ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ,00 6 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ p.m ,00 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ p.m. p.m ,00 Σύνολο ,00 ΤΊΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ,00 4 Σύνολο ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση / Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη ,00 87,96 % Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία , 4 0 Σύνολο ,00 79,32 % Άρθρο Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση ,00

2 Άρθρο Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση , ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση / Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος ,00 97,15 % Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό Εισφορές των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα 4 1 Σύνολο ,00 97,15 % Άρθρο Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση ,00 Άρθρο Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 Άρθρο Εισφορές των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 ΤΊΤΛΟΣ 6 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ p.m ,00 6 Σύνολο p.m ,00

3 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6 6 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 6 6 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Άλλες εισφορές και επιστροφές Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση / Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m ,00 Άρθρο Μερικό σύνολο p.m , Σύνολο p.m ,00 Άρθρο Άλλες εισφορές και επιστροφές Θέση Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό Έσοδα με ειδικό προορισμό Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 p.m ,00 ΤΊΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ p.m. p.m ,00 9 Σύνολο p.m. p.m ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση / Διάφορα έσοδα p.m. p.m , Σύνολο p.m. p.m ,00 Άρθρο Διάφορα έσοδα Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 p.m. p.m ,00

4 ΈΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ Ονομασία 1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ,00 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,00 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ,00 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σύνολο ,00 ΤΊΤΛΟΣ 1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Ονομασία ΔΠ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ , ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ , ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ,00 1 Σύνολο ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία ΔΠ 2012/ Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς ,00 98,82 % Μεταβατικές αποζημιώσεις p.m. 0, Συντάξεις ,00 98,00 % Έξοδα αποστολών ,00 105,24 % Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής , Επιδόματα και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία Σύνολο ,00 76,56 % Άρθρο Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς ,00

5 Άρθρο Μεταβατικές αποζημιώσεις p.m. 0, Άρθρο Συντάξεις ,00 Άρθρο Έξοδα αποστολών ,00 Άρθρο Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής , Άρθρο Επιδόματα και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Ονομασία ΔΠ 2012/ Αποδοχές και επιδόματα ,00 92,19 % Πληρωμή υπερωριών ,00 79,73 % Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη καθηκόντων ,00 384,00 % Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 93,30 % Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης υπαλλήλου από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό 5.2

6 Άρθρο Μερικό σύνολο 1 2 Σύνολο ,00 93,30 % Άρθρο Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Θέση Αποδοχές και επιδόματα ,00 Θέση Πληρωμή υπερωριών ,00 Θέση Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη καθηκόντων ,00 Άρθρο Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Θέση Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης υπαλλήλου από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας Θέση Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό

7 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Ονομασία ΔΠ 2012/ Λοιπό προσωπικό ,00 68,68 % Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,00 60,40 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 66,19 % 1 4 Σύνολο ,00 66,19 % Άρθρο Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Θέση Λοιπό προσωπικό ,00 Θέση Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Δαπάνες σχετικές με τη διαχείριση προσωπικού Ονομασία ΔΠ 2012/ Έξοδα πρόσληψης ,00 180,00 % Επαγγελματική επιμόρφωση ,00 125,45 % Μέτρα υπέρ του προσωπικού του οργάνου Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 130,00 % Κοινωνική πρόνοια Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις ,00 77,22 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 77,22 % 1 6 Σύνολο ,00 125,20 %

8 Άρθρο Δαπάνες σχετικές με τη διαχείριση προσωπικού Θέση Έξοδα πρόσληψης ,00 Θέση Επαγγελματική επιμόρφωση ,00 Άρθρο Μέτρα υπέρ του προσωπικού του οργάνου Θέση Κοινωνική πρόνοια Θέση Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις ,00 ΤΊΤΛΟΣ 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ονομασία ΔΠ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ,00 2 Σύνολο ,00

9 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Ονομασία ΔΠ 2012/ Μισθώματα ,00 75,38 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 75,38 % 2 0 Σύνολο ,00 75,38 % Άρθρο Κτίρια Θέση Μισθώματα ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και πληρωμή παρασχεθεισών υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών Ονομασία ΔΠ 2012/ Αγορά, εργασίες και συντήρηση των μηχανημάτων και του λογισμικού ,00 297,34 % Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού που σχετίζεται με τις τηλεπικοινωνίες 5.2 Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 297,34 % Έπιπλα ,00 200,00 % Μεταφορικά μέσα ,00 73,68 % 2 1 Σύνολο ,00 248,54 % Άρθρο Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και πληρωμή παρασχεθεισών υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών Θέση Αγορά, εργασίες και συντήρηση των μηχανημάτων και του λογισμικού ,00

10 Θέση Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού που σχετίζεται με τις τηλεπικοινωνίες Άρθρο Έπιπλα ,00 Άρθρο Μεταφορικά μέσα ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ονομασία ΔΠ 2012/ Χαρτικά, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,00 93,50 % Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,00 83,33 % Τηλεπικοινωνίες ,00 59,01 % Χρηματοπιστωτικά έξοδα ,00 6,90 % Λοιπές δαπάνες ,00 53,45 % Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις 5.2 Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 79,63 % Μετάφραση και διερμηνεία ,00 115,00 % Υποστήριξη δραστηριοτήτων ,00 103,83 % 2 3 Σύνολο ,00 111,37 % Άρθρο ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θέση Χαρτικά, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,00

11 Θέση Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,00 Θέση Τηλεπικοινωνίες ,00 Θέση Χρηματοπιστωτικά έξοδα ,00 Θέση Λοιπές δαπάνες ,00 Θέση Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Άρθρο Μετάφραση και διερμηνεία ,00 Άρθρο Υποστήριξη δραστηριοτήτων ,00

12 ΤΊΤΛΟΣ 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία ΔΠ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ , ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ , ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ,00 3 Σύνολο ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ονομασία ΔΠ 2012/ Έξοδα αποστολής του προσωπικού ,00 94,40 % Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,00 48,02 % Συνεδριάσεις γενικά ,00 78,51 % Εσωτερικές συνεδριάσεις ,00 96,26 % 3 0 Σύνολο ,00 89,79 % Άρθρο Έξοδα αποστολής του προσωπικού ,00 Άρθρο Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,00 Άρθρο Συνεδριάσεις γενικά ,00

13 Άρθρο Εσωτερικές συνεδριάσεις ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Απόκτηση πληροφόρησης και εμπειρογνωμοσύνης Ονομασία ΔΠ 2012/ Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,00 87,22 % Δαπάνες για υλικό των αρχείων ,00 12,74 % Παραγωγή και διάδοση Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 45,06 % Επικοινωνία και δημοσιεύσεις ,00 91,72 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 91,72 % 3 2 Σύνολο ,00 87,82 % Άρθρο Απόκτηση πληροφόρησης και εμπειρογνωμοσύνης Θέση Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,00 Θέση Δαπάνες για υλικό των αρχείων ,00 Άρθρο Παραγωγή και διάδοση Θέση Επικοινωνία και δημοσιεύσεις ,00

14 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 3 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Μελέτες και επιδοτήσεις Ονομασία ΔΠ 2012/ Μελέτες , Σχέσεις με τους εθνικούς/περιφερειακούς διαμεσολαβητές και άλλα παρεμφερή όργανα και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών p.m ,00 69,17 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 44,34 % 3 3 Σύνολο ,00 44,34 % Άρθρο Μελέτες και επιδοτήσεις Θέση Μελέτες , Θέση Σχέσεις με τους εθνικούς/περιφερειακούς διαμεσολαβητές και άλλα παρεμφερή όργανα και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών p.m ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 3 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ Δαπάνες σχετικές με τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή Ονομασία ΔΠ 2012/ Διάφορες δαπάνες ,00 90,00 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 90,00 % 3 4 Σύνολο ,00 90,00 %

15 Άρθρο Δαπάνες σχετικές με τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή Θέση Διάφορες δαπάνες ,00 ΤΊΤΛΟΣ 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ονομασία ΔΠ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 1. S ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1.1. S 1 Τμήμα VIII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2015

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2015 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CT/CA-027/2015EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΕΣΟΔΑ C. ΔΑΠΑΝΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Δήλωση αποποίησης ευθύνης Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην παροχή συνδρομής στους αιτούντες χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ (ΜΕΡΟΣ Β - ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις της Ολομέλειας και των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 30 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ 233496 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Χρηματοδότη σης και Ελέγχου των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα