1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997"

Transcript

1 1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Ορίζονται τα αντικείμενα, οι έννοιες, οι ορισμοί και οι όροι. Ορίζεται και αναλύεται η μορφή των όρων και η σχέση της με τη σημασία τους και γίνεται μορφολογική ταξινόμηση των όρων. Περιγράφονται οι κύριοι μηχανισμοί σχηματισμού νέων όρων σε μια γλώσσα πηγής για την ονοματοδότηση νέων εννοιών. Δίνονται παραδείγματα για κάθε μηχανισμό χωριστά. Εξετάζονται οι τρόποι εύρεσης/σχηματισμού ελληνικών όρων για την απόδοση εισαγόμενων νέων ξενόγλωσσων όρων με θεώρηση της Ελληνικής Γλώσσας ως γλώσσας στόχου. Δίνεται και αναλύεται σχηματικό διάγραμμα ονοματοδοσίας νέων εννοιών στη γλώσσα πηγής και στη γλώσσα στόχου. Διατυπώνεται γενικά ο Αναλογικός Κανόνας για το σχηματισμό σύγχρονων όρων σε μια γλώσσα στόχου. Διερευνάται η αναγκαιότητα προσκόλλησης στο μηχανισμό σχηματισμού του όρου της γλώσσας πηγής μέσω μιας σειράς παραδειγμάτων εφαρμογής και προβλημάτων από τη μη εφαρμογή του Αναλογικού Κανόνα με γλώσσα στόχου την Ελληνική, από την ορολογική πρακτική στις Τηλεπικοινωνίες και στην Τεχνολογία Πληροφοριών. Συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα ως ένας Δεκάλογος του Ελληνα Ορολόγου. THE ANALOGUE RULE AT THE SERVICE OF THE CONTEMPORARY HELLENIC TERMINOLOGY Κ. Valeontis SUMMARY Objects, concepts, definitions and terms are defined. The form of a term as well as its relation to the term s meaning are defined and analyzed. A morphological classification of terms is given. The main formation mechanisms of new terms in a source language for naming new concepts are described. Examples for each mechanism are separately given. Ways of finding/forming greek terms to render imported new foreign terms are examined considering the Hellenic Language as target language. A block diagram for naming new concepts is given and analyzed for both the source and target languages. The Analogue Rule for forming contemporary terms in a target language is generally formulated. The necessity of adhering to the formation mechanisms of the source language is investigated via a number of application examples and problems resulting from non-application of the Analogue Rule from the terminological practice in Telecommunications and Information Technology with the Hellenic Language as target language. Basic conclusions are summarized as a Greek Terminologist s Decalogue.

2 2 1 Ο ΟΡΟΣ ΩΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ Οι βασικές ψηφίδες του υπαρκτού κόσμου, τα συγκεκριμένα φαινόμενα της πραγματικότητας είτε αυτής που μας περιβάλλει, της αντιληπτής εξωτερικής πραγματικότητας, είτε αυτής που υπάρχει μέσα μας, της νοητής εσωτερικής πραγματικότητας, είναι τα αντικείμενα (1). Δηλαδή αντικείμενο (object) είναι κάθε στοιχείο της αντιληπτής ή της νοητής πραγματικότητας, μπορεί δε να είναι υλικό (π.χ. ένα συγκεκριμένο πράγμα ή κατασκεύασμα όπως το μολύβι μου) ή άυλο (π.χ. ένα συγκεκριμένο μαγνητικό πεδίο όπως το μαγνητικό πεδίο της Γης). Οι νοητικοί αντιπρόσωποι μεμονωμένων αντικειμένων ή συνόλων αντικειμένων με κοινά χαρακτηριστικά είναι οι έννοιες (concepts). Οι έννοιες είναι βασικές μονάδες σκέψης που συγκροτούνται με αφαίρεση βάσει ορισμένων ιδιοτήτων. Η έννοια ιώδιο, για παράδειγμα, είναι εκείνο το χημικό στοιχείο (αλογόνο) με τις καθορισμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες και όχι το συγκεκριμένο μπουκαλάκι με το υγρό που έχουμε στο κουτί του φαρμακείου μας (το τελευταίο είναι το ιώδιο που έχουμε σπίτι μας και είναι ένα αντικείμενο). Οι έννοιες είναι τα βασικά στοιχεία της οργανωμένης πραγματικότητας, όπως την κατανοούμε, όπως τη διανοούμαστε και όπως την περιγράφουμε ως λογικά όντα που αποτελούμε μέρος της. Χωρίς τις έννοιες ο κόσμος μας θα έμενε στο επίπεδο της αντίληψης και θα ήταν μια ασύνδετη σε χρόνο και σε τόπο και ασυνάρτητη διαδοχή εικόνων, ήχων, αισθημάτων και καταστάσεων και όχι μια οργανωμένη σύλληψη και επεξεργασία συγκροτημένων στοιχείων σκέψης. Κάθε αντικείμενο μπορεί να προσδιορίζεται με μια γλωσσική έκφραση, με ένα όνομα (name) αποκλειστικά δικό του, το όνομά του (ο Γιώργος ο φίλος μου, η Ελλάδα, ο Αζώρ ο σκύλος μου, το Ηρώδειο, το ΝΑΤΟ, η Γη, το σύμπαν). Κάθε έννοια μπορεί να περιγράφεται γλωσσικά με μια πρόταση, τον ορισμό (definition) της, και να προσδιορίζεται με μια γλωσσική έκφραση, τον αντίστοιχο όρο (term). Ενας όρος μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα θέματα (stems) με ή χωρίς άλλα πρόσθετα μορφήματα (morphemes) όπως προσφύματα (affixes) ή καταλήξεις

3 3 (endings). Μπορεί, δηλαδή, να είναι: απλός όρος (simple term), όπως π.χ. οι όροι: δίκτυ-ο μονάδ-α κερ-αί-α δικτυ-ακ-ός μοναδ-ιαί-ος βίντεο, ή σύμπλοκος όρος (complex term) όπως π.χ. οι όροι: και δια-δίκτυ-ο δια-δικτυ-ακ-ός βίντεο κατ αίτ-ησ-η οιονεί κορυφ-ο-τιμ-ή κεραι-ο-συ-στοιχ-ί-α Β-κανάλ-ι Α-στάθμ-ισ-η ψηφι-ακ-ό δίκτυ-ο ενο-ποι-η-μέν-ων υπηρεσ-ι-ών χαρακτηρ-ι-στ-ικ-ή ακουστ-ικ-ή εμ-πέδ-ησ-η. Ο σύμπλοκος όρος μπορεί να αποτελείται από στοιχεία που συνδέονται μορφολογικά μεταξύ τους και αποτελούν μία λέξη (μονολεκτικός) όπως στα πέντε πρώτα παραδείγματα παραπάνω ή να αποτελείται από στοιχεία που δεν συνδέονται μορφολογικά αλλά έχουν σταθερές θέσεις μεταξύ τους και αποτελούν μια φράση (περιφραστικός) όπως στα τέσσερα τελευταία παραδείγματα παραπάνω. Ο περιφραστικός σύμπλοκος όρος λέγεται και σύνθετος όρος (compound term). Η έννοια (concept) που αντιπροσωπεύει ένας όρος λέγεται και σημασία (meaning) του όρου. Ενας όρος μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερες της μιας έννοιες στο ίδιο ή σε διάφορα θεματικά πεδία (subject fields). H πρωταρχική σημασία (original meaning) ενός όρου λέγεται και κύρια σημασία (primary meaning) ή βασική σημασία (basic meaning) του όρου. Η εικόνα με την οποία απεικονίζεται ένας όρος λέγεται μορφή (form) του όρου. Η εικόνα αυτή μπορεί να έχει φυσική (υλική) υπόσταση ή νοητική υπόσταση (νοητική εικόνα). Στην πρώτη περίπτωση η μορφή λέγεται εξωτερική μορφή (external form) ενώ στη δεύτερη εσωτερική μορφή (internal form). Η εξωτερική μορφή ενός όρου είναι η διάταξη των φθόγγων ή φωνημάτων ή των αντίστοιχων προς αυτά γραμμάτων που αποτελούν τον όρο. Η εξωτερική μορφή ενός όρου όπως αρθρώνεται με φθόγγους ή φωνήματα λέγεται φωνητική μορφή (phonetic form) του όρου, ενώ η εξωτερική μορφή του όρου όπως παριστάνεται με γράμματα λέγεται γραπτή μορφή (written form) του όρου (βλέπε Σχήμα 1). Η εσωτερική μορφή απλού όρου ταυτίζεται με την κύρια σημασία (κυριολεξία) του, ενώ η εσωτερική μορφή σύμπλοκου όρου είναι η παράθεση των κύριων σημασιών των συστατικών του χωρίς αναφορά στην έννοια που αντιπροσωπεύει ο όρος, δηλαδή στη σημασία του.

4 4 μορφή εξωτερική μορφή εσωτερική μορφή φωνητική μορφή γραπτή μορφή εσωτερική μορφή απλού όρου εσωτερική μορφή σύμπλοκου όρου Η συντόμευση της εξωτερικής μορφής ενός πλήρους όρου με παράλειψη οποιουδήποτε μέρους του, χωρίς μεταβολή στην έννοια που ο πλήρης όρος αντιπροσωπεύει, παρέχει ένα συντετμημένο όρο (abbreviated term) ταυτόσημο με τον πλήρη όρο. Αν το παραλειπόμενο μέρος του πλήρους όρου είναι αυτοδύναμο έχουμε ένα συνοπτικό όρο. Παραδείγματα: ευθεία = ευθεία γραμμή δυναμό = δυναμοηλεκτρική μηχανή αναγνώριση = αναγνώριση ταυτότητας. Αν παραλείπονται μερικά γράμματα ενός πλήρους απλού όρου τότε έχουμε μια συντομογραφία (abbreviation). Το αρκτικόλεξο (initialism) είναι συντετμημένος σύμπλοκος όρος, ή συντετμημένο όνομα, στο οποίο διατηρούνται τα αρχικά γράμματα των λέξεων του πλήρους σύμπλοκου όρου, ή του πλήρους ονόματος, και ο οποίος προφέρεται είτε συλλαβικά ως μία λέξη είτε με χωριστά γράμματα είτε και με τους δύο τρόπους. Παραδείγματα: ΑΕ = Ανώνυμη Εταιρεία ITU = International Telecommunication Union ΙΧ = Ιδιωτικής Χρήσης, ΟΤΕ = Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΔΕΗ = Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Το ακρώνυμο (acronym) είναι συντετμημένος σύμπλοκος όρος, ο οποίος σχηματίζεται ως σειρά γραμμάτων λαμβανόμενων από τις λέξεις του πλήρους σύμπλοκου όρου και ο οποίος προφέρεται πάντοτε συλλαβικά ως μία λέξη. Παραδείγματα: Σχήμα 1. Η μορφή ενός όρου και τα είδη της διαποδιαμορφωτής = διαμορφωτής-αποδιαμορφωτής πετροδολάριο = πετρελαιοδολάριο δυφίο = δυαδικό ψηφίο, bit = binary digit, FORTRAN = formula translation, transistor = transfer resistor.

5 5 Στο Σχήμα 2 φαίνεται η μορφολογική ταξινόμηση των όρων. όρος πλήρης όρος συντετμημένος όρος απλός όρος (ριζική λέξη ή παράγωγη λέξη) σύμπλοκος όρος συντομογραφία (συντετμημένος απλός όρος) συντετμημένος σύμπλοκος όρος μονολεκτικός σύμπλοκος όρος (σύνθετη λέξη) περιφραστικός σύμπλοκος όρος ή σύνθετος όρος αρκτικόλεξο ακρώνυμο Σχήμα 2. Η μορφολογική ταξινόμηση των όρων Κάθε μορφολογικό μέρος ενός όρου το οποίο είναι φορέας σημασίας ή έχει σημασιολογικά διαφοροποιητική αξία λέγεται οροστοιχείο (term element). Το οροστοιχείο μπορεί να είναι μια λέξη (word) (που μπορεί να υπάρξει ως αυθύπαρκτη χωριστή μονάδα σε μια πρόταση), μια ολόκληρη φράση (phrase) (σύνταξη λέξεων που αποτελεί η ίδια από μόνη της έναν όρο ή έναν προσδιορισμό), μια ρίζα (root) (που αποτελεί την ετυμολογική βάση για ολόκληρη οικογένεια λέξεων), ένα θέμα (stem) (που μπορεί να είναι όρος από μόνο του ή να αποτελέσει τη βάση ενός παραγώγου) ή τέλος ένα μόρφημα (morpheme) (που αποτελεί την ελάχιστη σημασιολογική μονάδα μιας γλώσσας και διακρίνεται σε πρόσφυμα (affix) πρόθημα (prefix) ή επίθημα (suffix), που προηγείται ή έπεται αντίστοιχα ενός θέματος και κατάληξη (ending)). Στο Σχήμα 3 απεικονίζονται τα είδη των οροστοιχείων.

6 6 οροστοιχείο λέξη φράση ρίζα θέμα μόρφημα πρόσφυμα κατάληξη πρόθημα επίθημα Σχήμα 3. Το οροστοιχείο και τα είδη του 2 ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Συνοψίζουμε εδώ τους κύριους μηχανισμούς σχηματισμού όρων για την ονοματοδότηση, σε ένα θεματικό πεδίο, νέων εννοιών οι οποίες συλλαμβάνονται και πρωτοονοματοδοτούνται σε δεδομένη γλώσσα πηγής (π.χ. την Αγγλική). Βασική προϋπόθεση για κάθε μηχανισμό είναι ο ορισμός της υπό ονοματοδότηση νέας έννοιας με γνωστούς όρους της γλώσσας πηγής: 2.1 Μηχανισμός α Σύνθετος όρος από γνωστούς όρους: Σχηματισμός περιφραστικού σύμπλοκου όρου (σύνθετου όρου) από γνωστούς όρους της γλώσσας πηγής, σε συντακτική σχέση μεταξύ τους η οποία αντανακλά τη λεκτική περιγραφή του ορισμού. Ο προκύπτων σύνθετος όρος αποτελεί κατ ουσίαν μια, μικρή ή μεγάλη, συντόμευση του ορισμού. Κατά κανόνα, στη γλώσσα πηγής, μ αυτόν το μηχανισμό ονοματοδοτούνται νέες είδιες έννοιες από γνωστές γένιες έννοιες και άλλες γνωστές έννοιες. Σε πολλές περιπτώσεις ακολουθεί και συντόμευση της εξωτερικής μορφής του

7 7 σύμπλοκου όρου. Ο προκύπτων συντετμημένος σύμπλοκος όρος αποτελεί μια παραπέρα συντόμευση του ορισμού. Παραδείγματα: Γένια έννοια (Εννοια-γένος) Είδια έννοια (Εννοια-είδος) Περιφραστικός σύμπλοκος όρος (πλήρης) Συντετμημένος σύμπλοκος όρος digit binary digit bit stream bit stream (= stream of bits) bit-stream string character string (= string of characters) grade grade of service rate rate of transfer transfer rate transfer rate character transfer rate services integrated services network digital network digital network integrated services digital network ISDN web world-wide web www access service access point service access point SAP set-up call set-up (= set-up of a call) call set-up off-air call-set-up OACSU 2.2 Μηχανισμός β Νεολογισμός με μεταφορά από άλλο θεματικό πεδίο: Δημιουργία ενός νεολογισμού 1 με μεταφορά όρου από άλλο θεματικό πεδίο. Αυτό σημαίνει πρόσδοση σε ήδη υπάρχοντα όρο μιας ακόμα σημασίας (μεταφορικής σημασίας), δηλαδή της νέας έννοιας. Ετσι έχουμε ένα μεταφορικό όρο στο υπό εξέταση θεματικό πεδίο του οποίου η κύρια σημασία ανήκει σε άλλο θεματικό πεδίο ή και στην κοινή γλώσσα. Παράδειγμα 1: Ορισμός της νέας έννοιας: Ορος: Στις Τηλεπικοινωνίες και στην Τεχνολογία Πληροφοριών, κεντρικό σημείο όπου πραγματοποιείται διασύνδεση καναλιών επικοινωνίας (2). hub Η κυριολεξία του όρου hub είναι ακριβώς η έννοια του αρχαιοελληνικού όρου 1 Σε τούτη την ανακοίνωση ως νεολογισμό (neologism) δεχόμαστε τον οριζόμενο από τη Διεθνή Οργάνωση Τυποποίησης (ISO) (1), δηλαδή νεόκοπο όρο ή πρόσφατα δανεισμένο όρο από ξένη γλώσσα ή από άλλο θεματικό πεδίο.

8 8 πλήμνη που χρησιμοποιείται και σήμερα. Η έννοια αυτή φαίνεται καθαρά στο Σχήμα 4 και βρίσκει εφαρμογή σε τροχούς, σε έλικες κ.ά.τ. ακτίνες (Αρχ.:κνήμαι) hub πλήμνη άξονας Σχήμα 4. Η κύρια σημασία του όρου hub Δηλαδή, στους τομείς, των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και σε γλώσσα πηγής την Αγγλική, προσδόθηκε στον ήδη υπάρχοντα όρο hub άλλη μία σημασία, εκείνη του προαναφερόμενου ορισμού. Παράδειγμα 2: Ορισμός της νέας έννοιας: Ορος: Στην Τυποποίηση και στις συναφείς δραστηριότητες, διαδικασία με την οποία ένας αρμόδιος οργανισμός παρέχει επίσημη αναγνώριση ότι ένας οργανισμός ή ένα πρόσωπο έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί ειδικά έργα. (ΕΛΟΤ ΕΝ (3) ). accreditation Δηλαδή, στον τομέα της Τυποποίησης και σε γλώσσα πηγής την Αγγλική, στον λατινικής προέλευσης διπλωματικό (κυρίως) όρο accreditation (= παροχή εμπιστοσύνης, διαπίστευση) προσδόθηκε άλλη μία σημασία, εκείνη του προαναφερόμενου ορισμού. 2.3 Μηχανισμός γ Νεολογισμός με δημιουργία νεόκοπου απλού όρου: Δημιουργία ενός νεολογισμού με δημιουργία μιας νέας λέξης που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ως τώρα στην υπόψη γλώσσα πηγής. Παράδειγμα: Ορισμός της νέας έννοιας: Ορος: Στις Τηλεπικοινωνίες, η συνθήκη που επιτυγχάνεται ανάμεσα σε επικοινωνιακά-ηλεκτρονικά συστήματα ή συσκευές όταν είναι δυνατή, μεταξύ τους και/ή μεταξύ των χρηστών τους, η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών ή υπηρεσιών (2). interoperability (inter - oper-ate, -ab-le - -abil-i-ty)

9 9 Δηλαδή, στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και σε γλώσσα-πηγής την Αγγλική, έγινε χρήση του λατινικής προέλευσης inter (= μεταξύ), της επίσης λατινικής προέλευσης ρίζας oper- του αγγλικού ρήματος operate (= λειτουργώ) της αγγλικής επιθετικής παραγωγικής κατάληξης -able (= -abilis στα Λατινικά) που εκφράζει ικανότητα ή δυνατότητα και, από αυτήν, της παραγωγικής κατάληξης -ability (= -abilitas στα Λατινικά) του αντίστοιχου ουσιαστικού οπότε προέκυψαν το επίθετο interoperable και το αντίστοιχο ουσιαστικό interoperability. 2.4 Μηχανισμός δ Νεολογισμός με δανεισμό όρου από άλλη γλώσσα: Δημιουργία ενός νεολογισμού με δανεισμό όρου από άλλη γλώσσα, δηλαδή προσαρμογή ή μεταγραφή της εξωτερικής μορφής του όρου αυτού στο σύστημα της υπό εξέταση γλώσσας. Παράδειγμα: Ορισμός της νέας έννοιας: Ορος: Στις Τηλεπικοινωνίες, μετατρέπω την απλή γλώσσα σε ακατάληπτο κωδικοποιημένο σήμα (2). encrypt (Ελληνικό: εγκρύπτ-ω) Δηλαδή, στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και σε γλώσσα πηγής την Αγγλική, έγινε δανεισμός, με κατάλληλη μεταγραφή, του ελληνικού ρήματος εγκρύπτ-ω, του προσδόθηκε η σημασία του προαναφερόμενου ορισμού και δημιουργήθηκε στη συνέχεια ολόκληρη οικογένεια όρων όπως: encryption, encrypted speech, decrypt, decryption, decrypted message κ.ά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συχνά η γλώσσα από την οποία λαμβάνεται ο δάνειος όρος είναι η Ελληνική ή η Λατινική. 2.5 Μηχανισμός ε Η συνεκδοχή ως δυνατότητα οριζόντιας εφαρμογής: Χρήση, σε μια έννοια, προσδιορισμού που προσιδιάζει σε άλλη έννοια συναφή με την πρώτη και βασικής σπουδαιότητας για εκείνη. Η συνεκδοχή (που ως σχήμα λόγου της Γραμματικής εξειδικεύεται ως η υποδήλωση του όλου με το μέρος και αντίστροφα, του είδους με το γένος και αντίστροφα, του ενός με τα πολλά και αντίστροφα, του πράγματος με το υλικό του και αντίστροφα) δεν αποτελεί χωριστό μηχανισμό σχηματισμού αλλά έχει ευρεία εφαρμογή σε όλους τους προαναφερόμενους μηχανισμούς και συχνά εξασφαλίζει γλωσσική οικονομία στην ορολογία του αντίστοιχου πεδίου.

10 10 Παραδείγματα Βασική έννοια (με τον προσιδιάζοντα χαρακτηρισμό) mobile terminal κινητό τερματικό (Τερματικό που μπορεί να μετακινείται είτε ως φορητή συσκευή είτε πάνω σε όχημα) mobile telephone κινητό τηλέφωνο digital signal ψηφιακό σήμα (Σήμα με ασυνεχή χρονική μεταβολή σε ένα χαρακτηριστικό μέγεθός του, το οποίο λαμβάνει τιμές από ένα σύνολο διάκριτων τιμών) χρησιμοποιούμενος όρος (με συνεκδοχή) mobile communication κινητή επικοινωνία mobile network κινητό δίκτυο mobile service κινητή υπηρεσία mobile telephony κινητή τηλεφωνία mobile telephony antenna κεραία κινητής τηλεφωνίας digital input ψηφιακή είσοδος digital telephone ψηφιακό τηλέφωνο digital electronics ψηφιακή ηλεκτρονική digital network ψηφιακό δίκτυο digital connection ψηφιακή σύνδεση digital radio link ψηφιακή ραδιοζεύξη Αντί του όρου (χωρίς συνεκδοχή) mobile terminal communication επικοινωνία με κινητά τερματικά mobile terminal communication network δίκτυο επικοινωνίας με κινητά τερματικά mobile terminal communication network service υπηρεσία παρεχόμενη μέσω δίκτυου επικοινωνίας με κινητά τερματικά mobile telephone telephony τηλεφωνία με κινητά τηλέφωνα mobile telephone telephony antenna κεραία τηλεφωνίας με κινητά τηλέφωνα digital signal input είσοδος ψηφιακών σημάτων digital signal telephone τηλέφωνο ψηφιακών σημάτων digital signal electronics ηλεκτρονική ψηφιακών σημάτων digital signal network δίκτυο ψηφιακών σημάτων digital signal network connection σύνδεση δικτύου ψηφιακών σημάτων digital signal radio link ραδιοζεύξη ψηφιακών σημάτων. 2.6 Μηχανισμoί σχηματισμού όρων και Αρχές Ονοματοδοσίας Οι μηχανισμοί σχηματισμού όρων που προαναφέραμε δεν πρέπει να συγχέονται με τις 31 Αρχές Ονοματοδοσίας που είχε κωδικοποιήσει η Διεθνής Οργάνωση Τυποποίησης

11 11 (ISO) στη Σύσταση ISO/R 704 Naming Principles, τις οποίες όμως εγκατέλειψε, στη συνέχεια, αντικαθιστώντας τη Σύσταση αυτή με το Διεθνές Πρότυπο ISO 704 (4) και παρασύροντας και τον ΕΛΟΤ στην αναθεώρηση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 402 Αρχές Ονοματοδοσίας (που ήταν προσαρμογή των διαγλωσσικών αρχών ονοματοδοσίας της ISO/R 704 στην Ελληνική Γλώσσα) με το νέο ΕΛΟΤ 402 (5). Για κάθε έναν από τους προαναφερόμενους μηχανισμούς σχηματισμού όρων εξακολουθούν να ισχύουν οι αρχές ονοματοδοσίας που τον αφορούν. Π.χ. σε όλους έχουν εφαρμογή οι αρχές της γλωσσικής οικονομίας και της γλωσσικής καταλληλότητας (9). 3 ΤΡΟΠΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ/ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ Ολα όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο με παράδειγμα γλώσσας πηγής την Αγγλική, ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, επομένως και για την Ελληνική, όταν αυτή παίζει το ρόλο της γλώσσας πηγής. Οταν δηλαδή μια νέα έννοια ενός θεματικού πεδίου ονοματοδοτείται πρώτα στη γλώσσα αυτή και ύστερα στις άλλες γλώσσες. Σήμερα όμως το πρόβλημα της ορολογίας στην Ελληνική Γλώσσα εμφανίζεται οξύτατο στην εισαγωγή ξενόγλωσσων όρων, που γίνεται μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς, ώστε να αποκτούν χαρακτήρα κινητοποίησης οι απαιτούμενες προσπάθειες απόδοσής τους με ελληνικούς ισοδύναμους όρους. Νέος ξενόγλωσσος όρος, σε δεδομένο θεματικό πεδίο, σημαίνει νέα έννοια στο υπόψη θεματικό πεδίο για την οποία δεν υπάρχει ακόμα ελληνικός όρος, δηλαδή ισοδύναμος (με τον ξενόγλωσσο) ελληνικός όρος. Αφού, όμως, πρόκειται για μια νέα έννοια δεν πρόκειται ασφαλώς να βρούμε σε κανένα λεξικό της Ελληνικής (ως γλώσσας στόχου) έτοιμο τον ελληνικό όρο. Πρέπει, λοιπόν, οι ονοματοθέτες του υπόψη θεματικού πεδίου (στα πλαίσια των εργασιών του κατάλληλου συλλογικού οργάνου ορολογίας), να δημιουργήσουν πραγματικά τον ισοδύναμο ελληνικό όρο. Ποιον μηχανισμό θα επιλέξουν, όμως, από αυτούς που προαναφέραμε; Στο Σχήμα 5 δίνεται ένα σχηματικό διάγραμμα της ονοματοδοσίας μιας νέας έννοιας στη γλώσσα πηγής και από αυτήν στη γλώσσα στόχου. Είναι φανερό ότι το πρόβλημα της ονοματοδότησης μιας νέας έννοιας στη γλώσσα στόχου δεν έχει ως μόνο δεδομένο τον ορισμό της έννοιας, αλλά έχει επιπλέον

12 12 δεδομένα τον όρο της γλώσσας πηγής και το μηχανισμό σχηματισμού του. Γεννιέται λοιπόν αμέσως το ερώτημα: Σε ποιο βαθμό ο ονοματοθέτης της γλώσσας στόχου θα ακολουθήσει ανάλογη πορεία με εκείνη που ακολούθησε ο ονοματοθέτης της γλώσσας πηγής; Δηλαδή ανάλογο μηχανισμό σχηματισμού της γλώσσας στόχου; Η απάντηση είναι Να εφαρμόσει τον Αναλογικό Κανόνα όπως αυτός διατυπώνεται ευθύς αμέσως. Γλώσσα πηγής Γλώσσα στόχου (Ελληνικά) έννοια Οριζόμενη με γνωστούς όρους της γλώσσας πηγής που έχουν ήδη αποδοθεί με γνωστούς όρους της γλώσσας στόχου Μηχανισμός Σχηματισμού στη Γλώσσα Πηγής Μηχανισμός Σχηματισμού στη Γλώσσα Στόχου όρος στη Γλώσσα Πηγής όρος στη Γλώσσα Στόχου Σχήμα 5. Σχηματικό διάγραμμα ονοματοδοσίας νέων εννοιών στη γλώσσα πηγής και στη γλώσσα στόχου 4 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Αυτό που εδώ ονομάζουμε Αναλογικό Κανόνα δεν είναι παρά ένα βασικό συμπέρασμα ύστερα από ορολογική πράξη και εμπειρία πολλών ετών.

13 13 Ο Αναλογικός Κανόνας της Ονοματοδοσίας: Κατά το σχηματισμό ενός όρου σε μια γλώσσα (γλώσσα στόχου) για την ονοματοδότηση μιας νέας έννοιας που έχει ονοματοδοτηθεί πρωτογενώς σε μια άλλη γλώσσα (γλώσσα πηγής) ως πρώτη επιλογή του ονοματοθέτη πρέπει να είναι: η εφαρμογή μηχανισμού σχηματισμού ανάλογου προς το μηχανισμό σχηματισμού του όρου της γλώσσας πηγής. Ο Αναλογικός Κανόνας δεν επιβάλλει, αλλά απλώς δίνει προτεραιότητα στην εξέταση του ανάλογου μηχανισμού της γλώσσας στόχου και μ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει: την αξιοποίηση της εργασίας η οποία έγινε στη γλώσσα πηγής, όπου δημιουργήθηκε η νέα γνώση (νέα έννοια), και η οποία θα ήταν ασύνετο να αγνοηθεί. τον περιορισμό της αυθαιρεσίας στην επιλογή μηχανισμών σχηματισμού άσχετων ενδεχομένως ή ασύμβατων προς τους μηχανισμούς σχηματισμού και των άλλων εννοιών του ίδιου συστήματος εννοιών όπου εντάσσεται η υπό ονοματοδότηση νέα έννοια. την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων από μελλοντικές τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις, οι οποίες προφανώς (εφόσον πρόκειται για εισαγόμενη γνώση) θα ξεκινήσουν από τη γλώσσα πηγής. Δίνουμε παρακάτω μια σειρά παραδειγμάτων εφαρμογής και προβλημάτων από τη μη εφαρμογή του Αναλογικού Κανόνα με γλώσσα στόχου την Ελληνική: Παραδείγματα εφαρμογής του Αναλογικού Κανόνα : Παράδειγμα 1. hub = πλήμνη (Βλέπε ορισμό στην Παρ.2β Παράδειγμα 1) Οι δύο ειδικές Ομάδες Τυποποίησης/Ορολογίας στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας Πληροφοριών, ΜΟΤΟ 2 και ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 3, αφιέρωσαν πολύ χρόνο σε μελέτη και συζήτηση για την επιλογή ισοδύναμου ελληνικού όρου και συμφώνησαν να ακολουθήσουν ανάλογο μηχανισμό με εκείνον που ακολούθησε ο ονοματοθέτης της Αγγλικής γλώσσας. Δηλαδή, μετέφεραν στους υπόψη τομείς τον όρο πλήμνη και του προσέδωσαν άλλη μία σημασία, εκείνη του προαναφερόμενου ορισμού (Μηχανισμός σχηματισμού β). Συγκεκριμένα: 2 ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Ομάδα Εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίες (ΤΕ-Τ), Ιδρυτικό Συλλογικό Μέλος της ΕΛΕΤΟ (Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας). Λειτουργεί με την ευθύνη και υποστήριξη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 3 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 Ορολογία Πληροφορικής της Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ48: Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών του ΕΛΟΤ, Ιδρυτικό Συλλογικό Μέλος της ΕΛΕΤΟ.

14 14 hub {ουσιαστικό} = πλήμνη hub {επιθετ. προσδ.} = πλημναίος. Και αποδόθηκαν, έτσι, μια σειρά όρων όπως: telegraph hub = πλήμνη τηλεγραφίας full duplex telegraph hub = πλήμνη αμφίδρομης τηλεγραφίας half-duplex telegraph hub = πλήμνη ημιαμφίδρομης τηλεγραφίας telegraph receive hub = πλήμνη τηλεγραφικής λήψης hub operation = πλημναία λειτουργία hub polling = πλημναία σταθμοσκόπηση. Παράδειγμα 2. accreditation = διαπίστευση (Βλέπε ορισμό στην Παρ.2β Παράδειγμα 2) Ο ΕΛΟΤ για την απόδοση του όρου accreditation του προαναφερόμενου ορισμού μετέφερε το διπλωματικό όρο διαπίστευση και του προσέδωσε άλλη μία σημασία, εκείνη του υπόψη ορισμού (Μηχανισμός σχηματισμού β) και έδωσε μάχη (12) για την καθιέρωση του όρου. Ετσι: accreditation = διαπίστευση testing laboratory accreditation = διαπίστευση εργαστηρίου δοκιμών accredited testing laboratory = διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών. Παράδειγμα 3. bit = δυφίο Οι δύο προαναφερόμενες Ομάδες, ΜΟΤΟ και ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, εξέτασαν, προέκριναν, και έθεσαν σε δημόσια ψηφοφορία υποψήφιους ελληνικούς όρους για την απόδοση του ακρωνύμου bit. Ετσι, υπερψηφίστηκε, εγκρίθηκε και έχει ήδη καθιερωθεί ως ελληνικός ισοδύναμος όρος το ελληνικό ακρώνυμο δυφίο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόστηκε σύντμηση (του αντίστοιχου πλήρους σύμπλοκου όρου) ανάλογη με εκείνη του αγγλικού όρου (Συνδυασμός Μηχανισμών σχηματισμού α και γ).: b inary dig it δυ αδικό ψη φίο bit δυφίο. Η καθιέρωση του δυφίου ήταν πραγματική ανακούφιση στην Τηλεπικοινωνιακή ορολογία, δεδομένου ότι συνετέλεσε στην εξορθολογιστική αναθεώρηση μερικών εκατοντάδων ελληνικών σύμπλοκων όρων που περιείχαν τον πλήρη όρο δυαδικό ψηφίο ως απόδοση του όρου bit της γλώσσας πηγής. Ετσι: bit {ουσιαστικό} = δυφίο bit {επιθετ. προσδ.} = δυφιακός, δυφιο-, -δύφιος (ανάλογα με την περίπτωση) bit {επίρρημα} = δυφιακά, δυφιο- bit error = δυφιακό σφάλμα bit error ratio test = δοκιμή λόγου δυφιακών σφαλμάτων bit-oriented protocol = δυφιοστρεφές πρωτόκολλο bit-orientation = δυφιοστρέφεια

15 15 8-bit coding = οκταδυφιακή κωδικοποίηση 8-bit coded character set = οκταδυφιακά κωδικοποιημένο σύνολο χαρακτήρων 8-bit byte, octet = οκταδύφια δυφιοσυλλαβή, δυφιοοκτάδα. Παράδειγμα 4. chip = πλινθίο Ο αγγλικός όρος chip σχηματίστηκε στη γλώσσα πηγής με μεταφορά, στον τομέα των ημιαγωγών, του κοινού όρου chip που σημαίνει πελεκούδι (Μηχανισμός σχηματισμού β) για να υποδηλώσει ολοκληρωμένο κύκλωμα με τη μορφή λεπτής ορθογώνιας φέτας ημιαγωγού. Στα Γαλλικά ο ισοδύναμος όρος σχηματίστηκε με ανάλογο μηχανισμό με πρόσδοση μιας επιπλέον σημασίας στον κοινό όρο puce (= ψύλλος). Στα Ελληνικά, η ΜΟΤΟ εφάρμοσε ανάλογο μηχανισμό με πρόσδοση μιας επιπλέον σημασίας στον κοινό αρχαιοελληνικό όρο πλινθίο (= τουβλάκι). Ο νεολογισμός αυτός έδωσε τη δυνατότητα να αποδοθούν με επιτυχία όροι όπως: one-chip {επίθ.} chip-carrier {ουσ.} multichip {ουσ.} multichip {επίθ.} multichip module multichip technology on-chip processing μονοπλίνθιος πλινθιοβάση πολυπλινθίο πολυπλίνθιος, πολυπλινθιακός πολυπλίνθιο δομοστοιχείο πολυπλινθιακή τεχνολογία επιπλίνθια επεξεργασία. Παράδειγμα 5. software {ουσ.} = λογισμικό software {επίθ.} = λογισμικός hardware {ουσ.} = υλισμικό hardware {επίθ.} = υλισμικός Στην περίπτωση του software η ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής), το 1985, βασιζόμενη στο Διεθνές Πρότυπο ISO 2382, ως γλώσσα πηγής δεν χρησιμοποίησε την Αγγλική αλλά τη Γαλλική (όπου ο νεολογισμός logiciel από την ελληνική ρίζα λογικ-) και δημιούργησε το νεολογισμό λογισμικό ο οποίος έγινε ευρέως αποδεκτός). Η πρότασή της υλικό για τον όρο hardware (materiel), όμως, δεν είχε την ίδια επιτυχία. Πρόσφατα με πρωτοβουλία των ΜΟΤΟ και ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 και δημόσια ψηφοφορία που διενέργησε η ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας) καθιερώθηκε ο νεολογισμός υλισμικό κατ αναλογίαν προς το λογισμικό, διευκολύνοντας έστι την απόδοση πλήθους απλών και σύμπλοκων όρων που περιλαμβάνουν τον όρο hardware. Παράδειγμα 6. interoperability = διαλειτουργικότητα (Βλέπε Παράδειγμα Μηχανισμού γ) interoperability = (inter - oper-ate, -ab-le - -il-i-ty) διαλειτουργικότητα (δια - λειτουργώ, -ικό-ς -τητα) Στην περίπτωση αυτήν η ΜΟΤΟ υιοθέτησε ανάλογο μηχανισμό σχηματισμού χρησιμοποιώντας το μόριο δια- (= μεταξύ), τη ρίζα λειτ- του ρήματος λειτουργώ, την επιθετική παραγωγική κατάληξη - ικος και στη συνέχεια την παραγωγική κατάληξη -τητα του αντίστοιχου ουσιαστικού οπότε προέκυψαν οι νεολογισμοί διαλειτουργικός (επίθετο) και διαλειτουργικότητα (ουσιαστικό).

16 16 Προβλήματα από τη μη εφαρμογή του Αναλογικού Κανόνα: Παράδειγμα 1. block = ομάδα δεδομένων (πριν από την αναθεώρηση) πλοκάδα (μετά την αναθεώρηση) Στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας Πληροφοριών, οι Ομάδες ΜΟΤΟ και ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν την αρχική απόδοσή τους ομάδα δεδομένων για τον αγγλικό όρο block (= ομάδα δυφίων, δυφιοσυλλαβών, στοιχειοσειρών ή εγγραφών που αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο), γιατί υπήρχε μεγάλη σύγχυση με τον όρο ομάδα (= group) που χρησιμοποιείται συχνά στο ίδιο πλαίσιο εφαρμογής. Η καθιέρωση του μονολεκτικού νεολογισμού πλοκάδα (μεταφορική χρήση του αρχαιοελληνικού πλοκάς), πέρα από την αξιοσημείωτη μορφολογική ομοιότητα προς τον όρο block, έδωσε τη δυνατότητα χρήσης και του επιθέτου πλοκαδικός καθώς και του επιρρήματος πλοκαδικά και διευκόλυνε σημαντικά την απόδοση ολόκληρου υποσυστήματος απλών και σύμπλοκων όρων που περιέχουν τον όρο block. Παράδειγμα 2. essential requirements = βασικές απαιτήσεις (παλαιότερα σε Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης) ουσιώδεις απαιτήσεις (σε πρόσφατες Οδηγίες) Η έννοια των essential requirements οριζόταν πλήρως στις σχετικές Οδηγίες (τις λεγόμενες Οδηγίες της Νέας Προσέγγισης) και ήταν το λιγότερο ατυχής η ελεύθερη απόδοσή τους με τον ορο βασικές απαιτήσεις (του οποίου αντίστοιχος όρος της γλώσσας πηγής είναι basic requirements που χρησιμοποιείται (10) με άλλο νόημα και αποδίδεται σωστά ως βασικές απαιτήσεις). Η ΜΟΤΟ ήταν από τους πρώτους που επισήμανε το πρόβλημα και είναι ευχάριστο το γεγονός ότι σε νεότερα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ενωσης χρησιμοποιείται η απόδοση ουσιώδεις απαιτήσεις (σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα). Παράδειγμα 3. check {ρήμα} = ελέγχω, εξελέγχω check {ουσ.} = έλεγχος, εξέλεγχος control {ρήμα} = ελέγχω control {ουσ.} = έλεγχος Στο ίδιο πλαίσιο εφαρμογής, των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας Πληροφοριών, χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα οι όροι check και control και η απόδοση (αρχικά) του πρώτου ως ελέγχω (έλεγχος), με σημασία όμως του ερευνώ και επιβεβαιώνω ότι μια παράμετρος π.χ. έχει την τιμή που πρέπει, δημιουργούσε πλήρη σύγχυση διότι εκλαμβανόταν ως απόδοση του control δηλαδή παρακολουθώ συνεχώς και αν χρειατεί επεμβαίνω και διορθώνω. Η απόδοση εξελέγχω (εξέλεγχος) είναι απόλυτα επιτυχής (11) και έλυσε το πρόβλημα. Παράδειγμα 4. level = επίπεδο, στάθμη layer = στάθμη, στρώμα plane = επίπεδο. Τούτοι οι τρεις όροι χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στο ίδιο πλαίσιο εφαρμογής των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και ιδιαίτερα στα Ψηφιακά Δίκτυα Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) και στη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI) με σαφώς διαφορετικές έννοιες. Μόνο που ο τρίτος (plane) εμφανίστηκε χρονικά τελευταίος. Η ΜΟΤΟ αντιμετώπισε αμέσως το πρόβλημα κρίνοντας ως απαράδεκτες τις αρχικές αποδόσεις του level με επίπεδο και του layer με στάθμη και είναι φανερό γιατί. Με εφαρμογή του ανάλογου μηχανισμού (Μηχανισμός σχηματισμού β) υιοθετήθηκαν οι αναμφίσημοι όροι: στάθμη, στρώμα

17 17 και επίπεδο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε τεχνικά/επιστημονικά κείμενα η απόδοση του αγγλικού όρου level με τον ελληνικό επίπεδο (δηλ. με εφαρμογή του Μηχανισμού β στον κοινό όρο επίπεδο) καλό είναι να αποφεύγεται, δεδομένου ότι είναι λανθασμένη και η κοινή απόδοση του level ως επίπεδο. Θα ήταν σωστή η απόδοση οριζόντιο επίπεδο που δεν είναι άλλη από τη στάθμη. Παράδειγμα 5. condition = κατάσταση, συνθήκη mode = κατάσταση, τρόπος state = κατάσταση status = κατάσταση, στάτο Τούτοι οι τέσσερις όροι χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στο ίδιο πλαίσιο εφαρμογής των Τηλεπικοινωνιών με σαφώς διαφορετικές έννοιες. Δεδομένου ότι οι παραπάνω όροι αποτελούν συνθετικά πολλών άλλων όρων η διατήρηση συνωνυμιών στην περίπτωση αυτή κρίθηκε ορολογικά καταστροφική, έτσι η ΜΟΤΟ κατάργησε την ισοπεδωτική απόδοση κατάσταση για τους τρεις και την καθιέρωσε μόνο για τον όρο state της γλώσσας πηγής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε ό,τι αφορά την απόδοση στάτο έχουμε να παρατηρήσουμε ότι όταν σε κλασικά και έγκυρα Λεξικά της Ελληνικής Γλώσσας υπάρχει ήδη μια καταγραμμένη ελληνική απόδοση ενός ξενόγλωσσου όρου ανεξάρτητα από το μηχανισμό σχηματισμού της, η χρήση της απόδοσης αυτής ειναι αναντίρρητα προτιμητέα από τη χρήση αυτούσιου του ξενόγλωσσου όρου. Μ αυτό το σκεπτικό, η ΜΟΤΟ (τουλάχιστο για τις Τηλεπικοινωνίες) χρησιμοποιεί τις αποδόσεις των ακόλουθων (Λατινικής προέλευσης) όρων του Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ (11) : Ξενόγλωσσος Ορος (Ενικός Πληθυντικός) Ελληνικός Ορος (Ενικός Πληθυντικός) consortium consortia κονσόρτιο κονσόρτια forum fora φόρο φόρα status statuses στάτο στάτα. 5 Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΟΡΟΛΟΓΟΥ Κλείνοντας τούτη την εργασία απευθύνομαι στους ονοματοθέτες κάθε συγκεκριμένου τομέα ή θεματικού πεδίου, στα μέλη των Επιτροπών/Ομάδων που καλούνται να επιλύσουν τα προβλήματα της σύγχρονης Ελληνικής Ορολογίας έχοντας πολλές φορές όχι μόνο ελάχιστη βοήθεια αλλά και ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους. Οι ακόλουθες διαπιστώσεις/επισημάνσεις θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμες αποτελώντας το Δεκάλογο του Ελληνα Ορολόγου. 1. Η μία και ενιαία Ελληνική Γλώσσα (από τον Ομηρο μέχρι σήμερα) έχει τον πλούτο να περιγράψει λεπτές αποχρώσεις και να καλύψει διαστάσεις που ίσως είναι αδύνατο να εκφραστούν τέλεια σε άλλες γλώσσες. Αυτό που χρειάζεται είναι επίμονη και πολλές φορές επίπονη αναζήτηση στις υπάρχουσες πηγές με σύγχρονα μέσα και εφαρμογή των σύγχρονων αρχών και μεθόδων ορολογίας.

18 18 2. Το βάθος και το πλάτος της αναζήτησης για τη δημιουργία κατάλληλου ελληνικού όρου είναι ευθέως ανάλογο του διατιθέμενου χρόνου που δυστυχώς είναι μικρός και μικραίνει όλο και περισσότερο. 3. Με γλώσσα πηγής την Ελληνική (όταν δηλαδή η γλώσσα στην οποία πρόκειται να ονοματοδοτηθεί μια νέα έννοια για πρώτη φορά στον κόσμο είναι τα Ελληνικά) πρέπει να τεθεί στη διάθεσή μας ο ορισμός της έννοιας μέσω άλλων εννοιών που είναι ήδη γνωστές. Το έργο μας τότε είναι η επιλογή κατάλληλου μηχανισμού σχηματισμού και η πρωτογενής δημιουργία ελληνικού όρου. 4. Με γλώσσα στόχου την Ελληνική (όταν δηλαδή επιζητείται ελληνική απόδοση εισαγόμενου όρου με τον οποίο έχει πρωτογενώς ονοματοδοτηθεί μια νέα έννοια σε άλλη γλώσσα ως γλώσσα πηγής) τα πλήρη στοιχεία που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας είναι: ο ορισμός της έννοιας μέσω άλλων εννοιών που είναι ήδη γνωστές, ο ξενόγλωσσος όρος και ο μηχανισμός σχηματισμού του ξενόγλωσσου όρου. Η χρήση του Αναλογικού Κανόνα έρχεται τότε να βοηθήσει το έργο μας: Ως πρώτο βήμα της αναζήτησής μας είναι η εφαρμογή ανάλογου μηχανισμού σχηματισμού προς εκείνον της γλώσσας πηγής. 5. Περίπτωση Μηχανισμού α: Σχηματίζουμε ελληνικό σύνθετο όρο από γνωστούς ελληνικούς όρους σε σωστή συντακτική σχέση μεταξύ τους η οποία αντανακλά τη λεκτική περιγραφή του ορισμού. 6. Περίπτωση Μηχανισμού β: Δημιουργούμε έναν ελληνικό νεολογισμό μεταφέροντας έναν ελληνικό όρο από άλλο θεματικό πεδίο και προσδίδοντας σ αυτόν μία ακόμα σημασία, δηλαδή τη νέα έννοια. 7. Περίπτωση Μηχανισμού γ: Δημιουργούμε έναν ελληνικό νεολογισμό σχηματίζοντας μια νέα ελληνική λέξη (με σύνθεση και/ή παραγωγή) που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ως τώρα. 8. Περίπτωση Μηχανισμού δ: Δημιουργούμε έναν ελληνικό νεολογισμό με δανεισμό του ξενόγλωσσου όρου ή του ισοδύναμου όρου άλλης γλώσσας ως γλώσσας πηγής και προσαρμογή του στο σύστημα της Ελληνικής Γλώσσας.

19 19 Σε μερικές περιπτώσεις (όπως π.χ. σε ονόματα μονάδων μέτρησης) επιτρέπεται και η απλή μεταγραφή του ξενόγλωσσου όρου στο ελληνικό αλφάβητο. 9. Ελλείψει ορισμού ή έστω και λιγότερο αυστηρής περιγραφής ή ελλείψει χρόνου για ανεύρεση ορισμού/περιγραφής μπορούν: να χρησιμοποιηθούν τα τυχόν υπάρχοντα συμφραζόμενα να χρησιμοποιηθεί τυχόν υπάρχουσα αντιστοιχία ισοδύναμων όρων και σε άλλες γλώσσες εκτός από τη γλώσσα πηγής. Στην περίπτωση αυτή συχνά διαφαίνεται και ο μηχανισμός σχηματισμού του ξενόγλωσσου όρου και επομένως η χρήση του Αναλογικού Κανόνα μπορεί να βοηθήσει το έργο μας. Αν δεν παρέχεται καμιά άλλη πληροφορία, εκτός από τον ξενόγλωσσο όρο και το σχετικό θεματικό πεδίο, τότε αν πρέπει να αποδώσουμε τον όρο (ενδεχομένως και με εφαρμογή του Αναλογικού Κανόνα) θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη και με σαφή επίγνωση ότι με την πρώτη ευκαιρία θα πρέπει να επανεξετάσουμε την απόδοση αφού αποκτήσουμε τα απαραίτητα προαναφερόμενα στοιχεία. 10. Τέλος, πρέπει να γίνει πεποίθησή μας το σύνθημα της ΜΟΤΟ: Κι ένας αδόκιμος ελληνικός όρος είναι καλύτερος από καθόλου Ελληνικό όρο. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (1) International Standard ISO 1087:1990 "Vocabulary of Terminology" (2) G.Langley "Telephony s Dictionary", Telephony Publishing Corporation, USA, 1986 (3) ΕΛΟΤ ΕΝ Γενικοί όροι και ορισμοί τους για την τυποποίηση και τις συναφείς δραστηριότητες, ΕΛΟΤ, 1997 (4) International Standard ISO 704 "Principles and methods of terminology" (5) Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 402 "Αρχές και μέθοδοι Ορολογίας" (6) Βαλεοντής Κ. "Προβλήματα της τεχνικής ορολογίας", Πρακτικά Διημέρου Ορολογίας 11 και 12 Νοεμβρίου 1992, ΤΕΕ, Αθήνα (7) ΜΟΤΟ "Ενιαίο Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Εκδοση 4η, Τεύχος Α Αγγλοελληνικό Λεξιλόγιο, Αθήνα, ΟΤΕ, Οκτώβριος 1995 (8) ΜΟΤΟ "Ενιαίο Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Εκδοση 4η, Τεύχος Β Συγκεντρωτικό Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων και Συντομογραφιών, Αθήνα, ΟΤΕ, Απρίλιος 1997 (9) Βαλεοντής Κ. "Ανάλυση των βασικών αρχών της Τεχνικής Ορολογίας" Αθήνα, ΕΛΟΤ, (10) European Commission EPHOS Module "Document Formats for Open Exchange, (11) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Δ. Μέγα Λεξικόν Ολης της Ελληνικής Γλώσσης, 1964.

20 20 (12) Φιλόπουλος Β.Α. Διαπίστευση Εργαστηρίων Ακουστικής, Πρακτικά Συνεδρίου Ακουστική 86, Αθήνα, ΕΑΚΕ, 1986, σ Κ. Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ, Τεχνικός Υπεύθυνος της ΜΟΤΟ (Μόνιμης Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας ΟΤΕ ΕΛΟΤ), της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 Ορολογία Πληροφορικής, της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ80/ΟΕ1 Ορολογία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση, Γενικός Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ (Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας) και Πρόεδρος του ΓΕΣΥ (Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου) της ΕΛΕΤΟ. Διεύθυνση: Καραμανλάκη ΑΘΗΝΑ Αρ. Τηλεφ.: , Αρ. Τηλεομ.: Ηλ.Ταχ.:

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Ορολογία Πληροφορικής Ο Ε Λ Ο Τ Ε 48 Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.0, 2 η Έκδοση Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου (ΣΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ Κώστας Βαλεοντής Κατερίνα Ζερίτη Αννα Νικολάκη ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 1999 (Κενή σελίδα) 2 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση ορολογίας: Το Υπόδειγμα της Μόνιμης Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ) 1

Τυποποίηση ορολογίας: Το Υπόδειγμα της Μόνιμης Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ) 1 Τυποποίηση ορολογίας: Το Υπόδειγμα της Μόνιμης Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ) 1 Κ. Βαλεοντής Το σύνθημα της ΜΟΤΟ: Για έννοιες σωστούς φορείς της γνώσης, για λέξεις γνήσια μέλη της γλώσσας, για

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: ISDN Συνδρομητική πρόσβαση Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναπαράσταση δεδομένων Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Τύποι δεδομένων 2 Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα ζήτημα που ανακύπτει συχνά κατά τη διεργασία της ελληνικής οροδοσίας/ονοματοδοσίας, πρωτογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο ASCII Unicode - HTML. Κωδικοποίηση ASCII / Unicode HTML

Κείμενο ASCII Unicode - HTML. Κωδικοποίηση ASCII / Unicode HTML Κείμενο ASCII Unicode - HTML Κωδικοποίηση ASCII / Unicode HTML Κείμενο και Τυπογραφία Αναπαράσταση κειμένου Αρχικά οι ανάγκες των προγραμμάτων απαιτούσαν ένα περιορισμένο σύνολο κωδικοποιημένων χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 1, Έλενα Μάντζαρη Γλωσσολόγος, Αν. Γ.Γραμματέας ΕΛΕΤΟ Abstract Terminology

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Βασική Χαρτογράφηση: Η Διαδικασία Μετασχηματισμού Basic Mapping: The Transformation Process 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στόχοι Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ)

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) Αυτή η ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου περιέχει τα ακόλουθα: - που βρίσκεται το επίπεδο δικτύου - ποιός είναι ο ρόλος του - ποιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, Ε. Καραγιώργη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 Η ανάγκη της τυποποίησης 2 / 33 Το μοντέλο στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής δικτύου, του διεθνή οργανισμού τυποποίησης (ISO) 3 / 33 Μοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Μετάφρασης

Στρατηγικές Μετάφρασης Στρατηγικές Μετάφρασης Αγγλικών Στρατιωτικών Νεολογισμών στα Ελληνικά Γεώργιος Δαμασκηνίδης (EdD) Εξωτερικός Συνεργάτης ΑΠΘ 10ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Περίγραμμα Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ: Κυκλικός Έλεγχος Πλεονασμού CRC codes Cyclic Redundancy Check codes Ο μηχανισμός ανίχνευσης σφαλμάτων στις επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω:

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Σημειώσεις Δικτύων Αναλογικά και ψηφιακά σήματα Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 52 Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική Μετάφραση-Προσαρμογή: Ευγενία Κώνστα, Χημικός PhD Πρωτότυπος τίτλος: Traceability in Laboratory Medicine Clinical

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Αναπαράσταση Πληροφορίας Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Δεδομένα και πληροφορία Δεδομένα είναι ένα σύνολο διακριτών στοιχείων σχετικά με ένα συμβάν ή μια διαδικασία χωρίς κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές http://courseware.mech.ntua.gr/ml23021/ 6 ο Μάθημα Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ E-mail: leo@mail.ntua.gr URL: http://users.ntua.gr/leo 1 Στα προηγούμενα μaθήματα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σηµάτων

Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σηµάτων Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σηµάτων Τα σύγχρονα συστήµατα επικοινωνίας σε πολύ µεγάλο ποσοστό διαχειρίζονται σήµατα ψηφιακής µορφής, δηλαδή, σήµατα που δηµιουργούνται από ακολουθίες δυαδικών ψηφίων. Τα

Διαβάστε περισσότερα

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται:

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: ::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: Η κατανόηση του κειμένου. Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Εισαγωγή Με τη βοήθεια επικοινωνιακού σήματος, κάθε μορφή πληροφορίας (κείμενο, μορφή, εικόνα) είναι δυνατόν να μεταδοθεί σε απόσταση. Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Control Systems Laboratory Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης:

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης: Ορολογία bit (binary digit): δυαδικό ψηφίο. Τα δυαδικά ψηφία είναι το 0 και το 1 1 byte = 8 bits word: η θεμελιώδης μονάδα σύμφωνα με την οποία εκπροσωπούνται οι πληροφορίες στον υπολογιστή. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα

Αριθμητικά Συστήματα Αριθμητικά Συστήματα Οργάνωση Δεδομένων (1/2) Bits: Η μικρότερη αριθμητική μονάδα ενός υπολογιστικού συστήματος, η οποία δείχνει δύο καταστάσεις, 0 ή 1 (αληθές η ψευδές). Nibbles: Μονάδα 4 bit που παριστά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Tο ύφος........ γραφής! Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Περιεχόµενα - Κωδικοποιήσεις - Αριθµητικά Συστήµατα 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Είπαµε ότι είναι, µία Ηλεκτρονική Μηχανή, που δουλεύει κάτω από τον έλεγχο εντολών αποθηκευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Λέξεις και νόημα Η γλώσσα αποτελείται από λέξεις. Η λέξη είναι το μικρότερο τμήμα της γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 9ο Aντώνης Σπυρόπουλος Σφάλματα στρογγυλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ αναλογικού σήματος FM και αποκωδικοποίηση ψηφιακού σήματος RDS. Τσίρος Γεώργιος, Φυσικός. Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα Φυσικής 2014 1/37 Δομή παρουσίασης 1) Εισαγωγή 2) Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής Plural form in Greek terms Kostas Valeontis 1 Εισαγωγή Στην Ορολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κεφάλαιο 10 : Κωδικοποίηση καναλιού Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα Ομιλίας Απόσταση και βάρος Hamming Τεχνικές και κώδικες ανίχνευσης &

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς

VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς Δ. Καμπυλαυκάς, Δρ ΗΜ Ε-mail: dimitris.kabilafkas@ieee.org ΤΕΕ-ΕΜΗΕΤ: ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες τάσεις στις Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Αιχμής 1 VoIP: ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ?? IP : υπήρχε από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

! Δεδομένα: ανεξάρτητα από τύπο και προέλευση, στον υπολογιστή υπάρχουν σε μία μορφή: 0 και 1

! Δεδομένα: ανεξάρτητα από τύπο και προέλευση, στον υπολογιστή υπάρχουν σε μία μορφή: 0 και 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 5-6 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης:

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης: Ορολογία bit (binary digit): δυαδικό ψηφίο. Τα δυαδικά ψηφία είναι το 0 και το 1 1 byte = 8 bits word: η θεμελιώδης μονάδα σύμφωνα με την οποία εκπροσωπούνται οι πληροφορίες στον υπολογιστή. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα