ΤΙ ( ΕΝ) ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ του Παναγιώτη Κ. Περσιάνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙ ( ΕΝ) ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ του Παναγιώτη Κ. Περσιάνη"

Transcript

1 ΤΙ ( ΕΝ) ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ του Παναγιώτη Κ. Περσιάνη Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα µέλη του.σ του Κυπριακού Οµίλου Εκπαιδευτικής ιοίκησης για την ευγενική τους πρόσκληση να µιλήσω στην αποψινή εκδήλωσή του. Το θέµα της εκπαιδευτικής αλλαγής είναι σήµερα διεθνώς πολύ επίκαιρο λόγω της µεγάλης ευκολίας µε την οποία µπορεί να γίνει ο εκπαιδευτικός δανεισµός από ελεύθερα διακινούµενες στο διαδίκτυο ιδέες και προτάσεις, που αποτελούν πορίσµατα διεθνών µελετών και ερευνών, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται διεθνής σύγκλιση στα εκπαιδευτικά συστήµατα(mcneely,1995). Πιστεύω πως σε µια οµιλία µε θέµα την αλλαγή η πρώτη παράµετρος για την οποία πρέπει να γίνει λόγος είναι οι αντιλήψεις και οι στάσεις των κατοίκων µιας χώρας έναντι της εφαρµογής της έννοιας αυτής στη ζωή και γενικά στην οικονοµία, την κοινωνία και την πολιτική. Προκειµένου για τη δική µας χώρα ξέρουµε από πολλές πηγές ότι οι Ελληνοκύπριοι, επηρεασµένοι από το ιαφωτισµό, ήταν από το 19ο αιώνα θιασώτες της αλλαγής. Το 1902 ο Άγγλος επιθεωρητής εκπαίδευσης F. D. Newham στην έκθεσή του για το εκπαιδευτικό σύστηµα της Κύπρου παρατήρησε ότι οι Ελληνοκύπριοι επιζητούσαν µε ζήλο το καινούργιο, σ αντίθεση µε τους Τουρκοκύπριους που ήταν συντηρητικοί και ικανοποιούνταν µε το λίγο (F. D. Newham,1902:410). Η έλξη του καινούργιου και της αλλαγής συνέχισε µέχρι σήµερα µε την ταύτιση της µε την πρόοδο. Έτσι εξηγείται γιατί πολιτικοί και πολιτικά κόµµατα τάσσονται γενικά υπέρ της αλλαγής. Είναι γνωστό, για παράδειγµα, ότι υπήρξαν πολιτικά κόµµατα που υιοθέτησαν την έννοια της αλλαγής ως σύνθηµα στην προεκλογική τους εκστρατεία µε σκοπό να προσελκύσουν καινούργιους ψηφοφόρους υποσχόµενοι νέο πνεύµα, νέο ξεκίνηµα, νέα αντίληψη πραγµάτων και ανανέωση του προγράµµατος και των πρακτικών τους, ώστε να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσµατα για το καλό του συνόλου. Πολύ θετική είναι επίσης τα τελευταία χρόνια η στάση έναντι της αλλαγής και στην εκπαίδευση. Αντίθετα από ό,τι συνέβαινε πριν σαράντα ή πενήντα χρόνια, όταν η εκπαιδευτική πολιτική ήταν συντηρητική, οι αλλαγές στα αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα πολύ σπάνιες και οι καινοτοµίες στην εκπαιδευτική πράξη

2 2 περιορισµένες σε µερικές µεµονωµένες πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών, διευθυντών και επιθεωρητών, κατά κύριο λόγο στη δηµοτική εκπαίδευση, µετά το 1974, µε πρώτο τον υπουργό παιδείας Χρυσόστοµο Σοφιανό( )έγινε λόγος στην Κύπρο για κυπριακή εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και εισήχθησαν καινούργια αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα ελληνοκυπριακής εµπνεύσεως. Η τάση αυτή επιτάθηκε επί προεδρίας Τ. Παπαδόπουλου, όταν διορίστηκε η Επιτροπή των Επτά Ακαδηµαϊκών µε πρόεδρο τον καθηγητή Α. Καζαµία, η οποία υπέβαλε έκθεση, που, σύµφωνα µε τους συντάκτες της, δεν ήταν απλώς ρεφορµιστική αλλά διαµορφωτική-ρηξικέλευθη, δεν απέβλεπε δηλαδή σε απλή διορθωτική προσαρµογή των κακώς εχόντων, αλλά προοριζόταν να εισαγάγει ριζοσπαστικές αλλαγές. Έκτοτε όλοι οι υπουργοί παιδείας φιλοδοξούν να εισαγάγουν αλλαγές στην ελληνοκυπριακή εκπαίδευση έχοντας ως βασική πολιτική τους τον εκσυγχρονισµό. Μπορεί µάλιστα να λεχθεί ότι ο εκσυγχρονισµός είναι η πολιτική στην οποία συναντώνται αριστερές και δεξιές κυβερνήσεις και κόµµατα. Μπορεί οι δυο ισχυρές πολιτικές παρατάξεις να έχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές πολιτικές σε πολλά θέµατα και κυρίως στα θέµατα αριστείας και ισότητας, αλλά στο θέµα του εκσυγχρονισµού ταυτίζονται. Είναι ενδιαφέρον να δούµε πώς θα εξελιχθεί η πολιτική αυτή στο µέλλον. Κάτι άλλο που φανερώνει την πολύ θετική στάση των Ελληνοκυπρίων έναντι των εκπαιδευτικών αλλαγών είναι το γεγονός ότι και, όταν ακόµα αποδεδειγµένα µια αλλαγή αποτυγχάνει και λαµβάνονται µέτρα για κατάργησή της, δεν γίνεται λόγος για αποτυχία της, αλλά για κάτι που απλώς έκλεισε τον κύκλο του. Πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόµενο που χρήζει, πιστεύω, ιδιαίτερης µελέτης. Έρχοµαι τώρα στο κύριο µέρος της εισήγησής µου. Από όσα έχω υπόψη µου, τα τελευταία πενήντα χρόνια εισήχθησαν αλλαγές στις πλείστες πτυχές και εκφάνσεις της ελληνοκυπριακής εκπαίδευσης. Αυτό µου φαίνεται λογικό και φυσιολογικό, αν ληφθούν υπόψη οι τεράστιες οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές µεταβολές που επέφεραν και στη χώρα µας η εξάπλωση της τεχνολογίας, η αλλαγή της απασχόλησης, η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, ο πολυπολιτισµός, οι αντιλήψεις της µετανεοτερικότητας αλλά και η προσφυγοποίηση του 35 τοις εκατόν του πληθυσµού και η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. Όπως εξηγούν εκατοντάδες επιστηµονικές έρευνες που έγιναν σε πολλές αναπτυγµένες χώρες από διάσηµους κοινωνιολόγους, οι αλλαγές αυτές του συγκειµένου επηρεάζουν βαθιά, µέσω του φαινοµένου της ώσµωσης, και την εκπαίδευση. Ο διεθνής συγκριτολόγος Robert Cowen µάλιστα χαρακτήρισε τις εκπαιδευτικές αλλαγές σε µια χώρα ως το σύνθετο

3 3 αποτύπωµα της έκβασης των συγκρούσεων µεταξύ της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής εξουσίας σε µια δεδοµένη στιγµή(cowen,2009). Μερικές από τις αλλαγές αυτές είναι συγκεκριµένες και µπορεί κανείς να τις δει µε τα ίδιά του τα µάτια, για παράδειγµα, καινούργια, άνετα και λειτουργικά σχολικά κτήρια και καινούργιο εξοπλισµό, τόσο τεχνικό(ατοµικά τραπεζάκια και καρέκλες αντί µεγάλα θρανία για κάθε µαθητή, ώστε να επιτρέπουν ευελιξία στην τάξη και ανάδειξη της αξίας του ατόµου, χαµηλό τραπέζι, αντί έδρα πάνω σε ψηλό βάθρο, για τον εκπαιδευτικό, ώστε να υπογραµµίζονται οι νέες σχέσεις εκπαιδευτικών µαθητών), όσο και επιστηµονικό (σύγχρονα εποπτικά µέσα, εργαστήρια φυσικών επιστηµών, ηλεκτρονικούς υπολογιστές όχι µόνο στις τάξεις αλλά και για κάθε µαθητή χωριστά). Μπορεί επίσης να τις επισηµάνει µε την ανάγνωση στατιστικών στοιχείων για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδοµένα και µε σύγκριση µε τα παλιά(για παράδειγµα, σχετικά µε την επέκταση της προσχολικής εκπαίδευσης, τον αριθµό και τα ποσοστά των φοιτούντων µαθητών και µαθητριών, τον αριθµό, τα ποσοστά και την ηλικία των αποχωρούντων, τον αριθµό των επιµορφωτικών µαθηµάτων και τα ποσοστά εκπαιδευτικών που τα παρακολουθούν, τους αριθµούς των φοιτητών σε δηµόσια και ιδιωτικά πανεπιστήµια, τα ποσά επιχορήγησης των φοιτητών, τα ποσοστά των εκπαιδευτικών µε µεταπτυχιακά προσόντα, κοκε). Άλλες όµως αλλαγές είναι δύσκολο να επισηµανθούν(για παράδειγµα, ο βαθµός αφοσίωσης των εκπαιδευτικών στο έργο τους) και κυρίως να αξιολογηθούν (για παράδειγµα, η επίδραση που έχουν στη µάθηση των µαθητών οι αλλαγές στα αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα και στα σχολικά εγχειρίδια, η επίδραση των εκπαιδευτικών ως ατόµων και των διαφόρων µορφών οργάνωσης της τάξης και συγκεκριµένων διδακτικών προσεγγίσεων στη µάθηση, ο βαθµός βελτίωσης της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών από παρακολούθηση επιµορφωτικών µαθηµάτων, κοκε). Οι δυσκολίες για αξιολόγηση των διαφόρων αυτών πτυχών οφείλονται σε τρείς λόγους: στην εγγενή περιπλοκότητα της ανθρώπινης ενέργειας και συµπεριφοράς, στους τεχνικούς περιορισµούς των εργαλείων που η επιστήµη και η εκπαιδευτική τεχνολογία θέτει στη διάθεσή µας, και στην περιορισµένη ανθρώπινη αντικειµενικότητα που οφείλεται στις διαφορετικές αξίες, νόρµες, ιδεολογίες και συµφέροντα που έχουµε ως άτοµα και ως σύνολα. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν συµφωνούµε για τις αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν. Στις 19 Μαρτίου 2015 δηµοσιεύθηκε στο Paideia-news µια ανακοίνωση της ΠΟΕ στην οποία

4 4 αναφέρονται τα εξής: «Ως ΠΟΕ τονίζουµε και επιβεβαιώνουµε για άλλη µια φορά ότι είµαστε οι πρώτοι που επιζητούµε τις αλλαγές εκείνες που αποδεδειγµένα θα βελτιώσουν, θα εκσυγχρονίσουν και θα αναβαθµίσουν ποιοτικά το εκπαιδευτικό µας σύστηµα προς όφελος των ίδιών µας των παιδιών». Ποιος όµως µπορεί σήµερα να προτείνει αποδεδειγµένα, όπως απαιτεί η ΠΟΕ, τέτοιες προτάσεις; Με ποιο τρόπο µπορεί να πείσει; Με αναφορά στο παρελθόν, στο τι κάνουν άλλες πιο προηγµένες χώρες, στο τι βρήκε ένας ερευνητής σε µια εµπειρική του έρευνα; Η απάντηση είναι i κανένας και µε κανένα τρόπο. Ζούµε σήµερα στη µετανεοτερική εποχή και ένας από τους ορισµούς της µετανεοτερικής εποχής είναι ότι είναι η εποχή στην οποία δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Αυτό παρέχει, πιστεύω, µια ιδέα για τις δυσκολίες που ενυπάρχουν. Στη συνέχεια της εισήγησής µου θα παρουσιάσω από τον µακρύ κατάλογο των εκπαιδευτικών αλλαγών τις σπουδαιότερες κατά την άποψή µου. Οι δυο σηµαντικότερες αλλαγές πιστεύω ότι είναι, πρώτα, η ίδρυση πανεπιστηµίων και, δεύτερο, η ανάληψη από το κράτος του πλήρους ελέγχου της ελληνοκυπριακής εκπαίδευσης της Κύπρου µε τρόπο που να έχει ευθύνη όχι µόνο για την οικονοµική στήριξή της αλλά και για την προσφορά της, τη διοίκηση και τα αποτελέσµατά της. Η ίδρυση πανεπιστηµίων, τόσο δηµόσιων όσο και ιδιωτικών, σήµανε όχι µόνο την προέκταση και ολοκλήρωση της εκπαίδευσης της Κύπρου µε την προσθήκη για πρώτη φορά της απούσας τρίτης βαθµίδας, αλλά και την αναβάθµιση του πνευµατικού και επιστηµονικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο αυτή λειτουργεί. Η πρώτη εξέλιξη εξασφάλισε την αυτονοµία που έλειπε από την εκπαίδευση της Κύπρου, αφού δεν είναι πλέον υποχρεωµένη να αναζητά από ξένες κυβερνήσεις και πανεπιστήµια αναγνωρίσεις των εκπαιδευτικών τίτλων που απονέµουν τα σχολεία της ούτε να διαφοροποιεί το περιεχόµενό της για να εξασφαλίζει αυτές τις αναγνωρίσεις. Η δεύτερη εξέλιξη της παρέχει την αυτάρκεια για µια συνεχή και σταθερή ποιοτική βελτίωση µε την αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού και της επιστηµονικής παραγωγής των ελληνοκυπριακών πανεπιστηµίων. Η δεύτερη αλλαγή είναι επίσης πολύ σηµαντική, γιατί προκαθόρισε όχι µόνο τους τρόπους διοίκησης της εκπαίδευσης αλλά και τους τρόπους διορισµού, ανέλιξης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το είδος και τους τρόπους αξιολόγησης µαθητών, και

5 5 τις αξίες, τους στόχους και τα µέσα της εκπαίδευσης. Η µεταβολή αυτή βέβαια ισχύει βασικά για τη µέση εκπαίδευση, αφού η πρωτοβάθµια ήταν δηµόσια από το Τα σχολεία µέσης, αντίθετα, ήταν κοινοτικά, µέχρι το 1965, όταν ιδρύθηκε το υπουργείο παιδείας. Με την ένταξή τους στο κράτος τα σχολεία µέσης έγιναν δηµόσια και οι εκπαιδευτικοί της µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι. Από εκείνη τη στιγµή επικράτησε απόλυτη συγκέντρωση, και πλήρης οµοιοµορφία στα αναλυτικά, τα ωρολόγια, τα σχολικά εγχειρίδια, τον τρόπο αξιολόγησης,τη διοίκηση των σχολείων και τους κανονισµούς. Η τρίτη εκπαιδευτική αλλαγή στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ είναι ο τρόπος λήψης αποφάσεων. Η αλλαγή αυτή είναι από εκείνες που είναι συγκεκριµένες και ψηλαφητές. Αρκεί να φέρει κανείς στο νου του την κλειστή διαδικασία που ακολουθείτο πριν το 1974 κατά τη λήψη αποφάσεων στα υψηλά δώµατα, κατά κανόνα ερήµην των εκπαιδευτικών, και την ανοικτή, συµµετοχική διαδικασία που εφαρµόζεται σήµερα. Η αλλαγή αυτή είναι αποτέλεσµα από τη µια της µεγάλης ανάγκης που έχει η κυπριακή κυβέρνηση, όπως και όλες οι κυβερνήσεις σήµερα διεθνώς, να εξασφαλίζουν νοµιµοποίηση για κάθε πρωτοβουλία που αναλαµβάνουν, και, από την άλλη, της µεγάλης πολιτικής δύναµης που απέκτησαν οι διάφοροι φορείς και γενικά οι οργανωµένοι πολίτες χάρη στη δηµοκρατικοποίηση της κοινωνίας. Κανένας δεν δέχεται το ρόλο κοµπάρσου και όλοι διεκδικούν το δικαίωµα να ακουστούν και να εισακουστούν. Χαρακτηριστικό είναι το αίτηµα του Προέδρου της ΠΟΕ Φίλιου Φυλακτού να είναι η οργάνωσή του «πρωταγωνιστές και συνδιαµορφωτές και όχι παρατηρητές» (Paideia-news, 19 Μαρτίου 2015). Η τέταρτη αλλαγή αφορά στην αντίληψη για τη φύση της εκπαίδευσης. Είναι γνωστό ότι καθ όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας αλλά και για ένα µικρό διάστηµα της αγγλοκρατίας η εκπαίδευση παρεχόταν από την εκκλησία και γι αυτό εθεωρείτο ότι ήταν στενά συνυφασµένη µε τη θρησκεία και χαρακτηριζόταν ως ιερή. Μετά το 1880, µε τη µετατροπή των σχολείων σε κοινοτικά και την υιοθέτηση κοσµικών προγραµµάτων η εκπαίδευση έγινε κοσµική. Σήµερα η κοσµικοποίηση προχώρησε τόσο πολύ που φτάσαµε στο σηµείο να γίνεται συζήτηση αν πρέπει να καταργηθεί η διδασκαλία των Θρησκευτικών. Μεγαλύτερης σπουδαιότητας είναι η αλλαγή που αφορά στη µεγάλη υποβάθµιση της αξίας της εκπαίδευσης ανάµεσα σε µια µεγάλη µερίδα των Ελληνοκυπρίων. Υπάρχουν

6 6 πολλές ενδείξεις γι αυτή την αλλαγή: η στάση που εκφράζουν πολλά πλουσιόπαιδα προς τους εκπαιδευτικούς τους µε παρατηρήσεις όπως «ο πατέρας µου δεν ξέρει γράµµατα αλλά σας αγοράζει και σας πουλά», η επιλογή από πολλούς µαθητές των πιο εύκολων µαθηµάτων στο Ενιαίο Λύκειο, οι πολλές αδικαιολόγητες απουσίες µαθητών οι οποίες γίνονται απλώς και µόνο για να συµπληρωθεί ο αριθµός των δικαιολογηµένων απουσιών, η παρουσία δεκάδων µαθητών στα σφαιριστήρια και τις καφετερίες την ώρα των µαθηµάτων, η πρόκληση φοβερής αναστάτωσης από τους τελειόφοιτους στο σχολείο για να γιορταστεί «το σπάσιµο του κατοστάρικου» και οι έξαλλοι πανηγυρισµοί στο τέλος της φοίτησής τους, και η εµπλοκή µαθητών σε εµπρησµούς και βανδαλισµούς σε σχολεία. υστυχώς, η αλλαγή αυτή έπληξε περισσότερο τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών τάξεων. Παλαιότερα οι φτωχοί µαθητές που είχαν την τύχη να εγγραφούν σε σχολείο µέσης εκπαίδευσης το θεωρούσαν ευλογία Θεού, γιατί τους δινόταν η ευκαιρία να ανέβουν οικονοµικά και κοινωνικά και να αφήσουν πίσω τους τη φτώχια. Σήµερα η µεγάλη µάζα των φτωχότερων µαθητών δείχνουν µεγάλη αδιαφορία για την εκπαίδευση. Έτσι τελειώνουν το σχολείο χωρίς τα απαραίτητα προσόντα και τις δεξιότητες που χρειάζονται για απασχόληση και διατρέχουν τον κίνδυνο να απορριφθούν από την κοινωνία και να αναζητήσουν αντικοινωνικούς τρόπους επιβίωσης. Η έκτη αλλαγή αφορά στις βασικές αξίες που διέπουν την εκπαίδευση. Παλαιότερα η βασική αξία της εκπαίδευσης ήταν η αριστεία, η επιδίωξη δηλαδή του καλύτερου δυνατού ποιοτικού αποτελέσµατος τόσο από τους µαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Για προώθηση του στόχου αυτού αναλαµβάνονταν µέτρα από την πολιτεία και την κοινωνία(αυστηρή επιλογή των εκπαιδευτικών, ίδρυση προτύπων και πειραµατικών σχολείων, καθιέρωση ειδικών διευθετήσεων στα σχολεία, όπως των εισαγωγικών εξετάσεων στα γυµνάσια, της συχνής αξιολόγησης των µαθητών µε εξετάσεις σ όλα τα µαθήµατα, της καθιέρωσης βραβείων επίδοσης και ήθους και της διεξαγωγής ειδικού διαγωνισµού για κάθε βραβείο χωριστά, της βράβευσης των αριστούχων σε ειδική τελετή κλπ.). Σήµερα η αξία της αριστείας θεωρείται ελιτισµός. Οι κυρίαρχες εκπαιδευτικές αξίες είναι η ισότητα, µε την έννοια της µεταχείρισης όλων κατά τον ίδιο τρόπο, και η δηµοκρατικότητα. Η αξία της ισότητας υπήρχε βέβαια και προηγουµένως, ενισχύθηκε όµως πολύ µε την ανάληψη της ευθύνης για την εκπαίδευση από το κράτος και την επικράτηση της αντίληψης πως η ισότητα εξασφαλίζεται µόνο µε την απόλυτη οµοιοµορφία. Παλαιότερα γινόταν αντιληπτή διαφορετικά και δεν εµπόδιζε τη λειτουργία σχολείων που ρητά επιδίωκαν την αριστεία,

7 7 όπως, για παράδειγµα, το Παγκύπριο Γυµνάσιο. Θεσµικά αυτό ήταν δυνατό, γιατί τα σχολεία µέσης εκπαίδευσης επί αγγλοκρατίας ήταν κοινοτικά και εποµένως υπήρχε η δυνατότητα διαφοροποίησης µεταξύ τους. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η αλλαγή στον τρόπο αντίληψης της διδακτικής γνώσης και συνεπώς στη στάση έναντι των αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων. Παλαιότερα οι γνωσιολογικές αντιλήψεις έκαναν λόγο για ειδολογικά και γνωσιολογικά µαθήµατα, για µαθήµατα δηλαδή που καλλιεργούν το νου και την ψυχή και για µαθήµατα που µεταδίδουν απλώς γνώσεις, για κύρια και δευτερεύοντα, για θεωρητικά και τεχνικά, και µε βάση τις αντιλήψεις αυτές καταρτιζόταν το ωρολόγιο πρόγραµµα. Σήµερα εγκαταλείφθηκαν αυτές οι αντιλήψεις και έχει καταρρεύσει πλήρως η νοµιµοποίηση της εκπαιδευτικής γνώσης. Σήµερα κυριαρχούν τα πολιτικά της εκπαιδευτικής γνώσης(περσιάνης,2010). Σ αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι δεν µπορεί σοβαρά να γίνει λόγος για επιστηµονική τεκµηρίωση οποιασδήποτε πρότασης για το ποια γνώση είναι η αξιολογότερη και για τον πιο σωστό τρόπο κατανοµής του διδακτικού χρόνου στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Επιχειρείται βέβαια κάτι τέτοιο µε αναφορά στο τι γίνεται στις ευρωπαϊκές χώρες ή στις χώρες του ΟΟΣΑ αλλά χωρίς αποτέλεσµα. Τα επιχειρήµατα εναντίον µιας τέτοιας προσπάθειας(πλήθος παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, διαφορετικές οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και εκπαιδευτικές παραδόσεις σε κάθε χώρα, διχογνωµία αν πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες συνθήκες ή αυτές που θα υπάρξουν σε πέντε ή δέκα χρόνια όταν θα αποφοιτήσουν οι µαθητές προς τους οποίους απευθύνεται η γνώση, και αδυναµία σωστής µετάφρασης των δεδοµένων αυτών σε ποσοτικά στοιχεία διδακτικού χρόνου) είναι συντριπτικά. Το αποτέλεσµα αυτής της κατάρρευσης το βλέπουµε και το ζούµε µε δραµατικό τρόπο στην Κύπρο τους δυο τελευταίους µήνες, αµέσως µετά την ανακοίνωση της Πρότασης της Επιτροπής του υπουργείου παιδείας για το ωρολόγιο πρόγραµµα, µε τη µορφή της κινητοποίησης των εκπαιδευτικών οργανώσεων, των Κινήσεων, των Συνδέσµων Μαθηµάτων µε την έκδοση σφοδρών ανακοινώσεων διαµαρτυρίας, µε την οργάνωση διαδηλώσεων έξω από το Υπουργείο Παιδείας και το οίκηµα της ΟΕΛΜΕΚ, και µε διατύπωση απειλών για δραστικά µέτρα αντίδρασης. Η όγδοη αλλαγή αφορά στο χαρακτήρα, το περιεχόµενο και τους στόχους της εκπαίδευσης. Ακόµα και αν αγνοήσει κανείς την περίοδο της αγγλοκρατίας και περιορισθεί στα πενήντα πέντε χρόνια της ανεξαρτησίας, θα διαπιστώσει µια τεράστια

8 8 αλλαγή στο χαρακτήρα και τους στόχους της εκπαίδευσης από τη δεκαετία του 1960 µέχρι σήµερα, όχι µόνο όσον αφορά στη σχετική ρητορεία αλλά και στο τι γίνεται στην πράξη. Αυτό αποδεικνύεται από τη συνεχή συρρίκνωση των αριθµών των µαθητών του Λυκείου που επιλέγουν τα µαθήµατα κλασικής κατεύθυνσης και του αριθµού των φοιτητών που επιλέγουν το Τµήµα Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τη δεκαετία του 1960 ο υπουργός παιδείας Κωνσταντίνος Σπυριδάκις υποστήριζε έντονα, συνεπικουρούµενος και από την κυρίαρχη αντίληψη ότι «στο σχολείο πηγαίνει κανείς για να γίνει άνθρωπος», ότι ο χαρακτήρας της εκπαίδευσής µας έπρεπε να ήταν ανθρωπιστικός. Το ίδιο υποστήριξε µε την έκθεσή της και η Επιτροπή των Επτά Ακαδηµαϊκών το 2004(σ.20,133), αλλά η πρότασή της αγνοήθηκε πλήρως, αφού ο βασικός στόχος είναι πλέον η απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για εξασφάλιση απασχόλησης. Χαρακτηριστικό αυτής της αντίληψης είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστοµος ο Β µε εγκύκλιό του προς τους µαθητές στις 7 Σεπ τους κάλεσε να επικεντρωθούν «στα χρήσιµα». Εξίσου ενδεικτική είναι η υποδοχή της οποίας έτυχε η πρόταση της Επιτροπής που όρισε ο Υπουργός Παιδείας υπό την προεδρία του ρος Νίκου Ορφανίδη για το Ωρολόγιο Πρόγραµµα για την ανάγκη να «διατηρηθεί ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης» (σ.18). Η πρόταση χλευάστηκε ως δώρο προς τους φιλολόγους και ερµηνεύθηκε ως αποτέλεσµα της σύνθεσης της Επιτροπής. Θα µπορούσε κανείς να αναφέρει και άλλες πτυχές στις οποίες έγιναν µεγάλες αλλαγές, όπως στη σχέση του σχολείου µε την κοινωνία, στο ήθος των µαθητών, στους τρόπους διδασκαλίας, στις σχέσεις µαθητών- εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικώνγονέων, αλλά δυστυχώς δεν επιτρέπει ο χρόνος. Ανακεφαλαιώνοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές και ότι µερικές απ αυτές είναι θετικές και παρέχουν ελπίδες για το µέλλον. Την ίδια στιγµή ωστόσο που µιλούµε για αλλαγές, είναι ενδιαφέρον να έχουµε υπόψη µας πως υπάρχουν και αλλαγές, οι οποίες, λόγω του κρατούντος κοινωνικού, πολιτικού και θεσµικού πλαισίου, δεν υπάρχει καµιά ελπίδα να εισαχθούν. Τέτοιες αλλαγές είναι, για παράδειγµα, η αποκέντρωση και η αυτονόµηση των σχολικών µονάδων. Γι αυτό και νοµίζω πως µεγαλύτερη σηµασία από το να ξέρουµε τι άλλαξε και τι δεν άλλαξε έχει το να κατανοούµε γιατί κάτι άλλαξε ή δεν άλλαξε και µε ποιες διαδικασίες. Αυτό, πιστεύω, θα προκαλέσει έναν πολύ χρήσιµο προβληµατισµό για το όλο θέµα των εκπαιδευτικών αλλαγών και των περιπετειών στις οποίες µπορούν να οδηγήσουν την εκπαίδευση, αν

9 9 δεν προηγηθεί η πολύ προσεκτική διερεύνηση των ευρύτερων επιπτώσεων στις οποίες µπορούν να οδηγήσουν. Θα ήταν καλό να έχουµε πάντα στο νου µας την εικοσαετή ( ) περιπέτεια µε την αλλαγή του Ενιαίου Λυκείου και τη ζηµιά που αυτή προκάλεσε στην εκπαίδευσή µας.. Αν θα µπορούσα να αναφερθώ µε δυο λόγια και στο τρίτο µέρος του θέµατος, στο τι δηλαδή θα αλλάξει στην εκπαίδευσή µας, παρόλο που ξέρω πως αρµόδιος να µιλήσει γι αυτό το θέµα είναι ο Υπουργός Παιδείας, θα ήθελα να εκφράσω τους φόβους µου ότι σήµερα, µεταξύ των αλλαγών που επισυνέβησαν στο χώρο της εκπαίδευσης είναι, δυστυχώς, και η έντονη πολιτικοποίηση και ο βαθύς διχασµός (84-78 στη Συνέλευση Γενικών Αντιπροσώπων και στο ιοικητικό συµβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ) και στις ίδιες τις οργανώσεις. Αυτά, φοβούµαι, αποτελούν προϋποθέσεις και δυναµική για να αρχίσει να γίνεται και στην Κύπρο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα τους τελευταίους δυο αιώνες, οι αντιµεταρρυθµίσεις, η ανατροπή δηλαδή από τη νέα κυβέρνηση των αλλαγών που εισήγαγε η προηγούµενη. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν µια τραγική εξέλιξη για την εκπαίδευση της Κύπρου. Γι αυτό και πιστεύω πως ήταν πολύ σοφή εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας η αντιµετώπιση της διαµάχης µε υποµονή και πνεύµα συνδιαλλαγής.

10 10 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Cowen, R. (2009). Then and now: unit ideas and comparative education, in Cowen, R. and Kazamias, A. M. (2009). International Handbook of Comparative Education: London: Springer. McNeely, C. L. (1995). Prescribing national educational policies: The role of international organizations, Comparative Education Review, 39(4): Newham, F. D. (1902).The system of education in Cyprus, In Board Of Education Special Reports on Educational Subjects, London,HMSO,1905. ΠΟΕ Ανακοίνωση στον τύπο, Paideia-news,19 Μαρτίου Περσιάνης, Π. (2010).Τα Πολιτικά της εκπαίδευσης στην Κύπρο κατά τους τελευταίους δυο αιώνες, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ και Πανεπιστηµίου Λευκωσίας. Σοφιανός, Χρυσόστοµος. (1986). Ηεκπαιδευτικήµεταρρύθµιση στην Κύπρο Προσπάθειες, Εξαρτήσεις, Αντιδράσεις στο: Α. Καζαµία και Μ, Α. Κασσωτάκη (επιµ.). (1986). Οι Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα. Προσπάθειες, αδιέξοδα, προοπτικές). Ρέθυµνο: Πανεπιστήµιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή. Σπυριδάκις, Κ. (1962). Η ανθρωπιστική παιδεία και αι κατευθύνσεις της εν Κύπρω εκπαιδεύσεως, στο: Κ. Σπυριδάκι (1974) Άπαντα, Λευκωσία, τοµ. Β2. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. (2004). ηµοκρατική και Ανθρώπινη Παιδεία στην Ευρωκυπριακή Πολιτεία. Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού. Η Έκθεση της Επιτροπής, Λευκωσία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. (2015). Τελική Πρόταση της Επιτροπής Αναδόµησης/Αναµόρφωσης του Ωρολογίου Προγράµµατος Σπουδών, Λευκωσία, 20 Μαρτίου i

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση

Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση Συμβολή στον προβληματισμό του 10 ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Η καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αφιέρωμα ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Η καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 TEYXOΣ 32 Αφιέρωμα Η καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση TEYXOΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

(Nobel Learning Communities Inc.), Edison Schools, Education Alternatives Inc.

(Nobel Learning Communities Inc.), Edison Schools, Education Alternatives Inc. Γιώργος Τσιάκαλος Για την εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης και την αναθεώρηση του άρθρου 16 Ι Οι επιχειρούµενες αλλαγές στην εκπαίδευση είναι επιµέρους έκφανση της επιχειρούµενης νεοφιλελεύθερης συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο υπό το πρίσμα των μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα Περίληψη Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΜΠΣ) «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την Εκπαιδευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Όπως, ήδη, παρουσιάσαμε στον πρόλογο, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αποτελεί ένα μέρος της προσπάθειας για μεταρρύθμιση του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Φθινόπωρο του 2003 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πεύκιου Γεωργιάδη, και προέβη στο διορισμό επταμελούς Επιτροπής Πανεπιστημιακών για τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της "Λευκής Βίβλου". Ρόκος * Εισαγωγή

Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της Λευκής Βίβλου. Ρόκος * Εισαγωγή Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της "Λευκής Βίβλου". Ρόκος * Εισαγωγή Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) Προσχώρησε άραγε και ο υπογραφόµενος στους εσχατολογικούς εντυπωσιασµούς

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 1 Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ο παράγοντας φύλο και η σχολική πραγµατικότητα στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Μελέτη Επισκόπησης) Επιµέλεια-Συγγραφή Λ. Φρόση Ε. Κουϊµτζή

Διαβάστε περισσότερα