ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους"

Transcript

1 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αποστολή του ΕΓΚ 2. Εισαγωγή 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 6. Οργανωτική δομή και οικονομική διαχείριση 7. Στόχοι για το Συμπεράσματα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

2 2 Χαιρετισμός από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Δρ. Γρηγόρη Μακρίδη Στα τρία χρόνια λειτουργίας του, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) πέτυχε να καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος οργανισμός και μέσω της ανάπτυξης ενεργούς δράσης να αποτελέσει την ουσιαστική σύνδεση των μελών του με την έδρα χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. και με άτομα κλειδιά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Από τον Ιούλιο του 2009 η έδρα του γραφείου των Βρυξελλών μεταφέρθηκε σε πιο κεντρικό σημείο στη διεύθυνση Rond Point Schuman 11, απέναντι από το κτήριο Berlaymont της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τα μέλη του ΕΓΚ κατά τις επισκέψεις τους στις Βρυξέλλες, δεδομένου ότι μπορούν να κάνουν χρήση της υποδομής του γραφείου και των αιθουσών συνεδριάσεων που αυτό διαθέτει. Κατά το 2009, το ΕΓΚ εργάσθηκε δυναμικά για τη διεκπεραίωση των νέων αρμοδιοτήτων που ανέλαβε στο πλαίσιο των τριών ευρωπαϊκών σχεδίων που συμμετέχει, δύο στον τομέα της εκπαίδευσης (Erasmus Mundus και Grundtvig) και ένα στον τομέα της έρευνας (7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Επιστήμη στην Κοινωνία). Το ΕΓΚ επένδυσε στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα κίνητρα και την υποστήριξη σε όλους τους οργανισμούς που εκπροσωπεί για την επιτυχή συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Το 2009 σηματοδοτήθηκε ιδιαίτερα από την προσπάθεια ανάπτυξης δομημένων εταιρικών σχέσεων με την επιχειρηματική κοινότητα. Διοργανώθηκαν τόσο στις Βρυξέλλες με τη συνεργασία και συμμετοχή ευρωπαίων εταίρων, όσο και στη Λευκωσία, σεμινάρια για τη δημιουργία συνεργασιών τύπου «τριπλού έλικα» (δημόσιος τομέας - επιχειρήσεις - πανεπιστήμια), για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη χάραξη στρατηγικής για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας και καινοτομίας, και της δημιουργίας ενός κοινωνικού κεφαλαίου, με απώτερο σκοπό να καταστεί η ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας ως «Περιφέρεια Γνώσης». Ιδιαίτερη συνεργασία αναπτύχθηκε το 2009 μεταξύ του ΕΓΚ και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) μέσω σεμιναρίων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την πληροφόρηση των επιχειρηματιών σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Η συνεργασία αυτή έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης και πρόκειται να συνεχιστεί ως ετήσιος θεσμός, ενώ το ΕΓΚ θα εξακολουθήσει να συντονίζει τις δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων και των διαπιστευμένων συνεργατών του. Τα αποτελέσματα του έργου του ΕΓΚ και το ενδιαφέρον που έδειξαν πολλοί οργανισμοί του εξωτερικού προκειμένου να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του ΕΓΚ ανοίγει νέες προοπτικές για τα έτη που θα ακολουθήσουν. Από το 2010, το ΕΓΚ θα μπορεί να υποδεχθεί στην οικογένεια των μελών του και οργανισμούς εκτός Κύπρου υπό το καθεστώς των «Διεθνών Εταίρων», ενώ ήδη οι υπηρεσίες του επιγραμμικού Χάρτη Προθεσμιών Υποβολής Προτάσεων προσφέρονται και σε οργανισμούς του εξωτερικού. Η έκθεση που ακολουθεί, καταγράφει τη δράση που ανέπτυξε το ΕΓΚ κατά το 2009, τόσο στην Κύπρο και στις Βρυξέλλες, όσο και σε άλλες χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. Με σύνθημα «η ισχύς εν τη ενώσει» το ΕΓΚ δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας με την ίδια πάντα αξιοπιστία και υπευθυνότητα για τα έτη που θα ακολουθήσουν. EYPΩΠAΪKO ΓPAΦEIO KYΠPOY

3 3 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Καθηγητή κ. Αντώνη Κάκα Η «Έκθεση Πεπραγμένων 2009» παρουσιάζει το έργο που επιτελέστηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) κατά το 2009 και θέτει τους στόχους για το 2010, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα τάξη πραγμάτων στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή με τη νέα Συνθήκη της Λισαβόνας. Η διοργάνωση σειράς δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων για χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) καθώς και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση Comenius/Grundtvig» (MATHEU, EDIPED, PPMEEP), αντανακλούν το στόχο του ΕΓΚ να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση, αξιοποιώντας το δυναμικό της εκπαίδευσης και της έρευνας και προωθώντας την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος. Το 2009, το ΕΓΚ, έχοντας ως γνώμονα τις προτεραιότητες των μελών-οργανισμών του σε συνδυασμό με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ε.Ε., εργάσθηκε για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών και την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούνται τα μέλη του. Το ΕΓΚ ανέπτυξε νέους και ενίσχυσε υπάρχοντες δεσμούς συνεργασίας, τόσο με πανεπιστήμια, όσο και με άλλους φορείς του εξωτερικού, συμμετέχοντας σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις (EAIE, ERACON, Κυπριακό Εκπαιδευτικό Φόρουμ Μόσχας, Εκπαιδευτική Έκθεση Αθήνας, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης) και σε εκδηλώσεις ευρείας εμβέλειας (Βραδιά του Ερευνητή, Open Days, Meeting Place, SMEs Week), οι οποίες οδήγησαν σε νέες συνεργασίες καθώς και σε επενδυτικές ευκαιρίες. Η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1 η Δεκεμβρίου 2009, δημιουργεί νέα δεδομένα στις πολιτικές της Ε.Ε., οι οποίες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις πολιτικές προτεραιότητες των μελών του ΕΓΚ. Στην ερευνητική πολιτική τίθεται στο επίκεντρο η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που θα επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών, επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογίας. Για πρώτη φορά, η αρχή της εδαφικής συνοχής συγκαταλέγεται στους στόχους της Ε.Ε., ενώ ενισχύεται ο ρόλος των τοπικών αρχών. Επίσης, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργείται μια νέα νομική βάση αφιερωμένη αποκλειστικά στον τουρισμό, η οποία αναμένεται να αναδείξει την Ε.Ε. σε δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό στον κόσμο, ενώ στον τομέα του αθλητισμού δημιουργείται μια πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση για τη συνεργασία μεταξύ αθλητικών οργανώσεων και την προώθηση των νέων αθλητών. Το 2010 θα σηματοδοτηθεί, επίσης, από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την αναδιανομή των χαρτοφυλακίων, το σχεδιασμό της στρατηγικής της Ε.Ε. 2020, την εξέταση της οικονομικής προγραμματικής περιόδου και την έναρξη των συζητήσεων για το 8 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα. Ενόψει όλων των παραπάνω σημαντικών εξελίξεων, το ΕΓΚ θα εργασθεί ώστε να επιτύχει μεγαλύτερη συνέργια για την προώθηση των θέσεων των οργανισμών του, αναλαμβάνοντας δράση, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

4 4 Αποστολή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (ΕΓΚ) είναι η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης, αποτελεσματικής υποστήριξης και έγκυρης ενημέρωσης προς τα μέλη, ώστε να βελτιώσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε χρηματοδοτήσεις όσο και στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών της Ε.Ε. Στην Κύπρο, το ΕΓΚ: Αναλαμβάνει δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης της πληροφόρησης που αποστέλλεται από το γραφείο των Βρυξελλών σχετικά με προγράμματα και πολιτικές της Ε.Ε. και βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τα μέλη του. Υποστηρίζει τους οργανισμούς-μέλη στην κατάρτιση και υποβολή προτάσεων και μετέπειτα στη διοικητική διαχείριση προγραμμάτων. Εξασφαλίζει διαπιστευμένους συνεργάτες και συνεργάζεται στενά μαζί τους. Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις Βρυξέλλες και οργανώνει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια-συνέδρια και διαλέξεις για να βοηθήσει τα μέλη του στην πιο αποτελεσματική συμμετοχή και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης. Συμμετέχει σε προτάσεις χρηματοδότησης ως συντονιστικός ή εταιρικός φορέας. Το γραφείο του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες: Εκπροσωπεί τα μέλη του σε συναντήσεις, συνέδρια, σεμινάρια. Συλλέγει, αναλύει και διαχέει προδραστικά και στοχευμένα προς τα μέλη του έγκυρη πληροφόρηση σχετική με προγράμματα και πολιτικές της Ε.Ε. Διαχειρίζεται αιτήματα-ερωτήσεις των μελών για προγράμματα, πολιτικές της Ε.Ε. διεξάγοντας τη σχετική έρευνα. Κινείται στην κατεύθυνση δημιουργίας σχέσεων και συνεργασιών με άλλους οργανισμούς, δίκτυα ή αντιπροσωπείες που εδρεύουν στις Βρυξέλλες. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις για ενημέρωση ως προς τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα. Με σύνθημα «η ισχύς εν τη ενώσει», το ΕΓΚ εργάσθηκε και το 2009 με ενθουσιασμό και όραμα για τη διεκπεραίωση των νέων αρμοδιοτήτων που ανέλαβε τόσο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών σχεδίων που συμμετέχει, όσο και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προκειμένου να φέρει τα μέλη του αλλά και εξωτερικούς οργανισμούς πιο κοντά στα ευρωπαϊκά δρώμενα προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας γενικότερα. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ΕΓΚ, το 2009 επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην παροχή ενημέρωσης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, εν όψει του ρόλου που διαδραματίζουν για τη δημιουργία ανάπτυξης, απασχόλησης και καινοτομίας. Η Έκθεση Πεπραγμένων 2009 αποτελεί τον απολογισμό της χρονιάς που κλείνει και παρουσιάζει τις δράσεις που ανέλαβε το ΕΓΚ, τόσο στην Κύπρο όσο και στις Βρυξέλλες, γύρω από τις 3 προτεραιότητες-πυλώνες, που αποτελούν τη βάση του σχεδίου δράσης του. Αυτές είναι: Προτεραιότητα 1: Εκπροσώπηση, προβολή και προώθηση θέσεων των οργανισμών-μελών του ΕΓΚ. Προτεραιότητα 2: Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρει η Ε.Ε. Προτεραιότητα 3: Υποστήριξη διεθνών συνδέσμων και συνεργασιών και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα. Τα κύρια σημεία του 2009 συνοψίζονται ως εξής: Ενεργός συμμετοχή στις εργασίες των τριών εγκεκριμένων ευρωπαϊκών σχεδίων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. στα οποία το ΕΓΚ είναι εταίρος: 1. CAREER-EU SHOP Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Grundtvig, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού. 2. WISHES Πρόγραμμα Erasmus Mundus, με σκοπό την αύξηση της ελκυστικότητας του ευρωπαϊκού χώρου ανώτερης εκπαίδευσης, μέσω της δημιουργίας πλατφόρμας υψηλής ποιότητας, όπου θα παρουσιάζονται όλες πληροφορίες που ταιριάζουν στις ανάγκες φοιτητών από τρίτες χώρες που θέλουν να σπουδάσουν ή να εργασθούν στην Ευρώπη. 3. CASC 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα - Επιστήμη στην Κοινωνία, με σκοπό τη δημιουργία EYPΩΠAΪKO ΓPAΦEIO KYΠPOY

5 5 ενός δικτύου πόλεων για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν τη συνεργασία τοπικών φορέων στον τομέα της επιστήμης και δημιουργούν διαύλους επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων και πολιτών. Συντονισμός από το ΕΓΚ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων-μελών του για την αποστολή κοινών αντιπροσωπειών σε εκπαιδευτικές εκθέσεις, με στόχο την κοινή προβολή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Κύπρου στο εξωτερικό (Κυπριακό Εκπαιδευτικό Φόρουμ Μόσχας, Εκπαιδευτική Έκθεση Αθήνας, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κ.ά.). Κατάκτηση βραβείου καλύτερου περιπτέρου στην 11 η Διεθνή Έκθεση Αθήνας «Εκπαίδευση 2009», όπου εκπροσωπήθηκαν για πρώτη φορά σε κοινό περίπτερο όλα τα κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Συμμετοχή στις σημαντικότερες εκδηλώσεις στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης, ERACON Erasmus Coordinators Conference και ΕΑΙΕ European Association for International Education. Συμμετοχή στη Βραδιά του Ερευνητή για την προώθηση της έρευνας και οργάνωση σεμιναρίου στη Λευκωσία για τις Δράσεις Marie Curie για την υποστήριξη των ερευνητών. Διοργάνωση σειράς δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων για χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Ε.Ε., καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση Comenius/ Grundtvig» (MATHEU, EDIPED, PPMEEP). Ανάπτυξη συνδέσμων συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, βιομηχανίας και τοπικών αρχών. Το ΕΓΚ συνέβαλε στην επιτυχή υποβολή πρότασης στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων για τη δημιουργία υπηρεσίας διασύνδεσης με τη βιομηχανία στα έξι πανεπιστήμια που εκπροσωπεί. Επίσης, έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία μεταξύ του ΕΓΚ και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερών διαβούλευσης για ευκαιρίες χρηματοδότησης. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ευρείας προβολής σε Βρυξέλλες και Κύπρο (Open Days «Λευκωσία: Τριπλός Έλικας: Προκλήσεις και Ευκαιρίες», SMEs Week, κ.ά.). Αύξηση της συμμετοχής του ΕΓΚ στις ομάδες εργασίας των δικτύων IGLO και ERRIN και απόκτηση της ιδιότητας μέλους στο European Policy Centre. Αποστολή στοχευμένης ενημέρωσης στα μέλη του για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και προτάσεις συνεργασίας στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αποστολή 180 προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και 232 προτάσεων συνεργασίας. Αποστολή 48 εβδομαδιαίων επισκοπήσεων και 12 μηνιαίων περιοδικών. Βελτίωση της ιστοσελίδας του ΕΓΚ με προηγμένες υπηρεσίες προς τα μέλη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Ανάπτυξη του επιγραμμικού διαδραστικού Χάρτη Προθεσμιών Υποβολής Προτάσεων και διάθεσή του σε εξωτερικούς οργανισμούς με μικρό ετήσιο κόστος. Αναβάθμιση των δικαιωμάτων των εταίρων του ΕΓΚ και άνοιγμα σε οργανισμούς του εξωτερικού από το 2010 με το καθεστώς των «Διεθνών Εταίρων». Αυξημένη προβολή του ΕΓΚ με παρουσιάσεις σε συνέδρια, εφημερίδες και τηλεοπτικά κανάλια. Μεταφορά του γραφείου των Βρυξελλών σε νέο κεντρικότερο σημείο, στη διεύθυνση Rond Point Schuman 11, απέναντι από το κτήριο Berlaymont της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Συμβούλιο της Ε.Ε. Παρακάτω αναλύονται οι πρωτοβουλίες-δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν από το ΕΓΚ στο πλαίσια κάθε μίας από τις 3 προτεραιότητες-πυλώνες. Προτεραιότητα 1: Εκπροσώπηση, προβολή και προώθηση θέσεων των οργανισμών-μελών του ΕΓΚ Εκπροσώπηση των οργανισμών-μελών του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Περιφέρεια των Βρυξελλών, πάνω από 300 γραφεία εκπροσώπησης δήμων και περιφερειών λειτουργούν σήμερα στις Βρυξέλλες. Το πρώτο περιφερειακό γραφείο στις Βρυξέλλες δημιουργήθηκε το 1984 από το Birmingham City Council, ενώ σήμερα ο ακριβής αριθμός των περιφερειακών γραφείων στις Βρυξέλλες είναι 317. Το ΕΓΚ ανήκει στην επίσημη λίστα των περιφερειακών γραφείων εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες που εκδίδει κάθε χρόνο η Επιτροπή των Περιφερειών, ενώ οι Λειτουργοί των Βρυξελλών έχουν αποκτήσει το καθεστώς του «παρατηρητή» στις εργασίες του εν λόγω συμβουλευτικού οργάνου της Ε.Ε. Επίσης, το ΕΓΚ έχει εγγραφεί στον κατάλογο των εκπρόσωπων ομάδων συμφερόντων που είναι διαπιστευμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ΕΓΚ δημιουργεί δεσμούς συνεργασίας με τα υπόλοιπα περιφερειακά γραφεία στις Βρυξέλλες και εκπροσωπεί τους οργανισμούς-μέλη του σε συνέδρια, σεμινάρια και ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

6 6 εκδηλώσεις με στόχο την εξειδικευμένη πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου οργανισμού, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή και προώθηση ορθών πρακτικών. Το ΕΓΚ στις Βρυξέλλες λειτουργεί, επομένως, ως πλατφόρμα εκπροσώπησης των οργανισμών-μελών του και παρέχει στρατηγική υποστήριξη στους τομείς των ενδιαφερόντων τους Προβολή Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που ανέλαβε το ΕΓΚ το 2009 στην Κύπρο, στις Βρυξέλλες και στο εξωτερικό, συνέβαλε στην αύξηση της προβολής τόσο του ΕΓΚ ως οργανισμού, όσο και των οργανισμών μελών του μεμονωμένα. Οι δράσεις προβολής απέδειξαν στα όργανα της Ε.Ε., σε οργανισμούς και ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιφέρειες ότι οι οργανισμοί της Κύπρου έχουν εμπλακεί στα ευρωπαϊκά δρώμενα και προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στους διάφορους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η ενισχυμένη επικοινωνιακή πολιτική που ακολούθησε το ΕΓΚ και η ενδυνάμωση των δεσμών με οργανισμούς όπως, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οδήγησαν στην εκπλήρωση του στόχου που είχε τεθεί για το 2009 και ήταν ο συντονισμός κοινής εκπροσώπησης και των 6 ακαδημαϊκών ιδρυμάτων-μελών του ΕΓΚ σε εκπαιδευτική έκθεση στο εξωτερικό. Στην 11 η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση 2009», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 6-8 Μαρτίου 2009, όχι μόνο εκπροσωπήθηκαν για πρώτη φορά σε κοινό περίπτερο όλα τα κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, αλλά μετά από ψηφοφορία για την ανάδειξη του καλύτερου περιπτέρου, το περίπτερο της Κύπρου έλαβε το πρώτο βραβείο. Το σχεδιασμό του περιπτέρου είχε αναλάβει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ΕΓΚ συνέχισε τη στρατηγική επικοινωνίας που σχεδιάσθηκε από την έναρξη της λειτουργίας του με σκοπό να κάνει το γραφείο ευρύτερα γνωστό. Για το σκοπό αυτό αύξησε τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις ευρείας προβολής: εκδήλωση «OPEN DAYS Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων», εκδήλωση «SMEs Week» και εκδήλωση «Open Doors». Παρακάτω αναφέρονται οι εκδηλώσεις που συμμετείχε το ΕΓΚ με στόχο την προβολή των οργανισμών-μελών του ο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Φόρουμ, Μόσχα, Ρωσία, Φεβρουαρίου 2009 Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) έλαβε μέρος στο 1 ο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις Φεβρουαρίου Στόχος του φόρουμ ήταν η προσφορά καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με τη διδασκαλία, την έρευνα, την επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεργασία και τις διαδραστικές ευκαιρίες στην Κύπρο, καθώς και την ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου ως εκπαιδευτικού κέντρου της Ανατολικής Μεσογείου, παρέχοντας σε όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν προτάσεις, πληροφορίες και εμπειρίες. Η διημερίδα διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας στη Μόσχα, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου. Στην ομιλία του, ο Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΓΚ, τόνισε ότι τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο, με την υποστήριξη του ΕΓΚ, στοχεύουν στην προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας και συνεχίζουν με επιτυχία να προσελκύουν μεγάλο ύψος χρηματοδότησης συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε συνάρτηση με το μέγεθος της Κύπρου. Μία από τις νέες πρωτοβουλίες του ΕΓΚ είναι η υποστήριξη των μελών που ανήκουν στον τομέα nτης ανώτερης εκπαίδευσης, ώστε να προωθήσουν από κοινού τις πανεπιστημιακές σπουδές στην Κύπρο. Ο Δρ. Μακρίδης, παρουσίασε τα πλεονεκτήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο: Τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση ισότιμη με τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα πανεπιστήμια στελεχώνονται από προσωπικό EYPΩΠAΪKO ΓPAΦEIO KYΠPOY

7 7 με υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών και ερευνητικών γνώσεων. Η αγγλική γλώσσα είναι ευρέως ομιλούμενη και κατά συνέπεια πολλά προγράμματα προσφέρονται στην αγγλική. Το κόστος των διδάκτρων είναι αρκετά προσιτό και το κόστος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας είναι πολύ χαμηλό. Οι φοιτητές μπορούν να αναπτύξουν την ανεξαρτησία τους, την ωριμότητα τους και την κατανόηση άλλων πολιτισμών σε ένα ασφαλές, ζεστό και φιλικό μεσογειακό περιβάλλον. Προσφέρεται κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς εργασίας. Προσφέρονται ευκαιρίες στους φοιτητές για εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών. Το κόστος διαβίωσης σε σχέση με τις δυτικές χώρες είναι πολύ πιο προσιτό. Σημειώνεται ότι το ΕΓΚ είναι εταίρος του ευρωπαϊκού σχεδίου WISHES Web based Information Service for Higher Education Students, με στόχο να δημιουργήσει μια υψηλής ποιότητα πλατφόρμα πληροφόρησης, η οποία θα επιτρέπει στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους φορείς απασχόλησης να προσελκύσουν φοιτητές από όλο το κόσμο. Οι υποψήφιοι φοιτητές από τη Ρωσία αποτελούν τη πρώτη ομάδα-στόχο του σχεδίου η Διεθνής Έκθεση «Εκπαίδευση 2009», Αθήνα, Ελλάδα, 6-8 Μαρτίου 2009 μώμενη χώρα. Σε μια κοινή προσπάθεια από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (το οποίο και χρηματοδότησε τον εκθεσιακό χώρο), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, υπήρξε για πρώτη φορά κοινό περίπτερο, όπου εκπροσωπήθηκαν όλα τα κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Αξιοσημείωτο γεγονός ήταν η απόλυτη συνεργασία μεταξύ όλων των πανεπιστημίων της Κύπρου, είτε αυτών που ανήκουν στον κρατικό τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα. Η Διεθνής Έκθεση «Εκπαίδευση» αποτελεί το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός στο χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εκτός από εκθέτες από αρκετά πανεπιστήμια της Ελλάδας, κρατικά και μη, πήραν μέρος πανεπιστήμια και από άλλες χώρες, όπως από την Κίνα, την Ολλανδία, τη Βουλγαρία κ.ά. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης ζητήθηκε από όλες τις αντιπροσωπείες να λάβουν μέρος σε ψηφοφορία για την ανάδειξη του καλύτερου περιπτέρου. Μετά από ψηφοφορία όλων των παρευρισκομένων αντιπροσωπειών το περίπτερο της Κύπρου έλαβε το πρώτο βραβείο! Το σχεδιασμό του περιπτέρου είχε αναλάβει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Λευκωσία, Κύπρος, 6 Μαΐου 2009 Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) ήταν εταίρος στην 1 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της δράσης «Small Business Act», η οποία αποτελεί το πρώτο περιεκτικό πλαίσιο πολιτικής που αφορά τις ΜΜΕ στην Ε.Ε. και στα κράτη μέλη της. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) έλαβε μέρος στην 11 η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση 2009», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 6-8 Μαρτίου Η ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς είναι ότι η Κύπρος ήταν η τι- Το ΕΓΚ σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) διοργάνωσε στη Λευκωσία στις 6 Μαΐου 2009 σεμινάριο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και για την πληροφόρηση των επιχειρηματιών σχετικά με την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση επεδίωξε να: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

8 8 Πληροφορήσει: Να παράσχει και να διαδώσει πληροφορίες με αντικείμενο όσα έχουν να προσφέρουν υπό μορφή υποστήριξης στις μικρές επιχειρήσεις η Ε.Ε. και οι εθνικές αρχές. Υποστηρίξει: Να δημιουργήσει μια εταιρική σχέση Ε.Ε.-ΜΜΕ, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη είναι δυνατότερη με πιο ανταγωνιστικές ΜΜΕ και επίσης το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να τους προσφέρει υποστήριξη και συμβουλές. Εμπνεύσει: Να κινητοποιήσει τις υπάρχουσες ΜΜΕ ώστε να διευρύνουν τις προοπτικές τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Μοιραστεί: Να διαδώσει ιδέες και να μοιραστεί τις εμπειρίες της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματιών. Ενθαρρύνει: Να πείσει τους νέους ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί ελκυστική σταδιοδρομία. Το σεμινάριο συνέβαλε αποτελεσματικά στην υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να συγκεντρώσουν πληροφορίες και συμβουλές, καθώς και να ανακαλύψουν μορφές υποστήριξης και ιδέες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Μετά το τέλος του σεμιναρίου,οι επιχειρηματίες και οι εν δυνάμει επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να ωφεληθούν από εξατομικευμένες πληροφορίες και βοήθεια από τους διαπιστευμένους συνεργάτες του ΕΓΚ Συνέδριο ERASMUS 2009 (ERACON-2009) και GO-Exchange Education Fair, Λευκωσία, Κύπρος, 29 Απριλίου 3 Μαΐου 2009 Το 5 ο Ετήσιο Συνέδριό του πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Συντονιστών ERASMUS (European Association of ERASMUS Coordinators EAEC) από 29 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2009 στην Κύπρο. Το συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, ενώ ο οργανισμός φιλοξενίας ήταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το συνέδριο υποστηρίχθηκε από πολλούς κυπριακούς φορείς μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ). Γενικός Συντονιστής και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ήταν ο Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Συντονιστών ERASMUS, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΓΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δρ. Μακρίδης επανεκλέχθηκε Πρόεδρος του EAEC για την περίοδο Ο αριθμός των συνέδρων έφθασε τους 400, ενώ εκπροσωπήθηκαν πάνω από 300 πανεπιστήμια και οργανισμοί από όλη την Ευρώπη. Στο Συνέδριο συμμετείχαν, επίσης, αξιωματούχοι της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα με το Συνέδριο διοργανώθηκε το «GO- Exchange Education Fair» στο οποίο τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια είχαν την ευκαιρία ανάπτυξης νέων συνεργασιών και διμερών συμφωνιών στο πλαίσιο ανταλλαγών φοιτητών, ακαδημαϊκών και προσωπικού. Στην έκθεση συμμετείχαν, επίσης, επιχειρήσεις που ενδιαφέρονταν για την προσέλκυση φοιτητών για τοποθετήσεις εργασίας και για την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους προς εξυπηρέτηση της κινητικότητας και του προγράμματος ERASMUS. Το ΕΓΚ συμμετείχε ενεργά στο Συνέδριο κάνοντας δύο παρουσιάσεις του καινοτόμου σχεδίου WISHES «Web-based Information Service for Higher Education Students», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS MUNDUS. Το σχέδιο θα δημιουργήσει μία πλατφόρμα υψηλής ποιότητας, όπου θα παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που ταιριάζουν στις ανάγκες φοιτητών από τρίτες χώρες που θέλουν να σπουδάσουν ή να εργασθούν στην Ευρώπη. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι οργανισμοί απασχόλησης της Ευρώπης θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν τις υπηρεσίες τους προσελκύοντας φοιτητές από όλον τον κόσμο. Ήδη 70 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στηρίζουν το σχέδιο και πρόκειται να προβληθούν παγκοσμίως και απολύτως δωρεάν μέσω της πλατφόρμας. EYPΩΠAΪKO ΓPAΦEIO KYΠPOY

9 «Ημέρα της Ευρώπης», Βρυξέλλες, Βέλγιο, 9 Μαΐου περιφέρειες από 14 χώρες-μέλη της Ε.Ε. γιόρτασαν μαζί την «Ημέρα της Ευρώπης» στο κτήριο της Επιτροπής των Περιφερειών το Σάββατο 9 Μαΐου Η Κύπρος έδωσε το παρόν στη διοργάνωση συμμετέχοντας μέσω του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, το οποίο διέθετε εκθετήριο χώρο στο θεματικό «χωριό» με τίτλο «5 χρόνια από την ένταξη στην Ε.Ε.». Κατά τη διάρκεια της εορταστικής εκδήλωσης, οι λειτουργοί του γραφείου των Βρυξελλών ενημέρωναν τους επισκέπτες για τις δραστηριότητες του ΕΓΚ σε Βρυξέλλες και Κύπρο και διένειμαν ενημερωτικό υλικό για τον τουρισμό και τον πολιτισμό της Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των επισκεπτών ξεπέρασε τις 5 χιλιάδες η Συνάντηση εκπροσώπων των δικτύων ENIC- NARIC, Λάρνακα, Κύπρος, Ιουνίου 2009 Το ΕΓΚ σε συνεργασία με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) ανέλαβε τη διοργάνωση της 16ης συνάντησης των δικτύων European National Information Centres και National Academic Recognition Information Centres (ENIC NARIC), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Ιουνίου 2009 στο ξενοδοχείο Palm Beach, στη Λάρνακα. Τα δίκτυα ENIC NARIC κάθε χρόνο, το μήνα Ιούνιο πραγματοποιούν την ετήσια κοινή συνάντηση των μελών τους για λήψη αποφάσεων και πολιτικών, σχετικών με την αναγνώριση τίτλων σπουδών. Στο δίκτυο των NARIC συμμετέχουν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Στο δίκτυο ENIC συμμετέχουν όλες οι χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Λισαβόνας (π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία κ.ά.). Στη συνάντηση αυτή συμμετέχουν και άλλες ενδιαφερόμενες χώρες (Αφρικανικές χώρες, χώρες της Μέσης Ανατολής κ.ά.). Πανεπιστήμιο Κύπρου. την Κύπρο έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Frederick και το Ευρωπαϊκό Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΥΣΑΤΣ κ. Μάριος Αντωνιάδης παρουσίασε το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και στη συνέχεια, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΓΚ, κ. Γρηγόρης Μακρίδης παρουσίασε τα 6 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι εκπρόσωποι είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν το πανεπιστήμιό τους και να ενημερώσουν τους παρευρισκομένους για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν. Οι 150 εκπρόσωποι των μονάδων NARIC έλαβαν αυθεντικά δείγματα από το κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για τα εξής: πιστοποιητικά βαθμολογίας, πτυχία/διπλώματα μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου και παράρτημα διπλώματος ( Diploma Supplement ) η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 5-13 Σεπτεμβρίου 2009 Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) έχοντας αναλάβει πλέον συντονιστικό ρόλο μεταξύ των κυπριακών πανεπιστημίων συμμετείχε για δεύτερη συνεχή φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τη σημαντικότερη έκθεση της Ελλάδας που φιλοξένησε φέτος 915 εκθέτες από 35 χώρες. Η ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε από 5-13 Σεπτεμβρίου 2009 και εκπροσωπήθηκαν τα τέσσερα κυπριακά πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Η ετήσια συνάντηση θεωρείται πολύ σημαντικό γεγονός όσον αφορά στην ανώτατη εκπαίδευση σε όλες τις χώρες στις οποίες φιλοξενείται και τιμή για την ίδια τη χώρα που τη φιλοξενεί. Στην εκδήλωση του 2009 στη Λάρνακα συμμετείχαν 150 εκπρόσωποι των δικτύων ENIC NARIC. Από ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

10 10 Κύπρου και Πανεπιστήμιο Frederick) σε ένα κοινό περίπτερο αφιερωμένο στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών της ΔΕΘ ξεπέρασε τις 250 χιλιάδες, ενώ οι επισκέπτες του περιπτέρου των κυπριακών πανεπιστημίων είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλα τα προγράμματα σπουδών, τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές και γενικά θέματα που αφορούν στις σπουδές στην Κύπρο. Το ενδιαφέρον των εξ Ελλάδος υποψήφιων φοιτητών για τις σπουδές στην Κύπρο παρατηρήθηκε και φέτος αυξημένο, γεγονός που προκύπτει λόγω της υψηλής στάθμης της παρεχόμενης εκπαίδευσης η οποία γίνεται ολοένα και πιο γνωστή στην Ελλάδα ο Ετήσιο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Εκπαίδευσης (European Association for International Education - EAIE), Μαδρίτη, Ισπανία, Σεπτεμβρίου 2009 Το 21 ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Εκπαίδευσης (European Association for International Education - EAIE) πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, Ισπανία, στις Σεπτεμβρίου Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 3600 σύνεδροι από 80 χώρες από όλο τον κόσμο, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον Δρ. Γρηγόρη Μακρίδη, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων (ΥΕΔΣ) και Πρόεδρο του Εuropean Association of ERASMUS Coordinators (EAEC). Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) είχε την ευκαιρία να προβληθεί μέσω του εκθετηρίου χώρου που είχε εξασφαλίσει το EAEC στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής έκθεσης που διοργανώθηκε παράλληλα με το Συνέδριο ΕΑΙΕ και βοηθά στην ανάπτυξη νέων διμερών συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΓΚ με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα επιγραμμική υπηρεσία του «Χάρτη Προθεσμιών», όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για όλες τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, τα συνοδευτικά της κάθε πρόσκλησης έγγραφα, καθώς και τις σχετικές προτάσεις συνεργασίας. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΓΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση - Comenius/ Grundtvig» και τα οποία επικεντρώνονται στις ευκαιρίες χρηματοδότησης από κονδύλια της Ε.Ε. και στην προετοιμασία και επιτυχή υποβολή προτάσεων «Βραδιά του Ερευνητή», Λευκωσία, Κύπρος, 25 Σεπτεμβρίου 2009 Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) συμμετείχε στην εκδήλωση «Βραδιά του Ερευνητή» που διοργάνωσε στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 στη Λευκωσία το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Frederick και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η «Βραδιά του Ερευνητή» αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με επίκεντρο τους ερευνητές. Η φετινή εκδήλωση στην Κύπρο είχε θέμα τις «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των ερευνητών και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία και ταυτόχρονα η ενθάρρυνση νέων ατόμων να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην έρευνα. Το ΕΓΚ ήταν παρόν στον εκθεσιακό χώρο, όπου ενημέρωνε τους συμμετέχοντες για διάφορα επιστημονικά θέματα και για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης ερευνητών από την Ε.Ε. για προώθηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας «OPEN DAYS Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων», Βρυξέλλες Βέλγιο, 5-8 Οκτωβρίου 2009 Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) συμμετείχε και φέτος ενεργά στη διοργάνωση της εκδήλωσης «OPEN DAYS Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων», η οποία πραγματοποιήθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά στην Επιτροπή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου Το ΕΓΚ, εκπροσωπώντας την ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, διοργάνωσε σε συνεργασία με άλλες οκτώ ευρωπαϊκές περιφέρειες, σεμινάριο με τίτλο «Achieving Regional Innovation: Innovative Regions for Growth», το οποίο έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου 2009 στο κτήριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βέλγιο. Οι υπόλοιποι οκτώ συνδιοργανωτές ήταν, η περιφέρεια East Midlands (Η.Β.), η περιφέρεια Basilicata (Ιταλία), η περιφέρεια Lodz (Πολωνία), το Συμβούλιο της περιφέρειας Nord Pas de Callais (Γαλλία), το Συμβούλιο της πόλης Dunkerque (Γαλλία), το Επιχειρηματικό Εκκολαπτήριο Υψηλής Τεχνολογίας (Βουλγαρία), η Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της περιφέρειας Apulia (Ιταλία) και η εταιρεία EYPΩΠAΪKO ΓPAΦEIO KYΠPOY

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή Στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 συνεχίστηκαν σημαντικά έργα μέσα στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου για την ικανοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 AΦIEPΩMA έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης 2007-2013 συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜ ΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 Μ π ο ρ ε ί η Κ ύ π ρ ο ς ν α γ ί ν ε ι Δ ι ε θ ν έ ς Κ έ ν τ ρ ο Τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013

Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Τελική Έκθεση DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Αυτή η δημοσίευση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - PROGRESS (2007-2013).

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας

Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 4 Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας 14 Τρέξτε στις πίστες και όχι στους δρόμους! 20 Η «Αριάδνη» αντιμετωπίζει τον εθισμό

Διαβάστε περισσότερα