Ray, 2003). Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι είναι σημαντικό το σχολείο και η κοινότητα να εργαστούν μαζί προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης καθώς οι κοινές προσπάθειες μπορεί να έχουν άμεση επίδραση τόσο στην κοινότητα όσο και στο σχολείο. Τα σχολεία λειτουργούν ως κοινωνικοί οργανισμοί που ενδυναμώνουν και διατηρούν τα αντανακλαστικά όλων των συμμετεχόντων προς την κατεύθυνση του διαμοιρασμού ενός κοινού οράματος για την αειφορία της κοινότητάς τους. Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συνεργασίες αναπτύσσουν την αίσθηση της κυριότητας και το γεγονός αυτό μπορεί να τους βοηθήσει όχι μόνο να συζητούν για τις λύσεις των προβλημάτων αλλά επίσης να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα βαθύτερα αίτιά τους (Bowen 2005; Chrislip & Larson, 1994). Αυτό που έχει σημασία στη συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες εργάζονται με το σκεπτικό ότι η βελτίωση της κοινότητάς τους θα οδηγήσει σε μια ισοδύναμη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και ότι αυτό μπορεί να γίνει δυνατό μόνο στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας. Αυτός ο τύπος συνεργασίας διαμορφώνει και εμπεδώνει ένα νέο μαθησιακό πλαίσιο μέσω του ανοίγματος του σχολείου στην κοινότητα και μέσω της αξιοποίησης πλαισίων που βρίσκονται εκτός σχολείου και στην κοινότητα ως βασικά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά εργαλεία. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση μιας διαγενεακής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνει αποτελεσματικά δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ των βασικών συμμετεχόντων (Liu & Kaplan, 2006; Ballantyne, Fien & Packer, 2001). Επιπλέον, καθιερώνει σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που βασίζονται στην ιδέα ότι η τοπική δράση αποτελεί την πιο δυναμική αφετηρία για μια παγκόσμια δράση και για τη διαμόρφωση ενός αειφόρου κόσμου για τον οποίο είμαστε όλοι υπεύθυνοι και έχουμε έναν ρόλο να διαδραματίσουμε (Deri, 2005). 8 9

6 ΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Συναφή πλαίσια ποιότητας Οι θεμέλιοι λίθοι του CoDeS αποτελούν ένα πλαίσιο ποιότητας που είναι αρκετά γενικό ώστε να μπορεί να μεταφερθεί και προσαρμοστεί κατάλληλα, και το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να προωθήσει μια κουλτούρα ποιότητας σε συνεργασίες σχολείου και κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη. Η κατανόηση των θεμελίων λίθων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού συστήματος συνεργασίας σχολείου και κοινότητας το οποίο έχει μια τοπική αξία και είναι κοινωνικά και πολιτισμικά προσαρμοσμένο. Υποστηρίζουμε μια κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση στην ποιότητα της συνεργασίας σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη που αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των οπτικών και δίνει έμφαση στην ποικιλότητα. Για να γίνει αυτό πράξη, υποστηρίζουμε μια προσέγγιση της συνεργασίας η οποία ξεπερνά την περιορισμένη εστίαση σε δράσεις που δεν εμπεριέχουν καμία σύγκρουση και δίνει έμφαση σε μια προσεκτική μελέτη που επιτρέπει τις διαφωνίες και την επεξεργασία διλημμάτων. Στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) υπάρχουν αρκετά πλαίσια ποιότητας τα οποία προσεγγίζονται μέσα από διαφορετικά επιστημολογικά παραδείγματα (paradigms). Εκείνα που έχουν επηρεάσει περισσότερο το εγχείρημα του CoDeS συνδέονται είτε με την ανάπτυξη του σχολείου στο πλαίσιο της ΕΑΑ είτε με την ανάπτυξη της κοινότητας. Το πλαίσιο ποιότητας που αναπτύχθηκε στο δίκτυο SEED Comenius από τους Breiting, Mayer, and Mogensen (2005) αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια να εισαχθεί μια κοινωνικά κριτική προσέγγιση για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανάπτυξη του σχολείου στην κατεύθυνση της ΕΑΑ. Το πλαίσιο αυτό εισάγει 15 περιοχές ποιότητας που οργανώνονται σε τρεις ομάδες: (α) διδασκαλία και μάθηση, (β) πολιτικές και οργάνωση του σχολείου και (γ) εξωτερικές σχέσεις του σχολείου. Από το πλαίσιο αυτό έχουμε δανειστεί την ποιοτική κοινωνικά κριτική προσέγγιση και δυναμική, όπως επίσης ορισμένες περιοχές κριτηρίων ποιότητας που φαίνεται ότι βρίσκονται εγγύτερα στη συνεργασία σχολείουκοινότητας. Μια άλλη εργασία που έχει επίσης επηρεάσει το έργο του CoDeS απορρέει από την εκπαίδευση της κοινότητας. Πρόκειται για το Inclusion Index το οποίο έχει εφαρμοστεί ευρέως και συστηματικά στο πεδίο της ΕΑΑ από τους Αυστριακούς εταίρους του δικτύου CoDeS (Booth, 2011). Τέλος, το πλαίσιο ποιότητας για τις πόλεις και περιοχές μάθησης (learning cities and regions) που διαμορφώθηκε στο Grundtvig R3L+Project (Preisinger-Kleine 2013; Eckert, Preisinger-Kleine, Fartusnic, Houston, Juceviciené and Dillon, 2012) εμπεριέχει μια σειρά κριτηρίων ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί για το πεδίο της δια βίου μάθησης. Το πλαίσιο αυτό προτείνει την κοινότητα ως το επίκεντρο στοχασμού και προσδιορίζει τέσσερα κριτήρια ποιότητας, δηλαδή τη συμμετοχή, τη σύμπραξη, τη μάθηση και την πρόοδο, που είναι ιδιαίτερα συναφή με το έργο του CoDeS. Το πλαίσιο ποιότητας του CoDeS Το πλαίσιο ποιότητας του CoDeS χρησιμοποιεί τη μεταφορά των θεμελίων λίθων ως έναν τρόπο να αναπαραστήσει συμβολικά την έννοια των περιοχών ποιότητας. Προκειμένου να ξεφύγουμε από κανονιστικές προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας, οι οποίες στηρίζονται σε μετρήσιμους δείκτες ποιότητας που έχουν διαμορφωθεί από τα πάνω (top-down προσέγγιση), προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε μια μεταφορά που περιγράφει καλύτερα τη φύση των περιοχών ποιότητας και μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Από τους προϊστορικούς χρόνους οι θεμέλιοι λίθοι υπήρξαν το πρωταρχικό υλικό για να οικοδομηθούν αλλά και να διακοσμηθούν σημαντικά κτίσματα, στα οποία είχε μεγάλη σημασία η αντοχή και η διάρκεια 2. Σε όλες τις γλώσσες οι θεμέλιοι λίθοι έγιναν παράδειγμα σταθερότητας, τραχύτητας και ανθεκτικότητας, φέροντας ένα πλούσιο συμβολικό περιεχόμενο, με πολύ βαθιά ριζωμένους ψυχολογικούς και ιστορικούς συνειρμούς και επιρροές. Από την έννοια του λίθου κρατάμε το νόημα της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας και από την προσέγγιση της αρχιτεκτονικής διατηρούμε το νόημα της στρατηγικής θέσης συγκράτησης. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζουμε τους θεμέλιους λίθους του CoDeS ως σημαντικές περιοχές που υποστηρίζουν και διατηρούν τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη. Οι θεμέλιοι λίθοι του CoDeS λειτουργούν ως ένα συνεκτικό πλέγμα και ως εγγενή στοιχεία με τέτοιον τρόπο που ένας λίθος αποτελεί προαπαιτούμενο και απαραίτητο στοιχείο για τους υπόλοιπους. Κάθε θεμέλιος λίθος σχετίζεται με μια σημαντική διάσταση που είναι κομβική για την επιτυχημένη ανάπτυξη συνεργασιών σχολείουκοινότητας στο πλαίσιο της ΕΑΑ, υπό το πρίσμα της σχετικής θεωρίας και των εμπειρικών παραδειγμάτων. Η σκοπιμότητα για τον προσδιορισμό των θεμέλιων λίθων δεν συνδέεται τόσο με την ανάγκη θέσπισης ενός κανονιστικού πλαισίου όσο ενός στοχαστικού πλαισίου που μπορεί να υποστηρίξει ώριμες συνεργασίες σχολείου- 2 Στο πεδίο της αρχιτεκτονικής και σύμφωνα με τον ορισμό του λεξικού Merriam-Webster, ένας θεμέλιος λίθος (key stone) ορίζεται ως το σφηνοειδές κομμάτι στην κορυφή μιας αψίδας που «κλειδώνει» τα υπόλοιπα κομμάτια στον χώρο

7 κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη. Επομένως, ακολουθώντας την κριτική του Wals (2007) για τις προσεγγίσεις SMART σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας στην αειφορία, οι δυνητικοί χρήστες του πλαισίου ποιότητας του CoDeS δεν χρειάζεται να ολοκληρώσουν την αναστοχαστική διαδικασία με τον προσδιορισμό μετρήσιμων δεικτών ποιότητας που θα χρησιμοποιηθούν κανονιστικά. Το πλαίσιο ποιότητας του CoDeS αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: (α) οκτώ θεμέλιους λίθους που λειτουργούν ως κριτήρια ποιότητας για τη συνεργασία σχολείουκοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη και έχουν οριοθετηθεί μέσω ενός εννοιολογικού προσδιορισμού, (β) τέσσερις λειτουργικές διαστάσεις που αποτελούν τις θεμελιώδεις λειτουργίες της συνεργασίας, με τις οποίες συνδέονται οι θεμέλιοι λίθοι, (γ) ερωτήσεις για αναστοχασμό που έχουν τεθεί προκειμένου να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να εμπλακούν σε έναν εποικοδομητικό προβληματισμό σε οποιαδήποτε φάση μιας συνεργασίας και (δ) παραδείγματα που έχουν αντληθεί από την άμεση εμπειρία των εταίρων του δικτύου CoDeS και αποτυπώνουν αποσαφηνίζουν κάθε θεμέλιο λίθο. Το πλήρες Πλαίσιο Ποιότητας των Θεμέλιων Λίθων του CoDeS παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Οι θεμέλιοι λίθοι του CoDeS Έχουν προσδιοριστεί οκτώ θεμέλιοι λίθοι, οι οποίοι αποτελούν περιοχές ποιότητας και λειτουργούν ως ποιοτικά κριτήρια. Αυτοί οι θεμέλιοι λίθοι μπορούν να ιδωθούν ως σημαντικοί πυλώνες που διατηρούν κάθε συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη. Πρόκειται για τη συμμετοχή, την επικοινωνία, τη δράση, τη μάθηση, το όραμα, τα πρωτόκολλα συνεργασίας, τους πόρους και την έρευνα (Σχήμα 1). Το βιβλίο αυτό παρέχει έναν συνοπτικό εννοιολογικό προσδιορισμό για κάθε θεμέλιο λίθο, ο οποίος συνθέτει το νόημά του ως προϊόν διαπραγμάτευσης, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τους συμμετέχοντες σε μια συνεργασία προκειμένου να ξεκινήσουν τη σχετική συζήτηση. Οι διαστάσεις των θεμελίων λίθων του CoDeS Οι οκτώ θεμέλιοι λίθοι του CoDeS αντιμετωπίζονται ως ζευγάρια, σύμφωνα με την επιρροή που έχουν στην ανάπτυξη των τεσσάρων σημαντικών λειτουργιών μιας συνεργασίας, δηλαδή της Δικτύωσης, της Αλλαγής, του Προσανατολισμού και της Υποστήριξης. Οι διαστάσεις αυτές θεωρούνται ως κεντρικές περιοχές ποιότητας που είναι σταθερά παρούσες σε κάθε χρονικό ή γεωγραφικό πλαίσιο μιας συνεργασίας σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη. Έτσι, δεν θα πρέπει να απεικονίζονται ως φάσεις μιας γραμμικής διαδικασίας, όπου η μια διαδέχεται την άλλη, αλλά ως διαστάσεις που συνυπάρχουν, μολονότι η φύση τους είναι διαφορετική. Θεμέλιοι Λίθοι του CoDeS: Αναλυτικό Πλαίσιο Ποιότητας Διάσταση Θεμέλιοι λίθοι Παραδείγματα Δικτύωση Θεμέλιος λίθος 1: Συμμετοχή Παράδειγμα 1: Τα βότανα στην περιοχή μας και η σημασία τους στην καθημερινή ζωή: Αναπτύσσοντας μια πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντική συμμετοχή στη συνεργασία σχολείου κοινότητας στην Κύπρο. Παράδειγμα 2: Η Βουλή των παιδιών ως μέσο για να αναπτυχθεί η διαρκής συμμετοχή των παιδιών στην κοινότητά τους στην Αυστρία. Θεμέλιος λίθος 2: Επικοινωνία Παράδειγμα 1: Αναπτύσσοντας μια πολυεπίπεδη επικοινωνία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους για την προώθηση της διαχείρισης του νερού μέσα από τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας στην Ελλάδα. Παράδειγμα 2: Εσωτερικές και εξωτερικές στρατηγικές επικοινωνίας για τη διατήρηση της συνεχιζόμενης συνεργασίας σχολείου-κοινότητας σχετικά με την εγκατάλειψη αυτοκινήτων στην Κύπρο. Παράδειγμα 1: Η εμπλοκή διαφορετικών συμμετεχόντων στην ανάπτυξη σχολείων με μηδενικές εκπομπές CO2 στην Αγγλία: Μαθαίνοντας νέες δεξιότητες και καθιερώνοντας νέες σχέσεις. Παράδειγμα 2: Μετατρέποντας με την κοινότητα τα αστικά πάρκα σε μαθησιακούς χώρους στην Καταλονία μέσω της Σχολικής Ατζέντας 21 της Βαρκελώνης: Η σημασία των ερωτημάτων στη μάθηση. Παράδειγμα 1: Παράγοντας και πουλώντας τοπικά προϊόντα μέσα από ένα πρόγραμμα συνεργασίας σχολείου-κοινότητας στην Ελλάδα. Παράδειγμα 2: Η συνεργασία ανάμεσα σε ένα εθνικό πάρκο και ένα σχολείο Το πρόγραμμα φύση-αθλητισμόςδιασκέδαση. Παράδειγμα 3: Η εναρκτήρια εκδήλωση για το «Wiener Neudorf 2030» που οργάνωσαν οι τοπικές αρχές μαζί με την ηγετική ομάδα του Προγράμματος Ένταξης. Παράδειγμα 1: Πολλαπλά οράματα για την ανάπτυξη των σχολείων με μηδενικές εκπομπές CO2 στην Αγγλία. Παράδειγμα 2: Κτίζοντας ένα κοινό όραμα για το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον μέσα από τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη στη Βραζιλία. Παράδειγμα 1: Διαπραγμάτευση του πρωτοκόλλου σε μια συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη στη νότια Αυστρία. Παράδειγμα 2: Καθιέρωση οριζόντιων τρόπων για τη διαμόρφωση πρωτοκόλλων σε μια συνεργασία σχολείουκοινότητας στην Καταλονία. Παράδειγμα 1: Το ζήτημα της διαχείρισης των πόρων κατά τη δημιουργία ενός σχολικού δάσους στην Κορέα. Παράδειγμα 2: Το Αυστριακό Πρόγραμμα Ένταξης ως ένας πόρος της κοινότητας. Παράδειγμα 3: Διαχείριση κοινωνικών, υλικών και συμβολικών πόρων της κοινότητας για τη βελτίωση σχολικών προγραμμάτων για τη βιοποικιλότητα στη Μαλαισία. Παράδειγμα 1: Οι ερευνητές ως μέντορες σε μια συνεργασία σχολείου-κοινότητας στη Νότια Κορέα. Παράδειγμα 2: Η εξωτερική αξιολόγηση ως μια στρατηγική για την αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ Εθνικού Πάρκου και σχολείου. Πίνακας 1: Αναλυτικό Πλαίσιο Ποιότητας των Θεμέλιων Λίθων του CoDeS, Διαστάσεις, 12 Θεμέλιοι Λίθοι και Παραδείγματα 13 Αλλαγή Προσανατολισμός Υποστήριξη Θεμέλιος λίθος 3: Μάθηση Θεμέλιος λίθος 4: Δράση Θεμέλιος λίθος 5: Όραμα Θεμέλιος λίθος 6: Πρωτόκολλα συνεργασίας Θεμέλιος λίθος 7: Πόροι Θεμέλιος λίθος 8: Έρευνα

8 ενός γόνιμου διαλόγου. Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τους θεμέλιους λίθους αλλά και τους τίτλους των παραδειγμάτων που αξιοποιήθηκαν για να αποσαφηνίσουν κάθε θεμέλιο λίθο. Πώς περιγράφονται οι θεμέλιοι λίθοι σε αυτό το βιβλίο; Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αυτού περιλαμβάνει μια περιγραφή για κάθε θεμέλιο λίθο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο συλλογικού αναστοχασμού για τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη. Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τη δομή που ακολουθήθηκε για την περιγραφή κάθε θεμέλιου λίθου. Σχήμα 1: Αναλυτικό Πλαίσιο Ποιότητας των Θεμελίων Λίθων του CoDeS: Θεμέλιοι λίθοι και διαστάσεις Ερωτήσεις για αναστοχασμό Οι ερωτήσεις που προσδιορίστηκαν για κάθε θεμέλιο λίθο του CoDeS επιδιώκουν να βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους σε συνεργασίες να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τις περιοχές ποιότητας, να ξεκινήσουν μια διαπραγμάτευση του νοήματος των περιοχών αυτών σε κάθε συγκεκριμένο τόπο, αλλά και να αναγνωρίσουν πιθανά προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία. Οι ερωτήσεις αυτές προσφέρουν ένα εργαλείο προβληματισμού που θα μπορούσε να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους να εμβαθύνουν σε κάθε θεμέλιο λίθο, να διαχειριστούν πιθανές αντιφάσεις (ή συγκρούσεις) και τελικά να θέσουν τις βάσεις για δράσεις που μπορούν να αναπτύξουν μαζί μέσω της συνεργασίας. Παραδείγματα Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται προέρχονται από τη γενναιόδωρη συνεισφορά των εταίρων του δικτύου CoDeS, οι οποίοι κατέγραψαν με συντομία περιπτώσεις που σχετίζονται με κάθε θεμέλιο λίθο. Ειδικότερα, τα παραδείγματα περιλαμβάνουν μικρές αλλά περιεκτικές περιγραφές που αντλήθηκαν από τις περιπτώσεις συνεργασιών που οι ίδιοι εταίροι συγγραφείς παρείχαν τόσο στο ειδικό Blog 3 όσο και στο αντίστοιχο Βιβλίο Περιπτώσεων Συνεργασιών 4 του CoDeS. Κάθε παράδειγμα παρέχει έναν μοναδικό τρόπο για να προσεγγίσουμε τη διάσταση της ποιότητας, χωρίς όμως να αποτελεί υπόδειγμα. Μπορεί να φανούν χρήσιμα στους συμμετέχοντες ως αφετηρία (α) Εννοιολογικός προσδιορισμός για κάθε θεμέλιο λίθο (β) Αναστοχασμοί σχετικά με την ποιότητα κάθε θεμέλιου λίθου (γ) Παραδείγματα σχετικά με τον θεμέλιο λίθο (δ) Αναφορές του θεμέλιου λίθου Πίνακας 2: Δομή περιγραφής των θεμέλιων λίθων του CoDeS που αντικατοπτρίζει τη σημασία του θεμελίου λίθου στην ανάπτυξη ποιοτικών συνεργασιών σχολείου-κοινότητας στο πλαίσιο της ΕΑΑ. που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να απασχολήσουν τους εταίρους στο πλαίσιο ενός συλλογικού προβληματισμού επάνω στον θεμέλιο λίθο και να οδηγήσουν στην αντιμετώπιση μιας ειδικής διάστασης της ποιότητας της συνεργασίας. που έχουν αντληθεί από το Blog και το Βιβλίο Περιπτώσεων του CoDeS για συνεργασίες σχολείουκοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη και αποτυπώνουν / αποσαφηνίζουν τον συγκεκριμένο θεμέλιο λίθο. που περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις οι οποίες εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα, από εμπειρικές/πρακτικές μέχρι περισσότερο ερευνητικές προσεγγίσεις. Οι αναφορές αυτές διευκολύνουν την εισαγωγή και άλλων απόψεων οι οποίες θα εμπλουτίσουν τον αναστοχασμό. 3 Το blog βρίσκεται στη διεύθυνση https://codescases.wordpress.com/. 4 Το Βιβλίο Περιπτώσεων Συνεργασιών βρίσκεται στη διεύθυνση

9 Πώς εργαστήκαμε για να αναπτύξουμε τους Θεμέλιους Λίθους του CoDeS; Η ανάπτυξη των θεμέλιων λίθων του CoDeS αποτέλεσε μια συνεχή διαδικασία κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων λειτουργίας του δικτύου CoDeS. Από την αρχή σχεδιάστηκε ως μια συμμετοχική διαδικασία αναγνώρισης κριτηρίων ποιότητας των συνεργασιών σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη, ακολουθώντας ένα κοινωνικά κριτικό παράδειγμα. Η προσέγγιση αυτή για τη διασφάλιση της ποιότητας αναπτύχθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο του δικτύου SEED Comenius (Mayer and Mogensen, 2005) και συνεχίστηκε αργότερα σε άλλα δίκτυα του ENSI, όπως το SUPPORT. Από αυτή την άποψη το πλαίσιο κριτηρίων ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, των προγραμμάτων και των δικτύων της ΕΑΑ. Το CoDeS υιοθέτησε μια κοινωνικά κριτική προσέγγιση για τη διασφάλιση της ποιότητας και σχεδίασε μια συμμετοχική διαδικασία προκειμένου να αναπτύξει τα κριτήρια ποιότητας έτσι που να συνάδουν αφενός με την εμπειρία των διαφορετικών εταίρων του δικτύου και αφετέρου με τη σύγχρονη γνώση του πεδίου της ΕΑΑ. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας αυτής ήταν: - Η ανάπτυξη ενός ολοένα σαφέστερου πλαισίου αναφοράς μεταξύ των εταίρων του CoDeS. - Ο προσδιορισμός ενός συνόλου από γενικές περιγραφές των χαρακτηριστικών που θεωρούνται σημαντικά για τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη. - Η ανάπτυξη κριτηρίων ποιότητας μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων που ξεκινούν από τη βάση (μια bottom-up προσέγγιση) και διατρέχουν όλη τη διάρκεια του προγράμματος CoDeS, καθώς επίσης μιας διαδικασίας σύνθεσης και αποτύπωσης των κριτηρίων που ξεκινά από τα πάνω (μια top-down προσέγγιση). στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των θεμέλιων λίθων στο πλαίσιο του δικτύου CoDeS του Comenius ήταν οι ακόλουθες: - Συμμετοχή σε εργαστήρια: Το δίκτυο υλοποιούσε εργαστήρια σε όλες τις εκδηλώσεις του, όπως στις συναντήσεις των εταίρων και στα συνέδρια, ειδικά για τον επαγωγικό προσδιορισμό θεμέλιων λίθων και την επεξεργασία του αναλυτικού πλαισίου ποιότητας που αναπτυσσόταν σταδιακά. Το δίκτυο SEED ανέπτυξε εργαλεία για την προώθηση σχολικών συμπράξεων στο πλαίσιο του Comenius και άλλων διεθνών δικτύων, τα οποία προσέφεραν δραστηριότητες αλλά και μια δυναμική που γειτνίαζαν με εκείνες οι οποίες αναπτύχθηκαν στο CoDeS (Espinet, Mayer, Rauch and Tchapka, 2005). - Συγγραφή των περιπτώσεων: Η συγγραφή των περιπτώσεων συνεργασιών σχολείουκοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη αποτέλεσε μια κομβική στρατηγική για να εμπλέξει κάθε εταίρο σε έναν αναστοχασμό που βασιζόταν στην εμπειρία της/ του σχετικά με τέτοιου είδους συνεργασίες. Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του αναστοχασμού συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν στο Blog Περιπτώσεων του CoDeS (www.codescases.wordpress.com). Επιπλέον, ορισμένοι εταίροι ενεπλάκησαν σε ένα δεύτερο επίπεδο αναστοχασμού και διαμοιρασμού μέσω της σύνταξης ολοκληρωμένων παραδειγμάτων συνεργασιών. Οι περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση του αναστοχασμού στα εργαστήρια του δικτύου και συγκεντρώθηκαν στο Βιβλίο Περιπτώσεων του CoDeS. Οι θεμέλιοι λίθοι έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους του CoDeS μέσω μιας διαδικασίας αναστοχασμού που περιελάμβανε την αναγνώριση περιπτώσεων συνεργασιών σχολείου-κοινότητας στο πλαίσιο της ΕΑΑ, τον στοχασμό επάνω σε αυτές τις περιπτώσεις και τελικά την ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν να διευκολύνουν τη διάχυση των σχετικών ιδεών και πρακτικών. Έτσι οι θεμέλιοι λίθοι είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής εργασίας στην οποία ενεπλάκησαν πρόσωπα και φορείς από διαφορετικές Ευρωπαϊκές και μη χώρες που ασχολούνται με την ΕΑΑ. Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιήθηκε η συσσωρευμένη γνώση και η άμεση εμπειρία που είχαν οι συμμετέχοντες από συνεργασίες σχολείου-κοινότητας στο πλαίσιο της ΕΑΑ. Οι 16 17

10 Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιβλίο για να προωθήσει τον αναστοχασμό γύρω από την ποιότητα των συνεργασιών σχολείου-κοινότητας για την Αειφόρο Ανάπτυξη; Η συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία της παιδαγωγικής της ΕΑΑ, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζεται ως κεντρικό στοιχείο για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, με τρόπο καινοτόμο και δυναμικό, στο πλαίσιο μιας συλλογικής διαδικασίας δια βίου μάθησης. Η συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη δεν είναι μια διαδικασία στατική και γραμμική, η οποία στηρίζεται σε εξειδικευμένες κατευθύνσεις και βήματα που εφαρμόζονται με τον ίδιο ομοιόμορφο τρόπο σε κάθε περίπτωση. Απεναντίας, αποτελεί μια διαδικασία συλλογικής μάθησης, συνεργασίας, ισότιμης συμμετοχής και συνεχούς διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (Morgan, 2009). Αυτού του είδους η συνεργασία επιδιώκει τη βελτίωση της συνειδητοποίησης των εμπλεκομένων και την προώθηση μιας διαδικασίας διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων που προσανατολίζονται σε αλλαγές στις συμπεριφορές και τους τρόπους ζωής, οι οποίες θα οδηγήσουν με τη σειρά τους στην αειφόρο ανάπτυξη (Skoullos, 1998). Το βιβλίο για τους θεμέλιους λίθους του CoDeS δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα μέλη των σχολείων και των κοινοτήτων να βελτιώσουν τη συνεργασία τους για την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ προβληματίζονται γύρω από την ποιότητα αυτής της συνεργασίας. Έτσι επιδιώκει να συνεισφέρει στην ενίσχυση της ικανότητας να στοχάζονται επάνω στις προκλήσεις της αειφορίας, τις οποίες τόσο τα σχολεία όσο και οι κοινότητες χρειάζεται να αντιμετωπίσουν. Ωστόσο, οι θεμέλιοι λίθοι του CoDeS δεν επιδιώκουν την παροχή οριστικών απαντήσεων και οδηγιών σχετικά με το ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος για τη δρομολόγηση μιας αποτελεσματικής συνεργασίας σχολείου-κοινότητας. Κάτι τέτοιο θα υπονοούσε ότι όλα τα σχολεία κάνουν το ίδιο πράγμα, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό που αποκαλείται «αειφορία big brother» (Shallcross and Wals, 2006, p.6). Αντίθετα, θεωρούμε ότι κάθε συνεργασία είναι μοναδική και σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο ποιότητας του CoDeS μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, τους στόχους, τους ρόλους και τις προοπτικές που διακρίνουν και τις οποίες εμπεριέχει κάθε συνεργασία. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τους Θεμέλιους Λίθους του CoDeS; Το βιβλίο αυτό υποστηρίζει μια κοινωνικο-πολιτισμική οπτική για την ποιότητα της συνεργασίας σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των οπτικών και υπογραμμίζει την ποικιλότητα. Δίνει έμφαση στον αναστοχασμό της μάθησης που λαμβάνει χώρα μεταξύ των συμμετεχόντων και στην ενδυνάμωση της συνεργατικής δράσης ως τρόπου να διακρίνουμε πώς οι εμπλεκόμενοι, καθώς διαμοιράζονται το ίδιο τοπικό πλαίσιο, μαθαίνουν να συνεργάζονται για να δρομολογήσουν την αειφόρο ανάπτυξη (Nyhan, 2007, p. 18; Preisenger-Kleine 2013, p. 525). Οι θεμέλιοι λίθοι του CoDeS μπορούν να αξιοποιηθούν από κάθε συμμετέχοντα ή εταίρο σε μια συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη ενώ μπορούν να ιδωθούν μέσα από διαφορετικές οπτικές. Δεν εξαντλούν όλα τα περιθώρια ερμηνείας και εφαρμογής τους, ενώ μπορούν να τοποθετηθούν σε άλλα πλαίσια, να επεκταθούν και να τροποποιηθούν. Επιδιώκουν να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να στοχαστούν συστηματικά επάνω στον συλλογικό τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν και δρομολογούν την αλλαγή (Argyris and Schön, 1996) υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι θεμέλιοι λίθοι μπορούν να αξιοποιηθούν από πολλούς διαφορετικούς φορείς που εργάζονται μαζί όπως και από άτομα που εργάζονται μεμονωμένα ως εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολικών μονάδων, τοπικές αρχές, γονείς, δημόσιοι λειτουργοί, άνθρωποι από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις. Πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι Θεμέλιοι Λίθοι του CoDeS; Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να προωθήσει τον στοχασμό στην ποιότητα της συνεργασίας σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη σε διάφορες φάσεις της ανάπτυξής της. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φανταστούμε τις φάσεις μιας τέτοιας συνεργασίας σχολείου-κοινότητας, οι οποίες εξαρτώνται από τη φύση του πλαισίου της συνεργασίας. Ένας τρόπος για να αναγνωρίσουμε τις φάσεις μιας συνεργασίας παρέχεται από τον Wals (2007) και βασίζεται στην αντίληψη ότι η διαδικασία της συνεργασίας είναι μια μορφή κοινωνικής μάθησης. Ο Wals (2007) προσδιορίζει έξι φάσεις που περιλαμβάνουν τον προσανατολισμό και τη διερεύνηση, την τόνωση της συνειδητοποίησης, την απόπλαισίωση, την επαναδημιουργία, την εφαρμογή/πειραματισμό και την αναθεώρηση. Ένας άλλος τρόπος για να φανταστούμε τις φάσεις της συνεργασίας παρέχεται από το βιβλίο του CoDeS με τίτλο «Εργαλειοθήκη για τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας» (Maso, 2014). Οι συγγραφείς προσδιορίζουν επτά φάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: το ξεκίνημα, την εμπλοκή των εταίρων, την αναζήτηση πόρων και την οργάνωση, την υποστήριξη και διατήρηση, τη μάθηση και τελικά τον αναστοχασμό. Τέλος, ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δούμε τις φάσεις της συνεργασίας, που είναι και ο 18 19

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια εκπαίδευση για αλλαγή, πέρα από το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015:

Παγκόσμια εκπαίδευση για αλλαγή, πέρα από το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015: Παγκόσμια εκπαίδευση για αλλαγή, πέρα από το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015: Εμπλοκή των νέων της Ευρώπης από σχολικούς κήπους σε βιώσιμα συστήματα παραγωγής και διανομής τροφίμων Παγκόσμια εκπαίδευση για

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών 1ο Κεφάλαιο Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστημονικές ενώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορείς και εκπαιδευτικοί της πράξης μέσω συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση των αρχών της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

«Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση των αρχών της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» «Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση των αρχών της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» Δρ. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος Α/ θμιας Εκπαίδευσης hristopef@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία»

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία» Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία» Δείκτες απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ/ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ) CYMEPA (ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach)

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach) Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach) Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή ακριβώς η μεταλλαγή είναι το θέμα του παρόντος βιβλίου. Προκειμένου να την προσδιορίσουμε μέσα σε όλο αυτό το ομιχλώδες τοπίο της

Αυτή ακριβώς η μεταλλαγή είναι το θέμα του παρόντος βιβλίου. Προκειμένου να την προσδιορίσουμε μέσα σε όλο αυτό το ομιχλώδες τοπίο της Εισαγωγή Tο βιβλίο αυτό θα μπορούσε να τιτλοφορείται διαφορετικά. Αν θέλαμε να ακολουθήσουμε το ρεύμα των αλλαγών στο χώρο των διεθνών οργανισμών, ο τίτλος του θα ήταν «Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη».

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Agenda 21 στα σχολεία Ένα παράδειγμα εφαρμογής σε Γαλλικό σχολείο. Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Agenda 21 στα σχολεία Ένα παράδειγμα εφαρμογής σε Γαλλικό σχολείο. Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Agenda 21 στα σχολεία Ένα παράδειγμα εφαρμογής σε Γαλλικό σχολείο Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Αειφόρος(βιώσιμη) Ανάπτυξη Μία ιδέα που προχωράει. Γέννηση: 1987

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενότητα 11: Κριτικός Στοχασμός και Ενδυνάμωση Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Ενίσχυση της αποτελεσματικής συμμετοχής των γονέων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Birmingham City University 1. Εισαγωγή Το E-STEP στοχεύει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ)

Σχετικά με τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ) Σχετικά με τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ) Επαγγελματική κοινότητα Μάθησης (ΕΚΜ) Professional learning community (PLC) Μια συνεχής διαδικασία στην οποία οι εκπαιδευτικοί εργάζονται από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ MENTEE Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs Proj.no: 2014-1-PL01-KA202-003383 Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ Μάιος 2015 0 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών»

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» ESSDE Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης EFEE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 1. Η αναγκαιότητα για Έρευνα Δράσης και οι επιστημολογικές της καταβολές 2. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών

Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Συντονίστριες προγράμματος Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D. & Λίλη Βασιλείου, Ph.D. Ρόδος Οκτώβριος 2016 Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Εισαγωγικά Η παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας ή μέθοδος Project βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα