Mέθοδοι Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mέθοδοι Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής"

Transcript

1 Mέθοδοι Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής Ε. ΜΑΘΑΣ B.Eng., M.Sc. ΤΜΗΜΑ BIOMHXANIAΣ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΞΕ

2 ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στόχος της ΕΕ είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8 % έως την περίοδο , συγκριτικά με τα επίπεδα ρύπων του και ο διπλασιασμός των ΑΠΕ από 6% στο 12% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2010; Το 40 % της τελικής ζήτησης ενέργειας στην ΕΕ (970 Mtoe) καταναλώνεται στον οικιακό & τριτογενή τομέα (στοιχεία 2001; Το 25 % της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ (2.284 TWh) καταναλώνεται στον εμπορικό και δημόσιο τομέα (στοιχεία 2001) Το διαθέσιμο δυναμικό εξοικονόμησης στον τριτογενή τομέα έως το 2010 εκτιμάται σε 22% - αντιστοιχεί στο 20 % του στόχου/δέσμευσης της ΕΕ σύμφωνα με το Kyoto.

3 ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων : Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζουν πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας στα μεγάλα υπάρχοντα κτίρια (> m² ) όταν αυτά ανακαινίζονται ; Κατά την κατασκευή, πώληση ή μίσθωση κτιρίου πρέπει να χορηγείται / απαιτείται Ταυτότητα / Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης; Οδηγία για Φιλοπεριβαλλοντικές - Πράσινες Προμήθειες : Η DG MARKT (Directorate D Συμβάσεις Δημοσίων Προμηθειών) προβάλλει ως αναγκαιότητα, να λαμβάνεται υπόψη ο περιβαλλοντικός παράγων σε κάθε στάδιο διαικπεραίωσης συμβολαίων στις Δημόσιες Προμήθειες Η ΕΕ προτίθεται να εκδόσει έναν Πρακτικό Οδηγό στις αρχές του 2005.

4 H Βασική Σχέση την οποία καλούνται να επιλύσουν οι μέθοδοι / λογισμικό: Όπου: LCC = I + Repl + E + W + OM&R - Res LCC = Συνολικό ΚΚΖ (Παρούσα Αξία) του επιλεγμένου σεναρίου/παραδείγματος Ι = Παρούσα Αξία Επενδυτικού Κόστους Repl = Παρούσα Αξία Απόσβεσης Κεφαλαίου Ε = Παρούσα Αξία Κόστους Ενέργειας W = Παρούσα Αξία Κόστους Ύδρευσης OM&R = Παρούσα Αξία Κόστους Συντήρησης & Επισκευών Res = Παρούσα Αξία Κόστους Διάθεσης (+ πώληση, κόστος κατεδάφισης)

5 Ιδανική διαδικασία λειτουργικότητας για την Λήψη Απόφασης Κτιριακή Σχεδιαστική Λύση Α Κτιριακή Σχεδιαστική Λύση Β Κτιριακή Σχεδιαστική Λύση Γ Εξιδανικευμένο εργαλείο ανάλυσης LCCA Recording Καταγραφή of δεδομένων data Recording and & of αποφάσεων decisions data and decisions Επιλογή λύσης βασισμένη στα αποτελέσματα της μεθοδολογίας LCC Construction Φάσεις Κατασκευής and operational & Λειτουργίας phases

6 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Επίπεδο 2 Σύστημα Επίπεδο 1 Στρατηγική Σκοπιμότητα Για όλα τα επίπεδα Επίπεδο 3 Λεπτομερές Σύνθεση Δομικ ά Σχεδίαση Τελειώματα, μικροεξαρτήματα, κλπ Μπετόν, in-situ ή pre-cast, τύπος, κλπ Ενέργεια, κλιματισμός, ύδρευση, Επικοινωνίες κλπ Επικαλύψεις,στέγη, κουφώματα κλπ Χάλυβας, Μπετόν, κλπ Κέλυφος Κατασκευή Χρωματισμοί, δάπεδα, εξαρτήματα θυρών,κλπ Αντλίες, Λέβητας, καλωδιώσεις, σωληνώσεις, φωτιστικά κλπ Λειτουργία Κόστος Λειτουργία Επίπεδο άνεσης Διάθεση Συντήρηση Περιβάλλον Φινίρισμα Διάθεση

7 EuroLifeForm Μεθοδολογία / Λογισμικό που αναπτύσεται στα πλαίσια του EU5RTD/GROWTH Προσέγγιση για την πρόβλεψη LC κόστους και απόδοσης στις κτιριακές υποδομές Συμμετέχουν 13 Εταίροι από 7 χώρες Πολλά υποσχόμενο, καθώς : διαθέτει χαρακτηριστικά expert-system εφαρμόζει τη θεωρία της Ανάλυσης Ρίσκου ενσωματώνει δυνατότητα αξιολόγησης περιβαλλοντικών & κοινωνικών επιπτώσεων διαθέτει δυναμική βάση δεδομένων για υλικά επικουρείται από μοντέλα για την ποσοτικοποίηση της αξιοπιστίας συστημάτων

8 LCProfit ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΞΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ή ΑΓΟΡΑΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ KΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ HVAC Factors Alternativ ELECTRI CAL HVAC Construct ion Maintena nce Operatio n Manage ment Calculati ons Assumpti ons Front page

9 Note: Enter all costs with a value as per baseline NOK date ASSUMPTIONS Sample building Information tenant Information building Building name Sample Building Tenant Sample department Location Oslo Use of premises Offices Building type Office/admin. bldg. Number of employees 270 Gross area building m2 Main building material Concrete Time and interest Functional lifetime 60 years Baseline NOK date 15.jul.98 Residual value 0 % Occupancy date (CV date) 15.okt.00 Calculation interest rate 6,3 % Assessed valuation/purchase Value building NOK 0,0 mn Property tax Start of interest charges 15.okt.97 Tax rate 37 % Assump Value site NOK 8,5 mn Premium rate 0,70 % tions Annual ground rent NOK 0 Water and sewer charges Page 2 Start of interest charges 15.okt.97 Average water consumption 0,6 m3/m2/year Construction project Water charges: NOK 7,00/m3 Project number Sewer charges: NOK 9,00/m3 Project class Budget Construction time New construction NOK 120,0 mn ΦΟΡΜΑ 18 mo(s). Subsc. chg./meter rental Value-added tax NOK % payment 0,65 Waste disposal Waste prod./empl./year: ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ number Waste dumpster/unit: Main burden of 2,6 m3 Oper. staff/operation 20 m3 0,0 Hire cost dumpster/unit: ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,0 Collection cost 0,0 Waste disposal Senior engineer NOK 5.000/yr. Works technician per pick-up: NOK 800 Head of works landfill: NOK 100/m3 chg. operative 0,0 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 0,0 Administration 10 % Administration cost: Techical works Works operator Landlord s share NOK 30/m2 Misc. exp. consumables NOK 15/m2 Energy amount price Elec. Energy kwh/m2 NOK0,400/kWh Management Table interval 99 Max. capacity 150 kw NOK 325/kW Incr. for dsgn, VAT, misc. 5 year(s) 25 % Elec. charges NOK0,056/kWh Replacement incr. 15 % Fixed charges NOK 3.000/yr. Rate periodic maintenance 50 % Heat energy kwh/m2 NOK0,400/kWh 121 Heating source District heating Cleaning services Offices Cleaning area m2 Floor surface Linoleum Capacity 350 m2/hr. Corridors 600 m2 Linoleum 450 m2/hr. Cafeteria 300 m2 Linoleum 300 m2/hr. Toilets 100 m2 Tile 120 m2/hr. Entry/customer service* 100 m2 Tile 500 m2/hr. Work hours per day 7,50 Incr. throrough clean./window wsh 10 % Work days per year 260 days Calculation performed Firm Date Nils Arne Gundersen Statsbygg ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Excel format STATSBYGG LCProfit ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

10 LCA In Sustainable Architecture - Lisa Κύρια Οθόνη Εργασίας Δεξιά είναι τα Στάδια Υλοποίησης & αριστερά οι εξειδικευμένες λύσεις με πίνακα επιλογών Οθόνη Επιλογών Ανάλυση ελαχιστοποίησης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κατοικίες με χρήση LCA Επισκόπηση των εξισώσεων που χρησιμοποιεί το εργαλείο για υπολογισμό καταναλώσεων - επιπτώσεων ανά υλικό Οθόνη Βάσης Δεδομένων Υλικών Επισκόπηση όλων των υλικών με τις Τιμές εκλυόμενων ρύπων κατά την παραγωγή αλλά και κατά την χρήση Ανάλυση ελαχιστοποίησης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις υποδομές της Ολυμπιάδας του Σίδνεϋ με χρήση LCA Οθόνη Αποτελεσμάτων Ιστογράμματα επιπτώσεων μεταξύ προτεινόμενων λύσεων. Δυνατότητα παρουσίασης με άλους γραφικούς τρόπους

11 econ212 Έκδοση του Υπουργείου Μεταφορών τών Η.Π.Α. Έως 6 συνεπεξεργαζόμενα σενάρια Προσαρμοσμένο για μεγάλα έργα οδοποιίας Βασισμένο στο excel Εμπεριέχει εκτενείς βάσεις δεδομένων με στατιστικά στοιχεία αναφορικά με δείκτες ατυχημάτων, (εργατικών τροχαίων) μποτιλιαρίσματα, ( σχεδιαστικοί παράγοντες αποφυγής) συντελεστές χρήσεων, (τεχνικές υλικά περιβαλλοντικά) κλπ. Ελεύθερη πρόσβαση

12 LCCA Refurb (SAVE) Μεθοδολογία Χρήση/αξιολόγηση υπαρχόντων/διαθέσιμων εργαλείων LCC Συμμετέχουν 16 Εταίροι από 8 χώρες (Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Νορβηγία, Σλοβακία) Διαχωρισμός υπαρχόντων τεχνικών/εργαλείων συγκριτικά με την καταλληλότητά τους για εφαρμογή στην ανακαίνιση κτιρίων, Σύνθεση μίας διεργασίας λήψης αποφάσεων, η οποία θα μεριμνά ώστε η ΕΚΚΖ να λαμβάνεται υπόψιν κατά τις διαφορετικές φάσεις σχεδίασης κυρίως στο δημόσιο κτιριακό τομέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Δημοσίων Προσφορών Δοκιμή των εργαλείων και της υπό ανάπτυξης διεργασίας λήψης αποφάσεων σε κτίρια που θα έχουν τον ρόλο επιδεικτικών εφαρμογών Αποτίμηση των επιδεικτικών εφαρμογών, κυρίως από την σκοπιά της επαναληψιμότητας Εισαγωγή δεδομένων για περαιτέρω ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου εργασίας σχετικά με την προετοιμασία της Κοινοτικής Οδηγίας για τις Δημόσιες Προσφορές ΚΑΠΕ Βασικός εταίρος για την ανάπτυξη μεθοδολογίας ΕΕΤΑΑ Εταίρος για την διάδοση των αποτελεσμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Εταίρος / Xορηγός του κτιρίου για επιδεικτική εφαρμογή

13 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ RAE : Λογισμικό, κυρίως για την ανάλυση ενοικιοστασίων, έμμεση ανάλυση LCC, μόνο στα Φινλανδικά. SAKU:Λογισμικό, excel, απλό και εύχρηστο, επιλύει το LCC για δύο μόνο εναλλακτικά σενάρια, μόνο στα Φινλανδικά. BREEAM: Μεθοδολογία, Βρετανικής προέλευσης, αναλύει και ποιοτικά στοιχεία υγιεινής αποδοτικότητας χώρου εργασίας (για Βιομηχανικά Κτίρια) LEED: Λογισμικό, Αμερικανικής προέλευσης, αναλύει περιβαλλοντικούς παράγοντες αλλά και κοινωνικούς. Λειτουργεί σε τρία επίπεδα Σχεδίαση, Κατασκευή, Ολοκλήρωση.(για Βιομηχανικά Κτίρια)

14 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Τα περισσότερα εργαλεία της αγοράς αποτελούν χρήσιμα βοηθήματα καθώς επιτρέπουν: Την κατανόηση των επιλογών σε δεδομένα εισαγωγής Την εξοικείωση με μεθοδολογίες καθώς αρκετά διαθέτουν παραδείγματα κτιρίων & Οδηγούς Χρήσης Συλλογή στοιχείων από ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων ποιοτικών/περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών υλικών & συστημάτων Η Αποτελεσματικότητα των εργαλίων ποικίλει ανάλογα με το λόγο για τον οποίο σχεδιάστηκαν καθώς και την πληρότητα των βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούν Αποτελούν σημαντικό βοήθημα για την αξιολόγηση λύσεων καθώς επιτρέπουν μία απλοϊκή ή σύνθετη ανάλυση LCC Οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες Κοινοτικές Οδηγίες αποτελούν έναυσμα για ποιοτικότερα εργαλεία, συνεπώς και βελτιωμένα κτίρια / περιβάλλον Σημαντικότατο ρόλο στο τελικό προϊόν έχει η ποιότητα κατασκευής καθώς οι κακοτεχνίες αποτελούν το αντίδοτο της άρτιας σχεδίασης Η επιλογή πιστοποιημένων τεχνικών εταιρειών συμβάλλει στην αποφυγή κακοτεχνιών

15 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Life Cycle Costing Analysis - Methods & Tools

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΙΑ και ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ και ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ και ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οκτώβριος 2014 Κων/νος Πάλλης, MEng, DEA, REV Member of the Board TEGOVA Γεν. Γραμματέας ΣΕΚΕ Ο Σ.EK.E. Ο Σύλλογος Εκτιµητών Ελλάδος ιδρύθηκε από µια µικρή οµάδα εκτιµητών το 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΞΙΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2.ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11/06/2015 Ε. Γιαμά Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ LVS 3 Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Παραδοτέο προγράμματος το οποίο πραγματοποιήθηκε με οικονομική επιχορήγηση από το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εξελίξεις στο Θεσμικό Πλαίσιο και τον Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό Κων/νος Α. Μπαλαράς, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης

Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης (Κοινοποίηση προς την Επιτροπή της Ε.Ε. της μεθοδολογίας για τους σκοπούς της Παραγράφου 9 του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση) ΚΥΠΡΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Documentation of the national conference

Documentation of the national conference Documentation of the national conference in Greece D19 from the RES-H Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πράσινα - Έξυπνα κτίρια, εφαρμογή της ενεργειακής πληροφορικής τεχνολογίας στην κτιριοκαινοτομία για την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. * Συνεταίρος & Αναπληρωτής Διαχειριστής στην Δικηγορική Εταιρεία «Μπαχάς, Γραμματίδης &

Εισαγωγή. * Συνεταίρος & Αναπληρωτής Διαχειριστής στην Δικηγορική Εταιρεία «Μπαχάς, Γραμματίδης & Εισαγωγή Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (EPC/Energy Performance Contracting) & Χρηματοδότηση Από Τρίτους (TPF/Third Party Financing) Nάσος Φελώνης * Δικηγόρος LL.M., M.C.J. & LL.B. Ιστορικά, η αγορά υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου

Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου Ιούνιος 2014 Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη Το έργο με την ονομασία ZEMedS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Δ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα