ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι Εισαγωγή Πεδίο εφαρμογής... 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι... 5. Εισαγωγή... 8. 1. Πεδίο εφαρμογής... 12"

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι... 5 Εισαγωγή Πεδίο εφαρμογής Ταξινόμηση των στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς Στοιχεία Πολιστικής Κληρονομιάς και οι σεισμοί: πιθανά σενάρια Δομή διοίκησης Τα μέτρα ασφαλείας Η ομάδα έκτακτης ανάγκης: καθήκοντα και αρμοδιότητες Κτήριο και τρωτότητα περιεχομένων του: κριτήρια πρόληψης και βασικοί μηχανισμοί Εισαγωγή Στοιχεία για τα κτήρια/περιέκτες Μεμονωμένα κτήρια ή συγκροτήματα κτηρίων Eκτίμηση τρωτότητας για τα μεμονωμένα κτήρια ή συγκροτήματα κτηρίων Μέθοδος αναγνώρισης της Κτηριακής Μονάδας Μονάδες τρωτών δομικών στοιχείων Ορισμός δείκτη τρωτότητας σε μεμονωμένες ΚΜ ή σε συγκροτήματα ΚΜ Παρεμβάσεις για μείωση της τρωτότητας Τρωτότητα Εκκλησιών 76 2

4 5. Εκτίμηση τρωτότητας μουσείων και απλοποιημένες παρεμβάσεις για τη μείωση της τρωτότητάς τους Τοιχογραφίες και νωπογραφίες Κινητά έργα τέχνης: πίνακες ζωγραφικής σε καμβά και εικόνες Κινητά έργα τέχνης: γλυπτά και μουσειακά αντικείμενα Υλικό αρχείων Αρχαιολογικοί Χώροι Στρατηγικές παρέμβασης για τη μείωση των μουσειακών αντικειμένων και την βελτίωση της ιδίας τρωτότητας Ενεργές παρεμβάσεις Παθητικές παρεμβάσεις Πρωτόκολλο και διαδικασίες για τη διαφύλαξη των ειδών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην περίπτωση ενός σεισμικού γεγονότος: γενικές γραμμές Τοιχογραφίες και Νωπογραφίες Πίνακες σε καμβά Εικόνες Συλλογές και εκθέματα του μουσείων Βιβλιοθήκες Αντικείμενα αρχείου Πολιτιστική Κληρονομιά Κτήρια και Πολεοδομικός Ιστός ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 192 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 195 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: Έντυπο Εκτίμησης Βλαβών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B. Κριτήρια εκτίμησης τρωτότητας

5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Κατηγοροποίηση των στοιχείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σενάριο σοβαρού μεγέθους σεισμών Σενάριο μεσαίου μεγέθους σεισμών - μικρές κατολισθήσεις και καταρρεύσεις με ανατροπή αντικειμένων και καθίζηση θεμελίων Σενάριο Μικρής εντάσεως σεισμού Σενάριο πλημμύρας και επιπτώσεις Σενάριο κλιματικής αλλαγής και επιπτώσεις Σενάριο ολικής αναστολής λειτουργίας Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και επιπτώσεις Σενάριο Βιολογικών προσβολών Σενάριο πυρκαγιάς και επιπτώσεις Σενάριο έκρηξης και επιπτώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πίνακας 3.1 Πίνακας 3.2 Πίνακας 3.3 Πίνακας 3.4 Οργανωτικές ικανότητες των Ομάδων Παρέμβασης Τεχνικές Ικανότητες των ομάδων παρέμβασης Εξειδικευμένες ικανότητες των ομάδων επέμβασης Ικανότητες των ομάδων υποστήριξης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Πίνακας Συνθέσεις τρωτότητας και σχετικές επεμβάσεις 4

6 Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι Η Πολιτιστική Κληρονομιά αποτελεί μέρος του κοινωνικού μας περιβάλλοντος και συνδέεται με την Ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Σε περιόδους μεγάλης κρίσης ή καταστροφών, ενώ η διαφύλαξη της ζωής και των περιουσιών αποτελούσε πάντα προτεραιότητα, άλλα θέματα όπως η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν αρχίσει τώρα να συμπεριλαμβάνονται στη διαχείριση των καταστροφών. Οι επιδράσεις των σεισμών στην πολιτιστική κληρονομιά είναι συνήθως σοβαρές, άμεσες και συχνά μη διορθώσιμες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί ότι οι κύριες ζημιές που προκαλούνται από τέτοια περιστατικά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με την μεθοδική παρέμβαση και την εφαρμογή απλών βασικών κανόνων. To Ερευνητικό Πρόγραμμα αφορά στην καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης σε ότι αφορά στη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Μεσογείου και στην υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης σε θέματα παρεμβάσεων ώστε να ενισχυθεί η προστασία των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από τη συνεργασία Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τοπικών Αρχών. Επιπλέον, βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης και εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων μιας παρέμβασης στην περίπτωση ενός σεισμού. Συγκεκριμμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στη: Διεξαγωγή έρευνας στις χώρες των εταίρων που συμμετέχουν στο Έργο α) σχετικά με την ύπαρξη σχεδίου δράσης στην περίπτωση σεισμού, για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και β) σχετικά με την ανάλυση και διαχείριση των μέτρων άμεσης δράσης αλλά και πρόληψης με έμφαση στην παρεμπόδιση ζημιών που προκαλούνται από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Διεξαγωγή ανάλυσης και ανάπτυξης καλών πρακτικών και έρευνας αγοράς σχετικά με καινοτόμες διαδικασίες, τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις παρεμβάσεων μετά από σεισμό. 5

7 Με τον τρόπο αυτό, ομάδες ανθρώπων με διαφορετικές ιδιότητες και εξειδίκευση θα μπορέσουν να συνεργαστούν με κοινό στόχο την ορθή εφαρμογή των οδηγιών και των εισηγήσεων ώστε η παρέμβαση στο χώρο του σεισμού να είναι άμεση και αποδοτική. Τα προληπτικά μέτρα ενάντια στις καταστροφές πρέπει να ακολουθούν μια ξεκάθαρη προσέγγιση ως προς την προστασία των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να αποτελούν μέσο αναφοράς δημόσιων αρχών, ινστιτούτων και άλλων πολιτιστικών αρχών. Για το λόγο αυτό, το Έργο PATCH έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση που στοχεύει ταυτόχρονα και στη: Δημιουργία ενός συστήματος διασύνδεσης των μέτρων προστασίας των αστικών και πολιτιστικών χώρων, ιδιαίτερα των μικρότερων αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, που να επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες. Διάδοση των εκπαιδευτικών και τεχνικών πληροφοριών μέσα από σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά, ιστοσελίδες και οδηγούς ενημέρωσης, αλλά και μέσα από τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων πληροφόρησης. Η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου που να περιέχει πρωτόκολλα και διαδικασίες σχετικά με βασικές οδηγίες παρέμβασης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό, βασίζεται στη διαπίστωση ότι κάποιοι απλοί καθημερινοί κανόνες μπορούν να ενισχύσουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περίπτωση σεισμού. Είναι αυτό που αποκαλούμε συχνά ως οι δέκα χρυσοί κανόνες. Μια ιδέα που προωθείται από πολλούς ειδικούς σε κάθε συνάντηση εταίρων ή συνέδριο και στοχεύει στην προώθηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις ενός σεισμού. Οι Οδηγίες και οι Διαδικασίες προτείνονται ως ένας κατάλογος θετικών στάσεων που σχετίζονται κυρίως με την οργάνωση και διοίκηση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και εμπλέκονται σε όλα τα στάδια προστασίας και συντήρησης των αντικειμένων. Επιπλέον, οι προτεινόμενες οδηγίες πρέπει να είναι απλές και δημιουργικές, αρκεί να αναφέρονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης και της συντήρησης των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των διάφορων μικρών Ευρωπαϊκών ινστιτούτων που είναι επιφορτισμένα με το δύσκολο έργο της προστασίας της πολιτιστικής 6

8 κληρονομιάς. Οι προτεινόμενες οδηγίες στοχεύουν στην απλοποίηση κάποιων διαδικασιών ώστε τα βήματα διάσωσης να γίνουν πιο απλά και ταυτόχρονα να μειωθεί το κόστος του απαραίτητου εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης, κάθε χώρα διαθετει δικό της κώδικα αντίδρασης, στον οποίο όμως μπορεί εύκολα να εντάξει και κάποιες προτεινόμενες οδηγίες που προκύπτουν από την πολύχρονη εμπειρία εξειδικευμένων ατόμων. Ταυτόχρονα, οι ειδικοί σε θέματα διάσωσης των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τους εαυτούς τους ή άλλα άτομα που εμπλέκονται στην παρέμβαση άμεσης ανάγκης, έτσι είναι απαραίτητη η αποδοτική οργάνωση και συνεργασία ατόμων από διάφορα πεδία εξειδίκευσης, αλλά και η ταυτόχρονα εκπαίδευση τους σε επίπεδο ομάδων. FABRIZIO BOLDRINI 7

9 Εισαγωγή Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πληγεί από πολλούς μεγάλους σεισμούς κατά τη διάρκεια των αιώνων. Σημαντικά τμήματα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που ήταν ανεκτίμητης αξίας έχουν χαθεί, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των τελευταίων σεισμών στην Ιταλία οι οποίοι έπληξαν αρχικά την πόλη Ασίζι και στη συνέχεια την πόλη L'Aquila. Ζημιές προκαλούνται όχι μόνο από την άμεση επίδραση ενός σεισμικού γεγονότος, αλλά και από τις έμμεσες επιπτώσεις του σεισμού, όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι δράσεις των ομάδων έκτακτης ανάγκης στις κατεστραμμένες περιοχές και οι ληστείες λόγω της έλλειψης ασφάλειας. Ωστόσο, σε σύγκριση με το παρελθόν, η εξέλιξη των γνώσεων και η ανάπτυξη των τεχνολογιών επέμβασης, μαζί με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την αυξημένη ικανότητα να γνωστοποιούνται και να διαμοιράζονται εμπειρίες, κατέστη δυνατή σε μεγάλο βαθμό η βελτίωση της αντιμετώπισης των συγκεκριμμένων συνεπειών. Κατά συνέπεια, στο σενάριο ενός σεισμού είναι δυνατή η βελτίωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα με το έργο των αρμόδιων φορέων ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω βλάβες κατά τη διάρκεια της διάσωσης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στον συγκεκριμένο τομέα έχουν αποδείξει ότι για τη διαφύλαξη των έργων τέχνης η λήψη σωστών προληπτικών μέτρων πριν από το σεισμικό φαινόμενο είναι πρωταρχικής σημασίας. Επιπλέον, έχει γίνει προφανές ότι η απουσία των διαδικασιών συντήρησης κατά τη διάρκεια της προληπτικής φάσης («περίοδο ειρήνης») θα μπορούσαν να οξύνουν τις καταστροφικές συνέπειες των σεισμών. Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των φορέων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών σχετικά με παρελθοντικές παρεμβάσεις, διευκολύνει τη μετατροπή της θεωρίας σχετικά με εξειδικευμένες τεχνικές και καινοτομές, σε βέλτιστες πρακτικές. 8

10 Η εμπειρία του παρελθόντος έχει αποδείξει ότι η καλή επικοινωνία μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποτελεσματική πρόληψη των κινδύνων και τη διαχείριση της ασφάλειας. Επίσης, διευκολύνει την επίτευξη άμεσων παρεμβάσεων με στόχο την αποφυγή περαιτέρω ζημιών που προκαλούνται από ακατάλληλες διαδικασίες και παρεμβάσεις. Έτσι, είναι σημαντικό να αποφασιστούν και να δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, οι μέθοδοι ανταλλαγής πληροφοριών και οι μέθοδοι επικοινωνίας. Ενεργώντας υπό την παρόρμηση της στιγμής με μόνο στόχο τη διάσωση των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν περαιτέρω βλάβες αλλά και να απειληθεί η ζωή των συμμετέχοντων. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει πρωταρχικός στόχος, ακόμη και όταν εμπλέκεται η προστασία έργων τέχνης μεγάλης αξίας. Επομένως, η εφαρμογή κοινών βέλτιστων πρακτικών από όλους τους φορείς δεν είναι μόνο μια συμβολή στη διαφύλαξη της εθνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά και ένας παράγοντας μείωσης του κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή. Οι τακτικές διάσωσης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η Πολιτική Προστασίας έχουν σημαντικό ρόλο σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος - μέλος. Σε περίπτωση σεισμικού φαινομένου, όλοι οι ειδικευμένοι φορείς (Πολιτική Άμυνα, πυροσβέστες, στρατός, νοσοκομεία, κ.τ.λ) καλούνται να ενισχύσουν τις προστατευτικές παρεμβάσεις ενώ ταυτόχρονα, εμπειρογνώμονες αναλαμβάνουν τη διάσωση των έργων τέχνης. Ο προσδιορισμός σαφών και απλών κανόνων, οι οποίοι μπορεί να φαίνονται προφανείς, αλλά συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη, θεωρείται σημείο εκκίνησης για την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για την πρόληψη και τη διαφύλαξη των στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην περίπτωση σεισμών. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν μια σειρά από «χρυσούς κανόνες» σχετικά με την απογραφή των στοιχείων, τη ταξινόμησή τους, τη συνήθη συντήρησή τους και το σχεδιασμό άμεσων δράσεων. Κύριος στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια σειρά από διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να υλοποιήθουν από αρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 9

11 ανάγκης, προκειμένου να ενεργήσουν αποτελεσματικά για την προστασία των έργων τέχνης. Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στην υπόθεση ότι οι παρεμβάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι αποτελεσματικές μόνο όταν όλες οι απαραίτητες προληπτικές ενέργειες συντήρησης, διατήρησης και σχεδιασμού έχουν πραγματοποιηθεί κατά την προληπτική φάση και έχει καθοριστεί μία επαρκής στρατηγική δράσεων. Το κεφάλαιο 1 ορίζει την έκταση της εφαρμογής των ειδικών εργασιών και προσδιορίζει πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Στη συνέχεια, παρουσιάζει ορισμούς των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς και ταξινομεί αυτά, σύμφωνα με το είδος και την κατηγορία τους. Περιγράφει επίσης εν συντομία τα διάφορα σενάρια έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη σοβαρότητα τους, καθώς και το είδος και τη σημασία των αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς που επηρεάζονται. Το κεφάλαιο 2 παρέχει συμβουλές σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας: διαδικασίες, εξοπλισμός, εργαλεία και τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες δράσεις σε θέματα ασφάλειας. Το κεφάλαιο 3 περιγράφει τις διάφορες κοινές λειτουργίες που καλούνται να εκπληρώσουν οι ομάδες έκτακτης ανάγκης και εισάγει την έννοια των Υπερασπιστών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το κεφάλαιο 4 παρέχει συμβουλές σχετικά με απλές και οικονομικές μεθόδους για την αξιολόγηση των αδύνατων σημείων των κτηρίων και ειδικότερα των κτηρίων που φιλοξενούν έργα Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη συνέχεια, αξιολογεί την ευπάθεια των έργων τέχνης και βάση αυτή την κατηγοριοποίηση προτείνει διάφορες δράσεις παρέμβασης. Το κεφάλαιο 5 ορίζει αρχικά σε γενικές γραμμές τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες για την προστασία των στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και παρέχει συμβουλές σχετικά με τους «χρυσούς κανόνες» που κάθε κράτος - μέλος θα πρέπει να εφαρμόσει για την πρόληψη ζημιών και την περαιτέρω προστασία των αντικειμένων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε τοιχογραφίες και 10

12 νωπογραφίες, πίνακες ζωγραφικής σε καμβά, εικόνες, εκθέματα των μουσείων Φυσικής Ιστορίας, Βιβλιοθήκες και Αρχεία. Το κεφάλαιο 6 έχει ως στόχο να καθορίσει την Πολιτιστική Κληρονομιά όσον αφορά στις κατασκευές με ιστορικό/παραδοσιακό ενδιαφέρον και αναλύει μεθόδους για την προστασία τους. Προτείνονται διάφορες καινοτόμες διαδικασίες για τον εντοπισμό και περιορισμό των κινδύνων, καθώς και για την αποτελεσματική και επιτυχή ενεργοποίηση οικονομικών και κοινωνικών μηχανισμών για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. 11

13 1. Πεδίο εφαρμογής Το κεφάλαιο που ακολουθεί ορίζει τον όρο «Πολιτιστική Κληρονομιά» και προτείνει τις κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη θέσπιση μέτρων για την προστασία των στοιχείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην περίπτωση ενός σεισμού. Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία για την Πολιτιστική Κληρονομιά που δημοσιεύθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2004, ορίζονται ως στοιχεία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τα ακίνητα και κινητά αντικείμενα που ανήκουν στο Κράτος, τις Περιφέρειες και σε άλλες τοπικές αρχές, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο οργανισμό και ίδρυμα, όπως επίσης σε ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων νομικά αναγνωρισμένων εκκλησιαστικών αρχών που έχουν καλλιτεχνικούς, ιστορικούς, και αρχαιολογικούς σκοπούς. Υπάρχουν επίσης και άλλα είδη πολιτιστικών εγγράφων, οι βιβλιοθήκες στο σύνολό τους, καθώς και περιουσικά στοιχεία που ανήκουν σε ιδιώτες, εφόσον αυτά δηλώνονται και επικυρώνονται ως Πολιτιστικά από τους αρμόδιους φορείς. Η κοινή λογική ορίζει τα πολιτιστικά έργα τέχνης ως «Πολιτιστική Κληρονομιά» ή ως «έργα ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας». Η Πολιτιστική Κληρονομιά περιλαμβάνει μια τεράστια ποικιλία από αντικείμενα, χώρους, περιοχές και κτήρια διαφορετικής φύσης και τυπολογίας, εξαιτίας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και τον τρόπο κατασκευής που υιοθετήκε. Θα μπορούσε κανείς να ορίσει την κατηγορία αυτή σε γενικές γραμμές, ως «όλα τα έργα που έχουν αρχαιολογικό, ιστορικό, καλλιτεχνικό, περιβαλλοντικό, τοπικό και αρχειακό ενδιαφέρον που αποτελούν προϊόν του ανθρώπινου πολιτισμού σε κάθε έθνος, καθώς και κάθε άλλο προϊόν το οποίο αποτελεί μαρτυρία του πολιτισμού». Ο παραδοσιακός ορισμός ορίζει ως Πολιτιστική Κληρονομιά «μια σειρά από οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά στοιχεία με μορφή τέτοια που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη χώρα σε μία δεδομένη χρονική περίοδο». Ωστόσο, αυτό το σύνολο των εννοιών φαίνεται αμέσως ανεπαρκές, δεδομένου ότι τα μέσα και τα αντικείμενα που θεωρούνται σημαντικά σε ένα ιστορικό πλαίσιο και τα οποία θα πρέπει να προστατεύονται και να μεταβιβάζονται στις μελλοντικές γενιές, όπως για παράδειγμα 12

14 τα "tableaux vivants" ενός επιστημονικού μουσείου, δεν θα μπορούσαν να περιληφθούν σαν στοιχεία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επομένως, οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για καθετί που πρέπει να μεταφερθεί στις επόμενες γενιές ως μαρτυρία της ιστορίας μας, μεταφέροντας επίσης τη σημασία του κατά μήκος μιας δυνητικά άπειρης χρονικής περιόδου. Λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο αριθμό των κατηγοριών και των στοιχείων όσον αφορά στα υλικά και τα σενάρια κινδύνου σε σεισμικά γεγονότα, οι κατευθυντήριες γραμμές αρχικά προτείνουν μια ταξινόμηση των στοιχείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία ακολουθείται από μια ανάλυση του είδους των παρεμβάσεων, στηριζόμενη σε στοιχεία των διάφορων συστημάτων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως αυτά κατηγοροποιήθηκαν προηγουμένως. Η ποικιλομορφία και το εύρος του πεδίου δράσης ορίζουν έναν πιο ακριβή προσδιορισμό μέτρων για την πρόληψη, την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη μεταγενέστερη φάση. Οι κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν κατά κύριο λόγο στη φάση της έκτακτης ανάγκης - μια κρίση που προκλήθηκε από το σεισμό - μετά από την οποία, θα τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα για τη διασφάλιση των ανθρώπων, των περιουσιών και των αντικειμένων. Η αρχή που εκφράζεται από τους «χρυσούς κανόνες» και ορίζεται ως μέρος των κατευθυντήριων γραμμών σε αυτό το κείμενο είναι ότι οι ενέργειες και οι διαδικασίες αυτής της φάσης πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες, όταν η σεισμική εκδήλωση με το μη προβλέψιμο χαρακτήρα της - λάβει χώρα. Οι διαδικασίες, στις οποίες οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται, πρέπει να ενεργοποιηθούν όταν οι επιπτώσεις της εκδήλωσης του σεισμού εμφανίζονται σε μια περιοχή, μια ζώνη ή ένα κτήριο, όπου υπάρχουν έργα τέχνης. Η δημιουργία πρωτοκόλλων και η εφαρμογή διαδικασιών έκτακτης ανάγκης που πρέπει να εφαρμοστούν τόσο κατά τη διάρκεια του σεισμικού γεγονότος όσο και κατά την επόμενη φάση πρέπει να είναι επαρκής, αλλά δεν αποτελεί μόνη προϋπόθεση. Είναι κατανοητό ότι, παρόλο που δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε το "αν" και "πότε" ένας σεισμός θα λάβει χώρα, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η προετοιμασία 13

15 διαδικασιών για την αποτροπή πιθανών ζημιών, όπως είναι η εκπαίδευση ομάδων επέμβασης. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθείσες δραστηριότητες προστασίας που πρέπει να υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια της φάσης πρόληψης δεν έχουν προκαθορισμένο χρονικό όριο, αλλά πρέπει να γίνονται συνεχώς, όπως για παράδειγμα, η συντήρηση ρουτίνας που ανταποκρίνεται σε καθορισμένα τεχνικά και οργανωτικά κριτήρια και πρέπει να πραγματοποιείται από τους διαχειριστές διατήρησης. Αυτή η φάση είναι γνωστή ως "προληπτική" φάση και περιλαμβάνει όλα όσα εκτελούνται πριν από το γεγονός, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεμονωμένα στοιχεία ή οι περιοχές πρέπει να προστατεύονται για την πρόληψη πιθανών ζημιών από σεισμικά φαινόμενα. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στη φάση πρόληψης αποδέχονται τη γενική συναίνεση ότι τα αντικείμενα Πολιτιστικής Κληρονομιάς μπορούν να καταστραφούν όχι μόνο από τον ίδιο το σεισμό, αλλά και από γεγονότα συνδεδεμένα με το σεισμό αλλά και ενεργοποιημένα από αυτόν. Ως παράδειγμα, αναφέρεται η συσσώρευση συντριμμιών που συνοδεύουν την πτώση τμημάτων του κτηρίου και θα μπορούσε να καταστρέψει έργα τέχνης. Σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα μια πράξη πρόληψης θα μπορούσε να ήταν, η τοποθέτηση των έργων τέχνης σε μια τέτοια θέση που η πτώση των συντριμμιών δεν θα τα έβλαπτε. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα τέχνης θα μπορούσαν να τοποθετηθούν εκτός εμβέλειας των πλαϊνών τοίχων ή θα μπορούσε να μειωθεί το ποσοστό στατικής ευπάθειας των τοίχων. Ένας άλλος τύπος προληπτικού μέτρου είναι η καταγραφή και η διαρκής ενημέρωση των στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε κάθε περιοχή, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα ώστε να θεσπιστούν οι πλέον κατάλληλες διαδικασίες. Το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι αν μια ομάδα έκτακτης ανάγκης λειτουργεί σε μια ορισμένη τοποθεσία έχοντας ακριβή εικόνα της αξίας των έργων τέχνης που φυλάσσονται εκεί, μπορεί να προσεγγίσει και να εφαρμόσει γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα όλες τις αποφάσεις σχετικά με επιλεκτικές παρεμβάσεις (π.χ που πρέπει να γίνει η πρώτη παρέμβαση, τί πρέπει να ανακτηθεί πρώτα, κ.τ.λ.). Είναι προφανές ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο χρόνος αποτελεί παράγοντα 14

16 κινδύνου και η αξιοποίηση του είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη ασφάλεια καθώς και για την αποφυγή περαιτέρω βλάβης των στοιχείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την πρώτη οργανωτική και τεχνική φάση της προετοιμασίας μέχρι και το χρονικό σημείο όπου ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ένα κτήριο έχουν σταθεροποιηθεί ή έχουν μεταφερθεί σε ασφαλείς χώρους αποθήκευσης. Όλες οι δραστηριότητες αποκατάστασης, οι οποίες μερικές φορές μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και χρόνια, με σκοπό την αποκατάσταση των στοιχείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις αρχικές τους συνθήκες πραγματοποιούνται με μεθόδους και τεχνικές οι οποίες αναφέρονται ως «ανάκτηση ή αποκατάσταση». Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε παρανόηση, η φάση που ακολουθεί μετά από τη φάση της έκτακτης ανάγκης, περιλαμβάνει εργασίες όπως είναι η απομάκρυνση (αν χρειάζεται), η συσκευασία, η μεταφορά και η αποθήκευση. Η φάση αυτή περιλαμβάνει επίσης τα μέτρα προστασίας στο χώρο και τις "πρώτες βοήθειες", εφόσον η παρέμβαση είναι δυνατή απευθείας στην περιοχή που επλήγησαν. Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν όλους τους φορείς, οι οποίοι σύμφωνα με τις κατά περίπτωση αρμοδιότητές τους, οφείλουν να συμμετάσχουν στη διατήρηση των στοιχείων κατά τη φάση της έκτακτης ανάγκης (ιδιοκτήτες, αρχές που είναι υπεύθυνες για τη συντήρηση, επιμελητές και το προσωπικό του μουσείου, συντηρητές, υπεύθυνοι Πολιτικής Άμυνας, μονάδες στρατού, ιστορικοί τέχνης και εθελοντές πολιτιστικής και κοινωνικής προστασίας). Ο βαθμός ευθύνης ορίζεται από τη διοικητική δομή κάθε ευρωπαϊκού κράτους μέλους. Για το λόγο αυτό, η ρύθμιση αυτού του συστήματος σε κάθε χώρα, τόσο κάτω από κανονικές συνθήκες όσο και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αλλά και ο βαθμός ευθύνης προηγούνται αυτών των κατευθυντήριων γραμμών που εφαρμόζονται μόνο για να προσθέσουν επιπλέον μέτρα προστασίας. Όλοι οι φορείς πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με μια σαφή και λεπτομερή ιεραρχία, ενώ ταυτόχρονα, χωριστά και όλοι μαζί πρέπει να έχουν εξ ολοκλήρου επίγνωση των ορίων των ευθυνών τους σε όλες τις σχετικές ομάδες και κλάδους. 15

17 1.1. Ταξινόμηση των στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τα στοιχεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς κατατάσσονται ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία τους. Ο τύπος, αναφέρεται σε τοποθεσίες, μνημεία και κτήρια ομοιόμορφα συγκεντρωμένα ή στον αριθμό των αντικειμένων που βρίσκονται για παράδειγμα σε μουσεία, βιβλιοθήκες, εκκλησίες κ.λ.π., στη σχέση μεταξύ φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (ιστορικά νεκροταφεία ή κήπους/πάρκα), και τέλος, στη σχέση μεταξύ του χώρου και του ευρήματος (προϊστορικές θέσεις ή στρατιωτικές θέσεις). Η κατηγορία, αναφέρεται στην ομαδοποίηση των στοιχείων με βάση το υλικό και τη μέθοδο της δημιουργίας ή και της κατασκευής. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατάταξη των στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με τις τοποθεσίες, τα κτήρια, τα έργα τέχνης, το επίπεδο του κινδύνου κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής, τα υλικά και τις κατασκευές Στοιχεία Πολιστικής Κληρονομιάς και οι σεισμοί: πιθανά σενάρια Μια φυσική καταστροφή δημιουργεί μια πολύπλοκη και κρίσιμη κατάσταση η οποία πρέπει να αναλυθεί διεξοδικά για τον καθορισμό των κινδύνων και των πιθανών βλαβών στους ανθρώπους και τα αντικείμενα. Ένας σεισμός περιγράφεται με απλούς όρους σαν το αποτέλεσμα μιας ξαφνικής απελευθέρωσης ενέργειας στον φλοιό της γης το οποίο δημιουργεί σεισμικά κύματα. Το σημείο προέλευσής του καλείται υπόκεντρο και είναι ένας υπόγειος χώρος που βρίσκεται μεταξύ λίγων μέτρων από την επιφάνεια της γης μέχρι και μερικών εκατοντάδων χιλιόμετρων στο εσωτερικό της γης. Από αυτό το σημείο, τα σεισμικά κύματα εξαπλώνονται σε όλες τις κατευθύνσεις μέχρι να φτάσουν στο επίκεντρο που είναι μια περιοχή στην επιφάνεια του φλοιού της Γης που βρίσκεται κάθετα στο υπόκεντρο. Οι συνέπειες μπορεί να είναι: κατολισθήσεις, διαρθρωτικές καταρρεύσεις ή ρωγμές, ανατροπή αντικειμένων, κ.τ.λ. Οι σεισμοί ταξινομούνται σύμφωνα με τη φύση της ζημιάς που προκλήθηκε, ως σοβαροί, μέτριοι και μικροί, σε σχέση με τα ποικίλα σενάρια 16

18 κινδύνου, αλλά και σύμφωνα με τη τυπολογία και τη σημασία των στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς που εμπλέκονται. Πίνακας Κατηγοροποίηση των στοιχείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τοποθεσίες - Κτήρια Στοιχεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς με βάση τον κίνδυνο 1. Χώροι Εκθέσεων: μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί έργων τέχνης Αυτά είναι μεγάλα κτήρια, με γενικά μεγάλο αριθμό κινητών αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2. Βιβλιοθήκες και αρχεία Χαρακτηρίζονται από το μέγεθός τους. Αυτά τα κτήρια περιέχουν μεγάλο αριθμό από προϊόντα χαρτιού. 3. Κτήρια, εκκλησίες, εσωτερικοί χώροι αρχιτεκτονικής αξίας Επιπτώσεις εμφανίζονται στα κτήρια. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα θέατρα και τα κτήρια με αρχιτεκτονική αξία. 4. Ιστορικά κέντρα και άλλες κατοικημένες περιοχές Επιπτώσεις στα μεμονωμένα κτήρια και στα παρακείμενα σε αυτά. 5. Πάρκα και διαμορφωμένοι χώροι, ανασκαφές και αρχαιολογικοί χώροι Αυτές οι θέσεις χαρακτηρίζονται από φυσικά στοιχεία ή στοιχεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εκτείνονται σε μεγάλη έκταση. Επίσης, από τη γεωμορφολογία του εδάφους, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ειδών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και από τη σχέση τους με το περιβάλλον. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν: ιστορικά μνημεία και νεκροταφεία, χώρους με σύγχρονες εγκαταστάσεις, παλαιοντολογικούς, προϊστορικούς και εθνο- 17

19 ανθρωπολογικούς χώρους, καθώς και χώρους που έχουν πληγεί στο παρελθόν από φυσικές και μη φυσικές καταστροφές και έχουν μετατραπεί σε υπαίθρια μουσεία. Κατηγοροποίηση των έργων φορητά αντικείμενα 1. Βιβλία και έγγραφα Μεγάλη συγκέντρωση χάρτινων στοιχείων - βιβλία, χειρόγραφα, χάρτινα και χαρτονένια αντικείμενα (αρχειακά στοιχεία, βιβλιοδεσίες, γλυπτά από πεπιεσμένο χαρτί, εφημερίδες, γραμματόσημα, φωτογραφίες, σχέδια, έργα χαρακτικής, χαλκογραφίες, κλπ.). Υλικά όπως: χαρτί, μαγνητικές ταινίες, περγαμηνή και δέρμα, φιλμ (συμπεριλαμβανομένων των διαφανειών) 2. Πίνακες και αντικείμενα τέχνης Διάφοροι τύποι, διαστάσεις και υλικά: κεραμικά, γυαλί, μέταλλο, πέτρα, ξύλο, δέρμα, περγαμηνή και πίνακες ζωγραφικής σε καμβά ή ξύλο, οργανικά υλικά όπως κόκαλα, μαλλιά, κέρατο, ελεφαντόδοντο, όστρεα, υφάσματα, υφασμάτινα ενδύματα και αξεσουάρ 3. Ογκώδη κινητά έργα τέχνης Ογκώδη έργα τέχνης που μπορεί να είναι δύσκολο να μετακινηθούν, όπως γλυπτά, ανάγλυφα, πίνακες ζωγραφικής σε καμβά ή ξύλο. 4. Σταθερά έπιπλα και έργα τέχνης Αυτά είναι πρακτικά αδύνατον να μετακινηθούν - τοιχογραφίες, γλυπτά και αρχιτεκτονικά στοιχεία, ψηφιδωτά, βιτρό παράθυρα, πολύτιμα δάπεδα, βωμοί, πάγκοι χορωδίας, όργανα, συσκευές θέρμανσης, τοιχοποιία και ογκώδη έπιπλα. Τα σενάρια καταστροφής διακρίνονται σε: Σοβαρού μεγέθους βλάβες - ολική ή μερική κατάρρευση θεμελίων Το ολικό ή μερικό σενάριο κατάρρευσης παρουσιάζει ζημιά στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου, γενικές καταρρεύσεις (ολικές ή μερικές), αποκομμένα από τους τοίχους δοκάρια, ανατροπή των εκθεσιακών βιτρινών και των ραφιών, κατάρρευση των οροφών, των φώτων της οροφής και της τσιμεντένιας επικάλυψης, κατάρρευση των κλιμάκων, παραμόρφωση των κουφωμάτων, καταστροφή των παραθύρων. Τα εξωτερικά κτηριακά στοιχεία που επιρρεάζονται είναι αντικείμενα που πέφτουν από 18

20 ψηλά, όπως κεραμίδια, αρχιτεκτονικά στοιχεία των προσόψεων, κτλ. Πλημμύρες προκαλούνται από τη θραύση των θερμαντικών σωμάτων και των αγωγών ύδατος; πυρκαγιές προκαλούνται από βραχυκυκλώματα και μεγάλη ποσότητα σκόνης που παράγεται. Σεισμικές κατολισθήσεις ή καθιζήσεις εδάφους σε κατοικημένες περιοχές επηρρεάζουν μέρος του αστικού ιστού. Μεσαίου μεγέθους βλάβες- ανατροπή ή πτώση αντικειμένων Στο σενάριο μεσαίου μεγέθους βλαβών, οι ζημιές είναι παρόμοιες με την ολική ή μερική κατάρρευση, αλλά είναι λιγότερο σοβαρές. Υπάρχει μεγάλη ποσότητα σκόνης, γκρεμισμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία και έπιπλα; το έδαφος καλύπτεται από συντρίμμια. Θα μπορούσαν να υπάρξουν πιθανές βλάβες στο δίκτυο νερού και πλημμύρες, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και μικρές πυρκαγιές που προκαλούνται από βραχυκυκλώματα. Επίσης, υπάρχουν θραύσματα γυαλιού, πλακάκια οροφής, γκρεμισμένα τμήματα προσόψεων, τσιμεντένιες επικαλύψεις κι άλλα συντρίμμια διάσπαρτα σε μια ευρεία περιοχή, διατάραξη πρόσβασης των κτηρίων και δημιουργία περαιτέρω κινδύνων. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν παράπλευρες απώλειες σε γειτονικά κτήρια. Μικρού μεγέθους βλάβες: Ανατροπή ή πτώση αντικειμένων Με βάση το σενάριο αυτό, η βλάβη θεωρείται ότι είναι ελάχιστη. Παρ'όλα αυτά, μια σειρά εκδηλώσεων, όπως αυτά που περιγράφονται στο μεσαίου μεγέθους σενάριο σεισμικών φαινομένων, θα μπορούσαν να συμβούν. Η πρώτη δράση είναι η ανάλυση του σεναρίου και η δημιουργία ενός καταλόγου ζημιών σύμφωνα με τη φύση του σεισμού (ασθενής, μέτριος, ισχυρός) και τα αποτελέσματά του στα κτήρια (επιφανειακή ζημιά, μερική, πλήρης κατάρρευση). Ταυτόχρονα, υπάρχουν και προτείνονται μια σειρά από παράλληλα γεγονότα που μπορούν να συμβούν εξαιτίας ενός σεισμού. Αυτά τα γεγονότα δεν σχετίζονται πάντα με την ένταση του σεισμού, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθούν στο σύνολο τους ή σε κάθε είδους σεισμό, αν 19

21 και υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να επιδεινωθούν αναλογικά με την κλίμακα σοβαρότητας του σεισμού. Προτείνεται αυτά τα γεγονότα, όπως περιγράφονται στις παρακάτω γραμμές να θεωρούνται ταυτόσημα με το σεισμικό φαινόμενο: Πλημμύρες που προκλήθηκαν από παλιρροϊκά κύμματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του σεισμού ή αμέσως μετά, ζημιές σε σωλήνες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση κτηρίων ή στεγών. Κλιματικοί παράγοντες που προκαλούν δομικές βλάβες, αλλαγές σε περιβαλλοντικούς παραμέτρους και εκθέτουν τα στοιχεία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε δυσμενείς κλιματικές συνθήκες. Διακοπή λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών των οργανισμών κοινής ωφελείας (νερό, φως, φυσικό αέριο, κλπ.), τα οποία συμβαίνουν κατά κανόνα κατά τη διάρκεια ενός σεισμικού γεγονότος και προκαλούνται από καταρρεύσεις και καθιζήσεις του εδάφους που με τη σειρά τους προκαλούν βλάβη των συστημάτων και τροποποιούν το ελεγχόμενο περιβαλλοντικό μικροκλίμα. Βιολογικές προσβολές από οργανισμούς όπως έντομα ή αρουραίους; αυτό το φαινόμενο μπορεί να προηγείται του σεισμικού γεγονότος, αλλά γίνεται εμφανές και ανεξέλεγχτο μετά την κατάρρευση των κτηρίων. Μπορεί, επίσης, να εμφανιστεί σε περίπτωση καταστροφής των ενδιαιτημάτων αυτών των οργανισμών οι οποίοι φεύγουν σε αναζήτηση τροφής και στέγης. Πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί από κεραυνούς, βραχυκυκλώματα, βλάβη στα ηλεκτρικά καλώδια που βρέθηκαν εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα, τη θερμότητα και καύση. Περαιτέρω ζημιές μπορεί να προκληθούν από καπνό, νερό και προϊόντα πυρόσβεσης. Εκρήξεις μπορεί να προκληθούν από φιάλες αερίου, από το δίκτυο φυσικού αερίου, τις δεξαμενές καυσίμων, κλπ. που βρίσκονται σε χώρους όπου κτήρια έχουν καταρρεύσει ή που έχουν προκληθεί βραχυκυκλώματα μετά το σεισμικό γεγονός. 20

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 8 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 8 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 8 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Η πολιτιστική μας κληρονομιά μπορεί να απειληθεί από διαφόρους παράγοντες, όπως είναι οι φθορές που προκύπτουν σε αυτά όταν προκληθεί μία φυσική καταστροφή.

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 10 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. 1. Τι γνωρίζετε για το ακουστικό κλίμα;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 10 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. 1. Τι γνωρίζετε για το ακουστικό κλίμα; ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 10 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1. Τι γνωρίζετε για το ακουστικό κλίμα; Η κύρια περιβαλλοντική παράμετρος που συνιστά το ακουστικό κλίμα είναι η στάθμη του θορύβου. Ορισμένες συχνότητες ακουστικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία.

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Νέο Business Dynamic Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο. Ανταγωνιστική τιμή. 2 Που απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Κατοικία Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Βασικές καλύψεις Προαιρετικές καλύψεις Τιμολόγιο Ανταγωνισμός Πλεονεκτήματα Νέο Πρόγραμμα Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1.1. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες Βασικός Στόχος: η μείωση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η προληπτική συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μάθε περισσότερα... Προληπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Πλημμυρών. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ιακρατική Συνεργασία. ρ. Αγγελική Καλλία ικηγόρος Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Αντιμετώπιση Πλημμυρών. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ιακρατική Συνεργασία. ρ. Αγγελική Καλλία ικηγόρος Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Αντιμετώπιση Πλημμυρών. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ιακρατική Συνεργασία ρ. Αγγελική Καλλία ικηγόρος Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Περισσότερες από 100 μεγάλες ζημιογόνες πλημμύρες έπληξαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 115 28 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

MiSRaR. Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns

MiSRaR. Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns MiSRaR Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns 1 Το έργο MiSRaR σε αριθμούς 7 εταίροι 6 χώρες 3 χρόνια διάρκεια 16 θεματικά σεμινάρια 3 φυλλάδια 1 εγχειρίδιο άμβλυνσης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ &

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΤΕΕ ΤΚΜ «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΠΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1900-2004)

Διαβάστε περισσότερα

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Blue Hotel I Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Οικοδομή & Περιεχόμενο): μέχρι 600.000 Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000 Οικοδομή 0,90 Περιεχόμενο με κλοπή: 1,50 Σεισμός: 0,90 Καθίζηση Κατολίσθηση: 0,10 Blue

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. των μαθητών από διάφορους κινδύνους και συμφορές. Υπουργείο Εσωτερικών - Πολιτική Άμυνα Άμυνα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. των μαθητών από διάφορους κινδύνους και συμφορές. Υπουργείο Εσωτερικών - Πολιτική Άμυνα Άμυνα ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των μαθητών από διάφορους κινδύνους και συμφορές Υπουργείο Εσωτερικών - Πολιτική Άμυνα Άμυνα Υπουργείο Υπουργείο Παιδείας και Παιδείας Πολιτισμούκαι - Γραφείο Πολιτισμού Πολιτικής Άμυνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για την περίπτωση που θα ξεσπάσει φωτιά σε κάποιον από τους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Χρίστος Χαλκιάς ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΜΠΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΑΝΝΟΣ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ 30/7/2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πυρκαγιά της 30/7/2012 στην περιοχή Βιάννου καθώς και αυτή που την ακολούθησε σχεδόν αμέσως στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαν σαν αποτέλεσμα τεράστιες καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Ποτάμιο περιβάλλον Οι περισσότερες πλημμύρες είναι αποτέλεσμα συνδυαστικής δράσης : της συνολικής ποσότητας και έντασης της βροχής της περατότητας του εδάφους της τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική Εργασία. Διαχείριση κρίσεων

Διερευνητική Εργασία. Διαχείριση κρίσεων Διερευνητική Εργασία Διαχείριση κρίσεων Η Ελλάδα είναι η έκτη πιο σεισμογενείς χώρα του κόσμου. Αυτό οφείλεται εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, δηλαδή κοντά στα όρια της ευρασιατικής πλάκας με την αφρικάνικη.

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προληπτική συντήρηση των μνημείων

Η προληπτική συντήρηση των μνημείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η προληπτική συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Σηµειώσατε τις αρνητικές απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Εξωτερικοί Τοίχοι Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά

Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Marathon Data Systems ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ: - Συζητήστε με την οικογένειά σας και καταστρώστε σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Όλα τα μέλη της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αναστασιάδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός - MBA 9 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Νοεμβρίου 2016 Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Υγρασία Όλα σχεδόν τα υλικά που χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011.

Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Κυρίες και Κύριοι, Πρώτα απ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας, να συμμετέχω στο σημερινό πρόγραμμα του Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2011. Η επίκαιρη θεματολογία και οι εμπεριστατωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Μοσχοχωρίτου Ρουμπίνη Διευθύντρια 4 ου Γενικού Λυκείου Χανίων Μουντάκη 1, 73100 Χανιά rumpini@gmail.com http://geophysics.geo.auth.gr/ss/real_time_maps/

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/ELECTRIC/FWR/Rev. 1.0 Καπανέως 73 104 44 Αθήνα - Tηλ. 210.5157400

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλογεράς, Διευθυντής Ερευνών ( ,

Δρ. Ιωάννης Καλογεράς, Διευθυντής Ερευνών ( , Περιληπτική περιγραφή της Συμφωνίας Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και σχολείων Α βάθμιας ή Β βάθμιας Εκπαιδεύσης Δρ. Ιωάννης Καλογεράς, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής Κ. Α. Συρµακέζης,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 1. Εισαγωγή... 21 2. Ορισμοί - Γενικές έννοιες... 21 3. Η χημεία της καύσης... 22 3.1. Οξείδωση... 22 3.2. Ανάφλεξη... 22 3.3. Καύση... 22 3.4. Φωτιά... 23

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ Κέρπελης Πλούταρχος Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. Ενστικτώδεις κινήσεις Πανικός Κυκλοφοριακή Αναρχία Άγνοια των ασφαλών χώρων διαδρομών πρόσβασης καταλληλότερου

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 11 Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Α. Γενικοί όροι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Τη θέσπιση, συγγραφή και υποχρέωση επιβολής του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά;

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, ήτοι οποιαδήποτε ζημία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ):

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ): Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ): ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΤΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΠΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΕΦΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΓΛΥΠΤΟ ΛΑΜΠΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα