ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β3 Δ/νση Οικ.Σχέσεων με Χώρες Β.Αφρικής, Μ.Ανατολής και Κόλπου Φεβρουάριος 10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Τα Εμιράτα είναι μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), που από τον Ιανουάριο 2003 εφαρμόζει τελωνειακή ένωση, με καθιέρωση κοινού εξωτερικού δασμολογίου, με δασμολογικές επιβαρύνσεις 5% στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων. Εξαιρέσεις αποτελούν οι δασμοί 50% στα αλκοολούχα ποτά, 100% στον καπνό, καθώς και απαλλαγή από δασμούς για 53 αγροτικά προϊόντα, καθώς και φαρμακευτικά. Θεωρητικά, προϊόν το οποίο έχει εισαχθεί σε μία χώρα μέλος του ΣΣΚ δεν επιβαρύνεται εκ νέου με δασμούς όταν επανεξαχθεί σε άλλη χώρα μέλος. Επίσης, προϊόντα που παράγονται σε χώρα μέλος του ΣΣΚ και τουλάχιστον το 40% της συνολικής τους αξίας προστέθηκε στην εν λόγω χώρα μέλος, δεν επιβαρύνονται με δασμούς κατά την είσοδό τους σε άλλη χώρα ΣΣΚ. Στις ελεύθερες ζώνες, προϊόντα που εισάγονται προσωρινά για μεταποίηση ή αποθήκευση με σκοπό να επανεξαχθούν, δεν επιβαρύνονται με δασμούς. Οι εισαγωγές προϊόντων κρεάτων και πουλερικών πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά Ισλαμικής σφαγής (Halal), ενώ οι εισαγωγές οινοπνευματωδών, προϊόντων χοιρινού και καπνού απαιτούν ειδικές άδειες. Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και εισαγωγών- προϋποθέτει ειδική άδεια, η οποία δίνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις, το 51% του κεφαλαίου των οποίων ανήκει σε Εμιρατινό υπήκοο. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για προϊόντα που εισάγονται σε ελεύθερες ζώνες, ενώ ορισμένα προϊόντα απαλλάσσονται από την εισαγωγική άδεια. Περαιτέρω, από τον Ιούλιο 1998, τα Εμιράτα απαιτούν όπως όλα τα συνοδευτικά έγγραφα εισαγόμενων προϊόντων επικυρώνονται από τις εμιρατινές Πρεσβείες στις χώρες προέλευσης. 2. ΠΡΟΤΥΠΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ Τα μέλη του ΣΣΚ εργάζονται προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενοποιημένου συστήματος προτύπων και ελέγχων πιστοποιητικών. Σήμερα, τα μέλη του ΣΣΚ εφαρμόζουν εναλλακτικά εθνικά τους πρότυπα για ορισμένα προϊόντα, και πρότυπα του Συμβουλίου για άλλα, δημιουργώντας έτσι αρκετά συχνά σύγχυση στους αλλοδαπούς εξαγωγείς. Τα Εμιράτα εξάλλου, δεν κοινοποιούν σε συστηματική βάση στις αρμόδιες Επιτροπές ΠΟΕ φυτοϋγειονομικά μέτρα ή τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο που κατά καιρούς εφαρμόζουν. Κατά το παρελθόν έτος, η Επιτροπή Προτύπων του ΣΣΚ ενέκρινε δύο νέα πρότυπα, σχετικά με τη σήμανση και την περίοδο ζωής των τροφίμων, τα οποία και υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη στη διάρκεια του Όσον αφορά την περίοδο ζωής, με την εισαγωγή του νέου προτύπου καταργείται η παλαιότερη προϋπόθεση ότι ένα προϊόν, κατά την εισαγωγή του θα πρέπει να έχει διανύσει λιγότερο από το ήμισυ του χρόνου ζωής του. Ωστόσο, θα διατηρηθούν οι αυστηρότατες περισσότερο των διεθνώς ισχυουσών όπως περιγράφονται βασικά στον Codex Alimentariusπροδιαγραφές σχετικά με τη διάρκεια ζωής τροφίμων και άλλων καταναλώσιμων προϊόντων, οι οποίες δημιουργούν συχνά σημαντικά προβλήματα στους αλλοδαπούς εξαγωγείς. Σημειώνουμε ότι μεταξύ των προϊόντων που πλήττονται από τις αυστηρές προδιαγραφές ΣΣΚ για τη διάρκεια ζωής των τροφίμων, περιλαμβάνονται και οι ελληνικές ελιές και το ελαιόλαδο. Όπως έχει προαναφερθεί, τα κράτη μέλη του ΣΣΚ εργάζονται από κοινού για εναρμόνιση των συστημάτων τους προτύπων, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση μελών του ΠΟΕ, με το σκεπτικό ότι εάν υιοθετηθούν τα αυστηρά πρότυπα σε επίπεδο ΣΣΚ, θα αποτελούν de facto τεχνικά εμπόδια στην εισαγωγή τροφίμων στις 6 χώρες ΣΣΚ. Τον Οκτώβριο 2002, ιδρύθηκε η 1

2 Αρχή Προτύπων και Μέτρων (ESMA), η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και Βιομηχανίας, και η οποία είναι συναρμόδια με την Γενική Γραμματεία Δήμων (GSM) στην εκπόνηση και τον έλεγχο εφαρμογής προτύπων. Μέχρι τις αρχές του 2006, η ESMA είχε θεσπίσει πρότυπα, το 95% των οποίων είναι πρότυπα του ΣΣΚ και 5% εμιρατινά. Σημειωτέον ότι εν απουσία εθνικών προτύπων ή προτύπων ΣΣΚ, μπορούν να ακολουθηθούν άλλα διεθνή πρότυπα. Το Φεβρουάριο 2008, η ESMA ανακοίνωσε ότι από το έχουν εγκριθεί πρότυπα για προϊόντα που διακινούνται στα ΗΑΕ, και καλύπτουν τις κατηγορίες των τροφίμων, των χημικών και πετρελαϊκών προϊόντων, των κλωστοϋφαντουργικών, των ηλεκτρικών προϊόντων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, και των δομικών υλικών. Το Μάιο 2008, η ESMA ανακοίνωσε ότι 700 συνολικά πρότυπα είχαν τεθεί σε ισχύ στα ΗΑΕ, βασισμένα κυρίως στις διατάξεις του Codex Alimetarius. Το 2004, η ESMA καθιέρωσε ειδικό πρόγραμμα αξιολόγησης / ελέγχου συμβατότητας προτύπων (Emirates Conformity Assessment Scheme-ECAS), το οποίο καλύπτει τις εξής κατηγορίες προϊόντων: παιχνίδια, απορρυπαντικά, χρώματα-βαφές, λιπαντικά, έλαια, μπαταρίες αυτοκινήτων, τρόφιμα, χημικά και άλλα προϊόντα πετρελαίου, κλωστοϋφαντουργικά, ηλεκτρικά και μηχανικά προϊόντα, κατασκευές. Αν και το πρόγραμμα θεωρητικά καλύπτει μόνον τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα ως προς τη συμμόρφωσή τους με εθνικά ή διεθνή πρότυπα (ΣΣΚ ή άλλα), υπάρχουν αρκετές ασάφειες και έλλειψη διαφάνειας στη λειτουργία στου συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣΣΚ εργάζεται και προς την κατεύθυνση καθιέρωσης κοινού συστήματος αξιολόγησης συμβατότητας (με προθεσμία πλήρους θέσεως σε εφαρμογή το 2010). Όσον αφορά τη σήμανση τυποποιημένων τροφίμων στην αραβική, αυτή καθίσταται εφ εξής (από τις 25/4/2008 για τα Εμιράτα) απολύτως επιτακτική, υποχρεώνοντας τις Αρχές εκείνες που δεν την εφάρμοζαν αυστηρά μέχρι τώρα (λ.χ. Εμιράτο Dubai, αλλά και άλλα Εμιράτα), να συμμορφωθούν. Γενικά, η σήμανση για μικρά φορτία ή φορτία με μεγάλο εύρος διαφορετικών προϊόντων θα μπορεί να γίνεται με πρόσθετα αυτοκόλλητα, ενώ για μεγάλα φορτία, η σήμανση των προϊόντων στην αραβική θα πρέπει να γίνεται προκαταβολικά. Σημειωτέον ότι δεν απαιτείται σήμανση συστατικών βιοτεχνολογίας, παρά μόνο σε περιπτώσεις περιεκτικότητας σε αλλεργιογόνους ουσίες. Επίσης, οι ξένοι εξαγωγείς ή εγχώριοι λιανέμποροι, θα πρέπει να συνεχίσουν την επί μακρόν εφαρμοζόμενη πρακτική αναφοράς στην βασική ετικέτα (και όχι σε πρόσθετα αυτοκόλλητα) των ημερομηνιών παραγωγής και λήξης των τροφίμων. 3. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Τα Εμιράτα δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του ΠΟΕ για τις κρατικές προμήθειες. Γενικά, υπάρχει απαίτηση πρότερης εγγραφής μίας επιχείρησης σε ειδικό μητρώο της κυβέρνησης (Εμιράτου ή Ομοσπονδιακής), προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει σε δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς οι διαγωνισμοί δεν είναι πάντοτε ανοικτοί, ενώ ταυτόχρονα η επιχείρηση πρέπει να ανήκει κατά 51% τουλάχιστον σε Εμιρατινό υπήκοο και να κατατίθεται εγγυητική επιστολή τραπέζης, ύψους 5% της αξίας της προσφοράς. Η ως άνω τελευταία προϋπόθεση δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μεγάλα έργα υποδομών ή αμυντικές προμήθειες, τομείς όπου δεν υπάρχει εγχώρια τεχνογνωσία. Σημειωτέον ότι η ζήτηση που εκδηλώνεται από πλευράς δημοσίου, ειδικά στις δύο εν λόγω είναι μεγάλη, και παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για ξένους ενδιαφερόμενους. Γενικά, καταλληλότερος τρόπος ώστε μία ξένη επιχείρηση να μετάσχει επιτυχώς σε Εμιρατινούς δημόσιους διαγωνισμούς, είναι να αποκτήσει εντόπια εγκατάσταση. Η εμιρατινή νομοθεσία ανταποδοτικών οφελών προβλέπει ότι ξένοι προμηθευτές αμυντικών ειδών με αξίες συμβάσεων άνω των 10 εκατ. δολ., πρέπει να συστήνουν μικτή εταιρεία στη χώρα, η οποία μάλιστα πρέπει να αποδώσει κέρδη ύψους 60% της συμβατικής αξίας, εντός συγκεκριμένης περιόδου (συνήθως 7 ετών). 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Πρόκειται για τομέα στον οποίο έχει δοθεί προτεραιότητα τα τελευταία έτη, με εισαγωγή νέας, βελτιωμένης νομοθεσίας το 2002, η οποία γενικά θεωρείται ότι παρέχει αποτελεσματική προστασία όσον αφορά Δ.Π.Ι., δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας / πατεντών και εμπορικά 2

3 σήματα. Τα Εμιράτα είναι μέλος του Π.Ο.Ε. και του WIPO και έχουν υπογράψει τη Σύμβαση Παρισίων για Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Το ποσοστό πειρατείας λογισμικού ανέρχεται σε 34%, και είναι το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών της Μ. Ανατολής. Πρόσθετη ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας στα τέλη του 2003, προστατεύει ιδιαίτερα και επιπρόσθετα τα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου προστασίας Δ.Π.Ι. υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομίας. Σημειώνουμε ότι πρόσφατα υιοθετήθηκε σε επίπεδο ΣΣΚ κοινή νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων η οποία πρόκειται σε δεύτερη φάση να υιοθετηθεί και από τα 6 κράτη μέλη, ενώ αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπεται να ισχύσουν και για τις νομοθεσίες Δ.Π.Ι. και πατεντών. Σημειωτέον ότι όπως μας έχει αναφέρει το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι, γίνεται αρκετά εκτεταμένα καταχρηστική χρησιμοποίηση ονομασιών ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων ελληνικής προέλευσης (φέτας, ελιών Καλαμάτας), κυρίως ως αποτέλεσμα του ελλιπούς θεσμικού πλαισίου. Η Πρεσβεία Α. Ντάμπι έχει προβεί το 2008 σε έγγραφες παρεμβάσεις προς την Ομοσπονδία Ε.Β.Ε., καθώς και τη Γ.Γ. Δήμων των Η.Α.Ε. αναφορικά με τη χρήση της ονομασίας «Φέτα» από Δυτικούς και Άραβες παραγωγούς. 5. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το 1989, τα Εμιράτα είχαν απαγορεύσει το άνοιγμα νέων θυγατρικών ξένων ασφαλιστικών εταιρειών λόγω κορεσμού της αγοράς, ενώ στα μέσα του 2005 η αγορά ξανάνοιξε, μόνον όμως για υποκαταστήματα ξένων ασφαλιστικών, και όχι θυγατρικές. Νεότερη νομοθεσία του 2006 προβλέπει ότι οι υφιστάμενες ή μελλοντικές- ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στη χώρα, θα πρέπει να είναι Α.Ε. εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το 75% του μετοχικού τους κεφαλαίου πρέπει να ανήκει σε Εμιρατινούς υπηκόους. Στον τραπεζικό τομέα, λειτουργούν σήμερα 21 εμιρατινές και 25 ξένες τράπεζες. Οι ξένες τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες λοιπών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λειτουργούν με μορφή υποκαταστημάτων ή γραφείων αντιπροσωπείας, γεγονός που επιτρέπει μεν την εξ ολοκλήρου αλλοδαπή ιδιοκτησία, ωστόσο περιορίζει την φύση των δραστηριοτήτων σε υπεράκτια. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, μετά την πετρελαϊκή κρίση, η Κεντρική Τράπεζα απαγόρευσε την εγκατάσταση νέων ξένων τραπεζών. Ωστόσο, το Σεπτέμβριο 2003 η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα επέτρεπε τη λειτουργία νέων ξένων τραπεζών, επί τη βάση αμοιβαιότητας. Το 2008, έπειτα από πολλά χρόνια, η Κεντρική Τράπεζα επέτρεψε σε ορισμένες από τις ήδη λειτουργούσες ξένες τράπεζες να επεκτείνουν τον αριθμό υποκαταστημάτων τους. Οι λειτουργούσες στη χώρα ξένες επιχειρήσεις στον τραπεζικό, τον ασφαλιστικό και το χρηματοπιστωτικό τομέα, απαιτείται να είναι μετοχικές, με ελάχιστη κεφαλαιοποίηση 2,725 εκατ. δολ. Ο κοινότερος τρόπος για να προωθήσει ένας ξένος εξαγωγέας τα προϊόντα του στα Εμιράτα είναι δια του διορισμού τοπικού αντιπροσώπου, αρκετά συχνά χρησιμοποιούνται ωστόσο η εγκατάσταση μικτών επιχειρήσεων και ανάθεσης μέσω αδειοδότησης (licensing) ή συμφωνίας franchising με εμιρατινή επιχείρηση. Οι τροποποιήσεις του Εμπορικού Κώδικα το 2006, επέφεραν αρκετές αλλαγές στο σύστημα εμπορικής αντιπροσώπευσης. Μεταξύ άλλων, περιόρισαν τη διάρκεια των σχετικών συμβάσεων σε συγκεκριμένο χρόνο, εισήγαν της έννοια της αμοιβαίας συναίνεσης για ανανέωση συμβάσεων αντιπροσώπευσης, επέτρεψαν σε αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, κατήργησαν την Επιτροπή επίλυσης διαφορών που λειτουργούσε στα πλαίσια του Υπουργείου Οικονομίας, ενώ επέτρεψαν την εισαγωγή «ελεύθερων» προϊόντων χωρίς την έγκριση του εγχώριου αντιπροσώπου. Τέτοια προϊόντα είναι κυρίως βασικά είδη διατροφής, όπως γάλα, κατεψυγμένα λαχανικά, βρεφικό γάλα, κοτόπουλα, μαγειρικό λάδι, χυλοπίτες, ρύζι, αλεύρι, ιχθυηρά, τσάι, καφές, τυριά, ζυμαρικά, καθώς και πάνες. Για άλλα προϊόντα, καθώς και μη βασικά τρόφιμα, ισχύουν ακόμη τα περί συμφωνιών εμπορικής αντιπροσώπευσης που ίσχυαν πριν το Ο τερματισμός συμφωνιών εμπορικής αντιπροσώπευσης θεωρείται γενικά προβληματικός και εξαιρετικά δαπανηρός, καθώς η εμιρατινή νομοθεσία ευνοεί τις εγχώριες επιχειρήσεις, και γι αυτόν το λόγο καλό είναι να γίνεται διεξοδικός προκαταρκτικός έλεγχος του μελλοντικού συνεργάτη, προτού καταρτισθεί και υπογραφεί η σχετική σύμβαση. 3

4 Προσοχή απαιτείται κατά την κατάρτιση σύμβασης εμπορικής αντιπροσώπευσης, στον καθορισμό γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητας του αντιπροσώπου, καθώς η εμιρατινή νομοθεσία δίνει αποκλειστικότητα στον αντιπρόσωπο, εντός της καθορισμένης περιοχής ευθύνης του. Οι αντιπρόσωποι αδειοδοτούνται ώστε να ασκούν εμπορική δραστηριότητα χωριστά σε κάθε Εμιράτο. Δεν υπάρχει συνολική αδειοδότηση για ολόκληρη την ομοσπονδιακή επικράτεια. Ορισμένες μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες τροφίμων λειτουργούν ως άμεσοι εισαγωγείς και μεταπωλητές / διανομείς προϊόντων. Οι αλλοδαποί εξαγωγείς πολύ συχνά χρησιμοποιούν τις ελεύθερες ζώνες, κυρίως του Εμιράτου του Dubai, ως χώρους αποθήκευσης και διαμετακομιδής των προϊόντων τους, προκειμένου στη συνέχεια να μεταπωληθούν σε άλλες γειτονικές χώρες της περιοχής. Στον κλάδο τηλεπικοινωνιών, υφίσταται δυοπώλιο, το οποίο θα εξακολουθήσει έως το Οι δύο εταιρείες είναι η πρώην κρατική / μονοπωλιακή Etisalat και η Du. Η εμιρατινή Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών έχει απαγορεύσει τη χρήση υπηρεσιών «ομιλίας μέσω Ίντερνετ», με το σκεπτικό ότι καταργεί το μονοπώλιο της Etisalat στην σταθερή τηλεφωνία ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Πλην επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε ελεύθερες ζώνες, υφίσταται διακριτική μεταχείριση υπέρ Εμιρατινών επενδυτών, αφού η πλειοψηφία (τουλάχιστον 51%) του κεφαλαίου εγχώριων επιχειρήσεων πρέπει να ανήκει σε Εμιρατινούς, ενώ εταιρείες που εμπλέκονται σε εισαγωγή / διανομή προϊόντων πρέπει είτε να είναι 100% εμιρατινής ιδιοκτησίας γραφεία αντιπροσώπευσης / διανομής, ή κατά 51% εμιρατινής ιδιοκτησίας εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Κρατικές επιδοτήσεις σε μεταποιητικές επιχειρήσεις δίνονται μόνον σε εκείνες των οποίων τουλάχιστον το 51% του κεφαλαίου είναι εμιρατινής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, η αλλοδαπή επιχείρηση που σκέπτεται να εγκατασταθεί και λειτουργήσει στα Εμιράτα (εκτός ελευθέρων ζωνών), θα πρέπει να εντοπίσει εγχώριο συνεργάτη. Επίσης, βάσει της εταιρικής νομοθεσίας, σε αρκετούς κλάδους απαγορεύεται η ξένη ιδιοκτησία, η εμιρατινή κυβέρνηση σκέπτεται όμως να την επιτρέψει, ιδιαίτερα σε εκείνους τους κλάδους όπου υπάρχει ανάγκη ξένης τεχνογνωσίας, ή οι εγχώριες επενδύσεις δεν επαρκούν (μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση, την υγεία, τις επαγγελματικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες πληροφορικής). Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας γης πολίτες χωρών εκτός ΣΣΚ, εν τούτοις, τα Εμιράτα του Dubai και του Ras Al Khaimah προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα και σε πολίτες τρίτων χωρών, εντός συγκεκριμένων περιοχών. Στο Εμιράτο του Abu Dhabi, επιτρέπεται η ιδιοκτησία γης εντός συγκεκριμένων περιοχών από Εμιρατινούς και υπηκόους ΣΣΚ, ενώ πολίτες τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας κτιρίων και όχι γης, σε επενδυτικές ζώνες. Για τους ξένους επενδυτές είναι διαθέσιμοι 79 από τους 128 εμπορεύσιμους τίτλους των δύο χρηματιστηρίων των Εμιράτων (Abu Dhabi και Dubai). Αρκετοί ξένοι επενδυτές αναφέρουν ως προβληματική τη λειτουργία του συστήματος επίλυσης επενδυτικών διαφορών στα Εμιράτα. Ωστόσο, τα Εμιράτα, από το Νοέμβριο 2006 εφαρμόζουν τη Διεθνή Σύμβαση ΟΗΕ για την Αναγνώριση και Εφαρμογή Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων. Επίσης, στα Εμιράτα του Abu Dhabi και του Dubai λειτουργούν κέντρα «Εμπορικής Διαιτησίας και Συμβιβασμού», που συστάθηκαν από πρωτοβουλίες των τοπικών Επιμελητηρίων. Τα Εμιράτα είναι μέλος του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών. Στα Εμιράτα δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, ούτε φόρος κερδών στις εταιρείες. Ωστόσο, τα Εμιράτα έχουν εκδώσει χωριστά αποφάσεις που αφορούν εταιρικούς φόρους εισοδήματος για ξένες τράπεζες και πετρελαϊκές εταιρείες, σε επίπεδα που έχουν ρυθμιστεί διακρατικά. Επίσης, δεν υφίσταται φόρος προστιθέμενης αξίας. Η εμιρατινή κυβέρνηση αναθεωρεί τους Νόμους για τις Εμπορικές Εταιρίες και τις Εμπορικές Αντιπροσωπείες και επανεισάγει το Νόμο περί Πτωχεύσεως, ώστε οι παραπάνω να εναρμονίζονται με τις διεθνείς πρακτικές. Στο Νόμο περί Πτωχεύσεως θα εμπεριέχονται τρόποι προστασίας των επιχειρήσεων από τους πιστωτές τους σε δύσκολες οικονομικές περιόδους, 1 Τον Ιανουάριο 2008, η Etisalat ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να παρέχει υπηρεσίες «ομιλίας μέσω Ίντερνετ», αναμένει ωστόσο την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών. Η Etisalat έχει ανακοινώσει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες ενδεχομένως τεθούν σε λειτουργία εντός του

5 προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν νομικές διώξεις στην προσπάθεια τους να ανακάμψουν. Σύμφωνα με πληροφόρησή μας από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι, πρόσφατα το 2009, η κυβέρνηση των ΗΑΕ τροποποίησε τον ομοσπονδιακό νόμο περί εταιρειών, καταργώντας το ελάχιστο κεφάλαιο ύψους 150 χιλιάδων Ντιρχάμ (και 300 χιλιάδες Ντιρχάμ για το Ντουμπάι) που απαιτείτο για τη σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, επιτρέποντας στους επενδυτές να επιλέξουν μόνοι τους το κεφάλαιο που επιθυμούν ώστε να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στη χώρα. Άνω του 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ΗΑΕ έχουν μορφή περιορισμένης ευθύνης. Παράλληλα, η κυβέρνηση των ΗΑΕ, στο πλαίσιο προσέλκυσης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων προσανατολίζεται στην παραχώρηση 100% του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε ξένους επενδυτές που θα δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ, σε συγκεκριμένους τομείς εκτός ελεύθερων ζωνών, από το 49% που ισχύει σήμερα. Φόρος υπεραξίας κεφαλαίων και Φόροι Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υφίστανται στα Εμιράτα. 5

(DOING BUSINESS IN THE U.A.E.)

(DOING BUSINESS IN THE U.A.E.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΤΗΛ.: +971 4 2272106 ΦΑΞ: +971 4 2272253 PO BOX: 7706, DUBAI EMAIL: tradegr@emirates.net.ae ecocom-dubai@mfa.gr URL: www.agora.mfa.gr/ae53

Διαβάστε περισσότερα

Μπίτολα. Σύντομος Επενδυτικός Οδηγός BITOLA БИТОЛА. Επενδύοντας στa INVESTING IN ИНВЕСТИРАЈЌИ ВО

Μπίτολα. Σύντομος Επενδυτικός Οδηγός BITOLA БИТОЛА. Επενδύοντας στa INVESTING IN ИНВЕСТИРАЈЌИ ВО HELLENIC REPUBLIC A r i s t o t l e University of Thessaloniki Laboratory of Economic A n a l y s i s a n d P o l i c y REGIONAL ENTERPRISE SUPPORT CENTRE - BITOLA Επενδύοντας στa Μπίτολα (Μοναστήρι) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 3. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ...11 Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...11 1. Ξένοι Επενδυτές...11 2. Ορισµός και µορφές επενδύσεων...12 3. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 1. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 7 1.1 Ορισμός Εξαγωγής 7 1.2 Είδη Εξαγωγής 7 1.2.1 Εξαγωγές με συν/κες διατυπώσεις 7 1.2.2 Εξαγωγές χωρίς συν/κες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΜΑΪΟΣ 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΑΣ... 4 Κυριότερες πόλεις:... 5 Υποδομές:...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.2.2011 A7-0030/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον 2 3 Επενδύσεις στην Ελλάδα Πρώτη Έκδοση ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005 4 Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του φαρμάκου

Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του φαρμάκου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ YΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ιπλωματική εργασία για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην κατεύθυνση του Φαρμακευτικού Marketing Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) Αναθέτουσα αρχή : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους

Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους Οδηγός επιχειρείν στο Αζερμπαϊτζάν Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους ΓΕΝΙΚΑ Το Αζερμπαϊτζάν συγκαταλέγεται στις τρεις χώρες του Νοτίου Καυκάσου (μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα