Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ"

Transcript

1 Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπληρώνουμε το όνομα του Φορέα μας Μπαίνουμε στο φύλλο εργασίας ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ και καταχωρούμε στα κελιά που είναι λευκά συμπληρώνοντας τα ποσά. Τα έγχρωμα κελιά έχουν τύπους Μετακινηθείτε με τα βελάκια στα αντίστοιχα λευκά κελιά και συμπληρώστε αναλυτικά ή συγκεντρωτικά κάνοντας πράξεις στα αντίστοιχα κελιά. Αν βρεθείτε στο τέλος με το πλήκτρο Ηοme βρίσκεστε στην κορυφή, για μεγαλύτερα βήματα μετακινηθείτε με τα πλήκτρα Page Up, και Page Down, ή με τη ροδέλα του mouse Oι κωδικοί αθροίζονται στους ανωτεροβάθμιους τους και στην συνέχεια μεταφέρονται στο φύλλο ΣΥΓΚ.ΕΣΟΔΑ το οποίο είναι προστατευμένο και δεν χρειάζεται καταχώρηση Στην συνέχεια μεταβαίνουμε στο φύλλο εργασίας ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ και με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνουμε το οποίο μεταφέρεται στο φύλλο ΣΥΓΚ.ΕΞΟΔΑ. Οι Κωδικοί του προϋπολογισμού έχουν συσχετισθεί με τους κωδικούς Γενικής Λογιστικής του Π.Δ. 146/2003

3 ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛ ΚΩΔ. ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ( ΕΦ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0140 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ Μ' ΑΥΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.) 0190 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η' ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ. Η ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ Η' ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.

4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ ΦΟΡΟΙ 1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.) ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3140 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ) ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ,ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΠ

5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η' ΑΠΌ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ' ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3350 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΞΙΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΑΡΤΙΟ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ, ΚΛΑΠΕΝΤΩΝ Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.Λ.Π. ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 3390 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝΆΖΟΝΤΟΣ Ή ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΦΘΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , , , , ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Κ.Λ.Π.) ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΌ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Κ.Λ.Π.) ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 3520 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 3900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

6 Εσοδα από Ναούς της Μονάδας Υγείας ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΛΠ 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡΜΕΤΟΧΕΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η' ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΞΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 5300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 5400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΣΥΝ ΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

7 ΠΡΟΪΟΝ ΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ Κ.Λ.Π ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ Ν.Π.ΔΔ., Ν.Π.Ι.Δ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 6200 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 6500 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ , ΠΡΟΪΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΌ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕΝΩΝΝ ΚΡΑΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, Κ.Λ.Π.ΩΤΕΡΙΚΟΥ 7200 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0 0 0

8 8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ Ν.Π.ΔΔ., Ν.Π.Ι.Δ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8130 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΠΗΡΕΣ. ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣ. ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜ.ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ,ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΠ 8420 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η' ΑΠΌ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ' ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8430 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Η' ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η' ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 8440 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 8450 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

9 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 8490 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Κ.Λ.Π ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΝΑΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΚΛΠ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 8500 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 8521 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 8522 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 8600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,10,11,13, , 45.04,12,99 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ,10,11,13 & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚ/ΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,43.05,43.20,43.18,43.19 ΕΠ/ΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ/ΣΕΙΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ Ν.Π.Δ.Δ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ/ΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

10 ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛ ΚΩΔ. ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0 0 0

11 8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0 0 0

12 ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛ ΚΩΔ. ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΞΟΔΑ TAKTIKA ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ / ΜΟΝΙΜΩΝ / ΑΙΡΕΤΩΝ / ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 0220 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 0230 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Α.Τ.Α. ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔΥ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Τ.Α. ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0240 ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ.

13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0256 ΜΕΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΣ (ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡ. 8 Ν. 3205/03) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΓΙΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 3205/03) ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΘΡ. 14 Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α) ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 4548/66 ΑΡΘΡΟ 23) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.ΛΠ.) ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

14 0280 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 8 ΚΑΙ 10 ΤΟΥ Ν.2085/ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 0291 ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΡΘ.9 ΠΑΡ.4 Ν.2085/92). ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1ΤΟΥ 0292 ΑΡ.17 Ν.3758/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΑΡ. 6 ΑΡΘΡ. 13 Ν. 2889/2001) ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΑΔΟΤΩΝ, ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ, 0421 ΕΥΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ Κ.ΛΠ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ 0424 ΣΤΑΘΜΩΝ Κ.ΛΠ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

15 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ-ΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0427 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛ-ΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων Εξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 0520 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0526 ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Δ.2592/53). ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.

16 0530 ΈΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ ΈΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΈΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΈΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. 0523) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. 0524) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. 0271, 0272, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 0554 ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. 0271, 0272, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΕΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΈΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

17 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εντός έδρας προσώπου μη υπαλλήλου ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΕΙ 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Ενοίκια κτιρίων -Τεχνικών Εργων ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ

18 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ -ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ -ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ-ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗ (ΠΛΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΠΛΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΩΤΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΠΛΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ) ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΑΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0890 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ έως ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.ΛΠ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.

19 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ ΈΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν.2158/ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ- ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΟΙ έως έως ΤΕΛΗ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 0920 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Η ΤΡΙΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓ/ΡΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ,ΚΛΙΝ/ΜΩΝ,ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΤΗΝΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓ/ΡΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ/ΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 1130 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤ/ΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜ.ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ , & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜ/ΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡ/ΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡ/ΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

20 ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1300 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣ/ΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣ/ΗΣ ΜΕΤ/ΚΩΝ Κ.Λ. ΜΗΧΑΝ. ΜΕΣΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΠ/ΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ Κ.Λ.ΕΞΟΠΛΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛ/ΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ-ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1700 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0 0 0

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Ερμούπολη:14/12/2015 Αριθ.Πρωτ:11535 Ταχ.Δ/νση: Γ. Παπανδρέου 2 Ερμ/λη Σύρος Τ.κ:841 00 Πληροφορίες:Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 0115 ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 420.023,00 0,00 105.005,75 0116 ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙ 580.200,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail: council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-12-2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail : council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-00-0000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9368/20-10-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 6884 /6-8-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9912/ 9-11-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: '' Χορήγηση υποτροφίας στο Εξωτερικό σε πτυχιούχο της Ιατρικής, καταγόμενο από τα Επτάνησα''. Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS gks.sbg"' D E V F I O P M F N d e v e l o p m e n t a g e n c y TAGENCY Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω7Μ01-452 o ' I V : > r X ' ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδωνεξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α»

Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδωνεξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 28-08-2015 Αριθμ. Πρωτ.: οικ 4657 Πληροφορίες: Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-39-0001 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.6882 /6-8-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Έχοντας υπόψη: Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015»

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία: 22/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.6629/31-07- 2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 210 6598534-535 Φ. 811/02/139164 Σ. 3102 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 8573 /25-9-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων περιόδου 1-1-2015 εώς και 31-05-2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων περιόδου 1-1-2015 εώς και 31-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τρίκαλα 15-06-2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ. 13162 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονομίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

«Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 30-06-2015

«Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα:16-7-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 15845 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νδη: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΙ-ΡΝΨ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦΙ-ΡΝΨ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

19-110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

19-110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΥΚΑ Σκοπός: "Yποτροφίαι φοιτητών εν τη ημεδαπή" Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013 Ε Σ Ο Δ Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία.

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ.: 2821027900-01-02, fax: 2821027903 e-mail: teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.: 2190

Διαβάστε περισσότερα

3121 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 989.476,66 0,00

3121 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 989.476,66 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα:21-9-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 19783 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νδη: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.287.708,45 3.237,14 3.237,14 0150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΓΛΑΊΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' Χορηγία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο ''. A Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2012 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.520.000,00 4.520.000,00 3.857.910,90 662.089,10 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 170.972.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 2106598314-539 Φ. 800/ 224 /138325 Σ. 2551 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297.

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297. ΕΣΟΔΑ KAE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0158 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 125.729,56 4.490,25 4.490,25 0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 706.385,84 297.176,00 297.176,00 1226 1227 1251

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΘΕΜΑ: 46 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82251 ΑΘΛΟΘΕΣΙΑ ΟΛΓΑΣ ΤΣΑΚΑΤΙΚΑ - ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Απολογισµός Εσόδων -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail: council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ ΟΥ Ε Τ ΟΥ Σ 2 0 11

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ ΟΥ Ε Τ ΟΥ Σ 2 0 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε. Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα