ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ"

Transcript

1 ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010

2 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του ΥΠΕΠΘ να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τ.Ε.Ι. Λάρισας » το Τμήμα με γνωστικό αντικείμενο την Ανακαίνιση και Αποκατάσταση Κτιρίων είναι απόρροια της σύγχρονης κοινωνικής επιταγής να δημιουργηθεί το κατάλληλο επιστημονικό - τεχνολογικό δυναμικό που θα αντιμετωπίσει τα ιδιαίτερα και πολύπλοκα προβλήματα που περιέχονται στο πλαίσιο της προστασίας, συντήρησης - διατήρησης, αποκατάστασης, ανάδειξης και αναβίωσης του μνημειακού αλλά και του ευρύτερου οικιστικού πλούτου και ακόμη του διατηρητέου φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας. Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι η γενική εισαγωγή και κατανόηση των βασικών εννοιών της ευρύτατης και σύνθετης αυτής γνωστικής περιοχής σε προπτυχιακό επίπεδο. Το Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην αποκατάσταση κτισμάτων, σύγχρονων και ιστορικών, με τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος φέρουν τον τίτλο «Πτυχιούχος - Τεχνολόγος Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων». 2. Αντικείμενο πουδών Το Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων στα πλαίσια του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών για τις συντηρήσεις και αποκαταστάσεις κτιρίων, με την υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Δίνει έμφαση στην τεχνολογία των αναστηλώσεων και τεχνικών αποκατάστασης συντήρησης, στερέωσης και επισκευών, ενώ παραλλήλως διεξάγει κυρίως τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσει τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

3 Το περιεχόμενο σπουδών, τετραετούς φοίτησης, του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των τεχνικών επιστημών στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων. Παραλλήλως παρέχεται μια γενικότερη παιδεία που διευρύνει τους ορίζοντες του σπουδαστή και θέτει τις βάσεις για την επιστημονική και επαγγελματική του ωρίμανση. 3. Περιγραφή του πτυχιούχου του Σμήματος Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και να ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες τεχνικών ειδικοτήτων, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς, τοπογράφους, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους και χημικούς μηχανικούς, αρχαιολόγους και συντηρητές έργων τέχνης, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε ειδικούς τομείς έργων και εργασιών στο αντικείμενο της συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων. Οι πτυχιούχοι, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, μπορούν να απασχολούνται στους ακόλουθους τομείς και δραστηριότητες: Στην επίβλεψη και κατασκευή εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων, σύγχρονων και ιστορικών. Στη μελέτη ή επίβλεψη μελέτης έργων, ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα ή μελετητικών γραφείων. Στην εκπόνηση ή επίβλεψη μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων της ειδικότητάς τους ως μεμονωμένοι τεχνικοί. Στις αποτυπώσεις και τεκμηριώσεις κτιρίων και μνημείων, με τη χρήση παραδοσιακών ή νέων τεχνικών μεθόδων. Στην εκτέλεση ή συμμετοχή εργασιών πραγματογνωμοσύνης και αξιολόγησης προσφορών αγοράς. Στην κάλυψη θέσεων υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη λειτουργία επιχειρήσεων και υπηρεσιών της ειδικότητάς τους. Στην οργάνωση τεχνικών έργων της ειδικότητάς τους.

4 Στη συλλογή και ανάλυση εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε εργαστήρια αντοχής υλικών, τεχνολογίας υλικών, οικοδομικής, κ.ά. Στην εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους παραπάνω τομείς. Στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συντήρησης και αποκατάστασης των δομικών υλικών κτιρίων, σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων επιστημονικών κλάδων. 4. Δομή των σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης, ασκήσεις πράξης ή εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής. Τα διδασκόμενα μαθήματα κατατάσσονται στα παρακάτω είδη. Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) που στηρίζουν τα μαθήματα Ειδικής Υποδομής και Ειδικότητας και είναι τα εξής: Μαθηματικά, Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Χριστιανική Τέχνη, Η/Υ Ι, Τοπογραφία, Η/Υ ΙΙ (Cad). Η κατηγορία αυτή των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είναι της τάξεως του 20% του συνόλου των μαθημάτων. Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) που βοηθούν στην κατανόηση και εμβάθυνση της κατάρτισης των μαθημάτων της ειδικότητας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα μαθήματα: Οικοδομική Ι, Στατική των Κατασκευών Ι, Οικοδομική ΙΙ, Στατική των Κατασκευών ΙΙ, Ιστορία Αρχιτεκτονικής ΙΙ, Κατασκευές από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα, Ιστορία Αρχιτεκτονικής ΙΙΙ, Θεωρία και Ιστορία της Αποκατάστασης, Αποτυπώσεις Ι, Αντισεισμική Προστασία Κτιρίων - Αποκατάσταση Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό, Αποτυπώσεις ΙΙ, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, Η/Μ και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Ειδικά Κτίρια. Αυτή η κατηγορία των μαθημάτων στο πρόγραμμα είναι της τάξεως του 35% του συνόλου των μαθημάτων. Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σπουδών της εξειδικευμένης επιστήμης στη συντήρηση και αποκατάσταση κτιρίων και περιλαμβάνουν τα εξής: Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι, Αποκατάσταση Κτιρίων, Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Κτιρίων, Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων Ι, Στοιχεία Θερμοδυναμικής του Χώρου, Ενεργειακός Σχεδιασμός στις Κατασκευές, Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων

5 και Συνόλων Ι, Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων ΙΙ, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων, Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων ΙΙ, Πυροπροστασία των Κατασκευών, Φωτοτεχνία Ηχοτεχνία, Αρχιτεκτονική των Ιστορικών Τεχνικών Έργων, Θεωρία της Ελληνικής Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, Οργάνωση Μελέτης Κτιρίων (Γ.Ο.Κ. Έκδοση Οικοδομικής Αδείας), Προδιαγραφές Προυπολογισμός Έργου. Η κατηγορία αυτή των μαθημάτων είναι στο πρόγραμμα σπουδών της τάξεως του 35% του συνόλου των μαθημάτων. Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ), που βοηθούν τους σπουδαστές τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στην πνευματική τους καλλιέργεια. Περιλαμβάνουν τα μαθήματα: Μνημειακή Τοπογραφία των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Θεσσαλικού Χώρου, Ξένη Γλώσσα (Τεχνική Ορολογία), Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Τεχνική Νομοθεσία. Αυτή η κατηγορία των μαθημάτων είναι στο πρόγραμμα σπουδών της τάξεως του 10% του συνόλου των μαθημάτων. Προαιρετικά μαθήματα, που στοχεύουν στην ενίσχυση των επαγγελματικών επιλογών αλλά και της πνευματικής καλλιέργειας των σπουδαστών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα εξής μαθήματα:αγγλικά Ι, Ιταλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Ιταλικά ΙΙ, Στοιχεία Θερμοδυναμικής του Χώρου, Ενεργειακός Σχεδιασμός στις Κατασκευές, Πυροπροστασία των Κατασκευών, Φωτοτεχνία Ηχοτεχνία, Αρχιτεκτονική των Ιστορικών Τεχνικών Έργων, Θεωρία της Ελληνικής Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, Οργάνωση Μελέτης Κτιρίων, (Γ.Ο.Κ.- Έκδοση Οικοδομικής Αδείας), Προδιαγραφές Προυπολογισμός Έργου, Γεωτεχνική Μηχανική στις Κατασκευές - Εδαφομηχανική. Το τελευταίο (8ο) εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Η Πτυχιακή Εργασία παρέχει δυνατότητες: α) Να εμβαθύνει ο σπουδαστής σε μια περιοχή ενός μαθήματος ειδικότητας, με πειραματική και συνθετική εργασία και με την κατάλληλη βιβλιογραφική υποστήριξη, για να αναπτύσσονται οι προσωπικές ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του. β) Να αποκτήσει ερευνητικό πνεύμα, και ικανότητα για μελλοντικές ατομικές αναζητήσεις, διευρύνοντας ολοένα την βάση της επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισής του στη συντήρηση και αποκατάσταση κτιρίων. γ) Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και του επιστημονικού επιπέδου του Τμήματος.

6 Η Πρακτική Άσκηση που πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο σπουδών είναι διάρκειας έξι (6) μηνών, εποπτευόμενη, καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και υλοποιείται σε χώρους εργασίας, όπου γίνεται πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα σπουδών, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα αναπτύξεως πρωτοβουλιών, επιλύσεως προβλημάτων, και εξοικειώσεως με την ομαδική εργασία. 5. Πρόγραμμα σπουδών Το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται στα δεδομένα της σύγχρονης τεχνολογίας και στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Συντάχθηκε με βάση τα προγράμματα αντίστοιχων σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Αθηνών. Οι πτυχιούχοι του νέου τμήματος θα καλύψουν ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στον ελλαδικό χώρο στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Στο πρόγραμμα σπουδών καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία για τα μαθήματα που διδάσκονται κατά τη διάρκεια των επτά εξαμήνων: Οι τίτλοι των μαθημάτων. Το είδος των μαθημάτων Μάθημα Γενικής Τποδομής [ΜΓΤ], Μάθημα Ειδικής Τποδομής [ΜΕΤ], Μάθημα Ειδικότητας [ΜΕ], Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών πουδών [ΔΟΝΑ]. Η μορφή της διδασκαλίας Θεωρητικό [Θ], Ασκήσεις Πράξης Εργαστηρίου [ΑΠ], Εργαστηριακό [Ε]. Οι Ώρες διδασκαλίας ανά Εβδομάδα [Ω/Ε]. Ο Υόρτος Εργασίας σπουδαστή ανά εβδομάδα [ΥΕ]. o Οι Διδακηικές Μονάδες ΕCTS ανά μάθημα [ΔΜ] με ζύνολο ανά εξάμηνο 30.

7 ΕΞΑΜΗΝΟ Α 101 Μαθηματικά ΜΓΥ Υποχρ. 102 Οικοδομική Ι ΜΕΥ Υποχρ. 103 Στατική των Κατασκευών I ΜΕΥ Υποχρ. 104 Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι ΜΓY Υποχρ. 105 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΜΓΥ Υποχρ. 106 Μνημειακή Τοπογραφία των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Θεσσαλικού Χώρου ΔΟΝΑ Υποχρ. ύνολα ΕΞΑΜΗΝΟ Β 201 Οικοδομική ΙΙ ΜΕΥ Υποχρ. 202 Στατική των Κατασκευών ΙΙ ΜΕΥ Υποχρ. 203 Τεχνολογία των Δομικών Υλικών ΜΓΥ Υποχρ. 204 Ιστορία Αρχιτεκτονικής ΙΙ ΜΕΥ Υποχρ. 205 Χριστιανική Τέχνη ΜΓΥ Υποχρ. 206 Η/Υ Ι ΜΓΥ Υποχρ. ύνολα

8 ΕΞΑΜΗΝΟ Γ 301 Τοπογραφία ΜΓΥ Υποχρ. 302 Κατασκευές από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΜΕΥ Υποχρ. 303 Ιστορία Αρχιτεκτονικής ΙΙΙ ΜΕΥ Υποχρ. 304 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι ΜΕ Υποχρ. 305 Θεωρία και Ιστορία της Αποκατάστασης ΜΕΥ Υποχρ. 306 Αποτυπώσεις Ι ΜΕΥ Υποχρ. ύνολα ΕΞΑΜΗΝΟ Δ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ ΑΠ Ε Ω/ Ε ΥΕ ΔΜ Κατηγ. 401 Αποκατάσταση Κτιρίων ΜΕ Υποχρ. 402 Αντισεισμική Προστασία Κτιρίων. Αποκατάσταση Κτιρίων με Βλάβες ΜΕΥ Υποχρ. από Σεισμό 403 Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ ΜΕ Υποχρ. 404 Η/Υ ΙΙ (Cad) ΜΓΥ Υποχρ. 405 Αποτυπώσεις ΙΙ ΜΕΥ Υποχρ. ύνολα

9 ΕΞΑΜΗΝΟ Ε 501 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων ΜΕΥ Υποχρ. 502 Αποκατάσταση και Επανάχρηση ΜΕ Υποχρ. Κτιρίων 503 Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων Ι ΜΕ Υποχρ. 504 Στοιχεία Θερμοδυναμικής του Χώρου ή Επιλ. ΜΕ Υποχρ. 505 Ενεργειακός Σχεδιασμός στις Κατασκευές 506 Ξένη Γλώσσα (Τεχνική Ορολογία) ΔΟΝΑ Υποχρ. 507 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας ΔΟΝΑ Υποχρ. ύνολα ΕΞΑΜΗΝΟ Σ 601 Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων Ι ΜΕ Υποχρ. 602 Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων ΙΙ ΜΕ Υποχρ. 603 Η/Μ και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις ΜΕΥ Υποχρ. 604 Τεχνική Νομοθεσία ΔΟΝΑ Υποχρ. 605 Ειδικά Κτίρια ΜΕΥ Υποχρ. ύνολα

10 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ 701 Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων ΜΕ Υποχρ. 702 Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων ΙΙ ΜΕ Υποχρ. 703 Πυροπροστασία των Κατασκευών Επιλ. ή ΜΕ Υποχρ. 704 Φωτοτεχνία- Ηχοτεχνία 705 Αρχιτεκτονική των Ιστορικών Τεχνικών Έργων Επιλ. ή ΜΕ Υποχρ. 706 Θεωρία της Ελληνικής Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής 707 Οργάνωση Μελέτης Κτιρίων (Γ.Ο.Κ.- Έκδοση Οικοδομικής Αδείας ) ή Επιλ. Προδιαγραφές Προϋπολογισμός ΜΕ Υποχρ. 708 Έργου ύνολα ΕΞΑΜΗΝΟ Η Πρακτική Άσκηση 10 Υποχρ. Πτυχιακή Εργασία 20 Υποχρ. ύνολα 30

11 ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ ΑΠ Ε Ω/ Ε ΥΕ ΔΜ Κατηγ. 801 Αγγλικά Ι 2 1 Προαιρ. 802 Ιταλικά Ι 2 1 Προαιρ. 803 Αγγλικά ΙΙ 2 1 Προαιρ. 804 Ιταλικά ΙΙ 2 1 Προαιρ. 805* Στοιχεία Θερμοδυναμικής του Χώρου 2 1 Προαιρ. 806* Ενεργειακός Σχεδιασμός στις Κατασκευές 2 1 Προαιρ. 807* Πυροπροστασία των Κατασκευών 2 1 Προαιρ. 808* Φωτοτεχνία -Ηχοτεχνία 2 1 Προαιρ. 809* Αρχιτεκτοννική των Ιστορικών Τεχνικών Έργων 810* Θεωρία της Ελληνικής Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής 811* Οργάνωση Μελέτης Κτιρίων (Γ.Ο.Κ Έκδοση Οικοδομικής Αδείας) 812* Προδιαγραφές Προυπολογισμός Έργου 813** Γεωτεχνική Μηχανική στις Κατασκευές -Εδαφομηχανική Προαιρ. Προαιρ. Προαιρ. Προαιρ. Προαιρ. ημειώσεις *Τα προαιρετικά μαθήματα με κωδικούς είναι τα Επιλογής Υποχρεωτικά. Από αυτά, μπορούν οι Σπουδαστές να δηλώσουν ως Προαιρετικά Επιλογής εκείνα τα οποία δεν δήλωσαν ως Επιλογής Υποχρεωτικά. **Το Προαιρετικό Μάθημα με κωδικό 813 ισχύει μόνο για τους Σπουδαστές παλαιότερων Εξαμήνων, οι οποίοι το παρακολούθησαν επιτυχώς όταν το μάθημα ήταν Υποχρεωτικό.

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας 619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Εργοθεραπείας, ιδρύθηκε το 1977 στην Aνώτερη Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (Α.Σ.Υ.Κ.Π.) των Κέντρων Ανώτερης Τεχνολογικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Micro & Nano ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ. Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Micro & Nano στην Ελλάδα

Micro & Nano ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ. Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Micro & Nano στην Ελλάδα ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010??/09/2010 Σε αυτό το τεύχος: Micro & Nano ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Micro & Nano στην Ελλάδα Συμμετοχή των ενεργών φορέων στη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα