Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων µε εφαρµογή αναγνωρισµένων µεθόδων και εργαλείων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων µε εφαρµογή αναγνωρισµένων µεθόδων και εργαλείων."

Transcript

1 Πράσινες Πιστοποιήσεις & Αξία Ακινήτου εκδήλωση του Ελληνικού Παραρτήματος της ASHRAE Αθήνα Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων µε εφαρµογή αναγνωρισµένων µεθόδων και εργαλείων. Εξέλιξη, σηµερινή κατάσταση, τάσεις Δημήτρης Κ. Μπίκας LBCP

2 Πιστοποίηση: η επιβεβαίωση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών ενός αντικειµένου, ενός προσώπου, ενός οργανισµού κτλ. Πράσινη πιστοποίηση στη δόµηση: η επιβεβαίωση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών µε εφαρµογή κριτηρίων αειφορίας

3 Τα συστήµατα αξιολόγησης και πιστοποίησης έχουν θεωρηθεί ήδη από το τέλος της 10ετίας του 90 ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την υλοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης στον κλάδο των κατασκευών, µε βάση περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια. έχουν αναγνωρισθεί ως µέσα προώθησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όλων των εµπλεκοµένων στις διαδικασίες παραγωγής κτιρίων. έχουν µεν κοινά χαρακτηριστικά αλλά διαφοροποιούνται στο πλήθος και τον τρόπο διατύπωσης των κριτηρίων, τους συντελεστές βαρύτητας, το πεδίο εφαρµογής. υπάρχει σηµαντικός αριθµός παρόµοιων συστηµάτων, αλλά λίγα έχουν αποκτήσει διεθνώς αναγνωρισµένη εγκυρότητα.

4 Αν και η έννοια της αξίας γίνεται αντιληπτή µε διαφορετικό τρόπο από κάθε πλευρά.. ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ? ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ? ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ?

5 ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ για τα πιστοποιηµένα πράσινα κτίρια καταγράφονται: υψηλότερες τιµές ενοικίασης / χρηµατοδοτικής µίσθωσης χαµηλότερο κόστος λειτουργίας αύξηση της πληρότητας ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - και διακρίνονται : οφέλη από την προβολή, το κύρος και την αναγνώριση διαφάνεια κόστους λειτουργίας αντοχή διατήρησης της αξίας σε συνθήκες κρίσης

6 Το κόστος λειτουργίας των πράσινων κτιρίων : έχει αποδειχτεί ότι είναι χαµηλότερο εκείνου των λοιπών κτιρίων, λόγω των µειωµένων καταναλώσεων ενέργειας και νερού και του µειωµένου κόστους συντήρησης κατά κανόνα το κόστος των πρόσθετων επενδύσεων σε µέτρα ενεργειακής απόδοσης, εφαρµογής ΑΠΕ κτλ., εµφανίζει αποσβέσεις σε εύλογο διάστηµα χρόνου το κόστος µετέπειτα ανακαινίσεων, αναβάθµισης, µετατροπής χρήσεων κτλ., είναι σηµαντικά χαµηλότερο.. Ποσοστιαία µείωση των ενεργειακών καταναλώσεων πιστοποιηµένων κτιρίων, σε σύγκριση µε αντίστοιχα συµβατικά

7 Το κόστος λειτουργίας των πράσινων κτιρίων : έχει αποδειχτεί ότι είναι χαµηλότερο εκείνου των λοιπών κτιρίων, λόγω των µειωµένων καταναλώσεων ενέργειας και νερού και του µειωµένου κόστους συντήρησης κατά κανόνα το κόστος των πρόσθετων επενδύσεων σε µέτρα ενεργειακής απόδοσης, εφαρµογής ΑΠΕ κτλ., εµφανίζει αποσβέσεις σε εύλογο διάστηµα χρόνου το κόστος µετέπειτα ανακαινίσεων, αναβάθµισης, µετατροπής χρήσεων κτλ., είναι σηµαντικά χαµηλότερο.. Η αξιοποίηση όλων των λειτουργικών δυνατοτήτων των πράσινων κτιρίων και κατά συνέπεια η µεγιστοποίηση της απόδοσης, απαιτούν συγκροτηµένη και αποτελεσµατική διαχείριση Ποσοστιαία µείωση των ενεργειακών καταναλώσεων πιστοποιηµένων κτιρίων, σε σύγκριση µε αντίστοιχα συµβατικά Η επιτυχία των πράσινων κτιρίων τεκµηριώνεται από το βαθµό που η λειτουργία τους επιβεβαιώνει τους στόχους του σχεδιασµού τους

8 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

9 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

10 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ αυξηµένα ποσοστά πληρότητας µικρότερο κόστος εξόδου βραδύτερη µείωση αξίας

11 Καταγραφές της αύξησης των τιµών ενοικίασης πιστοποιηµένων πράσινων κτιρίων γραφείων σε σύγκριση µε µη πιστοποιηµένα που απλά καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των κανονισµών Πηγή: WGBC THE BUSINESS CASE FOR GREEN BUILDING

12 Ποσοστιαία αύξηση της πληρότητας πιστοποιηµένων πράσινων κτιρίων γραφείων σε σύγκριση µε µη πιστοποιηµένα κτίρια δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν αρνητική επίπτωση στην πληρότητα των πράσινων κτιρίων Πηγή: WGBC THE BUSINESS CASE FOR GREEN BUILDING

13 Ποσοστιαία αύξηση της τιµής πώλησης πιστοποιηµένων πράσινων κτιρίων γραφείων σε σύγκριση µε µη πιστοποιηµένα κτίρια Πηγή: WGBC THE BUSINESS CASE FOR GREEN BUILDING

14 Συµπερασµατικά, από διάφορες πηγές προκύπτει ότι : η εφαρµογή των αρχών της αειφορίας στα κτίρια δεν κοστίζει περισσότερο, ιδιαίτερα όταν εφαρµόζονται ολοκληρωµένες στρατηγικές διαχείρισης του κόστους, του προγραµµατισµού και του περιβάλλοντος από τις πρώτες φάσεις του σχεδιασµού έχει καταγραφεί ότι κατά κανόνα το κόστος αυξάνει µε την επίτευξη υψηλότερων βαθµολογικών επιπέδων αξιολόγησης, ωστόσο είναι σαφής η δυνατότητα αυτό να ελεγχθεί καθώς γίνονται αυστηρότερες οι απαιτήσεις των κανονισµών γενικής εφαρµογής και η βιοµηχανία προσφέρει υλικά και τεχνολογίες υψηλότερης περιβαλλοντικής ποιότητας, διαπιστώνονται διεθνώς τάσεις µείωσης του κόστους µελέτης και κατασκευής πράσινων κτιρίων,σε σύγκριση µε τα µη πιστοποιηµένα το υψηλότερο αρχικό κόστος των πράσινων κτιρίων συχνά αντισταθµίζεται από τη µείωση του µακροχρόνιου κόστους συντήρησης & λειτουργίας, ιδιαίτερα σε εκείνα τα κτίρια που ενσωµατώνουν δοµικά στοιχεία και εγκαταστάσεις που συµβάλλουν στην υψηλή απόδοση

15 Συµπερασµατικά, από διάφορες πηγές προκύπτει ότι : η εφαρµογή των αρχών της αειφορίας στα κτίρια δεν κοστίζει περισσότερο, ιδιαίτερα όταν εφαρµόζονται ολοκληρωµένες στρατηγικές διαχείρισης του κόστους, του προγραµµατισµού και του περιβάλλοντος από τις πρώτες φάσεις του σχεδιασµού έχει καταγραφεί ότι κατά κανόνα το κόστος αυξάνει µε την επίτευξη υψηλότερων βαθµολογικών επιπέδων αξιολόγησης, ωστόσο είναι σαφής η δυνατότητα αυτό να ελεγχθεί καθώς γίνονται αυστηρότερες οι απαιτήσεις των κανονισµών γενικής εφαρµογής και η βιοµηχανία προσφέρει υλικά και τεχνολογίες υψηλότερης περιβαλλοντικής ποιότητας, διαπιστώνονται διεθνώς τάσεις µείωσης του κόστους µελέτης και κατασκευής πράσινων κτιρίων,σε σύγκριση µε τα µη πιστοποιηµένα το υψηλότερο αρχικό κόστος των πράσινων κτιρίων συχνά αντισταθµίζεται από τη µείωση του µακροχρόνιου κόστους συντήρησης & λειτουργίας, ιδιαίτερα σε εκείνα τα κτίρια που ενσωµατώνουν δοµικά στοιχεία και εγκαταστάσεις που συµβάλλουν στην υψηλή απόδοση

16 Συµπερασµατικά, από διάφορες πηγές προκύπτει ότι : η εφαρµογή των αρχών της αειφορίας στα κτίρια δεν κοστίζει περισσότερο, ιδιαίτερα όταν εφαρµόζονται ολοκληρωµένες στρατηγικές διαχείρισης του κόστους, του προγραµµατισµού και του περιβάλλοντος από τις πρώτες φάσεις του σχεδιασµού έχει καταγραφεί ότι κατά κανόνα το κόστος αυξάνει µε την επίτευξη υψηλότερων βαθµολογικών επιπέδων αξιολόγησης, ωστόσο είναι σαφής η δυνατότητα αυτό να ελεγχθεί καθώς γίνονται αυστηρότερες οι απαιτήσεις των κανονισµών γενικής εφαρµογής και η βιοµηχανία προσφέρει υλικά και τεχνολογίες υψηλότερης περιβαλλοντικής ποιότητας, διαπιστώνονται διεθνώς τάσεις µείωσης του κόστους µελέτης και κατασκευής πράσινων κτιρίων,σε σύγκριση µε τα µη πιστοποιηµένα το υψηλότερο αρχικό κόστος των πράσινων κτιρίων συχνά αντισταθµίζεται από τη µείωση του µακροχρόνιου κόστους συντήρησης & λειτουργίας, ιδιαίτερα σε εκείνα τα κτίρια που ενσωµατώνουν δοµικά στοιχεία και εγκαταστάσεις που συµβάλλουν στην υψηλή απόδοση

17 Συµπερασµατικά, από διάφορες πηγές προκύπτει ότι : η εφαρµογή των αρχών της αειφορίας στα κτίρια δεν κοστίζει περισσότερο, ιδιαίτερα όταν εφαρµόζονται ολοκληρωµένες στρατηγικές διαχείρισης του κόστους, του προγραµµατισµού και του περιβάλλοντος από τις πρώτες φάσεις του σχεδιασµού έχει καταγραφεί ότι κατά κανόνα το κόστος αυξάνει µε την επίτευξη υψηλότερων βαθµολογικών επιπέδων αξιολόγησης, ωστόσο είναι σαφής η δυνατότητα αυτό να ελεγχθεί καθώς γίνονται αυστηρότερες οι απαιτήσεις των κανονισµών γενικής εφαρµογής και η βιοµηχανία προσφέρει υλικά και τεχνολογίες υψηλότερης περιβαλλοντικής ποιότητας, διαπιστώνονται διεθνώς τάσεις µείωσης του κόστους µελέτης και κατασκευής πράσινων κτιρίων,σε σύγκριση µε τα µη πιστοποιηµένα το υψηλότερο αρχικό κόστος των πράσινων κτιρίων συχνά αντισταθµίζεται από τη µείωση του µακροχρόνιου κόστους συντήρησης & λειτουργίας, ιδιαίτερα σε εκείνα τα κτίρια που ενσωµατώνουν δοµικά στοιχεία και εγκαταστάσεις που συµβάλλουν στην υψηλή απόδοση

18 και επίσης ότι : Η εφαρµογή µεθόδων του ολοκληρωµένου σχεδιασµού και της ολιστικής προσέγγισης υπόσχονται στήριξη της µείωσης του κατασκευαστικού κόστους χωρίς να γίνονται συµβιβασµοί στην ποιότητα, Καθώς τα συστήµατα αξιολόγησης, βαθµολογίας και πιστοποίησης αναγνωρίζονται και καθιερώνονται διαρκώς και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο, το πρόβληµα δεν είναι η δυνατότητα σχεδιασµού και κατασκευής αειφόρων κτιρίων αλλά η απόκτηση δεδοµένων και γνώσης που µπορούν να οδηγήσουν σε παραγωγή, διάθεση και διαχείρισή τους ως περιβαλλοντικά φιλικών, κοινωνικά ωφέλιµων και οικονοµικά αποδοτικών αγαθών.

19 και επίσης ότι : Η εφαρµογή µεθόδων του ολοκληρωµένου σχεδιασµού και της ολιστικής προσέγγισης υπόσχονται στήριξη της µείωσης του κατασκευαστικού κόστους χωρίς να γίνονται συµβιβασµοί στην ποιότητα, Καθώς οι µεθοδολογίες αξιολόγησης, βαθµολογίας και πιστοποίησης αναγνωρίζονται και καθιερώνονται διαρκώς και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο, το πρόβληµα δεν είναι η δυνατότητα σχεδιασµού και κατασκευής αειφόρων κτιρίων αλλά η απόκτηση δεδοµένων και γνώσης που µπορούν να οδηγήσουν σε παραγωγή, διάθεση και διαχείρισή τους ως περιβαλλοντικά φιλικών, κοινωνικά ωφέλιµων και οικονοµικά αποδοτικών αγαθών.

20 Οι µέθοδοι περιβαλλοντικής / αειφορικής αξιολόγησης (Environmental Assessment Methods / Sustainability Assessment Methods) έχουν εδραιώσει την πεποίθηση ότι αποτελούν µέσα που µπορούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της αειφόρου ανάπτυξης στον κλάδο των κατασκευών, έχοντας µάλιστα επεκτείνει τους αρχικούς πυρήνες των περιβαλλοντικών κριτηρίων και παραµέτρων τους, µε ανάλογες οικονοµικές και κοινωνικές παραµέτρους. Η εφαρµογή των µεθόδων αυτών στο πεδίο της αγοράς και διαχείρισης ακινήτων αποδεικνύεται από εξειδικευµένες µελέτες ότι αυξάνει την αξία των πιστοποιούµενων ακινήτων, ενώ πολυάριθµα σύγχρονα αρχιτεκτονικά έργα σηµαντικών µελετητών επιδιώκουν την αξιολόγηση και πιστοποίησή τους µε κάποια από τις αναγνωρισµένες µεθόδους, στοχεύοντας την κατάταξή τους στο ανώτατο αξιολογικό επίπεδο και την επιβράβευσή τους µε το αντίστοιχο αναγνωριστικό σήµα.

21 21 ιστορικό n n n n n n Αρχές της δεκαετίας του 1990 : αναπτύσσεται η µέθοδος BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) από το BRE και τον αρχιτέκτονα John Doggart Μέσα της δεκαετίας του 1990 : αναπτύσσεται η µέθοδος LEED (the Leadership in Energy and Environmental Design) από το U.S. Green Building Council (USGBC) Και οι 2 πρωτοβουλίες ξεκίνησαν αρχικά ως λίστες ελέγχου (checklists) για το τι θα έπρεπε να περιλαµβάνει ο σχεδιασµός εµπορικών κτιρίων Κατά βάση τα 2 συστήµατα προσέφεραν αρχικά οδηγίες καλού σχεδιασµού και διαχείρισης µε περιβαλλοντικά κριτήρια Με την ανάπτυξη και τη διάδοσή τους το βάρος µετακινήθηκε στην αξιολόγηση της απόδοσης, ενώ διατηρήθηκε και ο χαρακτήρας ενός συνόλου οδηγιών για το σχεδιασµό Έκτοτε, ακολουθώντας τους ίδιους στόχους και παρόµοιες βασικές αρχές αναπτύχθηκαν πολλά συστήµατα

22 Λίστες ελέγχου µε περιβαλλοντικά κριτήρια The Hannover Principles Design for Sustainability EXPO 2000 Hannover, Germany C25 & C26 EARLY STAGE RESEARCHERS TRAINING SCHOOL May 2009 Thessaloniki, Greece

23 C25 & C26 EARLY STAGE RESEARCHERS TRAINING SCHOOL May 2009 Thessaloniki, Greece

24 C25 & C26 EARLY STAGE RESEARCHERS TRAINING SCHOOL May 2009 Thessaloniki, Greece

25 Ενέργεια Απόβλητα «εσωτερικές» λίστες ελέγχου µε περιβαλλοντικά κριτήρια Πτητικά οργανικά συστατικά (VOCs) Νερά ΑΠΕ Αναγνώριση αριστείας h"p

26

27 περιβαλλοντική διάσταση περιβαλλοντική διάσταση αειφόρος ανάπτυξη κοινωνική διάσταση οικονοµική διάσταση κοινωνική διάσταση οικονοµική διάσταση

28 περιβαλλοντική διάσταση Βιώσιµο φυσικό περιβάλλον Αειφόρο φυσικό & δοµηµένο περιβάλλον αειφόρος αειφόρος ανάπτυξη Αειφόρος οικονοµική ανάπτυξη κοινωνική διάσταση κοινωνική κοινωνίες διάσταση πρόνοιας δίκαιο κοινωνικό περιβάλλον οικονοµική επάρκεια οικονοµική διάσταση

29 ενεργειακή απόδοση οικολογία ανακυκλωσιµότητα θεώρηση κύκλου ζωής αντοχή στο χρόνο-ποιότητα οικονοµία αλληλεγγύη γενεών κάλυψη χρηστικών αναγκών κάλυψη κοινωνικοπολιτ. παρ. διατήρηση αξίας ποιότητα υλικών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι αντιλαµβάνεστε µε τον όρο πράσινο κτίριο? ανανεώσιµοι πόροι µορφολογία-κατασκευή ανάθεση διάφορα άλλα

30 Το «πράσινο / αειφόρο κτίριο» χαρακτηρίζεται από σαφώς βελτιωµένα χαρακτηριστικά σε σύγκριση µε τη συνήθη πρακτική. Το «πράσινο / αειφόρο κτίριο» είναι ενεργειακά αποδοτικό, εξασφαλίζει συνθήκες για υγιεινή εργασία, εξοικονοµεί φυσικούς πόρους, διαχειρίζεται σωστά το νερό, χρησιµοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον οικοδοµικά υλικά, προσφέρει ευελιξία σε µεταβολές χρήσεων, είναι ανθεκτικό για την προγραµµατισµένη διάρκεια ζωής του, προκαλεί µηδενικές ή απόλυτα ανεκτές από το περιβάλλον επιπτώσεις ακολουθεί τις αρχές της θεώρησης κύκλου ζωής εφαρµόζει όλο το εύρος των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης h"p

31 Η αξιολόγηση της ενεργειακής & περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των κτιρίων περιλαµβάνει: την καταγραφή τιµών για επιλεγµένους ενεργειακούς & περιβαλλοντικούς δείκτες και παραµέτρους, την ανάλυσή τους µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια τον προσδιορισµό επιπέδων απόδοσης την δηµοσιοποίηση & προβολή των αποτελεσµάτων την πιστοποίηση την απονοµή σήµατος ποιότητας

32 Οι περισσότερες µέθοδοι περιορίζονται σε όρια κρατών: HQE στη Γαλλία, CASBEE στην Ιαπωνία, Protocollo ITACA στην Ιταλία, Lider A στην Πορτογαλία, PromisE στη Φινλανδία, NABERS στην Αυστραλία ενώ λίγες έχουν αποκτήσει διεθνώς αναγνωρισµένη εγκυρότητα (όπως BREAM, LEED, DGNB, SBTool ). Μερικές από τις πρώτες χρησιµοποιούν τη βασική µεθοδολογία και τον πυρήνα κριτηρίων και παραµέτρων των περισσότερο γνωστών από τις δεύτερες, µε προσθήκη ή αφαίρεση στοιχείων, ώστε να είναι δυνατή η προσαρµογή τους στις τοπικές συνθήκες (SBTool Portugal, DGNB Denmark). Άλλα συστήµατα είτε έχουν εξαρχής αναπτυχθεί ώστε να επιδέχονται προσαρµογές σε γεωγραφικά εντοπισµένες ειδικές συνθήκες και κανονισµούς (όπως GBTool SBTool), είτε εξελίσσουν, απλοποιηµένες κατά κανόνα, διεθνείς εκδόσεις τους που επιδέχονται παρόµοιες τοπικές προσαρµογές (όπως DGNB, BREAM).

33 Oλα τα αναφερόµενα παραπάνω συστήµατα έχουν αναπτύξει παραλλαγές του βασικού µεθοδολογικού τους πυρήνα ώστε να καλύπτουν κτίρια διαφορετικών λειτουργιών, όπως κατοικίες, σχολεία, νοσοκοµεία, κτίρια γραφείων, αεροδρόµια, υφιστάµενα κτίρια, τµήµατα του αστικού περιβάλλοντος κτλ. Μία άλλη οµάδα αποτελούν τα συστήµατα εκείνα, που ενώ διατηρούν τον βασικό αρχικό στόχο τους που είναι η αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, συµπληρώνονται µε την ενσωµάτωση κριτηρίων και αρχών της περιβαλλοντικής αειφορίας (όπως Minergie-ECO και Minergie-P-ECO στην Ελβετία και Code for Sustainable Ηomes στο Ενωµένο Βασίλειο )

34 n Assessment : Αξιολόγηση προσδιορίζει, µε τρόπο συστηµατικό και αντικειµενικό, το αποτέλεσµα ορισµένης δραστηριότητας σε σχέση µε τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των µέσων και µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη τους. n Rating: Βαθµολόγηση αποδίδει βαθµό µε βάση το αποτέλεσµα σύγκρισης µε κάποιο πρότυπο η γενικά αναγνωρισµένο επίπεδο αναφοράς. n Certification: Πιστοποίηση επικυρώνει το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ή της βαθµολογίας από αναγνωρισµένους τρίτους, ανεξάρτητους φορείς n Labeling: Σήµανση προβάλλει το αποτέλεσµα της βαθµολογίας ή της πιστοποίησης, που εκδίδεται από τον φορέα πιστοποίησης

35 δείκτης 1 οικονοµικές επιπτώσεις δείκτης 2 δείκτης αειφορία περιβαλλοντικές επιπτώσεις δείκτης 1 δείκτης 2 δείκτης δείκτης 1 κοινωνικές επιπτώσεις δείκτης 2 δείκτης

36

37

38

39

40

41 περιβαλλοντική διάσταση BREEAM: Μόλυνση Χρήσεις γης- Οικολογία Ενέργεια Απορρίµµατα Υλικά Νερά DGNB: Οικολογική ποιότητα LEED: Ορθολογική χρήση νερού Υλικά και Πόροι Ενέργεια και Ατµόσφαιρα Βιώσιµες τοποθεσίες Ένταξη των βασικών κριτηρίων των τριών συστηµάτων BREEAM, LEED, DGNB στις τρεις περιοχές της αειφορίας BREEAM: Υγιεινή και ευηµερία DGNB : κοινωνική, πολιτισµική και λειτουργική ποιότητα DGNB : οικονοµική ποιότητα οικονοµική διάσταση LEED : ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος κοινωνική διάσταση

42 Και οι τρεις µέθοδοι: Προσφέρουν πιστοποίηση τρίτων και σήµανση Χρησιµοποιούν κριτήρια αλλά µε διαφορετική τάξη το καθένα : BREEAM: 59 κριτήρια σε 9 κατηγορίες / ενότητες LEED: 58 απαιτήσεις σε κριτήρια κατανεµηµένα σε 5 κεφάλαια DGNB: 49 κριτήρια κατανεµηµένα σε 6 κατηγορίες ποιότητας / απόδοσης

43

44

45

46

47

48

49 80 p p p p p p p Pass Silver Very good Gold 90 p Platinum Certified Good Pass Τα βαθµολογικά επίπεδα του LEED

50

51 LEED Platinum

52

53

54 Pass 55% 70% 85% Excellent Outstanding 45% Very good 30% Good Good Pass Η βαθµoλογική κλίµακα του BREEAM

55 Σύστηµα 2 ης γενιάς Βελτιστοποίηση παραµέτρων οικονοµίας και οικολογίας

56

57 80% Outstanding 65% Pass Excellent Gold 50% Silver Very good Bronze Good Pass Τα επίπεδα πιστοποίησης του DGNB

58 Δημήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδομικής & Φυσικής των Κτιρίων

59 Βαθµός ανταπόκρισης

60

61

62

63 οµάδες των βασικών κριτηρίων των τριών συστηµάτων BREEAM, LEED, DGNB Καλύπτεται πλήρως ως θεµατική ενότητα Καλύπτεται πλήρως ως δείκτης Καλύπτεται µόνο µερικά Καλύπτεται µόνο µερικά

64 BREEAM LEED DGNB Διαφοροποίηση στις κατανοµές των ποσοστών των θεµατικών ενοτήτων στα συστήµατα BREEAM, LEED, DGNB

65 19% 32% 2% 10% 22,5% 20% BREEAM LEED DGNB

66 (πηγή: Fachausschuss DGNB, Dr. Mösle 2013)

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός µε βάση την περιβαλλοντική απόδοση ΒΕΕ = Q/L (envir.quality & performance /envir. Loadings ) Environmental Labeling Using Building Environmental Efficiency (BEE)

77 Δημήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδομικής & Φυσικής των Κτιρίων

78

79 Δημήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδομικής & Φυσικής των Κτιρίων

80 AG BC

81 Σας ευχαριστώ. Δημήτρης Κ. Μπίκας

ΑΕΙΦΟΡΙΑ και ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ και ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ και ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οκτώβριος 2014 Κων/νος Πάλλης, MEng, DEA, REV Member of the Board TEGOVA Γεν. Γραμματέας ΣΕΚΕ Ο Σ.EK.E. Ο Σύλλογος Εκτιµητών Ελλάδος ιδρύθηκε από µια µικρή οµάδα εκτιµητών το 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11/06/2015 Ε. Γιαμά Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3. 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3. 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3 1.2 Βασικά Συµπεράσµατα για τη ιεθνή Εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις για την προσέγγιση του ηµήτρη Παπανικολάου στον σχεδιασµό, την κατασκευή και την χρήση δοµηµένου χώρου

Σκέψεις για την προσέγγιση του ηµήτρη Παπανικολάου στον σχεδιασµό, την κατασκευή και την χρήση δοµηµένου χώρου Σκέψεις για την προσέγγιση του ηµήτρη Παπανικολάου στον σχεδιασµό, την κατασκευή και την χρήση δοµηµένου χώρου 1. Εισαγωγή Το έργο του ηµήτρη Παπανικολάου περιλαµβάνει σηµαντικές καινοτοµίες ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα