Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ"

Transcript

1 Βαθμός Ασφαλείας: ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΑΣ Βαθ. Προτεραιότητας: ΘΡΗΣΚΥΜΑΤΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ Μαρούσι, Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 ΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ /Γ2 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Α Δ ΑΠΟΦΑΣΗ Ιστοσελίδα : Τηλέφωνο : FAX : ΘΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά ιδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων σπερινών ΠΑ.Λ. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του ν. 4186/2013 (Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας κπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5 και 16 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α 118). Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου κπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και κδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). Την με αρ. πρωτ /Γ2/ (Β 1336) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ιδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β, Γ τάξεων Ημερησίων ΠΑ.Λ. και των Β, Γ, Δ τάξεων σπερινών ΠΑ.Λ.» 5. Την με αρ. 48/ Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου κπαιδευτικής Πολιτικής (Ι..Π.). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ αριθ /ΣΤ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» ( Β 1618) 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε 1

2 Οι αναθέσεις των μαθημάτων ανά ιδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων σπερινών ΠΑ.Λ. ορίζονται ως εξής: Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών φαρμογών Τομέας Πληροφορικής : ιδικότητα : Τεχνικός φαρμογών Πληροφορικής Μαθήματα Ώρες Α Ανάθεση Β Ανάθεση Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3 Π19, Π20 Π 12 (06, 10) Π17 (04,08) Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Π19, Π20 Π 12 (06, 10) Βασικά Θέματα Πληροφορικής 3Θ+2 Π19, Π20 Π 12 (06, 10) Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2 Π19, Π20 Π 12 (06, 10) 5. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 1Θ+3 Π19, Π20 6. Ανάπτυξη φαρμογών Πολυμέσων 1Θ+2 Π19, Π20 Μαθήματα Ώρες Α Ανάθεση Β Ανάθεση Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1 Π19, Π20 Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1 Π19, Π20 Π12 (06, 10) ιδικά Θέματα στον Προγραμματισμό 1Θ+5 Π19, Π20 Υπολογιστών φαρμογή και Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων 5. Πληροφορική σε πιχειρήσεις και Οργανισμούς 6. Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 Π19, Π20 Π12 (06, 10) 2Θ+1 Π19, Π20 Π 12 (06, 10) ιδικότητα : Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ Μαθήματα Ώρες Α Ανάθεση Β Ανάθεση Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3 Π19, Π20, Π 12 (06, 10) Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Π19, Π20 Π 12 (06, 10) Βασικά Θέματα Πληροφορικής Π19, Π20 Π 12 (06, 10) Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2 Π19, Π20 Π 12 (06, 10) Π17 (04,08) 5. γκατάσταση - Συντήρηση Υπολογιστικών 2Θ+3 Π19, Π20 Π 12 (06, 10) 2

3 Συστημάτων 6. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων 1Θ+2 Π19, Π20 Μαθήματα Ώρες Α Ανάθεση Β Ανάθεση Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1 Π19, Π20 Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1 Π19, Π20 Π12 (06, 10) ιδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων 5. Πληροφορική σε πιχειρήσεις και Οργανισμούς 6. Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 1Θ+5 Π19, Π20 Π12 (06, 10) Π19, Π20 Π12 (06, 10) 2Θ+1 Π19, Π20 Π 12 (06, 10) Π17 (04, 08) ιδικότητα : Τεχνικός φαρμογών Λογισμικού Μαθήματα Ώρες Α Ανάθεση Β Ανάθεση Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3 Π19, Π20 Π 12 (06, 10) Π17 (04, 08) Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Π19, Π20 Π 12 (06, 10) Π17 (04, 08) Βασικά Θέματα Πληροφορικής Π19, Π20 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 5. Βάσεις Δεδομένων με φαρμογές στο Διαδίκτυο Π 12 (06, 10) Π17 (04, 08) 1Θ+2 Π19, Π20 Π 12 (06, 10) Π17 (04, 08) 1Θ+2 Π19, Π20 Π 12 (06, 10) Π17 (04, 08) 6. Σχεδίαση και Διαχείριση Ιστότοπων 2Θ+3 Π19, Π20 Μαθήματα Ώρες Α Ανάθεση Β Ανάθεση Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1 Π19, Π20 Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1 Π19, Π20 Π12 (06, 10) ιδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Διαδικτύου & Κινητών Συσκευών 1Θ+5 Π19, Π20 Π12 (06, 10) 3

4 Ανάπτυξη και Διαχείριση Διαδικτυακών φαρμογών Π19, Π20 5. Πληροφορική σε πιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+1 Π19, Π20 Π12 (06, 10) 6. Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 ΤΟΜΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ : ιδικότητα : Τεχνικός Μηχανολογικών γκαταστάσεων και Κατασκευών Μαθήματα Ώρες Α Β Κατεργασίες Μετάλλων - Συγκολλήσεις 3Θ+4 Βασική Ηλεκτρολογία 2Θ+2 Π12 (04, 07, 08) TE01 (02, 23) Π105 Π17 (03, 07) TE006 Μηχανολογικό Σχέδιο 3 Π12 (04, 07, 11).18 Τεχνολογία Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών 5. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων 2Θ Π12 (04, 07, 11).18 2Θ+3 6. Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 Π12 (04, 07, 08).18 TE01 (01, 02) (31, 32) Π108 Π105 Π17 (03, 07) Μαθήματα Ώρες Α Β Θερμορευστομηχανική 4Θ Π12 (04, 07) 2 Στοιχεία Μηχανών 4Θ Π12 (04, 07) ργαλειομηχανές 2Θ+3 Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού 3Θ+3 Π12 (04, 07) Π104 TE Μηχανολογική Σχεδίαση με Η/Υ 2 Π Μηχανολογικές Βιομηχανικές γκαταστάσεις 2Θ Π104 Π111 (18, 31, 32) ιδικότητα : Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών γκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 4

5 Μαθήματα Ώρες Α Β Θερμικές γκαταστάσεις Ι 3Θ+5 Π104, Π107 Π17 (02, 06, 12) TE01 (02, 04) Θερμάνσεις Ι - Τεχνολογία 3Θ Π12 (04, 07) Καυσίμων Συστήματα λέγχου και Ρύθμισης Κεντρικών Θερμάνσεων 2Θ+3 Π17 (02, 06, 12) Π104 Π17 (02, 06, 12) Σχέδιο ιδικότητας (και με Η/Υ) 3 Π104 Π17 (02, 06, 12) 5. ναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης ξοικονόμηση νέργειας 2Θ Π104 Π17 (02, 06, 12) 6. Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 Π105 Π17 (03, 07) Μαθήματα Ώρες Α Β Θερμορευστομηχανική 4Θ Π12 (04, 07) Στοιχεία Μηχανών 4Θ Π12 (04, 07) Θερμικές γκαταστάσεις ΙΙ 3Θ+4 Π104 Π17 (02, 06, 12) TE01 (02, 04) Θερμάνσεις ΙΙ 2Θ Π12 (04, 07) Π17 (02, 06, 12) 5. Συσκευές Αερίων Καυσίμων 2Θ+2 Π104 Π17 (02, 06, 12) 6. ιδικές φαρμογές Η/Υ 2 Π104 Π17 (02, 06, 12) ιδικότητα : Τεχνικός γκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού Μαθήματα Ώρες Α Β Τεχνολογία Ψύξης και Ψυκτικές γκαταστάσεις Βασική Μεταλλοτεχνία και Συγκολλήσεις Μετάλλων 4Θ+4 2Θ+3 Βασική Ηλεκτρολογία 2Θ+3 Π104 TE004 Π12 (04, 08) TE01 (02, 23) Π105 Π17 (03, 07) TE006 Τεχνικό Μηχανολογικό Σχέδιο 3 Π104 TE Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 Π111 (18,31,32) 5

6 Μαθήματα Ώρες Α Β Θερμορευστομηχανική 4Θ Π12 (04, 07) Στοιχεία Μηχανών 4Θ Π12 (04, 07) γκαταστάσεις Κλιματισμού και Αερισμού 4Θ+4 Π104 TE004 Βιομηχανική και μπορική Ψύξη 2Θ Π Μηχανολογική Σχεδίαση γκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού 2 Π104 TE Συστήματα λέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού γκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού 1Θ+2 Π105 Π17.03 Π17 (02,06) Π111 (18,31,32) Π12 (06, 10) Π17 (04, 08) ιδικότητα : Τεχνικός Οχημάτων Μαθήματα Ώρες Α Β Τεχνολογία Κινητήρων Οχημάτων 3Θ+3 Τεχνολογία Συστημάτων Οχημάτων 3Θ+3 Π TE003 Π TE003 Μηχανολογική Σχεδίαση Οχημάτων 3 Π TE003 ργαστήριο Βασικής Μηχανολογίας 2 Π Βασική Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρικό Σύστημα Οχημάτων 2Θ+2 6. Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 Π105 Π17 (03, 07).18 Τ01 (03, 06) Μαθήματα Ώρες Α Β Θερμορευστομηχανική 4Θ Π12 (04, 07) 6

7 Στοιχεία Μηχανών 4Θ Π12 (04, 07) ΜΚ - Συστήματα Ψεκασμού - Έλεγχος κπομπής Ρύπων - ναλλακτικά Καύσιμα Τεχνολογία λέγχων και Διαγνώσεων 5. Συστήματα Αυτοκινήτων και Υβριδικά Συστήματα Οχημάτων 3Θ+3 1Θ+2 3Θ+3 Π TE003 Π105 Π17 (03, 07).18 Π Π111 (18,31,32) Π104 Π17 (02, 06) TE003 Π12 (05,06,10) Π17 (03, 04, 07, 08) TE003 ιδικότητα : Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών Μαθήματα Ώρες Α Β Αρχές Αεροδυναμικής Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών 2Θ Π Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών 3Θ+4 Π TE028 Κινητήρες Αεροσκαφών Ι 3Θ+4 Π TE028 Σχέδιο ιδικότητας 2 Π Συγκολλήσεις 1Θ+2 Π Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 TE028 TE023 Μαθήματα Ώρες Α Β Θερμορευστομηχανική 4Θ Π12 (04, 07) Στοιχεία Μηχανών 4Θ Π12 (04, 07) Π111, (18,31,32) Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ 3Θ+3 Π104 TE028 7

8 .32 Συντήρηση Συστημάτων Αεροσκαφών 3Θ+3 Π Μετρήσεις - Όργανα Μετρήσεων 1Θ+2 Π TE028 TE028 Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού : ιδικότητα : Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, γκαταστάσεων Μαθήματα Ώρες Α Β Βασικά Ηλεκτρονικά 3Θ+3 Π12 (05, 06, 10) Τ007 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3Θ+3 Π12 (05, 06, 10) Τ007 ισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα 2Θ+3 Π12 (06, 10) Ηλεκτρονικές Διατάξεις 2 Π12 (06, 10) 5. Ηλεκτρονικές κατασκευές 2 Π12 (06, 10) Τ Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 Π19, Π20 Τ007 Π105 Π17 (03, 07) Τ007 Μαθήματα Ώρες Α Β Ηλεκτροτεχνία 3Θ Π12 (05, 06, 10) Ψηφιακά Συστήματα 3Θ Π12 (05, 06, 10) ργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων 5. Διαχείριση και γκατάσταση Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και, Δικτύων Συστημάτων 6. Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα 6 Π12 (06, 10) Τ007 1Θ+2 Π12 (06, 10) 1Θ+4 Π12 (06, 10) 1Θ+2 Π12 (06, 10) Π19, Π20 Τ007 Π105 Π17 (03, 8

9 Ασφάλειας 07) Τ007 ιδικότητα : Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, γκαταστάσεων και Δικτύων Μαθήματα Ώρες Α Β Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος- Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρικές γκαταστάσεις Ι Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών γκαταστάσεων 3Θ+3 4Θ+4 1Θ+3 3Σ 5. Αγγλικά ειδικότητας 2Θ Π06 Π12 (05, 06, 10) Τ006 Π105 Π17 (03, 07) Τ006 Π105 Π17 (03, 07) Τ006 Π105 Π17 (03, 07) Π12 (06, 10) Π17 (04, 08) Τ006 Τ006 Μαθήματα Ώρες Α Β Ηλεκτροτεχνία Π12 (05, 06, 10) 3Θ Ψηφιακά Συστήματα Π12 (05, 06, 10) 3Θ Ηλεκτρικές Mηχανές 3Θ Π105 Ηλεκτρικές γκαταστάσεις ΙΙ 5. ργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών 6. Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής 3Θ+3 3 1Θ+4 Π17 (03, 07) Π105 Π17 (03, 07) Τ006 Π105 Π17 (03, 07) Τ006 Π105 Π17 (03, 07) Π12 (06, 10) Π17 (04, 08) Τ006 ιδικότητα : Τεχνικός Αυτοματισμού Μαθήματα Ώρες Α Β Βασικά Ηλεκτρονικά 3Θ+3 Π12 (05, 06, 10) Τ007 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3Θ+3 Π12 (05, 06, 10) 9

10 Τ007 Συστήματα Αυτομάτου λέγχου 1Θ+3 Π12 (05, 06, 10) Αισθητήρες - 1Θ+2 Π12 (05, 06, 10) νεργοποιητές 5. Ηλεκτρονικές 2 Π12 (06, 10) κατασκευές Τ Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 Τ01 (06, 07) Τ01 (06, 07) Μαθήματα Ώρες Α Β Ηλεκτροτεχνία 3Θ Π12 (05, 06, 10) Ψηφιακά Συστήματα 3Θ Π12 (05, 06, 10) ργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων 6 Π12 (06, 10) Τ007 Ηλεκτρονικά Ισχύος 1Θ+2 Π12 (05, 06, 10) 5. Συστήματα Αυτομάτου 1Θ+4 Π12 (05, 06, 10) λέγχου- Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές 6. Μηχατρονική 1Θ+2 Π12 (05, 06, 10) Τ007 Τ007 Π104 Π17 (02, 06) ιδικότητα : Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Μαθήματα Ώρες Α Β Βασικά Ηλεκτρονικά 3Θ+3 Π12 (05, 06, 10) Τ007 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3Θ+3 Π12 (05, 06, 10) Τ007 ισαγωγή στα Δίκτυα και τις πικοινωνίες 2Θ+3 Π12 (06, 10) Π19, Π20 ργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών στοιχείων 2 Π12 (06, 10) 5. Ηλεκτρονικές κατασκευές 2 Π12 (06, 10) Τ Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 Μαθήματα Ώρες Α Β 10

11 Ηλεκτροτεχνία 3Θ Π12 (05, 06, 10) Ψηφιακά Συστήματα 3Θ Π12 (05, 06, 10) ργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διαχείριση και γκατάσταση Δικτύων 5. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα φαρμογές Τηλεματικής 6. Συστήματα λέγχου και Ασφάλειας 6 Π12 (06, 10) Τ007 1Θ+2 Π12 (06, 10) 1Θ +4 Π12 (06, 10) 1Θ+2 Π12 (06, 10) Π19, Π20 Π105 Π17 (03, 07) Τ007 Τομέας Δομικών Έργων ιδικότητα : Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής Μαθήματα Ώρες Α Β ΑΝΑΘΣ Η Οικοδομικό Σχέδιο 4 Π12 (01, 02, 03) Τ01 (01, Π17 (01, 05, 11) Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 4Θ+2 Π101 Π17 (01, 05) Τ005 Τοπογραφία και Πολεοδομία Π12 (01, 02, 03) Π17 (01, 05, 11) Τ005 Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ 5 Π12 (01, 02, 03) Π17 (01, 05, 11) Τ01 (01, 05) 5. Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή 2 Π12 (01, 02, 03) Χαρτογραφία Π17 (01, 05, 11) 6. Αγγλικά ειδικότητας 2Θ Π06 05) Π12 (02, 03) Τ01 (01, 05) Μαθήματα Ώρες Α Β ΑΝΑΘΣ Η Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 4 Π12 (01, 02, 03) Π17 (01, 05, 11) Οικοδομική 3Θ+2 Π12 (01, 02, 03) Π17 (01, 05, 11) Τ005 Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού 2 Π12 (01, 02, 03) Π17 (01, 05, 11) Σχέδιο Τεχνικών Έργων με Η/Υ και Γεωπληροφορικής 6 Π12 (01, 02, 03) Π17 (01, 05, 11).22 Τ01 (01, 05) Τ01 (01, 05) Τ01 (01, 05) 11

12 5. Οργάνωση Τεχνικών Έργων Π12 (01, 02, 03) Π17 (01, 05, 11) 6. Σχέδιο Έργων Υποδομής 2 Π12 (01, 02, 03) Π17 (01, 05, 11).22 Τ005 Τ01 (01, 05) Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας : ιδικότητα : Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Μαθήματα Ώρες Α Β Λογιστικές φαρμογές 2Θ+4 Π09,.03 (02, 35) Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ+4.02 Π09, Π13 (03,35,40) Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-μπορικού- ργατικού) 4Θ Π13 Π09, Π10.02 Οικονομικά Μαθηματικά και 3Θ Π03, Π09 (02, Στατιστική 5. Σύγχρονες Συναλλαγές 1Θ+1 Π09, Π13 (02, 03) 6. Αγγλικά ιδικότητας I 2Θ Π06 03) Π10 (35, 40) Μαθήματα Ώρες Α Β Πολιτική Οικονομία 4Θ Π09 Π10, Π13 Δεοντολογία παγγέλματος - Ηθική πιχειρήσεων 4Θ Π09, Π10, Π13, (02, 03, 35, 40) Φορολογική Πρακτική 2Θ+4 Π09,.03 Π13, (02, 35, 40) Καινοτομία και πιχειρηματικότητα Π09, Π10, Π13, (03, 35, πικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 3Θ Π10, Π Αγγλικά ιδικότητας II 2Θ Π06 40) Π09 (03, 35) ιδικότητα : Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων φοδιασμού Μαθήματα Ώρες Α Β ισαγωγή στην φοδιαστική (Logistics) 2Θ+3 Π09 (02, 03) (35, 40) Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών 2Θ+3 Π09 (02, 03) (35, 40) Έλεγχος Ποιότητας Π09 (35, 12

13 (02, 03) 40) Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-μπορικού- ργατικού) 4Θ Π13 Π09, Π Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 3Θ Π03, Π09 (02, 03) 6. Αγγλικά ιδικότητας I 2Θ Π06 Μαθήματα Ώρες Α Β Πολιτική Οικονομία 4Θ Π09 Π10, Π13 Δεοντολογία παγγέλματος - Ηθική πιχειρήσεων 4Θ Π09, Π10, Π13, (02, 03, 35, 40) φαρμογές φοδιαστικής (Logistics) 5 Π09 (02, 03) (35, 40) Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών 4 Π09 (35, (02, 03) 5. Καινοτομία και πιχειρηματικότητα Π09, Π10, Π13, (02, 03) 6. Αγγλικά ιδικότητας II 2Θ Π06 40) (35, 40) ιδικότητα : Υπάλληλος μπορίας και Διαφήμισης Μαθήματα Ώρες Α Β ισαγωγή στο Marketing 3Θ+3 Π09.40 ισαγωγή στη Διαφήμιση 3Θ+2 Π10, Π13,.40 πικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 3Θ Π10, Π13.40 (02,03,35) Π09 (02,03,35) Π09 (02,03,35) Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-μπορικού- ργατικού) 4Θ Π13 Π10, Π Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 3Θ Π03, Π09 (02, 03) 6. Αγγλικά ιδικότητας I 2Θ Π06 Μαθήματα Ώρες Α Β Πολιτική Οικονομία 4Θ Π09 Π10, Π13 Δεοντολογία παγγέλματος - Ηθική πιχειρήσεων 4Θ Π09, Π10, Π13, (02, 03, 35, 40) φαρμογές Marketing 4 Π09 Στρατηγικές Προβολής και πικοινωνίας 5.40 Π10, Π Καινοτομία και πιχειρηματικότητα Π09, Π10, Π13, (02, 03) (02,03,35) Π09 (02,03,35) (35, 40) 13

14 6. Αγγλικά ιδικότητας II 2Θ Π06 ιδικότητα : Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό Μαθήματα Ώρες Α Β ισαγωγή στον Τουρισμό 3Θ Π09, Π10, Π13.35 (02,03,40) Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών πιχειρήσεων 2Θ+4 Π09 (02, 35) (03, 40) Οργάνωση και Λειτουργία 2Θ+3 Π09, (02, 35) (03, Τουριστικών πιχειρήσεων Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-μπορικού- ργατικού-τουριστικού) 5. Αγγλικά ιδικότητας I 2Θ Π06 6. Γαλλικά ή Γερμανικά 2Θ Π05 ή Π07 40) 5Θ Π13 Π09, Π10.02 Μαθήματα Ώρες Α Β Πολιτική Οικονομία 4Θ Π09 Π10, Π13 Δεοντολογία παγγέλματος - Ηθική πιχειρήσεων 4Θ Π09, Π10, Π13 (02, 03, 35, 40) φαρμογές στον Τουρισμό 6.35 Π09 (02,03,40) Γεωγραφία Τουρισμού 5Θ.35 Π09, Π10, Π13 (02,03,40) 5. Αγγλικά ιδικότητας II 2Θ Π06 6. Γαλλικά ή Γερμανικά 2Θ Π05 ή Π07 Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής: ιδικότητα : Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Μαθήματα Ώρες Α Β Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία Γεωργική Μηχανική Ι Φυτοπροστασία 2Θ+3.12 Τ Τ Τ Τ033 (13,14,15,16, 17, (12,13,14,15,16, (12,13,14,16,17, (13,14,15,16, 17, 14

15 5. 6. Φυτική Παραγωγή Αμπελουργία 1Θ+1.12 Τ Τ033 (13,14,15,16, 17, (13,14,15,16, 17, Μαθήματα Ώρες Α Β Σύγχρονες Γεωργικές πιχειρήσεις 3Θ+1 Π14 (04, 05) (12,13,14, 15,16,17, Περιβάλλον & Γεωργία (12,13,14,15, 16,17, Ανθοκομία Λαχανοκομία (12, 30) (13,14,15,16, Τ032 17,36) 5. Δενδροκομία κμηχάνιση Γεωργικών κμεταλλεύσεων 3Θ Τ Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 Τ033 (13,14,15,16, 17, Τ033 (12, 13, 14, 16, 17, 30, 36) ιδικότητα : Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής Μαθήματα Ώρες Α Β 5. Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία Γεωργική Μηχανική ΙΙ Διατροφή Αγροτικών Ζώων Πτηνοτροφία - Χοιροτροφία Ζωική Παραγωγή 4Θ+2 2Θ+1.17 Τ Τ Τ Τ Τ034 (12,13,14,15,16, (12,13,14,16,17, (12,14,15,16,17, (12,14,15,16,17, (12,14,15,16,17, 6. Μελισσοκομία - Σηροτροφία 2Θ 15

16 .13 Τ034 (12,14,15,16,17, Μαθήματα Ώρες Α Β Σύγχρονες Γεωργικές πιχειρήσεις 3Θ+1 Π14 (04, 05) (12,13,14, 15,16,17, Περιβάλλον & Γεωργία (12,13,14,15, 16,17, Βοοτροφία Αιγοπροβατοτροφία 3Θ+3.13 Τ034 (12,14,15,16,17, Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων (13, 36) (12,14,15,16,17, 30) 5. Βιολογική Διατροφή Ζώων 2Θ+1 6. Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 (13, 36) Τ034 (12,14,15,16,17, 30) Τ034 ιδικότητα : Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Μαθήματα Ώρες Α Β νυδρεία - Ιχθυοκαλλιέργειες Θαλάσσιων ιδών Ι Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία Αλιευτικές Κατασκευές Υδατοκαλλιέργειες Αλιευτική Τεχνολογία πεξεργασία - Μεταποίηση Αλιευμάτων 2Θ+3 2Θ Τ (14, 36) (12,13,15,16,17, (12,13,14,15,16, (12,13,15,16,17, Τ035 (12,13,15,16,17, (12, 13, 15, 16, 17, Τ035 (12,13,15,16,17, 30) 16

17 Μαθήματα Ώρες Α Β Σύγχρονες Γεωργικές πιχειρήσεις 3Θ+1 Π14 (04, 05) (12,13,14, 15,16,17, Περιβάλλον & Γεωργία (12,13,14,15, 16,17, Ιχθυοπαθολογία.14 (12, 13, 15, 16, 17, 30, 36) 3Θ+2 Ιχθυοκαλλιέργειες Θαλάσσιων.14 (12,13,15,16,17, ιδών και Γλυκών Νερών II 5. Υδατοκαλλιέργειες Ασπόνδυλων και Καλλιέργειες Πλαγκτού Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 (12,13,15,16,17, ιδικότητα : Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Μαθήματα Ώρες Α Β Θερμοκήπια & ξοπλισμοί Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία Γεωργική Μηχανική ΙΙΙ Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία Μηχανήματα & ργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων Αρχιτεκτονική Τοπίου 2Θ+3.30 Τ Τ Τ Τ (12,13,14,15,16, 17,36) Τ033 (12,13,14,15,16, (12,13,14,16,17, (12,13,14,15,16,17, 36) (12,13,14,16,17,30, 36) Τ035 2Θ Π14 (04, 05) (12,13,14,15,16, 17, Μαθήματα Ώρες Α Β Σύγχρονες Γεωργικές πιχειρήσεις 3Θ+1 Π14 (04, 05) (12,13,14, 15,16,17, Περιβάλλον & Γεωργία (12,13,14,15, 16,17, φαρμογές Αρδευτικών Δικτύων 17

18 5. Κηποτεχνίας.15 (12,13,14,16,17,30, 36) Τ01 (32, 35) Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων και Η/Υ 3Θ+2.30 Τ032 Π14 (04, 05) (16, 30) 6. Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 (12,13,14,15,16,17, 36) (12,13,14,15,17,36) Τ032 ιδικότητα : Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Μαθήματα Ώρες Α Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία.17 Τ036 Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών Κατασκευές Αγροβιοτεχνίας Μηχανολογικός ξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών 5. Παραγωγή & Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων 6. Παραγωγή Έτοιμων Τροφίμων και Ποτών 3Θ+1 2Θ+3 2Θ (12, 36).36 Β (12,13,14,15,16, (12,13,14,15,16,17,30) (12,13,14,16,17, Τ035 Π104 (12,13,14,15,16,17,30) Τ035 (13,14,15,16,17,30) (12,13,14,15,16,17,30) Μαθήματα Ώρες Α Β Σύγχρονες Γεωργικές πιχειρήσεις 3Θ+1 Π14 (04, 05) (12,13,14, 15,16,17, Περιβάλλον & Γεωργία (12,13,14,15, πεξεργασία - Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων πεξεργασία - Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 3Θ+2 3Θ+2 (13, 36) (12, 36) 5. Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών 2Θ+1 16,17, (12,14,15,16,17,30) (13,14,15,16,17,30) 18

19 .36 (12, 13, 14, 15, 16, 17,30) 6. Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 ιδικότητα : Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μαθήματα Ώρες Α Β Αγροτική Ανάπτυξη &.17 Οικονομία Δασικές Κατασκευές Οργάνωση Δασικής Παραγωγής Αρχές Δασικής Οικολογίας Παραγωγή Δασικών Φυτών Δασικοί Χάρτες 2Θ+3 1Θ+1 Τ (12,13,14,15,16, (12,13,14,15,17, Τ035 (12,13,14,15,17, (12,13,14,15,17, (12,13,14,15,17, (12,13,14,15,17, Μαθήματα Ώρες Α Σύγχρονες Γεωργικές πιχειρήσεις Περιβάλλον & Γεωργία Δασικά Οικοσυστήματα Διαχείριση Πανίδας - κτροφεία Θηραμάτων 3Θ+1 Π14 (04, 05) (12,13,14, 15,16,17, Β (12,13,14,15, 16,17, 3Θ Διαχείριση Αστικών & 2Θ+3 Π14 (04, 05) Περιαστικών Αλσυλλίων (12, 16) 6. Αγγλικά ιδικότητας 2Θ Π06 (12,13,14,15,17, (12,13,14,15,17, (13,14,15,17, Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών παγγελμάτων Τομέας Πλοιάρχων : ιδικότητα : Πλοίαρχος μπορικού Ναυτικού 19

20 Μαθήματα Ώρες Α Β Ναυσιπλοΐα Ι Ναυτική.23 2Θ+3 Μετεωρολογία υστάθεια Μεταφορά Φορτίων Π Π Ναυτική Τέχνη Έκτακτες Ανάγκες 3Θ Τήρηση Φυλακής Γέφυρας Ι Ναυτικές πικοινωνίες 2Θ+1 6. Αγγλικά ιδικότητας Ι 2Θ Π06 Π12 (06, 10).23 Μαθήματα Ώρες Α Β Ναυσιπλοΐα ΙΙ 3Θ+2.23 Μεταφορά Φορτίων 3Θ+1 Π Ναυτικό Δίκαιο Διαχείριση Πλοίου Π13 3Θ.23 Τήρηση Φυλακής Γέφυρας ΙΙ 2Θ+3.23 Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας 5. Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 1Θ+2 Π12 (06, 10) Αγγλικά ιδικότητας ΙΙ 3Θ Π06 Π Π09 Τομέας Μηχανικών : ιδικότητα : Μηχανικός μπορικού Ναυτικού Μαθήματα Ώρες Α Β Μηχανές Πλοίου I Π12 (04, 07) 4Θ+3 Βοηθητικά Μηχανήματα I Μηχανολογικό Σχέδιο Ηλεκτρολογικές γκαταστάσεις Πλοίου I 5. Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου I 4Θ+3 2 2Θ 2.31 Π Αγγλικά ιδικότητας Ι 3Θ Π06 Π12 (04, 07).31 Π105 Π17 (03, 07) Π12 (04, 07).31 Π104 Π17 (02,06).31 Μαθήματα Ώρες Α Β Μηχανές Πλοίου II Π12 (04, 07) 4Θ+3 20

21 Βοηθητικά Μηχανήματα II 4Θ+3.31 Π Ηλεκτρολογικές γκαταστάσεις Π105 2Θ Πλοίου II Π17 (03, 07) Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ Π12 (04, 07) Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου Π12 (04, 07) II Αγγλικά ιδικότητας ΙΙ 3Θ Π06 Π Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Τ01 από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα ως Α ή Β ανάθεση, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην φημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΥΜΑΤΩΝ ΑΛΞΑΝ ΡΟΣ ΡΜΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 21

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88070/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Εσπερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΔΟΣ ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΔΩΝ, ΜΟΥΡΝΙΕΣ, ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ.: 28210 93155, 28210 88699 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.epal elvenizelou.gr FACEBOOK: http://www.facebook.com/epalelvenizelou

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α Α) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑ.Λ της ομάδας Α που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών.

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ των λοιπών υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β κύκλου ΤΕΕ με αυτές των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 1 Περιεχόμενα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΤΜΗΜΑ Γ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ----- Μαρούσι, 7--203 Αρ. Πρωτ.68488/Ε5 Ταχ. Δ/νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΚ46914Ο-0Β. Ανδρέας Κανάκης Καθηγητής

ΑΔΑ: 4ΑΘΚ46914Ο-0Β. Ανδρέας Κανάκης Καθηγητής ΑΔΑ: ΑΘΚ691Ο-0Β ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙΔΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ..Ι) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Βαθμός Ασφαλείας : Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Καλαμάτα 05 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-0 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Θρησκευτικά Βήματα Πίστης και Ζωής (Βιβλίο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-0 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα Έκφραση- Έκθεση Τεύχος Γ : Χρ. Τσολάκης Μαθηματικά Ι Μαθηματικά ΙΙ Φυσική ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Στοιχεία Μηχανών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2298 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αθήνα, /06/2012 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22, Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ι.Μομφεράτου 27& Η.Μηνιάτη Τ.Κ 281 00 Αργοστόλι Κεφαλλονιά Τηλέφωνο: 26710 25820 FAX:26710 25923

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.- Πόλη: 151 80 Μαρούσι

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.- Πόλη: 151 80 Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 19-9-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 11024

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα