ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές Exploring the economy - environment relationship in the case of sulphur emissions. Journal of Environmental Planning and Management 56(2): (JEL, ISI, SCOPUS listed. Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 1.439) org/a/taf/jenpmg/v56y2013i2p html 2. A two-stage double bootstrap data envelopment analysis of the top twenty five European football clubs efficiency levels. Managerial and Decision Economics, 34(2): (JEL, SCOPUS Listed). Από κοινού µε Ν. Τzeremes. 3. A conditional directional distance function approach for measuring regional environmental efficiency: Evidence from UK regions, European Journal of Operational Research, 227: (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 2.524). Από κοινού µε N. Tzeremes mgtdec/v34y2013i2p html 4. Estimating the degree of operating efficiency gains from a potential bank merger and acquisition: A DEA bootstrapped approach. Journal of Banking and Finance, 37: (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 1.721). Από κοινού µε N. Tzeremes v37y2013i5p html 5. Modelling the effect of national culture on countries innovation performance: A conditional full frontier approach. International Review of Applied Economics 27(5): (JEL, SCOPUS Listed). Από κοινού µε N. Tzeremes. 6. Economic growth and environmental efficiency: Evidence from U.S. regions. Economics Letters 120 (1): (JEL, ISI, SCOPUS Listed: Συντελεστής βαρύτητας και 5ετίας 0.682) Από κοινού µε N. Tzeremes ecolet/ v120y2013 i1p48-52.html 7. Measuring the effect of Kyoto Protocol Agreement on countries' environmental efficiency in CO 2 emissions: An application of conditional full frontiers. Journal of Productivity Analysis (JEL, ISI, SCOPUS Listed Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 1.299). DOI: /s Από κοινού µε N. Tzeremes. 8. The effect of government expenditure on the environment: An empirical investigation. Ecological Economics 91(C): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 2,855 και 5ετίας 3,732). Από κοινού µε Ε. Paizanos. a/eee/ecolec/v91y2013icp48-56.html 9. National culture and eco-efficiency: An application of conditional partial nonparametric frontiers. Forthcoming in Environmental Economics and Policy Studies (JEL, SCOPUS Listed) DOI: /s Από κοινού µε N. Tzeremes. 1

2 10. Renewable energy consumption and economic efficiency: Evidence from European countries. Journal of Renewable and Sustainable Energy 5(4): (ISI Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας American Institute of Physics). Από κοινού µε N. Tzeremes. 11. Carbon dioxide emissions and governance: A nonparametric analysis for the G- 20. Energy Economics 40: (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 3.291). Από κοινού µε N. Tzeremes. 12. Evaluating Alternative Frequentist Inferential Approaches for Optimal Order Quantities in the Newsvendor Model under Exponential Demand. International Transactions in Operational Research DOI: /itor (ISI Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0.588). Από κοινού µε I. Kevork. 13. Economic foundations to assess non-market values in marine and coastal ecosystems water quality. Journal of Environmental Management and Tourism. VIV(1(7)): Από κοινού µε G. Galani. 14. Construction of F-gases abatement cost curves. Forthcoming in Energy Sources (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 0,614) DOI: / Growth and environmental pollution: Empirical evidence from China. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies 4(3): (JEL Listed). Από κοινού µε Ν. Τzeremes. [Outstanding Paper Award Winner at the Emerald Literati Network Awards for Excellence 2012, Emerald]. p html 16. Environmental pollution and economic development: Explaining the existence of an Environmental Kuznets curve». Journal of Applied Economic Sciences VI (2(16)): (SCOPUS Listed). summer2011p148. html 17. Industry performance evaluation with the use of financial ratios: An application of bootstrapped DEA, Expert Systems with Applications 39(5): (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 2.339). Από κοινού µε Ν. Τzeremes. 18. Relative risk and innovation activities: the case of Greece. Innovation: Management Policy and Practice 14(1): Research Note (ISI listed. Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 0.664). Από κοινού µε C. Kitsos. 19. Measuring German regions' environmental efficiency: A directional distance function approach. Letters in Spatial and Resource Sciences 5: 7-16 (JEL listed). Από κοινού µε Ν. Τzeremes. v5y2012i1p7-16.html 2

3 20. The culture of corruption: A nonparametric analysis. Economics Bulletin 32(1): (2012). (JEL, SCOPUS listed). Από κοινού µε Ν. Τzeremes. ebl/ecbull/eb html 21. Who cares about biodiversity? Optimal conservation and transboundary biodiversity biodiversity externalities, Environmental and Resource Economics 52(4): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 1,795 και 5ετίας 2,000). Από κοινού µε Charles Perrings Analysing the Greek renewable energy sector: A Data Envelopment Analysis approach". Renewable & Sustainable Energy Reviews 16: (2012) (ISI, SCOPUS Listed Συντελεστής βαρύτητας: 5,627 και 5ετίας 6,577). Από κοινού µε Ν. Τzeremes Pollution control policy: A dynamic taxation scheme. Czech Economic Review 6(1): (JEL, SCOPUS Listed). Από κοινού µε G. Papageorgiou Computational Techniques for Stability Analysis of a Class of Dynamic Economic Models. American Journal of Applied Sciences, 2012, 9 (12), (SCOPUS Listed). Από κοινού µε K. Tsilika. 25. Modeling the effect of social factors on improving biodiversity protection. Ecological Economics 78(C): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 2,855 και 5ετίας 3,732). Από κοινού µε N. Jones v78y2012icp90-99.html 26. Determinants of Willingness to Pay for Coastal Zone Quality Improvement. Journal of Socio-Economics 41(4): (JEL, SCOPUS Listed). Από κοινού µε S. Mantziori 27. Measuring public owned university departments efficiency: A bootstrapped DEA approach. Journal of Economics and Econometrics 55(2): Από κοινού µε N. Tzeremes and S. Kourtzidis 28. Importance and influence of organizational changes on companies and their employees. Journal of Advanced Research in Management, III(2(6)): (SCOPUS Listed) Από κοινού µε D. Bousinakis 2v3y2012i2p html 29. The effect of access to improved water sources and sanitation on economic efficiency and growth: The case of Sub-Saharan African countries, South African Journal of Economics 80(2): (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0,315 και 5ετίας 0.328). Από κοινού µε Ν. Τzeremes. 3

4 A conditional nonparametric analysis for measuring the efficiency of regional public healthcare delivery: An application to Greek prefectures. Health Policy 103(1): (ISI, SCOPUS Listed Συντελεστής βαρύτητας: 1,550 και 5ετίας 1,729). Από κοινού µε Ν. Τzeremes i1p73-82.html 31. Nonparametric modelling of biodiversity: Determinants of threatened species. Journal of Policy Modeling 33(4): (JEL, ISI, SCOPUS Listed Συντελεστής βαρύτητας: 0,737 και 5ετίας 1,082). jpolmo/v33y2011i4p html 32. Oil consumption and economic efficiency: A comparative analysis of advanced, developing and emerging economies, Ecological Economics 70(7): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 2,855 και 5ετίας 3,732). Από κοινού µε Ν. Τzeremes 33. A qualitative analysis of Greek innovation activities. Journal of Applied Economic Sciences VI(1(15)): (SCOPUS Listed). Από κοινού µε C. Kitsos html 34. Measuring economic journals' citation efficiency: A data envelopment analysis. Scientometrics 88(3): (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 2,133 και 5ετίας 2.207). Από κοινού µε Ν. Τzeremes. 35. Modelling regional welfare efficiency applying conditional full frontiers. Spatial Economic Analysis 6(4): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 1.375). Από κοινού µε Ν. Τzeremes v6y2011i4 p html Regional development and living standards of the Greek prefectures: A DEA approach, Annals of Regional Science 45(3): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 0.987). Από κοινού µε N. Tzeremes 37. The Athenian Economy in the Age of Demosthenes, European Journal of Law and Economics 29: (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0.292). Από κοινού µε Ν. Κyriazis v29y2010i3p html 38. The effect of stress and satisfaction on productivity. International Journal of Productivity and Performance Management 59(5): (SCOPUS Listed). Από κοινού µε D. Bousinakis. 39. The effect if foreign ownership on SMEs performance: An efficiency analysis perspective, Journal of Productivity Analysis, 34: (JEL, ISI, SCOPUS Listed Συντελεστής βαρύτητας: 1,068 και 5ετίας 1,299). Από κοινού µε Ν. Τzeremes. 4

5 40. Measuring biodiversity performance: A conditional efficiency measurement approach, Environmental Modelling & Software, 25(12): (JEL, ISI, SCOPUS Listed Συντελεστής βαρύτητας: 3,476 και 5ετίας 3,608). Από κοινού µε Ν. Τzeremes. 41. Modelling the effect of multinational banks performance: A conditional robust nonparametric frontier analysis, Economic Modelling 28(1-2): (JEL, ISI, SCOPUS Listed Συντελεστής βαρύτητας: 0,557 και 5ετίας 0,699). Από κοινού µε Ν. Τzeremes Financial and real sector interactions: The case of Greece. Journal of Applied Economic Science 3(13): Από κοινού µε M. Trigoni. (SCOPUS Listed) 43. Dynamic optimization in natural resources management. Journal of Environmental Management and Tourism I 2(2): Από κοινού µε G. Papageorgiou Differential games in non renewable resources extraction. Theoretical and Practical Research in Economic Fields I 2(2): Από κοινού µε G. Papageorgiou Financial development and economic growth: evidence from the European Union, Managerial Finance, 36(11): (JEL Listed). Από κοινού µε M. Trigoni 46. Corruption and economic efficiency: Panel data evidence. Global Economic Review 39(4): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0,160). Από κοινού µε Ν. Τzeremes html High performance management: An illustrative example of productivity measurement, Management 14(1): (JEL, SCOPUS Listed). Από κοινού µε Ν. Tzeremes. 48. Internationalization and Firm Performance: The case of the top 10 non-financial TNCs from South-East Europe, South-Eastern Europe Journal of Economics 7(1): (JEL Listed). Από κοινού µε Ν. Tzeremes. 49. Exploring the existence of Kuznets Curve in environmental performance using DEA window analysis. Ecological Economics 68: (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 2,855 και 5ετίας 3,732). Από κοινού µε N. Tzeremes 50. Malmquist Productivity Index versus Malmquist Total Factor Productivity Index: Empirical evidence from the Greek Health Sector, Empirical Economics Letters 8(3): (JEL Listed). Από κοινού µε N. Tzeremes 5

6 51. Electricity generation and economic efficiency: Panel data evidence from World and East Asian countries. Global Economic Review 38(3): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0,160). (2009) Από κοινού µε N. Tzeremes a/taf/glecrv/v38y2009i3p html 52. European enlargement and growth effects, Journal of Policy Modelling 31: , 2009 (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 1.082). Από κοινού µε N. Τzeremes i6p html 53. Small Businesses Performance: Seeking efficiency through knowledge based networks, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management (SCOPUS Listed), 9(1/2): Από κοινού µε S. Vliamos and N. Tzeremes Τrade efficiency and economic development: Evidence from a cross country comparison, Applied Economics 40(21): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0,437 και 5ετίας 0,655). Από κοινού µε N. Tzeremes 55. A Sequential Procedure for Testing the Existence of a Random Walk Model in Finite Samples, Journal of Applied Statistics 35(8): , (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0,449 και 5ετίας 0,531). Από κοινού µε I. Kevork 56. Environmental thinking in Economics, Archieves of Economic History XIX(2): 5-17 (JEL Listed). 57. Does the home country s national culture affect MNCs performance? Empirical evidence of the world s top 100 non-financial MNCs, Global Economic Review 37(4): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0,160). Από κοινού µε N. Tzeremes html 58. Extraction of Non-Renewable Resources: A Differential Game Approach, Archieves of Economic History XXI(1): 5-22, 2008 (JEL Listed). Από κοινού µε G. Papageorgiou International competitiveness in the ICT industry: Evaluating the performance of the top fifty companies, Global Economic Review 36(2): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0,160). Από κοινού µε N. Tzeremes. taf/glecrv/v36y2007i2p html 60. Critical values for testing a unit root in finite samples from the MA(1), Applied Economics Letters, 14: (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 0.302). Από κοινού µε I. Kevork. apeclt/v14y2007i3p html 6

7 61. Significance of Risk Modeling in the Term Structure of Interest Rates, Applied Financial Economics, 17(3): (JEL, SCOPUS Listed). Από κοινού µε S. Papadamou) 62. Testing for a unit root under the alternative of ARIMA (0,2,1), Applied Economics 39(21): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 0.655). Από κοινού µε I. Kevork 63. Can capital markets respond to environmental policy of firms? Evidence from Greece, Ecological Economics, 63: (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 2,855 και 5ετίας 3,732). Από κοινού µε A. Sepetis Productivity efficiency and firm size: an empirical analysis of foreign owned companies, International Business Review 16: (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 1.062) Από κοινού µε N. Tzeremes. eee/iburev/v16y2007i6p html 65. An Empirical Analysis of Socioeconomic Patterns of Host Country Transparency, International Journal of Business and Economics, 6(2): (JEL Listed). Από κοινού µε N. Tzeremes 66. Environmental thinking in Economics, Archieves of Economic History XIX(2): (JEL Listed) An investigation of bond term premia in the international government bond indices, Research in International Business and Finance 20(1): Από κοινού µε S. Papadamou) (SCOPUS Listed) 68. Forecasting the stationary AR(1) with an almost unit root, Applied Economics Letters, 13: (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 0.302). Από κοινού µε I. Kevork 69. Behavioral and Fundamental Explanations of Discounts on Closed End Funds: An Empirical Analysis, Applied Financial Economics 16: (JEL, SCOPUS Listed). Από κοινού µε T. Krintas 70. The random walk model with first order autocorrelated errors, Review of Economic Science, 10: (2006, Από κοινού µε I. Kevork) (JEL Listed) 71. Is tax competition harmful and is the EU an Optimal Tax Area?, European Journal of Law and Economics 21: (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0.292). Από κοινού µε N. Kyriazis) kap/ejlwec/v21y 2006i2p html 7

8 72. Financial development and economic growth in Greece, The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting 4(2): 35-46, Από κοινού µε M. Trigoni A comparison of alternative unit root tests, Journal of Applied Statistics, 32(1): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 0.531). Από κοινού µε I. Kevork 74. Optimal Pollution Level: A theoretical identification, Applied Economics 37: (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 0.655). Από κοινού µε C. Kitsos 75. Bank sales, spread and profitability: An empirical analysis, Applied Financial Economics Letters 1(5): (JEL, SCOPUS Listed). Από κοινού µε M. Georgiou 76. A game theory approach to institutional change, Archives of Economic History, XVII(2): (JEL Listed). Από κοινού µε N. Kyriazis Comparison criteria for investment selection: A non-parametric analysis in the Banking Sector for the period , Review of Economic Science 5: , 2004 (JEL Listed) (2004, Από κοινού µε D. Salamouris) 78. Efficiency measurement of the Greek commercial banks with the use of financial ratios: A Data Envelopment Analysis approach, Management Accounting Research 15(2): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 1,366). (2004, Από κοινού µε D. Salamouris) 79. The asymptotic variance in constructing confidence intervals for the stationary mean, SPOUDAI 54(3): (JEL Listed) (2004, Από κοινού µε I. Kevork) Social-Economic Integration of Greek Repatriates from the Former USSR: Obstacles to entry into the Greek Labour Market, Journal of Ethnic and Migration Studies 29(3): (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 1.406). Από κοινού µε D. Salamouris. 81. Property Rights and Game-Theory Implications of Satellite Communications: The bilateral case of Greece and Russia, European Journal of Law and Economics 15(3): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0.292). Από κοινού µε N. Kyriazis 8

9 82. Environmental Kuznets Curve for sulfur: evidence using GMM estimation and random coefficient panel data models, Environment and Development Economics 8(4): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 1.297) 83. State Owned Enterprises, Privatization and the Public Interest: Evidence of S.O.E. Performance in the Greek Manufacturing, Archieves of Economic History XV(1): , 2003 (JEL Listed). Από κοινού µε D. Salamouris. 84. Confidence Intervals in stationary autocorrelated time series, Archives of Economic History XV(2): 31-51, 2003 (JEL Listed) (2003, Από κοινού µε I. Kevork) 85. A naval revolution and institutional change: The case of the United Provinces, European Journal of Law and Economics 19(1): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0.292). Από κοινού µε N. Kyriazis) Implementation of Environmental Management Systems Standards: important factors in the corporate decision-making, Journal of Environmental Assessment Policy and Management 4(3): (Environmental Abstracts). Από κοινού µε K. Evangelinos. 87. Determinants of Environmental Management Systems Standards implementation: Evidence from Greek Industry, Business Strategy and the Environment 11(6): (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 3.236). Από κοινού µε K. Evangelinos. 88. Performance Assessment of the Hellenic Banking Sector: A Non-Parametric Analysis, Archives of Economic History XIV(1): (JEL Listed). Από κοινού µε D. Salamouris. 89. Determination of optimal air quality standard: Quantities or prices? Archives of Economic History XIV(2): (JEL Listed) Environmental Kuznets Curve: Bayesian evidence from Switching Regime Models, Energy Economics 23(2): , (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 3.291) (2001). Από κοινού µε E Tsionas. eneeco/v23y2001i2p html 91. Posterior analysis of environmental damage evaluation in Europe, International Review of Applied Economics 14(3): (JEL, SCOPUS Listed) (2000) Από κοινού µε E Tsionas. 9

10 92. Evaluating the direct costs of controlling NO X emissions in Europe, Energy Sources 20(3): (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 0,614) (1998). 93. Modelling optimal nitrogen oxides abatement in Europe, International Journal of Energy, Environment, Economics 5 (3/4): (1997). 94. Incomplete information in the acid rain game, Empirica Journal of Applied Economics and Economic Policy 23(2): , August (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 0.250) (1996) i2p html 95. Allocating sulphur abatement costs in Europe, Energy Sources 18(2): (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 0,614) (1996) 96. Implementing optimal sulphur abatement strategies in Europe, Water, Soil and Air Pollution 87(1-4): (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 2.001) (1996) 97. Optimal acid rain abatement policy in Europe: an analysis for the year 2000, Energy Economics 17(4): (JEL, ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 3.291) (1995, Από κοινού µε JP Hutton) v17y1995i4p html 98. Economic incentives for optimal sulfur abatement in Europe, Energy Sources 17(5): (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 0,614) (1995) 99. An evaluation of the direct cost of abatement under the main desulfurization technologies, Energy Sources 17(4): (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 0,614) (1995) 100. Optimal abatement of sulphur emissions in Europe, Environmental and Resource Economics 4(2): (JEL, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 2.000) (1994) Sulphur abatement policy: implications of cost differentials, Energy Policy 21(10): (ISI, SCOPUS Listed, Συντελεστής βαρύτητας: και 5ετίας 3.382) (1993) Πηγή συντελεστών βαρύτητας: 2012 JCR, ISI Web of Knowledge ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 102. Παλιννόστηση και Παράγοντες Οικονοµικής και Κοινωνικής Περιθωριοποίησης: Οψεις του προβλήµατος και προτάσεις πολιτικής, Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, 36: 5-25 (2003). Από κοινού µε D. Salamouris 10

11 103. Testing the existence of an Environmental Kuznets Curve for sulfur using panel data models, Tribune of Social Science, 37, (2003) 104. H αξία της ανθρώπινης ζωής: Κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις, Βήµα Κοινωνικών Επιστηµών, 42: (2005). Από κοινού µε M. Geitona Εργασία από Απόσταση: Πλεονεκτήµατα, Μειονεκτήµατα και Οικονοµικοκοινωνικά Θέµατα, Βήµα Κοινωνικών Επιστηµών, 50: 5-30 (2007) ICT and economic development: Evaluation of investment policies of thirteen OECD countries using Data Envelopment Analysis, Mathematical Review 69: (2009). Από κοινού µε N. Tzeremes ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 107. Παλιννόστηση Οµογενών Ποντίων & Αποκλεισµός από την Αγορά Εργασίας: Αίτια της Μη Οµαλής Κοινωνικής και Οικονοµικής Ένταξης (άρθρο από κοινού µε τους.σ. Σαλαµούρη και Γ. Μπουρίτη), Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 22: 19-33, Απρίλιος Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα: Προσδιοριστικοί Παράγοντες Επιτυχίας - Αποτυχίας των Γυναικείων Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (άρθρο από κοινού µε τον.σ. Σαλαµούρη), Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 24: 57-72, Οκτώβριος Αποκρατικοποιήσεις, Ρυθµιστικό Πλαίσιο και Αποτελεσµατικότητα: Συγκριτική Θεώρηση των Κυριότερων Μεθόδων Ελέγχου µε Βάση τη ιεθνή Εµπειρία. (άρθρο από κοινού µε τον.σ. Σαλαµούρη), ιοικητική Ενηµέρωση, 22: 61-72, Ιανουάριος Μέθοδοι Εκτίµησης και Ελέγχου της Αποδοτικότητας για την Επίλυση Προβληµάτων Άριστης Κατανοµής των Παραγωγικών Συντελεστών µε Σκοπό την Λήψη Βέλτιστων Επιχειρηµατικών Αποφάσεων, (άρθρο από κοινού µε τον.σ. Σαλαµούρη), ιοικητική Ενηµέρωση, 23: 76-84, Μάιος, Εκτίµηση επιχειρησιακής απόδοσης: Εφαρµογή ενός µη παραµετρικού υποδείγµατος, (άρθρο από κοινού µε τον.σ. Σαλαµούρη), ιοικητική Ενηµέρωση, 25: , Ιανουάριος Αειφόρος επιχείρηση και µετοχική αξία: ανταγωνιστική ή συµβιωτική σχέση; (άρθρο από κοινού µε τον A. Σεπετή), Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 30: 80-96, Απρίλιος Είναι η οριζόντια επιχειρησιακή περιβαλλοντική πολιτική αιτία δηµιουργίας συνθηκών ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού στην κεφαλαιαγορά; (άρθρο από κοινού µε τον A. Σεπετή), ιοικητική Ενηµέρωση, Τεύχος 28: 45-59, Μάιος Περιβαλλοντική επιχειρησιακή πολιτική και οικονοµικά ενδιαφερόµενοι φορείς, (άρθρο από κοινού µε τον A. Σεπετή), Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων,

12 115. Επίδραση Άγχους και Ικανοποίησης στην Λειτουργία των Επιχειρήσεων, (άρθρο από κοινού µε τον. Μπουσινάκη), ιοικητική Ενηµέρωση, 37: 84-96, Η σηµασία και η επίδραση των οργανωτικών αλλαγών στις επιχειρηµατικές µονάδες και στους εργαζοµένους, (άρθρο από κοινού µε τον. Μπουσινάκη), Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 42: 43-55, Σύγχρονη ηγεσία σε σύγχρονους οργανισµούς, (άρθρο από κοινού µε τον. Μπουσινάκη), Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 48: 65-74, Ο ρόλος της δηµιουργικότητας στη σύγχρονη εποχή, (άρθρο από κοινού µε τον. Μπουσινάκη), ιοικητική Ενηµέρωση, 43: 24-34, Η αγορά κεφαλαίου αλλάζει προς µια περιβαλλοντική και αειφόρο αξιολόγηση των επενδύσεων, ιοικητική Ενηµέρωση, 46: 49-62, 2010 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ 120. Allocating sulphur abatement costs in Europe, Rome 22 October Conference organized by ENI and the European Economics and Financial Centre for London from 20 to 22 October 121. A game-theoretic approach to pollution control problems, Swansea 3 April Conference organized by the Royal Economic Society from 1 to 4 April 122. Constructing marginal and total abatement cost curves: methodology and assumptions with reference to nitrogen and sulphur oxides, Seminar organized by the Department of Environmental Studies at the University College of Dublin, Ireland, 12 February Performance evaluation of bank controlled enterprises in the Greek manufacturing sector, Ανακοινώσεις 7 ου Συνεδρίου µε θέµα Παγκοσµιότητα και Οικονοµία της Ελληνικής Εταιρείας Οικονοµικής Ιστορίας, Πάτρα 1-3 Μαρτίου 2002, Ειδική Έκδοση (2004) σελίδες Economic growth and sulphur emissions in the European Union: Policy implications for the industrial sector, σελίδες , Πρακτικά 1 ου ιεθνούς Συνεδρίου Ποσοτικών Μεθόδων στην Βιοµηχανία και στις Εµπορικές Επιχειρήσεις, ΤΕΙ Αθήνας Μαίου 2003, σελ Τhe impact of the environmental policy and management planning on the shareholder value: evidence from the Greek market, σελίδες , Πρακτικά 8 ου Συνεδρίου στην Environmental Science and Technology, Σεπτέµβριος 2003, Λήµνος, σελ The cost of prematurity: Two neonatal intensive care units (NICUS) from University hospitals of Athens, Value in Health, 8(6), 2005 Contributed presentation abstracts A52 of ISPOR 8th Annual European Congress, 5-8 November 2005 Florence, Italy (ISI Listed, Συντελεστής βαρύτητας: 3.211) 12

13 127. Employment and education efficiency: A comparison of RA and DEA, Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Οικονοµικής Ιστορίας µε θέµα Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα στη Σύγχρονη Οικονοµία, Καλαµάτα Μαρτίου 2006, σελ Η σηµασία και η επίδραση των οργανωτικών αλλαγών στις επιχειρησιακές µονάδες και στους εργαζοµένους, Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Οικονοµικής Ιστορίας µε θέµα Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα στη Σύγχρονη Οικονοµία, Καλαµάτα Μαρτίου 2006, σελ Κοινωνική οικονοµία, εθελοντισµός και αγορά εργασίας, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε τίτλο «ιαχείριση Έργων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», σελ , Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων, ΤΕΙ Λάρισας, 30/6-1/7, Εκδόσεις Προποµπός Economic development and environmental degradation: Testing the existence of an Environmental Kuznets Curve at regional level, Proceedings of the 46th Congess of the European Regional Science Association (ERSA 2006) entitled Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean, organized in the University of Thessaly and in the Department of Planning and Regional Development, 30 August-3 September 2006, pp Female Participation in Innovations: Empirical findings for Greece, Proceedings of the Phare International Conference entitled Consolidation of the Statistical Systems of EU candidate countries, pp The conference was organized in the University of Thessaly and in the Department of Economics, September Estimating population means in covariance stationary process. Proceedings of the Phare International Conference entitled Consolidation of the Statistical Systems of EU candidate countries, pp The conference was organized in the University of Thessaly and in the Department of Economics, September Growth Implications of European Integration: A non-parametric approach. Proceedings of the Phare International Conference entitled Consolidation of the Statistical Systems of EU candidate countries, pp The conference was organized in the University of Thessaly and in the Department of Economics, September Development and environmental degradation: Is there an Environmental Kuznets Curve? Proceedings of the Phare International Conference entitled Consolidation of the Statistical Systems of EU candidate countries, pp The conference was organized in the University of Thessaly and in the Department of Economics, September Corporate Environmental Policy and the financial stakeholders. Πρακτικά Συνεδρίου µε τίτλο «Management of International Business & Economic Systems», ΤΕΙ Λάρισας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων, ΜΙΒΕS, Λάρισα 4-5 Νοεµβρίου

14 136. Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονοµίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας: Προβλήµατα χρηµατοδότησης Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Οικονοµική», σελ Βόλος Νοεµβρίου υναµικές στρατηγικές αλληλεπιδράσεις στην εξόρυξη µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων. Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Οικονοµική», σελ Βόλος Νοεµβρίου Μη Γραµµική ανάλυση χρονοσειράς µέσων ετήσιων παγκόσµιων θερµοκρασιών. Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Οικονοµική», σελ Βόλος Νοεµβρίου Μη-παραµετρική υποδειγµατοποίηση βιοποικιλότητας: Προσδιοριστικοί παράγοντες των ειδών σε κίνδυνο. Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Οικονοµική», σελ Βόλος Νοεµβρίου Ο ρόλος της δηµιουργικότητας στο σύγχρονο οργανισµό. Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Οικονοµική», σελ Βόλος Νοεµβρίου Πολιτισµικοί παράγοντες και αποδοτικότητα εκπαίδευσης: Μια µη-παραµετρική ανάλυση Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Οικονοµική», σελ Βόλος Νοεµβρίου Non-negative demand in newsvendor models: The case of singly truncated normal samples. 7th National and International Conference Professional Systemics in Action 4-7 May 2011 Athens organized by the Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS) Testing the existence of Environmental Kuznets Curve with the use of Panel Data models. 7th National and International Conference Professional Systemics in Action 4-7 May 2011 Athens organized by the Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS) Relative Risk on Innovation: the Greek activities. In: Risk Analysis -ICRA4, pg Proccedings of 4th International Conference on Risk Analysis. Limassol, Cyprus, MAY 26-29, Xcas as a Programming Environment for Stability Conditions for a Class of Differential Equation Models in Economics. Numerical Analysis and Applied Mathematics, 1769 (2011), AIP Conf. Proc. 1389: pp , DOI: / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 146. Co-author. An outline of the Stockholm Environment Institute's Coordinated Abatement Strategy (CASM), Stockholm Environment Institute, Stockholm, Sweden, November

15 147. Οικονοµετρική Ανάλυση στη Χρήση των Υπηρεσιών Υγείας: Έλεγχοι Στασιµότητας και Συνολοκλήρωσης, σελ , στο βιβλίο Οικονοµική Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: Φαρµακοοικονοµία και λήψη αποφάσεων, Επιµέλεια της Επ. Καθηγήτριας Μ. Γείτονα (2004) 148. Υπεύθυνος για την συγγραφή των Στατιστικών όρων στο υπό προετοιµασία Σύγχρονο Λεξικό της Νεοελληνικής γλώσσας του Πατάκη (Παράδοση 30/6/2000) 149. Environmental taxes, subsidies and transfers in Greece, σελ στο Statistics on environmental taxes and other economic instruments for environmental protection in EU member states εκδοθέν από το Στατιστικό Γραφείο των Ευρωπαικών Κοινοτήτων (Statistical Office of the European Communities) (1999) 150. Η συµβολή της Ελληνίδας στην καινοτοµία των ελληνικών επιχειρήσεων τα έτη , Μονογραφία επιχορηγούµενη από το ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ του TEI Αθήνας (συν-συγγραφέας) 151. Social Economy, volunteerism and labour market. In A. Afouxidis and K. Syrakoulis (eds) Project Management in Non Governmental Organisations (NGOs). Larissa, Propombos, (2006, in Greek) (συν-συγγραφέας) Social Economy sector in the Region of Thessaly. Research Report. Department of Economics, University of Thessaly, Volos (2006, in Greek) (συν-συγγραφέας). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ME ΚΡΙΤΕΣ (DISCUSSION PAPERS) 153. Estimating emission control costs: a comparison of the approaches implemented in the SEI and IIASA models, Internal Paper, Stockholm Environmental Institute at York, February, Optimal abatement of sulphur emissions in Europe, Discussion Paper 9302, Department of Environmental Economics and Environmental Management, University of York, Economic incentives for the implementation of optimal sulphur abatement strategies in Europe, Discussion Paper 9304, Department of Environmental Economics and Environmental Management, University of York, Acid rain games in Europe, Discussion Paper 9312, Department of Economics and Related Studies, University of York, An evaluation of the direct cost of abatement under pre-, during or postcombustion desulphurization; Discussion Paper 9305, Department of Environmental Economics and Environmental Management, University of York, Optimal acid rain abatement policy for Europe: an analysis for the year 2000, Discussion Paper 9403, Department of Environmental Economics and Environmental Management, University of York,

16 159. A game-theoretic approach to pollution control problems, Discussion Paper 9405, Department of Environmental Economics and Environmental Management, University of York, Evaluating the direct costs of controlling NOX emissions in Europe, Discussion Paper 9612, Department of Economics, Univ. of Wales Swansea, Modelling optimal nitrogen oxides abatement in Europe, Discussion Paper 9703, Department of Economics, Univ. of Wales Swansea, Environmental damage evaluation in Europe, Discussion Paper 9901, Environment Department, University of York, Is there an Environmental Kuznets Curve?, Discussion Paper 9902, Environment Department, University of York, Efficiency measures of the Greek Banking Sector: A non-parametric approach for the period , University of Thessaly, Department of Economics, Discussion Paper Series Determinants of Environmental Management Systems Standards implementation: Evidence from Greek Industry, University of Thessaly, Department of Economics, Discussion Paper Series Is there are an Environmental Kuznets Curve for sulphur? University of Thessaly, Department of Economics, Discussion Paper Series A game theory approach to institutional change, Discussion Paper Series 03-01, Department of Economics University of Thessaly 168. A comparison of alternative unit root tests, Discussion Paper Series 03-02, Department of Economics University of Thessaly 169. Forecasting an ARIMA (0,2,1) using the random walk model with drift, Discussion Paper Series 03-03, Department of Economics University of Thessaly 170. A new methodology for testing the existence of a random walk in finite samples, Discussion Paper Series 04-01, Department of Economics University of Thessaly 171. Α DEA approach to regional development: The case of the Greek prefectures, Discussion Paper Series 05-03, Department of Economics University of Thessaly 172. Internationalization strategies and productivity: Evidence from foreign owned companies operating in the Greek manufacturing sector, Discussion Paper Series 05-04, Department of Economics University of Thessaly 173. An evaluation of trade efficiency using DEA window analysis for a sample of OECD countries, Discussion Paper Series 05-05, Department of Economics University of Thessaly 16

17 174. Exploring Greek Innovation activities: The adoption of Generalized Linear Models, Discussion Paper Series 06-01, Department of Economics University of Thessaly 175. Corruption and socioeconomic determinants: Empirical evidence of twenty nine OECD countries, Discussion Paper Series 07-01, Department of Economics University of Thessaly 176. National culture and multinational performance, Discussion Paper Series 08-01, Department of Economics University of Thessaly 177. A Stackelberg Model on Taxing Polluting Firms, Discussion Paper Series 08-03, Department of Economics University of Thessaly 178. Conditional nonparametric techniques for evaluating the performance of regional public health provision, Discussion Paper Series 08-04, Department of Economics University of Thessaly 179. A differential game approach in the case of a polluting oligopoly, Discussion Paper Series 09-01, Department of Economics University of Thessaly 180. On Taxing Polluting Firms: A Differential Game Approach. Discussion Paper Series 10-01, Department of Economics University of Thessaly 181. Construction of abatement cost curves for fluorinated gases. Discussion Paper Series 10-03, Department of Economics University of Thessaly 182. Some Differential Games in Natural Resources Exploitation. Discussion Paper Series 11-01, Department of Economics University of Thessaly ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΟΚΙΜΙΑ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ (ECONOMIC RESEARCH PAPERS IN REPEC) 183. Corruption and Socioeconomics Determinants:Empirical Evidence of Twenty Nine Countries, MPRA Paper from University Library of Munich, Germany, No 2874, Από κοινού µε N. Tzeremes. html 184. Internationalization Strategies and Productivity: Evidence from Foreign Owned Companies Operating in the Greek Manufacturing Sector, MPRA Paper from University Library of Munich, Germany, No 2857, Από κοινού µε N. Tzeremes A DEA approach to regional development, MPRA Paper from University Library of Munich, Germany, No 3992, Από κοινού µε Ν. Τzeremes Efficiency Measures of the Greek Banking Sector: A Non-Parametric Approach for the Period , MPRA Paper from University Library of Munich, Germany, No Από κοινού µε D. Salamouris. p/pra/mprapa/2858.html 17

18 187. Measuring the effect of virtual mergers on banks efficiency levels:a non πarametric analysis. Από κοινού µε Ν. Τzeremes. MPRA Paper 23696, University Library of Munich, Germany A Differential game approach in the case of a polluting oligopoly. Από κοινού µε G. Papageorgiou. MPRA Paper 23742, University Library of Munich, Germany Determining empirically behavioural and fundamental factors of discounts on closed end funds. Από κοινού µε T. Krintas. MPRA Paper 49280, University Library of Munich, Germany National culture and multinational performance. Από κοινού µε Ν. Τzeremes. MPRA Paper 23763, University Library of Munich, Germany. p/pra/mprapa/23763.html 191. Measuring regional public health provision. Από κοινού µε Ν. Τzeremes. MPRA Paper 23762, University Library of Munich, Germany A Stackelberg Model on Taxing Polluting Firms. Από κοινού µε G. Papageorgiou. MPRA Paper 23741, University Library of Munich, Germany Measuring trade efficiency. Από κοινού µε N. Tzeremes. MPRA Paper 23761, University Library of Munich, Germany html 194. A DEA approach for measuring university departments efficiency. Από κοινού µε N. Tzeremes. MPRA Paper No html 195. Harvesting Natural Resources: Management and Conflicts, Από κοινού µε G. Papageorgiou. MPRA Paper 24119, University Library of Munich, Germany Dynamic optimization in natural resources management, Από κοινού µε G. Papageorgiou. MPRA Paper 24744, University Library of Munich, Germany Exploring Greek innovation activities: the adoption of generalized linear models, Από κοινού µε C. Kitsos. MPRA Paper 24392, University Library of Munich, Germany Performance evaluation using bootstrapping DEA techniques: Evidence from industry ratio analysis, Από κοινού µε N. Tzeremes. MPRA Paper 25072, University Library of Munich, Germany mprapa/25072.html 18

19 199. Dynamic regulations in non renewable resources oligopolistic markets, Από κοινού µε G. Papageorgiou. MPRA Paper 24774, University Library of Munich, Germany Financial and real sector interactions: the case of Greece, Από κοινού µε M. Trigoni. MPRA Paper 24391, University Library of Munich, Germany An application of statistical interference in DEA models: An analysis of public owned university departments' efficiency, EERI Research Paper Series EERI_RP_2010_17, Economics and Econometrics Research Institute (EERI). Από κοινού µε N. Tzeremes and S. Kourtsidis Economic Development and Environmental Degradation: Testing the Existence of an Environmental Kuznets Curve At Regional Level, ERSA conference papers ersa06p527, European Regional Science Association Construction of abatement cost curves: The case of F-gases. MPRA Paper 26532, University Library of Munich, Germany html 204. The effect of energy consumption on countries' economic efficiency: a conditional robust non-parametric approach. Από κοινού µε N. Tzeremes. MPRA Paper 28692, University Library of Munich, Germany Towards a culture of environmental efficiency: An application of conditional partial nonparametric frontiers. Από κοινού µε N. Tzeremes. MPRA Paper 28690, University Library of Munich, Germany html 206. Measuring economic journals' citation efficiency: A data envelopment analysis. Από κοινού µε N. Tzeremes. MPRA Paper No , University Library of Munich, Germany The effect of national culture on countries innovation efficiency. Από κοινού µε N. Tzeremes. MPRA Paper 30100, University Library of Munich, Germany Examining the influence of access to improved water and sanitation sources on countries economic efficiency. Από κοινού µε N. Tzeremes. MPRA Paper 30099, University Library of Munich, Germany Adjusting for cultural effects on countries education policy efficiency:an application of conditional full frontiers measures, Από κοινού µε N. Tzeremes. MPRA Paper 30098, University Library of Munich, Germany. p/pra/mprapa/30098.html 19

20 210. Population density and regional welfare efficiency, Από κοινού µε N. Tzeremes. MPRA Paper 30097, University Library of Munich, Germany Prevention of stock accumulation by restricting polluters' resources. Από κοινού µε G. Papageorgiou. MPRA Paper 30466, University Library of Munich, Germany A nonparametric analysis of the Greek renewable energy sector. Από κοινού µε N. Tzeremes. MPRA Paper 30097, University Library of Munich, Germany A non-parametric analysis of the efficiency of the top European football clubs. MPRA Paper 31173, University Library of Munich, Germany. Από κοινού µε Ν. Τzeremes Applying conditional DEA to measure football clubs performance: Evidence from the top 25 European clubs, MPRA Paper 31278, University Library of Munich, Germany. Από κοινού µε Ν. Τzeremes html 215. Confidence intervals in stationary autocorrelated time series. MPRA Paper 31840, University Library of Munich, Germany. Ιn common with Ι. Kevork Forecasting an ARIMA (0,2,1) using the random walk model with drift, MPRA Paper 31841, University Library of Munich, Germany. Ιn common with Ι. Kevork Non-negative demand in newsvendor models:the case of singly truncated normal samples, MPRA Paper 31842, University Library of Munich, Germany. Ιn common with Ι. Kevork Estimating population means in covariance stationary process, MPRA Paper 31843, University Library of Munich, Germany. Ιn common with Ι. Kevork The use of supply chain DEA models in operations management: A survey, MPRA Paper 31846, University Library of Munich, Germany. Ιn common with N. Tzeremes N. and S. Kourtzidis Exploring the effect of countries economic prosperity on their biodiversity performance, MPRA Paper 32102, University Library of Munich, Germany. Από κοινού µε N. Tzeremes Investigating the cultural patterns of corruption: A nonparametric analysi. MPRA Paper No , University Library of Munich, Germany. Από κοινού µε N. Tzeremes. 20

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Βουλευτής Ν.Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ever Excelling Semper Excellens

Ever Excelling Semper Excellens 1 UNIVERSITY OF THE AEGEAN Business School (BS) Ever Excelling Semper Excellens THE RESEARCH PROFILE OF THE ACADEMIC COMMUNITY OF BS 2004-2009 Editor: Prof. John Karkazis Dean December 2009 Chios, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρα 2011 2 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και Επώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα: ιεύθ. εργασίας: Τηλ. εργασίας: e-mail: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Νέα Εγνατία, 54124 Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2015 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ημερομηνία Γέννησης : 15 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Xρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Προέδρου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Οδηγός Σπουδών 2013-2014

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Σχολή Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές Μιχάλης Σ. Σκούρτος Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ερευνητής Εταίρος επι τιμή (Honorary Research Fellow) Centre for Social and Economic Research on the

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέση : Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Διεύθυνση : Πάντειον Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671 Τηλέφωνο - φαξ : 210-9230916 E-mai l : ntatsos@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δανάη Χατζηϊωσήφ Διακουλάκη Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας II Εργαστήριο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο : Μάνος Βασίλης Επάγγελμα : Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διεύθυνση κατοικίας : Καρακάση 9, 54 248 Θεσσαλονίκη, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Session 1: Financial Institutions I

Session 1: Financial Institutions I Session 1: Financial Institutions I Session Chair: Nikolaos Milonas, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα 1 Time: 09:00 10:30 Firm Performance and Ownership by Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης. Τηλ.:+ 30 24610 68144, E-mail: nsarianni@teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης. Τηλ.:+ 30 24610 68144, E-mail: nsarianni@teikoz.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ GR 5010 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ + 30 24610 68144, nsarianni@teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Parallel Session 1: Regulation

Parallel Session 1: Regulation Parallel Session 1: Regulation Session Chair: Panayiotis Alexakis, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα Συνεδρίων Time: 09:15-11:00 Financial Regulation in General Equilibrium

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υπηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Αθήνα 2013 Σταδίου 5, 2 Ος όροφος, Αθήνα, 105 62 Τηλ..: +30 2103689391, +30 6976196352, φάξ: +30

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ Στέργιος Αθιανός ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΙΑΝΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΣΤΕΡΓΙΟΣ E-mail: : as@teiser.gr ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 23210 49175

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Θ. Μυλωνάς. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Θ. Μυλωνάς. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεύθυνση Γραφείου Διεύθυνση Κατοικίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευκαλύπτων 13 Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα