Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο"

Transcript

1 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Φθινόπωρο 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50% στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού (ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό»για την Προγραμματική Περίοδο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση».

2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008 Συγγραφή υλικού Ομάδα Εργασίας: Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης () Σοφία Ιωάννου εωργίου, Δασκάλα Κατερίνα Λοΐζου Κυριάκου, Δασκάλα Ιωάννα Ροδίκη Πετρίδη, Δασκάλα Εποπτεία υλικού Ομάδα Εποπτείας Αγγλικών Δημοτικής Εκπαίδευσης Αντρούλα Εγγλεζάκη, Επιθεωρήτρια Αγγλικών Δημοτικής Εκπαίδευσης Αδάμος Νικολάου, Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Επιμέλεια υλικού Αδάμος Νικολάου ενικός συντονισμός - Επιμέλεια Αναστασία Οικονόμου

3 Κώδικας Δεοντολογίας Η άντληση πληροφοριών, η χρήση και ο πολλαπλασιασμός υλικού από το παρόν βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο* (CD/DVD) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων: Η χρήση του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD) υπόκειται στις διατάξεις των κυπριακών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, μελέτης, ή πραγματοποίησης διδασκαλίας, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς. H χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή του υλικού, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού. Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτό βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) παρέχονται στην βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν εγγυάται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD), οι οποίες εκφράζουν μόνο τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Ο χρήστης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημιά του χρήστη από τη χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται είτε στο βιβλιάριο είτε στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των προταθέντων δικτυακών τόπων και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Ακόμη ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας των προταθέντων δικτυακών τόπων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε των προταθέντων δικτυακών τόπων, είτε των στοιχείων που περιέχονται σ αυτούς. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες φιλοξενούνται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD), εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ ανάγκη την άποψη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας ή τροποποίηση των προταθέντων δικτυακών τόπων καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών. Στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται και η χρήση του πρέπει να ακολουθεί τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008 * Το επιμορφωτικό υλικό του βιβλιαρίου, μαζί με επιπρόσθετο υλικό, βρίσκεται στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD)

4

5 Περιεχόμενα Μέρος Α 9 Χαιρετισμός Δρ Κυριάκος Πιλλάς, Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 11 Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 13 Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Μέρος Β 17 Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 19 Εισηγήσεις για Δραστηριότητες Μέρος 65 Συνοπτικός Πίνακας Αναπτυγμένων Δραστηριοτήτων 67 Αναπτυγμένες Δραστηριότητες

6 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείo: Διαδίκτυο

7 Ομάδα Εργασίας: Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Α ΜΕΡΟΣ Α 7

8 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείo: Διαδίκτυο

9 Ομάδα Εργασίας: Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.1 - Χαιρετισμός Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, πέρα από την ευρύτερη επίδραση που ασκεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, έχει επηρεάσει ουσιαστικά και αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο στο μέλλον τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και περιβάλλοντα μάθησης αναπτύσσονται συνεχώς στη βάση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθοδολογιών και τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών μας ως ενισχυτικά μέσα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Η έκδοση αυτή, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς εκδόσεων που καλύπτουν διάφορα θέματα του αναλυτικού προγράμματος, φιλοδοξεί να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς μας στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία. Η βοήθεια συνίσταται στην παρουσίαση ιδεών και εισηγήσεων για αξιοποίηση των εργαλείων αυτών στην εκπαιδευτική πράξη. Στόχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι η δημιουργία μιας περιεκτικής τράπεζας εισηγήσεων για αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού υπό τη μορφή διδακτικών και μαθησιακών εισηγήσεων έγινε με τη συμμετοχή των ιδίων των εκπαιδευτικών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ενισχύει την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δημιουργικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Χαιρετίζω την προσπάθεια όλων, όσοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάπτυξης και έκδοσης του υλικού αυτού και προσδοκώ ότι αυτό θα αξιοποιηθεί παραγωγικά. Δρ Κυριάκος Πιλλάς Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Α Χαιρετισμός Αν. Διευθυντή 9

10 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Α 10 Εργαλείo: Διαδίκτυο

11 Ομάδα Εργασίας: Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.2 - Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σε θέματα νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με στόχο την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τα προγράμματα αυτά οι εκπαιδευτικοί αποκτούν κατ αρχήν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και αφ ετέρου αναπτύσσουν ένα συγκροτημένο φιλοσοφικό πλαίσιο στο οποίο οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχουν πραγματική ποιοτική συνεισφορά στη διδακτική πράξη. ια την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν στη διδακτική πράξη. Το επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό καλύπτει συγκεκριμένα και εξειδικευμένα παραδείγματα ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε σχέση με τη χρήση και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μαθησιακών εργαλείων και περιβαλλόντων υπό τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων, διδακτικών εισηγήσεων, σχεδίων μαθήματος, δραστηριοτήτων ή και απλών οδηγιών χρήσης προγραμμάτων. Η ανάπτυξη του υλικού έγινε από Ομάδες Εργασίας, οι οποίες αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς που είχαν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα και συντονίζονταν από επιθεωρητή της ειδικότητας ή εκπρόσωπό του και από λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το υλικό αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια αρχική βάση εισηγήσεων πάνω στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να οικοδομούν ποιοτικές μαθησιακές εφαρμογές, να προβληματιστούν για περαιτέρω τρόπους αποτελεσματικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και να προχωρήσουν σε διδακτικές παρεμβάσεις. Η παρούσα πρώτη έκδοση του επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελείται από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή. Το κάθε βιβλιάριο παρουσιάζει αρχικά ένα αριθμό εισηγήσεων διδακτικών και μαθησιακών εφαρμογών, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά. Στο τρίτο μέρος του βιβλιαρίου, αναπτύσσονται ολοκληρωμένες διδακτικές και μαθησιακές εισηγήσεις οι οποίες συμπληρώνονται με συνοδευτικό υλικό. Το υλικό που αναφέρεται σε κάθε βιβλιάριο βρίσκεται στο ψηφιακό δίσκο που ενσωματώνεται στο τέλος του βιβλιαρίου. Επιπρόσθετα, το υλικό αυτό φιλοξενείται στη διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μέσω της οποίας ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να έχει πρόσβαση στη βάση του υλικού, να αποθηκεύει τις εκπαιδευτικές εισηγήσεις που τον ενδιαφέρουν, να αξιολογεί εισηγήσεις και να εμπλουτίζει τη βάση αυτή με δικές του προτάσεις προσαρμόζοντας υφιστάμενες εισηγήσεις ή προτείνοντας νέες. Στόχος είναι η αρχική αυτή δημιουργία υλικού να αποτελέσει μια δυναμική βάση διδακτικών και μαθησιακών εισηγήσεων ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η οποία να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και η οποία συνεχώς να εμπλουτίζεται και να διαμορφώνεται βάσει των εκπαιδευτικών εφαρμογών και εμπειριών του κάθε εκπαιδευτικού. Α Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Εισαγωγή σ τη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού 11

12 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Α 12 Εργαλείo: Διαδίκτυο

13 Ομάδα Εργασίας: Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.3 - Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Ομάδα Εργασίας Κωδικός Ομάδας Εργαλείο Θεωρητικό Πλαίσιο Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Διαδίκτυο Η ομάδα μας ασχολήθηκε με το διαδίκτυο και τη διδασκαλία των Αγγλικών στη Δημοτική Εκπαίδευση και προσπάθησε να επιλέξει μια σειρά δραστηριοτήτων που μπορούν να ενσωματωθούν στη διδασκαλία του μαθήματος και να εξυπηρετήσουν τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος. Το αποτέλεσμα της εργασίας της ομάδας είναι 36 προτεινόμενες δραστηριότητες, 15 από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει όλα τα σχετικά υλικά που χρειάζεται για να εφαρμοστούν οι εισηγήσεις αυτές στη τάξη. ενικά η συλλογή αυτών των δραστηριοτήτων χαρακτηρίζεται από ποικιλία έτσι ώστε να ικανοποιεί διάφορες ανάγκες και μαθησιακές προτιμήσεις των μαθητών. Υπάρχουν π.χ. δραστηριότητες που ενσωματώνουν βίντεο, τραγούδια, παιγνίδια, ιστορίες κτλ. Οι δραστηριότητες προσφέρονται με εισηγήσεις για συγκεκριμένες ενότητες και γλωσσικούς στόχους. Κάποιες από αυτές όμως προσφέρονται για χρήση με πολλές άλλες ενότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα στην τάξη κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς. Υπάρχουν δραστηριότητες για τη Δ, Ε και Στ τάξη και προσφέρονται με διάφορες εισηγήσεις έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δραστηριότητες ανάλογα με τα συγκεκριμένα δεδομένα που έχει στο σχολείο και στην τάξη του. ίνονται δηλαδή εισηγήσεις τόσο για εφαρμογή των δραστηριοτήτων σε σχολεία με εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε τάξεις με ένα μόνο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπάρχουν επίσης εισηγήσεις για το δάσκαλο που έχει περιορισμένο χρόνο καθώς και για περιπτώσεις όπου μπορεί να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στις δραστηριότητες. Τέλος, υπάρχουν εισηγήσεις για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων ανάλογα με το επίπεδο και τις ικανότητες των μαθητών. Ελπίζουμε ότι θα βρείτε τις εισηγήσεις αυτές βοηθητικές και χρήσιμες και ότι θα σας δώσουν ιδέες για ανάπτυξη και άλλων δικών σας δραστηριοτήτων. Α Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας 13

14 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείo: Διαδίκτυο

15 Ομάδα Εργασίας: Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β ΜΕΡΟΣ Β 15

16 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείo: Διαδίκτυο

17 Ομάδα Εργασίας: Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β.1 - Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων Τίτλος Δραστηριότητας Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας Δραστηριότητα 1 Creating Animated Cartoons NAI Δραστηριότητα 2 Learn how to spell ΟΧΙ Δραστηριότητα 3 Making word puzzles ΟΧΙ Δραστηριότητα 4 Learning new words through an online picture dictionary ΟΧΙ Δραστηριότητα 5 Making an animated movie ΝΑΙ Δραστηριότητα 6 Playing with words and the English Alphabet OXI Δραστηριότητα 7 Pelmanism Game: Opposites ΟΧΙ Δραστηριότητα 8 Αναγνώριση γραμμάτων του αγγλικού αλφάβητου / Recognising English alphabet letters ΝΑΙ Δραστηριότητα 9 Χρώματα / Colours ΟΧΙ Δραστηριότητα 10 Singing about Pizza and Chips! NAI Δραστηριότητα 11 Sport activities - Matching game NAI Δραστηριότητα 12 Interactive game about colours ΟΧΙ Δραστηριότητα 13 Παιχνίδι εξάσκησης λεξιλογίου σχετικού με τα Χριστούγεννα ΟΧΙ Δραστηριότητα 14 It s a wonderful world! NAI Δραστηριότητα 15 Playing with the Present Simple ΟΧΙ Β Δραστηριότητα 16 Vocabulary Games (Professions) OXI Δραστηριότητα 17 Περιγραφή ατόμων / Describing people ΝΑΙ Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 17

18 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Τίτλος Δραστηριότητας Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας Δραστηριότητα 18 Interactive Listening Comprehension (Present Simple) ΝΑΙ Δραστηριότητα 19 Fun activity on present simple matching verbs to pictures OXI Δραστηριότητα 20 Interactive game on vocabulary about jobs ΟΧΙ Δραστηριότητα 21 Christmas crossword OXI Δραστηριότητα 22 Η πόλη / The town ΝΑΙ Δραστηριότητα 23 Συναισθήματα / Feelings ΝΑΙ Δραστηριότητα 24 Interactive activity on question making ΟΧΙ Δραστηριότητα 25 Crabber Grammar OXI Δραστηριότητα 26 Past, Present or Future? OXI Δραστηριότητα 27 Practising the Past Simple OXI Δραστηριότητα 28 Reading Comprehension Past Simple ΝΑΙ Δραστηριότητα 29 Comparisons Complete the Sentences ΝΑΙ Δραστηριότητα 30 Unscramble the story OXI Δραστηριότητα 31 Learn about Disneyland NAI Δραστηριότητα 32 Καιρικές συνθήκες / Weather NAI Β Δραστηριότητα 33 Writing letters to important people around the world OXI Δραστηριότητα 34 Finding out about Australia s wild animals OXI Δραστηριότητα 35 Μonster Exchange NAI Δραστηριότητα 36 Working with video OXI 18 Εργαλείo: Διαδίκτυο

19 Ομάδα Εργασίας: Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Αγγλικά Creating Animated Cartoons ια όλες τις τάξεις (το παράδειγμα είναι για το επίπεδο Δ Δημοτικού) Ενότητα Unit 8 Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Η δραστηριότητα προσφέρεται για εμπέδωση και πιο δημιουργική χρήση των γλωσσικών στόχων υπό έμφαση σε κάθε ενότητα. Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία σε μορφή κινουμένων σχεδίων χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί. Εδώ το παράδειγμα δίνεται για τη Δ τάξη, Unit 8. Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δεύτερη περίοδο διδασκαλίας της ενότητας αυτής ή κατά τη διάρκεια επαναληπτικών δραστηριοτήτων πριν από το διαγνωστικό δοκίμιο (Check Your English 2). Προετοιμασία: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο zimmertwins, (http:// Η εγγραφή είναι δωρεάν. Είναι καλό ο εκπαιδευτικός να έχει προετοιμάσει ένα μοντέλο / δείγμα του τι απαιτείται από τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα μοντέλο της αναμενόμενης εργασίας (δες μοντέλο για αυτό το Unit στην ιστοσελίδα είτε βάζοντας focus questions για όλη την τάξη (ένας κεντρικός υπολογιστής με προτζέκτορ) ή δίνοντας την ερώτηση στις ομάδες που περνούν από τον υπολογιστή. Η ερώτηση εδώ μπορεί να είναι: Watch the movie and find out: What is the surprise? Μετά ο εκπαιδευτικός δείχνει τα βασικά στοιχεία της δημιουργίας μιας ταινίας zimmertwins και καλεί τα παιδιά να δημιουργήσουν δικές τους ταινίες χρησιμοποιώντας τη βασική ιδέα και τη γλωσσική δομή υπό έμφαση. ια να κερδίσει χρόνο μπορεί να δώσει τη δομή της ιστορίας σε φυλλάδιο και τα παιδιά μπορούν να συνεργαστούν στις ομάδες τους για να προετοιμάσουν τη δημιουργία της ιστορίας πριν να πάνε στον υπολογιστή. Ακόμη τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το collabo-write, το οποίο επιτρέπει να μπουν στο μοντέλο που έδειξε ο εκπαιδευτικός και απλώς να αλλάξουν κάποια στοιχεία, χωρίς να είναι ανάγκη να κτίσουν την ιστορία από την αρχή. Αν ο εκπαιδευτικός στοχεύει να χρησιμοποιεί συχνά αυτή την ιστοσελίδα, μπορεί μια ή δυο ομάδες μόνο να δουλέψουν τώρα ενώ άλλες ομάδες να δημιουργήσουν ιστορίες σε άλλη ενότητα. Η δραστηριότητα μάλλον προσφέρεται περισσότερο για εργαστήριο. Αν γίνεται σε τάξη με ένα υπολογιστή, θα χρειαστεί να μαζέψετε τη τάξη γύρω από τον υπολογιστή τουλάχιστον για να δείξετε τις εργασίες που ετοίμασαν τα παιδιά. ΝΑΙ δημιουργικός γραπτός λόγος, ταινία κινουμένων σχεδίων, creative writing, animated cartoons, movie Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 19

20 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 2 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Αγγλικά Learn how to spell Δ, Ε, Στ Δημοτικού Προσφέρεται για οποιεσδήποτε ενότητες / μαθήματα έχουν ομάδες καινούριου λεξιλογίου το οποίο τα παιδιά πρέπει να μάθουν να γράφουν π.χ. Δ (Units 6, 23, 24, 25, κτλ), Ε (Units 4, 5, 20, 21, κτλ) Η δραστηριότητα αυτή κάνει παιγνιώδη την εκμάθηση της γραφής (ορθογραφίας) νέων λέξεων. Ο δάσκαλος ή και τα ίδια τα παιδιά εισάγουν στο πρόγραμμα τις λέξεις στις οποίες θέλουν να εξασκηθούν. Τα παιδιά μετά ξεκινούν το πρόγραμμα το οποίο τους δείχνει τη λέξη αλλά μετά την κρύβει για να τη γράψουν τα ίδια τα παιδιά. Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα παιδιά που μπορούν να περνούν από τον υπολογιστή της τάξης την ώρα που η τάξη εργάζεται στις γραπτές εργασίες του workbook (συνήθως στη δεύτερη περίοδο μιας ενότητας). Τα παιδιά μπορούν να περνούν από τον υπολογιστή σε δυάδες, να εξασκούνται στο καινούριο λεξιλόγιο και μετά να επιστρέφουν στις εργασίες του workbook. Η δραστηριότητα αυτή είναι ιδιαίτερα βοηθητική για τα παιδιά που έχουν δυσκολίες στη σωστή γραφή των λέξεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός σε συνεννόηση με το μαθητή μπορεί να του/της αφήνει περισσότερο χρόνο για εξάσκηση στις λέξεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία. ΟΧΙ ορθογραφία, spelling Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 20 Εργαλείo: Διαδίκτυο

21 Ομάδα Εργασίας: Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 3 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Αγγλικά Making word puzzles Δ, Ε, Στ Δημοτικού ια όλες τις ενότητες / μαθήματα στις οποίες τα παιδιά έχουν καινούριο λεξιλόγιο Η δραστηριότητα χρησιμοποιείται για εμπέδωση καινούριου λεξιλογίου κατά τη διάρκεια του δεύτερου μαθήματος μιας ενότητας (Unit). Τα παιδιά δημιουργούν γλωσσικά παιχνίδια βάση του λεξιλογίου υπό έμφαση. Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες στους υπολογιστές (εργαστήριο) ή σε ομάδες μέσα στην τάξη όπου μια ή δυο ομάδες εργάζονται στους υπολογιστές της τάξης ενώ οι υπόλοιπες ομάδες κάνουν την ίδια εργασία άλλα χωρίς υπολογιστή. Ο δάσκαλος δίνει στα παιδιά το λεξιλόγιο με το οποίο πρέπει να δουλέψουν. Μπορεί επίσης να αφήσει την ομάδα να προσθέσει μερικές δικές τους λέξεις. Βάση του λεξιλογίου, τα παιδιά επιλέγουν τι είδους παιγνίδι θα δημιουργήσουν. Το παιγνίδι αυτό μπορεί να είναι wordsearch, cryptogram, criss-cross puzzle, letter tiles ή fallen phrases. Οι πιο μεγάλες τάξεις μπορούν να δουλέψουν με όλα τα παιγνίδια αλλά εισηγούμαστε όπως η Δ τάξη εργαστεί περισσότερο με τα παιγνίδια τα οποία δε χρειάζονται τη σύνθεση ορισμών όπως π.χ. τα παιγνίδια wordsearch και letter tiles. Όταν τα παιδιά δημιουργήσουν το παιγνίδι στον υπολογιστή μπορούν να το εκτυπώσουν και να το φωτοτυπήσουν για να λυθεί από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Μετά τη λύση του παιγνιδιού η ομάδα που δημιούργησε το παιγνίδι μπορεί να καθοδηγήσει τη διόρθωση της εργασίας γράφοντας τις σωστές απαντήσεις στον πίνακα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τα παιγνίδια που δημιουργούν οι ομάδες που εργάζονται χωρίς υπολογιστή. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνεται σε κάθε ενότητα όπου τα παιδιά έχουν να δουλέψουν με καινούριο λεξιλόγιο και κάθε φορά μπορεί να αναλαμβάνει τη δημιουργία ενός παιγνιδιού μια διαφορετική ομάδα παιδιών η οποία θα δίνει το παιγνίδι στους άλλους για να το λύσουν. Είναι καλά όλες οι ομάδες των παιδιών να δημιουργήσουν τέτοια παιγνίδια κατά τη διάρκεια της χρονιάς και αν το σχολείο εκδίδει περιοδικό, τα παιγνίδια αυτά μπορούν επίσης να μπουν στο περιοδικό του σχολείου. OXI λεξιλόγιο, παιγνίδι, game, vocabulary Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 21

22 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 4 Β Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Αγγλικά Learning new words through an online picture dictionary Δ, Ε, Στ Δημοτικού Όλες οι ενότητες που παρουσιάζουν καινούριο λεξιλόγιο ή κατά την προετοιμασία εργασιών πρότζεκτ ή για βοήθεια των παιδιών κατά τη διάρκεια ανάγνωσης εκτεταμένων κειμένων (extensive reading from simplified readers) Η δραστηριότητα αυτή βοηθάει τους μαθητές να επεκτείνουν την ύλη που διδάχθηκαν και να εξασκήσουν δεξιότητες για να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό λεξικό. Η δραστηριότητα επίσης προσφέρει ευκαιρίες για εξατομικευμένη μάθηση καθώς οι μαθητές διαλέγουν το λεξιλόγιο που ενδιαφέρει τους ίδιους. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε μάθημα στο οποίο παρουσιάζονται ομάδες λεξιλογίου. ια το παράδειγμά μας χρησιμοποιούμε εδώ την ενότητα 5 (Unit 5) της Ε Τάξης όπου παρουσιάζονται διάφορα έπιπλα του σπιτιού. Είτε κατά τη δεύτερη περίοδο της ενότητας, ή στο τέλος της πρώτης περιόδου, μια ομάδα παιδιών χρησιμοποιεί τον υπολογιστή της τάξης για να βρει καινούριες λέξεις που ανήκουν στην ομάδα λεξιλογίου της ενότητας (έπιπλα). Τους ζητείται να αποφασίσουν μαζί 5 ακόμα αντικείμενα από την ομάδα αυτή που θα ήθελαν να μάθουν στα Αγγλικά αλλά δε διδάχθηκαν μέσα από το μάθημα. Η ομάδα αποφασίζει τις 5 λέξεις και βρίσκει τη σημασία τους από το εικονογραφημένο λεξικό της ιστοσελίδας. Κατόπιν παραδίδει στο δάσκαλο τις πέντε λέξεις και τη σημασία τους στα Αγγλικά. Ο δάσκαλός ελέγχει / διορθώνει τη δουλειά των παιδιών και αν είναι όλα εντάξει, η ομάδα προχωρεί να ετοιμάσει μια παρουσίαση του καινούριου λεξιλογίου σε μορφή power point. Πριν το τέλος της ενότητας τα παιδιά προσκαλούνται να παρουσιάσουν την εργασία τους στην υπόλοιπη τάξη. Επίσης η εργασία των παιδιών εκτυπώνεται και μπαίνει στην πινακίδα της τάξης. Στο επόμενο μάθημα που ασχολείται με λεξικές ομάδες, μια άλλη ομάδα παιδιών αναλαμβάνει την πιο πάνω εργασία. ια άλλες τάξεις, οι οδηγίες για την ομάδα θα μπορούσαν να είναι: α) Βρες ακόμα 4 είδη φρούτων και λαχανικών (τάξη Δ Unit 11) β) Βρες 3 καινούριες λέξεις που ξεκινούν από D (ταξη Δ προετοιμασία για το αλφάβητο). Άλλοι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή η ιστοσελίδα: α) Στην έναρξη μιας καινούριας ενότητας η δασκάλα μπορεί να δώσει το συγκείμενο / θέμα και τις καινούριες λέξεις και να καλέσει τα παιδιά να μαντέψουν τη σημασία τους. Μια ομάδα μπορεί να ερευνήσει τη σημασία των λέξεων αυτών στην παρούσα ιστοσελίδα και να παρουσίασει τα αποτελέσματα της στην τάξη. β) Διαφορετικές ομάδες κάθε φορά μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για να δημιουργούν μια αφίσα με τις καινούριες λέξεις του μαθήματος και τη σημασία τους. Η αφίσα θα μπαίνει στην πινακίδα. γ) Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για τη διατήρηση του δικού τους προσωπικού εικονογραφημένου λεξικού. 22 Εργαλείo: Διαδίκτυο

23 Ομάδα Εργασίας: Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* ΟΧΙ μαθαίνω-πώς-να-μαθαίνω, λεξιλόγιο, χρήση ηλεκτρονικού λεξικού, learning-how-tolearn, vocabulary, online picture-dictionary Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 23

24 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 5 Β Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Αγγλικά Making an animated movie ια όλες τις τάξεις (το συγκεκριμένο παράδειγμα προορίζεται για τη Στ Δημοτικού) Όλες οι ενότητες (το παράδειγμα εδώ είναι για το Unit 5 της Στ Δημοτικού) Η δραστηριότητα αυτή δίνει ευκαιρίες στους μαθητές για ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους και για εμπέδωση του γλωσσικού φαινόμενου. Οι μαθητές δημιουργούν μια δική τους ταινία. Εδώ η δραστηριότητα χρησιμοποιείται για εμπέδωση και πιο ελεύθερη χρήση της γλωσσικής λειτουργίας (language function) Making suggestions και των γλωσσικών εκφράσεων Let s.., Why don t we. Είναι καλό να χρησιμοποιηθεί μετά την παρουσίαση και την εξάσκηση των πιο πάνω μάλλον στη δεύτερη περίοδο της ενότητας. Θα μπορούσε όμως να χρησιμοποιηθεί ένα δείγμα (ταινία) ή και το μοντέλο (δες πιο κάτω) για παρουσίαση του γλωσσικού στόχου. Ο δάσκαλος παρουσιάζει ένα μοντέλο / δείγμα για να βοηθήσει τα παιδιά να πάρουν μια ιδέα του τι απαιτείται από την άσκηση (δες μοντέλο: movies ). Μετά μπορεί να συζητήσει λίγο το κείμενο της ταινίας με τα παιδιά και να τους ξεκινήσει να σκέφτονται δικές τους ιδέες για μια δική τους ταινία. Δείχνει κάποια βασικά στοιχεία για τη δημιουργία ταινίας με το πρόγραμμα αυτό και μετά τα παιδιά μπορούν να δουλέψουν στους υπολογιστές για τη δική τους ταινία (εργαστήριο). Τέλος οι διάφορες ταινίες παρουσιάζονται στο σύνολο της τάξης. Αν η δραστηριότητα θα γίνει σε ένα υπολογιστή μπορεί να αξιοποιηθεί με δυο τρόπους: α) Όλη η τάξη εργάζεται για τον ίδιο στόχο. Κάποιες ομάδες μπορούν να εργαστούν στον υπολογιστή και άλλες να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία σε στυλ εικονογραφημένου βιβλίου με χαρτόνια και μαρκαδόρους. Στο τέλος παρουσιάζονται όλες οι εργασίες. β) Μόνο μια ή δυο ομάδες δημιουργούν ιστορία σε αυτή την ενότητα καθώς οι άλλοι εργάζονται με άλλες δραστηριότητες. Σημειώνεται ποιοι εργάστηκαν τώρα και άλλες ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν ταινίες για άλλες ενότητες (η δραστηριότητα αυτή προσφέρεται για πολλές ενότητες του βιβλίου). ΝΑΙ Animated movie, creative writing, Δημιουργία ταινίας, δημιουργικός γραπτός λόγος Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 24 Εργαλείo: Διαδίκτυο

Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση. Kidspiration V.2.1 Storybook Weaver Deluxe V.2.0

Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση. Kidspiration V.2.1 Storybook Weaver Deluxe V.2.0 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλεία Kidspiration V.2.1 Storybook Weaver Deluxe V.2.0 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Δημοτική Εκπαίδευση

Γλώσσα Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα λώσσα Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας για τη λώσσα, Α - Β και - Δ τάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση

Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλεία Microsoft PowerPoint Kidspiration 2.1 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση DREAMWEAVER 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση DREAMWEAVER 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo DREAMWEAVER 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Χημεία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Χημεία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσά Δημοτική Εκπαίδευση

Γλωσσά Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα λωσσά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Νέα Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light»

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Θρησκευτικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Θρησκευτικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Bιολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Bιολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Θέμα Ηλεκτρολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Θέμα Ηλεκτρολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ηλεκτρολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Εργαλείο FESTO INGENATIC Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A)

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 5 - ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 5 - ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.12.5.1 Αρ. Τηλ.: 22800908 Αρ. Φαξ.: 22305126 6 Μαΐου 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 5 - ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 121 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ι ΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Τίτλος έργου : ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ Κωδικός έργου : E/L 45 Ανάδοχος : ΚΕΤΕΠ/ΙΕΛ Δράση : 3.3.1- Δράσεις Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα