ΤΑΚΗ Κ Σ ΚΟ Υ ΚΟ Φ Υ ΟΠ Ο Ο Π ΥΛ Υ Ο Λ Σ Ο Η Η Ο Ο Ο Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΚΗ Κ Σ ΚΟ Υ ΚΟ Φ Υ ΟΠ Ο Ο Π ΥΛ Υ Ο Λ Σ Ο Η Η Ο Ο Ο Σ"

Transcript

1 ΤΑΚΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Η Ο ΟΣ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [ [ Αεροδρόµιο στα Εκβάτανα 9 Η [αλήθεια 24 Λεκέδες στην πρόσοψη 36 Σώµατα καί χρώµατα 44 Πάνω στό ξεδιπλωµένο ]αµάρτηµα 53 Η ]οδός 64 Ο [αναστεναγµός δέν προβλεφθ~η 71 Μετάστασις 77 Εγκαίνια µι~ας Εκθέσεως 86 Εργο σέ ε[ικόνες τρε~ις Ε[ικόνα πρώτη και προοίµιο 93 Ε[ικόνα δεύτερη τυπική 99 Ε[ικόνα τρίτη το~υ µετάλλου 101

3 [ Αεροδρόµιο στά [ Εκβάτανα Ο]ι ]οδοστρωτ~ηρες προχωρο~υν. Κι [εµε~ ις πηγαίνουµε µπροστά τους κι ε[υθύνουµε τό δρόµο τους. Πρω~ τα [ανεβοκατεβάζουµε τά κοφτερά τσεκούρια καί κόβουµε τά [εµπόδια, {επειτα, παίρνουµε τό [απογυµνωµένο πιά χω~ µα, τό ξεσκονίζουµε, τό καταβρέχουµε, τό ταχτοποιο~υµε. { Ετσι α[υτοί πού {ερχονται [οπίσω µας, τό βρίσκουνε καθ' \ολα \ετοιµο, πέφτουν [ελεύθερα [επάνω του µέ τό σκληρό τους βάρος, τό πιέζουν, τό συνθλίβουν, τό [ακινητο~υν. Μιά χοντρή πέτσα σκεπάζει σιγά-σιγά τήν {οψη τ~ης γ~ης τήν {οψη µας. Ο]ι τάφοι δέν µπορο~υν πιά ν [αναπνεύσουν. Πλάνταξαν. Ο]ι ρίζες δέν µπορο~υν νά κινηθο~υν. Γρύπωσαν. ] Ο ]ιδρω~ τας στάζει, ο]ι µηχανές [αγκοµαχο~υν, ο]ι σιδερένιες ρόδες τρίζουν µπροστά στά παραµορφωµένα µας χαµόγελα. \ Οµως τό χω~ µα, κύριε, ]ο µα~υρος [εργάτης µου, ]η µήτρα το~υ θεο~υ. Τίποτα, µα~υρε [εργάτη µου, το~υ [ Εσύ δέν µπορε~ ις νά ξέρης. Τό χω~ µα πεδίον προσγειώσεως το~υ Χ-17. Λοιπόν δούλευε γρήγορα. ] Η α{υριον περιµένει. { Εσκυψε τό βαθύ του βλέµµα, κι [εξακολούθησε µαζί µέ τούς 9

4 {αλλους, νά ψάχνη, γιά τά σπασµένα φύλλα, τά κλαριά, καί [ιδίως γιά τούς σπόρους, α[υτούς πού ξαφνικά γεµίζουνε τό [οδόστρωµά µας µέ ζιζάνια, νά τά πετάξει \ολα πέρα µακριά, {εξω [απ' τό διάδροµο. Κάθε λίγο, ]ο [επόπτης γραµµω~ ν καί ]ο [επόπτης ]υψοµέτρων, φίλοι µου καί ο]ι δυό µεταλλικοί, περνο~υν καί µ~ας [ελέγχουν. Τό Χ-17, τούς λέω. Τό Χ-17, µο~υ [απαντο~υν. Καί κάνουν τό τσεκάρισµα κι [αποµακρύνονται. Τότε γυρίζω πάλι στούς ]οδοστρωτ~ηρες µου πού προχωρο~υν, καί λέω τά σθεναρά µου λόγια, γυρίζω καί στούς µαύρους πού [αµφιβάλλουν, καί γίνοµαι {εξω φρένων. φτάσει [εδω~ κάτω τελευτα~ ια. [ Αφο~υ τελείωσα [ακόµη \ενα δίκαιο πόλεµο. [ Αφο~υ {αφησα τίς κάννες µου στό {Αβατον, νά τίς δοξολογήσουνε, νά τίς ζητωκραυγάσουν, νά πάρουν µέτρα κι [εκµαγε~ ια καί δίδαγµα, γιά τά [αγάλµατα καί τούς [απογόνους. Μέ ]υποδέχτηκαν [επίσηµα, µέ τίς ]αρµόδιες στολές, τούς καθαρογραµµένους λόγους. \ Οταν \οµως τούς {επεισα πώς µεταξύ µας καµιά παρεξήγηση δέν ]υπάρχει, {αφησαν χάµω τίς [εφ' \οπλου λόγχες καί τά τύµπανα, κατέβασαν τά χέρια [απ' τά πηλήκια καί τίς [εκτάσεις τ~ης χειραψίας, κι {αρχισαν πάλι νά χοροπηδο~υνε [επί τόπου [αργά καί νά µουγγρίζουνε, καί νά χτυπο~υν µέ τίς γροθιές τά τριχωτά τους στήθη. Σέ µιά στιγµή κάποιος πού [αφηρέθηκε, {ανοιξε τό χαρτί καί {αρχισε «Conatus sese conservandi...» [εγώ τόν [εσταµάτησα, το~υ 10

5 [αστε~ ια πράγµατα τώρα α[υτά θά λέµε, συν~ηλθε [αµέσως, ξύστηκε, καί {αρχισε κι [εκε~ ινος νά µουγγρίζη. [ Εν τω~ µεταξύ, µοιράστηκαν καρύδες καί µπανάνες κι {αλλοι τέτοιοι καρποί διάφοροι, καί ξεκινήσαµε γιά τά γραφε~ ια. [ Εξήτασαν τούς τίτλους τω~ ν σπουδω~ ν µου καί τά µπράτσα µου. Ε{ ιπανε: [ Αρχηγός ]οδοστρωτήρων. { Εναρξης [εργασίας στίς τέσσερις κάθε πρωί. Σηκώθηκε κατόπιν [απ' τό τραπέζι, ]ο κύριος µέ τό πο~υρο, µο~υ {επιασε τό χέρι, µο~υ τό {εσφιξε, καί µ' {εµπασε στό διπλανό [εµπιστευτικό δωµάτιο. [ Εκε~ ι, µο~υ µίλησε ω\ ρα πολλή, γιά τήν τελευταία [εργαστηριακή {ερευνα πού {εγινε καί [απέδειξε πώς ]η ε[ιρήνη µέσον καλύτερο [απ' τόν πόλεµο, γιά τήν α[ιτία το~υ κακο~υ πού ]η [ιδιοµορφία τ~ης γ~ης καί ]η [ιδιοµορφία τω~ ν περιπτώσεων, γιά τά µεγάλα \οµως τώρα κοινωφελ~η {εργα πού [αρχίσαµε, α[υτά πού θά [εξαλείψουν κάθε { ιχνος, καί γιά τό Χ-17, τή νέα µας µεγάλη [εφεύρεση, µ~ηκος [ατράκτου, {ανοιγ- µα πτερύγων, ]ιπποδύναµη κ.τ.λ. πού καταργε~ ι πιά \ολα τά προβλήµατα [αποστάσεως σκέψεως καί [αποστάσεως καρδι~ας, καί πού [εν τέλει [ανοίγει τήν κοιλιά του καί τούς παίρνει \ολους µέσα του, καί τούς χωνεύει, καί τούς βγάζει [αέρια κι [εξάτµιση καί µέλλον. Μο~υ [ακόµη πώς [εµε~ ις ε{ ιµαστε \ολοι µαζί, πλήν Λακεδαιµονίων, συµφωνω~ πού µας φθονο~υν, πώς βέβαια [εδω~ πού φτάσαµε τώρα πιά κάνει πολύ ζεστή, ο]ι [αδύνατοι ]υποκύπτουν ]η παραφρονο~υν, \οµως [εµε~ ις, διαθέτουµε τούς θερµοστάτες το~υ α\ ιµατος κι \ολα πηγαίνουν καλά. 11

6 [ Εγώ [εγέλασα µέ τήν [αδυναµία τω~ ν [εχθρω~ ν, τράβηξα µιά [απ' τό πο~υρο µου καί Καί ]ο µισθός µου ; : { Αξιος. Τήν {αλλη µέρα, {εκανα µιά γενική δοκιµή. Μπροστά-µπροστά {εβαλα τό πλ~ηθος τούς [εγχώριους [εργάτες µου, µαύρους, ψηλούς, ξεραγκιανούς, σάν καµένα καλάµια θεόγυµνους, µονάχα µ' \ενα τσαγερό ντενεκεδένιο, δεµένο γύρω στή µέση τους, \οπως τούς ε{ ιχαµε [ακριβω~ ς ξεθάψει στίς πρόσφατες [ανασκαφές. Καί πίσω στοιχηµένους ζυγηµένους τούς κραταιούς ]οδοστρωτ~ηρες µου. Α[υτούς πού [εγκαινιάσαµε στούς δρόµους το~υ χωριο~υ µας, καί {επειτα τούς βελτιώσαµε καί τούς στείλα- µε στά Σόδοµα καί τή Χιροσίµα. Πέρα, στό [αριστερόν τ~ης παρατάξεως, ]ο Κλε~ ιτος, πού καθαρίζει τό σπαθί του [από τό α#ιµα τ~ης Σογδιαν~ης [ακόµη δέν µ~ας προδώσει. Στό {ακρον δεξιόν τά φωτοστέφανα. Μεσολαβο~υν ο]ι έκα [εντολές, τό [αποστρατευµένο [εκτελεστικό [απόπασµα, ]η Παναγία πού θηλάζει, ]ο ε[υνο~υχος πού σηκώνεται καί ρεύεται µετά τό θήλασµα καί {αλλα πολλά. Ο]ι [ακτ~ ινες το~υ \ηλιου πέφτανε στά [ατσαλένια µας κορµιά καί [εξοστρακίζονταν. Καβάλησα τό {ασπρο µου {αλογο, {ετρεξα πάνω κάτω, µοίρασα λίµες γιά τίς α[ιχµές, διόρθωσα κάτι µπουλόνια καί κάτι βλέµ- µατα, καί \οταν \ολα καλά, {εδωσα τό παράγγελµα κι [ορ- µήσαµε. 12

7 [ Αµέσως ]η µορφή το~υ τοπίου {αρχισε νά µεταβάλλεται ριζικά. Κάθιζαν ο]ι [εξάρσεις, γέµιζαν ο]ι γραµµές, φράζανε τά πηγάδια καί τά στόµατα, [εξαφανιζόταν τό [απάγκιο, [εξαφανιζόταν ]η σκιά, \ενας { ισιος χωµάτινος τάπητας, µιά {εκθετη {εκταση γε- µάτη \ηλιο, µιά [ι σ ό π ε δ η {αποψη, ]ο µ έ σ ο ς \ο ρ ο ς ]υψοµέτρων, ]η [ε ξ ί σ ω σ η χωµατισµω~ ν. Πιό πίσω, \ενα τοπογραφικό συνεργε~ ιο, σηµείωνε τή θέση µας στό κενό. Στό δε~ ιπνο τό [επίσηµο συνάντησα καί τούς {αλλους. Γνώρι- µους µεταξύ τους [απ' τά παλιά. Τότε πού παίζανε τό κοµπολόι, καί πότε [αφήνανε µιά χάντρα [από τή µιά µεριά, κι ]ο της συγκλόνιζε τή γ~η κάτω [απ' τά πόδια τους, καί καταρρέανε τά κτίρια, τά σώµατα, ο]ι κεφαλές το~υ [ Οξυάρτη, πότε µιά χάντρα [από τήν {αλλη καί µοίραζαν σο~υπες µωσαϊκές, χτυπούσανε στήν πλάτη τό πτω~ µα το~υ \ηρωα {η παντρευόντουσαν τή Ρωξάνη. [ Εγώ βέβαια δέν τούς θυµώµουν \ολους α[υτούς. Ε{ ιπανε πω~ ς, {ησουν µαζί µας στήν [ενέδρα. λυπο~υµαι πάρα πολύ, ε{ ι- πανε δέν πειράζει, {αλλωστε [από τότε πάει τόσος καιρός, [εγκαταλείψαµε τά χαρακώµατα καί βγαίνουµε στά µπαλκόνια, πάψαµε τίς [επικηρύξεις γράφουµε πανηγυρικούς, [αφήσαµε τά {οπλα πιάσαµε τά φιλοδωρήµατα. Φυσικά, λόγω τ~ης ε[υγονίας καί τ~ης [οµόνοιας, βρίσκουµε πάντα θεατήριο καί [αναγνωστικό κοινό καί [ανοιχτές παλάµες. θαυµάσια ]υπέροχα, \οµως α[ισθάνοµαι πώς δέν πεινω~. 13

8 Ε{ ιπανε, {α, δέν µπορε~ ιτε, {ωρα. Καθίσαµε λοιπόν γύρω [απ' τό τραπέζι \ολοι µαζί, στήν κορυφή ]ο υ]ιός το~υ Κρόνου {η τ~ης Μαρίας {η το~υ [Αµπνταλά καί τρώγαµε τόν Μυστικό µας ε~ ιπνο, µέ [ασηµένια µαχαιροπήρουνα. Βέβαια [εγώ τά µπέρδεψα λίγο µέ τά διάφορα ε{ ιδη τω~ ν πιάτων καί τά ε{ ιδη τω~ ν φαγητω~ ν, \οµως \ενας νέος πολύ λεπτός καί πολύ ε[υαίσθητος πού καθόταν δίπλα µου, τήν καλωσύνη νά µέ βοηθήση. Μο~υ Μήν [ανησυχε~ ιτε, θά συνηθίσετε. { Ετσι τά {εχανα κι [εγώ, κάποτε στήν [αρχή, µπροστά στούς διάφορους µοχλούς καί τά ρολόγια. Ναί σ~ας θυµ~αµαι, ]ο χειριστής τω~ ν κλιβάνων, πού δέν [αφήσατε νά σ~ας δέσουµε τά µάτια στό [ικρίωµα. Ξέρετε, {ηµουν ]ο χειριστής τ~ης καταπακτ~ης. Τσουγκρίσαµε τά ποτήρια καί {ηπιαµε. \ Οµως, τό βαρύ, [εγώ ζαλίστηκα, {εκανα [εµετό, µέ πήρανε µέ τό φορε~ ιο. Λοιπόν στίς τέσσερις κάθε πρωί πρίν µέ προλάβουν τά \ονειρα. Παίρνω τούς ]οδοστρωτ~ηρες µου, τούς βάζω στή σειρά µπροστά µπροστά τά [απολιθώµατα καί περιµένω. Σέ λίγο τ' [αστέρια µέ βλέπουνε καί τρέχουν τροµαγµένα νά κρυφτο~υν, [ανοίγει πάλι στόν ]ορίζοντα ]η πληγή τ~ης γ~ης, καί µιά πελώρια σταγόνα σκοτωµένο α#ιµα [αναδύεται. Ο]ι ]οδοστρωτ~ηρες ]ετοιµάζονται, τά σκυλιά ο[υρλιάζουν, τά βλέµµατα τω~ ν µονοµάχων διασταυρώνονται, τό πλ~ηθος παραληρε~ ι, ]η ] Υπερ- µάχος ]υπερίπταται, τά Πάνθεα [αδηµονο~υν, ο]ι ζητιάνοι βρί- 14

9 ζουν. ίνω λοιπόν ξανά τό σύνθηµα. Ο]ι ]οδοστρωτ~ηρες ]ορ- µο~υν, ο]ι πόροι το~υ χώµατος γογγύζουν, τά ]ερπετά βγαίνουν καί πληµµυρίζουνε, τά κοµµένα χέρια πού ξεθάβονται µουντζώνουν, \ενας ]ιεροκ~ηρυξ χτενίζεται, ο]ι µα~υροι [εργάτες γονυπετο~υν, ο]ι [εφηµεριδοπω~ λες τρέχουν. Ψάχνω νά βρω~ πο~υ [εγώ, δέν βρίσκω. Γίνοµαι πάλι {εξω φρενω~ ν. Πιό γρήγορα, διατάζω καί χτυπω~ στόν [αέρα τό καµουτσίκι µου. «Μεγάλη Πέµπτη [ανήµερα, συνεχίζοντας ]ο πατέρας, {εφτασε στό χωριό µας ]ο κύριος Νίρινος, ]ο µέγας ψάλτης τ~ης Πόλης. Το~υ δώσαµε βέβαια τό δεξί ψαλτήρι, καί ]ο Θανάσης το~υ Κωστή, ]ορίστηκε νά το~ υ βαστ~α τό {ισο. Λοιπόν...» Κοντά µου ]ο Ρέζα {ετσι λέγεται, [ανεκάλυψα, ]ο µα~υρος [εργάτης µου µο~υ σκουπίζει τό µέτωπο. Το~υ λέω: Ρέζα, {ακουσες τά τσακάλια χτές βράδυ; [ Εν τω~ µεταξύ ]ο \ηλιος µεγαλώνει, τό χω~ µα πού πατ~αµε πυρακτώνεται. Τό δέρµα σκάζει, ο]ι κόρες τω~ ν µατιω~ ν µικραίνουν, [εξαφανίζονται. Παίρνουµε τίς σελίδες τ~ης ] Ιστορίας, σκεπάζουµε τό κεφάλι καί προχωρο~υµε µέ τά χέρια προτεταµένα. Ο]ι [επόπτες γραµµω~ ν καί ο]ι [επόπτες ]υψοµέτρων, µέσα στά γρήγορά τους α[υτοκίνητα, περνο~υνε συνεχω~ ς καί µ~ας [ελέγχουν. Τό Χ-17, µο~υ λένε. έν [απαντω~. Μόνο α[ισθάνοµαι µιά γεύση {ασχηµη καί φτύνω. 15

10 { Ητανε κάποια µέρα καί κάποια ω\ ρα, \οταν, τούς [εργάτες µου νά σταµατο~υν, νά κοιτάζουν κάτω, νά κοιτάζονται, νά κατεβάζουν τό κεφάλι. { Ετρεξα κοντά ρώτησα τί συµβαίνει. Κύριε, [εδω~ ρυάκια! Ρυάκια;... καί δυό µορφές πού καθρεφτίζονται καί δύο πλατανόφυλλα πού ταξιδεύουν... Κύριε, [εδω~ λουλούδια! Λουλούδια... καί τά µακριά δάχτυλα πού τά δέχονται καί τά χείλη πού τ' [ακουµπο~υν καί τά µαλλιά πού τά φορο~υνε... ιέταξα νά π~ανε [αµέσως καί νά φέρουνε [εκε~ ινον [από τό [εµπιστευτικό δωµάτιο. { Οχι [αγαπητέ µου, δέν µπορο~υµε νά καπνίζουµε πο~υρα σήµερα. Τά πο~υρα θέλουν ε[ιδικό κάθισµα, θέλουν ε[ιδικά χείλη. Τά δικά µας πολύ λεπτά καί πολύ σφιγµένα [από τίς [εντολές θανάτου καί τίς βλαστήµιες κύριε. { Επειτα τά πο~υρα καί βλαβερά, [επικίνδυνα, {εχουµε καί µιά ]υποχρέωση [απέναντι το~υ ]εαυτο~υ µας κι [απέναντι α[υτω~ ν τω~ ν [ελεεινω~ ν [ανθρώπων πού θέλουν φτύσιµο κύριε. Τό πολύ πολύ \ενα τσιγάρο, α[υτό πού σβήναµε στό χέρι {η τό στ~ηθος τους, {οχι καί πο~υρα... πο~υρα... νά πάρη ]ο διάβολος τά πο~υρα. Περπατο~υσα πάνω κάτω, νευρικά, περιµένοντας. [ Επί τέλους τόν νάρχεται [από µακριά. { Ετρεξα, τόν {επιασα [απ' τό πέτο, τόν {εφερα κοντά, το~υ {εδειξα, [εδω~ ρυάκια, το~υ Μέ {εσπρωξε [απότοµα, διόρθωσε τό σακάκι, [ετέντωσε τό χέρι [επί τά \υδατα καί [επί τούς ποταµούς α[υτω~ ν καί [επί π~αν συνεστηκός \υδωρ α[υτω~ ν, καί διέταξε : 16

11 Νά [ισοπεδωθο~υν. [ Εδω~... λουλούδια, το~υ έν χρειαζόµαστε λουλούδια. Χρησιµοποιο~υµε τίς σηµα~ ιες τω~ ν [ Ηνωµένων [ Εθνω~ ν γιά κάλυµµα. Καί διέταξε ξανά : Νά [ισοπεδωθο~υν. { Επεσα στά γόνατα, τόν παρακάλεσα. Προσέξτε µε, το~υ πα, δέν πρόκειται γιά τό κάλυµµα. Ο]ι {ανθρωποι πιά δέν πεθαίνουν, ο]ι {ανθρωποι πονο~υν. Χαµογέλασε. { Ελα τό βράδυ στό Γραφε~ ιο νά µέ δ~ης, µο~υ Καί τράβηξε [απ' τήν τσέπη του \ενα καινούριο πο~υρο, γύρισε, µπ~ηκε στό α[υτοκίνητό του κι [εξαφανίστηκε. { Εµεινα ω\ ρα πολλή µέ τά σπίρτα στό χέρι. [ Εν τω~ µεταξύ ο]ι [εργάτες µέ κοιτο~υσαν, δέν τόλµαγαν. Τούς µπρός, {ας µήν καθυστερο~υµε. [ Αρχίσανε λοιπόν νά ξεριζώνουν τά λουλούδια καί τά ρυάκια. Ο]ι πληγές βαθιές καί µατώνουν. Κόβω τό πουκάµισο σέ λουρίδες καί [επιδένουµαι. ] Ο δίσκος το~υ \ηλιου γέµισε τόν ο[υρανό. Μ' [αγγίζει στό κεφάλι. Παίρνω \εναν κουβά νερό πού πιά κόκκινο τό ρίχνω πάνω µου, καί πνίγοµαι στούς [ατµούς. Πίσω, ]η σκιά µου, {εχει γεµίσει [ακρίδες. Τίς τελευτα~ ιες, {εστω [ακρίδες, πού προσπαθο~υνε νά ξεφύγουν [από τή φωτιά καί νά [επιζήσουνε. Κάνω νά τίς διώξω, δέν φεύγουν. Βαδίζω, µ [ακολουθο~υν. Κάθοµαι κάτω, ]ο {ισκιος µικραίνει, ο]ι [ακρίδες µέ πλησιάζουνε. Πετάγοµαι {εξαλλος, παίρνω \εναν κουβά νερό καί τίς περιχύνω. Ο]ι 17

12 [ακρίδες γίνονται κόκκινες καί στάζουν, ]ο {ισκιος µου [εκλιπαρε~ ι. Κόβω τό ]υπόλοιπό του πουκάµισου καί τόν [επιδένω. Βράδυ [αργά, ο]ι µηχανές σταµατο~υν. { Οχι \οµως κι ]ο ρόγχος. Ο]ι [εργάτες µου πού πιά δέν µα~υροι π~ανε νά κοιµηθο~υν. Μαζεύουνε τίς πετάµενες ρίζες καί τούς σπόρους, καί ψήνουνε τό τσάϊ τους. Σέ µιά στιγµή, [εκε~ ι στό στόµα το~υ \ηλιου, [ανάµεσα στούς [αχνούς τ~ης [ανάσας του πού µας {επνιγαν, καί τά πυρακτωµένα του δόντια πού προχωρο~υσαν, τόν διέκρινα νά {ερχεται τρέχοντας πρός τό µέρος Ηταν τελείως γυµνός, καί κάθε τόσο σταµατο~υσε, {εσκυβε, {επαιρνε λίγο χω~ µα, τό {εριχνε [απάνω του καί συνέχιζε τό δρόµο. Πίσω του, \ενα τσο~υρµο [ανθρώπων τόν κατεδίωκε, χειρονοµώντας καί φωνάζοντας πρός τούς ]οδοστρωτ~ηρες, πιάστε τόν Ηρθε κοντά µου καί σταµάτησε. { Εργκεν, το~υ τί {επαθες; \ Ενας {αντρας µέχρι κε~ ι πάνω, κι {εκλαιγε µ' [αναφιλητά. Τό γυµνό του σω~ µα βουτηγµένο στό χω~ µα, \ενα σω~ µα χωµάτινο πιά, πού {ετρεµε, καί τά µάτια του, δυό κόκκινες τρύπες, πού τρέχαν καί βαθαίνανε, καί τρέχαν καί βαθαίνανε, συνεχω~ ς, µέχρι νά τόν [αδειάσουνε ]ολόκληρον. έν πονο~υν, δέν πονο~υν, ψιθύριζε κουνώντας πέρα δώθε τά χέρια του σάν ξένα χέρια σάν ξύλινα ραµµένα στή µασχάλη. 18

13 έν πονο~υν πιά, βεβαιώθηκα, {ανοιξα τό σω~ µα του µέ τά νύχια µου µέχρι κάτω, τό βλέµµα του δέν σάλεψε, τά νε~υρα δέν λειτουργο~υν, τό α#ιµα δέν τρέχει. { Επιασε µόνο τό πετσί του, τό {ενωσε, τό \εραψε, καί τράβηξε γιά τήν τραπεζαρία. Το~υ τίναξα τό χω~ µα [από τά χείλια κι [απ' τά βλέφαρα. Το~υ \εσφιξα στά µάτια \ενα µαντήλι. { Εργκεν, το~υ λέω, [αγαπηµένε µου, τρελός, δέν ]υπάρχει [αµφιβολία, \οµως προσπάθησε λίγο νά συγκρατηθ~ης. Σ' {εχω [ανάγκη πάλι \οπως τότε, προαιώνια, πού σκοτωνόµαστε πολεµώντας [απέναντι, στή θέση Μπόρνο {η στή θέση Ο{υρ- µπιενη. Θυµ~ασαι; σέ µιά στιγµή σηκωθ~η {ορθιος καί σο~υ φώναξα : «Λοιπόν ]η ω\ ρα νά πλήρωσης γιά \ολα σου τά [εγκλήµατα». Βέβαια, δέν τά κατάφερα νά σέ [αφήσω στόν τόπο. Μόνο \ενα κοµµάτι κρέας κι \ενα κοµµάτι κόκκαλο. [ Ενω~ [εσύ πάντα πετύχαινες κατάστηθα α[υτόν πού {ηθελες ]ο { Εργκεν θυµήθηκε καί {εκλαιγε περισσότερο. \ Οµως τώρα τό σηµάδι δέ µ~ας χρειάζεται πιά. Μάθαµε νάµαστε περισσότερο [οδυνηροί. { Οχι \οπως µιά πληγή καί \ενα στρίγκλισµα, [αλλά \οπως µιά σκέψη καί µιά σιωπή. Λοιπόν µο~υ πάλι [απαραίτητος. Τώρα, [εδω~ κοντά µου, δίπλα µου, νά βάλουµε µαζί τά χέρια, µαζί τήν [ανατίναξη. Κι {ισως, συγχρόνως τότε, [αδειάση καί ]η σκέψη, [αδειάσει κι ]η σιωπή. \ Ενα κοµµάτι πάγο, ψιθύρισε. Νά ε{ ιχαµε \ενα κοµµάτι πάγο, νά τό µασήσουµε. Ο]ι {ανθρωποι [εν τω~ µεταξύ ε{ ιχανε πλησιάσει καί τόν συνέλαβαν. 19

14 Μιά θερµοστατική [ανωµαλία, Προσπάθησα νά δικαιολογηθω~ γιά τό [απρόοπτο. Νά δοκιµάσουµε, τούς λέω, [ακόµη µιά φορά, [αρχίζοντας [από τό µ~ηκος τ~ης [ατράκτου τήν ]ιπποδύναµη... \ Οµως [εκε~ ινοι {ηδη τόν τραβο~υσαν. Σέ λίγο, [ακούστηκε τό σω~ µα του, πού κατρακύλαγε στούς [ Αποθέτας. Στίς 15 κάθε µηνός, [ερχόµασταν στήν πόλη, ν [αδειάσουµε λίγο [απ' τίς ]ορµές µας καί τόν ]ιδρ~ωτα µας. Σκέφτηκα πώς {επρεπε νά τήν βρω~. Νά τ~ης τό [αναγγείλω. Τ~ης {ερχοµαι [απ' τόν { Εργκεν, ξέρετε τήν περίπτωση. Βάζουµε \ενα στρω~ µα χω~ µα κι \ενα στρω~ µα α#ιµα, κι {αλλο \ενα στρω~ µα χω~ µα κι {αλλο \ενα στρω~ µα α#ιµα καί πάνω-πάνω τόν \ηλιο, καί τά πατ~αµε µέ τούς ]οδοστρωτ~ηρες µας. { Επειτα, γράφουµε τίς παρατηρήσεις καί τ' [αποτέλεσµα σέ τόµους κοµψούς, καί µοιραζόµαστε τά βραβε~ ια καί τά συγχαρητήρια. : κι [εσε~ ις παντρεµένος; : Βέβαια τό πάτηµα [ακόµη δέν τελείωσε. { Ισως πρέπει νά [εργασθο~υµε πιό µεθοδικά καί πιό {εντονα. Μο~υ [αρέσετε πάρα πολύ, Θάθελα τόσο νά κοιµηθω~ µαζί σας. Τί κρίµα πο~υµαι [ερωτευµένη [ακόµα µέ τόν { Εργκεν. Θέλετε νά περιµένετε λίγο ; Σηκώθηκα {ορθιος, {εφτιαξα τό σακάκι µου καί τή φωνή µου καί 20

15 Κυρία { Εργκεν, ]ο { Εργκεν, πέθανε. Μά... τότε δέν ]υπάρχει κανείς λόγος. Καί {αρχισε νά γδύνεται. Σέ λίγο, \οταν συνήλθαµε Τί φώναξε. Πέθανε; Πετάχτηκε [απ τό κρεβάτι π~ηγε στόν καθρέφτη, [εσκούπισε µέ προσοχή τά ρίµελ καί τά κόκκινα, {ανοιξε τήν ντουλάπα, διάλεξε µα~υρα [εσώρουχα καί µαύρη ρόµπα καί τά φόρεσε, τράβηξε στή γωνιά µιά πολυθρόνα, κάθησε, κι {αρχισε γοερά νά κλαίη. Μετά, τελείωσε τά κλάµατα, σηκώθηκε, µο~υ {εδωσε τό χέρι, µο~υ ε[υχαριστω~ πολύ ζωή σέ λόγου σας, καί π~ηγε µέσα νά ]ετοιµάση τόν καφέ καί τό παξιµάδι. Τήν π~ηρα µαζί µου, καί τή φωτογραφία το~υ { Εργκεν στούς α[ιω~ νες. { Επειτα, τόσο Ηταν τή µέρα πού ο]ι ]οδοστρωτ~ηρες µου ξεκινο~υσαν πάλι [απ' τήν [αρχή, γιά \ενα δεύτερο πάτηµα καί τελευτα~ ιο, \οταν τόν ξαφνικά, νά πέφτει κάτω. [ Ενόµισα πώς γλίστρησε. Το~υ φώναξα κάνε γρήγορα, ο]ι ]οδοστρωτ~ηρες πλησιάζουν. [ Εκε~ ι- νος δέν κουνήθηκε. Συγχρόνως, κι {αλλους πολλούς, νά φέρνουνε τά πράγµατά τους νά τά στρώνουνε, νά στρώνουνται κοντά κι α[υτοί, [ανάσκελα, [αναπαυτικά, νά σταυρώνουνε τά πόδια, νά δένουν τίς παλάµες κάτω [απ' τό κεφάλι... { Ετρεξα γρήγορα κοντά, προσπάθησα νά τούς σηκώσω. Ε{ ιπανε {οχι, πολύ καλά. µά ο]ι ]οδοστρωτ~ηρες προχω- 21

16 ρο~υν σέ λίγο θά σ~ας πατήσουν. τό ξέρουνε, \οµως τούς {αρεσε πολύ, νά γίνουνε [επίπεδοι καί λε~ ιοι. [ Ανοίγω τόν κανονισµό, τό λέει κι α[υτό µέσα. Κάνω [ακόµη µιά προσπάθεια νά τούς πείσω, [ανένδοτοι. ιατάζω τούς ]οδοστρωτ~ηρες νά σταµατήσουν ο]ι ]οδοστρωτ~ηρες νά σταµατήσουν; µο~υ λέν ο]ι χειρισταί, τώρα πού τελείωσε ]η ]υπόβαση ]η στιγµή πού ο]ι {ανθρωποι ]ωρί- µασαν καί τό Χ-17 φθάνει; [ Αδύνατον. Στέλνω νά ε[ιδοποιήσουνε τόν [ Αρχηγό [ Ασφαλείας τά Γενικό [ Επιτελε~ιο Στρατο~υ τό [αντίπαλο {εθνος, νά ζητήσουν µιά µικρή συνθήκη µιά µικρή ]ο [ Αρχηγός [ Ασφαλείας τό Γενικό [ Επιτελε~ ιο Στρατο~υ τό [αντίπαλο {εθνος, πιασµένοι \ολοι χέρι-χέρι µέ τραγούδια καί χαµόγελα. Ζήτησα τόν Κλε~ ιτο νά µέ βοηθήση, \ενα κοντάρι µου καρφωµένο στό στ~ηθος. Ζήτησα τό φρούριο τω~ ν Μαλλω~ ν νά πηδήξω µόνος µου µέσα, {ητανε στό Μουσε~ ιο. Γύρισα πάλι πίσω, [εστάθηκα [επάνω τους, προσευχήθηκα, {επειτα \απλωσα τά χέρια καί φώναξα : ε~υτε {εξω! \ Οµως, ο]ι Λάζαροι πιά {ηξεραν, καί δέν [ενδιαφερόντουσαν γιά µένα. Τότε µήν {εχοντας {αλλη διέξοδο, µάζεψα \ολη µου τή δύναµη, σήκωσα τούς ]οδοστρωτ~ηρες πού προχωρο~υσαν καί τούς µετάθεσα. { Εγινε [αµέσως µεγάλος σάλος. { Εφτασε τό Γραφε~ ιο { Εργων καί τό Γραφε~ ιο Μελετω~ ν, ε{ ιδανε τίς γραµµές καί τούς [ανθρώπους [απάτητους, βάλανε τίς φωνές, µο~υ πήρανε τό πο~υρο, τό 22

17 φέρανε στό [εµπιστευτικό δωµάτιο. έν διάβασες, µο~υ [εκε~ ινος, τά ]ιερά κείµενα; Ο]ι ]οδοστρωτ~ηρες τό δω~ ρον το~υ θεο~υ. δέν µ' [ενδιαφέρει, {ας τούς κάνατε [ελαφρότερους. [ Ελαφρότερους; τά Ε[υαγ~η [ Ιδρύµατα [αδύνατον. Τό [αντίθετο µάλιστα, τά κόκαλα τω~ ν [ανθρώπων σκληρά, τά χρόνια [επικίνδυνα καί ο]ι ]οδοστρωτ~ηρες πρέπει νά βαρύνουν. [ Εγώ [εv τω~ µεταξύ [ανέβει στό σκαµνί καί κρέµαγα τίς κουρτίνες. Μετά, {εβγαλα [απ' τό λαιµό µου τή φωτογραφία τω~ ν τόσων χρόνων, τήν {εβαλα στό κοµοδίνο, καί δίπλα της τά κιτρινισµένα λόγια καί τά διπλωµένα Ηρθαν κοντά, µέ τράβηξαν [απ' τό σακάκι. Τό Χ-17, µο~υ λένε. { Οχι, τήν [ Αντιγόνη. Τήν [ Αντιγόνη ; Μ' α[υτή δέν [αναφέρεται στό ]εορτολόγιο; Ναί, γιατί α[υτή {εκανε τό ]εορτολόγιο. α]ιρετικός, Κι [ανάψαν τήν πυρά, καί µ' [ανεβάσανε [απάνω. 23

18 ] Η [αλήθεια Λοιπόν, [ανάµεσα στίς κουρτίνες ξυπνάω κάθε πρωί. [ Αµέσως [αρχίζω καί βήχω δυνατά, βγάζω \οτι µαζεύτηκε µέσα µου \ολη τή νύχτα καί τό φτύνω στή λεκάνη. Τότε, µπορω~ νά πω~, πώς ]η καινούρια µέρα [αρχίζει. Ξέρετε τήν καινούρια µέρα : Μιά λόγχη πού {ερχεται κάτω [απ' τήν πλάτη µας, καθώς ε{ ιµαστε ξαπλωµένοι, καί µ~ας ]υψώνει µαζί µέ τόν \ηλιο καί συγχρόνως µπήγεται σιγά-σιγά µέσα µας, κι [εξακολουθε~ ι καί µ~ας ]υψώνει καί µ~ας ]υψώνει καί µ~ας µετεωρίζει... µέχρι νά σκοτεινιάση, νά νυχτώσει καλά, νά µ~ας γυρίση τότε καί νά µ~ας [αδειάσει [απότοµα, νά µ~ας καταπόντιση [αναύδητους, βαθιά, µέσα στόν \υπνο, α[υτό τό χάσµα το~υ χρόνου. Σηκώνουµαι λοιπόν. Σφίγγω στίς χαραµάδες τά κουρελόπανα, διορθώνω γύρω τίς κουρτίνες, κάθοµαι στήν καρέκλα [απέναντι, κι [ανάβω τό τσιγάρο. Στήν [αρχή ]ο καπνός βγαίνει µα~υρος καί βαρύς. Μέχρι νά ξεµαγκώσουν, νά ξεπλυθο~υν \ολα τά κύτταρα. { Επειτα [ελαφρύς καί γαλάζιος. Τότε \ετοιµος γιά τά [ενδεχόµενα. Καληµέρα, τ~ης λέω καί σκύβω στό κρεβάτι καί τήν φιλω~ στό µέτωπο. Γυρίζει πρός τό µέρος µου τό γυµνό της σω~ µα, σηκώνει τό χέρι µου τό περν~α στό λαιµό, τά µάτια της [ανοίγουν, τά χείλη τ~ης προχωρο~υν. [ Αρχίζω λοιπόν καί τ~ης µιλω~. Τ~ης λέω γιά τά νερά τω~ ν τεσσαράκοντα ]ηµερω~ ν καί τεσσαράκοντα νυκτω~ ν πού, \οπως θυ- µ~ασαι, προκαλέσαµε. Γιά τήν περιστερά πού {εστειλα πρώτη 24

19 καί δέν ξαναγύρισε, γιά τόν κόρακα πού {εστειλα δεύτερον καί γύρισε [αµέσως α]ιµόφυρτος µέ µιά σφαίρα στή φτερούγα. Τ~ης λέω [ακόµη, γιά τήν ω\ ρα τήν κρίσιµη το~υ [ανθρώπου, πού {εφτασε, τήν ω\ ρα το~υ παραδοµο~υ πού περιµένει. \ Οµως σιγά σιγά τό χέρι της βαραίνει, τά χείλη της σταµατο~υν, τά µάτια της ξανακλείνουν κι Ω [αγαπηµένη µου, τόσο ζω~ ον! [ Εν τω~ µεταξύ ]ο θόρυβος το~υ πλήθους πλησιάζει καί περιτριγυρίζει τό δωµάτιο. [ Ακούω τίς κουβέντες, τίς βλαστήµιες τους, τά χωρατά τους. Κι {αλλοι {ανθρωποι {ερχονται, ]ο θόρυβος µέ τόν καιρό πυκνώνεται, δυναµώνει, γίνεται [εκκωφαντικός, τραντάζεται τό στ~ηθος, ραγίζουνε τά δόντια καί τά βλέ-φαρα, α#ιµα, στάζει [από τ' α[υτί [απ' τό µυαλό [απ' τήν ο[ικουµένη. Ξαφνικά, \ολες ο]ι φωνές σταµατο~υν κι [ακούγεται καθαρά τό β~ηµα του πού πλησιάζει. [ Ανεβαίνει τά δυό σκαλιά, {ερχεται κοντά µου, δίπλα µου, πίσω [απ' τίς κουρτίνες. [ Εκε~ ι, [αρχίζει καί µιλ~α. Στήν [αρχή ]η φωνή του σιγανή καί {ηρεµη. \ Οσο \οµως προχωρε~ ι γίνεται πιό δυνατή πιό γρήγορη, κάπου-κάπου [απότοµα διακόπτεται κι [αρχίζουνε τά παλαµάκια, µετά α[υτή συνεχίζει καί [ανεβαίνει πιό δραµατική πιό {εντονη, καί νά πάλι τά παλαµάκια, κι α[υτή ξανά [ανεβαίνει καί γίνεται σπαρακτική [εναγώνια... µέχρι, πού τελικά, µπερδεύεται µές στούς λυγµούς καί τά ρουφήγµατα τ~ης µύτης, καί σταµατ~α. Τότε [ακούγεται ]ο ψίθυρος: ός µου τήν {αλλη {ακρη το~υ σκοινιο~υ... { Οχι α[υτήν [ηλίθιε, 25

20 α[υτή γιά τήν [αγχόνη. Τήν {αλλη θέλω γιά τίς κουρτίνες. Γίνεται πάλι µι~ας στιγµ~ης σιωπή, {επειτα \ενα β~ηµα, \ενα τράβηγµα, καί ξαφνικά, \ολες γύρω µου ο]ι κουρτίνες καταρρέουν. Βρίσκοµαι τότε στή µέση ]ενός πλήθους πού γεµίζει \ολη τήν πλατεία, καθισµένο κατάχαµα [εγώ δυό-τρία σκαλιά πιό πάνω {αντρες γυνα~ ικες καί παιδιά, πού µέ κοιτ~ανε [αποσβολωµένοι. Τά κοµπολόγια τους µετέωρα, ο]ι βελόνες τω~ ν πλεχτω~ ν σταµατηµένες, τά στόµατα \ολα [ορθάνοιχτα, καί µέσα τους ο]ι τσίκλες καί ο]ι πασατέµποι µισοµασηµένοι. [ Αµέσως [εκε~ ινος ]απλώνει τόνα χέρι πρός τό µέρος µου, τό {αλλο πρός τό πλ~ηθος καί λέει. Καί τώρα, \ενα θερµό χειροκρότηµα. \ Ολοι ζωντανεύουν µονοµι~ας, σκουπίζουνε τά σάλια πού {εσταζαν, [αφήνουν χάµω τά πλεχτά τά, κοµπολόγια {η τούς πασατέµπους, κι [αρχίζουν νά χειροκροτο~υν καί ν' [αλαλάζουν. Συγχρόνως, νά σηκώνονται {ορθιοι, νά {ερχονται κοντά µου νά συνωστίζονται, νά µέ ζουλ~ανε µέ τό δάχτυλο κι {επειτα νά βάζουν τό δάχτυλο στό στόµα νά τό δοκιµάζουν, νά µέ ξύνουν µέ τά νύχια κι {επειτα νά καθαρίζουν τά νύχια, νά [εξετάζουνε τό κρέας, νά συµφωνο~υν. Κάποιος Τά µάτια του... πολύ λαµπερά! Καί \απλωσε τό χέρι µούβγαλε τόνα µάτι, τό {εβαλε στό πέτο, στό δάχτυλο, καί κοίταζε {αν του πηγαίνει. Τότε, φτάνουν ο]ι φύλακες µέ τά κασκέτα ]υπηρεσίας, τούς [απωθο~υν, λένε [απαγορεύεται, παίρνουν τό µάτι µου τό τοποθετο~υν, κρεµ~ανε τήν [επιγραφή «Μή [εγγίζετε» καί κάνουν γύρω µου ]αλυσίδα. [ Εν τω~ µεταξύ [ε- 26

21 κε~ ινος µέ ξαναδείχνει, κι [αρχίζουν πάλι ο]ι φωνές καί τά παλαµάκια. Κοιτάζω γύρω µου πάνω στό βάθρο, δέν ]υπάρχει τίποτα. Κι [εκείνη, ]η [ Αντιγόνη γυµνή [ακίνητη, µέ τά σκέλια σµιχτά, χορτάτα [από χτές, [ακόµη βυθισµένη σ \εναν \υπνο πού δέν τ~ης [ανήκει ]ολόκληρος. ] Ορµάω λοιπόν, τήν ]αρπάζω [απ' τά µαλλιά, τήν σηκώνω {ορθια, καί τούς τήν δείχνω. Πνιχτές στριγκλιές διαδέχονται τά χειροκροτήµατα. \ Ολοι φέρνουνε τίς παλάµες στό πρόσωπο, «]η Μέδουσα... ]η Μέδουσα...» φωνάζουνε, γυρίζουνε τίς πλάτες σπρώχνουν σπρώχνονται πέφτουνε χάµω καί πατιο~υνται κι {επειτα σηκώνονται καί τρέχουν ν' [αποµακρυνθο~υν «]η Μέδουσα» φωνάζοντας καί ξαναπέφτουν καί σηκώνονται καί τρέχουν νά ξεφύγουν. Τελευτα~ ιος τρέχει [εκε~ ινος, προσπαθώντας νά δικαιολογηθ~η. Μέ συγχωρ~ητε, λέει, µο~υ πε~ ι \ετοιµο. Σέ λίγο ]η πλατε~ ια [αδειάζει, τό φω~ ς χαµηλώνει, ]ο µεσοδιάστατος χω~ ρος [αποκαθίσταται. Ο]ι α[ιω~ νες περνο~υν, τό κορµί µου δεµένο στό βράχο, τά πόδια µου µετέωρα στό {απειρο, τά µάτια µου γεµάτα κουρτίνες. { Αµ- µος ξερή στίς [αρθρώσεις. Τό α#ιµα σκουριάζει, ]η σκέψη παλινδροµε~ ι, ]η ω\ ρα περιµένει. Ξαφνικά [ακούω τόν {ιδιο προαιώνιο κρότο δίπλα µου. Γυρί ζω τροµαγµένος. Μιά µύγα {επεσε στά δίχτυα της. Τώρα προσπαθε~ ι νά ξεφύγη. Τό κορµί της συστρέφεται, τά φτερά της σπαράζουν, τά δόντια της δαγκώνουν τά µετάλλινα νήµατα. 27

22 \ Οµως, κάθε µιά κίνησή της καί µπερδεύεται καί τυλίγεται περισσότερο, µέχρι πού τέλος, δέν µπορε~ ι πιά διόλου νά κινηθ~η. Τότε [εκείνη, ]η [Αράχνη, βγαίνει [απ' τή γωνία ψηλά, κατεβαίνει, [αργά, σίγουρα, λικνιζόµενη πάνω στά τεράστια στιλέτα της, δρασκελάει τίς [αποστάσεις, τούς πόθους καί τούς µόχθους, φτάνει καί στέκεται [απάνω µου. Προσπαθω~ πάλι νά κινηθω~. [Αδύνατον. Βλέπω γύρω µου τίς στιλπνές λάµες, κατακόρυφες, πανύψηλες, ]η µιά δίπλα στήν {αλλη, \ενα φράγµα [από λεπίδες καρφωµένες στό βράχο, καί στά πλαϊνά τους νά καθρεφτίζονται τά πρόσωπα τω~ ν [ανθρώπων, µέ τά πλατιά χάχανα καί τά σάπια δόντια. Κατόπιν \ολα σκοτεινιάζουν, καθώς τό µαλλιαρό της σω~ µα χαµηλώνει καί µ' [ακου- µπά. \ Ενα µακρύ ράµφος τρυπάει τίς σάρκες µου καί µπήγεται στό συκώτι. Πετάγοµαι [αµέσως {ορθιος, [ελευθερώνω τή µύγα [ανοίγω τό παράθυρο καί τήν ταΐζω σ' \ενα χελιδόνι. Θ' [αποδήµηση µαζί του σέ θερµότερα κλίµατα. \ Ενας σιγανός χτύπος στήν πόρτα µου. [ Αναρωτιέµαι γιά τίς συνέπειες καί δέν [αποφασίζω. ] Ο χτύπος [επαναλαµβάνεται, καί στήν καρδιά µου. Λέει: Ταξίδεψα τόσον χρόνο καί τόσον δρόµο γιά νάρθω µέχρις [εδω~. Λέει : [ Ακολούθησα τή νεκροφόρα µέχρι τόν τελευτα~ ιο [ασπασµό, τό τρα~ ινο µέχρι τό τελευτα~ ιο µαντήλι. { Επειτα, \οπου χτυπο~υ- 28

23 σα κανείς δέν {ανοιγε, \οπου {ανοιξα κανείς Λέει: Ο]ι {ανθρωποι πάψαν νά µήν πονο~υν, ο]ι {ανθρωποι [απουσιάζουν. Καµιά φορ~α, α[υτός ]ο κόµπος πού συνήθως καταπίνουµε, γίνεται πολύ µεγάλος, πολύ τραχύς, µιά σφήνα στήν [αναπνοή, στό σφυγµό καί στόν κόσµο. Πέρασε µέσα στό δωµάτιο σάν [αχνός, \ενας {ασπρος τυλιγµένος µανδύας. Τά µαλλιά του µακριά, ρίχνανε πίσω {ασπρα τά χρόνια του, τά µάτια του πέτρινα, τό στόµα του µιά ξερή ρωγ- µή, στ' {ασπρα βαθιά του γενιά. Προχώρησε. Τά πέλµατά του σέρναν µέ κόπο τή µοίρα το~υ κόσµου. Σταθ~ηκαν, µαζί µ α[υτήν, [απέναντι. [ Εγώ [εν τω~ µεταξύ προσπαθο~υσα [ακόµη νά καταπιω~ τόν κό- µπο. Στό τέλος τά κατάφερα, [επ~ηρα τήν ]οριστική [απόφαση καί Ο]ι {ανθρωποι πότε Τότε τά φάσµατα διαλύονται µονοµι~ας, ]ο ]ιδρ~ωτας περιττός, ]ο θάνατος λίγος. Ο]ι ]αλυσίδες σπάζουν, µπορε~ ις νά λυγίσης, τά µέλη νά ξεµουδιάσουνε, µπορε~ ις νά τιναχτ~ης [ελεύθερα, τό χάος δικό σου, δέν ]υπάρχει [αντίσταση, ο{υτε τριβή, ο{υτε βαρύτητα, φτάνει ]η [εκπνοή σου γιά νά κυκλοφορήσης τήν [απεραντοσύνη του, τήν [απεραντοσύνη σου, µά τί σηµαίνει ]η [απεραντοσύνη του ]η [απεραντοσύνη σου, σάν δέν ]υπάρχει \ενας κόκκος, {εστω στάχτης, γιά νά τήν µέτρηση Ηρθε πάνω [απ' τό κρεβάτι, µο~υ χάιδεψε τά µαλλιά. ] Η πα- 29

24 λάµη ξύλινη. [ Αλλοίµονο, δέν θά µπορέσετε νά ξεφύγετε τόσο ε{υκολα, Κανείς δέν ξέφυγε τόσο ε{υκολα \οταν {εµεινε µόνος. Α[υτά τά πράγµατα πού ]η [αηδία µας τά µάζεψε [απ' τό τραπέζι [απ' τό δωµάτιο, [από τήν [επιφάνεια \ολης της γ~ης καί τάριξε στόν Τάρταρο, καί τίναξε [από πάνω τίς παλάµες, καί γίναν \ολα πιά \ενα τίποτα, τάραξαν µέ τήν πτώση τους τό τέλµα το~υ κόσµου, τάραξαν τήν [ισορροπία του, καί {αρχισε τό σύµπαν νά τρέµη, νά παραπαίη, ν' [αναποδογυρίζεται, κι [εµε~ ις στά χείλη [ακόµα το~υ γκρεµο~υ µόλις ε{ ιχαµε γυρίσει τίς πλάτες καί ξεκινούσαµε νά κινδυνεύουµε [απ' ω\ ρα σέ ω\ ρα νά γλιστρήσουµε, νά πέσουµε µέσα στήν {αβυσσο, νά γίνουµε κι [εµε~ ις \ενα τίποτα. ] Η α[υτοσυντήρηση [εξαντλείται σ' \ενα πιάτο φαί. ] Η µαταιοδοξία, \οµως το~υ νά ]υπάρχης, δέν κοροϊδεύεται τόσο ε{υκολα. Πέφτουµε λοιπόν µπρούµητα πάνω στό χω~ µα, [ενω~ τό σύµπαν περιδινε~ ιται καί ταλαντεύεται καί παίρνου- µε \ερποντας τόν τόσο δρόµο καί τόν τόσο χρόνο, [αναζητώντας πάνω στή σαρωµένη πιά [επιφάνεια τ~ης γ~ης, τό {αλλο, { ιδιο µέ τό δικό µας \οραµα. Τόν { ιδιο [ερεθισµό σέ \ολη του τήν {ενταση καί τήν {εκταση. [ Εκε~ ινον πού δέν βρήκανε τά χέρια µας γιατί ]υπάρχει incognito. Καί ν' ]αρπαχτο~υµε τότε [απάνω του, νά κρατηθο~υµε µέσα στή δίνη καί νά γλυτώσουµε. Μιλο~υσε καί τά χείλη του [ακίνητα, ]η φωνή του µακρινή, βραχνή, \ενας [αχός σ' \ενα ]υποχθόνιο [αντηχε~ ιο. Λοιπόν ο]ι κάποτε, Ηταν \ολοι [εδω~. { Εσκυψαν µαζί µας στό {ιδιο ψωµί, {εσταξαν τόν {ιδιον 30

25 ]ιδρώτα. { Επειτα τά χρόνια {αλλαξαν µ~ας παρέσυραν, πάψαµε νά ζυµώνουµε µέ τά χέρια, ε{ ιχαµε τίς µηχανές, πάψαµε νά ]ιδρώνοµε, ε{ ιχαµε τούς [ανεµιστ~ηρες. Κι {αν τύχαινε καµιά φορ~α κι \ενα [από τά καινούρια το~υτα µέλη το~υ σώµατός µας χάλαγε, βρίσκαµε πάντοτε τόν τρόπο νά περν~αµε τόν ]ιδρώτα καί τήν πείνα µας στόν ]επόµενο, νά το~υ λεµέ συγχρόνως τά περαστικά, νά ψάχνουµε καί τό µπαο~υλο γιά τόν {αλλο χιτώνα. { Ετσι, κι [ενω~ \ολα πήγαιναν πολύ καλά, [εµ~ας µας {επιασε [απότοµα ]η τρέλα. Νοµίσαµε τά νε~υρα µας πολύ δυνατά τό µερτικό µας πολύ λίγο. Καθίσαµε λοιπόν κατάχαµα [ακουµπήσαµε τούς [αγκω~ νες στά γόνατα, [αφήσαµε τήν {ακρη το~υ κουβαριο~υ καί πιάσαµε τό κεφάλι. \ Οταν \οµως πέρασε ]ο καιρός καί τό κεφάλι {εγινε βαρύ, καί τά χέρια µας µούδιασαν κι [αρχίσαµε νά µήν τά α[ισθανόµαστε πιά, καί ε{ ιπαµε {οχι µετανοιώσαµε {ας γυρίσουµε πίσω στό κουβάρι, ε{ ιδαµε τό κακό πού συντελεστε~ ι. Κάτω [απ' τό βάρος το~υτο τό παγκόσµιο, τά χέρια µας [ανεπανόρθωτα σφηνώσει. Τραβήξαµε, καί τραβ~αµε [ακόµη µ' \ολη µας τή δύναµη. Νά γλυτώσουµε τά χέρια, α[υτά τά [επιχειρήµατα το~υ µόχθου, νά γλυτώσουµε στό πρόσχηµα τ~ης {αλλης µέρας, κι {ας µείνη το~υτο τό {απραγο φορτίο [αστήριχτο, κι {ας πέσει στά πλακάκια, κι {ας τσακιστ~η. [ Ακόµη, ]η {αλλη [ασυλλόγιστη πράξη πού κάναµε. Τότε πού βουτήξαµε τά δάχτυλα στό δευτερόλεφτο καί ψάξαµε, κι ε{ ιδαµε πώς τό δευτερόλεφτο πολύ µεγάλο, καί τό χωρίσαµε, κι ε{ ιδαµε πώς καί το~υτο µεγάλο καί τό χωρίσαµε 31

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397 Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Αργυρώ Μαντόγλου

μετάφραση: Αργυρώ Μαντόγλου μετάφραση: Αργυρώ Μαντόγλου Ένα H κουρούνα διέσχισε τον ουρανό, χτυπώντας αργά τα φτερά της. Ταπ, ταπ, ταπ. Ήταν νύχτα, δεν είχε ακόμα ξημερώσει, και με τα κατάμαυρα φτερά της μπορούσε να πετάει στον αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεμβρίου 2005, 12:45 μ.μ.

9 Σεπτεμβρίου 2005, 12:45 μ.μ. 9 Σεπτεμβρίου 2005, 12:45 μ.μ. «Γιατί δε μου είπες ότι ο καινούριος μαθητής ήταν ο Κάμπελ Στρουμχέλερ;» ρωτάει η Κάρι. Η Τζέινι σηκώνει το κεφάλι της από το βιβλίο. Κάθεται στο συνηθισμένο τους τραπέζι,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ας γνωρίσουμε τους φίλους μας 2 Η φίλη μας η Διαβασούλα Γεια σας παιδιά!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

καθηγητές ν ανοιγοκλείνουν το στόμα τους, αλλά η φωνή τους δε φτάνει στ αυτιά μου, λες κι έρχεται από το υπερπέραν.

καθηγητές ν ανοιγοκλείνουν το στόμα τους, αλλά η φωνή τους δε φτάνει στ αυτιά μου, λες κι έρχεται από το υπερπέραν. καθηγητές ν ανοιγοκλείνουν το στόμα τους, αλλά η φωνή τους δε φτάνει στ αυτιά μου, λες κι έρχεται από το υπερπέραν. παρ όλη τη θολούρα του μυαλού μου, σκέφτομαι να δώσω άλλη μια ευκαιρία στον εαυτό μου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά η Α Α : Ρωμαίο, Ρωμαίο Τάκης :Κανένα παίξιμο μην κάνεις Α : Ρωμαίο, Ρωμαίο

Ξεκινά η Α Α : Ρωμαίο, Ρωμαίο Τάκης :Κανένα παίξιμο μην κάνεις Α : Ρωμαίο, Ρωμαίο «βασανίζοντας την Ιουλιέτα!» Ασκήσεις και σημειώσεις από ένα εργαστήρι με εκπαιδευτικούς που έγινε στα πλαίσια ενός σεμιναρίου του προγράμματος «εκπαίδευση & θέατρο» τον Οκτώβριος 2000 με γενικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΓΑΤΟΣ ΜΑ ΤΙ ΓΑΤΟΣ Του Θανάση Μεσσήνη

ΕΝΑΣ ΓΑΤΟΣ ΜΑ ΤΙ ΓΑΤΟΣ Του Θανάση Μεσσήνη ΕΝΑΣ ΓΑΤΟΣ ΜΑ ΤΙ ΓΑΤΟΣ Του Θανάση Μεσσήνη Πρώτα εξαφανίστηκε ο Νιαουρίνος, μετά ο Μουστάκιας, μετά εξαφανίστηκαν ο Σαλταπήδας και ο Ουρίτσας. Όλα αυτά τα ζώα δεν είχαν κανένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

ασκήσεις για τη μέση

ασκήσεις για τη μέση ασκήσεις για τη μέση 1 η άσκηση ύπτια θέση (ανάσκελα) Λυγίζουμε τα δύο γόνατα και τα τραβάμε με τα χέρια δυνατά προς το στήθος. Μετράμε αργά μέχρι το 5 και επαναφέρουμε τα πόδια στην αρχική θέση. Χαλαρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης www.24grammata.com σελ. 1 Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή. Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του

Διαβάστε περισσότερα

Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια

Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια ...... Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια Στον Ευθύμη και την Κωνσταντίνα. Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση - Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2010 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου;

Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου; Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου; Λίγα λεπτά αργότερα βρεθήκαμε σε μια παλιά αποθήκη. Η νύχτα φαινόταν ατελείωτη. Κανείς δεν κυκλοφορούσε. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ Ένα καλοκαιρινό πρωινό η Αλίκη καθόταν ξαπλωμένη στην όχθη του ποταμού, δίπλα στην αδερφή της. Βαριόταν και η ζέστη της έφερνε νύστα. Κρυφοκοίταζε το βιβλίο που διάβαζε η

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες;

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες; Ονόματα Η μητέρα της Άννας έχει άλλους τρεις μεγαλύτερους γιους. Επειδή έχει πάθος με τα χρήματα, τους έχει βαφτίσει ως εξής: Τον μεγάλο της γιο "Πενηνταράκη", τον μεσαίο "Εικοσαράκη" και τον μικρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα

Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα Ρόμπερτ Μανσκ Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Κάποτε υπήρχε μια όμορφη πριγκίπισσα που ονομαζόταν Ελισάβετ Ζούσε σε ένα κάστρο και είχε ακριβά ρούχα πριγκίπισσας Επρόκειτο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα.

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα. Τ ην πρώτη μέρα, την είδα να χαμογελάει. Ήθελα αμέσως να τη γνωρίσω. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα τη γνώριζα. Δεν ήμουν ικανή να την πλησιάσω. Πάντα περίμενα τους άλλους να το κάνουν και ποτέ δεν ερχόταν κανείς.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Κύκλος Συστηµικών Λύσεων

Εκπαιδευτικός Κύκλος Συστηµικών Λύσεων Εκπαιδευτικός Κύκλος Συστηµικών Λύσεων Εκπαιδεύτρια: Χαριτίνη Παπακυρίλλου Εργασία Τίτλος: «Έτοιµος για Αίτηµα» Ηµεροµηνία: 29 06 2013 Είχα ακούσει για µια µαγική ψυχοθεραπευτική µέθοδο όπου στήνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

*Ο Άντρας και ο Αστυνομικός παίζονται από τον ίδιο ηθοποιό

*Ο Άντρας και ο Αστυνομικός παίζονται από τον ίδιο ηθοποιό HER LIFE AS DEAD Charalampos Giannou Πρόσωπα Γυναίκα Άντρας* Μητέρα Πατέρας Αστυνομικός* *Ο Άντρας και ο Αστυνομικός παίζονται από τον ίδιο ηθοποιό Χώροι Η πρώτη και τελευταία σκηνή, σε αίθουσα νεκροτομείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 7 η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 Το ταξίδι του Γομφούλη Ένα δοντάκι ο Γομφούλης, ξέρετε παιδιά, από αυτά τα πίσω δόντια που έχουμε και μασάμε, ήτανε πολύ εργατικό. Κάθε μέρα δούλευε πάρα πολύ! Μασούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΠΟΥ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΎΛΑ ΚΟΝΤΈΑ. Μοναξιές που ταιριάζουν

ΡΟΎΛΑ ΚΟΝΤΈΑ. Μοναξιές που ταιριάζουν ΡΟΎΛΑ ΚΟΝΤΈΑ Μοναξιές που ταιριάζουν KEΦAΛAIO 1 Τη συνάντησε τυχαία στον δρόμο για την Ομόνοια, Κυριακή μεσημέρι. Η κίνηση στην Πανεπιστημίου περιορισμένη και για μια στιγμή νόμισε πως γέμισε ο δρόμος

Διαβάστε περισσότερα