ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ"

Transcript

1 ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του 2006 υπό την επιστηµονική ευθύνη του καθηγητή εφαρµοσµένης στατιστικής Θ. Χατζηπαντελή. Συµπληρώθηκαν 2953 ερωτηµατολόγια σε 33 σηµεία. Η επιλογή των σηµείων έγινε έτσι ώστε το δείγµα να καλύπτει όλες τις σχολές και τα τµήµατα του Α.Π.Θ. µε αντιπροσωπευτικό τρόπο. Οι φοιτητές αποτελούν το 47,5% του δείγµατος και οι φοιτήτριες το 52,5%. Ποσοστό 12,1% των φοιτητών του δείγµατος έχουν ολοκληρώσει τα εξάµηνα φοίτησης και βρίσκονται στο Πτυχίο. Περίπου ένας στους πέντε βρίσκεται σε καθένα από τα τέσσερα πρώτα έτη σπουδών. Οι υπόλοιποι βρίσκονται στο πέµπτο ή στο έκτο έτος σπουδών (στα τµήµατα που ολοκληρώνονται σε πέντε ή έξι έτη φοίτησης αντίστοιχα). ιάγραµµα 1 Κατανοµή του εξαµήνου σπουδών 17,7% 3,9% 0,6% 12,1% 20,8% 23,9% Πτυχίο 21,0% Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο βαθµός ικανοποίησης των φοιτητών του Α.Π.Θ. σχετικά µε διάφορες παραµέτρους της ζωής τους. Οι σχέσεις µε την οικογένεια τους, οι δυνατότητες διασκέδασης και γενικότερα η ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη αφήνουν πολύ ευχαριστηµένους τους φοιτητές. Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές εµφανίζονται λιγότερο ικανοποιηµένοι από τους καθηγητές τους, τις σχέσεις µε τους γείτονες και την πολιτιστική κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Πίνακας 1 Θα ήθελα να µου πείτε πόσο ευχαριστηµένος είσαστε σχετικά µε Πάρα Πολύ Σχετικά Λίγο Καθόλου εν Ξέρω Τις δυνατότητες διασκέδασης στην περιοχή 50,4 35,7 9,5 2,9 1,5 Την ζωή στην Θεσσαλονίκη 59,4 31,7 7,3 1,1 0,4 Τις σχέσεις που έχετε µε τους γείτονες σας 18,1 31,8 28,5 18,8 2,8 Την οικογένεια σας 70,4 20,9 6,3 1,5 0,9 Τους καθηγητές σας 10,2 37,1 31,3 18,3 3,2 Την πολιτιστική κίνηση στην Θεσσαλονίκη 18,8 40,6 24,9 8,8 7,0 1

2 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανοµή των στάσεων των φοιτητών απέναντι σε ένα καυτό πρόβληµα της γειτονιάς τους που αφορά άµεσα και τους ίδιους. Περίπου τέσσερις στους δέκα επιλέγουν την παθητική αναµονή της λύσης του προβλήµατος από τους αρµόδιους. Άλλοι τόσοι απευθύνονται στους αρµόδιους και τα συλλογικά όργανα. Ποσοστό περίπου 15% των φοιτητών επιλέγει την ενεργή συµµετοχή σε κινητοποιήσεις, ενώ οι υπόλοιποι απευθύνονται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Πίνακας 2 Για ένα καυτό πρόβληµα της γειτονιάς σας που αφορά άµεσα και εσάς τι κάνετε; Αφήνετε τους αρµόδιους να κάνουν την δουλειά τους 40,2 Απευθύνεστε στους αρµόδιους 35,4 Ζητάτε από συλλόγους, οργανώσεις να κάνουν κάτι 5,3 Παίρνετε µέρος µαζί µε άλλους σε κινητοποιήσεις 15,4 Απευθύνεστε σε ένα κανάλι τηλεόρασης 1,7 Απευθύνεστε σε ένα ραδιοφωνικό σταθµό 1,6 Οι φοιτητές του ΑΠΘ προτιµούν την τηλεόραση από το ραδιόφωνο για την ενηµέρωσή τους. Περίπου τρεις στους τέσσερεις παρακολουθούν συχνά τις ειδήσεις στην τηλεόραση (Πίνακας 3). Πίνακας 3 Μπορείτε να µου πείτε πόσο συχνά ακούτε ειδήσεις στο ραδιόφωνο, παρακολουθείτε ειδήσεις στην τηλεόραση Ραδιόφωνο Τηλεόραση Καθηµερινά 26,9 45,2 Μερικές φορές τη βδοµάδα 21,2 29,9 Περίπου µια φορά τη βδοµάδα 7,9 6,2 Το σαββατοκύριακο 2,9 2,6 Σπάνια 23,3 11,0 Ποτέ 13,1 3,6 Α 4,7 1,6 Περισσότεροι από τέσσερεις στους πέντε φοιτητές του ΑΠΘ έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους και περισσότεροι από ένας στους δύο συνδέεται στο διαδίκτυο από το σπίτι. Περίπου τρεις στους τέσσερεις χρησιµοποιούν το διαδίκτυο (Πίνακας 4). Πίνακας 4 Κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών ΝΑΙ ΟΧΙ Α Έχετε βίντεο στο σπίτι σας 64,3 34,5 1,2 Έχετε συσκευή τηλεόρασης σπίτι σας 95,0 4,3 0,8 Υπάρχει άλλη συσκευή τηλεόρασης 48,5 48,4 3,1 Έχετε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 80,9 17,8 1,4 Έχετε πρόσβαση στο INTERNET στο σπίτι 52,4 45,4 2,2 Χρησιµοποιείτε το INTERNET 73,2 24,3 2,5 Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η κατανοµή της αυτοτοποθέτησης των φοιτητών σε µία κλίµακα εξιά Αριστερά. Η κατανοµή είναι συµµετρική µε επικρατούσα τιµή την τιµή 5. Πίνακας 5 Στην κλίµακα 1 ( εξιά) µέχρι 10 (Αριστερά) που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας σε σχέση µε τις πολιτικές σας ιδέες και τις γενικότερες αντιλήψεις σας ,0 4,9 8,2 9,9 19,6 12,6 12,4 9,9 4,9 9,5 2

3 Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται ο βαθµός ικανοποίησης των φοιτητών του ΑΠΘ σε σχέση µε το καθένα από µία σειρά θεµάτων που είναι σχετικά µε τη ζωή τους µέσα στο Πανεπιστήµιο. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από τρεις στους δέκα φοιτητές δεν εκφράζουν άποψή για τα γραφεία διαµεσολάβησης και διασύνδεσης. Πίνακας 6. Πόσο ικανοποιηµένος (ικανοποιηµένη) είστε µε κάθε ένα από τα παρακάτω; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ Ξ/ Α Σπουδές στο τµήµα σας 7,1 30,0 51,7 10,1 1,2 Καθαριότητα στους χώρους 22,8 45,2 25,4 5,7 0,9 Αίθουσες διδασκαλίας 22,6 46,4 26,6 3,7 0,7 Καθαριότητα του κυλικείο 12,5 32,4 40,6 10,7 3,8 Κοινόχρηστους χώρους της σχολής σας 21,0 45,2 26,5 5,2 2,0 Ελεύθερους χώρους του Πανεπιστηµίου 15,8 40,4 33,9 6,8 3,0 Ποιότητα των ειδών του κυλικείου 14,6 34,0 38,3 8,6 4,5 Τιµές στο κυλικείο 26,0 29,6 31,8 8,8 3,8 Χώρους στάθµευσης στην Πανεπιστηµιούπολη 34,2 27,8 13,3 3,3 21,4 Το φοιτητικό σύλλογο 24,7 32,2 21,9 8,1 13,1 Τον Πρόεδρο του τµήµατος 21,9 26,2 25,0 9,5 17,3 Τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής 20,4 32,5 18,5 3,5 25,0 Τις γραµµατείες των τµηµάτων 31,0 33,9 23,4 8,3 3,4 Το γραφείο διασύνδεσης 16,2 27,6 21,5 4,6 30,1 Το γραφείο διαµεσολάβησης 16,6 26,8 16,2 3,8 36,6 Τις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης 21,0 33,5 29,2 10,5 5,8 Τις προσωπικές σας σχέσεις 4,8 12,7 42,6 37,3 2,6 Το διαθέσιµο σας εισόδηµα 11,0 23,9 44,5 16,7 3,8 Τη φοιτητική εβδοµάδα 9,7 26,8 34,3 10,0 19,1 Την πληροφόρηση για διάφορες δραστηριότητες 15,4 37,8 32,7 7,3 6,8 ιάγραµµα 2 Ικανοποίηση (αρκετά και πάρα πολύ) Τις προσωπικές σας σχέσεις Σπουδές στο τµήµα σας Το διαθέσιµο σας εισόδηµα Καθαριότητα του κυλικείο Ποιότητα των ειδών του κυλικείου Τη φοιτητική εβδοµάδα Ελεύθερους χώρους του Πανεπιστηµίου Τιµές στο κυλικείο Την πληροφόρηση για διάφορες δραστηριότητες Τις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης Τον Πρόεδρο του τµήµατος Κοινόχρηστους χώρους της σχολής σας Τις γραµµατείες των τµηµάτων Καθαριότητα στους χώρους Αίθουσες διδασκαλίας Το φοιτητικό σύλλογο Το γραφείο διασύνδεσης Τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής Το γραφείο διαµεσολάβησης Χώρους στάθµευσης στην Πανεπιστηµιούπολη

4 Τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6 έχει περισσότερο ενδιαφέρον να τα µελετήσει κανείς όπως εµφανίζονται στο ιάγραµµα 2, δηλαδή ταξινοµηµένα µε βάση το άθροισµα των θετικών και πολύ θετικών στάσεων (ικανοποίηση από αρκετά έως πάρα πολύ). Στις πρώτες θέσεις και µε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% εµφανίζονται οι προσωπικές σχέσεις, οι σπουδές στο Τµήµα, το διαθέσιµο εισόδηµα και η καθαριότητα στο κυλικείο. Στην τελευταία θέση, δηλαδή µε το µικρότερο ποσοστό ικανοποιηµένων φοιτητών, εµφανίζεται το θέµα των χώρων στάθµευσης στην Πανεπιστηµιούπολη. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι συχνότερες απαντήσεις σε µία ανοιχτού τύπου ερώτηση σχετικά µε τα σπουδαιότερα προβλήµατα του Α.Π.Θ. Σε αντίθεση µε τις ερωτήσεις κλειστού τύπου που υποχρεώνουν τον ερωτώµενο να δώσει την απάντησή του, επιλέγοντας από µία σειρά διατυπωµένων εκ των προτέρων απαντήσεων, οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου δίνουν τη δυνατότητα αυθόρµητων απαντήσεων. Στη συνέχεια ο ερευνητής οµαδοποιεί τις αυθόρµητες απαντήσεις σε κατηγορίες που εκφράζουν την ίδια έννοια. Ο Πίνακας 7 αποτελεί τον πίνακα συχνοτήτων αυτών των οµαδοποιηµένων κατηγοριών. Στην ερώτηση Ποια κατά τη γνώµη σας είναι τα τρία σπουδαιότερα προβλήµατα του ΑΠΘ;, ποσοστό 28,9% των φοιτητών δίνει αυθόρµητα απάντηση που σχετίζεται µε την καθαριότητα γενικά αλλά και ειδικά (στους χώρους υγιεινής, στις αίθουσες διδασκαλίας, κλπ). Ποσοστό 27% δίνει αυθόρµητα απάντηση που σχετίζεται µε το κτιριακό πρόβληµα, τις εγκαταστάσεις, και τις αίθουσες διδασκαλίας. Ποσοστό 22,2% δίνει αυθόρµητα απάντηση που σχετίζεται µε την συµπεριφορά και τις ώρες λειτουργίας της Γραµµατείας και γενικότερα την εξυπηρέτηση από το διοικητικό προσωπικό. Εκτός από τις κατηγοριοποιηµένες απαντήσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα 7, οι φοιτητές υπέδειξαν (σε ποσοστά µικρότερα του 5%) ως ένα από τα τρία σπουδαιότερα προβλήµατα του Α.Π.Θ. το καθένα από τα παρακάτω: κυλικείο (υψηλές τιµές), πρόγραµµα σπουδών, ενηµέρωση φοιτητών, φοιτητική λέσχη - σίτιση, επαγγελµατική αποκατάσταση, στέγαση φοιτητών, ναρκωτικά, διανοµή βιβλίων, αριθµός φοιτητών, µεταπτυχιακά προγράµµατα (έλλειψη και δίδακτρα), αδέσποτα, ιδιωτικοποίηση, κ.α. Πίνακας 7. Ποια κατά τη γνώµη σας είναι τα τρία σπουδαιότερα προβλήµατα του ΑΠΘ; Ποσοστό Καθαριότητα 28,9% Αίθουσες - Κτιριακό - Εγκαταστάσεις 27,0% Γραµµατεία - ιοίκηση - Προσωπικό 22,2% Χώροι Στάθµευσης 19,5% Καθηγητές - Τρόπος ιδασκαλίας - Αξιολόγηση 16,2% Ασφάλεια - Άσυλο - Φύλαξη - Αναρχικοί 14,9% Υποδοµές - Εξοπλισµός - Εργαστήρια 9,8% Νοοτροπία Φοιτητών - υσλειτουργία Φοιτητικών Συλλόγων 9,4% Υποχρηµατοδότηση 6,8% Πίνακας 8. Σχετικά µε τις συνήθειες σας µπορείτε να µου πείτε πόσο συχνά (απαντήστε για την προηγούµενη εβδοµάδα) 5 µέρες 3-4µέρες 1-2µέρες σπάνια παρακολουθείτε µαθήµατα 31,7 37,6 18,4 12,4 πηγαίνετε στο κυλικείο της σχολής 22,5 29,3 24,3 23,9 Πηγαίνετε σινεµά 4,3 6,0 36,1 53,7 Πηγαίνετε στο θέατρο 4,7 2,1 9,9 83,3 Βγαίνετε έξω 33,4 36,8 23,6 6,2 4

5 Από τους Πίνακες 8 και 9 προκύπτουν τα εξής: περισσότεροι από 1 στους 2 φοιτητές επισκέπτονται το κυλικείο της σχολής από 3 έως 5 φορές την εβδοµάδα ξοδεύοντας κατά µέσο όρο 2,7 ανά επίσκεψη και 9,6 ανά εβδοµάδα. Περισσότεροι από 7 στους 10 φοιτητές βγαίνουν έξω περισσότερες από 2 φορές την εβδοµάδα και οι βραδινές έξοδοι, τους κοστίζουν κατά µέσο όρο περισσότερα από 44 ανά εβδοµάδα. Οι επισκέψεις σε κινηµατογράφους και θέατρα γίνονται σπανιότερα και αντιστοιχούν σε µικρότερο ποσό στον προϋπολογισµό των φοιτητών. Πίνακας 9 Μπορείτε να εκτιµήσετε πόσα χρήµατα ξοδέψατε την προηγούµενη βδοµάδα Ανά επίσκεψη Σύνολο στο κυλικείο της σχολής 2,7 9,6 σινεµά-θέατρο 8,7 14,3 Βραδινή έξοδο (µπαρ, ταβέρνα κλπ) 14,9 44,1 Πίνακας 10. Πόσο ενηµερωµένοι είστε για τα παρακάτω Πάρα Πολύ Αρκετά Σχετικά Καθόλου εν Ξέρω ραστηριότητες Πρυτανικών Αρχών 6,0 12,4 21,2 47,1 13,3 Συνεδριάσεις Συγκλήτου 5,8 11,1 19,4 49,5 14,2 Γραφείο ιασύνδεσης 3,8 12,3 26,7 40,3 16,9 Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 4,1 12,3 27,3 41,3 15,0 Επιτροπή Ερευνών 4,0 9,4 21,2 48,6 16,9 Γραφείο ιαµεσολάβησης 3,4 8,3 21,7 48,0 18,7 Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης Τµήµατος 18,4 25,0 27,2 20,9 8,5 ραστηριότητες Κοσµήτορα Σχολής 5,9 9,7 19,9 49,0 15,5 ραστηριότητες Προέδρου Τµήµατος 9,4 15,6 24,0 39,1 11,9 Την «φοιτητική εβδοµάδα» 8,6 21,3 31,6 25,2 13,2 ιάγραµµα 3 Πόσο ενηµερωµένοι είστε για τα παρακάτω: Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης Τµήµατος Την «φοιτητική εβδοµάδα» ραστηριότητες Προέδρου Τµήµατος Γραφείο ιασύνδεσης Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ραστηριότητες Πρυτανικών Αρχών Γραφείο ιαµεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών ραστηριότητες Κοσµήτορα Σχολής Συνεδριάσεις Συγκλήτου Καθόλου Σχετικά Αρκετά Πάρα Πολύ Στον Πίνακα 10 και στο ιάγραµµα 3 φαίνεται ο βαθµός ενηµέρωσης των φοιτητών του Α.Π.Θ. σχετικά µε διάφορες δραστηριότητες και ενέργειες θεσµοθετηµένων οργάνων του Πανεπιστηµίου. Οι περισσότεροι φοιτητές εµφανίζονται να γνωρίζουν (σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό) την 5

6 φοιτητική εβδοµάδα και τα θέµατα των Γενικών Συνελεύσεων του Τµήµατος. Για όλα τα υπόλοιπα δηλώνουν πλήρη άγνοια περισσότεροι από 3 στους 10 φοιτητές. Πίνακας 11 Στον παρακάτω κατάλογο περιλαµβάνονται θεσµοί του σηµερινού πολιτικού µας συστήµατος. Πόσο κοντά είναι σε σας κάθε ένας από αυτούς; Πόσο συµφωνείτε µε την στάση και τις ενέργειες τους; Καθόλου Σχετικά Πολύ Πάρα εν Ξέρω Πολύ Βουλή, Βουλευτές 34,6 43,1 11,0 5,6 5,6 Κόµµατα 30,1 44,0 14,4 7,1 4,3 Πρόεδρος ηµοκρατίας 28,0 33,5 21,6 10,5 6,4 Εφηµερίδες 11,8 43,5 29,8 11,1 3,7 Ευρωπαϊκή Ένωση 25,6 44,1 18,9 6,4 5,1 Τηλεόραση 23,2 38,3 21,9 13,6 2,9 ηµοτικές αρχές 29,6 43,7 15,2 5,5 6,1 Συνδικάτα 33,7 36,3 14,5 6,2 9,4 Στρατός 42,1 28,6 13,1 7,9 8,3 Αστυνοµία 42,6 32,6 12,4 6,4 6,0 Εκκλησία 40,5 31,4 13,8 8,7 5,6 Στον Πίνακα 11 και στο ιάγραµµα 4 παρουσιάζεται ο βαθµός εµπιστοσύνης των φοιτητών του Α.Π.Θ. σε µία σειρά από θεσµούς του πολιτικού συστήµατος. Περισσότεροι από 8 στους 10 φοιτητές εµπιστεύονται τις εφηµερίδες. Από την άλλη πλευρά περισσότεροι από 4 στους 10 φοιτητές δεν νιώθουν καθόλου κοντά µε την στάση και τις ενέργειες της Εκκλησίας, του Στρατού και της Αστυνοµίας. ιάγραµµα 4 Βαθµός εµπιστοσύνης σε θεσµούς Εφηµερίδες Τηλεόραση Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόεδρος ηµοκρατίας ηµοτικές αρχές Κόµµατα Συνδικάτα Βουλή, Βουλευτές Εκκλησία Στρατός Αστυνοµία Καθόλου Σχετικά Πολύ Πάρα Πολύ Στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται µία σειρά από θέµατα και ο βαθµός σηµαντικότητας του καθενός από αυτά για τους φοιτητές του Α.Π.Θ. Στο ιάγραµµα 5 για κάθε ένα από τα θέµατα εµφανίζεται το ποσοστό των φοιτητών του Α.Π.Θ. που αξιολογούν το αντίστοιχο θέµα από πολύ έως πάρα πολύ σηµαντικό. Ποσοστά άνω του 85% εµφανίζονται για τα θέµατα: Παιδεία Πολιτισµός, Οικονοµική κατάσταση και Ανεργία. Από την άλλη πλευρά, λιγότεροι από ένας στους δύο φοιτητές θεωρούν πολύ σηµαντικά τα θέµατα: Βασικός µέτοχος, Υποκλοπές, Κυπριακό και Ελληνοτουρκικός διάλογος. 6

7 Πίνακας 12 Πόσο σηµαντικό είναι για σας κάθε ένα από τα παρακάτω θέµατα; Πάρα Πολύ Πολύ Σχετικά Λίγο Καθόλου εν Ξέρω Μόλυνση περιβάλλοντος 53,3 30,3 10,8 3,4 1,5 0,8 Οικονοµική κατάσταση 55,4 30,4 10,4 2,4 0,7 0,7 Κυπριακό 23,6 24,2 28,5 13,8 8,2 1,7 ιαπλοκή, διαφθορά 34,7 30,8 20,6 8,1 3,8 1,9 Παιδεία, Πολιτισµός 63,8 22,2 8,9 3,1 1,0 0,9 Ανθρώπινες Σχέσεις 60,6 23,7 9,5 3,9 1,2 1,2 Ναρκωτικά 52,9 25,2 11,1 6,0 3,4 1,4 Βασικός µέτοχος 9,8 17,6 27,4 18,0 17,0 10,2 Ιδιωτικά Πανεπιστήµια 41,9 21,0 18,0 9,3 6,9 2,9 Ανεργία 67,9 17,8 7,3 3,3 2,5 1,3 Υποκλοπές 19,7 22,9 26,8 15,6 12,4 2,6 Κυκλοφοριακό 32,7 29,0 22,2 9,6 4,9 1,6 Ελληνοτουρκικός διάλογος 24,5 25,0 25,0 11,5 11,0 3,0 ιάγραµµα 5 Σηµαντικότητα θεµάτων (πολύ και πάρα πολύ) Παιδεία, Πολιτισµός Οικονοµική κατάσταση Ανεργία Ανθρώπινες Σχέσεις Μόλυνση περιβάλλοντος Ναρκωτικά ιαπλοκή, διαφθορά Ιδιωτικά Πανεπιστήµια Κυκλοφοριακό Ελληνοτουρκικός διάλογος Κυπριακό Υποκλοπές Βασικός µέτοχος Πίνακας 13. Τι στάση προτίθεστε να κρατήσετε στις επόµενες φοιτητικές εκλογές (2006); Με την υπόθεση ότι ψήφισε το 50% των φοιτητών είγµα Αποτελέσµατα ΑΠ-Ν ΦΚ 22,9 20,9 ΠΑΣΠ 13,8 13,2 ΠΚΣ 9,2 8,0 Παράταξη που υποστηρίζεται από άλλα δεξιά σχήµατα 1,0 0,1 Παράταξη που υποστηρίζεται από άλλα αριστερά σχήµατα 6,0 4,4 Παράταξη που τοποθετείται εκτός υποστήριξης (ανεξάρτητη) 4,1 3,6 εν θα ψηφίσω γιατί δεν µε ενδιαφέρουν οι εκλογές 4,1 εν θα ψηφίσω γιατί κανένας δεν µε εκπροσωπεί 6,8 εν θα ψηφίσω για άλλους λόγους (προσωπικούς) 2,8 Άκυρο, Λευκό 3,4 50 εν απαντώ 14,7 εν αποφάσισα ακόµη 11,2 7

8 Στους Πίνακες 14 και 13 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των φοιτητών στα ερωτήµατα: «τι ψηφίσατε στις φοιτητικές εκλογές 2005» και «τι στάση προτίθεστε να κρατήσετε στις επόµενες φοιτητικές εκλογές (2006)». Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται και τα αποτελέσµατα των φοιτητικών εκλογών 2006 µε την υπόθεση ότι περίπου το 50% των φοιτητών ψήφισε. Πίνακας 14. Τι ψηφίσατε στις προηγούµενες φοιτητικές εκλογές (2005); ΑΠ-Ν ΦΚ 21,3 ΠΑΣΠ 12,8 ΠΚΣ 7,7 Παράταξη που υποστηρίχτηκε από άλλα αριστερά σχήµατα 5,0 Παράταξη που τοποθετείται εκτός υποστήριξης (ανεξάρτητη) 3,7 εν ψήφισα (είχα δικαίωµα ψήφου) 12,8 εν ψήφισα (δεν είχα δικαίωµα ψήφου) 18,9 Άκυρο, Λευκό 4,0 εν Απαντώ, εν Θυµάµαι 12,9 Άλλη (ποια) 0,8 Πίνακας 15. Πόσο βαρύνει στην απόφαση σας να ψηφίσετε κάποια παράταξη κάθε ένας από τους παρακάτω λόγους; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα Ξ/ Α πολύ Η κοµµατική της προέλευση 15,5 19,4 32,2 27,9 4,9 Η συνδικαλιστική της πρακτική 12,0 17,2 33,1 31,5 6,2 Η γενικότερη κοινωνική κατάσταση 8,9 16,6 36,8 31,8 5,9 Οι υποψήφιοι που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της 16,7 19,2 30,1 26,1 7,8 Οι προσωπικές σχέσεις σας µε υποψηφίους (φιλία, γνωριµία) 24,6 21,5 25,1 21,2 7,6 Η γενική κατάσταση στο Πανεπιστήµιο 7,6 14,3 31,2 38,9 7,9 Τα ιδιαίτερα προβλήµατα του τµήµατος σας 6,6 12,2 28,6 44,7 7,9 ιάγραµµα 6 Λόγοι επιλογής παράταξης Οι προσωπικές σχέσεις σας µε υποψηφίους (φιλία, γνωριµία) Οι υποψήφιοι που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της Η κοµµατική της προέλευση Η συνδικαλιστική της πρακτική Η γενικότερη κοινωνική κατάσταση Η γενική κατάσταση στο Πανεπιστήµιο Τα ιδιαίτερα προβλήµατα του τµήµατος σας Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ Στον Πίνακα 15 και στο ιάγραµµα 6 παρουσιάζονται οι παράµετροι που βαρύνουν στην απόφαση των φοιτητών να ψηφίσουν κάποια φοιτητική παράταξη. Περισσότεροι από 8 στους 10 φοιτητές 8

9 επιλέγουν µία παράταξη αξιολογώντας τα ιδιαίτερα προβλήµατα του τµήµατος, τη γενική κατάσταση στο Πανεπιστήµιο, τη γενικότερη κοινωνική κατάσταση και τη συνδικαλιστική πρακτική της παράταξης. Από την άλλη πλευρά, οι προσωπικές σχέσεις µε υποψηφίους (φιλία, γνωριµία) παίζουν µικρότερο ρόλο στην απόφαση των φοιτητών και µάλιστα περισσότεροι από 1 στους 5 φοιτητές δηλώνουν ότι η συγκεκριµένη παράµετρος δεν παίζει καθόλου ρόλο στην επιλογή τους. 9

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 NATIONAL REPORT

EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 NATIONAL REPORT Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 Standard Eurobarometer 61 / Spring 2004 - European Opinion Research Group EEIG NATIONAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για το σχολείο που αποφασίζει να αξιοποιήσει το ερωτηματολόγιο ως μέθοδο άντλησης αξιολογικών δεδομένων:

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για το σχολείο που αποφασίζει να αξιοποιήσει το ερωτηματολόγιο ως μέθοδο άντλησης αξιολογικών δεδομένων: 2. Ερωτηματολόγιο Εισαγωγικά Στοιχεία Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα μέσο συλλογής δεδομένων, στο οποίο το υποκείμενο της έρευνας καλείται να απαντήσει γραπτώς σε μια σειρά από προσχεδιασμένες ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 2 black+cyan-2008:protasi black+cyan 27-03-08 14:17 Page 1 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ www.dap.gr www.dap.gr 2 black+cyan-2008:protasi black+cyan 27-03-08 14:17 Page 2 TO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ... 4 1.2. Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α... 6 1.3. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ... 6 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 7 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση «Επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κατά τα έτη 1998-2000: Εµπειρική έρευνα.» Μέρος Πρώτο Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

"Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία" Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος

Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος "Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία" Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος Άρτα 2011 Αντί προλόγου Όταν ήμουν ακόμα μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου το 2006, το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (4 ος ΓΥΡΟΣ, 2008/9) 2008 1 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που επαναλαμβάνεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα