"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ" Ειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2014-15 "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ" Ειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 Αναμορφωμένο ΠΜΣ Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ Ειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ" Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

2 ΠΜΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ" 1. Αντικείμενο και Στόχοι της Ειδίκευσης Η Ειδίκευση της Διαχείρισης Περιβάλλοντος- Ορυκτοί Πόροι έχει ως αντικείμενο αφ ενός τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που οφείλονται σε φυσικές/γεωλογικές διεργασίες ή/και ανθρώπινες δραστηριότητες και αφ ετέρου την προαγωγή της έρευνας και της εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με τους τρόπους βιώσιμης αξιοποίησης των κοιτασμάτων ορυκτών πόρων ή ορυκτών πρώτων υλών (Ο.Π.Υ.), από την διαμόρφωση μοντέλων γένεσης και την έρευνα εντοπισμού, έως την οικονομοτεχνική μελέτη, την εξόρυξή τους, και την αξιοποίηση των παραπροϊόντων εκμετάλλευσης. Η παραγωγή αγαθών για την κάλυψη των αναγκών του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού και την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως, συνεπάγονται την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ορυκτών πόρων συμπεριλαμβανομένων και των υποθαλάσσιων, και των ενεργειακών πόρων ή πρώτων υλών, καθώς και την έντονη αστική και βιομηχανική ανάπτυξη. Ωστόσο, πιθανή συνέπεια της ανάπτυξης αποτελεί η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των σύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και την κατά το δυνατό διασφάλιση της βιώσιμης αξιοποίησης των ορυκτών πόρων του πλανήτη απαιτείται η επιστημονική αντίληψη και αντιμετώπιση της Γης σαν Ενιαίο Σύστημα, που με την σειρά της απαιτεί έναν συνδυασμό γνώσεων από την Γεωλογία, Χημεία, Βιολογία, Φυσική, Οικολογία, και την Οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας και η έκθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ένα ευρύ φάσμα σχετικών επιστημονικών θεμάτων και ερεθισμάτων αποτελεί προτεραιότητα και στόχο της Ειδίκευσης. Επίσης, στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών είναι η εξειδίκευση κυρίως γεωεπιστημόνων αλλά και άλλων ενδιαφερομένων επιστημόνων με σχετικό γνωστικό υπόβαθρο (Μηχανικών, Φυσικών, Χημικών, Γεωπόνων κ.α.) στους τομείς της διαχείρισης περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις Γεωεπιστήμες, καθώς και της βιώσιμης διαχείρισης των ορυκτών πόρων, με βάση τις σύγχρονες διεθνείς επιστημονικές γνώσεις και ερευνητικές μεθοδολογίες. Τα μαθήματα, οι εργαστηριακές ασκήσεις και η ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να μπορούν να εφαρμόζουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση σύνθετων περιβαλλοντικών - αναπτυξιακών προβλημάτων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Συνεπώς, το πρόγραμμα της Ειδίκευσης παρέχει τα απαραίτητα εφόδια και τη δυνατότητα μελλοντικής εξέλιξης των αποφοίτων είτε στο στίβο της αγοράς εργασίας είτε στη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο. 2. Διδάσκοντες και εξωτερικοί συνεργάτες Την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης του προγράμματος της Ειδίκευσης έχει ο Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας με συντονίστρια και εκπρόσωπο στην Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (Σ.Ε.Π.Μ.Σ.) την Α. Αργυράκη για τα έτη Στο πρόγραμμα της ειδίκευσης συμμετέχουν οι καθηγητές όλων τον βαθμίδων του Τομέα, καθηγητές άλλων Τομέων καθώς και μέλη ΕΔΙ.Π. του Τμήματος. Δύο από τα μαθήματα επιλογής οργανώνονται και διδάσκονται σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ στα πλαίσια του ΠΜΣ "Χημεία & Τεχνολογία Περιβάλλοντος". Στη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων της Ειδίκευσης συμμετέχουν επίσης συνεργάτες καθηγητές και μέλη ΕΔΙ.Π. από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ, καθώς και από άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα, του εσωτερικού και όπου είναι εφικτό και του εξωτερικού. Επιπλέον συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες από φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε σχετικά πεδία. 2

3 3. Πρόγραμμα Σπουδών 1 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Μαθήματος Ω 1 ΠΜ 2 Υ/Ε 3 Υ001 Γεωπληροφορική Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 3 10 Υ101 Εφαρμοσμένη Γεωχημεία - Μεταλλευτική Δραστηριότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη 3 10 Υ102 Μεθοδολογία Έρευνας Ορυκτών Πόρων και Περιβάλλοντος Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Μαθήματος Ω ΠΜ Υ/Ε Υ002 Ασκήσεις Υπαίθρου- Χαρτογράφηση Υ103 Περιβαλλοντική Γεωχημεία 3 10 Υ104 Διαχείριση Ορυκτών Πόρων Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Μαθήματος Ω ΠΜ Υ/Ε Ε001 Διαχείριση Περιβάλλοντος (σε συνεργασία με Τμήμα Χημείας) 3 10 Ε002 Βασικές Αρχές Oικονομίας του Περιβάλλοντος 3 10 Ε003 Περιβαλλοντική και Τεχνική Γεωφυσική 3 10 Ε004 Αδρανή Υλικά και Δομικοί Λίθοι Γεμολογία 3 10 Ε005 Αναλυτικές Μέθοδοι Ορυκτών & Πετρωμάτων Ειδικά Κεφάλαια Γεωχημείας 3 10 Ε006 Μέθοδοι Εφαρμοσμένης Έρευνας στις Γεωεπιστήμες 3 10 Ε007 Εργαλεία Διαχείρισης Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Μελετών 3 10 Ε008 Θαλάσσια Γεωδυναμική 3 10 Ε009 Τεκτονική και Έρευνα Υδρογονανθράκων 3 10 Ε010 Τεκτονικές Δομές και Υπόγειο Νερό 3 10 Ε011 Κατολισθήσεις Ευστάθεια Πρανών 3 10 Ε101 Περιβαλλοντική Ορυκτολογία και Πετρολογία 3 10 Ε102 Γένεση και Έρευνα Εντοπισμού Ορυκτών Πρώτων Υλών 3 10 Ε103 Ρύπανση Υδάτινων και Χερσαίων Συστημάτων (σε συνεργασία με Τμήμα Χημείας) 3 10 Ε104 Βασικές Αρχές Γεωμικροβιολογίας με Εφαρμογές στην Κοιτασματολογία και στο Περιβάλλον 3 10 Ε105 Διαχείριση Αποβλήτων 3 10 Ε106 Ενοποιημένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών 3 10 Ε107 Γεωφυσική Διερεύνηση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Μαθήματος Ω ΠΜ Υ/Ε Υ003 Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης 30 Το πρόγραμμα σπουδών της Ειδίκευσης περιλαμβάνει τέσσερα εξάμηνα, εκ των οποίων στα τρία πρώτα γίνεται διδασκαλία μαθημάτων, εργαστηριακές - πρακτικές ασκήσεις και σεμινάρια, ενώ στο τέταρτο ο φοιτητής αφιερώνεται στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης. Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το 1 Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα 2 Πιστωτικές μονάδες ECTS 3 Υποχρεωτικό μάθημα κοινό για όλες της Ειδικεύσεις του ΠΜΣ του Τμήματος Υποχρεωτικό μάθημα Ειδίκευσης Μάθημα επιλογής για όλες τις Ειδικεύσεις (επιλέγεται 1) Μάθημα επιλογής Ειδίκευσης (επιλέγονται 2) 4 Περιλαμβάνει εργασία υπαίθρου εκτός των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας. 3

4 Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να αξιολογηθούν επιτυχώς σε: - δύο υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία είναι κοινά για όλες τις Ειδικεύσεις του ΠΜΣ "Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον", - τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα της Ειδίκευσης "Διαχείριση Περιβάλλοντος- Ορυκτοί Πόροι", - ένα μάθημα επιλογής από τον κατάλογο μαθημάτων που είναι διαθέσιμα σε όλους τους φοιτητές του ΠΜΣ του Τμήματος, - δύο μαθήματα επιλογής της Ειδίκευσης, - Διπλωματική Εργασία. Σημειώνεται ότι όλα τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών και η επιλογή τους εξαρτάται άμεσα από το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας. Τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών επιλέγονται κατά το Β' εξάμηνο Σπουδών και οι εργασίες ολοκληρώνονται και παρουσιάζονται προφορικά στο τέλος του Δ' Εξαμήνου. Ορυχείο γύψου στο Αιτωλικό Καβοδόκανος- Λαύριο 4

5 4. Περιεχόμενο μαθημάτων της Ειδίκευσης Α' Εξάμηνο Υ101 Εφαρμοσμένη Γεωχημεία - Μεταλλευτική Δραστηριότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη Διδάσκοντες: Α. Αργυράκη, Χ. Στουραϊτη, Σ. Κίλιας, Κ. Παπαβασιλείου, Ε. Κελεπερτζής Περιεχόμενο: Βασικές αρχές της εφαρμοσμένης γεωχημείας για την αναγνώριση και χαρακτηρισμό γεωχημικών ανωμαλιών (λόγω μεταλλοφορίας ή ρύπανσης). Πρωτογενή και δευτερογενή πρότυπα διασποράς χημικών στοιχείων. Στατιστική επεξεργασία γεωχημικών δεδομένων- προσδιορισμός γεωχημικού πλαισίου και εντοπισμός σημαντικών γεωχημικών ανωμαλιών σε περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις με χρήση Η/Υ και δεδομένα από τη βιβλιογραφία. Η Γη σαν Ενιαίο Σύστημα (Earth System Science) και Βιώσιμη Aνάπτυξη. H έκθεση της Επιτροπής Brundtland, Our Common Future {World Commission on Environment and Development,WCED}, στα πλαίσια της διάσκεψης ορόσημο του 1992 Earth Summit στο Rio de Janeiro, Brazil---Είκοσι (20) χρόνια μετά το Rio: τα αποτελέσματα της διάσκεψης του 2012 United Nation Conference on Sustainable Development (UNCSD or Rio+20 )}. Βιώσιμη ανάπτυξη και μεταλλευτική δραστηριότητα: Μερικά κρίσιμα ερωτήματα. Βασικές προϋποθέσεις για μια βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα. Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Η μεταλλευτική βιομηχανία στην Ε.Ε. και η διάσταση της βιωσιμότητας. Βασικά συστατικά μιας βιώσιμης μεταλλευτικής δραστηριότητας στο χώρο της Ε.Ε.: (1) Νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τις πρώτες ύλες {THE RAW MATERIALS INITIATIVE}. Η θεσμοθετημένη πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την ενίσχυση της μεταλλευτικής βιομηχανίας ευρωπαϊκού χώρου και η αντιμετώπιση της μεγάλης εξάρτησης από εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών των ευρωπαϊκών χωρών (European Innovation Partnership on Raw Materials) (2) Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών, (3) Το νομοθετικό πλαίσιο. Ζητήματα προτεραιότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της μεταλλευτικής βιομηχανίας. Υ102 Μεθοδολογία Έρευνας Ορυκτών Πόρων και Περιβάλλοντος Διδάσκοντες: Σ. Κίλιας, Α. Αργυράκη, Κ. Παπαβασιλείου, Χ. Στουραϊτη Περιεχόμενο: Mεθοδολογική προσέγγιση ερευνητικών θεμάτων που σχετίζονται με τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος και των ορυκτών πόρων με χρήση μελέτης περιπτώσεων από τη βιβλιογραφία. Γίνεται εισαγωγή στην οργάνωση της έρευνας, τη διατύπωση της ερευνητικής υπόθεσης, τον σχεδιασμό πειραμάτων, τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση και σύνθεση των αποτελεσμάτων, την συγγραφή ερευνητικών εργασιών, την αξιολόγηση της ποιότητας της έρευνας (κρίση επιστημονικών εργασιών) καθώς και την αντιμετώπιση ηθικών ζητημάτων ερευνητικών δραστηριοτήτων (λογοκλοπή, επιστημονική εξαπάτηση κλπ.). Άσκηση υπαίθρου στο Λαύριο 5

6 Β' Εξάμηνο Υ002 Ασκήσεις Υπαίθρου- Χαρτογράφηση Διδάσκοντες: Μ. Σταματάκης, Σ. Κίλιας, Κ. Παπαβασιλείου, Α. Αργυράκη, Σ. Στουραϊτη, Ι. Μήτσης, Π. Βουδούρης, Ε. Κελεπερτζής, Χ. Βασιλάτος, Ε. Σκούρτσος. Περιεχόμενο: Περιγράφονται και αναλύονται μέθοδοι υπαίθριας, κοιτασματολογικής και περιβαλλοντικής χαρτογράφησης. Μεταλλοφόρα συστήματα αλλά και ρυπασμένες περιοχές εξετάζονται σε τοπική κλίμακα, εντός του ευρύτερου γεωλογικού πλαισίου, με έμφαση στη χρήση της χαρτογράφησης για την κατανόηση και ερμηνεία ζωνών εξαλλοίωσης, χωρο-χρονικών σχέσεων των υπαίθριων δομών καθώς και των αρχών της χημικής ισορροπίας ορυκτολογικών φάσεων. Περιβαλλοντική χαρτογράφηση για τις ανάγκες έργων αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών και στο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων. Περιλαμβάνει διαλέξεις των διδασκόντων αλλά και συνεργατών εκτός ΕΚΠΑ με εμπειρία σε σχετικά θέματα, άσκηση χαρτογράφησης στην μεταλλευτική περιοχή του Λαυρίου και ασκήσεις υπαίθρου σε περιοχές ενδιαφέροντος, π.χ. Έργα της Ελληνικός Χρυσός στην μεταλλευτική περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, μεταλλοφόρες και μεταλλευτικές περιοχές της Ν. Μήλου, περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Ζιδάνι Κοζάνης, Πτολεμαΐδα). Υ103 Περιβαλλοντική Γεωχημεία Διδάσκοντες: Α. Αργυράκη, Χ. Στουραϊτη, Σ. Κίλιας, Ε. Κελεπερτζής Περιεχόμενο: Αναπτύσσονται κεφάλαια της περιβαλλοντικής γεωχημείας οργανωμένα στις εξής θεματικές ενότητες: Διεργασίες στην κρίσιμη ζώνη, Διεργασίες υδρόσφαιρας, Διεργασίες ατμόσφαιρας, Γεωχημική χαρτογράφηση, Περιβαλλοντική γεωχημεία και υγεία, Περιβαλλοντική βιογεωχημεία, Περιβαλλοντική παρακολούθηση εδάφους, φυσικών νερών, αέρα μέθοδοι αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων. Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση (εργασία στην ύπαιθρο και στο χημικό εργαστήριο) με θέμα τη γεωχημική διασκόπηση μικρής κλίμακας σε περιοχές επιλογής και στόχο τον εντοπισμό ρύπανσης βαρέων μετάλλων στο έδαφος και ίζημα ρέματος. Διαλυτοποίηση εδαφών στο Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας Υ104 Διαχείριση Ορυκτών Πόρων Διδάσκοντες: Κ. Παπαβασιλείου, Σ. Κίλιας,, Ι. Μήτσης Περιεχόμενο: Φυσικά, βιολογικά περιβαλλοντικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των κοιτασμάτων ορυκτών πόρων. ή Ο.Π.Υ., και η Αρχή του Κύκλου Ζωής ενός Μεταλλείου. Γεωπεριβαλλοντικά μοντέλα. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα και από εργοστάσια εμπλουτισμού και επεξεργασίας: πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση. Περιβαλλοντική αδειοδότηση μεταλλευτικών και μεταλλουργικών έργων με έμφαση σε χαρακτηριστικά παραδείγματα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) οι οποίες είναι απαραίτητες για τη τελική αδειοδότηση. Βασικά θέματα του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) και της σχετικής νομοθεσίας η οποία σχετίζεται με τον Μεταλλευτικό Κώδικα. Μελέτες περιπτώσεων. 6

7 Γ' Εξάμηνο 5 Μεταλλεία Κασσάνδρας Ε001 Διαχείριση Περιβάλλοντος (οργανώνεται από το Τμήμα Χημείας) Διδάσκοντες: Μ. Σκούλλος (Τμ. Χημείας), Ε. Δασενάκης (Τμ. Χημείας) Περιεχόμενο: Περιβαλλοντική διαχείριση αειφόρος ανάπτυξη: Βασικές έννοιες, ορισμοί και αναγκαιότητα. Τύποι και τεχνικές διαχείρισης. Σχεδιασμός διαχείρισης. Διαχειριστικές αντιλήψεις. Εξέλιξη της έννοιας της διαχείρισης. Μελέτες στις οποίες στηρίζεται η διαχείριση. Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση (θεσμικά, τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά). Τρόποι διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Κατηγορίες απειλούμενων ειδών. Βιώσιμοι πληθυσμοί. Τύποι πληθυσμών που απειλούνται με εξαφάνιση. Ελάχιστος βιώσιμος πληθυσμός. Διαχείριση ακτών και παρακτίων υδάτων. Διαχείριση παράκτιων υγροβιότοπων και δελταϊκών συστημάτων. Διαχείριση περιοχών κολύμβησης. Ελληνική - Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης θαλασσίου περιβάλλοντος. Διεθνείς συμβάσεις. Σύγχρονη Μεθοδολογία για την μελέτη της χωροταξίας των ακτών και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Μέτρα αποκατάστασης, εναλλακτικές λύσεις παρακολούθησης, διαχειριστικά σχέδια. Ε002 Βασικές Αρχές Oικονομίας του Περιβάλλοντος Διδάσκοντες: Δ. Γεωργακέλλος, Ι. Παραβάντης, Ε. Δασκαλοπούλου (Παν. Πειραιά) Περιεχόμενο: Ο Ρόλος της Οικονομικής στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος: Oικονομική και Περιβάλλον, Το Βασικό Μοντέλο Οικονομικής Δραστηριότητας, Το Μοντέλο Ισοζυγίου Υλικών, Οικονομική των Φυσικών Πόρων, Οικονομική του Περιβάλλοντος, Οικονομική της Ανακύκλωσης, Εξωτερικό Κοινωνικό Κόστος, Περιβαλλοντική Λογιστική και Λογιστική Φυσικών Πόρων, Μακροοικονομική Προσέγγιση του Κόστους των Περιβαλλοντικών Νομοθετημάτων. Βιομηχανική Οικολογία: Βασικά περιβαλλοντικά θέματα, Πληθυσμός και περιβάλλον, Τεχνολογία και περιβάλλον, Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σχέσεις κοινωνίας, βιομηχανίας και αναπτύξεως, Εκτίμηση τεχνολογικού-περιβαλλοντικού κινδύνου, Green Marketing green washing. Οικονομικά Εργαλεία για Διαχείριση του Περιβάλλοντος: Οι Αγορές και το Βασικό Οικονομικό Μοντέλο (Δημόσια Αγαθά, Εξωτερικότητες), Αντισταθμίσεις Κόστους από Ιδιωτική και Κοινωνική Σκοπιά, Περιβαλλοντικά Πρότυπα, Φόροι (τέλη, επιβαρύνσεις), Εμπορεύσιμα Δικαιώματα Ρύπανσης, Συστήματα Εγγυοδοτικού Αντιτίμου, Επιδοτήσεις, Κριτήρια για Επιλογή Σωστών Εργαλείων Πολιτικής. Εκτίμηση Κύκλων Ζωής (LCA): Εισαγωγή στην εκτίμηση κύκλων ζωής (Life Cycle Assessment), Life-cycle inventory analysis, Life-cycle impact assessment, Παραδείγματα. Σχεδίαση Προϊόντων και Περιβάλλον: Σχεδίαση προϊόντων και διεργασιών, Σχεδίαση για ενεργειακή αποτελεσματικότητα, Ελαχιστοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων, Συσκευασία, Μεταφορές, Περιβάλλον και Χρήση προϊόντων και διεργασιών, Σχεδίαση και Ανακύκλωση, Ανάλυση για Συνεχή 5 Τα μαθήματα Ε003- Ε011 και Ε107 οργανώνονται από άλλους Τομείς του Τμήματος. 7

8 Βελτίωση. Συστήματα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος: Βασικές έννοιες διαχειρίσεως, Τα βασικά στοιχεία ενός EMS, Εφαρμογή ενός EMS, Σύγκριση συστημάτων διαχειρίσεως του περιβάλλοντος (ISO 14001, EMAS). Βασικές Αρχές Οικονομοτεχνικής Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Έργων: Ορισμοί σχετικά με την οικονομοτεχνική αξιολόγηση, Η σημασία των εναλλακτικών λύσεων στη λήψη αποφάσεων, Οδηγίες για τη συγγραφή των οικονομοτεχνικών μελετών, Οι πηγές πληροφοριών για οικονομοτεχνικές μελέτες. E101 Περιβαλλοντική Ορυκτολογία και Πετρολογία (κοινό μάθημα με την Ειδίκευση Ορυκτολογία-Πετρολογία) Διδάσκοντες: Μ. Σταματάκης, Α. Μαγκανάς, Π. Βουδούρης, Α. Γκοντελίτσας, Ι. Μήτσης, Χ. Βασιλάτος Περιεχόμενο: Ορυκτολογία σε περιβαλλοντικά συστήματα (εδάφη, νερά, αέρας). Ορυκτολογία αποβλήτων βιομηχανιών, ορυχείων, μεταλλείων, και μεταλλουργιών. Ραδιενεργά κατάλοιπα. Επιβλαβή και ωφέλιμα ορυκτά και πετρώματα στο περιβάλλον. Σύσταση και τοξικότητα τέφρας ηφαιστειακών εκρήξεων, ιπτάμενης τέφρας καύσης γαιανθράκων, κοσμικής σκόνης και λασποβροχής. Βιοορυκτολογία Ιατρική ορυκτολογία: Μικρόβια στην επιφάνεια και στο υπέδαφος σε σχέση με την επίδρασή τους σε ορυκτά π.χ. μαγνητίτη, θειούχων, απατίτη. Επιβλαβή και ωφέλιμα ορυκτά και πετρώματα στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία π.χ. αμίαντος, ζεόλιθοι, γρανίτες (ραδιενεργοί), ορυκτά μικροσωματίδια κτλ. Ορυκτολογία οργάνων, μερών και λίθων ανθρωπίνου σώματος π.χ. οδόντων, οστών, νεφρών, χολής κτλ. «Ορυκτά» και διατροφή. Η χρήση των ορυκτών στη φαρμακευτική βιομηχανία. Bιομηχανικά ορυκτά σε περιβαλλοντικές εφαρμογές: Υλικά επιβράδυνσης φωτιάς, πρώτες ύλες κατεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, χαρακτηρισμός παραπροϊόντων-υποπροϊόντωναποβλήτων. Παραπροϊόντα μεταλλευτικής δραστηριότητας, μεταλλουργίας και καύσης στερεών καυσίμων-βιομηχανικές εφαρμογές. Εδαφοβελτιωτικά υλικά, υποστρώματα υδροπονικών καλλιεργειών. Μικροπορώδη υλικά σε περιβαλλοντικές εφαρμογές. Ενεργειακά αποδοτικά καινοτόμα υλικά σε κτίρια. Περιβαλλοντικές εφαρμογές βιομηχανικών παραπροϊόντων. Ε102 Γένεση και Έρευνα Εντοπισμού Ορυκτών Πρώτων Υλών Διδάσκοντες: Σ. Κίλιας, Κ. Παπαβασιλείου, A. Τζάνης Περιεχόμενο: Παγκόσμια τεκτονική και μεταλλογένεση. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά των διαφόρων κοιτασματολογικών τύπων με έμφαση στα κριτήρια που εφαρμόζονται στην έρευνα εντοπισμού τους. Γένεση κοιτασμάτων. Υποθαλάσσιες ορυκτές πρώτες ύλες. Η σημερινή εικόνα της έρευνας και αξιοποίησης των υποθαλάσσιων ΟΠΥ και οι μελλοντικές προοπτικές. Εφαρμοζόμενες μέθοδοι για την έρευνα ΟΠΥ σε στρατηγικό και τακτικό στάδιο. Γεωφυσικές μέθοδοι στην έρευνα εντοπισμού ΟΠΥ. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της μεθοδολογίας έρευνας των ΟΠΥ θα αναπτυχθούν τα βασικά οικονομοτεχνικά κριτήρια λήψης αποφάσεων σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό των φάσεων της κοιτασματολογικής - μεταλλευτικής έρευνας και της τελικής αξιολόγησης. Θα αναλυθεί το θέμα των κατηγοριών αποθεμάτων ΟΠΥ, καθώς και τα πλέον πρόσφατα εφαρμοζόμενα κριτήρια κατάταξης των. Επίσης θα δοθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα οικονομοτεχνικών μελετών στους τομείς αυτούς. Ε103 Ρύπανση Υδάτινων και Χερσαίων Συστημάτων (σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας) Διδάσκοντες: Μ. Σκούλλος, Ε. Δασενάκης, Ε. Φλώρου (Δημόκριτος), Α. Αργυράκη (Τμ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος), Σ. Καραβόλτσος, Β. Παρασκευοπούλου, Α. Σακελλάρη, Φ. Μπότσου, Ε. Σταθοπούλου Περιεχόμενο: Η θέση της υδρόσφαιρας στον πλανήτη Γη. Σχετικά μεγέθη και μηχανισμοί αλληλεπίδρασης των επιμέρους ενοτήτων. Μεταφορά ουσιών μέσω του υδρολογικού κύκλου και της υδάτινης κυκλοφορίας. Γλυκό νερό: Πηγές, χρήσεις, κατανάλωση. Επιφανειακά και υπόγεια νερά. Επιδράσεις όξινης βροχής στα επιφανειακά νερά. Περιοχές θετικών και αρνητικών υδατικών ισοζυγίων. Πόσιμο νερό. Όρια συγκέντρωσης χημικών ρύπων. Αειφόρος-βιώσιμη ανάπτυξη και περιβαλλοντικές προτεραιότητες. Βασικοί ρύποι, τύποι ρύπανσης και αντιμετώπισή τους: θρεπτικά συστατικά, 8

9 λιπάσματα, ευτροφισμός. Μέταλλα, τοξικά και μη ισοζύγια μετάλλων, ο ρόλος του σιδήρου, ρυπαντική δράση Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni κ.λπ. Πετρελαιοειδή. Οργανικές τοξικές ενώσεις (φαινόλες, απορρυπαντικά PCBs κ.λπ.). Ραδιενέργεια. Διεθνείς οργανισμοί που εμπλέκονται στην προστασία των υδάτων και στη θέσπιση προδιαγραφών. Η μέθοδος των κρισίμων ατραπών. Ρύπανση εδάφους: Γεωχημικές διεργασίες εμπλουτισμού εδάφους σε ανόργανα χημικά στοιχεία. Διάκριση φυσικών και ανθρωπογενών πηγών προέλευσης εδαφικών ρύπων. Χρήση γεωυλικών στη σταθεροποίηση βαρέων μετάλλων στο έδαφος. Προσροφητικά υλικά στην απορρύπανση/κατεργασία ρευστών και στερεών που περιέχουν ανεπιθύμητα στοιχεία ή/και ενώσεις. Περιεχόμενο εργαστηρίου: Μέθοδοι μελέτης του υδάτινου περιβάλλοντος, σχεδιασμός τους. Τεχνικές δειγματοληψίας και βασικών προσδιορισμών: οξυγόνο, αλατότητα, οργανικός άνθρακας, χλωροφύλλες, μέταλλα, φαινόλες, πετρέλαια, φυτοφάρμακα. Συστήματα ποιότητας περιβαλλοντικών μετρήσεις. Διαπίστευση εργαστηρίων. Ε104 Βασικές Αρχές Γεωμικροβιολογίας με Εφαρμογές στην Κοιτασματολογία και στο Περιβάλλον (σε συνεργασία με Τμήματα Βιολογίας και Φαρμακευτικής) Διδάσκοντες: Σ. Κίλιας, Δ. Χατζηνικολάου (Τμ. Βιολογίας) Περιεχόμενο: Ορισμοί της γεωβιολογίας και γεωμικροβιολογίας. Επισκόπηση του ρόλου των βακτηρίων και βακτηριακών διεργασιών σε γεωλογικές και γεωχημικές διεργασίες. Βακτήρια και μεταλλογένεση: ι) Βακτήρια και απελευθέρωση μετάλλων από ορυκτά και πετρώματα ιι) Μεταλλικά ορυκτά σαν πηγές ενέργειας για βακτηριακές διεργασίες, ιιι) Ο ρόλος των βακτηρίων στην απ ευθείας απόθεση και συγκέντρωση μετάλλων. Παραδείγματα από διαφόρους τύπους κοιτασμάτων. Περιβαλλοντικές εφαρμογές σε μεθοδολογίες βιοαποκατάστασης. Απλοποιημένο μοντέλο φωτοσιδηροτροφικής απόθεσης BIF (από Chi Fru, E., Ivarsson, M., Kilias, S.P., et al., NATURE COMMUNICATIONS 4:2050 DOI: /ncomms3050 Ε105 Διαχείριση Αποβλήτων (σε συνεργασία με ΕΜΠ, Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας και Τομέα Δυν.-Τεκτ.-Εφαρμ. Γεωλογίας) Διδάσκοντες: Χ. Στουραϊτη, Α. Γκοντελίτσας, Σ. Λόζιος, Ν. Παπασιώπη (ΕΜΠ), Α. Ξενίδης (ΕΜΠ) Περιεχόμενο: Κατηγορίες αποβλήτων Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων. Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων (Διάθεση D, Αξιοποίηση R). XYTA αστικών - βιομηχανικών αποβλήτων - αδρανών αποβλήτων και γεωλογικό υπόβαθρο. Διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων: αστικά απόβλητα, βιολογική ιλύς, μεταλλουργικά απόβλητα, τέφρες, ραδιενεργά απόβλητα και τεχνολογίες διαχείρισης. 9

10 Τεχνολογίες αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων. Περιβαλλοντική παρακολούθηση χώρων διάθεσης αποβλήτων (monitoring) μέθοδοι μετρήσεων στερεών υγρών αερίων δειγμάτων. Μοντελοποίηση γεωχημικών δεδομένων με χρήση εξειδικευμένου γεωχημικού λογισμικού. Ε106 Ενοποιημένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (σε συνεργασία με τον Τομέα Γεωγραφίας και Κλιματολογίας) Διδάσκοντες: Κ. Παπαβασιλείου, Σ. Πούλος Περιεχόμενο: Γεωπεριβαλλοντικά θέματα της ενοποιημένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών. Ποιοί είναι και τι περιλαμβάνουν οι παράκτιοι ορυκτοί πόροι. Ενοποιημένη περιβαλλοντική διαχείριση παράκτιας ζώνης: ι) Η εκμετάλλευση των παράκτιων και υποθαλασσίων Ο.Π.Υ στις παράκτιες ζώνες, ιι) Μεταλλευτική δραστηριότητα στις παράκτιες ζώνες και η βιομηχανία πετρελαίου, ιιι) Η ενοποιημένη περιβαλλοντική διαχείριση των παράκτιων ζωνών: Υποσύστημα ξηράς, υποσύστημα ακτής, υποθαλάσσιο υποσύστημα. Δ' Εξάμηνο Υ003 Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης Περιεχόμενο: Η εκτέλεση της διπλωματικής εργασίας δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία στην εκτέλεση επιστημονικής έρευνας και αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο μάθησης. Το κλειδί της επιτυχίας για μία καλή διπλωματική εργασία είναι η επιλογή ενός θέματος που κεντρίζει το ενδιαφέρον του φοιτητή και, ιδανικά, του παρέχει προοπτικές εξέλιξης στην ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του καριέρα. Το θέμα της εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε συνδυασμό εργασίας υπαίθρου και εργαστηρίου, υπολογιστικής και στατιστικής επεξεργασίας αρκεί να προδιαγράφονται σαφώς οι στόχοι και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν. Ο κατάλογος των διαθέσιμων θεμάτων ανακοινώνεται από τους διδάσκοντες κατά το δεύτερο εξάμηνο σπουδών, έτσι ώστε η επιλογή των μαθημάτων του τρίτου εξαμήνου να συνάδει με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της επιλεγμένης εργασίας. Η συλλογή των βιβλιογραφικών δεδομένων και μία πρώτη παρουσίαση των στόχων και του σχεδιασμού της έρευνας (ερευνητική πρόταση) γίνεται γραπτά και προφορικά στην αρχή του τρίτου εξαμήνου. Ο υπόλοιπος χρόνος του μεταπτυχιακού αφιερώνεται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και τη συγγραφή των αποτελεσμάτων. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με προφορική και γραπτή παρουσίαση και εξέταση στο τέλος του τετάρτου εξαμήνου. Η εργασία μπορεί να γραφεί στην Ελληνική ή την Αγγλική. Γεωχημική χαρτογράφηση επιφανειακού εδάφους στην πόλη των Αθηνών. (από Argyraki and Kelepertzis, Science of the Total Environment 10

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1531 Αθήνα 14-5-2013 ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Π.Σ.) ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (συνεδρία 2 η /07.10.2015) Μεταβατικές Διατάξεις Προγραμμάτων Σπουδών Σχολής ΜΗΧΟΠ (βάσει του ΠΣ 2014-15) 1 ο εξάμηνο Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY)

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) 7.3.05.4 Τομέας Γεωλογικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σταύρος Τριανταφυλλίδης, 2015 Λέκτορας Κοιτασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Γενικά Στόχος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Τι είναι η Χημική Μηχανική; Τι είναι η Χημική Μηχανική Η χημική μηχανική αποτελεί διακριτό, τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, β) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και γ) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) Σκοπός Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που θα διαθέτει : ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας 239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του εισήχθησαν το 1978 και αποφοίτησαν το 1983. Από την ίδρυσή του το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 6: Βιογεωχημεία και Ανθρωπογενείς Επιδράσεις στο Περιβάλλον Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Δευτέρα 18 Ιουνίου 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Γεωτεχνολογίας &

Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Οδηγός επαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δρ. Κωνσταντίνος Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η Γεωλογία είναι ο κλάδος των Γεωεπιστημών που καλύπτει τη μελέτη και την έρευνα της σύστασης, του σχηματισμού, της συμπεριφοράς του γήινου φλοιού, όπως επίσης και τους παράγοντες κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες, Συχνότητα κατανομής των χημικών στοιχείων Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Εισαγωγή Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος βρίσκεται σε διαδικασία μετεξέλιξης σε ένα σύγχρονο Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη Γεωλογία

Γνωριμία με τη Γεωλογία Γνωριμία με τη Γεωλογία 16 Δεκεμβρίου 2010 Επιστήμη της Γεωλογίας Γεωλογία (Ελληνικές λέξεις γαία γέα-γα-γη και λόγος ): Ηεπιστήμηπουμελετάτηλογική της Γης Η λέξη Γεωλογία" χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 10: Αναλυτική Γεωχημεία και Οικολογία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

4 Τα Εργαστήρια των υποχρεωτικών μαθημάτων που απαιτούν μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας και προηγούνται στο Ωρολόγιο, έναντι των μαθημάτων επιλογής.

4 Τα Εργαστήρια των υποχρεωτικών μαθημάτων που απαιτούν μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας και προηγούνται στο Ωρολόγιο, έναντι των μαθημάτων επιλογής. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ προς τους Διδάσκοντες: Το Παρόν Ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη: 1 Τους ενεργούς φοιτητές του τρέχοντος Εξαμήνου. 2 Τις παραδόσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων (θεωρία) που απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας Εργαστήριο Μεταλλουργίας Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας Α. Ξενίδης, Ν. Παπασιώπη, Ι. Πασπαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Ερευνητικό και εργαστηριακό δυναµικό του Τµήµατος ΜηχΟΠ για την υποστήριξη της έρευνας και της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Το Τµήµα µας Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016 2017 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Πανεπιστημιόπολη, 28/09/201 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΒιώσιμηΑνάπτυξηκαιΜεταλλευτική Δραστηριότητα. Καθ. Ζαχ. Αγιουτάντης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης

ΒιώσιμηΑνάπτυξηκαιΜεταλλευτική Δραστηριότητα. Καθ. Ζαχ. Αγιουτάντης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης ΒιώσιμηΑνάπτυξηκαιΜεταλλευτική Δραστηριότητα Καθ. Ζαχ. Αγιουτάντης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση Αδρανών Υλικών Έδεσσα 5 Απριλίου 2011 Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Το πρόγραμμα... 3 Σε ποιους απευθύνεται... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Η εφαρμογή των γεωλογικών πληροφοριών σε ολόκληρο το φάσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και του φυσικού τους περιβάλλοντος Η περιβαλλοντική γεωλογία είναι εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη !1 ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αριάδνη Αργυράκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ!2 1. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 2. ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ 3. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 5.

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Δημήτρης Χωματίδης, Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος & Αποδοτικότητας Πόρων - GRLTF

Διαβάστε περισσότερα

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το ακ. έτος 1972-1973. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 2.300 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 193 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ο ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΤΟΣ Δευτέρα 12/6/2017 9:00-11:30 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΑΣ 9:00-11:30 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΑΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Δευτέρα 19/6/2017 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ ΡΑΓΓΑΒΑ Πέμπτη 22/6/2017 9:00-11:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση

Τίτλος Μαθήματος: Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση Τίτλος Μαθήματος: Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση Κωδικός μαθήματος: Τύπος μαθήματος: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO Επίπεδο μαθήματος (Μεταπτυχιακό): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Έτος σπουδών: 1o Εξάμηνο σπουδών: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Αριθμός πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερής υδρογεωλογική διερεύνηση παράκτιων υδροφόρων

Λεπτομερής υδρογεωλογική διερεύνηση παράκτιων υδροφόρων Λεπτομερής υδρογεωλογική διερεύνηση παράκτιων υδροφόρων του Δρ. Παντελή Σουπιού H διατήρηση και προστασία των παράκτιων υδροφόρων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Περιγραφής ΕΜΠΥ

Έντυπο Περιγραφής ΕΜΠΥ Έντυπο Περιγραφής ΕΜΠΥ Γενικά Στοιχεία Τίτλος ΕΜΠΥ Αγγλικός τίτλος ΕΜΠΥ Σχολή Τομέας Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Laboratory of Mining & Environmental Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3,4,5,6 ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3,4,5,6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΟΣ- ΦΩΤΙΑΔΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3,4,5,6 ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3,4,5,6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΟΣ- ΦΩΤΙΑΔΗ 1 ο ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Δευτέρα 31/8/2015 9:00-11:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ Τρίτη 1/9/2015 9:00-11:30 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ Τετάρτη 2/9/2015 9:00-11:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος

Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος Ποιοι είμαστε Σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος Ποιο το όραμά μας Η παροχή ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014-2015 ISSN 2357-1225 (print) ISSN 2357-1233 (online) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διαχείριση και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωχημεία. Ενότητα 2: Γεωχημικές διεργασίες στην επιφάνεια της γης. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Γεωχημεία. Ενότητα 2: Γεωχημικές διεργασίες στην επιφάνεια της γης. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Γεωχημεία Ενότητα 2: Γεωχημικές διεργασίες στην επιφάνεια της γης Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Γεωχημικές διεργασίες στην επιφάνεια της γης Γεωχημεία ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος 1 ο Εξάμηνο Προγραμματισμός & Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικά Εργαλεία Λογισμικού 3-3 Ανόργανη Χημεία 3-5 Τεχνικές Σχεδιάσεις Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM) 3 - - Φυσική Ι 3-2 Μαθηματικά Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ, 365/93, αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του πρώτου τέτοιου Τμήματος στην Ελλάδα, είναι: 1. Να καλλιεργεί και

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα Προτεινόμενη δραστηριότητα Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΟΣ- ΦΩΤΙΑΔΗ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3,4,5,6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3,4,5,6

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΟΣ- ΦΩΤΙΑΔΗ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3,4,5,6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3,4,5,6 1 ο ΕΤΟΣ Τρίτη 10/6/2014 9:00-11:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ Τετάρτη 11/6/2014 19:00-21:30 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΚΡΑΤΟΣ Πέμπτη 12/6/2014 9:00-11:30 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ Η/Υ ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ Παρασκευή 13/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΟΣ- ΦΩΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΟΣ- ΦΩΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 1 ο ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Δευτέρα 29/8/2016 9:00-11:30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΣΙΑΜΗΣ - ΒΛΑΣΤΟΣ Τετάρτη 31/8/2016 14:00-16:30 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι ΚΑΤΣΑΡΑ 11:30-14:00 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ ΚΑΤΣΑΡΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενημερωτική παρουσίαση για μαθητές 26 Iανουαρίου 2014 Η XHMEIA είναι: Η χημική σύνθεση Η επιστήμη που μελετά τη μετατροπή μιάς μορφής της ύλης σε άλλες μορφές μέσω χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Υ.Α. Β7/52 α /6-7-1998 (ΦΕΚ 739/τ.Β /17-7-1998), υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields)

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Πρώην βιομηχανικός χώρος: έχει πάψει να λειτουργεί αλλά η ρύπανση που προκάλεσε μπορεί να έχει πάψει να υπάρχει στην ατμόσφαιρα και στα επιφανειακά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ. ζωής» «Ποιότητα. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ. ζωής» «Ποιότητα. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011 Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ «Ποιότητα ζωής» Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ο ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΤΟΣ Δευτέρα 6/6/2016 9:00-11:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ Τρίτη 7/6/2016 Τετάρτη 8/6/2016 Πέμπτη 9/6/2016 9:00-11:30 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΑΙΑΣ ΠΑΠΑΔΚΗ Παρασκευή 10/6/2016 9:00-11:30 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ο ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ο ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ 1 ο ΕΤΟΣ Δευτέρα 6/2/2016 9:00-11:00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ Τρίτη 7/2/2016 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ- Τετάρτη 8/2/2016 9:00-11:00 ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Πέμπτη 9/2/2016 Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο ρυκτές Πρώτες Ύ λ ες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο ρυκτές Πρώτες Ύ λ ες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο ρυκτές Πρώτες Ύ λ ες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρίες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 5: Πηγές και Τύποι Ρύπανσης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση Γήινη επιφάνεια Κατανομή υδάτων Υδάτινο στοιχείο 71% Ωκεανοί αλμυρό νερό 97% Γλυκό νερό 3% Εκμεταλλεύσιμο νερό 0,01% Γλυκό νερό 3% Παγόβουνα Υπόγεια ύδατα 2,99% Εκμεταλλεύσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ερευνητική Ομάδα: Εργαστήριο: Καθ. Ι. Πασπαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Πρότυπο διασποράς. Ευκίνητη φάση. Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων. Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων

Μεταφορά Πρότυπο διασποράς. Ευκίνητη φάση. Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων. Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων Ευκίνητη φάση Μεταφορά Πρότυπο διασποράς Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ Διάχυση μετάλλων σε περιβάλλοντα πετρώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 2013-2014 Περιεχόμενα 1. Σκοπός 2. Ποιοι απόφοιτοι γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ 1 ο ΕΤΟΣ Δευτέρα 8/6/2015 9:00-11:30 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 5 Τρίτη 9/6/2015 Τετάρτη 10/6/2015 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 9:00-11:30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Πέμπτη 11/6/2015 9:00-11:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων Άρθρο 1 Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Χημείας με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51030101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα