ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ TMHMA ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΕΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ TMHMA ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΕΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ TMHMA ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΕΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η συμβολή των Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας Επιβλέπουσα: Αναστασία Ζωγράφου Σπουδάστρια: Ουρανία Τσικνάκη ΑΘΗΝΑ 2008

2 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές μου στην Ε.Σ.Δ.Δ. και ιδίως την επιβλέπουσα εισηγήτρια μου και συνάδελφο κα Αναστασία Ζωγράφου, η οποία παρέχοντάς μου παντός είδους πληροφορίες ή όποια άλλη βοήθεια χρειάστηκα συνέβαλε στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. 2

3 Περίληψη Το Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί την αρχαιότερη κυβερνητική υπηρεσία στην Ελλάδα. Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί η δομή και λειτουργεία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών κυρίως σε σχέση με τον κλάδο των στελεχών Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (κεφ. 1) και η συμβολή αυτών, στην άσκηση Οικονομικής Διπλωματίας στην Ελλάδα (κεφ. 2 και 3). Abstract The Hellenic Ministry for Foreign Affairs is the oldest governental unit in Greece. This study reports on the structure and functions of the Hellenic Ministry for Foreign Affairs focusing in particular in the sector of the officers for economic and commercial affairs (capital 1) and their contribution to the economic diplomacy of Greece (capitals 2 and 3). Λέξεις κλειδιά Οικονομική Διπλωματία, Οικονομική Ανάπτυξη, Γραφεία ΟΕΥ, Υπουργείο Εξωτερικών 3

4 Πίνακας βραχυγραφιών ISO International Organization for Standardization UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ΑΞΕ Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΑΠΕ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Βλ. Βλέπε ΔΟΣ & ΑΣ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Ο.Χ. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Ε.Σ.Δ. Ετήσια Σχέδια Δράσης ΕΒΕ Ελληνικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια ΕΒΕΑ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ΕΔΟΑΟ Ευνική Διεπαγγελματική Οργλανωση Αμπέλου και Οίνου ΕΔΟΑΟ Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Άμπελου και Οίνου ΕΛΚΕ Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ΕΝΔΥ ΟΕΥ Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΕΣΟΑΒ Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων ΙΟΒΕ Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών κ.α. και άλλα Κ.Α.Κ. Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών Κεφ. Κεφάλαιο κλπ και τα λοιπά Μ.Δ.Ε. Μικτές Διυπουργικές Επιτροπές ΜΚΟ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ΜΜΕ Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Ν. Νόμος Ν.Π.Δ.Δ. Νομικά/ό Πρόσωπα/ο Δημοσίου Δικαίου Ο.Σ.Ε.Π. Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου ΟΕΥ Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΟΠΕ Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα 4

5 Π.Ε. Π.Σ.Ε.Α. π.χ. παρ. ΠΟΕ ΠΣΕ Σ.Σ.Δ. ΣΕΒ ΣΕΒΙΤΕΛ ΣΕΓΜ ΣΕΘ Τ.Ε. ΥΔΑΣ ΥΠAN ΥΠΕΞ ΦΕΚ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης παραδείγματος χάριν Παράγραφος Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Στρατηγικά Σχέδια Δράσης Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελαιολάδου Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υπουργείο Aνάπτυξης Υπουργείου Εξωτερικών Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 5

6 Περιεχόμενα Ευχαριστίες...2 Περίληψη...3 Abstract...3 Λέξεις κλειδιά...3 Πίνακας βραχυγραφιών...4 Εισαγωγή...8 Κεφάλαιο 1 Υπουργείο Εξωτερικών Αποστολή, αρμοδιότητες, δομή και διάρθρωση 1.1 Αποστολή και Αρμοδιότητες Δομή Διάρθρωση κατά υπηρεσίες Η Β Γενική Διεύθυνση Αρμοδιότητες Διάρθρωση Σχέσεις Β Γενικής Διεύθυνσης με λοιπές υπηρεσίες και φορείς Διάρθρωση κατά κλάδους Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ρόλος και αποστολή των Γραφείων ΟΕΥ...26 Κεφάλαιο 2 Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας 2.1 Απολογισμός Γραφείων ΟΕΥ Επιχειρηματική Ανάπτυξη θεσμικό πλαίσιο Επιχειρηματικές αποστολές Μικτές Διυπουργικές Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας και Διμερείς Συμφωνίες Πλαίσια συνεργασίας με συλλογικούς και κλαδικούς φορείς

7 Πρόγραμμα ανάπτυξης σχέσεων με Οικονομικούς Συνεργάτες της Ελλάδας στο εξωτερικό Επιχειρηματική πληροφόρηση Έρευνες αγοράς και ενημερωτικά δελτία Η διαδικτυακή πύλη AGORA Υποστήριξη εμπορικών αιτημάτων Λοιπές δράσεις Γραφείων ΟΕΥ Αναδιοργάνωση Μεταρρύθμιση Θεσμικό πλαίσιο Οργάνωση...35 Κεφάλαιο 3 Ο ρόλος της σύγχρονης Οικονομικής Διπλωματίας 3.1. Πεδία Οικονομικής Διπλωματίας Η Οικονομική Διπλωματία ώς εξωτερική οικονομική πολιτική Η Οικονομική Διπλωματία ως αναπτυξιακή πολιτική Η Οικονομική Διπλωματία ώς μέσο διαπραγμάτευσης με επιχειρήσεις Η Οικονομική Διπλωματία ώς μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής Η συμβολή των στελεχών ΟΕΥ στην προώθηση της Οικονομικής Διπλωματίας της χώρας...37 Συμπερασματικά Σχόλια...42 Πηγές...43 Παράρτημα Ι...45 Παράρτημα ΙΙ...53 Παράρτημα ΙΙΙ

8 Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία θα γίνει μία περιγραφή της θεσμικής οργάνωσης, της αποστολής και δομής του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτή προσδιορίζεται στo Ν. 3566/2007 «Κύρωσης ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην αποστολή των Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και ειδικότερα στη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Κίνητρο για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας υπήρξε το γεγονός μιας χρονικής συγκυρίας, αυτής της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης του τελευταίου τμήματος Υπαλήλλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ΙΘ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς παράδοσης εκπαίδευσης των εν λόγω στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών αποκλειστικά από την Ε.Σ.Δ.Δ.. 8

9 1. Υπουργείο Εξωτερικών Αποστολή, αρμοδιότητες, δομή και διάρθρωση Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα (στις 3 Απριλίου του 1833) και αποτέλεσε ένα από τα επτά ιδρυτικά Υπουργεία του Ελληνικού Κράτους διαδραματίζοντας ρόλο κεντρικό στον κυβερνητικό μηχανισμό της χώρας. Με την κεντρική υπηρεσία και τις διπλωματικές αρχές και αντιπροσωπείες του ανά την υφήλιο, το Υπουργείο Εξωτερικών κατέχει ρόλο πρωτεύοντα στην προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στο διεθνές περιβάλλον. 1 Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί μία συνοπτική αναφορά στην αποστολή, τις αρμοδιότητες (ενότητα 1.1), τη δομή και διάρθρωση του Υπουργείου (ενότητα 1.2) και, τέλος, των υπηρεσιών προώθησης της Οικονομικής Διπλωματίας της χώρας (ενότητα 1.3). 1.1 Αποστολή και Αρμοδιότητες Η αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 3566/2007 Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ 117/τ.Α / ) 2. Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή αυτή περιλαμβάνει τα θέματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις, τη διεθνή συνεργασία και τη διεθνή πολιτική της χώρας, τη διεθνή εκπροσώπησή της, την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς νομιμότητας. Ως αποστολή του Υπουργείου ορίζεται η άσκηση εξωτερικής πολιτικής της χώρας, και συγκεκριμένα η παρακολούθηση, αξιολόγηση, σχεδιασμός και εφαρμογή των αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΞ. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών ανήκουν (βλ. ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ): Η προστασία των δικαιωμάτων και η τήρηση των υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους, καθώς και η υποστήριξη και προώθηση των εθνικών συμφερόντων στα 1 Βλ. To Υπουργείο Εξωτερικών (Ίδρυση-Εξέλιξη) (κείμενο βασισμένο στην Εισαγωγή του βιβλίου Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, του Αντώνη Μακρυδημήτρη, το οποίο εκδόθηκε από την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο «Καστανιώτη», το 2000) από το site του ΥΠΕΞ (http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/el- GR/The+Ministry/History/Establishment-Development/) 2 Με τη θέση αυτή σε ισχύ του νέου οργανικού νόμου, ο προηγούμενος (Ν. 2594/1998) κατέστη ο πιο βραχύβιος στην ιστορία του Υπουργείου Εξωτερικών (έχοντας συμπληρώσει μόλις εννέα χρόνια ζωής). (βλ. Γρίβα 2007, σελ. 530) 9

10 ξένα κράτη, στους διεθνείς οργανισμούς, στα διεθνή όργανα και στις συνδιασκέψεις. Η παρακολούθηση των διμερών και διεθνών πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων θεμάτων, καθώς και ζητημάτων διεθνούς ασφάλειας, η ενημέρωση της Κυβέρνησης και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων. Η ενημέρωση των ξένων κρατών, των διεθνών οργανισμών και της διεθνούς κοινής γνώμης, καθώς και η παροχή πληροφοριών επί των ελληνικών θεμάτων. Η συμμετοχή στη διεθνή συνεργασία, η διαπραγμάτευση και η μέριμνα για τη σύναψη, παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, καθώς και ο χειρισμός διεθνών διαδικασιών συνδιαλλαγής, διαιτησίας και δικαστικού διακανονισμού. Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στα ξένα κράτη, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλα διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις. Η εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επεξεργασία της πολιτικής για τη θεσμική εξέλιξη της Ένωσης και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και φορείς. Ο συντονισμός των Υπουργείων και φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής και της εν γένει εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Η διπλωματική υποστήριξη των οργάνων του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς επίσης και των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών, κατά την πραγματοποίηση των διεθνών επαφών τους. Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Ελλήνων στο εξωτερικό, θέματα αναφερόμενα στον απόδημο ελληνισμό, στη μετανάστευση και την παλιννόστηση, ως και η εξυπηρέτηση των ομογενών και αποδήμων μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων Ελλήνων. Η προώθηση και προστασία των οικονομικών, εμπορικών, ναυτιλιακών, τουριστικών και λοιπών ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό. Η διπλωματική και προξενική συνδρομή Ελλήνων πολιτών, αναγνωρισμένων κοινωνικών ομάδων και ιδιωτικών οργανώσεων, κατά τις διεθνείς δραστηριότητές τους, εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα. Η ανάπτυξη των διεθνών πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων της 10

11 Ελλάδας. Η διεθνής προβολή της Ελλάδας, του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού. Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την ανθρωπιστική δράση σε διεθνές επίπεδο. Θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή διεθνών συνθηκών για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού της χώρας, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σωματείων στο εξωτερικό, όπως ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Η παρακολούθηση των κοινοτικών, εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών υποθέσεων των Ελλήνων στο εξωτερικό. Η διατήρηση και σύσφιγξη των δεσμών της Ελλάδας με τους ανά τον κόσμο ομογενείς. Τα θέματα που αφορούν σε εθνικά και άλλα κληροδοτήματα, δωρεές και εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών στο εξωτερικό. Τα θέματα που αφορούν στην προσωπική εν γένει κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό, καθώς επίσης και αυτά που έχουν σχέση με την ελληνική ιθαγένεια και τα διαβατήριά τους. Ομοίως, η επιμέλεια των κληρονομιών Ελλήνων που απεβίωσαν στο εξωτερικό. Θέματα συναφή προς τη δικαστική αρωγή, την επίδοση δικογράφων, την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και ανακριτικών παραγγελιών στο εξωτερικό, καθώς και την έκδοση εγκληματιών. Η διπλωματική αλληλογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Εθιμοτυπία και η Εθιμοταξία, θέματα απονομής διασήμων ελληνικών Ταγμάτων Αριστείας και άδειας. Υποδοχής ξένων διασήμων. Η έκδοση διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων. Οι σχέσεις του Κράτους προς τον Οικουμενικό Θρόνο, τα άλλα Πατριαρχεία, τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, καθώς και θέματα που αφορούν στα άλλα χριστιανικά δόγματα, θρησκεύματα και διεθνείς εκκλησιαστικές οργανώσεις στο εξωτερικό. Η πολιτική διοίκηση του Αγίου Όρους. Η επίσημη μετάφραση κειμένων διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και άλλων 11

12 διεθνών πράξεων, εγγράφων ελληνικών και ξένων δημοσίων υπηρεσιών, η μετάφραση και η επικύρωση εγγράφων των ελληνικών αρχών που προορίζονται για τις ελληνικές και ξένες αρχές στο εξωτερικό, η επικύρωση της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων των διπλωματικών και προξενικών αρχών στην Ελλάδα επί εγγράφων τους που προορίζονται για τις ελληνικές υπηρεσίες. Θέματα που ανάγονται στα καθήκοντα των διπλωματικών και προξενικών αρχών. Η ενημέρωση των μελών της Βουλής των Ελλήνων Δομή Διάρθρωση κατά υπηρεσίες Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, όσον αφορά το επαγγελματικό πεδίο (κυρίως τις τοποθετήσεις και τη σταδιοδρομία) των υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ), η διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας 4 σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Υπηρεσίες και αυτοτελή Γραφεία και η διάρθρωση της Εξωτερικής Υπηρεσίας σε «διπλωματικές αρχές» (πρεσβείες, μόνιμες αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς, διπλωματικές αντιπροσωπείες και Γραφεία Συνδέσμου) 5 και «προξενικές αρχές» (Γενικά Προξενεία και Προξενεία) 6. Συνολικά η Ελλάδα εκπροσωπείται από 96 Πρεσβείες (και 2 Γραφεία Συνδέσμου), 9 Μόνιμες Αντιπροσωπείες, 57 Γενικά Προξενεία, 14 Προξενεία, 65 Γραφεία ΟΕΥ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας 7. Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων συνιστώνται στην έδρα Πρεσβείας, Γραφείου Συνδέσμου, Γενικού Προξενείου ή Προξενείου ή σε άλλη πόλη της χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής 8. Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας ρυθμίζονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 3 Βλ. άρθρο 5 του Ν. 3566/ Το Υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει 5 κτίρια για την Κεντρική Υπηρεσία, ήτοι: Βασιλίσσης Σοφίας 1, Βασιλίσσης Σοφίας 5, Βασιλίσσης Σοφίας 11, Βαλαωρίτου 17, Τσακάλωφ 30 (Διπλωματική Ακαδημία). 5 βλ. άρθρα Ν. 3566/ βλ. άρθρα Ν. 3566/ Βλ. Οργανισμό ΥΠΕΞ (Παράρτημα II της παρούσας έκθεσης), άρθρο 4 παρ. 1. Σύμφωνα με τους Πίνακες Α έως Γ (ο Πίνακας Γ προστέθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 102/2006) του Π.Δ. 194/1998 (ΦΕΚ Α 62), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με μεταγενέστερους νόμους και Π.Δ. 8 Βλ. σχετικά Παράρτημα I 12

13 230/1998, 9 ενώ στο άρθρο 2 10 εκτίθεται η βασική της διάρθρωση, η οποία έχει ως εξής: Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού Διπλωματικά Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών Διπλωματικά Γραφεία Υφυπουργών Γραφείο Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα Γραφείο Υπηρεσιακού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΔΟΣ & ΑΣ) Α Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων 11 Β Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων 12 Γ Γενική Διεύθυνση Υποθέσεων Ευρωπαϊκή Ένωσης 13 Δ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας 14 Ε Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικών, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων 15 ΣΤ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Συνεργασίας 16 9 ΦΕΚ Α 177/ Το Π.Δ. έχει τροποποιηθεί από τα Π.Δ. 25, 26, 61, 66 και 81 του Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 81/2006 (ΦΕΚ Α 85) 11 Η Α Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις εξής επιμέρους Διευθύνσεις: Α1 Ευρωπαϊκών Χωρών, Α2 Κύπρου, Α3 - Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Α4 Τουρκίας (με 3 Τμήματα: Ελληνοτουρκικών Σχέσεων, Εφαρμογής Διεθνών Συμβάσεων, Αεροναυτιλιακών Θεμάτων), Α5 Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και Εύξεινου Πόντου, Α6 Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής, Α7 Βόρειας Αμερικής, Α8 Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, Α9 Υποσαχαρικής Αφρικής, Α10 Ασίας και Ωκεανίας, Α11 Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 12 Βλ. σχετικά Παράρτημα Γ : Π.Δ. 25/2006 Τροποποίηση Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Α 177)» (ΦΕΚ 23/ ) 13 Η Γ Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις εξής επιμέρους Διευθύνσεις: Γ1 Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων, Γ2 - Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Γ3 Εσωτερικής Αγοράς, Γεωργίας και Άλλων Πολιτικών, Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Σένγκεν 14 Η Δ Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις εξής επιμέρους Διευθύνσεις: Δ1 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων, Δ2 Βορειοατλαντικού Συμφώνου και Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Δ3 ΟΑΣΕ και Συμβουλίου της Ευρώπης, Δ4 Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Μειονοτικών, Προσφύγων και Μεταναστών, Δ5 Προστασίας Περιβάλλοντος 15 Η Ε Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις εξής επιμέρους Διευθύνσεις: Ε1 Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, Ε2 Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων, Ε3 Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων, Ε4 Ολυμπιάδας και Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων 16 Η ΣΤ Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις εξής επιμέρους Διευθύνσεις: ΣΤ1 Προσωπικου & Διοικητικής Οργάνωσης, ΣΤ2 Μηχανογράφησης, 13

14 Επιτροπή Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO 17 Γενική Επιθεώρηση Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων Διπλωματική Ακαδημία Ειδική Νομική Υπηρεσία Υπηρεσία Ενημέρωσης Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Τεχνική Υπηρεσία Μεταφραστική Υπηρεσία Διεύθυνση Εθιμοτυπίας Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων Γραφείο Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών 18 Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) 19 Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, ΣΤ3 Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου, ΣΤ4 Οικονομικής Διοίκησης, ΣΤ5 Προμηθειών & Λειτουργικών Δαπανών 17 UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 18 Η Γενική Επιθεώρηση, η Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η Διπλωματική Ακαδημία, η Υπηρεσία Ενημέρωσης, η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, η Τεχνική Υπηρεσία, η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας, η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, το Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων και το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών υπάγονται απευθείας στην Υπουργό Εξωτερικών. Το Γραφείο Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς υπάγεται απευθείας στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα (Άρθρo 2, παρ. 2 του Π.Δ. 230/1998). 19 Τα σχετικά με τη λειτουργία της ΥΔΑΣ ορίζονται από το άρθρο 21 του Οργανισμού του ΥΠΕΞ (βλ. Παράρτημα I). Η ΥΔΑΣ χωρίζεται στις εξής επιμέρους υπηρεσίες: ΥΔΑΣ 1 Επείγουσας Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Επισιτιστικής Βοήθειας, ΥΔΑΣ 2 Βοήθειας, Αναδιάρθρωσης, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης, ΥΔΑΣ 3 Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΥΔΑΣ 4 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης, ΥΔΑΣ 5 Τεχνικών Υπηρεσιών, ΥΔΑΣ 6 Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 14

15 Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Στην Κεντρική Υπηρεσία λειτουργούν επίσης Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους και Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. 20 Όσον αφορά την Κεντρική Υπηρεσία, οι υπάλληλοι του κλάδου ΟΕΥ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ακόλουθες μονάδες: στο Γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα στον τομέα της Οικονομικής Διπλωματίας, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων 21, στη Β Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων, στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Η ΥΔΑΣ ιδρύθηκε το 1999 ως Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών 22 με κύρια ευθύνη της την εποπτεία, το συντονισμό, την επίβλεψη και την προώθηση δράσεων επείγουσας ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, καθώς και βοήθειας για την αναδιάρθρωση και αποκατάσταση υποδομών των αναπτυσσομένων χωρών που υλοποιούνται από Υπουργεία, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ ή άλλους φορείς Η Β Γενική Διεύθυνση Αρμοδιότητες Η Β Γενική Δ/νση Οικονομικών Σχέσεων απασχολεί τον κύριο όγκο των υπαλλήλων ΟΕΥ που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη μία συνοπτική αναφορά στις ειδικότερες αρμοδιότητες και τη διάρθρωση της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 1 έως 4) του Π.Δ. 230/ η Β Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για την άσκηση γενικής εποπτείας για την προώθηση και διαχείριση των διακρατικών οικονομικών σχέσεων και της εξωτερικής οικονομικής και εμπορικής 20 Άρθρο 2, παρ. 3 του Π.Δ. 230/ ή «απορρόφησης και αξιοποίησης κοινοτικών πόρων και επενδύσεων» 22 βλ. Ν. 2731/1999 και Π.Δ. 224/ Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 25/2006 (ΦΕΚ Α 23/ ) 15

16 πολιτικής σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό η Β Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για: την εισήγηση σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό για την άσκηση της Οικονομικής Διπλωματίας την έρευνα, μελέτη και παρακολούθηση των οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων και πολιτικών άλλων χωρών και των ενδεχόμενων επιπτώσεων στις εξωτερικές συναλλαγές της Ελλάδας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας το συντονισμό της συνεργασίας των αρμοδίων Διευθύνσεων στον οικονομικό τομέα με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς με σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρμογή της την παρακολούθηση, προπαρασκευή και διαπραγμάτευση των διμερών συμβάσεων και συμφωνιών, που αφορούν σε θέματα διεθνών οικονομικών σχέσεων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, ιδίως σε θέματα αεροπορικών, οδικών, σιδηροδρομικών και ναυτιλιακών μεταφορών καθώς και συνδυασμένων μεταφορών, επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, διασύνδεσης δικτύων υποδομών (μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες), αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος, προστασίας και προαγωγής επενδύσεων καθώς επίσης και τις συμφωνίες-πλαίσιο οικονομικής, τεχνολογικής, επιστημονικής, τουριστικής και τελωνειακής συνεργασίας καθώς και τυχόν άλλα, που κρίνεται ότι απαιτούν παρόμοιο χειρισμό τη διαρκή συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου, τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές και με Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Γραφεία ΟΕΥ). Η Β Γενική Διεύθυνση ενημερώνεται συστηματικά από τα Γραφεία ΟΕΥ για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και ανάλυσης του οικονομικού γίγνεσθαι σε κάθε χώρα και των ευκαιριών, που αναδεικνύονται μέσα από αυτές, εποπτεύει και συντονίζει τα Γραφεία ΟΕΥ στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και στην προβολή συγκεκριμένων τομέων της ελληνικής οικονομίας για προσέλκυση επενδυτών. Συγκεντρώνει από τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές και τα Γραφεία ΟΕΥ μέσω της ηλεκτρονικής πύλης AGORA οικονομική και επιχειρηματική πληροφόρηση καθώς και εισηγήσεις για ενέργειες, που στοχεύουν στη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και την προσέλκυση ξένων επενδυτών στην Ελλάδα 16

17 το συντονισμό και την αξιολόγηση των Γραφείων ΟΕΥ και των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών ως προς την προώθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων την ενημέρωση και την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τη δημιουργία και στήριξη οικονομικών και εμπορικών συνεργασιών στις διεθνείς αγορές. Σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και Υπηρεσίες, η Β Γενική Διεύθυνση: Είναι αρμόδια για την από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών μελέτη, εισήγηση και υποβολή προτάσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων με σκοπό την προάσπιση και προαγωγή των διεθνών οικονομικών σχέσεων της χώρας αλλά και το συντονισμό των ενεργειών και διαδικασιών, που αναφέρονται σε θέματα αποζημιώσεων, επανορθώσεων, εμπορικής ναυτιλίας, κοινωνικών ασφαλίσεων και συναφών θεμάτων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών οφείλουν επομένως να συνεργάζονται στενά με φορείς όπως το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ιδιαίτερα με τη Γενική Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής), το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (Invest in Greece Agency 24 ), ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, τα εμπορικά επιμελητήρια κ.α.. Ασκεί τη γενική εποπτεία της συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς οικονομικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό η Β Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, το συντονισμό και την παρακολούθηση δράσεων για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες, όπως η Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) και η Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου αλλά ταυτόχρονα είναι αρμόδια και για την παρακολούθηση, το συντονισμό με άλλα Υπουργεία και φορείς και τέλος για την εισήγηση σχετικά με θέματα συμμετοχής της χώρας στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς. Παρακολουθεί, μελετά και συντονίζει τις ενέργειες σε διεθνή ενεργειακά θέματα, ιδίως σε εκείνα, που αναφέρονται σε διέλευση αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. 24 Πρόκειται για τη νέα ονομασία του ΕΛΚΕ 17

18 Διάρθρωση Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 230/ η Β Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνει τις διευθύνσεις: Β1 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Αρμοδιότητα της Β1 Διεύθυνσης αποτελούν: 1. H διαχείριση της νέας διαδικτυακής πύλης AGORA και συγκεκριμένα Η βελτιστοποίηση της μορφής και λειτουργίας της. Ο εμπλουτισμός της με καινούργια στοιχεία (π.χ. από τις Β' Διευθύνσεις, όπως θεσμικά πλαίσια, στατιστικά, επενδύνσεις, Μ.Δ.Ε., επιχειρηματικές αποστολές κλπ). Η παρακολούθηση της τροφοδότησης της πύλης. Η οργάνωση της εκπαίδευσης των υπαλλήλων ΟΕΥ 26 στη λειτουργία και στην ενημέρωση της διαδικτυακής πύλης. 2. Ο συντονισμός της διοργάνωσης εκδηλώσεων στο εξωτερικό. Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται στους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους την ελληνικών επιχειρήσεων. Μελλοντικός στόχος της Β1 Διεύθυνσης είναι η ποσοτική αλλά κυρίως ποιοτική βελτίωσή τους. 3. Ο προγραμματισμός των δράσεων των Γραφείων ΟΕΥ για κάθε νέο έτος και η παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησής τους Διάφορα θέματα πού ανακύπτουν Η συνεργασία με την ΣΤ Γενική Δ/νση για διοικητικά θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους ΟΕΥ αλλά και με την Γενική Επιθεώρηση, για θέματα λειτουργίας των Γραφείων ΟΕΥ. 29 Β2 Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Βαλκανικής, Ρωσία και λοιπές χώρες Κ.Α.Κ. και παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π. 25 Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 25/ τόσο των Αρχών Εξωτερικού όσο και της Κεντρικής Υπηρεσίας 27 Αρμοδιότητα που ασκείται από κοινού με τη Β8 Διεύθυνση 28 Θέματα όπως για παράδειγμα η ενημέρωση της Κεντρικής Ιστοσελίδας του ΥΠΕΞ με επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία, η εύρεση τρόπου αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των πληροφοριών των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των Γραφείων ΟΕΥ κ.α. 29 Πηγή: Ιστοσελίδα ΥΠΕΞ 18

19 Η Β2 Διεύθυνση έχει τις εξής αρμοδιότητες: Μελέτη και υποβολή προτάσεων σχετικά με την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των άνω χωρών. Διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου οικονομικής συνεργασίας με τις εν λόγω χώρες μέσω σύναψης συμφωνιών. Επίβλεψη και διαχείρηση θεμάτων οικονομικής, εμπορικής και τεχνικής συνεργασίας. Προπαρασκευή όλων των εργασιών διακρατικών επιτροπών και ευθύνη επί των διμερών διαπραγματεύσεων. Παρακολούθηση και διαπραγμάτευση διασυνοριακών θεμάτων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς. Παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων σε συνεργασία με τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές και τα Γραφεία ΟΕΥ, λοιπά υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς. Επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων προς τη Β1 Διεύθυνση για την εκπόνηση Σ.Σ.Δ. και Ε.Σ.Δ.. Η Β2 Διεύθυνση περιλαμβάνει δύο τμήματα: τo τμήμα οικονομικών σχέσεων με χώρες Βαλκανικής και το τμήμα οικονομικών σχέσεων με Ρωσία, λοιπές χώρες Κ.Α.Κ. και παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π.. Σε σχέση με τις αρμοδιότητες του τμήματος οικονομικών σχέσεων με χώρες Βαλκανικής, στη ιστοσελίδα του το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει: Την προώθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 30, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία. Την παρακολούθηση του Συμφώνου Σταθερότητας. Την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΣΟΑΒ. Την παρακολούθηση όλων των ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης τους. Την παρακολούθηση και συμμετοχή στην Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου. Σε σχέση με το τμήμα οικονομικών σχέσεων με Ρωσία, λοιπές χώρες Κ.Α.Κ. και 30 Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο 19

20 παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π. αναφέρονται στη ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ οι εξής αρμοδιότητες: H προώθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία και λοιπές χώρες Κ.Α.Κ. 31. H παρακολούθηση των εργασιών του Ο.Σ.Ε.Π. και η εκπροσώπηση στις συναντήσεις/επιτροπές. H παρακολούθηση της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νέα Γειτονία. H παρακολούθηση όλων των ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης τους. Β3 Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Βόρειας Αφρικής, Μέσης Ανατολής και χώρες Κόλπου Η Β3 Διεύθυνση είναι αρμόδια για τις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες της Βορείου Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου και ιδίως ό,τι αφορά: την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων σχετιζόμενες με την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας με τις παραπάνω χώρες, τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου οικονομικής συνεργασίας μέσω της σύναψης συμφωνιών, την παρακολούθηση και διαχείρηση θεμάτων οικονομικής, εμπορικής και τεχνικής συνεργασίας, την προετοιμασία των εργασιών των διακρατικών επιτροπών, την ευθύνη των διμερών διαπραγματεύσεων και την επίβλεψη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τις εν λόγω χώρες (πάντα σε συνεργασία με τις Πρεσβείες και τα Γραφεία ΟΕΥ, υπουργεία, υπηρεσίες και διαφόρους φορείς). Η Β3 Διεύθυνση περιλαμβάνει το τμήμα οικονομικών σχέσεων με χώρες Μασρέκ και Μαγκρέμπ 32 και το τμήμα οικονομικών σχέσεων με χώρες Μέσης Ανατολής και Κόλπου 33. Β4 Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Βόρειας Αμερικής, Ωκεανίας, 31 Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργισία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν 32 Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτο, Ιορδανία, Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Παλαιστινιακή Αρχή 33 Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20

21 Ιαπωνίας, Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. 34 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται, ότι μεταξύ άλλων η Β4 Διεύθυνση είναι αρμόδια για τις εξής δραστηριότητες: παρακολούθηση των εξελίξεων στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών που γίνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. χειρισμό θεμάτων εμπορικής, οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. προπαρασκευή της σύναψης συμφωνιών. διατύπωση εισηγήσεων για την ανάπτυξη διμερών οικονομικών σχέσεων για τη σκοπιμότητα και την επιλογή των στόχων, όταν αντιμετωπίζεται η διοργάνωση αποστολών και επιχειρηματικών εκδηλώσεων. εκπόνηση και τήρηση διαρκώς ενημερωμένων σημειωμάτων σχετικά με τις ανωτέρω χώρες, για χρήση του ΥΠΕΞ και άλλων Υπουργείων. επικοινωνία και συνεργασία με τις Πρεσβείες και Γραφεία ΟΕΥ στο εξωτερικό, τα άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία και φορείς στην Ελλάδα, καθώς και με τις εδώ ξένες Πρεσβείες. συμβολή στις δράσεις προώθησης εξαγωγών για τις χώρες αρμοδιότητάς μας. Β5 Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Κεντρικής και Νότιας Aμερικής, Υποσαχαρικής Αφρικής και Ασίας Ως κύριες αρμοδιότητες της Β5 Διεύθυνσης αναφέρονται και εδώ παρόμοιες/ανάλογες δραστηριότητες όπως και στις προαναφερθήσες Διευθύνσεις 35 : η μελέτη και η υποβολή προτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων με τις εν λόγω χώρες, η διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου οικονομικής συνεργασίας δια μέσου της σύναψης συμφωνιών, η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων εμπορικής, οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας, η προπαρασκευή των εργασιών των διακρατικών επιτροπών και η ευθύνη των διμερών διαπραγματεύσεων, η παρακολούθηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τις ως άνω χώρες σε συνεργασία με τις ελληνικές Πρεσβείες και τα Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών 34 Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν 35 πηγή: ιστοσελίδα ΥΠΕΞ 21

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Πάτρα, Αθανάσιος Μακρανδρέου Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Β

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Πάτρα, Αθανάσιος Μακρανδρέου Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β1 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Πάτρα, 23.11.2013 Αθανάσιος Μακρανδρέου Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Β 1 Συνολική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (σε επίπεδο Δ/νσης) ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2017 Δράσεις Υπουργείου Εξωτερικών Ενίσχυσης θεσμικού πλαισίου οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Προτεραιότητες Οικονομικής Διπλωματίας Υφυπουργός Εξωτερικών κ.δημήτρης Μάρδας Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Προτεραιότητες Οικονομικής Διπλωματίας Υφυπουργός Εξωτερικών κ.δημήτρης Μάρδας Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Προτεραιότητες Οικονομικής Διπλωματίας 2015 2016 Υφυπουργός Εξωτερικών κ.δημήτρης Μάρδας Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Άσκηση οικονομικής διπλωματίας με στόχο την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εργαλεία οικονομικής διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών»

«Τα εργαλεία οικονομικής διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών» Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων B8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης «Τα εργαλεία οικονομικής διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών» Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α «Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Προγραμματισμός 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Προγραμματισμός 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ Προγραμματισμός 2010 Με τη σημερινή συνάντηση ξεκινά ένας διάλογος με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, τα επιμελητήρια και τους φορείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2017 Δράσεις Υπουργείου Εξωτερικών Ενίσχυσης θεσμικού πλαισίου οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (Νο 281 / τεύχος 7ο) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βέλγιο Ενημερωτικά δελτία οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, 1-10 & 11-20 Οκτωβρίου 2012 Βουλγαρία 20η Διεθνής Έκθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παρατηρήσεις επί των πρώτων 40 άρθρων του Οργανισμού. Σχετ. : Έγγραφό σας με ΑΠ 1/ και έγγραφό μας με ΑΠ 86/

Θέμα : Παρατηρήσεις επί των πρώτων 40 άρθρων του Οργανισμού. Σχετ. : Έγγραφό σας με ΑΠ 1/ και έγγραφό μας με ΑΠ 86/ Αθήνα, 24 Μαίου 2012 AΠ : 92 Προς : Ομάδα Εργασίας Τροποποίησης Οργανισμού ΥΠΕΞ Υπόψη κας Προέδρου Θέμα : Παρατηρήσεις επί των πρώτων 40 άρθρων του Οργανισμού. Σχετ. : Έγγραφό σας με ΑΠ 1/10.4.2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, στην οποία η εσωτερική ζήτηση πιέζεται παντοιοτρόπως και οι παραδοσιακές μας αγορές στην Ευρώπη βρίσκονται ήδη σε οικονομική ύφεση, έχει πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Ενότητες 1. Κατάσταση μελών του Ελληνο- Aφρικανικού Επιμελητηρίου 2. Σκοπός του Επιμελητηρίου 3. Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 4. Διεύθυνση Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΖΟΗ-ΜΚΥ ΦΕΚ: Β 3052/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 7ΔΖΟΗ-ΜΚΥ ΦΕΚ: Β 3052/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 7ΔΖΟΗ-ΜΚΥ ΦΕΚ: Β 3052/4-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Γενικέ, Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί καλεσμένοι, Κυρίες & κύριοι,

Κύριε Γενικέ, Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί καλεσμένοι, Κυρίες & κύριοι, Κύριε Γενικέ, Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί καλεσμένοι, Κυρίες & κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή κοινή μας παρουσίαση με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και την Πρόεδρό του κ. Σακελλαρίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες:

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες: Αναρτητέα στο διαδίκτυο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO»

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» Στις αρχές Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου στην ΧΧV Διεθνής Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ MAΡΤΙΟΣ 2011 ( τεύχος 3o) Η ενημερωτική Εγκύκλιος περιλαμβάνει πληροφορίες για θέματα διεθνών συνεργασιών, διαγωνισμών, εκθέσεων, προμηθειών, αναφορές για οικονομικό- επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Αρ. Πρ.: 39091 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Του Δημήτρη Μάρδα Υφυπουργού Εξωτερικών

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Του Δημήτρη Μάρδα Υφυπουργού Εξωτερικών ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ Του Δημήτρη Μάρδα Υφυπουργού Εξωτερικών Δε θα ήταν υπερβολή να υποστηριχτεί ότι αιχμή του δόρατος της αναπτυξιακής διαδικασίας κάθε κράτους, είναι η πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Εδρεύουν στο ΥΠΠΕΘ: 1. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 2. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπάγονται στον Υπουργό: 1. Εσωτερικού Ελέγχου (Τμήμα Α Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.4.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2009 για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 3411 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου»

11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου» ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου» ΠΟΕ - Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Υλοποίησης Οριζοντίων Δράσεων και Προγραμμάτων

Υπηρεσία Υλοποίησης Οριζοντίων Δράσεων και Προγραμμάτων Υπηρεσία Υλοποίησης Οριζοντίων Δράσεων και Προγραμμάτων Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2011 Υπεύθυνος Μονάδας, Δημήτρης Σανόπουλος Εισαγωγή (Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ----------------------------------------- Το έργο που επιτέλεσε η Βουλή κατά τη σύνοδο που

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Ειδικός Λογαριασμός Γραφείο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 41 Απρίλιος 2008 Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να εξάγετε; ΣΕΒΕ: Οne-Stop-Shop ολοκληρωμένης υποστήριξης εξαγωγών

Θέλετε να εξάγετε; ΣΕΒΕ: Οne-Stop-Shop ολοκληρωμένης υποστήριξης εξαγωγών Θέλετε να εξάγετε; ΣΕΒΕ: Οne-Stop-Shop ολοκληρωμένης υποστήριξης εξαγωγών 1 Θωμάς Βασσάρας Σύμβουλος Εξαγωγών Θρησκευτικών Πιστοποιήσεων Τροφίμων Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ 2 2,00% ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 (Νο150 τεύχος 2ο) Η ενημερωτική Εγκύκλιος περιλαμβάνει πληροφορίες για θέματα διεθνών συνεργασιών, διαγωνισμών, εκθέσεων, προμηθειών, αναφορές για οικονομικό- επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠ: 4476 ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου. Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Αντωνίου Θ.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου. Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Αντωνίου Θ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου Π.Μ.Σ. Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Αντωνίου Θ. Θέμα: Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3/06/2014 Η Ταυτότητα και ο Ρόλος του ΕΒΕΑ Το ΕΒΕΑ λειτουργεί από το 1919 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και προωθεί τα ενδιαφέροντα του εμπορίου, της βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2014 ΤΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 2476 Πληροφορίες: Ε. Ξενάκη Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών

Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών Πορεία Υλοποίησης Ιανουάριος 2017 Το «Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών» περιλαμβανόταν μεταξύ των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του 3ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (όπως τροποποιήθηκε στη 4 η Γενική Συνέλευση Νοέμβριος 2008) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ειρήνη ΚΟΜΝΗΝΟΥ Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ειρήνη ΚΟΜΝΗΝΟΥ Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ειρήνη ΚΟΜΝΗΝΟΥ Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Ποιος επιδοτείται; Φορείς του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα από διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), με πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network «στην

Enterprise Europe Network «στην Αθήνα, 14 Μαΐου 2009 Enterprise Europe Network «στην υπηρεσία της επιχείρησής σας» Αργυρώ Καραχάλιου Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης/ΕΙΕ, συντονιστής Enterprise Europe Network - Hellas European Commission Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα. Σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς, οι οργανισμοί και οι δημόσιες και διοικητικές

Εισαγωγή. Περιεχόμενα. Σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς, οι οργανισμοί και οι δημόσιες και διοικητικές Περιεχόμενα 1 2 2 3 3 Εισαγωγή Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου (ΕΑΔ). Η σημασία και ο σκοπός του Κύριοι Στόχοι του ΕΑΔ Μέλη ΕΑΔ Πως μπορώ να εγγραφώ μέλος του ΕΑΔ Συμμετοχή μελών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα