1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α."

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30/04/2015 Αρ. πρωτ.: 3243 Θέµα: Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας σε µέλη του Κύριου ιδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ...Α. για τις ανάγκες προγραµµάτων του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης Ο ιευθυντής του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), έχοντας υπ όψιν : 1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α." β) του άρθρου 57 παρ. 1 περίπτωση ια του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011) «Θεσµικό πλαίσιο των προτύπων πειραµατικών σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση Ι.Τ.Υ. και εκδόσεων ιόφαντος και άλλες διατάξεις», 2. Tις προτάσεις των υπευθύνων προγραµµάτων του ΙΝ.ΕΠ. Αποφασίζουµε Αναθέτουµε καθήκοντα διδασκαλίας στα εκπαιδευτικά προγράµµατα του ΙΝ.ΕΠ., για τη χρονική περίοδο από 1/5/2015 εως 31/05/2015, στα παρακάτω µέλη του µητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ...Α., υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 81026Μ Μ Ρ Ο Ο15 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕ ΤΟ SESAM ANALYSIS ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕ ΤΟ SESAM ANALYSIS ιαχείριση συγκρούσεων και διαµεσολάβηση στον εργασιακό χώρο Αρχές αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ δηµοσίων υπαλλήλων - πολιτών Κατανοµή ρόλων σε οµάδες. Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων Ηγεσία και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού στους δηµόσιους οργανισµούς. Παρακίνηση-αξιολόγηση εργαζοµένων Ασύγχρονη εκπαίδευση στην Ηγεσία - ιαχείριση Οµάδας Ασύγχρονη εκπαίδευση στην ενότητα Παρακίνηση και Συγκρούσεις Ασύγχρονη εκπαίδευση στην ενότητα Παρακίνηση, συγκρούσεις και αξιολόγηση Επισκόπηση σεµιναρίου - Παρουσίαση διαδικασίας αξιολόγησης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ Νοµοθεσία -Νοµοθετικό πλαίσιο, -Ηλεκτρονικός φάκελος, -Τύπος αρχείων Εισαγ. δεδοµένων στο ''Sesam Analysis''- Βασικοί Έλεγχ. -Εισαγ. δεδοµένων στο Sesam Analysis,- Excel,-Dbf,-Άνοιγµα πινάκων Sesam,-.dbc αρχεία,-βασικοί Έλεγχοι,-Εντολή Statistics,- Έλεγχος διπλών/πολλαπλών 1

2 ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 81035Ο Ο Ο Ο Ο Ο Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Κ Κ Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ELENXIS: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ELENXIS: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ELENXIS: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ELENXIS: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ELENXIS: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕΠΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕΠΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕΠΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εγγραφών/συναλλαγών,-έλεγχος συµφωνίας,-έλεγχος συνέχειας αρίθµ.,- Τρέχον υπόλοιπο,-προοδ. υπόλοιπο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΙΚΑ ΠΕ ΙΑ Λοιποί έλεγχοι - καταχωρητικά πεδία ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -Έναρξη ελέγχου -Ολοκλήρωση επαληθεύσεων 1ης ηµέρας -Έναρξη ελεγκτικών επαληθεύσεων -Υπόθεση σε διενέργεια - ηµιουργία φορολογιών -ΑΕΠ ΦΠΑ - ΑΕΠ ΚΒΣ -Ενηµέρωση ΗΦΥΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ CMT - ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ -Συµβιβασµός -Μερικός συµβιβασµός ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ: ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΑΕΠ ΦΠΑ ΑΕΠ ΦΠΑ -Οθόνη καταχώρησης παραβάσεων -ΑΕΠ ΦΠΑ -Έκθεση ελέγχου ΑΕΠ -Οθόνη ηµεροµηνιών ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ: ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ -Αποδεικτικά κοινοποίησης -Μηνυτήριες αναφορές ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΜΕΤ' ΕΛΕΓΧΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Μετ έλεγχο διαδικασία -Οριστικοποίηση - ιοικητική επίλυση -Προσφυγή-διακαστική διαδικασία -Ηλεκτρονική ενηµέρωση Βεβαιωθέντων ποσών ιαδικασίες έκδοσης, ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών Νόµος Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και ηλεκτρονικό έγγραφο Θεσµικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές Νόµος Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και ηλεκτρονικό έγγραφο ιαδικασίες έκδοσης, ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών Θεσµικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές ιαδικασίες έκδοσης, ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών Θεσµικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές Νόµος Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και ηλεκτρονικό έγγραφο Εφαρµογή της Ισότητας των φύλων στην εργασία: Εργαστήριο- Μελέτες περίπτωσης. Νοµολογία- Ανάλυση από τη σκοπιά του Συνηγόρου του Πολίτη Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων στην εργασία: Εργαστήριο-Μελέτες περίπτωσης. Νοµολογία-Ανάλυση από τη σκοπιά του Συνηγόρου του Πολίτη Έναρξη.Εισαγωγή-Αποτίµηση των αποτελεσµάτων της επιµόρφωσης των Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας σε θέµατα Ισότητας των φύλων Έργα, προγράµµατα, επιχειρησιακά σχέδια και Άξονες Στρατηγικής 2

3 ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Ρ15 ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT) ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Έναρξη - Παρουσίαση του προγράµµατος Α ΑΜ ΑΝΝΑ 80051Μ Μ Μ Μ Μ Ο Ο15 ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΠΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Έναρξη-Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµατος. ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑΡΞΗ - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ Έναρξη-Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµτος-παρουσίαση του Ε.Π. " ιοικητική Μεταρρύθµιση " Ανάλυση του τρόπου αναγραφής της ακίνητης περιουσίας (Φυσικών προσώπων) Επισκόπηση διηµερίδας 81041Ο Ο15 ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έναρξη- Ανάλυση του τρόπου αναγραφής της ακίνητης περιουσίας (Γενικά) Θέµατα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων 81041Ο Ο Ο15 ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανάλυση του τρόπου αναγραφής της ακίνητης περιουσίας (Νοµικών προσώπων) Θέµατα Ειδικού Φόρου Ακινήτων (offshore εταιρειών) Πρακτικά παραδείγµατα Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Α ΑΜΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 81027Τ15 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER 2008 ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Υπηρεσίες Καταλόγου-Ονοµάτων ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 81027Τ Τ Τ Μ Β Β Ρ Κ Ρ Ρ Μ15 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER 2008 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΠΙΚΗΣ Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα Windows Server-Εγκατάσταση Windows Server 2008-Υλοποίηση, ιαχείριση, Συντήρηση ικτυακής Υποδοµής Σύνθετη µορφοποίηση και οργάνωση εγγράφου Συγχώνευση αλληλογραφίας- Πρότυπα και οδηγοί δηµιουργίας προτύπων Αξιολόγηση της εξυπηρέτησης του πολίτη - Οδηγός Καλής Συµπεριφοράς των ηµοσίων Υπαλλήλων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων Στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας και Μέσα Άσκηση ηµοσιονοµικής Πολιτικής Χαρακτηριστικά και µετρήσεις των υδατικών πόρων Οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας στο Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ISO 50001: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ Ε.Σ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 80081Μ Μ Μ15 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ Ε.Σ - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 83033Μ15 ΕΝΑΡΞΗ 3

4 ΤΙΤΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΤΟΥΒΑ ΑΝΝΑ ΑΜΕΝΤΑ-ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ- ΕΙΡΗΝΗ 83033Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Ρ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ15 Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΦΘΟΡΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)-ΡΟΛΟΙ ΜΕΛΩΝ- ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ-ΗΓΕΣΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ιοικητική επικοινωνία και διαφάνεια - Κανόνες σύνταξης και έκδοσης δηµοσίων εγγράφων ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΦΘΟΡΑΣ Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των πολιτών και των δηµοσίων υπαλλήλων κατά τη µεταξύ τους επικοινωνία Έναρξη - Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµατος - Παρουσίαση του ΕΠ " ιοικητική Μεταρρύθµιση " ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Εθνικό πρόγραµµα για την ισότητα των φύλων και δηµόσιες πολιτικές: εφαρµογές και µελέτες περίπτωσης- Εργαστήρι επεξεργασίας και ανάλυσης δράσεων - Καλές πρακτικές Gender mainstreaming και πεδία δράσης: η οπτική του φύλου ως µεθοδολογία Αποτίµηση αποτελεσµάτων αρχικής επιµόρφωσης σε θέµατα ισότητας των φύλων: ανάλυση δεδοµένων, ανίχνευση δυσκολιών και αναγκών- Focus groups Έναρξη-Εισαγωγή. Παρουσίαση σκοπού και περιεχοµένου Εργαστηρίου Έναρξη-Εισαγωγή. Παρουσίαση σκοπού και περιεχοµένου Εργαστηρίου Αποτίµηση αποτελεσµάτων αρχικής επιµόρφωσης σε θέµατα ισότητας των φύλων: ανάλυση δεδοµένων, ανίχνευση δυσκολιών και αναγκών- Focus groups Η διασφάλιση της νοµιµότητας και της διαφάνειας µέσα από τη λειτουργία των Ανεξάρτητων ιοικητικών Αρχών και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων ιοικητική επικοινωνία και διαφάνεια - Κανόνες σύνταξης και έκδοσης δηµοσίων εγγράφων ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Έναρξη-Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµτος-παρουσίαση του Ε.Π. " ιοικητική Μεταρρύθµιση " ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)-ΡΟΛΟΙ ΜΕΛΩΝ- ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ-ΗΓΕΣΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 4

5 ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ- ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝ ΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΑΝ ΡΙΩΤΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80089Μ Τ Μ Μ Μ Μ Μ15 ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων Στρατηγικός Σχεδιασµός-Στοχοθεσία Εναρξη - Στόχοι και περιεχόµενο προγράµµατος Έναρξη του Προγράµµατος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος " ιοικητική Μεταρρύθµιση " ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (Ο.Π.Σ.Τ.) εξιότητες και οφέλη συνεργασίας και οµαδικής εργασίας Επίλυση συγκρούσεων, επικοινωνία και οµαδική συνεργασία-εργαστήριο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ία βίου µάθηση και εκπαίδευση ως παράγοντες παραγωγικότητας και αλλαγής Έναρξη - Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµατος Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού 80090Μ15 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Επικοινωνία ΑΝΤΥΠΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 81029Ρ Ρ Ρ Κ Κ Κ Ρ Ρ Ρ Ρ Μ15 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S) ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ- ΧΑΡΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αξιολόγηση-Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Ο ρόλος του τρίτου τοµέα στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής ένταξης ικτυωµένοι κοινωνικοί συντελεστές Θεσµικό πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση των υδατικών πόρων Ανάπτυξη συστηµάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων για τα υδατικά διαµερίσµατα της χώρας Σχέδια ιαχείρισης των υδατικών πόρων στα υδατικά διαµερίσµατα της χώρας Έναρξη-Περιεχόµενο και στόχοι Προγράµµατος Σύστηµα ιοίκησης µέσω στόχων : N.3230/2004 ΕΝΑΡΞΗ 83033Μ Μ15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 83033Μ Μ Τ15 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)-ΡΟΛΟΙ ΜΕΛΩΝ- ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ-ΗΓΕΣΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ιαχείριση αρχείων φακέλων, εκτυπώσεων 5

6 ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΙΣΤΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΛΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 82011Τ Τ Τ Τ Τ Τ Κ Κ Κ Κ Κ Τ Τ Ρ Ρ Ο Ο Β Μ15 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΠΙΚΗΣ Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΠΙΚΗΣ Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) Προβολή και εκτύπωση εγγράφου Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων Έλεγχος Ορθογραφίας και γραµµατικής Εισαγωγή στο Περιβάλλον του Μs Word ηµιουργία εντύπων Εισαγωγή στα Windows ΧP Έναρξη προγράµµατος - Σκοπός και στόχοι του Επιµορφωτικού Προγράµµατος Οι παρεµβάσεις των ιεθνών Οργανισµών στα εθνικά συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας Η τυποποίηση του Συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας στο Ελληνικό µοντέλο κοινωνικής προστασίας Έναρξη Προγράµµατος - Εισαγωγή, περιεχόµενο και στόχοι του Προγράµµατος. Παρουσίαση του ΕΚ Α και του ΕΠ " ιοικητική Μεταρρύθµιση " Η τυποποίηση του Συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας στο Ελληνικό µοντέλο κοινωνικής προστασίας Οργάνωση χρόνου και επικοινωνίας Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και αναζήτηση εγγράφων - Χρήση της τηλεοµοιοτυπικής αποστολής ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΡΟΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΚ του ΟΠΣΤ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση και Πρότυπες Υπηρεσίες για τον Πολίτη Πολιτικές για την εκπαίδευση 80076Μ15 ιοίκηση στο χώρο της εκπαίδευσης ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΡΦΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80076Μ Β Ο Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας εκπαιδευτικών µονάδων Νοµιµότητα και ιαφάνεια της ιοικητικής ράσης Μεθοδολογίες Ανασχεδιασµού ιοικητικών ιαδικασιών Βασικές έννοιες - Είδη διαδικασιών - ιοίκηση - Μοντελοποίηση & Ανασχεδιασµός διαδικασιών Εργαλεία µοντελοποίησης Νέα οριζόντια δράση απλούστευσης: Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων στο δηµόσιο τοµέα, Ν.4250/2014 Ατζέντα πολιτικών απλούστευσης του Υπ. ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλ. ιακυβέρνησης-αλλαγή του προτύπου απλούστευσης 6

7 ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΣΛΑΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο Ο Ρ Ρ Ρ15 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Σχεδιασµός και υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων. Κατανοµή έργου, πόρων, χρονικής διάρκειας Ασύγχρονη εκπαίδευση στην ενότητα Παρακίνηση, συγκρούσεις και αξιολόγηση Ηγεσία και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού στους δηµόσιους οργανισµούς. Παρακίνηση-αξιολόγηση εργαζοµένων Ασύγχρονη εκπαίδευση στην ενότητα Παρακίνηση και Συγκρούσεις Κατανοµή ρόλων σε οµάδες. Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων Στρατηγικός Σχεδιασµός:µεθοδολογία και εργαλεία. Σύγχρονες µέθοδοι διοίκησης Ασύγχρονη εκπαίδευση στην Ηγεσία - ιαχείριση Οµάδας Κοστολόγηση και Λήψη Αποφάσεων - Σχέση µε το Στρατηγικό Management Αξιολόγηση Γνώσεων και εξιοτήτων - Λήξη Επιµορφωτικού Προγράµµατος ΕΝΑΡΞΗ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.Π. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΣΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΥΓΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΡΒΑΤΑΚΗ ΝΙΚΗ 80078Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Κ Κ Τ Τ Τ Τ15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕΠΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕΠΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ AUTOCAD-ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΕ ΥΟ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ανάλυση ιακύµανσης Έλεγχος Ανεξαρτησίας - Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Θεσµικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές ιαδικασίες έκδοσης, ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών Νόµος Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και ηλεκτρονικό έγγραφο Θεσµικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές Νόµος Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και ηλεκτρονικό έγγραφο Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ιαδικασίες έκδοσης ηλεκτρονικών εγγράφων ιαδικασίες έκδοσης, ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για υπογραφή ηλεκτρονικών εγγράφων Ειδικά θέµατα-παρουσίαση και ανάλυση υποθέσεων-εµπειρία από την εφαρµογή στο πεδίο ελέγχου της αρχής της ισότητας των φύλων στην απασχόληση Εµπέδωση των αρχών και µεθόδων άσκησης του Ελεγκτικού-Συµφιλιωτικού και Ενηµερωτικού έργου µε την οπτική του φύλου: Πρακτική άσκηση Ερωτήµατα Α Εισαγωγή στις βάσεις δεδοµένων. Οι πίνακες και η χρήση τους στις βάσεις δεδοµένων Εκθέσεις ιαγραµµίσεις και Γεµίσµατα - Κείµενα 88010Τ15 AUTOCAD-ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΕ ΥΟ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ιαστασιολόγηση ΒΑΡΤΕΛΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ 80043Κ Μ15 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ(ΙΜΙ) ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση Γνώσεων και εξιοτήτων Αξιολόγηση εκπαιδευµένων Έναρξη προγράµµατος - Γενική παρουσίαση του Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση

8 ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΡΤΕΛΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 80079Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Ο Μ Μ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Μ Μ Μ Μ Μ15 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ JAVA ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ JAVA ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ JAVA ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ JAVA ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ JAVA Αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)-ΡΟΛΟΙ ΜΕΛΩΝ- ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ-ΗΓΕΣΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Έναρξη-Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµτος-παρουσίαση του Ε.Π. " ιοικητική Μεταρρύθµιση " ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Έναρξη - Παρουσίαση ΕΣΠΑ - Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµατος Έναρξη - Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµατος. Παρουσίαση του "Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση " Προσωπικό σχέδιο δράσης - Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Ηγεσία και αξιολόγηση της απόδοσης εργαζοµένων Μορφοποίηση Φύλλου Εργασίας Επιλογές διαχείρισης λειτουργιών του Word Χρήση του Word σε οµάδες εργασίας Συγχώνευση αλληλογραφίας ιαχείριση πινάκων µέσα σε έγγραφο Αξιολόγηση Εκπαιδευοµένων Εισαγωγή Γραφικών σε έγγραφο και χρήση βοηθητικών προγραµµάτων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙ ΕΣ JSP (JAVA SERVER PAGES) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (ΜΕ ΧΡΗΣΗSERVLET) ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ JSP) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ JAVA SERVLETS Αρχές αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ δηµοσίων υπαλλήλων - πολιτών - ιαχείριση συγκρούσεων και διαµεσολάβηση στον εργασιακό χώρο Μορφές και τρόποι αντιµετώπισης κρίσης στο εργασιακό περιβάλλον-λήψη αποφάσεων Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας εκπαιδευτικών µονάδων Έναρξη - Παρουσίαση ΕΣΠΑ - Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµατος Πολιτικές για την εκπαίδευση 80121Μ15 ιοίκηση στο χώρο της εκπαίδευσης ΒΙΚΕΛΙ ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 81026Μ Μ Κ15 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΠΙΚΗΣ Αξιολόγηση της εξυπηρέτησης του πολίτη - Οδηγός Καλής Συµπεριφοράς των ηµοσίων Υπαλλήλων Αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων Αρµοδιότητες και πολιτικές των ΟΤΑ στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας - Καλές 8

9 ΤΙΤΛΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ Πρακτικές της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΒΑ - ΧΑΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΑΝΝΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡ ΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 80022Β Β Τ Τ Β Τ Κ Κ Ρ Τ15 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ AUTOCAD-ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΕ ΥΟ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύγχρονα Συστήµατα Υγείας-Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας Κώδικας ηµοσίων Υπαλλήλων (Ν.3528/2007) Σύγχρονα Συστήµατα Υγείας-Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας Φόρµες Β Φόρµες Α Σύγχρονα Συστήµατα Υγείας-Οργάνωση και λετουργία των Υπηρεσίων Υγείας ιαδίκτυο Παρουσίαση πρακτικών ασκήσεων: ανάλυση και συζήτηση- Συµπεράσµατα Επικοινωνία- δεξιότητες ενδυνάµωσης για αποτελεσµατικότερη δικτύωση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ) Τα επίπεδα σαν εργαλείο Οργάνωσης ΒΟΥΡΛΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΓΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 88010Τ Κ Κ Κ Κ Ο Μ Μ Μ Μ Ρ Ο Τ Τ Μ15 AUTOCAD-ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΕ ΥΟ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠ.ΕΘ.Α.) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Τ.Α. (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΙ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ, ΘΕΑΤΡΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙ ΕΙΕΣ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA Βιβλιοθήκη σχεδιαστικών αντικειµένων BLOCKS Έναρξη - Περιεχόµενο και στόχοι του επιµορφωτικού προγράµµατος ιασφάλιση και διαρκή βελτίωση της Ποιότητας Έναρξη - Περιεχόµενο και στόχοι του επιµορφωτικού προγράµµατος ιασφάλιση και διαρκή βελτίωση της Ποιότητας Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων βάσει των ΛΠ Η διασφάλιση της νοµιµότητας και της διαφάνειας µέσα από τη λειτουργία των Ανεξάρτητων ιοικητικών Αρχών και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων Έναρξη - Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµατος - Παρουσίαση του ΕΠ " ιοικητική Μεταρρύθµιση " Αρχές αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ δηµοσίων υπαλλήλων - πολιτών - ιαχείριση Συγκρούσεων και διαµεσολάβηση στον εργασιακό χώρο Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των πολιτών και των δηµοσίων υπαλλήλων κατά τη µεταξύ τους επικοινωνία Έναρξη - Περιεχόµενο και στόχοι του προγράµµατος - Παρουσίαση του Ε.Π. " ιοικητική Μεταρρύθµιση " Έναρξη - Περιεχόµενο και Στόχοι του Προγράµµατος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΤΕΕ. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Joomla addons Joomla Extensions Μορφές και τρόποι αντιµετώπισης κρίσης στο εργασιακό περιβάλλον-λήψη 9

10 ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 80107Ο Ο15 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ αποφάσεων Νοµολογία, νοµοθεσία που διέπει τις Κρατικές προµήθειες IΙ Αξιολόγηση Εκπαιδευοµένων ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 80107Ο Β Ρ Ρ Ρ Ο Ο Τ Κ Ο Ο Ο Ο Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Β Μ Μ Μ15 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2008 ΚΑΙ 19011: 2011 ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2008 ΚΑΙ 19011: 2011 ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ελεγκτικό Συνέδριο - Προληπτικός Έλεγχος Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση και Πρότυπες Υπηρεσίες για τον Πολίτη ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ- ΑΡΧΕΣ ΙΑΣΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΑΣΩΣΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΟΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ Ν.3316/05 ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΩΤΙΚΑ ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του ηµόσιου Τοµέα (IPSAS) Ταµιακά στοιχεία και χρεόγραφα, Πελάτες και πωλήσεις. Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). - Αποθέµατα, Αγορές και προµηθευτές. Μελέτες περιπτώσεων (Case studies) Εισαγωγή στα Λογιστικά Φύλλα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Ο ρόλος των δηµόσιων υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του Τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κατάρτιση προϋπολογισµού Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) Μητρώο εσµεύσεων, Ενοποιηµένοι Προϋπολογισµοί Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) Κατάρτιση προϋπολογισµού Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΑΡΞΗ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.Π. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΟΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση και Πρότυπες Υπηρεσίες για τον Πολίτη Βασικά Εργαλεία για τη ιαχείριση Ποιότητας Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Έναρξη - Παρουσίαση ΕΣΠΑ - Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµατος 10

11 ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 80082Τ Μ Μ Μ Μ Μ Κ15 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Έναρξη προγράµµατος. Γενική παρουσίαση του Ε.Π. " ιοικητική Μεταρρύθµιση " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)-ΡΟΛΟΙ ΜΕΛΩΝ- ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ-ΗΓΕΣΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων Έναρξη-Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµτος-παρουσίαση του Ε.Π. " ιοικητική Μεταρρύθµιση " ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Τα οικονοµικά της Υγείας ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΡΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΚΙΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΩΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 82004Κ Μ Ο Ο Ο Ο Ο Β Μ Ρ15 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ DRGs/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2008 ΚΑΙ 19011: 2011 ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ - Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ - Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ - Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ Σ (ΟΤΑ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ Σ (ΟΤΑ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ Σ (ΟΤΑ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΗΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Έναρξη - Γνωριµία - Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµατος, Εισαγωγή στο Πρόγραµµα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΝΑΡΞΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. " ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΠΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νοµιµότητα και ιαφάνεια της ιοικητικής ράσης Έλεγχος Νοµιµότητας ιοικητικής ράσης Εποπτεία- ιαδικασία Ελέγχου Νοµιµότητας- Προϋποθέσεις Ελέγχου Έναρξη- περιεχόµενο και στόχοι του προγράµµατος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΩΝ εξιότητες και οφέλη συνεργασίας και οµαδικής εργασίας ράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 11

12 ΤΙΤΛΟΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ των πολιτών 80036Ρ Ρ Ρ15 ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Μελέτη σχεδιασµού, διαµόρφωσης και συντήρησης χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου Χώροι πρασίνου ειδικής χρήσης- Εκπαιδευτική επίσκεψη "Ανάπλαση λατοµείου Αιξωνής" Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων ΓΚΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΖΚΟΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 80036Ρ Τ Ο Ο Ο Ο Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Τ Τ Τ Β Ο Ο Ο15 ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕ ΤΟ SESAM ANALYSIS ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕ ΤΟ SESAM ANALYSIS ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕ ΤΟ SESAM ANALYSIS Υλικά και εργασίες διαµόρφωσης χώρων πρασίνου - Ειδικές τεχνικές επεµβάσεις ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Ε..Ε) ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Εισαγωγή στις βάσεις δεδοµένων. Οι πίνακες και η χρήση τους στις βάσεις δεδοµένων Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, Μηχανογραφηµένη λογιστική,συλλειτουργία γενικής και αναλυτικής λογιστικής των εκπαιδευοµένων Νέες τάσεις Λογιστικής παρακολούθησης της περιουσίας του ηµοσίου, Συλλειτουργία Λογιστικού ηµοσίου και Γενικής Λογιστικής Λογιστικό ηµοσίου (Ανάπτυξη-Εφαρµογή), Θετικά και Αρνητικά ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Πλαίσιο και δοµές πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα Σχεδιασµός, διεξαγωγή και αποτίµηση ασκήσεων πολιτικής προστασίας Κατευθύνσεις, οδηγίες και προδιαγραφές σχεδιασµού πολιτικής προστασίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Σύγχρονη και Ασύγχρονη Επικοινωνία Αξιολόγηση Εκπαιδευοµένων Νοµιµότητα και ιαφάνεια της ιοικητικής ράσης SESAM & Νέα Προσέγγιση στο Φορολογικό Έλεγχο -Αποτελέσµατα της χρήσης του εργαλείου SESAM στο Φορολογικό Έλεγχο, - Συζήτηση για το ελεγκτικό εργαλείο SESAM Λοιπές λειτουργίες -Λειτουργία zoom in, -Μενού µε δεξί πάτηµα ποντικιού, -Floating, -Preferences Το Περιβάλλον εργασίας & η οµή του υποσυστήµατος ''Sesam Analysis'' -Απεικ. (Interface), -Menu, -Πλοήγηση και µενού εισαγωγής, -Μπάρα εργαλείων, - 12

13 ΤΙΤΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 81035Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Μ Μ Μ Μ15 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ELENXIS: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ELENXIS: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ELENXIS: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ELENXIS: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ELENXIS: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πεδία και Στήλες, -Αναδ. στηλών, -Καρτ. Εγγραφών, -Το σύστηµα µε τις Καρτ., - Καρτ. Εγγραφών, -Αλφαριθµητικές Καρτ., - Αριθµ. Καρτ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ: ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Έλεγχος Εισοδήµατος ΝΠ Κατάστρωση λογαριασµών -Παράµετροι - Ισοζύγιο - Στοιχεία κόστους -Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης - χρήσης -Οικονοµικές καταστάσεις - αριθµοδείκτες ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΕΥ ELENXIS -Γενική παρουσίαση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Ελεγκτικών Υπηρεσιών ELENXIS -Ροή εργασιών [Στόχευση- ιαχείριση- ιενέργεια -Παρουσίαση υποσυστήµατος [Στόχευση και Επιλογή Υποθέσεων ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ: ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ και ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ -Ανάλυση του τρόπου επιλογής των στοχευµένων υποθέσεων (Εισαγωγή εκπονηθείσας στρατηγικής- ηµιουργία σεναρίου) -Επιλογή υποθέσεων-αποστολή των υποθέσεων στο υποσύστηµα διαχείρισης ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ: ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΒΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ελεγκτικές επαληθεύσεις -Βήµατα Ελέγχου (ΑΥΟ ΠΟΛ 1037/05) -Βήµατα Ελέγχου Αυτοπεραίωσης -Λοιπές ελεγκτικές επαληθεύσεις ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ASSISTANT Βοηθητικά εργαλεία Assistant -Υπολογισµ. πρόσθετου φόρου - προσαύξησης, -Υπολογισµ. παρακρατηθέντος φόρου ΜΥ, -Υπολογισµ. φόρου αποζηµίωσης απολυοµένων, Ανακεφαλ. CMT, Ανακεφαλ. Audit Organizer, Ανακεφαλ. Audit Assistant ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Στοχευµένος προσωρινός Έλεγχος -Παρουσίαση της ροής υπόθεσης και των βασικών ενεργειών ανά ρόλο Προγραµµατισµός Υπόθεσης -Προφίλ φορολογούµενου -Βήµατα -Αποτέλεσµα ενεργειών ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ: ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Παρουσίαση του υποσυστήµατος Στόχευση και Επιλογή Υποθέσεων. Σύντοµη περιγραφή διαδικασιών Έναρξη-Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµτος-παρουσίαση του Ε.Π. " ιοικητική Μεταρρύθµιση " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 13

14 ΤΙΤΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ Η ΚΛΑΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΟΥΖΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΩ ΗΣ ΜΑΓ ΗΣ- ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΓΙΑΚΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΑΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΑΝ ΟΥΛΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ ΑΡΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΦΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒΕΤΖΗ ΜΑΡΙΟΡΗ ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΗΚΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 80089Μ Β Μ Μ Ρ Ρ Ο Τ Τ Τ Ο Ο Κ Τ Μ Ρ Ρ Μ Μ Μ Μ15 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ- ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ- ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ: ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ DRGs/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CISCO, Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)-ΡΟΛΟΙ ΜΕΛΩΝ- ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ-ΗΓΕΣΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Νοµιµότητα και ιαφάνεια της ιοικητικής ράσης ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ε.Σ. - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ / ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Ο ΗΓΙΑ INSPIRE. ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Κατάρτιση, αξιολόγηση και έγκριση προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, Συλλογικές Αποφάσεις Εισαγωγή στο Περιβάλλον του Μs Word ιαχείριση αρχείων φακέλων, εκτυπώσεων Εισαγωγή στα Windows ΧP ιοικητική Λογιστική Έναρξη - Περιεχόµενο και Στόχοι Επιµορφωτικού Προγράµµατος ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ D.R.GS ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Ασφαλείς συνδέσεις µεταξύ τοποθεσιών - Παρακολούθηση του δικτύου Εργαλεία Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των πολιτών Άµεση και προσωρινή στέγαση µετά από καταστροφή Σχεδιασµός και δράσεις για την οργανωµένη αποµάκρυνση πληθυσµού σε περίπτωση καταστροφής Γνωµοδοτήσεις ΝΣΚ σε θέµατα σχέσεων Κράτους- Πολίτη.Εκθέσεις Συνηγόρου του Πολίτη Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των πολιτών και των δηµοσίων υπαλλήλων κατά τη µεταξύ τους επικιονωνία-η εφαρµογή του Κωδίκα ιοικητικής ιαδικασίας Τεχνικές ιαπραγµάτευσης στο γραπτό και προφορικό λόγο στην Αγγλική Γλώσσα Ειδικά ζητήµατα: ηµόσιες Συµβάσεις, ιδιωτικά έγγραφα, δηµόσια έγγραφα αλλοδαπών αρχών, δικαστικά έγγραφα, προξενικές επισηµειώσεις Ηλεκτρονική εφαρµογή-δειγµατοληπτικός έλεγχος υποβληθέντων φωτοαντιγράφων- Επίδειξη εφαρµογής Παρουσίαση των µοντελοποιηµένων - ανασχεδιασµένων εργασιών ανά υπηρεσία ιοίκηση στο χώρο της εκπαίδευσης ΕΛΗΛΙΓΚΑ ΣΟΦΙΑ 80121Μ Ο Ο15 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: Νοµιµότητα της ιοικητικής δράσης στο χώρο της εκπαίδευσης Έκδοση εντολής ελέγχου κατά τη διαδικασία 14

15 ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΗΛΙΓΚΑ ΣΟΦΙΑ 80202Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο15 ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support Καταγραφή αποτελέσµατος ελέγχου Έκδοση εκ των υστέρων εντολής ελέγχου Πρακτική άσκηση Πρακτική άσκηση Έκδοση εντολής ελέγχου κατά τη διαδικασία Έκδοση εκ των υστέρων εντολής ελέγχου Καταγραφή αποτελέσµατος ελέγχου Έκδοση εντολής ελέγχου κατά τη διαδικασία Πρακτική άσκηση Καταγραφή αποτελέσµατος ελέγχου 15

16 ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΗΛΙΓΚΑ ΣΟΦΙΑ System) ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΜΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΙΑΜΑΝΤΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ 80204Ο Ο Ο Ο Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Μ Τ Τ Ρ Κ15 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ICISnet: ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Decision Support System) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ- ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκδοση εκ των υστέρων εντολής ελέγχου ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Έναρξη του Προγράµµατος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος " ιοικητική Μεταρρύθµιση " Έναρξη του Προγράµµατος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος " ιοικητική Μεταρρύθµιση " Έναρξη του Προγράµµατος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος " ιοικητική Μεταρρύθµιση " Έναρξη του Προγράµµατος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος " ιοικητική Μεταρρύθµιση " ιαδικασίες έκδοσης, ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών Νόµος Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και ηλεκτρονικό έγγραφο Θεσµικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για υπογραφή ηλεκτρονικών εγγράφων Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ιαδικασίες έκδοσης ηλεκτρονικών εγγράφων Θεσµικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές ιαδικασίες έκδοσης, ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών Νόµος Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και ηλεκτρονικό έγγραφο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Έναρξη προγράµµατος. Γενική παρουσίαση του Ε.Π. " ιοικητική Μεταρρύθµιση " Επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον- Επίλυση συγκρούσεων Έναρξη του Προγράµµατος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος " ιοικητική Μεταρρύθµιση " ΕΝΑΡΞΗ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) - ΚΑΠΝΙΚΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ειδικά θέµατα εφαρµογής του Κώδικας και διαδικασίες 16

17 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΜΑΝΤΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΙΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΜΕΛΛΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 80048Κ Κ Κ Κ Κ Β Β Μ Ρ Ρ Ο Ο15 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ανάλυση των κύριων ρυθµίσεων του Κώδικα Μετανάστευσης & Κοινωνικής Ένταξης, υπό το πρίσµα των κοινών κοινωνικών δικαιωµάτων και του ενταξιακού προσανατολισµού Το νέο θεσµικό πλαίσιο για τη νόµιµη είσοδο και διαµονή υπηκόων τρίτων χωρών (Ν. 4251/2014) Ο Κώδικας Μετανάστευσης & Κοινωνικής Ένταξης ως εργαλείο ενίσχυσης της ανάπτυξης Κώδικας Μετανάστευσης & Κοινωνικής Ένταξης και θέµατα Ιθαγένειας/Πολιτογράφησης Ολοκληρωµένη στρατηγική για την κοινωνική ένταξη: πολιτικές και δράσεις Θεσµικό πλαίσιο και λειτουργίες της Περιφερειακής ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προσωπικό Ειδικών Θέσεων και προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Πειθαρχικό δίκαιο (2) Στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας και Μέσα Άσκηση ηµοσιονοµικής Πολιτικής Ο Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δηµόσια διοίκηση Βασικές αρχές διαµόρφωσης χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου Θεσµικό πλαίσιο και εργαλεία πολεοδοµικής πολιτικής γης ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ Γ Ε- ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 80146Ο15 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 1ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΥΛΑ ΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΛΗ ΜΑΡΙΓΩ ΟΥΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 80146Ο Ο Μ Μ Τ Τ Ρ Τ Τ Τ15 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ- ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Ο Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δηµόσια διοίκηση Έλεγχος Νοµιµότητας της ιοικητικής ράσης: Μορφές Ελέγχου και Ελεγκτικοί Μηχανισµοί - ιοικητικές προσφυγές και αναφορές Υπολογιστικά Φύλλα:Βασικές Λειτουργίες Υπολογιστικά Φύλλα:Αριθµητικοί Τύποι και Συναρτήσεις/Εκτύπωση Υπολογιστικών Φύλλων ΕΝΑΡΞΗ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.Π. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Έναρξη - Στόχοι του προγράµµατος - Γενική Παρουσίαση του Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση Έναρξη του Προγράµµατος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος " ιοικητική Μεταρρύθµιση " Έναρξη του Προγράµµατος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος " ιοικητική Μεταρρύθµιση " 17

18 ΤΙΤΛΟΣ ΟΥΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΡΙΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΣΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ Α ΑΜΑΝΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΚΛΑ ΜΑΡΙΑ 80131Ο Μ Μ Μ Μ Μ Ρ Μ Μ Κ Κ Μ Ρ Ο Ο Κ Κ Ρ Ρ15 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΦΘΟΡΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΠΑ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ "ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ" Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ Σ (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ " ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ " Παρουσίαση πιλοτικής πρακτικής εφαρµογής Σχεδιασµός µοντέλου πρότυπης ανασχεδιασµένης διαδικασίας - Επιλογή διαδικασιών προς µοντελοποίηση ανασχεδιασµό - Πιλοτική εφαρµογή Εργασία αποτύπωσης - µοντελοποίησης της διαδικασίας που θα αναλάβουν οι συµµετέχοντες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)-ΡΟΛΟΙ ΜΕΛΩΝ- ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ-ΗΓΕΣΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Έναρξη-Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµτος-παρουσίαση του Ε.Π. " ιοικητική Μεταρρύθµιση " ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ Έλεγχος Νοµιµότητας της ιοικητικής ράσης: Μορφές Ελέγχου και Ελεγκτικοί Μηχανισµοί - ιοικητικές προσφυγές και αναφορές ΕΝΝΟΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑΦΘΟΡΑΣ- ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Λήξη Επιµορφωτικού προγράµµατος - Αξιολόγηση Γνώσεων και εξιοτήτων Αξιολόγηση υπηρεσιών - Μέτρηση απόδοσης Τµηµάτων και εργαζοµένων - Στοχοθεσία Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Κ.Π.Α - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ.Π.Α ΕΝΑΡΞΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.Π. " ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ" ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ " ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ " Έναρξη - Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµατος. Παρουσίαση του "Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση " Έναρξη - στόχοι του επιµορφωτικού προγράµµατος Έναρξη- περιεχόµενο και στόχοι του προγράµµατος Έναρξη, Περιεχόµενο και στόχοι προγράµµατος Η φυτοπροστασία στους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου Υδατικοί πόροι και αστικό πράσινο 80036Ρ15 ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ιαχείριση υπολειµµάτων συντήρησης αστικού και περιαστικού πρασίνου στο 18

19 ΤΙΤΛΟΣ ΖΑΓΚΛΑ ΜΑΡΙΑ πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης ΖΑΜΑΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΑΦΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 87007Ρ Κ Κ Κ Τ Τ15 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΠΙΚΗΣ Σ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 19011:2011 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σύγχρονοι Θεσµοί και Πολιτικές κοινωνικής προστασίας Οργάνωση και λειτουργία µη κερδοσκοπικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων Τεχνικές οργάνωσης και άσκησης κοινωνικών προγραµµάτων σε τοπικό επίπεδο Μελέτη Περίπτωσης - Ολοκληρωµένο Παράδειγµα 80083Τ15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL Όψεις (Views) 80083Τ15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL Ανάκτηση εδοµένων - Σύνθετα Ερωτήµατα 80083Τ15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL Υποερωτήµατα (Subqueries) 80083Τ15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL Data Control Language (DCL) - Ασφάλεια ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 92002Β Β Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Ο Ο Ο Κ Κ Κ Κ15 ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER 2008 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER 2008 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Οργάνωση και λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης Έναρξη-Στόχοι και Περιεχόµενο του Προγράµµατος-Γενική Παρουσίαση του Ε.Π. " ιοικητική Μεταρρύθµιση " Έναρξη Προγράµµατος. Ιστορία και εκδόσεις της PYTHON. οµές Ελέγχου. ιαχείριση πληροφοριών σε βάσεις δεδοµένων. Εισαγωγή στην αντικειµενοστρέφεια. Βασικά στοιχεία της γλώσσας PYTHON και I/O από την κονσόλα. Εγκατάσταση και τo περιβάλλον της PYTHON. Σύνδεση και διαχείριση δεδοµένων στην SQLite µέσω της PYTHON_Α Βιβλιοθήκες PYTHON Αλφαριθµητικά. Πρότυπες Σελίδες Joomla Ασφάλεια σε µια εγκατάσταση Joomla Organizational Units (OU)-Group Policy ιαχείριση Windows Server Disaster Recovery- ιαχείριση Windows Server Αποµακρυσµένη ιαχείριση Παρουσίαση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) Θεωρητική κατάρτιση επί των ηµοσίων Συµβάσεων ιαδικτυακή Πύλη Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) Gender mainstreaming και πεδία δράσης: η οπτική του φύλου ως µεθοδολογία Αποτίµηση αποτελεσµάτων αρχικής επιµόρφωσης σε θέµατα ισότητας των φύλων: ανάλυση δεδοµένων, ανίχνευση δυσκολιών και αναγκών- Focus groups Έναρξη-Εισαγωγή. Παρουσίαση σκοπού και περιεχοµένου Εργαστηρίου Εθνικό πρόγραµµα για την ισότητα των φύλων και δηµόσιες πολιτικές: εφαρµογές και µελέτες περίπτωσης- Εργαστήρι 19

20 ΤΙΤΛΟΣ ΖΕΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΖΕΙΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΗΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓ Α ΖΟΡΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΖΟΡΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΖΟΡΜΠΑΝΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΟΥΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 81026Ρ Ρ Μ Μ Μ Μ Μ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Κ Κ Κ Κ Τ Τ Τ Μ15 ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA επεξεργασίας και ανάλυσης δράσεων - Καλές πρακτικές ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ-ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασικές Αρχές ιοικητικής ράσης - Αρχή της νοµιµότητας διοικητικών πράξεων και της διαφάνειας της διοικητικής δράσης Έλεγχος Νοµιµότητας της ιοικητικής ράσης: Μορφές Ελέγχου και Ελεγκτικοί Μηχανισµοί - ιοικητικές προσφυγές και αναφορές ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Βασικές Αρχές ιοικητικής ράσης - Αρχή της νοµιµότητας διοικητικών πράξεων και της διαφάνειας της διοικητικής δράσης Έναρξη του προγράµµατος - Παρουσίαση του ΕΠ ιοικητική Μεταρρύθµιση Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Παρουσίαση πρακτικών ασκήσεων: ανάλυση και συζήτηση- Συµπεράσµατα Σχεδιασµός, ανάπτυξη και συντονισµός δικτύων στον τοµέα της ισότητας των φύλων: Πρακτική άσκηση σε οµάδες εργασίας Επικοινωνία- δεξιότητες ενδυνάµωσης για αποτελεσµατικότερη δικτύωση ικτύωση: βασικές έννοιες και αρχές (µορφές, είδη δικτύωσης, επίπεδα δικτύωσης) Φ.Π.Α. Joomla Extentions Πιλοτική ανάπτυξη δικτυακού τόπου εξιότητες και οφέλη συνεργασίας και οµαδικής εργασίας 20

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α.

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 29/06/2015 Αρ. πρωτ.: 5033 Θέµα: Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας σε µέλη του Κύριου ιδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ...Α. για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΟΜΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Των Ευστρ. Χατζηχαραλάµπους, Aλ. Kατσαρού, Xρ. Kοτρώτσου 1. ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, 104 45 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 59 11 498-210 59 11 851. Fax: 210 53 19 409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ 36 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ: 2310-835 990, 836 785, 889 650 www.kek-cmh.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα