Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)"

Transcript

1 1 Η Δ.Α.ΣΤΑ. προωθεί την ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα, φορείς απασχόλησης και πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης, με καταληκτικό στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση δράσεων σύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την αγορά εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή η Δ.Α.ΣΤΑ. συνθέτει, οργανώνει και συντονίζει, σε μια ενιαία βάση: 1. Το Γραφείο Διασύνδεσης 2. Την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ φοιτητριών 3. Τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Η Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει την κεντρική μονάδα της στην Μυτιλήνη αλλά διαθέτει και Τοπικά Γραφεία σε κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα (Χίος, Ρόδος, Σάμος, Λήμνος, Σύρος) https://dasta.aegean.gr/ Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Γεωγραφίας Μυτιλήνη, 81100

2 2 Το κύριο χαρακτηριστικό των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειμένων, συνήθως διεπιστημονικών, τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, όσο και στις απαιτήσεις και προσδοκίες των φοιτητών/τριών του για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας, σε συνδυασμό με άριστες προοπτικές επαγγελματικής ανάδειξης. ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Τμήμα Γεωγραφίας Τμήμα Κοινωνιολογίας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

3 3 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ανάλυση και διαχείριση μιας μεγάλης ποικιλίας ζητημάτων του χώρου και του περιβάλλοντος, να συμβάλλουν στη διδασκαλία μαθημάτων Γεωγραφίας στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και στη μεταλυκειακή εκπαίδευση καθώς επίσης και να ασχοληθούν με τη γεωγραφική έρευνα. Ο πτυχιούχος γεωγράφος μελετά και αναλύει τα γεωγραφικά φαινόμενα, αναλαμβάνει την εκπόνηση γεωγραφικών μελετών και την ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων επεξεργασίας γεωγραφικών δεδομένων. Μπορεί να ασχοληθεί με τη διαμόρφωση χωροταξικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών προγραμμάτων, να παράξει χαρτογραφικές, τουριστικές και άλλες πληροφορίες γεωγραφικού περιεχομένου, και να διαχειριστεί ζητήματα μεταναστευτικά, γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και αγροτικής-παραγωγικής γεωγραφίας.

4 4 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Οι απόφοιτοι του Τμήματος εξειδικεύονται στις ανάγκες του Ψηφιακού Πολιτισμού, συνδυάζοντας τη δημιουργική παραγωγή ποιοτικού Πολιτιστικού Περιεχομένου με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής (Τ.Π.) και Πολυμέσων (Multimedia). Έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη Σχεδίαση και την Ανάπτυξη Λογισμικού, Εφαρμογών Πολυμέσων και Ψηφιακών Οπτικοακουστικών Προϊόντων, για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της Πολιτιστικής Πληροφορίας. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνικούς, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής σε σύγχρονα γνωστικά πεδία, όπως αυτά που ορίζουν η Μουσειολογία, η Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία, οι Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Τέχνες και η Πολιτιστική Αναπαράσταση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Μπορούν να ασχοληθούν με: Σχεδίαση διαδραστικών και δικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών Σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για εφαρμογές πολυμέσων Ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για εφαρμογές που σχετίζονται με τη διαχείριση συλλογών (μουσεία, πινακοθήκες, αίθουσες τέχνης, και άλλους φορείς με σχετικά ενδιαφέροντα) Επιμόρφωση και υποστήριξη επαγγελματιών του πολιτισμού και της εκπαίδευσης για την υιοθέτηση και αξιοποίηση των παραπάνω εφαρμογών στο έργο τους Σκηνοθεσία, επεξεργασία και σύνθεση ψηφιακών δεδομένων για τη δημιουργία βίντεο, animation και κινούμενης εικόνας Σχεδίαση και επεξεργασία γραφικών και κινουμένων σχεδίων για διαδραστικές εφαρμογές πολυμέσων Διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων σε μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς. Αποδελτίωση και οργάνωση αρχειακού υλικού με χρήση Η/Υ και δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία πολιτιστικών δράσεων, οργανισμών και νέων μουσείων Μάρκετινγκ, διοίκηση και στρατηγικές επικοινωνίας πολιτιστικών φορέων και οργανισμών

5 5 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι καταρτισμένοι σε μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων τόσο στην κλασσική και σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία όσο και στην εφαρμοσμένη κοινωνιολογία και την εμπειρική έρευνα. Μπορούν να εργαστούν σε: Ιδιωτικά Κέντρα Έρευνας κοινής γνώμης, εκλογικής συμπεριφοράς, καταναλωτικών συνηθειών, σε εταιρίες δημοσκοπήσεων, δημοσιογραφικούς οργανισμούς, στην ιδιωτική εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, σε ιδιωτικούς φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής καθώς και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και εθελοντικούς φορείς σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους. Επίσης oι απόφοιτοι κοινωνιολογίας εργάζονται κυρίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε οργανικές θέσεις Υπουργείων, σε οργανισμούς Α και Β Βαθμού Αυτοδιοίκησης και σε οργανωμένους τομείς παροχής υπηρεσιών, σε δημόσιους οργανισμούς, σε φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, σε νοσοκομεία και στην κοινωνική υγεία, σε σωφρονιστικά καταστήματα, σε φορείς απεξάρτησης, σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, σε Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) σε προγράμματα κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, και στην καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

6 6 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν μία πολύπλευρη και σφαιρική προσέγγιση σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων διερευνώντας τα και κατανοώντας τα μέσα από την αλληλεπίδραση παρόντος και παρελθόντος. Μπορούν να εργαστούν σε Ερευνητικά Ιδρύματα που ασχολούνται με τη μελέτη κοινωνικών πολιτισμικών και ιστορικών φαινομένων καθώς και προβλημάτων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, σε μουσεία, σε πολιτιστικούς φορείς, σε φορείς υγείας και ασφάλισης για τη μελέτη της σχέσης των πολιτισμικών και κοινωνικών παραγόντων με τη βιολογική νόσο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποτύπωση της φυσιογνωμίας του πληθυσμού τους και τη δημιουργία προγραμμάτων ανάπτυξης και κοινωνικής συμμετοχής, σε φορείς μελέτης και εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, σε φορείς σωφρονισμού για την κατάρτιση προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης.

7 7 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Οι επιστήμονες τροφίμων & διατροφής : έχουν ευρεία επιστημονική γνώση και αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής σε πρακτικά προβλήματα σχετιζόμενα με θέματα τροφίμων και διατροφής. παράγουν νέα γνώση στις επιστήμες τροφίμων και διατροφής μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης μεταδίδουν γνώση για τις επιστήμες τροφίμων και διατροφής στους πολίτες ενώ παράλληλα ενισχύουν και υποστηρίζουν το επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. μπορούν να μετατρέψουν ανεπεξέργαστες τροφές σε ασφαλή και γευστικά τρόφιμα και ποτά, υψηλής διατροφικής αξίας που μπορούν να αποτελέσουν μέσο προαγωγής της δημόσιας υγείας και της οικονομικής ευημερίας Οι απόφοιτοι μπορούν ασχοληθούν με την επεξεργασία τροφίμων, χρησιμοποιούν εργαστηριακές τεχνικές της βασικής και εφαρμοσμένης χημείας τροφίμων, κατέχουν τις αρχές που διέπουν τις αναλυτικές τεχνικές που σχετίζονται με τα τρόφιμα, γνωρίζουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς που απαντώνται σε τρόφιμα και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτοί αναπτύσσονται, καθώς και τις συνθήκες και τους κανόνες υγιεινής κάτω από τους οποίους οι μικροοργανισμοί αυτοί απενεργοποιούνται, καταστρέφονται ή γίνονται ακίνδυνοι για τον άνθρωπο. Γνωρίζουν τις αρχές που διέπουν τη διατήρηση των τροφίμων, τις ιδιότητες και χρήσεις διαφόρων υλικών συσκευασίας, τις απαιτήσεις διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διαδικασία επεξεργασίας τροφίμων και ελέγχουν, και εγγυώνται και πιστοποιούν την ποιότητα των τροφίμων. Γνωρίζουν τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και μεταβολισμού, και τους τρόπους κάλυψης ενεργειακών απαιτήσεων μέσω των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων και επίδρασης της διατροφής στην υγεία του ανθρώπου, ώστε να παράγουν μοντέλα βέλτιστης διατροφής για τον άνθρωπο. Μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων καθώς και σε φορείς ενασχόλησης με τον έλεγχο, την πιστοποίηση, και τη διακίνηση τόσο των πρώτων υλών όσο και των παραγόμενων προϊόντων, ακόμα και καινοτόμων, να συμμετέχουν στη διαμόρφωση στρατηγικής για επεξεργασία, μεταφορά, συντήρηση αποθήκευση και διάθεση προϊόντων.

8 8 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Το μοναδικό τμήμα στον Ελλαδικό χώρο. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν ολοκληρωμένη κατάρτιση σε θέματα θαλάσσιων επιστημών και μπορούν να μελετήσουν τις φυσικές και βιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στους ωκεανούς και στο παράκτιο περιβάλλον. Επίσης, μπορούν να εργαστούν και ως ιχθυολόγοι. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας μπορούν να ασκήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το επάγγελμα του Ιχθυολόγου. H εξειδίκευση που παρέχεται στους επιστήμονες της θάλασσας τους επιτρέπει να απασχοληθούν στην Υδρογραφική Υπηρεσία, σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις και μονάδες υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργειες και οστρακοκαλλιέργειες), σε εταιρείες περιβαλλοντικών μελετών, θαλάσσιων και παράκτιων κατασκευών, εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων, εφαρμογών τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ και σε εργαστήρια περιβαλλοντικής μικροβιολογίας (εργαστήρια ελέγχου ποιότητας νερών ΟΤΑ, ιδιωτικά εργαστήρια κλπ). Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας μπορούν να διορίζονται σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμίδας, όπως δήμους και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων - ΤΕΔΚ, οργανισμούς εποπτευόμενους από ΟΤΑ), στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος (ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 39/Α).

9 9 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν γνώσεις και εμπειρία που τους επιτρέπουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με θέματα ρύπανσης περιβάλλοντος, διαχείρισης οικοσυστημάτων, διαχείρισης και επεξεργασίας φυσικών πόρων και αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι πτυχιούχοι περιβαλλοντολόγοι μπορούν να λειτουργούν γραφεία εκπόνησης μελετών σε θέματα περιβάλλοντος και χωροταξίας, να επιβλέπουν έργα σχετικά με το περιβάλλον, να συντάσσουν πραγματογνωμοσύνες, να αξιοποιούν ήπιες μορφές ενέργειας, να διαχειρίζονται υγρά και στερεά απόβλητα, να ασχολούνται με την οικοανάπτυξη και σχεδιασμό εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μελέτες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, να παρέχουν υπηρεσίες συμβούλου στην κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, αλλά και να παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες σχετικές με την υπηρεσία τους.

10 10 Σχολές και Τμήματα Πανεπιστημίου Αιγαίου ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι η επόμενη γενιά managers υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα. Μια νέα γενιά στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, εξοπλισμένων με μοντέρνες θεωρητικές γνώσεις και με τη βασική πρακτική εμπειρία για να ανταπεξέλθουν στις επιστημονικές κι επαγγελματικές προκλήσεις των θέσεων διοίκησης. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργασθούν ως στελέχη των Διευθύνσεων: Μάρκετινγκ, Προσωπικού και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στον τουρισμό, σε εταιρίες ερευνών και μελετών, σε διαφημιστικές εταιρίες, καθώς και σε τράπεζες και σε ασφαλιστικές εταιρίες. Επίσης, μπορούν ως αυτοαπασχολούμενοι να εργασθούν ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επαγγελματίες Λογιστές, Ορκωτοί Λογιστές ή Ελεγκτές και Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων.

11 11 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο απόφοιτος του τμήματος είναι ένας καταρτισμένος μηχανικός - στέλεχος επιχείρησης με επαρκείς γνώσεις Πληροφορικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Διοίκησης, Οικονομίας και Στατιστικής με εξειδίκευση σε μελέτες οικονομικές, κοινωνικές, οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας. Ο διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει ως κύρια δραστηριότητά του είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, τη διαχείριση έργων και λειτουργιών, τη μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων από το χώρο της χρηματοοικονομικής μηχανικής, τη διοίκηση τεχνοοικονομικών συστημάτων, και τη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

12 12 ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι καταρτισμένοι επιστήμονες που μελετούν και αναλύουν τα δεδομένα που συνθέτουν το σύγχρονο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στο σύνθετο χώρο των Μεταφορών και του Εμπορίου και ειδικότερα της Ναυτιλίας, καθώς και αναζητούν, επιλέγουν και εφαρμόζουν τις πλέον κατάλληλες και αποτελεσματικές λύσεις στη διοίκηση των μονάδων αυτών. Οι φοιτητές λαμβάνουν εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, και ταυτόχρονα εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στο χώρο της Ναυτιλιακής Επιχείρησης, των Μεταφορών, των Διεθνών Συναλλαγών και Επιχειρηματικότητας.

13 13 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αντικείμενο του τμήματος είναι η ολοκληρωμένη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων με τη δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών, με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι Μηχανικοί Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, έχοντας το προσόν μιας ολικής γνωστικής άποψης για τη Σχεδίαση, είναι σε θέση να καλύπτουν ανάγκες σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών που απαιτούν ολική Σχεδίαση. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν γενικότερα την Παραγωγή, τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις, τη σχεδίαση περιεχομένου και παρουσίασης πολυμέσων για διάφορους σκοπούς, καθώς και τη σχεδίαση προϊόντων ή υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή, που προωθούνται μέσω του διαδικτύου, στα ευρύτερα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους, μέσα ενημέρωσης, διαφημιστικές εταιρείες, βιομηχανίες πολιτιστικών προϊόντων, σε εταιρίες που ασχολούνται με τη σχεδίαση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων νέων τεχνολογιών, ιδίως ψηφιακών και επικοινωνιακού υλικού, ή σε άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

14 14 Σχολές και Τμήματα Πανεπιστημίου Αιγαίου ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι επιστήμονες με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και άκρως δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, ικανοί να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες που αναπτύσσουν Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε Διευθύνσεις Πληροφορικής εταιρειών που αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, όπως: τηλεεργασία, εκπαίδευση από απόσταση, έλεγχος αερομεταφορών, διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων υγείας, τηλεϊατρική, ηλεκτρονικό εμπόριο, διασύνδεση ερευνητικών δικτύων, παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, διαχείριση οδικών δικτύων και μεταφορών.

15 15 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κατεύθυνση Μαθηματικών Ο σύγχρονος μαθηματικός, εκτός από την εκπαίδευση, μπορεί να απασχοληθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως εταιρείες πληροφορικής που ασχολούνται με την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού ή τη συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες δημοσκοπήσεων, βιομηχανίες, εισαγωγικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων και οικονομοτεχνικών μελετών ως ειδικευμένο στέλεχος σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μηχανοργάνωσης, πληροφορικής ή έρευνας και ανάπτυξης. Γενικά, ο μαθηματικός μπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα σε αντικείμενα που αφορούν στην ανάλυση οικονομικών φαινομένων, στην επίλυση περίπλοκων υπολογιστικών προβλημάτων, στην βιολογική ιατρική έρευνα κ.ά. Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Οι απόφοιτοι είναι καταρτισμένοι επιστήμονες, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Στον δηµόσιο τοµέα οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να διοριστούν σε δηµόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισµούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία, στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) και σε άλλους φορείς µε αντικείµενο τη Στατιστική όπως το ΚΕΠΕ, το ΕΚΚΕ κτλ.

16 16 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί της Α βάθμιας εκπαίδευσης στα κύρια γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις πάνω σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα. Ένας απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, εκτός από το χώρο της εκπαίδευσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εκδοτικούς οίκους για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, σε κατασκηνώσεις, σε μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια, σε παιδικά μουσεία, στα παιδικά χωριά SOS, σε υπηρεσίες οργανισμούς, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ως στελέχη διοίκησης & εποπτείας της εκπαίδευσης.

17 17 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής. Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός ως βασικός άξονας ανάπτυξης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, αποτελεί μια συστηματική διαδικασία για την επεξεργασία και ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων και καινοτόμων προσεγγίσεων και προϊόντων. Μπορούν να απασχοληθούν ως νηπιαγωγοί, ως εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε κατασκηνώσεις, σε ξενοδοχεία (τμήματα φύλαξης απασχόλησης παιδιών), στα παιδικά χωριά SOS, σε παιδικά μουσεία, σε μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια κλπ. Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν στα πεδία της συγγραφής και έκδοσης εκπαιδευτικών βιβλίων, ως σύμβουλοι, σχεδιαστές εμψυχωτές, εκτελεστές στη μικρο/μακροοργάνωση (από τη συγκρότηση στόχων μέχρι τη διαχείριση τεχνικών λεπτομερειών) δράσεων στο επίπεδο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπου αυτές συμβαίνουν (οργάνωση λειτουργίας και ανάπτυξης Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπιαγωγείων και λοιπών εκπαιδευτικών μονάδων, σχεδιασμό προγραμμάτων Επιμόρφωσης σε Επιχειρήσεις, Δια Βίου Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σχεδιασμός ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων και οργάνωση ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας για λογαριασμό ιδιωτικών φορέων κ. α.)

18 18 ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Είναι το μοναδικό τμήμα «σπουδών περιοχής» (area studies) με διεπιστημονικό αντικείμενο τις Μεσογειακές Σπουδές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Οι απόφοιτοι ακολουθήσει μία από τις επιστημονικές κατευθύνσεις: Αρχαιολογία Γλωσσολογία Nοτιοανατολικής Μεσογείου Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί έχουν και γνωρίζουν μια από τις γλώσσες της περιοχής (αραβικά, τουρκικά και εβραϊκά) Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν στο διπλωματικό σώμα, σε ιδιωτικά μουσεία, σε τράπεζες, σε διεθνείς οργανισμούς, σε διεθνείς εμπορικές και τεχνικές επιχειρήσεις, σε πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο. Μπορούν, επίσης, να απασχοληθούν σε φορείς του δημοσίου όπως τα Υπουργεία Πολιτισμού & Τουρισμού, Εξωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τύπου, Μουσεία, Ιδρύματα πολιτισμού, ξένες αρχαιολογικές σχολές, ινστιτούτα γλωσσολογίας και επεξεργασίας λόγου, πανεπιστημιακά ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μεταφραστικά γραφεία ή σε διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες όπως ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΠΕΚ, κ.λπ., διεθνείς εμπορικές και τεχνικές επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται οικονομικά στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου.

19 19 Γραφείο Διασύνδεσης Πύλη Ενημέρωσης Δ.Α.ΣΤΑ. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι μία πύλη-σταθμός που παρέχει βοήθεια και στήριξη στον/στη φοιτητή/τρια με ποικίλους τρόπους, ώστε να αναπτυχθεί ακαδημαϊκά και επαγγελματικά. Τρόποι Συνεργασίας Γραφείου Διασύνδεσης με εταιρείες και φορείς Ηλεκτρονική Τράπεζα Βιογραφικών Απόφοιτοι και τελειόφοιτοι καταχωρούν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ηλεκτρονική Τράπεζα Βιογραφικών του Γραφείου Διασύνδεσης και ο φορέας μετά από online εγγραφή στο σύστημα μπορεί να επιλέξει τον καταλληλότερο για μία θέση υποψήφιο. Για περισσότερες πληροφορίες https://career.aegean.gr/ Ανάρτηση θέσεων εργασίας Ο φορέας μετά από online εγγραφή στο Γραφείο Διασύνδεσης μπορεί να αναρτά θέσεις εργασίας. Γιατί να εγγραφώ στο Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου? Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενημερώνει και εξυπηρετεί ετησίως περισσότερα από άτομα Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει εκδηλώσεις, όπως Ημέρες Καριέρας, Ημερίδες, Σεμινάρια, και Εργαστήρια για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών και αποφοίτων σχετικά με την αγορά εργασίας και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες Ανακοινώσεις το 2013 από το Γραφείο Διασύνδεσης!!! Συνδετικός Κρίκος με την Τοπική Κοινωνία

20 20 Πρακτική Άσκηση Σημείο Εκκίνησης Δ.Α.ΣΤΑ. Η πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών σε επιχειρήσεις, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Ιδιαίτερα στο σύγχρονο οικονομικοκοινωνικό γίγνεσθαι είναι μια πρακτική αμοιβαίου ο- φέλους. Από τη μια μεριά οι ασκούμενοι βγαίνουν από το κουκούλι του Πανεπιστημίου και μαθαίνουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις φορείς υποδοχής μπορούν να ανακαλύπτουν αξιόλογο δυναμικό ή να καλύπτουν σημαντικές τους ανάγκες, πολλές φορές με ελάχιστο ή/και μηδενικό κόστος. Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία των επιχειρήσεων με το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης κρίνεται από τις ίδιες εξαιρετικά σημαντική και οι ασκούμενοι αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο. Τα οφέλη της Πρακτικής Άσκησης για τις επιχειρήσεις / φορείς υποδοχής είναι: η άμεση επαφή τους με την νέα επιστημονική γνώση και τις καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές η κάλυψη των τρεχουσών τους αναγκών με νεοεισερχόμενο ανθρώπινο δυναμικό και με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος η ενίσχυση του κοινωνικού τους προφίλ στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης βοηθώντας την εφαρμογή της νέας επιστημονικής 3230 διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης το 2013

21 21 Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Από την ιδέα στην υλοποίηση Δ.Α.ΣΤΑ. Η ΜΟ.Κ.Ε. έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση των γενικότερων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο Τρόποι Συνεργασίας με ΜΟ.Κ.Ε. Ενημερωτικές Εκδηλώσεις προς φοιτητές/τριες για θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Εκπαιδευτικές Επισκέψεις φοιτητών/φοιτητριών σε καινοτόμες Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε Ημέρες Καριέρας για τις Σχολές των Πανεπιστημιακών Μονάδων του ιδρύματος (Μυτιλήνη, Χίος, Λήμνος, Σάμος, Σύρος, Ρόδος) Συνεργασία για τη Διοργάνωση Διαγωνισμών Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (π.χ. ως Μέντορες στη διαδικασία της σχεδιασμού των προτάσεων).

22 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ https://career.aegean.gr https://www.facebook.com/careeraegean https://twitter.com/careerdasta Μυτιλήνη Γραφείο Διασύνδεσης Κεντρική Δομή Κτίριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη Τηλ. : Γραφείο Πρακτικής Άσκησης https://pa.aegean.gr/ Μυτιλήνη (Κεντρική Δομή) Κτίριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, Τηλ. : Λήμνος Τοπικά Γραφεία Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, Κτίριο Διοίκησης, Μύρινα Τηλ.: Χίος Μιχάλων 8, Μιχάλειο Κτίριο, Χίος Τηλ.: Σύρος Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος Τηλ.: Ρόδος Δημοκρατίας 1, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 17, Ρόδος Τηλ.: Σάμος Κτίριο Λυμπέρη, Καρλόβασι, Σάμος Τηλ.: Γραφείο Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας https://mke.aegean.gr/ Μιχάλων 8, Μιχάλειο Κτίριο, Χίος Τηλ. :

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Κώστας Σίδερης Απρίλιος 2012 [1] [2] 1ο πεδίο ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το 2 ο Επιστημονικό πεδίο είναι το πεδίο των θετικών επιστημών. Είναι προσβάσιμο χωρίς απώλεια μορίων στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τµήµα Θεολογίας Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Οι κοινές σχολές 1 ου και 2 ου πεδίου είναι 31ΑΕΙ και 6 ΤΕΙ ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας ΑΕΙ 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αγγλικών Σπουδών ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

H έρευνα είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην οποία συμβάλλουν

H έρευνα είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην οποία συμβάλλουν Πληροφορίες για υποψήφιους φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ Επιστημονικά Πεδία Γενικές Πληροφορίες Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 1 Αγαπητοί υποψήφιοι Ο οδηγός σπουδών περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για όλα όσα ο υποψήφιος του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Νοέμβριος 2007 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών 2 3 Το Όραμα μας Η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού οργανισμού, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, του οποίου τα μέλη εργάζονται συλλογικά για την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από τη διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα