ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών #219. ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών #219. ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #219 ΥΓΕΙΑ Ανοιχτές θέσεις γιατρών σε Ελλάδα και εξωτερικό σελ. 8-9, ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις Εως ευρώ σε νέους αγρότες Εως 65% επιδότηση για µεταποίηση προϊόντων σελ Μ ε νέες διαδικασίες-εξπρές θα προσληφθούν 500 µόνιµοι υπάλληλοι σε δύο υπουργεία το επόµενο διάστηµα. Πρόκειται για 300 θέσεις εφοριακών στο υπουργείο Οικονοµικών και 200 γραµµατείς στο υπουργείο ικαιοσύνης. Το νέο προσωπικό θα προκύψει από τη δεξαµενή των επιτυχόντων παλαιότερων διαγωνισµών του ΑΣΕΠ. Η ανεξάρτητη αρχή θα είναι αρµόδια να κάνει την επιλογή σύµφωνα µε τους πίνακες κατάταξης και οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταλάβουν τη θέση µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστη- µα. Για την εξακρίβωση των ικανοτήτων των υπαλλήλων, οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να περάσουν ορισµένα τεστ σχετικά µε τα καθήκοντα της εκάστοτε θέσης. σελ. 3 ΑΙΤΗΣΕΙΣ 210 εποχικοί και 499 µέσω ΤΟΠΣΑ σε ΟΤΑ α' και β' βαθµού σελ. 2-7, 16 ΕΛ.ΑΣ. Εξετάσεις για 80 ανθυπαστυνόµους γενικών καθηκόντων σελ. 4

2 222 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 14 Ιανουαρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Οι αριθµοί της ανεργίας Την ανιούσα πήρε και πάλι ο δείκτης της ανεργίας τον Νοέµβριο, ο οποίος αυξήθηκε σηµαντικά σε σχέση µε τον Οκτώβριο του Περίπου 900 χιλιάδες άνεργοι αναζήτησαν εργασία στον ΟΑΕ, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν πριν από λίγες µέρες. Πιο συγκεκριµένα, το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων µε κριτήριο την αναζήτηση εργασίας ανήλθε στα άτοµα. Από αυτά, τα άτοµα (ποσοστό 48,68%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών και τα (ποσοστό 51,32%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Από το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων οι είναι άνδρες (ποσοστό 40,74%) και οι γυναίκες (ποσοστό 59,26%). Από τα στοιχεία του ΟΑΕ προκύπτει πως το σύνολο των εγγεγραµµένων λοιπών (µη αναζητούντων εργασία) ανήλθε τον Νοέµβριο σε άτοµα, εκ των οποίων τα (ποσοστό 28,05%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών και άτοµα (ποσοστό 71,95%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Στην ηλικιακή οµάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων ανήλθε σε άτοµα (ποσοστό 19,54%), στην ηλικιακή οµάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε άτοµα (ποσοστό 73,27%) και στην ηλικιακή οµάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε άτοµα (ποσοστό 7,18%). ΑΙΤΗΣΕΙΣ 44 τεχνίτες, µηχανικοί και εργάτες στη ΕΥΑ Λάρισας H ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριµένα τους εξής: 16 Ε Τεχνίτες Υδραυλικοί, 5 Ε Βοηθοί Υδραυλικοί, 5 Ε Οδηγοί Φορτηγού (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 Ε Μηχανοτεχνίτες, 7 Ε Ηλεκτρολόγοι, 4 Ε Χειριστές Εσκαπτικού Μηχανήµατος (Εκσκαφέας - Φορτωτής Οµάδας Β Τάξης ), 1 Ε Καταµετρητής, 2 ΥΕ Εργάτες και 2 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Εργων Υποδοµής. Για τις θέσεις των υδραυλικών ζητούνται: α) Αδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού του Π.. 112/2012, β) οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δη- µόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας, Τέρµα Τυχερού Τ.Κ Λάρισα, απευθύνοντας τη στο Γραφείο Μισθοδοσίας (τηλ. επικοινωνίας: , 103, 112). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 11 θέσεις διευθυντών και συντονιστών στη ΝΕΡΙΤ Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση εννέα θέσεων διευθυντών και δύο θέσεων συντονιστών µε σύναψη Σύµβασης Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) τριετούς διάρκειας. Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά στην κάλυψη των διευθυντικών θέσεων Ειδήσεων, Τηλεόρασης, Ραδιοφωνίας, Περιφερειακού και Τοπικού Προγράµµατος (µε έδρα τη Θεσσαλονίκη), Λειτουργίας, Ανθρώπινου υναµικού, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Εκµετάλλευσης και Ερευνας, Ανάπτυξης & Πληροφορικής, καθώς και τις θέσεις των συντονιστών Αρχείου και Μουσικών Συνόλων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για µία θέση ευθύνης. Οι ενδιαφερό- µενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικώς και µέχρι την 20ή ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16 Ε Τεχνίτες Υδραυλικοί 5 Ε Βοηθοί Υδραυλικοί 5 Ε Οδηγοί Φορτηγού (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 Ε Μηχανοτεχνίτες 7 Ε Ηλεκτρολόγοι 4 Ε Χειριστές Εσκαπτικού Μηχανήµατος (Εκσκαφέας - Φορτωτής Οµάδας Β Τάξης ) 1 Ε Καταµετρητής 2 ΥΕ Εργάτες 2 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Εργων Υποδοµής Ιανουαρίου και ώρα µε τη συµπλήρωση αίτησης και φόρµας Βιογραφικού Σηµειώµατος σύµφωνα µε το πρότυπο europass.cedefop.europa.eu/el/ home, στον ιστότοπο opengov.gr/nerit/. Η αίτηση πρέπει να είναι συµπληρωµένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποδεχόµενος όλους τους επιµέρους όρους της πρόσκλησης. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για µία θέση ευθύνης. Η σώρευση περισσότερων αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 54 συµβάσεις έργου στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης Το Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), ΝΠΙ εποπτευόµενο από το υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά πενήντα τέσσερα (54) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ΕΚΒΑΑ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργων ΕΣΠΑ. Οι θέσεις είναι: 2 ΠΕ Χηµικοί ή Χηµικοί Μηχανικοί, 1 ΠΕ Χηµικός ή Χηµικός Μηχανικός ή Περιβαλλοντολόγος, 5 ΤΕ Τεχνολόγοι, 6 ΠΕ Γεωλόγοι Ορυκτολόγοι, 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός, 1 ΠΕ Μηχανικός Μεταλλειολόγος ή Ορυκτών Πόρων, 1 ΤΕ Ηλεκτρονικός, 1 ΤΕ Τεχνικός Η/Υ και ικτύων, 28 ΠΕ Γεωλόγοι, 1 ΤΕ Τεχνικός Η/Υ και ικτύων, 1 ΠΕ Γεωλόγος- Κοιτασµατολόγος, 2 ΠΕ Γεωφυσικοί, 3 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων και 1 ΠΕ Μεταλλειολόγος. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία του ΕΚΒΑΑ ή ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) - ιεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης, Τµήµα Υποστήριξης, γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο), Σπύρου Λούη 1, Ολυµπιακό Χωριό, Τ.Κ Αχαρναί (για την Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2013 ή ΣΜΕ 2/2013 ή ΣΜΕ 3/2013 ή ΣΜΕ 4/2013 ή ΣΜΕ 5/2013 ή ΣΜΕ 6/2013) το αργότερο µέχρι την 20ή Ιανουαρίου, οπότε ως επίσηµη ηµεροµηνία υποβολής υπολογίζεται η ηµεροµηνία ταχυδροµικής σήµανσης, το εµπρόθεσµο δηλαδή των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα όλα τα απαιτού- µενα από την ανακοίνωση πιστοποιητικά ή τίτλους και κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να βοηθήσει στη διαµόρφωση σωστής γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά του. Αν δεν προσκο- µισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σοφία Εµµανοηλίδου ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 14 Ιανουαρίου ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 Από τις λίστες των επιτυχόντων παλαιότερων διαγωνισµών του ΑΣΕΠ θα γίνουν 500 νέες προσλήψεις σε δύο υπουργεία. Πρόκειται για 300 θέσεις εφοριακών στο υπουργείο Οικονοµικών και 200 γραµµατείς στο υπουργείο ικαιοσύνης. Το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης εξέδωσε εγκύκλιο πριν από λίγες µέρες µε την οποία επιτυγχάνεται η άµεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί εκ νέου προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων που αφορούν όµοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και χωρίς να χρειάζεται οι υποψήφιοι να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις και δικαιολογητικά, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη σηµαντική επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων και την εξοικονόµηση πόρων. Το ΑΣΕΠ θα καθορίσει τις θέσεις τοποθέτησης Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες θα γίνεται στο εξής µε απόφαση του ΑΣΕΠ µε βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων-ειδικοτήτων και επί πλειόνων πινάκων εκείνων που προηγούνται χρονικά και µε τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς και µετά τον έλεγχο των προσόντων τους. Μόλις το υπουργείο ανάψει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι προσλήψεις, οι υποψήφιοι θα κληθούν από το ΑΣΕΠ να καταλάβουν την προτεινόµενη σε αυτούς νέα ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ Πώς θα γίνουν 500 διορισµοί µονίµων σε υπουργεία θέση και οφείλουν να δηλώσουν µε γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση, αν αποδέχονται τη νέα θέση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άµεσης πρόσληψης προσωπικού από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου έως οκτώ µήνες µέχρι τη δηµοσίευση της ατοµικής πράξης διορισµού. Ειδική εξέταση των υποψηφίων Στην εγκύκλιο έχει προβλεφθεί η δυνατότητα στους φορείς πρόσληψης να προχωρούν σε πραγµατοποίηση τεστ ειδικών γνώσεων ή/και δεξιοτήτων προκειµένου να διακριβωθεί η ικανότητα των υποψηφίων να ανταποκριθούν στα νέα καθήκοντα της εργασίας. Το τεστ περιλαµβάνει α) πρακτική δοκιµασία ή/και β) εξέταση των υποψηφίων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή/και γ) ειδική γραπτή δοκιµασία µε τη µέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. 300 εφοριακοί στο υπ. Οικονοµικών Μέσα στο αµέσως επό- µενο διάστηµα αναµένεται να διοριστούν 300 εφοριακοί στο υπουργείο Οικονοµικών από τους πίνακες επιλαχόντων του ΑΣΕΠ. Οι νέοι υπάλληλοι, αυξηµένων προσόντων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, θα στελεχώσουν την ελεγκτική υπηρεσία για την πάταξη της φοροδιαφυγής, την εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας, τον έλεγχο για την ορθή εφαρµογή αυτής και την είσπραξη εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού. Παράλληλα, το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργαστεί στη νέα ειδική διεύθυνση για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής στα κέντρα διασκέδασης και αναψυχής όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραµµατέας Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. Συνολικά όπως έχει ανακοινώσει στο παρελθόν ο υπουργός Οικονοµικών, µέσα στο αναµένεται να γίνουν προσλήψεις στην ειδικότητα του εφοριακού προκειµένου να ενισχυθούν και στην Αττική, αλλά και στην επαρχία, οι έλεγχοι φοροδιαφυγής. Οι περισσότερες θέσεις θα καλυφθούν από επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισµών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η πιθανότητα νέου διαγωνισµού µέσω ΑΣΕΠ όπως είχε γίνει και στο παρελθόν. Στα προσόντα διορισµού συµπεριλαµβάνονται ο πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών, ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, η γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείµενα: επεξεργασία κειµένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών ιαδικτύου, οι ξένες γλώσσες και η εµπειρία σε αντίστοιχη θέση. 200 γραµµατείς στο υπ. ικαιοσύνης Με εξήντα άτοµα κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου γραµµατέων και εκατόν σαράντα άτοµα κατηγορίας ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Ε) κλάδου γραµµατέων θα ενισχυθεί το υπουργείο ικαιοσύνης. Οι συγκεκριµένες προσλήψεις εκκρεµούσαν από το 2013, ωστόσο πριν από λίγες µέρες δηµοσιεύτηκε εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπου το αίτηµα έγινε δεκτό. Τις επόµενες µέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανοµής προσωπικού και θα σταλεί στο ΑΣΕΠ το αίτηµα προκειµένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που ορίζονται από την εγκύκλιο.

4 24 4 Δημόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 14 Ιανουαρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Γραπτές εξετάσεις για 80 ανθυπαστυνόμους γενικών καθηκόντων στην ΕΛ.ΑΣ. Η Ελληνική Αστυνομία προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή ογδόντα (80) ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ), εκπαιδευτικής περιόδου Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΤΕΜΑ της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαιδευτικής περιόδου , έχουν οι ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από αρχιφύλακες οι οποίοι προήχθησαν κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: (i) Εχουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής. (ii) Εχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθμό τους, το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων. (iii) Εχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις του ΤΕΜΑ έχουν και οι ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια. Οι επιτυχόντες πριν από τη φοίτησή τους θα παραπεμφθούν στην Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 55 του Π.Δ. 584/1985, για να αποφανθεί αν η υγεία τους τους επιτρέπει ακινδύνως την παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν κριθούν ικανοί ή αρνηθούν την εξέταση, δεν καλούνται για φοίτηση. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις του ΤΕΜΑ όσοι ανθυπαστυνόμοι προήχθησαν μέχρι την παραμονή των εξετάσεων στο βαθμό του υπαστυνόμου Β, κατ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008. Μαθήματα Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα: Εκθεση Ιδεών (ανάπτυξη θέματος), Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας). Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική (προαιρετικά). Στα μαθήματα αυτά οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο (2) ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν για όλους τους υποψηφίους από 3/5/ έως και 5/5/ στην Αθήνα και τη Βέροια, με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία και γενική ευθύνη του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων και το συντονισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/ΑΕΑ. 4 καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Χανίων m Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) θέσεων ΠΕ καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους (Αθληση και Γυναίκα, Ασκηση Ενηλίκων και Ασκηση ΑμεΑ) περιόδου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση (μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο Διεύθυνσης Προσωπικού του Δήμου Χανίων, 1ος όροφος, Κριάρη 40, κατά τις ώρες έως (τηλ. επικοινωνίας: ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες. 6 εργάτες στο υπουργείο Πολιτισμού m Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων - Επιτροπή Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων Νικόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού (Ειδικευμένοι Εργάτες ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ρωμαϊκών και Παλαιοχριστιανικών Μνημείων Νικόπολης (Α Φάση)». Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν 6 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 21 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ εποχικοί στον ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας m Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, περιοχή Χαλκίδας, και συγκεκριμένα τους εξής: 1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου, 1 ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής και 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων - Υπόγειων Δικτύων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛ- ΚΙΔΑΣ, Δύο Δέντρα - Δοκός, Τ.Κ Χαλκίδα, απευθύνοντάς τη στον Τομέα Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: ). Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 20/01/. 3 ηλεκτροτεχνίτες στον ΔΕΔΔΗΕ Αγρινίου m Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της περιοχής Αγρινίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 19/01/.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 14 Ιανουαρίου Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 25 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 26 γυμναστές και νοσηλευτές στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου - Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι έξι (26) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ, που εδρεύει στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Λειτουργία Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: 5 ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 ΠΕ Ιατρός, 20 ΠΕ Καθηγητών φυσικής Αγωγής. Αιτήσεις Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 5 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ 3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 11 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ», Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Περιοχή Λίντο, οδός Σπύρου Μουστακλή, Τ.Κ , κτίριο Διοίκησης - Θύρα 1, υπόψη κ. Κοκολάκη Στέλλας (τηλ. επικοινωνίας: ή , ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕ- ΣΗΣ: ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (ήτοι: η 23η-01-) (υπολογιζόμενες ημερολογιακά). 8 συμβάσεις στο Δήμο Νέας Σμύρνης m Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ειδικών υπηρεσιών σε Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Νέας Σμύρνης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: 4 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 4 ΠΕ Νηπιαγωγών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ (τηλ. επικοινωνίας: ). 14 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη m Ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», και συγκεκριμένα τους εξής: 4 Βρεφονηπιοκόμοι, 6 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι και 4 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Τ.Κ , Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: ). Τεχνίτης σιδεράς στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης m Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Τεχνικών Συνεργείων του ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης, που εδρεύει στην Αργυρούπολη. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Ιανουαρίου. Τηλέφωνο για πληροφορίες: γυμναστές στο Δήμο Πάρου Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έως 31/07/, με ωριαία αποζημίωση (5) γυμναστών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 21 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: φύλακες στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου Ο ήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας-ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Β κύκλος στον Αξονα Προτεραιότητας 08», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ ιοικητικού και 4 ΔΕ Φυλάκων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Κορδελιού-Ευόσµου, ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα Ανάπτυξης & ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού, Παύλου Μελά 24, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος (τηλ. επικοινωνίας: ). 2 εργάτες στην 5η ΕΒΑ Η 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη των παρακάτω ειδικευμένων εργατών για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » υποέργου 2 «Ανασκαφικές διερευνήσεις στο πλαίσιο αποκατάστασης του Ι.Ν. Παναγίας Οδηγήτριας ή Αγίας Σοφίας στην Ανω Πόλη Μονεμβασίας π.ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Ζητούνται: 2 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες για ανασκαφικές οικοδομικές εργασίες. Τηλέφωνο:

6 ηµόσιο 266 Αγορά Eργασίας Τρίτη 14 Ιανουαρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΠΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΣΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 499 θέσεις για την απασχόληση και Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων σε επτά προγράµµατα προώθησης στην απασχόληση, στήριξης ανέργων και προετοιµασίας για ατοµική ή συλλογική επιχειρη- µατική δραστηριότητα. ικαιούχοι των προγραµµάτων είναι άνεργοι/ 84 στο ήµο Αθηναίων και στα νότια προάστια ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ ες εγγεγραµµένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ, αγρότες και άτοµα που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες κατηγορίες. Η Α.Σ. «Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί- Κοινωνική Αλληλεγγύη» προσκαλεί ανέργους, εγγεγραµµένους στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ, νέους επιστήµονες (ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρµακοποιούς, δικηγόρους, µηχανικούς που είναι απόφοιτοι πανεπιστη- µιακών, πολυτεχνικών σχολών) και ασφαλισµένους στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 για το οικονοµικό έτος 2013, το δε ατοµικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00, να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στην εν λόγω πράξη. Στόχος της Πράξης είναι 42 ωφελούµενοι να ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των νέων επιστηµόνων και ασφαλισµένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων) και 42 ωφελούµενοι να προσληφθούν σε επιχειρήσεις. Η περιοχή παρέµβασης οριοθετείται στην Περιφέρεια Αττικής και ιδιαίτερα στην περιοχή της πρωτεύουσας και του ήµου Αθηναίων (Κεντρικός Τοµέας), καθώς και στο υτικό (όλοι οι δήµοι) και Νότιο Τοµέα (έµφαση θα δοθεί στους ήµους Μοσχάτου, Καλλιθέας, Ν. Σµύρνης). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες στο τηλέφωνο ή στο 82 θέσεις για ανέργους σε δήµους της Αττικής Η «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ», ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Καινοτοµικές Μορφές Απασχόλησης και Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Αττική», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» και συγχρηµατοδοτείται µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , προσκαλεί ανέργους, εγγεγραµµένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ, νέους επιστήµονες (ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρµακοποιούς, δικηγόρους, µηχανικούς, που είναι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών, πολυτεχνικών σχολών) και σφαλισµένους στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 για το οικονοµικό έτος 2013, το δε ατοµικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Η περιοχή παρέµβασης ορίζεται στα όρια του Νοµού Αττικής και δη στον Κεντρικό, υτικό και Νότιο Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής. Αναφορικά µε τις περιοχές παρέµβασης σηµειώνονται το Κέντρο της Αθήνας, όλοι οι δήµοι των δυτικών προαστίων και οι ή- µοι Μοσχάτου, Καλλιθέας και Ν. Σµύρνης από το Νότιο Τµήµα του Νοµού. Στόχος της πράξης είναι η οικονοµική και κοινωνική ένταξη 82 ωφελουµένων, εκ των οποίων: 42 ωφελούµενοι να ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των νέων επιστηµόνων και οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ) και 40 ωφελούµενοι να προσληφθούν σε επιχειρήσεις. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του συντονιστή εταίρου της Α.Σ. «Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΩ» - ΚΕ.Α.ΕΠ και την ιστοσελίδα της Α.Σ. Κατόπιν συµπλήρωσής της, η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα γραφεία του συντονιστή εταίρου της Α.Σ. (Κυψέλης 16, Τ.Κ , Αθήνα) έως 15/01/, ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 13:00 15:00. Οι υποψήφιοι µε την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να προσκοµίσουν βιογραφικό ση- µείωµα. ράση κατά της ανεργίας για 30 ανέργους στην Αρτα Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη Αρτας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Αρτας», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρ- µοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», προσκαλεί τους/ τις ενδιαφερόµενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής στην εν λόγω Πράξη. Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 30 ανέργων που κατοικούν µόνιµα στην Π.Ε. Αρτας. ικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ ή ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις για το οικονοµικό έτος 2011, το δε ατοµικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Τηλ.: άνεργοι στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Προωθώντας την απασχόληση» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης ανέργων και αγροτών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων». Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης παρέµβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και της κινητοποίησης των τοπικών φορέων µε στόχο την εξασφάλιση της δηµιουργίας 100 θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες βάσει διαγνωσµένων αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέµβασης, που είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων των ήµων Ιωαννιτών, Ζίτσας και ωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της Πράξης είναι: η προετοιµασία και η προώθηση µέρους των ωφελουµένων της Πράξης σε θέσεις απασχόλησης, η προετοιµασία και η στήριξη µέρους των ωφελουµένων της Πράξης προκειµένου να αναπτύξουν ατοµική ή συλλογική επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το σύνολο των ατόµων που θα συµµετάσχουν ως ωφελούµενοι στην Πράξη είναι 100 άτοµα, κάτοικοι των ήµων Ιωαννιτών, Ζίτσας & ωδώνης, όπως έχουν οριστεί στο τοπικό Σχέδιο ράσης, ήτοι: άνεργοι/ες, εγγεγραµµένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ, µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 για το οικονοµικό έτος 2011, το δε ατοµικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήµατος. Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής έως και Παρασκευή 31 Ιανουαρίου και ώρες από 09:00-15:00 στα γραφεία της εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ στην οδό Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1 ( ιοικητήριο), όπου είναι και η έδρα της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Προωθώντας την απασχόληση». Τηλέφωνα επικοινωνίας: &