Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I"

Transcript

1 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ A. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣHΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΧΑΛΥΒΑ B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

3 A. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η γήρανση του κτιριακού αποθέματος των πόλεων έχει σαν συνέπεια την αύξηση του ενδιαφέροντος, σε όλη την Ευρώπη, για την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Στα επόμενα χρόνια, η μηχανικοί όλο και περισσότερο θα ασχολούνται με την ενίσχυση, την επανάχρηση και τον εκσυχρονισμό των παλιών κτιρίων.

4 Αυτά τα κτίρια μπορεί να έχουν υποστεί ζημιές από: το χρόνο την επίδραση της ατμόσφαιρας τους σεισμούς. Ή απαιτούν τροποποιήσεις για λόγους: αλλαγής χρήσης αντικατάστασης μη φερόντων στοιχείων δημιουργίας πρόσθετων χώρων.

5 Οι τεχνολογικές πρόοδοι τα τελευταία χρόνια, μας επιτρέπουν να πραγματοποιήσουμε αυτή την αποκατάσταση με τη χρήση σύγχρονων και ασφαλών μεθόδων. Τα κτίρια μπορούν να είναι: κοινά ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο χάλυβας είναι ιδανικό υλικό για την αποκατάσταση, τόσο από δομικής όσο και από αρχιτεκτονικής πλευράς.

6 Ο χάλυβας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μορφές αποκατάστασης και ανακατασκευής τόσο για προσωρινές όσο και για μόνιμες εργασίες. Ο χάλυβας δεν υποφέρει από συστολή ή ερπυσμό και δεν χρειάζεται να πήξει πριν να παραλάβει φορτία. Επειδή η χαλύβδινη κατασκευή δεν κατασκευάζεται στο εργοτάξιο, οι απαιτήσεις χώρου στα συχνά περιορισμένα εργοτάξια ελαχιστοποιούνται.

7 Πριν από οποιαδήποτε εργασία επέμβασης, είναι απαραίτητη μία αρχική εκτίμηση της κατασκευής. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί αν το υπάρχον κτίριο είναι κατάλληλο για αποκατάσταση και αν μπορεί να παραλάβει τα πιθανά πρόσθετα φορτία χωρίς ενίσχυση.

8 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Στις εργασίες αποκατάστασης, ο χάλυβας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλύψει πολλές ανάγκες όπως: Εξασφάλιση της ασφάλειας των εργασιών Επισκευή Ενίσχυση Αναδόμηση

9 Εξασφάλιση της ασφάλειας των εργασιών : Στην περίπτωση κατασκευών που έχουν γίνει επικίνδυνες λόγω τυχαίων βλαβών, υπερβολικής φόρτισης ή παρατεταμένης μη ελεγχόμενης φθοράς, μπορεί να χρειάζεται προσωρινή υποστύλωση της κατασκευής. Επισκευή: Η απόδοση στο κτίριο της αρχικής του δομικής αποτελεσματικότητας.

10 Ενίσχυση: Μέσααπότηβελτίωσητηςδομικής του συμπεριφοράς, δίνεται στο κτίριο η δυνατότητα να εκπληρώσει τις νέες λειτουργικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μεγαλύτερων φορτίων λόγω αλλαγής χρήσης ή αν το κτίριο βρίσκεται σε μία περιοχή όπου πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι ο σεισμικός κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Η ενίσχυση μπορεί να αφορά: Μεμονωμένα δομικά στοιχεία του κτιρίου χωρίς σημαντική μεταβολή της συνολικής του συμπεριφοράς. Τη συνολική κατασκευή, οπότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μία δομική μορφή διαφορετική από την αρχική.

11 Πλήρης Αναδόμηση: Κρατιούνται μόνο οι όψεις της αρχικής κατασκευής. Αυτή η διαδικασία απαιτεί προσεκτική μελέτη της ευστάθειας των όψεων τόσο κατά την διάρκεια της καθαίρεσης του εσωτερικού όσο και κατά την ανέγερση της νέας κατασκευής Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στις συνδέσεις με τις διατηρούμενες όψεις.

12 Σε κτίρια ιστορικού ενδιαφέροντος: Η πλήρης αναδόμηση είναι μία πολύ λεπτή εργασία και η χρήση του χάλυβα έχει πολλά πλεονεκτήματα λόγω της υψηλής μηχανικής συμπεριφοράς του.

13 Συνήθως, πρέπει να εξασφαλίζεται μία σαφής διαφορά ανάμεσα στο υπάρχον κτίριο και στον σύγχρονο χαρακτήρα του νέου έργου, ταυτόχρονα με την ενσωμάτωση των απαραίτητων νέων εργασιών στο υπάρχον κτίριο. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα που να μπορεί να αφαιρεθεί στο μέλλον, χωρίς να προκληθούν ζημιές στην αρχική κατασκευή.

14 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υποστύλωση Σταθεροποίηση κατακόρυφων στοιχείων Το κύριο πρόβλημα με τις προσωρινές εργασίες είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν εμποδίζουν τις τελικές εργασίες. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται άνεση και ευκαμψία στην ανέγερση.

15 Υποστύλωση: Η πιο συνήθης περίπτωση στην οποία χρειάζεται η υποστύλωση είναι για την παραλαβή των κατακόρυφων φορτίων.

16 Η εικόνα δείχνει την μεταλλική κατασκευή που σχεδιάστηκε για την προσωρινή υποστύλωση των πέτρινων υποστυλωμάτων της αίθουσας εισόδου του Palazzo Carigliano στο Τουρίνο. Οι εργασίες αποκατάστασης αφορούσαν την αντικατάσταση των παλιών πατωμάτων με νέα διατομής IPE και HE με χαλυβδόφυλλο μορφής να λειτουργεί σαν ξυλότυπος πλάκας από σκυρόδεμα.

17 Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης. Προσωρινή επέμβαση στο τύμπανο

18 Στην περίπτωση που πρέπει να δημιουργηθούν ανοίγματα σε τοιχοποιίες, τα φορτία της ανωδομής πρέπει να μεταφερθούν σε προσωρινά θεμέλια μέχρι να τοποθετηθούν τα νέα φέροντα στοιχεία. Αν χρησιμοποιηθούν μεταλλικές δοκοί σαν στοιχεία προσωρινής υποστήριξης, θα πρέπει να ελεγχθεί η αντοχή και ο λυγισμός στα σημεία έδρασης και να γίνει επιλογή των σωστών κατασκευαστικών λεπτομερειών.

19 Σταθεροποίηση Κατακόρυφων Στοιχείων: Συχνά, πρέπει να προβλεφθεί προσωρινή πλευρική αντιστήριξη για τη σταθεροποίηση τοιχοποιιών κατά τη διάρκεια καθαιρέσεων. Υπάρχουν διάφορα συστήματα για την εργασία αυτή : Κεκλιμένες αντιστηρίξεις Ικριώματα υπό τη μορφή αντιστηρίξεων και δικτυωμάτων Ορθογώνια χαλύβδινα πλαίσια σε οριζόντια και κατακόρυφη διάταξη.

20 Το σύστημα αντιστήριξης όψεων του σχήματος μπορεί να τοποθετηθεί εσωτερικά ή εξωτερικά.

21 Αν τοποθετηθεί εσωτερικά: Πριν γίνει οποιαδήποτε σημαντική καθαίρεση,θα πρέπει η υποστήριξη να στερεωθεί σε φωλιές που θα ανοιχτούν στην υπάρχουσα κατασκευή και να εδράζεται σε προσωρινές θεμελιώσεις. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η παρεμπόδιση στις θέσεις των μελλοντικών πλαισίων καθώς και της θεμελίωσης, ιδιαίτερα εάν προβλέπονται πάσσαλοι και κεφαλόδεσμος.

22 Αν τοποθετηθεί εξωτερικά: Εκτός από την αφαίρεση των παραθύρων, η υποστήριξη είναι δυνατόν να τοποθετηθεί πριν από οποιαδήποτε καθαίρεση. Είναι σημαντικό να προβλέπεται πρόσβαση και προστασία στο κοινό, με τη μορφή χαλύβδινων ικριωμάτων επάνω από τα πεζοδρόμια.

23 Η συνήθης λύση είναι να τοποθετούνται οριζόντια δικτυώματα καθ ύψος της τοιχοποιίας για να μεταφέρουν τον άνεμο και τα άλλα οριζόντια φορτία στα κατακόρυφα δικτυώματα. Προφανώς, τα εξωτερικά αυτά έργα υποστήριξης δεν εμποδίζουν την κατασκευή των νέων πλαισίων.

24

25 ΓΛΑΣΚΩΒΗ

26 ΓΛΑΣΚΩΒΗ

27 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΜΟΝΝΑΙΕ

28 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΜΟΝΝΑΙΕ

29 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΜΟΝΝΑΙΕ

30 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΜΟΝΝΑΙΕ

31 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΜΟΝΝΑΙΕ

32 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΜΟΝΝΑΙΕ

33 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΜΟΝΝΑΙΕ

34 ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ-αντιστήριξη μετά από πυρκαγιά

35 Σε μερικές περιπτώσεις, τα έργα υποστήριξης μπορούν να τοποθετηθούν εν μέρει εσωτερικά και εν μέρει εξωτερικά. Αυτό έγινε για παράδειγμα στο κτίριο της Αυστροελληνικής Εταιρίας Καπνών στη Θεσσαλονίκη.

36 Εναλλακτική Λύση Η χρήση αντιστηρίξεων από τοίχο σε τοίχο του κτιρίου Αυτές οι αντιστηρίξεις μπορούν να τοποθετηθούν πριν από την έναρξη των εργασιών καθαίρεσης, εκτός από το άνοιγμα οπών στα εσωτερικά χωρίσματα τα οποία μπορεί να εμποδίζουν. Για μεγαλύτερα ανοίγματα, είναι δυνατόν να χρειασθεί η τοποθέτηση ενός εσωτερικού υποστηρίγματος, το οποίο χρειάζεται μία προσωρινή θεμελίωση ώστε να μπορεί να παραλάβει τα φορτία.

37

38 Κατά την ανακατασκευή του παλιού θεάτρου Moller στο Darmstadt, της Γερμανίας για να χρησιμοποιηθεί σαν Αρχείο του Κράτους, εφαρμόστηκε ένα τέτοιο σύστημα προσωρινής αντιστήριξης των περιμετρικών τοιχοποιιών με τη βοήθεια οριζόντιων "δακτυλίων" από χαλύβδινες διατομές που στερεώθηκαν στον τοίχο. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν αντιστηρίξεις από τοίχο σε τοίχο

39 Petit Palais-Paris

40 Μερικές φορές μπορεί να χρειάζεται, κατά τη φάση της ανακατασκευής, η εξασφάλιση της ευστάθειας των τοιχοποιιών στο επίπεδό τους. Στην περίπτωση αυτή, η όψεις μπορεί να "δεθούν" με τη βοήθεια οριζόντιων και κεκλιμένων χαλύβδινων διατομών που στερεώνονται γύρω από το κτίριο.

41 Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται ποικιλία εργασιών Για παράδειγμα, αν μία όψη πρέπει να αντιστηριχθεί και συγχρόνως να κατασκευαστεί ένα υπόγειο, χρειάζεται συνδυασμός κεκλιμένων αντιστηρίξεων και υποστυλώσεων και νέων εδράσεων

42 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΧΑΛΥΒΑ Κατασκευές από Τοιχοποιία Κατασκευές από Ξύλο Κατασκευές από Σκυρόδεμα Κατασκευές από Σίδηρο και Χάλυβα

43 Κατασκευές από Τοιχοποιία Συχνά η αρχική κατασκευή έχει μεταλλικά στοιχεία

44 Κατασκευές από Τοιχοποιία Μπορεί να χρειασθούν ενίσχυση για: Κατακόρυφα Φορτία Οριζόντιες ράσεις

45 Κατακόρυφα Φορτία Η φέρουσα ικανότητα μπορεί να βελτιωθεί με: Τον εγκιβωτισμό των από τοιχοποιία υποστυλωμάτων, που έχουν υποστεί ζημιές, με τη βοήθεια κατακόρυφων χαλύβδινων διατομών και λεπίδων σύνδεσης Την τοποθέτηση νέων χαλύβδινων στύλων, είτε μέσα σε κανάλια που ανοίγονται στην τοιχοποιία είτε δίπλα της Την αποκατάσταση της αντοχής της τοιχοποιίας γύρω από ανοίγματα με τη βοήθεια χαλύβδινων πλαισίων που τοποθετούνται στο άνοιγμα

46 Εγκιβωτισμός των από τοιχοποιία υποστυλωμάτων, που έχουν υποστεί ζημιές, με κατακόρυφες χαλύβδινες διατομές και λεπίδες σύνδεσης

47 Εγκιβωτισμός των από τοιχοποιία υποστυλωμάτων, που έχουν υποστεί ζημιές, με κατακόρυφες χαλύβδινες διατομές και λεπίδες σύνδεσης

48 Εγκιβωτισμός των από τοιχοποιία υποστυλωμάτων, που έχουν υποστεί ζημιές, με κατακόρυφες χαλύβδινες διατομές και λεπίδες σύνδεσης

49 Τοποθέτηση νέων χαλύβδινων στύλων, είτε μέσα σε κανάλια που ανοίγονται στην τοιχοποιία είτε δίπλα της

50 Τοποθέτηση νέων χαλύβδινων στύλων, είτε μέσα σε κανάλια που ανοίγονται στην τοιχοποιία είτε δίπλα της

51

52 Αποκατάσταση της αντοχής της τοιχοποιίας γύρω από ανοίγματα με τη βοήθεια χαλύβδινων πλαισίων που τοποθετούνται στο άνοιγμα

53 Αποκατάσταση της αντοχής της τοιχοποιίας γύρω από ανοίγματα με τη βοήθεια χαλύβδινων πλαισίων που τοποθετούνται στο άνοιγμα

54 Οριζόντιες ράσεις Η φέρουσα ικανότητα μπορεί να βελτιωθεί με: Την εξασφάλιση των τοιχοποιιών των όψεων με τη βοήθεια χαλύβδινων διατομών τοποθετημένων με τη μορφή οριζόντιων "δακτυλίων" σε διάφορα επίπεδα οι οποίοι συνδέονται με δοκούς σύνδεσης Την εξασφάλιση των γωνιών με τη βοήθεια κατακόρυφων χαλύβδινων διατομών που συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς σύνδεσης Την τοποθέτηση χαλύβδινων διαγώνιων συνδέσμων (bracing) με στόχο την εξασφάλιση της εγκάρσιας σύνδεσης μεταξύ των βασικών τοιχοποιιών Την τοποθέτηση διαγώνιων συνδέσμων στις κύριες τοιχοποιίες ανάμεσα σε στύλους από χάλυβα.

55

56 Τόξα από τοιχοποιία μπορούν να ενισχυθούν με τη χρήση χαλύβδινων διατομών, που έχουν καμπυλωθεί κατάλληλα και που τοποθετούνται κάτω από την υπάρχουσα κατασκευή

57 Κατασκευές από ξύλο Ενίσχυση Ξύλινων Πατωμάτων Ι Γωνιακά κοχλιώνονται δια μέσου των κυρίων δοκών από ξύλο με τα κάτω πέλματα προς τα έξω για να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση/έδραση διαδοκίδων, ή προς τα μέσα οπότε χρειάζονται πρόσθετα στοιχεία για τη σύνδεση των διαδοκίδων ιατομές [ ή Ι τοποθετούνται εκατέρωθεν της δοκού από ξύλο και είτε κοχλιώνονται δια μέσου του στοιχείου αυτού είτε συνδέονται με χαλύβδινες λεπίδες

58 Κατασκευές από Ξύλο Ενίσχυση Ξύλινων Πατωμάτων ΙΙ Μία χαλύβδινη λεπίδα τοποθετείται σε εγκοπή που ανοίγεται στο ξύλο κυρίων δοκών και κοχλιώνεται μόνο ή κοχλιώνεται και συγκολλάται με τη χρήση εποξεικών ρητινών. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνονται η αντοχή σε κάμψη και διάτμηση Εάν οι ξύλινες δοκοί είναι σε καλή κατάσταση και αξίζει να φανούν, είναι δυνατόν να ενισχυθούν, δουλεύοντας από πάνω, με τη βοήθεια διατομών μορφής Ι οι οποίες τοποθετούνται επάνω από τις ξύλινες δοκούς και συνδέονται με ένα κατάλληλο σύστημα συνδέσμων

59

60

61

62 Συστήματα ενίσχυσης (πλευρικά)

63 Συστήματα ενίσχυσης (από πάνω)

64 Ενίσχυση ξύλινων ξευκτών

65 Γέφυρα Academia, Βενετία

66 Γέφυρα Academia, Βενετία

67 Γέφυρα Buchfahrt, Βαϊμάρη

68 Γέφυρα Buchfahrt, Βαϊμάρη

69 Κατασκευές από Σκυρόδεμα ιατομές Ι ή Η τοποθετούνται κάτω ή εκατέρωθεν δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα και συνδέονται με αυτές με τη βοήθεια κονιάματος εποξεικών ρητινών Χαλύβδινες λάμες συγκολλούνται στην επάνω και/ή στην κάτω επιφάνεια πλακών και/ή στις παρειές δοκών από σκυρόδεμα για την αύξηση της καμπτικής και της διατμητικής αντοχής Προσοχή στη σκουριά και στην πυροπροστασία Για μεγάλα μήκη λεπίδων θα πρέπει να προβλέπονται ανά αποστάσεις λεπίδες ακαμψίας ώστε αποφεύγεται η παραμόρφωση κατά την τοποθέτηση. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν οπές υπερχείλισης ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης διάστρωση του εποξεικού κονιάματος.

70

71 Ενίσχυση υποστυλωμάτων

72 Ενίσχυση κόμβων Υ- Ενίσχυση υποστυλωμάτων Ενίσχυση δοκών

73 Ενίσχυση δοκών σε πλάκα από ΟΣ με καμάρες

74 Η ενίσχυση πλαισιακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα ενάντια στους σεισμούς μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση μεταλλικών "τοιχωμάτων" που έχουν διπλό στόχο Αυξάνουν σημαντικά την αντοχή του πλαισίου στις οριζόντιες δυνάμεις Ισορροπούν την κατανομή της εσωτερικής ακαμψίας σε σχέση με το κέντρο διάτμησης ώστε οι επικίνδυνες στρεπτικές ταλαντώσεις να ελαχιστοποιούνται.

75 Μέσα στο πλαίσιο οι διαγώνιοι τοποθετούνται χιαστί ή με τη μορφή που εξυπηρετεί τη χρήση του κτιρίου. Τόσο το πλαίσιο όσο και οι διαγώνιοι είναι συνήθως μορφής Ι.

76

77

78

79 Αντισεισμική ενίσχυση κτιρίου από ΟΣ

80

81

82

83

84

85 Μετατροπή βιομηχανικού κτιρίου από ΟΣ σε γυμναστήριο

86 Μετατροπή βιομηχανικού κτιρίου από ΟΣ σε γυμναστήριο

87 Μετατροπή βιομηχανικού κτιρίου από ΟΣ σε γυμναστήριο

88 Μετατροπή βιομηχανικού κτιρίου από ΟΣ σε γυμναστήριο

89 Σιδηρές και Μεταλλικές Κατασκευές Χάρις στις βελτιώσεις τόσο στην τεχνολογία όσο και στην παραγωγή οι αντοχές του σιδήρου και του χάλυβα έχουν σταδιακά βελτιωθεί Κατά τον 19ο αιώνα, οι επιτρεπόμενες τάσεις ήταν για τον χυτοσίδηρο 155 kg/cm 2 και για τον κατεργασμένο σίδηρο περίπου 775 kg/cm 2 Σήμερα, οι επιτρεπόμενες τάσεις του χάλυβα είναι πολύ μεγαλύτερες

90 Η αντοχή κατασκευών από σίδηρο και χάλυβα θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά την εποχή της κατασκευής τους

91 Υπάρχουσες μεταλλικές δοκοί μπορούν να ενισχυθούν με: Λεπίδες ή γωνιακά που συγκολλούνται στο επάνω ή στο κάτω πέλμα ιατομές μορφής [, I, H ή T που συγκολλούνται στα πέλματα Λεπίδες που συγκολλούνται ανάμεσα στο επάνω και στο κάτω πέλμα σχηματίζοντας μία διατομή κιβωτίου Μία πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα μπορεί να χυθεί, δουλεύοντας από επάνω, συνδεόμενη με τις από κάτω δοκούς με τη χρήση των κατάλληλων συνδέσμων (γωνιακά, διατομές μορφής ΤΑΥ, ράβδους, ήλους κ.λ.π.) οι οποίοι συγκολλούνται στο επάνω πέλμα αναπτύσσοντας σύμμικτη συνεργασία με την πλάκα

92 Προσοχή στη σύνδεση: Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κοχλίες για να συνδέσουν τα νέα στοιχεία ενίσχυσης σε υπάρχοντα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η πρόσκαιρη απώλεια αντοχής του υπάρχοντος στοιχείου κατά τη διάνοιξη των οπών

93

94 Μερικοί βασικοί κανόνες για τις συγκολλήσεις Ι: Ο χυτοσίδηρος δεν μπορεί να συγκολληθεί, εκτός από την περίπτωση μη φερόντων στοιχειών που μπορούν να συγκολληθούν με ηλεκτρόδια μεγάλης περιεκτικότητας σε νικέλιο Ο κατεργασμένος σίδηρος μπορεί να συγκολληθεί Τα ηλεκτρόδια πρέπει να είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε υδρογόνο και στεγνά κατά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (περίπου 350 C). ιατομές πάχους μεγαλύτερου των 25mm θα χρειασθούν προθέρμανση με σκοπό να επιβραδυνθεί η ταχύτητα ψύξης

95 Μερικοί βασικοί κανόνες για τις συγκολλήσεις ΙΙ: οι μαλακοί χάλυβες μπορούν να συγκολληθούν με συμβατά ηλεκτρόδια (γενικά χαμηλής περιεκτικότητας σε υδρογόνο). Είναι πιθανόν να χρειασθεί προσεκτική ανάλυση για να επιβεβαιωθεί το αν ο χάλυβας είναι χαμηλής ή υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται προθέρμανση για διατομές πάχους μεγαλύτερου των 25mm. Χάλυβες με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι τυπικοί της περιόδου 1910 έως 1930 και απαιτούν προθέρμανση για όλα τα πάχη.

96 Τι πρέπει να προσέχουμε στις συγκολλήσεις Ι Οι εξωρραφές είναι προτιμότερες από τις εσωρραφές γιατί χρειάζονται λιγότερη προετοιμασία Για να επιτευχθεί καλή ποιότητα ραφών θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο συγκολλητής έχει, κατά το δυνατόν, εύκολη πρόσβαση στα σημεία όπου θα εργασθεί Για να αποφεύγεται η διάτμηση φροντίζουμε οι ραφές να είναι παράλληλες προς τη γραμμή των τάσεων

97 Τι πρέπει να προσέχουμε στις συγκολλήσεις ΙΙ Πάντοτε προτιμούμε διακοπτόμενες ραφές και όχι συνεχείς Οι μεγάλου πάχους διατομές θα πρέπει να προθερμαίνονται ώστε να μειώνεται την ταχύτητα ψύξης, εξασφαλίζοντας έτσι ότι το μέταλλο και η ραφή αναπτύσσουν αντίστοιχες τάσεις Πάντοτε κάνουμε μία δοκιμαστική συγκόλληση επιτόπου στο έργο: συγκολλούμε μία λεπίδα στη διατομή και χρησιμοποιούμε ένα απλό σφυρί για να ελέγξουμε την ολκιμότητα της ραφής και την κράτυνση του υλικού της διατομής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εργασία Νο 12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία τονίσθηκε η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ öùô.: DORAL Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύσει τον πελάτη αν τα κουφώματα που χρησιμοποιεί χρειάζονται κάποιες επεμβάσεις συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΑΝΤΩΝΙΑΣ Ι. ΠΟΥΣΠΟΥΤΑΚΗ ΑΜ 986 Επιβλέπων Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΠ Ο3-04-61-01 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση θα πρέπει να αναλύσει όλα τα σχέδια των κατασκευαστικών λεπτοµερειών της µελέτης, να συµπληρώσει τυχούσες ελλείψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 5 2.1 Περιγραφή εργασιών 5

Αρθρο 2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 5 2.1 Περιγραφή εργασιών 5 ΕΡΓΟ : Ανακαίνιση Φοιτητικής Εστίας Πάντειου Πανεπιστημίου 1/29 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αρθρο 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 1.1 Περιγραφή υπάρχοντος κτιρίου 2 1.2 Σύντομη περιγραφή εργασιών φέροντος οργανισμού 2 1.3 Προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 18ου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Έλενα Ψύλλου Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :ΠΙΣΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : ΓΕΝ. ΓΡ. ΝΕΑΣΓΕΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Ζ, C, Σ, Ζplus... 3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Σ 175, 205, 225, 255...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ C 140, 155, 175, 205...4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζ 140, 155, 175, 205...5 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζplus 205, 225,

Διαβάστε περισσότερα