Π.Μ.Σ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Μ.Σ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 Π.Μ.Σ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μέλος ΔΕΠ: Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος... Συνάφεια 1) Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ) Περιφερειακή Ανάλυση και Πολιτική 2) Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά Papadaskalopoulos A. and Christofakis M., 2014, Regional Development Strategy in insular space: The recent experience of Greece, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development [Vol. 5(3) forthcoming]. Christofakis M., Papadaskalopoulos A., 2011, Cohesion policy and regional disparities: The recent experience of Greece, Local Economy, Vol. 26(6-7), pp Christofakis M., Papadaskalopoulos A., 2011, The Growth Poles Strategy in regional planning: The recent experience of Greece, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Vol. 6(2), pp Christofakis M., Mergos G., Papadaskalopoulos A., 2009, Sustainable and balanced development of insular space: The case of Greece, Sustainable Development, Vol. 17(6), pp Papadaskalopoulos A., Christofakis M., Karaganis A., 2009, Intraregional and Interregional Dimension of the Location Quotient, Regional Multiplier and Export Activity, Statistical Review, Vol. 5(1-2), pp Papadaskalopoulos A., Karaganis A., Christofakis M., 2005, The spatial impact of EU Pan-European Transport Axes: City clusters 1

2 formation in the Balkan area and developmental perspectives, Transport Policy, Vol.12(6), pp ) Βιβλία Περιφερειακός Προγραμματισμός, με Μ. Χριστοφάκης, Εκδόσεις Παπαζήση, 2009 Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Εκδόσεις Παπαζήση, 2000 Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εκδόσεις Διόνικος, 2008 Regional Development in Greece (με Ν. Κόνσολα & Η. Πλασκοβίτη) Springer ) Συναφή Ερευνητικά Έργα-Μελέτες Βλ. Παράρτημα 5) Εμπειρία σε Μεταπτυχιακές Σπουδές Στατιστική Δημογραφία Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης Περιφερειακή Πολιτική 6) Σχετικές θέσεις Ευθύνης σε Έρευνα ή Διοίκηση Επιστημονικός Υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό μελετών του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μέλος της ακαδημαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση Εθνικής Πολιτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υπουργείο Ανάπτυξης, 2010, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης. 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Περιφερειακή Ανάλυση Πολιτική και Ανάπτυξη Η Προσαρμογή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος στις ανάγκες των Ποσοτικών Μεθόδων της Περιφερειακής Ανάλυσης, 1985, Επιτροπή Ερευνών Παντείου Πανεπιστημίου. Πρόταση εκπόνησης ενός Πολυπεριφερειακού, Πολυκλαδικού προτύπου στην Ελλάδα, 1985, Επιτροπή Ερευνών Παντείου Πανεπιστημίου. Μελέτη για τα Μέσα και τους Σκοπούς της Περιφερειακής Πολιτικής, 1988, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Διερεύνηση των Επενδυτικών Ευκαιριών του Βορείου Αιγαίου: Προμελέτες Σκοπιμότητας, 1988, Διεύθυνση Μελετών ΕΤΒΑ. Μελέτη για τη Διαρθρωτική Οπισθοδρόμηση στην Ελλάδα, Προοπτικές και δυνατότητες Παρέμβασης, 1993, ΕΤΒΑ. Μελέτη Διαρθρωτικής Οπισθοδρόμησης Νομού Εύβοιας, 1993, ΕΤΒΑ. Συλλογή και Αποδελτίωση Μελετών και δημιουργία Βάσης Δεδομένων για τη διαχείριση των μελετών που αναφέρονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 1994, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου. Μια Διαπεριφερειακή Θεώρηση, 1994, Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της Οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου, 1994 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μελέτη Μειονεκτούντων Νησιών Επαρχείου Νάξου: Κουφονήσια, Ηρακλειά, Δονούσα, Σχοινούσα, , Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Οικονομική Ανάπτυξη και Χωροταξικός σχεδιασμός πεδιάδας Μεσογείων, Ειδικές Χωρικές Ρυθμίσεις περιοχής Αεροδρομίου Σπάτων, , Οργανισμός Αθήνας. Διαμόρφωση Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Νότιο Αιγαίο, 1995, Γ.Γ.Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Μελέτη Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και Βελτίωσή τους, 1995, Δήμος Καλαμάτας. Μελέτη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξικής Οργάνωσης του Νομού Καβάλας, 1995, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας. Μελέτη για τα Οικονομικά του Δήμου Αλίμου, 1996, Δήμος Αλίμου. Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Τ.Α.Π.) Δήμου Ξάνθης, 1996, Δήμος Ξάνθης. Μελέτη Διαμόρφωσης πληροφοριακού και ενημερωτικού συστήματος για τις ανάγκες της Περιφερειακής Πολιτικής, 1996, ΥΠΕΘΟ. Αναπτυξιακή Μελέτη Νομού Φθιώτιδας, 1996, ΓΓΕΤ. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δείκτες Χαρτογραφική Απεικόνιση Εκδόσεις, 1997, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Μελέτη Πρόταση για τη Δημιουργία Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στο Νομό Μεσσηνίας, 1997, ΤΕΜΕΣ Α.Ε. 3

4 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για την Περιφέρεια και τις Επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας Δείκτες Χαρτογραφική Απεικόνιση Εκδόσεις, 1998, στο πλαίσιο του Προγράμματος RIS. Υπηρεσίες Συμβούλου και εκπόνηση Εκθέσεων Εμπειρογνωμοσύνης για την Κατάρτιση του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 1998, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για την Περιφέρεια και τις Επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου Δείκτες Χαρτογραφική Απεικόνιση Εκδόσεις, 1999, στο πλαίσιο του Προγράμματος RIΤΤS. Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελλάδας Περιφερειακό Σκέλος, Γ ΚΠΣ, 1999, ΥΠΕΘΟ. Σχέδιο Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών , Γ ΚΠΣ, 1999, ΥΠΕΘΟ. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής , 1999, Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής. Δίκτυο πόλεων για την ενσωμάτωση της μετανάστευσης - INTEMMIGRA, Μετανάστευση και χωρική συνοχή σε αστικά κέντρα και περιοχές της υπαίθρου στην Ήπειρο, 2001, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Περιφέρεια Ηπείρου. Μελέτη Περιφερειακής Κατανομής των Οικονομικών Μεγεθών και των Επενδυτών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, 2001, ΥΠΕΘΟ. Μοντέλο χωροταξικής ανακατανομής των περιφερειακών κέντρων της ΕΥΔΑΠ, 2002, ΕΥΔΑΠ. Σχέδιο Δράσης για τη Χωρική και Κλαδική Ανάπτυξη στο Θριάσιο Πεδίο και στη Δυτική Αττική, ΙΠΑ ΙΟΒΕ, 2003, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής. Αναπτυξιακές Προοπτικές και Δίκτυα Μεταφορών στη Δυτική Μεσσηνία, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, 2003, Δήμος Φιλιατρών Μεσσηνίας. Μελέτη για τα Αναπτυξιακά Κίνητρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, Έργο: «Νησιωτική Συμπολιτεία-Ισότιμη Πρόσβαση», 2005, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Μακροχρόνιο σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του νομού Λαρίσης , 2005, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας. Διερεύνηση προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής του Ελαιώνα, ΙΠΑ ΙΟΒΕ, 2006, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Επιλογή Τόπων Εγκατάστασης Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ο.Π.Ε. με βάση τα αναπτυξιακά και τα εξαγωγικά χαρακτηριστικά των Περιφερειών της Χώρας, 2007, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου. Διαμόρφωση Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος εν όψει του Δ ΚΠΣ (EΣΠΑ ), , Γ. Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης του Νομού Δωδεκανήσου , 2007, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου. Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης Νότιας Πελοποννήσου (Μεσσηνίας-Λακωνίας), 2007, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας. «Ο αναπτυξιακός και επιχειρησιακός ρόλος της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού για τη βιομηχανία», Εμπειρογνωμοσύνη ΙΠΑ, ΕΤΒΑ- ΒΙΠΕ,

5 Μελέτη ανάπτυξης της Καλύμνου ( ), Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, 2009, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση της Δράσης «Ευρωπαϊκά Νησιά» - 1 ο Πρόγραμμα Δράσης για την Υλοποίηση της Χωρικής Ατζέντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, , Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. «Μεσσηνία 2015: Στρατηγικές Παρεμβάσεις για τη Χωρική Οργάνωση της Δυτικής Μεσσηνίας και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Νομού εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου και των σχεδιαζόμενων μεγάλων έργων», 2010, ΤΕΜΕΣ Α.Ε. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διοικητικής ανασυγκρότησης των ΟΤΑ του Νομού Κέρκυρας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλικράτης, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, 2010, ΤΕΔΚ Κέρκυρας. Μελέτη ανάπτυξης της Λέρου , Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, , Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, , Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Νοτίου Αιγαίου. Αγορά Εργασίας, Κοινωνική Πολιτική Παρουσίαση στοιχείων αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, 1989, ΟΑΕΔ. Διερεύνηση του προβλήματος της ανεργίας μακράς διαρκείας, 1990, ΟΑΕΔ. Διερεύνηση της ανεργίας των νέων, 1990, ΟΑΕΔ. Διερεύνηση της ανεργίας των γυναικών, 1990, ΟΑΕΔ. Διερεύνηση της Περιφερειακής και Κλαδικής Κατανομής των Επιστημονικών Εξειδικεύσεων και Επαγγελμάτων, 1991, Διεύθυνση Μελετών ΕΤΒΑ. Αξιολόγηση και νέος τρόπος Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΡΑΣΗ 5.1.3, Αξιολόγηση δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Ηπείρου, Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, Αστικά Κέντρα Μελέτη Εγκατάστασης της Μεταποιητικής Δραστηριότητας στην Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αθήνας, 1984, Επιτροπή Ερευνών Παντείου Πανεπιστημίου. Προσδιορισμός των δευτερευόντων κέντρων της Περιφέρειας Πρωτεύουσας με την ανάλυση ροών μετακινήσεων κατά σκοπό ταξιδιού, 1986, Επιτροπή Ερευνών Παντείου Πανεπιστημίου. Το Χονδρικό Εμπόριο και οι επιπτώσεις του στην Περιοχή του Ρυθμιστικού Σχεδίου, 1989, Οργανισμός Αθήνας. Αποτύπωση της Υποδομής της Κατοικίας, της Πολιτιστικής Κίνησης και του Κοινωνικού Περιβάλλοντος των Πόλεων Εδρών Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 1991, Διεύθυνση Μελετών ΕΤΒΑ. Σχέδιο Ανάπτυξης Μητροπολιτικών Κέντρων , Γ ΚΠΣ, 1999, ΥΠΕΘΟ. Μελέτη Οργάνωσης της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αθήνας, 2002, ΤΕΔΚΝΑ. 5

6 Κατευθυντήρια Μελέτη Οδηγός για την υλοποίηση των μέτρων και δράσεων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας για τις Ολοκληρωμένες Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης, 2002, Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Παραγωγή Υλικού και Επικοινωνιακή Στρατηγική για την Ανακύκλωση Έντυπον Χαρτιού, 2014, Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Ν.Αττικής. Επικαιροποίηση Στοιχείων Επιχειρήσεων Ελαιώνα, 2014, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας Εκπαίδευση Μελέτη για την Ίδρυση Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 1989, Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το πρόβλημα της Κατάρτισης Επιμορφωτών στην Ελλάδα. Προτάσεις Πολιτικής, 1991, ΟΑΕΔ. Μελέτη για τη Χωροθέτηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 1991, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μελέτη Οργάνωσης Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λαμία και στην ευρύτερη περιοχή της, 1991, Νομαρχιακό Ταμείο Φθιώτιδας. Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας Χαροκόπειου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας, 1992, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ίδρυση τριών Νέων Πανεπιστημίων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, 1995, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μελέτη για τη Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Ίδρυσης Πανεπιστημίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 1998, Γ. Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος RIS ΙΠΑ. Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Νομό Βοιωτίας, 2003, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας. Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ίδρυση και Λειτουργία Πανεπιστημιακής Σχολής στη Λιβαδειά, Α και Β Φάση, 2004, Δήμος Λεβαδέων. Μελέτες Οργάνωσης Ανάπτυξη Κέντρων Μαθητείας ΜΜΕ και Χειροτεχνίας στη Zimbabwe, 1989, ΕΟΜΜΕΧ. Μελέτη για την Ίδρυση και Λειτουργία Εκθεσιακού - Συνεδριακού Κέντρου στην Κόρινθο, 1993, Νομαρχία Κορινθίας. Μελέτη Ίδρυσης και Επιχειρηματικό Σχέδιο Φορέα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 1992, Γ.Γ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μελέτη Ίδρυσης και Λειτουργίας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής στην Περιοχή Βαβύλοι του Ν. Χίου, 1999, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου. Μελέτη για τη Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Αξιοποίησης του νομοθετικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής Ελευσίνας. Πιλοτικό έργο: Δημιουργία ΒΙΟΠΑ μετεγκατάστασης επαγγελματοβιοτεχνικών μονάδων, 1999, Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης, Αναβάθμισης, Πολιτισμού, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Δήμου Ελευσίνας. Mελέτη Οργάνωσης και Ανάπτυξης Διοικητικού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΥΔΑΠ, 2002, ΕΥΔΑΠ. 6

7 Σύνταξη Κανονισμού Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ, 2002, ΕΥΔΑΠ. Ανάπτυξη και Οργάνωση Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), 2003, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Μελέτες για την Καινοτομία και την Υψηλή Τεχνολογία Διερεύνηση Κινήτρων, Θεσμικών και άλλων για την εγκατάσταση Επιχειρήσεων Παραγωγής Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας, 1990, Διεύθυνση Μελετών ΕΤΒΑ. Αξιολόγηση Προγράμματος Τεχνοπόλεων, 1992, ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφορικής για την Ανάλυση της Αγοράς Εργασίας (Ο.Σ.Π.Α.Α.Ε.), 1995, ΓΓΕΤ. Κατευθυντήρια Μελέτη Οδηγός για την υλοποίηση των μέτρων και δράσεων του ΠΕΠ Αττικής για την Καινοτομία, 2002, Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής. Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου: Υπηρεσίες Μελετών, 2009, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Μελέτες Επιπτώσεων Μελέτη Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων της Λειτουργίας του Νέου Αεροδρομίου των Σπάτων στην Ευρύτερη Περιοχή, , Οργανισμός Αθήνας. Μελέτη Επιλογής Τόπου Εγκατάστασης της Μονάδας Μεταλλουργίας Χρυσού της TVX HELLAS στην Περιοχή Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής, 1997, Υπουργείο Ανάπτυξης. Μελέτη Ανάπλασης Παραλιακής Ζώνης Κερατσινίου Δραπετσώνας, 1998, Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης. Χωροταξικές Διαστάσεις της Πολιτικής Μεταφορών στο Βαλκανικό Χώρο, 2000, Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Μελέτη σκοπιμότητας και επιπτώσεων της λειτουργίας και μετεγκατάστασης της βιομηχανίας έτοιμου Σκυροδέματος του Ελαιώνα, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου και Εταιρεία Συμβούλων ECHMES Ltd, 2006, Ε.Τ. Μπετόν Α.Ε. (Όμιλος Italscementi), Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. (Όμιλος ΤΙΤΑΝ) και Lafarge Μπετόν Α.Β.Ε.Ε. (Όμιλος Lafarge). Τρέχοντα Ερευνητικά Έργα Ο Πολιτιστικός και Δημιουργικός Τομέας ως Προωθητική Δραστηριότητα της Δυτικής Αθήνας, Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, Παραγωγή Υλικού και Επικοινωνιακή Στρατηγική για την Ανακύκλωση Χαρτιού, Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, Διερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης της Περιοχής του Ελαιώνα και Χαρτογραφική Αποτύπωση, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνα, Αξιολόγηση ΠΕΠ Αττικής, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής, SWOT Analysis Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 7

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. The development of the CAP The Commission s Strategy Paper. Πανεπιστήμιο Reading

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. The development of the CAP The Commission s Strategy Paper. Πανεπιστήμιο Reading Mανώλης Tσαντάκης Οικονομολόγος, MSc Αγροτικής Οικονομίας ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1972 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δημήτριος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση Τηλέφωνο 26410 74185 E-mail Σημερινή Θέση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Πανεπστήμιο Πατρών Γ. Σεφέρη 2 Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Ιστορικό Ανάθεσης Η ΓΣΕΣ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΓΓΕ), ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5 Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 542 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Π -Μάρκετινγκ + Μάνατζμεντ: Βελτίωση παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Freiburg/Breisgau (πρώην Δυτ. Γερμανία) Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών

Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Freiburg/Breisgau (πρώην Δυτ. Γερμανία) Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Γ. Καρασαββόγλου Ημερομηνία Γέννησης: 1-9-1959 Τόπος Γέννησης: Βουνοχώρι Καβάλας Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ CCI: 2007GR051RV001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 4 Α.1. Το πλαίσιο Πολιτικής 4 A.2. Το περιεχόμενο 6 B. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_28-02-2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_28-02-2014 292471 296335 296492 Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητήριου ΑμεΑ Σχέδιο δράσης για τη συνεργασία / ανάθεση δράσεων ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1966 Τόπος γέννησης: Αθήνα, Ν. Αττικής

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1966 Τόπος γέννησης: Αθήνα, Ν. Αττικής Δεμέστιχα 2 Τρίπολη Ν. Αρκαδίας Τ.Κ 221 00 Τηλ. / Φαξ: 2710-235067 Τηλ Εργασίας: 27570-22807 Κινητό: 6974636446 E-mail: mmperetsos@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Γενικά στοιχεία Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1983-2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1983-2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1983-2010 Εργασίες Δήμου Τεύχη / Θεματικές περιοχές Εργασίες / Τεύχη Βασικών Φορέων Βιβλία Ιστορικό Αρχείο Δήμου Συγγραφή, Εποπτεία, Τήρηση, Αρχειοθέτηση Θανάσης Κων/νου Παππάς Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα