ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0

2

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΝΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Επιβλέπων καθηγητής ή επιβλέπουσα καθηγήτρια Δρ.Κρίστης Χρυσοστόμου Λεμεσός 0

4 Πνευματικά δικαιώματα Copyright Όνομα επίθετο φοιτητή, 0 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. ll rights reserve. Η έγκριση της πτυχιακής διατριβής από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. ii

5 Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή μου, Δρ. Κρίστη Χρυσοστόμου για την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια που μου πρόσφερε καθώς και για το χρόνο που μου αφιέρωσε. iii

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εν λόγω εργασία, αναφέρεται στο σχεδιασμό αντισεισμικών κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το πρώτο κεφάλαιο αρχικά κάνει μια αναφορά στο τί είναι σεισμός και τη σχέση που έχει η Κύπρος με τους σεισμούς. Επίσης το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα μέτρα που προσπάθησε να πάρει κατά καιρούς η Κύπρος εκπροσωπούμενη από αρμόδιους φορείς, για την αντιμετώπιση του φαινομένου του σεισμού. Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στην εξέλιξη και στην ιστορική αναδρομή των Ευρωκωδίκων. Τέλος, στο πρώτο μέρος γίνεται μια εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 8(ΕΝ 998), μιας και θα ασχοληθούμε με τον συγκεκριμένο κώδικα και τις υποδείξεις του. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα στάδια που ακολουθούνται για να σχεδιαστεί ένα αντισεισμικό κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης, καταγράφονται κάποιες από τις υποδείξεις από τον Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ 998-), αλλά και από τους Ευρωκώδικα 0 (ΕΝ 990), Ευρωκώδικα (ΕΝ 99-), Ευρωκώδικα (ΕΝ 99-). Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην επίδραση που δέχεται η επιτάχυνση σχεδιασμού από διάφορους παράγοντες και κατ επέκταση μας παρουσιάζει με απλό τρόπο πώς μεταβάλλεται το σεισμικό φορτίο, τροποποιώντας κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες. Πηγαίνοντας στο τέταρτο κεφάλαιο της συγκεκριμένης εργασίας, βλέπουμε παραδείγματα σχεδιασμού δύο κτηρίων το ένα πλαισιωτό και το άλλο τοιχωματικό. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο συγκρίνονται τα αποτελέσματα των κτηρίων που σχεδιάστηκαν και εξάγονται κάποια συμπεράσματα. Γενικότερα, το πέμπτο κεφάλαιο, εξάγει ποικίλα συμπεράσματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη. iv

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... iv ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... vii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ... viii ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ... xi ΕΙΣΑΓΩΓΗ... xiv Εξέλιξη των κωδίκων στην Κύπρο.... Σεισμός.... Σεισμοί στην Κύπρο.... Κώδικας του Χαμουραμπί (00π.Χ) Μέτρα αντιμετώπισης-κύπρος Ιστορική αναδρομή στην δημιουργία των Ευρωκωδίκων Ευρωκώδικας Απαιτήσεις επιτελεστικότητας και κριτήρια συμμόρφωσης Κριτήρια συμμόρφωσης Σχεδιασμός κτηρίων... 0 Βασικά στάδια που θα πρέπει να ακολουθούνται στο σχεδιασμό αντισεισμικών κτηρίων.... Καθορισμός βασικών παραμέτρων.... Πως επηρεάζει η κατηγορία πλαστιμότητα τον σχεδιασμό.... Καθορισμός εδαφικής επιτάχυνσης Δομητικά συστήματα Έλεγχοι που πρέπει να γίνονται... 4 v

8 Υπολογισμός σεισμικών φορτίων Διαφοροποίηση της περιοχής έδρασης του κτηρίου Διαφοροποίηση επιπέδου κανονικότητας Διαφοροποίηση περιόδου κτηρίου Διαφοροποίηση επιπέδου πλαστιμότητας Παραδείγματα σχεδιασμού για τις διάφορες εντατικές καταστάσεις διαφόρων μελών.. 4. Σχεδιασμός πλαισιακού συστήματος Έλεγχος περιορισμού βλαβών Έλεγχος φαινομένων δεύτερης τάξης Υπολογισμός διαμήκους οπλισμού δοκών Ικανοτικός Σχεδιασμός Υποστυλωμάτων Κ και Κ πρώτου και δεύτερου ορόφου Οπλισμός διάτμη σης υποστυλωμάτων Κ και Κ πρώτου ορόφου Οπλισμός διάτμησης δοκών Σχεδιασμός τοιχωματικού συστήματος Έλεγχος περιορισμού βλαβών Έλεγχος φαινομένων δεύτερης τάξης Υπολογισμός διαμήκους οπλισμού δοκών Υπολογισμός ροπών υποστυλωμάτων Κ και Κ Οπλισμός διάτμησης υποστυλωμάτων Κ και Κ πρώτου ορόφου Οπλισμός διάτμησης δοκών Συμπεράσματα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 0 vi

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας : Απαιτήσεις υλικών στον αντισεισμικό σχεδιασμό ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας... 4 Πίνακας : Τιμές επιταχύνσεων εδαφών ανάλογα με την περιοχή... 6 Πίνακας : Τιμές παραμέτρων για φάσμα τύπου... 8 Πίνακας 4: Επιπτώσεις της μη κανονικότητας... 0 Πίνακας 5: Κατηγορίες σπουδαιότητας... Πίνακας 6: Συντελεστές σπουδαιότητας... Πίνακας 7: Σχέση μεταξύ περιοχής έδρασης κτηρίου και επιτάχυνση σχεδιασμού... 6 Πίνακας 8: Σχέση μεταξύ κανονικότητας και επιτάχυνσης σχεδιασμού... 7 Πίνακας 9:Σχέση μεταξύ περιόδου κτηρίου και επιτάχυνσης σχεδιασμού... 9 Πίνακας 0:Σχέση μεταξύ κατηγορίας πλαστιμότητας και επιτάχυνσης σχεδιασμού... 0 Πίνακας : Ιδιοπεριόδοι των συστημάτων Πίνακας : Απαιτούμενος οπλισμός των δύο άκρων της δοκού Δ, στο πλαισιωτό και τοιχωματικό σύστημα vii

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα :Σεισμογράφος στο σεισμολογικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπισης. Εικόνα :Επιλογή συντελεστών ασφαλείας... Εικόνα :Κατηγορίες εδαφών -C... 5 Εικόνα 4: Κατηγορίες εδαφών D-E καθώς και τους εδαφικούς τύπους S και S... 5 Εικόνα 5: Χάρτης Σεισμικού Κινδύνου Κύπρου... 6 Εικόνα 6: Ελαστικό φάσμα ΕΝ Εικόνα 7: Γραφική απεικόνιση της σχέσης μεταξύ επιτάχυνσης σχεδιασμού και επιτάχυνσης εδάφους... 6 Εικόνα 8: Γραφική απεικόνιση της σχέση επιτάχυνσης σχεδιασμού και επίπεδου κανονικότητας... 8 Εικόνα 9: Γραφική απεικόνιση της σχέση επιτάχυνσης σχεδιασμού και περιόδου κτηρίου.. 9 Εικόνα 0:Γραφική απεικόνιση της σχέσης επιτάχυνσης σχεδιασμού και επιπέδου πλαστιμότητας... Εικόνα : Κάτοψη πλαισιακού συστήματος... Εικόνα :Περιβάλλουσα ροπών των Δ-Δ-Δ... 7 Εικόνα : Περιβάλλουσα ροπών των Δ-Δ-Δ Εικόνα 4: Περιβάλλουσα ροπών των Δ-Δ4-Δ Εικόνα 5: Περιβάλλουσα ροπών των Δ6-Δ7-Δ Εικόνα 6:Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων Κ και Κ... 5 Εικόνα 7:Απεικόνιση ροπών των υποστύλωμα Κ και Κ... 5 Εικόνα 8:Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων Κ και Κ Εικόνα 9:Απεικόνιση ροπών υποστυλωμάτων Κ και Κ Εικόνα 0:Υπολογισμός ικανοτικών τεμνουσών υποστυλώματος Κ Εικόνα : Κάτοψη τοιχωματικού συστήματος viii

11 Εικόνα :Περιβάλλουσα ροπών των Δ-Δ-Δ Εικόνα : Περιβάλλουσα ροπών των Δ-Δ-Δ... 8 Εικόνα 4: Περιβάλλουσα ροπών των Δ-Δ4-Δ Εικόνα 5: Περιβάλλουσα ροπών των Δ6-Δ7-Δ ix

12 x

13 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ Εμβαδόν διατομής σκυροδέματος s Εμβαδόν διατομής οπλισμού s,min. Ελάχιστο εμβαδόν διατομής οπλισμού Αs..Εμβαδόν διατομής συνδετήρα G. Μόνιμη δράση Η...Ύψος ορόφου Μ.. Ροπή κάμψης ΜE..Τιμή σχεδιασμού της ροπής κάμψης ΣΜRb..Άθροισμα των τιμών σχεδιασμού των ροπών αντοχής δοκών ΣMR.. Άθροισμα των τιμών σχεδιασμού των ροπών αντοχής υποστυλωμάτων Ν.. Αξονική δύναμη ΝΕ.. Τιμή σχεδιασμού αξονικής δύναμης NSPT Αριθμός των κρούσεων που απαιτούνται για την διείσδυση των 0 τελευταίων m (Αποτέλεμα από την πρότυπη δοκιμή διείσδυσης) Q.. Κινητά φορτία Τ..Περίοδος άνω ορίου του κλάδου σταθερής φασματικής επιτάχυνσης Τx...Περίοδος ταλάντωσης ενος γραμμικού συστήματος στη x διεύθυνση Τy. Περίοδος ταλάντωσης ενος γραμμικού συστήματος στη y διεύθυνση Vtotal.Τέμνουσα βάσης ορόφου VR,s.Τέμνουσα για τον ελάχιστο οπλισμό VE.. Tιμή σχεδιασμού τέμνουσας xi

14 V,...Ικανοτική τέμνουσα CD W..Ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο δοκού Λατινικά Πεζά b...πλάτος θλιβόμενης ζώνης bo..πλάτος περισφυγμένου πυρήνα b...πλάτος δοκου Στατικό ύψος διατομής Διάμετρος διαμήκους οπλισμού e. Ελαστικές μετακινήσεις r. Σχετική μετακίνηση ορόφου s.. Μετακινήσεις στο πλαστικό σύστημα.. Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος Τιμή σχεδιασμού θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος k Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή κυλίνδρου στις 8 μέρες tm..μέση τιμή αντοχής σκυροδέματος σε καθαρό εφελκυσμό y.. Όριο διαρροής οπλισμού y...τιμή σχεδιασμού ορίου διαρροής οπλισμού yk Χαρακτηριστική τιμή εφελκυστικής αντοχής οπλισμού y..τιμή σχεδιασμού ορίου διαρροής οπλισμού διάτμησης h Ύψος κολώνας h Ύψος δοκού l l...καθαρό μήκος από δοκό σε δοκό s...απόσταση συνδετήρων s...απόσταση εγκάρσιου οπλισμού xii

15 q...συντελεστής συμπεριφοράς Ελληνικά πεζά α...συντελεστής αποτελεσματικότητας της περίσφυξης αg... Επιτάχυνση σχεδιασμού αgr. Εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού γι...συντελεστής σπουδαιότητας γg....επιμέρου συντελεστής μόνιμων δράσεων γr..συντελεστής που εκφράζει την πιθανή υπεραντοχή γq.. Επιμέρους συντελεστής μεταβλητών δράσεων μφ.. Πλαστιμότητα σε όρους καμπυλοτήτων ν Ανηγμένη αξονική δύναμη υποστυλώματος ρ... Ποσοστό άνω οπλισμού ρmax...μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού ρmin... Eλάχιστο ποσοστό οπλισμού ρ...ποσοστό οπλισμού διάτμησης ων...μηχανικό ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού του κορμού xiii

16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κύπρος, δυστυχώς, πάντοτε ήταν αντιμέτωπη με το φαινόμενο του σεισμού. Είναι μια καθ όλα σεισμογενής περιοχή η οποία μάλιστα καταστράφηκε πολλές φορές από αυτό το φαινόμενο. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, αν σκεφτεί κανείς, πως ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί ούτε να προβλεφτεί, ούτε να προληφθεί. Έτσι, πάντοτε υπήρχε η ανάγκη της ύπαρξης κάποιων αντισεισμικών κανόνων τους οποίους εφαρμόζοντάς τους θα έκαναν τα κτήριά μας πιο «ισχυρά» στο σεισμό. Το κύριο μέλημα, βέβαια, αυτής της ανάγκης ήταν η προστασία πρωτίστως της ανθρώπινης ζωής και μετά των κατασκευών. Σιγά σιγά άρχισαν να εισάγονται διάφοροι κώδικες με τους οποίους σχεδιαζόταν ένα δόμημα αντισεισμικό. Πριν από περίπου 0 χρόνια, άρχισε να γίνεται υποχρεωτική η χρήση αντισεισμικών κωδίκων και στην Κύπρο. Βέβαια, ο κάθε μηχανικός χρησιμοποιούσε τον «δικό του» αντισεισμικό κώδικα, αυτόν δηλαδή, που γνώριζε καλύτερα. Δεν υπήρχε κάποιος κοινός κώδικας που θα έπρεπε να ακολουθείται. Τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν στον κατάλογο των υπαρχόντων κωδίκων οι Ευρωκώδικές, οι οποίοι θα ακολουθούνται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται να προσαρμοστεί με τους Ευρωκώδικες. Η χρήση τους, μετατρέπει το σχεδιασμό σε ένα κοινό τρόπο δημιουργίας δομημάτων στην κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιο κάτω εργασία, περιγράφει τα στάδια που ακολουθούνται ούτως ώστε να σχεδιαστεί μια αντισεισμική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες. Το πρώτο μέρος της εργασίας είναι θεωρητικό και όπως είπα προηγουμένως, αναφέρεται στο τί είναι σεισμός, τη σχέση της Κύπρου με τους σεισμούς, λίγα λόγια για το τί είναι οι «Ευρωκώδικες» και γενικότερα, στην εξέλιξη των κωδίκων στην Κύπρο. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται η καταγραφή των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν από ένα μηχανικό για να σχεδιάστει μια αντισεισμική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε αυτό το μέρος της εργασίας, έγινε εκτενής χρήση των ευρωκωδίκων που σχετίζονται τόσο με το σχεδιασμό γενικότερα, όσο και με τον αντισεισμικό σχεδιασμό, ειδικότερα. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι: ΕΝ 990 Ευρωκώδικας: Βάσεις Σχεδιασμού (ο Μέρος), ΕΝ 99 Ευρωκώδικας : Δράσεις στους φορείς (ο Μέρος), ΕΝ 99 Ευρωκώδικας : Σχεδιασμός Φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα (ο Μέρος): ΕΝ 998 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός (ο Μέρος). Η προσπάθεια είναι να κάνουμε όσο το δυνατό πιο ξεκάθαρη και να απλοποιήσουμε την κάπως περίπλοκη διαδικασία των ευρωκωδίκων. Στα υπόλοιπα μέρη, έγιναν κάποια xiv

17 παραδείγματα και συγκρίσεις, καταλήγοντας έτσι σε κάποια συμπεράσματα. Γενικότερα, σκοπός της πιο κάτω εργασίας είναι να καταγραφούν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να σχεδιαστεί μια κατασκευή από οπλισμένο σκυροδέματος λαμβάνοντας υπόψη και τη σεισμική φόρτιση. xv

18 Εξέλιξη των κωδίκων στην Κύπρο. Σεισμός Από τα πανάρχαια χρόνια, η ανθρωπότητα υπέφερε από διάφορα φυσικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορούσαν ούτε να προβλεφτούν, ούτε να προληφθούν. Ένα τέτοιο φαινόμενο είναι και ο σεισμός, ο οποίος ταλαιπωρεί και τη χώρα μας, χρόνια τώρα. Πιο κάτω θα αναφερθώ για το τί είναι σεισμός, τη σχέση που έχει η Κύπρος με τους σεισμούς, καθώς και τα μέτρα που πάρθηκαν κατά καιρούς στην Κύπρο για αντιμετώπιση του φαινομένου του σεισμού. Σεισμός είναι η απότομη δόνηση του εδάφους. Αυτή η εδαφική δόνηση είναι το αποτέλεσμα της διατάραξης της μηχανικής ισορροπίας των πετρωμάτων στο εσωτερικό της γης, λόγω ποικίλων φυσικών αιτιών. Κατά ένα άλλο ορισμό, σεισμός είναι η κίνηση του εδάφους που οφείλεται στην απότομη κίνηση των τεκτονικών πλακών της γης. Η αρχική ερμηνεία του σεισμού, όμως, δεν ήταν αυτή που υπάρχει και σήμερα Στην αρχαιότητα, πίστευαν πως ο σεισμός ήταν είτε το αποτέλεσμα της κίνησης του Εγκέλαδου μέσα στον τάφο του, είτε το αποτέλεσμα της συμπίεσης ατμών στο εσωτερικό της Γης. Ακόμη, πίστευαν πως το σπαρτάρισμα του γιαπωνέζικου γατόψαρου ευθύνετο για το σεισμό. Ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο απρόβλεπτο το οποίο παρουσιάζεται χωρίς σχεδόν καμία προειδοποίηση. Δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη σχετικά μικρή διάρκειά του, έχει τη δυνατότητα να προκαλεί μεγάλες υλικές ζημιές. Αυτές οι ζημιές στις υποδομές μπορούν να επιφέρουν σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Στην ουσία, αν δεν υπήρχαν τα κτήρια, ίσως ο σεισμός να ήταν κάτι διασκεδαστικό και ενδιαφέρον. Δυστυχώς, όμως, λόγω του ότι υπάρχουν κατασκευές, ο σεισμός μπορεί να επιφέρει την καταστροφή. Εμάς τους πολιτικούς μηχανικούς, πρωτίστως μας ενδιαφέρει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και μετά οι ζημιές που θα υποστεί μια κατασκευή σε περίπτωση σεισμού. Όπως προαναφέρθηκε, ο σεισμός δυστυχώς, προκαλεί πολλές καταστροφές τόσο στην ανθρώπινη ύπαρξη όσο και στα δομήματα. Παράλληλα, το φαινόμενο του σεισμού μπορεί να δημιουργήσει και κάποια άλλα προβλήματα όπως καταπτώσεις βράχων, ρευστοποίηση των εδαφών, κατολισθήσεις, θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι) με εξίσου σοβαρές

19 επιπτώσεις. Είναι ακόμη νωπές οι μνήμες από το μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε, στην Ιαπωνία στις Μαρτίου 0. Οι πιο πάνω καταστάσεις που είναι στην ουσία επακόλουθα του σεισμού, προκαλούν και αυτές εξίσου σοβαρές καταστροφές και ζημιές. Για να μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα σεισμικό γεγονός και για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ σεισμών διαφορετικών χαρακτηριστικών, χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικές ποσότητες το μέγεθος και την ένταση του σεισμού. Το μέγεθος του σεισμού εκφράζει τη σεισμικής ενέργειας που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια του σεισμικού συμβάντος. Η πιο γνωστή κλίμακα με την οποία μετριέται το μέγεθος του σεισμού είναι η κλίμακα Rihter. Από την άλλη, η ένταση ενός σεισμού εκφράζεται με εμπειρικό τρόπο. Είναι ένα μέτρο των αποτελεσμάτων και των ζημιών που προκαλεί ο σεισμός τόσο στους ανθρώπους όσο και στις κατασκευές. Η ένταση και οι κλίμακες που μπορούν να την ορίσουν «γεννιούνται» σύμφωνα με το πώς ένιωσαν το σεισμό οι άνθρωποι. Για αυτό το λόγο άλλωστε οι κλίμακες έντασης είναι αρκετά υποκειμενικές μιας και βασίζονται σε ανθρώπινες μαρτυρίες. Επίσης, οι κλίμακες έντασης επηρεάζονται από τις τοπικές και κατασκευαστικές συνθήκες κάθε χώρας. Η πιο γνωστή κλίμακα έντασης είναι η κλιμακα Meralli, σύμφωνα με την οποία οι σεισμοί μπορούν να καταταχτούν σε κατηγορίες ανάλογα με τις ζημιές που προκαλούν.εδώ πρέπει να πούμε,βέβαια,πως για να χαρακτηριστεί ένας σεισμός χρειάζονται να περιληφθούν πολλοί παράγοντες.. Σεισμοί στην Κύπρο Η Κύπρος είναι μια χώρα με πολύ έντονη σεισμικότητα, κάτι που αποδεικνύεται από διάφορα ιστορικά δεδομένα και ποικίλες ιστορικές καταγραφές. Ο κύριος λόγος που η Κύπρος «υποφέρει» τόσο συχνά από το φαινόμενο του σεισμού είναι η ύπαρξη του κυπριακού τόξου, πολύ κοντά στην Κύπρο. Από κάποιες αναφορές που έχουμε, φαίνεται ότι η Κύπρος στο παρελθόν υπέστη αρκετούς σεισμούς. Μελετώντας κάποιες ιστορικές πηγές παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου 6 π.χ. και 900 μ.χ, έγιναν 6 καταστροφικοί σεισμοί. Η Πάφος, η Σαλαμίνα και το Κίτιο είναι κάποια παραδείγματα που φανερώνουν το ύψος του προβλήματος του σεισμού, μιας και αρκετές ήταν οι φορές που αυτές οι πόλεις καταστράφηκαν και ξαναχτίστηκαν από την αρχή. Πιο ακριβή στοιχεία για τους σεισμούς που συνέβαιναν στην Κύπρου άρχισαν να συλλέγονται το 896, μιας και τότε τέθηκαν σε εφαρμογή σεισμολογικοί σταθμοί σε χώρες γειτονικές της Κύπρου. Στην Κύπρο,

20 ο πρώτος σεισμογράφος τοποθετήθηκε το 984 από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Το σεισμολογικό δίκτυο της Κύπρου αναβαθμίστηκε το 987 με τη δημιουργία δύο νέων σταθμών στην Πέγεια και στην Αγία Νάπα. Πληροφοριακά, το κύριο έργο που επιτελεί ένας σεισμολογικός σταθμός είναι η συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής που καλύπτει αλλά και των γειτονικών της περιοχών. Μετά την καταγραφή της ο σεισμολογικός σταθμός αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να τα επεξεργαστεί και να βγάλει κάποια συμπεράσματα όσον αφορά τη σεισμικότητα της περιοχής που εξετάζει. Επίσης, μέσα στις αρμοδιότητες ενός σεισμολογικού σταθμού είναι η πληροφόρηση του κοινού όσον αφορά τους αισθητούς σεισμούς που σημειώνονται κατά καιρούς. Εικόνα :Σεισμογράφος στο σεισμολογικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπισης Η Κύπρος,όπως είπα πιο πάνω, είναι μια περιοχή με εξαιρετικά μεγάλη σεισμικότητα, αφού βρίσκεται σε μια σεισμογόνο ζώνη. Η παράκτια ζώνη της Κύπρου,όμως, είναι η περιοχή με τις μεγαλύτερες επιταχύνσεις εδαφών. Ως εκ τούτου η εν λόγω περιοχή της Κύπρου, είναι και η πιο σεισμόπληκτη.

21 . Κώδικας του Χαμουραμπί (00π.Χ) Από τα πανάρχαια χρόνια υπήρχε η ανάγκη για κατοικία. Υπήρχαν από τότε οι μηχανικοί που σχεδίαζαν κατοικίες. Η απαίτηση για ασφάλεια της κατασκευής καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της, ήταν δεδομένη. Και ο μόνος τρόπος ο οποίος θα διασφάλιζε ή θα κάλυπτε τον ιδιοκτήτη από πιθανή αστοχία ήταν ο κώδικας του Χαμουραμπί. Αν ένας κτίστης κατασκευάσει ένα σπίτι για κάποιον, και δεν το κατασκευάσει σωστά, και το σπίτι που κατασκεύασε καταρρεύσει και σκοτωθεί ο ιδιοκτήτης του, τότε ο κτίστης αυτός θα θανατωθεί (άρθρο 9). Αν σκοτωθεί ο γιος του ιδιοκτήτη του σπιτιού, θα θανατωθεί ο γιος του κτίστη (άρθρο 0). Αν σκοτωθεί ένας σκλάβος του ιδιοκτήτη του σπιτιού, τότε, θα δώσει στον ιδιοκτήτη του σπιτιού ένα δικό του σκλάβο (άρθρο ). Αν καταστραφούν αγαθά, θα τον αποζημιώσει για όλα τα αγαθά που καταστράφηκαν, και επειδή δεν κατασκεύασε σωστά το σπίτι που κατέρρευσε, θα το ανακατασκευάσει με δικά του έξοδα (άρθρο ). Αν ένας κτίστης κατασκευάσει ένα σπίτι για κάποιον και οι τοίχοι καταρρεύσουν, πριν την αποπεράτωσή του, ο κτίστης θα ανεγείρει τους τοίχους με δικά του έξοδα (άρθρο ). Γενικότερα, ο μηχανικός ως ο κύριος του έργου έχει και την κύρια ευθύνη. Ο,τιδήποτε δόμημα κι αν κατασκευάσει, θα πρέπει να αντέξει στο χρόνο ούτως ώστε όχι μόνο να μην αστοχήσει αλλά και καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του, να μην πάθει μεγάλες παραμορφώσεις οι οποίες θα προκαλούν ένα αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους της. Ένα από τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μία κατασκευή κατά τη διάρκεια ζωής της είναι μεταξύ άλλων το «χτύπημα» από σεισμό. Οι σεισμοί όπως είπαμε, είναι φυσικά φαινόμενα, που ο άνθρωπος αδυνατεί να προβλέψει ή να αποτρέψει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να περιορίσει τις επιπτώσεις του σεισμού πάνω στα κτήρια και κατ επέκτασην πάνω στον άνθρωπο. Αυτή είναι και η ευθύνη ενός μηχανικού να σχεδιάζει κατασκευές οι οποίες, κάτω από τις όποιες συνθήκες κι αν βρεθούν, να έχουν την ικανότητα να αντέχουν το οποιδήποτε φορτίο. 4

22 .4 Μέτρα αντιμετώπισης-κύπρος Η Κύπρος, ως μια περιοχή με μεγάλη ευαισθησία στους σεισμούς, είχε από πάντοτε την ανάγκη αντισεισμικής ενίχυσης. Ετσι πριν από περίπου 5 χρόνια άρχισε μια προσπάθεια σεισμικής αναβάθμισής της. Το πρώτο βήμα έγινε με την ίδρυση της Κυπριακής Επιτροπής Αντισεισμικών Μέτρων (ΚΕΑΜ). Η Κυπριακή Επιτροπή Αντισεισμικών Μέτρων (ΚΕΑΜ) ιδρύθηκε το 979 και είχε σαν όρο την εισαγωγή αντισεισμικών μέτρων με τα οποία θα προστατευόταν ο άνθρωπος και οι κατασκευές σε περίπτωση σεισμού. Έτσι, ξεκίνησε μια προσπάθεια λήψης αντισεισμικών μέτρων. Αρχικά, ετοιμάστηκε το σχέδιο «εγκέλαδος». Σε αυτό το σχέδιο, ήταν καταγεγραμμένες όλες οι απαραίτητες κινήσεις που έπρέπε να κάνουν τα αρμόδια όργανα της πολιτείας σε περίπτωση σεισμού. Ακόμη, το σχέδιο «εγκέλαδος» αναφερόταν στον τρόπο λήψης αποφάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ούτως ώστε να μπορούσε η Κύπρος να αντεπεξέλθεί στο χάος που θα επικρατούσε μετά από ένα πιθανό σεισμό. Επίσης, θεσμοθετήθηκαν πρότυπα για τα δομικά υλικά. Ακολούθως, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ετοίμασε το Χάρτη Σεισμικών Ζωνών της Κύπρου. Σε αυτόν το χάρτη καθορίζονταν οι σεισμικές ζώνες και τα μεγέθη των επιταχύνσεων εδαφών για κάθε σεισμική ζώνη. Μέχρι αυτή την περίοδο, τα κτήρια σχεδιάζονταν μόνο για κατακόρυφα φορτία, χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη οριζόντια φορτία (παράδειγμα οριζόντιων φορτίων, ο σεισμός). Έτσι, γινόταν όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη συμπερίληψης και των οριζόντιων φορτίων στο σχεδιασμό ενός κτηρίου. Η εκπόνηση σύντομων αντισεισμικών μέτρων ήταν το επόμενο βήμα. Τα εν λόγω μέτρα ετοιμάστηκαν από την Κυπριακή Επιτροπή Αντισεισμικών Μέτρων(ΚΕΑΜ) σε συνεργασία με την επιτροπή αντισεισμικής μηχανικής του συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Αυτά τα μέτρα ήταν γενικές οδηγίες οι οποίες θα έπρεπε να ακολουθούνται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και από φέρουσα τοιχοποιία ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνονται πλέον και τα οριζόντια φορτία στο σχεδιασμό των κατασκευών. Αυτά τα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή το 986. Μετά από αυτά τα σύντομα αντισεισμικά μέτρα,εκπονήθηκε ο κυπριακός σεισμικός κώδικα. Τέθηκε σε προαιρετική εφαρμογή το 99. Εφαρμόζεται υποχρεωτικά, για πρώτη φορά, την η Ιανουαρίου 994 σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. «Αντικαταστάτης» του κυπριακού σεισμικού κώδικα είναι ο ευρωκώδικας 8. 5

23 Δυστυχώς, ο σεισμός του 995 ήταν η αφορμή για να παρθούν περαιτέρω μέτρα. Έτσι με την βοήθεια πλέον του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ),το οποίο ιδρύθηκε το 99, πάρθηκαν ποικίλες αποφάσεις η οποίες μεταξύ άλλων αφορούσαν την πρόληψη, την ετοιμότητα, τον καθορισμό του σεισμικού κινδύνου..5 Ιστορική αναδρομή στην δημιουργία των Ευρωκωδίκων Οι Ευρωκώδικες έχουν ως κύριο στόχο την δημιουργία ενός κοινού υποβάθρου ευρωπαϊκών κανονισμών με τους οποίους θα πρέπει όλες οι χώρες της ευρωζώνης να «συμβιβαστούν» και κατ επέκταση τα έργα πολιτικής μηχανικής να σχεδιάζονται σύμφωνα με αυτούς. Δηλαδή, η μηχανική αντοχή του κάθε έργου πολιτικής μηχανικής θα καθορίζεται, σύμφωνα με τους ευρωκώδικες. Ως επακόλουθο αυτού, θα είναι η «διαγραφή» των μέχρι τώρα εθνικών κανονισμών του κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντικατάστασή τους από τους Ευρωκώδικες. Με τους ευρωκώδικες,τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εργάζονται πάνω σε μια ερευνητική βάση η οποία θα είναι κοινή για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού θα υπάρχουν κοινοί κανονισμοί για όλους. Πλέον δεν θα υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού της αντοχής των κατασκευών ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, θα μπορέσει να προωθηθεί η συνεργασία, και η ανταλλαγή απόψεων Ακόμη, οποιοδήποτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θελήσει να εργαστεί κάπου αλλού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορεί αφού θα υπάρχει η κοινή γνώση και τεχνογνωσία που προσφέρουν οι Ευρωκώδικες. Οι Ευρωκώδικες ήρθαν για να βελτιώσουν την ποιότητα των κατασκευών και να δημιουργήσουν κατασκευές ασφαλέστερες στην κοινωνία της Ευρώπης. Οι Ευρωκώδικες εκπονήθηκαν από τον ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης (CEN). Κάθε Ευρωκώδικας αποτελείται από δύο μέρη Το Βασικό Κείμενο,το οποίο είναι ίδιο για όλες τις χώρες (μεταφρασμένο στη γλώσσα της χώρας) και το Εθνικό Προσάρτημα που εκδίδεται από την κάθε χώρα και καθορίζει τις «Εθνικά Προσδιορισμένες Παραμέτρους» της κάθε χώρας. Οι Ευρωκώδικες ακολούθησαν μια αρκετά μεγάλη διαδρομή για να φθάσουν στο σημερινό σημείο. Από το 975 ξεκίνησε μια προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή κοινότητα και συγκεκριμένα από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη δημιουργία μιας κοινής πολιτικής στο σχεδιασμό των κατασκευών. Στόχος ήταν αυτή η κοινή πολιτική να ακολουθείται από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, με αυτό τον τρόπο θα 6

24 δημιουργούνταν κάποιοι κανονισμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να ακολουθηθούν από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι κανονισμοί θα χρησιμοποιούνταν αρχικά προαιρετικά και θα αντικαθιστούσαν τους Εθνικούς Κανονισμούς της κάθε χώρας. Αργότερα η εφαρμογή τους θα γινόταν υποχρεωτική. Ακολούθως, το 984 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τους αντιπροσώπους των κρατών μελών, δημοσίευσαν τους πρώτους Ευρωκώδικες. Το 989 δημοσιεύεται η Οδηγία 89/06/ΕΟΚ για τα Δομικά Προϊόντα. Έπειτα, το 990, ξεκινά η σύνταξη των Προσωρινών Ευρωπαϊκών Προτύπων (ENV) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (CEN). Το 99 αρχίζει η δημοσίευση των Προσωρινών Ευρωκωδίκων (ENV) οι οποίοι παρουσιάζουν και κάποιες ενδεικτικές τιμές τις οποίες μπορούν τα κράτη μέλη να επιλέξουν ως τις δικές τους εθνικές τιμές ανάλογα με τις «Εθνικά Προσδιορισμένες Παραμέτρους-NDP». Το 998 οι Προσωρινοί Ευρωκώδικες (ENV) γίνονται Ευρωκώδικες (EN) μετά από υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την CEN. Μετά από 5 χρόνια, το 00, δηλαδή, εκδίδεται η Οδηγία για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Το 006 ολοκληρώθηκε η δημοσίευση των ΕΝ Ευρωκωδίκων. Πληροφοριακά, οι πρώτοι αντισεισμικοί κανονισμοί δημοσιεύτηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 90 (94 Ιαπωνία και 97 ΗΠΑ) αφού οι σεισμοί έκαναν επιτακτική την ανάγκη καθορισμού αντισεισμικών κανονισμών. Αρχικά υπήρχε μόνο η στατική θεώρηση των φορτίων. Αργότερα εμφανίστηκε η δυναμική η οποία και επικράτησε Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 0 κύρια Ευρωπαϊκά πρότυπα, και υποδιαιρούνται σε 58 μέρη που συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλινες κατασκευές, τοιχοποιία και αλουμίνιο). Πιο κάτω φαίνονται εκτεταμένα όλα τα μέρη των Ευρωκωδίκων. ΕΝ 990 Ευρωκώδικας 0 Βάσεις Σχεδιασμού ( Μέρος) ΕΝ 99 Ευρωκώδικας Δράσεις στους φορείς (0 Μέρη) ΕΝ 99 Ευρωκώδικας Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα (4 Μέρη) ΕΝ 99 Ευρωκώδικας Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα (0 Μέρη) ΕΝ 994 Ευρωκώδικας 4 Σχεδιασμός Σύμμεικτων Φορέων από Χάλυβα και Σκυρόδεμα ( Μέρη) ΕΝ 995 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός Ξύλινων Φορέων ( Μέρη) 7

25 ΕΝ 996 Ευρωκώδικας 6 Σχεδιασμός Φορέων από Τοιχοποιία (5 Μέρη) ΕΝ 997 Ευρωκώδικας 7 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός ( Μέρη) ΕΝ 998 Ευρωκώδικας 8 Αντισεισμικός Σχεδιασμός (6 Μέρη) ΕΝ 999 Ευρωκώδικας 9 Σχεδιασμός Φορέων από Αλουμίνιο ( Μέρη) Για κάθε μέρος του Ευρωκώδικα, έχει εκδοθεί το «Εθνικό Προσάρτημα», το οποίο περιέχει τις «Εθνικά Προσδιορισμένες Παραμέτρους-NDP», οι οποίες αναφέρονται στις ειδικές γεωγραφικές, γεωλογικές ή κλιματικές συνθήκες της κάθε χώρας. Σύμφωνα με αυτές θα υπάρχουν και οι ανάλογοι συντελεστές και γενικότερα οι ανάλογες τιμές. Δηλαδή, οι ευρωκώδικες δίνουν τη δυνατότητα στο κάθε κράτος να καθορίσει τις δικές του τιμές σύμφωνα με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Παράλληλα, οι ευρωκώδικες αναφέρουν κάποιες ενδεικτικές τιμές για την κάθε χώρα, που καλό θα ήταν να ακολουθούνται στο βαθμό που είναι δυνατό. Οι «Εθνικά Προσδιορισμένες Παράμετροι- NDP» κάθε κράτους θα πρέπει να κοινοποιούνται στη CEN και στην Ευρωπαϊκή επιτροπή..6 Ευρωκώδικας 8 Ο Ευρωκώδικας 8 (EN 998) εφαρμόζεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή κτηρίων και διαφόρων άλλων έργων πολιτικής μηχανικής σε σεισμογενείς περιοχές, σε περιοχές, δηλαδή, που υποφέρουν από «έντονη» ή «υψηλή» σεισμικότητα. Ο κύριος σκοπός του EN 998 είναι να προσφέρει σιγουριά στο ότι σε περίπτωση σεισμού θα προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές. Επίσης, με τη χρήση του ΕΝ 998 θέλεις να περιορίσεις τις υλικές ζημιές. Τέλος, υπάρχουν διατάξεις στον ΕΝ 998, τις οποίες εφαρμόζοντάς τις, θέλεις να εξασφαλίσεις ότι τα δομήματα που είναι σημαντικά για την κοινωνία(νοσοκομεία, σχολεία, κτλ) θα είναι λειτουργήσιμα μετά το σεισμό. Η ακατάστατη φύση του σεισμικού γεγονότος, καθιστούν την επίτευξη των στόχων αυτών μόνο εν μέρει δυνατή και μετρήσιμη μόνο με όρους πιθανοτήτων. Ειδικές κατασκευές, όπως πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, παράκτιες κατασκευές και μεγάλα φράγματα είναι πέραν από τον σκοπό του EN 998. Ο Ευρωκώδικας 8 (EN 998) είναι υποδιαιρεμένος σε 0 διαφορετικά μέρη. Ο Ευρωκώδικας 8 συμπληρώνει ουσιαστικά, άλλους κώδικες τους οποίους χρησιμοποιεί ο μηχανικός για το σχεδιασμό μιας κατασκευής. Στην περίπτωσή μας, για το σχεδιασμό δηλαδή αντισεισμικού κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, συμπληρώνει τον ΕΝ 99. 8

26 Συγκεκριμένα, σε αυτή την εργασία ασχοληθήκαμε με τον ΕΝ 998- που είναι ο κατ εξοχήν κώδικας για το σχεδιασμό αντισεισμικών κτηρίων. Ο EN 998- εφαρμόζεται στο σχεδιασμό κτηρίων σε σεισμογενείς περιοχές και είναι υποδιαιρεμένος σε 0 μέρη. Το μέρος του EN 998- περιλαμβάνει τις βασικές απαιτήσεις εκτέλεσης και τα κριτήρια συμμόρφωσης τα οποία εφαρμόζονται στα δομήματα. Το μέρος του EN 998- δίνει τους κανόνες για την αντιπροσώπευση των σεισμικών δράσεων και για τους συνδυασμούς των σεισμικών δράσεων με άλλα φορτία ή δράσεις. Το μέρος 4 του EN 998- περιλαμβάνει γενικούς κανόνες σχεδιασμού δομημάτων. Τα μέρη 5 μέχρι 9 του EN 998- περιλαμβάνουν ειδικούς κανονισμούς για κτήρια τα οποία είναι κατασκευασμένα από διαφορετικό υλικό. Πιο κάτω αναφέρεται συγκεκριμένα το κάθε ένα μέρος και το υλικό με το οποίο σχετίζεται. Μέρος 5:Ειδικοί κανονισμοί για δομήματα από μπετόν. Μέρος 6:Ειδικοί κανονισμοί για δομήματα από χάλυβα. Μέρος 7:Ειδικοί κανονισμοί για σύμμεικτες κατασκευές. Μέρος 8:Ειδικοί κανονισμοί για δομήματα από ξύλο. Μέρος 9:Ειδικοί κανονισμοί για δομήματα από τοιχοποιία. Το μέρος 0 αναφέρεται στη σεισμική μόνωση των κτηρίων..6. Απαιτήσεις επιτελεστικότητας και κριτήρια συμμόρφωσης Οι κατασκευές σε σεισμογενείς περιοχές θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι πιο κάτω απαιτήσεις, η κάθε μια στον κατάλληλο βαθμό αξιοπιστίας. Αρχικά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απαίτηση «Αποφυγή κατάρρευσης». Για να εξασφαλιστεί η πιο πάνω απαίτηση, θα πρέπει η κατασκευή να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για να αντέχει τη σεισμική δράση σχεδιασμού που θα δεχθεί καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της χωρίς τοπική ή γενική κατάρρευση, έτσι ώστε να διατηρείται η δομική της ακεραιότητα και η εναπομένουσα φέρουσα ικανότητα μετά τη δράση του σεισμού. Επιπρόσθετα, υπάρχει η απαίτηση «Περιορισμός βλαβών». Οι κατασκευές θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ούτως ώστε να αντέχουν τη σεισμική δράση η οποία θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβεί από την σεισμική δράση σχεδιασμού, χωρίς την ύπαρξη καταστροφής και χωρίς την ύπαρξη άλλων συναφών περιορισμών χρήσεως. 9

27 .6. Κριτήρια συμμόρφωσης Για να ικανοποιηθούν οι προαναφερθείσες θεμελιώδεις απαιτήσεις, θα πρέπει να εξετάζονται δύο οριακές καταστάσεις οριακές καταστάσεις αντοχής και καταστάσεις περιορισμού βλαβών. Οριακές καταστάσεις αντοχής είναι εκείνες που σχετίζονται με την κατάρρευση ή με άλλες μορφές κατασκευαστικής αστοχίας και οι οποίες πολύ πιθανόν να επηρεάσουν την ασφάλεια των ανθρώπων. Από την άλλη, καταστάσεις περιορισμού βλαβών είναι εκείνες που σχετίζονται με ζημιές πέραν των οποίων οι καθορισμένες απαιτήσεις λειτουργίας δεν πληρούνται. Για καθορισμένες κατηγορίες κατασκευών σε περιοχές χαμηλής σεισμικότητας, οι θεμελιώδεις απαιτήσεις μπορεί να τηρηθούν με εφαρμογή κανόνων απλούστερων από αυτών που δίνονται στα σχετικά μέρη του EN Σε περιπτώσεις πολύ χαμηλής σεισμικότητας οι όροι του EN 998- δεν χρειάζεται να τηρηθούν. Σε όλη την περιοχή της Κύπρου, έχουμε υψηλή σεισμικότητα και ως εκ τούτου, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του ΕΝ Σχεδιασμός κτηρίων Το μέρος 4 του ΕΝ998- περιλαμβάνει γενικούς κανόνες όσον αφορά το σχεδιασμό αντισεισμικών κτηρίων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα μέρη, και ένα μέρος από τα μέρη 5 μέχρι 9. Τα μέρη 5 μέχρι 9 σχετίζονται με ειδικούς κανόνες για διάφορα υλικά και στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία κατασκευή. 0

28 Βασικά στάδια που θα πρέπει να ακολουθούνται στο σχεδιασμό αντισεισμικών κτηρίων Για να σχεδιάσουμε μια αντισεισμική κατασκευή, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια βήματα. Αυτά τα βήματα, όπως είπα και πιο πάνω δεν είναι παρμένα μόνο από τον κώδικα που είναι καθαρά για αντισεισμικούς σκοπούς, δηλαδή τον ΕΝ 998. Θα πρέπει να λάβουμε αρκετές υποδείξεις από τον ΕΝ 990, ο οποίος μας δίνει τις βάσεις σχεδιασμού, από τον ΕΝ 99- ο οποίος μας δίνει τις δράσεις σχεδιασμού καθώς και από τον κώδικα που αναφέρεται στο υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε (ΕΝ 99, ΕΝ 99, ΕΝ 994, ΕΝ 995, ΕΝ 996, ΕΝ 999).Σε αυτή τη διπλωματική εργασία αναφερόμαστε σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, οπόταν θα χρησιμοποιηθεί ο ΕΝ 99.. Καθορισμός βασικών παραμέτρων Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει αρχικά να γίνει, είναι μια συζήτηση μεταξύ του ιδιοκτήτη και των μηχανικών του έργου (αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού). Από αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να παρθούν αρκετές πληροφορίες που είναι σχετικές με το έργο, και που είναι απαραίτητες για το σωστό σχεδιασμό του δομήματος. Η Κύπρος, είναι μία χώρα που εντάσσεται στην περιοχή υψηλής σεισμικότητας. Οπόταν, οι κανονισμοί, σε αναγκάζουν καθώς σχεδιάζεις μια κατασκευή, να λάβεις υπόψη σου τις διατάξεις του EN 998. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να μας δώσει και άλλες πληροφορίες σχετικές με την κατασκευή που θέλουμε να σχεδιάσουμε. Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί το δόμημά μας. Παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζουμε και τα χαρακτηριστικά της εν λόγω περιοχής. Ακόμη, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να μας πληροφορήσει το σκοπό που θα εξυπηρετεί η κατασκευή μας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λογαριάσουμε αναλόγως και σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη και τον αρχιτέκτονα, να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Από τον Ευρωκώδικα- ΕΝ 990 επιλέγουμε την κατηγορία διάρκειας ζωής της κατασκευής. Για συνήθεις κατασκευές (πχ Κατοικίες) επιλέγουμε την κατηγορία 4, διάρκειας ζωής 50 χρόνια. Για κατασκευές όπως γέφυρες ή μνημεία, επιλέγουμε την κατηγορία 5 με διάρκεια ζωής 00 χρόνια. Μετά από την επιλογή της κατηγορίας διάρκειας ζωής επιλέγουμε την κατηγορία χρήσης της κατασκευής από τον ΕΝ99--. Ανάλογα με το είδος της

29 κατασκευής μας (κατοικία, γραφεία, κτλ) επιλέγουμε και την κατάλληλη κατηγορία. Παράλληλα, λόγω μεγάλων αβεβαιοτήτων που υπάρχουν τόσο στις δράσεις, όσο και στα υλικά που χρησιμοποιούμε, υπάρχει η ανάγκη χρήσης συντελεστών ασφαλείας. Από τον ΕΝ990, επιλέγουμε τις τιμές των συντελεστών συνδυασμού ψ. Ο συντελεστής συνδυασμού ψ0 αποσκοπεί στον έλεγχο της οριακής κατάστασης της φέρουσας ικανότητας. Οι συντελεστές συνδυασμού δράσεων ψ, ψ χρειάζονται για τον έλεγχο της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας. Ο συντελεστής ψ μας δείχνει την πιθανότητα να συνυπάρξει ο σεισμός με τα κινητά φορτία. Η πιο κάτω εικόνα υποδεικνύει τις τιμές των συντελεστών ψ που ανάφερα πιο πάνω, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου. Εικόνα :Επιλογή συντελεστών ασφαλείας Όπως βλέπουμε από τον πιο πάνω πίνακα, σε κατοικίες, ο συντελεστής ψ είναι πιο μικρός από την κατηγορία D, δηλαδή, την κατηγορία των καταστημάτων. Αυτό είναι λογικό αν ανατρέξουμε στον «ορισμό» του συντελεστή ψ. Έτσι στην κατηγορία D, σε καταστήματα, δηλαδή, είναι πιο πιθανόν να συνυπάρξει ο σεισμός μαζί με κινητά φορτία παρά σε κατοικίες. Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή των κινητών φορτίων ανάλογα με την κατηγορία του έργου μας. Κατά τη διάρκεια ζωής της κατασκευής μας, δρουν πάνω της διάφορα φορτία όπως το ίδιο βάρος της(μόνιμο φορτίο), κινητά φορτία, φορτία σεισμού, φορτία χιονιού και διάφορα άλλα είδη φορτίων. Ανάλογα με το τί σχεδιασμό θέλουμε να κάνουμε, θεωρούμε και τα ανάλογα φορτία καθώς και τους ανάλογους συνδιασμούς φόρτισης. Έτσι, χρειάζεται να βρούμε τί φορτία θα ασκούνται πάνω στην κατασκευή μας και να τα συνδιάσουμε με τη χρήση του κατάλληλου συνδιασμού φόρτισης. Γενικότερα, η κατασκευή μας, πρέπει να

30 σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε σε όλη τη διάρκεια ζωής της να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα και λειτουργικότητά της. Τέλος, θα πρέπει να γίνει η επιλογή περιβάλλοντος που θα εκτίθεται η κατασκευή μας (πχ κοντά σε θάλασσα). Με αυτό τον τρόπο, βρίσκω την ονομαστική κάλυψη του οπλισμού.. Πως επηρεάζει η κατηγορία πλαστιμότητα τον σχεδιασμό Γενικά, στον αντισεισμικό σχεδιασμό θέλουμε πλαστιμότητα για να μπορούν οι δυνάμεις του σεισμού να παραληφθούν. Μπορούμε να σχεδιάσουμε για δύο κατηγορίες πλαστιμότητας κατηγορία πλαστιμότητας μέση ή κατηγορία πλαστιμότητας υψηλή. Η επιλογή κατηγορίας πλαστιμότητας επηρεάζει διάφορα άλλα στοιχεία του αντισεισμικού σχεδιασμού. Το τί αντοχή σκυροδέματος και σίδερου θα τοποθετήσεις, επηρεάζεται άμεσα από την κατηγορία πλαστιμότητας με την οποία θα σχεδιάσεις το κτήριό σου. Συγκεκριμένα, στον αντισεισμικό σχεδιασμό επιτρέπεται η χρήση κατηγορίας σκυροδέματος μεγαλύτερη από κατηγορία σκυροδέματος C6/0. Όσον αφορά την κατηγορία πλαστιμότητας μέση, ο κώδικας μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε κατηγορία σκυροδέματος C6/0 και πάνω. Για κατηγορία πλαστιμότητας υψηλή, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κατηγορία σκυροδέματος που δεν είναι μικρότερη από τη C0/5. Όσον αφορά τον οπλισμό, για κατηγορία πλαστιμότητας μέση, πρέπει να τοποθετήσουμε οπλισμό κατηγορίας B ή C. Για κατηγορία πλαστιμότητας υψηλή θα χρησιμοποιήσουμε οπλισμό κατηγορίας C. Στην Κύπρο, βέβαια, χρησιμοποιούμε και για τις κατηγορίες πλαστιμότητας, οπλισμό κατηγορίας C. Ο πιο κάτω πίνακας μας παρουσιάζει συγκεντρωμένες όλες τις υποδείξεις του EN998- οι οποίες αφορούν τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας.

31 Πίνακας : Απαιτήσεις υλικών στον αντισεισμικό σχεδιασμό ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας Κατηγορία πλαστιμότητας Κατηγορία σκυροδέματος Κατηγορία ΚΠΧ ΚΠΜ ΚΠΥ - C6/0 C0/5 B ή C B ή C C Χάλυβα σύμφωνα με EN 99-- Διαμήκεις ράβδοι - Μή λείες ράβδοι Μή λείες ράβδοι Υπεραντοχή χάλυβα - - yk,95%<. 5yk Παράλληλα, ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας που επιλέγουμε έχουμε και τους ανάλογους γεωμετρικούς περιορισμούς. Τέλος, το επίπεδο πλαστιμότητας επηρεάζει και το συντελεστή συμπεριφοράς q, που θα χρησιμοποιήσουμε.. Καθορισμός εδαφικής επιτάχυνσης O καθορισμός του εδάφους θεμελίωσης είναι ένα από τα πιο σημαντικά στάδια στον αντισεισμικό σχεδιασμό αφού σύμφωνα με αυτό θα καθοριστεί και η επιτάχυνση σχεδιασμού. Υπάρχουν 5 κύριες κατηγορίες εδαφών τα οποία διαχωρίζονται με βάση τη μέση ταχύτητα διατμητικών κυμάτων στα άνω 0 m,εάν είναι διαθέσιμη. Διαφορετικά, διαχωρίζονται σύμφωνα με την τιμή NSPT. Οι τύποι εδαφών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστεί η επίδραση των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη σεισμική δράση. Οι δυο πιο κάτω εικόνες μας δείχνουν τις κατηγορίες εδαφών καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. 4

32 Εικόνα :Κατηγορίες εδαφών -C Εικόνα 4: Κατηγορίες εδαφών D-E καθώς και τους εδαφικούς τύπους S και S Για ορισμένες τοποθεσίες με εδαφικές συνθήκες που αντιστοιχούν με ένα από τους δύο εδαφικούς τύπους Sή S απαιτούνται ειδικές μελέτες για τον καθορισμό της σεισμικής δράσης. Για αυτές τις κατηγορίες εδαφών και ιδιαίτερα για το έδαφος τύπου S η πιθανότητα εδαφικής αστοχίας κάτω από τη σεισμική δράση, θα πρέπει να παρθεί μετά από υπολογισμούς. Η τιμή αναφοράς της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης επιλέγεται από τις εθνικές αρχές για κάθε σεισμική ζώνη και αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς για περίοδο επαναφοράς TNCR για απαίτηση «Αποφυγή κατάρρευσης» (0% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια). Για αυτή την περίοδο επαναφοράς, ορίζεται συντελεστής σπουδαιότητας γι, ίσος με. Για περιόδους αναφοράς διαφορετικές από την προαναφερθείσα, η εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού του εδαφικού τύπου Α, αg, ισούται με την επιτάχυνση εδάφους, αgr, πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή σπουδαιότητας, γι (αg=γι*αgr). Για τις περισσότερες από τις εφαρμογές του EN 998, ο κίνδυνος περιγράφεται σε όρους μιας απλής παραμέτρου, π.χ η τιμή αναφοράς της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης του εδαφικού τύπου Α, αgr. Με απλά λόγια, η σεισμική 5

33 δράση ορίζεται με βάση τη μέγιστη επιτάχυνση στο βράχο (έδαφος τύπου Α). Πρόσθετες παράμετροι που απαιτούνται για ειδικούς τύπους κατασκευών, δίνονται στα σχετικά μέρη του EN 998. Για κάθε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης εκδόθηκε χάρτης σεισμικού κινδύνου ο οποίος έλαβε υπόψη την μέγιστη επιτάχυνση σε βραχώδες έδαφος. Για την Κύπρο, ο χάρτης σεισμικού κινδύνου είναι ο ακόλουθος. Ο εν λόγω χάρτης, κατηγοριοποιεί τις περιοχές της Κύπρου σε κατηγορίες ανάλογα με την εδαφική επιτάχυνσης. Εικόνα 5: Χάρτης Σεισμικού Κινδύνου Κύπρου Πίνακας : Τιμές επιταχύνσεων εδαφών ανάλογα με την περιοχή Σεισμική ζώνη Αmax 0,5g 0,0g 0,5g 6

34 Η σεισμική κίνηση σε σημείο στην επιφάνεια προσομοιώνεται με ένα ελαστικό φάσμα απόκρισης. Το σχήμα του ελαστικού φάσματος απόκρισης λαμβάνεται ως το ίδιο και για τα δύο επίπεδα της σεισμικής δράσης για την απαίτηση «Αποφυγή κατάρρευσης» και για την απαίτηση «Περιορισμός βλαβών». Η οριζόντια σεισμική δράση περιγράφεται από δύο ορθογώνιες συνιστώσες που θεωρούνται ανεξάρτητες μεταξύ τους και που εκφράζονται από το ίδιο φάσμα απόκρισης. Για τις συνιστώσες της σεισμικής δράσης, ένα ή περισσότερα εναλλακτικά σχήματα του φάσματος απόκρισης μπορούν να υιοθετηθούν, αναλόγως με τις σεισμικές πηγές και το μέγεθος του σεισμού. Εικόνα 6: Ελαστικό φάσμα ΕΝ998- Συστήνονται τύποι φάσματος, ο τύπος και ο τύπος. Αν η σεισμική επικινδυνότητα καθορίζεται από σεισμούς με επιφανειακό μέγεθος σεισμού Μs 5,5, τότε χρησιμοποιείται ο τύπος. Όταν,όμως, η σεισμική επικινδυνότητα καθορίζεται από σεισμούς με επιφανειακό μέγεθος σεισμού Μs < 5,5, τότε χρησιμοποιείται ο τύπος. Στην Κύπρο χρησιμοποιούμε μόνο τύπο ελαστικό φάσμα. Στον πίνακα 4, δίνονται οι ενδεικτικές τιμές των παραμέτρων ΤΒ, ΤC, TD και S για τις 5 κατηγορίες εδαφών, για τον τύπο ελαστικού φάσματος, για 5% απόσβεση. 7

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

«Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1- Πρόνοιες και Εφαρμογή»

«Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1- Πρόνοιες και Εφαρμογή» 1. ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 06 Απριλίου 2017 - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 07 Απριλίου 2017 2. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πέμπτη 06/04/2017 9:00-17:15 Παρασκευή 07/04/2017 9:00-17:30 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 14 ώρες 4. ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού»

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 Ο Συνέδριο Σκυροδέματος «Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 Εξέταση Θεωρίας: Επιλογή Γ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 2 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Βασικά θέματα σχεδιασμού με τους Ευρωκώδικες Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά.

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια Τα κεφάλαια του EC8-1 είναι: Κεφ. 1 Γενικά Κεφ. 2 Απαιτήσεις συμπεριφοράς και κριτήρια συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους. Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων και ανεπαρκών μηκών μάτισης οπλισμών στη σεισμική ικανότητα των κατασκευών εφαρμόζοντας ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των Ευρωκωδίκων

Το σύστημα των Ευρωκωδίκων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Γενικά (Κεφ. 1) Απαιτήσεις Συμπεριφοράς (Κεφ. 2) Σεισμικές δράσεις (Κεφ. 3) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ Αποτίμηση διώροφου κτιρίου ΟΣ κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ, προσθήκη δύο ορόφων σύμφωνα με νεότερους Κανονισμούς και έλεγχος της επάρκειας του ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3 Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: 11-4-2013 Στην Αθήνα, στις 11 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 13:30 έως 14:30, συνήλθε η ομάδα μελέτης: «Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro - WHAT S NEW 2015

SCADA Pro - WHAT S NEW 2015 SCADA Pro - WHAT S NEW 2015 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα έκδοση SCADA Pro 20015 με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN1998-3 & ΚΑΝΕΠΕ Τηλέμαχος Β. Παναγιωτάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ Χίος, 15-16 Μαρτίου 2013 Διάρθρωση Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ημερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER Μακαντάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 3 1.2 Διαδικασία σχεδίασης κατασκευών 4 1.3 Βασικά δομικά στοιχεία 6 1.4 Είδη κατασκευών 8 1.4.1 Δικτυώματα 8

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1:2004 - Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1 Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές ράσεις, Κανόνες για Κτίρια 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Αντισεισμικός Σχεδιασμός φορέων συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία Νο 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Περίληψη Στη παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ..

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ PILLOTIS ΜΕΣΩ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες χωρίς δοκούς Οπλισμός κατά δύο διευθύνσεις Μονολιθική σύνδεση με τα υποστυλώματα Απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα