ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α (Κεντρική Υπηρεσία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α (Κεντρική Υπηρεσία)"

Transcript

1 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α (Κεντρική Υπηρεσία) 1. Δ/νσεις και Αυτοτελή Γραφεία 2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομικών 3. Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας στο Υπουργείο Οικονομικών 4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου Γ.Λ.Κ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Β (Φορολογικές & Κτηματικές Υπηρεσίες) 1. Δ.Ο.Υ. 2. Κτηματικές Υπηρεσίες 3. Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ.) 4. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Γ (Περιφερειακές & Αποκεντρωμένες Τελωνειακές Υπηρεσίες) 1. Τελωνεία και Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία αυτών 2.Δ/νση Παρακολούθησης και Eλέγχου Aνασταλτικών Kαθεστώτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ.) 3. Δ/νση Eλέγχου Tελωνειακών Aρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.) 4. Δ/νσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης 5. Τελωνειακές Περιφέρειες 6. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) 7. Περιοδικό «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Δ (Δημοσιονομικές Υπηρεσίες) 1. Υ.Δ.Ε. στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό, στα Υπουργεία, στο Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στο Δήμο Αθηναίων. 2. Υ.Δ.Ε. στους Νομούς, στις Νομαρχίες, στους Νομαρχιακούς Τομείς, στα Νοσήλεια Πειραιά και Θεσσαλονίκης, στην Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και στην Νοσοκομειακή Περίθαλψη. Χημικές Υπηρεσίες ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Ε (Υπηρεσίες Γενικού Χημείου του Κράτους) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ (Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.) 1. Οικονομικές Επιθεωρήσεις 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. 3. Δ/νση Κρατικών Λαχείων 4. Yπηρεσία Eκτύπωσης Eντύπων και Aξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) 5. Yπηρεσία Διαχείρισης Eντύπων και Aξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) 6. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) 7. Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Ζ (Συνδικαλιστικοί Σύλλογοι Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών) 1. Π.Ο.Ε.- Δ.Ο.Υ. 2. Σύλλογοι Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας

2 5 3. Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Τ.Υ.Ε.) 4. Ενώσεις Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ε.Τ.Υ.Ε.) 5. Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Ο.Σ.Υ.Υ.Ο.) 6. Σύλλογος Υπαλλήλων Γ.Λ.Κ. 7. Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Γ.Χ.Κ. 8. Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΕ.Π.Υ.Ο. 9. Πανελλήνιος Σύλλογος Οικονομικών Επιθεωρητών 10. Σύλλογος Εργαζομένων στην Υ.Ε.Ε.Α.Δ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Η (Σύλλογοι Λογιστών και Εκτελωνιστών) 1. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.), Πλατ. Δημοκρατίας 12 - Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX : Τηλέφωνο : Ένωση Φοροτεχνών Οικονομολόγων Βορείου Ελλάδος (Ε.Φ.Ο.Β.Ε) Πολυζωίδη 2- T.K Θεσσαλονίκη FAX : Τηλέφωνο : , Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών Σαρπηδώνος ΑΘΗΝΑ 4. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος Καραίσκου ΠΕΙΡΑΙΑΣ FAX : Τηλέφωνο : , Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.) Σεπολίων 9 (Πλ. Αττικής) ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : , Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών Κάνιγγος ΑΘΗΝΑ 7. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) Ιουλιανού 42-46, ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) Φ. Νέγρη ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Καποδιστρίου ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς Αθηνών Τσαμαδού ΠΕΙΡΑΙΑΣ FAX : Τηλέφωνο : &

3 6 11.Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης Κουντουριώτου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX : Τηλέφωνο : , ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Θ (Διοικητικές Αρχές) 1. Βουλή των Ελλήνων Μέγαρο Βουλής ΑΘΗΝΑ FAX : & Τηλέφωνο : & , & 2. Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Μέγαρο Βουλής ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : έως Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) Ακαδημίας ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : Υπουργεία (Δ/νσεις Διοικητικού & Οργάνωσης) α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης FAX : , Τηλέφωνο : , β) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας FAX : , , Τηλέφωνο : εσ. 313, γ) Εξωτερικών FAX : , Τηλέφωνο : , δ) Εθνικής Άμυνας FAX : Τηλέφωνο : ε) Υποδομών, Μεταφορών και Τροφίμων FAX : , Τηλέφωνο : , στ) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής FAX : , Τηλέφωνο : , ζ) Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων FAX : Τηλέφωνο : η) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

4 FAX : , Τηλέφωνο : , θ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης FAX : Τηλέφωνο : ι) Προστασίας του Πολίτη FAX : Τηλέφωνο : ια) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων FAX : Τηλέφωνο : ιβ) Πολιτισμού και Τουρισμού FAX : , Τηλέφωνο : , ιγ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων FAX : Τηλέφωνο : ιδ) Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας FAX : έως 563 Τηλέφωνο : Αποκεντρωμένες Διοικήσεις α) Αττικής Κατεχάκη 56- T.K ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : έως 3 β) Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Σωκράτους 111- T.K ΛΑΡΙΣΑ FAX : Τηλέφωνο : έως 4 γ) Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20- T.K ΙΩΑΝΝΙΝΑ FAX : Τηλέφωνο : , , , δ) Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου Ν. Εθνική Οδός Πατρών- Αθηνών 69-71, T.K ΠΑΤΡΑ FAX : Τηλέφωνο : έως 2 ε) Αιγαίου Νικήτα 6-8, T.K ΠΕΙΡΑΙΑΣ FAX : Τηλέφωνο : Έως 135 στ) Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη- T.K ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7

5 8 FAX : Τηλέφωνο : έως 3 ζ) Μακεδονίας- Θράκης Καθ. Ρωσίδη 11- T.K ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX : Τηλέφωνο : Ένωση Περιφερειών Ελλάδας Μεσογείων ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) Ακαδημίας 65 & Γενναδίου ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : Προξενικές Αρχές της Ελλάδας (Πρεσβείες, Γενικά Προξενεία &Προξενικές Αρχές) {1. ΑΓΚΟΛΑ Άμισθο Προξενείο Luanda Fax : (00244) ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ Fax: ( ) ΑΙΓΥΠΤΟΣ (ΑΡΑΒΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ) Fax: (00202) ΑΙΘΙΟΠΙΑ (ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ) Fax: ( ) ή 5. ΑΛΒΑΝΙΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ) Fax: (003554) ΑΛΓΕΡΙΑ ( ΗΜΟΚΡ. ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ) Fax: ( ) ΑΡ.ΕΜΙΡΑΤΑ (ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ) Fax: (009712) ή 8. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ) Fax: (005411) ΑΡΜΕΝΙΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ) Fax: ( ) ΑΥΣΤΡΙΑ Fax: (00431) ΒΑΤΙΚΑΝΟ (ΑΓΙΑ Ε ΡΑ) Fax: (003906) ΒΕΛΓΙΟ (ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ) Fax: (00322) ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ) Fax: ( ) ΒΙΕΤΝΑΜ Fax: (00844) ΒΟΛΙΒΙΑ Άμισθο Προξενείο Santa Cruz de la Sierra Fax: (00591) ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ Fax: ( )

6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ) Fax: (003592) ΒΡΑΖΙΛΙΑ Fax: (005561) ΓΑΛΛΙΑ (ΓΑΛΛΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) Fax: (00331) ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) Fax: (004930) , ΓΕΩΡΓΙΑ Fax: ( ) ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ Άμισθο Προξενείο Guatemala Fax : (00502) ΑΝΙΑ Fax: (0045) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ (BRAZZAVILLIE) Άμισθο Γενικό Προξενείο Brazzavillie Fax : (00242) ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμισθο Γενικό Προξενείο Αγίου Δομίνικου (Santo Domingo) Fax: (001809) ΕΚΟΥΑΔΟΡ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) Άμισθο Γενικό Προξενείο Γκουαγιακίλ (Guayaquil) Fax: (005934) ΕΛΒΕΤΙΑ (ΣΥΝΟΜΟΣΠ. ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ) Fax: (004131) EΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ Άμισθο Προξενείο San Salvador Fax : (00503) ΕΡΥΘΡΑΙΑ Άμισθο Γενικό Προξενείο Asmara Fax : (002911) ΕΣΘΟΝΙΑ Fax: (00372) ΖΑΜΠΙΑ Fax: ( ) ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ Fax: (002634) ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ Fax: (004420) ΗΠΑ (ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ) Fax: (001202) , ΙΑΠΩΝΙΑ Fax: (00813) ΙΝ ΙΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΝ ΙΑΣ) Fax: (009111) , ΙΝ ΟΝΗΣΙΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΝ ΟΝΗΣΙΑΣ) Fax: (006221) ΙΟΡ ΑΝΙΑ Fax: (009626) ΙΡΑΚ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΚ) Fax: (009641)

7 ΙΡΑΝ (ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ) Fax: (009821) Web Site: 41. ΙΡΛΑΝ ΙΑ Fax: (003531) ΙΣΛΑΝΔΙΑ Άμισθο Γενικό Προξενείο Ρέικιαβικ (Reykjavic) Fax : (00354) ΙΣΠΑΝΙΑ Fax: (003491) ΙΣΡΑΗΛ Fax: (009723) ΙΤΑΛΙΑ Fax: (003906) ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ) Fax: ( ) ΚΑΜΕΡΟΥΝ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝ) Άμισθο Προξενείο Douala Fax : (00237) ΚΑΝΑ ΑΣ Fax: (001613) ΚΑΤΑΡ Fax: (00974) ΚΕΝΥΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ) Fax: ( ) ΚΙΝΑ (ΛΑΪΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ) Fax: +86(0) ΚΟΛΟΜΒΙΑ Άμισθο Γενικό Προξενείο Μπογκοτά (Bogota) Fax: (00571) , Λ..ΚΟΝΓΚΟ(πρώην ΖΑΪΡ) (ΛΑΪΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ) Fax: (00243) Ν.ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ) Fax: (00822) ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ Άμισθο Προξενείο San Jose Fax : (00506) ΚΟΥΒΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ) Fax: (00537) ΚΟΥΒΕΙΤ Fax: (00965) ΚΡΟΑΤΙΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ) Fax: (003851) ΚΥΠΡΟΣ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ) Fax: ( ) ΛΕΤΟΝΙΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ) Fax: (00371) ΛΙΒΑΝΟΣ Fax: (009614) ΛΙΒΥΗ Fax: ( ) ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ)

8 11 Fax: (003705) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (ΜΕΓΑΛΟ ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ) Fax: (00352) ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ Άμισθο Γενικό Προξενείο Antananarivo Fax : ( ) ΜΑΛΑΙΣΙΑ Άμισθο Γενικό Προξενείο Kuala Lumpur Fax : (00603) ΜΑΛΑΟΥΙ Άμισθο Προξενείο Blantyre Τηλ./ Fax : (002651) ΜΑΛΙ Άμισθο Προξενείο Bamako Fax: (00223) ΜΑΛΤΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ Fax: (00356) ΜΑΡΟΚΟ (ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ) Fax: ( ) ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Άμισθο Προξενείο Port Louis Fax : (00230) ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ Άμισθο Γενικό Προξενείο Nouakchott Fax : (00222) ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ Fax: (00382) ΜΕΞΙΚΟ Fax: (005255) ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ Άμισθο Γενικό Προξενείο Μαπούτο (Μaputo) Fax: ( ) ΜΟΛΔΑΒΙΑ Άμισθο Προξενείο Chisinau Fax : ( ) ΜΟΝΑΚΟ Άμισθο Γενικό Προξενείο Monte Carlo Fax : (00377) ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ Άμισθο Γενικό Προξενείο Dhaka Fax : (008802) ΜΠΑΧΑΜΕΣ Άμισθο Προξενείο Nassau Fax : (001242) ΜΠΑΧΡΕΪΝ Άμισθο Προξενείο Manama Fax : (00973) ΜΠΕΝΙΝ Άμισθο Προξενείο Κοτονού (Cotonou) Fax: (00229) , ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ Fax: (00644) ΝΙΓΗΡΑΣ Άμισθο Προξενείο Νιαμέι (Niamey) Fax: (00227) , ΝΙΓΗΡΙΑ (ΟΜΟΣΠΟΝ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ) Fax: (00234) ,

9 ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ Άμισθο Γενικό Προξενείο Managua Fax : (00505) ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ) Fax: (0047) ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ) Fax: (002712) ΟΛΛΑΝ ΙΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ) Fax: (003170) ΟΜΑΝ Άμισθο Γενικό Προξενείο Μασκάτ (Μuscat) Fax : (00968) , ΟΝΔΟΥΡΑ Άμισθο Γενικό Προξενείο Tegucigalpa Fax : (00504) ΟΥΓΓΑΡΙΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ) Fax: (00361) ΟΥΓΚΑΝΤΑ Άμισθο Προξενείο Kampala Fax : ( ) ΟΥΚΡΑΝΙΑ Fax: ( ) ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (ΑΝ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ) Fax: (005982) ΠΑΚΙΣΤΑΝ (ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ) Fax: (009251) ΠΑΝΑΜΑΣ Άμισθο Γενικό Προξενείο Panama City Fax : (00507) ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ Άμισθο Προξενείο Port Moresby Fax : ( ) , ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ Άμισθο Γενικό Προξενείο Asuncion Fax : ( ) ΠΕΡΟΥ (ΠΕΡΟΥΒΙΑΝΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) Fax: (00511) ΠΟΛΩΝΙΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ) Fax: (004822) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Fax: ( ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ Fax: (00238) ΠΡ.ΓΙΟΥΓΚ. ΗΜ.ΜΑΚΕ. (ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΗΜ.ΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Fax: (003892) ΡΟΥΜΑΝΙΑ Fax: (004021) ΡΩΣΙΑ (ΠΡ.ΕΣΣ ) (ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ) Fax: (007495) Σ.ΑΡΑΒΙΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΟΥ ΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ) Fax: (009661)

10 ΣΕΝΕΓΑΛΗ Άμισθο Γενικό Προξενείο Dakar Fax : (002219) , ΣΕΡΒΙΑ Fax: ( ) ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ Άμισθο Προξενείο Victoria Fax : (00248) ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ Άμισθο Γενικό Προξενείο Singapore Fax : (0065) ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ Άμισθο Προξενείο Freetown Τηλ.: (00232) , , ΣΛΟΒΑΚΙΑ Fax: (004212) ΣΛΟΒΕΝΙΑ Τηλ.: (003861) Fax: ΣΟΥ ΑΝ Fax: ( ) Web Site: 115. ΣΟΥΗ ΙΑ Fax: (00468) ΣΟΥΡΙΝΑΜ Άμισθο Προξενείο Paramaribo Fax : (00597) ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ Άμισθο Γενικό Προξενείο Κολόμπο (Colombo) Fax: (009411) ΣΥΡΙΑ (ΑΡΑΒΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΡΙΑΣ) Fax: ( ) ΤΑΝΖΑΝΙΑ Άμισθο Γενικό Προξενείο Dar es Salaam Fax : ( ) ΤΑΥΛΑΝ Η (ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΥΛΑΝ ΗΣ) Fax: (00662) ΤΖΑΜΑΪΚΑ Άμισθο Προξενείο Kingston Fax : (001876) ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ Άμισθο Προξενείο Djibouti Fax : (00253) ΤΟΥΡΚΙΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ) Fax: ( ) ΤΣΕΧΙΑ(ΠΡ.ΤΣΕΧ/ΚΙΑ) ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ) Fax: (00420) Τηλ.Εκτ.Αν.: / ΤΥΝΗΣΙΑ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ) Fax: ( ) ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ Fax: (00632) ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Fax: (003589) ΦΙΤΖΙ

11 14 Άμισθο Προξενείο Suva Τηλ.:- Fax : (00679) ΧΙΛΗ ( ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ) Fax: (00562) Τηλ.Εκτ.Αν.: / Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες (Μ.Ε.Α.) στην Ε.Ε. και στον Ο.Ο.Σ.Α. α).- Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε. Fax: (00322) β).- Μ.Α. Ο.Ο.Σ.Α. Fax: (00331) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ) Αμερικής ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) Πειραιώς ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : Συνήγορος του Πολίτη Χατζηγιάννη Μέξη ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : έως Eλληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Πειραιώς 46 & Επονιτών Πειραιάς FAX : Τηλέφωνο : , (τηλ. Κέντρο) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Ι (Δικαστικές Αρχές) 1. Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) Πανεπιστημίου 47 (Κτίριο Αρσακείου) ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : Άρειος Πάγος, Λ. Αλεξάνδρας ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : Ελεγκτικό Συνέδριο, Τσόχα & Βουρνάζου ΑΘΗΝΑ FAX : Τηλέφωνο : έως 822 & έως Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Λ. Ριανκούρ ΑΘΗΝΑ

12 15 FAX : Τηλέφωνο : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑ (Υποθηκοφυλακεία, Δικηγορικοί και Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι ) I. Υποθηκοφυλακεία Α.- (Έμμισθα και Κτηματολογικά Γραφεία) 1. Αθηνών FAX : Τηλέφωνο : Άρτας FAX : Τηλέφωνο : Ηρακλείου FAX : Τηλέφωνο : , Θεσσαλονίκης FAX : Τηλέφωνο : Ιωαννίνων FAX : Τηλέφωνο : Κατερίνης FAX : Τηλέφωνο : , Ναυπλίου FAX : Τηλέφωνο : Νεάπολης FAX : Τηλέφωνο : Πατρών FAX : Τηλέφωνο : έως Πειραιώς FAX : Τηλέφωνο : , έως Σαλαμίνας FAX : Τηλέφωνο : , Σάμου FAX : Τηλέφωνο : 13. Χαλανδρίου FAX : Τηλέφωνο : , Χανίων FAX : Τηλέφωνο : , 55796, Χίου FAX : Τηλέφωνο : Κω- Λέρου FAX :

13 16 Τηλέφωνο : Ρόδου FAX : , Τηλέφωνο : Β.- Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία Αγ. Παρασκευής Fax Αιγάλεω Ζωγράφου Fax Αμαρουσίου Κηφισιάς Βύρωνος Fax Ηλιουπόλεως Καλλιθέας Ν. Ιωνίας Ν. Φιλαδελφείας Fax Ν. Λιοσίων Περιστερίου Π. Φαλήρου Παπάγου Ν. Σμύρνης Αχαρνών Fax Κερατέας Σπάτων Λαυρίου Κρωπίας Fax Ωρωπού Ερυθραίας Ελευσίνας Γλυφάδας Βούλας Μαραθώνος Fax Ειδυλλίας (Βίλλια) Μεγάρων Χαϊδαρίου & Fax Κέας Αγρινίου Α Αγρινίου Β Θέρμου Βάλτου (Αμφιλοχία) Αιγιαλείας (Αίγιο) Ερινεού (Καμάρες) Αλεξανδρούπολης Αμαλιάδας Μυρτουντίων (Λεχαινά)

14 17 Γαστούνης Βαρθολομιού Βάρδας 'Αμφισσας Ιτέας Ευπαλίου Γαλαξειδίου Δωριέων Φιλιππιάδος Βέροιας Νάουσας Αλεξανδρείας Βόλου Σκοπέλου Σκιάθου Αλμυρού Fax Φερρών (Βελεστίνο) Νηλείας Γιαννιτσών Κρύας Βρύσης Γρεβενών Γυθείου Δράμας Fax Fax Fax 'Εδεσσας Σκύδρας Αλμωπίας (Αριδαία) Καρπενησίου Ζακύνθου Πύργου Fax Fax Ολυμπίων (Πελόπιον) Ωλένης (Καράτουλα) Κρεστένων Βώλακος (Επιτάλιον) Ανδρίτσαινας Μοιρών Fax Χερσονήσου Καλαμαριάς Βασιλικών Fax Νεάπολης Λαγκαδά

15 18 Κουφαλίων Ηγουμενίτσας Φιλιατών Παραμυθιάς Θηβών Θίσβης Θεσπιών Κόνιτσας Καβάλας Παγγαίου Θάσου Fax Χρυσουπόλεως Καλαμάτας Fax Οιχαλία (Μελιγαλάς) Παμίσου (Μεσσήνη) Πύλου Θουρίας Αβίας Κορώνης Μεθώνης Καλαβρύτων Κλειτορίας Ακράτας Καρδίτσας Fax Σοφάδων Παλαμά Καστοριάς Κερκύρας Fax Μέσης Επιλιμνίων Ορους Λευκίμης Αργοστολίου Fax Ληξουρίου Κοζάνης Εορδαίας (Πτολεμαΐδα) & Fax Σερβίων Ανασελίτσας Σιάτιστας Κιλκίς Κορίνθου Α Fax Κορίνθου Β Νεμέας Δερβενίου Ξυλοκάστρου

16 19 Σικυώνος (Κιάτο) Σολυγείας (Σοφικό) Κυπαρισσίας Δωρίου Εράνης (Φιλιατρά) Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) Φλεσιάδος (Χώρα) Αρήνης (Ζαχάρω) Καλύμνου Λέρου Fax Πάτμου Λαμίας Αταλάντης Σπερχειάδος Θερμοπυλών Δομοκού Φαλάρων (Στυλίς) Ελατείας Λάρισας Fax Τυρνάβου Φαρσάλων Ελασσόνας Αγιάς Αγ. Νικολάου Σητείας Fax Ιεράπετρας Λιβαδειάς Ορχομενού Αλιάρτου Λευκάδας Καρυάς Βονίτσης Μεσολογγίου Ναυπάκτου Παραχελωΐτιδος Αιτωλικού & Fax Μυτιλήνης Αγιάσου Καλλονής Μανδαμάδου Παπάδου (Γέρα) Πλωμαρίου Fax Λήμνου Fax 'Αργους Fax 'Αστρους

17 20 Μάσσητος (Κρανίδι) Πρασιών (Λεωνίδιο) Νάξου Θήρας Ξάνθης Fax Διδυμοτείχου Ορεστιάδος Δύμης (Κ. Αχαΐα) Fax Φαρρών (Χαλανδρίτσα) Πόρου Νίκαιας Αίγινας Σπετσών & Fax 'Υδρας Πρέβεζας Πάργας Ρεθύμνης Fax Μυλοποτάμου (Πάνορμος) Κομοτηνής Fax Καρπάθου Καρλοβασίου Χώρας Σερρών Νιγρίτης Ροδολίβους Συντικής Φυλλίδος (Ν. Ζίχνη) Ηράκλειας Σπάρτης Κροκεών Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάοι) Ερμουπόλεως Κορθίου Χώρας Ανδρου Γαυρίου Ανδρου Πάρου Μυκόνου Τήνου Μήλου Τρικάλων Fax Fax Fax Πύρρας (Πύλη) Καλαμπάκας

18 21 Φαρκαδόνος Τριπόλεως (Βορ. Πλευράς) Fax Τριπόλεως (Νοτ. Πλευράς) Καριταίνης Ορχομενού (Λεβίδι) Τανίας (Δαλιανών) Μεγαλόπολης Φλώρινας Αμυνταίου Καστελίου Κισσάμου Κανδάνου Αλικιανού Ελ. Βενιζέλου Fax Πολυγύρου Νέων Μουδανιών Κασσάνδρας & Fax Αρνης Ιερισσού Συκιάς Χαλκίδας Fax Ιστιαίας Κύμης Ταμυναίων Ερέτριας Αγίας Αννης Καρύστου Στύρων Αυλώνος Γ. Μη Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία Εχίνου(Κατούνα) Δεσφίνης Δωρίδος (Λιδωρίκι) Κροκυλείου (Δωρίδος) - Τολοφώνος (Ερατεινή) Δελφών Τζουμέρκων Δροσοπηγής Μηλέων Αργαλαστής Ζαγοράς Αχιλλείου (Σούρπη) Δεσκάτης Πενταλόφου Οιτύλου (Αρεόπολις) Μελιντίνης (Αγ. Νικόλαος) - Νευροκοπίου Νέστου (Σιδηρόνερου) Σουφλίου

19 22 Σαμοθράκης Κτημενίων (Φουρνά) Αρακυνθίων (Προυσός) Απεραντίων (Γρανίτσα) Αγραίων (Κερασοχώρι) Ελευσίνος (Κοντοβάζαινα) Λαμπείας - Καστελίου Πεύκου Βιάνου Πύργου Βόρρων - Αρκαλοχωρίου Αρχανών Σοχού Ερυθρών Ζίτσης Πωγωνίου Ζαγορίου (Κήποι) Πραμάντων Μετσόβου Αλαγωνίας Αμφείας (Κάτω Αρφαρά) - Βουφράδος (Χατζή) Εύας (Ανδρούσα) Αριος Καρδαμύλης Λεύκτρου (Πλάτσα) Πεταλίδου Αροανείας Ιθώμης (Φανάρι) Νεβροπόλεως (Μεσενικόλα) Μουζακίου Ρεντίνης Κλεισούρας Κορεστίων Νεστορίου Κολινδρού Παξών Ερύσσου (Ενωσις) - Ιθάκης Πρόνων (Χιονάτα) Σαμαίων Αιγιαλαίας (Σάμη) Γουμένισας Μουριών Πολυκάστρου Στυμφαλίας (Καλλιάνοι) Φενεού (Γκούρα)

20 23 Αυλώνος (Σιδηρόκαστρο) Φιγαλείας Αστυπαλαίας - Νισύρου Μακρακώμης Υπάτης Δρυμίας (Αμφίκλεια) Κισσάβου (Σικούριον) Ολύμπου Τζερμιάδων Αμβρυσσού (Δίστομο) Αραχώβης Δαυλείας Απολλωνίων (Βασιλική) Σολίου Αποδοτίας Μακρυνίας (Γαβαλού) Ξηρομέρου Προσχίου (Πλάτανος) Ερεσσού Μηθύμνης Πολυχνίτου Αμοργού 'Ιου Τραγαίας Ανάφης Φολεγάνδρου Σικίνου - Επιδαύρου Σταυρουπόλεως Τριταίας Κυθήρων Θεσπρωτικού Αμαρίου Σπηλίου Σαππών Μεγίστης (Καστελόριζο) Σύμης Μαραθόκαμπου Πύργου Ευδήλου Ικαρίας Ποροϊών Γερονθών (Γεράκι) Θεραπνών (Γκοριτσά) - Καστορίου (Καστανιά) - Μονεμβασίας Οινούντος (Βρέσθενα) Σελλασίας (Βουρλιά) - Φαρίδος (Ξηροκάμπι) Κιμώλου

21 24 Κύθνος Σερίφου Σίφνου Καλτεζούντος (Βλαχοκερασιά) - Κλείτορος Μυλάοντος (Βαλτετσινίκου) Νυμφασίας (Βυτίνα) Τευθίδος (Λαγκάδια) Τρικολώνων (Στεμνίτσα) Τροπαίων Ψωφίδος (Δημητσάνα) Πάρνωνος (Αγ. Πέτρος) Πρεσπών Βάμου Κολυμβαρίου Χώρας Σφακίων Βολισσού Καρδαμύλων Μαστιχοχωρίων Καλλιμασίας Λίμνης Μαρμαρίου Σκύρου II. Δικηγορικοί Σύλλογοι (Γραμματεία Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας FAX : Τηλέφωνο : ) 1. Αθηνών FAX : Τηλέφωνο : Αγρινίου FAX : Τηλέφωνο : Αιγίου FAX : Τηλέφωνο : , Αλεξανδρούπολης(Έβρου) FAX : Τηλέφωνο : Αμαλιάδος FAX : Τηλέφωνο : , Άμφισσας FAX : Τηλέφωνο :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ Τα υποθηκοφυλακεία διακρίνονται σε έμμισθα και άμισθα και είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα Κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, όπου το σύστημα μεταγραφών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2230 31 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6519 Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικι ών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 14587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

editorial Ουρανία Σούλτη

editorial Ουρανία Σούλτη editorial Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χτύπησαν βίαια όχι μόνο τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις πόλεις και τις περιφέρειες και δη τις πιο ανεπτυγμένες - της Ευρώπης. Στην συντριπτική

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες)

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) Επίπεδο διοικητικής διαίρεσης Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 0 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.903.268 4 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη μείωση του χρόνου εξόφλησης των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης

Σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη μείωση του χρόνου εξόφλησης των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3444 27 Δεκεμβρίου 202 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 202... Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 26943 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στουρνάρα 55 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφόρος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α Κ Α Ι F A X Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Α Υ Τ Ω Ν

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α Κ Α Ι F A X Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Α Υ Τ Ω Ν Κ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση Φορέας διαχείρισης Διεύθυνση (Οδός/αριθμός) Δήμος (Καποδιστριακός) Δήμος (Καλλικρατικός) Κυριότητα Φορέας

Λίστα Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση Φορέας διαχείρισης Διεύθυνση (Οδός/αριθμός) Δήμος (Καποδιστριακός) Δήμος (Καλλικρατικός) Κυριότητα Φορέας Λίστα Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση Φορέας διαχείρισης Διεύθυνση (Οδός/αριθμός) Δήμος (Καποδιστριακός) Δήμος (Καλλικρατικός) Κυριότητα Φορέας Ιδιοκτήτης Νομικό καθεστώς Πολεοδομικό καθεστώς ΟΣΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ kapodistriakos_dimos ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ διευθυνση Α ΚΑΠΗ Αγ.Βαρβάρας Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής, Μεσογείων 415-417

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα