ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ"

Transcript

1 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Περίληψη Σκοπός Η Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 1 είναι μια πρόσκληση προς τα εθνικά κοινοβούλια και τα υπο- εθνικά και διεθνικά νομοθετικά σώματα από κοινοβουλευτικούς οργανισμούς παρακολούθησης της κοινωνίας των πολιτών (ΚΟΠ), για αυξημένη δέσμευση για διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών στο κοινοβουλευτικό έργο. Οι ΚΟΠ αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο για το σημαντικό τους ρόλο στη μεταφορά της κοινοβουλευτικής πληροφορίας προς τους πολίτες, για την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να συμμετέχουν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και για τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής ευθύνης. Ενώ οι ΚΟΠ έχουν έντονο ενδιαφέρον για την προάσπιση της μεγαλύτερης πρόσβασης σε κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πληροφορίες, αναγνωρίζουν επίσης και την ανάγκη για αυξημένο συνεργατικό διάλογο με τα κοινοβούλια του κόσμου σε θέματα κοινοβουλευτικής μεταρρύθμισης. Η Δήλωση δεν έχει ως στόχο μόνο την έκκληση για δράση, αλλά επίσης αποτελεί μια βάση για διάλογο μεταξύ των κοινοβουλίων και των ΚΟΠ για την προώθηση της κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής διαφάνειας, καθώς επίσης και να εξασφαλίσει ότι αυτό το άνοιγμα οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, σε πιο ενεργούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και τελικώς σε μια πιο δημοκρατική κοινωνία. Ιστορία Η Δήλωση, η οποία βασίζεται σε μια ποικιλία από έγγραφα αναφοράς που εγκρίθηκαν από την διεθνή κοινοβουλευτική κοινότητα, συζητήθηκε αρχικά σε μια διάσκεψη των ηγετών ΚΟΠ που συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο, το Ίδρυμα Sunlight και το Δίκτυο Νομοθετικής Διαφάνειας της Λατινικής Αμερικής στην Ουάσιγκτον D.C. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 30 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2012 με την υποστήριξη του Δικτύου Omidyar, του Open Society Institute, του National Endowment for Democracy, του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Τράπεζας και της Πρεσβείας του Μεξικού στις ΗΠΑ. Μια επικαιροποιημένη εκδοχή της Διακήρυξης που αντικατοπτρίζει την επικρατούσα συναίνεση των συμμετεχόντων στο συνέδριο, αξιολογήθηκε στη συνέχεια στο Συνέδριο Ανοικτών Νομοθετικών Δεδομένων στο Παρίσι, που φιλοξενήθηκε από την Regards Citoyens, το Centre d études européennes de Sciences Po, και το Médialab Sciences Po από τις 6 έως τις 7 Ιουλίου Το προσχέδιο διατέθηκε για δημόσιο σχολιασμό από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου Η τελική έκδοση της Διακήρυξης, την οποία 1 Για μια σύνοψη των καλύτερων πρακτικών και σχολιασμό της Δήλωσης, δείτε: Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια i

2 μπορεί να βρει κανείς στο OpeningParliament.org, παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη για το e- Κοινοβούλιο στη Ρώμη, τη Διεθνή Ημέρα για τη Δημοκρατία, στις 15 Σεπτεμβρίου Στόχοι Προώθηση μιας Κουλτούρας Διαφάνειας: Η Κοινοβουλευτική πληροφόρηση ανήκει στο κοινό. Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες θα πρέπει να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να αναδημοσιευτούν από τους πολίτες στα περιοριστικά πλαίσια που ορίζονται από τον νόμο. Για να ενεργοποιηθεί μια κουλτούρα κοινοβουλευτικής διαφάνειας, το κοινοβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει μέτρα για τη διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς και μια ελεύθερη κοινωνία των πολιτών, να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και να προστατέψει σθεναρά αυτά τα δικαιώματα μέσω του εποπτικού του ρόλου. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι πολίτες διαθέτουν τα νομικά μέσα για να ενισχύσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες. Το Κοινοβούλιο έχει την υποχρέωση να προωθήσει την κατανόηση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας από τους πολίτες και να μοιραστεί τις καλές πρακτικές με άλλα κοινοβούλια ώστε να αυξήσει την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εργαστεί από κοινού με τους ΚΟΠ και τους πολίτες ώστε να διασφαλίσει ότι η κοινοβουλευτική πληροφορία είναι ολοκληρωμένη, ακριβής και έγκαιρη. Δημιουργία Διαφανούς Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης: Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές που θα διασφαλίζουν τη δυναμική δημοσίευση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών και θα επανεξετάζει αυτές τις πολιτικές περιοδικά ώστε να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις ορθές πρακτικές που θα προκύπτουν. Η κοινοβουλευτική πληροφόρηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους και τις λειτουργίες του κοινοβουλίου, και πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου με τη νομοθεσία και τις τροπολογίες, τις ψηφοφορίες, την κοινοβουλευτική ατζέντα και το χρονοδιάγραμμα, τα αρχεία των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των επιτροπών, ιστορικές πληροφορίες, και κάθε άλλη πληροφορία που αποτελεί μέρος των κοινοβουλευτικών καταχωρίσεων, όπως οι εκθέσεις που δημιουργήθηκαν για ή από το κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τη διοίκηση του κοινοβουλίου, του κοινοβουλευτικού προσωπικού και περιεκτικές και λεπτομερείς πληροφορίες για τον προϋπολογισμό. Το Κοινοβούλιο οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο, τις δραστηριότητες και τις υποθέσεις των μελών του, συμπεριλαμβάνοντας επαρκή πληροφόρηση ώστε να μπορούν οι πολίτες να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την ακεραιότητα και εντιμότητά τους, καθώς και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Κοινοβουλευτική Πληροφορία: Το Κοινοβούλιο οφείλει να διασφαλίσει ότι η πληροφόρηση είναι γενικώς προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις, μέσω πολλαπλών καναλιών συμπεριλαμβάνοντας την άμεση προσωπική παρατήρηση, έντυπα μέσα, ραδιόφωνο και ζωντανές και κατά παραγγελία (on demand) μεταδώσεις και ροή. Η φυσική πρόσβαση πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες, αναλόγως των περιορισμών χώρου Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια ii

3 και ασφαλείας, με σαφώς καθορισμένες και διαθέσιμες στο κοινό πολιτικές για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των πολιτών. Η κοινοβουλευτική πληροφόρηση θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμη δωρεάν, σε πολλές εθνικές γλώσσες και γλώσσες εργασίας, και μέσω εργαλείων όπως οι περιλήψεις σε απλή γλώσσα, που διασφαλίζουν ότι η κοινοβουλευτική πληροφορία είναι κατανοητή από ένα ευρύ φάσμα πολιτών. Ενεργοποίηση Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της Κοινοβουλευτικής Πληροφορίας: Η κοινοβουλευτική πληροφορία θα πρέπει να αποδεσμεύεται σε απευθείας σύνδεση σε ανοικτές και δομημένες μορφές που θα επιτρέπουν στους πολίτες να αναλύουν και να επαναχρησιμοποιούν αυτή την πληροφόρηση χρησιμοποιώντας το πλήρες φάσμα των τεχνολογικών εργαλείων. Η κοινοβουλευτική πληροφορία θα πρέπει να συνδέεται με παρεμφερείς πληροφορίες και να είναι εύκολα διαθέσιμη, όπως και να μπορεί να είναι μεταφορτώσιμη μαζικά ώστε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την εξερεύνησή της. Οι κοινοβουλευτικές ιστοσελίδες επιτρέπουν την επικοινωνία με τους πολίτες ακόμη και σε κοινωνίες με περιορισμένη διείσδυση του Διαδικτύου, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην πληροφόρηση σε μεσάζοντες, που μπορούν περαιτέρω να μεταφέρουν την πληροφορία στους πολίτες. Οι κοινοβουλευτικές ιστοσελίδες θα επιδιώκουν να χρησιμοποιούν διαδραστικά εργαλεία για τη συμμετοχή των πολιτών και να προσφέρουν υπηρεσίες ειδοποιήσεων καθώς και υπηρεσίες για κινητά τηλέφωνα. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράζει την προτίμηση στη χρήση μη- ιδιόκτητων μορφών, και τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να διασφαλίσει την τεχνολογική δυνατότητα χρησιμοποίησης των κοινοβουλευτικών πληροφοριών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία προσωπικών δεδομένων σε όσους έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια iii

4 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Προοίμιο ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι υπεύθυνα, προσβάσιμα, χωρίς αποκλεισμούς και ικανά κοινοβούλια και νομοθετικά σώματα είναι το κλειδί για τον εκδημοκρατισμό, λόγω των συνταγματικών αρμοδιοτήτων τους να θεσπίσουν νομοθεσία, αντιπροσωπεύουν τους πολίτες και επιβλέπουν την εφαρμογή και τις επιδόσεις της εκτελεστικής τους πολιτικής και αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα των πολιτών. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η κοινοβουλευτική διαφάνεια επιτρέπει στους πολίτες να ενημερωθούν για το έργο του κοινοβουλίου, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία, επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και διασφαλίζει την εκπροσώπηση των συμφερόντων των πολιτών. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα δικαιώματα των πολιτών να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση και να έχουν πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες καθορίζονται σε διεθνή πλαίσια για τα ανθρώπινα δικαιώματα 2 και σε διεθνή κριτήρια και πρότυπα για τα δημοκρατικά κοινοβούλια που έχουν υιοθετηθεί από τη διεθνή κοινοβουλευτική κοινότητα 3 και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν θέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για την διαφάνεια σε απευθείας σύνδεση 4 ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η έναρξη της ψηφιακής εποχής έχει αλλάξει ριζικά το πλαίσιο για τη δημόσια χρήση της κοινοβουλευτικής πληροφόρησης και τις προσδοκίες των πολιτών για χρηστή διακυβέρνηση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα τεχνολογία ενδυναμώνει την ανάλυση και την επαναχρησιμοποίηση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών με τη μεγάλη υπόσχεση της οικοδόμησης κοινόχρηστης γνώσης της ενημέρωσης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι μεταβολές στις παραδόσεις, την εμπειρία, τους πόρους και το πλαίσιο μπορούν να επηρεάσουν την προσέγγιση που ακολουθεί το κοινοβούλιο για τη βελτίωση της διαφάνειας, δεν υπονομεύουν τη σημασία της βελτίωσης της κοινοβουλευτικής δημοσιότητας και διαφάνειας 2 Συμπεριλαμβάνεται στα Άρθρα 19 και 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στα Άρθρα 19 και 25του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. 3 Αυτά τα πρότυπα και σημεία αναφοράς περιλαμβάνουν έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί και υιοθετηθεί από την Διακοινοβουλευτική Ένωση, τον Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο, την Κοινότητα για την Ανάπτυξη του Κοινοβουλευτικού Φόρουμ Νοτίου Αφρικής, την Κοινοβουλευτική Ένωση Γαλλοφωνίας, και την Κοινοβουλευτική Συνομοσπονδία της Αμερικής. 4 Διακοινοβουλευτική Ένωση και Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Guidelines for Parliamentary Websites, Μάρτιος Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 1

5 ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η ανάγκη για κοινοβουλευτική διαφάνεια συμπληρώνεται από την ανάγκη για ευρύτερη κυβερνητική διαφάνεια και ότι πολλές κυβερνήσεις συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών μέσω πρωτοβουλιών όπως το Open Government Partnership για να αναπτύξουν ελέγξιμες δεσμεύσεις για την επίτευξη πιο διαφανών, αποτελεσματικών και υπεύθυνων κυβερνήσεων ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ένας αυξανόμενος αριθμός οργανισμών κοινοβουλευτικού ελέγχου της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις υποστήριξης επιδιώκουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό και συνεργατικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής λογοδοσίας των κοινοβουλίων και απαιτούν την πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες για να παίξουν αποτελεσματικά το ρόλο αυτό και ότι υπάρχουν πολλά προηγούμενα για τη στενή συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλίων και των κοινοβουλευτικών οργανισμών παρακολούθησης (ΚΟΠ) που μπορούν να ενημερώνουν τις προσπάθειες για μεγαλύτερη διαφάνεια στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες ΕΠΟΜΕΝΩΣ, οι εκπρόσωποι της κοινότητας των ΚΟΠ 5 έχουν αναπτύξει και δεσμεύονται για την προώθηση των ακόλουθων αρχών της κοινοβουλευτικής διαφάνειας. Προώθηση ενός Πολιτισμού Διαφάνειας 1. Αναγνωρίζοντας τη Δημόσια Ιδιοκτησία της Κοινοβουλευτικής Πληροφορίας Η κοινοβουλευτική πληροφορία ανήκει στο κοινό οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιούν και να αναδημοσιεύουν τις κοινοβουλευτικές πληροφορίες, στο σύνολό τους ή εν μέρει. Τυχόν εξαιρέσεις ή περιορισμοί αυτής της αρχής θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια από το νόμο. 2. Προωθώντας ένα Πνεύμα Διαφάνειας μέσω Νομοθεσίας Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να θεσπίσει νομοθεσία, καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες της διαδικασίας και των κωδίκων συμπεριφοράς που προωθούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα εγγυάται το δικαίωμα των πολιτών στις κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πληροφορίες, προωθώντας ένα πνεύμα ανοικτής διακυβέρνησης, που προβλέπει τη διαφάνεια της πολιτικής χρηματοδότησης, εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς και την εξασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας και των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία. 5 Για μια πλήρη, ενημερωμένη καταγραφή των ΚΟΠ που έχουν συμβάλει ή έχουν υποστηρίξει τους στόχους της Διακήρυξης, παρακαλούμε δείτε:http://www.openingparliament.org/organizations. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 2

6 3. Προστασία μιας Κουλτούρας Διαφάνειας μέσω της Εποπτείας Κατά την εκτέλεση των εποπτικών του καθηκόντων, το κοινοβούλιο πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι νόμοι διασφάλισης της κυβερνητικής διαφάνειας εφαρμόζονται αποτελεσματικά, ότι η κυβέρνηση ενεργεί με πλήρη διαφάνεια κι ότι η κυβέρνηση εργάζεται επίσης για την προώθηση μιας κουλτούρας διαφάνειας. 4. Προώθηση της Αγωγής του Πολίτη Το Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να προωθήσει ενεργά την αγωγή των πολιτών, κυρίως των νέων, με την προώθηση της κατανόησης των κανόνων και των διαδικασιών του κοινοβουλίου, το έργο του κοινοβουλίου και του ρόλου του κοινοβουλίου και των μελών του. 5. Η Συμμετοχή των Πολιτών και της Κοινωνίας Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να δίνει στους πολίτες και στην κοινωνία, χωρίς διακρίσεις, βήμα ενεργούς συμμετοχής στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και στη λήψη αποφάσεων, προκειμένου να εκπροσωπούνται αποτελεσματικά τα συμφέροντα των πολιτών και να θέτει σε εφαρμογή το δικαίωμα των πολιτών να υποβάλλουν αναφορές στην κυβέρνησή τους. 6. Προστασία μιας Ανεξάρτητης Κοινωνίας των Πολιτών Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να υποστηρίξει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι σε θέση να λειτουργούν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. 7. Ενεργοποίηση Αποτελεσματικής Κοινοβουλευτικής Παρακολούθησης Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει το δικαίωμα και το καθήκον της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης και του ευρέως κοινού να παρακολουθούν το κοινοβούλιο και τους βουλευτές. Το κοινοβούλιο θα προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το ευρύ κοινό και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν το κοινοβούλιο για να ενθαρρύνει την αποτελεσματική παρακολούθηση και τη μείωση των εμποδίων στην πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες. 8. Ανταλλαγή Ορθών Πρακτικών Το Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς και περιφερειακές ανταλλαγές ορθών πρακτικών με άλλα κοινοβούλια και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την αύξηση της δημοσιότητας και της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών πληροφοριών, τη βελτίωση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και να ενισχύσει την τήρηση των δημοκρατικών αρχών. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 3

7 9. Εξασφάλιση Νομικών Προσφυγών Το Κοινοβούλιο νομοθετεί ώστε να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε νομικές ή δικαστικές προσφυγές σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση των πολιτών σε κυβερνητικές ή κοινοβουλευτικές πληροφορίες αμφισβητείται. 10. Διάδοση Πλήρων Πληροφοριών Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες, γεγονός που αντικατοπτρίζει το σύνολο της κοινοβουλευτικής δράσης, υπόκειται δε μόνο σε στενά και με ακρίβεια καθορισμένες εξαιρέσεις. 11. Έγκαιρη Παροχή Πληροφοριών Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στο κοινό σε εύθετο χρόνο. Κατά γενικό κανόνα, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στο κοινό σε πραγματικό χρόνο. Στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες θα πρέπει να αποδίδονται δημοσίως αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες εσωτερικά. 12. Διασφάλιση Ακριβούς Πληροφόρησης Το Κοινοβούλιο μεριμνά για τη διατήρηση έγκυρων αρχείων και εγγυάται ότι οι πληροφορίες που αποδίδει στο κοινό είναι ακριβείς. Κάνοντας Διαφανείς τις Κοινοβουλευτικές Πληροφορίες 13. Υιοθέτηση Πολιτικών για Κοινοβουλευτική Διαφάνεια Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τις πολιτικές που εξασφαλίζουν την ενεργό διάδοση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που αφορούν τις μορφές στις οποίες οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιεύονται. Οι κοινοβουλευτικές πολιτικές διαφάνειας θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό και θα πρέπει να καθορίζουν τους όρους για την περιοδική επανεξέτασή τους ώστε να επωφελούνται από τις τεχνολογικές καινοτομίες και την εξέλιξη των καλών πρακτικών. Σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να έχει την άμεση δυνατότητα να δημοσιεύσει πλήρεις κοινοβουλευτικές πληροφορίες, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναπτύξει συνέργειες με την κοινωνία των πολιτών για να εξασφαλίσει ευρεία πρόσβαση του κοινού στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 4

8 14. Παροχή Πληροφοριών για τους Ρόλους και τις Λειτουργίες του Κοινοβουλίου Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει σε άμεση διάθεση πληροφορίες σχετικά με το συνταγματικό του ρόλο, τη δομή, τις λειτουργίες του, τους εσωτερικούς κανόνες, τις διοικητικές διαδικασίες και τη ροή εργασίας, καθώς και τις ίδιες πληροφορίες για τις επιτροπές του. 15. Παροχή Πληροφοριών για τα Μέλη του Κοινοβουλίου Το Κοινοβούλιο πρέπει να παρέχει επαρκείς και τακτικά επικαιροποιημένες πληροφορίες ώστε να μπορούν οι πολίτες να κατανοήσουν τα διαπιστευτήρια ενός μέλους, τα κόμματα, την εκλογική εντολή, τους ρόλους στο κοινοβούλιο, τη συμμετοχή, την ταυτότητα του βοηθητικού προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που επιθυμούν τα μέλη να αποκαλύψουν για τον εαυτό τους και τα διαπιστευτήριά τους. Στοιχεία επικοινωνίας εργασίας για τα βουλευτικά γραφεία και τα γραφεία μελών θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα για το κοινό. 16. Παροχή Πληροφοριών σχετικά με το Κοινοβουλευτικό Προσωπικό και τη Διοίκηση Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τη διοικητική του λειτουργία και τη δομή του κοινοβουλευτικού προσωπικού που διαχειρίζεται και ελέγχει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες για επικοινωνία με το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών στο κοινό, θα πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμες. 17. Ενημέρωση των Πολιτών σχετικά με την Κοινοβουλευτική Ατζέντα Έγγραφα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό των κοινοβουλευτικών εργασιών θα πρέπει να παρέχονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου του ημερολογίου συνόδων, πληροφορίες σχετικά με προγραμματισμένες ψηφοφορίες, τη σειρά των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα των ακροάσεων της επιτροπής. Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που αφορούν μια επείγουσα νομοθεσία, το κοινοβούλιο πρέπει να παρέχει επαρκή προειδοποίηση ώστε να επιτρέψει στο κοινό και την κοινωνία των πολιτών να συνεισφέρουν τη γνώμη τους στα μέλη σχετικά με τα στοιχεία υπό εξέταση. 18. Συμμετοχή των Πολιτών στο Σχέδιο Νόμου Τα νομοσχέδια θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να δημοσιεύονται κατά την εισαγωγή τους. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να είναι πλήρως ενήμεροι οι πολίτες και να συμβάλουν στα υπό εξέταση σημεία, το κοινοβούλιο οφείλει να προσφέρει πρόσβαση στην προκαταρκτική ανάλυση και βασικές πληροφορίες ώστε να ενθαρρύνει την ευρεία κατανόηση των πολιτικών συζητήσεων σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 5

9 19. Δημοσίευση Πρακτικών των Εργασιών της Επιτροπής Οι εκθέσεις των εργασιών της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που δημιούργησε και έλαβε, καταθέσεις μαρτύρων σε δημόσιες ακροάσεις, αντίγραφα, και τα αρχεία των ενεργειών της επιτροπής, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται άμεσα. 20. Καταγραφή Κοινοβουλευτικών Ψηφοφοριών Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των μελών προς τους ψηφοφόρους τους για τον τρόπο που ψηφίζουν, το κοινοβούλιο θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει τη χρήση ψηφοφορίας δια της φωνής στην ολομέλεια και θα πρέπει να χρησιμοποιεί ονομαστική κλήση ή ηλεκτρονική ψηφοφορία στις περισσότερες περιπτώσεις, διατηρώντας και διαθέτοντας στο κοινό μια καταγραφή της συμπεριφοράς ψήφου μεμονωμένων μελών στην ολομέλεια και σε επιτροπές. Κατά τον ίδιο τρόπο, το κοινοβούλιο πρέπει να ελαχιστοποιήσει την ψήφο μέσω πληρεξουσίου και να διασφαλίσει ότι δεν υπονομεύει τους κανόνες τις διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας. 21. Δημοσιοποίηση Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ολομέλειας Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δημιουργήσει, να διατηρήσει και να δημοσιοποιήσει εύκολα προσβάσιμα αρχεία των συνεδριάσεων της ολομέλειας, κατά προτίμηση σε μορφή εγγραφών ήχου ή εικόνας, που θα φιλοξενούνται σε απευθείας σύνδεση σε μόνιμη θέση, καθώς και σε μορφή γραπτής μεταγραφής ή Hansard. 22. Δημοσίευση Εκθέσεων που Δημιουργήθηκαν ή Υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο Όλες οι εκθέσεις που δημιουργήθηκαν στο κοινοβούλιο ή που ζητήθηκε να υποβληθούν στο κοινοβούλιο, στα γραφεία του, ή στις επιτροπές του, πρέπει να δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους, εκτός από στενά καθορισμένες περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο. 23. Παροχή Πληροφοριών σχετικά με τον Προϋπολογισμό και τις Δαπάνες Το Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να δημοσιοποιεί ολοκληρωμένες, λεπτομερείς κι εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων παρελθοντικών, παρόντων και προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών. Ομοίως, το κοινοβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό του, περιλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του δικού του προϋπολογισμού και τις προσφορές και τις συμβάσεις. Αυτές οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους, με τη χρησιμοποίηση μιας συνεπούς ταξινόμησης, συγχρόνως με περιλήψεις, εξηγήσεις ή αναφορές σε απλή γλώσσα, που βοηθούν στην προώθηση της κατανόησης από τους πολίτες. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 6

10 24. Γνωστοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων και Διασφάλιση Ακεραιτότητας των Μελών Το Κοινοβούλιο θέτει σε διάθεση επαρκείς πληροφορίες που επιτρέπουν στους πολίτες θαν προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την ακεραιότητα και την εντιμότητα συγκεκριμένων μελών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των μελών, τα κοινοβουλευτικά τους έξοδα και το μη- κοινοβουλευτικό τους εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, μερισμάτων, μισθωμάτων και άλλων παροχών σε είδος. 25. Αποκάλυψη Πληροφοριών για Ανήθικη Συμπεριφορά και Πιθανές Συγκρούσεις Συμφερόντων Το Κοινοβούλιο εκδίδει καθορισμένους με σαφήνεια κανόνες για τη διασφάλιση της δημοσιότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την προστασία από πραγματική ή αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων και ηθικές παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών πληροφοριών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των μελών με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και ομάδων πίεσης. Το κοινοβούλιο πρέπει επίσης να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα των τυχόν δικαστικών ή κοινοβουλευτικών ερευνών σχετικά με κατηγορίες για ανήθικη συμπεριφορά, για συγκρούσεις συμφερόντων ή διαφθορά 26. Παροχή Πρόσβασης σε Ιστορικές Πληροφορίες Κοινοβουλευτικές πληροφορίες για παρελθούσες συνεδριάσεις πρέπει να ψηφιοποιούνται και να τίθενται στη διάθεση των πολιτών στο διηνεκές για την επαναχρησιμοποίησή τους χωρίς νομικούς περιορισμούς ή τέλη. Στο βαθμό που ένα κοινοβούλιο δε μπορεί να ψηφιοποιήσει και να διαθέσει τις δικές του πληροφορίες, θα πρέπει να συνεργαστεί με εξωτερικούς οργανισμούς για να διευκολύνει τη δημόσια διάδοση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών χωρίς περιορισμούς. Το κοινοβούλιο παρέχει στο κοινό πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του, προκειμένου να επιτρέψει στα μέλη του και στο κοινό να έχουν πρόσβαση σε ιστορικές κοινοβουλευτικές πληροφορίες. Διευκόλυνση της Πρόσβασης στις Κοινοβουλευτικές Πληροφορίες 27. Παροχή Πολλαπλών Καναλιών για Πρόσβαση σε Πληροφορίες Το Κοινοβούλιο παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το έργο του μέσα από πολλαπλά κανάλια συμπεριλαμβάνεται η ιδία παρατήρηση, έντυπα μέσα, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και το Διαδίκτυο και τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 7

11 28. Διασφάλιση Φυσικής Πρόσβασης Το Κοινοβούλιο και οι συνεδριάσεις της ολομέλειας πρέπει να είναι ανοικτά και φυσικά προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, με την επιφύλαξη μόνο για περιορισμούς για αποδεδειγμένους λόγους δημοσίας ασφάλειας και περιορισμών χώρου. 29. Διασφάλιση Πρόσβασης από τα ΜΜΕ Το Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ΜΜΕ και ανεξάρτητοι παρατηρητές έχουν πλήρη πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες τα κριτήρια και οι η διαδικασία για την παροχή πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι καθορισμένα με σαφήνεια και δημόσια διαθέσιμα. 30. Παροχή σε Πραγματικό Χρόνο και Κατ Απαίτηση Εκπομπών και Ροής Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την παροχή στους πολίτες πρόσβασης στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο και κατ απαίτηση πρόσβασης σε αρχειακό υλικό μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης και Διαδικτύου. 31. Διευκόλυνση της Πρόσβασης σε όλη τη Χώρα Στο μέτρο του δυνατού, η πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες δεν πρέπει να περιορίζονται από γεωγραφικά εμπόδια. Αν και η χρήση των κοινοβουλευτικών ιστοσελίδων διευκολύνει την πρόσβαση σε κοινοβουλευτικές πληροφορίες χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, σε χώρες όπου η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η χρήση του είναι περιορισμένη, το κοινοβούλιο πρέπει να αναζητήσει άλλα μέσα για τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες σε όλη τη χώρα. 32. Χρησιμοποιώντας Απλή Γλώσσα Το Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι η νομική ή τεχνική γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο για τους πολίτες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες. Παρόλο που αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα χρήσης ακριβούς γλώσσας στη συγγραφή νόμων, το κοινοβούλιο έχει καθήκον να αναπτύξει σε απλή γλώσσα περιλήψεις και παρόμοια εργαλεία για να κάνει τις κοινοβουλευτικές πληροφορίες εύκολα διαθέσιμες και κατανοητές σε μέλη και πολίτες με διαφορετικά υπόβαθρα και εμπειρία. 33. Χρήση Πολλαπλών Εθνικών Γλωσσών ή Γλωσσών Εργασίας Όταν το σύνταγμα ή οι κοινοβουλευτικοί κανόνες προβλέπουν τη χρήση πολλαπλών εθνικών γλωσσών ή γλωσσών εργασίας στο κοινοβούλιο, αυτό πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να φροντίσει για την ταυτόχρονη διερμηνεία των διαδικασιών και ταχεία μετάφραση των κοινοβουλευτικών αρχείων. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 8

12 34. Χορήγηση Δωρεάν Πρόσβασης Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους πολίτες για απρόσκοπτη πρόσβαση, επαναχρησιμοποίηση και δωρεάν διανομή. Ενεργοποίηση Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας των Κοινοβουλευτικών Πληροφοριών 35. Παροχή Πληροφόρησης σε Ανοιχτές και Δομημένες Μορφές Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώνονται και να κυκλοφορούν σε μια ανοιχτή και δομημένη μορφή, όπως δομημένα XML, που μπορούν να διαβαστούν από υποβληθούν σε επεξεργασία από τους υπολογιστές, ώστε οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες να μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναλυθούν από τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και την κυβέρνηση. 36. Εξασφάλιση Τεχνολογικής Χρηστικότητας Το Κοινοβούλιο μεριμνά για την τεχνολογική δυνατότητα χρησιμοποίησης των κοινοβουλευτικών πληροφοριών, παρέχοντας σαφείς οδηγίες για τη χρήση των βάσεων δεδομένων ή εργαλείων που επιτρέπουν στους πολίτες να ανακτούν κοινοβουλευτικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα του κοινοβουλίου. Στο βαθμό που το κοινοβούλιο παρέχει ένα περιβάλλον χρήστη (user interface), θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της χρηστικότητάς του. 37. Προστασία Απορρήτου του Πολίτη Οι κοινοβουλευτικές ιστοσελίδες πρέπει να έχουν μια σαφή και περιεκτική πολιτική απορρήτου για να ενημερώνει τους πολίτες πώς χρησιμοποιούνται οι προσωπικές τους πληροφορίες. Το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να απαιτεί να είναι κανείς μέλος ή να εγγράφεται μέλος, γεγονός που περιορίζει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες στις κοινοβουλευτικές ιστοσελίδες ή επιτρέπει τον εντοπισμό αναγνωρίσιμων προσωπικών πληροφοριών χωρίς ρητή συγκατάθεση. 38. Χρήση Μη- Ιδιόκτητων Μορφών και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα Το Κοινοβούλιο πρέπει να προτιμά την απόδοση των ψηφιακών πληροφοριών σε μη ιδιόκτητες και ανοιχτές μορφές και τη χρήση ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικού εφαρμογών. 39. Επιτρέποντας τη Μεταφόρτωση Υλικού για Επαναχρησιμοποίηση Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολες να μεταφορτωθούν, μαζικά και σε καλά δομημένες μορφές ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με ευκολία. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 9

13 40. Διατήρηση Κοινοβουλευτικών Ιστοσελίδων Ακόμα και σε χώρες με περιορισμένη χρήση του Διαδικτύου, η συντήρηση και η τακτική ενημέρωση μιας ολοκληρωμένης κοινοβουλευτικής ιστοσελίδας είναι μιας ζωτικής σημασίας πτυχή της κοινοβουλευτικής διαφάνειας σε ένα μοντέρνο, διασυνδεδεμένο κόσμο. Το κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή και θεωρεί την διάδοση σε απευθείας σύνδεση ως βασικό μέσο επικοινωνίας. 41. Χρήση Απλών και Σταθερών Μηχανισμών Αναζήτησης Το κοινοβούλιο θα πρέπει να διευκολύνει τους πολίτες να βρίσκουν γρήγορα τις επιθυμητές κοινοβουλευτικές πληροφορίες, δημιουργώντας βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν τόσο απλές όσο και σύνθετες αναζητήσεις με τη χρήση των κατάλληλων μεταδεδομένων. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε μια θέση που θα παραμένει σταθερή με την πάροδο του χρόνου, για παράδειγμα σε μια ιστοσελίδα με ένα μόνιμο URL. 42. Σύνδεση Σχετικών Πληροφοριών Το Κοινοβούλιο επιδιώκει να βελτιώσει την ικανότητα των πολιτών να βρουν σχετικές κοινοβουλευτικές πληροφορίες, συνδέοντας κοινοβουλευτικές πληροφορίες με άλλες σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα, συνδέοντας αναφορές σε ένα ιστορικό νομοσχέδιο με προηγούμενες εκδόσεις της νομοθεσίας, σε σχετικές εκθέσεις της επιτροπής, σε μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων, σε επιδοτούμενες τροποποιήσεις και σε τμήματα του Hansard που περιέχουν την καταγραφή της κοινοβουλευτικής συζήτησης της σχετικής νομοθεσίας. 43. Ενεργοποίηση της Χρήσης Υπηρεσιών Ειδοποίησης Όπου είναι δυνατόν, το κοινοβούλιο θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να εγγράφονται σε υπηρεσίες που θα τους ενημερώνουν για ορισμένες κατηγορίες κοινοβουλευτικών δράσεων, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων SMS ή άλλων τεχνολογιών. 44. Διευκόλυνση Αμφίδρομης Επικοινωνίας Το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να χρησιμοποιεί διαδραστικά εργαλεία της τεχνολογίας για την ενίσχυση της ικανότητας των πολιτών να παρέχουν ουσιαστική συμβολή στον τομέα της νομοθεσίας και της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και να διευκολύνει την επικοινωνία με τα μέλη ή το κοινοβουλευτικό προσωπικό. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 10

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 13.4.2011 2011/2032(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-30 Alf Svensson (PE860.471v01-00) σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (2011/2032(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 10.5.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισµού για τις διοργανικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.3.2017 2016/0286(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 1.3.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2014 COM(2014) 513 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική

Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑ: Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική με βάση την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του προϋπολογισμού

Έλεγχος του προϋπολογισμού Έλεγχος του προϋπολογισμού Ο έλεγχος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών. Σημαντικό έργο ελέγχου πραγματοποιούν, σε διάφορα επίπεδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.7.2016 2016/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 για τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Άρθρο 1: Αντικείμενο Άρθρο 2: Καθήκοντα Άρθρο 3:

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών

Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών (Συνοπτική έκδοση για μετάφραση) 2015 2018 Yarra City Council 1. Εισαγωγή Αυτό το προσχέδιο είναι η δέσμευση του Δήμου για την υιοθέτηση μιας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /14 ΓΒ/σα 1 DGE2B LIMITEEL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,27Νοεμβρίου /14 LIMITΕ TELECOM226 DEVGEN261 CYBER71

PUBLIC /14 ΓΒ/σα 1 DGE2B LIMITEEL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,27Νοεμβρίου /14 LIMITΕ TELECOM226 DEVGEN261 CYBER71 ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,27Νοεμβρίου2014 PUBLIC 16200/14 LIMITΕ TELECOM226 DEVGEN261 CYBER71 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ.πρότ.επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψηφιακή δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψηφιακή δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 7.4.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ψηφιακή δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP)

Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP) Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP) 1. Επισκόπηση Η Αναφορά Προόδου (COP) είναι μια ετήσια δημοσιοποίηση στοιχείων μέσω της οποίας η επιχείρηση ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2283(INI) 21.4.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την ετήσια έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 36 final 2013/0014 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2229(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2229(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.5.2010 2009/2229(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441.186v01-00) σχετικά με τη διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 29 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΑΣ Πολιτική τατιστικού Απορρήτου

ΕΛΣΑΣ Πολιτική τατιστικού Απορρήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΑΣ Πολιτική τατιστικού Απορρήτου ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΑΡΣΙΟ 2016 Η Ελληνική τατιστική Αρχή (ΕΛΣΑΣ) στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων Ενημέρωση χρηστών και συνδρομητών για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Κατευθυντήριες αρχές για τη διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ----------------------------------------- Το έργο που επιτέλεσε η Βουλή κατά τη σύνοδο που

Διαβάστε περισσότερα