ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ /01/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 63.605/01/2012"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ /01/2012 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. Α.Μ.Κ.Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (*) ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 2 DHEMBI MITI JANI GR /6/ , 131, 132 ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 188 THERMU ΑΝΝΑ ΓΙΟΥΡΙ LT /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 20 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 174 ΑΡΑΒΑΝΗ ΑΚΡΙΒΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ /6/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 66 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 76 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 77 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΔΕΙΑ ΣΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 1 από 21

2 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΧΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 130 ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π /8/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 129 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΕ /7/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΕ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 2 από 21

3 ΑΥΓΟΥΛΑΔΑΚΗ- 63 ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΥΓΟΥΛΑΔΑΚΗ- ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 121 ΑΧΝΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ /12/ , 115, 137, 147, ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 33 ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΙ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 83 ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 104 ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΣ ΑΑ /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΙ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΣ ΑΑ /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 87 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΟΣ ΑΑ /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 157 ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν /1/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 144 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΖ /3/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 13 ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 179 ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΣ ΑΙ /4/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 3 από 21

4 ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ /2/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 182 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ /12/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 146 ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 187 ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 88 ΓΑΤΖΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΕ /9/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 28 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΕ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 44 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 61 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ /11/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 138 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΕ /6/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 141 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΕ /3/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 150 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Π /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΕ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 142 ΓΙΑΚΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ /2/ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 10 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 4 από 21

5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 128 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Τ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Τ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 21 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ /6/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 173 ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π /5/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 117 ΓΚΕΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ THOMA ΑΙ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΚΕΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ THOMA ΑΙ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ,ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΚΕΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ THOMA ΑΙ /9/ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΚΕΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ THOMA ΑΙ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 55 ΓΚΟΤΖΑΡΑΙ ΝΤΑΝΟ ΣΟΥΛΟ ΑΗ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΙ ΓΚΟΤΖΑΡΑΙ ΝΤΑΝΟ ΣΟΥΛΟ ΑΗ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΚΟΤΖΑΡΑΙ ΝΤΑΝΟ ΣΟΥΛΟ ΑΗ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΚΟΤΖΑΡΑΙ ΝΤΑΝΟ ΣΟΥΛΟ ΑΗ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 148 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι /2/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 112 ΓΟΥΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ /12/ ΣΠΟΥΔΩΝ 123 ΓΟΥΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΖ /1/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 31 ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 5 από 21

6 134 ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν /6/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 161 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΣ Χ /6/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΣ Χ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 181 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΣ Μ /1/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 56 ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 163 ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 43 ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ /2/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 51 ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Χ /10/ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Χ /10/ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Χ /10/ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 97 ΔΩΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ /9/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 80 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 185 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ /5/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 81 ΖΟΛΤΑΝ ΣΥΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΛΙΕ ΑΖ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 46 ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π /11/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 6 από 21

7 89 ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΔΗΜΗΤΡΑ- 35 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΣ ΑΖ /11/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 24 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΕ /11/ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ Π.Ε.Ι. 45 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ /5/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 98 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ /10/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 110 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΗ /12/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΗ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 48 ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΣΤΑΓΓΕΛΟ 59 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π /11/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣ 68 ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΑ /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΑ /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΑ /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΑ /5/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΑ /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 62 ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 140 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν /10/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 7 από 21

8 122 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 186 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Φ /9/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 73 ΚΙΜΩΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΕ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΜΩΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΕ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΜΩΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΕ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 49 ΚΟΓΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 119 ΚΟΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι /11/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 175 ΚΟΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΓΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 133 ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ /3/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 155 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ /7/ , 113, 132, 136 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Υ.Ε. 105 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ ΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΒ /7/ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ 145 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ /3/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 156 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 8 από 21

9 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΚΟΤΣΙΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 3 ΚΟΤΣΙΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 5 ΚΟΤΣΙΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 69 ΚΟΤΣΙΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣ Ι /6/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 71 ΚΟΥΡΤΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΖΩΗΣ ΑΒ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΟΥΡΤΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΖΩΗΣ ΑΒ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΟΥΡΤΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΖΩΗΣ ΑΒ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 29 ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΙ /6/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 36 ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΒ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 107 ΚΟΥΡΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ /9/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 116 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι /8/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 85 ΚΟΨΙΔΑ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΨΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 166 ΚΟΨΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΑ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΨΙΔΑ- 167 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν /5/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΟΨΙΔΑ- ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν /5/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 74 ΚΟΨΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 159 ΚΟΨΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΑΣ ΑΕ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 9 από 21

10 ΚΟΨΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ /12/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΨΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΟΨΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΟΨΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΟΨΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΟΨΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΑΣ ΑΕ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΨΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΑΣ ΑΕ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΚΤΕΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ /3/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 23 ΚΤΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ /9/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΤΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 162 ΚΩΤΑΝΤΩΝΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ /7/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΩΤΑΝΤΩΝΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 102 ΛΑΖΑΡΗ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 30 ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒ /1/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 114 ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕ /2/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 126 ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 10 από 21

11 ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 178 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Φ /2/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 136 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΣ Χ /10/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 103 ΜΑΛΦΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ /4/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 149 ΜΑΛΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Χ /4/ , 147, 137, 115, ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 15 ΜΑΝΙΚΑΣ ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ /3/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 172 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ /4/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ /4/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 86 ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ 92 ΜΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 118 ΜΕΣΣΗΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ /10/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 11 από 21

12 151 ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΙ /6/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ /10/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 11 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ /10/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 39 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΑ /12/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 106 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 171 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ /3/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 131 ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΖΩΗΣ ΟΣ Π /1/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 70 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 60 ΜΙΧΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ /11/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΩΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 109 ΜΠΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒ /12/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΠΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 12 από 21

13 90 ΜΠΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ ΟΣ ΑΙ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΣ ΑΙ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΣ ΑΙ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΣ ΑΙ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 37 ΝΗΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΖ /12/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 176 ΝΗΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΗ /8/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΝΗΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΖ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 115, 137, 84 ΝΤΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ /3/ , 130 ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 127 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 120 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π /11/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π /11/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 57 ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ 183 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 17 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Φ /7/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 13 από 21

14 78 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ /3/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟ 99 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Σ Ι /11/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟ Σ Ι /11/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 124 ΠΕΝΤΕΣΠΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Σ ΑΒ /1/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 154 ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ /4/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 135 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΒ /10/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 170 ΠΙΛΙΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΑΣ Π /1/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΙΛΙΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΑΣ Π /1/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΗΝΙΤΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΥ 91 ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΑ /10/ ΣΠΟΥΔΩΝ 94 ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ /11/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΑ /10/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΑ /10/ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΑ /10/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ /11/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ /11/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ /11/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ /11/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 14 από 21

15 ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ /11/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ /11/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ /11/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ /11/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 25 ΡΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 165 ΡΟΜΠΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π /12/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΡΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΡΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΡΟΜΠΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΜΠΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π /2/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 96 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π /5/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 115 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΖ /7/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 160 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 168 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ /6/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 15 από 21

16 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ /9/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 143, 145, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΌ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΌΤΙ 4 ΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ /4/ ΕΊΝΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ 34 ΣΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Λ /8/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 47 ΣΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν /2/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 41 ΣΕΡΒΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ /2/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 189 ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ /8/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 135, 136, ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 67 ΣΙΟΧΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ /5/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 101 ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒ /12/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒ /12/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ 153 ΣΚΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΣ ΑΕ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΚΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ ΑΣ ΑΕ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΚΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ ΑΣ ΑΕ /3/ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΚΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ ΑΣ ΑΕ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΚΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ ΑΣ ΑΕ /3/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 16 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 18 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΓΛΑΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΕ /10/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ /6/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ (*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο Σελίδα 16 από 21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.802/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.802/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 8.104/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 8.104/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.901/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.901/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 57.904/1/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (*) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 57.904/1/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (*) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π 2.105/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π 2.105/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγαμο ς/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι. Μέλος Τρίτεκνης Οικογένειας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. από 0,00 έως και 6.900,00. Με προστατευ όμενα μέλη

Έγγαμο ς/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι. Μέλος Τρίτεκνης Οικογένειας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. από 0,00 έως και 6.900,00. Με προστατευ όμενα μέλη α/α κωδικοί θέσεων 1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΦΥ ΑΔΤ ΑΜΚΑ ΑΜ.ΙΚΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 18/5/1986 Γ Χ296170 1,8059E+10 7347379 Μακροχρόνια τέκνο ς/-η 0,00 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ - ΣΟΧ 1/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ - ΣΟΧ 1/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ: 101- ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΈΛΛΕΙΨΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 17.1302 / 1 / 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 17.1302 / 1 / 2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΘΕΣΕΙΣ 1ΣΟΧ/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Ρ Ρ Ι Π Τ Ε Ω Ν

16 ΘΕΣΕΙΣ 1ΣΟΧ/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Ρ Ρ Ι Π Τ Ε Ω Ν 16 ΘΕΣΕΙΣ 1ΣΟΧ/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Ρ Ρ Ι Π Τ Ε Ω Ν Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ680440 2 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜ042361 3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του Αριθ. Πρωτ.:... Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του Ειδικότητα : ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ Σελίδα 1 από 13 ΔΕ1

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2013 ΜΠΡΙΦΑ ΑΡΕΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4725 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΧΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4489 ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4595 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4356 ΞΙΣΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 17.1301 / 1 / 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 17.1301 / 1 / 2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΧΕΙΛΑΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 2 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 3 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕ ΑΝΕΡΓ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00 12.000,01-16.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ TON ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100 (ΔΕ) ΠΩΛΗΤΕΣ - ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ TON ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100 (ΔΕ) ΠΩΛΗΤΕΣ - ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ TON ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100 (ΔΕ) ΠΩΛΗΤΕΣ - ΑΘΗΝΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/13Μ/09 (ΦΕΚ 50/09) Εργάτες Νεκροταφείου (ταφών-εκταφών) - Κατηγορίας ΥΕ Ταξινόμηση με Αλφαβητική Σειρά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/13Μ/09 (ΦΕΚ 50/09) Εργάτες Νεκροταφείου (ταφών-εκταφών) - Κατηγορίας ΥΕ Ταξινόμηση με Αλφαβητική Σειρά Εργάτες Νεκροταφείου (ταφών-εκταφών) - Κατηγορίας ΥΕ 10.ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗ 50% 1 4528 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΑ317276 0 300 3 0 1978 0 42 312 0 0 612,00 2 3835 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨ469ΗΔΞ-ΗΟΦ. Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υπηρεσία : ΤΑΠ Έδρα Υπηρεσίας : ΑΤΤΙΚΗ Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΕΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΨ469ΗΔΞ-ΗΟΦ. Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υπηρεσία : ΤΑΠ Έδρα Υπηρεσίας : ΑΤΤΙΚΗ Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΕΣ ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 110 Ειδικότητα : (ΔΕ) ΠΩΛΗΤΩΝ-ΚΝΩΣΟΣ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2012 1 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΗΝΑΣ Οχι Οχι 1 12 0 0 2 0 0 16,40 60 800 0 0 60 0 0 328,00 420 Οχι 1 Οχι 1.608,00 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα