ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0

2

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΝΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Επιβλέπων καθηγητής ή επιβλέπουσα καθηγήτρια Δρ.Κρίστης Χρυσοστόμου Λεμεσός 0

4 Πνευματικά δικαιώματα Copyright Όνομα επίθετο φοιτητή, 0 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. ll rights reserve. Η έγκριση της πτυχιακής διατριβής από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. ii

5 Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή μου, Δρ. Κρίστη Χρυσοστόμου για την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια που μου πρόσφερε καθώς και για το χρόνο που μου αφιέρωσε. iii

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εν λόγω εργασία, αναφέρεται στο σχεδιασμό αντισεισμικών κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το πρώτο κεφάλαιο αρχικά κάνει μια αναφορά στο τί είναι σεισμός και τη σχέση που έχει η Κύπρος με τους σεισμούς. Επίσης το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα μέτρα που προσπάθησε να πάρει κατά καιρούς η Κύπρος εκπροσωπούμενη από αρμόδιους φορείς, για την αντιμετώπιση του φαινομένου του σεισμού. Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στην εξέλιξη και στην ιστορική αναδρομή των Ευρωκωδίκων. Τέλος, στο πρώτο μέρος γίνεται μια εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 8(ΕΝ 998), μιας και θα ασχοληθούμε με τον συγκεκριμένο κώδικα και τις υποδείξεις του. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα στάδια που ακολουθούνται για να σχεδιαστεί ένα αντισεισμικό κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης, καταγράφονται κάποιες από τις υποδείξεις από τον Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ 998-), αλλά και από τους Ευρωκώδικα 0 (ΕΝ 990), Ευρωκώδικα (ΕΝ 99-), Ευρωκώδικα (ΕΝ 99-). Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην επίδραση που δέχεται η επιτάχυνση σχεδιασμού από διάφορους παράγοντες και κατ επέκταση μας παρουσιάζει με απλό τρόπο πώς μεταβάλλεται το σεισμικό φορτίο, τροποποιώντας κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες. Πηγαίνοντας στο τέταρτο κεφάλαιο της συγκεκριμένης εργασίας, βλέπουμε παραδείγματα σχεδιασμού δύο κτηρίων το ένα πλαισιωτό και το άλλο τοιχωματικό. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο συγκρίνονται τα αποτελέσματα των κτηρίων που σχεδιάστηκαν και εξάγονται κάποια συμπεράσματα. Γενικότερα, το πέμπτο κεφάλαιο, εξάγει ποικίλα συμπεράσματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη. iv

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... iv ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... vii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ... viii ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ... xi ΕΙΣΑΓΩΓΗ... xiv Εξέλιξη των κωδίκων στην Κύπρο.... Σεισμός.... Σεισμοί στην Κύπρο.... Κώδικας του Χαμουραμπί (00π.Χ) Μέτρα αντιμετώπισης-κύπρος Ιστορική αναδρομή στην δημιουργία των Ευρωκωδίκων Ευρωκώδικας Απαιτήσεις επιτελεστικότητας και κριτήρια συμμόρφωσης Κριτήρια συμμόρφωσης Σχεδιασμός κτηρίων... 0 Βασικά στάδια που θα πρέπει να ακολουθούνται στο σχεδιασμό αντισεισμικών κτηρίων.... Καθορισμός βασικών παραμέτρων.... Πως επηρεάζει η κατηγορία πλαστιμότητα τον σχεδιασμό.... Καθορισμός εδαφικής επιτάχυνσης Δομητικά συστήματα Έλεγχοι που πρέπει να γίνονται... 4 v

8 Υπολογισμός σεισμικών φορτίων Διαφοροποίηση της περιοχής έδρασης του κτηρίου Διαφοροποίηση επιπέδου κανονικότητας Διαφοροποίηση περιόδου κτηρίου Διαφοροποίηση επιπέδου πλαστιμότητας Παραδείγματα σχεδιασμού για τις διάφορες εντατικές καταστάσεις διαφόρων μελών.. 4. Σχεδιασμός πλαισιακού συστήματος Έλεγχος περιορισμού βλαβών Έλεγχος φαινομένων δεύτερης τάξης Υπολογισμός διαμήκους οπλισμού δοκών Ικανοτικός Σχεδιασμός Υποστυλωμάτων Κ και Κ πρώτου και δεύτερου ορόφου Οπλισμός διάτμη σης υποστυλωμάτων Κ και Κ πρώτου ορόφου Οπλισμός διάτμησης δοκών Σχεδιασμός τοιχωματικού συστήματος Έλεγχος περιορισμού βλαβών Έλεγχος φαινομένων δεύτερης τάξης Υπολογισμός διαμήκους οπλισμού δοκών Υπολογισμός ροπών υποστυλωμάτων Κ και Κ Οπλισμός διάτμησης υποστυλωμάτων Κ και Κ πρώτου ορόφου Οπλισμός διάτμησης δοκών Συμπεράσματα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 0 vi

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας : Απαιτήσεις υλικών στον αντισεισμικό σχεδιασμό ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας... 4 Πίνακας : Τιμές επιταχύνσεων εδαφών ανάλογα με την περιοχή... 6 Πίνακας : Τιμές παραμέτρων για φάσμα τύπου... 8 Πίνακας 4: Επιπτώσεις της μη κανονικότητας... 0 Πίνακας 5: Κατηγορίες σπουδαιότητας... Πίνακας 6: Συντελεστές σπουδαιότητας... Πίνακας 7: Σχέση μεταξύ περιοχής έδρασης κτηρίου και επιτάχυνση σχεδιασμού... 6 Πίνακας 8: Σχέση μεταξύ κανονικότητας και επιτάχυνσης σχεδιασμού... 7 Πίνακας 9:Σχέση μεταξύ περιόδου κτηρίου και επιτάχυνσης σχεδιασμού... 9 Πίνακας 0:Σχέση μεταξύ κατηγορίας πλαστιμότητας και επιτάχυνσης σχεδιασμού... 0 Πίνακας : Ιδιοπεριόδοι των συστημάτων Πίνακας : Απαιτούμενος οπλισμός των δύο άκρων της δοκού Δ, στο πλαισιωτό και τοιχωματικό σύστημα vii

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα :Σεισμογράφος στο σεισμολογικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπισης. Εικόνα :Επιλογή συντελεστών ασφαλείας... Εικόνα :Κατηγορίες εδαφών -C... 5 Εικόνα 4: Κατηγορίες εδαφών D-E καθώς και τους εδαφικούς τύπους S και S... 5 Εικόνα 5: Χάρτης Σεισμικού Κινδύνου Κύπρου... 6 Εικόνα 6: Ελαστικό φάσμα ΕΝ Εικόνα 7: Γραφική απεικόνιση της σχέσης μεταξύ επιτάχυνσης σχεδιασμού και επιτάχυνσης εδάφους... 6 Εικόνα 8: Γραφική απεικόνιση της σχέση επιτάχυνσης σχεδιασμού και επίπεδου κανονικότητας... 8 Εικόνα 9: Γραφική απεικόνιση της σχέση επιτάχυνσης σχεδιασμού και περιόδου κτηρίου.. 9 Εικόνα 0:Γραφική απεικόνιση της σχέσης επιτάχυνσης σχεδιασμού και επιπέδου πλαστιμότητας... Εικόνα : Κάτοψη πλαισιακού συστήματος... Εικόνα :Περιβάλλουσα ροπών των Δ-Δ-Δ... 7 Εικόνα : Περιβάλλουσα ροπών των Δ-Δ-Δ Εικόνα 4: Περιβάλλουσα ροπών των Δ-Δ4-Δ Εικόνα 5: Περιβάλλουσα ροπών των Δ6-Δ7-Δ Εικόνα 6:Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων Κ και Κ... 5 Εικόνα 7:Απεικόνιση ροπών των υποστύλωμα Κ και Κ... 5 Εικόνα 8:Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων Κ και Κ Εικόνα 9:Απεικόνιση ροπών υποστυλωμάτων Κ και Κ Εικόνα 0:Υπολογισμός ικανοτικών τεμνουσών υποστυλώματος Κ Εικόνα : Κάτοψη τοιχωματικού συστήματος viii

11 Εικόνα :Περιβάλλουσα ροπών των Δ-Δ-Δ Εικόνα : Περιβάλλουσα ροπών των Δ-Δ-Δ... 8 Εικόνα 4: Περιβάλλουσα ροπών των Δ-Δ4-Δ Εικόνα 5: Περιβάλλουσα ροπών των Δ6-Δ7-Δ ix

12 x

13 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ Εμβαδόν διατομής σκυροδέματος s Εμβαδόν διατομής οπλισμού s,min. Ελάχιστο εμβαδόν διατομής οπλισμού Αs..Εμβαδόν διατομής συνδετήρα G. Μόνιμη δράση Η...Ύψος ορόφου Μ.. Ροπή κάμψης ΜE..Τιμή σχεδιασμού της ροπής κάμψης ΣΜRb..Άθροισμα των τιμών σχεδιασμού των ροπών αντοχής δοκών ΣMR.. Άθροισμα των τιμών σχεδιασμού των ροπών αντοχής υποστυλωμάτων Ν.. Αξονική δύναμη ΝΕ.. Τιμή σχεδιασμού αξονικής δύναμης NSPT Αριθμός των κρούσεων που απαιτούνται για την διείσδυση των 0 τελευταίων m (Αποτέλεμα από την πρότυπη δοκιμή διείσδυσης) Q.. Κινητά φορτία Τ..Περίοδος άνω ορίου του κλάδου σταθερής φασματικής επιτάχυνσης Τx...Περίοδος ταλάντωσης ενος γραμμικού συστήματος στη x διεύθυνση Τy. Περίοδος ταλάντωσης ενος γραμμικού συστήματος στη y διεύθυνση Vtotal.Τέμνουσα βάσης ορόφου VR,s.Τέμνουσα για τον ελάχιστο οπλισμό VE.. Tιμή σχεδιασμού τέμνουσας xi

14 V,...Ικανοτική τέμνουσα CD W..Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο δοκού Λατινικά Πεζά b...πλάτος θλιβόμενης ζώνης bo..πλάτος περισφυγμένου πυρήνα b...πλάτος δοκου Στατικό ύψος διατομής Διάμετρος διαμήκους οπλισμού e. Ελαστικές μετακινήσεις r. Σχετική μετακίνηση ορόφου s.. Μετακινήσεις στο πλαστικό σύστημα.. Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος Τιμή σχεδιασμού θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος k Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή κυλίνδρου στις 8 μέρες tm..μέση τιμή αντοχής σκυροδέματος σε καθαρό εφελκυσμό y.. Όριο διαρροής οπλισμού y...τιμή σχεδιασμού ορίου διαρροής οπλισμού yk Χαρακτηριστική τιμή εφελκυστικής αντοχής οπλισμού y..τιμή σχεδιασμού ορίου διαρροής οπλισμού διάτμησης h Ύψος κολώνας h Ύψος δοκού l l...καθαρό μήκος από δοκό σε δοκό s...απόσταση συνδετήρων s...απόσταση εγκάρσιου οπλισμού xii

15 q...συντελεστής συμπεριφοράς Ελληνικά πεζά α...συντελεστής αποτελεσματικότητας της περίσφυξης αg... Επιτάχυνση σχεδιασμού αgr. Εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού γι...συντελεστής σπουδαιότητας γg....επιμέρου συντελεστής μόνιμων δράσεων γr..συντελεστής που εκφράζει την πιθανή υπεραντοχή γq.. Επιμέρους συντελεστής μεταβλητών δράσεων μφ.. Πλαστιμότητα σε όρους καμπυλοτήτων ν Ανηγμένη αξονική δύναμη υποστυλώματος ρ... Ποσοστό άνω οπλισμού ρmax...μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού ρmin... Eλάχιστο ποσοστό οπλισμού ρ...ποσοστό οπλισμού διάτμησης ων...μηχανικό ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού του κορμού xiii

16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κύπρος, δυστυχώς, πάντοτε ήταν αντιμέτωπη με το φαινόμενο του σεισμού. Είναι μια καθ όλα σεισμογενής περιοχή η οποία μάλιστα καταστράφηκε πολλές φορές από αυτό το φαινόμενο. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, αν σκεφτεί κανείς, πως ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί ούτε να προβλεφτεί, ούτε να προληφθεί. Έτσι, πάντοτε υπήρχε η ανάγκη της ύπαρξης κάποιων αντισεισμικών κανόνων τους οποίους εφαρμόζοντάς τους θα έκαναν τα κτήριά μας πιο «ισχυρά» στο σεισμό. Το κύριο μέλημα, βέβαια, αυτής της ανάγκης ήταν η προστασία πρωτίστως της ανθρώπινης ζωής και μετά των κατασκευών. Σιγά σιγά άρχισαν να εισάγονται διάφοροι κώδικες με τους οποίους σχεδιαζόταν ένα δόμημα αντισεισμικό. Πριν από περίπου 0 χρόνια, άρχισε να γίνεται υποχρεωτική η χρήση αντισεισμικών κωδίκων και στην Κύπρο. Βέβαια, ο κάθε μηχανικός χρησιμοποιούσε τον «δικό του» αντισεισμικό κώδικα, αυτόν δηλαδή, που γνώριζε καλύτερα. Δεν υπήρχε κάποιος κοινός κώδικας που θα έπρεπε να ακολουθείται. Τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν στον κατάλογο των υπαρχόντων κωδίκων οι Ευρωκώδικές, οι οποίοι θα ακολουθούνται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται να προσαρμοστεί με τους Ευρωκώδικες. Η χρήση τους, μετατρέπει το σχεδιασμό σε ένα κοινό τρόπο δημιουργίας δομημάτων στην κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιο κάτω εργασία, περιγράφει τα στάδια που ακολουθούνται ούτως ώστε να σχεδιαστεί μια αντισεισμική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες. Το πρώτο μέρος της εργασίας είναι θεωρητικό και όπως είπα προηγουμένως, αναφέρεται στο τί είναι σεισμός, τη σχέση της Κύπρου με τους σεισμούς, λίγα λόγια για το τί είναι οι «Ευρωκώδικες» και γενικότερα, στην εξέλιξη των κωδίκων στην Κύπρο. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται η καταγραφή των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν από ένα μηχανικό για να σχεδιάστει μια αντισεισμική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε αυτό το μέρος της εργασίας, έγινε εκτενής χρήση των ευρωκωδίκων που σχετίζονται τόσο με το σχεδιασμό γενικότερα, όσο και με τον αντισεισμικό σχεδιασμό, ειδικότερα. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι: ΕΝ 990 Ευρωκώδικας: Βάσεις Σχεδιασμού (ο Μέρος), ΕΝ 99 Ευρωκώδικας : Δράσεις στους φορείς (ο Μέρος), ΕΝ 99 Ευρωκώδικας : Σχεδιασμός Φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα (ο Μέρος): ΕΝ 998 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός (ο Μέρος). Η προσπάθεια είναι να κάνουμε όσο το δυνατό πιο ξεκάθαρη και να απλοποιήσουμε την κάπως περίπλοκη διαδικασία των ευρωκωδίκων. Στα υπόλοιπα μέρη, έγιναν κάποια xiv

17 παραδείγματα και συγκρίσεις, καταλήγοντας έτσι σε κάποια συμπεράσματα. Γενικότερα, σκοπός της πιο κάτω εργασίας είναι να καταγραφούν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να σχεδιαστεί μια κατασκευή από οπλισμένο σκυροδέματος λαμβάνοντας υπόψη και τη σεισμική φόρτιση. xv

18 Εξέλιξη των κωδίκων στην Κύπρο. Σεισμός Από τα πανάρχαια χρόνια, η ανθρωπότητα υπέφερε από διάφορα φυσικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορούσαν ούτε να προβλεφτούν, ούτε να προληφθούν. Ένα τέτοιο φαινόμενο είναι και ο σεισμός, ο οποίος ταλαιπωρεί και τη χώρα μας, χρόνια τώρα. Πιο κάτω θα αναφερθώ για το τί είναι σεισμός, τη σχέση που έχει η Κύπρος με τους σεισμούς, καθώς και τα μέτρα που πάρθηκαν κατά καιρούς στην Κύπρο για αντιμετώπιση του φαινομένου του σεισμού. Σεισμός είναι η απότομη δόνηση του εδάφους. Αυτή η εδαφική δόνηση είναι το αποτέλεσμα της διατάραξης της μηχανικής ισορροπίας των πετρωμάτων στο εσωτερικό της γης, λόγω ποικίλων φυσικών αιτιών. Κατά ένα άλλο ορισμό, σεισμός είναι η κίνηση του εδάφους που οφείλεται στην απότομη κίνηση των τεκτονικών πλακών της γης. Η αρχική ερμηνεία του σεισμού, όμως, δεν ήταν αυτή που υπάρχει και σήμερα Στην αρχαιότητα, πίστευαν πως ο σεισμός ήταν είτε το αποτέλεσμα της κίνησης του Εγκέλαδου μέσα στον τάφο του, είτε το αποτέλεσμα της συμπίεσης ατμών στο εσωτερικό της Γης. Ακόμη, πίστευαν πως το σπαρτάρισμα του γιαπωνέζικου γατόψαρου ευθύνετο για το σεισμό. Ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο απρόβλεπτο το οποίο παρουσιάζεται χωρίς σχεδόν καμία προειδοποίηση. Δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη σχετικά μικρή διάρκειά του, έχει τη δυνατότητα να προκαλεί μεγάλες υλικές ζημιές. Αυτές οι ζημιές στις υποδομές μπορούν να επιφέρουν σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Στην ουσία, αν δεν υπήρχαν τα κτήρια, ίσως ο σεισμός να ήταν κάτι διασκεδαστικό και ενδιαφέρον. Δυστυχώς, όμως, λόγω του ότι υπάρχουν κατασκευές, ο σεισμός μπορεί να επιφέρει την καταστροφή. Εμάς τους πολιτικούς μηχανικούς, πρωτίστως μας ενδιαφέρει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και μετά οι ζημιές που θα υποστεί μια κατασκευή σε περίπτωση σεισμού. Όπως προαναφέρθηκε, ο σεισμός δυστυχώς, προκαλεί πολλές καταστροφές τόσο στην ανθρώπινη ύπαρξη όσο και στα δομήματα. Παράλληλα, το φαινόμενο του σεισμού μπορεί να δημιουργήσει και κάποια άλλα προβλήματα όπως καταπτώσεις βράχων, ρευστοποίηση των εδαφών, κατολισθήσεις, θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι) με εξίσου σοβαρές

19 επιπτώσεις. Είναι ακόμη νωπές οι μνήμες από το μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε, στην Ιαπωνία στις Μαρτίου 0. Οι πιο πάνω καταστάσεις που είναι στην ουσία επακόλουθα του σεισμού, προκαλούν και αυτές εξίσου σοβαρές καταστροφές και ζημιές. Για να μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα σεισμικό γεγονός και για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ σεισμών διαφορετικών χαρακτηριστικών, χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικές ποσότητες το μέγεθος και την ένταση του σεισμού. Το μέγεθος του σεισμού εκφράζει τη σεισμικής ενέργειας που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια του σεισμικού συμβάντος. Η πιο γνωστή κλίμακα με την οποία μετριέται το μέγεθος του σεισμού είναι η κλίμακα Rihter. Από την άλλη, η ένταση ενός σεισμού εκφράζεται με εμπειρικό τρόπο. Είναι ένα μέτρο των αποτελεσμάτων και των ζημιών που προκαλεί ο σεισμός τόσο στους ανθρώπους όσο και στις κατασκευές. Η ένταση και οι κλίμακες που μπορούν να την ορίσουν «γεννιούνται» σύμφωνα με το πώς ένιωσαν το σεισμό οι άνθρωποι. Για αυτό το λόγο άλλωστε οι κλίμακες έντασης είναι αρκετά υποκειμενικές μιας και βασίζονται σε ανθρώπινες μαρτυρίες. Επίσης, οι κλίμακες έντασης επηρεάζονται από τις τοπικές και κατασκευαστικές συνθήκες κάθε χώρας. Η πιο γνωστή κλίμακα έντασης είναι η κλιμακα Meralli, σύμφωνα με την οποία οι σεισμοί μπορούν να καταταχτούν σε κατηγορίες ανάλογα με τις ζημιές που προκαλούν.εδώ πρέπει να πούμε,βέβαια,πως για να χαρακτηριστεί ένας σεισμός χρειάζονται να περιληφθούν πολλοί παράγοντες.. Σεισμοί στην Κύπρο Η Κύπρος είναι μια χώρα με πολύ έντονη σεισμικότητα, κάτι που αποδεικνύεται από διάφορα ιστορικά δεδομένα και ποικίλες ιστορικές καταγραφές. Ο κύριος λόγος που η Κύπρος «υποφέρει» τόσο συχνά από το φαινόμενο του σεισμού είναι η ύπαρξη του κυπριακού τόξου, πολύ κοντά στην Κύπρο. Από κάποιες αναφορές που έχουμε, φαίνεται ότι η Κύπρος στο παρελθόν υπέστη αρκετούς σεισμούς. Μελετώντας κάποιες ιστορικές πηγές παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου 6 π.χ. και 900 μ.χ, έγιναν 6 καταστροφικοί σεισμοί. Η Πάφος, η Σαλαμίνα και το Κίτιο είναι κάποια παραδείγματα που φανερώνουν το ύψος του προβλήματος του σεισμού, μιας και αρκετές ήταν οι φορές που αυτές οι πόλεις καταστράφηκαν και ξαναχτίστηκαν από την αρχή. Πιο ακριβή στοιχεία για τους σεισμούς που συνέβαιναν στην Κύπρου άρχισαν να συλλέγονται το 896, μιας και τότε τέθηκαν σε εφαρμογή σεισμολογικοί σταθμοί σε χώρες γειτονικές της Κύπρου. Στην Κύπρο,

20 ο πρώτος σεισμογράφος τοποθετήθηκε το 984 από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Το σεισμολογικό δίκτυο της Κύπρου αναβαθμίστηκε το 987 με τη δημιουργία δύο νέων σταθμών στην Πέγεια και στην Αγία Νάπα. Πληροφοριακά, το κύριο έργο που επιτελεί ένας σεισμολογικός σταθμός είναι η συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής που καλύπτει αλλά και των γειτονικών της περιοχών. Μετά την καταγραφή της ο σεισμολογικός σταθμός αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να τα επεξεργαστεί και να βγάλει κάποια συμπεράσματα όσον αφορά τη σεισμικότητα της περιοχής που εξετάζει. Επίσης, μέσα στις αρμοδιότητες ενός σεισμολογικού σταθμού είναι η πληροφόρηση του κοινού όσον αφορά τους αισθητούς σεισμούς που σημειώνονται κατά καιρούς. Εικόνα :Σεισμογράφος στο σεισμολογικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπισης Η Κύπρος,όπως είπα πιο πάνω, είναι μια περιοχή με εξαιρετικά μεγάλη σεισμικότητα, αφού βρίσκεται σε μια σεισμογόνο ζώνη. Η παράκτια ζώνη της Κύπρου,όμως, είναι η περιοχή με τις μεγαλύτερες επιταχύνσεις εδαφών. Ως εκ τούτου η εν λόγω περιοχή της Κύπρου, είναι και η πιο σεισμόπληκτη.

21 . Κώδικας του Χαμουραμπί (00π.Χ) Από τα πανάρχαια χρόνια υπήρχε η ανάγκη για κατοικία. Υπήρχαν από τότε οι μηχανικοί που σχεδίαζαν κατοικίες. Η απαίτηση για ασφάλεια της κατασκευής καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της, ήταν δεδομένη. Και ο μόνος τρόπος ο οποίος θα διασφάλιζε ή θα κάλυπτε τον ιδιοκτήτη από πιθανή αστοχία ήταν ο κώδικας του Χαμουραμπί. Αν ένας κτίστης κατασκευάσει ένα σπίτι για κάποιον, και δεν το κατασκευάσει σωστά, και το σπίτι που κατασκεύασε καταρρεύσει και σκοτωθεί ο ιδιοκτήτης του, τότε ο κτίστης αυτός θα θανατωθεί (άρθρο 9). Αν σκοτωθεί ο γιος του ιδιοκτήτη του σπιτιού, θα θανατωθεί ο γιος του κτίστη (άρθρο 0). Αν σκοτωθεί ένας σκλάβος του ιδιοκτήτη του σπιτιού, τότε, θα δώσει στον ιδιοκτήτη του σπιτιού ένα δικό του σκλάβο (άρθρο ). Αν καταστραφούν αγαθά, θα τον αποζημιώσει για όλα τα αγαθά που καταστράφηκαν, και επειδή δεν κατασκεύασε σωστά το σπίτι που κατέρρευσε, θα το ανακατασκευάσει με δικά του έξοδα (άρθρο ). Αν ένας κτίστης κατασκευάσει ένα σπίτι για κάποιον και οι τοίχοι καταρρεύσουν, πριν την αποπεράτωσή του, ο κτίστης θα ανεγείρει τους τοίχους με δικά του έξοδα (άρθρο ). Γενικότερα, ο μηχανικός ως ο κύριος του έργου έχει και την κύρια ευθύνη. Ο,τιδήποτε δόμημα κι αν κατασκευάσει, θα πρέπει να αντέξει στο χρόνο ούτως ώστε όχι μόνο να μην αστοχήσει αλλά και καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του, να μην πάθει μεγάλες παραμορφώσεις οι οποίες θα προκαλούν ένα αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους της. Ένα από τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μία κατασκευή κατά τη διάρκεια ζωής της είναι μεταξύ άλλων το «χτύπημα» από σεισμό. Οι σεισμοί όπως είπαμε, είναι φυσικά φαινόμενα, που ο άνθρωπος αδυνατεί να προβλέψει ή να αποτρέψει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να περιορίσει τις επιπτώσεις του σεισμού πάνω στα κτήρια και κατ επέκτασην πάνω στον άνθρωπο. Αυτή είναι και η ευθύνη ενός μηχανικού να σχεδιάζει κατασκευές οι οποίες, κάτω από τις όποιες συνθήκες κι αν βρεθούν, να έχουν την ικανότητα να αντέχουν το οποιδήποτε φορτίο. 4

22 .4 Μέτρα αντιμετώπισης-κύπρος Η Κύπρος, ως μια περιοχή με μεγάλη ευαισθησία στους σεισμούς, είχε από πάντοτε την ανάγκη αντισεισμικής ενίχυσης. Ετσι πριν από περίπου 5 χρόνια άρχισε μια προσπάθεια σεισμικής αναβάθμισής της. Το πρώτο βήμα έγινε με την ίδρυση της Κυπριακής Επιτροπής Αντισεισμικών Μέτρων (ΚΕΑΜ). Η Κυπριακή Επιτροπή Αντισεισμικών Μέτρων (ΚΕΑΜ) ιδρύθηκε το 979 και είχε σαν όρο την εισαγωγή αντισεισμικών μέτρων με τα οποία θα προστατευόταν ο άνθρωπος και οι κατασκευές σε περίπτωση σεισμού. Έτσι, ξεκίνησε μια προσπάθεια λήψης αντισεισμικών μέτρων. Αρχικά, ετοιμάστηκε το σχέδιο «εγκέλαδος». Σε αυτό το σχέδιο, ήταν καταγεγραμμένες όλες οι απαραίτητες κινήσεις που έπρέπε να κάνουν τα αρμόδια όργανα της πολιτείας σε περίπτωση σεισμού. Ακόμη, το σχέδιο «εγκέλαδος» αναφερόταν στον τρόπο λήψης αποφάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ούτως ώστε να μπορούσε η Κύπρος να αντεπεξέλθεί στο χάος που θα επικρατούσε μετά από ένα πιθανό σεισμό. Επίσης, θεσμοθετήθηκαν πρότυπα για τα δομικά υλικά. Ακολούθως, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ετοίμασε το Χάρτη Σεισμικών Ζωνών της Κύπρου. Σε αυτόν το χάρτη καθορίζονταν οι σεισμικές ζώνες και τα μεγέθη των επιταχύνσεων εδαφών για κάθε σεισμική ζώνη. Μέχρι αυτή την περίοδο, τα κτήρια σχεδιάζονταν μόνο για κατακόρυφα φορτία, χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη οριζόντια φορτία (παράδειγμα οριζόντιων φορτίων, ο σεισμός). Έτσι, γινόταν όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη συμπερίληψης και των οριζόντιων φορτίων στο σχεδιασμό ενός κτηρίου. Η εκπόνηση σύντομων αντισεισμικών μέτρων ήταν το επόμενο βήμα. Τα εν λόγω μέτρα ετοιμάστηκαν από την Κυπριακή Επιτροπή Αντισεισμικών Μέτρων(ΚΕΑΜ) σε συνεργασία με την επιτροπή αντισεισμικής μηχανικής του συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Αυτά τα μέτρα ήταν γενικές οδηγίες οι οποίες θα έπρεπε να ακολουθούνται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και από φέρουσα τοιχοποιία ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνονται πλέον και τα οριζόντια φορτία στο σχεδιασμό των κατασκευών. Αυτά τα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή το 986. Μετά από αυτά τα σύντομα αντισεισμικά μέτρα,εκπονήθηκε ο κυπριακός σεισμικός κώδικα. Τέθηκε σε προαιρετική εφαρμογή το 99. Εφαρμόζεται υποχρεωτικά, για πρώτη φορά, την η Ιανουαρίου 994 σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. «Αντικαταστάτης» του κυπριακού σεισμικού κώδικα είναι ο ευρωκώδικας 8. 5

23 Δυστυχώς, ο σεισμός του 995 ήταν η αφορμή για να παρθούν περαιτέρω μέτρα. Έτσι με την βοήθεια πλέον του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ),το οποίο ιδρύθηκε το 99, πάρθηκαν ποικίλες αποφάσεις η οποίες μεταξύ άλλων αφορούσαν την πρόληψη, την ετοιμότητα, τον καθορισμό του σεισμικού κινδύνου..5 Ιστορική αναδρομή στην δημιουργία των Ευρωκωδίκων Οι Ευρωκώδικες έχουν ως κύριο στόχο την δημιουργία ενός κοινού υποβάθρου ευρωπαϊκών κανονισμών με τους οποίους θα πρέπει όλες οι χώρες της ευρωζώνης να «συμβιβαστούν» και κατ επέκταση τα έργα πολιτικής μηχανικής να σχεδιάζονται σύμφωνα με αυτούς. Δηλαδή, η μηχανική αντοχή του κάθε έργου πολιτικής μηχανικής θα καθορίζεται, σύμφωνα με τους ευρωκώδικες. Ως επακόλουθο αυτού, θα είναι η «διαγραφή» των μέχρι τώρα εθνικών κανονισμών του κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντικατάστασή τους από τους Ευρωκώδικες. Με τους ευρωκώδικες,τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εργάζονται πάνω σε μια ερευνητική βάση η οποία θα είναι κοινή για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού θα υπάρχουν κοινοί κανονισμοί για όλους. Πλέον δεν θα υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού της αντοχής των κατασκευών ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, θα μπορέσει να προωθηθεί η συνεργασία, και η ανταλλαγή απόψεων Ακόμη, οποιοδήποτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θελήσει να εργαστεί κάπου αλλού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορεί αφού θα υπάρχει η κοινή γνώση και τεχνογνωσία που προσφέρουν οι Ευρωκώδικες. Οι Ευρωκώδικες ήρθαν για να βελτιώσουν την ποιότητα των κατασκευών και να δημιουργήσουν κατασκευές ασφαλέστερες στην κοινωνία της Ευρώπης. Οι Ευρωκώδικες εκπονήθηκαν από τον ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης (CEN). Κάθε Ευρωκώδικας αποτελείται από δύο μέρη Το Βασικό Κείμενο,το οποίο είναι ίδιο για όλες τις χώρες (μεταφρασμένο στη γλώσσα της χώρας) και το Εθνικό Προσάρτημα που εκδίδεται από την κάθε χώρα και καθορίζει τις «Εθνικά Προσδιορισμένες Παραμέτρους» της κάθε χώρας. Οι Ευρωκώδικες ακολούθησαν μια αρκετά μεγάλη διαδρομή για να φθάσουν στο σημερινό σημείο. Από το 975 ξεκίνησε μια προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή κοινότητα και συγκεκριμένα από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη δημιουργία μιας κοινής πολιτικής στο σχεδιασμό των κατασκευών. Στόχος ήταν αυτή η κοινή πολιτική να ακολουθείται από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, με αυτό τον τρόπο θα 6

24 δημιουργούνταν κάποιοι κανονισμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να ακολουθηθούν από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι κανονισμοί θα χρησιμοποιούνταν αρχικά προαιρετικά και θα αντικαθιστούσαν τους Εθνικούς Κανονισμούς της κάθε χώρας. Αργότερα η εφαρμογή τους θα γινόταν υποχρεωτική. Ακολούθως, το 984 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τους αντιπροσώπους των κρατών μελών, δημοσίευσαν τους πρώτους Ευρωκώδικες. Το 989 δημοσιεύεται η Οδηγία 89/06/ΕΟΚ για τα Δομικά Προϊόντα. Έπειτα, το 990, ξεκινά η σύνταξη των Προσωρινών Ευρωπαϊκών Προτύπων (ENV) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (CEN). Το 99 αρχίζει η δημοσίευση των Προσωρινών Ευρωκωδίκων (ENV) οι οποίοι παρουσιάζουν και κάποιες ενδεικτικές τιμές τις οποίες μπορούν τα κράτη μέλη να επιλέξουν ως τις δικές τους εθνικές τιμές ανάλογα με τις «Εθνικά Προσδιορισμένες Παραμέτρους-NDP». Το 998 οι Προσωρινοί Ευρωκώδικες (ENV) γίνονται Ευρωκώδικες (EN) μετά από υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την CEN. Μετά από 5 χρόνια, το 00, δηλαδή, εκδίδεται η Οδηγία για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Το 006 ολοκληρώθηκε η δημοσίευση των ΕΝ Ευρωκωδίκων. Πληροφοριακά, οι πρώτοι αντισεισμικοί κανονισμοί δημοσιεύτηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 90 (94 Ιαπωνία και 97 ΗΠΑ) αφού οι σεισμοί έκαναν επιτακτική την ανάγκη καθορισμού αντισεισμικών κανονισμών. Αρχικά υπήρχε μόνο η στατική θεώρηση των φορτίων. Αργότερα εμφανίστηκε η δυναμική η οποία και επικράτησε Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 0 κύρια Ευρωπαϊκά πρότυπα, και υποδιαιρούνται σε 58 μέρη που συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλινες κατασκευές, τοιχοποιία και αλουμίνιο). Πιο κάτω φαίνονται εκτεταμένα όλα τα μέρη των Ευρωκωδίκων. ΕΝ 990 Ευρωκώδικας 0 Βάσεις Σχεδιασμού ( Μέρος) ΕΝ 99 Ευρωκώδικας Δράσεις στους φορείς (0 Μέρη) ΕΝ 99 Ευρωκώδικας Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα (4 Μέρη) ΕΝ 99 Ευρωκώδικας Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα (0 Μέρη) ΕΝ 994 Ευρωκώδικας 4 Σχεδιασμός Σύμμεικτων Φορέων από Χάλυβα και Σκυρόδεμα ( Μέρη) ΕΝ 995 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός Ξύλινων Φορέων ( Μέρη) 7

25 ΕΝ 996 Ευρωκώδικας 6 Σχεδιασμός Φορέων από Τοιχοποιία (5 Μέρη) ΕΝ 997 Ευρωκώδικας 7 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός ( Μέρη) ΕΝ 998 Ευρωκώδικας 8 Αντισεισμικός Σχεδιασμός (6 Μέρη) ΕΝ 999 Ευρωκώδικας 9 Σχεδιασμός Φορέων από Αλουμίνιο ( Μέρη) Για κάθε μέρος του Ευρωκώδικα, έχει εκδοθεί το «Εθνικό Προσάρτημα», το οποίο περιέχει τις «Εθνικά Προσδιορισμένες Παραμέτρους-NDP», οι οποίες αναφέρονται στις ειδικές γεωγραφικές, γεωλογικές ή κλιματικές συνθήκες της κάθε χώρας. Σύμφωνα με αυτές θα υπάρχουν και οι ανάλογοι συντελεστές και γενικότερα οι ανάλογες τιμές. Δηλαδή, οι ευρωκώδικες δίνουν τη δυνατότητα στο κάθε κράτος να καθορίσει τις δικές του τιμές σύμφωνα με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Παράλληλα, οι ευρωκώδικες αναφέρουν κάποιες ενδεικτικές τιμές για την κάθε χώρα, που καλό θα ήταν να ακολουθούνται στο βαθμό που είναι δυνατό. Οι «Εθνικά Προσδιορισμένες Παράμετροι- NDP» κάθε κράτους θα πρέπει να κοινοποιούνται στη CEN και στην Ευρωπαϊκή επιτροπή..6 Ευρωκώδικας 8 Ο Ευρωκώδικας 8 (EN 998) εφαρμόζεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή κτηρίων και διαφόρων άλλων έργων πολιτικής μηχανικής σε σεισμογενείς περιοχές, σε περιοχές, δηλαδή, που υποφέρουν από «έντονη» ή «υψηλή» σεισμικότητα. Ο κύριος σκοπός του EN 998 είναι να προσφέρει σιγουριά στο ότι σε περίπτωση σεισμού θα προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές. Επίσης, με τη χρήση του ΕΝ 998 θέλεις να περιορίσεις τις υλικές ζημιές. Τέλος, υπάρχουν διατάξεις στον ΕΝ 998, τις οποίες εφαρμόζοντάς τις, θέλεις να εξασφαλίσεις ότι τα δομήματα που είναι σημαντικά για την κοινωνία(νοσοκομεία, σχολεία, κτλ) θα είναι λειτουργήσιμα μετά το σεισμό. Η ακατάστατη φύση του σεισμικού γεγονότος, καθιστούν την επίτευξη των στόχων αυτών μόνο εν μέρει δυνατή και μετρήσιμη μόνο με όρους πιθανοτήτων. Ειδικές κατασκευές, όπως πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, παράκτιες κατασκευές και μεγάλα φράγματα είναι πέραν από τον σκοπό του EN 998. Ο Ευρωκώδικας 8 (EN 998) είναι υποδιαιρεμένος σε 0 διαφορετικά μέρη. Ο Ευρωκώδικας 8 συμπληρώνει ουσιαστικά, άλλους κώδικες τους οποίους χρησιμοποιεί ο μηχανικός για το σχεδιασμό μιας κατασκευής. Στην περίπτωσή μας, για το σχεδιασμό δηλαδή αντισεισμικού κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, συμπληρώνει τον ΕΝ 99. 8

26 Συγκεκριμένα, σε αυτή την εργασία ασχοληθήκαμε με τον ΕΝ 998- που είναι ο κατ εξοχήν κώδικας για το σχεδιασμό αντισεισμικών κτηρίων. Ο EN 998- εφαρμόζεται στο σχεδιασμό κτηρίων σε σεισμογενείς περιοχές και είναι υποδιαιρεμένος σε 0 μέρη. Το μέρος του EN 998- περιλαμβάνει τις βασικές απαιτήσεις εκτέλεσης και τα κριτήρια συμμόρφωσης τα οποία εφαρμόζονται στα δομήματα. Το μέρος του EN 998- δίνει τους κανόνες για την αντιπροσώπευση των σεισμικών δράσεων και για τους συνδυασμούς των σεισμικών δράσεων με άλλα φορτία ή δράσεις. Το μέρος 4 του EN 998- περιλαμβάνει γενικούς κανόνες σχεδιασμού δομημάτων. Τα μέρη 5 μέχρι 9 του EN 998- περιλαμβάνουν ειδικούς κανονισμούς για κτήρια τα οποία είναι κατασκευασμένα από διαφορετικό υλικό. Πιο κάτω αναφέρεται συγκεκριμένα το κάθε ένα μέρος και το υλικό με το οποίο σχετίζεται. Μέρος 5:Ειδικοί κανονισμοί για δομήματα από μπετόν. Μέρος 6:Ειδικοί κανονισμοί για δομήματα από χάλυβα. Μέρος 7:Ειδικοί κανονισμοί για σύμμεικτες κατασκευές. Μέρος 8:Ειδικοί κανονισμοί για δομήματα από ξύλο. Μέρος 9:Ειδικοί κανονισμοί για δομήματα από τοιχοποιία. Το μέρος 0 αναφέρεται στη σεισμική μόνωση των κτηρίων..6. Απαιτήσεις επιτελεστικότητας και κριτήρια συμμόρφωσης Οι κατασκευές σε σεισμογενείς περιοχές θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι πιο κάτω απαιτήσεις, η κάθε μια στον κατάλληλο βαθμό αξιοπιστίας. Αρχικά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απαίτηση «Αποφυγή κατάρρευσης». Για να εξασφαλιστεί η πιο πάνω απαίτηση, θα πρέπει η κατασκευή να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για να αντέχει τη σεισμική δράση σχεδιασμού που θα δεχθεί καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της χωρίς τοπική ή γενική κατάρρευση, έτσι ώστε να διατηρείται η δομική της ακεραιότητα και η εναπομένουσα φέρουσα ικανότητα μετά τη δράση του σεισμού. Επιπρόσθετα, υπάρχει η απαίτηση «Περιορισμός βλαβών». Οι κατασκευές θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ούτως ώστε να αντέχουν τη σεισμική δράση η οποία θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβεί από την σεισμική δράση σχεδιασμού, χωρίς την ύπαρξη καταστροφής και χωρίς την ύπαρξη άλλων συναφών περιορισμών χρήσεως. 9

27 .6. Κριτήρια συμμόρφωσης Για να ικανοποιηθούν οι προαναφερθείσες θεμελιώδεις απαιτήσεις, θα πρέπει να εξετάζονται δύο οριακές καταστάσεις οριακές καταστάσεις αντοχής και καταστάσεις περιορισμού βλαβών. Οριακές καταστάσεις αντοχής είναι εκείνες που σχετίζονται με την κατάρρευση ή με άλλες μορφές κατασκευαστικής αστοχίας και οι οποίες πολύ πιθανόν να επηρεάσουν την ασφάλεια των ανθρώπων. Από την άλλη, καταστάσεις περιορισμού βλαβών είναι εκείνες που σχετίζονται με ζημιές πέραν των οποίων οι καθορισμένες απαιτήσεις λειτουργίας δεν πληρούνται. Για καθορισμένες κατηγορίες κατασκευών σε περιοχές χαμηλής σεισμικότητας, οι θεμελιώδεις απαιτήσεις μπορεί να τηρηθούν με εφαρμογή κανόνων απλούστερων από αυτών που δίνονται στα σχετικά μέρη του EN Σε περιπτώσεις πολύ χαμηλής σεισμικότητας οι όροι του EN 998- δεν χρειάζεται να τηρηθούν. Σε όλη την περιοχή της Κύπρου, έχουμε υψηλή σεισμικότητα και ως εκ τούτου, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του ΕΝ Σχεδιασμός κτηρίων Το μέρος 4 του ΕΝ998- περιλαμβάνει γενικούς κανόνες όσον αφορά το σχεδιασμό αντισεισμικών κτηρίων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα μέρη, και ένα μέρος από τα μέρη 5 μέχρι 9. Τα μέρη 5 μέχρι 9 σχετίζονται με ειδικούς κανόνες για διάφορα υλικά και στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία κατασκευή. 0

28 Βασικά στάδια που θα πρέπει να ακολουθούνται στο σχεδιασμό αντισεισμικών κτηρίων Για να σχεδιάσουμε μια αντισεισμική κατασκευή, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια βήματα. Αυτά τα βήματα, όπως είπα και πιο πάνω δεν είναι παρμένα μόνο από τον κώδικα που είναι καθαρά για αντισεισμικούς σκοπούς, δηλαδή τον ΕΝ 998. Θα πρέπει να λάβουμε αρκετές υποδείξεις από τον ΕΝ 990, ο οποίος μας δίνει τις βάσεις σχεδιασμού, από τον ΕΝ 99- ο οποίος μας δίνει τις δράσεις σχεδιασμού καθώς και από τον κώδικα που αναφέρεται στο υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε (ΕΝ 99, ΕΝ 99, ΕΝ 994, ΕΝ 995, ΕΝ 996, ΕΝ 999).Σε αυτή τη διπλωματική εργασία αναφερόμαστε σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, οπόταν θα χρησιμοποιηθεί ο ΕΝ 99.. Καθορισμός βασικών παραμέτρων Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει αρχικά να γίνει, είναι μια συζήτηση μεταξύ του ιδιοκτήτη και των μηχανικών του έργου (αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού). Από αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να παρθούν αρκετές πληροφορίες που είναι σχετικές με το έργο, και που είναι απαραίτητες για το σωστό σχεδιασμό του δομήματος. Η Κύπρος, είναι μία χώρα που εντάσσεται στην περιοχή υψηλής σεισμικότητας. Οπόταν, οι κανονισμοί, σε αναγκάζουν καθώς σχεδιάζεις μια κατασκευή, να λάβεις υπόψη σου τις διατάξεις του EN 998. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να μας δώσει και άλλες πληροφορίες σχετικές με την κατασκευή που θέλουμε να σχεδιάσουμε. Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί το δόμημά μας. Παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζουμε και τα χαρακτηριστικά της εν λόγω περιοχής. Ακόμη, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να μας πληροφορήσει το σκοπό που θα εξυπηρετεί η κατασκευή μας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λογαριάσουμε αναλόγως και σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη και τον αρχιτέκτονα, να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Από τον Ευρωκώδικα- ΕΝ 990 επιλέγουμε την κατηγορία διάρκειας ζωής της κατασκευής. Για συνήθεις κατασκευές (πχ Κατοικίες) επιλέγουμε την κατηγορία 4, διάρκειας ζωής 50 χρόνια. Για κατασκευές όπως γέφυρες ή μνημεία, επιλέγουμε την κατηγορία 5 με διάρκεια ζωής 00 χρόνια. Μετά από την επιλογή της κατηγορίας διάρκειας ζωής επιλέγουμε την κατηγορία χρήσης της κατασκευής από τον ΕΝ99--. Ανάλογα με το είδος της

29 κατασκευής μας (κατοικία, γραφεία, κτλ) επιλέγουμε και την κατάλληλη κατηγορία. Παράλληλα, λόγω μεγάλων αβεβαιοτήτων που υπάρχουν τόσο στις δράσεις, όσο και στα υλικά που χρησιμοποιούμε, υπάρχει η ανάγκη χρήσης συντελεστών ασφαλείας. Από τον ΕΝ990, επιλέγουμε τις τιμές των συντελεστών συνδυασμού ψ. Ο συντελεστής συνδυασμού ψ0 αποσκοπεί στον έλεγχο της οριακής κατάστασης της φέρουσας ικανότητας. Οι συντελεστές συνδυασμού δράσεων ψ, ψ χρειάζονται για τον έλεγχο της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας. Ο συντελεστής ψ μας δείχνει την πιθανότητα να συνυπάρξει ο σεισμός με τα κινητά φορτία. Η πιο κάτω εικόνα υποδεικνύει τις τιμές των συντελεστών ψ που ανάφερα πιο πάνω, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου. Εικόνα :Επιλογή συντελεστών ασφαλείας Όπως βλέπουμε από τον πιο πάνω πίνακα, σε κατοικίες, ο συντελεστής ψ είναι πιο μικρός από την κατηγορία D, δηλαδή, την κατηγορία των καταστημάτων. Αυτό είναι λογικό αν ανατρέξουμε στον «ορισμό» του συντελεστή ψ. Έτσι στην κατηγορία D, σε καταστήματα, δηλαδή, είναι πιο πιθανόν να συνυπάρξει ο σεισμός μαζί με κινητά φορτία παρά σε κατοικίες. Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή των κινητών φορτίων ανάλογα με την κατηγορία του έργου μας. Κατά τη διάρκεια ζωής της κατασκευής μας, δρουν πάνω της διάφορα φορτία όπως το ίδιο βάρος της(μόνιμο φορτίο), κινητά φορτία, φορτία σεισμού, φορτία χιονιού και διάφορα άλλα είδη φορτίων. Ανάλογα με το τί σχεδιασμό θέλουμε να κάνουμε, θεωρούμε και τα ανάλογα φορτία καθώς και τους ανάλογους συνδιασμούς φόρτισης. Έτσι, χρειάζεται να βρούμε τί φορτία θα ασκούνται πάνω στην κατασκευή μας και να τα συνδιάσουμε με τη χρήση του κατάλληλου συνδιασμού φόρτισης. Γενικότερα, η κατασκευή μας, πρέπει να

30 σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε σε όλη τη διάρκεια ζωής της να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα και λειτουργικότητά της. Τέλος, θα πρέπει να γίνει η επιλογή περιβάλλοντος που θα εκτίθεται η κατασκευή μας (πχ κοντά σε θάλασσα). Με αυτό τον τρόπο, βρίσκω την ονομαστική κάλυψη του οπλισμού.. Πως επηρεάζει η κατηγορία πλαστιμότητα τον σχεδιασμό Γενικά, στον αντισεισμικό σχεδιασμό θέλουμε πλαστιμότητα για να μπορούν οι δυνάμεις του σεισμού να παραληφθούν. Μπορούμε να σχεδιάσουμε για δύο κατηγορίες πλαστιμότητας κατηγορία πλαστιμότητας μέση ή κατηγορία πλαστιμότητας υψηλή. Η επιλογή κατηγορίας πλαστιμότητας επηρεάζει διάφορα άλλα στοιχεία του αντισεισμικού σχεδιασμού. Το τί αντοχή σκυροδέματος και σίδερου θα τοποθετήσεις, επηρεάζεται άμεσα από την κατηγορία πλαστιμότητας με την οποία θα σχεδιάσεις το κτήριό σου. Συγκεκριμένα, στον αντισεισμικό σχεδιασμό επιτρέπεται η χρήση κατηγορίας σκυροδέματος μεγαλύτερη από κατηγορία σκυροδέματος C6/0. Όσον αφορά την κατηγορία πλαστιμότητας μέση, ο κώδικας μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε κατηγορία σκυροδέματος C6/0 και πάνω. Για κατηγορία πλαστιμότητας υψηλή, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κατηγορία σκυροδέματος που δεν είναι μικρότερη από τη C0/5. Όσον αφορά τον οπλισμό, για κατηγορία πλαστιμότητας μέση, πρέπει να τοποθετήσουμε οπλισμό κατηγορίας B ή C. Για κατηγορία πλαστιμότητας υψηλή θα χρησιμοποιήσουμε οπλισμό κατηγορίας C. Στην Κύπρο, βέβαια, χρησιμοποιούμε και για τις κατηγορίες πλαστιμότητας, οπλισμό κατηγορίας C. Ο πιο κάτω πίνακας μας παρουσιάζει συγκεντρωμένες όλες τις υποδείξεις του EN998- οι οποίες αφορούν τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας.

31 Πίνακας : Απαιτήσεις υλικών στον αντισεισμικό σχεδιασμό ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας Κατηγορία πλαστιμότητας Κατηγορία σκυροδέματος Κατηγορία ΚΠΧ ΚΠΜ ΚΠΥ - C6/0 C0/5 B ή C B ή C C Χάλυβα σύμφωνα με EN 99-- Διαμήκεις ράβδοι - Μή λείες ράβδοι Μή λείες ράβδοι Υπεραντοχή χάλυβα - - yk,95%<. 5yk Παράλληλα, ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας που επιλέγουμε έχουμε και τους ανάλογους γεωμετρικούς περιορισμούς. Τέλος, το επίπεδο πλαστιμότητας επηρεάζει και το συντελεστή συμπεριφοράς q, που θα χρησιμοποιήσουμε.. Καθορισμός εδαφικής επιτάχυνσης O καθορισμός του εδάφους θεμελίωσης είναι ένα από τα πιο σημαντικά στάδια στον αντισεισμικό σχεδιασμό αφού σύμφωνα με αυτό θα καθοριστεί και η επιτάχυνση σχεδιασμού. Υπάρχουν 5 κύριες κατηγορίες εδαφών τα οποία διαχωρίζονται με βάση τη μέση ταχύτητα διατμητικών κυμάτων στα άνω 0 m,εάν είναι διαθέσιμη. Διαφορετικά, διαχωρίζονται σύμφωνα με την τιμή NSPT. Οι τύποι εδαφών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστεί η επίδραση των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη σεισμική δράση. Οι δυο πιο κάτω εικόνες μας δείχνουν τις κατηγορίες εδαφών καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. 4

32 Εικόνα :Κατηγορίες εδαφών -C Εικόνα 4: Κατηγορίες εδαφών D-E καθώς και τους εδαφικούς τύπους S και S Για ορισμένες τοποθεσίες με εδαφικές συνθήκες που αντιστοιχούν με ένα από τους δύο εδαφικούς τύπους Sή S απαιτούνται ειδικές μελέτες για τον καθορισμό της σεισμικής δράσης. Για αυτές τις κατηγορίες εδαφών και ιδιαίτερα για το έδαφος τύπου S η πιθανότητα εδαφικής αστοχίας κάτω από τη σεισμική δράση, θα πρέπει να παρθεί μετά από υπολογισμούς. Η τιμή αναφοράς της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης επιλέγεται από τις εθνικές αρχές για κάθε σεισμική ζώνη και αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς για περίοδο επαναφοράς TNCR για απαίτηση «Αποφυγή κατάρρευσης» (0% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια). Για αυτή την περίοδο επαναφοράς, ορίζεται συντελεστής σπουδαιότητας γι, ίσος με. Για περιόδους αναφοράς διαφορετικές από την προαναφερθείσα, η εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού του εδαφικού τύπου Α, αg, ισούται με την επιτάχυνση εδάφους, αgr, πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή σπουδαιότητας, γι (αg=γι*αgr). Για τις περισσότερες από τις εφαρμογές του EN 998, ο κίνδυνος περιγράφεται σε όρους μιας απλής παραμέτρου, π.χ η τιμή αναφοράς της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης του εδαφικού τύπου Α, αgr. Με απλά λόγια, η σεισμική 5

33 δράση ορίζεται με βάση τη μέγιστη επιτάχυνση στο βράχο (έδαφος τύπου Α). Πρόσθετες παράμετροι που απαιτούνται για ειδικούς τύπους κατασκευών, δίνονται στα σχετικά μέρη του EN 998. Για κάθε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης εκδόθηκε χάρτης σεισμικού κινδύνου ο οποίος έλαβε υπόψη την μέγιστη επιτάχυνση σε βραχώδες έδαφος. Για την Κύπρο, ο χάρτης σεισμικού κινδύνου είναι ο ακόλουθος. Ο εν λόγω χάρτης, κατηγοριοποιεί τις περιοχές της Κύπρου σε κατηγορίες ανάλογα με την εδαφική επιτάχυνσης. Εικόνα 5: Χάρτης Σεισμικού Κινδύνου Κύπρου Πίνακας : Τιμές επιταχύνσεων εδαφών ανάλογα με την περιοχή Σεισμική ζώνη Αmax 0,5g 0,0g 0,5g 6

34 Η σεισμική κίνηση σε σημείο στην επιφάνεια προσομοιώνεται με ένα ελαστικό φάσμα απόκρισης. Το σχήμα του ελαστικού φάσματος απόκρισης λαμβάνεται ως το ίδιο και για τα δύο επίπεδα της σεισμικής δράσης για την απαίτηση «Αποφυγή κατάρρευσης» και για την απαίτηση «Περιορισμός βλαβών». Η οριζόντια σεισμική δράση περιγράφεται από δύο ορθογώνιες συνιστώσες που θεωρούνται ανεξάρτητες μεταξύ τους και που εκφράζονται από το ίδιο φάσμα απόκρισης. Για τις συνιστώσες της σεισμικής δράσης, ένα ή περισσότερα εναλλακτικά σχήματα του φάσματος απόκρισης μπορούν να υιοθετηθούν, αναλόγως με τις σεισμικές πηγές και το μέγεθος του σεισμού. Εικόνα 6: Ελαστικό φάσμα ΕΝ998- Συστήνονται τύποι φάσματος, ο τύπος και ο τύπος. Αν η σεισμική επικινδυνότητα καθορίζεται από σεισμούς με επιφανειακό μέγεθος σεισμού Μs 5,5, τότε χρησιμοποιείται ο τύπος. Όταν,όμως, η σεισμική επικινδυνότητα καθορίζεται από σεισμούς με επιφανειακό μέγεθος σεισμού Μs < 5,5, τότε χρησιμοποιείται ο τύπος. Στην Κύπρο χρησιμοποιούμε μόνο τύπο ελαστικό φάσμα. Στον πίνακα 4, δίνονται οι ενδεικτικές τιμές των παραμέτρων ΤΒ, ΤC, TD και S για τις 5 κατηγορίες εδαφών, για τον τύπο ελαστικού φάσματος, για 5% απόσβεση. 7

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5)

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2010 1 2 Kατηγορίες πλαστιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος Κωνσταντινίδης Αλέκτορος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδάκης Κων/νος ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΕΣ

Παπαδάκης Κων/νος ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΕΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο τμήμα των Πολιτικών Δομικών Έργων της Τεχνολογικής σχολής του ΤΕΙ Πειραιά από τους φοιτητές Κονταξάκη Μιχαήλ και Παπαδάκη Κωνσταντίνου υπό την επίβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση και διαστασιολόγηση διώροφου μεταλλικού κτιρίου

Μόρφωση και διαστασιολόγηση διώροφου μεταλλικού κτιρίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μόρφωση και διαστασιολόγηση διώροφου μεταλλικού κτιρίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναταλία Κατσαΐτη Επιβλέπων: Τ. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 9 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα