«e-συνδεθείτε» ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» (ΒΟΛΟΣ, 18-20/04/2013) ΤΕΥΧΟΣ 14 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«e-συνδεθείτε» ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» (ΒΟΛΟΣ, 18-20/04/2013) ΤΕΥΧΟΣ 14 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ"

Transcript

1 «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 14 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» (ΒΟΛΟΣ, 18-20/04/2013) Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνέχιση της πρωτοβουλίας που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" διοργανώνει και φέτος εκδήλωση µε θέµα «Νεολαία σε κίνηση» στο Βόλο στις Στην τέντα της Αντιπροσωπείας, όπου θα λειτουργούν θεµατικά περίπτερα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τον τρόπο απόκτησης των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και εµπειρίας, ώστε να εξασφαλίσουν την πρώτη τους εργασία και να αξιοποιήσουν τις νέες δράσεις της ΕΕ για σπουδές ή κατάρτιση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ συµµετέχει µε εκθεσιακό περίπτερο προβολής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση», µε έµφαση στα προγράµµατα που α- πευθύνονται στους νέους (Πρακτική Άσκηση, Γραφεία ιασύνδεσης, ΑΣΤΑ, ΜΟΚΕ, κλπ). Το ΤΕΙ Λάρισας θα συµµετέχει στην εκδήλωση µε παρουσία στελεχών των δοµών: οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας, Γραφείο ιασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας και σχετικές παρουσιάσεις. Ωράριο λειτουργίας: Πέµπτη 18 Απριλίου: 10:00-21:00 Παρασκευή 19 Απριλίου: 10:00-21:00 Σάββατο 20 Απριλίου: 11:00-20:00 Τόπος διεξαγωγής: Πλατεία Πανεπιστηµίου, Βόλος ικτυακός τόπος για τη «Νεολαία σε κίνηση»: ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Εκδήλωση «Νεολαία σε Κίνηση» στο Βόλο, σελ. 1 Εργαστήρια Οµαδικής Συµβουλευτικής σε Λάρισα & Καρδίτσα, σελ. 2 Θέσεις Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης, σελ. 3 Πρόγραµµα απασχόλησης για άνεργους νέους, σελ. 4 οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας στο ήµο Λάρισας, σελ. 5 Νέο Πρόγραµµα για Πρακτική Άσκηση στη Γερµανία, σελ. 6 Εκπαιδευτικά Προγράµµατα βραχείας διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες, σελ. 6 Προκηρύξεις Εισαγωγής σε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σελ Χορήγηση υποτροφιών για σπουδές και έρευνα στο εξωτερικό, σελ. 14 Ηµερίδα για την Αγροδασοπονία, σελ. 16

2 Σελίδα 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ Το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας, στο πλαίσιο των δράσεων λειτουργίας και αναβάθµισης του γραφείου συµβουλευτικής, υλοποιεί µια σειρά εργαστηρίων συµβουλευτικής (workshops A-D) για την οµαδική προετοιµασία φοιτητών σε θέµατα επαγγελµατικής οργάνωσης και σχεδιασµό καριέρας. Για το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους έχουν προγραµµατιστεί και θα υλοποιηθούν σε Λάρισα και Καρδίτσα τα ακόλουθα εργαστήρια: Workshop C «Εργαστήριο συµβουλευτικής για Στρατηγικές Αναζήτησης Εργασίας» Λάρισα - Καρδίτσα Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 Αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές/αποφοίτους στην οργάνωση του ατοµικού σχεδίου δράσης τους αναφορικά µε την εύρεση εργασίας, ώστε να είναι ικανοί να αναζητήσουν εργασία, µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο, µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας που προσφέρονται σήµερα στους ενδιαφερόµενους (πηγές εντοπισµού θέσεων, τρόποι αναζήτησης απασχόλησης, καλύτερες µέθοδοι, αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό). Workshop D «Εργαστήριο συµβουλευτικής για προετοιµασία για µεταπτυχιακές σπουδές» Λάρισα- Καρδίτσα Πέµπτη 25 Απριλίου 2013 Αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές/αποφοίτους σχετικά µε την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής και αναζήτησης Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αλλά και της απαιτούµενης προετοιµασίας εισαγωγής σε αυτό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ενέργειες προετοιµασίας για την εισαγωγή σε Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (επιλογή και αναζήτηση, οδηγίες και χρονοδιάγραµµα προετοιµασίας εισαγωγής, τα δικαιολογητικά και τι να προσέξετε, αναζήτηση υποτροφιών). Προετοιµασία σε θέµατα επαγγελµατικής οργάνωσης &σχεδιασµό καριέρας! Τα εργαστήρια συµβουλευτικής απευθύνεται πρωτίστως στους σπουδαστές και αποφοίτους του ΤΕΙ Λάρισας και δευτερευόντως σε όσους άλλους επιθυµούν να τα παρακολουθήσουν. Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στα εργαστήρια συµβουλευτικής καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συµµετοχής προς το Γραφείο ιασύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας, στα τηλ (Αρσενίου Χρυσή), (Μπουρντένας Φίλιππος) και (Καβράκη Αθηνά).

3 Σελίδα 3 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γ 22/3/2013: Θέσεις εποχικού προσωπικού στο Φορέα ιαχείρισης Εθνικού ρυµού Αίνου (Κεφαλονιά) ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (Λήξη: 26/3/2013) JAVA SOFTWARE ENGINEER (JSE/03/13) Athens, Greece ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελλάδα) CAD Σχεδιαστές στη νότια Γερµανία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) 21/3/2013: 1 θέση πωλητή ξυλείας για αποφοίτους ΣΤΕΞ στην ΓΕΩΡΓΙΑ Η Α.Ε.Β.Ε. CAS CORNER (Βόλος) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελλάδα) Θέση Εργασίας Πολιτικού µηχανικού στη Νότια Γερµανία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) 19/3/2013: ΟΑΕ : Πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση προγράµµατος κατάρτισης εκπαιδευτικών ΠΒΜ Λακκιάς ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (Λήξη: 26/3/2013) 1 θέση εργασίας Σχεδιαστή & Τεχνολόγου Ξύλου & Επίπλου στην ΑΓΕΧ ΑΒΒΕ (Αθήνα) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελλάδα) 15/3/2013: Ευκαιρία συνεργασίας (Πρακτική Άσκηση - full time συνεργασία) IN advertising ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελλάδα) 14/3/2013: Πτυχιούχοι Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελλάδα) 6/3/2013: Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 29 θέσεις τακτικού προσωπικού στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (Λήξη: 5/4/2013) 22/3/2013: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γ Πρακτική Άσκηση Σ Ο Λογιστικής Πρακτική Άσκηση ΣΤΕΦ Μηχανολογίας 21/3/2013: Πρακτική Άσκηση στο Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ Σ Ο ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. 10 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Σ Ο στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πρακτική Άσκηση Μηχανολογίας 19/3/2013: 1 θέση πρακτικής άσκησης για τελειόφοιτους ΣΤΕΞ στην HOUSE SHOP (Καρδίτσα) 15/3/2013: Πρακτική Άσκηση Λογιστικής Πρακτική Άσκηση Πληροφορικής στην i2s Πρακτική Άσκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 12/3/2013: Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Τεχνολόγων Τροφίµων στην ΟΥΖΟΤΥΡΝΑΒΟΥ Περισσότερες σχετικές πληροφορίες και νέες θέσεις είναι διαθέσιµες στο dasta.teilar.gr

4 Σελίδα 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ξεκινά την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ράσης για τους Νέους, µε αφετηρία την δηµοσίευση της πρόσκλησης για την «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους», την πρώτη δράση του Εθνικού Σχεδίου ράσης. Στόχος της συγκεκριµένης δράσης είναι να προσφέρει ένα πρώτο βήµα εισόδου στην απασχόληση για χιλιάδες νέους συµπολίτες µας που σήµερα είναι ανενεργοί, στο περιθώριο της αγοράς εργασίας και χωρίς ευκαιρίες στον εργασιακό τους βίο. Η «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας» συνιστά µια ολοκληρωµένη δέσµη παρεµβάσεων τριών φάσεων, η οποία λαµβάνει υπόψη και αξιοποιεί τις διαφορετικές ανάγκες των άνεργων νέων, ανάλογα µε το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Το πρόγραµµα διακρίνεται σε τρεις φάσεις, κατά τις οποίες οι ωφελούµενοι: α) θα παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης, β) θα τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε µηνών (500 ώρες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε παράλληλη παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και υποστήριξης και γ) µε το πέρας της πρακτικής άσκησης θα µπορούν να προσληφθούν σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας, µε πλήρη µισθό και ασφάλιση, τουλάχιστον για ένα έτος. Ευκαιρίες απασχόλησης για άνεργους νέους! Πρόκειται για µια συνεκτική δράση που σκοπεύει όχι µόνον να προσφέρει µια πρώτη επαφή των νέων µε την αγορά εργασίας, αλλά και να παρέχει την άµεση προοπτική για µία θέση απασχόλησης, στον τοµέα κατάρτισής τους. ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν νέοι 18 έως 29 ετών, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστηµίων/ ΑΤΕΙ» απαιτείται να έχουν i) πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισµένου από το ΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισµένων επαγγελµατικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΑΕΙ ή το ΑΤΕΙ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ii) να έχουν γεννηθεί από µέχρι καθώς και iii) να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ. ικαίωµα συµµετοχής επίσης έχουν και όσοι συµµετέχουν σε Επαγγελµατικά Επιµελητήρια/ Ενώσεις. Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» απαιτείται i) να έχουν γεννηθεί από µέχρι , καθώς και ii) να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ. Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχουσες στο πρόγραµµα επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να προβούν σε καµία µείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προκειµένου να εξασφαλίσει την οµοιόµορφη πληροφόρηση, τη µεγαλύτερη δυνατή προσβασιµότητα αλλά και, κυρίως, τον αδιάβλητο και αντικειµενικό χαρακτήρα της διαδικασίας, έχει διαµορφώσει ειδική ιστοσελίδα του προγράµµατος, την µέσω της οποίας αποκλειστικά θα γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής και των δικαιολογητικών, ενώ η βαθµολόγηση των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθεί αυτοµατοποιηµένα, ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστηµα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Απριλίου 2013 και θα λήξει στις 22 Μαΐου Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης στις ιστοσελίδες: Παράλληλα, λειτουργεί τηλεφωνική γραµµή ενηµέρωσης για το πρόγραµµα µε αριθµό , µε σκοπό την άµεση παροχή πληροφόρησης και ενηµέρωσης αλλά και την καταγραφή και επίλυση τυχόν θεµάτων που ανακύψουν.

5 Σελίδα 5 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΆΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με το διαρκώς αυξανόµενο φάσµα της φτώχειας να απειλεί ολοένα και περισσότερους πολίτες, η ανάγκη για κοινωνική προσφορά καθίσταται πλέον πιο επιτακτική από ποτέ. Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκε το Εθνικό ίκτυο Άµεσης Κοινωνικής Παρέµβασης θέτοντας ως πρωταρχικό του σκοπό την άµεση αντιµετώπιση της φτώχειας µέσα από ενέργειες πληροφόρησης καθώς και ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης των κοινωνικά ευπαθών οµάδων. Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα έχει σαν στόχο να ενισχύσει άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούµενα από φτώχεια (απόρους, ανέργους, αστέγους) στοχεύοντας στην ενδυνάµωση και κοινωνική ενσωµάτωσή τους. Επίσης, απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό επιζητώντας την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συµβολή του στην καταπολέµηση της φτώχειας. Στη Λάρισα για την υλοποίηση του εγχειρήµατος συστρατεύονται ο ήµος Λαρισαίων, η Εθελοντική Ανθρωπιστική ράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ». Στις υφιστάµενες Κοινωνικές οµές του ήµου Λαρισαίων, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Συσσίτιο και το Λαχανόκηπο προστίθενται τρεις νέες Κοινωνικές οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας: το Γραφείο ιαµεσολάβησης, το Κοινωνικό Φαρµακείο και η Τράπεζα Χρόνου. Οι ωφελούµενοι θα προσέλθουν αρχικά στο Γραφείο ιαµεσολάβησης το οποίο βρίσκεται στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ήµου Λαρισαίων στην οδό Ρούσβελτ και Οικονόµου εξ Οικονόµων γωνία 8α. Για την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτησή τους καλούνται να προσκοµίσουν τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά έτσι ώστε, αν πληρούν τις προϋποθέσεις, να αποκτήσουν την κάρτα απόρου και να προωθηθούν ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του στις αντίστοιχες δοµές: Εκκαθαριστικό Εφορίας (Πρόσφατο) ή Υπεύθυνη δήλωση για µη υποβολή φορολογικής δήλωσης. Έντυπο Ε9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Φωτοτυπία ταυτότητας. Πρόσφατη φωτογραφία Κάρτα ανεργίας. Βιβλιάριο υγείας ή συναφές δικαιολογητικό αν πρόκειται για ΑΜΕΑ. ράσεις αντιµετώπισης της φτώχιας! Παράλληλα το Γραφείο ιαµεσολάβησης παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης προς τους ωφελούµενους στην επικοινωνία τους µε τους κρατικούς φορείς σε θέµατα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕ, Νοσοκοµεία κλπ). Το ωράριο λειτουργίας του είναι σταθερό από τις 9:00-17:00 από ευτέρα - Παρασκευή. Για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήµατος απαιτείται συλλογική προσπάθεια προσφοράς σε επίπεδο χρόνου µέσα από πράξεις εθελοντισµού αλλά και σε υλικό επίπεδο µέσα από την παροχή αγαθών όπως τρόφιµα, είδη παντοπωλείου, είδη ατοµικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, οικιακό εξοπλισµό, παιχνίδια, βιβλία, cd, dvd κ.α. Το όλο εγχείρηµα αποτελεί ένα στοίχηµα κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Ελλάδα της οικονοµικής κρίσης. Ας προσπαθήσουµε να το πετύχουµε! Στο πλαίσιο στήριξης του εγχειρήµατος έχει συναφθεί µνηµόνιο συνεργασίας µε τη.α.στα. του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

6 Σελίδα 6 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΩΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - RISE SOUTHERN EUROPE Το πρόγραµµα RISE Southern Europe - Πρακτική έρευνα στην επιστή- µη και την τεχνολογία προσφέρει πρακτική άσκηση σε γερµανικά πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα όπως το Max Planck, σε φοιτητές Χηµείας, Βιολογίας, Φυσικής, και Μηχανολογίας. Η DAAD θα παρέχει µηνιαία υποτροφία 650 ευρώ για περίοδο 6 έως 12 εβδοµάδων, συν ασφαλιστική κάλυψη και εφάπαξ κάλυψη για ταξιδιωτικά κόστη από την Ελλάδα στη Γερµανία, για προπτυχιακούς από την Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, και Πορτογαλία. Περισσότερες λεπτοµέρειες στην επίσηµη ιστοσελίδα: https://www.daad.de/rise/de/ Υποβολή αιτήσεων: 8-28 Απριλίου 2013 Χρονική διάρκεια πρακτικής άσκησης: 6 έως 12 εβδοµάδες Έναρξη πρακτικής άσκησης: από 1η Ιουλίου 2013 ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδηµία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο 1 «Εκπαίδευση Ενηλίκων», ράση 1 «Εκπαιδευτικά προγράµµατα βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες», διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ο τρίτος (3ος) κύκλος εκπαιδευτικών προγραµµάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες µε αντικείµενο τη φιλοσοφία, το ρόλο της στην καθηµερινή ζωή και το αξιακό σύστηµα της κοινωνίας. Η εν λόγω ράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς πόρους. Σκοπό της αποτελεί η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των πολιτών για την ενεργό συµµετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη. ωρεάν εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες! Ο 3ος κύκλος µαθηµάτων θα αφορά στα εξής πεδία: 1. Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική 2. Επιστήµες και τεχνολογία 3. Πολιτισµός και δηµιουργία 4. Πολίτης και Πολιτεία Καθένας από τους τοµείς περιλαµβάνει εβδοµαδιαία µαθήµατα, ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους φιλοσοφικού ενδιαφέροντος και εργαστήρια (workshops) και διαρθρώνεται στη βάση επιµέρους θε- µατικών ενοτήτων ανάµεσα στις οποίες οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να επιλέξουν και να καταρτίσουν το δικό τους πρόγραµµα. Όλα τα µαθήµατα και τα εργαστήρια προσφέρονται δωρεάν και απευθύνονται σε όλο τον ενήλικο πληθυσµό. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 05/04/2013. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµ- µα, το περιεχόµενο των µαθηµάτων και τη διαδικασία υποβολής αίτησης, παρακαλούµε επισκεφθείτε τον ιστότοπο (site) του έργου «Ακαδηµία Πλάτωνος»:

7 Σελίδα 7 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" (MSC IN ENERGY SYSTEMS) ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ENERGY MANAGEMENT), «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (RENEWABLE ENERGY) Η Σχολή Επιστηµών Τεχνολογίας του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείµενο «Ενεργειακά Συστήµατα» (MSc in Energy Systems) για το ακαδηµαϊκό έτος Η διαδικασία των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες προέρχονται από Πανεπιστήµια της αλλοδαπής και της ηµεδαπής. 1. Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.) µετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαµβάνει την παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµάτων καθώς και την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονοµή του Μ..Ε. είναι 14 µήνες. Για όσους φοιτητές επιθυµούν, και κατόπιν σχετικής αίτησης, υπάρχει η δυνατότητα µερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια του Π.Μ.Σ. θα είναι 26 µήνες. 2. Στα Π.Μ.Σ. του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων συναφούς γνωστικού αντικειµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3391/2005, άρθρο 4 παρ. 2, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3577/ Το Π.Μ.Σ. «Ενεργειακά Συστήµατα» (MSc in Energy Systems) έχει ως αντικείµενο την παροχή εκπαίδευσης µεταπτυχιακού επιπέδου και απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών που επιθυµούν να διευρύνουν την γνώση τους στις κάτωθι δύο (2) επιµέρους κατευθύνσεις εξειδίκευσης: Έναρξη: Οκτώβριος Energy Management ( ιαχείριση Ενέργειας), 2. Renewable Energy (Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας) 4. Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου µε την επιστηµονική περιοχή του Π.Μ.Σ., το βαθµό του διπλώµατος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία και σε προπτυχιακά µαθήµατα συναφή µε το Π.Μ.Σ., την πιστοποιηµένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου και τις συστατικές επιστολές. 5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2013 ή µέχρι την κάλυψη των θέσεων, στη Γραµµατεία της Σχολής Επιστηµών Τεχνολογίας του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, τα παρακάτω: Έντυπη αίτηση (στο δικτυακό τόπο Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα στα αγγλικά, Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος Πολυτεχνικών ή Γεωτεχνικών Σχολών, πτυχίου Οικονοµικών Σχολών ή Σχολών Θετικών Επιστηµών και αντίστοιχων τµηµάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ή/και αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού (οι ενδιαφερόµενοι που αναµένουν να ολοκληρώσουν τις βασικές σπουδές τους έως το Σεπτέµβριο µπορούν να υποβάλουν αίτηση µόνο µε την ως τώρα αναλυτική τους βαθµολογία) Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας υο ακαδηµαϊκές συστατικές επιστολές σε κλειστούς υπογεγραµµένους και σφραγισµένους φακέλους Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας του επιπέδου Γ2/C2 (άριστη γνώση). Οι ενδιαφερόµενοι που δεν έχουν ανάλογο πιστοποιητικό µπορούν να υποβάλλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να το υποβάλλουν έως 30 Σεπτεµβρίου του υο Φωτογραφίες Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία και τον Υπεύθυνο Προγραµµάτων (Programme Manager) της Σχολής του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (τηλ ).

8 Σελίδα 8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (MSC IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTEMS) Η Σχολή Επιστηµών Τεχνολογίας του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείµενο «Συστήµατα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Information and Communication Technology Systems) για το ακαδηµαϊκό έτος Η διαδικασία των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες προέρχονται από Πανεπιστήµια της αλλοδαπής και της ηµεδαπής. 1. Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.) µετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαµβάνει την παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµάτων καθώς και την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονοµή του Μ..Ε. είναι 14 µήνες. Για όσους φοιτητές επιθυµούν, και κατόπιν σχετικής αίτησης, υπάρχει η δυνατότητα µερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια του Π.Μ.Σ. θα είναι 26 µήνες. 2. Στα Π.Μ.Σ. του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων συναφούς γνωστικού αντικειµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3391/2005, άρθρο 4 παρ. 2, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3577/2007. Έναρξη: Οκτώβριος Το Π.Μ.Σ. «Συστήµατα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Information and Communication Technology Systems) έχει ως αντικείµενο την παροχή εκπαίδευσης µεταπτυχιακού επιπέδου και απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών που επιθυµούν να διευρύνουν την γνώση τους στον τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αλλά και σε σύγχρονα, διεπιστηµονικά θέµατα µεταξύ των τοµέων της οικονοµίας, ενέργειας και της υγείας που αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. 4. Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου µε την επιστηµονική περιοχή του Π.Μ.Σ., το βαθµό του διπλώµατος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία και σε προπτυχιακά µαθήµατα συναφή µε το Π.Μ.Σ., την πιστοποιηµένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου και τις συστατικές επιστολές. 5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2013 ή µέχρι την κάλυψη των θέσεων, στη Γραµµατεία της Σχολής Επιστηµών Τεχνολογίας του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, τα παρακάτω: Έντυπη αίτηση (στο δικτυακό τόπο Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα στα αγγλικά Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος Πολυτεχνικών Σχολών (κυρίως Μηχ. Η/Υ) ή πτυχίου Σχολών Θετικών Επιστηµών, Πληροφορικής και αντίστοιχων τµηµάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ή/και αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού (οι ενδιαφερόµενοι που αναµένουν να ολοκληρώσουν τις βασικές σπουδές τους έως το Σεπτέµβριο µπορούν να υποβάλουν αίτηση µόνο µε την ως τώρα αναλυτική τους βαθµολογία) Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας υο ακαδηµαϊκές συστατικές επιστολές σε κλειστούς υπογεγραµµένους και σφραγισµένους φακέλους Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας του επιπέδου Γ2/C2 (άριστη γνώση). Οι ενδιαφερόµενοι που δεν έχουν ανάλογο πιστοποιητικό µπορούν να υποβάλλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να το υποβάλλουν έως 30 Σεπτεµβρίου του υο Φωτογραφίες Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία και τον Υπεύθυνο Προγραµµάτων (Programme Manager) της Σχολής του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (τηλ ).

9 Σελίδα 9 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (MSC IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 1. Η Σχολή Οικονοµίας και ιοίκησης του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείµενο «Βιώσιµη Ανάπτυξη» (MSc in Sustainable Development) για το ακαδηµαϊκό έτος Η διαδικασία των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. ιευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Σαρτζετάκης, µέλος της Ε ιελ του Ι.ΠΑ.Ε. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήµια της αλλοδαπής. 2. Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.) και περιλαµβάνουν δυο εξάµηνα διδασκαλίας για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και την εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυµούν, και κατόπιν σχετικής αίτησης, υπάρχει η δυνατότητα µερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια φοίτησης για το Π.Μ.Σ. διπλασιάζεται. 3. Στα Π.Μ.Σ. του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Το Π.Μ.Σ. «Βιώσιµη Ανάπτυξη» (MSc in Sustainable Development) έχει ως αντικείµενο την παροχή εκπαίδευσης µεταπτυχιακού επιπέδου στη Βιώσιµη Ανάπτυξη και απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών που επιθυµούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους σε δυο (2) επιµέρους κατευθύνσεις: Έναρξη: Οκτώβριος 2013 α) Βιώσιµες Στρατηγικές (για τις Επιχειρήσεις, την Κοινωνία και την κυβέρνηση) και β) Βιώσιµος Τουρισµός. 4. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψηφίου µε το επιστηµονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθµό του διπλώµατος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία και σε προπτυχιακά µαθήµατα συναφή µε το Π.Μ.Σ., την πιστοποιηµένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου και τις συστατικές επιστολές. 5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου 2013 (ή µέχρι την κάλυψη των θέσεων) στη Γραµµατεία της Σχολής Οικονοµίας και ιοίκησης του Ι.ΠΑ.Ε.: α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.ihu.edu.gr), β) Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου (µε ακριβή βαθµό), γ) Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας, δ) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, ε) Αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, στ) υο συστατικές επιστολές, ζ) υο Φωτογραφίες 6. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία και τον Marketing Manager της Σχολής του Ι.ΠΑ.Ε. (τηλ , και ).

10 Σελίδα 10 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (MSC IN STRATEGIC PRODUCT DESIGN) 1. Η Σχολή Οικονοµίας και ιοίκησης του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείµενο «Στρατηγικός Σχεδιασµός Προϊόντων» (MSc in Strategic Product Design) για το ακαδηµαϊκό έτος Η διαδικασία των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. ιευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο καθηγητής κ. Νικόλαος Μουσιόπουλος, Αντιπρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Ι.ΠΑ.Ε. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήµια της αλλοδαπής. 2. Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.) και περιλαµβάνουν δυο εξάµηνα διδασκαλίας για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και την εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυµούν και κατόπιν σχετικής αίτησης υπάρχει η δυνατότητα µερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια φοίτησης για το Π.Μ.Σ. διπλασιάζεται. 3. Στα Π.Μ.Σ. του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Στο Π.Μ.Σ. «Στρατηγικός Σχεδιασµός Προϊόντων» (MSc in Strategic Product Design) γίνονται δεκτές υποψηφιότητες κυρίως διπλωµατούχων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Καλών Τεχνών, Οικονοµολόγων, Μηχανικών αλλά και αποφοίτων Α.Τ.Ε.Ι. αντίστοιχων γνωστικών αντικειµένων που επιθυµούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους σε δυο (2) επιµέρους κατευθύνσεις εξειδίκευσης: Έναρξη: Οκτώβριος 2013 α) Ανάπτυξης Προϊόντων και β) Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. 4. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψηφίου µε το επιστηµονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθµό του διπλώµατος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία και σε προπτυχιακά µαθήµατα συναφή µε το Π.Μ.Σ., την πιστοποιηµένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου και τις συστατικές επιστολές. 5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου 2013 (ή µέχρι την κάλυψη των θέσεων) στη Γραµµατεία της Σχολής Οικονοµίας και ιοίκησης του Ι.ΠΑ.Ε.: α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.ihu.edu.gr), β) Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου (µε ακριβή βαθµό), γ) Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας, δ) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, ε) Αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, στ) υο συστατικές επιστολές, ζ) υο Φωτογραφίες 6. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία και τον Marketing Manager της Σχολής του Ι.ΠΑ.Ε. (τηλ , και ).

11 Σελίδα 11 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.«ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (MSC IN MANAGEMENT) 1. Η Σχολή Οικονοµίας και ιοίκησης του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείµενο «ιοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in Management) για το ακαδηµαϊκό έτος Η διαδικασία των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. ιευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο καθηγητής κ. Νικόλαος Μουσιόπουλος, Αντιπρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Ι.ΠΑ.Ε. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήµια της αλλοδαπής. 2. Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.) και περιλαµβάνουν δυο εξάµηνα διδασκαλίας για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και την εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυµούν, και κατόπιν σχετικής αίτησης, υπάρχει η δυνατότητα µερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια φοίτησης για το Π.Μ.Σ. διπλασιάζεται. 3. Στα Π.Μ.Σ. του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου Έναρξη: σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3391/2005, άρθρο 4 παρ. 2, όπως Οκτώβριος συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3577/ Το Π.Μ.Σ. «ιοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in Management) έχει ως αντικείµενο την παροχή εκπαίδευσης µεταπτυχιακού επιπέδου στη ιοίκηση επιχειρήσεων και απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών που επιθυµούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη διοίκηση επιχειρήσεων. 4. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψηφίου µε το επιστηµονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθµό του διπλώµατος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία και σε προπτυχιακά µαθήµατα συναφή µε το Π.Μ.Σ., την πιστοποιηµένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου και τις συστατικές επιστολές. 5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου 2013, (ή µέχρι την κάλυψη των θέσεων) στη Γραµµατεία της Σχολής Οικονοµίας και ιοίκησης του Ι.ΠΑ.Ε.: α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.ihu.edu.gr), β) Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου (µε ακριβή βαθµό), γ) Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας, δ) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, ε) Αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, στ) υο συστατικές επιστολές, ζ) υο Φωτογραφίες 6. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία και τον Marketing Manager της Σχολής του Ι.ΠΑ.Ε. (τηλ , και ).

12 Σελίδα 12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» (MSC IN BANKING AND FINANCE) 1. Η Σχολή Οικονοµίας και ιοίκησης του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείµενο «Τραπεζική και Χρηµατοοικονοµική» (MSc in Banking and Finance) για το ακαδηµαϊκό έτος Η διαδικασία των µαθηµάτων των Προγραµµάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. ιευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο καθηγητής κ. Νικόλαος Μουσιόπουλος, αντιπρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Ι.ΠΑ.Ε. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήµια της αλλοδαπής. 2. Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.) και περιλαµβάνουν δυο εξάµηνα διδασκαλίας για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και την εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυµούν και κατόπιν σχετικής αίτησης υπάρχει η δυνατότητα µερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια φοίτησης για το Π.Μ.Σ. διπλασιάζεται. 3. Στα Π.Μ.Σ. του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου Έναρξη: σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3391/2005, άρθρο 4 παρ. 2, όπως Οκτώβριος συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3577/ Το Π.Μ.Σ. «Τραπεζική και Χρηµατοοικονοµική» (MSc in Banking and Finance) παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρχών και εφαρµογών της τραπεζικής και χρηµατοοικονοµικής, σε συνδυασµό µε την απόκτηση θεωρητικών και τεχνικών ικανοτήτων. Στοχεύει στη βαθιά γνώση στατιστικών εφαρµογών στο χώρο της τραπεζικής και χρηµατοοικονοµικής, στην κατανόηση διεθνών θεµάτων τραπεζικής και χρηµατοοικονοµικής κάτω από ένα πολυπολιτισµικό πρίσµα και στην εστίαση σε χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα διαφόρων επιχειρηµατικών κλάδων. 4. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψηφίου µε το επιστηµονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθµό του διπλώµατος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία και σε προπτυχιακά µαθήµατα συναφή µε το Π.Μ.Σ., την πιστοποιηµένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου και τις συστατικές επιστολές. 5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου 2013 (ή µέχρι την κάλυψη των θέσεων) στη Γραµµατεία της Σχολής Οικονοµίας και ιοίκησης του Ι.ΠΑ.Ε.: α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.ihu.edu.gr), β) Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου (µε ακριβή βαθµό), γ) Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας, δ) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, ε) Αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, στ) υο συστατικές επιστολές, ζ) υο Φωτογραφίες 6. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία και τον Marketing Manager της Σχολής του Ι.ΠΑ.Ε. (τηλ , και ).

13 Σελίδα 13 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.«ΙΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ» (LLM IN TRANSNATIONAL AND EUROPEAN COMMERCIAL LAW AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) 1. Η Σχολή Οικονοµίας και ιοίκησης του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείµενο «ιεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονοµικό ίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των ιαφορών» (LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution) για το ακαδηµαϊκό έτος Η διαδικασία των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. ιευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο καθηγητής Νοµικής κ. Αθανάσιος Γ. Καΐσης, µέλος της ιοικούσας Επιτροπής του Ι.ΠΑ.Ε. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήµια της αλλοδαπής. 2. Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.) και περιλαµβάνουν δυο εξάµηνα διδασκαλίας για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και την εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. 3. Στο Π.Μ.Σ. του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος «ιεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονοµικό ίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των ιαφορών» (LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution) γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Νοµικών, Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Έναρξη: Οκτώβριος Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψηφίου µε το επιστηµονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθµό του διπλώµατος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία και σε προπτυχιακά µαθήµατα συναφή µε το Π.Μ.Σ., την πιστοποιηµένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου και τις συστατικές επιστολές. 5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου 2013, (ή µέχρι την κάλυψη των θέσεων) στη Γραµµατεία της Σχολής Οικονοµίας και ιοίκησης του Ι.ΠΑ.Ε.: α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.ihu.edu.gr), β) Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου (µε ακριβή βαθµό), γ) Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας, δ) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, ε) Αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, στ) υο συστατικές επιστολές, ζ) υο Φωτογραφίες 6. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία και τον Marketing Manager της Σχολής του Ι.ΠΑ.Ε. (τηλ , και ).

14 Σελίδα 14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» (EXECUTIVE MBA) 1. Η Σχολή Οικονοµίας και ιοίκησης του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείµενο «ιοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA) για το ακαδηµαϊκό έτος Η διαδικασία των µαθηµάτων των Προγραµµάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. ιευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο καθηγητής κ. Νικόλαος Μουσιόπουλος, Αντιπρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Ι.ΠΑ.Ε. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήµια της αλλοδαπής. 2. Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.) µετά από διετή κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαµβάνει την παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµάτων τεσσάρων διδακτικών εξαµήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. 3. Στα Π.Μ.Σ. του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3391/2005, άρθρο 4 παρ. 2, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3577/2007. Το Π.Μ.Σ. «ιοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA) έχει ως αντικείµενο την παροχή εκπαίδευσης µεταπτυχιακού επιπέδου στη ιοίκηση επιχειρήσεων και απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών που επιθυµούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη διοίκηση επιχειρήσεων. Έναρξη: Ιανουάριος Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψηφίου µε το επιστηµονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθµό του διπλώµατος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία και σε προπτυχιακά µαθήµατα συναφή µε το Π.Μ.Σ., την πιστοποιηµένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου και τις συστατικές επιστολές. 5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2014, (ή µέχρι την κάλυψη των θέσεων) στη Γραµµατεία της Σχολής Οικονοµίας και ιοίκησης του Ι.ΠΑ.Ε.: α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής (http://www.econ.ihu.edu.gr/index.php/en/courses/executive-mba.htmι), β) Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου (µε ακριβή βαθµό), γ) Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας, δ) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, ε) Αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, στ) Αποδεδειγµένη επαγγελµατική προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ή συναφούς φύσης απασχόληση αξιολογούµενη κατά περίπτωση. ζ) υο συστατικές επιστολές, η) υο Φωτογραφίες 6. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία και τον Marketing Manager της Σχολής του Ι.ΠΑ.Ε. (τηλ , και ).

15 Σελίδα 15 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MASDAR (ΜΑΣΝΤΑΡ) ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ Το Ινστιτούτο Επιστήµης και Τεχνολογίας ΜΑΣΝΤΑΡ (MASDAR Institute of Science and Technology) -το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της κρατικής εταιρείας MASDAR και εδρεύει σε «πράσινη πόλη-πρότυπο»- προσφέρει έως δέκα (10) υποτροφίες, που αφορούν σε οκτώ προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, σε Έλληνες φοιτητές για το φθινόπωρο του 2013 στους ακόλουθους τοµείς: 1. Χηµικοί Μηχανικοί (Chemical Engineering), 2. Πληροφορική και Επιστήµες της Πληροφορίας (Computing and Information Science), 3. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Electrical Power Engineering), 4. Μηχανικά Συστήµατα και ιαχείριση (Engineering Systems and Management), 5. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών (Materials Science and Engineering), 6. Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Mechanical Engineering), 7. Μηχανικοί Μικροσυστηµάτων (Microsystems Engineering) και, 8. Ύδατα και Περιβαλλοντική Μηχανική (Water and Environment al Engineering). Χορηγείται πλήρης υποτροφία µε κάλυψη όλων των εξόδων διαµονής και φοίτησης από την εταιρεία MASDAR. Το Ινστιτούτο αυτό είναι πολύ υψηλού επιπέδου. Συνεργάζεται µε το Αµερικανικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέττης - ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology) και αποτελεί ευκαιρία για Έλληνες που επιθυµούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριµένα γνωστικά πεδία. Οι απόφοιτοι του Ιδρύµατος, εκτός από το πτυχίο τους, µπορούν επίσης να λάβουν Βεβαίωση η οποία συνυπογράφεται από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Masdar και τον ιευθυντή του Ινστιτούτου Masdar/ΜΙΤ σε Συµφωνία Συνεργασίας, και θα επιβεβαιώνει ότι το πτυχίο τους είναι σύµφωνο µε τα εξαιρετικά ακαδηµαϊκά επίπεδα του ΜΙΤ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο παραδείγµατος χάριν, πτυχιούχοι Επιστηµών και Μηχανικής (Scienceand Engineering) θα πρέπει να διαθέτουν βαθµολογία τουλάχιστον CGPA 3.0 της κλίµακας των 4.0, GRE Quantitative score 155 και ένα ελάχιστο TOEFL score 91 (IBT) ή IELTS score 6.5. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα GRE κριτήρια µπορούν να εισαχθούν µε κατατακτήριες εξετάσεις ή φοιτώντας σε επιπλέον τµήµατα του Ινστιτούτου MASDAR. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα προσόντα µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση για το φθινόπωρο του 2013 και θα ενηµερωθούν απευθείας. Η επιλογή θα γίνει από ειδική ακαδηµαϊκή επιτροπή. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων η 31η Μαΐου Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα, κριτήρια αποδοχής και υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο και φαξ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ AE Η πρεσβεία της ηµοκρατίας της Σλοβακίας στην Αθήνα ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών από την Κυβέρνηση της Σλοβακίας για σπουδές και έρευνα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Υποτροφιών για τη στήριξη της κινητικότητας αλλοδαπών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων, πανεπιστηµιακών καθηγητών, ερευνητών και καλλιτεχνών για το ακαδηµαϊκό έτος Αιτήσεις για το ακαδηµαϊκό έτος υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 30 Απριλίου 2013 και ώρα (ώρα Σλοβακίας) ενώ για το θερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους έως τις 30 Οκτωβρίου 2013 στο (foreign applicants). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να απευθύνονται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα

16 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Γραφείο Λάρισας Κτίριο Επιτροπής Ερευνών Τηλ , Fb: Grafeio Diasyndesis Tei Larisas Γραφείο Καρδίτσας α όροφος Τµήµατος ασοπονίας & ΦΠ Τηλ Fb: Grafeio Diasyndesis ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΓΡΟ ΑΣΟΠΟΝΙΑ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ " ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το Ελληνικό Αγροδασικό ίκτυο σε συνεργασία µε το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνουν Ηµερίδα µε θέµα Αγροδασοπονία: Μια νέα χρήση γης στα πλαίσια της ΚΑΠ ", στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ήµου Θεσσαλονίκης (Νέο ηµαρχείο) στις 5 Απριλίου Σκοπός Ηµερίδας Η ανάδειξη της αγροδασοπονίας - µιας νέας επιστήµης αλλά πολύ παλιάς πρακτικής - ως µιας εναλλακτικής χρήσης γης για τη δηµιουργία αειφορικών συστηµάτων παραγωγής που προσφέρουν οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη στον αγρότη, καθώς και η ενηµέρωση για τις προοπτικές εφαρµογής της στην Ελλάδα στα πλαίσια της νέας προγραµµατικής περιόδου της ΚΑΠ ( ). Πρόγραµµα 9:00 Προσέλευση συνέδρων 9:30 Έναρξη Χαιρετισµοί Συντονιστής: Ι. Ισπικούδης 10:00 «Ανακαλύπτοντας ξανά µια παραδοσιακή φιλοσοφία καλλιέργειας της γης», Α. Σαρόπουλος, ΓΕΩΤΕΕ Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας 10:30 «Αγροδασοπονία: Μια νέα επιστήµη αλλά πολύ παλιά πρακτική», Κ. Μαντζανάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 11:00 «ασολιβαδικά συστήµατα», Θ. Παπαχρήστου, Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης & Π. Πλατής, Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 11:30 ιάλειµµα Συντονιστής: Γ. Παπαρουσόπουλος 11:45 «ασογεωργικά συστήµατα», Ά. Σιδηροπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 12:15 «Αγροδασικά συστήµατα στα πλαίσια της ΚΑΠ και οι προοπτικές τους στην Ελλάδα», Β. Παπαναστάσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 12:45 Παρεµβάσεις-Τοποθετήσεις 13:00 Γενική Συζήτηση 14:00 Λήξη Ηµερίδας Πληροφορίες: Τηλέφωνα: , & Fax: & Ιστοσελίδα: Το Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας αποτελεί µέρος της ο- µής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (.Α.ΣΤΑ.) του Ιδρύµατος. Το Έργο «Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας» υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 58 10 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου Oδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανολόγου Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Βλαχογιάννης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανολογίας Τηλ.: 2410 684552 Fax: 2410 684552 Ε-mail:mvlach@teilar.gr Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Πόσο θα κοστίζουν τα εισητήρια στα ΜΜΜ από 1η Σεπτεμβρίου 4 Αιτήσεις για εισαγωγή σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 4 Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 47 17 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Ενίσχυση για φοιτητές και οικογένειες με ανήλικα 4 Υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στις σχολές του ΟΑΕΔ 5 Ο Έλληνας ( απο την Κρήτη ) που σχεδίασε το αυτοκίνητο του 2025 5 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ταρουδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Κρήτης

Εισαγωγικό Σημείωμα. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ταρουδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Κρήτης ΤΕΥΧΟΣ Νο 2, Οκτώβριος 2012 2o Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης Καλή αρχή! Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ I ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ I ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ I ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α Έκδοση 1989 Εργάστηκαν:. Λεβέντης, Κ. Παπαστεφάνου, Α. Αδάμου Θ Έκδοση (Αναθεωρημένη) 2013 Για την παρούσα έκδοση εργάστηκαν: Αναθεώρηση: Γλωσσική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 STUDENT HANDBOOK 2012-13 Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα