āċĉĉčøÿü ĂĄü čĉĉ çĉďċďxĉ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "āċĉĉčøÿü ĂĄü čĉĉ çĉďċďxĉ"

Transcript

1

2

3 Επενδύουμε συνεχώς, με γνώμονα την ανθρώπινη αξία Η στρατηγική της ELPEN βασίζεται στην εξασφά- λιση της ηγετικής θέ- σης των προϊόντων της και στη βέλτιστη ποιότη- τά τους. Επιδιώκει τη δι- είσδυση σε νέους τομείς εξειδίκευσης, την κυκλο- φορία προϊόντων που ανήκουν σε νέες θερα- πευτικές κατηγορίες, τη δρομολόγηση επενδυ- τικών προγραμμάτων που θα ενδυναμώσουν τη θέση της στον ποιο- τικό έλεγχο και στην πα- ραγωγή και την εξασφά- λιση νέων στρατηγικών συμμαχιών με επιλεγμέ- νες πολυεθνικές που θα ενισχύσουν τη διεθνή της παρουσία.

4 Ηγετική Θέση Ο όμιλος ELPEN είναι η πρώτη αμιγώς ελληνική βιομηχανία φαρμάκων με ισχυρή παρουσία στο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο. Μετρά ήδη 45 χρόνια ιστορίας με αφοσίωση σε αυστηρές αρχές ποιότητας που εξασφαλίζουν τις στρατηγικές της συνεργασίες σε όλο τον κόσμο και την αναγνώριση των επαγγελματιών της Υγείας. Ελληνική Η ELPEN σήμερα είναι πρώτη σε: ποιότητα και αξιοπιστία επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη επενδύσεις σε υποδομή και τεχνολογία κοινωνική προσφορά 4% μερίδιο αγοράς ομίλου 720 εργαζόμενοι Έτος Ίδρυσης νέες δράσεις κοινωνικής ευθύνης το 2011 Elpenhaler διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας 7 ος όμιλος ανάμεσα σε 400 (IMS 2010) 1 η αμιγώς Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

5 Μεγαλώνουμε διαρκώς με γνώμονα την ανθρώπινη αξία Το όραμα της ELPEN εί- ναι να προσφέρει ποιο- τικά φάρμακα για τη θε- ραπεία των ασθενειών και παράλληλα να συνεισφέρει στο κοινωνι- κό σύνολο και στην ελ- ληνική οικονομία. Ευχή μας είναι να κερδίζου- με την αναγνώριση και το σεβασμό ως εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα με τις υψηλότερες αρχές δεοντολογίας και παρέχει ένα σύγχρονο εργασι- ακό χώρο, με ευέλικτες δομές και καθαρά αν- θρώπινο χαρακτήρα.

6 Ανθρώπινη Ιστορία Το τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης της ELPEN πραγματοποίησε επισκέψεις σε γιατρούς με εργαζόμενοι ειδικότητα στην καρδιολογία, ουρολογία, παθολογία, πνευμονολογία, μαιευτική και αιματολογία. 502 Βραβείο Αύξησης Απασχόλησης ΕΒΕΑ Το 1969, μια μικρή ομάδα επιστημόνων με περιορισμένους οικονομικούς πόρους αλλά με υψηλούς στόχους και όνειρα για το καλύτερο μέλλον της υγείας, έβαλαν τις βάσεις για μια σύγχρονη και δυναμική Ευρωπαϊκή φαρμακευτική εταιρεία. Ο όμιλος ELPEN, με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 140 εκ. το 2011 και 720 εργαζομένους, ηγείται της ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας με διεθνείς διακρίσεις. Ο όμιλος κατατάσσεται στη 7η θέση σε μια αγορά με 400 και πλέον φαρμακευτικές εταιρείες, εγχώριες και πολυεθνικές. Στo δυναμικό της έχει 250 ειδικευμένα στελέχη στα τμήματα πωλήσεων και marketing, που ενημερώνουν ιατρούς και φαρμακοποιούς για τα προϊόντα της ELPEN, σε όλη την ελληνική επικράτεια. ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΑΜΑ

7 Στηρίζουμε τις εξαγωγές μας στην ποιότητα και το διεθνές μας κύρος Η ELPEN επενδύει σταθερά 5% του κύκλου εργασιών της στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Έρευνας και Τεχνολο-ογικής Ανάπτυξης από το ΕΒΕΑ (2005) για το πρότυπο ερευνητικό της έργο, που εστιάζει στην ανάπτυξη γενοσήμων σκευασμάτων και για τα ερευνητικά και πειραμα-ατικά της εργαστήρια. Χαρακτηριστικό προϊόν της πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης είναι η νέα καινοτόμος συσκευή ξηράς σκόνης Elpenhaler, που έχει διακριθεί με πολλά διπλώματα ευρε-εσιτεχνίας παγκοσμίως.

8 Διεθνής ανταγωνιστικότητα χώρες Η ELPEN δραστηριοποιείται εξαγωγικά σε πάνω από 50 χώρες σε όλον τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερο από 15% του κύκλου εργασιών της αφορά εξαγωγές σε διεθνές επίπεδο. Προϊόντα της εξάγονται με πολύ καλή αποδοχή σε προηγμένες αγορές της Δυτικής Ευρώπης (Ιταλία, Γερμανία, Βρετανία), την Ασία (Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), την Αφρική (Αλγερία, Τυνησία, N. Αφρική) κ.α. Με βάση την ανάπτυξη νέων προϊόντων οι εξαγωγές της ELPEN θα ξεπεράσουν τα 50 εκ. την επόμενη διετία. Γερμανία Ιταλία Μ. Βρετανία Αλγερία Τυνησία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Σινγκαπούρη Φιλιππίνες Νότιος Αφρική ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

9 EXPERIMENTAL - RESEARCH CENTER - Δημιουργήσαμε το μεγαλύτερο ερευνητικό & πειραματικό εργαστήριο της χώρας Η ELPEN από την πρώ- τη μέρα της ίδρυσής της, είχε σαν σκοπό την προ- σφορά και την ανταπο- δοτικότητα στην Ελληνι- κή και επιστημονική κοι- νότητα. Ο Sir Magdi Yacoub, στα εγκαίνια του Νέου Πειραματικού και Ερευνητικού Εργα- στηρίου της ELPEN τον Σεπτέμβριο του 2010 χαρακτήρισε το ευρύτε- ρο έργο που γίνεται στο Ερευνητικό Κέντρο της ELPEN ως «φανταστικό καινοτόμο project» και της απέδωσε αριστείο έρευνας.

10 Παγκόσμια Δύναμη Tο Μάιο του 2011, το Rolenium (fluticasone/salmeterol combination therapy) που χορηγείται με την καινοτόμα ιδιόκτητη συσκευή Elpenhaler, προϊόν εφεύρεσης του Προέδρου της εταιρίας κυρίου Δημητρίου Πενταφράγκα, έλαβε άδεια κυκλοφορίας σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Σουηδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία, Πορτογαλία και Ιταλία) μέσω της αποκεντρωμένης ευρωπαϊκής διαδικασίας (DCP = DeCentralized Procedure) με χώρα αναφοράς τη Σουηδία. Παράλληλα έχει ήδη εγκριθεί με εθνική διαδικασία έγκρισης φαρμάκων σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, όπου κυκλοφορεί. H ELPEN είναι η πρώτη φαρμακοβιομηχανία παγκοσμίως που λαμβάνει έγκριση για κυκλοφορία generic σταθερού συνδυασμού για το αναπνευστικό σύστημα. Τονίζεται ότι ο τομέας αυτός θεωρείται ως ένας από τους δυσκολότερους για έγκριση και το γεγονός ότι η ELPEN πρωτοπορεί για μια ακόμη φορά καταδεικνύει το γεγονός ότι η βιομηχανία αναγνωρίζεται στο παγκόσμιο στερέωμα. άδεια κυκλοφορίας σε περισσότερες από 15 χώρες ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑ

11 Κατακτήσαμε την κορυφή σε πολλές θεραπευτικές κατηγορίες Το προβάδισμα της ELPEN στην ελληνική φαρμακευτική βιομηχα- νία και το κύρος της στη διεθνή αγορά οφείλεται στην επιλογή σκευασμά- των υψηλής ποιότητας και στις άριστες παραγω- γικές διεργασίες. Στα τμή- ματα Ποιότητας, Ασφά- λειας, Παραγωγής, Κατα- χώρησης και Ανάπτυξης Προϊόντων τα πάντα διε- ξάγονται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές GMP και GLP. Βραβείο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΒΕΑ 2005

12 Πρότυπες Εγκαταστάσεις συσκευασίες έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά με ασφάλεια Πόσιμες στερεές μορφές Δισκία κάψουλες Ξηρά εναιωρήματα Λυόφιλα Υγρά ενέσιμα Mικρού όγκου (αμπούλες) Mεγάλου όγκου (soft bags) Πόσιμες στερεές πενικιλλινούχες μορφές Δισκία κάψουλες Ξηρά εναιωρήματα Το κτίριο των αποθηκών με στεγασμένη επιφάνεια τ.μ είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις των EU Good Manufacturing and Storage Practices, ενώ διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους για τα προιόντα ειδικών αποθηκευτικών προδιαγραφών. Η όλη λειτουργία του Εργοστασίου είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις Διεθνείς Προδιαγραφές που αφορούν την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων (EU GMP, GSP, GDP) και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω προδιαγραφές πιστοποιείται με GMP Compliance Certificate που εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και ISO 9001:2008 Certificate που εκδίδεται από την Bureau Veritas Hellas. Εισπνεόμενες μορφές Dry powder for inhalers (blisters) Nasal sprays (υγρά) Πόσιμες υγρές μορφές Υγρά διαλύματα ή εναιωρήματα Π

13 Προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο με ισχυρό αίσθημα ευθύνης Η ELPEN ως αμιγώς ελληνική εταιρεία έχει βαθιά συναίσθηση του κρίσιμου ρόλου της στην εγχώρια οικονομία και ως επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση ανα-αγνωρίζει και τιμά την ευθύνη της απέναντι στην οικογένεια και στην κοινωνία. Η διπλή αυτή δέσμευση τηρείται με δράσεις. Βοηθά ενεργά στην καταπολέμηση της ανεργίας, υποστηρίζει ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες και πληθώρα άλλων κοινωφελών έργων.

14 Επενδύουμε στη ζωή Χρήστος Ταμπαξής H ELPEN είναι χορηγός του δις Χρυσού Ολυμπιονίκη της κολύμβησης ΑΜΕΑ & αθλητή της χρονιάς 2010 Ομάδα Αιγαίου Η ELPEN είναι χορηγός στο πρόγραμμα αφαλάτωσης της Σικίνου Υποστήριξη της Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών με βραβεία για αριστούχους μαθητές και σπουδαστές και τους γονείς τους Οκτώβριος 2010 Kolwezi, Κονγκό Υποστήριξη του έργου της Ορθόδοξης Ιεραποστολής ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

15 ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Λεωφ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι Αττικής Tηλ: , Fax: ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: Σεβαστείας 11, Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING Παπαδιαμαντοπούλου 41, Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: Εθνικής Αντιστάσεως 114, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΈΝΤΡΟ Λ. Μαραθώνος 95, 19009, Πικέρμι Αττικής Τηλ , Fax

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ Το Περιοδικό για την Ενέργεια και το Περιβάλλον Mάρτιος 2012 Τεύχος 33, Τιμή 3 ευρώ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ ΑΓΩΓOΙ: ΕΡΜΑΙΑ ΓΕΩΠOΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡOΥΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΑ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α 01 EDITORIAL 02 EKETA: 15 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 2 Πιλοτικές εφαρµογές νέων µορφών οργάνωσης εργασίας ΕΡΓΑΣΙΑ 2.5 Αναπροσαρµογή µοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T.

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T. ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TÜV TIMES No.11 Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 TÜV AUSTRIA HELLAS Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 429 Ι 153 43 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες...

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες... 03 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 05 Εισαγωγή στον Αειφόρο Απολογισμό 1. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 07 Η Εταιρεία 08 Το Ιστορικό 09 Η Δομή της εταιρείας 10 Η Στρατηγική και Ανάλυση 11 Η Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα 04 2014 EL Το DesignView καθ οδόν Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα Εξορθολογισμός των υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 www.pwc.com.cy Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 Περιεχομένα Πρόλογος 1 Ιδιωτικοποιήσεις Εισαγωγή 2 Μεθόδοι ιδιωτικοποίησης 3 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 5 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Clarity and Opportunity Βασικό στοιχείο μας είναι ο ξεκάθαρος προσανατολισμός μας. Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο υπογραμμίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια Victoria. Eπετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτοκίνητο & Σπίτι Ασφαλισµένα µαζί στην Victoria

20 χρόνια Victoria. Eπετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτοκίνητο & Σπίτι Ασφαλισµένα µαζί στην Victoria Έκδοση της Victoria εταιρίας του Οµίλου ERGO 1 2009 20 χρόνια Victoria Eπετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αυτοκίνητο & Σπίτι Ασφαλισµένα µαζί στην Victoria ΕRGO 2012 Η ανάπτυξη είναι η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2).

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2). IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.): Η ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tης Βαρβάρας Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Το εγχειρίδιο αυτό καθώς και άλλες συνοπτικές, σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επιγραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα