Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του"

Transcript

1 Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του Π.ΙΙιντέλας Σύνοψη Στόχος της εργασίας αυτής είναι να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού λογισμικού μέσα από μία πρώτη πρόταση για την εισαγωγή ενός Προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας (ΠΕΠ) κατά την φάση της ανάπτυξης του. Η έλλειψη από διεθνή στάνταρτ, το νεαρό του αντικειμένου, η εμπλοκή πολλών γνωστικών αντικειμένων και σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής, και η ανάγκη για εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο θα βοηθήσει και δεν θα βλάψει την εκπαίδευση, επιβάλλουν την ανάγκη για ποιοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού. Προς τον στόχο αυτό η εργασία αντλεί επιστημονική γνώση από την Τεχνολογία Λογισμικού και τις μεθόδους αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού για να τεκμηριώσει την ανάγκη ποιοτικού ελέγχου και να παρουσιάσει σε δύο επίπεδα λεπτομέρειας την δομή ενός Προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για παραπέρα εκλέπτυνση. 1. Εισαγωγή Το εκπαιδευτικό λογισμικό έχει ήδη εισβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των βαθμίδων αφού έκανε πριν μερικά χρόνια πρώτα την είσοδο του στην επαγγελματική κατάρτιση. Επειδή μεταξύ άλλων δεν υπάρχει ακόμη ομοφωνία στην επιστημονική κοινότητα για το τι ακριβώς είναι και πώς ορίζεται το εκπαιδευτικό λογισμικό θα ξεκινήσουμε παραθέτοντας τους διάφορους τύπους εκπαιδευτικού λογισμικού όπως αυτοί εμφανίζονται μέχρι στιγμής στην διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια θα ορίσουμε το εκπαιδευτικό λογισμικό όπως εμείς (και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι) το αντιλαμβανόμαστε και θα διερευνήσουμε την κατάσταση γύρω από την ύπαρξη διεθνών στάνταρτ. Ατυχώς η κατάσταση στον χώρο αυτό, παρά τις προσπάθειες που έχουν ήδη ξεκινήσει, δεν είναι ακόμα ώριμη. Υπάρχουν βέβαια κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να οριοθετήσουν κάποιες γενικές απαιτήσεις και προδιαγραφές και οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ποιοτικό εκπαιδευτικό λογισμικό, αρκεί να ενταχθούν σε ένα συστηματικό πλαίσιο ανάπτυξης και ελέγχου της ποιότητας τον λογισμικού παράλληλα με την φ«ση της ανάπτυξης του. Στη συνέχεια εξετάζουμε σύντομα τους διάφορους τύπους και μεθόδους αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού για να προχωρήσουμε στην τεκμηρίωση της ανάγκης του ποιοτικού ελέγχου του. Ορίζουμε την ποιότητα, τις μετρικές και άλλα χαρακτηριστικά όπως αυτά έχουν μελετηθεί στα πλαίσια της Τεχνολογίας Λογισμικού και για τα οποία έχουμε στη διάθεση μας κάποια γενικά στάνταρτ. Τέλος, προτείνουμε μια δομή και τα περιεχόμενα για ένα Πρόγραμμα Εξασφάλισης Ποιότητας (ΠΕΠ). Παρότι η εργασία επικεντρώνεται στην εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού λογισμικού 1

2 κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του, η προτεινόμενη δομή του ΠΕΠ εντάσσει και τον ποιοτικό έλεγχο υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισμικού. 2. Τύποι Λογισμικού στην Εκπαίδευση Το λογισμικό το οποίο διατίθεται για χρήση στα σχολεία μπορεί να διακριθεί σε δυο βασικές κατηγορίες. Λογισμικό γενικού σκοπού το οποίο χρησιμοποιείται σαν εργαλείο διδασκαλίας με την έννοια της επέκτασης των εποπτικών μέσων (είτε εντάσσεται στα πλαίσια της εισαγωγής της πληροφορικής στα σχολεία), και σε εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο έχει σχεδιασθεί ειδικά για να ικανοποιήσει παιδαγωγικούς, διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει λογισμικό όπως Word, Excel, PowerPoint και Access το οποίο δεν το θεωρούμε εκπαιδευτικό λογισμικό και για αυτό το λόγο δεν θα αναφερόμαστε σε τέτοιο λογισμικό στην συνέχεια αυτής της εργασίας. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή η οποία μας ενδιαφέρει και με την οποία θα ασχοληθούμε στην συνέχεια. Τυπικό παράδειγμα εκπαιδευτικού λογισμικού μπορεί να θεωρηθεί το λογισμικό που αναπτύσσεται για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια των έργων Σειρήνες, Ναυσικά κλπ [13]. Στη βιβλιογραφία [1] το εκπαιδευτικό λογισμικό γενικά διαχωρίζεται στις εξής κατηγορίες ή τύπους: tutorial, drill and practice, simulation, problem solving, και educational games. Κάποιο λογισμικό μπορεί φυσικά να εντάσσεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες ενώ κάποιο άλλο, οι εγκυκλοπαίδειες για παράδειγμα, δεν εντάσσεται σε καμία κατηγορία. Tutorial Αυτού του τύπου το λογισμικό κατά κανόνα ομοιάζει περισσότερο με ηλεκτρονικό βιβλίο το οποίο παρουσιάζει νέες ιδέες και επιδεξιότητες μέσω υπερμεσικής πληροφορίας, ερωτήσεων, και προβλημάτων. Κατά κανόνα επαναλαμβάνει τον κύκλο πληροφορία, ερώτηση, ανάδραση. Στην ιδανική περίπτωση ένα tutorial λογισμικό θα πρέπει να προσαρμόζει το διδακτικό υλικό στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του μαθητή. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει την παρουσία μέσα στο λογισμικό μοντέλων μαθητή, μοντέλων διδακτικών στρατηγικών, και παραπέμπει σε ιδιαίτερη κατηγορία εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο αναφέρεται σαν Έμπειρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Intelligent Tutoring System - ITS) [2]. Δεν θεωρούμε σωστό ότι σε ένα. tutorial λογισμικό η πληροφορία πρέπει, να παρουσιάζεται σε σειριακή μορφή όπως αναφέρεται σε κάποια βιβλιογραφία [3]. Αυτό ήταν μάλλον αποτέλεσμα των τεχνολογικών περιορισμών των πρώτων πολυμεσικών εφαρμογών και της μορφής που είχαν σαν ηλεκτρονικό βιβλίο. Drill and Practice Ένα καλό λογισμικό αυτού του τύπου πρέπει να προσφέρει στον μαθητή απεριόριστη πρακτική άσκηση, να παρέχει συνεχή ανάδραση, να εξηγεί πώς να βρεθεί η σωστή απάντηση σε ένα πρόβλημα, και να περιλαμβάνει και ένα υποσύστημα παρακολούθησης της προόδου του μαθητή. Πρέπει να προσδιορίζει τις προαπαιτούμενες γνώσεις, να προσαρμόζει τις ασκήσεις και τις επεξηγήσεις του στις ανάγκες του κάθε μαθητή βασιζόμενο στην ανταπόκριση του μαθητή, και να παρέχει εύχρηστο σύστημα λεξιλογίου και βιβλιογραφικής 2

3 αναφοράς. Η ιδανική περίπτωση και πάλι παραπέμπει σε Έμπειρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Simulation Αυτού του τύπου το λογισμικό χρησιμοποιείται για την προσομοίωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες χαρακτηρίζονται από κάποιο βαθμό επικινδυνότητας (π.χ. πειράματα Χημείας), έχουν υψηλό κόστος, είναι δύσκολα ή μη πρακτικά για κάποιο λόγο. Έτσι, το λογισμικό δημιουργεί μια κατά το δυνατόν ρεαλιστική προσομοίωση ενός πραγματικού συστήματος ή φαινομένου με ασφαλή, φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο μέσω του οποίου ο μαθητής αποκτά εμπειρία και γνώση. Problem Solving Το λογισμικό αυτού του τύπου παρέχει ένα περιβάλλον μέσω του οποίου βοηθά τον μαθητή να βελτιώσει τις ικανότητες του στην επίλυση προβλημάτων. Το περιβάλλον μπορεί να περιέχει ή και να μην περιέχει κάποια προσομοίωση ενός φαινομένου του πραγματικού κόσμου. Το λογισμικό πρέπει να δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα να δημιουργήσει ή να αναλύσει παραλλαγές του προβλήματος μέσω αλλαγών των δεδομένων του προβλήματος. Να περιλαμβάνει επεξηγηματικές γραφικές απεικονίσεις των δραστηριοτήτων του μαθητή στην προσπάθεια του για επίλυση του προβλήματος, να τον υποστηρίζει στην κατανόηση αλγοριθμικών μεθόδων, και να τον αποθαρρύνει από προσεγγίσεις τύπου trial-and-error. Educational Games Το λογισμικό του τύπου εκπαιδευτικό παιχνίδι εκμεταλλεύεται τον ενθουσιασμό, την υποκίνηση, και την προσοχή του μαθητή στο παιχνίδι για να του μεταφέρει γνώση, εμπειρία και ικανότητες. Προσφέρεται ιδιαίτερα για συνεργατική μάθηση. Στοιχεία εκπαιδευτικού παιχνιδιού είναι σημαντικό να υπάρχουν και στους υπόλοιπους τύπους εκπαιδευτικού λογισμικού. Είναι σημαντικό το εκπαιδευτικό παιχνίδι να ενθαρρύνει την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και να αποθαρρύνει κάθε άλλη χρήση που συνήθως σχετίζεται με τα ειδικά πολυμεσικά effects του παιχνιδιού. 3. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Προδιαγραφές και πρότυπα (στάνταρτ) Σαν εκπαιδευτικό λογισμικό χαρακτηρίζουμε το λογισμικό για εκπαίδευση μέσω υπολογιστή το οποίο ικανοποιεί πλήρως τις διδακτικές, παιδαγωγικές, γνωστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις για τις οποίες σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. Αν και υπάρχουν και άλλοι ορισμοί [4], ο παραπάνω θεωρούμε ότι είναι ο πληρέστερος. Η εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, και κατά επέκταση και το εκπαιδευτικό λογισμικό, περιλαμβάνει και όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής όπως είναι το διαδίκτυο, η εικονική πραγματικότητα, και οι νεώτερες εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν θα αναφερθούμε στις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί κάποιο λογισμικό ώστε 3

4 να χαρακτηρίζεται σαν εκπαιδευτικό μια και δεν το επιτρέπει ο χώρος. Είναι ατυχές ότι δεν υπάρχουν ακόμη ώριμα διεθνή στάνταρτ για το εκπαιδευτικό λογισμικό. Υπάρχουν όμως διεθνείς οργανισμοί όπως το IEEE LTSC Ρ1484 (Learning Technology Standards Committee), το οποίο έχει δημιουργήσει ομάδες εργασίας μερικές από τις οποίες έχουν προχωρήσει σημαντικά στον προσδιορισμό στάνταρτ. Τέτοιες ομάδες, για παράδειγμα είναι η ομάδα για μοντέλο μαθητή (Ρ1484.2), η ομάδα αρχιτεκτονικού μοντέλου (Ρ1484.1), η ομάδα εργαλείων, πρακτόρων και επικοινωνίας (Ρ ) κλπ. Έτσι, αναμένουμε πολύ σύντομα να έχουμε στη διάθεση μας ένα σύνολο από στάνταρτ τα οποία θα μας βοηθήσουν να αναπτύσσουμε εκπαιδευτικό λογισμικό. Στο μεσοδιάστημα, και αναφορικά με τον Ελλαδικό χώρο, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις γύρω από το εκπαιδευτικό λογισμικό, μέσω των οποίων έχει καταγραφεί ένας σημαντικός αριθμός απαιτήσεων εκπαιδευτικού λογισμικού που είναι άμεσα χρησιμοποιούμενες. Το ΥΠΕΠΘ μέσω του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΙΑ, και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών [13] και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο [4], έχει καθορίσει απαιτήσεις για ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού. Οι απαιτήσεις αυτές διαχωρίζονται σε τεχνολογικές, παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές (instructional), γνωστικού περιεχομένου, διαπροσωπείας χρήστηυπολογιστή κλπ. Ακόμη, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει ξεκινήσει την υπηρεσία πιστοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού στην οποία γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος του λογισμικού που πρόκειται να διατεθεί για σχολική χρήση. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με βάση αναλυτικά και εκτεταμένα ερωτηματολόγια τα οποία επεξεργάζεται ομάδα ειδικών και τα οποία στην ουσία είναι ένα μεγάλο σύνολο απαιτήσεων που εφόσον τα ικανοποιεί το ελεγχόμενο λογισμικό θα του δίνει, κατά κάποιο τρόπο, πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου. Μια άλλη κατηγορία λογισμικού είναι το λογισμικό για σύγχρονη και ασύγχρονη ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ODL-Open and Distance Learning). Αν και αυτού του τύπου η εκπαίδευση (κατά κανόνα τριτοβάθμια ή κατάρτισης) είναι στην διεθνή πρακτική για πολλά χρόνια, ενώ πρόσφατα χρησιμοποιείται και στις άλλες βαθμίδες. Εκεί οι απαιτήσεις και τα στάνταρτ είναι διαφορετικά και κυρίως αναφέρονται στον τρόπο συγγραφής του διδακτικού υλικού. Στον Ελλαδικό χώρο το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΙΙ) χρησιμοποιεί προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στον τρόπο συγγραφής του διδακτικοί' υλικοί' σε μορφή κατάλληλη για ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τελικά, μπορούμε να πούμε ότι ήδη υπάρχει ένα ικανοποιητικό και λειτουργικό σύνολο απαιτήσεων στην διάθεση των σχεδιαστών εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο εκτιμάμε ότι δεν θα απέχει πολύ από τα διεθνή στάνταρτ όταν αυτά οριστικοποιηθούν. 4. Αξιολόγηση ΕΛ Ο όρος "αξιολόγηση" ΕΛ υποδηλώνει την εξαγωγή ενός συμπεράσματος για το ΕΛ. Ένας καλύτερος ορισμός θα μπορούσε να αναφέρεται στην "ανακάλυψη του πώς λειτουργεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό" μέσω παρατήρησης και μετρήσεων της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Όπως θα δούμε στη συνέχεια και ο ορισμός αυτός, όπως και άλλοι που συναντώνται στην βιβλιογραφία [5], δεν μας βοηθάει στο να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα σωστό εκπαιδευτικό λογισμικό. 4

5 Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό δεν μπορεί να αξιολογηθεί σαν ένα αυτόνομο πακέτο λογισμικού. Η αξιολόγηση του πρέπει να γίνεται σε σχέση με κάποιο υπάρχον ή στοχευόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο το λογισμικό θα λειτουργεί. 4.1 Τύποι αξιολογικής Έχουν αναφερθεί διάφοροι τύποι αξιολόγησης οι οποίοι συνήθως κατατάσσονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες, predictive, interpretative, formative και summative. Η Predictive προσέγγιση ενδιαφέρεται να αξιολογήσει την ποιότητα του λογισμικού και τις δυνατότητες χρήσης του μέσα στην τάξη πριν δοθεί για χρήση στους μαθητές. Αυτός ο τύπος αξιολόγησης γίνεται κατά κανόνα από τους εκπαιδευτικούς ή από οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για αγορές εκπαιδευτικού λογισμικού για τα σχολεία. Η Predictive αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με την διαδικασία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού όταν η ανάπτυξη αυτή γίνεται μέσω κάποιου αυξητικού μοντέλου ή κάποιου μοντέλου πρωτοτυποποίησης. Αν και στην βιβλιογραφία θεωρείται [6,7] ότι η Predictive αξιολόγηση δεν συνδέεται με το διδακτικό περιεχόμενο, αλλά αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού, δεν συμφωνούμε με αυτό διότι απλά έχει να κάνει με το κατά πόσον προβλέπονται ερωτήσεις επί του περιεχομένου στις οποίες απαντά ο αξιολογητής εκπαιδευτικός ή όχι (εφόσον για παράδειγμα η αξιολόγηση γίνεται μέσω λίστας ερωτήσεων). Η Interpretative αξιολόγηση ενδιαφέρεται για την αξιολόγηση της παρατηρούμενης χρήσης του λογισμικού από τους μαθητές. Η αξιολόγηση αυτού του τύπου συνδέεται άμεσα με το διδακτικό περιεχόμενο (γνωστικό αντικείμενο) του υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Και η Interpretative αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διαδικασία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού που αναφέρθηκε παραπάνω. Η Formative αξιολόγηση ενδιαφέρεται να παρακολουθεί την υλοποίηση των τεχνολογικών, διδακτικών παιδαγωγικών και άλλων στόχων (αλλά όχι των αντίστοιχων απαιτήσεων και προδιαγραφών) ενός εκπαιδευτικού λογισμικού κατά την διάρκεια των φάσεων υλοποίησης του. Δεν στοχεύει στο να μετρήσει την αποτελεσματικότητα του αναπτυσσόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού αλλά να εντοπίσει τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις ώστε το λογισμικό να μην αποκλίνει από τους αρχικούς του στόχους. Η Summative αξιολόγηση ενδιαφέρεται για την αποτελεσματικότητα υλοποίησης των αρχικών στόχων μετά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού. Τόσο η Formative όσο και η Summative αξιολόγηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης και την επιβεβαίωση της υλοποίησης αντίστοιχα των αρχικών στόχων, αλλά και των συνολικών απαιτήσεων του εκπαιδευτικού λογισμικού. Οι δύο αυτοί τύποι αξιολόγησης κάνουν κατά κανόνα χρήση των ίδιων τεχνικών αξιολόγησης [6]. Η Formative αξιολόγηση επομένως χρησιμοποιείται να πιστοποιήσει ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό και το αντίστοιχο υλικό του ικανοποιούν τις ανάγκες του χρήστη (μαθητή, καθηγητή, προγράμματος σπουδών ή όλων αυτών). Αντίστοιχα η Summative αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού για συγκεκριμένες λειτουργίες (εξομοιώσεις, παιχνίδια, κατασκευές κλπ) ή κατηγορίες χρηστών (μαθητές, καθηγητές, διευθυντές), ή για να 5

6 συγκριθεί το εκπαιδευτικό λογισμικό με κάποιο άλλο. 4.2 Μέθοδοι αξιολόγησης Στην παρούσα εργασία δεν θα αναφερθούμε σε τεχνικές αξιολόγησης που σχετίζονται με την χρησιμότητα του συστήματος (λογισμικού και υλικού), την αντίληψη του χρήστη για το σύστημα, και το αποτέλεσμα της χρήσης του συστήματος. Τέτοιες τεχνικές όπως παρατήρηση, μέτρα αυτό-αναφοράς, συνεντεύξεις, ψυχομετρικά τεστ κλπ [6] είναι έξω από τα ενδιαφέροντα αυτής της εργασίας. Οι αρχικές μέθοδοι υλοποίησης της αξιολόγησης όπως Reviews mi Software Evaluation Forms, απέτυχαν να συνυπολογίσουν και την σημασία του περιεχομένου (γνωστικού αντικειμένου) και έτσι δίνουν την θέση τους σε άλλες νεώτερες μεθόδους όπως Frameworks, Heuristics και Field Studies. Τα frameworks στοχεύουν στην υποβοήθηση του έργου των αξιολογητών με την κατηγοριοποίηση του λογισμικού (drill and practice, simulation, tutorial, game, programming language, spreadsheet, CAD/CAM, κλπ.), την περιγραφή των ρόλων τους οποίους το λογισμικό στοχεύει να ικανοποιήσει (π.χ. εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, εργαλείο, αναπλήρωση του εκπαιδευτικού κλπ), και περιγραφή του λογισμικού με βάση το περιβάλλον λειτουργίας του (και κατηγοριοποίηση του είδους: πολυμεσικό, υπερμεσικό, διαδικτυακό, CD-ROM κλπ.). Τα Heuristics περιλαμβάνουν κριτήρια αξιολόγησης τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση χαρακτηριστικών του λογισμικού όπως η ορατότητα της κατάστασης λειτουργίας του λογισμικού από τον χρήστη και η συνέπεια στην ορολογία ή τα στάνταρτ [6]. Τα Field Studies αναφέρονται στον πιλοτικό έλεγχο του λογισμικού από τους σπουδαστές κάτω από τον έλεγχο εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και με βάση ένα συγκεκριμένο πλάνο ελέγχου [8 ]. 5. Ανάγκη για Ποιοτικό έλεγχο στο ΕΛ ή Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τίθεται το ερώτημα του πώς εξασφαλίζεται ότι ένα λογισμικό για εκπαίδευση μέσω υπολογιστή ικανοποιεί τον ορισμό του εκπαιδευτικού λογισμικού που δόθηκε προηγούμενα; Εάν το λογισμικό έχει ήδη αναπτυχθεί την απάντηση θα την δώσει η αξιολόγηση του λογισμικού. Βεβαίως σε μια τέτοια περίπτωση η αξιολόγηση δεν μπορεί βελτιώσει το λογισμικό. Το μόνο που κάνει είναι να καταγράψει τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του λογισμικού, σε σχέση με τους αρχικούς του στόχους, και να προτείνει την εισαγωγή ή απόρριψη της χρήσης του στο σχολικό περιβάλλον. Εάν το λογισμικό πρόκειται να αναπτυχθεί, τότε την απάντηση στο ερώτημα την δίνει ένα καλά σχεδιασμένο Πλάνο Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΠΕ) στο οποίο κεντρικό ρόλο παίζει η αξιολόγηση. Το ΠΠΕ εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εξασφάλισης Ποιότητας (ΠΕΠ) μιας επιχείρησης. Η αξιολόγηση δεν πρέπει να θεωρείται σαν μια αυτόνομη διαδικασία αλλά σαν μέρος ενός συνόλου διαδικασιών για την εξασφάλιση της ποιότητας του λογισμικού ώστε αυτό να χαρακτηριστεί τελικά σαν εκπαιδευτικό λογισμικό. 6

7 5.1 Εξασφάλιση Ποιότητας Τι σημαίνει όμως ποιότητα στο εκπαιδευτικό λογισμικό; Για να το διερευνήσουμε αυτό πρέπει να ψάξουμε πρώτα το τι σημαίνει και πώς ορίζεται η ποιότητα γενικότερα. Μερικοί από τους πιο διαδεδομένους ορισμούς της ποιότητας είναι: "η συλλογή των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων του προϊόντος που σχετίζονται με τη δυνατότητα του να εκπληρώνει τις ζητούμενες ανάγκες των πελατών", "η συλλογή των χαρακτηριστικών σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης, δια μέσου των οποίων το προϊόν κατά τη χρήση του θα εκπληρώσει τις προσδοκίες των πελατών", "η συμμόρφωση με τυποποιημένες προδιαγραφές που περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και έχουν βασιστεί στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών". Ο κοινός παρανομαστής των ορισμών είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη [9]. Η εξασφάλιση της ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις μετρήσεις, ενώ σαν μέτρηση ορίζεται η διαδικασία με την οποία αριθμοί ή σύμβολα αντιστοιχίζονται σε ιδιότητες οντοτήτων τον πραγματικού κόσμου έτσι ώστε να τις περιγράφουν σύμφωνα με καθορισμένους κανόνες. Δεν μετράμε το λογισμικό, αλλά ιδιότητες του λογισμικού. Η εξασφάλιση ποιότητας και η χρήση μετρήσεων έδωσε μεγάλη ώθηση στη βιομηχανία τις τελευταίες δεκαετίες. Οι βασικές λειτουργίες του προγράμματος εξασφάλισης ποιότητας στη μαζική παραγωγή υλικών προϊόντων είναι ο καθορισμός των χαρακτηριστικών που θα μετρηθούν και των επιθυμητών ορίων, ο καθορισμός των διαδικασιών μέτρησης, ο εντοπισμός και η απόρριψη των προϊόντων που δεν ικανοποιούν τις ποιοτικές προδιαγραφές και η βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής ώστε vet ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των προϊόντων που απορρίπτονται. Αν και οι βασικές αρχές της εξασφάλισης ποιότητας λογισμικού είναι ίδιες με την εξασφάλιση ποιότητας κάθε άλλου προϊόντος, το πρόβλημα στο λογισμικό έγκειται στην έλλειψη μετρήσιμων στόχων και διαδικασκιών μέτρησης. Δεν είναι εύκολο να μετρήσουμε την συντηρησιμότητα, την επεκτασιμότητα, την μεταφερσιμότητα ή την αξιοπιστία του λογισμικού. Η εξασφάλιση ποιότητας έχει προταθεί σαν θεραπεία στην γνωστή 'χρόνια πάθηση" του λογισμικού (γνωστή και σαν 'κρίση') μέσα από διεθνή στάνταρτ όπως το ISO9000 [10], το CMM [11] και άλλα. Αυτά καθορίζουν πως πρέπει να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα εξασφάλισης ποιότητας στη διαδικασία παραγωγής λογισμικού, αν και αφήνουν αρκετά ανοικτά θέματα. Ενθαρρύνουν την εφαρμογή μετρήσεων, αλλά δεν προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις για τις μετρήσεις. Βασικό πρόβλημα στην εξασφάλιση ποιότητας λογισμικού είναι η έλλειψη δυνατότητας άμεσης μέτρησης χαρακτηριστικών για τα οποία να υπάρχει απτή αντίληψη τι ακριβώς επιθυμούμε να μετρήσουμε. Έχουμε αντίληψη του τι σημαίνει φιλικό user interface αλλά πως το μετράμε; Επειδή η έννοια 'ποιότητα λογισμικού' είναι αρκετά αφηρημένη ώστε να μπορούν να τεθούν μετρήσιμοι στόχοι, έγινε φανερή η ανάγκη επιμερισμού της 'ποιότητας' σε χαρακτηριστικά τα οποία θα συνθέτουν την ποιότητα. Αυτά ονομάζονται 'ποιοτικά χαρακτηριστικά' και ορίζονται σαν τα χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν την ποιότητα ενός προϊόντος, έχουν την ελάχιστη δυνατή επικάλυψη μεταξύ τους και είναι επαρκή για την σύνθεση της ποιότητας. Δεδομένου ότι η 'ποιότητα' και οι ποιοτικοί 'παράγοντες' είναι εξαιρετικά αφηρημένες έννοιες, προτάθηκε από τον McCall [12] η τμηματοποίηση των 7

8 'παραγόντων' σε 'κριτήρια' που βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο αφαίρεσης και τα οποία μπορούν να μετρηθούν άμεσα με 'μετρικές'. Έτσι προέκυψε το μοντέλο παράγοντες- κριτήρια- μετρικές. Μερικοί από τους 11 παράγοντες ποιότητας που πρότεινε ο McCall είναι: ορθότητα, συντηρησιμότητα, μεταφερσιμότητα, ακεραιότητα και επαναχρησιμοποιησιμότητα. Για τους παράγοντες αυτούς προτάθηκαν 23 κριτήρια και 41 μετρικές. Η διαδικασία διάσπασης της ποιότητας σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και ο εντοπισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών που ενδιαφέρουν άμεσα κάποιο λογισμικό, με στόχο την αντιστοίχηση μετρικών για τον έλεγχο των επιθυμητών χαρακτηριστικών, είναι μια βασική διαδικασία κάθε προγράμματος εξασφάλισης ποιότητας. Δηλαδή, το περιεχόμενο του Προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας (ΠΕΠ) είναι διαφορετικό για διαφορετικού τύπου εφαρμογές. Για παράδειγμα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία περιλαμβάνονται στο Π ΕΠ για ένα εκπαιδευτικό λογισμικό τύπου drill and practice δεν θα είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο Π ΕΠ για ένα εκπαιδευτικό λογισμικό τύπου educational game. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά του λογισμικού (και κατ' επέκταση και του εκπαιδευτικού λογισμικού), χωρίς να χάνουμε αναφορά σε συγκεκριμένες μετρικές οι οποίες καταγράφονται αλλού 19]. Σαν εσωτερικά χαρακτηριστικά τον λογισμικού ορίζονται τα χαρακτηριστικά για τα οποία υπάρχει απτή και φυσική αντίληψη και άμεσος τρόπος μέτρησης τους (π.χ. γραμμές τεκμηρίωσης). Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία μετρούνται εύκολα, αλλά δεν προσφέρουν πληροφορίες υψηλού επιπέδου που σχετίζονται με την ποιότητα του λογισμικού. Σαν εξωτερικά χαρακτηριστικά ορίζονται τα χαρακτηριστικά με υψηλό επίπεδο αφαίρεσης τα οποία συνθέτουν την ποιότητα του λογισμικού (π.χ. μεταφερσιμότητα). Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι δύσκολο έως αδύνατο να μετρηθούν άμεσα. Αντίστοιχα με τα εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά ορίζονται και οι εσωτερικές και εξωτερικές μετρικές μέσω των οποίων ' μετρούνται' τα χαρακτηριστικά. Οι εσωτερικές μετρικές δεν μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα στην εργασία αυτή μια και αναφέρονται εκτενώς στη βιβλιογραφία και δεν θα τις εξετάσουμε περισσότερο. Οι εξωτερικές μετρικές επειδή δεν μπορούν να βασιστούν σε μετρήσεις φυσικών ποσοτήτων, βασίζονται σε 'έρευνες της γνώμης' των 'πελατών' βασισμένες κυρίως σε ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Έτσι, όσον αφορά το εκπαιδευτικό λογισμικό, οι διάφοροι τύποι αξιολόγησης του που αναφέρθηκαν στην αρχή της εργασίας ουσιαστικά συνιστούν τύπους εξωτερικών μετρικών. Τίθενται επομένως τα ερωτήματα: ποιος είναι ο 'πελάτης' και ποια είναι τα προβλήματα των εξωτερικών μετρικών που αφορούν το εκπαιδευτικό λογισμικό. Στο μεν πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι ότι πελάτης είναι ο σπουδαστής, ο εκπαιδευτικός και το πρόγραμμα σπουδών. Φυσικά αναφερόμαστε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στην περίπτωση της επαγγελματικής κατάρτισης μπορούμε να ορίσουμε τον 'πελάτη' αντίστοιχα. Στο δεύτερο ερώτημα, τα βασικά προβλήματα της μέτρησης της γνώμης του πελάτη με χρήση εξωτερικών μετρικών είναι πως τέτοιου είδους μετρήσεις βασίζονται σε υποκειμενικά δεδομένα και είναι αντικείμενο συχνών λαθών. Ένα άλλο πρόβλημα των εξωτερικών μετρικών είναι ότι απαιτούν έντονη συμμετοχή ανθρώπινου δυναμικού με αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος. Από την άλλη πλευρά οι εξωτερικές μετρικές δίνουν αποτελέσματα που είναι άμεσα αξιοποιήσιμα μια και μετρούν απευθείας τα ζητούμενα εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του λογισμικού. Έτσι, 8

9 οι εξωτερικές μετρικές μπορούν να αποτελέσουν τον κορμό ενός Προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας, με τις εσωτερικές μετρικές (οι οποίες μπορούν να είναι αυτοματοποιημένες - με τη βοήθεια προγραμματιστικών εργαλείων) να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποιότητας των τμημάτων του λογισμικού και τις εξωτερικές να μετρούν τα καθαρά ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού. 5.2 Η δομή και τα περιεχόμενα του ΠΕΠ (Πρόγραμμα Εξασφάλισης Ποιότητας) Ένα πλήρες πρόγραμμα εξασφάλισης ποιότητας διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: στην εξασφάλιση ποιότητας διαδικασιών, στην εξασφάλιση ποιότητας πόρων και στην εξασφάλιση ποιότητας προϊόντων. Ο έμμεσος στόχος και των τριών κατηγοριών είναι η εξασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Ένα τέτοιο ΠΕΠ παρουσιάζεται διαγραμματικά στο Σχήμα 1 και χρησιμοποιεί κάποιο διεθνές στάνταρτ για να παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή του ΠΕΠ. Το ΠΕΠ αποτελείται από τις δομές, τις δραστηριότητες, τις αρμοδιότητες, τις διαδικασίες, τους πόρους, τις μετρικές και τα εργαλεία μέτρησης (και αξιολόγησης) τα οποία χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν ότι τα έργα του εκπαιδευτικού λογισμικού που αναπτύσσονται θα ικανοποιούν τους ποιοτικούς παράγοντες οι οποίοι είναι επιθυμητοί από τον 'πελάτη'. 9

10 Το εγχειρίδιο ποιότητας περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες του προγράμματος εξασφάλισης ποιότητας με αναφορά στις συγκεκριμένες μετρικές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, αλλά και σε μια μέθοδο ερμηνείας των μετρικών αυτών (δηλαδή συσχέτιση των εσωτερικών ποιοτικών χαρακτηριστικών που μετρούν με τα εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του λογισμικού). Το Πλάνο Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΠΕ) είναι συγκεκριμένο για κάθε έργο (τύπο εκπαιδευτικού λογισμικού) και περιλαμβάνει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην εξασφάλιση των οποίων επικεντρώνει το ενδιαφέρον του το συγκεκριμένο έργο. Επίσης περιλαμβάνει εκείνες τις διαδικασίες και μετρικές ελέγχου οι οποίες στοχεύουν στην εξασφάλιση της 'ελάχιστης αποδεκτής ποιότητας', όπως αυτή καθορίζεται από το εγχειρίδιο ποιότητας. 6. Ένα σχήμα ΠΕΠ Έχουν ήδη αναφερθεί ποια πρέπει να είναι τα περιεχόμενα του Προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας (ΠΕΠ). Το εγχειρίδιο ποιότητας μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι δομημένο με βάση κάποια κατηγοριοποίηση του λογισμικού όπως αυτή που αναφέρθηκε στην ενότητα τύποι λογισμικού. Για κάθε τύπο εκπαιδευτικού λογισμικού καταγράφονται τα εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να ικανοποιεί. Υπενθυμίζουμε ότι σαν τέτοια χαρακτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν οι υψηλού επιπέδου τεχνολογικοί, παιδαγωγικοί, διδακτικοί και γνωσιολογικοί στόχοι τους οποίους πρέπει να ικανοποιεί (έως ένα βαθμό) κάθε εκπαιδευτικό λογισμικό. Επιπλέον, για κάθε τύπο εκπαιδευτικού λογισμικού, το εγχειρίδιο ποιότητας, περιλαμβάνει ένα σύνολο απαιτήσεων οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε τεχνικές, διδακτικές, παιδαγωγικές κλπ. Ταυτόχρονα, υπάρχει και ένα σύνολο κοινών απαιτήσεων για όλους τους τύπους του εκπαιδευτικού λογισμικού. Για κάθε τύπο εκπαιδευτικού λογισμικού και κατηγορία απαιτήσεων καταγράφονται οι εσωτερικές μετρικές (όπου υπάρχουν) και η ερμηνεία τους (η συσχέτιση τους με τα εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που μετρούν). Έτσι, το εγχειρίδιο ποιότητας περιλαμβάνει και τον κατάλογο των ερωτηματολογίων αξιολόγησης ανά τύπο εκπαιδευτικού λογισμικού και κατηγορία στόχων, χαρακτηριστικών και απαιτήσεων μαζί με τις μετρικές. Ακόμη καταγράφονται οι τύποι αξιολόγησης με συνδέσεις στον κατάλογο ερωτηματολογίων, τους τύπους εκπαιδευτικού λογισμικού κλπ. Οι μετρικές χρησιμοποιούνται για τα εσωτερικά, τεχνικά κυρίως, χαρακτηριστικά του λογισμικού, και τα ερωτηματολόγια για τα παιδαγωγικά διδακτικά κλπ χαρακτηριστικά όπως και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια θα σκιαγραφήσουμε τα περιεχόμενα ενός πλάνου ποιοτικού ελέγχου (ΠΠΕ) για εκπαιδευτικό λογισμικό. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να δώσουμε κάποιο συγκεκριμένο ΠΠΕ μια και αυτό δεν είναι ούτε εφικτό ούτε σκόπιμο στα πλαίσια της παρούσης εργασίας. Η 'σκιαγράφηση' αυτή θα γίνει σαν μία διαδικασία βηματικής εκλέπτυνσης ξεκινώντας από το πλάνο πρώτου επιπέδου και συνεχίζοντας σε χαμηλότερα επίπεδα στα οποία προστίθενται περισσότερες λεπτομέρειες σε κάθε βήμα. Η εκλέπτυνση μπορεί να συνεχιστεί σε περισσότερα επίπεδα (λίγα) με μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας και αναφορές σε αντίστοιχα σημεία του Προγράμματος Εξασφάλισης 10

11 Ποιότητας. Πλάνο Πρώτου Επιπέδου 1. Οριοθέτησε τους γενικούς και ειδικούς στόχους του έργου με βάση τον τύπο ή τους τύπους του εκπαιδευτικού λογισμικού. 2. Καθόρισε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο να επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισμικού. 3. Καθόρισε τα περιεχόμενα για ένα Πλάνο Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΠΕ). 4. Καθόρισε ένα Μηχανισμό ή μεθοδολογία Εφαρμογής (ΜΕ) του ΠΠΕ. 5.. Πλάνο Δευτέρου Επιπέδου Με βάση τους γενικούς και ειδικούς στόχους και τον τύπο του λογισμικού κατέγραψε τις γενικές απαιτήσεις 1.1 Τεχνικές/τεχνολογικές 1.2 Παιδαγωγικές 1.3 Κοινωνικές 1.4 Τεκμηρίωση - υποστήριξη. Εδώ καταγράφονται απαιτήσεις όπως: "το λογισμικό πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικά εγχειρίδια για τον εκπαιδευτικό στα οποία καταγράφονται οι στόχοι, τα σενάρια χρήσης...", "το σύστημα on-line βοήθειας για τον σπουδαστή πρέπει να...", κλπ 1.5 Διαχείριση της εκπαίδευσης (instructional management) 1.6 Περιεχόμενο. Καταγράφονται οι απαιτήσεις για το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου του εκπαιδευτικού λογισμικού. Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να κάνουμε και κατηγοριοποίηση με βάση τις απαιτήσεις για: βλέψη (scope), ακρίβεια και χειρισμό του περιεχομένου καταγράφοντας απαιτήσεις όπως: "το διδακτικό υλικό παρέχεται σε μικρές γνωστικές ενότητες μεγέθους...", Το περιεχόμενο των ενοτήτων πρέπει να μην περιέχει λάθη...", και "το διδακτικό υλικό πρέπει να είναι αντικειμενικό, χωρίς φυλετικούς υπαινιγμούς και Λαμβάνοντας υπόψη και το μοντέλο ανάπτυξης (πιθανότατα κάποιο αυξητικό μοντέλο) προχώρησε σε μια πρώτη ανάλυση των εργασιών του έργου (πρώτο βήμα για work structure break down). 2.2 Σχεδίασε το χρονοδιάγραμμα του έργου με συγκεκριμένα ορόσημα. 2.3 Καθόρισε τα αυξητικά τμήματα ανά παραδοτέο πρωτότυπο. 11

12 Κατέγραψε το σύνολο των' ελάχιστων κοινών απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιεί το συγκεκριμένο λογισμικό. 3.2 Κατέγραψε τα εσωτερικά χαρακτηριστικά, τις αντίστοιχες μετρικές και την ερμηνεία τους. 3.3 Κατέγραψε τα εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. 3.4 Για κάθε εξωτερικό χαρακτηριστικό κατέγραψε τον τύπο και το είδος της αξιολόγησης που πρέπει να γίνει. Π.χ predictive, interpretative, formative, summative ή συνδυασμοί. 3.5 Καθόρισε τις μεθόδους υλοποίησης της αξιολόγησης: heuristics και field tests Καθόρισε μια ισόρροπη κατανομή των ρόλων των φορέων του έργου με βάση την εμπειρία τους. 4.2 Διασφάλισε την μίξη των ομάδων ανάπτυξης με την συμμετοχή ειδικών της τεχνολογίας, του γνωστικού αντικειμένου, των παιδαγωγικών, των χρηστών κλπ. 4.3 Όρισε την ομάδα ποιοτικού ελέγχου. 4.4 Προετοίμασε το χρονοδιάγραμμα των ποιοτικών ελέγχων. 4.5 Κατέγραψε τα αναμενόμενα αποτελέσματα των ελέγχων (αξιολόγησης) και τα ελάχιστα αποδεκτά όρια. 4.6 Συσχέτισε αναμενόμενα αποτελέσματα ελέγχων (αξιολόγησης) με τα αυξητικά τμήματα των παραδοτέων πρωτοτύπων Συμπεράσματα Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς στο μέλλον την ύπαρξη ενός γενικευμένου Προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας για εκπαιδευτικό λογισμικό. Στο ΠΕΠ αυτό μπορεί να υπάρχει ένα γενικευμένο Εγχειρίδιο Ποιότητας με τη μορφή μιας (ή περισσότερων) βάσης δεδομένων η οποία να συγκεντρώνει μέσα της όλες τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση της ποιότητας και τις αντίστοιχες μετρικές και διαδικασίες. Το ΠΕΠ και το ΕΠ ενημερώνονται περιοδικά για κάθε νέα εξέλιξη στα στάνταρτ και τις μετρικές που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό. Εάν η βάση είναι δομημένη ανά τύπο εκπαιδευτικού λογισμικού, είναι σχετικά εύκολο να κατασκευάζεται ένα Πλάνο Ποιοτικού Ελέγχου για κάθε τύπο 12

13 λογισμικού. Σήμερα βέβαια απέχουμε από μια τέτοια εικόνα. Πιστεύουμε όμως ότι η απόσταση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο ίσως φαίνεται. Υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία γύρω από απαιτήσεις, προδιαγραφές, τεχνολογία, τύπους και μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού, ενώ κάποια στάνταρτ έχουν ήδη εμφανιστεί. Έτσι, εκτιμάμε ότι όσον αφορά το. εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού έχουμε αρκετά 'εργαλεία' πιστοποίησης στη διάθεση μας αρκεί να εφαρμόσουμε με μια συστηματική μεθοδολογία τη χρήση τους. Όσον αφορά δε τα εσωτερικά (τεχνικά - τεχνολογικά) χαρακτηριστικά και τις μετρικές τους, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες μετρικές και μεθοδολογίες, μπορούμε να καταγράφουμε, αξιολογούμε και τελικά να υιοθετούμε τις αντίστοιχες επιστημονικές εξελίξεις από την τεχνολογία λογισμικού. Προς την κατεύθυνση αυτή η εργασία μας επιχειρεί μια πρώτη προσέγγιση ελπίζοντας να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της συστηματικής ανάπτυξης, της ποιοτικής αναβάθμισης και της πιστοποίησης του εκπαιδευτικού λογισμικού μέσα από μία πρώτη πρόταση για την εισαγωγή ενός Προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας (ΠΕΠ) κατά την φάση της ανάπτυξης του. Αναφορές 1. P. Pintelas, C. Zagouras and G. Manoussakis, Educational Software Evaluation, Technical Report TR-98-01, preliminary version, Dept of Mathematics, Univ. of Patras, p.29 November A. Kameas and P. Pintelas, "The functional architecture and interacion model of a GENerator of Intelligent TutORing applications". Journal of Systems and Software, to appear (1998). 3. Evaluating Instructional Computer Courseware. Dept. of Library Studies & Educational Technology, School of Education. East Carolina Univ. edu/schooofed/lset/6042/software.html 4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Γραφείο Πιστοποίησης και Πολυμέσων. Ιούνιος P. Pintelas, G. Manoussakis and C. Panagiotakopoulos, A study of Educational Software Evaluation Practices and Techniques, in preparation, p Knussen C., Tanner G.R., and Kibby M.R., An Approach to the Evaluation of Hypermedia, Computers Educ., Vol. 17, No l,pp , Draper S.W.. Brown M.I., Henderson P.P. and McAteer E., Integrative Evaluation: An Emerging Role for Classroom Studies of CAL, Computers Educ. Vol. 26, No 1-3, pp 17-32, Educational Software Evaluation Exercises, INST_6031/SE_site/ 9. Μ. Ξένος, Μεθοδολογία Ελέγχου και Εξασφάλισης Ποιότητας Λογισμικού Βασισμένη στις Μετρικές Προϊόντος και στα εξωτερικά Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Λογισμικού, Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Πανεπ. Πατρών, ISO, Quality Management and Quality Assurance Standards, International Standard, 13

14 ISO/IEC9001, Paulk M.C. et al., Capability Maturity Model, Version 1.1, IEEE Software, pp. 1827, McCall J.A., Richards P.K. and Walters G.F., Factors in Software Quality, Vols I, II, III, US Rome Air Development Center Reports NTIS AD/A ,015,055, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιοτ;vn, 14

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό λογισμικό στον τομέα των Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 3:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Π. Πιντέλας Συμμετέχοντες Φορείς Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 8 2 AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σύνθετη υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΓΤΠ 61 Πληροφορική Πολυμέσα Τμήμα ΘΕΣ-1 Εργασία / Παρουσίαση: Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ν. Ντελής Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων ο σχεδιασμός της διδασκαλίας η οργάνωση του μαθήματος τα εποπτικά μέσα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων ο σχεδιασμός της διδασκαλίας η οργάνωση του μαθήματος τα εποπτικά μέσα ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων ο σχεδιασμός της διδασκαλίας η οργάνωση του μαθήματος τα εποπτικά μέσα ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας»

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» M. Σπανάκης, Μ. Τσικνάκης Εαρινό Εξάμηνο 2014 Μάθημα 1 Παρουσίαση Εργασίας και Εισαγωγή στην ανάλυση απαιτήσεων Εισαγωγή Αρχική συζήτηση αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου 8.1.1 Περιγραφή προγράμματος 8.1.2 Στόχοι Προγράμματος 8.1.3 Το παιδαγωγικό μοντέλο Γενικές Αρχές Διδακτική μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010 «Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εκμάθησης προγραμματιστικών εννοιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ» Εισηγήτριες: Φλώρου Χρυσούλα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Δρ. Γ. Παπαδόπουλος Σύμβουλος του Π.Ι. Περίληψη Η ποιότητα του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Το Εκπαιδευτικό Υλικό

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Το Εκπαιδευτικό Υλικό Θανάσης Βασιλόγιαννης Το Εκπαιδευτικό Υλικό για Εκπαίδευση από Απόσταση Smashwords Edition, Σημειώσεις Άδειας Αυτό το ebook παρέχεται δωρεάν, αλλά παραμένει στην πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19 Περιεχόμενα Περίληψη... 19 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή... 19 Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων... 20 Στόχοι και οργάνωση του βιβλίου... 21 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;... 24 Η προσέγγιση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί τύποι αξιολόγησης ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Επίσημη & Ανεπίσημη 1/6. Επίσημη Ανεπίσημη. Διαμορφωτικής Ολικής χρήσης

Βασικοί τύποι αξιολόγησης ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Επίσημη & Ανεπίσημη 1/6. Επίσημη Ανεπίσημη. Διαμορφωτικής Ολικής χρήσης Βασικοί τύποι αξιολόγησης ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επίσημη Ανεπίσημη Διαμορφωτικής Ολικής χρήσης Επίσημη & Ανεπίσημη 1/6 Καθημερινά αξιολογούμε αντικείμενα, ανθρώπους, ιδέες Κάνουμε κρίσεις στις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Ψυχαγωγικό Λογισμικό Ψυχαγωγικό Λογισμικό Εφαρμογές Ψυχαγωγικού και Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία ουκάκη Γ. Σπύρο Μαντζανάρη. Κωνσταντίνο ΠΤ Ε Αιγαίου Pierce College Ερευνητή Εκπ/κό.Ε. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αφιέρωμα στο Γ Συνέδριο «Τεχνολογία & Αυτοματισμός» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μαρία Μαούνη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α λαμάνας 40, 10441 Αθήνα. Τηλ. 0932-333612. Fax 6106884.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Εισαγωγή στη Διδακτική - Η Θεωρία Gagne ως Διδακτική Στρατηγική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;)

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) α) Μεμονωμένα «εκπαιδευτικά λογισμικά» ή «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»; (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) β) Συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT. Πρόγραμμα Διοίκησης Δημοσίων Υποθέσεων

PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT. Πρόγραμμα Διοίκησης Δημοσίων Υποθέσεων PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT Πρόγραμμα Διοίκησης Δημοσίων Υποθέσεων Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για το Public Affairs Management (πρόγραμμα διοίκησης δημοσίων υποθέσεων) είναι μα πλήρης, αυτόνομη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ενότητα 11: Διάδραση (Interaction) Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα