ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Μαζική ανεργία, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, κοινωνική απαλλοτρίωση και προϊούσα αποδόµηση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων σκεπάζουν σαν µαύρα σύννεφα το ουρανό της Ευρώπης. Με την εµφάνιση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, οι τάσεις αυτές εντάθηκαν. Με την εφαρµογή των προγραµµάτων λιτότητας, οι ήδη υφιστάµενες ανισότητες µεταξύ των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κεντρικής Ευρώπης και των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας διευρύνθηκαν ακόµη πιο πολύ. Η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλούνται ήδη µε διάλυση 1. Τί συνέβηκε ; Τα αίτια αυτής της εξέλιξης θα πρέπει να αναζητηθούν µεταξύ άλλων στις αρχές της δεκαετίας του 70, και συγκεκριµένα στην περίοδο , όταν η αµερικανική διοίκηση αποφάσισε την άρση της υποχρέωσης µετατροπής του δολαρίου των ΗΠΑ σε χρυσό και την κατάργηση του συστήµατος του Μπρέτον Γουντς (1944), γεγονός που προκάλεσε διεθνώς πληθωριστικές τάσεις τεράστιων διαστάσεων. Τα διευθυντικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλησαν να αποφύγουν τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης, εισάγοντας έναν µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ο οποίος και µετεξελίχθηκε το 1979 σε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (ΕΝΣ) µε βασικό νόµισµα το γερµανικό µάρκο. Η θέσπιση σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών είχε σαν στόχο τη σταθεροποίηση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στη βάση της γερµανο-γαλλικής συµµαχίας καθώς και τη δηµιουργία ενός νοµισµατικο-πολιτικού αντίπαλου δέους στην παγκόσµια επικυριαρχία των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Προκειµένου να υλοποιηθούν αυτές οι στρατηγικής σηµασίας αποφάσεις διεθνούς κεφαλαίου, τα βάρη φορτώθηκαν στις πλάτες της εργατικής τάξης και των φτωχών κοινωνικών στρωµάτων των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς το νέο καθεστώς συναλλαγµατικής ισοτιµίας δεν συνοδεύτηκε από ενέργειες οµογενοποίησης των συνθηκών 1 Η Διακήρυξη-Έκκληση αυτή στηρίζεται σε κείµενο που θα κυκλοφορήσει στο Αµβούργο από τις εκδόσεις Ναυτίλος και στη Θεσσαλονίκη από τις εκδόσεις Νησίδες : Karl Heinz Roth/Zissis Papadimitriou, Die Katastrophe verhindern- Manifest für ein egalitäres Europa (Να αποφύγουµε την καταστροφή : Μανιφέστο για µια Ευρώπη της ισότητας), Αύγουστος 2013, 128 σελ.).

2 εργασίας, εναρµόνισης της κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής µεταξύ των χωρών-µελών της Ε.Ε., αλλά ούτε και από την όποια προσπάθεια αναδιοργάνωσης του όλου συστήµατος στο πνεύµα µιας Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας, είχε σαν αποτέλεσµα την επιδείνωση της κρίσης, ιδιαίτερα στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Τα ισοζύγια πληρωµών τινάχθηκαν στον αέρα. Οι δυνατότητες των χωρών-µελών της Ε.Ε., να εξισορροπήσουν αµοιβαία τα ελλείµµατα και τα πλεονάσµατά τους, εφαρµόζοντας συγκεκριµένα µέτρα νοµισµατικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, ήταν ιδιαίτερα περιορισµένες. Έτσι, οι χώρες χαµηλής ανταγωνιστικότητας προχώρησαν στην λήψη περιοριστικών µέτρων κοινωνικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής. Η εποχή του κοινωνικού κεϋνσιανισµού της µεταπολεµικής περιόδου, αντικαταστάθηκε από το ριζοσπαστικό νεοφιλελευθερισµό της µείωσης των µισθών και µεροκάµατων, της αποδόµησης του κοινωνικού κράτους και της ιδιωτικοποίησης των δηµόσιων αγαθών. Μετά την προσάρτηση της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Γερµανίας (DDR) στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας (BRD), η ενωµένη Γερµανία εξελίχθηκε σε κυρίαρχη ευρωπαϊκή οικονοµική δύναµη. Έκτοτε, οι ελίτ της εξουσίας έκαναν το παν, για να υπονοµεύσουν κάθε προσπάθεια αποκατάστασης της ισορροπίας µεταξύ των εταίρων τους στην Ε.Ε.. Τα κριτήρια σύγκλησης του Συµφώνου του Μάαστριχ εξανάγκασαν τις χώρες- µέλη της Ε.Ε. να εφαρµόσουν αυστηρά µέτρα κρατικού προϋπολογισµού και πολιτικής των επιτοκίων. Η ιδρυθείσα το 1998 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ευθυγραµµίστηκε πλήρως µε την Γερµανική Οµοσπονδιακή Τράπεζα (Deutsche Bank), εφαρµόζοντας και η ίδια αυστηρές πολιτικές ελέγχου των τιµών και περιορισµού της ποσότητας του κυκλοφορούντος χρήµατος. Η εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος που ακολούθησε αµέσως µετά, ενίσχυσε το καθεστώς σκληρής νοµισµατικής πολιτικής, το οποίο εξασφάλιζε υπέρ το δέον σηµαντικά πλεονεκτήµατα στις ανταγωνιστικά ισχυρές εθνικές οικονοµίες του κεντρικού ευρωπαϊκού πυρήνα, σε βάρος των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Γερµανία κυρίως προχώρησε στην ενίσχυση του νέο-εµποροκρατικού της προσανατολισµού (νέο- µερκαντιλισµός), τον οποίο και εφάρµοζε ήδη από τη δεκαετία του 50. Ακολούθησε, µε άλλα λόγια, πολιτική χαµηλών µισθών, προκειµένου να ενισχύσει τις εξαγωγές της. Απέναντι σε αυτήν την πολιτική εξαγωγών ντάµπινγκ, οι χώρες της περιφέρειας της Ε.Ε. αδυνατούσαν να αντιδράσουν. Η νέο-εµποροκρατία των χωρών του ευρωπαϊκού πυρήνα µε επίκεντρο τη Γερµανία, είχε σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία δοµικών ανισοτήτων, οι

3 οποίες όχι µόνον παρέµειναν αλλά και ενισχύθηκαν, λόγω των περιορισµών που επέβαλλαν οι ευρωπαϊκές συµβάσεις. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση αποκάλυψε ωστόσο πλήρως τις υφιστάµενες ανισότητες. Οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας βρέθηκαν αντιµέτωπες µε µια άνευ προηγουµένου ύφεση, η οποία και συνεχίζει να υφίσταται µέχρι και σήµερα, ενώ, αντίθετα, στις χώρες του ευρωπαϊκού πυρήνα επικράτησε, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, µια τάση σταθεροποίησης, η οποία και µετεξελίχθηκε τελικά και η ίδια σε στασιµότητα της οικονοµίας. Αυτή η αρνητική µακροοικονοµική εξέλιξη εξανάγκασε τα διευθυντικά όργανα της Ε.Ε. που ελέγχονται από τη Γερµανία, να πάρουν µέτρα τα οποία και ενέτειναν την κρίση. Ενίσχυσαν την πολιτική περιοριστικών µέτρων, εξαναγκάζοντας, σε συνεργασία µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο («Τρόϊκα»), τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας να εφαρµόσουν προγράµµατα λιτότητας που οδήγησαν στην περεταίρω µαζικοποίηση της ανεργίας και στην εξαθλίωση ευρύτατων κοινωνικών στρωµάτων. Παράλληλα µε τις επιταγές λιτότητας, τα µέτρα σταθεροποίησης (Ευρωπαϊκό Σύµφωνο Σταθερότητας κλπ.) είχαν ως στόχο τη συνέχιση της εκµετάλλευσης των οικονοµικά ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων και στρωµάτων προς όφελος των δανειστών του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Μέσω µιας καλοστηµένης µονόπλευρης προπαγάνδας των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, τα συµπτώµατα της κρίσης-ιδιαίτερα η αύξηση του δηµόσιου χρέους-µετονοµάστηκαν σε αίτια της κρίσης, προκειµένου να δικαιολογήσουν την περεταίρω ριζοσπαστικοποίηση της ανακατανοµής του πλούτου από τα κάτω προς τα πάνω, από τους φτωχούς προς τους πλούσιους. Πώς συνέβηκε αυτό ; Τίθεται, λοιπόν, το ερώτηµα, σε τι οφείλεται αυτή η καταστροφική εξέλιξη. Υπάρχουν, ουσιαστικά, δύο ερµηνείες. Σύµφωνα µε την πρώτη, η νέο-εµποροκρατική (νέο-µερκαντιλιστική) πολιτική που εφάρµοσαν οι χώρες του ευρωπαϊκού πυρήνα, η οποία και έδινε προβάδισµα στο εξαγωγικό εµπόριο και στους χαµηλούς µισθούς, συνδέθηκε µε την ανάδειξη της Ευρώπης σε ιµπεριαλιστική υπερδύναµη. Αποφασιστικής σηµασίας από γεω-στρατηγική και γεω-οικονοµική άποψη ήταν το ιστορικό άνοιγµα του 1990/91, τουτέστιν η προσάρτηση της Λαϊκής Δηµοκρατίας της

4 Γερµανίας (DDR) στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας. Σε σύγκριση µε τις ανακατατάξεις της ίδιας περιόδου στις χώρες της ανατολικής και νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, η διάλυση της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Γερµανίας συνέβαλε τα µέγιστα στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και των χωρών του Συµφώνου της Βαρσοβίας (RGW). Κατά τη διείσδυση των πρώτων ηµερών στο κενό εξουσίας που προέκυψε µε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν καταρχήν βοηθητικό ρόλο. Οι «σοκ-θεραπείες» της ελεύθερης αγοράς που εφαρµόστηκαν αµέσως µετά την κατάρρευση, ήταν κυρίως έργο των Ηνωµένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ ακολούθησαν, µε κάποια καθυστέρηση, τα διευθυντικά όργανα της Ε.Ε. : Με την προς ανατολάς επεκτατική πολιτική, η περιοχή αυτή περιήλθε τελικά υπό τον έλεγχο των χρηµατο-οικονοµικών συγκροτηµάτων και των µεγάλων επιχειρήσεων του ευρωπαϊκού πυρήνα. Η εξέλιξη αυτή επαναλήφθηκε κατά τη δεκαετία του 90 και στα Βαλκάνια. Στη Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, οι, λόγω της οικονοµικής κρίσης της περιόδου , αυξανόµενες ανισότητες οδήγησαν σε µαζικές κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις, οι οποίες και εξελίχθηκαν τελικά σε εθνο-πολιτικά αποσκιρτιστικά κινήµατα, τα οποία και οδήγησαν σε ένα άνευ προηγουµένου άγριο εµφύλιο πόλεµο. Η Γερµανία και η Αυστρία πήραν το µέρος των αποσχισθέντων, πολιτική την οποία εφάρµοσαν άµεσα και τα διευθυντικά όργανα της Ε.Ε.. Αντί να συµβάλουν µε ουδέτερα προγράµµατα βοήθειας στην αποφυγή των δραµατικών εξελίξεων, έριχναν µε τη στάση τους λάδι στη φωτιά. Η επίθεση του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, το Μάρτιο του 1999, έβαλε τέλος στην ευρωπαϊκή µεταπολεµική περίοδο, αφήνοντας πίσω της εθνικά «αποκαθαρµένα» κρατίδια. Έτσι, άνοιξε ο δρόµος, για να συµπεριληφθεί και η νοτιοανατολική Ευρώπη στους σχεδιασµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Ε. εξελίχθηκε σε υπερδύναµη µε «µετακινούµενα σύνορα», τα οποία ήδη από τη δεκαετία του 90 και εντεύθεν επιτηρούνται και κλείνονται ερµητικά (Καθεστώς Σένγκεν), εµποδίζοντας την άφιξη προσφύγων και ανεπιθύµητων µεταναστών/στριών στις χώρες-µέλη της Ε.Ε.. Η δεύτερη ερµηνεία σχετίζεται µε τις αλλαγές που συνοδεύουν στο θεσµικό πολιτικό επίπεδο τη µετάβαση των χωρών-µελών της Ε.Ε. σε καθεστώς αποπληθωριστικής πολιτικής χαµηλών µισθών, διάλυσης του συστήµατος κοινωνικής ασφάλειας και εκχώρησης του ελέγχου των δηµόσιων αγαθών στους µεγιστάνες του πλούτου. H εξέλιξη αυτή έλαβε χώρα, σε τελευταία ανάλυση, γιατί στηρίχθηκε και από εκείνο το φάσµα κοµµάτων που κάποτε ανήκαν στο χώρο της επίσηµης Αριστεράς, όπως σηµαντικά ρεύµατα της Σοσιαλδηµοκρατίας, των Ευρωκοµουνιστών και

5 των κοµµάτων των Πρασίνων. Πρωτεργάτες στην αλλαγή πορείας από τον κοινωνικό κεϋνσιανισµό στο ριζοσπαστικό νεοφιλελευθερισµό, ήταν τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα της νότιας Ευρώπης. Ακολούθησε η αποστασιοποίηση των Ευρωκοµουνιστών από τους εργατικούς αγώνες και τα κοινωνικά κινήµατα αυτής της περιόδου, συµβάλλοντας έτσι στην εµπέδωση των προγραµµάτων λιτότητας στις εθνικές τους οικονοµίες. Δέκα χρόνια περίπου αργότερα, την ίδια στάση υιοθέτησαν και τα κόµµατα των Πρασίνων που προέκυψαν από τα νέα κοινωνικά κινήµατα. Αρχές της νέας χιλιετίας ακολούθησαν τελικά και τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα του ευρωπαϊκού πυρήνα, ιδιαίτερα η γερµανική Σοσιαλδηµοκρατία καθώς και το βρετανικό Εργατικό Κόµµα, πιστό στις επιταγές της Μάργκαρετ Θάτσερ. Η παλινόρθωση της ελεύθερης αγοράς χωρίς όρους είχε δραµατικές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Μια και είχε την υποστήριξη της επίσηµης Αριστεράς, προκάλεσε βαριές ζηµιές σε όλο το φάσµα των κριτικά σκεπτόµενων των ευρωπαϊκών κοινωνιών, από τις οποίες, µόλις τώρα άρχισαν να συνέρχονται. Δεύτερον, η παλινόρθωση αυτή είχε σαν αποτέλεσµα, τα δύο τρίτα των κοινωνιών στις χώρες-µέλη της Ε.Ε. να στερηθούν την πολιτική τους εκπροσώπηση εντός της έµµεσης Δηµοκρατίας. Οι αντιπροσωπευτικές κοινοβουλευτικές δοµές, µαζί και οι πολιτικοί τους φορείς, απώλεσαν παντελώς τις βάσεις νοµιµοποίησής τους. Τρίτον, η εξέλιξη αυτή έδωσε τη δυνατότητα στις συντηρητικές πτέρυγες των κυρίαρχων ελίτ, να εµφανιστούν ως η «καλύτερη» παραλλαγή του εξουσιαστικού συστήµατος, αφού η οικονοµική παλινόρθωση είχε την ουσιαστική στήριξη και του πάλαι ποτέ φάσµατος των αριστερών κοµµάτων. Κατόρθωσαν, µε λαϊκίστικα κόλπα, να προσδέσουν στο άρµα τους ένα µέρος των οικονοµικά ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων, στο βαθµό που αυτές δεν είχαν ήδη βρει καταφύγιο σε υπέρ-εθνικιστικές φασιστικές οργανώσεις, αυξάνοντας έτσι σε σηµαντικό βαθµό την εκλογική τους δύναµη. Έκτοτε είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς εύκολα, έστω και κατά προσέγγιση, τι είναι «Αριστερά» και τι «Δεξιά». Τι µπορούµε να κάνουµε ; Λόγω των δραµατικών επιπτώσεων των προγραµµάτων λιτότητας στους πολιτικούς θεσµούς, το ερώτηµα σχετικά µε τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις τίθεται πλέον επιτακτικά. Καταρχήν µια σύντοµη µατιά στο δηµόσιο διάλογο και στις εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες και συζητούνται ευρέως, µε αφορµή τα

6 προγράµµατα λιτότητας, στις ευρωπαϊκές χώρες του νότου που συµµετέχουν στην Ευρωζώνη. Επί τάπητος υπάρχουν τρεις διαφορετικές προτάσεις : Πρώτον, εθελοντική έξοδο από την Ευρωζώνη µαζί και από την Ε.Ε. των εθνικών οικονοµιών (Ελλάδα, Ιταλία κλπ.), επιστροφή στο εθνικό νόµισµα, κρατικοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και η υλοποίηση ενός προγράµµατος ανασυγκρότησης της εθνικής οικονοµίας. Δεύτερον, διακοπή των προγραµµάτων λιτότητας, αναστολή πληρωµής χρεών, κρατικοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, άµεση έναρξη διαπραγµατεύσεων για ουσιαστική διαγραφή του χρέους, χωρίς να εγκαταλείψουν την Ευρωζώνη. Την άποψη αυτή εκφράζει κυρίως ο συνασπισµός της ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α) στην Ελλάδα. Τρίτον, η ταυτόχρονη έξοδος των χωρών-µελών της Ε.Ε. της νότιας Ευρώπης από την Ευρωζώνη, η αποδοχή ενός νέου οµαδικού νοµίσµατος και η συγκρότησή τους σε µια ενιαία πολιτικά εµπεδωµένη Οικονοµική Ένωση. Κατά την άποψή µας, και οι τρεις περιπτώσεις παρουσιάζουν σοβαρά µειονεκτήµατα και εγκυµονούν µεγάλους κινδύνους. Εθελοντική έξοδος από την Ευρωζώνη θα σήµαινε «σοκ-θεραπεία» από τα αριστερά. Λόγω της διεθνούς αποµόνωσης, θα οδηγούσε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αναπόφευκτα σε οικονοµική κατάρρευση, σε λιµοκτονία και πισωγύρισµα στην κατηγορία των υπανάπτυκτων χωρών. Η πρόταση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α είναι κατά την άποψή µας µη υλοποιήσιµη. Μια οικονοµία της περιφέρειας από µόνη της δεν είναι σε θέση να αντισταθεί στην πίεση των χωρών του πυρήνα που θα ασκηθεί επάνω της από τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ταπείνωση θα ήταν αναπόφευκτη. Ακόµη και αν υπήρχε δυνατότητα συγκρότησης ενός ενιαίου µετώπου του ευρωπαϊκού Νότου, σύµφωνα µε τις δικές µας εκτιµήσεις, δεν θα διέθετε το απαραίτητο οικονοµικό και πολιτικό δυναµικό, για να µπορέσει να αντισταθεί µεσοπρόθεσµα στη διεθνή αποµόνωση και τον ανταγωνισµό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρόµοιες επιλογές για την αντιµετώπιση της κρίσης κυκλοφορούν και στις χώρες του ευρωπαϊκού πυρήνα. Με τη διαφορά ότι εκεί, οι επιλογές αυτές εκφράζουν τις εθνικιστικές συντηρητικές πτέρυγες του κατεστηµένου. Οι επιδιώξεις τους είναι κάθετα αντίθετες µε αυτές της Αριστεράς, τα µέτρα νοµισµατικής πολιτικής που προτείνουν αντικατοπτρίζουν ωστόσο την ίδια λογική. Όµως, πώς θα µπορούσε αυτή η πρόταση να είναι µια πειστική προοπτική ; Κατά την άποψή µας, η προοπτική αυτή θα έπρεπε να ικανοποιεί τέσσερις αποφασιστικής σηµασίας προϋποθέσεις : Καταρχήν θα έπρεπε να εκφράζει και να συνδέεται µε τη µαζική κοινωνική αντίσταση ενάντια στη µεταβίβαση των συνεπειών της κρίσης στις πλάτες των

7 οικονοµικά ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων, πρακτική που εφαρµόστηκε και επικράτησε τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες-µέλη της Ε.Ε.. Δεύτερον, θα όφειλε να ανταποκρίνεται στις υλικές ανάγκες όσων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, των εργατών και των µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων. Τρίτον, θα έπρεπε να προτείνει αποφασιστικής σηµασίας ανακατατάξεις σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής και να τις συνδέει µε συγκεκριµένες σκέψεις και προτάσεις για µια Οµοσπονδιακή Δηµοκρατική Ευρώπη. Τέταρτον, θα όφειλε να αποκτήσει διασυνδέσεις µε τα κοινωνικά κινήµατα σε παγκόσµιο επίπεδο, τερµατίζοντας έτσι την ευρωκεντρική εξουσιαστική πολιτική. Μόνον όταν υλοποιηθούν τα τέσσερα αυτά κριτήρια, θα καταλήξουµε σε µια πειστική εναλλακτική προοπτική, η οποία και θα άρει επιτέλους τους αποκλεισµούς στην κοινωνική αντίσταση και θα ανοίξει το δρόµο για µια νέα ριζοσπαστική αναστροφή των κοινωνικών αγώνων. Ακολούθως, σκιαγραφούµε τα βασικά σηµεία ενός υλοποιήσιµου προγράµµατος δράσης, το οποίο, και θα έχει ως αφετηρία τους αµυντικούς στόχους της µαζικής κοινωνικής αντίστασης, τουτέστιν την άρση των προγραµµάτων λιτότητας, την αναστολή πληρωµής των χρεών και την εφαρµογή σειράς µέτρων για την αντιµετώπιση της υποβόσκουσας µαζικής φτώχειας και εξαθλίωσης : 1) Μέτρα για την αντιµετώπιση των ενδο-ευρωπαϊκών ανισοτήτων και γενικά της κρίσης στην Ευρώπη : Η υλοποίηση αυτών των µέτρων προϋποθέτει τον εκ βάθρων εκδηµοκρατισµό και τη µετατροπή των συµµετεχόντων θεσµών σε αφοσιωµένα εργαλεία της υπό δηµιουργία Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας, ώστε οι δραστηριότητές τους να µην υπόκεινται στον έλεγχο του χρηµατιστηριακού καπιταλισµού : Μεταφορά όλων των δηµόσιων και ιδιωτικών χρεών που υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο ποσό, σε µια ευρωπαϊκή υπηρεσία εξυπηρέτησης και απόσβεσης του χρέους (χρεωλυτικό κεφάλαιο/εξοφλητικό απόθεµα), µε απώτερο στόχο το «κούρεµα» του χρέους σε βάρος των δανειστών. Έκδοση ενιαίων ευρο-οµολόγων. Μετατροπή του Ευρωπαϊκού Συµφώνου Σταθερότητας σε ένα Oµοσπονδιακό Σύστηµα Clearing, στο οποίο οι χώρες-µέλη της Ε.Ε. θα µεταφέρουν ένα σηµαντικό µέρος των πλεονασµάτων του ισοζυγίου πληρωµών. Μετά την υλοποίηση αυτών των άµεσων µέτρων, οι δοµικές ενδο-ευρωπαϊκές ανισότητες θα εκλείψουν, εφόσον, βέβαια, εφαρµοστούν τα ακολούθως προτεινόµενα µέτρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανάγκη λήψης επιπρόσθετων µέτρων. Με τον τρόπο αυτό θα απολέσει τη σηµασία του το αµφιλεγόµενο

8 πολυσυζητηµένο πρόβληµα του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος, καθώς θα αποτελεί πλέον καθαρό µέσο λογιστικού συµψηφισµού και πληρωµών. 2) Οµογενοποίηση των συνθηκών εργασίας, των ωρών εργασίας και των αποδοχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο : Μείωση της ταχύτητας και των ρυθµών εργασίας. Σηµαντική µείωση του χρόνου εργασίας µε πλήρη εξίσωση µισθού. Ακύρωση του ανοίγµατος της ψαλίδας µεταξύ µισθών και µεροκάµατων σε αναλογία 1:10 και αργότερα σε 1:5 µε παράλληλη βελτίωση των κατώτερων µισθών και µετάβαση σε γραµµικού τύπου µισθολογικές αυξήσεις. 3)Αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας και αξιοπρέπειας : Πρώτα επιµέρους βήµατα θα µπορούσαν να είναι ένα Πανευρωπαϊκό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας και η αύξηση του συντελεστή κοινωνικής βοήθειας και Γενικής Κοινωνικής Βασικής Προστασίας, ενσωµατωµένου στη δηµοτική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. 4) Ανακατανοµή του κοινωνικού πλούτου από τα πάνω προς τα κάτω : Ουσιαστική αύξηση της φορολόγησης του κεφαλαίου, πανευρωπαϊκή εισαγωγή φόρου επί της περιουσίας, προοδευτική επιβολή φόρου κληρονοµίας, µεταβίβαση κληρονοµιών δισεκατοµµυρίων σε δηµοτικά κοινωνικά και πολιτιστικά ταµεία, ουσιαστική αύξηση του φόρου για το ανώτερο ένα τρίτο των εισοδηµάτων και µόνιµη επιβολή φόρου συναλλαγών για όλες τις κεφαλαιοαγορές. 5) Παρεµπόδιση της φυγής κεφαλαίων και κοινωνικοποίηση των επενδύσεων : Θέσπιση ελέγχων της κίνησης κεφαλαίων στη µεταβατική περίοδο, κοινωνικοποίηση όλων των στρατηγικής και νευραλγικής σηµασίας για την οικονοµία τοµείς, όπως λ.χ. οι µεγάλες τράπεζες, τα Συγκροτήµατα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και των ιδιαίτερα σηµαντικών τοµέων της οικονοµίας, όπως Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, παροχής ενέργειας και µεταφορών και βέβαια όλες τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στον τοµέα των εξαγωγών. Και, τέλος, αποκέντρωση και περιφερειοποίηση του συνόλου της οικονοµίας, µε τελικό στόχο τη µεταβίβασή της στην τοπική αυτοδιοίκηση.

9 6) Επαναοικειοποίηση των δηµόσιων αγαθών. Κοινωνικοποίηση όλων των εκµεταλλεύσεων υποδοµών και διανοµής στο επίπεδο της Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων, περιέλευση του Συστήµατος Υγείας, των νοσοκοµείων και του Εκπαιδευτικού Συστήµατος υπό τον έλεγχο και την κυριότητα των Δήµων. Κοινωνικοποίηση του Διαδικτύου, των ψηφιακών Μέσων και όλων των επιστηµονικο-τεχνικών καινοτοµιών. 7) Οι κατακτήσεις των περασµένων δεκαετιών του νέου Γυναικείου Κινήµατος, Απειλούνται, µε την εµφάνιση της κρίσης, από την αύξηση της ανδρικής επιθετικότητας, τη σεξουαλική κακοποίηση και εκµετάλλευση και την ενδοοικογενειακή βία. Γι αυτό και είναι απαραίτητη η άµεση λήψη αποφασιστικών µέτρων. Προτείνουµε, τα µέτρα αυτά να είναι επικεντρωµένα στη ανάγκη υλικής και συνάµα κοινωνικής αναβάθµισης των επαγγελµατικών τοµέων στους οποίους εργάζονται παραδοσιακά ως επί το πλείστον γυναίκες (αµειβόµενη και µη αµειβόµενη εργασία αναπαραγωγής). Με βάση αυτή τη λογική, η εξίσωση των γυναικών µε τους άνδρες θα πρέπει να επιβληθεί σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής και να καταστεί µη αναστρέψιµη. 8) Εντατικοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής : Αντικατάσταση των αποτυχηµένων προσπαθειών της αγοράς να ενσωµατώσουν τις οικολογικές συνέπειες της αξιοποίησης φυσικών πόρων στο κοστολόγιο των επιχειρήσεων αλλά και του συνόλου της οικονοµίας (εµπορευµατοποίηση της εκποµπής τοξικών ουσιών κλπ.). Επιπλέον επιτάχυνση της οικολογικής αναδιάρθρωσης των διαδικασιών παραγωγής και αναπαραγωγής, ιδιαίτερα στην αγροτική οικονοµία και την κτηνοτροφία. Μείωση του όγκου µεταφορών και της κατανάλωσης ενέργειας µέσω της επιβράδυνσης και της περιφεριοποίησης. 9)Κατάργηση της Συµφωνίας του Σένγκεν : Το Καθεστώς ρύθµισης των συνόρων θα πρέπει να καταργηθεί πάραυτα και να διαλυθούν οι παραστρατιωτικές δοµές («Frontex») και οι τράπεζες δεδοµένων. Συγχρόνως θα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι συναρτώµενοι µε τις παραπάνω δραστηριότητες ενδο-ευρωπαϊκοί θεσµοί των διακρίσεων και του εκφοβισµού των προσφυγικών και µεταναστευτικών

10 κινηµάτων (στρατόπεδα περιορισµού, περιορισµός της ελεύθερης κυκλοφορίας κλπ.). Είναι αυτονόητο ότι τα παραπάνω προγράµµατα δράσης απαιτούν πολιτικές δεσµεύσεις : Απαιτείται ένα νέο πολιτικό σύνταγµα δεσµευτικού χαρακτήρα. Αυτό προϋποθέτει,, κατά την άποψή µας, την υπέρβαση του έθνους-κράτους. Δεν είναι δυνατόν να προκύψει µέσα από τις σηµερινές δοµές της Ε.Ε., γιατί αυτές εκφράζουν µια ιεραρχικά συντονισµένη οµάδα εθνικών κρατών, η οποία στερείται της απαραίτητης κοινωνικής νοµιµοποίησης. Αντίθετα, το πρότυπο οργάνωσης που προτείνουµε, στηρίζεται στις αρχές της άµεσης δηµοκρατίας, η οποία ξεπερνά τα ελλείµµατα του κοινοβουλευτικού κοµµατικού συστήµατος και υπακούει στους κανόνες της οικουµενικότητας της ανθρώπινης ύπαρξης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Πέραν αυτού, το πρότυπο της άµεσης δηµοκρατίας οφείλει να λάβει υπόψη του και να συνυπολογίσει την ιστορικά εξελιχθείσα πολιτιστική πολλαπλότητα της γηραιάς Ηπείρου, της Ευρώπης. Γι αυτό και προτείνουµε το σχήµα µιας Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Ευρώπης, αφού στους κόλπους της διαλυθούν τα υφιστάµενα εθνικά κράτη, διατηρώντας ωστόσο την πολιτιστική τους ταυτότητα. Πρόκειται, λοιπόν, για καθεστώς άµεσης δηµοκρατίας και ως εκ τούτου θα είναι δοµηµένο από τα κάτω προς τα άνω. Θα πρέπει, ωστόσο, να υπάρξουν τέσσερα µεταξύ τους διασυνδεδεµένα λειτουργικά επίπεδα : Κοινότητες και Ενώσεις Δήµων και Κοινοτήτων, Καντόνια, περιφέρειες Βαλκάνια, Κεντρική και ανατολική Ευρώπη, Μεσογειακές Χώρες κλπ..- και η ίδια η Οµοσπονδία. Σε αυτά τα τέσσερα επίπεδα θα επιµερίζονται τα δηµόσια έσοδα, ανάλογα µε τη στάθµιση των επιµέρους συντελεστών. Προέχει, ωστόσο, ως προς την διάθεση των πηγών, η εγγύηση ότι θα κατευθύνονται προς τα ιδιαίτερα σηµαντικά λειτουργικά επίπεδα βάσης καθώς και η εξασφάλιση ότι η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία δεν θα έχει πλέον ανάγκη τα εµβλήµατα κλασικής ιµπεριαλιστικής κα εθνικοκρατικής εξουσίας-στρατός, στρατιωτικο-βιοµηχανικό σύµπλεγµα, επιθετική εξωτερική πολιτική κλπ..- Επιπροσθέτως, στο οµοσπονδιακό σύνταγµα θα πρέπει να κατοχυρωθεί η γενική επιταγή του αφοπλισµού και της ειρήνης. Αυτό το πρόγραµµα δραστηριοτήτων είναι δυνατόν να εφαρµοστεί µε επιτυχία, µόνον τότε, όταν έχει ως φόντο τις συγκεκριµένες διαδικασίες µάθησης της κοινωνικής αντίστασης καθώς και των αναπτυσσόµενων τοµέων της εναλλακτικής οικονοµίας και µε βάση αυτές τις εµπειρίες αυτοελέγχεται, αυτοδιορθώνεται και αναπτύσσεται περαιτέρω. Προς τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητες πρωτοβουλίες, µακριά από τη λογική των πολιτικών κοµµάτων και από κάθε είδος πρωτοποριακή αξίωση. Οφείλει να

11 λειτουργήσει ως ένα δίκτυο αυτοπροσδιοριζόµενων και αυτόβουλων δρώντων υποκειµένων, τα οποία αναφέρονται στο συγκεκριµένο πρόγραµµα δραστηριοτήτων, µε σκοπό την εµπέδωση σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης του συνδέσµου «Ευρώπη της ισότητας». Κάνουµε έκκληση στα ενεργά µέλη της κοινωνικής αντίστασης, στους πρωταγωνιστές της εναλλακτικής οικονοµίας, στα αριστερά αντιπολιτευτικά ρεύµατα των συνδικάτων και των κοµµάτων καθώς και στους κριτικά στρατευµένους διανοούµενους της Ευρώπης, να ενισχύσουν αυτή µας την πρωτοβουλία µε πράξεις και δηµιουργικές προτάσεις. Η ευρωπαϊκή παρακαταθήκη της αντιφασιστικής Αντίστασης Οι προτάσεις αυτές δεν είναι ούτε µοναδικές αλλά ούτε ανιστόρητες. Σχετίζονται µε τις προγραµµατικές δηλώσεις πολλών αριστερών σοσιαλιστικών αντιστασιακών οµάδων, οι οποίες, στις αρχές της δεκαετίας του 40 έκοψαν τους δεσµούς τους µε τα καταστροφικά συστήµατα κανόνων των εθνικών κρατών και επέλεξαν το δρόµο µιας Οµοσπονδιακής Δηµοκρατικής Ευρώπης. Δεν χρειάζεται να επισηµάνουµε ότι αντιγράφοµε τα οράµατά τους, µια και ο κόσµος καθώς και η Ευρώπη έχουν υποστεί τα περασµένα εβδοµήντα χρόνια σηµαντικές αλλαγές. Μπορούµε, ωστόσο, µε σιγουριά να πάρουµε ως αφετηρία, ότι η σηµερινή Ευρώπη λόγω των διαδικασιών εξαθλίωσης και των αυταρχικών δοµών της είναι το κατ εξοχήν αντίθετο, από αυτό για το οποίο οι αντιστασιακές οργανώσεις της εποχής εκείνης πολέµησαν το φασισµό στην υπό γερµανική κατοχή Ευρώπη. Επικαλούµαστε αυτήν την παρακαταθήκη και φιλοδοξούµε να της δώσουµε νέο περιεχόµενο και νέα προοπτική, την προοπτική µιας Oµοσπονδιακής Ευρώπης της Iσότητας. Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2013

12 Link στην ευρωπαϊκή ιστοσελίδα: Υπογράφοντες/ουσες : Karl Heinz Roth Mathias Deichmann Angelika Ebbinghaus Ζήσης Δ. Παπαδηµητρίου Κριστιάνε Παπαδηµητρίοu Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου Μάριος Χατζηκωνσταντίνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη

Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη Α. Η καπιταλιστική κρίση και οι προοπτικές της ταξικής πάλης Α.1 Οι βασικές εξελίξεις και η κρίση 1. Η καπιταλιστική κρίση καλά κρατεί. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K.

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K. ISBN: 978-960-9571-12-8 Κ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Οκτώβριος 1995 ιεθνής Μπαχάι Κοινότητα Γραφείο Ηνωµένων Εθνών - Νέα Υόρκη ISBN 960-7521-07-2 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Η ανάκτηση της λαϊκής μας κυριαρχίας, η αποκατάσταση του ισότιμου ρόλου της χώρας μας στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Κείµενο Πολιτικής PP 13 / Απρίλιος 2010 Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε την πρόκληση; Λουκάς Τσούκαλης, Olaf Cramme και Roger Liddle Μάιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΑΝΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας

Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας Κωνσταντίνος Γ. Κούγιας* Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Εισαγωγή Η ιστορία δεν «κατασκευάζεται» από γεγονότα αλλά από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΝΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΝΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΝΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ Δημοφιλείς πλάνες για την κρίση χρέους Δύο χρόνια ευρωκρίση: την άνοιξη του

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Μια μετριοπαθής πρόταση για την επίλυση της κρίσης του ευρώ

Μια μετριοπαθής πρόταση για την επίλυση της κρίσης του ευρώ Μια μετριοπαθής πρόταση για την επίλυση της κρίσης του ευρώ Απέναντι όχθη/1 Επιστημονικός διευθυντής: Γιώργος Καλπαδάκης Γιάνης Βαρουφάκης, James K. Galbraith, Stuart Holland Μια Μετριοπαθής Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 21 Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα