ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Οικονοµολόγοι Π.. 475/1991(ΦΕΚ Α 176) Λογιστές - Φοροτεχνικοί Α', Β', Γ', ' τάξης Π.. 475/1991 (ΦΕΚ Α 176), Ν.2515/1997 (ΦΕΚ Α 154), Π.. 340/1998 (ΦΕΚ Α 228), Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ Α 280), Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ Α 132) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 1 από 20

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΟΙΚΕΙΑ Ν.Α. - /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Μηχανολόγοι (εγγραφή στα µητρώα) Β / (ΦΕΚ Β 0), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 821), Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.. 12/1964 (ΦΕΚ Α 8) Ηλεκτρολόγοι (γενική άδεια) Β.. 13/ (ΦΕΚ Β 0), Β.. 19/ (ΦΕΚ Β 0), Β / (ΦΕΚ Β 0) Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι (εγγραφή στα µητρώα) Β.. 657/1970 (ΦΕΚ Α 227), Ν. 298/1976 (ΦΕΚ Α 86) Υποµηχανικοί Ηλεκτρολόγοι Β & Α Τάξης Β.. 699/1971 (Α' 233) Εργοδηγοί (εγγραφή στα Μητρώα) α. Εργοδηγός Μηχανολόγος Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 821), Β / (ΦΕΚ Β 0), Β.. 12/1964 (ΦΕΚ Α 8), Ν.580/1970 (ΦΕΚ Α 139) β. Τεχνίτης ψυκτικών Εγκαταστάσεων Π.. 87/1996 (Α 72) γ. Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1 ης ειδικότητας Π.. 87/1996 (Α 72) δ. Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2 ης ειδικότητας Π.. 87/1996 (Α 72) ε. Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρµογών Π.. 87/1996 (Α 72) στ. Εργοδηγός Κλωστουφαντουργός Β / (ΦΕΚ Β 0), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 821) ζ. Εργοδηγός Αεροσκαφών Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.. 12/1964, (ΦΕΚ Α 8), Ν.580/1970 (ΦΕΚ Α 139) Πρακτικοί Μηχανικοί Συντηρητές Γ, Β, & Α Τάξης Β / (ΦΕΚ Β 0), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 821), Β.. 657/1970 (ΦΕΚ Α 227) Πρακτικοί Μηχανικοί Κινητηρίων Μηχανών (ΜΕΚ) Γ, Β, & Α Τάξης Β / (ΦΕΚ Α 37) Μηχανοδηγοί Κινητηρίων Μηχανών (ΜΕΚ) Β / (ΦΕΚ Α 37) Εργοδηγοί Μηχανολόγοι απλών µηχανικών εγκαταστάσεων Β / (ΦΕΚ Β 0), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 821) Θερµαστές Αρχιθερµαστές Β / (ΦΕΚ Α 82) Χειριστές µηχανηµάτων έργων, Γ, Β & Α Τάξης Π.. 31/1990 (Α 11) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 2 από 20

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτροσυγκολλητές Οξυγονοκολλητές Β & Α Τάξης Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 821), Β..2/8-8/1958 (ΦΕΚ Α 116), Π.. 387/1975, Π.. 672/1982 (ΦΕΚ Α 141) Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες και Συντηρητές Α, Γ, & ΣΤ Ειδικότητας 1 ης, 2 ης και 3 ης Κατηγορίας Β..4/25-11/1949 (ΦΕΚ Β 0), Β..7/7-4/1954 (ΦΕΚ Β 0) Β.. 407/1966 (ΦΕΚ Α 105), Β..19/26-3/1938 (ΦΕΚ Β 0) Β.. 13/19-2/1936 (ΦΕΚ Β 0), Β.. 699/1971 (ΦΕΚ Α 233), Β /14-6/1938 (ΦΕΚ Β 0), Π.. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π.. 532/1989 (ΦΕΚ Α 223), Π.. 50/2003 (ΦΕΚ Α 50), Π.. 41/1988 (ΦΕΚ Α 16) Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες και Συντηρητές Ειδικότητας Β.. 699/1971 (Α' 233), Β /14-6/1938 (ΦΕΚ Β 0), Β.. 407/1966 (ΦΕΚ Α 105) Οδηγοί Ανελκυστήρων Β /14-6/1938 (ΦΕΚ Β 0) Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων Π.. 511/1977 (ΦΕΚ Α 162) Συντηρητές καυστήρων και συσκευών αερίων καυσίµων Π.. 362/2001 (Α 245) Ηλεκτρολόγοι Θεάτρου Π.. 256/1991 (ΦΕΚ Α 95), Π.. 277/1994 (ΦΕΚ Α 144) Βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων Β.. 407/1966 (ΦΕΚ Α 105),Β..13/ (ΦΕΚ Β 0), (Βοηθοί, Ηλεκτροτεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγοί) Β..19/26-3/1938 (ΦΕΚ Β 0), Β /14-6/1938 (ΦΕΚ Β 0) Χειριστές µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών Β.. 581/1968 (ΦΕΚ Α 193), Β.. 7/ (ΦΕΚ Β 0), Β.. 22/27-11/1951 (ΦΕΚ Β 0), Π.. 436/1973 (ΦΕΚ Α 327), Π /1981 (ΦΕΚ Α 110), Π.. 306/1983 (ΦΕΚ Α 110) Βοηθοί Χειριστές µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών Β.. 581/1968 (ΦΕΚ Α 193), Β.. 7/ (ΦΕΚ Β 0), Β.. 22/27-11/1951 (ΦΕΚ Β 0), Π.. 436/1973 (ΦΕΚ Α 327), Π /1981 (ΦΕΚ Α 110), Π.. 306/1983 (ΦΕΚ Α 110) Γοµωτές Πυροδότες ΚΥΑ αριθ. οικ. 2254/230/Φ.6.9/1995 (ΦΕΚ Β 73) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 3 από 20

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τεχνίτες Υδραυλικοί Β & Α Τάξης Π.. 38/1991 (ΦΕΚ Α 21), Π.. 48/1995 (ΦΕΚ Α 36), Π.. 55/2000 (ΦΕΚ Α 44) Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί Π.. 38/1991 (ΦΕΚ Α 21), Π.. 48/1995 (ΦΕΚ Α 36), Π.. 55/2000 (ΦΕΚ Α 44) Εγκαταστάτες Υδραυλικοί Β & Α Τάξης Π.. 38/1991 (ΦΕΚ Α 21), Π.. 48/1995 (ΦΕΚ Α 36), Π.. 55/2000 (ΦΕΚ Α 44) 2. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Χηµικοί * Ν.1804/1988 (ΦΕΚ Α 177) * Βεβαίωση ιδιότητας µέλους της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 4 από 20

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Πολιτικοί Μηχανικοί Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α 149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π..50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α 149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π..50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Μηχανολόγοι Μηχανικοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π..50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106),Π..50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α 149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π..50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Χηµικοί Μηχανικοί Ν. 3518/1928 (ΦΕΚ Α 80), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 21), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π..50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί Μηχανικοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π..50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Ναυπηγοί - Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π..50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 82) Αεροναυπηγοί Μηχανικοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π..50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Λοιποί Μηχανικοί Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α 149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 5 από 20

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΟΙΚΕΙΑ Ν.Α. ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Ιατροί Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α 16), Ν.. 67/1968 (ΦΕΚ Α 303), Β.. 197/1972 (ΦΕΚ Α 41), Ν.. 127/1974 (ΦΕΚ 319), Π.. 38/2004 (ΦΕΚ Α 35), Ν. 1193/1981 (ΦΕΚ Α 220) Οδοντίατροι Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α 16), Β.. 22/4-4/5/1939 (ΦΕΚ Α 178), Π.. 240/2004 (ΦΕΚ Α 222), Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α 60), Π.. 38/2004 (ΦΕΚ Α 35), Π.. 98/1986 (ΦΕΚ Α 35) Φαρµακοποιοί Ν. 206/1947 (ΦΕΚ Α 11), Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α 60), Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α 236), Π.. 213/2003 (ΦΕΚ Α 172) Ψυχολόγοι Ν. 991/1979 (ΦΕΚ Α 278), Π.. 93/1993 (ΦΕΚ Α 39), Ν.2646/1998 (ΦΕΚ Α 236) Υ.Α. 7106/ (ΦΕΚ Β 1331) Φυσικοί Νοσοκοµείου Ακτινοφυσικοί Ιατρικής Ν.. 181/1974 (ΦΕΚ Α 347), Π.. 165/2000 (ΦΕΚ Α 149), Π.. 373/2001(ΦΕΚ Α 251), Υ.Α. Α2σ/1983 (ΦΕΚ Β 280), Υ.Α (ΦΟΡ 94) (ΦΕΚ Β 216), Υ.Α. 1463/1416/91 (Β 539) Φυσικοί Νοσοκοµείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών Ν.. 181/1974 (ΦΕΚ Α 347), Π.. 165/2000 (ΦΕΚ Α 149), Π.. 373/2001 (ΦΕΚ Α 251),Υ.Α. Α2σ/1983 (ΦΕΚ Β 280), Υ.Α (ΦΟΡ 94) (ΦΕΚ Α 216), Τεχνικοί προσθετικών-ορθωτικών & λοιπών µέσων αποκατάστασης Υ.Α. 1463/1416/91 (Β 539) Ν.2072/1992 (ΦΕΚ Α 125), Υ.Α.Υ7/οικ.1972/ , Υ.Α. Υ7/οικ.2173/ , Υ.Α. Υ7/οικ.3708/1995 Οδοντοτεχνίτες Ν.2646/1998 (ΦΕΚ Α 236), Π..83/1989 (ΦΕΚ Α 37), Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α 200), Υ.Α. Υ7/οικ.7456/1994 Φυσικοθεραπευτές Ν.167/1975 (ΦΕΚ Α 199), Ν.. 775/1970 (ΦΕΚ Α 290), Π.. 231/1998 (ΦΕΚ Α 178),Υ.Α. 1273/ (ΦΕΚ Β 856) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 6 από 20

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αισθητικοί Ν.. 361/1969 (ΦΕΚ Α 244), Ν.567/1977 (ΦΕΚ Α 90), Π.. 83/1989 (ΦΕΚ Α 37), Υ.Α. 1273/ (ΦΕΚ Β 856) Βοηθοί Οδοντιατρείου Π.. 7/1999 (ΦΕΚ Α 8/2000) Βοηθοί Φαρµακείου Π.. 6/1999 (ΦΕΚ Α 8/2000), Π.. 72/2006 (ΦΕΚ Α 73) Εργοθεραπευτές Π..83/1989 (ΦΕΚ Α 37), Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α 173) Υ.Α. Α4β/251/ (ΦΕΚ Β 94) Επόπτες ηµόσιας Υγείας Π..83/1989 (ΦΕΚ Α 37), Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α 173), Υ.Α. Α4/4165/ Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας Ν.. 683/1948 (ΦΕΚ Α 1240), Π..83/1989 (ΦΕΚ Α 37), N. 1579/1985 (ΦΕΚ Α 217), Υ.Α. 1273/ (ΦΕΚ Β 856), Υ.Α. Α4/4165/ Μαίες-Μαιευτές Ν /1953 (ΦΕΚ Α 256), Β.. 206/1966 (ΦΕΚ Α 50) Π..97/1986 (ΦΕΚ Α 35), Π.. 351/1989 (ΦΕΚ Α 159), Π..266/2003 (ΦΕΚ Α 239), Ν.3236/2004 (ΦΕΚ Α 60), Π.. 262/2004 (ΦΕΚ Α 256), Υ.Α. 1273/ (ΦΕΚ Β 856) Οπτικοί Ν.971/79 (ΦΕΚ Α 223), Π..83/1989 (ΦΕΚ Α 37), Π.. 231/1998 (ΦΕΚ Α 178), Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ Α 296) Υ.Α. 1273/ (ΦΕΚ Β 856) Νοσηλευτές Ν.. 683/1948 (ΦΕΚ Α 124), Ν.1579/1985 (ΦΕΚ Α 217), Π.. 40/1986 (ΦΕΚ Α 14), Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) Π.. 266/2003 (ΦΕΚ Α 239), Π..262/2004 (ΦΕΚ Α 256), Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α 60), Ν.3252/2004 (ΦΕΚ Α 132), Υ.Α. 1273/8-12/1986 (ΦΕΚ Β 856) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 7 από 20

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Βοηθοί Νοσηλευτών Ν.. 683/1948 (ΦΕΚ Α 124), Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α 18) Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ Α 206), Π.. 210/2001 (ΦΕΚ Α 165), Π.. 268/2003 (ΦΕΚ Α 240), Υ.Α Υ7β/οικ.4756/ (ΦΕΚ Β 1082), Υ.Α 7β/Γ.Π.οικ /2002 (ΦΕΚ Β 262), Υ.Α. Υ7β/11028/2005 (ΦΕΚ Β 501) Κοινωνικοί λειτουργοί Π..23/1992 (ΦΕΚ Α 6), Π..50/1989 (ΦΕΚ Α 23) Κουρείς Π.. 148/1994 (ΦΕΚ Α 99), Π.. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193) Κοµµωτές/Κοµµώτριες Π.. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193) Κοµµωτές/Κοµµώτριες Α Βοηθοί Κουρέα Κοµµωτή Τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών Π.. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193) Π.. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193) Π.. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 8 από 20

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Γεωλόγοι Π.. 344/2000 (ΦΕΚ Α 297) Γεωπόνοι Π.. 344/2000 (ΦΕΚ Α 297) ασολόγοι Π.. 344/2000 (ΦΕΚ Α 297) Κτηνίατροι Π.. 344/2000 (ΦΕΚ Α 297) Ιχθυολόγοι Π.. 344/2000 (ΦΕΚ Α 297) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 9 από 20

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ικηγόροι Ν /1954 (ΦΕΚ Α 235) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 10 από 20

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τεχνικοί της Βιοµηχανίας Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης Κλάδος ιοικητικός Παραγωγής α) ιευθυντής Παραγωγής β) Βοηθός ιευθυντή Παραγωγής γ) Φροντιστής δ) Γραµµατέας Παραγωγής Κλάδος Σκηνοθεσίας: α) Σκηνοθέτης β) Βοηθός Σκηνοθέτη γ) Γραµµατέας Λήψεων (Σκριπτ) Κλάδος Φωτογραφίας: α) ιευθυντής Φωτογραφίας β) Χειριστής Κινηµατογραφικής Μηχανής Λήψης (CAMERAMAN) γ) Βοηθός Χειριστή Κινηµατογραφικής Μηχανής Λήψης (Βοηθός CAMERAMAN) δ) Φωτογράφος Σκηνής ε) Μακινίστας στ) Βοηθός Μακινίστα Κλάδος Ηλεκτρολόγων α) Chef Ηλεκτρολόγος β) Α Ηλεκτρολόγος (Χειριστής Φωτιστικών Σωµάτων) Σηµείωση: Η παρακάτω απόφαση αφορά σε όλες τις ειδικότητες των Τεχνικών Βιοµηχανίας Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης ΥΠΠΟ/ ΙΚΟΜ/84148/1376/1402/ (ΦΕΚ Β 1483) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 11 από 20

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ γ) Β Ηλεκτρολόγος (Βοηθός Χειριστή Φωτιστικών Σωµάτων) δ) Χειριστής Γεννήτριας Κλάδος Σκηνογραφίας Ενδυµατολογίας α) Σκηνογράφος Ενδυµατολόγος β) Βοηθός Σκηνογράφου Ενδυµατολόγου γ) Ενδυµατολόγος δ) Βοηθός Ενδυµατολόγου γ) Τεχνίτης Σκηνικών (Ζωγράφος πλαστικός) ε) Σκηνογράφος στ) Βοηθός Σκηνογράφου ζ) Αµπιγιέρ/Αµπιγιέζ η) Τεχνίτης Σκηνικών (Ζωγράφος) θ) Τεχνίτης Σκηνικών (Πλαστικός) ι) Τεχνίτης Ξυλουργός Κλάδος Ήχου α) Μηχανικός Ήχου β) Ηχολήπτης γ) Βοηθός Ηχολήπτη (Μπούµαν) δ) Σχεδιαστής Ήχου Κλάδος Μοντάζ α) Μοντέρ β) Βοηθός Μοντέρ γ) Μοντέρ αρνητικού Κλάδος Μακιγιάζ Κοµµώσεις α) Μακιγιέρ/Μακιγιέζ Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 12 από 20

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ β) Βοηθός Μακιγιέρ/Μακιγιέζ γ) Κοµµωτής/Κοµµώτρια Κλάδος Ειδικών Εφφέ (Special Effects) α) Τεχνουργός Ειδικών Εφφέ β) Βοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ γ) Τεχνικός Ειδικών Οπτικών Εφφέ µε χρήση Η/Υ δ) Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφφέ µε χρήση Η/Υ Κλάδος Τεχνικών Εργαστηρίων α) Τεχνικός Προϊστάµενος Εργαστηρίου β) Τεχνικός Χρωµατικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ) γ) Τεχνικός Εµφανιστής Εκτυπωτής δ) Βοηθός Τεχνικού Εργαστηρίου ε) Τεχνικός Μίξης Ήχου Κλάδος Τηλεόρασης α) Μηχανικός Τηλεόρασης Master control β) Τεχνικός Μεταγραφών γ) Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας δ) Εικονολήπτης (Χειριστής Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης) ε) Βοηθός Εικονολήπτη (Βοηθός Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης) στ) Ηλεκτρονικός Ραδιοσυζεύξεων LINK ζ) Τεχνικός Ρύθµισης Εικόνας η) Τεχνικός Ροής Προγράµµατος θ) Τεχνικός ικτύου Εκποµπής (RF) ι) Χειριστής AUTO CUE ια) Βοηθός Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 13 από 20

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ* Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης Τεχνίτης Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α 271) Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271), Π.. 73/2002 (ΦΕΚ Α 55) Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271), Π.. 73/2002 (ΦΕΚ Α 55) * εν απαιτούνται οι εν λόγω άδειες για το προσωπικό που απασχολείται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 14 από 20

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΕΟΤ Ξεναγοί Ν.710/1977 (ΦΕΚ Α 283), Π.. 309/1987 (ΦΕΚ Α 149), Π.. 273/1993 (ΦΕΚ Α 117), Π.. 340/1996 (ΦΕΚ Α 225) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 15 από 20

16 1. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΟΙΚΕΙΑ Ν.Α.- ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Οδηγός αυτοκινήτων (Κατηγοριών Α, Β, Γ, και Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α 268), Υ.Α /2291/2006 (ΦΕΚ Α 461), ΚΥΑ 47919/5195/2003 (ΦΕΚ Β 1205), ΚΥΑ 58930/480/1999 (ΦΕΚ Β 526) Οδηγός µοτοσικλετών Π.. 19/1995,(ΦΕΚ Α 15), ΚΥΑ 58930/480/1999 (ΦΕΚ Β 526) Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών Π.. 208/2002 (ΦΕΚ Α 194) Οδικός Μεταφορέας Εµπορευµάτων (εθνικών και διεθνών µεταφορ.) Π.. 346/2001 (ΦΕΚ Α 233) Οδικός Μεταφορέας Επιβατών (εθνικών ή εθνικών και διεθνών µεταφ.) Π.. 346/2001 (ΦΕΚ Α 233) Τεχνίτες Αυτοκινήτων: α. Μηχανοτεχνίτης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) β. Ηλεκτροτεχνίτης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) γ. Τεχνίτης συστήµατος πέδησης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) δ. Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) ε. Τεχνίτης εξαερωτήρων-αναµικτήρων (καρµπυρατέρ) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) στ. Τεχνίτης οργάνων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) ζ. Τεχνίτης αναρτήσεων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) η. Τεχνίτης συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) θ. Τεχνίτης ψυγείων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) ι. Τεχνίτης αµαξωµάτων (φανοποιός) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) ια. Τεχνίτης βαφής Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) ιβ. Τεχνίτης τροχών Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 16 από 20

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ιγ. Τεχνίτης συσκευών υγραερίου Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) ιδ. Τεχνίτης µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) Ραδιοηλεκτρολόγος Α Ν /1953 (ΦΕΚ Α 292), Α.Ν. 303/1968 (ΦΕΚ Α 42), Β.. 510/1971 (ΦΕΚ Α 152), Π.. 258/2003 (ΦΕΚ Α 235) Ραδιοηλεκτρολόγος Β Ν /1953 (ΦΕΚ Α 292), Α.Ν. 303/1968 (ΦΕΚ Α 42), Β.. 510/1971 (ΦΕΚ Α 152), Π.. 258/2003 (ΦΕΚ Α 235) Ραδιοτεχνίτης Ν /1953 (ΦΕΚ Α 2624), Β.. 510/1971 (ΦΕΚ Α 152), Π.. 258/2003 (ΦΕΚ Α 235), Β' Ραδιοτεχνίτης Ν /1953 (ΦΕΚ Α 292), Α.Ν. 303/1968 (ΦΕΚ Α 42), Β.. 510/1971 (ΦΕΚ Α 152), Π.. 258/2003 (ΦΕΚ Α 235) όκιµος ραδιοηλεκτρολόγος Α Ν /1953 (ΦΕΚ Α 292),Β.. 510/1971 (ΦΕΚ Α 152), Π.. 258/2003 (ΦΕΚ Α 235), Ραδιοτηλεφωνητής (Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεφωνίας) Ν /1953 (ΦΕΚ Α 292), Β.. 220/1971 Ραδιοτηλεγραφητής (Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεγραφίας) Ν /1953 (ΦΕΚ Α 292), Β.. 220/1971 Οδηγός οχηµάτων Εθνικών και ιεθνών Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων - (A.D.R.) (Πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης) Π.. 355/1994 (ΦΕΚ Α 189), Π.. 106/1998 (ΦΕΚ Α 97), Π.. 104/1999 (ΦΕΚ Α 113), Υ.Α /1027/ (ΦΕΚ Β 246), Υ.Α /2977/ (ΦΕΚ Β 848), Υ.Α. Φ2/21099/1700/ (ΦΕΚ Β 509) 2. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α) Πτυχία χειριστών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας (Π.Α.): Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) α. Επαγγελµατίας χειριστής αεροπλάνων (πιλότος) Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) β. Χειριστής εναέριων γραµµών επί αεροπλάνων Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 17 από 20

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ γ. Επαγγελµατίας χειριστής στροφειόπτερων (ελικόπτερων) Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) δ. Χειριστής εναέριων γραµµών επί στροφειόπτερων Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) ε. Χειριστής ελευθέρων αερόστατων Πτυχία λοιπών µελών πληρώµατος: α. Ιπτάµενος µηχανικός Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) Άδειες ιπταµένων: α. Ιπτάµενος συνοδός Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) β. Ιπτάµενος φροντιστής Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) Πτυχία προσωπικού εδάφους: Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) α. Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ) Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) β. Επιµελητής πτήσεων Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) Πτυχία προσωπικού συντήρησης αεροπορικού υλικού: Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) α. Συντηρητής αεροσκαφών - τύπου ΙΙ Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) β. Συντηρητής αεροσκαφών - τύπου Ι Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) γ. Συντηρητής οργάνων αεροσκαφών Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) δ. Συντηρητής ηλεκτρολογικού υλικού αεροσκαφών Β..636/1972 (ΦΕΚ Α 182) ε. Συντηρητής αεροπορικών ηλεκτρονικών συσκευών 3. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: Ηλεκτροδηγοί σιδηροδρόµου (Άδεια οδηγού ηλεκτροκίνητων σιδηροδροµικών οχηµάτων και αµαξοστοιχιών πολλαπλών µονάδων αυτόµατης επιτάχυνσης) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 18 από 20

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πλοίαρχοι Α, Β, Γ τάξης Εµπορικού Ναυτικού Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Κυβερνήτες Α, Β, Γ τάξης Εµπορικού Ναυτικού ρυµουλκών, Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) τουριστικών θαλαµηγών Μηχανικοί Α, Β, Γ τάξης Εµπορικού Ναυτικού Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ατµοµηχανικοί Α, Β, Γ τάξης Εµπορικού Ναυτικού Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ναύκληροι Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ναύτες Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 249/1973 (ΦΕΚ Α 333), Π.. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Μηχανοδηγοί Α, Β, Γ τάξης Εµπορικού Ναυτικού Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 269/1974 (ΦΕΚ Α 92) Π.. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Αρχιθερµαστές, λιπαντές, θερµαστές, χειριστές µηχανής Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 269/1974 (ΦΕΚ Α 92) Π.. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ηλεκτρολόγοι Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 437/1986 (ΦΕΚ Β 0) Πρακτικοί ηλεκτρολόγοι Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 437/1986 (ΦΕΚ Β 0) Ραδιοτηλεγραφητές Α, Β, Γ τάξης Εµπορικού Ναυτικού Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Προσωπικό Παγκόσµιου Ναυτιλιακού Συστήµατος Κινδύνου και Π.. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ασφάλειας (GMDSS) Προϊστάµενοι Οικονοµικοί & Οικονοµικοί Α, Β, Γ τάξης Εµπορικού Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 78/2004 (ΦΕΚ Α 59) Ναυτικού Φροντιστές Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 30/1992 (ΦΕΚ Α 15) Βοηθοί Φροντιστές Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π /1981 (ΦΕΚ Α 254) Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 19 από 20

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Προϊστάµενοι Αρχιθαλαµηπόλοι, Αρχιθαλαµηπόλοι, Θαλαµηπόλοι Α τάξης Εµπορικού Ναυτικού Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 394/1986 (ΦΕΚ Α 176), Π.. 307/1991 (ΦΕΚ Α 105), Π.. 133/2000 (ΦΕΚ Α 116), Π.. 27/2004 (ΦΕΚ Α 23) Πτυχίο Αρχιµαγείρου, Μάγειροι Α, Β, Γ τάξης Εµπορικού Ναυτικού Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 363/1982 (ΦΕΚ Α 64) Ειδικό Πτυχίο Κυβερνήτη Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 260/2001 (ΦΕΚ Α 185) Ειδικό Πτυχίο Μηχανοδηγού Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.. 260/2001 (ΦΕΚ Α 185) Άδεια Εκµίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Αριθ. 20 ΓΚΛ (Β 444/1999) Άδεια Ναυαγοσώστη Π.. 23/2000 (ΦΕΚ Α 18) Άδεια µαθητευόµενου δύτη Αριθ. 10 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 978/1995) Άδεια Καταδυτικού συνεργείου Αριθ. 10 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 978/1995) Άδεια Παροχέα καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής Αριθ. 10 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 978/1995) Άδεια Θαλάσσιου ταξί Αριθ. 16 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 795/1975) Άδεια «Λάντζας» Αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 1136/1997) Άδεια Χειριστή Πηδαλιούχου Αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 1136/1997) Άδεια Ναυτικού Πράκτορα Π.. 229/1995 (ΦΕΚ Α 130) Άδεια Υποκαταστήµατος Ναυτικού Πράκτορα Π.. 229/1995 (ΦΕΚ Α 130) Άδεια Εκπαιδευτή Χειριστών Ταχυπλόων Αριθ. 20 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 444/1999) Άδεια Βοηθού Λεµβούχου Αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 1136/1997) Άδεια εκµίσθωσης Μηχανοκίνητων Λέµβων και Ταχυπλόων Μικρών Αριθ. 38 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 748/2004) Σκαφών Ατοµική Επαγγελµατική Άδεια Ναυτιλίας Γενικός Κανονισµός Λιµένα Γ.Γ... & Η.. Σελίδα 20 από 20

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/ 137 / οικ. 3902

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/ 137 / οικ. 3902 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επαγγέλματα του Ν.3919/2011 - Άνοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονομικών Νόμιμοι Ελεγκτές Ελεγκτικά γραφεία

Τα Επαγγέλματα του Ν.3919/2011 - Άνοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονομικών Νόμιμοι Ελεγκτές Ελεγκτικά γραφεία Τα Επαγγέλματα του Ν.3919/2011 - Άνοιγμα Κλειστών Επαγγελμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονομικών Νόμιμοι Ελεγκτές Ελεγκτικά γραφεία Εκτελωνιστές Χημικός Ναυτιλίας Ορκωτοί Εκτιμητές Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ 1.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Σ. αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚEΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚEΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚEΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά µε τα ε αγγέλµατα ου ε ηρεάζονται α ό την άρση των αδικαιολόγητων εριορισµών στη ρόσβαση και άσκηση

Ανακοίνωση σχετικά µε τα ε αγγέλµατα ου ε ηρεάζονται α ό την άρση των αδικαιολόγητων εριορισµών στη ρόσβαση και άσκηση Ανακοίνωση σχετικά µε τα ε αγγέλµατα ου ε ηρεάζονται α ό την άρση των αδικαιολόγητων εριορισµών στη ρόσβαση και άσκηση 22. 05. 2011 Με το Ν. 3919/2011 (άρθρο 2) καταργούνται όλοι οι αδικαιολόγητοι εριορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ερμού 17 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Tηλέφωνο: 210-3230293, 210-3230323

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ 92)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ 92) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ 92) Γενικά Η Στατιστική Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων παρέχει ένα σύστηµα ταξινόµησης και οµαδοποίησης της πληροφόρησης που αφορά στα επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Η ΝΕΡΙΤ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (παρ. 1 του άρθρου 15 του 4173/2013), προσλαμβάνει το προσωπικό της, μεταξύ άλλων, με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ * NOTIFICATION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ * MINISTRY OF FINANCE. Πιστοποίηση κατόπιν εξετάσεων. Certification after examinations

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ * NOTIFICATION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ * MINISTRY OF FINANCE. Πιστοποίηση κατόπιν εξετάσεων. Certification after examinations ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ PROFESSIONS / ECONOMIC ACTIVITIES Νόμιμοι ελεγκτές Statutory auditors Εκτελωνιστές Custom brokers Χημικός Ναυτιλίας Marine chemists Πιστοποιημένοι εκτιμητές Chartered

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Οι διαπιστώσεις που γίνονται για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους, προέρχονται από τα πορίσματα της πολυετούς έρευνας της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 49 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 158/25/ΦΓ9.1 Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 / 558Μ / 2006

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 / 558Μ / 2006 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 / 558Μ / 2006 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για δοκιµαστική περίοδο επτά (7) µηνών του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας από. το τμήμα Β2α. 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας από. το τμήμα Β2α. 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας από το τμήμα Β2α 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικός Διευθυντής : ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α. Παραρτήματα Εγκυκλίου - 5 -

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α. Παραρτήματα Εγκυκλίου - 5 - Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α - - ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΝΑΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΑΙ ΠΕ01.00 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΝΑΙ ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 10

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1 ΦΕΚ: Β 1119 20060817 Τίτλος Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύµατα, Οργανισµοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ορεστιάδα 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ορεστιάδα 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ. 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργοστάσιο ς της Ελληνικής Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αθήνα, /06/2012 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22, Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 12/09/10 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να κάνετε τη σωστή επιλογή 16 01 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ 0101 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα