ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ορισµός του επαγγελµατικού πλαισίου του εγκαταστάτη Φ/Β και ανάπτυξη της µεθοδολογίας κατάρτισης Ανάλυση επαγγελµατικών καθηκόντων και επαγγελµατικό πλαίσιο εγκαταστατών Φ/Β (ΠΕ2 -Π2.9, Έγγραφο εργασίας) Εκδόθηκε από ΤUC, Ιανουάριος 2011 Contract N : IEE/09/928/SI

2 PVTRIN: Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός αναγνωρισµένου Ευρωπαϊκού σχήµατος εκπαίδευσης και πιστοποίησης, βάσει κοινά αποδεκτών κριτηρίων και προτύπων, το οποίο θα απευθύνεται σε τεχνικούς που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση και συντήρηση µικρής κλίµακας Φ/Β συστηµάτων. Αναµενόµενα αποτελέσµατα: Εκπαιδευτικό υλικό για τους εγκαταστάτες και τους εκπαιδευτές τους. Ιστοσελίδα µε τεχνικές πληροφορίες για τους εγκαταστάτες Φ/Β συστηµάτων, πρακτικά εργαλεία, εγχειρίδια, βέλτιστες πρακτικές, συµβουλές για αντιµετώπιση προβληµάτων, νοµοθετικά και οικονοµικά στοιχεία, κλπ. 8 πιλοτικά προγράµµατα κατάρτισης, δεξαµενή καταρτισµένων/πιστοποιηµένων εγκαταστατών Φ/Β στις συµµετέχουσες χώρες. Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναγνώριση και εφαρµογή του σχήµατος πιστοποίησης στην Ευρώπη. Μακροπρόθεσµα το έργο PVTRIN θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς των Φ/Β στις συµµετέχουσες χώρες, θα υποστηρίξει τα Κράτη Μέλη της ΕΕ στην υποχρέωσή τους για διαθέσιµα αναγνωρισµένα συστήµατα πιστοποίησης για εγκαταστάτες ΑΠΕ έως 31/12/2012 και παράλληλα, θα συνεισφέρει στις προσπάθειες για επίτευξη του δεσµευτικού στόχου για χρήση των ΑΠΕ σε ποσοστό 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη έως το Συντονιστής έργου Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Εργαστήριο Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (TUC) Συνεργάτες έργου Υπηρεσία ιαχείρισης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Brasov (ABMEE) Ίδρυµα Έρευνας για τα κτίρια και την ενέργεια (BRE) Ινστιτούτο Ενέργειας Hrvoje Požar (EIHP) Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Φωτοβολταϊκών (EPIA) Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (ETEK) Ενεργειακό Γραφείο Σόφιας (SEC) Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Παράρτηµα υτικής Κρήτης (TEE) Τεχνολογικό Κέντρο Tecnalia (TECNALIA) Ρουµανία Ην. Βασίλειο Κροατία EΕ/ Βέλγιο Κύπρος Βουλγαρία Ελλάδα Ισπανία Υπεύθυνος πακέτου εργασίας Εργαστήριο Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (TUC) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ Εργαστήριο Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (TUC) Οµάδα εργασίας: Θεοχάρης Τσούτσος, Ζαχαρίας Γκούσκος, Σταυρούλα Τουρνάκη (TUC) ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο του εντύπου φέρουν οι συγγραφείς του. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση δεν απηχούν κατ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση ή την όποια βλάβη µπορεί να προκύψει ως αποτέλεσµα της χρήσης αυτών των πληροφοριών. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3

3 2 Προσόντα δυναμικού εγκαταστατών Φ/Β Χώρες συμμετέχουσες στο έργο PVTRIN Βουλγαρία Κροατία Κύπρος Ρουμανία Ισπανία Ελλάδα Ανάλυση καθηκόντων/εργασιών εγκαταστάτη Φ/Β Ορισμός κατάλληλου επαγγελματικού πλαισίου Εισαγωγή Ενότητα Α "Τίτλος και ορισμός του επαγγέλματος" Α1. Προτεινόμενος τίτλος Α2. Τομείς απασχόλησης και τύποι επιχειρήσεων Α3. Τάσεις και προοπτικές Α4. Τρέχουσα Κατάσταση Α5. Ενώσεις που σχετίζονται με το επάγγελμα του εγκαταστάτη Φ/Β Α6. Συνθήκες εργασίας Φυλλάδια και άλλα μέσα Ενότητα Β "Γνώσεις - Δεξιότητες" Β1. Τυπικές ή θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος Β2. Γενικά Προσόντα Β3. Δεξιότητες Β4. Αρμοδιότητες Ενότητα Γ «Εκπαίδευση / Κατάρτιση" Γ1. Προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση δεξιοτήτων Γ2. Εκπαίδευση Γ3. Περίγραμμα Μαθημάτων Ενότητα Δ "Ενδεικτικές μέθοδοι για την αξιολόγηση" Ενότητα Ε "Πιστοποίηση" Ενότητα ΣΤ "Διεθνής εμπειρία" ΣΤ1. ΗΠΑ, NABCEP ΣΤ2. Γαλλία, QualiPV F3 UK, MCS Ενδεικτική Λίστα Αναφορών Εισαγωγή 3

4 Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) δεν καλύπτεται από σχετικά Εθνικά Επαγγελματικά Πρότυπα, ενώ το επαγγελματικό πλαίσιο για τους εγκαταστάτες Φ/Β δεν είναι ξεκάθαρα ή δεν είναι καθόλου ορισμένο στις περισσότερες χώρες που αποτελούν στόχο της δράσης. Το συγκεκριμένο παραδοτέο έχει σκοπό να καταγράψει την εκπαίδευση και την εμπειρία του τεχνικού προσωπικού που δραστηριοποιείται σήμερα στην εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β, να εντοπίσει τις δεξιότητες και ελλείψεις των τεχνικών που δραστηριοποιούνται στον τομέα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και να παρουσιάσει μια λίστα με τα προσόντα που απαιτούνται από τους εγκαταστάτες προκειμένου να επιτυγχάνεται αποδοτική εγκατάσταση και συντήρηση αυτών των συστημάτων. Ο προσδιορισμός των αντικειμένων στα οποία πρέπει να εκπαιδευτεί ένας εγκαταστάτης Φ/Β είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη μιας κατάλληλης μεθοδολογίας κατάρτισης, καθώς και για την καταγραφή των απαιτήσεων για την πιστοποίηση της διαδικασίας. Παρουσιάζεται επιπλέον, μια αρχική δομή του σχεδίου του επαγγελματικού πλαισίου για τους εγκαταστάτες Φ/Β, προκειμένου να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές και στα εμπλεκόμενα μέρη. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί από τους εθνικούς φορείς ως ένας επιπλέον μηχανισμός ώστε να καθοριστεί το επαγγελματικό πλαίσιο των εγκαταστατών Φ/Β και να δημιουργηθούν Εθνικά Επαγγελματικά Πρότυπα, διευκολύνοντας την πορεία για τη διαπίστευση των σχημάτων πιστοποίησης. Τα κριτήρια τα οποία θέτει η Οδηγία 2009/28/ΕΚ (άρθρο 14, παράρτημα IV) έχουν ληφθεί υπόψη ενώ στη σύνταξη αυτής της έκθεσης ενεργό συμμετοχή, είχαν επίσης η βιομηχανία και οι σχετικές επαγγελματικές ενώσεις. Πρόκειται για ένα έγγραφο εργασίας, στο οποίο επιπλέον, ενσωματώνονται στοιχεία από τις συζητήσεις με τις Εθνικές Συμβουλευτικές Ομάδες, που έχουν σχηματιστεί στις συμμετέχουσες χώρες στο πλαίσιο του έργου PVTRIN. 4

5 2 Προσόντα δυναµικού εγκαταστατών Φ/Β 2.1 Χώρες συµµετέχουσες στο έργο PVTRIN Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται εν συντομία η κατάσταση, όσον αφορά το επάγγελμα του εγκαταστάτη Φ/Β, στις χώρες που συμμετέχουν στο PVTRIN Βουλγαρία Oι εγκαταστάτες Φ/Β, στη Βουλγαρία, είναι κυρίως ηλεκτρολόγοι τεχνικοί από επαγγελματικές σχολές. Συνήθως διαθέτουν επιπλέον κατάρτιση που παρέχεται από τις εταιρείες πώλησης Φ/Β. Σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούνται σεμινάρια σε εξειδικευμένα κέντρα κατάρτισης, όταν οι εγκαταστάτες προσλαμβάνονται από μεγάλες διεθνείς εταιρείες. Δύο επαγγελματικές σχολές προσφέρουν μαθήματα για εγκαταστάτες Φ/Β στη Βουλγαρία μετά από συμμετοχή τους σε σχετικές δράσεις της ΕΕ ( προγράμματα Leonardo da Vinci), ωστόσο στο ένα η εκπαίδευση αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου αντικειμένου που αντιστοιχεί σε εγκαταστάτη ΑΠΕ (Φ/Β, ανεμογεννήτριες, ηλιοθερμικά και αντλίες θερμότητας) Κροατία Οι εγκαταστάτες Φ/Β είναι κυρίως ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες (τεχνίτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή ηλεκτρολόγοι τεχνικοί (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας τεχνικής σχολής). Πολλοί από τους εγκαταστάτες έχουν εκπαιδευτεί σε μαθήματα που σχετίζονται με τα Φ/Β εκτός Κροατίας, από τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται. Οι εταιρείες αυτές είναι ως επί το πλείστον αντιπρόσωποι πωλήσεων. Ωστόσο, εξαιτίας της έλλειψης περιγράμματος του επαγγέλματος κάποια Φ/Β συστήματα έχουν εγκατασταθεί από τεχνικούς με μηδενική ειδίκευση στα Φ/Β (πχ υδραυλικούς). Στην Κροατία δεν υπάρχει σύστημα πιστοποίησης, ούτε σχετική δευτεροβάθμια εκπαίδευση που να σχετίζεται με την εγκατάσταση ΑΠΕ και Φ/Β συστημάτων Κύπρος Συνήθως οι εγκαταστάτες Φ/Β είναι μηχανικοί ή άλλοι τεχνικοί που εργάζονται σε εταιρείες πώλησης Φ/Β. Ο σχεδιασμός και η επίβλεψη εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων συνήθως πραγματοποιείται από ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους μηχανικούς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου) και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Στην Κύπρο δεν υπάρχει σχήμα πιστοποίησης εγκαταστατών Φ/Β Ρουµανία Οι εγκαταστάτες Φ/Β στη Ρουμανία είναι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή ηλεκτρολόγοι που εργάζονται για εταιρείες πώλησης Φ/Β συστημάτων στους οποίους παρέχεται συνήθως κατάρτιση από τις βιομηχανίες παραγωγής του εξοπλισμού των Φ/Β συστημάτων. Υπάρχουν ωστόσο και οι περιπτώσεις που τα συστήματα εγκαθίστανται από ανειδίκευτο προσωπικό. 5

6 Το 2010 ο σύνδεσμος SunΕ (Νέες Πηγές Ενέργειας) κατέβαλε προσπάθειες για την καθιέρωση τυπικών επαγγελματικών προσόντων στον Επαγγελματικό Κώδικα της Ρουμανίας για το επάγγελμα του «εγκαταστάτη Φ/Β» εντάσσοντας το στην κατηγορία Ηλεκτρολόγοι Κατασκευών Ισπανία Στην Ισπανία, οι εγκαταστάτες Φ/Β συστημάτων ταξινομούνται σε δύο ομάδες: στους πτυχιούχους εγκαταστάτες και στους εγκεκριμένους εγκαταστάτες. Κάθε επαγγελματικό προφίλ εγκαταστάτη συνοδεύεται από μια λίστα προσόντων τα οποία θα πρέπει να κατέχει ο εγκαταστάτης και τα οποία αποκτώνται είτε μέσω επιμόρφωσης είτε μέσα από την αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ έχουν προσδιοριστεί οκτώ επαγγελματικά προφίλ εγκαταστατών που μπορούν να πραγματοποιούν μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις λεβήτων βιομάζας, ηλιακών θερμικών, Φ/Β, γεωθερμικών συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Πιο συγκεκριμένα για τις εγκαταστάσεις Φ/B: 1) Όταν η ισχύς του συστήματος είναι μικρότερη από 10kW, η εγκατάσταση πρέπει να σχεδιάζεται, διαστασιολογείται, εγκαθίσταται και ελέγχεται από μια εταιρεία εγκατάστασης ή έναν πιστοποιημένο τεχνικό, ο οποίος στη συνέχεια θα πρέπει να συντάξει μια τεχνική έκθεση που εγκρίνεται από την Τοπική Κυβέρνηση. 2) Εγκαταστάσεις ισχύος περισσότερο από 10kW, πραγματοποιούνται από εταιρείες εγκατάστασης, αλλά απαιτούν προκαταρκτικό σχέδιο το οποίο επιβλέπεται από αναγνωρισμένο τεχνικό. 2.2 Ελλάδα Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημη πιστοποίηση ή σχήμα διαπίστευσης για τους εγκαταστάτες Φ/Β. Η εθνική νομοθεσία δεν έχει ακόμα ενσωματώσει τα άρθρα της οδηγίας για τις ΑΠΕ σχετικά με την κατάρτιση και πιστοποίηση εγκαταστατών ΑΠΕ για μικρής κλίμακας συστήματα, ενώ το τοπίο εξακολουθεί να είναι αρκετά ασαφές όσον αφορά τα αναγκαία προσόντα και το επαγγελματικό πλαίσιο. Πολλές αρχές, πληθώρα νόμων και φορέων περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Πρόσφατα ωστόσο (21/11/2011), ιδρύθηκε βάσει Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ.163), ένας νέος φορέας, ο «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων» (EOΠΠEΠ). Το νέο πλαίσιο αναμένεται να διαμορφωθεί πλήρως έως τα τέλη του Το Πολυτεχνείο Κρήτης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τα οποία ενημερώνονται σχετικά με τις τρέχουσες εργασίες και τα αποτελέσματα του PVTRIN, προκειμένου να στηρίξουν τους στόχους της δράσης. Τα Φ/Β συστήματα σήμερα, εγκαθίστανται από ηλεκτρολόγους ή μηχανικούς (εργολάβους ηλεκτρολόγους), οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο σχετικό σεμινάριο ή μάθημα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Παράλληλα, στον τομέα δραστηριοποιούνται αρκετοί πρακτικοί τεχνικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ., χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, οι οποίοι εγκαθιστούν Φ/Β συστήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, πώλησης Φ/Β παρέχουν διήμερα σεμινάρια για το προσωπικό τους. 6 εταιρείες

7 Οι εργολάβοι ηλεκτρολόγοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας. Οι Φ/Β εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται στη "ΣΤ" κατηγορία Ηλεκτρικών Έργων (ΣΤ Κατηγορία: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας). Η ΣΤ κατηγορία περιλαμβάνει 5 υποκατηγορίες. Οι ηλεκτρολόγοι μπορούν να εγγραφούν αρχικά σε μία από αυτές τις κατηγορίες ανάλογα με τις σπουδές και την εμπειρία τους. - 1 η : Εγκαταστάσεις μέχρι 40 kw (250V) - 2 η : Εγκαταστάσεις έως 50 kw (250V) - 3 η : Εγκαταστάσεις έως 150 kw (1.000V) - 4 η : Εγκαταστάσεις έως 250 kw (1.000V) - 5 η : Απεριόριστη ισχύς και τάση Το επάγγελμα του εγκαταστάτη Φ/Β δεν είναι επίσημα διαπιστευμένο, έτσι τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγκαθίστανται από τους ηλεκτρολόγους που έχουν εγγραφεί στην κατηγορία ΣΤ ', όπως αυτή ορίζεται στο ΦΕΚ 113_26/4/1936. Ανάλογα με τις εγκαταστάσεις που έχουν πραγματοποιήσει και τα έτη εμπειρίας μπορούν να εγγραφούν στις 5 κατηγορίες, που παρουσιάστηκαν. Η άδεια για σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής όλων των κατηγοριών παρέχεται στους αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών, με πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού. Παράλληλα, όσοι κατέχουν πτυχίο ηλεκτρολόγου και είναι απόφοιτοι από: - Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) - Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (ειδικότητα ηλεκτρολόγος) (ΚΑΤΕ) - Ανωτέρα Τεχνολογική Σχολή (ηλεκτρολόγος βοηθός μηχανικού) μπορούν να εγγραφούν για την απόκτηση πτυχίου κατηγορίας Β (εγκαταστάσεις έως 250 kw) μετά την κτήση του πτυχίου τους. Τέσσερα χρόνια αργότερα, και τουλάχιστον με εμπειρία ενός έτους σε εγκαταστάσεις με τάση μεγαλύτερη των 1.000V, οι απόφοιτοι των προηγούμενων τεσσάρων κατηγοριών μπορούν να εγγραφούν στην Α' κατηγορία (εγκαταστάσεις έως 250kW, και απεριόριστη ισχύς έως V). Για τους υπόλοιπους ηλεκτρολόγους τα επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν προκειμένου να εγγραφούν στην κατηγορία ΣΤ 'συνοψίζονται στο ακόλουθο πίνακα: Ειδικότητα ΣΤ Απόφοιτος από 1 η κατηγορία 2 η κατηγορία 3 η κατηγορία 4 η κατηγορία Κατώτερη Σχολή Ηλεκτρολόγων - Τουλάχιστον 26 - πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης 6 ετών - Τουλάχιστον 30 - πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης 10 ετών Δεν μπορούν να εγγραφούν Δεν μπορούν να εγγραφούν 7

8 Μέση Τεχνική Σχολή Τουλάχιστον 22-1 έτος αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατηγορία ΣΤ Τουλάχιστον 24-3 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατηγορία ΣΤ Τουλάχιστον 25-5 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατηγορία ΣΤ Τουλάχιστον 30-8 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατηγορία ΣΤ Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ) / Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) / Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Τουλάχιστον 22-1 έτος αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατηγορία ΣΤ Τουλάχιστον 24-3 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατηγορία ΣΤ Τουλάχιστον 25-5 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατηγορία ΣΤ Τουλάχιστον30-8 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατηγορία ΣΤ Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (ΤΕΣ) Τουλάχιστον 22-3 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατηγορία ΣΤ Τουλάχιστον 24-5 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατηγορία ΣΤ Τουλάχιστον 25-7 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατηγορία ΣΤ Τουλάχιστον30-10 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατηγορία ΣΤ Πρακτικός Ηλεκτρολόγος Τουλάχιστον 30 - πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης 12 ετών Δεν μπορούν να εγγραφούν Δεν μπορούν να εγγραφούν Δεν μπορούν να εγγραφούν Οι βασικές δεξιότητες ενός εγκαταστάτη Φ/Β είναι: - Γνώση και εφαρμογή κανονισμών προστασίας και υγιεινής - Διασφάλιση συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας - Εγκατάσταση βάσει των αρχικών σχεδίων - Ορθή επιλογή απαραίτητου εξοπλισμού - Υπολογισμός κόστους εργασίας και εξοπλισμού - Επίβλεψη και συντονισμός ομάδας τεχνικών - Συντήρηση και επισκευή πλαισίων. 8

9 3 Ανάλυση καθηκόντων/εργασιών εγκαταστάτη Φ/Β Συµβόλαιο Αρ.: IEE/09/928/SI Η ανάλυση των καθηκόντων του εγκαταστάτη Φ/Β, θα βοηθήσει να: προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των πρακτικών τεχνικών καθοριστούν οι απαιτήσεις διαπίστευσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμορφωθεί το πρόγραμμα κατάρτισης του PVTRIN. Αναλυτική λίστα των αναγκαίων προσόντων και δεξιοτήτων κάθε εγκαταστάτη για αποδοτική εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β συστημάτων παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη δομή για κατάρτιση, για να διαμορφωθεί η βάση για τα σχετικά προγράμματα κατάρτισης, να προσδιοριστούν οι κατάλληλες μέθοδοι εκπαίδευσης και αξιολόγησης και να αναπτυχθούν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία είναι αναγκαίο να διεξαχθεί ανάλυση των καθηκόντων του εγκαταστάτη Φ/Β ώστε να γίνει εντέλει κατανοητό το σχετικό επαγγελματικό πλαίσιο. Το περιεχόμενο των επόμενων πινάκων ενσωματώνει τις κατευθύνσεις και συμβουλές των κύριων ενδιαφερόμενων μερών. 1. Ασφαλής εργασία κατά την εγκατάσταση των Φ/Β συστημάτων Στο πλαίσιο της ασφαλούς εργασίας, κατά την εγκατάσταση και συντήρηση των Φ/Β, ο εγκαταστάτης Φ/Β θα πρέπει να είναι σε θέση να: 1.1 εξασφαλίσει συνθήκες ασφαλούς εργασίας 1.2 χειρίζεται ορθά και με ασφαλή τρόπο τα εργαλεία και το σχετικό εξοπλισμό 1.3 προβαίνει σε πρακτικές ασφαλούς εργασίας και κοινά αποδεκτές πρακτικές προσωπικής ασφάλειας 1.4 αναγνωρίσει πιθανούς κινδύνους και να προτείνει τρόπους να αποφευχθούν Ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει ηλεκτρικούς και μη κινδύνους που συνδέονται με την εγκατάσταση και συντήρηση των Φ/Β 1.5 να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους σχετικούς κώδικες και πρότυπα σχετικά με το δίκτυο, την εγκατάσταση και λειτουργία, την ασφάλεια και συντήρηση του Φ/Β συστήματος και του σχετικού εξοπλισμού 2. Διεξαγωγή μελέτης πεδίου Κατά την επί τόπου έρευνα, ο εγκαταστάτης Φ/Β θα πρέπει να είναι σε θέση να: 2.1 προσδιορίσει τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την εγκατάσταση των Φ/Β συστημάτων, και να κατέχει τις κατάλληλες δεξιότητες για τη χρήση τους 2.2 προσδιορίσει την κατάλληλη θέση ώστε να εξασφαλίζεται ορθός προσανατολισμός των πάνελ, επαρκής χώρος, απρόσκοπτη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, και δομική ευστάθεια στην τοποθέτηση 2.3 προσδιορίσει κατάλληλες τοποθεσίες για την εγκατάσταση αντιστροφέων, μπαταριών και του βοηθητικού εξοπλισμού 2.4 απεικονίσει πιθανές διατάξεις και χωροθετήσεις των πλαισίων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου 9

10 2.5 εντοπίσει και να αξιολογήσει πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν κατά την τοποθέτηση 2.6 συλλέξει και να ερμηνεύσει δεδομένα ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας ώστε να εκτιμήσει την απόδοση του συστήματος 2.7 προσδιορίσει τις δυνατότητες χρήσης ενεργειακά αποδοτικών συσκευών, και να προτείνει πρακτικές ορθής διαχείρισης της ενέργειας 3. Επιλογή συστήματος, διαστασιολόγηση και σχεδιασμός Με βάση τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του χώρου και τις ανάγκες του πελάτη, ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι σε θέση να: 3.1 εκτιμήσει και / ή να μετρήσει την αιχμή του φορτίου και τη μέση καθημερινή χρήση ενέργειας, μεγέθη που συνδέονται άμεσα με τη διαστασιολόγηση του αντιστροφέα και της μπαταρίας 3.2 προσδιορίσει τις απαιτήσεις για τυχόν εγκατάσταση επιπλέον πάνελ και σύνδεση με υπάρχον Φ/Β σύστημα 3.3 εκτιμήσει τα ρεύματα και τάσεις σχεδιασμού για οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος 3.4 εκτιμήσει τις διαστάσεις των καλωδιώσεων με βάση το σχεδιασμό, τα ρεύματα, τις τάσεις και τους συντελεστές ασφάλειας 3.5 καθορίσει τα κατάλληλα μεγέθη, και τις θέσεις του εξοπλισμού γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας 3.6 διαβάσει το μηχανολογικό σχέδιο και να προσδιορίσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (βάσεις στήριξης κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και το σχέδιο εγκατάστασης που θα είναι σύμφωνο με τους σχετικούς κώδικες και τις συνθήκες του χώρου 3.7 προσδιορίσει τα κατάλληλα πλαίσια και τη συνολική διάταξη, τον προσανατολισμό, και το βέλτιστο τρόπο εγκατάστασης 3.8 προσδιορίσει και να επιλέξει τα βασικά επιμέρους στοιχεία του Φ/Β συστήματος 3.9 εκτιμήσει την ετήσια παραγωγή ενέργειας από το σύστημα 4. Εφαρμόζοντας το ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό σχέδιο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης Κατά την εφαρμογή του ηλεκτρολογικού σχεδίου ο εγκαταστάτης Φ/Β θα πρέπει να είναι σε θέση να 4.1 πραγματοποιήσει την καλωδίωση μεταξύ των πλαισίων 4.2 τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση και να πραγματοποιήσει την καλωδίωση και τις κατάλληλες συνδέσεις 4.3 χρησιμοποιήσει κατάλληλα και με ορθή σήμανση κουτιά σύνδεσης συνεχούς ρεύματος (ΣΡ) και διακόπτες απομόνωσης 4.4 μετρήσει την αντίσταση του συστήματος γείωσης 4.5 ρυθμίσει τους αντιστροφείς στα επιθυμητά σημεία Κατά την εφαρμογή του μηχανολογικού σχεδίου ο εγκαταστάτης Φ/Β θα πρέπει να είναι σε θέση να 4.6 διαβάσει τα σχετικά σχέδια και να ακολουθήσει τις προτεινόμενες οδηγίες κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού 10

11 4.7 συνδέσει τα πλαίσια και τη στήριξη όπως ορίζεται στο σχέδιο 4.8 πραγματοποιήσει την τελική συναρμολόγηση, τη στήριξη των πλαισίων και την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπου απαιτείται Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ενός Φ/Β συστήματος, στο πλαίσιο της επιθεώρησης και ελέγχου του συστήματος ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι σε θέση να 4.9 ελέγξει οπτικά ολόκληρη την εγκατάσταση, να εντοπίσει και να επιλύσει τυχόν ελλείψεις ή αστοχίες 4.10 ελέγξει τη μηχανική αντοχή του συστήματος και τη στεγανοποίηση των τμημάτων όπου απαιτείται 4.11 ελέγξει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την ορθή καλωδίωση, πολικότητα, γείωση, και τη σωστή τοποθέτηση των τερματικών 4.12 εκκινήσει και να διαπιστώσει την ορθή συνολική λειτουργία του συστήματος και την απόδοσή του, και να τη συγκρίνει με τις αναμενόμενες τιμές 4.13 συνδέσει και αποσυνδέσει με ασφάλεια τα επιμέρους τμήματα του συστήματος 4.14 εξηγήσει στους χρήστες θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος 5. Συντήρηση συστήματος και αντιμετώπιση αστοχιών Ο εγκαταστάτης Φ/Β θα πρέπει να είναι σε θέση να 5.1 ελέγξει τον τεχνικό φάκελο / εγχειρίδια του Φ/Β συστήματος και να προσδιορίσει τις ενέργειας που απαιτούνται για τη συντήρηση 5.2 πραγματοποιήσει ένα τυπικό περιοδικό πρόγραμμα συντήρησης και να επιλέξει τα κατάλληλα εργαλεία που θα απαιτηθούν 5.3 αναλύσει προηγούμενες εκθέσεις παραγωγής και ενδεχόμενες εκθέσεις αστοχιών 5.4 εντοπίσει τυπικά σφάλματα/παραλείψεις κατά την εγκατάσταση και να προβεί σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες 5.5 χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες τεχνικές μέτρησης, να μετρήσει την απόδοση του συστήματος και τις παραμέτρους λειτουργίας, να συγκρίνει τα αποτελέσματα με τις προδιαγραφές και να αξιολογήσει τις συνθήκες λειτουργίας 5.6 επιθεωρήσει οπτικά ολόκληρη την εγκατάσταση, να ελέγξει τα συστήματα στήριξης, τον ορθό αερισμό των πάνελ, τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις/κουτιά διακλαδώσεως 5.7 ελέγξει τη στατική αντοχή του συστήματος και τη στεγανοποίηση των τμημάτων, όπου απαιτείται 5.8 ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση για τον ορθό τρόπο καλωδίωσης, την πολικότητα, τη γείωση και τα τερματικά σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς 5.9 εκτιμήσει την απόδοση του συστήματος και να προβεί σε διορθωτικά μέτρα εφόσον απαιτείται 5.10 τηρεί αρχεία λειτουργίας του συστήματος, απόδοσης και συντήρησης 6. Έλεγχος ποιότητας και αντιμετώπιση αστοχιών 11

12 Κατά τον έλεγχο ποιότητας ο εγκαταστάτης θα πρέπει να είναι σε θέση να 6.1 κατανοήσει όλες τις παραμέτρους όσον αφορά τη διαχείριση ποιότητας, τον έλεγχο της απόδοσης και της ορθής λειτουργίας, τη διασφάλιση της ποιότητας κατά την εγκατάσταση 6.2 αναγνωρίσει και κατανοήσει τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά το σύστημα και τη λειτουργία αυτού 6.3 κατανοήσει και εφαρμόσει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών, την πώληση, την τελική δοκιμή και παράδοση, καθώς και τις μετά την πώληση, διαδικασίες εγγύησης, συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης ενδεχόμενων παραπόνων 4 Ορισµός κατάλληλου επαγγελµατικού πλαισίου 4.1 Εισαγωγή Η παγκόσμια αγορά Φ/Β παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Η ετήσια αγορά αναπτύχθηκε από περίπου 1GW το 2003 σε περισσότερο από 16,5 GW το Παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, η αγορά αυξήθηκε κατά σχεδόν 130% το 2010 σε σχέση με το 2009 και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε κατά περίπου 40 GW σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα σενάρια της βιομηχανίας. Η Ευρώπη ηγείται στον τομέα, αντιπροσωπεύοντας το 74% της παγκόσμιας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (τέλη 2010). Η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στηρίζεται από διάφορους μηχανισμούς και ρυθμιστικά πλαίσια σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ αρκετά Κράτη Μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει κατάλληλες πολιτικές στήριξης και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στο εθνικό τους δίκαιο, ώστε να εκπληρώσουν τους εθνικούς στόχους. Οι ευνοϊκές τιμές πώλησης ενέργειας έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της αγοράς. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β στην Ευρώπη ανήλθε λίγο πάνω από τα 29 GW στο τέλος του 2010 με τα 13,2 GW να εγκαθίστανται μέσα στο Σύμφωνα με τα σενάρια πρόβλεψης του κλάδου, η αυξητική τάση θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. 4.2 Ενότητα Α "Τίτλος και ορισµός του επαγγέλµατος" Α1. Προτεινόµενος τίτλος Ο προτεινόμενος τίτλος για το επάγγελμα είναι «Εγκαταστάτης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β)". Το επάγγελμα του εγκαταστάτη Φ/Β καλύπτει ένα ευρύ εργασιών από την εγκατάσταση πάνελ στη στέγη κατοικιών και στις στέγες και προσόψεις μεγάλων εμπορικών κτηρίων έως και την εγκατάσταση μεγάλων συστημάτων στο έδαφος. Η εργασία τους περιλαμβάνει την πλήρη συναρμολόγηση των πάνελ και την ασφαλή τοποθέτησή τους στις βάσεις στήριξης. Ο εγκαταστάτης Φ/Β θα πρέπει να διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ασφάλεια της διάταξης, το σωστό προσανατολισμό και τη γωνία κλίσης των πάνελ ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη παραγωγή ενέργειας. 12

13 Οι εγκαταστάτες Φ/Β εγκαθιστούν, ελέγχουν και συντηρούν Φ/Β συστήματα κάθε τύπου (αυτόνομα/διασυνδεδεμένα, στο έδαφος /ΦΒΕΚ/BΑPV 1 κ.λπ.), με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση και η αξιοπιστία αυτών σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κώδικες, πρότυπα και απαιτήσεις ασφαλείας και να καλύπτονται συγχρόνως οι ανάγκες των πελατών Α2. Τοµείς απασχόλησης και τύποι επιχειρήσεων Οι εγκαταστάτες Φ/Β μπορούν να εργαστούν σε: - κατασκευαστικές εταιρείες - εταιρείες που ασχολούνται με την προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων - εταιρείες συντήρησης Φ/Β συστημάτων - εταιρείες πώλησης Φ/Β συστημάτων - εταιρείες παραγωγής ενέργειας Α3. Τάσεις και προοπτικές Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της βιομηχανίας Φ/Β, περίπου 30 θέσεις εργασίας δημιουργούνται ανά MW ισχύος που εγκαθίσταται, εκ των οποίων περίπου 18 θέσεις εργασίας αντιστοιχούν στην παραγωγή των επιμέρους τμημάτων των Φ/Β συστημάτων και 12 στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των Φ/Β εγκαταστάσεων. Το 2010, σχεδόν άνθρωποι απασχολούνταν άμεσα στο τομέα των Φ/Β. Βάσει του επιταχυνόμενου σεναρίου όπως αυτό παρουσιάζεται στην έκθεση Solar Generation VI (EPIA/Greenpeace, 2011), περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030 στον τομέα των Φ/Β. Το σενάριο αντιστοιχεί σε εγκατεστημένη ισχύ πάνω από GW για το ίδιο έτος. Βάσει των προηγούμενων προκύπτει πως η γρήγορη διείσδυση των Φ/Β αποτελεί πρόκληση για τη βιομηχανία, καθώς η ανάγκη για ένα επαρκώς ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την εγκατάσταση και συντήρηση των Φ/Β είναι ιδιαίτερα υψηλή. Υπάρχει επομένως ανάγκη για τη θέσπιση κοινών πλαισίων προσόντων, κατάλληλης μεθοδολογίας εκπαίδευσης καθώς και συγκρότηση μιας σαφώς ορισμένης πορείας πιστοποίησης για την επικύρωση των καθηκόντων των εγκαταστατών Φ/Β Α4. Τρέχουσα Κατάσταση Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου η αγορά των Φ/Β δεν έχει προχωρήσει ιδιαίτερα, δεν υπάρχουν ή είναι 1 ΦΒΕΚ (BIPV): Φωτοβολταϊκά Ενσωματωμένα σε Κτήρια ΒAPV: Φ/Β προσαρμοσμένα στα κτίρια 13

14 ελάχιστα τα σχήματα κατάρτισης και πιστοποίησης. Σε χώρες ωστόσο, όπου η αγορά των Φ/Β έχει γνωρίσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη (όπως η Γερμανία και η Ιταλία), τα υπάρχοντα συστήματα κατάρτισης και πιστοποίησης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και έως σήμερα δεν έχουν αναγνωριστεί σε άλλες χώρες. Οι δυνατότητες κατάρτισης είναι σήμερα πολύ περιορισμένες ή ανύπαρκτες στις περισσότερες από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο PVTRIN. Επιπλέον, η κατάρτιση που παρέχεται από τους κατασκευαστές Φ/Β αφορά κυρίως τα δικά τους προϊόντα. Στην ιδανική περίπτωση, μια ομάδα υπεύθυνη για την εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήματος θα πρέπει να αποτελείται από έναν ηλεκτρολόγο και έναν τεχνικό οροφής (roofer). Ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να χειρίζεται τις ηλεκτρικές συνδέσεις ΣΡ, καθώς και τη σύνδεση με το δίκτυο, ενώ ο τεχνικός οροφής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία για να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την τοποθέτηση των πάνελ στη στέγη και να πραγματοποιήσει τις συνδέσεις ΣΡ μεταξύ των πλαισίων. Στόχος είναι να ενσωματωθούν οι γνώσεις και δεξιότητες του ηλεκτρολόγου και του τεχνικού οροφής στη νέα ειδικότητα του «Εγκαταστάτη Φ/Β». Η ανάγκη για ειδικευμένους εγκαταστάτες Φ/Β συστημάτων προκύπτει από τις σημαντικές διαφορές που έχουν τα Φ/Β συστήματα συγκριτικά με άλλες ηλεκτρολογικές εργασίες στα κτήρια. Από πλευράς ηλεκτρολογικών συνδέσεων, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί τόσο με ΣΡ όσο και με ΕΡ. Από πλευράς τοποθέτησης στη στέγη, θα πρέπει να μπορεί να εργαστεί με άνεση σε μεγάλο ύψος, να πραγματοποιήσει τις συνδέσεις μεταξύ των πλαισίων και να ανταποκριθεί σε ειδικές διαδικασίες τοποθέτησης, κυρίως όσον αφορά την περίπτωση των ΦΒΕΚ. Επιπλέον, το υψηλό προσδόκιμο ζωής των Φ/Β συστημάτων (περισσότερο από 30 έτη για τις συνήθεις τεχνολογίες πλαισίων) απαιτούν διασφάλιση πως το σύστημα θα παραμείνει με ασφάλεια στην οροφή χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τη δομή της στέγης στην οποία στηρίζεται εξαιτίας επιπρόσθετων φορτίων (ισχυροί άνεμοι / χιόνι). Προκειμένου να πραγματοποιηθεί σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο, απαιτείται ένας αντιστροφέας ο οποίος μετασχηματίζει το ΣΡ που δίνουν τα Φ/Β σε ΕΡ. Τα πλαίσια συνδέονται σε σειρά για να σχηματίσουν στοιχειοσειρές οι οποίες συνδέονται στη συνέχεια παράλληλα. Η τάση του πλαισίου κυμαίνεται από 25V έως 100V και δεν υπερβαίνει τα 120V. Επομένως με σωστό χειρισμό, δεν παρουσιάζεται κίνδυνος για τον εγκαταστάτη. Ωστόσο, όταν τα Φ/Β πλαίσια συνδεθούν σε σειρά, η τάση αυξάνεται σημαντικά έως τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση του συστήματος (1.000 V). Ο συνδυασμός όλων των προηγούμενων ιδιαιτεροτήτων, αναδεικνύει ότι οι εγκαταστάτες πρέπει να έχουν πλήρως κατανοήσει τη διαδικασία εγκατάστασης προτού την εκτελέσουν, γι αυτό και γεννάται η ανάγκη για εγκαταστάτες με ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις στο συγκεκριμένο τομέα Α5. Ενώσεις που σχετίζονται µε το επάγγελµα του εγκαταστάτη Φ/Β - Ομοσπονδία Συλλόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών, 14

15 - Σωματεία Μηχανικών, - Τεχνικό Επιμελητήριο, - Σύνδεσμοι ΑΠΕ, - Σύνδεσμοι Βιοτεχνιών και εμπορίου, - Ένωση Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, - Σωματείο Εργαζομένων στη Μεταλλουργία, - Βιομηχανία Ηλιακής Ενέργειας, - Σύνδεσμος βιομηχανιών Φ/Β Α6. Συνθήκες εργασίας Ενδεικτικός πίνακας υγιεινής και ασφάλειας Συχνότητα Πολύ συχνά Συχνά Μερικές φορές Σπάνια Ποτέ Ορθοστασία Χρήση βαρύ εξοπλισμού Μετακίνηση φορτίου Κίνδυνος ατυχήματος Συνθήκες άγχους και πίεσης Έκθεση σε σκόνη οσμές κλπ Φυλλάδια και άλλα µέσα Ενδεικτικός κατάλογος με βιβλία για εγκαταστάτες Φ/Β: - Study guide for photovoltaic system installers, North American board of certified energy practitioners, NABCEP Version 4.2 April 2009, (Οδηγός μελέτης για εγκαταστάτες Φ/Β). 15

16 - StandAlone-Photovoltaic-Systems-A-Handbook-of-Recommended-Design-Practices, Photovoltaic design assistance centre Sandia National Laboratories Αlbuquerque, Νew Μexico, Vermont, (Αυτόνομα Φ/Β συστήματα, Εγχειρίδιο με προτεινόμενες πρακτικές). - Building-Integrated Photovoltaic Designs for Commercial and Institutional Structures. A Sourcebook for Architects Patrina Eiffert, Ph.D. Gregory J. Kiss, (Φωτοβολταϊκά Ενσωματωμένα στα κτήρια). - Planning and Installing Photovoltaic Systems A guide for installers, architects and engineers, second edition, Copyright The German Energy Society (Deutsche Gesellshaft fur Sonnenenergie (DGS LV Berlin BRB), 2008 (Σχεδιασμός και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Ένας οδηγός για τους αρχιτέκτονες εγκαταστάτες και μηχανικούς). - Photovoltaic (PV) module safety qualification Part 2: Requirements for testing, British Standard is the UK implementation of EN :2007, (Φωτοβολταϊκά, Πιστοποίηση ασφάλειας πλαισίων). - Practical Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and Applications, Tom Markvart and Luis Castafier, Elsevier Science Inc, (Πρακτικό Εγχειρίδιο για Φωτοβολταϊκά: Αρχές και Εφαρμογές). - Photovoltaics: Design and Installation Manual, Solar Energy International, (Φωτοβολταϊκά: Μελέτη και Εγκατάσταση Εγχειρίδιο). - Photovoltaics in Buildings, Guide to the installation of PV systems, DTI Sustainable Energy Programmes, Crown (provided by BRE, 2006) (Φωτοβολταϊκά σε Κτίρια, Οδηγός για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων). - Solar Electricity Handbook, 2010 Edition: A Simple Practical Guide to Solar Energy (Εγχειρίδιο Ηλιακής Ενέργειας) - Designing and Installing Photovoltaic Solar Electric Systems, Michael Boxwell (Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων) - A guide to photovoltaic (PV) system design and installation, California energy commission, consultant report (Οδηγός σχεδιασμού και εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων) - EN :2007, CEI 61836:1997, Live working standards Ενδεικτική λίστα με σχετικές ιστοσελίδες

17 4.3 Ενότητα Β "Γνώσεις - εξιότητες" Β1. Τυπικές ή θεσµικές προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλµατος Οι εγκαταστάτες Φ/Β θα πρέπει να διαθέτουν μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις και πρέπει να είναι σε θέση να χειριστούν εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και στήριξη του σχετικού εξοπλισμού. Γνώσεις ηλεκτρολογίας και βασικών μαθηματικών θεωρούνται απαραίτητες, καθώς επίσης και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Η προσοχή στη λεπτομέρεια θεωρείται σημαντική, καθώς η ολοκλήρωση μιας εγκατάστασης απαιτεί συχνά να τηρούνται κατά γράμμα διαγράμματα και οδηγίες. Ικανότητα άρσης φορτίου απαιτείται επίσης συχνά ενώ παράλληλα, οι εγκαταστάτες θα πρέπει να είναι ικανοί να δουλεύουν σε μεγάλο ύψος. Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάτες Φ/Β θα πρέπει να: - διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου - είναι σε θέση να εκτελέσουν απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς - διαθέτουν άδεια εργολάβου ηλεκτρολόγου ή πτυχίο μηχανικού Β2. Γενικά Προσόντα Ο εγκαταστάτης Φ/Β θα πρέπει να είναι σε θέση να 2 : 2 Οι βασικές δεξιότητες βάσει της Οδηγίας 2009/28/EC Παράρτημα IV: Οι εγκαταστάτες πρέπει να αποκτούν τις ακόλουθες βασικές δεξιότητες : ικανότητα εργασίας και χρήσης των απαιτούμενων εργαλείων και εξοπλισμών με ασφάλεια, τηρουμένων των κωδίκων και προτύπων ασφαλείας, και ικανότητα προσδιορισμού των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και άλλων κινδύνων που συνδέονται με τις ηλιακές εγκαταστάσεις, ικανότητα αναγνώρισης των συστημάτων και των συστατικών μερών των ενεργητικών και παθητικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του μηχανολογικού σχεδιασμού τους, και ικανότητα προσδιορισμού της θέσης των συστατικών μερών και της διάταξης και διαμόρφωσης του συστήματος, ικανότητα προσδιορισμού της απαιτούμενης θέσης, προσανατολισμού και κλίσης του ηλιακού φωτοβολταϊκού συλλέκτη και του ηλιακού θερμοσίφωνα, λαμβανομένων υπόψη της σκίασης, της ηλιακής πρόσβασης, της δομικής ακεραιότητας, της καταλληλότητας της εγκατάστασης για το εκάστοτε κτίριο ή κλίμα, και ικανότητα αναγνώρισης των κατάλληλων μεθόδων εγκατάστασης για τους διαφορετικούς τύπους στέγης και της αναλογίας εξοπλισμού που απαιτείται για την εγκατάσταση και για τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα ειδικότερα, ικανότητα αναπροσαρμογής του ηλεκτρολογικού σχεδιασμού, και ιδίως ικανότητα προσδιορισμού των ονομαστικών εντάσεων ρεύματος, επιλογής των κατάλληλων αγωγών και ροών για κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα, επιλογής του κατάλληλου μεγέθους, δυναμικότητας και θέσης κάθε συνδεδεμένου εξοπλισμού και υποσυστήματος και επιλογής κατάλληλου σημείου διασύνδεσης. Επιπλέον: κατάρτιση υδραυλικού ή ηλεκτρολόγου, και γνώσεις υδραυλικής, ηλεκτρολογίας και τεχνικής στεγών (γνώσεις ηλεκτροκόλλησης σωλήνων, κόλλησης σωλήνων με κόλλα, σφράγισης εξαρτημάτων, ανίχνευσης υδραυλικών διαρροών, ικανότητα σύνδεσης καλωδιώσεων, εξοικείωση με τα βασικά υλικά επικάλυψης και τις μεθόδους υδρομόνωσης και στεγανοποίησης στεγών), ως προαπαιτούμενο 17

18 - εργάζεται με ασφάλεια με τα Φ/Β συστήματα (ασφαλής και ορθή χρήση των εργαλείων και του εξοπλισμού, εντοπισμός ηλεκτρικών και μη ενδεχόμενων κινδύνων που συνδέονται με τις Φ/Β εγκαταστάσεις) - αξιολογήσει το χώρο εγκατάστασης (εύρεση κατάλληλου χώρου με ορθό προσανατολισμό, επαρκή απρόσκοπτη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία χώρο, επαρκούς ηλιακής πρόσβασης, κατάλληλη χωροθέτηση βοηθητικού εξοπλισμού, ποσοτικοποίηση των ενεργειακών αναγκών του πελάτη, εκτίμηση ετήσιας ενεργειακή απόδοση κ.λπ.), - προσδιορίσει το απαιτούμενο μέγεθος των επιμέρους στοιχείων του συστήματος - ελέγξει και να εφαρμόσει το μηχανολογικό σχέδιο, - ελέγξει και να εφαρμόσει το ηλεκτρολογικό σχέδιο, - επιβλέψει το σύνολο της εγκατάστασης, να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τυχόν αστοχίες και ελλείψεις, - προσδιορίσει τα απαιτούμενα εργαλεία και τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη συντήρηση και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων Β3. εξιότητες Στις δεξιότητες του εγκαταστάτη Φ/Β περιλαμβάνονται οι εξής - να χειρίζεται άνετα όλους των τύπων εργαλείων χειρός. - να κατανοεί τα σχετικά σχέδια (ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, στατικά πλαισίων) - να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και να ολοκληρώσει μια εγκατάσταση, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. - να εργάζεται κάτω από δύσκολες περιβαλλοντικές και καιρικές συνθήκες, π.χ. απομακρυσμένες περιοχές σε ζέστη, κρύο, βροχή κ.λπ. - να μπορεί να σηκώνει βαριά φορτία (πάνελ και δομικά στοιχεία στήριξης ) και να εκτελεί χειρωνακτική εργασία - να μπορεί να επιλύει σχετικά προβλήματα Β4. Αρµοδιότητες Ο εγκαταστάτης Φ/Β θα πρέπει να σχεδιάσει, προμηθεύσει, εγκαταστήσει, θέσει σε λειτουργία, επιθεωρήσει και συντηρήσει το Φ/Β σύστημα αφού αξιολογήσει τον περιβάλλοντα χώρο, εντοπίσει πιθανά προβλήματα και περιορίσει πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την εγκατάσταση. Ο εγκαταστάτης θα πρέπει παράλληλα, να εντοπίσει τα τμήματα που χρειάζονται προστασία από τις καιρικές συνθήκες και να τα χωροθετήσει κατάλληλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Μετά την εγκατάσταση, καλωδίωση και σήμανση 18

19 του συστήματος ο εγκαταστάτης θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια δοκιμή ώστε να διασφαλίσει πως το σύστημα λειτουργεί σωστά ενώ παράλληλα θα πρέπει να μετρήσει τη γείωση αυτού. 4.4 Ενότητα Γ «Εκπαίδευση / Κατάρτιση" Γ1. Προτεινόµενες διαδροµές για την απόκτηση δεξιοτήτων Η άδεια για το σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας παρέχεται σε εργολάβους ηλεκτρολόγους. Πέρα από το πτυχίο λυκείου οι εγκαταστάτες Φ/Β θα πρέπει να διαθέτουν σχετική εμπειρία στην ηλεκτρολογία είτε μέσω πρακτικής εργασίας είτε μέσω σχετικής εκπαιδευτικής κατάρτισης. Ανάλογα με το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, τα χρόνια εμπειρίας και τα εξειδικευμένα μαθήματα τα οποία έχουν παρακολουθήσει οι εγκαταστάτες Φ/Β θα μπορούν να εγκαθιστούν συστήματα διαφορετικών ισχύος και τάσης Γ2. Εκπαίδευση Οι τεχνικοί θα μπορούν να κατέχουν τον τίτλο του εγκαταστάτη Φ/Β αφού παρακολουθήσουν σχετικά μαθήματα και εργαστήρια και περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις (γραπτές και πρακτικές). Στα εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης θα καλύπτονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού και εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων, θέματα ασφάλειας κλπ ενώ θα περιλαμβάνεται θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Η εξειδικευμένη εκπαίδευση και η on-the-job-εκπαίδευση των τεχνικών θα πρέπει να αποτελεί το πρώτο βήμα προκειμένου να θεωρηθεί κάποιος τεχνικός κατάλληλος για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων. Επιπλέον, καθώς η τεχνολογία συνεχώς αναπτύσσεται και οι απαιτήσεις εγκατάστασης μεταβάλλονται (ιδίως στον τομέα των ΦΒΕΚ), είναι σημαντικό να πραγματοποιείται τακτικά ώστε να βελτιώνουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες. 19

20 4.4.3 Γ3. Περίγραµµα Μαθηµάτων 3 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτει το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την επιθεώρηση και τη συντήρηση των Φ/Β συστημάτων, και να περιλαμβάνει πραγματική πρακτική εργασία πάνω στο σύστημα και στο σχετικό εξοπλισμό. Τα μαθήματα θα απευθύνονται σε ηλεκτρολόγους, τεχνικούς, καθώς και σε μηχανικούς, με στόχο την ανάπτυξη μιας δεξαμενής καταρτισμένων επαγγελματιών που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Τα μαθήματα θα πρέπει να καλύπτουν τα επόμενα αντικείμενα: - Αγορά Φ/Β και εφαρμογές, (συμπεριλαμβανομένων των ΦΒΕΚ), - Βασικές αρχές ασφάλειας, - Βασικές αρχές ηλεκτρισμού, - Βασικές αρχές ηλιακής ενέργειας, - Βασικές αρχές Φ/Β, - Ηλεκτρολογικός σχεδιασμός Φ/Β συστήματος - Μηχανολογικός σχεδιασμός Φ/Β συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης στατικών και δυναμικών φορτίων (άνεμος, χιόνι, κλπ.) 3 Το θεωρητικό σκέλος της κατάρτισης των εγκαταστατών ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων πρέπει να παρέχει σφαιρική εικόνα της κατάστασης της αγοράς των ηλιακών προϊόντων και των συγκρίσεων κόστους και κέρδους, και να καλύπτει τις οικολογικές πτυχές, τα συστατικά μέρη, τα χαρακτηριστικά και τη διαστασιολόγηση των ηλιακών συστημάτων, την επιλογή συστημάτων ακριβείας και τη διαστασιολόγηση των συστατικών μερών, τον προσδιορισμό της ζήτησης θερμότητας, την πυροπροστασία, τις σχετικές επιδοτήσεις, καθώς και τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων. Η κατάρτιση πρέπει επίσης να παρέχει επαρκή γνώση των τυχόν ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν τις τεχνολογίες και τις πιστοποιήσεις όπως η «Solar Keymark», καθώς και της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Βάσει του έργου PVTRIN (ανάλυση BRE) τα βασικά καθήκοντα στα οποία θα πρέπει να είναι καταρτισμένος ένας εγκαταστάτης Φ/Β (Βασικά χαρακτηριστικά εγκαταστατών Φ/Β-BRE ) είναι: - τρόπος λειτουργίας πλαισίων και Φ/Β συστημάτων, π.χ. τύπος Φ/Β, επίδραση συνθηκών περιβάλλοντος στην απόδοσή τους - δοκιμές Φ/Β προϊόντων και έλεγχος ποιοτικών χαρακτηριστικών, πιστοποίηση συστήματος - σχεδιασμός συστήματος, π.χ. επιτόπου επιθεώρηση, εκτίμηση στατικών και δυναμικών φορτίων, ηλιακού δυναμικού, σκίασης, ορθού προσανατολισμού, ετήσιας ενεργειακής παραγωγής και απόδοσης - επιλογή στοιχείων του συστήματος, π.χ. Φ/Β πάνελ, μέθοδοι στήριξης, κιβώτια στεγανοποίησης, αντιστροφείς μετρητές, κλπ - εγκατάσταση του συστήματος, π.χ. τεχνικές στήριξης των πλαισίων, συστήματα πάνω στη στέγη και ενσωματωμένα στο κτήριο, καλωδιώσεις, κουτιά διακλάδωσης, συσκευές ασφαλείας, σήμανση - δοκιμή του συστήματος, διάγνωση / εκτίμηση σφαλμάτων, μέτρηση τάσης ανοιχτού κυκλώματος και ρεύματος βραχυκύκλωσης, σύνδεση, συντήρηση - προετοιμασία φακέλου του συστήματος, π.χ. σχετικά πιστοποιητικά -συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ρυθμίσεις προστασίας του αντιστροφέα, οδηγίες χρήσης, απαιτήσεις συντήρησης, εγγύηση, πληροφορίες συστήματος, ηλεκτρικό διάγραμμα, προτάσεις αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων, οδηγίες προσπέλασης προβλημάτων από σκίαση στο παρόν και μελλοντικά (δέντρα, νέες κατοικίες, κλπ.), διαδικασίες εκκίνησης και διακοπής του συστήματος 20

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN

Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN Kατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φ/Β Συστημάτων στην Ευρώπη Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN Toυρνάκη Σταυρούλα Senior Advisor PVTRIN project manager IEE/09/928/SI2.558379, 1/05/2010-30/4/2013 To Eυρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Δεξιότητες και προσόντα των εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ»

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Δεξιότητες και προσόντα των εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ» «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Δεξιότητες και προσόντα των εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ» Λευτέρης Γιακουμέλος Φυσικός Τμήμα Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Ημερίδα ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

PVTRIN Τεύχος 1 KAΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

PVTRIN Τεύχος 1 KAΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ PVTRIN Τεύχος 1 PVTRIN e-bulletin Μάιος 2012 KAΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Το έργο PVTRIN Περίληψη Η μεγάλη ανάπτυξη της Φ/Β αγοράς δημιουργεί την ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων θα απαιτήσει ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τους. Η Πιστοποίηση Τεχνιτών Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN Στ. Τουρνάκη Χημικός Μηχανικός MSc, Ειδικός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θ. Τσούτσος, Z. Γκούσκος Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN

Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN Kατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φ/Β Συστημάτων στην Ευρώπη Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN Θεοχάρης Τσούτσος Αναπληρωτής καθηγητής IEE/09/928/SI2.558379, 1/05/2010-30/4/2013 To Eυρωπαϊκό έργο PVTRIN Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ Προσδιορισµός επαγγελµατικού πλαισίου Φ/Β εγκαταστάτη και διαµόρφωση µεθοδολογίας του εκπαιδευτικού προγράµµατος PVTRIN Κατάλογος συχνών τεχνικών αστοχιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ http://diaviou.auth.gr/ 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Παγκόσμια Αγορά Εγκατεστημένων Φ/Β Μέγεθος Αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά.

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά. Εισαγωγικά Η εταιρεία Nobel, με 35 χρονη παρουσία στο χώρο των ηλιακών θερμοσιφώνων, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων έχοντας συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με αναγνωρισμένους

Διαβάστε περισσότερα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού θερμοσίφωνα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε καταναλωτή, μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση μιας έτσι κι αλλιώς ενδεδειγμένης

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση επενδυτών φ/β συστημάτων, σχετικά με τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design

Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design Schüco ηλιοθερμικοί συλλέκτες με καινοτόμο τεχνολογία θερμικής αγωγιμότητας Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

INNTENSOL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

INNTENSOL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ INNTENSOL 2014 INNTENSOL ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 85 & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 21, ΤΚ: 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610424680 FAX: 2610426850 website: www.inntensol.gr, email: info@inntensol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ; ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΑΛ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΑΛ ΤΙ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Πολιτικής Ενεργειακής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του σεμιναρίου «Συστήματα αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας»

Περιγραφή του σεμιναρίου «Συστήματα αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας» Περιγραφή του σεμιναρίου «Συστήματα αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας» Εννέα καθηγητές του 1 ο ΕΠΑΛ Ευόσμου συμμετείχαν σε εγκεκριμένο από το Ι.Κ.Υ. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ για το σχολικό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής 1. Χωρητικότητα Δεξαμενής Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τα άτομα που θα καταναλώνουν ζεστό νερό. Η διεθνής πρακτική συνιστά 40 λίτρα ανά άτομο. Προσοχή: σε μη πιστοποιημένα προϊόντα η ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Solar Cells Hellas Group

Solar Cells Hellas Group Solar Cells Hellas Group Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου 3 η Εβδομάδα Ενέργειας, 9-2 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Εισαγωγή Παγκόσμια Αγορά Φ/Β Ευρωπαϊκή Αγορά Φ/Β Δυναμική Ανάπτυξης Φ/Β στην Ελλάδα Παρουσίαση Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Ηµερίδα ΤΕΕ: «ιείσδυση του Φυσικού Αερίου στην αγορά ενέργειας. Τεχνικά Προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια» ιοργάνωση: «Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ΤΕΕ» ΑΘΗΝΑ, 4 Νοεµβρίου 2004 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Προμήθεια Φ/Β Συστημάτων Turnkey λύσεις υψηλής ποιότητας

Σχεδιασμός και Προμήθεια Φ/Β Συστημάτων Turnkey λύσεις υψηλής ποιότητας specialized wholesale trade for photovoltaic systems specialized service provider of photovoltaic systems www.faethonsolar.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη» (14121 Ν. Ηράκλειο) Τηλ. 210 2896825 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος Ιούλιος 1-10, 2013 Πάτρα, Ελλάδα Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κοινωνικούς Εταίρους Οργανώνει την Διεθνή Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις Α.Π.Ε. 10 Μέρες Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας»

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας» Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2105505 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1.

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2106603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Heating αντλία θερμότητας 61AF Αέρα/νερού Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Τεχνολογία και βιωσιμότητα SINCE 1902 Μια αξιόπιστη μάρκα Όταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Παραδοτέο D8.1 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχ. Μηχανικός Γεν. Δ/ντής Phoenix Solar ΕΠΕ SonnenStrom Πειραιάς, 6 Μαΐου 2010 Electricidad Solar Elettricità

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ SERVICE ΤΗΣ HACH Αυξήστε τη σιγουριά, χωρίς έγνοια, γνωρίζοντας ότι έχετε αφήσει τη και τις του εξοπλισμού σας στα χέρια των ειδικών. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έµπνευσή µας ο Ήλιος

Έµπνευσή µας ο Ήλιος Έµπνευσή µας ο Ήλιος Η ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Φ ΤΟΒΟΛΤΑΪΚ Ν (Φ/Β) Η παγκόσµια αγορά Φ/Β συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία και το 2011. Παρά τη διεθνή οικονοµική κρίση της περιόδου 2009-2011, το 2011 υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Proposals to the Nationals Qualification Agencies

Proposals to the Nationals Qualification Agencies Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Transferring methods for validation of informal learning to VET institutions in the field of sustainable agriculture Proposals to the Nationals Qualification

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 8590 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί Τ.Ε. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, ασχολούνται είτε

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου Το Έργο WE-Qualify Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα