Α.Μ. : 60/2015 Χαλάνδρι 17/6/2015. Προμήθεια εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Μ. : 60/2015 Χαλάνδρι 17/6/2015. Προμήθεια εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισμού & Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων Αρμόδιος: Οικονομίδου Φωτεινή Ταχ. Δ/νση: Στρ. Παπάγου 7 Ταχ. Κώδικας: Τηλ: Fax: Α.Μ. : 60/2015 Χαλάνδρι 17/6/2015 ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 5.904,00

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ... 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4` ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισμού & Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων Αρμόδιος: Οικονομίδου Φωτεινή Ταχ. Δ/νση: Στρ. Παπάγου 7 Ταχ. Κώδικας: Τηλ: Fax: ΕΡΓΟ: «Προμήθεια εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες» ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α.Μ. : 60/2015 Προϋπολογισμός: 5.904,00 με ΦΠΑ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά προμήθεια Λογισμικού Προγράμματος καταγραφής δημογραφικών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και ειδικότερα του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισμού & Πολιτικής Ισότητας των δυο φύλων. Το ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.904,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του τιμολογίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Χαλάνδρι 17/6/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισμού & Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων Αρμόδιος: Οικονομίδου Φωτεινή Ταχ. Δ/νση: Στρ. Παπάγου 7 Ταχ. Κώδικας: Τηλ: Fax: ΕΡΓΟ: «Προμήθεια εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες» ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α.Μ. 60/ 2015 Προϋπολογισμός: 5.904,00 με ΦΠΑ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Πληροφοριακό Σύστημα θα λειτουργεί σε web περιβάλλον προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο Σύστημα από πολλές τοποθεσίες, καθώς και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων. Θα χρησιμοποιεί Framework ανοιχτού κώδικα και να υλοποιηθεί με αρχιτεκτονική MVC (model-view-controller) στην ανάπτυξη των διεπαφών του χρήστη. Το πληροφοριακό σύστημα να αναπτυχθεί στις γλώσσες προγραμματισμού HTML, PHP και JavaScript, ενώ το σύστημα διαχείρισης θα λειτουργεί σε Web server Apache. Η βάση δεδομένων θα είναι η MySQL. Στο σύστημα κάθε χρήστης να συνδέεται με προσωπικούς κωδικούς οι οποίοι να χαρακτηρίζουν και τον τύπο του λογαριασμού του. Πρέπει να υπάρχουν 2 τύποι λογαριασμών, «Διαχειριστής» και «Χρήστης». Κάθε λογαριασμός τύπου «Χρήστης» να έχει την δυνατότητα να δημιουργεί προφίλ για τους πολίτες που επιθυμεί να διαχειρίζεται η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Στο προφίλ κάθε πολίτη τα στοιχεία που θα συλλέγονται να είναι συγκεκριμένα, και να εισάγονται από τον «Χρήστη» είτε από πεδία κειμένου είτε από επιλογή από μενού. Στο προφίλ κάθε πολίτη να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων και απενεργοποίησης του προφίλ. Ο «Χρήστης» να έχει την δυνατότητα να κάνει σύνθετες αναζητήσεις από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν στο προφίλ κάθε πολίτη, ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων ανάλογα με τις απαιτήσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επίσης να εξάγει στατιστικά στοιχεία και αναφορές για τους πολίτες που επιθυμεί να διαχειρίζεται η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Στο προφίλ κάθε πολίτη τα στοιχεία που θα συλλέγονται να είναι συγκεκριμένα, και να εισάγονται από τον «Χρήστη» είτε από πεδία κειμένου είτε από επιλογή από μενού. Στο προφίλ κάθε πολίτη να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων και απενεργοποίησης του προφίλ. 4

5 Ο «Χρήστης» να έχει την δυνατότητα να κάνει σύνθετες αναζητήσεις από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν στο προφίλ κάθε πολίτη, ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων ανάλογα με τις απαιτήσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επίσης να εξάγει στατιστικά στοιχεία και αναφορές για τους πολίτες που είναι καταγεγραμμένοι στο σύστημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Ο λογαριασμός τύπου «Διαχειριστής» να έχει την δυνατότητα να δημιουργεί προφίλ για άλλους λογαριασμούς τύπου «Χρήστης», καθώς και να τροποποιεί δυναμικά το περιεχόμενο των μενού προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Υπηρεσίας. Επίσης να έχει την δυνατότητα να εξάγει στατιστικά στοιχεία και αναφορές για τους πολίτες που είναι καταγεγραμμένοι στο σύστημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1. Η Εφαρμογή είναι υπεύθυνη για την καταγραφή όλων των στοιχείων που ζητά η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου, τα οποία είναι τα παρακάτω: Αριθμός Πρωτοκόλλου Ημερ. Εισαγωγής Αριθμός Μητρώου Όνομα [πεδίο κειμένου] Επώνυμο [πεδίο κειμένου] Όνομα πατρός [πεδίο κειμένου] Ημερομηνία γέννησης [επιλογή από ημερολόγιο] Φύλο (Άντρας / Γυναίκα) [επιλογή από μενού] Υπηκοότητα - Ιθαγένεια (Ελληνική ή όποια άλλη εισάγουμε στο σύστημα) [επιλογή από μενού] Εθνικότητα (Ελληνική ή όποια άλλη εισάγουμε στο σύστημα) [επιλογή από μενού] Πόλη [πεδίο κειμένου] Περιοχές Χαλανδρίου (επιλογή από μενού) Διεύθυνση [πεδίο κειμένου) Στέγαση (Ιδιόκτητο οίκημα, Παραχωρημένο οίκημα, Μισθωμένο οίκημα, Φιλοξενία, Άστεγος) [επιλογή από μενού] Δημότης [πεδίο κειμένου] Ρομά [κουτί επιλογής] Τηλέφωνα [πεδίο κειμένου] ΑΦΜ [πεδίο κειμένου] ΑΜΚΑ [πεδίο κειμένου] Ημερ. Έναρξης βιβλιαρίου Ημερ. Λήξης βιβλιαρίου Ημερ. Παραλαβής βιβλιαρίου Ανανέωση Εκδοση βιβλιαρίου (επιλογη από μενου Φορολογητέο Εισόδημα [πεδίο κειμένου] Φορολογητέο Εισόδημα (Ατομικό, Οικογενειακό) [κουτί επιλογής] 5

6 Ασφάλιση (ΟΑΕΕ ΙΚΑ Πρόνοια ΟΓΑ - Βιβλιάριο Πρόνοιας Ανασφάλιστος) [επιλογή από μενού] Οικογενειακή Κατάσταση (Άγαμος Έγγαμος Μονογονεϊκή Οικογένεια Διαζευγμένος Χηρεία) [επιλογή από μενού] Γονείς (επιλογή από μενού) Ημερομηνία Γέννησης [επιλογή από ημερολόγιο] Α.Μ.Ε.Α. Επιδόματα Πρόνοιας (Επίδομα Απροστάτευτων, Αναπηρία Οροθετικοί Τυφλοί, Ομογενών Προσφύγων, Στεγαστική Συνδρομή, Εξαρτημένοι, Αποφυλακισμένοι, Ανήλικοι Παραβάτες) [πολλαπλή επιλογή από μενού] Ανεργία (Λιγότερο από 12 μήνες, Περισσότερο από 12 μήνες, Χωρίς κάρτα ανεργίας, Με κάρτα ανεργίας, με κάρτα, χωρίς κάρτα) [επιλογή από μενού] Επαγγελματική Κατάρτιση [πεδίο κειμένου] Μορφωτικό Επίπεδο (Αγράμματος, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια, Μεταπτυχιακές Σπουδές) [επιλογή από μενού] Εθελοντική Εργασία [πεδίο κειμένου] Νοικοκυριά χωρίς κανένα εισόδημα [κουτί επιλογής] Χρήση Κοινωνικών Δομών (ΚΑΠΗ, Προληπτική Ιατρική, Κοινωνικό Ιατρείο, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, Συμβουλευτικό Κέντρο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Έτοιμο Φαγητό) [πολλαπλή επιλογή από μενού] Κοινωνικό Ιστορικό [πεδίο κειμένου] Η εφαρμογή επιπλέον: Να καταγράφει και θα επεξεργάζεται τα στοιχεία των ωφελουμένων. Να έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης λογαριασμού ωφελουμένου. Να καταγράφει τις ενέργειες ψυχικής υποστήριξης και ενημέρωσης των ανέργων (συνεδρίες) από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και θα παράγει σχετικές αναφορές. Να παράγει αναφορές για όλα τα προσωπικά στοιχεία των ανέργων που καταγράφονται στο σύστημα. Να δημιουργεί κάρτα για κάθε ωφελούμενο με μοναδικό ατομικό αριθμό και τα προσωπικά του στοιχεία. Τα εξαγόμενα στατιστικά να συμβαδίζουν με τον διαχωρισμό των Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων που ακολουθεί η νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα προγράμματα ΕΣΠΑ. 2. Η εφαρμογή υποστήριξης λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου να δίνει τη δυνατότητα της διαχείρισης των προϊόντων που διακινούνται σε αυτό, την καταγραφή των αγορών που πραγματοποιούνται από τους ωφελούμενους, καθώς και την καταγραφή των εισερχόμενων προϊόντων από τους προμηθευτές. Η εφαρμογή επιπλέον: Να παρέχει δυνατότητα χρήσης Barcode Scanner τόσο για την διαχείριση των προϊόντων όσο και για την καταγραφή των αγορών. Να καταγράφει τα προϊόντα που εισέρχονται και εξέρχονται από το παντοπωλείο καθώς και αυτών που για κάποιο λόγο δεν διατίθενται (π.χ. απόσυρση λόγω παρέλευσης ημερομηνίας λήξης). Να δημιουργεί αυτόματα Barcode για τα προϊόντα που δεν διαθέτουν (π.χ. λαχανικά, φρούτα, μεταχειρισμένα προϊόντα). 6

7 Να καταγράφει τις τοπικές επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς κ.λ.π. οι οποίοι προμηθεύουν το Κοινωνικό Παντοπωλείου. Να καταγράφει τις αγορές που πραγματοποιούν οι ωφελούμενοι με βάση το μηνιαίο τους όριο. Να καταγράφει τις ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης που παρέχονται τους ωφελούμενους και παράγει σχετικές αναφορές. Να παράγει αναφορές σχετικά με τη λειτουργία και απόδοση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Μετάπτωση στοιχείων από αρχείο excel στην εφαρμογή. Κατοχύρωση domain για την εφαρμογή για δυο χρόνια με δωρεάν φιλοξενία της εφαρμογής σε server για τον πρώτο χρόνο. Ο υπεύθυνος διαχείρισης της εφαρμογής να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ή να τροποποιεί βασικές παραμέτρους της εφαρμογής, όπως : Να εισάγει τα δεδομένα που αφορούν τα στοιχεία που καταγράφονται στην εφαρμογή (π.χ. βαθμίδες εκπαίδευσης, ασφάλιση κ.λπ.) Τους χρήστες που θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως υποστήριξη της λειτουργίας της. Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην εφαρμογή στον υπεύθυνο και σε όσους χρήστες δημιουργήσει αυτός, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Εκπαιδεύσεις: Επιτόπου εκπαίδευση των Στελεχών των Δομών, σε κατάλληλο χώρο του Δήμου που θα συμφωνηθεί αμοιβαία. Εκπαιδεύσεις (υποστήριξη / επίλυση αποριών) μέσω internet (web seminar). Παροχή κατάλληλων εγχειριδίων με οδηγίες χρήσης και περιήγησης στην εφαρμογή. Μετάπτωση των υπαρχόντων στοιχείων των ωφελουμένων από το πληροφοριακό σύστημα των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Χαλανδρίου (για τα κοινά πεδία των 2 πληροφοριακών συστημάτων). Υπηρεσίες εξ αποστάσεως τεχνικής υποστήριξης (HELP DESK) η οποία να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αγοράς. Επίλυση προβλημάτων δυσλειτουργίας της εφαρμογής. Επίλυση σφαλμάτων κατά τη χρήση της εφαρμογής. Ασφάλεια δεδομένων της εφαρμογής με πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας. Χαλάνδρι 17/6/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισμού & Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων Αρμόδιος: Οικονομίδου Φωτεινή Ταχ. Δ/νση: Στρ. Παπάγου 7 Ταχ. Κώδικας: Τηλ: Fax: ΕΡΓΟ: ««Προμήθεια εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες» ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α.Μ. : 60/2015 Προϋπολογισμός: 5.904,00 με ΦΠΑ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/ A ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής Δημογραφικών Στοιχείων ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 Χαλάνδρι 17/6/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισμού & Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων Αρμόδιος: Οικονομίδου Φωτεινή Ταχ. Δ/νση: Στρ. Παπάγου 7 Ταχ. Κώδικας: Τηλ: Fax: ΕΡΓΟ: ««Προμήθεια εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες» ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α.Μ. : 60/2015 Προϋπολογισμός: 5.904,00 με ΦΠΑ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ) Άρθρο 1ο Α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια λογισμικού προγράμματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Χαλανδρίου. Β. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 5.904,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α με ποσό 6.000,00 του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους. Γ. Η παράδοση θα γίνει στον Δήμο Χαλανδρίου καθ υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις: Η απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β 185/ ) Οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α., όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95. Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου, Λογιστικού ελέγχου και Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα. Οι διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα Η με Αριθ. Π1/3305/ Υπουργική Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του ν. 2362/1995 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων των ΟΤΑ Α Βαθμού». Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια». Το Π.Δ. 113/2010 : Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες.. Τις διατάξεις του Ν.4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Άρθρο 3 ο 9

10 Τεχνικές Προδιαγραφές: Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτές. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Άρθρο 4 ο Η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, εάν κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει δείγματα των υπό προμήθεια ειδών. Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Οι προθεσμίες παράδοσης αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης. Άρθρο 5 ο Η παραλαβή θα γίνεi ύστερα από σχετικό έλεγχο που θα κάνει η επιτροπή παραλαβής, ώστε να διαπιστωθεί ότι τα προμηθευόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης. Η παραλαβή θα γίνεi μετά από συνεννόηση του προμηθευτή με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Άρθρο 6 ο Η παράδοση θα γίνει άπαξ εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία στο σημείo που θα υποδείξει ο Δήμος. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή. Άρθρο 7 ο Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, έλεγχοι, κρατήσεις, έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού, χαρτόσημα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί του συμβατικού ποσού εκτός Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κάθε κράτηση που θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Άρθρο 8 ο Διευκρινίζουμε ότι ο κάθε προμηθευτής μπορεί να προσφέρει οποιανδήποτε καλύτερη ποιότητα επιθυμεί αρκεί να λάβει υπόψη του τα εξής απαραίτητα αμετάβλητα στοιχεία : Α. Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Β. Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται με λεπτομέρεια ότι τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους είναι απόλυτα σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Εγγραφή στο επιμελητήριο 2. Τεχνική προσφορά με τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους είναι απόλυτα σύμφωνη με τις απαιτούμενες προδιαγραφές 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της Μελέτης 60/2015 και χρόνο παράδοσης. Χαλάνδρι, 17/6/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 10

11 11

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1836 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 1475 Αθήνα,27/08/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αριθ. Διακήρυξης 12/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αριθ. Διακήρυξης 12/2015 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Δ/νση : Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Ηγουμενίτσα, 28-07-2015 Ταχ. Κώδικας : 46100 Αριθ. Πρωτ.: 17912 Πληροφορίες : Ιφιγένεια Κώτσια

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aργοστόλι:29/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ.: Για τις εργασίες: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου:

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Διακ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα