ΠΡΟΣ : Διαύγεια ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ KOΣΜΗΤΕΙΑ Τηλέφ. (Εσωτ.): 4217 ΚΟΙΝ : Φ.391/20/10627 Σ Βάρη,22 Μαΐου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ : Διαύγεια ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ KOΣΜΗΤΕΙΑ Τηλέφ. (Εσωτ.): 4217 ΚΟΙΝ : Φ.391/20/10627 Σ. 1068 Βάρη,22 Μαΐου 2014"

Transcript

1 ΠΡΟΣ : Διαύγεια ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ KOΣΜΗΤΕΙΑ Τηλέφ. (Εσωτ.): 4217 ΚΟΙΝ : Φ.391/20/10627 Σ Βάρη,22 Μαΐου 2014 ΘΕΜΑ : Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Φυσική (Ατομική Πυρηνική) με ειδίκευση στη Θεωρητική Ατομική Πυρηνική Φυσική Χαμηλών Ενεργειών» ΣΧΕΤ : Α. ΦΕΚ 817/ τ. Γ / Β. Πρακτικό υπ αριθμ. 6/ 25 Σεπ Ακαδημαϊκής Συνέλευσης Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 1. Το Νόμο 3187/2003 (ΦΕΚ 233/τ. Α /2003) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α /2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την προκήρυξη, λόγω αιτήματος για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, μίας θέσης ΔΕΠ στον Τομέα Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Φυσική (Ατομική Πυρηνική) με ειδίκευση στη Θεωρητική Ατομική Πυρηνική Φυσική Χαμηλών Ενεργειών» (ΦΕΚ 817/ τ. Γ / ). 4. Την απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων της υπ αριθμ. 6/ 25 Σεπ Α.Σ. για την κατάρτιση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και το υπ αριθμ. πρωτ. 2431/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. «Εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο ''Σύγχρονη Φυσική (Ατομική-Πυρηνική) με ειδίκευση στη θεωρητική Ατομική- Πυρηνική Φυσική Χαμηλών Ενεργειών'' του Μητρώου της Α.ΔΙ.Π.» 5. Την απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων της υπ αριθμ. 6/ 25 Σεπ Α.Σ. για τη συγκρότηση ειδικών επταμελών επιτροπών Επιλογής/Εξέλιξης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι τον ορισμό Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Φυσική (Ατομική Πυρηνική) με ειδίκευση στη Θεωρητική Ατομική Πυρηνική Φυσική Χαμηλών Ενεργειών» ως ακολούθως: 1

2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ) ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) Από το μητρώο εσωτερικών μελών: Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμ. Αιτιολόγηση ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Φυσική (Ατομική Πυρηνική) με έμφαση ΣΧΟΛΗ στη θεωρία δυναμικών ατομικής-πυρηνικής χαμηλών ενεργειών στις ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ στρατιωτικές εφαρμογές (ΦΕΚ διορισμού: Γ 724/ ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. Λιόλιου περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στη θεωρία δυναμικών ατομικήςπυρηνικής χαμηλών ενεργειών στις στρατιωτικές εφαρμογές, την πυρηνική αστροφυσική και τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. Λιόλιου θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 2) Από το μητρώο εξωτερικών μελών της ημεδαπής: 2

3 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ) Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρητική Πυρηνική Φυσική (ΦΕΚ διορισμού: B 483/ ). Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. Μπονάτσου περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στις τεχνικές των μποζονικών απεικονίσεων, τα συλλογικά πρότυπα πυρήνων, το δυναμικό οπτικού προτύπου, τις κβαντικές ομάδες και τις εφαρμογές τους σε πυρήνες και ατομικά συσσωματώματα καθώς και τις συμμετρίες κρίσιμου σημείου σε ατομικούς πυρήνες. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. Μπονάτσου θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΡΑΛΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ) Γνωστικό αντικείμενο: Πυρηνική Φυσική Υψηλών Ενεργειών (ΦΕΚ διορισμού: Γ 120/ ). Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. Γέραλη περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στην μελέτη και ανάπτυξη ανιχνευτικών διατάξεων και καλορίμετρων για την ανάλυση δεδομένων στα σύγχρονα πειράματα σωματιδιακής φυσικής του CERN. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. Γέραλη θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 3

4 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤ ΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γνωστικό αντικείμενο: Πειραματική Πυρηνική Φυσική (ΦΕΚ διορισμού: Γ 621/ ) Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. Στυλιάρη περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στον χώρο της φασματοσκοπίας εξωτικών πυρήνων, βαρέων ιόντων και αδρονίων, με εμπειρία στην ανάπτυξη και δοκιμή ανιχνευτικών διατάξεων. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. Στυλιάρη θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γνωστικό αντικείμενο: Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές (ΦΕΚ διορισμού: Γ 700/ ). Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. Ασλάνογλου περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στη μελέτη πυρηνικών αντιδράσεων, την φασματοσκοπία πυρήνων και την ανάπτυξη ανιχνευτικών διατάξεων. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. Ασλάνογλου θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 4

5 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ Γνωστικό αντικείμενο: Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος (ΦΕΚ διορισμού: Γ 63/ ) Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. Τσαμπάρη περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στη μελέτη πυρηνικών αντιδράσεων με νετρόνια, αντιδράσεων σύντηξης ελαφρών-βαρέων ιόντων καθώς και στη μελέτη μετρήσεων ραδιενέργειας σε θαλάσσιο περιβάλλον. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. Τσαμπάρη θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 3) Από το μητρώο εξωτερικών μελών της αλλοδαπής 7. IOANNIS GIOMATARIS INSTITUT DE RECHERCHES SUR LES LOIS FONDAMENTALES DE L UNIVERS, CEA SACLAY, FRANCE RESEARCH DIRECTOR Επιστημονική Περιοχή: Πυρηνική φυσική. Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. Giomataris περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στη φυσική νετρίνων χαμηλής ενέργειας, στην ανάπτυξη και δοκιμή πυρηνικών ανιχνευτικών διατάξεων, στην εφεύρεση πυρηνικών οργάνων και μεθόδων μέτρησης καθώς και στην έρευνα σκοτεινής ύλης. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. Giomataris θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 5

6 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1 Αναπληρωματικά μέλη από την Ημεδαπή Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Αιτιολόγηση ΡΟΖΑ ΖΑΝΝΗ - ΒΛΑΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο: Πειραματική Πυρηνική Φυσική (ΦΕΚ διορισμού: Γ 466/ ). Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο της κ. Ζάννη- Βλαστού περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στη φασματοσκοπία πυρήνων, τις πυρηνικές αντιδράσεις, τις εφαρμογές πυρηνικών μεθόδων στον χαρακτηρισμό υλικών και την χρήση πυρηνικών μεθόδων φυσικής για περιβαλλοντικές μελέτες. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο της κ. Ζάννη-Βλαστού θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 6

7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γνωστικό αντικείμενο: Πειραματική Πυρηνική Φυσική (ΦΕΚ διορισμού: Γ 72/ Τ. ΝΠΔΔ) Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. Παπαδόπουλου περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στη φασματοσκοπία πυρήνων, τις πυρηνικές αντιδράσεις, τις εφαρμογές πυρηνικών μεθόδων στον χαρακτηρισμό υλικών και την χρήση πυρηνικών μεθόδων φυσικής για περιβαλλοντικές μελέτες. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. Παπαδόπουλου θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γνωστικό αντικείμενο: Πειραματική Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική (ΦΕΚ διορισμού: 7/ Τ. ΝΠΔΔ) Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. Παπανικόλα περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στη φασματοσκοπία πυρήνων, τις πυρηνικές αντιδράσεις, τη δομή πυρήνων και αδρονίνων καθώς και τη μελέτη επιταχυντικών διατάξεων. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. Παπανικόλα θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 7

8 ΕΛΕΝΗ ΦΛΩΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ Γνωστικό αντικείμενο: Ραδιο-οικολογία και ραδιολογική προστασία πληθυσμού και περιβάλλοντος σε κανονικές και έκτακτες καταστάσεις, με γνώση και εμπειρία σε αναλυτικές ραδιοχημικές μεθόδους και μεθόδους πυρηνικών και συμβατικών μετρήσεων ραδιονουκλιδίων στο περιβάλλον (ΦΕΚ διορισμού: Β 483/ ). Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο της κ. Φλώρου περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στη ραδιενέργεια περιβάλλοντος και στις πυρηνικές και συμβατικές μεθόδους μέτρησης ραδιονουκλιδίων στο περιβάλλον. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο της κ. Φλώρου θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. ΜΕΤΑΞΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική Ακτινοβολιών και Ισοτόπων (ΦΕΚ διορισμού: Γ 918/ ). Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο της κ. Μανωλοπούλου περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στη μεταστοιχείωση πυρηνικών καταλοίπων, τη φυσική ακτινοβολιών καθώς και τη μελέτη ανίχνευσης κοσμικής ακτινοβολίας. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο της κ. Μανωλοπούλου θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 8

9 ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γνωστικό αντικείμενο: Δοσιμετρία -Ανιχνευτές Ιχνών (ΦΕΚ διορισμού: Γ 1097/ ). ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. Σαββίδη περιλαμβάνει αρκετές εργασίες που αφορούν την ανίχνευση και δοσιμετρία νετρονίων καθώς και μετρήσεις των ενεργών διατομών πυρηνικών αντιδράσεων με νετρόνια. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. Σαββίδη θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 2 Αναπληρωματικά μέλη από την αλλοδαπή CHRISTIAN ILIADIS UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, USA. PROFESSOR Επιστημονική Περιοχή: Πυρηνική φυσική, Πυρηνική Αστροφυσική Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. C. Iliadis περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στο θεωρητικό και πειραματικό υπολογισμό ενεργών διατομών σκέδασης πυρηνικών αντιδράσεων που σχετίζονται με φαινόμενα που αφορούν την πυρηνική νουκλεοσύνθεση και την παραγωγή ενέργειας στους αστέρες. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. C. Iliadis θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 9

10 NICOLAS ALAMANOS INSTITUT DE RECHERCHES SUR LES LOIS FONDAMENTALES DE L UNIVERS, CEA SACLAY, FRANCE. RESEARCH DIRECTOR Επιστημονική Περιοχή: Πυρηνική φυσική Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. N. Alamanos περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στις πυρηνικές αντιδράσεις σύνθετου πυρήνα, την μελέτη εκπομπής ακτίνων γ μεγάλης ενέργειας, την μελέτη πυρηνικών γιγασυντονισμών καθώς και τη μελέτη αντιδράσεων σύντηξης εξωτικών πυρήνων. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. Ν. Alamanos θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. HARALABOS TSERTOS UNIVERSITY OF CYPRUS, DEPARTMENT OF PHYSICS PROFESSOR Επιστημονική Περιοχή: Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές. Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το ερευνητικό έργο του κ. Τσέρτου περιλαμβάνει αρκετές εργασίες στις πυρηνικές αντιδράσεις βαρέων ιόντων, τη φασματοσκοπία, την κβαντική ηλεκτροδυναμική ισχυρών πεδίων, τη μελέτη νέων σωματιδίων και εξωτικών πυρήνων και τη ραδιενέργεια περιβάλλοντος. Το συγγραφικό και γενικότερα το επιστημονικό έργο του κ. Τσέρτου θεωρήθηκε από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Ακριβές αντίγραφο Υπτγος Χρήστος Καρυώτης Μαγουλάς Δημήτριος Διοικητής ΜΥ Ε βαθμού 10

11 11

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Κ.A. Kάλφας, D.Phil.

Έρευνα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Κ.A. Kάλφας, D.Phil. Η Πυρηνική Φυσική ως Εφαρµοσµένη Έρευνα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Κ.A. Kάλφας, D.Phil. ΦΥΣΙΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

http://gradstudy.physics.uoc.gr

http://gradstudy.physics.uoc.gr ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MSc, PhD) 2014-15 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii Πανεπιστημιακό ημερολόγιο - iv Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή - v Το Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος» Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν.

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 25/02/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την µε αρ. πρωτ. 100/2014-17 της 14/01/2015 απόφαση, αποτελούµενη από τον Δρ Σ. Κακαµπάκο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη 3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας -Σπουδές... 5 Απορρόφηση Αποφοίτων Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα