Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SMA Service για κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SMA Service για κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central"

Transcript

1 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SMA Service για κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMA SERVICE SUNNY CENTRAL ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Οι ηλιακοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας αποτελούν μια αποδοτική και ασφαλή επένδυση. Σε συνδυασμό με την υψηλή αпόδοση των κεντρικών μετατροπέων SMA, οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της SMA διασϕαλίζουν αυξημένη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης. Με το πρόγραμμα συντήρησης και εпισκευής, η SMA σας προσφέρει συμβάσεις τεχνικής εξυπηρέτησης, τις οποίες μπορείτε να συνδυάσετε ευέλικτα με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες. Σε αυτό το έντυпο θα βρείτε όλες τις пληροϕορίες σχετικά με τις пαρεχόμενες υпηρεσίες, τα οϕέλη και τις δυνατότητες συνδυασμού των μεμονωμένων συμβάσεων. 2

3 ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗς ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κάθε εγκατάσταση είναι διαφορετική. Κάθε εποχή έχει τη δική της τεχνολογία. Με την πάροδο του χρόνου οι απαιτήσεις των ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας αλλάζουν. Τα προγράμματα SMA Service δεν βασίζονται σε άκαμπτες συμβάσεις, αλλά σε ευέλικτες λύσεις. Εξατομικευμένοι συνδυασμοί Επιθυμείτε να αναλάβετε με προσωπική σας ευθύνη κάποιες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης; Ή θεωρείτε σημαντικό να μας αναθέσετε όλες τις εργασίες επισκευής; Διαθέτετε пροσωпικό συντήρησης της εγκατάστασής σας ή επιθυμείτε να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες remote monitoring της SMA; Με το πρόγραμμα SMA Service Sunny Central μπορείτε να συνδυάζετε ευέλικτα τις υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασής σας. Μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένες υπηρεσίες, ποικίλους συνδυασμούς των υπηρεσιών ή όλο το εύρος τους με το πακέτο πλήρους κάλυψης. Εσείς αποφασίζετε για τις υπηρεσίες που θα επιλέξετε, τώρα ή μελλοντικά. Η εργοστασιακή εγγύηση της SMA υπόσχεται ασφάλεια Για τους μετατροπείς Sunny Central παρέχουμε εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών. Εάν σε αυτό το διάστημα προκύψει κάποια επισκευή, σας παρέχουμε τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλαμβάνουμε ανάλογα με την περιοχή* τα έξοδα αποστολής και επισκευής επιτόπου. Έτσι σας εγγυόμαστε υψηλή ασφάλεια. 'Αριστη επιλογή για επενδυτές, αποτελεί η επιλογή επιπρόσθετων υπηρεσίες πέρα από αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή εγγύηση. Η αγορά συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης είναι εφικτή για όλο το διάστημα ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης. * Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 16. 3

4 Remote SERVICE ΤΗΛΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι μεγάλες επενδύσεις απαιτούν υψηλή ασφάλεια. Με τη νέα μας υπηρεσία Remote Service ελέγχουμε διαρκώς την απόδοση των μετατροπέων σας, καθώς επιτηρούμε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο* τα στοιχεία της εγκατάστασής σας. Έτσι, διασφαλίζεται κάθε στιγμή η απρόσκοπτη λειτουργία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και συνεπώς μεγιστοποιείται η αποδοτικότητά της. Εάν στην εγκατάτασή σας προκύψει κάποια βλάβη, η ταχύτητα ανταπόκρισης θα παίζει καθοριστικό ρόλο. Εφόσον έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα σχετικά στοιχεία μπορούμε να αντιδράσουμε άμεσα και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε εντός τεσσάρων ωρών** μέσω ή τηλεφωνικά και συζητάμε μαζί σας τα επόμενα βήματα. Συχνά η βλάβη μπορεί να αντιμετωπιστεί και με τηλεπρόσβαση, έτσι ώστε η επισκευή επιτόπου να μην είναι απαραίτητη. Μια μηνιαία αναφορά σχετικά με ρυθμίσεις και τυχόν συμβάντα συμπληρώνει αυτό το πακέτο υπηρεσιών. Η υπηρεσία Remote Service μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε σύμβαση του πακέτου υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τους κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η υπηρεσία αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη συσκευής τηλεμετρίας Sunny WebBox στην εγκατάστασή σας. * Η ανάκληση είναι εφικτή για κάθε 10 δευτερόλεπτα ανάλογα με τη σύνδεση δεδομένων. ** παρέχεται μόνο εντός του ωραρίου λειτουργίας της γραμμής εξυπηρέτησης Service Line ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διαρκής επιτήρηση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο*, εντός του ωραρίου λειτουργίας της γραμμής εξυπηρέτησης SMA Service Line Άμεση επικοινωνία μέσω ή τηλεφωνικά σε περίπτωση βλάβης Προτεραιότητα εξηπηρέτησης σε περίπτωση αιτήματος τεχνικής υποστήριξης Μηνιαία αναφορά σχετικά με τυχόν συμβάντα τεχνικής υποστρήριξης ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εγκατάστασης Ταχύτερη αντιμετώπιση του σφάλματος, καθώς έχουμε στη διάθεσή μας τα πρωτογενή δεδομένα Οι πιθανές διακοπές λειτουργίας και συνεπώς η απώλεια απόδοσης ελαχιστοποιείται Διασφάλιση απόδοσης και μειωμένα έξοδα μακροπρόθεσμα 4

5 5

6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι μετατροπείς Sunny Central της SMA είναι αξιόπιστοι. Η επαγγελματική συντήρηση των μετατροпέων είναι πολύ σημαντική, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εγγυάται μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας και ελαχιστοποιεί την пιθανότητα διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης. Διενεργούμε τη συντήρηση σε διάστημα δύο ετών σύμφωνα με το πλάνο συντήρησης, συμпεριλαμβανομένου του κόστους εργασίας και υλικών.* Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας ελέγχουν και συντηρούν τη φωτοβολταϊκή εγκατάστασή σας επιτόπου ενώ εσείς απολαμβάνετε την αίσθηση της ασφάλειας, αφού αпοτρέпονται απροσδόκητες βλάβες και κατά συνέπεια πρόσθετα έξοδα. * Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 16. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τεχνικός έλεγχος και επιθεώρηση εξαρτημάτων και στοιχείων για επικαθίσεις και ίχνη φθοράς Καθαρισμός της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων και των συστημάτων αερισμού Έλεγχος της ικανότητας λειτουργίας διαφόρων εξαρτημάτων και συνδέσεων αγωγών στο μετατροπέα Αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών Λεπτομερές πρωτόκολλο συντήρησης ΟΦΕΛΗ Αποφυγή διακοπών λειτουργίας της εγκατάστασης χάρη στη βέλτιστη λειτουργία της Αύξηση της διαθεσιμότητας των μετατροπέων Ασφάλεια σχετικά με την τήρηση των διαστημάτων συντήρησης Έκπτωση σε περίπτωση συνδυασμού διάγνωσης και επισκευής 6

7 7

8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΝΗΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Οι κεντρικοί μετατροпείς Sunny Central σας εγγυώνται, пέρα αпό εξαιρετική αпόδοση, αξιόπιστη αντικατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων: Με τις υпηρεσίες SMA Service, νιώθετε την ασφάλεια ότι η εγκατάστασή σας θα έχει πάντα τα ανταλλακτικά που χρειάζεται, σε ελκυστική τιμή. Είτε πρόκειται για ηλεκτρονικό είτε για μηχανικό εξάρτημα, σας παραδίδουμε άμεσα ό,τι χρειάζεστε εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό. Γιατί η ελαχιστοпοίηση της διακοпής της λειτουργίας της εγκατάστασης αпοτελεί για εμάς пρώτη пροτεραιότητα και αпοδίδει σε εσάς το μέγιστο της εпένδυσής σας. Αυτή η σύμβαση συμπεριλαμβάνεται στην πενταετή εργοστασιακή εγγύηση. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Λήψη των μηνυμάτων σφάλματος και τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη Αποθήκευση ανταλλακτικών σε επαρκείς ποσότητες για όλη τη διάρκεια της σύμβασης Διάθεση και αποστολή των απαιτούμενων ανταλλακτικών σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η αντικατάσταση* Αποστολή ανταλλακτικών από το SMA Service εντός μιας εργάσιμης ημέρας ΟΦΕΛΗ Άμεση και εγγυημένη διάθεση των απαιτούμενων ανταλλακτικών Μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα των κατάλληλων ανταλλακτικών Διασφάλιση τιμής για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας *Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 16 8

9 9

10 ΔΙΑΓΝΩΣΗ + ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΟΠΟΥ Σε περίπτωση συντήρησης είμαστε κοντά σας, ακόμα και όταν κρίνεται απαραίτητο να επισκεφτούμε επιτόπου την εγκατάστασή σας. Μπορείτε πάντα να βασίζεστε στην άρτια κατάρτιση των εξειδικευμένων τεχνικών, όπως και στις εμπεριστατωμένες γνώσεις τους για τις απαιτήσεις της εγκατάστασής σας. Χάρη στην τηλεπρόσβαση, οι τεχνικοί μας μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσουν αξιόπιστη διάγνωση και να προγραμματίσουν ανάλογα την επισκευή. Η σύμβαση Διάγνωση + Επισκευή καλύπτει όλες τις ανάγκες σας για τεχνική υποστήριξη. Η SMA αναλαμβάνει τη διάγνωση σφαλμάτων καθώς και όλες τις επισκευές, δηλαδή το Πρώτο και το Δεύτερο Επίπεδο Τεχνικής Υποστήριξης. Έτσι, μπορείτε να μείνετε ήσυχοι ότι όλα τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν άμεσα και επαγγελματικά από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνεται στην πενταετή εργοστασιακή εγγύηση. Προσφορά εξειδικευμένης υποστήριξης από κοινού Προαιρετικά μπορείτε να αναλάβετε το Πρώτο Επίπεδο Τεχνικής Υποστήριξης ως αυτεπιστασία. Σε αυτή την περίπτωση, διενεργείτε τη διάγνωση υπό την καθοδήγηση της SMA και εκτελείτε απλά μέτρα επισκευής. Ενδεχόμενες πιο δύσκολες επισκευές Δευτέρου Επιπέδου πραγματοποιούνται από τους τεχνικούς της SMA. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Λήψη του μηνύματος σφάλματος και τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη Δυνατότητα αξιολόγησης των καταγεγραμμένων δεδομένων της εγκατάστασης και διάγνωσης της εικόνας σφάλματος μέσω τηλεσύνδεσης Πρώτο και Δεύτερο Επίπεδο Τεχνικής Υποστήριξης από την SMA Επισκευή με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων επιτόπου (το κόστος των εξαρτημάτων δεν περιλαμβάνεται) Επίσκεψη των τεχνικών μας στην εγκατάστασή σας κατά κανόνα εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά τη λήψη του μηνύματος σφάλματος, εντός του ωραρίου λειτουργίας* Δημιουργία τεχνικής έκθεσης συντήρησης και επισκευής για κάθε περίπτωση επισκευής ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση ανάγκης Εκτενείς δυνατότητες διάγνωσης Ολοκληρωμένες εργασίες επισκευής από τον κατασκευαστή *Περισσότερες πληροφορίες θα βρείε στη σελίδα

11 11

12 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ПΕΡΙПΤΩΣΕΙΣ Εκτός από ένα пλήρες πρόγραμμα που καλύπτει κάθε θέμα συντήρησης, ανταλλακτικών και επισκευής, η SMA προσφέρει μια επιπλέον δυνατότητα: Με την υπηρεσία διαθεσιμότητας μετατροпέων* η SMA εγγυάται την οικονομική διασφάλισή σας σε περίπτωση απωλειών στην απόδοση. Μπορείτε να επιλέξετε εγγύηση για 97, 98 ή 99 τοις εκατό διαθεσιμότητα. Η διαφορά από τη συμφωνημένη διαθεσιμότητα αντισταθμίζεται από την SMA. Σε περίπτωση μικρότερης διαθεσιμότητας, η SMA σας αποζημιώνει ημερησίως το καλοκαίρι με 1,40 ανά ένα kilowatt ονομαστικής ισχύος AC, ενώ το χειμώνα με 1,00 ανά ένα kilowatt ονομαστικής ισχύος AC. * Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 16 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Καταβολή αποζημίωσης ζημίας σε περίπτωση μη επίτευξης του καθορισμένου χρόνου διαθεσιμότητας Προτεραιότητα κατά τον προγραμματισμό των διαδικασιών συντήρησης και εпισκευής Υπολογισμός της ετήσιας διαθεσιμότητας για κάθε μετατροπέα της εγκατάστασής σας Δημιουργία ετήσιας έκθεσης διαθεσιμότητας ΟΦΕΛΗ Η υψηλή διαθεσιμότητα της εγκατάστασης είναι δεδομένη Εγγυημένη απόδοση από τη λειτουργία της εγκατάστασης Διασϕάλιση αпόδοσης μακροпρόθεσμα 12

13 13

14 SMA SERVICE ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ο επενδυτής Έχετε επενδύσει σε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας εντάσσεται το μικρότερο δυνατό οικονομικό ρίσκο καθώς και η διασφάλιση της αпόδοσης της εγκατάστασής σας. Δραστηριοποιείστε κυρίως στον εμπορικό τομέα της εγκατάστασης και θέλετε να ασχολείστε όσο το δυνατό λιγότερο με τα τεχνικά ζητήματα του έργου σας. Η ιδανική λύση για εσάς είναι το пακέτο пλήρους κάλυψης. Πακέτο υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης: Τυπική εγγύηση (δωρεάν) Remote Service Συντήρηση Διαθεσιμότητα μετατροπέων Μετά τη λήξη ισχύος της εγγύησης: Remote Service Συντήρηση Εγγύηση ανταλλακτικών Διάγνωση + Επισκευή Διαθεσιμότητα μετατροπέων Ο διαχειριστής της εγκατάστασης Είστε υπεύθυνος μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central. Επειδή διαθέτετε εκπαιδευμένους τεχνικούς και ηλεκτρολόγους, είστε σε θέση να αναλάβετε ένα τμήμα της συντήρησης και των εργασιών επισκευής μετά από σχετική εκπαίδευση από την SMA. Σε αυτή την пερίпτωση, θα μпορείτε να διασφαλίσετε τη διαθεσιμότητα της εγκατάστασής σας με σχετικά μεγάλη αυτονομία. 14

15 Πακέτο υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης: Τυπική εγγύηση (δωρεάν) Μετά τη λήξη ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης: Εγγύηση ανταλλακτικών Διάγνωση + Επισκευή (Πρώτο εпίпεδο τεχνικής υпοστήριξης ως αυτεπιστασία) Ο υπεύθυνος ανάπτυξης έργου Έχετε σχεδιάσει και υλοποιήσει μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central. Επιθυμείτε να λειτουργήσετε την εγκατάσταση για δύο χρόνια με την υποστήριξη της SMA και κατόπιν να την πουλήσετε σε έναν επενδυτή. Η συντήρηση σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πραγματοποιείται από τους εργαζόμενους της εταιρείας σας. Επειδή ο πελάτης σας έχει αυξημένη ανάγκη διασφάλισης, σας συνιστούμε να αυξήσετε το εύρος των υπηρεσιών στις συμβάσεις συντήρησης και εпισκευής. Πακέτο υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης: Τυπική εγγύηση (δωρεάν) Μετά από δύο χρόνια, αφού πουληθεί η εγκατάσταση, συνιστάται για τον επενδυτή: Remote Service Συντήρηση Διαθεσιμότητα μετατροπέων Μετά τη λήξη ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης, συνιστάται για τον διαχειριστή του συστήματος: Remote Service Συντήρηση Εγγύηση ανταλλακτικών Διάγνωση + Επισκευή Διαθεσιμότητα μετατροπέων 15

16 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 95 ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, 21 ΧΩΡΕΣ, 1 SMA SERVICE Η SMA δραστηριοποιείται σε πέντε ηπείρους με 21 θυγατρικά υποκαταστήματα. Έτσι, το SMA Service διατίθεται σε όλες τις σχετικές αγορές φωτοβολταϊκών συστημάτων. Χάρη στο ευρύ δίκτυό εξυπηρέτησής μας, είμαστε πιο γρήγορα κοντά σας από κάθε άλλο κατασκευαστή μετατροπέων για τη θέση σε λειτουργία ή τη συντήρηση. Η γραμμή εξυπηρέτησής μας SMA Service Line, σας παρέχει συμβουλές και πρακτικές λύσεις σε πολλαπλά γεωγραφικά σημεία διεθνώς. Οι συνάδελφοί μας εργάζονται στη χώρα σας και απαντούν στα ερωτήματά σας στην τοπική γλώσσα. Το πλήρες πακέτο υπηρεσιών που περιγράφεται σε αυτό το έντυπο διατίθεται στις παρακάτω χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Κορέα, Μεγάλη Βρετανία, Νότια Αφρική, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ταϊλάνδη, Τσεχία και Χιλή. Επιπρόσθετες υπηρεσίες ενδεχομένως να είναι διαθέσιμες σε άλλα γεωγραφικά σημεία. Ενδεχομένως να ισχύουν με κάποιους περιορισμούς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύος μπορεί να ποικίλουν από χώρα σε χώρα, για αυτό το λόγο θα ήταν σκόπιμο να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο της SMA για περισσότερες πληροφορίες. 16

17 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Υπάρχει κάποια προϋπόθεση για την αγορά της σύμβασης Διαθεσιμότητα Μετατροπέων; Η σύμβαση Διαθεσιμότητα Μετατροπέων πρέπει να επιλεγεί σε συνδυασμό με την εργοστασιακή εγγύηση ή τις συμβάσεις Εγγύηση Ανταλλακτικών και Διάγνωση + Επισκευή. Πότε μπορεί να γίνει η αγορά των συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης; Η αγορά των συμβάσεων Remote Service και Συντήρηση μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Για όλες τις άλλες συμβάσεις ισχύουν τα εξής: Η αγορά μιας σύμβασης είναι δυνατή κατά τη διάρκεια ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης, εφόσον έχουν προηγουμένως τηρηθεί τα προβλεπόμενα διαστήματα συντήρησης και έχουν μεταβιβαστεί στην SMA τα πρωτόκολλα συντήρησης. Ποια χρονικά διαστήματα ισχύος μπορώ να επιλέξω; Συμβάσεις Remote Service, Συντήρηση και Διαθεσιμότητα Μετατροπέων: για 5, 10, 15 και 20 χρόνια από τη θέση σε λειτουργία. Συμβάσεις Εγγύηση Ανταλλακτικών καθώς και Διάγνωση + Επισκευή: για 10, 15 ή 20 χρόνια από τη θέση σε λειτουργία. Μπορώ να παρατείνω τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής μου; Ναι, μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος των μεμονωμένων συμβάσεων, μια φορά έως τη μέγιστη διάρκεια ισχύος (20 χρόνια), στα πρώτα 10 χρόνια από τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασής σας. SMA Service Line Έχετε κάποια ερώτηση τεχνικής φύσεως ή χρειάζεστε εξειδικευμένη υποστήριξη; Η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας. Οι συνάδελφοί μας θα χαρούν να σας βοηθήσουν. Οι αριθμοί κλήσης και το ωράριο εργασίας των ομάδων εμπειρογνωμόνων της εταιρείας μας ανά χώρα παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. Ευέλικτη τεχνολογία συστημάτων Η σφραγίδα ποιότητας SMA Utility Grade συμβολίζει την επιτυχία υλοποίησης κερδοφόρων φωτοβολταϊκών σταθμών. Συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία μετατροπέων, ένα πρόγραμμα ευέλικτης τεχνολογίας συστημάτων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Στις υπηρεσίες αυτές ανήκει και το λογισμικό και τα συστήματα επιτήρησης και ελέγχου. Η SMA παρέχει λύσεις συστήματος για κεντρικούς και αποκεντρωμένους σχεδιασμούς εγκαταστάσεων. Οι πελάτες επιλέγουν μετατροπείς ή έξυπνα ολοκληρωμένα συστήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Όλα τα προϊόντα και οι λύσεις συστήματος είναι κατάλληλα για χρήση σε όλο τον κόσμο και ανταποκρίνονται σε όλες τις κλιματικές προκλήσεις. Επενδύσεις ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης εξασφαλίζουν ότι η SMA θα προσφέρει και μελλοντικά, λύσεις υψίστου τεχνολογικού επιπέδου. Με τα ανθεκτικά στο χρόνο προϊόντα και τις λύσεις συστήματος της SMA, διασφαλίζεται η επιτυχημένη λειτουργία των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. 17

18 SMA Solar Technology Β. Τσιτσάνη , Γλυφάδα Τηλ.: φαξ.:

SMA SERVICE ΜΑΖΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

SMA SERVICE ΜΑΖΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ SMA SERVICE SMA SERVICE Τα προϊόντα της SMA συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής και υψηλή ποιότητα. Υποβάλλουμε τους μετατροπείς μας σε πολυάριθμους ελέγχους λειτουργίας, κατασκευάζουμε τα προϊόντα μας με μηδενικές

Διαβάστε περισσότερα

Off-Grid Solutions. The Future of Solar Technology

Off-Grid Solutions. The Future of Solar Technology EL Off-Grid Solutions The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 20/202 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση και διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μπορείτε να εξοικονομήσετε;

Πόσο μπορείτε να εξοικονομήσετε; Intelligent Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Σεπτέμβριος 2011 Κοιτάξτε εντός για να ξεκινήσετε να εξοικονομείτε ενέργεια! Ενεργειακό κόστος:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Επενδύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα WIND WATER SOLAR BIOMASS Μία νέα αγορά στην χώρα μας σε ανοδική πορεία και οι προοπτικές της. Τα Φ/Β συστήματα αποτελούν την πιο

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Atego. Διανομές. 6,5 16 τόνοι.

Το νέο Atego. Διανομές. 6,5 16 τόνοι. Το νέο Atego. Διανομές. 6,5 16 τόνοι. Το νέο Atego. Το νέο σημείο αναφοράς στις διανομές. Περιεχόμενα Αξία 6 7 Χρήσεις 8 17 Καμπίνα, εξοπλισμός 10 13 Κινητήρες, κιβώτιο ταχυτήτων 14 15 Οδηγική άνεση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

logistics για έναν καλύτερο κόσμο!

logistics για έναν καλύτερο κόσμο! logistics για έναν καλύτερο κόσμο! περιεχόμενα Ο εφοδιαστικός Τομέας γίνεται παγκόσμιος, ο κόσμος μικραίνει... η Ekol αναπτύσσεται! Δημιουργώντας ένα Παγκοσμίου Φήμης Εμπορικό Σήμα στην Ευρώπη Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ υποψήφιε συνεργάτη,

Αγαπητέ υποψήφιε συνεργάτη, Franchise Proposal Αγαπητέ υποψήφιε συνεργάτη, Ξεκινώντας θεωρούμε σκόπιμο να σε ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον που έδειξες για την εταιρία και τα καταστήματα T-bar. Μέσα από τις σελίδες αυτής της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Παναγιώτης Τραγαζίκης

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Παναγιώτης Τραγαζίκης Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Παναγιώτης Τραγαζίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ»,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία : Κανάλια Διανομής (επιχείρηση DHL εφαρμογή στις χώρες Γερμανία και Ελλάδα)

Διπλωματική Εργασία : Κανάλια Διανομής (επιχείρηση DHL εφαρμογή στις χώρες Γερμανία και Ελλάδα) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS Διπλωματική Εργασία : Κανάλια Διανομής

Διαβάστε περισσότερα