ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ"

Transcript

1 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Περίληψη Σκοπός Η Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 1 είναι μια πρόσκληση προς τα εθνικά κοινοβούλια και τα υπο- εθνικά και διεθνικά νομοθετικά σώματα από κοινοβουλευτικούς οργανισμούς παρακολούθησης της κοινωνίας των πολιτών (ΚΟΠ), για αυξημένη δέσμευση για διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών στο κοινοβουλευτικό έργο. Οι ΚΟΠ αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο για το σημαντικό τους ρόλο στη μεταφορά της κοινοβουλευτικής πληροφορίας προς τους πολίτες, για την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να συμμετέχουν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και για τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής ευθύνης. Ενώ οι ΚΟΠ έχουν έντονο ενδιαφέρον για την προάσπιση της μεγαλύτερης πρόσβασης σε κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πληροφορίες, αναγνωρίζουν επίσης και την ανάγκη για αυξημένο συνεργατικό διάλογο με τα κοινοβούλια του κόσμου σε θέματα κοινοβουλευτικής μεταρρύθμισης. Η Δήλωση δεν έχει ως στόχο μόνο την έκκληση για δράση, αλλά επίσης αποτελεί μια βάση για διάλογο μεταξύ των κοινοβουλίων και των ΚΟΠ για την προώθηση της κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής διαφάνειας, καθώς επίσης και να εξασφαλίσει ότι αυτό το άνοιγμα οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, σε πιο ενεργούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και τελικώς σε μια πιο δημοκρατική κοινωνία. Ιστορία Η Δήλωση, η οποία βασίζεται σε μια ποικιλία από έγγραφα αναφοράς που εγκρίθηκαν από την διεθνή κοινοβουλευτική κοινότητα, συζητήθηκε αρχικά σε μια διάσκεψη των ηγετών ΚΟΠ που συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο, το Ίδρυμα Sunlight και το Δίκτυο Νομοθετικής Διαφάνειας της Λατινικής Αμερικής στην Ουάσιγκτον D.C. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 30 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2012 με την υποστήριξη του Δικτύου Omidyar, του Open Society Institute, του National Endowment for Democracy, του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Τράπεζας και της Πρεσβείας του Μεξικού στις ΗΠΑ. Μια επικαιροποιημένη εκδοχή της Διακήρυξης που αντικατοπτρίζει την επικρατούσα συναίνεση των συμμετεχόντων στο συνέδριο, αξιολογήθηκε στη συνέχεια στο Συνέδριο Ανοικτών Νομοθετικών Δεδομένων στο Παρίσι, που φιλοξενήθηκε από την Regards Citoyens, το Centre d études européennes de Sciences Po, και το Médialab Sciences Po από τις 6 έως τις 7 Ιουλίου Το προσχέδιο διατέθηκε για δημόσιο σχολιασμό από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου Η τελική έκδοση της Διακήρυξης, την οποία 1 Για μια σύνοψη των καλύτερων πρακτικών και σχολιασμό της Δήλωσης, δείτε: Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια i

2 μπορεί να βρει κανείς στο OpeningParliament.org, παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη για το e- Κοινοβούλιο στη Ρώμη, τη Διεθνή Ημέρα για τη Δημοκρατία, στις 15 Σεπτεμβρίου Στόχοι Προώθηση μιας Κουλτούρας Διαφάνειας: Η Κοινοβουλευτική πληροφόρηση ανήκει στο κοινό. Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες θα πρέπει να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να αναδημοσιευτούν από τους πολίτες στα περιοριστικά πλαίσια που ορίζονται από τον νόμο. Για να ενεργοποιηθεί μια κουλτούρα κοινοβουλευτικής διαφάνειας, το κοινοβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει μέτρα για τη διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς και μια ελεύθερη κοινωνία των πολιτών, να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και να προστατέψει σθεναρά αυτά τα δικαιώματα μέσω του εποπτικού του ρόλου. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι πολίτες διαθέτουν τα νομικά μέσα για να ενισχύσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες. Το Κοινοβούλιο έχει την υποχρέωση να προωθήσει την κατανόηση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας από τους πολίτες και να μοιραστεί τις καλές πρακτικές με άλλα κοινοβούλια ώστε να αυξήσει την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εργαστεί από κοινού με τους ΚΟΠ και τους πολίτες ώστε να διασφαλίσει ότι η κοινοβουλευτική πληροφορία είναι ολοκληρωμένη, ακριβής και έγκαιρη. Δημιουργία Διαφανούς Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης: Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές που θα διασφαλίζουν τη δυναμική δημοσίευση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών και θα επανεξετάζει αυτές τις πολιτικές περιοδικά ώστε να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις ορθές πρακτικές που θα προκύπτουν. Η κοινοβουλευτική πληροφόρηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους και τις λειτουργίες του κοινοβουλίου, και πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου με τη νομοθεσία και τις τροπολογίες, τις ψηφοφορίες, την κοινοβουλευτική ατζέντα και το χρονοδιάγραμμα, τα αρχεία των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των επιτροπών, ιστορικές πληροφορίες, και κάθε άλλη πληροφορία που αποτελεί μέρος των κοινοβουλευτικών καταχωρίσεων, όπως οι εκθέσεις που δημιουργήθηκαν για ή από το κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τη διοίκηση του κοινοβουλίου, του κοινοβουλευτικού προσωπικού και περιεκτικές και λεπτομερείς πληροφορίες για τον προϋπολογισμό. Το Κοινοβούλιο οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο, τις δραστηριότητες και τις υποθέσεις των μελών του, συμπεριλαμβάνοντας επαρκή πληροφόρηση ώστε να μπορούν οι πολίτες να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την ακεραιότητα και εντιμότητά τους, καθώς και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Κοινοβουλευτική Πληροφορία: Το Κοινοβούλιο οφείλει να διασφαλίσει ότι η πληροφόρηση είναι γενικώς προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις, μέσω πολλαπλών καναλιών συμπεριλαμβάνοντας την άμεση προσωπική παρατήρηση, έντυπα μέσα, ραδιόφωνο και ζωντανές και κατά παραγγελία (on demand) μεταδώσεις και ροή. Η φυσική πρόσβαση πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες, αναλόγως των περιορισμών χώρου Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια ii

3 και ασφαλείας, με σαφώς καθορισμένες και διαθέσιμες στο κοινό πολιτικές για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των πολιτών. Η κοινοβουλευτική πληροφόρηση θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμη δωρεάν, σε πολλές εθνικές γλώσσες και γλώσσες εργασίας, και μέσω εργαλείων όπως οι περιλήψεις σε απλή γλώσσα, που διασφαλίζουν ότι η κοινοβουλευτική πληροφορία είναι κατανοητή από ένα ευρύ φάσμα πολιτών. Ενεργοποίηση Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της Κοινοβουλευτικής Πληροφορίας: Η κοινοβουλευτική πληροφορία θα πρέπει να αποδεσμεύεται σε απευθείας σύνδεση σε ανοικτές και δομημένες μορφές που θα επιτρέπουν στους πολίτες να αναλύουν και να επαναχρησιμοποιούν αυτή την πληροφόρηση χρησιμοποιώντας το πλήρες φάσμα των τεχνολογικών εργαλείων. Η κοινοβουλευτική πληροφορία θα πρέπει να συνδέεται με παρεμφερείς πληροφορίες και να είναι εύκολα διαθέσιμη, όπως και να μπορεί να είναι μεταφορτώσιμη μαζικά ώστε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την εξερεύνησή της. Οι κοινοβουλευτικές ιστοσελίδες επιτρέπουν την επικοινωνία με τους πολίτες ακόμη και σε κοινωνίες με περιορισμένη διείσδυση του Διαδικτύου, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην πληροφόρηση σε μεσάζοντες, που μπορούν περαιτέρω να μεταφέρουν την πληροφορία στους πολίτες. Οι κοινοβουλευτικές ιστοσελίδες θα επιδιώκουν να χρησιμοποιούν διαδραστικά εργαλεία για τη συμμετοχή των πολιτών και να προσφέρουν υπηρεσίες ειδοποιήσεων καθώς και υπηρεσίες για κινητά τηλέφωνα. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράζει την προτίμηση στη χρήση μη- ιδιόκτητων μορφών, και τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να διασφαλίσει την τεχνολογική δυνατότητα χρησιμοποίησης των κοινοβουλευτικών πληροφοριών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία προσωπικών δεδομένων σε όσους έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια iii

4 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Προοίμιο ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι υπεύθυνα, προσβάσιμα, χωρίς αποκλεισμούς και ικανά κοινοβούλια και νομοθετικά σώματα είναι το κλειδί για τον εκδημοκρατισμό, λόγω των συνταγματικών αρμοδιοτήτων τους να θεσπίσουν νομοθεσία, αντιπροσωπεύουν τους πολίτες και επιβλέπουν την εφαρμογή και τις επιδόσεις της εκτελεστικής τους πολιτικής και αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα των πολιτών. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η κοινοβουλευτική διαφάνεια επιτρέπει στους πολίτες να ενημερωθούν για το έργο του κοινοβουλίου, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία, επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και διασφαλίζει την εκπροσώπηση των συμφερόντων των πολιτών. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα δικαιώματα των πολιτών να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση και να έχουν πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες καθορίζονται σε διεθνή πλαίσια για τα ανθρώπινα δικαιώματα 2 και σε διεθνή κριτήρια και πρότυπα για τα δημοκρατικά κοινοβούλια που έχουν υιοθετηθεί από τη διεθνή κοινοβουλευτική κοινότητα 3 και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν θέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για την διαφάνεια σε απευθείας σύνδεση 4 ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η έναρξη της ψηφιακής εποχής έχει αλλάξει ριζικά το πλαίσιο για τη δημόσια χρήση της κοινοβουλευτικής πληροφόρησης και τις προσδοκίες των πολιτών για χρηστή διακυβέρνηση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα τεχνολογία ενδυναμώνει την ανάλυση και την επαναχρησιμοποίηση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών με τη μεγάλη υπόσχεση της οικοδόμησης κοινόχρηστης γνώσης της ενημέρωσης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι μεταβολές στις παραδόσεις, την εμπειρία, τους πόρους και το πλαίσιο μπορούν να επηρεάσουν την προσέγγιση που ακολουθεί το κοινοβούλιο για τη βελτίωση της διαφάνειας, δεν υπονομεύουν τη σημασία της βελτίωσης της κοινοβουλευτικής δημοσιότητας και διαφάνειας 2 Συμπεριλαμβάνεται στα Άρθρα 19 και 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στα Άρθρα 19 και 25του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. 3 Αυτά τα πρότυπα και σημεία αναφοράς περιλαμβάνουν έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί και υιοθετηθεί από την Διακοινοβουλευτική Ένωση, τον Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο, την Κοινότητα για την Ανάπτυξη του Κοινοβουλευτικού Φόρουμ Νοτίου Αφρικής, την Κοινοβουλευτική Ένωση Γαλλοφωνίας, και την Κοινοβουλευτική Συνομοσπονδία της Αμερικής. 4 Διακοινοβουλευτική Ένωση και Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Guidelines for Parliamentary Websites, Μάρτιος Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 1

5 ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η ανάγκη για κοινοβουλευτική διαφάνεια συμπληρώνεται από την ανάγκη για ευρύτερη κυβερνητική διαφάνεια και ότι πολλές κυβερνήσεις συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών μέσω πρωτοβουλιών όπως το Open Government Partnership για να αναπτύξουν ελέγξιμες δεσμεύσεις για την επίτευξη πιο διαφανών, αποτελεσματικών και υπεύθυνων κυβερνήσεων ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ένας αυξανόμενος αριθμός οργανισμών κοινοβουλευτικού ελέγχου της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις υποστήριξης επιδιώκουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό και συνεργατικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής λογοδοσίας των κοινοβουλίων και απαιτούν την πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες για να παίξουν αποτελεσματικά το ρόλο αυτό και ότι υπάρχουν πολλά προηγούμενα για τη στενή συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλίων και των κοινοβουλευτικών οργανισμών παρακολούθησης (ΚΟΠ) που μπορούν να ενημερώνουν τις προσπάθειες για μεγαλύτερη διαφάνεια στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες ΕΠΟΜΕΝΩΣ, οι εκπρόσωποι της κοινότητας των ΚΟΠ 5 έχουν αναπτύξει και δεσμεύονται για την προώθηση των ακόλουθων αρχών της κοινοβουλευτικής διαφάνειας. Προώθηση ενός Πολιτισμού Διαφάνειας 1. Αναγνωρίζοντας τη Δημόσια Ιδιοκτησία της Κοινοβουλευτικής Πληροφορίας Η κοινοβουλευτική πληροφορία ανήκει στο κοινό οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιούν και να αναδημοσιεύουν τις κοινοβουλευτικές πληροφορίες, στο σύνολό τους ή εν μέρει. Τυχόν εξαιρέσεις ή περιορισμοί αυτής της αρχής θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια από το νόμο. 2. Προωθώντας ένα Πνεύμα Διαφάνειας μέσω Νομοθεσίας Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να θεσπίσει νομοθεσία, καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες της διαδικασίας και των κωδίκων συμπεριφοράς που προωθούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα εγγυάται το δικαίωμα των πολιτών στις κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πληροφορίες, προωθώντας ένα πνεύμα ανοικτής διακυβέρνησης, που προβλέπει τη διαφάνεια της πολιτικής χρηματοδότησης, εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς και την εξασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας και των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία. 5 Για μια πλήρη, ενημερωμένη καταγραφή των ΚΟΠ που έχουν συμβάλει ή έχουν υποστηρίξει τους στόχους της Διακήρυξης, παρακαλούμε δείτε:http://www.openingparliament.org/organizations. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 2

6 3. Προστασία μιας Κουλτούρας Διαφάνειας μέσω της Εποπτείας Κατά την εκτέλεση των εποπτικών του καθηκόντων, το κοινοβούλιο πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι νόμοι διασφάλισης της κυβερνητικής διαφάνειας εφαρμόζονται αποτελεσματικά, ότι η κυβέρνηση ενεργεί με πλήρη διαφάνεια κι ότι η κυβέρνηση εργάζεται επίσης για την προώθηση μιας κουλτούρας διαφάνειας. 4. Προώθηση της Αγωγής του Πολίτη Το Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να προωθήσει ενεργά την αγωγή των πολιτών, κυρίως των νέων, με την προώθηση της κατανόησης των κανόνων και των διαδικασιών του κοινοβουλίου, το έργο του κοινοβουλίου και του ρόλου του κοινοβουλίου και των μελών του. 5. Η Συμμετοχή των Πολιτών και της Κοινωνίας Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να δίνει στους πολίτες και στην κοινωνία, χωρίς διακρίσεις, βήμα ενεργούς συμμετοχής στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και στη λήψη αποφάσεων, προκειμένου να εκπροσωπούνται αποτελεσματικά τα συμφέροντα των πολιτών και να θέτει σε εφαρμογή το δικαίωμα των πολιτών να υποβάλλουν αναφορές στην κυβέρνησή τους. 6. Προστασία μιας Ανεξάρτητης Κοινωνίας των Πολιτών Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να υποστηρίξει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι σε θέση να λειτουργούν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. 7. Ενεργοποίηση Αποτελεσματικής Κοινοβουλευτικής Παρακολούθησης Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει το δικαίωμα και το καθήκον της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης και του ευρέως κοινού να παρακολουθούν το κοινοβούλιο και τους βουλευτές. Το κοινοβούλιο θα προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το ευρύ κοινό και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν το κοινοβούλιο για να ενθαρρύνει την αποτελεσματική παρακολούθηση και τη μείωση των εμποδίων στην πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες. 8. Ανταλλαγή Ορθών Πρακτικών Το Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς και περιφερειακές ανταλλαγές ορθών πρακτικών με άλλα κοινοβούλια και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την αύξηση της δημοσιότητας και της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών πληροφοριών, τη βελτίωση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και να ενισχύσει την τήρηση των δημοκρατικών αρχών. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 3

7 9. Εξασφάλιση Νομικών Προσφυγών Το Κοινοβούλιο νομοθετεί ώστε να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε νομικές ή δικαστικές προσφυγές σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση των πολιτών σε κυβερνητικές ή κοινοβουλευτικές πληροφορίες αμφισβητείται. 10. Διάδοση Πλήρων Πληροφοριών Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες, γεγονός που αντικατοπτρίζει το σύνολο της κοινοβουλευτικής δράσης, υπόκειται δε μόνο σε στενά και με ακρίβεια καθορισμένες εξαιρέσεις. 11. Έγκαιρη Παροχή Πληροφοριών Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στο κοινό σε εύθετο χρόνο. Κατά γενικό κανόνα, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στο κοινό σε πραγματικό χρόνο. Στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες θα πρέπει να αποδίδονται δημοσίως αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες εσωτερικά. 12. Διασφάλιση Ακριβούς Πληροφόρησης Το Κοινοβούλιο μεριμνά για τη διατήρηση έγκυρων αρχείων και εγγυάται ότι οι πληροφορίες που αποδίδει στο κοινό είναι ακριβείς. Κάνοντας Διαφανείς τις Κοινοβουλευτικές Πληροφορίες 13. Υιοθέτηση Πολιτικών για Κοινοβουλευτική Διαφάνεια Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τις πολιτικές που εξασφαλίζουν την ενεργό διάδοση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που αφορούν τις μορφές στις οποίες οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιεύονται. Οι κοινοβουλευτικές πολιτικές διαφάνειας θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό και θα πρέπει να καθορίζουν τους όρους για την περιοδική επανεξέτασή τους ώστε να επωφελούνται από τις τεχνολογικές καινοτομίες και την εξέλιξη των καλών πρακτικών. Σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να έχει την άμεση δυνατότητα να δημοσιεύσει πλήρεις κοινοβουλευτικές πληροφορίες, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναπτύξει συνέργειες με την κοινωνία των πολιτών για να εξασφαλίσει ευρεία πρόσβαση του κοινού στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 4

8 14. Παροχή Πληροφοριών για τους Ρόλους και τις Λειτουργίες του Κοινοβουλίου Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει σε άμεση διάθεση πληροφορίες σχετικά με το συνταγματικό του ρόλο, τη δομή, τις λειτουργίες του, τους εσωτερικούς κανόνες, τις διοικητικές διαδικασίες και τη ροή εργασίας, καθώς και τις ίδιες πληροφορίες για τις επιτροπές του. 15. Παροχή Πληροφοριών για τα Μέλη του Κοινοβουλίου Το Κοινοβούλιο πρέπει να παρέχει επαρκείς και τακτικά επικαιροποιημένες πληροφορίες ώστε να μπορούν οι πολίτες να κατανοήσουν τα διαπιστευτήρια ενός μέλους, τα κόμματα, την εκλογική εντολή, τους ρόλους στο κοινοβούλιο, τη συμμετοχή, την ταυτότητα του βοηθητικού προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που επιθυμούν τα μέλη να αποκαλύψουν για τον εαυτό τους και τα διαπιστευτήριά τους. Στοιχεία επικοινωνίας εργασίας για τα βουλευτικά γραφεία και τα γραφεία μελών θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα για το κοινό. 16. Παροχή Πληροφοριών σχετικά με το Κοινοβουλευτικό Προσωπικό και τη Διοίκηση Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τη διοικητική του λειτουργία και τη δομή του κοινοβουλευτικού προσωπικού που διαχειρίζεται και ελέγχει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες για επικοινωνία με το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών στο κοινό, θα πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμες. 17. Ενημέρωση των Πολιτών σχετικά με την Κοινοβουλευτική Ατζέντα Έγγραφα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό των κοινοβουλευτικών εργασιών θα πρέπει να παρέχονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου του ημερολογίου συνόδων, πληροφορίες σχετικά με προγραμματισμένες ψηφοφορίες, τη σειρά των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα των ακροάσεων της επιτροπής. Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που αφορούν μια επείγουσα νομοθεσία, το κοινοβούλιο πρέπει να παρέχει επαρκή προειδοποίηση ώστε να επιτρέψει στο κοινό και την κοινωνία των πολιτών να συνεισφέρουν τη γνώμη τους στα μέλη σχετικά με τα στοιχεία υπό εξέταση. 18. Συμμετοχή των Πολιτών στο Σχέδιο Νόμου Τα νομοσχέδια θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να δημοσιεύονται κατά την εισαγωγή τους. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να είναι πλήρως ενήμεροι οι πολίτες και να συμβάλουν στα υπό εξέταση σημεία, το κοινοβούλιο οφείλει να προσφέρει πρόσβαση στην προκαταρκτική ανάλυση και βασικές πληροφορίες ώστε να ενθαρρύνει την ευρεία κατανόηση των πολιτικών συζητήσεων σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 5

9 19. Δημοσίευση Πρακτικών των Εργασιών της Επιτροπής Οι εκθέσεις των εργασιών της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που δημιούργησε και έλαβε, καταθέσεις μαρτύρων σε δημόσιες ακροάσεις, αντίγραφα, και τα αρχεία των ενεργειών της επιτροπής, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται άμεσα. 20. Καταγραφή Κοινοβουλευτικών Ψηφοφοριών Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των μελών προς τους ψηφοφόρους τους για τον τρόπο που ψηφίζουν, το κοινοβούλιο θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει τη χρήση ψηφοφορίας δια της φωνής στην ολομέλεια και θα πρέπει να χρησιμοποιεί ονομαστική κλήση ή ηλεκτρονική ψηφοφορία στις περισσότερες περιπτώσεις, διατηρώντας και διαθέτοντας στο κοινό μια καταγραφή της συμπεριφοράς ψήφου μεμονωμένων μελών στην ολομέλεια και σε επιτροπές. Κατά τον ίδιο τρόπο, το κοινοβούλιο πρέπει να ελαχιστοποιήσει την ψήφο μέσω πληρεξουσίου και να διασφαλίσει ότι δεν υπονομεύει τους κανόνες τις διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας. 21. Δημοσιοποίηση Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ολομέλειας Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δημιουργήσει, να διατηρήσει και να δημοσιοποιήσει εύκολα προσβάσιμα αρχεία των συνεδριάσεων της ολομέλειας, κατά προτίμηση σε μορφή εγγραφών ήχου ή εικόνας, που θα φιλοξενούνται σε απευθείας σύνδεση σε μόνιμη θέση, καθώς και σε μορφή γραπτής μεταγραφής ή Hansard. 22. Δημοσίευση Εκθέσεων που Δημιουργήθηκαν ή Υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο Όλες οι εκθέσεις που δημιουργήθηκαν στο κοινοβούλιο ή που ζητήθηκε να υποβληθούν στο κοινοβούλιο, στα γραφεία του, ή στις επιτροπές του, πρέπει να δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους, εκτός από στενά καθορισμένες περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο. 23. Παροχή Πληροφοριών σχετικά με τον Προϋπολογισμό και τις Δαπάνες Το Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να δημοσιοποιεί ολοκληρωμένες, λεπτομερείς κι εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων παρελθοντικών, παρόντων και προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών. Ομοίως, το κοινοβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό του, περιλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του δικού του προϋπολογισμού και τις προσφορές και τις συμβάσεις. Αυτές οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους, με τη χρησιμοποίηση μιας συνεπούς ταξινόμησης, συγχρόνως με περιλήψεις, εξηγήσεις ή αναφορές σε απλή γλώσσα, που βοηθούν στην προώθηση της κατανόησης από τους πολίτες. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 6

10 24. Γνωστοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων και Διασφάλιση Ακεραιτότητας των Μελών Το Κοινοβούλιο θέτει σε διάθεση επαρκείς πληροφορίες που επιτρέπουν στους πολίτες θαν προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την ακεραιότητα και την εντιμότητα συγκεκριμένων μελών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των μελών, τα κοινοβουλευτικά τους έξοδα και το μη- κοινοβουλευτικό τους εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, μερισμάτων, μισθωμάτων και άλλων παροχών σε είδος. 25. Αποκάλυψη Πληροφοριών για Ανήθικη Συμπεριφορά και Πιθανές Συγκρούσεις Συμφερόντων Το Κοινοβούλιο εκδίδει καθορισμένους με σαφήνεια κανόνες για τη διασφάλιση της δημοσιότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την προστασία από πραγματική ή αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων και ηθικές παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών πληροφοριών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των μελών με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και ομάδων πίεσης. Το κοινοβούλιο πρέπει επίσης να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα των τυχόν δικαστικών ή κοινοβουλευτικών ερευνών σχετικά με κατηγορίες για ανήθικη συμπεριφορά, για συγκρούσεις συμφερόντων ή διαφθορά 26. Παροχή Πρόσβασης σε Ιστορικές Πληροφορίες Κοινοβουλευτικές πληροφορίες για παρελθούσες συνεδριάσεις πρέπει να ψηφιοποιούνται και να τίθενται στη διάθεση των πολιτών στο διηνεκές για την επαναχρησιμοποίησή τους χωρίς νομικούς περιορισμούς ή τέλη. Στο βαθμό που ένα κοινοβούλιο δε μπορεί να ψηφιοποιήσει και να διαθέσει τις δικές του πληροφορίες, θα πρέπει να συνεργαστεί με εξωτερικούς οργανισμούς για να διευκολύνει τη δημόσια διάδοση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών χωρίς περιορισμούς. Το κοινοβούλιο παρέχει στο κοινό πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του, προκειμένου να επιτρέψει στα μέλη του και στο κοινό να έχουν πρόσβαση σε ιστορικές κοινοβουλευτικές πληροφορίες. Διευκόλυνση της Πρόσβασης στις Κοινοβουλευτικές Πληροφορίες 27. Παροχή Πολλαπλών Καναλιών για Πρόσβαση σε Πληροφορίες Το Κοινοβούλιο παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το έργο του μέσα από πολλαπλά κανάλια συμπεριλαμβάνεται η ιδία παρατήρηση, έντυπα μέσα, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και το Διαδίκτυο και τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 7

11 28. Διασφάλιση Φυσικής Πρόσβασης Το Κοινοβούλιο και οι συνεδριάσεις της ολομέλειας πρέπει να είναι ανοικτά και φυσικά προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, με την επιφύλαξη μόνο για περιορισμούς για αποδεδειγμένους λόγους δημοσίας ασφάλειας και περιορισμών χώρου. 29. Διασφάλιση Πρόσβασης από τα ΜΜΕ Το Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ΜΜΕ και ανεξάρτητοι παρατηρητές έχουν πλήρη πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες τα κριτήρια και οι η διαδικασία για την παροχή πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι καθορισμένα με σαφήνεια και δημόσια διαθέσιμα. 30. Παροχή σε Πραγματικό Χρόνο και Κατ Απαίτηση Εκπομπών και Ροής Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την παροχή στους πολίτες πρόσβασης στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο και κατ απαίτηση πρόσβασης σε αρχειακό υλικό μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης και Διαδικτύου. 31. Διευκόλυνση της Πρόσβασης σε όλη τη Χώρα Στο μέτρο του δυνατού, η πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες δεν πρέπει να περιορίζονται από γεωγραφικά εμπόδια. Αν και η χρήση των κοινοβουλευτικών ιστοσελίδων διευκολύνει την πρόσβαση σε κοινοβουλευτικές πληροφορίες χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, σε χώρες όπου η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η χρήση του είναι περιορισμένη, το κοινοβούλιο πρέπει να αναζητήσει άλλα μέσα για τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες σε όλη τη χώρα. 32. Χρησιμοποιώντας Απλή Γλώσσα Το Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι η νομική ή τεχνική γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο για τους πολίτες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες. Παρόλο που αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα χρήσης ακριβούς γλώσσας στη συγγραφή νόμων, το κοινοβούλιο έχει καθήκον να αναπτύξει σε απλή γλώσσα περιλήψεις και παρόμοια εργαλεία για να κάνει τις κοινοβουλευτικές πληροφορίες εύκολα διαθέσιμες και κατανοητές σε μέλη και πολίτες με διαφορετικά υπόβαθρα και εμπειρία. 33. Χρήση Πολλαπλών Εθνικών Γλωσσών ή Γλωσσών Εργασίας Όταν το σύνταγμα ή οι κοινοβουλευτικοί κανόνες προβλέπουν τη χρήση πολλαπλών εθνικών γλωσσών ή γλωσσών εργασίας στο κοινοβούλιο, αυτό πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να φροντίσει για την ταυτόχρονη διερμηνεία των διαδικασιών και ταχεία μετάφραση των κοινοβουλευτικών αρχείων. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 8

12 34. Χορήγηση Δωρεάν Πρόσβασης Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους πολίτες για απρόσκοπτη πρόσβαση, επαναχρησιμοποίηση και δωρεάν διανομή. Ενεργοποίηση Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας των Κοινοβουλευτικών Πληροφοριών 35. Παροχή Πληροφόρησης σε Ανοιχτές και Δομημένες Μορφές Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώνονται και να κυκλοφορούν σε μια ανοιχτή και δομημένη μορφή, όπως δομημένα XML, που μπορούν να διαβαστούν από υποβληθούν σε επεξεργασία από τους υπολογιστές, ώστε οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες να μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναλυθούν από τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και την κυβέρνηση. 36. Εξασφάλιση Τεχνολογικής Χρηστικότητας Το Κοινοβούλιο μεριμνά για την τεχνολογική δυνατότητα χρησιμοποίησης των κοινοβουλευτικών πληροφοριών, παρέχοντας σαφείς οδηγίες για τη χρήση των βάσεων δεδομένων ή εργαλείων που επιτρέπουν στους πολίτες να ανακτούν κοινοβουλευτικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα του κοινοβουλίου. Στο βαθμό που το κοινοβούλιο παρέχει ένα περιβάλλον χρήστη (user interface), θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της χρηστικότητάς του. 37. Προστασία Απορρήτου του Πολίτη Οι κοινοβουλευτικές ιστοσελίδες πρέπει να έχουν μια σαφή και περιεκτική πολιτική απορρήτου για να ενημερώνει τους πολίτες πώς χρησιμοποιούνται οι προσωπικές τους πληροφορίες. Το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να απαιτεί να είναι κανείς μέλος ή να εγγράφεται μέλος, γεγονός που περιορίζει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες στις κοινοβουλευτικές ιστοσελίδες ή επιτρέπει τον εντοπισμό αναγνωρίσιμων προσωπικών πληροφοριών χωρίς ρητή συγκατάθεση. 38. Χρήση Μη- Ιδιόκτητων Μορφών και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα Το Κοινοβούλιο πρέπει να προτιμά την απόδοση των ψηφιακών πληροφοριών σε μη ιδιόκτητες και ανοιχτές μορφές και τη χρήση ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικού εφαρμογών. 39. Επιτρέποντας τη Μεταφόρτωση Υλικού για Επαναχρησιμοποίηση Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολες να μεταφορτωθούν, μαζικά και σε καλά δομημένες μορφές ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με ευκολία. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 9

13 40. Διατήρηση Κοινοβουλευτικών Ιστοσελίδων Ακόμα και σε χώρες με περιορισμένη χρήση του Διαδικτύου, η συντήρηση και η τακτική ενημέρωση μιας ολοκληρωμένης κοινοβουλευτικής ιστοσελίδας είναι μιας ζωτικής σημασίας πτυχή της κοινοβουλευτικής διαφάνειας σε ένα μοντέρνο, διασυνδεδεμένο κόσμο. Το κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή και θεωρεί την διάδοση σε απευθείας σύνδεση ως βασικό μέσο επικοινωνίας. 41. Χρήση Απλών και Σταθερών Μηχανισμών Αναζήτησης Το κοινοβούλιο θα πρέπει να διευκολύνει τους πολίτες να βρίσκουν γρήγορα τις επιθυμητές κοινοβουλευτικές πληροφορίες, δημιουργώντας βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν τόσο απλές όσο και σύνθετες αναζητήσεις με τη χρήση των κατάλληλων μεταδεδομένων. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε μια θέση που θα παραμένει σταθερή με την πάροδο του χρόνου, για παράδειγμα σε μια ιστοσελίδα με ένα μόνιμο URL. 42. Σύνδεση Σχετικών Πληροφοριών Το Κοινοβούλιο επιδιώκει να βελτιώσει την ικανότητα των πολιτών να βρουν σχετικές κοινοβουλευτικές πληροφορίες, συνδέοντας κοινοβουλευτικές πληροφορίες με άλλες σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα, συνδέοντας αναφορές σε ένα ιστορικό νομοσχέδιο με προηγούμενες εκδόσεις της νομοθεσίας, σε σχετικές εκθέσεις της επιτροπής, σε μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων, σε επιδοτούμενες τροποποιήσεις και σε τμήματα του Hansard που περιέχουν την καταγραφή της κοινοβουλευτικής συζήτησης της σχετικής νομοθεσίας. 43. Ενεργοποίηση της Χρήσης Υπηρεσιών Ειδοποίησης Όπου είναι δυνατόν, το κοινοβούλιο θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να εγγράφονται σε υπηρεσίες που θα τους ενημερώνουν για ορισμένες κατηγορίες κοινοβουλευτικών δράσεων, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων SMS ή άλλων τεχνολογιών. 44. Διευκόλυνση Αμφίδρομης Επικοινωνίας Το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να χρησιμοποιεί διαδραστικά εργαλεία της τεχνολογίας για την ενίσχυση της ικανότητας των πολιτών να παρέχουν ουσιαστική συμβολή στον τομέα της νομοθεσίας και της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και να διευκολύνει την επικοινωνία με τα μέλη ή το κοινοβουλευτικό προσωπικό. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 10

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες IFLA Professional Report (Greek translation) Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια Nancy Bolt και Suzanne Burge Μετάφραση από τα Αγγλικά: Μαρία Μονόπωλη και Άννα Μάστορα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Τι είναι η Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας; Η Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας είναι το φόρουμ συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 31/12/2014 Έκθεση ομάδας έργου Για τη βελτίωση της λειτουργίας και του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης της

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 109/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.4.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα