ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών #219. ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών #219. ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #219 ΥΓΕΙΑ Ανοιχτές θέσεις γιατρών σε Ελλάδα και εξωτερικό σελ. 8-9, ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις Εως ευρώ σε νέους αγρότες Εως 65% επιδότηση για µεταποίηση προϊόντων σελ Μ ε νέες διαδικασίες-εξπρές θα προσληφθούν 500 µόνιµοι υπάλληλοι σε δύο υπουργεία το επόµενο διάστηµα. Πρόκειται για 300 θέσεις εφοριακών στο υπουργείο Οικονοµικών και 200 γραµµατείς στο υπουργείο ικαιοσύνης. Το νέο προσωπικό θα προκύψει από τη δεξαµενή των επιτυχόντων παλαιότερων διαγωνισµών του ΑΣΕΠ. Η ανεξάρτητη αρχή θα είναι αρµόδια να κάνει την επιλογή σύµφωνα µε τους πίνακες κατάταξης και οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταλάβουν τη θέση µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστη- µα. Για την εξακρίβωση των ικανοτήτων των υπαλλήλων, οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να περάσουν ορισµένα τεστ σχετικά µε τα καθήκοντα της εκάστοτε θέσης. σελ. 3 ΑΙΤΗΣΕΙΣ 210 εποχικοί και 499 µέσω ΤΟΠΣΑ σε ΟΤΑ α' και β' βαθµού σελ. 2-7, 16 ΕΛ.ΑΣ. Εξετάσεις για 80 ανθυπαστυνόµους γενικών καθηκόντων σελ. 4

2 222 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 14 Ιανουαρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Οι αριθµοί της ανεργίας Την ανιούσα πήρε και πάλι ο δείκτης της ανεργίας τον Νοέµβριο, ο οποίος αυξήθηκε σηµαντικά σε σχέση µε τον Οκτώβριο του Περίπου 900 χιλιάδες άνεργοι αναζήτησαν εργασία στον ΟΑΕ, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν πριν από λίγες µέρες. Πιο συγκεκριµένα, το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων µε κριτήριο την αναζήτηση εργασίας ανήλθε στα άτοµα. Από αυτά, τα άτοµα (ποσοστό 48,68%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών και τα (ποσοστό 51,32%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Από το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων οι είναι άνδρες (ποσοστό 40,74%) και οι γυναίκες (ποσοστό 59,26%). Από τα στοιχεία του ΟΑΕ προκύπτει πως το σύνολο των εγγεγραµµένων λοιπών (µη αναζητούντων εργασία) ανήλθε τον Νοέµβριο σε άτοµα, εκ των οποίων τα (ποσοστό 28,05%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών και άτοµα (ποσοστό 71,95%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Στην ηλικιακή οµάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων ανήλθε σε άτοµα (ποσοστό 19,54%), στην ηλικιακή οµάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε άτοµα (ποσοστό 73,27%) και στην ηλικιακή οµάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε άτοµα (ποσοστό 7,18%). ΑΙΤΗΣΕΙΣ 44 τεχνίτες, µηχανικοί και εργάτες στη ΕΥΑ Λάρισας H ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριµένα τους εξής: 16 Ε Τεχνίτες Υδραυλικοί, 5 Ε Βοηθοί Υδραυλικοί, 5 Ε Οδηγοί Φορτηγού (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 Ε Μηχανοτεχνίτες, 7 Ε Ηλεκτρολόγοι, 4 Ε Χειριστές Εσκαπτικού Μηχανήµατος (Εκσκαφέας - Φορτωτής Οµάδας Β Τάξης ), 1 Ε Καταµετρητής, 2 ΥΕ Εργάτες και 2 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Εργων Υποδοµής. Για τις θέσεις των υδραυλικών ζητούνται: α) Αδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού του Π.. 112/2012, β) οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δη- µόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας, Τέρµα Τυχερού Τ.Κ Λάρισα, απευθύνοντας τη στο Γραφείο Μισθοδοσίας (τηλ. επικοινωνίας: , 103, 112). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 11 θέσεις διευθυντών και συντονιστών στη ΝΕΡΙΤ Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση εννέα θέσεων διευθυντών και δύο θέσεων συντονιστών µε σύναψη Σύµβασης Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) τριετούς διάρκειας. Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά στην κάλυψη των διευθυντικών θέσεων Ειδήσεων, Τηλεόρασης, Ραδιοφωνίας, Περιφερειακού και Τοπικού Προγράµµατος (µε έδρα τη Θεσσαλονίκη), Λειτουργίας, Ανθρώπινου υναµικού, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Εκµετάλλευσης και Ερευνας, Ανάπτυξης & Πληροφορικής, καθώς και τις θέσεις των συντονιστών Αρχείου και Μουσικών Συνόλων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για µία θέση ευθύνης. Οι ενδιαφερό- µενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικώς και µέχρι την 20ή ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16 Ε Τεχνίτες Υδραυλικοί 5 Ε Βοηθοί Υδραυλικοί 5 Ε Οδηγοί Φορτηγού (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 Ε Μηχανοτεχνίτες 7 Ε Ηλεκτρολόγοι 4 Ε Χειριστές Εσκαπτικού Μηχανήµατος (Εκσκαφέας - Φορτωτής Οµάδας Β Τάξης ) 1 Ε Καταµετρητής 2 ΥΕ Εργάτες 2 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Εργων Υποδοµής Ιανουαρίου και ώρα µε τη συµπλήρωση αίτησης και φόρµας Βιογραφικού Σηµειώµατος σύµφωνα µε το πρότυπο europass.cedefop.europa.eu/el/ home, στον ιστότοπο opengov.gr/nerit/. Η αίτηση πρέπει να είναι συµπληρωµένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποδεχόµενος όλους τους επιµέρους όρους της πρόσκλησης. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για µία θέση ευθύνης. Η σώρευση περισσότερων αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 54 συµβάσεις έργου στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης Το Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), ΝΠΙ εποπτευόµενο από το υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά πενήντα τέσσερα (54) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ΕΚΒΑΑ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργων ΕΣΠΑ. Οι θέσεις είναι: 2 ΠΕ Χηµικοί ή Χηµικοί Μηχανικοί, 1 ΠΕ Χηµικός ή Χηµικός Μηχανικός ή Περιβαλλοντολόγος, 5 ΤΕ Τεχνολόγοι, 6 ΠΕ Γεωλόγοι Ορυκτολόγοι, 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός, 1 ΠΕ Μηχανικός Μεταλλειολόγος ή Ορυκτών Πόρων, 1 ΤΕ Ηλεκτρονικός, 1 ΤΕ Τεχνικός Η/Υ και ικτύων, 28 ΠΕ Γεωλόγοι, 1 ΤΕ Τεχνικός Η/Υ και ικτύων, 1 ΠΕ Γεωλόγος- Κοιτασµατολόγος, 2 ΠΕ Γεωφυσικοί, 3 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων και 1 ΠΕ Μεταλλειολόγος. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία του ΕΚΒΑΑ ή ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) - ιεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης, Τµήµα Υποστήριξης, γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο), Σπύρου Λούη 1, Ολυµπιακό Χωριό, Τ.Κ Αχαρναί (για την Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2013 ή ΣΜΕ 2/2013 ή ΣΜΕ 3/2013 ή ΣΜΕ 4/2013 ή ΣΜΕ 5/2013 ή ΣΜΕ 6/2013) το αργότερο µέχρι την 20ή Ιανουαρίου, οπότε ως επίσηµη ηµεροµηνία υποβολής υπολογίζεται η ηµεροµηνία ταχυδροµικής σήµανσης, το εµπρόθεσµο δηλαδή των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα όλα τα απαιτού- µενα από την ανακοίνωση πιστοποιητικά ή τίτλους και κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να βοηθήσει στη διαµόρφωση σωστής γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά του. Αν δεν προσκο- µισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σοφία Εµµανοηλίδου ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 14 Ιανουαρίου ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 Από τις λίστες των επιτυχόντων παλαιότερων διαγωνισµών του ΑΣΕΠ θα γίνουν 500 νέες προσλήψεις σε δύο υπουργεία. Πρόκειται για 300 θέσεις εφοριακών στο υπουργείο Οικονοµικών και 200 γραµµατείς στο υπουργείο ικαιοσύνης. Το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης εξέδωσε εγκύκλιο πριν από λίγες µέρες µε την οποία επιτυγχάνεται η άµεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί εκ νέου προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων που αφορούν όµοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και χωρίς να χρειάζεται οι υποψήφιοι να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις και δικαιολογητικά, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη σηµαντική επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων και την εξοικονόµηση πόρων. Το ΑΣΕΠ θα καθορίσει τις θέσεις τοποθέτησης Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες θα γίνεται στο εξής µε απόφαση του ΑΣΕΠ µε βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων-ειδικοτήτων και επί πλειόνων πινάκων εκείνων που προηγούνται χρονικά και µε τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς και µετά τον έλεγχο των προσόντων τους. Μόλις το υπουργείο ανάψει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι προσλήψεις, οι υποψήφιοι θα κληθούν από το ΑΣΕΠ να καταλάβουν την προτεινόµενη σε αυτούς νέα ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ Πώς θα γίνουν 500 διορισµοί µονίµων σε υπουργεία θέση και οφείλουν να δηλώσουν µε γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση, αν αποδέχονται τη νέα θέση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άµεσης πρόσληψης προσωπικού από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου έως οκτώ µήνες µέχρι τη δηµοσίευση της ατοµικής πράξης διορισµού. Ειδική εξέταση των υποψηφίων Στην εγκύκλιο έχει προβλεφθεί η δυνατότητα στους φορείς πρόσληψης να προχωρούν σε πραγµατοποίηση τεστ ειδικών γνώσεων ή/και δεξιοτήτων προκειµένου να διακριβωθεί η ικανότητα των υποψηφίων να ανταποκριθούν στα νέα καθήκοντα της εργασίας. Το τεστ περιλαµβάνει α) πρακτική δοκιµασία ή/και β) εξέταση των υποψηφίων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή/και γ) ειδική γραπτή δοκιµασία µε τη µέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. 300 εφοριακοί στο υπ. Οικονοµικών Μέσα στο αµέσως επό- µενο διάστηµα αναµένεται να διοριστούν 300 εφοριακοί στο υπουργείο Οικονοµικών από τους πίνακες επιλαχόντων του ΑΣΕΠ. Οι νέοι υπάλληλοι, αυξηµένων προσόντων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, θα στελεχώσουν την ελεγκτική υπηρεσία για την πάταξη της φοροδιαφυγής, την εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας, τον έλεγχο για την ορθή εφαρµογή αυτής και την είσπραξη εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού. Παράλληλα, το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργαστεί στη νέα ειδική διεύθυνση για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής στα κέντρα διασκέδασης και αναψυχής όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραµµατέας Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. Συνολικά όπως έχει ανακοινώσει στο παρελθόν ο υπουργός Οικονοµικών, µέσα στο αναµένεται να γίνουν προσλήψεις στην ειδικότητα του εφοριακού προκειµένου να ενισχυθούν και στην Αττική, αλλά και στην επαρχία, οι έλεγχοι φοροδιαφυγής. Οι περισσότερες θέσεις θα καλυφθούν από επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισµών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η πιθανότητα νέου διαγωνισµού µέσω ΑΣΕΠ όπως είχε γίνει και στο παρελθόν. Στα προσόντα διορισµού συµπεριλαµβάνονται ο πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών, ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, η γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείµενα: επεξεργασία κειµένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών ιαδικτύου, οι ξένες γλώσσες και η εµπειρία σε αντίστοιχη θέση. 200 γραµµατείς στο υπ. ικαιοσύνης Με εξήντα άτοµα κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου γραµµατέων και εκατόν σαράντα άτοµα κατηγορίας ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Ε) κλάδου γραµµατέων θα ενισχυθεί το υπουργείο ικαιοσύνης. Οι συγκεκριµένες προσλήψεις εκκρεµούσαν από το 2013, ωστόσο πριν από λίγες µέρες δηµοσιεύτηκε εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπου το αίτηµα έγινε δεκτό. Τις επόµενες µέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανοµής προσωπικού και θα σταλεί στο ΑΣΕΠ το αίτηµα προκειµένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που ορίζονται από την εγκύκλιο.

4 24 4 Δημόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 14 Ιανουαρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Γραπτές εξετάσεις για 80 ανθυπαστυνόμους γενικών καθηκόντων στην ΕΛ.ΑΣ. Η Ελληνική Αστυνομία προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή ογδόντα (80) ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ), εκπαιδευτικής περιόδου Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΤΕΜΑ της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαιδευτικής περιόδου , έχουν οι ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από αρχιφύλακες οι οποίοι προήχθησαν κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: (i) Εχουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής. (ii) Εχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθμό τους, το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων. (iii) Εχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις του ΤΕΜΑ έχουν και οι ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια. Οι επιτυχόντες πριν από τη φοίτησή τους θα παραπεμφθούν στην Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 55 του Π.Δ. 584/1985, για να αποφανθεί αν η υγεία τους τους επιτρέπει ακινδύνως την παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν κριθούν ικανοί ή αρνηθούν την εξέταση, δεν καλούνται για φοίτηση. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις του ΤΕΜΑ όσοι ανθυπαστυνόμοι προήχθησαν μέχρι την παραμονή των εξετάσεων στο βαθμό του υπαστυνόμου Β, κατ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008. Μαθήματα Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα: Εκθεση Ιδεών (ανάπτυξη θέματος), Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας). Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική (προαιρετικά). Στα μαθήματα αυτά οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο (2) ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν για όλους τους υποψηφίους από 3/5/ έως και 5/5/ στην Αθήνα και τη Βέροια, με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία και γενική ευθύνη του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων και το συντονισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/ΑΕΑ. 4 καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Χανίων m Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) θέσεων ΠΕ καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους (Αθληση και Γυναίκα, Ασκηση Ενηλίκων και Ασκηση ΑμεΑ) περιόδου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση (μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο Διεύθυνσης Προσωπικού του Δήμου Χανίων, 1ος όροφος, Κριάρη 40, κατά τις ώρες έως (τηλ. επικοινωνίας: ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες. 6 εργάτες στο υπουργείο Πολιτισμού m Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων - Επιτροπή Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων Νικόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού (Ειδικευμένοι Εργάτες ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ρωμαϊκών και Παλαιοχριστιανικών Μνημείων Νικόπολης (Α Φάση)». Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν 6 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 21 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ εποχικοί στον ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας m Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, περιοχή Χαλκίδας, και συγκεκριμένα τους εξής: 1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου, 1 ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής και 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων - Υπόγειων Δικτύων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛ- ΚΙΔΑΣ, Δύο Δέντρα - Δοκός, Τ.Κ Χαλκίδα, απευθύνοντάς τη στον Τομέα Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: ). Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 20/01/. 3 ηλεκτροτεχνίτες στον ΔΕΔΔΗΕ Αγρινίου m Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της περιοχής Αγρινίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 19/01/.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 14 Ιανουαρίου Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 25 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 26 γυμναστές και νοσηλευτές στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου - Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι έξι (26) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ, που εδρεύει στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Λειτουργία Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: 5 ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 ΠΕ Ιατρός, 20 ΠΕ Καθηγητών φυσικής Αγωγής. Αιτήσεις Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 5 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ 3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 11 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ», Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Περιοχή Λίντο, οδός Σπύρου Μουστακλή, Τ.Κ , κτίριο Διοίκησης - Θύρα 1, υπόψη κ. Κοκολάκη Στέλλας (τηλ. επικοινωνίας: ή , ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕ- ΣΗΣ: ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (ήτοι: η 23η-01-) (υπολογιζόμενες ημερολογιακά). 8 συμβάσεις στο Δήμο Νέας Σμύρνης m Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ειδικών υπηρεσιών σε Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Νέας Σμύρνης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: 4 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 4 ΠΕ Νηπιαγωγών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ (τηλ. επικοινωνίας: ). 14 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη m Ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», και συγκεκριμένα τους εξής: 4 Βρεφονηπιοκόμοι, 6 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι και 4 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Τ.Κ , Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: ). Τεχνίτης σιδεράς στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης m Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Τεχνικών Συνεργείων του ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης, που εδρεύει στην Αργυρούπολη. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Ιανουαρίου. Τηλέφωνο για πληροφορίες: γυμναστές στο Δήμο Πάρου Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έως 31/07/, με ωριαία αποζημίωση (5) γυμναστών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 21 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: φύλακες στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου Ο ήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας-ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Β κύκλος στον Αξονα Προτεραιότητας 08», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ ιοικητικού και 4 ΔΕ Φυλάκων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Κορδελιού-Ευόσµου, ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα Ανάπτυξης & ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού, Παύλου Μελά 24, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος (τηλ. επικοινωνίας: ). 2 εργάτες στην 5η ΕΒΑ Η 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη των παρακάτω ειδικευμένων εργατών για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » υποέργου 2 «Ανασκαφικές διερευνήσεις στο πλαίσιο αποκατάστασης του Ι.Ν. Παναγίας Οδηγήτριας ή Αγίας Σοφίας στην Ανω Πόλη Μονεμβασίας π.ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Ζητούνται: 2 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες για ανασκαφικές οικοδομικές εργασίες. Τηλέφωνο:

6 ηµόσιο 266 Αγορά Eργασίας Τρίτη 14 Ιανουαρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΠΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΣΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 499 θέσεις για την απασχόληση και Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων σε επτά προγράµµατα προώθησης στην απασχόληση, στήριξης ανέργων και προετοιµασίας για ατοµική ή συλλογική επιχειρη- µατική δραστηριότητα. ικαιούχοι των προγραµµάτων είναι άνεργοι/ 84 στο ήµο Αθηναίων και στα νότια προάστια ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ ες εγγεγραµµένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ, αγρότες και άτοµα που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες κατηγορίες. Η Α.Σ. «Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί- Κοινωνική Αλληλεγγύη» προσκαλεί ανέργους, εγγεγραµµένους στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ, νέους επιστήµονες (ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρµακοποιούς, δικηγόρους, µηχανικούς που είναι απόφοιτοι πανεπιστη- µιακών, πολυτεχνικών σχολών) και ασφαλισµένους στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 για το οικονοµικό έτος 2013, το δε ατοµικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00, να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στην εν λόγω πράξη. Στόχος της Πράξης είναι 42 ωφελούµενοι να ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των νέων επιστηµόνων και ασφαλισµένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων) και 42 ωφελούµενοι να προσληφθούν σε επιχειρήσεις. Η περιοχή παρέµβασης οριοθετείται στην Περιφέρεια Αττικής και ιδιαίτερα στην περιοχή της πρωτεύουσας και του ήµου Αθηναίων (Κεντρικός Τοµέας), καθώς και στο υτικό (όλοι οι δήµοι) και Νότιο Τοµέα (έµφαση θα δοθεί στους ήµους Μοσχάτου, Καλλιθέας, Ν. Σµύρνης). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες στο τηλέφωνο ή στο 82 θέσεις για ανέργους σε δήµους της Αττικής Η «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ», ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Καινοτοµικές Μορφές Απασχόλησης και Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Αττική», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» και συγχρηµατοδοτείται µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , προσκαλεί ανέργους, εγγεγραµµένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ, νέους επιστήµονες (ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρµακοποιούς, δικηγόρους, µηχανικούς, που είναι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών, πολυτεχνικών σχολών) και σφαλισµένους στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 για το οικονοµικό έτος 2013, το δε ατοµικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Η περιοχή παρέµβασης ορίζεται στα όρια του Νοµού Αττικής και δη στον Κεντρικό, υτικό και Νότιο Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής. Αναφορικά µε τις περιοχές παρέµβασης σηµειώνονται το Κέντρο της Αθήνας, όλοι οι δήµοι των δυτικών προαστίων και οι ή- µοι Μοσχάτου, Καλλιθέας και Ν. Σµύρνης από το Νότιο Τµήµα του Νοµού. Στόχος της πράξης είναι η οικονοµική και κοινωνική ένταξη 82 ωφελουµένων, εκ των οποίων: 42 ωφελούµενοι να ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των νέων επιστηµόνων και οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ) και 40 ωφελούµενοι να προσληφθούν σε επιχειρήσεις. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του συντονιστή εταίρου της Α.Σ. «Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΩ» - ΚΕ.Α.ΕΠ και την ιστοσελίδα της Α.Σ. Κατόπιν συµπλήρωσής της, η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα γραφεία του συντονιστή εταίρου της Α.Σ. (Κυψέλης 16, Τ.Κ , Αθήνα) έως 15/01/, ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 13:00 15:00. Οι υποψήφιοι µε την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να προσκοµίσουν βιογραφικό ση- µείωµα. ράση κατά της ανεργίας για 30 ανέργους στην Αρτα Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη Αρτας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Αρτας», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρ- µοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», προσκαλεί τους/ τις ενδιαφερόµενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής στην εν λόγω Πράξη. Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 30 ανέργων που κατοικούν µόνιµα στην Π.Ε. Αρτας. ικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ ή ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις για το οικονοµικό έτος 2011, το δε ατοµικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Τηλ.: άνεργοι στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Προωθώντας την απασχόληση» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης ανέργων και αγροτών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων». Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης παρέµβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και της κινητοποίησης των τοπικών φορέων µε στόχο την εξασφάλιση της δηµιουργίας 100 θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες βάσει διαγνωσµένων αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέµβασης, που είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων των ήµων Ιωαννιτών, Ζίτσας και ωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της Πράξης είναι: η προετοιµασία και η προώθηση µέρους των ωφελουµένων της Πράξης σε θέσεις απασχόλησης, η προετοιµασία και η στήριξη µέρους των ωφελουµένων της Πράξης προκειµένου να αναπτύξουν ατοµική ή συλλογική επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το σύνολο των ατόµων που θα συµµετάσχουν ως ωφελούµενοι στην Πράξη είναι 100 άτοµα, κάτοικοι των ήµων Ιωαννιτών, Ζίτσας & ωδώνης, όπως έχουν οριστεί στο τοπικό Σχέδιο ράσης, ήτοι: άνεργοι/ες, εγγεγραµµένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ, µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 για το οικονοµικό έτος 2011, το δε ατοµικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήµατος. Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής έως και Παρασκευή 31 Ιανουαρίου και ώρες από 09:00-15:00 στα γραφεία της εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ στην οδό Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1 ( ιοικητήριο), όπου είναι και η έδρα της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Προωθώντας την απασχόληση». Τηλέφωνα επικοινωνίας: &

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 14 Ιανουαρίου ηµόσιο Αγορά Eργασίας 7 27 ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ κατάρτιση ανέργων από ΟΤΑ 63 στους ήµους Φιλοθέης-Ψυχικού και Ελληνικού-Αργυρούπολης H Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» υλοποιεί επιδοτούµενο πρόγραµµα για 63 ανέργους στην Αττική µε τίτλο «Απασχόληση ανέργων στη παροχή υπηρεσιών φροντίδας και συνοδείας σε ΑµεΑ και ηλικιωµένους». Οι ενδιαφερόµενους για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής πρέπει να είναι: α) Ανεργοι, β) νέοι επιστήµονες, γ) αγρότες, δ) να µην έχουν ενταχθεί ως ωφελούµενοι σε άλλο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) ή σε Τοπική ράση Κοινωνικής Ενταξης για Ευάλωτες Οµάδες (ΤΟΠΕΚΟ). Από τους 63 ωφελουµένους το 50% κατ ελάχιστον θα είναι γυναίκες και το 10% κατ ελάχιστον θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του Σχεδίου είναι: 15 ωφελούµενοι θα τοποθετηθούν σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας, 13 ωφελούµενοι θα αναπτύξουν ατοµικήσυλλογική επιχειρηµατική δραστηριότητα, 35 ωφελούµενοι θα κατευθυνθούν στην ίδρυση 7 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Οι ωφελούµενοι του Σχεδίου θα συµµετέχουν, µέσω ατοµικών και οµαδικών συνεδριών, σε δράσεις πληροφόρησης-συµβουλευτικήςυποστήριξης που σκοπό θα έχουν την προώθησή τους σε θέσεις εργασίας ή την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Θα υλοποιηθεί επιδοτούµενο πρόγραµµα κατάρτισης 125 ωρών (65 ώρες θεωρία + 60 ώρες πρακτική) µε θεµατικό αντικείµενο «Κατάρτιση ανέργων στη παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ΑµεΑ και ηλικιωµένους». Μετά τη λήξη του προγράµµατος κατάρτισης ο/η ωφελούµενος/η παραλαµβάνει βεβαίωση παρακολούθησης προγράµµατος κατάρτισης. Υποβολή αιτήσεων έως τις 28 Ιανουαρίου. Η περιοχή παρέµβασης της Πράξης είναι οι ήµοι Φιλοθέης-Ψυχικού και Ελληνικού-Αργυρούπολης της Περιφέρειας Αττικής. Τηλ Αλλες 40 θέσεις στο Νοµό Αρτας Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Ανάπτυξη Απασχόλησης Νοµού Αρτας», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», προσκαλεί α) ανέργους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, β) νέους επιστήµονες (ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, γεωπόνους, φαρ- µακοποιούς, δικηγόρους, µηχανικούς και γενικά αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) και γ) ασφαλισµένους στον ΟΓΑ, κατοίκους των ήµων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουµέρκων, να υποβάλουν αίτηση. Η πράξη αποτελεί µια Ολοκληρωµένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων που στόχο έχει την αποτελεσµατική ενσωµάτωση στην εργασία 40 ωφελου- µένων. Από τους 40 ωφελουµένους, θα καταβληθεί προσπάθεια οι 24 ωφελούµενοι να είναι γυναίκες και 16 ωφελούµενοι να είναι νέοι κάτω των 25 ετών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης υποψήφιου ωφελουµένου, την παρούσα πρόσκληση καθώς και πρόσθετες πληροφορίες: στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύµπραξης στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης της Α.Σ. στο Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Ηπείρου, Κωστακιοί Αρτας, gr (υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Ανδριανή Οικονόµου, τηλ ), στο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Α.Ε. - CONSUL (Πλησιοί Αρτας, υπεύθυνη κ. Μαρία Πάκου), στο Επιµελητήριο Αρτας (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Αρτα, Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη ήλωση υποψήφιου ωφελουµένου και τα παραπάνω δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 29/1/ (καταληκτική ηµεροµηνία), σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα φέρει, πέρα από τα στοιχεία του αποστολέα-αιτούντος, και την ένδειξη «Υποβολή δικαιολογητικών υποψήφιου ωφελουµένου της Πράξης ΤΟΠΣΑ Νοµού Αρτας»: ταχυδροµικώς ή µε courier στη διεύθυνση: Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής-Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Κωστακιοί, Αρτα (τηλ. επικ ). Αιτήσεις έως 31/ στο ήµο Ξάνθης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Παρέµβαση στην Απασχόληση», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης µε τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρµοσµένο στις ανάγκες του ήµου Ξάνθης», ανακοινώνει την έναρξη της εν λόγω πράξης. Στόχοι/ αναµενόµενα αποτελέσµατα από την υλοποίηση της Πράξης: Η προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων ή νέων επιστηµόνων ή ασφαλισµένων στον ΟΓΑ, του ή- µου Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, µε απώτερο στόχο την επαγγελµατική τους ένταξη. Περιλαµβάνει ένα πλέγµα αλληλοσυµπληρούµενων ενεργειών και υπηρεσιών που ως στόχο έχουν την ολοκληρωµένη εξατοµικευµένη υποστήριξη και προετοιµασία των ωφελουµένων για την προώθησή τους στην απασχόληση στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής παρέµβασης. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , στην εξής διεύθυνση: Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ , Ξάνθη. Στην περίπτωση ταχυδρο- µικής αποστολής, το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 31/01/. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα λοιπά σχετικά µε την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα, στις εξής διευθύνσεις: Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ , Ξάνθη, εργάσιµες ηµέρες και ώρες , ήµος Ξάνθης, Κεντρική Πλατεία, εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗ»: www. headway.gr, gr,

8 Ιδιωτικός τοµέας 288 Αγορά Eργασίας Τρίτη 14 Ιανουαρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΟΥΣ Ανοιχτές θέσεις εργασίας στον ιατρικό κα Εµπειρο προσωπικό στον κλάδο Υγείας αναζητούν φαρµακοβιοµηχανίες, φαρµακεία και ιδιωτικοί ιατρικοί οργανισµοί σε όλη την Ελλάδα. Οι ανοιχτές θέσεις εργασίας αφορούν ιατρικούς επισκέπτες, συνεργάτες και πωλητές φαρµακείων, δερµατολόγους, ΩΡΛ, γαστρεντερολόγους, νευρολόγους, παιδιάτρους, ορθοπαιδικούς, πνευµονολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους, ψυχιάτρους, αιµατολόγους και νοσηλευτές. Βασικά Η φαρµακευτική εταιρία Emergy Products αναζητά συνεργάτες για χώρους φαρµακείων στην Αθήνα, στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη προϋπόθεση για όσες και όσους διεκδικήσουν τις παραπάνω θέσεις είναι η προϋπηρεσία στο χώρο των φαρµακείων. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο: ή στο mail: emergyproducts.gr. ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ προσόντα για όλες τις θέσεις είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχο πόστο και η εξειδίκευση. Σηµαντικές ευκαιρίες στο συγκεκριµένο τοµέα υπάρχουν και στο εξωτερικό και συγκεκριµένα σε νοσοκο- µεία της Γερµανίας και της Αγγλίας, όπου µπορούν να εργαστούν Ελληνες γιατροί, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Προσωπικό φαρµακείων σε Emergy Products και Farmeco Συγκεκριµένα, στελέχη πωλήσεων φαρµακείων σε Αθήνα και επαρχία αναζητά η Farmeco, που δραστηριοποιείται στο χώρο των δερµοκαλλυντικών και καλλυντικών προϊόντων. Βασικά προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι το απολυτήριο Λυκείου, η µεγάλη εµπειρία στις πωλήσεις, η δυναµική προσωπικότητα, η άνεση στην επικοινωνία, η ικανότητα διαπραγµάτευσης και η ηλικία που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 38 χρόνια. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, εταιρικό αυτοκίνητο, προοπτικές εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνούν µε το τηλέφωνο: Ια Ια βάνε κλάδ κά π είνα νιακ οργ κρίσ αγγλ Offi σιο φων εξέλ ενδι στην Ια η φ στηρ των και τ να π ειδι και θα π στις ντερ ικαν ή Α αυτο εκδή του Η εται εµπε προ σκέ χειρ Προσλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Ανοιχτές θέσεις για δεκάδες γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και αποφοίτους ιατρικών σχολών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη διαθέτει το διάστηµα αυτό η γραµµή 1016 SOS IATPOΙ. Ειδικότερα, προσλαµβάνονται οδοντίατροι, στοµατολόγοι, πνευµονολόγοι, καρδιολόγοι, δερµατολόγοι, ψυχίατροι, ορθοπαιδικοί, οφθαλµίατροι και παθολόγοι. Απαραίτητα προσόντα για όλες τις παραπάνω θέσεις είναι το πτυχίο ΑΕΙ, η γνώση αγγλικών και η προϋπηρεσία. Οσον αφορά στους αποφοίτους ιατρικών σχολών, αυτοί θα εργαστούν στο τηλεφωνικό κέντρο των SOS ΙΑΤΡΩΝ και θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα αγγλικά και Η/Υ και να διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα (για τις ειδικότητες που αφορούν στην Αθήνα) και (για τις ειδικότητες που αφορούν στη Θεσσαλονίκη). Επίσης, µπορούν να ενηµερωθούν από την ιστοσελίδα των SOS ΙΑΤΡΩΝ:

9 Αγορά Eργασίας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 14 Ιανουαρίου Ιδιωτικός τοµέας 9 37 ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ι το φαρµακευτικό κλάδο τρικούς επισκέπτες ζητούν 6 εταιρίες τρικούς επισκέπτες-πωλητές προσλαµι η εταιρία Neogen, πρωτοπόρος στον ο φαρµακευτικών καλλυντικών. Βασιροσόντα για το συγκεκριµένο πόστο ι η προϋπηρεσία 3 ετών, η επικοινωή και διαπραγµατευτική ικανότητα, η άνωση και η µεθοδικότητα, η ορθή η, το οµαδικό πνεύµα, η καλή γνώση ικών και ο καλός χειρισµός Microsoft ce. Η εταιρία προσφέρει µισθό και ετή- µπόνους, αυτοκίνητο και κινητό τηλέο, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ιξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι αφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται ιστοσελίδα: τρικούς επισκέπτες προσλαµβάνει και αρµακευτική εταιρία Cube, που δραιοποιείται στο χώρο των φαρµάκων, συµπληρωµάτων ειδικής διατροφής ων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, για ροωθήσουν διαιτητικά τρόφιµα για κούς ιατρικούς σκοπούς στην Αθήνα τον Πειραιά. Οι ιδανικοί υποψήφιοι ρέπει να διαθέτουν πολυετή εµπειρία ειδικότητες των παιδιάτρων, γαστρεολόγων, δυναµική προσωπικότητα µε ότητα επικοινωνίας, πτυχίο Ανώτερης νώτατης Σχολής, άδεια οδηγήσεως κινήτου, γνώση αγγλικών και Η/Υ. Η λωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω εισαγωγική και κατασκευαστική ρία ορθοπαιδικών ειδών µε πολυετή ιρία στο χώρο «Ορθοπεδικός κόσµος» σλαµβάνει πωλητές ιατρικούς επιπτες για την πώληση και επισκευή ουργικών εργαλείων στην Αθήνα. Σύµφωνα µε την αγγελία, η συνεργασία θα είναι αρχικά αποκλειστικά µε ποσοστά επί των πωλήσεων και στη συνέχεια θα εξελιχθεί σε υπαλληλική σχέση. Οι ιδανικοί υποψήφιοι για τα συγκεκριµένα πόστα θα πρέπει να διαθέτουν εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών στον ιατρικό χώρο των ορθοπαιδικών, χειρουργών, αγγειολόγων, να έχουν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση Η/Υ, ηλικία έως 35 ετών, υψηλό αίσθηµα σωστής και αποτελεσµατικής διαπραγµάτευσης στο χώρο της Υγείας, δίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου και ευχάριστη προσωπικότητα. Η εταιρία προσφέρει αρχικά ποσοστά επί των πωλήσεων, εξέλιξη σε µόνιµη υπαλληλική συνεργασία αορίστου χρόνου, εκπαίδευση, δυνατότητα εξέλιξης µέσα στην εταιρία, εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Η εταιρία SANTE PLUS που δραστηριοποιείται στο χώρο της εντερικής διατροφής αναπτύσσεται µε νέα προϊόντα στο χώρο, κυρίως της Ογκολογίας, και αναζητά έµπειρους ιατρικούς επισκέπτες µε έδρα την Αθήνα. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν εµπειρία τουλάχιστον δύο ετών στις πωλήσεις στον ιατρικό χώρο, µε προτίµηση σε αναλώσιµα είδη (Homecare), ικανότητα επικοινωνίας µε γιατρούς και ασθενείς, εργατικότητα και µεθοδικότητα, δίπλωµα οδήγησης και δυνατότητα µετακινήσεων στην επαρχία. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές µηνιαίες αποδοχές, µηνιαίο µπόνους βάσει στόχων (τζίρου), εκπαίδευση, αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Η Γενική Χηµικών Προϊόντων που δραστηριοποιείται από το 1977 στα φαρµακευτικά/ιατρικά είδη αναζητά ιατρικούς επισκέπτες για τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επικοινωνιακές ικανότητες, καλή παρουσία και άνεση µε τους πελάτες, φιλοδοξία και εργατικότητα, τουλάχιστον 3 ετών εµπειρία στις πωλήσεις στον ιατρικό χώρο, δίπλωµα οδήγησης και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Οι γνώσεις αγγλικών και Η/Υ θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Η εταιρία προσφέρει βαθµολογική εξέλιξη µετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα, ανταγωνιστικές αποδοχές, συν µπόνους, ανάλογα µε την απόδοση, συνεχή off-the-job και on-the-job εκπαίδευση, αυτοκίνητο, κινητό, πενθήµερη εργασία και οκτάωρο. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση Αυγής 60, Κηφισιά. Η φαρµακευτική εταιρία Ν. ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρικούς επισκέπτες µε έδρα την Αθήνα. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώση της αγγλικής γλώσσας, ηγετικά και οργανωτικά προσόντα, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, δίπλωµα οδήγησης και ευελιξία για επαγγελµατικά ταξίδια. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στη διεύθυνση: Ν. ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε., Αθηνάς 15 - Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Θ ή στο φαξ: Γιατροί Γιατρός και στην νοσηλευτές Κω για ετήσια απασχόληση και στο εξωτερικό Η εταιρί Το γραφείο εύρεσης προσωπικού Doctari International αναζητά γιατρούς µε ή χωρίς ειδικότητα και νοσηλευτές/ τριες για µόνιµη εργασία σε κλινικές και νοσοκοµεία στη Γερµανία. Βασικό προσόν για όλες τις θέσεις θεωρείται η γνώση της γερµανικής γλώσσας (κατά προτίµηση επίπεδο Β2). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην κ. Μπαρµπαρίδου στο τηλέφωνο: ή στην κ. Motley και στον κ. Felski στο τηλέφωνο: Η γερµανική εταιρία υπηρεσιών νοσηλείας και εξωτερικής περίθαλψης GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege mbh, µέσα από το πρόγραµµα Work & Travel, αναζητά Ελληνες και Ελληνίδες για να καλύψουν θέσεις νοσηλευτών στη Γερµανία. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να έχουν τη διάθεση να µάθουν γερµανικά και να διακρίνονται για την οργανωτικότητα, την αξιοπιστία, την ευελιξία και την ευσυνειδησία τους. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν το βιογραφικό τους, µαζί µε µία συνοδευτική επιστολή, και το πτυχίο τους (σε µορφή pdf/jpg) στην ελληνική ή τη γερµανική γλώσσα στη διεύθυνση: Eleni. Ενώ για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: Εργασία στη Ρόδο Η ιατρική εταιρία πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας MED LIFE A.E. µε έδρα τη Ρόδο αναζητά γιατρούς µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής και γιατρούς άνευ ειδικότητας για να στελεχώσουν ένα νέο ιατρικό κέντρο και ένα νέο κέντρο αποκατάστασης ΑµεΑ, τα οποία µόλις ολοκληρώθηκαν και θα λειτουργήσουν τον Απρίλιο. Σύµφωνα µε την αγγελία, η αµοιβή είναι ευρώ καθαρά, ενώ προσφέρονται δωρεάν διατροφή και αυτοκίνητο της εταιρίας για τις µετακινήσεις τις ώρες εργασίας και κινητό τηλέφωνο για τις ανάγκες επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα και Η GlobalMediRec αναζητά γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων να εργαστούν σε Κρατικά Νοσοκοµεία NHS της Κεντρικής Αγγλίας. Ειδικότερα, διαθέτει ανοιχτές θέσεις για ειδικούς πνευµονολόγους, ειδικούς επεµβατικούς ακτινολόγους, ειδικούς ρευµατολόγους, ειδικούς αιµατολόγους, ειδικούς παθολόγους ανατόµους και νέους γενικούς γιατρούς. Βασικά προσόντα για όλα τα πόστα είναι ο τίτλος της αντίστοιχης ειδικότητας, το δικαίωµα εγγραφής στο General Medical Council και η πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε την κ. Κατερίνα Κοντάλιπου στην GlobalMediRec στο τηλέφωνο:

10 Ιδιωτικός τομέας 3810 Αγορά Eργασίας Τρίτη 14 Ιανουαρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 580 ευκαιρίες για καριέρα σε 16 γνωστές εταιρίες Εργασία σε 16 γνωστές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν 580 υποψήφιοι από όλη την Ελλάδα. Οσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και έχουν όρεξη για δουλειά θα αναλάβουν θέσεις ευθύνης τον πρώτο μήνα του. Nexans Ελλάς. Εναν υπάλληλο προμηθειών αναζητά η Nexans Ελλάς Βιομηχανία Καλωδίων, μέλος του ομίλου Nexans, για τις εγκαταστάσεις της στην Αγ. Μαρίνα Στυλίδας Φθιώτιδας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει ηλικία έως 35 ετών, να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης, με προτίμηση σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας, να γνωρίζει άριστα αγγλικά και Microsoft Office. Η προϋπηρεσία και η γνώση προγράμματος ERP SAP θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στη διεύθυνση: Nexans Ελλάς ΑΒΕ, Τ.Θ. 55, Αγ. Μαρίνα, Στυλίδα Φθιώτιδας, ή στο φαξ: ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Κωτσόβολος. Διευθυντικά στελέχη καταστημάτων για το δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα προσλαμβάνει η αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Κωτσόβολος. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ιδιωτικό κολέγιο) κατά προτίμηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-4 ετών στο χώρο των καταστημάτων λιανικής σε θέση με ευθύνη ομάδας, ισχυρές ηγετικές ικανότητες και επιχειρηματικό προσανατολισμό, πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, ασφάλιση και μπόνους, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης και δυνατότητες εξέλιξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αποστολή βιογραφικών, αναγράφοντας την ειδικότητα και την πόλη, γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: www. kotsovolos-careers.gr. Public. Ενα διευθυντή καταστήματος για την Αττική αναζητά η εταιρία Public. Απαραίτητα προσόντα για τη θέση αυτή θεωρούνται η τριετής, τουλάχιστον, εμπειρία σε θέση ανάλογης ευθύνης με αντικείμενο τις λιανικές πωλήσεις, η ικανότητα διοίκησης ομάδας υφισταμένων, η ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων, η πειθαρχημένη σκέψη, το οργανωτικό πνεύμα, η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, η καλή γνώση των προϊοντικών κατηγοριών τεχνολογίας ή/και πολιτισμού και η ευελιξία μετακίνησης σε άλλο κατάστημα για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η υποβολή βιογραφικών γίνεται online στην ιστοσελίδα της εταιρίας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να συμπληρώσει ο υποψήφιος την αντίστοιχη φόρμα και επιλέγοντας τον κωδικό της θέσης που τον ενδιαφέρει. G4S. Η εταιρία G4S Cash Solutions, μέλος του πολυεθνικού ομίλου εταιριών G4S, προσλαμβάνει νέους έως 25 ετών για προσωπικό ασφαλείας. Βασικά προσόντα για το συγκεκριμένο πόστο θεωρούνται η άδεια Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security), το απολυτήριο Λυκείου, η καλή επικοινωνία και η προσεγμένη εμφάνιση, το δίπλωμα αυτο- Θέσεις με ευέλικτο ωράριο McDonald s. Προσωπικό εστιατορίου και έναν trainee μάνατζερ για την περιοχή της Αττικής αναζητά η Premier Capital Ελλάς Α.Ε., Development Licensee των McDonald s στην Ελλάδα. Απαιτούμενα προσόντα για το προσωπικό του εστιατορίου θεωρούνται το ομαδικό πνεύμα, η όρεξη για εργασία και η πρωτοβουλία, η γρήγορη απορρόφηση νέας εφαρμοσμένης γνώσης, η δυνατότητα για ευέλικτο ωράριο (διαφορετικές βάρδιες μέσα στην εβδομάδα) και ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός. Ενώ, όσον αφορά στη θέση του trainee μάνατζερ, απαιτούνται διαθεσιμότητα για βάρδιες μέσα στην εβδομάδα και προϋπηρεσία σε σχετικό κλάδο. Η εταιρία προσφέρει ευέλικτο κυλιόμενο ωράριο, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας, διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό Attica στο φαξ ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Premier Capital Hellas S.A., Λ. Κηφισίας 282, , Χαλάνδρι Αθήνα, υπ όψιν του τμήματος Operations. κινήτου ή/και μηχανής και η ηλικία έως 25 ετών. Η γνώση αγγλικών, οι βασικές γνώσεις Η/Υ και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις με ικανότητα Ι1 θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κέντρο επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού (Δευτέρα - Πέμπτη, από έως 17.00), Φερών 15, πλατεία Βικτωρίας (πλησίον ΗΣΑΠ), καθώς και στο τηλέφωνο: Pami. Μία ανοιχτή θέση για έναν υπεύθυνο πωλήσεων Key account και τομέα εξαγωγών διαθέτει η Pami SA, Βιομηχανία Ξηρών Καρπών, Ειδών Διατροφής και Ζαχαροπλαστικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής και επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ή στο Strategic Marketing, άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ, ιδιαίτερα EXCEL & POWER POINT, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, Presentation Skills, προσανατολισμό και γνώση σύγχρονων εργαλείων Marketing & CMR, αναλυτική και ευέλικτη σκέψη, υπευθυνότητα και δυναμικό χαρακτήρα. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Direct Sales. Ανοιχτές θέσεις για συμβούλους πωλήσεων αναζητά η Direct Sales. Σύμφωνα με την αγγελία, τα άτομα που θα προσληφθούν θα προωθούν πιστωτικές κάρτες και χρηματοοικονομικά προϊόντα τραπεζών εντός καταστημάτων λιανικής των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι δυναμικοί, να έχουν ηλικία από 22 έως 35 ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και σπουδές, να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου (ο πανεπιστημιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), εμπειρία σε πωλήσεις ή προωθητικές ενέργειες, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, ομαδικό πνεύμα και ευελιξία ωραρίου. Η εταιρία προσφέρει βασικό μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ, πλήρη ή μερική απασχόληση, δυνατότητα υψηλών αποδοχών σε μορφή προμηθειών/μπόνους, πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο σε πολυεθνικό περιβάλλον, δυνατότητα αξιοποίησης των πιο εμπορικών σημείων λιανικής πώλησης, προοπτική σταθερής, μακροχρόνιας συνεργασίας και συνεχή εκπαίδευση στο χώρο των πωλήσεων και των τραπεζικών προϊόντων. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του BFS. Ο όμιλος Bank Financial Services (BFS), που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών, με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα στελέχη call center, συνεργάτες για την εξυπηρέτηση πελατών και τηλεφωνήτριες για τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών και λήψης παραγγελιών. Ολες οι θέσεις αφορούν σε 4ωρη-5ωρη- 6ωρη-8ωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. Ενώ βασικά προσόντα για όλα τα πόστα είναι η ευχέρεια και η άνεση στην επικοινωνία και το απολυτήριο Λυκείου. Η προϋπηρεσία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η εταιρία προσφέρει σταθερό μισθό, υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ, ανταγω-

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 14 Ιανουαρίου Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας νιστικά µπόνους και συνεχή εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Sani Resort. Σερβιτόρους και σερβιτόρες ενδιαφέρεται να προσλάβει το ξενοδοχειακό συγκρότηµα Sani Resort στη Χαλκιδική. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχη εργασιακή εµπειρία, τουλάχιστον τριών ετών, σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, να µιλάνε πολύ καλά αγγλικά, να χειρίζονται Η/Υ, να είναι ευχάριστοι, φιλικοί, επικοινωνιακοί και να διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες. Οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερόµενες θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία τους στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: Λυχνία. Μία ανοιχτή θέση µερικής απασχόλησης για ένα βιβλιοδέτη διαθέτει η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία Α.Ε. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο θεωρούνται η τριετής, τουλάχιστον, εµπειρία σε ανάλογη θέση, η τεχνική κατάρτιση στις γραφικές τέχνες και οι συστάσεις. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Σύµβουλοι διαφήµισης σε 2 πόλεις Χρυσός Οδηγός. Συµβούλους διαφήµισης µε έδρα την Αλεξανδρούπολη και συµβούλους διαφήµισης τηλεφωνικών πωλήσεων µε έδρα την Αθήνα προσλαµβάνει ο Χρυσός Οδηγός. Απαιτούµενα προσόντα για όλα τα πόστα θεωρούνται η προϋπηρεσία τουλάχιστον σε τµήµα/θέση πωλήσεων, η πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ (Windows, Excel, Word, PowerPoint, Internet), η δυνατότητα µετακίνησης, η κατοχή άδειας οδήγησης ΙΧΕ αυτοκινήτου, οι εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους και το απολυτήριο Λυκείου. Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη διεύθυνση ΧΡΥΣΟΣ Ο ΗΓΟΣ Α.Ε., ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού, Μιχαλακοπούλου 184, Αθήνα, Τ.Κ , ή στο φαξ MIKEL. Η εταιρία καταστη- µάτων καφεστίασης MIKEL για να επανδρώσει τα νέα της καταστήµατα στο κέντρο της Αθήνας, στους Αµπελόκηπους, στα Βριλήσσια, στο Περιστέρι, στον Πειραιά και το Ηράκλειο της Κρήτης αναζητά άτοµα ηλικίας ετών για να εργαστούν στο σέρβις και την κουζίνα των καφέ. Η αποστολή βιογραφικών, µαζί µε επισυναπτόµενη φωτογραφία, γίνεται στο φαξ: ή στο Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: hellas online. Η hellas online αναζητά εκπροσώπους τηλεφωνικών πωλήσεων για µερική απασχόληση στην Αθήνα. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, να διακρίνονται για την άνεση στη γραπτή και την προφορική επικοινωνία και να είναι εξοικειωµένοι στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows (MS Office). Επιπρόσθετα προσόντα θεωρούνται η προηγούµενη εργασιακή εµπειρία στο τµήµα εταιρικών πωλήσεων και η προϋπηρεσία σε εταιρία τηλεπικοινωνιών. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ ή στη διεύθυνση: HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙ- ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., Αδριανείου 2 & Παπαδά, Τ.Κ Αθήνα (περιοχή Νέου Ψυχικού). Μικρές Αγγελίες ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα 3 άτοµα άνω των 25 ετών για πλήρη απασχόληση. Οχι πλασιέντίλερ. Απαραίτητες βασικές γνώσεις Ιντερνετ, τιµή 800, 09:00-21:00, βιογραφικά: ΝΕΟΙ ΝΕΕΣ από ετών ζητούνται άµεσα από γραφείο εµπορικής επιχείρησης για την κάλυψη 4 θέσεων στα τµάµατά της. υνατότητα και µερικής απασχόλησης. εκτές οι αποστολές βιογραφικών, τηλ.: , βιογραφικά: gmail.com Προσωπικό σε τρεις αλυσίδες σούπερ µάρκετ Προσωπικό αναζητούν τρεις γνωστές αλυσίδες σούπερ µάρκετ που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για την ΑΒ Βασιλόπουλος, τη Metro και τη MARKET IN. ΑΒ Βασιλόπουλος. Λογιστές ορισµένου χρόνου διαστή- µατος µηνών για την Οικονοµική του ιεύθυνση προσλαµβάνει ο όµιλος ΑΒ Βασιλόπουλος. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο σε Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ή ιοίκηση Επιχειρήσεων, εµπειρία 3-5 ετών σε Μηχανογραφηµένο Λογιστήριο, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, άριστη χρήση SAP R3 και ιδανικά γνώση του υποσυστήµατος παγίων, πολύ καλή γνώση MS Office (Word, Excel, Power Point), φορολογικές γνώσεις (Φορολογία Νοµικών Προσώπων), ικανότητα διαχείρισης και ανάλυσης αριθµών, αναλυτική σκέψη, καλή επικοινωνία και ικανότητα συνεργασίας, διάθεση για µάθηση και ικανότητα αποτελεσµατικής διαχείρισης χρόνου. Το µεταπτυχιακό Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή ιοίκησης Επιχειρήσεων θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σηµείωµα αναγράφοντας την ειδικότητα στο www. abcareers.gr ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Απασχόλησης, Λεωφόρος Σπάτων 81, Τ.Κ , Γέρακας Αττικής. Μetro. ιευθυντές καταστήµατος αναζητά η αλυσίδα σούπερ µάρκετ Μetro για τα καταστήµατά της στην Εύβοια. Απαιτούµενα προσόντα για το συγκεκριµένο θεωρούνται η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ή στο χώρο των πωλήσεων, η ηλικία έως 35 ετών, οι ικανότητες οργάνωσης και προγραµµατισµού, η ικανότητα επικοινωνίας, οµαδικής εργασίας και επίλυσης προβληµάτων, η άριστη διαχείριση χρόνου και ο προσανατολισµός στο αποτέλεσµα. Το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα αναφέροντας τη θέση που τους ενδιαφέρει στη διεύθυνση METRO ΑΕΒΕ, Τ.Θ , 14410, Μεταµόρφωση Αττικής, ή στο φαξ MARKET IN. H αλυσίδα σούπερ µάρκετ MARKET IN διαθέτει δύο ανοιχτές θέσεις. Συγκεκριµένα, αναζητά έναν υπεύθυνο κεντρικής αποθήκης και έναν υπεύθυνο τεχνικής διεύθυνσης. Βασικά προσόντα για το πρώτο πόστο θεωρούνται η προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση ευθύνης, η προϋπηρεσία στον κλάδο των τροφίµων, το άριστο επίπεδο αγγλικών και Η/Υ, οι επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, οι άριστες διαπραγµατευτικές ικανότητες και το πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ ή πανεπιστηµίου εξωτερικού ιοικητικής Κατεύθυνσης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα αναγράφοντας την ειδικότητα στο φαξ:

12 Επιχειρηματικότητα 4012 Αγορά Eργασίας Τρίτη 14 Ιανουαρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιδοτήσεις έως ευρώ σε νέους αγρότες ετών Από τις 18 Μαρτίου του θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα των «Νέων Αγροτών» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το Μέτρο 112 «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών», το οποίο θα αφορά περισσότερους από νέους αγρότες, ηλικίας από ετών. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους έως τις 16 Μαΐου του, ενώ θα λάβουν πριμ επιδότησης από έως ανάλογα με την περιοχή όπου θα δραστηριοποιηθούν, για να αναπτύξουν αγροτική παραγωγή. Στόχος του μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθούν η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Επιχορηγήσεις Το σύνολο των επιδοτήσεων που θα χορηγηθούν θα φτάνει τα 140 εκατ. ευρώ, ενώ το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης θα κυμαίνεται κλιμακωτά ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Ετσι, θα διαμορφώνεται για τις ορεινές περιοχές μέχρι ευρώ, για τις μειονεκτικές περιοχές μέχρι ευρώ και για τις υπόλοιπες περιοχές μέχρι ευρώ. Ομως, το τελικό ποσό της επιδότησης θα καθορίζεται πέρα από τη μόνιμη κατοικία και από άλλα δύο κριτήρια: Τον προσανατολισμό παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (η κτηνοτροφική θα επιδοτείται με ευρώ, η φυτική με ευρώ και η μικτή-μελισσοκομία με ευρώ) και το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς επιδότηση ευρώ και 80%-120% του εισοδήματος αναφοράς επιδότηση ευρώ). Αναλυτικότερα, η κατανομή των επιχορηγήσεων ανά περιφέρεια έχει ως εξής: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης εκατ. ευρώ. Κεντρικής Μακεδονίας εκατ. ευρώ. Δυτικής Μακεδονίας εκατ. ευρώ. Θεσσαλίας εκατ. ευρώ. Ηπείρου εκατ. ευρώ. Ιονίων Νήσων εκατ. ευρώ. Δυτικής Ελλάδος εκατ. ευρώ. Στερεάς Ελλάδος εκατ. ευρώ. ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Πελοποννήσου εκατ. ευρώ Αττικής ευρώ. Βορείου Αιγαίου εκατ. ευρώ. Νοτίου Αιγαίου εκατ. ευρώ. Κρήτης εκατ. ευρώ. Τρόπος χορήγησης Στους ωφελουμένους θα χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση σε τρεις δόσεις. Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση ανέρχεται στο 70% της εγκεκριμένης επιδότησης ανά δικαιούχο και καταβάλλεται μέσα στο πρώτο έτος, ενώ η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου. Δικαιούχοι Στη συγκεκριμένη δράση μπορούν να ενταχθούν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Είναι φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για επιδότηση και της ημερομηνίας γέννησης. Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής και συγκεκριμένα α) ορεινού ή μειονεκτικού δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος και οικισμού ή β) δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως κατοίκους. Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 ΜΑΕ = ώρες απασχόλησης ανά έτος). Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται. Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Τρόπος επιλογής Οσον αφορά στην επιλογή των δικαιούχων, αναμένεται να ισχύσουν και ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν στη γεωργική εκμετάλλευση. Ειδικότερα, θα πρέπει: Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι: α) ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους, β) μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των τ.μ. (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας), στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το σύνολο της εκμετάλλευσης (εκτός των καλλιεργειών και εκτροφών για τις οποίες δεν προβλέπεται η δήλωσή τους στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες. Τέλος, για την ένταξη λαμβάνονται επιπλέον υπόψη και κάποια κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Η ιδιοκτησία στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων. Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους 0,5 ΜΑΕ και άνω, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχουν υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/ της. Στοιχεία επικοινωνίας Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους από έως Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών ή στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 14 Ιανουαρίου Επιχειρηματικότητα Αγορά Eργασίας ΑΡΧΙΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Επιχορήγηση από 20% έως 65% για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων Ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες η υποβολή προτάσεων για επιδοτήσεις επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ τα ποσοστά επιδότησης ξεκινούν από 20% και φτάνουν στο 65% ανάλογα με την περιοχή της Ελλάδας, το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του προϋπολογισμού της πρότασης. Από το συγκεκριμένο Μέτρο θα ενισχυθούν επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν στην επεξεργασία/μεταποίηση των εξής γεωργικών και κτηνοτροφικών ειδών: κρέας, γάλα, αβγά και πουλερικά, μέλι, κρασί, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Ωφελούμενοι Δικαιούχοι της δράσης που αφορά ολόκληρη τη χώρα είναι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ. Τι αλλάζει στην προκήρυξη Η νέα προκήρυξη του Μέτρου 123Α είναι πολύ πιο απλουστευμένη σε σχέση με παλαιότερες του ίδιου προγράμματος. Ειδικότερα, οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι οι εξής: για την ίδια συμμετοχή αρκεί αναφορά, χωρίς τεκμηρίωση με αντίστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων, η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΤΕΑΝ ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας), η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε περισσότερους του ενός τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στο πλαίσιο ενιαίας μελέτης, η δυνατότητα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων από χώρες εκτός της Ε.Ε., στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών, η διάθεση του 20% των πόρων του προγράμματος για επενδύσεις από έως ευρώ να πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και σε αντίθετη περίπτωση να διατεθούν στις λοιπές κατηγορίες, εξαιρέθηκε η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και των περιφερειών της χώρας, προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων με τη διαδικασία να καθοριστεί με Υ.Α., στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά στη μίσθωση ακινήτου προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης, στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις αυτές να περιοριστούν σε μία, δυνατότητα ελέγχου πληρότητας με προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης τόσο της πρώτης αίτησης πληρωμής όσο και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης, δυνατότητα χρήσης εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, παρέχεται η δυνατότητα για λήψη προκαταβολής επί της επιδότησης. Τι επιδοτείται Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνονται επιδοτήσεις για τα εξής: διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων, προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης, αγορά καινούργιων οχημάτων ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου, γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση), απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λπ.), αγορά συσκευών φαξ, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων, κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων με ενίσχυση έως ευρώ. Εξαιρέσεις Σύμφωνα με το μέτρο δεν επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια: για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., εκτός των περιπτώσεων προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών, για παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού, στο επίπεδο λιανικού εμπορίου, που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, των οποίων ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος των ευρώ ή μεγαλύτερος των 10 εκατ. ευρώ, που έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στο πλαίσιο της ΚΟΑ, που αφορούν, στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος τους, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για χρήση πέραν της ιδιοκατανάλωσης, υφιστάμενης δραστηριότητας σχετικής με την προτεινόμενη επένδυση, οι οποίες στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων λειτουργίας. Επικοινωνία Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στον αριθμό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 1540 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στην Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων του ΥΠΑΑΤ και των διαδικτυακών τόπων και www. agrotikianaptixi.gr.

14 Θέσεις εξωτερικού 4214 Αγορά Eργασίας Τρίτη 14 Ιανουαρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Λογιστές, διοικητικοί υπάλληλοι και σύµβουλοι στα Ηνωµένα Εθνη ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Ευκαιρίες εργασίας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού προσφέρει ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, θέσεις που αφορούν συµβούλους, διοικητικούς υπαλλήλους, ειδικούς βοηθούς, λογιστές, υπεύθυνους ανθρωπιστικών θεµάτων και άλλους µε έδρα τη Νέα Υόρκη. Οι υποψήφιοι µπορούν να επισκεφθούν τις εκάστοτε ιστοσελίδες που αναγράφονται παρακάτω για να µάθουν σχετικά µε τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Senior Reviser ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 3 Φεβρουαρίου &Action=A&JobOpeningId=31722 Protocol Officer ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 3 Φεβρουαρίου &Action=A&JobOpeningId=31353 Judicial Affairs Officer ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 3 Φεβρουαρίου &Action=A&JobOpeningId=31337 Chief of Section, Legal Affairs ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 2 Φεβρουαρίου &Action=A&JobOpeningId=28365 Special Assistant ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 2 Φεβρουαρίου &Action=A&JobOpeningId=31269 Chief of accounts section ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 2 Φεβρουαρίου &Action=A&JobOpeningId=31697 Humanitarian Affairs Officer ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 2 Φεβρουαρίου &Action=A&JobOpeningId=31934 Judicial Affairs Officer ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 2 Φεβρουαρίου &Action=A&JobOpeningId=29302 Auditor ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 2 Φεβρουαρίου &Action=A&JobOpeningId=31273 Information Systems Officer ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 1 Φεβρουαρίου &Action=A&JobOpeningId=28469 Information Systems Officer ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 Ιανουαρίου &Action=A&JobOpeningId=31898 Aviation risk management officer ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Ιανουαρίου &Action=A&JobOpeningId=30926

15 Θέσεις εξωτερικού ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 14 Ιανουαρίου Ε ργασία σε Ελληνες γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων προσφέρουν κλινικές με έδρα στην Ευρώπη μέσω της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρίας Grecruitment. Είναι μια διεθνής συμβουλευτική εταιρία, η οποία από το 2009 παρέχει ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις στον τομέα της στελέχωσης επιχειρήσεων με απόφοιτους, νεαρούς και έμπειρους επαγγελματίες. Οι ευκαιρίες αφορούν ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Ελβετία, στη Γερμανία και τη Σουηδία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τακτικά μέσω της ιστοσελίδας com για τις διαθέσιμες νέες θέσεις εργασίας. Παρακάτω καταγράφουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στις θέσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν το βιογραφικό τους στην αγγλική γλώσσα, όπου θα αναγράφονται όλα τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις από προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Επιπλέον, θα συνεκτιμηθεί η επισύναψη πρόσφατης επαγγελματικής φωτογραφίας. Τέλος, απαραίτητη είναι η αποστολή των αντίγραφων πιστοποιητικών εκμάθησης ξένων γλωσσών, τα σκαναρισμένα αντίγραφα των πτυχίων, καθώς και οι συστατικές επιστολές εφόσον είναι διαθέσιμες. Ειδικευόμενος γιατρός με ειδικότητα την ορθοπαιδική/τραυματολογία ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λουκέρνη, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο ελβετικός όμιλος κλινικών με περισσότερους από εργαζομένους εξυπηρετεί κατά προσέγγιση κατοίκους περιοχής. Η Κλινική Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας με υπερσύγχρονο εξοπλισμό θεωρείται μία από τις κορυφαίες της περιοχής. Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για εισαγωγή, συμβουλευτική και θεραπεία ασθενών, στα εξωτερικά ιατρεία και στους θαλάμους της κλινικής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόμενα έγγραφα στο Ειδικευόμενος γιατρός για την ειδικότητα της Καρδιολογίας ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βασιλεία, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η κλινική διαθέτει 150 κλίνες και καινοτόμο εξοπλισμό για θεραπεία έπειτα από εγχειρήσεις, Bypass, PCI, με ή χωρίς Stent, με στεφανιαία νόσο, καρδιομυοπάθεια, μεταμόσχευση καρδιάς, επεμβάσεις καρδιακής βαλβίδας, εμφύτευση συστημάτων ICS και CRT, εμφύτευση βηματοδότη, αρρυθμίες, πνευμονική υπέρταση, ψυχοκαρδιολογικά προβλήματα και ογκολογικές ασθένειες. Αγορά Eργασίας ΣΕ Ελβετία, Γερμανία, Σουηδία Προσλήψεις Ελλήνων γιατρών σε τρεις χώρες ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Ο υποψήφιος θα δραστηριοποιηθεί στη βελτίωση της ποιότητας του ασθενούς και την αποκατάσταση και την αποθεραπεία ασθενειών. Επιπλέον, θα βοηθά στη δημιουργία του πλάνου θεραπείας και θα εντάσσει και την οικογένεια στην αποθεραπεία. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόμενα έγγραφα στο Ειδικευόμενος γιατρός για την ειδικότητα της ΓυναικολογίαςΜαιευτικής ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βασιλεία, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι νεοπροσληφθέντες, σε συνεργασία και με την καθοδήγηση των ειδικευμένων ιατρών, θα φροντίζουν και θα θεραπεύουν κλινήρεις ασθενείς και ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων. Επιπλέον θα συμμετέχουν στο καθημερινό πρόγραμμα επεμβάσεων και επειγόντων περιστατικών. Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη, η εμπειρία στον τομέα της Γυναικολογίας-Μαιευτικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ιατρικής, πολύ καλή γνώση αγγλικών και γερμανικών, τουλάχιστον B2 επιπέδου. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόμενα έγγραφα στο Ειδικευόμενος γιατρός για την ειδικότητα Ορθοπαιδικής και Ιατρικής Ατυχημάτων ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στουτγάρδη, Γερμανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Προσφέρεται ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας με σύγχρονες μεθόδους αποθεραπείας στους δραστήριους τομείς της Ορθοπαιδικής, Τραυματολογίας, Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας, ΩΡΛ και Γενικής Ιατρικής. Επιπλέον, προσφέρεται εμπειρία σε χειρουργεία και στα εξωτερικά ιατρεία. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόμενα έγγραφα στο com Επιμελητής γιατρός για την ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και Χειρουργικής Ατυχημάτων ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στουτγάρδη, Γερμανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο υποψήφιος γιατρός θα δραστηριοποιείται στους τομείς: Τραυματολογία, Ορθοπαιδική Χειρουργική και Χειρουργική Αποκατάστασης και Αντικατάστασης Γοφού, Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης, Αρθροσκοπήσεις, Ορθοπαιδική Ογκολογία και Τραυματολογία Τρίτης Ηλικίας. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει ειδίκευση στην Ορθοπαιδική και Χειρουργική Ατυχημάτων και εμπειρία ως λειτουργικός επιμελητής γιατρός. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικές ομάδες και μελέτες, τις οποίες το νοσοκομείο στηρίζει ενεργά. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόμενα έγγραφα στο ρολογία Ειδικευμένος γιατρός με ειδικότητα την Παιδιατρική και Εμβάθυνση σε Γαστρεντε- ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γκέτεμποργκ, Σουηδία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η κλινική θεραπεύει ετησίως περισσότερα από παιδιά και εφήβους και διαθέτει μεγάλη και έμπειρη Μονάδα Νεογνών. Ο υποψήφιος γιατρός θα έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί σε Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία και Διατροφή και στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόμενα έγγραφα στο

16 44 16 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 14 Ιανουαρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕ Εργαστήρια ενεργοποίησης ανέργων σε Αττική και Θεσσαλονίκη Ο ΟΑΕ προτίθεται να υλοποιήσει εργαστήρι ενεργοποίησηςκινητοποίησης ανέργων στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Μέσω των εργαστηρίων θα παρασχεθεί στους συµµετέχοντες ολοκληρωµένη βιω- µατική πληροφόρηση σχετικά µε τις συµβουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισµό (Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Συµβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συµβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών), καθώς επίσης θα τους δοθεί η δυνατότητα συµµετοχής τους σε ολοκληρωµένα προγράµµατα συµβουλευτικής. Επισηµαίνεται ότι µετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου θα υλοποιηθούν οµάδες για τις προαναφερόµενες συµβουλευτικές υπηρεσίες. Το Εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Αττικής θα υλοποιηθεί την Τρίτη ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ 21/1/ στην ΕΠΑΣ Καλαµακίου ( ωδεκανήσου 6-10, δίπλα από τον ΟΑΕ άφνης και δίπλα στο σταθµό του µετρό Ηλιούπολης) από τις 09:00 έως τις 14:30. Το Εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί την Τρίτη 21/01/ στην 1η ΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης (Λαγκαδά ) από τις 09:30 έως τις 14:30. Μπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στους εργασιακούς συµβούλους της υπηρεσίας σας. ιευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέξετε στο διαδικτυακό τόπο Ο ΟΑΕ προσκαλεί όλους τους ενδιαφεροµένους να λάβουν µέρος. Προκήρυξη γιατρών σε Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και πλοία Από το υπουργείο Υγείας ανακοινώθηκε η προκήρυξη µε τις κενές και κενούµενες θέσεις Κέντρων Υγείας-Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων για την κάλυψή τους από α. Γενικούς γιατρούς, β. γιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου και γ. γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Οι αιτήσεις υποβολής αιτήσεων λήγουν στις 23 Ιανουαρίου. Ο υποψήφιος Γενικός γιατρός οφείλει, σε περίπτωση που κατέχει θέση στο ηµόσιο, να έχει προχωρήσει σε λύση υπαλληλικής σχέσης και να προσκοµίσει το ΦΕΚ παραίτησής του µέχρι και την τελευταία ηµέρα της υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας προκήρυξης. Οι γιατροί µε θητεία µπορούν να διεκδικούν θέσεις, εφόσον έχουν αναµονή για ειδικότητα για χρονικό διάστηµα πλέον του έτους από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόµενοι γιατροί µε θητεία δεσµεύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, να υποβάλλουν ισάριθµες βεβαιώσεις χρόνου αναµονής για ειδικότητα µε τις αιτήσεις ειδίκευσης, οι οποίες εκκρεµούν, ή τίτλο ειδικότητας εφόσον έχει αποκτηθεί, ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο γιατρός βρίσκεται σε αναµονή εξετάσεων για απόκτηση αυτής. Για τους γιατρούς αυτούς δεν ισχύει η υποχρέωση προεκπαίδευσης. Η αίτηση συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα πραγµατικά στοιχεία κάθε ενδιαφεροµένου. Οποιαδήποτε έλλειψη ή εκπρόθεσµη υποβολή δικαιολογητικών επιφέρει την απόρριψη της αίτησης. Στις έντυπες αιτήσεις οι γιατροί δηλώνουν µέχρι πέντε (5) προτιµήσεις (ισότιµης µοριοδότησης σε περίπτωση ισοβαθµίας) για θέσεις που παραπάνω αναφέρονται ( ηλαδή για ΚΥ - Π Ι ή ΠΛΟΙΟ) και είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση του αντίστοιχου κωδικού µε τον οποίο κάθε θέση έχει ανακοινωθεί. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση: Υπουργείο Υγείας-Γενική ιεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας- ιεύθυνση προσωπικού τµήµα Γ, Αριστοτέλους 17, Τ.Κ.: Οι αιτήσεις µπορούν να σταλούν, είτε ταχυδροµικά είτε µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς (courier). 2 εποχικοί στο. Πύλης Ο ήµος Πύλης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου Πύλης, που εδρεύει στην Πύλη του Νοµού Τρικάλων, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 1 Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 1 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργων (Ισοπεδωτής Γαιών Οµάδας Ζ Τάξης Γ ). ιεύθυνση: ήµος Πύλης, Ηρώων 1940 αριθµ. 1, Τ.Κ , Πύλη Τρικάλων, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: και ). 24 οδηγοί και εργάτες στο ήµο Ρήγα Φεραίου O ήµος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου Ρήγα Φεραίου, που εδρεύει στο Βελεστίνο, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 16 ΥΕ Συνοδών απορ/ ρων, 2 Οδηγών Aπορ/ρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 5 Εργατών Kαθαριότητας και 1 Χειριστή Σαρώθρου (Οµάδας Ι Τάξης Γ ). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστη- µένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Ρήγα Φεραίου, Πεζόδροµος Ρήγα Φεραίου 66, Τ.Κ Βελεστίνο Μαγνησίας (τηλ. επικ/νίας: , 50203). 8 άτοµα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου άσους Λέσβου Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου άσους Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατό- µων για την υλοποίηση της πράξης «Ανάδειξη και αξιοποίηση Απολιθω- µένου άσους νησίδας Νησιώπης» και συγκεκριµένα του εξής: 1 ΠΕ Γεωλόγων, 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης, 1 Ε Συντηρητών, 3 ΥΕ Εργατών (ανασκαφικές εργασίες φυτικών απολιθωµάτων) και 2 ΥΕ Εργατοτεχνιτών (εργασίες διαµόρφωσης και ανάδειξης χώρων φυσικών µνηµείων και απολιθωµατοφόρων θέσεων). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου άσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεµβρίου 17, Τ.Κ , Μυτιλήνη (τηλ. επικοινωνίας: ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ)

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ) 1. Η εταιρία ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ με πολυετή δραστηριότητα στο χώρο των Αγροχημικών, αναζητά γεωπόνο πωλητή/τρια με έδρα την Αθήνα και περιοχή ευθύνης τους Νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας & Φθιώτιδος. Απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: E-mail: Αθήνα, 25/10/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για συμμετοχή στην Πράξη: «Καινοτομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15 / 09 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 37964 / 3847 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ TΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ TΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης»

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Α Α: ΩΗΞ5ΩΕΨ-ΥΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -- 207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 24 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βρυούλων 25 & Φιλαδελφείας Τ.Κ : 62 Τηλ : 23-20074-743-775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Δ/νση: Λατούς 8, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Α. Σταυρακάκη Τηλ: 2841082520 & 2841082720 Φαξ: 2841091211 Άγιος Νικόλαος :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Άγιος Νικόλαος : 12/03/2015 Αριθμ. πρωτ. : 649 Δ/νση: Λατούς 8, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Α. Σταυρακάκη Τηλ: 2841082520 & 2841082720

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Πάρου» η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης

ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άνω Καλεντίνη 9 Ιουνίου 2011 ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Αριθµ. Πρωτ.: 5750 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Βόλος 2-5-2011 Αριθ. Πρωτ.1909 Ταχ. Δ/νση Τηλέφωνο Fax Email ΤΟΡΟΥΤΖΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 7/10/2011 Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ.Πρωτ.596 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 18/4/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθμ. Πρωτ.: 11028

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 18/4/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθμ. Πρωτ.: 11028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 8/4/207 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 028 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ / 207 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Ηράκλειο 12/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 11444 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 70007 Μάλια (28970) 32407 Fax (28970) 34005 e-mail: info@malia-deyam.gr Πληρ. Αρ. Πρωτ.: 1705 Ηµερ.: 13/05/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 27/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2139 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

: 12 / 11 / : / : :. :. : FAX : 3 / », »

: 12 / 11 / : / : :. :. : FAX : 3 / », » Α Α: ΒΛ9ΩΞΥ-Λ7Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς : 2 / / 203 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 42542 / 3952 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Πολύγυρος, 7-11-2016 Αριθ. Πρωτ.: 1224 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 04 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 298 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα ς Ταχ. Κώδικας : 49 100 Πληροφορίες : A. Kοσκινά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 με αρ.πρωτ. 3181/30-09-2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, πλήρωσης εννέα (9) θέσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 με αρ.πρωτ. 3181/30-09-2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, πλήρωσης εννέα (9) θέσεων. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) Πλατεία Αγίας Μονής Μύκονος ΤΚ : 84600 Τηλ : 22890 23494 & 22890 24910 Fax: 22890 26959 Μύκονος, 24/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3893 ΑΔΑ : Ω2ΖΥΟΡΦΧ-8ΩΡ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2016. για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2016. για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 10 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 245 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα ς Ταχ. Κώδικας : 49 100 Πληροφορίες : A. Kοσκινά Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες, 04/03/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΣΕΙΟ Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2014 Α.Π.: 858 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4-07-207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 453 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ. ΣΟΧ 2/207 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξάνδρεια, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξάνδρεια, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξάνδρεια, 24-0-207 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 779 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ /207 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ ιεύθυνση: Στρ. Σαράφη 1, Συκιές 566 25, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 671100 εσωτ. 168 Συκιές, 16/10/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1578 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, Τ.Κ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, Τ.Κ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, Τ.Κ. 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ.: 2221 0 29995, 21 / 11 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 7835 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2017(Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οργανισμός Γ. Αξιώτης Αρ. Πρωτ.: 50 Μύκονος, 06/02/203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ / 203 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Σ. «ΑΣ ΝΕΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Ταχ. Δν/ση : Κουγιουμτζόγλου 11 19200 Ελευσίνα Τηλέφωνο : 210210419 Fax : 210210419 Ιστοσελίδες: http://neoepih.omegatechnology.gr/ E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 9/12/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Γλυφάδα, 20-9-2016 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 4754 ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 Για την κάλυψη εποχικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2014 (125/27.03.2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Ε46Ψ848-19Ι)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2014 (125/27.03.2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Ε46Ψ848-19Ι) Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr, Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr Αργοστόλι,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΙΟΥ Καλλιμασιά: 3/5/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: 1700 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) Βόλος, 28/03/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1756 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λεωνίδιo 04-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.: ( 5 ) ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. /νση: 22300 Λεωνίδιο Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Χρ. Καµβύση Τηλ.: 2757360271 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσβεστοχώρι, 29/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 3350 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Ευζώνων 1, Τ.Κ. 57010 Ασβεστοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λεωνίδιο 25-07-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8435 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: 223000 Λεωνίδιο Πληρ.: Α.Καμβύση Τηλ: 2757360271-2757360101 FAX: 2757360214 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ύ ΡΕΥΣΗΣ ΆΡ ΕΥΣΗΣ Νεάπολη, 27/02/2014 ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 332 Ταχ. /νση: Παλιό ηµαρχείο Νεάπολης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 02-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7206 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμαρχος Λήμνου Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 35143 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχετ.: 31501,35057 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα, 17-7-2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 15767 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ( ΔΕΥΑΜΒ )

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ( ΔΕΥΑΜΒ ) 13-01-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Βόλος, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Αρίθμ. Πρωτ.: 2597 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 141 Τ.Κ. : 38221,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθ. ΣΟΧ 2/2017. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθ. ΣΟΧ 2/2017. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 20/07/207 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 44638 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθ. ΣΟΧ 2/207 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ2/2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ2/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νέα Σμύρνη, 15//017 Δ/ΝΣΗ: Ελ. Βενιζέλου 14, 1711 Νέα Σμύρνη Αριθμ. Πρωτ.: 4961 Τηλ/νo επικοινωνίας: 1305833 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΦΕΚ 197/ )

Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΦΕΚ 197/ ) ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ ΩΝ Πατητήρι, Τ.Κ. 37005 Αλόννησος Τηλ. 24240 66419 Fax: 24240 66376 Αλόννησος, 28/2/2011 Αριθµ. Πρωτ.: 187 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει Ελληνική ηµοκρατία Τρίλοφος, 23/08/2016 Νοµός Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ: 4497 ήµος Θέρµης Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοινώνει. Έδρα υπηρεσίας ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΧΑΛΑΝ ΡΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοινώνει. Έδρα υπηρεσίας ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & - Ν.Π... ΗΜΟΥ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Αισχύλου 28 52-34 Χαλάνδρι 20-6894444 Χαλάνδρι, 20 Σε τεµβρίου 203 Aρ.Πρωτ.402 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ, 06/02/2017 Αριθμ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ, 06/02/2017 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ, 06/02/2017 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Παρακάτω βρίσκεται η περίληψη ανακοίνωσης για την σύναψη συμβάσεων ΙΔΟΧ για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας δήμου Ελευσίνας. Η ημερομηνία δημοσίευσης στις εφημερίδες όπως έχει προγραμματιστεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθ. ΣΟΧ 3/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθ. ΣΟΧ 3/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05.04.207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 0585 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθ. ΣΟΧ 3/207 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 7 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 110200 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Διονυσίου 13Α, Τ.Κ Τηλ: Fax: Emai: Ηράκλειο Κρήτης Αριθμ. Πρωτ. 1654

Διονυσίου 13Α, Τ.Κ Τηλ: Fax: Emai: Ηράκλειο Κρήτης Αριθμ. Πρωτ. 1654 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Τηλ:281409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο Κρήτης 20-10-2017 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / Έδρα υπηρεσίας. Σ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ. ( ηµοτική Ενότητα Συκεών, ήµος Νεάπολης- Συκεών)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / Έδρα υπηρεσίας. Σ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ. ( ηµοτική Ενότητα Συκεών, ήµος Νεάπολης- Συκεών) Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ Ν Ε Α Π Ο Λ Η Σ - Σ Υ Κ Ε Ω Ν Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / 2 0 1 4 Ο Πρόεδρος του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Σκύδρα ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ Πρωτ.: 3487 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Σκύδρα ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ Πρωτ.: 3487 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Σκύδρα 20-3-2017 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ Πρωτ.: 3487 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για την υλοποίηση της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 06-08-204 ΠΑΑ 2007-203 Ελληνικό Δημόσιο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 13.1.2017.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σητείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία, 28-12-2016 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάτω Αχαΐα, 15-05-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7978 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 18/8/2010 ΕΩΣ KAI 27/8/2010

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 18/8/2010 ΕΩΣ KAI 27/8/2010 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 18/8/2010 ΕΩΣ KAI 27/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 22/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 31395 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη της υπ. αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2017 Ανακοίνωσης

Περίληψη της υπ. αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2017 Ανακοίνωσης ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ., 9/0/207 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 2064 ΑΛΛΗΛΕΓΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ : Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 62 Τ.Κ. : 5235 ΤΗΛ. : 20805052 ΦΑΞ : 2063204 Περίληψη της υπ. αριθμ. ΣΟΧ 2 / 207 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 24121 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας, 14-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 14512 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληρ. : Τσαγκαλίδης Νεκτάριος Τηλ. : 213 20 74 640 Κερατσίνι, 6/6/2013 Αρ. πρωτ.: 32458 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα