Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ"

Transcript

1 Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπληρώνουμε το όνομα του Φορέα μας Μπαίνουμε στο φύλλο εργασίας ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ και καταχωρούμε στα κελιά που είναι λευκά συμπληρώνοντας τα ποσά. Τα έγχρωμα κελιά έχουν τύπους Μετακινηθείτε με τα βελάκια στα αντίστοιχα λευκά κελιά και συμπληρώστε αναλυτικά ή συγκεντρωτικά κάνοντας πράξεις στα αντίστοιχα κελιά. Αν βρεθείτε στο τέλος με το πλήκτρο Ηοme βρίσκεστε στην κορυφή, για μεγαλύτερα βήματα μετακινηθείτε με τα πλήκτρα Page Up, και Page Down, ή με τη ροδέλα του mouse Oι κωδικοί αθροίζονται στους ανωτεροβάθμιους τους και στην συνέχεια μεταφέρονται στο φύλλο ΣΥΓΚ.ΕΣΟΔΑ το οποίο είναι προστατευμένο και δεν χρειάζεται καταχώρηση Στην συνέχεια μεταβαίνουμε στο φύλλο εργασίας ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ και με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνουμε το οποίο μεταφέρεται στο φύλλο ΣΥΓΚ.ΕΞΟΔΑ. Οι Κωδικοί του προϋπολογισμού έχουν συσχετισθεί με τους κωδικούς Γενικής Λογιστικής του Π.Δ. 146/2003

3 ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛ ΚΩΔ. ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ( ΕΦ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0140 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ Μ' ΑΥΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.) 0190 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η' ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ. Η ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ Η' ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.

4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ ΦΟΡΟΙ 1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.) ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3140 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ) ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ,ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΠ

5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η' ΑΠΌ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ' ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3350 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΞΙΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΑΡΤΙΟ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ, ΚΛΑΠΕΝΤΩΝ Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.Λ.Π. ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 3390 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝΆΖΟΝΤΟΣ Ή ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΦΘΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , , , , ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Κ.Λ.Π.) ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΌ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Κ.Λ.Π.) ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 3520 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 3900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

6 Εσοδα από Ναούς της Μονάδας Υγείας ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΛΠ 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡΜΕΤΟΧΕΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η' ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΞΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 5300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 5400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΣΥΝ ΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

7 ΠΡΟΪΟΝ ΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ Κ.Λ.Π ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ Ν.Π.ΔΔ., Ν.Π.Ι.Δ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 6200 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 6500 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ , ΠΡΟΪΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΌ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕΝΩΝΝ ΚΡΑΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, Κ.Λ.Π.ΩΤΕΡΙΚΟΥ 7200 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0 0 0

8 8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ Ν.Π.ΔΔ., Ν.Π.Ι.Δ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8130 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΠΗΡΕΣ. ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣ. ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜ.ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ,ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΠ 8420 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η' ΑΠΌ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ' ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8430 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Η' ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η' ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 8440 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 8450 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

9 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 8490 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Κ.Λ.Π ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΝΑΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΚΛΠ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 8500 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 8521 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 8522 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 8600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,10,11,13, , 45.04,12,99 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ,10,11,13 & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚ/ΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,43.05,43.20,43.18,43.19 ΕΠ/ΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ/ΣΕΙΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ Ν.Π.Δ.Δ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ/ΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

10 ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛ ΚΩΔ. ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0 0 0

11 8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0 0 0

12 ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛ ΚΩΔ. ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΞΟΔΑ TAKTIKA ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ / ΜΟΝΙΜΩΝ / ΑΙΡΕΤΩΝ / ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 0220 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 0230 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Α.Τ.Α. ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔΥ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Τ.Α. ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0240 ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ.

13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0256 ΜΕΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΣ (ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡ. 8 Ν. 3205/03) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΓΙΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 3205/03) ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΘΡ. 14 Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α) ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 4548/66 ΑΡΘΡΟ 23) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.ΛΠ.) ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

14 0280 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 8 ΚΑΙ 10 ΤΟΥ Ν.2085/ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 0291 ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΡΘ.9 ΠΑΡ.4 Ν.2085/92). ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1ΤΟΥ 0292 ΑΡ.17 Ν.3758/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΑΡ. 6 ΑΡΘΡ. 13 Ν. 2889/2001) ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΑΔΟΤΩΝ, ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ, 0421 ΕΥΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ Κ.ΛΠ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ 0424 ΣΤΑΘΜΩΝ Κ.ΛΠ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

15 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ-ΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0427 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛ-ΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων Εξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 0520 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0526 ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Δ.2592/53). ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.

16 0530 ΈΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ ΈΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΈΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΈΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. 0523) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. 0524) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. 0271, 0272, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 0554 ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. 0271, 0272, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΕΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΈΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

17 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εντός έδρας προσώπου μη υπαλλήλου ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΕΙ 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Ενοίκια κτιρίων -Τεχνικών Εργων ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ

18 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ -ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ -ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ-ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗ (ΠΛΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΠΛΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΩΤΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΠΛΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ) ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΑΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0890 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ έως ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.ΛΠ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.

19 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ ΈΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν.2158/ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ- ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΟΙ έως έως ΤΕΛΗ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 0920 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Η ΤΡΙΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓ/ΡΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ,ΚΛΙΝ/ΜΩΝ,ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΤΗΝΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓ/ΡΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ/ΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 1130 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤ/ΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜ.ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ , & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜ/ΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡ/ΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡ/ΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

20 ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1300 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣ/ΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣ/ΗΣ ΜΕΤ/ΚΩΝ Κ.Λ. ΜΗΧΑΝ. ΜΕΣΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΠ/ΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ Κ.Λ.ΕΞΟΠΛΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛ/ΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ-ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1700 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0 0 0

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της ηµοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227 Επιδόματα - Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων και με σχέση Ιδιωτικού ΚΑΕ (Ενδεικτικοί - Χρησιμοποιείτε πάντα τους ΚΑΕ Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ξέρετε) Έκδοση 2.20- Αλλαγές Κωδι Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα