ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ"

Transcript

1 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Περίληψη Σκοπός Η Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 1 είναι μια πρόσκληση προς τα εθνικά κοινοβούλια και τα υπο- εθνικά και διεθνικά νομοθετικά σώματα από κοινοβουλευτικούς οργανισμούς παρακολούθησης της κοινωνίας των πολιτών (ΚΟΠ), για αυξημένη δέσμευση για διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών στο κοινοβουλευτικό έργο. Οι ΚΟΠ αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο για το σημαντικό τους ρόλο στη μεταφορά της κοινοβουλευτικής πληροφορίας προς τους πολίτες, για την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να συμμετέχουν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και για τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής ευθύνης. Ενώ οι ΚΟΠ έχουν έντονο ενδιαφέρον για την προάσπιση της μεγαλύτερης πρόσβασης σε κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πληροφορίες, αναγνωρίζουν επίσης και την ανάγκη για αυξημένο συνεργατικό διάλογο με τα κοινοβούλια του κόσμου σε θέματα κοινοβουλευτικής μεταρρύθμισης. Η Δήλωση δεν έχει ως στόχο μόνο την έκκληση για δράση, αλλά επίσης αποτελεί μια βάση για διάλογο μεταξύ των κοινοβουλίων και των ΚΟΠ για την προώθηση της κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής διαφάνειας, καθώς επίσης και να εξασφαλίσει ότι αυτό το άνοιγμα οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, σε πιο ενεργούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και τελικώς σε μια πιο δημοκρατική κοινωνία. Ιστορία Η Δήλωση, η οποία βασίζεται σε μια ποικιλία από έγγραφα αναφοράς που εγκρίθηκαν από την διεθνή κοινοβουλευτική κοινότητα, συζητήθηκε αρχικά σε μια διάσκεψη των ηγετών ΚΟΠ που συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο, το Ίδρυμα Sunlight και το Δίκτυο Νομοθετικής Διαφάνειας της Λατινικής Αμερικής στην Ουάσιγκτον D.C. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 30 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2012 με την υποστήριξη του Δικτύου Omidyar, του Open Society Institute, του National Endowment for Democracy, του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Τράπεζας και της Πρεσβείας του Μεξικού στις ΗΠΑ. Μια επικαιροποιημένη εκδοχή της Διακήρυξης που αντικατοπτρίζει την επικρατούσα συναίνεση των συμμετεχόντων στο συνέδριο, αξιολογήθηκε στη συνέχεια στο Συνέδριο Ανοικτών Νομοθετικών Δεδομένων στο Παρίσι, που φιλοξενήθηκε από την Regards Citoyens, το Centre d études européennes de Sciences Po, και το Médialab Sciences Po από τις 6 έως τις 7 Ιουλίου Το προσχέδιο διατέθηκε για δημόσιο σχολιασμό από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου Η τελική έκδοση της Διακήρυξης, την οποία 1 Για μια σύνοψη των καλύτερων πρακτικών και σχολιασμό της Δήλωσης, δείτε: Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια i

2 μπορεί να βρει κανείς στο OpeningParliament.org, παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη για το e- Κοινοβούλιο στη Ρώμη, τη Διεθνή Ημέρα για τη Δημοκρατία, στις 15 Σεπτεμβρίου Στόχοι Προώθηση μιας Κουλτούρας Διαφάνειας: Η Κοινοβουλευτική πληροφόρηση ανήκει στο κοινό. Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες θα πρέπει να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να αναδημοσιευτούν από τους πολίτες στα περιοριστικά πλαίσια που ορίζονται από τον νόμο. Για να ενεργοποιηθεί μια κουλτούρα κοινοβουλευτικής διαφάνειας, το κοινοβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει μέτρα για τη διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς και μια ελεύθερη κοινωνία των πολιτών, να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και να προστατέψει σθεναρά αυτά τα δικαιώματα μέσω του εποπτικού του ρόλου. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι πολίτες διαθέτουν τα νομικά μέσα για να ενισχύσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες. Το Κοινοβούλιο έχει την υποχρέωση να προωθήσει την κατανόηση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας από τους πολίτες και να μοιραστεί τις καλές πρακτικές με άλλα κοινοβούλια ώστε να αυξήσει την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εργαστεί από κοινού με τους ΚΟΠ και τους πολίτες ώστε να διασφαλίσει ότι η κοινοβουλευτική πληροφορία είναι ολοκληρωμένη, ακριβής και έγκαιρη. Δημιουργία Διαφανούς Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης: Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές που θα διασφαλίζουν τη δυναμική δημοσίευση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών και θα επανεξετάζει αυτές τις πολιτικές περιοδικά ώστε να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις ορθές πρακτικές που θα προκύπτουν. Η κοινοβουλευτική πληροφόρηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους και τις λειτουργίες του κοινοβουλίου, και πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου με τη νομοθεσία και τις τροπολογίες, τις ψηφοφορίες, την κοινοβουλευτική ατζέντα και το χρονοδιάγραμμα, τα αρχεία των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των επιτροπών, ιστορικές πληροφορίες, και κάθε άλλη πληροφορία που αποτελεί μέρος των κοινοβουλευτικών καταχωρίσεων, όπως οι εκθέσεις που δημιουργήθηκαν για ή από το κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τη διοίκηση του κοινοβουλίου, του κοινοβουλευτικού προσωπικού και περιεκτικές και λεπτομερείς πληροφορίες για τον προϋπολογισμό. Το Κοινοβούλιο οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο, τις δραστηριότητες και τις υποθέσεις των μελών του, συμπεριλαμβάνοντας επαρκή πληροφόρηση ώστε να μπορούν οι πολίτες να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την ακεραιότητα και εντιμότητά τους, καθώς και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Κοινοβουλευτική Πληροφορία: Το Κοινοβούλιο οφείλει να διασφαλίσει ότι η πληροφόρηση είναι γενικώς προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις, μέσω πολλαπλών καναλιών συμπεριλαμβάνοντας την άμεση προσωπική παρατήρηση, έντυπα μέσα, ραδιόφωνο και ζωντανές και κατά παραγγελία (on demand) μεταδώσεις και ροή. Η φυσική πρόσβαση πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες, αναλόγως των περιορισμών χώρου Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια ii

3 και ασφαλείας, με σαφώς καθορισμένες και διαθέσιμες στο κοινό πολιτικές για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των πολιτών. Η κοινοβουλευτική πληροφόρηση θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμη δωρεάν, σε πολλές εθνικές γλώσσες και γλώσσες εργασίας, και μέσω εργαλείων όπως οι περιλήψεις σε απλή γλώσσα, που διασφαλίζουν ότι η κοινοβουλευτική πληροφορία είναι κατανοητή από ένα ευρύ φάσμα πολιτών. Ενεργοποίηση Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της Κοινοβουλευτικής Πληροφορίας: Η κοινοβουλευτική πληροφορία θα πρέπει να αποδεσμεύεται σε απευθείας σύνδεση σε ανοικτές και δομημένες μορφές που θα επιτρέπουν στους πολίτες να αναλύουν και να επαναχρησιμοποιούν αυτή την πληροφόρηση χρησιμοποιώντας το πλήρες φάσμα των τεχνολογικών εργαλείων. Η κοινοβουλευτική πληροφορία θα πρέπει να συνδέεται με παρεμφερείς πληροφορίες και να είναι εύκολα διαθέσιμη, όπως και να μπορεί να είναι μεταφορτώσιμη μαζικά ώστε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την εξερεύνησή της. Οι κοινοβουλευτικές ιστοσελίδες επιτρέπουν την επικοινωνία με τους πολίτες ακόμη και σε κοινωνίες με περιορισμένη διείσδυση του Διαδικτύου, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην πληροφόρηση σε μεσάζοντες, που μπορούν περαιτέρω να μεταφέρουν την πληροφορία στους πολίτες. Οι κοινοβουλευτικές ιστοσελίδες θα επιδιώκουν να χρησιμοποιούν διαδραστικά εργαλεία για τη συμμετοχή των πολιτών και να προσφέρουν υπηρεσίες ειδοποιήσεων καθώς και υπηρεσίες για κινητά τηλέφωνα. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράζει την προτίμηση στη χρήση μη- ιδιόκτητων μορφών, και τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να διασφαλίσει την τεχνολογική δυνατότητα χρησιμοποίησης των κοινοβουλευτικών πληροφοριών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία προσωπικών δεδομένων σε όσους έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια iii

4 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Προοίμιο ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι υπεύθυνα, προσβάσιμα, χωρίς αποκλεισμούς και ικανά κοινοβούλια και νομοθετικά σώματα είναι το κλειδί για τον εκδημοκρατισμό, λόγω των συνταγματικών αρμοδιοτήτων τους να θεσπίσουν νομοθεσία, αντιπροσωπεύουν τους πολίτες και επιβλέπουν την εφαρμογή και τις επιδόσεις της εκτελεστικής τους πολιτικής και αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα των πολιτών. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η κοινοβουλευτική διαφάνεια επιτρέπει στους πολίτες να ενημερωθούν για το έργο του κοινοβουλίου, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία, επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και διασφαλίζει την εκπροσώπηση των συμφερόντων των πολιτών. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα δικαιώματα των πολιτών να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση και να έχουν πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες καθορίζονται σε διεθνή πλαίσια για τα ανθρώπινα δικαιώματα 2 και σε διεθνή κριτήρια και πρότυπα για τα δημοκρατικά κοινοβούλια που έχουν υιοθετηθεί από τη διεθνή κοινοβουλευτική κοινότητα 3 και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν θέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για την διαφάνεια σε απευθείας σύνδεση 4 ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η έναρξη της ψηφιακής εποχής έχει αλλάξει ριζικά το πλαίσιο για τη δημόσια χρήση της κοινοβουλευτικής πληροφόρησης και τις προσδοκίες των πολιτών για χρηστή διακυβέρνηση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα τεχνολογία ενδυναμώνει την ανάλυση και την επαναχρησιμοποίηση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών με τη μεγάλη υπόσχεση της οικοδόμησης κοινόχρηστης γνώσης της ενημέρωσης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι μεταβολές στις παραδόσεις, την εμπειρία, τους πόρους και το πλαίσιο μπορούν να επηρεάσουν την προσέγγιση που ακολουθεί το κοινοβούλιο για τη βελτίωση της διαφάνειας, δεν υπονομεύουν τη σημασία της βελτίωσης της κοινοβουλευτικής δημοσιότητας και διαφάνειας 2 Συμπεριλαμβάνεται στα Άρθρα 19 και 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στα Άρθρα 19 και 25του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. 3 Αυτά τα πρότυπα και σημεία αναφοράς περιλαμβάνουν έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί και υιοθετηθεί από την Διακοινοβουλευτική Ένωση, τον Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο, την Κοινότητα για την Ανάπτυξη του Κοινοβουλευτικού Φόρουμ Νοτίου Αφρικής, την Κοινοβουλευτική Ένωση Γαλλοφωνίας, και την Κοινοβουλευτική Συνομοσπονδία της Αμερικής. 4 Διακοινοβουλευτική Ένωση και Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Guidelines for Parliamentary Websites, Μάρτιος Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 1

5 ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η ανάγκη για κοινοβουλευτική διαφάνεια συμπληρώνεται από την ανάγκη για ευρύτερη κυβερνητική διαφάνεια και ότι πολλές κυβερνήσεις συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών μέσω πρωτοβουλιών όπως το Open Government Partnership για να αναπτύξουν ελέγξιμες δεσμεύσεις για την επίτευξη πιο διαφανών, αποτελεσματικών και υπεύθυνων κυβερνήσεων ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ένας αυξανόμενος αριθμός οργανισμών κοινοβουλευτικού ελέγχου της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις υποστήριξης επιδιώκουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό και συνεργατικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής λογοδοσίας των κοινοβουλίων και απαιτούν την πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες για να παίξουν αποτελεσματικά το ρόλο αυτό και ότι υπάρχουν πολλά προηγούμενα για τη στενή συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλίων και των κοινοβουλευτικών οργανισμών παρακολούθησης (ΚΟΠ) που μπορούν να ενημερώνουν τις προσπάθειες για μεγαλύτερη διαφάνεια στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες ΕΠΟΜΕΝΩΣ, οι εκπρόσωποι της κοινότητας των ΚΟΠ 5 έχουν αναπτύξει και δεσμεύονται για την προώθηση των ακόλουθων αρχών της κοινοβουλευτικής διαφάνειας. Προώθηση ενός Πολιτισμού Διαφάνειας 1. Αναγνωρίζοντας τη Δημόσια Ιδιοκτησία της Κοινοβουλευτικής Πληροφορίας Η κοινοβουλευτική πληροφορία ανήκει στο κοινό οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιούν και να αναδημοσιεύουν τις κοινοβουλευτικές πληροφορίες, στο σύνολό τους ή εν μέρει. Τυχόν εξαιρέσεις ή περιορισμοί αυτής της αρχής θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια από το νόμο. 2. Προωθώντας ένα Πνεύμα Διαφάνειας μέσω Νομοθεσίας Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να θεσπίσει νομοθεσία, καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες της διαδικασίας και των κωδίκων συμπεριφοράς που προωθούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα εγγυάται το δικαίωμα των πολιτών στις κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πληροφορίες, προωθώντας ένα πνεύμα ανοικτής διακυβέρνησης, που προβλέπει τη διαφάνεια της πολιτικής χρηματοδότησης, εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς και την εξασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας και των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία. 5 Για μια πλήρη, ενημερωμένη καταγραφή των ΚΟΠ που έχουν συμβάλει ή έχουν υποστηρίξει τους στόχους της Διακήρυξης, παρακαλούμε δείτε:http://www.openingparliament.org/organizations. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 2

6 3. Προστασία μιας Κουλτούρας Διαφάνειας μέσω της Εποπτείας Κατά την εκτέλεση των εποπτικών του καθηκόντων, το κοινοβούλιο πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι νόμοι διασφάλισης της κυβερνητικής διαφάνειας εφαρμόζονται αποτελεσματικά, ότι η κυβέρνηση ενεργεί με πλήρη διαφάνεια κι ότι η κυβέρνηση εργάζεται επίσης για την προώθηση μιας κουλτούρας διαφάνειας. 4. Προώθηση της Αγωγής του Πολίτη Το Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να προωθήσει ενεργά την αγωγή των πολιτών, κυρίως των νέων, με την προώθηση της κατανόησης των κανόνων και των διαδικασιών του κοινοβουλίου, το έργο του κοινοβουλίου και του ρόλου του κοινοβουλίου και των μελών του. 5. Η Συμμετοχή των Πολιτών και της Κοινωνίας Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να δίνει στους πολίτες και στην κοινωνία, χωρίς διακρίσεις, βήμα ενεργούς συμμετοχής στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και στη λήψη αποφάσεων, προκειμένου να εκπροσωπούνται αποτελεσματικά τα συμφέροντα των πολιτών και να θέτει σε εφαρμογή το δικαίωμα των πολιτών να υποβάλλουν αναφορές στην κυβέρνησή τους. 6. Προστασία μιας Ανεξάρτητης Κοινωνίας των Πολιτών Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να υποστηρίξει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι σε θέση να λειτουργούν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. 7. Ενεργοποίηση Αποτελεσματικής Κοινοβουλευτικής Παρακολούθησης Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει το δικαίωμα και το καθήκον της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης και του ευρέως κοινού να παρακολουθούν το κοινοβούλιο και τους βουλευτές. Το κοινοβούλιο θα προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το ευρύ κοινό και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν το κοινοβούλιο για να ενθαρρύνει την αποτελεσματική παρακολούθηση και τη μείωση των εμποδίων στην πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες. 8. Ανταλλαγή Ορθών Πρακτικών Το Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς και περιφερειακές ανταλλαγές ορθών πρακτικών με άλλα κοινοβούλια και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την αύξηση της δημοσιότητας και της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών πληροφοριών, τη βελτίωση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και να ενισχύσει την τήρηση των δημοκρατικών αρχών. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 3

7 9. Εξασφάλιση Νομικών Προσφυγών Το Κοινοβούλιο νομοθετεί ώστε να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε νομικές ή δικαστικές προσφυγές σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση των πολιτών σε κυβερνητικές ή κοινοβουλευτικές πληροφορίες αμφισβητείται. 10. Διάδοση Πλήρων Πληροφοριών Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες, γεγονός που αντικατοπτρίζει το σύνολο της κοινοβουλευτικής δράσης, υπόκειται δε μόνο σε στενά και με ακρίβεια καθορισμένες εξαιρέσεις. 11. Έγκαιρη Παροχή Πληροφοριών Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στο κοινό σε εύθετο χρόνο. Κατά γενικό κανόνα, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στο κοινό σε πραγματικό χρόνο. Στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες θα πρέπει να αποδίδονται δημοσίως αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες εσωτερικά. 12. Διασφάλιση Ακριβούς Πληροφόρησης Το Κοινοβούλιο μεριμνά για τη διατήρηση έγκυρων αρχείων και εγγυάται ότι οι πληροφορίες που αποδίδει στο κοινό είναι ακριβείς. Κάνοντας Διαφανείς τις Κοινοβουλευτικές Πληροφορίες 13. Υιοθέτηση Πολιτικών για Κοινοβουλευτική Διαφάνεια Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τις πολιτικές που εξασφαλίζουν την ενεργό διάδοση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που αφορούν τις μορφές στις οποίες οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιεύονται. Οι κοινοβουλευτικές πολιτικές διαφάνειας θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό και θα πρέπει να καθορίζουν τους όρους για την περιοδική επανεξέτασή τους ώστε να επωφελούνται από τις τεχνολογικές καινοτομίες και την εξέλιξη των καλών πρακτικών. Σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να έχει την άμεση δυνατότητα να δημοσιεύσει πλήρεις κοινοβουλευτικές πληροφορίες, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναπτύξει συνέργειες με την κοινωνία των πολιτών για να εξασφαλίσει ευρεία πρόσβαση του κοινού στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 4

8 14. Παροχή Πληροφοριών για τους Ρόλους και τις Λειτουργίες του Κοινοβουλίου Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει σε άμεση διάθεση πληροφορίες σχετικά με το συνταγματικό του ρόλο, τη δομή, τις λειτουργίες του, τους εσωτερικούς κανόνες, τις διοικητικές διαδικασίες και τη ροή εργασίας, καθώς και τις ίδιες πληροφορίες για τις επιτροπές του. 15. Παροχή Πληροφοριών για τα Μέλη του Κοινοβουλίου Το Κοινοβούλιο πρέπει να παρέχει επαρκείς και τακτικά επικαιροποιημένες πληροφορίες ώστε να μπορούν οι πολίτες να κατανοήσουν τα διαπιστευτήρια ενός μέλους, τα κόμματα, την εκλογική εντολή, τους ρόλους στο κοινοβούλιο, τη συμμετοχή, την ταυτότητα του βοηθητικού προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που επιθυμούν τα μέλη να αποκαλύψουν για τον εαυτό τους και τα διαπιστευτήριά τους. Στοιχεία επικοινωνίας εργασίας για τα βουλευτικά γραφεία και τα γραφεία μελών θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα για το κοινό. 16. Παροχή Πληροφοριών σχετικά με το Κοινοβουλευτικό Προσωπικό και τη Διοίκηση Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τη διοικητική του λειτουργία και τη δομή του κοινοβουλευτικού προσωπικού που διαχειρίζεται και ελέγχει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες για επικοινωνία με το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών στο κοινό, θα πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμες. 17. Ενημέρωση των Πολιτών σχετικά με την Κοινοβουλευτική Ατζέντα Έγγραφα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό των κοινοβουλευτικών εργασιών θα πρέπει να παρέχονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου του ημερολογίου συνόδων, πληροφορίες σχετικά με προγραμματισμένες ψηφοφορίες, τη σειρά των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα των ακροάσεων της επιτροπής. Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που αφορούν μια επείγουσα νομοθεσία, το κοινοβούλιο πρέπει να παρέχει επαρκή προειδοποίηση ώστε να επιτρέψει στο κοινό και την κοινωνία των πολιτών να συνεισφέρουν τη γνώμη τους στα μέλη σχετικά με τα στοιχεία υπό εξέταση. 18. Συμμετοχή των Πολιτών στο Σχέδιο Νόμου Τα νομοσχέδια θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να δημοσιεύονται κατά την εισαγωγή τους. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να είναι πλήρως ενήμεροι οι πολίτες και να συμβάλουν στα υπό εξέταση σημεία, το κοινοβούλιο οφείλει να προσφέρει πρόσβαση στην προκαταρκτική ανάλυση και βασικές πληροφορίες ώστε να ενθαρρύνει την ευρεία κατανόηση των πολιτικών συζητήσεων σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 5

9 19. Δημοσίευση Πρακτικών των Εργασιών της Επιτροπής Οι εκθέσεις των εργασιών της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που δημιούργησε και έλαβε, καταθέσεις μαρτύρων σε δημόσιες ακροάσεις, αντίγραφα, και τα αρχεία των ενεργειών της επιτροπής, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται άμεσα. 20. Καταγραφή Κοινοβουλευτικών Ψηφοφοριών Για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των μελών προς τους ψηφοφόρους τους για τον τρόπο που ψηφίζουν, το κοινοβούλιο θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει τη χρήση ψηφοφορίας δια της φωνής στην ολομέλεια και θα πρέπει να χρησιμοποιεί ονομαστική κλήση ή ηλεκτρονική ψηφοφορία στις περισσότερες περιπτώσεις, διατηρώντας και διαθέτοντας στο κοινό μια καταγραφή της συμπεριφοράς ψήφου μεμονωμένων μελών στην ολομέλεια και σε επιτροπές. Κατά τον ίδιο τρόπο, το κοινοβούλιο πρέπει να ελαχιστοποιήσει την ψήφο μέσω πληρεξουσίου και να διασφαλίσει ότι δεν υπονομεύει τους κανόνες τις διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας. 21. Δημοσιοποίηση Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ολομέλειας Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δημιουργήσει, να διατηρήσει και να δημοσιοποιήσει εύκολα προσβάσιμα αρχεία των συνεδριάσεων της ολομέλειας, κατά προτίμηση σε μορφή εγγραφών ήχου ή εικόνας, που θα φιλοξενούνται σε απευθείας σύνδεση σε μόνιμη θέση, καθώς και σε μορφή γραπτής μεταγραφής ή Hansard. 22. Δημοσίευση Εκθέσεων που Δημιουργήθηκαν ή Υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο Όλες οι εκθέσεις που δημιουργήθηκαν στο κοινοβούλιο ή που ζητήθηκε να υποβληθούν στο κοινοβούλιο, στα γραφεία του, ή στις επιτροπές του, πρέπει να δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους, εκτός από στενά καθορισμένες περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο. 23. Παροχή Πληροφοριών σχετικά με τον Προϋπολογισμό και τις Δαπάνες Το Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να δημοσιοποιεί ολοκληρωμένες, λεπτομερείς κι εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων παρελθοντικών, παρόντων και προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών. Ομοίως, το κοινοβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό του, περιλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του δικού του προϋπολογισμού και τις προσφορές και τις συμβάσεις. Αυτές οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους, με τη χρησιμοποίηση μιας συνεπούς ταξινόμησης, συγχρόνως με περιλήψεις, εξηγήσεις ή αναφορές σε απλή γλώσσα, που βοηθούν στην προώθηση της κατανόησης από τους πολίτες. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 6

10 24. Γνωστοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων και Διασφάλιση Ακεραιτότητας των Μελών Το Κοινοβούλιο θέτει σε διάθεση επαρκείς πληροφορίες που επιτρέπουν στους πολίτες θαν προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την ακεραιότητα και την εντιμότητα συγκεκριμένων μελών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των μελών, τα κοινοβουλευτικά τους έξοδα και το μη- κοινοβουλευτικό τους εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, μερισμάτων, μισθωμάτων και άλλων παροχών σε είδος. 25. Αποκάλυψη Πληροφοριών για Ανήθικη Συμπεριφορά και Πιθανές Συγκρούσεις Συμφερόντων Το Κοινοβούλιο εκδίδει καθορισμένους με σαφήνεια κανόνες για τη διασφάλιση της δημοσιότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την προστασία από πραγματική ή αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων και ηθικές παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών πληροφοριών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των μελών με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και ομάδων πίεσης. Το κοινοβούλιο πρέπει επίσης να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα των τυχόν δικαστικών ή κοινοβουλευτικών ερευνών σχετικά με κατηγορίες για ανήθικη συμπεριφορά, για συγκρούσεις συμφερόντων ή διαφθορά 26. Παροχή Πρόσβασης σε Ιστορικές Πληροφορίες Κοινοβουλευτικές πληροφορίες για παρελθούσες συνεδριάσεις πρέπει να ψηφιοποιούνται και να τίθενται στη διάθεση των πολιτών στο διηνεκές για την επαναχρησιμοποίησή τους χωρίς νομικούς περιορισμούς ή τέλη. Στο βαθμό που ένα κοινοβούλιο δε μπορεί να ψηφιοποιήσει και να διαθέσει τις δικές του πληροφορίες, θα πρέπει να συνεργαστεί με εξωτερικούς οργανισμούς για να διευκολύνει τη δημόσια διάδοση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών χωρίς περιορισμούς. Το κοινοβούλιο παρέχει στο κοινό πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του, προκειμένου να επιτρέψει στα μέλη του και στο κοινό να έχουν πρόσβαση σε ιστορικές κοινοβουλευτικές πληροφορίες. Διευκόλυνση της Πρόσβασης στις Κοινοβουλευτικές Πληροφορίες 27. Παροχή Πολλαπλών Καναλιών για Πρόσβαση σε Πληροφορίες Το Κοινοβούλιο παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το έργο του μέσα από πολλαπλά κανάλια συμπεριλαμβάνεται η ιδία παρατήρηση, έντυπα μέσα, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και το Διαδίκτυο και τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 7

11 28. Διασφάλιση Φυσικής Πρόσβασης Το Κοινοβούλιο και οι συνεδριάσεις της ολομέλειας πρέπει να είναι ανοικτά και φυσικά προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, με την επιφύλαξη μόνο για περιορισμούς για αποδεδειγμένους λόγους δημοσίας ασφάλειας και περιορισμών χώρου. 29. Διασφάλιση Πρόσβασης από τα ΜΜΕ Το Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ΜΜΕ και ανεξάρτητοι παρατηρητές έχουν πλήρη πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες τα κριτήρια και οι η διαδικασία για την παροχή πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι καθορισμένα με σαφήνεια και δημόσια διαθέσιμα. 30. Παροχή σε Πραγματικό Χρόνο και Κατ Απαίτηση Εκπομπών και Ροής Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την παροχή στους πολίτες πρόσβασης στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο και κατ απαίτηση πρόσβασης σε αρχειακό υλικό μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης και Διαδικτύου. 31. Διευκόλυνση της Πρόσβασης σε όλη τη Χώρα Στο μέτρο του δυνατού, η πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες δεν πρέπει να περιορίζονται από γεωγραφικά εμπόδια. Αν και η χρήση των κοινοβουλευτικών ιστοσελίδων διευκολύνει την πρόσβαση σε κοινοβουλευτικές πληροφορίες χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, σε χώρες όπου η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η χρήση του είναι περιορισμένη, το κοινοβούλιο πρέπει να αναζητήσει άλλα μέσα για τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες σε όλη τη χώρα. 32. Χρησιμοποιώντας Απλή Γλώσσα Το Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι η νομική ή τεχνική γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο για τους πολίτες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες. Παρόλο που αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα χρήσης ακριβούς γλώσσας στη συγγραφή νόμων, το κοινοβούλιο έχει καθήκον να αναπτύξει σε απλή γλώσσα περιλήψεις και παρόμοια εργαλεία για να κάνει τις κοινοβουλευτικές πληροφορίες εύκολα διαθέσιμες και κατανοητές σε μέλη και πολίτες με διαφορετικά υπόβαθρα και εμπειρία. 33. Χρήση Πολλαπλών Εθνικών Γλωσσών ή Γλωσσών Εργασίας Όταν το σύνταγμα ή οι κοινοβουλευτικοί κανόνες προβλέπουν τη χρήση πολλαπλών εθνικών γλωσσών ή γλωσσών εργασίας στο κοινοβούλιο, αυτό πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να φροντίσει για την ταυτόχρονη διερμηνεία των διαδικασιών και ταχεία μετάφραση των κοινοβουλευτικών αρχείων. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 8

12 34. Χορήγηση Δωρεάν Πρόσβασης Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους πολίτες για απρόσκοπτη πρόσβαση, επαναχρησιμοποίηση και δωρεάν διανομή. Ενεργοποίηση Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας των Κοινοβουλευτικών Πληροφοριών 35. Παροχή Πληροφόρησης σε Ανοιχτές και Δομημένες Μορφές Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώνονται και να κυκλοφορούν σε μια ανοιχτή και δομημένη μορφή, όπως δομημένα XML, που μπορούν να διαβαστούν από υποβληθούν σε επεξεργασία από τους υπολογιστές, ώστε οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες να μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναλυθούν από τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και την κυβέρνηση. 36. Εξασφάλιση Τεχνολογικής Χρηστικότητας Το Κοινοβούλιο μεριμνά για την τεχνολογική δυνατότητα χρησιμοποίησης των κοινοβουλευτικών πληροφοριών, παρέχοντας σαφείς οδηγίες για τη χρήση των βάσεων δεδομένων ή εργαλείων που επιτρέπουν στους πολίτες να ανακτούν κοινοβουλευτικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα του κοινοβουλίου. Στο βαθμό που το κοινοβούλιο παρέχει ένα περιβάλλον χρήστη (user interface), θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της χρηστικότητάς του. 37. Προστασία Απορρήτου του Πολίτη Οι κοινοβουλευτικές ιστοσελίδες πρέπει να έχουν μια σαφή και περιεκτική πολιτική απορρήτου για να ενημερώνει τους πολίτες πώς χρησιμοποιούνται οι προσωπικές τους πληροφορίες. Το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να απαιτεί να είναι κανείς μέλος ή να εγγράφεται μέλος, γεγονός που περιορίζει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες στις κοινοβουλευτικές ιστοσελίδες ή επιτρέπει τον εντοπισμό αναγνωρίσιμων προσωπικών πληροφοριών χωρίς ρητή συγκατάθεση. 38. Χρήση Μη- Ιδιόκτητων Μορφών και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα Το Κοινοβούλιο πρέπει να προτιμά την απόδοση των ψηφιακών πληροφοριών σε μη ιδιόκτητες και ανοιχτές μορφές και τη χρήση ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικού εφαρμογών. 39. Επιτρέποντας τη Μεταφόρτωση Υλικού για Επαναχρησιμοποίηση Οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολες να μεταφορτωθούν, μαζικά και σε καλά δομημένες μορφές ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με ευκολία. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 9

13 40. Διατήρηση Κοινοβουλευτικών Ιστοσελίδων Ακόμα και σε χώρες με περιορισμένη χρήση του Διαδικτύου, η συντήρηση και η τακτική ενημέρωση μιας ολοκληρωμένης κοινοβουλευτικής ιστοσελίδας είναι μιας ζωτικής σημασίας πτυχή της κοινοβουλευτικής διαφάνειας σε ένα μοντέρνο, διασυνδεδεμένο κόσμο. Το κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή και θεωρεί την διάδοση σε απευθείας σύνδεση ως βασικό μέσο επικοινωνίας. 41. Χρήση Απλών και Σταθερών Μηχανισμών Αναζήτησης Το κοινοβούλιο θα πρέπει να διευκολύνει τους πολίτες να βρίσκουν γρήγορα τις επιθυμητές κοινοβουλευτικές πληροφορίες, δημιουργώντας βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν τόσο απλές όσο και σύνθετες αναζητήσεις με τη χρήση των κατάλληλων μεταδεδομένων. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε μια θέση που θα παραμένει σταθερή με την πάροδο του χρόνου, για παράδειγμα σε μια ιστοσελίδα με ένα μόνιμο URL. 42. Σύνδεση Σχετικών Πληροφοριών Το Κοινοβούλιο επιδιώκει να βελτιώσει την ικανότητα των πολιτών να βρουν σχετικές κοινοβουλευτικές πληροφορίες, συνδέοντας κοινοβουλευτικές πληροφορίες με άλλες σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα, συνδέοντας αναφορές σε ένα ιστορικό νομοσχέδιο με προηγούμενες εκδόσεις της νομοθεσίας, σε σχετικές εκθέσεις της επιτροπής, σε μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων, σε επιδοτούμενες τροποποιήσεις και σε τμήματα του Hansard που περιέχουν την καταγραφή της κοινοβουλευτικής συζήτησης της σχετικής νομοθεσίας. 43. Ενεργοποίηση της Χρήσης Υπηρεσιών Ειδοποίησης Όπου είναι δυνατόν, το κοινοβούλιο θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να εγγράφονται σε υπηρεσίες που θα τους ενημερώνουν για ορισμένες κατηγορίες κοινοβουλευτικών δράσεων, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων SMS ή άλλων τεχνολογιών. 44. Διευκόλυνση Αμφίδρομης Επικοινωνίας Το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να χρησιμοποιεί διαδραστικά εργαλεία της τεχνολογίας για την ενίσχυση της ικανότητας των πολιτών να παρέχουν ουσιαστική συμβολή στον τομέα της νομοθεσίας και της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και να διευκολύνει την επικοινωνία με τα μέλη ή το κοινοβουλευτικό προσωπικό. Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 10

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αθ. Ρουτζούνη. n.routzouni@ydmed.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αθ. Ρουτζούνη. n.routzouni@ydmed.gov.gr Αθ. Ρουτζούνη n.routzouni@ydmed.gov.gr Οκτώβριος 2013 δείκτης αντιληπτής διαφθοράς δείκτες ΟΟΣΑ ανοικτή διακυβέρνηση... πρόκληση ενδυνάμωση του ρόλου του πολίτη με τη συμμετοχή του στη σύγχρονη διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πώς μπορεί το Διαδίκτυο να συμβάλει στη διεύρυνση και την παγίωση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής δημόσιας σφαίρας e-public Κατά ποιό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Αρθρο 1 Ονοµασία, έδρα και διάρκεια 1.1 Η οργάνωση που είναι µη κερδοσκοπική, έχει συσταθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Εμβληματικές Πρωτοβουλίες «Ψηφιακό Θεματολόγιο» και «Ένωση Καινοτομίας» Η έρευνα που χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς».

ΘΕΜΑ: «Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς». -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΠΟΛΙΤΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα