ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5005/2015, προϋπολογισμού ,00 ευρώ με 23% Φ.Π.Α.. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 25/05/2015 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Νέστου στην οδό Πρεμετής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών. α/α CPV Είδος Γραφική ύλη και υλικά γραφείου Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης και εκτυπώσεων Προϋπολογισμός Μελέτης (με τον Φ.Π.Α.) , , Λοιπές προμήθειες γραφείου ,00 Συνολική αξία μελέτης με τον Φ.Π.Α ,00 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέστου, οδός Πρεμετής (τηλ ,185,186 Καραγεώργη Ισμήνη, Κόνσουλας Δημήτριος, Στεφανίδης Γεώργιος), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου (www.dimosnestou.gov.gr) καθώς και στη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου (http://www.eprocurement.gov.gr/) όπου είναι ανηρτημένη η σχετική μελέτη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Ο Δήμαρχος Νέστου Τσομπανόπουλος Ευάγγελος

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η : 5005/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 (µε 23% Φ.Π.Α.) ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Σελίδα 1 από 31

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµός µελέτης : 5005/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» Ο ήµαρχος Νέστου Έχοντας υπ όψη : - Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων» - Τις διατάξεις της µε αριθµό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως ισχύουν και έχουν τροποποιηθεί - Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 όπως ισχύουν και έχουν τροποποιηθεί - Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006 όπως ισχύουν και έχουν τροποποιηθεί - Τις διατάξεις του Ν. 3886/ Τα άρθρα 157 και 201 του Ν.4281/ Την µε αριθµό./2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου προκηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» για τις ανάγκες του ή- µου Νέστου, µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης Η προµήθεια είναι προϋπολογισµού ,00 ευρώ µε τον Φ.Π.Α. 23% και θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους : - Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από : ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες ιατάξεις - Τις διατάξεις της µε αριθµό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους - Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων» - Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιηµένος ισχύει. - Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ Τις διατάξεις του Ν. 3886/10 - Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 - Τα άρθρα 157 και 201 του Ν.4281/2014 Σελίδα 2 από 31

4 ΑΡΘΡΟ 2ο Προϋπολογισµός Χρηµατοδότηση της προµήθειας Η προµήθεια Γραφικής Ύλης και Υλικών Μηχανογράφησης προϋπολογίστηκε στο ποσό των ,00 ευρώ µε τον Φ.Π.Α. Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νέστου οικ. έτους Τα υπό προµήθεια είδη είναι σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Οι ποσότητες ανά είδος θα προκύψουν ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου χωρίς όµως να αυξηθεί το συνολικό ποσό που θα προκύψει ύστερα από την εφαρµογή της έκπτωσης του προµηθευτή πάνω στο ποσό της µελέτης ανά ο- µάδα ειδών. Πίνακας Α: Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Γραφικής Ύλης και Υλικών Μηχανογράφησης Οµάδα 1 : Γραφική ύλη και υλικά γραφείου Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Είδη Γραφής & Βοηθητικά: Μολύβια Στυλό Μαρκαδόροι ιορθωτικά - Σβήστρες 1 ιορθωτικό εγγράφων µε Ταινία pelikan blanco τιµή τεµαχίου 2,12 2 ιορθωτικό εγγράφων σε Στυλό edding correxion pen 7ml τιµή τεµαχίου 2,43 3 ιορθωτικό εγγράφων µε Πινελάκι edding correxion fluid 20ml τιµή τεµαχίου 0,98 4 Κόλλα σε µεσαίο µέγεθος στερεή Λευκό τιµή τεµαχίου 1,30 5 Κόλλα σε µεσαίο µέγεθος υγρή τιµή τεµαχίου 1,67 6 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι 0,5 mm διάφορα χρώµατα τιµή τεµαχίου 1,32 7 Μαρκαδόροι για CD 0,5 mm διάφορα χρώµατα τιµή τεµαχίου 1,32 8 Μαρκαδόροι Υπογράµµισης διάφορα χρώµατα τιµή τεµαχίου 0,80 9 Μαρκαδόροι χαρτοκιβωτίων διάφορα χρώµατα τιµή τεµαχίου 0,87 10 Μολύβια κοινά σκληρά & µαλακά συσκευασία των 12 τεµ. 11 Ξύστρες µολυβιών µεταλλικές τιµή τεµαχίου 0,50 12 Σβήστρες για στυλό & µολύβι τιµή τεµαχίου 0,40 13 Σβήστρες µαλακές για µολύβι τιµή τεµαχίου 0,33 14 Στυλόδιαρκείας διάφορα χρώµατα πάχος γραφής 0.5 τιµή τεµαχίου 1,10 15 Στυλό διαρκείας διάφορα χρώµατα πάχος γραφής 0.7 τιµή τεµαχίου 1,05 16 Στυλό υγρής µελάνης διάφορα χρώµατα πάχος γραφής 0.5 τιµή τεµαχίου 1,67 17 Στυλό υγρής µελάνης διάφορα χρώµατα πάχος γραφής 0.7 τιµή τεµαχίου 1,67 Μικροεξοπλισµοί γραφείου: Αυτοκόλλητα Συρραφή Μικροεργαλεία Μπαταρίες 18 Binder clips (Μεταλλικά µαύρα κλιπ) binder clips mm 1 κουτί 12 τεµ 0,53 19 Binder clips (Μεταλλικά µαύρα κλιπ) binder clips mm 1 κουτί 12 τεµ 0,73 Τιµή 5,07 Σελίδα 3 από 31

5 20 Binder clips (Μεταλλικά µαύρα κλιπ) binder clips mm 1 κουτί 12 τεµ 1,03 21 Binder clips (Μεταλλικά µαύρα κλιπ) binder clips mm 1 κουτί 12 τεµ 1,40 22 Binder clips (Μεταλλικά µαύρα κλιπ) binder clips mm 1 κουτί 12 τεµ 1,97 23 Αποσυραπτικό "καβουράκι" τιµή τεµαχίου 1,33 24 Αποσυραπτικό "πένσα" τιµή τεµαχίου 3,00 25 Αυτοκόλλητα πλαστικά-σελιδοδείκτες όλα τα χρώµατα τιµή τεµαχίου 1,17 26 Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων 38mmX50mm 100 φύλλα τιµή τεµαχίου 1,30 27 Βάσεις σελοτειπ γραφείου βαρέους τύπου µεσαίου µέγεθος τιµή τεµαχίου 2,63 28 Βάσεις σελοτειπ γραφείου βαρέους τύπου µεγάλο µέγεθος τιµή τεµαχίου 4,33 29 Περφορατέρ µεταλλικός ( ιακορευτής) έως 25 φύλλων µε οδηγό τιµή τεµαχίου 4,50 30 Βάση επιτραπέζιου ηµερολογίου µεταλλική τιµή τεµαχίου 3,20 31 Καρφίτσες ατσάλινες 1 κουτί (100τεµ) 0,95 32 Κολλητική ταινία διάφανης συσκευασίας 48mmX50m τιµή τεµαχίου 1,18 33 Κολλητική ταινία χακί συσκευασίας 48mmX50m τιµή τεµαχίου 1,38 34 Κοπίδι µεγάλο τιµή τεµαχίου 0,92 35 Κοπίδι µικρό τιµή τεµαχίου 0,55 36 Λάστιχα µεγάλα σακούλα 1 κιλού 7,50 37 Λάστιχα µεσαία σακούλα 1 κιλού 7,50 38 Σελοτέϊπ διαφανές 15mmX33m τιµή τεµαχίου 1,10 39 Σελοτέϊπ διαφανές µατ υφής για σχέδια 15mmX33m τιµή τεµαχίου 2,55 40 Συνδετήρες εγγράφων σε κουτιά 30mm Νο 3 100τεµ 1 κουτί 0,50 41 Συνδετήρες εγγράφων σε κουτιά 33mm Νο 4 100τεµ 1 κουτί 0,47 42 Συνδετήρες εγγράφων σε κουτιά 45mm Νο 5 100τεµ 1 κουτί 0,92 43 Μεταλλικό Συρραπτικό "πένσα" Για σύρµατα Νο 24/6 τιµή τεµαχίου 16,17 44 Μεταλλικό Συρραπτικό "πένσα" Για σύρµατα Νο 64 τιµή τεµαχίου 11,67 45 Μεταλλικό Συραπτικό "πένσα" επιτραπέζιο Για 100 φύλλα τιµή τεµαχίου 21,00 46 Σύρµατα συραπτικού σε κουτιά για No Σύρµατα συραπτικού σε κουτιά για Νο 24/6 48 Σύρµατα συραπτικού σε κουτιά για Νο 24/8 συσκευασία 10 κουτιών συσκευασία 10 κουτιών συσκευασία 10 κουτιών 49 Χάρακας µεταλλικός 30 εκ. τιµή τεµαχίου 2,10 50 Ψαλίδι γραφείου µε εργονοµική λαβή λοξή 18 εκ. έως 25 εκ. τιµή τεµαχίου 3,23 Είδη για Σφραγίδες 51 Μελάνη σφραγίδων ανεξίτηλη σε φιάλη ιάφορα χρώµατα φιαλίδιο 30 ml. 0,90 52 Μελανωτήρες ταµπόν σφραγίδων Νο 3 (10cm x 6,50cm) Τιµή τεµαχίου 1,23 53 Είδη Αρχειοθέτησης: Φάκελοι Ντοσιέ Κλασέρ ιαφάνειες - ιαχωριστικά ιαχωριστικά πλαστικά για κλασέρ έγχρωµα, µε αρίθµηση συσκευασία των 10 φύλλων τιµή συσκευασίας 10 φύλλων 0,49 0,52 0,92 1,20 Σελίδα 4 από 31

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ιαχωριστικά πλαστικά για κλασέρ έγχρωµα, χωρίς αρίθµηση ιαχωριστικά χάρτινα για κλασέρ έγχρωµα, χωρίς αρίθµηση Θήκες διαφανείς (ζελατίνες) µε άνοιγµα από πάνω για χαρτιά Α4 µε τρύπες για ντοσιέ συσκευασία των 10 φύλλων συσκευασία των 10 φύλλων Α4 τιµή συσκευασίας 10 φύλλων τιµή συσκευασίας 10 φύλλων συσκευασία 100 τεµ. 57 Κλασέρ αρχειοθέτησης Α4 όλα τα χρώµατα 4/32 τιµή τεµαχίου 2,10 58 Κλασέρ αρχειοθέτησης Α4 όλα τα χρώµατα 8/32 τιµή τεµαχίου 2,10 59 Κουτιά πλαστικοποιηµένα µε λάστιχο 4 x 25 x 35 τιµή τεµαχίου 2,30 60 Κουτιά πλαστικοποιηµένα µε λάστιχο 8 x 25 x 35 τιµή τεµαχίου 2,37 61 Κουτιά πλαστικοποιηµένα µε λάστιχο 12 x 25 x 35 τιµή τεµαχίου 1,45 62 Κουτιά Χάρτινα Αρχειοθέτησης (Magazine Box) 8 x 32 x 28 τιµή τεµαχίου 1,57 63 Ντοσιέ Α4 µε 2 κρίκους όλα τα χρώµατα τιµή τεµαχίου 1, Ντοσιέ Α4 πλαστικά - εύκαµπτα µε έλασµα(έλασµα &πρώτη σελίδα διαφανής) Φάκελοι απλοί αρχείου µε πτερύγια χωρίς λάστιχο για έγγραφα Α4 1,00 0,97 3,75 όλα τα χρώµατα συσκευασία 25 τεµ. 2,07 όλα τα χρώµατα τιµή τεµαχίου 0,20 66 Φάκελοι µε κορδόνια πανόδετοι µε ράχη 30 x 40 τιµή τεµαχίου 1,52 67 Φάκελοι µε πτερύγια και λάστιχο για έγγραφα Α Φάκελοι αλληλογραφείας ηµίλευκοι ή κίτρινοι αυτοκόλλητοι Φάκελοι αλληλογραφείας ηµίλευκοι ή κίτρινοι αυτοκόλλητοι όλα τα χρώµατα όχι πλαστικοποιηµένο Φάκελοι Αλληλογραφίας 18 x x Φάκελοι αλληλογραφείας λευκοί αυτοκόλλητοι 11 x 23 τιµή τεµαχίου 0,88 συσκευασία των 10 τεµ. συσκευασία των 10 τεµ. συσκευασία των 25 τεµ. 0,87 1,22 5,64 Οµάδα 2 : Έντυπα και υλικά µηχανογράφησης και εκτυπώσεων ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Τιµή Μέσα αποθήκευσης CD ΕΓΓΡΑΨΙΜΑ ΤΩΝ 700MB συσκευασία των 10 τεµ. 2,17 CD ΕΠΑΝ/ΨΙΜΑ ΤΩΝ 700MB συσκευασία των 10 τεµ. 2,00 DVD ΕΓΓΡΑΨΙΜΑ συσκευασία των 10 τεµ. 2,80 Xάρτινες θήκες για CD συσκευασία των 25 τεµ. 1,25 Τονερ Μελανοδοχεία Drum Κατασκευαστής Μοντέλο Black Cyan Magenta Yellow Τύµπανο Canon L100 57,69 Epson DX ,30 12,30 12,30 12,30 Σελίδα 5 από 31

7 HP ,97 HP ,02 HP ,29 HP ,94 HP ,28 HP ,97 HP ,18 154,18 154,18 154,18 HP ,02 16,97 16,97 16,97 15,56 HP C3180 (για 210 σελίδες) 18,95 (τρίχρωµο, για 175 Σελίδες) HP CM2320 fxi MFP 116,73 109,96 109,96 109,96 HP Designjet T610 76,99 49,69 (Magenta), 49,69 (Cyan), 49,69 (Yellow), 49,69 (Gray), 49,69 (Photoblack) HP DeskjetPlus ,71 29,52 29,52 29,52 HP M ,86 HP Officejet G85 36,29 39,22 (τρίχρωµο) HP P ,63 HP P1606dn 76,86 HP P ,98 HP P ,82 (για σελίδες) 121,76 (για σελίδες) Lexmark E352dn 46,73 Lexmark E360d 186,71 (για σελίδες) 46,73 Lexmark E450dn 128,77 46,73 Lexmark E460d 186,71 46,73 OKI 320 9,23 OKI ,23 OKI ,23 OKI ,08 OKI B ,44 OKI MC562W 63,70 85,72 85,72 85,72 126,68 Panasonic KX-FL ,67 114,62 Samsung ML ,70 Samsung ML ,70 Samsung ML ,99 Samsung ML ,36 Samsung SCX-4521F 60,87 Samsung SF-560R 81,41 Workcenter M128 73,00 Infotec IS ,00 Ricoh Aficio MP ,35 Ricoh Aficio MP ,19 87,19 87,19 87,19 Οµάδα 3 : Χαρτί εκτύπωσης Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑ Α Τιµή Σελίδα 6 από 31

8 Χαρτί ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 Μηχανογραφικό χαρτί 3πλο, συνεχόµενης ροής 8 x 9,5 κουτί των φ. 19, Χαρτί Α3 extra λευκό πολλαπλής χρήσεως (εκτύπωσης inkjet ή laser, fax & φωτ/κού) Χαρτί Α4 extra λευκό πολλαπλής χρήσεως (εκτύπωσης inkjet ή laser, fax & φωτ/κού) Α3 80 γρ. Α4 80 γρ. συσκευασία µε 5 κουτιά των 500 φ. έκαστο (2.500 φύλλα) συσκευασία µε 5 κουτιά των 500 φ. έκαστο (2.500 φύλλα) 35,50 19,50 ΑΡΘΡΟ 3ο Χρόνος και τόπος ιαγωνισµού Ο ιαγωνισµός θα γίνει στο κτίριο του ήµου Νέστου, από την αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών µετά την έκδοση περίληψης διακήρυξης διαγωνισµού από τον ήµαρχο, στην οποία θα ορίζονται η ακριβής ηµέρα και ώρα. ΑΡΘΡΟ 4o Λήψη πληροφοριών Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται από το Τµήµα Προγραµµατισµού του ήµου Νέστου ως εξής: Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: , 186, 185 αρµόδιοι υπάλληλοι : Καραγεώργη Ι- σµήνη, Στεφανίδης Γεώργιος, Κόνσουλας ηµήτριος Fax : ΑΡΘΡΟ 5ο εκτοί στο ιαγωνισµό Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : - Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές. - Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. - Συνεταιρισµοί. - Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία : - την φερεγγυότητά τους - την επαγγελµατική τους αξιοπιστία - την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση Σελίδα 7 από 31

9 - τις τεχνικές τους δυνατότητες. ΑΡΘΡΟ 6ο ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε την εµπορία και τη διάθεση προϊόντων καθαριότητας. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από τον διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού : Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 6.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι : - εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό καθώς και για τους ιδίους Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους του απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής α- σφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε α- πασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών θα προκύπτει από τη θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην ε- πιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε Σελίδα 8 από 31

10 νόµιµη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 6.2,6.4 και 6.5 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό 6.6. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τουςσ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Β. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ ΑΠΑ Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση των δικαιολογητικών του εδαφίου 6.1 και 6.4 Όσο για το δικαιολογητικό του εδαφίου 6.1. σύµφωνα µε την µε αριθµό 2854/1997 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και την µε αριθµό 667/2000 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όταν σε διαγωνισµό συµµετέχουν Νοµικά Πρόσωπα, υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου έχουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή οι διοικούντες. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο πρέπει να κατατεθεί. Το εδάφιο 6.5 έχει ως εξής Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικής ενηµερότητας), από τα ο- ποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικρο- µεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιη- Σελίδα 9 από 31

11 τική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς α- στικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50 %. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπού- µενου Μαζί µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκοµίζονται τα απαραίτητα νο- µιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) µήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί µε την προσφορά τους ικαιολογητικά ή ηλώσεις Άρθρο ιακήρυξης Απόσπασµα ποινικού µητρώου 6.1 Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 6.2 ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 6.3 Ασφαλιστική ενηµερότητα 6.4 Φορολογική ενηµερότητα 6.5 Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 6.6 Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 6.8 ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 6.10 ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα ηµεδαπά ή οι αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα µε την προσφορά τους ικαιολογητικά ή ηλώσεις Απόσπασµα ποινικού µητρώου των νόµιµων εκπροσώπών ή των διοικούντων Άρθρο ιακήρυξης 7 παρ Γ Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 6.2 ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 6.3 Ασφαλιστική ενηµερότητα 6.4 Σελίδα 10 από 31

12 Φορολογική ενηµερότητα 6.5 Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 6.6 Βεβαίωση εκπροσώπησης 6.7 Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 6.8 Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 6.9 ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 6.10 ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισµοί µε την προσφορά τους ικαιολογητικά ή ηλώσεις Άρθρο ιακήρυξης Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 6.2 ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 6.3 Ασφαλιστική ενηµερότητα 6.4 Φορολογική ενηµερότητα 6.5 Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 6.6 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 7 παρ δ περ α Βεβαίωση εκπροσώπησης 6.7 Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 6.8 Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 6.9 ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 6.10 ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Ενώσεις Προµηθευτών µε την προσφορά τους ικαιολογητικά ή ηλώσεις Άρθρο ιακήρυξης Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 6.2 ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 6.3 Ασφαλιστική ενηµερότητα 6.4 Φορολογική ενηµερότητα 6.5 Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 6.6 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 7 παρ δ περ α Βεβαίωση εκπροσώπησης 6.7 Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 6.8 Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 6.9 ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 6.10 Σελίδα 11 από 31

13 ΣΤ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάσταση των συµµετεχόντων, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό τα ακόλουθα : α. Υπεύθυνη δήλωση ότι στην οποία θα αναγράφονται Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και την / τις οµάδες για την / τις οποίες θα συµµετέχει. δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς του ηµοσίου, των Ν.Π... και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι η προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτη- µένο πρόσωπο. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) εταιρεία, ή ενώσεις προ- µηθευτών, ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, ε- ταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µια, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σ αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ικαστικής ή ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρ- µοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος. Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή (άρθρο 1 του ν. 4250/2014). ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών µετά την έκδοση περίληψης διακήρυξης διαγωνισµού από τον ήµαρχο, στην οποία θα ορίζονται η ακριβής ηµέρα και ώρα. Οι προσφορές µπορούν να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. Προσφορές που περιέρχονται στο ήµο µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών πριν τη λήξη Σελίδα 12 από 31

14 της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που θα κατατεθούν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επιτρέπεται η αποστολή δείγµατος, εφόσον αυτό περιέρχεται στο ήµο µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και το αποδεικτικό αποστολής περιέχεται στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 8ο Τιµές Προσφορών Επιβαρύνσεις Μειοδότη Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στο σύνολο των ειδών κάθε οµάδας. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης κάθε οµάδας ή δεν δίδεται ενιαίο για κάθε οµάδα, ή δίδεται µε περιορισµό ποσότητας για κάποια είδη απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών. Εάν στο διαγωνισµό τα προσφερόµενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό δύναται να ζητηθεί από τον προσφέροντα η προσκόµιση εγγράφων µε τις αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, ώστε να είναι δυνατή η ε- παλήθευση της προσφερόµενης έκπτωσης. Σε κάθε περίπτωση την τελική απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς, λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών. ΑΡΘΡΟ 9ο Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος, τα έ- ξοδα της ειδικά για τον σκοπό αυτό συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ηµοσίου, διενεργείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. Σελίδα 13 από 31 ΑΡΘΡΟ 10ο Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα αντιρρή-

15 σεων. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 11ο Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής 1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερό- µενα είδη πληρούν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η διακήρυξη. 2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ αυτή ασάφειες, µπορεί να α- πορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. ΑΡΘΡΟ 12ο Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Φάκελος προσφοράς ΑΡΘΡΟ 13ο 1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα. 2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου στο εξωτερικό του µέρος θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β) Ο πλήρης τίτλος του ήµου που διενεργεί την προµήθεια. γ) Ο αριθµός της διακήρυξης (µελέτη 5005/2015). δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (παρ. 3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του δια- Σελίδα 14 από 31

16 γωνιζόµενου σε ποσοστό έκπτωσης στο θεωρηµένο από το ήµο έντυπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρούσας διακήρυξης. Προσφορά η οποία δεν έχει το θεωρηµένο έντυπο προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορά που δίδει τιµή σε ευρώ ή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, όταν ανοιχθεί θα α- πορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού. 6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ιαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο στην Υπηρεσία. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9. εν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε µέρος ποσότητας ενός είδους. ΑΡΘΡΟ 14ο Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συναγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συναγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. ΑΡΘΡΟ 15ο Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους παραγωγής, διανο- µής, επεξεργασίας ή εµπορίας του κάθε προσφερόµενου προϊόντος (τιµή dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόµενων. 2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή αποδέκτης ε- ξαγωγικής επιδότησης. Σελίδα 15 από 31

17 3. εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και ε- φαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 16ο Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. ΑΡΘΡΟ 17ο Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ αυτή και στο πρακτικό, της δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του διαγωνιζοµένου και η, γι αυτό το λόγο, µη αποδοχή της προσφοράς. Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση αρχίζει από την Επιτροπή η αποσφράγιση του Κυρίους Φακέλου µε τα δικαιολογητικά µε τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταµένων. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σ αυτών ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει γι αυτούς που αποκλείονται. Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισµού τους. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι, µε την ένδειξη οικονοµική προσφορά, όσων δεν έχουν αποκλεισθεί σε προηγούµενο στάδιο της διενέργειας διαγωνισµού. Οι προσφορές καταγράφονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού σε πρακτικό. Η όλη διαδικασία είναι δυνατόν να διεξαχθεί την ίδια ηµέρα ή και σε διαφορετικές ηµέρες ανάλογα µε τον αριθµό των διαγωνιζόµενων. ΑΡΘΡΟ 18ο Αξιολόγηση προσφορών Σελίδα 16 από 31

18 1. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 της µε α- ριθµό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: -Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. -Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. -Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης σε σχέση µε τα ποσοστά έκπτωσης που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς. 2. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για κάθε οµάδα που σκοπεύει να προµηθεύσει. 3. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης σε µια οµάδα και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 19ο Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 1. Η Επιτροπή ιεξαγωγής ιαγωνισµών, µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για: α. Την κατακύρωση της προµήθειας. β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των ό- ρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ. Την κατανοµή των ειδών µίας οµάδας µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 20ο Συνέχιση του διαγωνισµού Με απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισµών µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. ΑΡΘΡΟ 21ο Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η ηµεροµηνία Σελίδα 17 από 31

19 διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή ιεξαγωγής ιαγωνισµών. Η ίδια Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής ιαγωνισµών. 4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/ Ο ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 22ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης 1. Στον προµηθευτή (ή προµηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α) Το είδος της προµήθειας. β) Την ενδεικτική ποσότητα. γ) Την τιµή. δ) Την Υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα είδη. ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού. ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 3. Ο προµηθευτής / προµηθευτές στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 2% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβα- Σελίδα 18 από 31

20 σης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους υπολογίζεται από την ηµερο- µηνία υπογραφής της σύµβασης. 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπη- µα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό. 5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. ΑΡΘΡΟ 23ο Σύµβαση 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ήµο Νέστου η σχετική σύµβαση που αφορά στο τµήµα εκείνο της προµήθειας που αφορά τον προσφέροντα σύµφωνα µε τον Πίνακα του άρθρου 2 της παρούσας, και υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. γ. Τα προς προµήθεια είδη και την ενδεικτική ποσότητα. δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους. στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους. ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή. ι.τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. ια.την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους. 3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία 4. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της µέχρι και τέσσερις (4) µήνες όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισµών. Είναι δυνατή η παράταση Σελίδα 19 από 31

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Καθαριότητας Νάουσα 17/7/2015 Αρ.πρωτ.18340 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ PROJECT: Nº B1.11.15 COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER

Διαβάστε περισσότερα