Οικονοµική Σκέψη και Οικονοµική Πολιτική στην περίοδο της Ανασυγκρότησης,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονοµική Σκέψη και Οικονοµική Πολιτική στην περίοδο της Ανασυγκρότησης, 1945-1953"

Transcript

1 Οικονοµική Σκέψη και Οικονοµική Πολιτική στην περίοδο της Ανασυγκρότησης, Απατάγγελος Ανδρέας Α.Μ Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιβλέπων καθηγητής : Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Πατρώνης Μέλη τριµελούς επιτροπής : Βασίλειος Πατρώνης, Γεώργιος Αργυρός, Αθηνά Ζερβογιάννη

2 Copyright Ανδρέας Απατάγγελος, 2011 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή τυχόν απόψεων του συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος. ηλώνω υπεύθυνα ότι η διπλωµατική εργασία είναι εξ ολοκλήρου δικό µου έργο κατά το οποίο ακολούθησα την πρέπουσα ακαδηµαϊκή δεοντολογία αποφυγής λογοκλοπής (σωστή χρήση αναφορών κ.ο.κ.). ηλώνω υπεύθυνα ότι έχω αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια καθιστά παράπτωµα λογοκλοπής. Γνωρίζω τη σοβαρότητα του παραπτώµατος και ότι επισύρει ποινή ανακλήσεως του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος. Υπογραφή συγγραφέα Ανδρέας Απατάγγελος 2

3 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Βασίλειο Πατρώνη για τη συνεργασία µας και την πολύτιµη καθοδήγηση που µου προσέφερε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας καθώς και τα υπόλοιπα µέλη της τριµελούς επιτροπής κ. Γεώργιο Αργυρό και κ. Αθηνά Ζερβογιάννη που δέχθηκαν να αξιολογήσουν την εργασία µου. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου για την υποστήριξη και δύναµη που µου προσέφεραν στην προσπάθειά µου. Αφιέρωση Η εργασία αφιερώνεται στην οικογένειά µου. 3

4 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της οικονοµικής σκέψης και της οικονοµικής πολιτικής στην Ελλάδα κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται ως περίοδος ανασυγκρότησης. Επιχειρείται µια εκτενής ανάλυση όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν τη χώρα στην οικονοµική κυρίως, αλλά και στην κοινωνική και πολιτική της κατάρρευση µετά τη λήξη του Β Παγκοσµίου Πολέµου, το οικονοµικό χάος που άφησε πίσω του το κατοχικό καθεστώς µετά την αποχώρησή του καθώς και όλες τις προσπάθειες που κατέβαλλε το ελληνικό έθνος προκειµένου να µπει σε τροχιά ανάπτυξης και να οδηγηθεί σε µια νέα εποχή. Η περίοδος της ανασυγκρότησης που θα αναλυθεί αποτελεί µια κρίσιµη περίοδο της οικονοµικής ιστορίας της Ελλάδας καθώς θεωρείται ως ένα µεταβατικό στάδιο προς την απογείωση της ελληνικής οικονοµίας που θα ακολουθήσει µετά το Προς αυτή την κατεύθυνση, σηµαντική ήταν η συµβολή των ξένων δυνάµεων στην προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας, τόσο από τη βρετανική βοήθεια όσο και από την αµερικανική βοήθεια µε της εφαρµογή του όγµατος Τρούµαν ( ) και του Σχεδίου Μάρσαλ ( ) που άνοιγε νέους ορίζοντες και είχε σαν στόχο τη σταθεροποίηση της οικονοµίας σε επίπεδο ίδιο µε αυτό άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στο σηµείο αυτό όµως θα φανούν οι µόνιµες και χρόνιες αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας οι οποίες δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν επαρκώς την µεγάλη παροχή οικονοµικής βοήθειας, κάτι που ανάγκασε τους Αµερικανούς να προβούν σε µείωση των πόρων που απαιτούνταν για την ανόρθωση της οικονοµίας, συντελώντας έτσι στη διαµόρφωση περαιτέρω δυσκολιών. 4

5 Abstract The purpose of this work is the analysis of the economic thought and the economic policies that had been implemented in Greece during the first postwar period which is characterized as the period of reconstruction. It is attempted a detailed analysis as far as the reasons that leaded the country in the economic collapse mainly and secondly in the social and political disaster after the end of the Second World War is concerned, the economic disorder that had left behind the occupational regime after its departure as well as all the attempts that the greek nation tried in order to be leaded in the development and to a new economic era. The period of reconstruction constitutes a crucial period of the greek economic history because it is considered as a transitory level to the boost of the greek economy that followed the period after To this direction, the contribution of Great Britain ( ) and United States under the Truman s Doctrine and the Marshall s Plan ( ) was considerable. This aid aimed to open new horizons for greek economy and its purpose was the stabilization of the economy in a level equal to that of the other European countries. However, in this point there are obvious the constant weaknesses of the greek economy as it is had not succeeded in taking advantage of the great quantity of the economic aid that had been offered, forcing in this way the Americans to decrease the resources that the reconstruction of the economy required, provoking in this way additional difficulties. 5

6 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή: Η οικονοµική κατάσταση της χώρας κατά την απελευθέρωση (Οκτώβριος 1944) Οικονοµική πολιτική την πρώτη περίοδο της Ανασυγκρότησης Η ξένη βοήθεια από τον Οκτώβριο 1944 µέχρι τις παραµονές του δόγµατος Τρούµαν Απόψεις Βαρβαρέσου και Ζολώτα και οι πρώτες προσπάθειες σταθεροποίησης (Οκτώβριος 1944-Μάϊος 1945) Το εγχείρηµα του Κυριάκου Βαρβαρέσου Οι κυβερνήσεις Σοφούλη και Τσαλδάρη και η Ελληνο-Βρετανική Συµφωνία (1946) Οικονοµικές ιδέες της Αριστεράς για την ανασυγκρότηση Το όγµα Τρούµαν Εισαγωγή Η Έκθεση Porter Το όγµα Τρούµαν και η εφαρµογή του Το Σχέδιο Μάρσαλ Εισαγωγή Η πρώτη περίοδος του Σχεδίου Μάρσαλ (Ιούλιος 1948-καλοκαίρι 1949) Η δεύτερη περίοδος του Σχεδίου Μάρσαλ (Ιούνιος 1949-Ιούνιος 1950) Η τρίτη περίοδος του Σχεδίου Μάρσαλ (Ιούνιος 1950-Ιούνιος 1951) Η τέταρτη περίοδος του Σχεδίου Μάρσαλ (Ιούλιος 1951-Ιούνιος 1952) Η υποτίµηση του Σε αναζήτηση αναπτυξιακής στρατηγικής Η Έκθεση Βαρβαρέσου Τι µέλλει γενέσθαι: Το τέλος της Αµερικανικής Βοήθειας Βιβλιογραφία

7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή: Η οικονοµική κατάσταση της χώρας κατά την απελευθέρωση (Οκτώβριος 1944). Μετά τη λήξη του Β Παγκοσµίου Πολέµου η Ελλάδα υπήρξε η χώρα που είχε υποστεί τις µεγαλύτερες καταστροφές στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική της δοµή. Οι επιπτώσεις της Κατοχής ήταν δραµατικές για το ελληνικό κράτος στα χρόνια που ακολούθησαν και οδήγησαν στην πλήρη αποδιοργάνωση της οικονοµίας και του κοινωνικοπολιτικού ιστού της χώρας. Όταν στις 12/10/1944 η κυβέρνηση εθνικής ενότητας έφθασε στην ελεύθερη Αθήνα ευρέθηκε ενώπιον του χάους και της οικονοµικής κατάρρευσης. Τίποτε δεν λειτουργούσε. Ο κρατικός µηχανισµός είχε εξαρθρωθεί. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτύπωνε συνεχώς χαρτονοµίσµατα για να ανταποκριθεί στις δηµόσιες δαπάνες. Ο πληθωρισµός κάλπαζε. ηµόσια έσοδα δεν υπήρχαν. Σε καµία κατεχόµενη χώρα της Ευρώπης ο πληθωρισµός δεν πήρε τόσο µεγάλες διαστάσεις. Οι κατακτητές υπολογίζεται ότι έλαβαν από την Τράπεζα της Ελλάδος πάνω από 16 τρισεκατοµµύρια δραχµές, δηλαδή 8 εκατοµµύρια χρυσές λίρες ως έξοδα κατοχής και ως πιστώσεις. Η γεωργία που απασχολούσε το 60% του πληθυσµού προπολεµικά και παρήγαγε το 35% του εθνικού προϊόντος, είχε συρρικνωθεί τόσο που η παραγωγή αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το µισό της αντίστοιχης προπολεµικής. 1 Η βιοµηχανική παραγωγή δοκιµάστηκε σκληρά. εν υπήρχαν πρώτες ύλες, ανταλλακτικά και καύσιµα για την λειτουργία των εργοστασίων. Το ηλεκτρικό ρεύµα ελεγχόταν απόλυτα από τις αρχές κατοχής και δινόταν σε πρώτη προτεραιότητα στις βιοµηχανίες, που λειτουργούσαν για λογαριασµό των 1 Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος (1978) Αθήνα: Εκδόσεις Τραπέζης της Ελλάδος, σ.306. Γρηγοριάδης, Σ.Ν. (2009) Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας Τόµος Β. Αθήνα: Εκδόσεις POLARIS, σ Σακελλαρόπουλος, Θ. (2005) επιµ. Οικονοµία και Πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα. Γ Έκδ. Τόµος Α. Αθήνα: Εκδόσεις ιόνικος, σ

8 κατακτητών. 2 Οι υποδοµές ευρίσκονταν σε άθλια κατάσταση. Το οδικό δίκτυο είχε υποστεί µεγάλες καταστροφές. Το ίδιο τα λιµάνια, οι γέφυρες, οι σήραγγες και ο ισθµός της Κορίνθου. Προπολεµικά κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα χιλιάδες περίπου οχήµατα και µε την αποχώρηση των κατακτητών είχαν µείνει ελάχιστα. Η ναυτιλία µας είχε τεράστιες απώλειες, από καίκια µέχρι µεγάλα πλοία, που υπολογίζονται στο 70% µε 80% και ο εµπορικός στόλος που το 1940 ήταν ένατος στον κόσµο κατεστράφη σχεδόν ολοσχερώς. Σηµαντικές καταστροφές είχε υποστεί και η ελληνική βιοµηχανία περισσότερο υλικές και λιγότερο παραγωγικές. Οι µεγαλύτερες καταστροφές αφορούσαν τους κλάδους των χηµικών, τους µηχανολογικούς και τα ορυχεία. Οι εξαγωγές είχαν επίσης µειωθεί στο ελάχιστο καθώς αυτές αφορούσαν ποσότητες τροφίµων που είχαν σταλεί στα γερµανικά στρατεύµατα της Βόρειας Αφρικής καθώς και προϊόντα εξόρυξης τα οποία είχαν ως προορισµό τη Γερµανία. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι µετά το 1942 το 76% των ελληνικών εξαγωγών κατευθυνόταν προς τη Γερµανία ενώ το 17% προς την Ιταλία. 3 Αξιοσηµείωτη είναι ακόµα η παροχή πυρίτη, σιδηροµεταλλεύµατος, νικελίου, χρωµίου, µαγγανίου και γρανίτη προς τους Γερµανούς. Εκθέσεις που συντάχθηκαν µεταπελευθερωτικά από την UNRRA δίνουν ζοφερή εικόνα των καταστροφών σε άψυχο και έµψυχο υλικό. Πάνω από χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από εκτελέσεις, πείνα και αρρώστιες. Πολλά χωριά είχαν υποστεί πυρπολήσεις και χιλιάδες σπίτια καταστράφηκαν. Πολλοί Έλληνες έµειναν άστεγοι. Το οδικό δίκτυο κατεστραµµένο, το ίδιο και τα µεταφορικά µέσα, το δε ζωϊκό κεφάλαιο µειώθηκε πάνω από το 50%. Σε εκθέσεις του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρονται και οι συνέπειες της κατοχής στην οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας, στην κάµψη των ηθικών αξιών και σε µια έντονη κοινωνική αναταραχή. 4 Ο Κυριάκος Βαρβαρέσος στην έκθεση επί του οικονοµικού προβλήµατος της Ελλάδας, γράφει: «[ ] συνήθειες και νοοτροπίες, αίτινες απεκτήθησαν κατά την διάρκεια της κατοχής, διετηρήθησαν και µεταπολεµικώς και 2 Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος (1978) Αθήνα: Εκδόσεις Τραπέζης της Ελλάδος, σ Ψαλιδόπουλος, Μ. Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας, Λεηλασία των πόρων της χώρας από τους κατακτητές, Καθηµερινή, [4/7/2010]. 4 Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος (1978) Αθήνα: Εκδόσεις Τραπέζης της Ελλάδος, σ

9 εµφανίζουν την Ελλάδα ως µια χώρα, όπου συνδυάζεται η απληστία και η αδιαφορία δια τας ανάγκας του συνόλου αφενός και ο φόβος και η απαισιοδοξία δια το µέλλον της χώρας αφετέρου». 5 Η κατοχική περίοδος και η οικονοµική αστάθεια που αυτή συνεπαγόταν ευνόησαν την άκρατη κερδοσκοπία διαφόρων ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων τα οποία πλούτισαν εις βάρος των λαϊκών στρωµάτων µε συνέπεια την ολοκληρωτικά άνιση κατανοµή του εισοδήµατος και οδηγώντας ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού στα όρια της απόλυτης φτώχιας. Χαρακτηριστικοί είναι οι οικονοµικοί δείκτες που µαρτυρούν την τραγική κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει τα κατώτερα εισοδηµατικά στρώµατα. Περίπου το ένα πέµπτο του πληθυσµού ήταν άστεγοι ενώ οι υλικές υποδοµές είχαν καταστραφεί όπως το οδικό και το σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας, λιµάνια κλπ. Από την άλλη, η δηµιουργία της λεγόµενης µαύρης αγοράς ευνόησε µερικές οµάδες του πληθυσµού πολύ περισσότερο την περίοδο και υπήρξε ένας σχετικά εύκολος τρόπος πλουτισµού όσων είχαν στη διάθεσή τους µεγάλες ποσότητες αποθεµάτων. Η µαύρη αγορά ήταν υπεύθυνη σε µεγάλο βαθµό για την έκρηξη του πληθωρισµού ενώ από όλη αυτή τη διαδικασία ένα µεγάλο µέρος του πλούτου των µεσαίων στρωµάτων µεταφέρθηκε στους εκφραστές της µαύρης αγοράς, συσσωρεύοντας µε αυτόν τον τρόπο τεράστιες περιουσίες. Η άνιση αυτή ανταλλαγή λοιπόν των κατόχων εµπορευµάτων µε µισθωτούς οδήγησε στην ολοκληρωτικά άνιση κατανοµή του εισοδήµατος ενώ ευνοήθηκε και η εύκολη και γρήγορη συσσώρευση του κεφαλαίου µέσω του κερδοσκοπικού πνεύµατος της µαύρης αγοράς. ραµατικές διαστάσεις πήρε κατά τη διάρκεια της κατοχής και η χρυσοφιλία, που συνεχίστηκε και µετά την απελευθέρωση. Η δραχµή είχε πλήρως απαξιωθεί από την κατοχική περίοδο, όταν οι δυνάµεις των κατακτητών προέβαιναν συνεχώς στην έκδοση νέου χρήµατος για να συντηρούν τα στρατεύµατά τους καθώς και για την πληρωµή των µισθών των υπαλλήλων κατά της κατοχικής περιόδου, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία υπερ-πληθωρισµού στην οικονοµία. Η εµπιστοσύνη του κοινού απέναντι στη δραχµή είχε εξαλειφθεί πλήρως και αυτό είναι ξεκάθαρο από το ότι οι συναλλαγές γίνονταν είτε µε τη χρυσή λίρα Αγγλίας είτε µε το σύστηµα του 5 Βαρβαρέσος, 2002, σ.17. 9

10 αντιπραγµατισµού. 6 Η αναλογία της νέας προς την παλαιά δραχµή ορίστηκε 1: , κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει σε σηµαντικό βαθµό το µέγεθος της απαξίωσης του εθνικού νοµίσµατος. 7 Η µεγάλη και υπερβολική ποσότητα παροχής τραπεζικών πιστώσεων χωρίς την άµεση εξόφλησή τους τις περισσότερες φορές υπήρξε ένας ακόµα λόγος της νοµισµατικής αστάθειας που επικράτησε στα τέλη του Η καθυστέρηση της κυβέρνησης να εισαγάγει µια νέα ισοτιµία για τη δραχµή ήταν ένας από τους σοβαρότερους λόγους που το κοινό δεν µπορούσε µε κανένα τρόπο να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη του προς το εθνικό νόµισµα. 8 Χαρακτηριστική είναι η πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος να εκδώσει το 1944 τραπεζογραµµάτιο αξίας ύψους δραχµών για να αντιµετωπιστεί ο διαρκώς αυξανόµενος πληθωρισµός. 9 Η νοµισµατική αυτή αρρυθµία ήταν φανερό πως οδηγούσε σε υπερπληθωρισµό, επιδεινώνοντας ακόµα περισσότερο την δραµατική κατάσταση που περίβαλλε τα λαϊκά στρώµατα και εντείνοντας σε µεγάλο βαθµό τις έντονες κοινωνικές ανισότητες οι οποίες κατά τα άλλα ευνοούσαν σηµαντικά κάποιες οµάδες συµφερόντων που αύξησαν σηµαντικά τον πλούτο τους κατά την κατοχική περίοδο. Η κατάσταση στα δηµοσιονοµικά παρέµενε το ίδιο δραµατική και οι προβλέψεις δυσοίωνες. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το δηµοσιονοµικό χρέος ήταν τεράστια λόγω της υπαγωγής του δηµόσιου ταµείου στον κατακτητή. Υπέρογκοι µισθοί και ηµεροµίσθια τραπεζικών υπαλλήλων και δηµοσίων υπαλλήλων, αύξηση επιδοµάτων προς µισθωτούς, χρήση των δηµοσίων πόρων για τη συντήρηση των γερµανικών στρατευµάτων, αδυναµία είσπραξης φορολογικών εσόδων και η απουσία ενός αποτελεσµατικού διοικητικού κρατικού µηχανισµού ήταν µερικοί από τους κυριότερους λόγους της δηµοσιονοµικής κατάστασης που βρέθηκε η χώρα. Οι ανάγκες για πληρωµές µισθών και συντάξεων ήταν άµεσες, ενώ ο πρώτος προϋπολογισµός που καταρτίστηκε ήταν ελλιπής καθώς δεν περιλάµβανε 6 Στασινόπουλος, Γ., Η ρητορική της ανάπτυξης: oικονοµικές iδέες και oικονοµική πολιτική την περίοδο της ανασυγκρότησης Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σ Κρεµµυδάς, Β. (1999) Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονοµική Ιστορία. Αθήνα: Εκδόσεις τυπωθήτω, σ Βετσόπουλος, Α., Η Ελλάδα και το Σχέδιο Μάρσαλ. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σ «Ιστορία των ελληνικών χαρτονοµισµάτων». Καθηµερινή, 4/2/1996, σ

11 τις στρατιωτικές δαπάνες και τις δαπάνες για ανασυγκρότηση. 10 Η κατάσταση ήταν επείγουσα καθώς χρειάζονταν άµεσα πόροι για τη χρηµατοδότηση των δαπανών και του ελλείµµατος, ενώ θα ήταν σίγουρα σηµαντική µια πλήρης και ολοκληρωµένη κατάρτιση του προϋπολογισµού χωρίς παραλείψεις αυτή τη φορά ούτως ώστε να είναι φανερό σε ποιόν τοµέα θα έπρεπε να δοθεί βάση για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ισοσκέλιση του προϋπολογισµού. Ήταν λοιπόν φανερό ότι ο νοµισµατικός και δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός της χώρας που άφησαν σαν κληροδότηµα οι δυνάµεις του Άξονα και τα παρασιτικά στρώµατα που αναπτύχθηκαν κατά την κατοχική περίοδο και οι συνέπειες αυτών, οδηγούσαν τη χώρα σε οικονοµικά και κοινωνικά αδιέξοδα, όπως φαίνεται και από το παρακάτω απόσπασµα του τηλεγραφήµατος που απέστειλαν οι Γ. Παπανδρέου και Αλ. Σβώλος προς την ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου στο οποίο «η οικονοµική κατάστασις της Ελλάδος έχει σήµερον ως εξής: πληθωρισµός έλαβε τεραστίας διαστάσεις και συνεχίζεται άνευ ρυθµού. Κράτος δεν έχει έσοδα και αναγκάζεται καλύψη πάσας τας εξαιρετικώς αυξηθείσας δαπάνας πλήθους επιχειρήσεων αποκλειστικώς δια νέου χαρτονοµίσµατος. Τρόφιµα εις ολόκληρον Ελλάδα, ιδίως Πρωτεύουσαν, σπανίζουν εις βαθµόν επικίνδυνον. Τιµαί υπαρχόντων τροφίµων απρόσιτοι εις πολύ κόσµον. Τρόφιµα Ερυθρού Σταυρού και συµµάχων αποδεικνύονται ανεπαρκή, ως αρχήθεν υπεδείξαµεν». 11 Ο δρόµος προς την ανασυγκρότηση διαγράφονταν εξαιρετικά δύσβατος και απαιτούσε τεράστια αποφασιστικότητα από την πλευρά των κυβερνήσεων, µια σταθερή κυβέρνηση και κυρίως διάθεση συνεργασίας προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης από όλες τις κοινωνικές οµάδες. Θα δούµε όµως ότι στην πορεία παρουσιάστηκαν πάρα πολλά προβλήµατα σε ότι αφορά το εγχείρηµα της ανόρθωσης της ελληνικής οικονοµίας: Πολιτικές ολιγωρίες, ο εµφύλιος πόλεµος, αδυναµία εκ µέρους των κυβερνήσεων για άρση των συµφερόντων των πλουσίων στρωµάτων, απροθυµία των τελευταίων να συνεργαστούν για το συλλογικό συµφέρον και το συµφέρον της χώρας, η µη εκµετάλλευση του παραγωγικού 10 Στασινόπουλος, Γ. «Πρίν την Απογείωση: Η Οικονοµική Πολιτική στην Ελλάδα την περίοδο της Ανασυγκρότησης, », Παρουσίαση Ανακοίνωσης στο Σεµινάριο Ελληνικής Οικονοµικής Ιστορίας του Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών-6 Φεβρουαρίου 2006, σ Τηλεγράφηµα Γ. Παπανδρέου-Αλ. Σβώλου, προς ελληνική πρεσβεία Λονδίνου, 22/10/1944. Παρατίθεται στο: Κωνσταντοπούλου-Τοµαή, Φ. (2002) Η Ελλάδα στο µεταίχµιο ενός νέου κόσµου: Ψυχρός πόλεµος- όγµα Τρούµαν-Σχέδιο Marshall(Μέσα από διπλωµατικά και ιστορικά έγγραφα). Τόµος δεύτερος. Αθήνα: Eκδόσεις Καστανιώτη,, σ

12 δυναµικού της Ελλάδας και η γενικότερη ηττοπάθεια και εξάρτηση από τον εξωτερικό παράγοντα µε το όγµα Τρούµαν και το Σχέδιο Μάρσαλ ήταν µερικοί από τους ανασταλτικούς παράγοντες που ήρθαν στην επιφάνεια και συνέβαλαν στην καθυστέρηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας κατά τη µεταπολεµική περίοδο. 12

13 Κεφάλαιο 2 Οικονοµική Πολιτική της πρώτη περίοδο της Ανασυγκρότησης Η ξένη βοήθεια από τον Οκτώβριο 1944 µέχρι τις παραµονές δόγµατος Τρούµαν. Αµέσως µετά την απελευθέρωση και την είσοδο του αγγλικού στρατού στην Ελλάδα, η M.L άρχισε να διανέµει τρόφιµα. Η M.L ήταν µια αγγλική στρατιωτική υπηρεσία αρωγής (Military Liaison), η οποία έφερνε τρόφιµα και άλλα εφόδια µέχρι τον Μάρτιο του Στην συνέχεια το έργο αυτό ανέλαβε η UNRRA. Η M.L µοίρασε τόνους τρόφιµα, τόνους καύσιµα, ιµατισµό, γεωργικά εφόδια, 943 αυτοκίνητα, 135 ελκυστήρες κλπ. 12 Την 1/3/1945 µεταξύ του ελληνικού κράτους και της UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), υπογράφηκε συµφωνία η οποία προέβλεπε ότι το ελληνικό κράτος θα είχε την ευθύνη της διανοµής των εφοδίων περίθαλψης και αποκατάστασης και η UNRRA θα ήταν παρατηρητής και σύµβουλος. Η αποστολή της UNRRA είχε 231 υπαλλήλους και 270 εθελοντές. Συνέβαλε µε τα τρόφιµα, είδη ιµατισµού και διάφορα είδη αγροτικά και βιοµηχανικά που µας χορήγησε, ώστε να καλυφθούν οι άµεσες ανάγκες του λαού και να προωθηθεί η ανασυγκρότηση. Τα εφόδια πωλούνταν στον πληθυσµό σε τιµές που όριζε ειδική επιτροπή που µετείχαν και εκπρόσωποι της UNRRA. Μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης τα χρήµατα πήγαιναν στο κράτος και µε τον τρόπο αυτό εξασφάλιζε µια πηγή εσόδων για να καλύψει τις διάφορες δαπάνες του. Ένα µέρος των εφοδίων, ιδίως σε υγειονοµικό υλικό και τρόφιµα, δινόταν δωρεάν στους άπορους Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος (1978) Αθήνα: Εκδόσεις Τραπέζης της Ελλάδος, σ Τα πρώτα πενήντα χρόνια, όπ.πρ. σ

14 Πίνακας 1. Βοήθεια της UNRRA προς την Ελλάδα (Απρίλιος 1945-Μάϊος 1947) (Σε εκατοµµύρια δολάρια) Τρόφιµα 186,3 Ιµατισµός 40,3 Είδη ιατρικά και υγιεινής 11,9 Είδη βιοµηχανικής ανασυγκροτήσεως 53,9 Είδη αγροτικής ανασυγκροτήσεως 58,3 ιάφορα 65,5 Σ ύ ν ο λ ο 416,2 Πηγή: Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος (1978). Αθήνα: Εκδόσεις Τραπέζης της Ελλάδος, σ Μια τρίτη πηγή βοήθειας εκτός από την M.L και την UNRRA, ήταν το άτοκο δάνειο που χορήγησε η Μ. Βρετανία µε τη συµφωνία του Λονδίνου στις 26/1/1946, που ανερχόταν στο ποσό των 10 εκατοµµυρίων στερλινών. Επίσης, η Μ. Βρετανία παραιτήθηκε από το άτοκο δάνειο των 46 εκατοµµυρίων στερλινών, που µας είχε χορηγήσει για τις ανάγκες του πολέµου του Το 1946 οι Η.Π.Α χορήγησαν δύο δάνεια στην Ελλάδα, το ένα ύψους 54 περίπου εκατοµµυρίων δολαρίων, εξοφλητέο σε 25 δόσεις, µε επιτόκιο 2% και που θα άρχιζε η εξόφλησή του από το 1952 και το άλλο ύψους 15 περίπου εκατοµµυρίων δολαρίων, εξοφλητέο σε 30 χρόνια µε επιτόκιο 3%. 14 Τέλος, µια άλλη βοήθεια που παρείχαν οι Η.Π.Α πριν το δόγµα Τρούµαν και το σχέδιο Μάρσαλ, ήταν η συµφωνία που υπογράφηκε µεταξύ των δύο χωρών για την πώληση 100 εµπορικών πλοίων τύπου Liberty, σε Έλληνες εφοπλιστές οι οποίοι θα πλήρωναν το 25% της αξίας τους και το υπόλοιπο σε 17 χρόνια µε επιτόκιο 3% περίπου µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, χωρίς το δηµόσιο να θέσει κανένα όρο στους εφοπλιστές για την εγγύηση που τους παρέχει. Το αυτονόητο ήταν να δεσµευτούν ότι τα πλοία θα µείνουν στο ελληνικό νηολόγιο και ότι θα χρησιµοποιούν ελληνικά πληρώµατα αν και στη συνέχεια αρκετοί κατέφυγαν σε σηµαίες ευκαιρίας Τα πρώτα πενήντα χρόνια, όπ.πρ. σ Προγουλάκης, Γ. Από τη µικρασιατική καταστροφή στις παραµονές της µεταπολίτευσης. [4 Ιουλίου 2011], σ

15 Σύµφωνα µε το καταστατικό της UNRRA, απαγορευόταν η χρησιµοποίηση των εφοδίων της για προνοµιακή ωφέλεια µιας µερίδας του πληθυσµού και ότι η διανοµή πρέπει να είναι δίκαιη και ίση στον πληθυσµό. Στην πράξη όµως διαπιστώθηκαν ανισότητες και υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο διανοµής. Εκ µέρους των Η.Π.Α δεν υπήρχε ικανοποίηση για τη διαχείριση των εφοδίων της UNRRA και πίστευαν ότι παρέµεναν αδιάθετα στις αποθήκες ή κατέληγαν στην µαύρη αγορά. 16 Εκ µέρους της αριστεράς διατυπώθηκαν επίσης αρνητικές κριτικές για µηχανισµούς παράνοµου πλουτισµού, σχετικά µε την παραλαβή, κατεργασία και διανοµή των εφοδίων της UNRRA και ότι δεν υπήρχε έστω και ένας υποτυπώδης κρατικός έλεγχος. 17 Όπως ήταν φυσικό η βοήθεια αυτή, δεδοµένης της ανεπάρκειας του κρατικού µηχανισµού και των κυβερνήσεων, δεν αξιοποιήθηκε σωστά: «[ ] µεγάλα αποθέµατα εφοδίων έµειναν αχρησιµοποίητα στις αποθήκες για πολύ καιρό και έπαθαν σηµαντικές φθορές. Εξάλλου και τα αγαθά που διατέθηκαν στον πληθυσµό επιβαρύνθηκαν µε σχετικά υψηλά έξοδα διαχείρισης και διακίνησης, µε αποτέλεσµα τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισµού από την πώληση των ειδών αυτών να µην είναι τόσο σηµαντικά». 18 Τέλος, σχετικά µε το µέγεθος της βοήθειας που χορηγήθηκε στην Ελλάδα, ο παρακάτω Πίνακας δείχνει ότι ήταν η µεγαλύτερη σε σύγκριση µε άλλες γειτονικές χώρες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 2. Χορήγηση εφοδίων Μέχρι τέλους Ιουλίου Αναλογία κατά κάτοικο (σε κιλά) Από Αύγουστο µέχρι εκέµβριο Αναλογία κατά κάτοικο (σε κιλά) 1945 (σε τόνους) 1945 (σε τόνους) Ελλάδα , ,9 16 Στασινόπουλος, Γ. (2010) Η ρητορική της ανάπτυξης: οικονοµικές ιδέες και οικονοµική πολιτική την περίοδο της ανασυγκρότησης Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σ Μπάτσης,. (1946) Η διπλή εκµετάλλευση. [31 Μαίου 2011] 18 Τα πρώτα πενήντα χρόνια, όπ.πρ. σ

16 Γιουγκοσλαβία , ,3 Πολωνία , ,8 Τσεχοσλοβακία , ,9 Ιταλία , ,5 Αλβανία ,0 Πηγή: Ανακοίνωση της UNRRA, εκέµβριος 1945, Γρηγοριάδης, Σ.Ν. (2009), Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας , Αθήνα: Εκδόσεις POLARIS, σ Απόψεις Βαρβαρέσου και Ζολώτα και οι πρώτες προσπάθειες σταθεροποίησης (Οκτώβριος 1944-Μάιος 1945). Στα κρίσιµα πρώτα χρόνια της Απελευθέρωσης µε την κοινωνία να ασφυκτιά και µε την κυβέρνηση εθνικής ενότητας να καλείται να αναλάβει το δύσκολο ρόλο της εφαρµογής των κατάλληλων µέτρων για την έναρξη της ανασυγκρότησης στα οποία θα αναφερθούµε παρακάτω, ήταν εξαιρετικά χρήσιµες οι απόψεις των διαπρεπών καθηγητών Κυριάκου Βαρβαρέσου και Ξενοφώντα Ζολώτα, συνδιοικητή τα Τράπεζας της Ελλάδας. Ο Κυριάκος Βαρβαρέσος ήταν οικονοµολόγος µε µεγάλη θεωρητική και διοικητική κατάρτιση και καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Από το Λονδίνο όπου ζούσε παρακολουθούσε τα τεκταινόµενα στην κατεχόµενη Ελλάδα και οι απόψεις του ήταν εξαιρετικά σηµαντικές για την ανάληψη οικονοµικών πρωτοβουλιών, ικανών να συντελέσουν στην νοµισµατική και δηµοσιονοµική ισορροπία. Ο Βαρβαρέσος ήταν θερµός υποστηρικτής µιας ενεργού παρέµβασης του κράτους στα ελληνικά οικονοµικά δρώµενα. Πίστευε ότι η επίτευξη της νοµισµατικής σταθερότητας θα ξεκινούσε µε την εισαγωγή της νέας δραχµής της οποίας η ισοτιµία σε σχέση µε την παλιά δραχµή θα υπολογιζόταν στο 1/5 της κυκλοφορίας των αγαθών την προπολεµική περίοδο. Ο υπολογισµός αυτής της ισοτιµίας θα γινόταν την νοµισµατική κυκλοφορία κατά την απελευθέρωση δια της προπολεµικής και πολλαπλασιάζοντας το πηλίκο επί την αξία της λίρας την 16

17 προπολεµική περίοδο. 19 Η πολιτική της σύνδεσης της δραχµής µε τη χρυσή λίρα που επικρατούσε στην ελληνική οικονοµία, ένδειξη της έλλειψης εµπιστοσύνης προς το εθνικό νόµισµα, αποτελούσε κατά τον Βαρβαρέσο τροχοπέδη στην προσπάθεια ανασυγκρότησης. Έτσι λοιπόν η αγοραπωλησία χρυσών λιρών έπρεπε πάση θυσία να αποφευχθεί σε µια προσπάθεια ανάκαµψης της νοµισµατικής αξίας της δραχµής. Ένα άλλο ζήτηµα που ο Βαρβαρέσος θεωρούσε επίσης σηµαντικό ήταν η αντιµετώπιση του υπερπληθωρισµού που είχε δηµιουργηθεί σαν αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής αστάθειας που επικρατούσε. Έδωσε ιδιαίτερη σηµασία στην επέκταση του δικτύου διανοµής µε δελτίο σε είδη πρώτης ανάγκης, εισαγόµενα και εγχώρια. Επιπρόσθετα, επισήµανε πως η φορολόγηση των εισαγόµενων αγαθών θα µπορούσε να αποφέρει σηµαντικά έσοδα στα κρατικά ταµεία. Σε ότι αφορά τη βιοµηχανία, ο Βαρβαρέσος πρότεινε την χορήγηση πιστώσεων από τις τράπεζες προς τις βιοµηχανίες για τις παραγωγικές τους ανάγκες. Επιθυµώντας όµως την όσο δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των πιστώσεων αυτών και για να αποτρέψει την κερδοσκοπική χρήση τους, πρότεινε αυστηρούς κρατικούς ελέγχους. Το γεγονός αυτό, όπως θα δούµε και στη συνέχεια θα προκαλέσει την έντονη αντίδραση του ΣΕΒ (Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών) καθώς αντελήφθη ότι η εφαρµογή του µέτρου των ελεγχόµενων τραπεζικών πιστώσεων θα έθιγε κατά κύριο λόγο τα βιοµηχανικά συµφέροντα. Γενικότερα, ο Βαρβαρέσος υποστήριζε µε θέρµη την επιβολή κρατικών ελέγχων σε όλες τις δοµές της ελληνική οικονοµίας (έλεγχος τιµών εγχώριων και εισαγόµενων προιόντων, σύστηµα διανοµής µε δελτίο, συγκέντρωση προιόντων από το κράτος, έλεγχος κερδών) προκειµένου η ενδεχόµενη ξένη βοήθεια και η όλη προσπάθεια ανόρθωσης να αξιοποιηθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο. Πίστευε ότι η ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς θα συντελούσε στην περαιτέρω αύξηση της κερδοσκοπίας εις βάρος των φτωχών στρωµάτων και κατά συνέπεια στη διαιώνιση του υπερπληθωρισµού. Μια άλλη σηµαντική προσωπικότητα που διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονοµίας και είχε µεγάλο µερίδιο σε αυτή ήταν ο καθηγητής και σπουδαίος οικονοµολόγος Ξενοφών Ζολώτας. Οι πρωτοποριακές του ιδέες σε νοµισµατικά θέµατα αποτέλεσαν τον 19 Ψαλιδόπουλος, Μ. Η έκθεση Porter στο ιστορικό της πλαίσιο: Όψεις της οικονοµικής σκέψης και των εξελίξεων της εποχής ( ), σ

18 θεµέλιο λίθο για την εφαρµογή των κατάλληλων οικονοµικών πολιτικών που θα οδηγούσαν στην πολυπόθητη ανασυγκρότηση. Σε αντίθεση µε το Βαρβαρέσο, ο Ζολώτας ήταν υπέρ µιας περισσότερο φιλελεύθερης οικονοµίας µέσω της οποίας θα διαµορφωνόταν από µόνη της η ισοτιµία της δραχµής προς το ξένο συνάλλαγµα. Πρότεινε την ελεύθερη πώληση χρυσών λιρών από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς µε τον τρόπο αυτό το κοινό θα επανακτούσε την εµπιστοσύνη του προς τη δραχµή. Έτσι, σε συνδυασµό και µε άλλες κινήσεις όπως η εισαγωγή αγαθών και πρώτων υλών η οικονοµία θα ξεκινούσε την ανοδική της πορεία. 20 Στο δηµοσιονοµικό τοµέα τώρα, ο Ζολώτας πρότεινε αρχικά την απόλυση των υπεράριθµων δηµοσίων υπαλλήλων, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν προσληφθεί κατά την κατοχική περίοδο και επιβάρυναν σε µεγάλο βαθµό το δηµόσιο ταµείο. Η εισαγωγή ειδών πολυτελείας µέσω των συναλλαγµατικών πόρων της ξένης βοήθειας και κατόπιν η φορολόγησή τους ήταν ένας άλλος τρόπος µείωσης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Ο Ζολώτας απέρριπτε την άποψη για περιορισµό του ελλείµµατος µέσω της έκδοσης χρήµατος καθώς µια τέτοια κίνηση θα τροφοδοτούσε εκ νέου πληθωριστικές πιέσεις. Μια άλλη σηµαντική άποψη είναι ότι έδινε προτεραιότητα στη φορολόγηση των «κατοχικών» κερδών, κάτι που φαίνεται εξάλλου και από την πρόταση για εισαγωγή ειδών πολυτελείας το φόρο των οποίων θα πλήρωναν οι πλουτίσαντες της κατοχής. Η κυβέρνηση της εθνικής ενότητας µε πρωθυπουργό το Γεώργιο Παπανδρέου και υπουργό και υφυπουργό οικονοµικών τους εκπροσώπους του Ε.Α.Μ Αλέξανδρο Σβώλο συνταγµατολόγο και Άγγελο Αγγελόπουλο οικονοµολόγο και καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι οποίοι επωµίστηκαν το βάρος της οικονοµικής πολιτικής. Πρωταρχικό µέληµα αποτελούσε η δηµοσιονοµική και νοµισµατική εξοµάλυνση. Λαµβάνοντας υπόψη την τραγική νοµισµατική κατάσταση, ο υφυπουργός οικονοµικών της κυβέρνησης Άγγελος Αγγελόπουλος συµφώνησε µε το Βρετανικό υπουργείο εξωτερικών να κυκλοφορήσει ένα νέο νόµισµα που θα είχε την ονοµασία British Military Authority Pound (BMA). Το εν λόγω νόµισµα θα το χρησιµοποιούσαν οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάµεις στην Ελλάδα και θα είχε σαν στόχο της σταθεροποίηση της δραχµής. Όταν θα έφτανε η στιγµή της απόσυρσής του από την κυκλοφορία από την Τράπεζα της Ελλάδας 20 Ψαλιδόπουλος, Μ. Η έκθεση Porter στο ιστορικό της πλαίσιο, οπ.πρ., σ

19 (σταθεροποίηση της δραχµής), το αντίστοιχο ποσό θα πιστωνόταν ισόποσα από την Τράπεζα της Αγγλίας µε λίρες στερλίνες. Το µέτρο αυτό είχε ισχύ µέχρι την 31 η Μαΐου Η πρώτη νοµισµατική µεταρρύθµιση πραγµατοποιήθηκε στις 9 Νοεµβρίου 1944 και αφορούσε την αντικατάσταση της προπολεµικής δραχµής µε τη νέα. Η σχέση της παλιάς µε τη νέα δραχµή ήταν 1:50 δισεκατοµµύρια. Ισοτιµία µε τη χρυσή λίρα δεν υπήρχε σε µια προσπάθεια απεξάρτησης της ελληνικής οικονοµίας από το χρυσό. Ήταν η πρώτη προσπάθεια επιβολής της κατάλληλης νοµισµατικής πολιτικής κατά τη µεταπολεµική περίοδο µε στόχο να αποτραπεί η περαιτέρω νοµισµατική κατάρρευση. Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, η συγκεκριµένη πολιτική είχε αρκετές αδυναµίες καθώς δε συνδυάστηκε και από άλλα κατάλληλα µέτρα πολιτικής προς την κατεύθυνση της νοµισµατικής σταθεροποίησης. Η κυκλοφορία του χρήµατος αυξήθηκε κατακόρυφα, ο υπερπληθωρισµός συνέχιζε την ανοδική του πορεία και το χάσµα µεταξύ πλούσιων και φτωχών διαρκώς µεγάλωνε. Είναι εµφανές ότι η οικονοµική πολιτική που προσπάθησε να εφαρµόσει ο Σβώλος µαζί µε τον Αγγελόπουλο επιχειρούσε να αντιµετωπίσει τα άµεσα κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετώπιζε η χώρα όπως η ανεργία, το κόστος ζωής και τις επισιτιστικές ανάγκες του πληθυσµού. Παρόλα αυτά, ο έντονος κοινωνικός δυϊσµός ανάµεσα σε πλούσια και φτωχά κοινωνικά στρώµατα, η επιθυµία των πρώτων να προστατέψουν τα συµφέροντά τους και οι πολιτικές τριβές που δηµιουργήθηκαν αποτέλεσαν τροχοπέδη στην αποτελεσµατική και ορθολογική εφαρµογή των µέτρων που προσπάθησε να επιβάλλει η κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Η εµπιστοσύνη του κοινού προς τη νέα δραχµή δεν επιτεύχθηκε ποτέ. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο µε την ψυχολογική δοκιµασία που πέρασε ο ελληνικός λαός κατά την κατοχική περίοδο και τις συνέπειες του επερχόµενου πληθωρισµού. Ως ένα βαθµό θα µπορούσαµε να πούµε ότι ευθύνεται επίσης και η έντονη τάση που διακατείχε ανέκαθεν του Έλληνες και αφορά την προτίµηση τους για τη σιγουριά του χρυσού. Το επιχείρηµα αυτό ενισχύεται ακόµα περισσότερο αν αναλογιστούµε τα κοινωνικά στρώµατα εκείνα που έχουν δυσανάλογο πλούτο σε σχέση µε τα άλλα στρώµατα και λάµβαναν τραπεζικές πιστώσεις ανταλλάσοντάς τες µε χρυσές λίρες µε κυριότερο µέληµα τον αποθησαυρισµό. Ένας άλλος τρόπος επιστροφής προς τη νοµισµατική οµαλότητα θα ήταν η αύξηση του κατεστραµµένου παραγωγικού ιστού και µέσω αυτής η αύξηση της προσφοράς προϊόντων για την αντιµετώπιση του επισιτισµού. 19

20 Μια χρήσιµη πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε να είναι η αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων στις βιοµηχανίες για την επίτευξη του παραγωγικού επιπέδου που απαιτούνταν. Ωστόσο η κυβέρνηση δεν έδειχνε διατεθειµένη για κάτι τέτοιο. Τελικά ο έλεγχος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας δεν εφαρµόστηκε λόγω έντονων αντιδράσεων και αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την συνεχιζόµενη προτίµηση της χρυσής λίρας σε βάρος της νέας δραχµής. Συνοψίζοντας, το αποτέλεσµα ήταν ότι η νέα δραχµή δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί στο νέο της ρόλο. Οι παραγωγικές δυνατότητες δεν µπόρεσαν να αξιοποιηθούν ενώ ενισχύθηκε η κερδοσκοπία συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων. Παράλληλα, στο δηµοσιονοµικό τοµέα δεν επιτεύχθηκε κάτι το αξιόλογο, αν λάβουµε υπόψη µας ότι οι εξαγγελίες περί φορολόγησης των κατοχικών κερδών και σταθεροποίησης των µισθών δεν πραγµατοποιήθηκαν ποτέ. Ήταν πλέον φανερό ότι το εγχείρηµα της οικονοµικής ανασυγκρότησης απαιτούσε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των πραγµατικών προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας και εφαρµογή των πολιτικών εκείνων που θα αντιµετώπιζαν αποτελεσµατικά και ουσιαστικά τις διαρθρωτικές αδυναµίες της. 2.3 Το εγχείρηµα του Κυριάκου Βαρβαρέσου Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης εθνικής ενότητας το διάστηµα εκέµβρης 1944-Μάιος 1945 και παρά τη Συµφωνία της Βάρκιζας, η οικονοµία δεν είχε απεµπλακεί ακόµη από το τέλµα στο οποίο είχε περιέλθει. Η ενδιάµεση κυβέρνηση του Γρηγορίου Κασιµάτη (Απρίλιος-Μάιος 1945) απέτυχε στο να αποδείξει ότι τα προβλήµατα της οικονοµίας πηγάζουν από την έλλειψη κινήτρων προς τους βιοµήχανους για τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας. Από την άλλη πλευρά η βρετανική κυβέρνηση ασκούσε πιέσεις στην ελληνική για κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισµού ενώ εµφανίζονταν απογοητευµένοι από τις προσπάθειες των κυβερνήσεων προς την κατεύθυνση της ανόρθωσης της οικονοµίας. Μέσα σε αυτό το κλίµα αβεβαιότητας και πόλωσης, οι Βρετανοί πρότειναν τον διακεκριµένο καθηγητή και διοικητή της ΤτΕ Κυριάκο Βαρβαρέσο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Βούλγαρη. Η αγγλική κυβέρνηση περιέβαλλε µε απεριόριστη εµπιστοσύνη τον Βαρβαρέσο, θεωρώντας τον ικανό να ασκήσει τις οικονοµικές 20

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Τρίληµµα των Ανοικτών Οικονοµιών 1. Σταθερότητα και Ελεγχος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 2. Χρήση Νομισματικής Πολιτικής για Εσωτερική Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Απότηνπρώτηστηδεύτερηπετρελαϊκήκρίση, δια μέσου της μεταπολίτευσης

Απότηνπρώτηστηδεύτερηπετρελαϊκήκρίση, δια μέσου της μεταπολίτευσης Κρίσεις και μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία, τέλη 19 ου 21 ος αιώνας Απότηνπρώτηστηδεύτερηπετρελαϊκήκρίση, δια μέσου της μεταπολίτευσης Γιώργος Προγουλάκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Σχολιαστής: Χρυσάφης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές του Στρατή Κωνσταντίνου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε. ΕΠΟ 11: Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 4 η εργασία ακαδημαϊκού έτους 2012-13 Θέμα: «Συγκρίνετε τις οικονομικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την Ομιλία Πάνου Καρβούνη Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο Συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) και της Trans European Policy Studies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 Ιουνίου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 31: «η εθνική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015 Συνάδελφοι, Συμπληρώσαμε ήδη είκοσι μέρες Τραπεζικής αργίας και capital controls. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν διαμορφώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση"!

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη Στρατηγική Διοίκηση! Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)» µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεµατική Ενότητα 1 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τριπλό Αλληλοτροφοδοτούμενο Έλλειμμα

Τριπλό Αλληλοτροφοδοτούμενο Έλλειμμα Τριπλό Αλληλοτροφοδοτούμενο Έλλειμμα Χρήστος Α. Ιωάννου Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ημερίδα Ε.Ι.Ε.Α.Δ. «Η Αγορά Εργασίας σε Κρίση» Η αγορά εργασίας σε κρίση ; Κρίση είναι επιεικής χαρακτηρισμός. Κρίση ήταν όταν

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» «Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» Άγγελος Κότιος Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ηράκλειο Κρήτης 25 Φεβρουαρίου 2014 Τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ

ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΟΝΤΑΡΙΟ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό»

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό» Τεύχος 37 Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου Τηλ. 2103310080-1 www.kpolykentro.gr Υπεύθυνη Μαρία Φιλιοπούλου Τεύχος 91 20 Φεβρουαρίου 2014 «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το ζήτημα της Μητροπολιτικής Συγκρότησης των Δήμων εντάσσεται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Πολωνία αναμένεται να γνωρίσει ήπια ύφεση.

Σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Πολωνία αναμένεται να γνωρίσει ήπια ύφεση. IMF Survey ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Πολωνία: Ένα φωτεινό σημείο στην πληγείσα από την ύφεση Ευρώπη Ευρωπαϊκό τμήμα του ΝΤ 13 Αυγούστου 2009 Εργοστάσιο στο Rzeszow, Πολωνία, όπου η εγχώρια οικονομία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα