O Εκτοπισμός στην Κύπρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O Εκτοπισμός στην Κύπρο"

Transcript

1 O Εκτοπισμός στην Κύπρο Οι Συνέπειες της Πολιτειακής και της Στρατιωτικής Διαμάχης Έκθεση 3 Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία Νίκος Τριμικλινιώτης Κορίνα Δημητρίου

2 Για τους συγγραφείς Ο Νίκος Τριμικλινιώτης είναι διεπιστημονικός μελετητής στην Κοινωνιολογία και τη Νομική. Από το 2008 είναι ανώτερος ερευνητικός σύμβουλος στο PRIO Cyprus Centre. Επίσης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής και Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και επίτιμος ερευνητικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Cape Town της Νοτίου Αφρικής. Έχει διεξαγάγει έρευνας σχετικά με θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι διακρίσεις, η μετανάστευση, το κοινωνικό φύλο, η συμφιλίωση, η εθνοτική σύγκρουση και ο ρατσισμός, καθώς επίσης τα συνταγματικά, εκπαιδευτικά και εργατικά ζητήματα, και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε βιβλία και περιοδικά. Οι πλέον πρόσφατες εργασίες του είναι οι εξής: Beyond a divided Cyprus: A state and society in transformation, που συνέγραψε και εξέδωσε με την Umut Bozkurt (Palgrave MacMillan, 2012), και Η διαλεκτική του έθνους-κράτους και το καθεστώς εξαίρεσης: Κοινωνιολογικές και συνταγματικές μελέτες για την ευρω-κυπριακή συγκυρία και το εθνικό ζήτημα (Σαββάλας, Αθήνα 2010). Ηλεκτρονική διεύθυνση: Η Κορίνα Δημητρίου είναι νομικός εμπειρογνώμονας και ερευνήτρια σε πεδία όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο ρατσισμός, οι διακρίσεις, η μετανάστευση, το άσυλο, το εργατικό δίκαιο και η σωματεμπορία στην Κύπρο. Έχει πολυετή εμπειρία στη νομική πρακτική και έρευνα, καθώς και συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το 2007 είναι ο εθνικός εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Νομικού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Μη Διάκρισης. Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα ήταν ο νομικός εμπειρογνώμονας στο πλαίσιο των συμβάσεων με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και έχει συγγράψει πολλές εκθέσεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, άρθρα σε επιστημονικές επιθεωρήσεις, καθώς και στον Τύπο. Προετοιμάζει ένα βιβλίο σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Κύπρο.

3 O ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚHΣ ΔΙΑΜAΧΗΣ Έκθεση 3 Το Νομικο Πλαισιο στην κυπριακη ΔημοκραΤια Νίκος Τριμικλινιώτης Κορίνα Δημητρίου

4 Peace Research Institute Oslo (PRIO) Hausmanns gate 7 PO Box 9229 Oslo NO-0134 OSLO, Norway Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο Ηλ. διεύθυνση: Ιστοσελίδα: Το PRIO ενθαρρύνει τους ερευνητές του και τους ερευνητικούς του συνεργάτες να δημο - σιεύουν τις εργασίες τους σε επιστημονικά περιοδικά και σε σειρές βιβλίων καθώς και σε σειρά Εκθέσεων, Εργασιών και Πολιτικών Επισκοπήσεων του PRIO. Κατά την επιμέλεια των δημοσιεύσεων αναλαμβάνουμε ένα στοιχειώδη ποιοτικό έλεγχο αλλά ως εκ τούτου το PRIO δεν έχει άποψη σε πολιτικά θέματα. Ενθαρρύνουμε τους ερευνητές μας να λαμβάνουν ενεργό μέρος σε δημόσιες συζητήσεις, με πλήρη ελευθερία της γνώμης. Η ευθύνη και η τιμή για τις υποθέσεις, τις θεωρίες, τα ευρήματα και τις απόψεις που εκφράζονται στις εκδόσεις ανήκει στους ίδιους τους συγγραφείς. Τα κείμενα που συγκεντρώθηκαν στην παρούσα έκδοση, συμπεριλαμβανόμενης της ορολο - γίας που χρησιμοποιείται, είναι της αποκλειστικής ευθύνης του/ων συγγραφέα(ων) ή/και του Κέντρου του Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη του Όσλο (PRIO) ως ένας από τους δικαιού - χους του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «Διάλογος για την Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης και τη Συμφιλίωση: Οι Κύπριοι αναζητούν Νέες Προσεγγίσεις στο Περιουσιακό Ζήτημα». Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης να αποδοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε. δεν αναγνωρίζει την «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου» παρά μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, το Κράτος Μέλος της. Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2012 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα τμήμα της παρούσας έκδοσης δεν δύναται να αναπαραχθεί, να απο - θη κευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό φωτοτυπικό, εγγραφής ή άλλο, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδεια του/ων κατόχου/ων των πνευμα - τικών δικαιωμάτων. Η εργασία αυτή συντάχθηκε, στο πρωτότυπό της, στην Αγγλική γλώσσα. ISBN Ελαιογραφία στο εξώφυλλο: Δάφνη Mαυροβουνιώτη Τριμικλινιώτη και Μάριος Τριμικλινιώτης Παραγωγή και σχεδιασμός εξωφύλλου: Action Global Communications

5 ΠεριεχΟμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ, ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ...V ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...VII 1. Ο ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ: ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΝΟΙΕΣ & ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ- ΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠEΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΣΔΑ): ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΤΟ ΕΔΑΔ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ TΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ KΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΤΟ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΙΦ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΔ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ-2004 ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...45

6 V Πίνακας Νομικών Πηγών, συνθηκών και Νόμων Διεθνείς συμβάσεις n n n n n n Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Πρωτόκολλο 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Νομοθεσία της Ε.Ε. (συνθήκες, κανονισμοί, οδηγίες και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου) συνθήκες της Ε.Ε. n Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ενοποιημένη απόδοση) n Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. οδηγίες της Ε.Ε. n Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής n Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου n Apostolides v Orams C-420/07 n Costa v ENEL [1964] ECR 585 n NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v Nederlandse Administratis der Belastingen [1963] Case 26/62 ECR 1 n Case 29/69 Stauder [1969] ECR 419 αποφάσεις του ΕΔαΔ n Akdivar & Others v Turkey, Αίτηση Αρ /93 n Ibrahim Aziz v Cyprus, Αίτηση Αρ /94, Στρασβούργο, 10 Μαΐου n Demades v Turkey, Αίτηση Αρ /90 n Demopoulos v Turkey, Αίτηση Αρ /99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 14163/04, 10200/04, 19993/04, 21819/04

7 VI Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία n Kazali et al v. Cyprus, Αίτηση Αρ /08 n Loizidou v Turkey, Αίτηση Αρ /89 n Lordos and Others v. Turkey, Αίτηση Αρ /90 n Eugenia Michaelideou Developments and Mike Tymvios v Turkey, Αίτηση Αρ /90 n Nezire Ahmet Adnan Sofi V Cyprus, Αίτηση Αρ /04 n Xenides Arestis v Turkey, Αίτηση Αρ /99 Το σύνταγμα της κυπριακής Δημοκρατίας Νόμοι της κυπριακής Δημοκρατίας n Ο Περί Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος, Ν.127(I)/2006 n Ο Περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (κυρωτικός) Νόμος, 38/62 n Ο Περί Κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμος, Κεφ. 109 n Ο Περί Διαχειρίσεως Περιουσιών Νόμος, Κεφ. 189 n Ο Περί απονομής της δικαιοσύνης (ποικίλες διατάξεις) Νόμος, Ν.33/1964 n Ο Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος, Ν. 52/1980 n Ο περί καταπολέμησης των φυλετικών και ορισμένων άλλων μορφών διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος, Ν.42(1)/ 2004 n Ο Περί Συμβάσεων Νόμος, Κεφ. 149 n Ο Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 6 n Ο Περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμος, Κεφ. 319 n Ο Περί Μεταβίβασης και Υποθήκευσης Ακινήτων Νόμος, No. 9/65 n Ο Περί Φόρου Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος, Κεφ. 322 n Ο Περί Φορολογίας Ακίνητης (Αστικής) Ιδιοκτησίας Νόμος, Ν. 89/1962 n Ο Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Κατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος, Κεφ. 224 n Ο Περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παρόντες και Άλλα Πρόσωπα Νόμος, N. 46(I)/2005 n Ο Περί n Επικύρωσης Διαθηκών (Επανασφράγιση) Νόμος, Κεφ. 192 n Ο Περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος, Κεφ. 232 n Ο Περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος, Ν.139/1991 n Ο Περί Μεταβίβασης Γαιών Τροποποιητικός Νόμος, Κεφ. 228 n Ο Περί Επιτρόπων (TRUSTEES) Νόμος, Κεφ. 193 n Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος, Ν. 23/1983 n Ο Περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος, Κεφ. 195

8 Πίνακας Νομικών Πηγών, Συνθηκών και Νόμων VII αποφάσεις ανωτάτου Δικαστηρίου της κύπρου n Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας v Mustafa Ibrahim κ.α., Ποινικές Εφέσεις Αρ. 2729, 2734, 2735 ( ), (1964) CLR 165 n Mehmet Ahmet v Δημοκρατίας, αρ. 277/2006 ( ) n Zehra Kemal Ahmet και Nuray Kemal Ahmet v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Αρ. 1011/2004 ( ) n Ijlal Ahmet Zeki Mustafa άλλως Ijlal Zeki άλλως Ijlal Mustafa v Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του Υπουργού Εσωτερικών ως Προϊσταμένου του Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Υπουργού Εσωτερικών υπό την ιδιότητα του ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Αρ. 688/2009 ( ) n Perihan Mustafa Korkut ή Eyiam Perihan v Απόστολου Γεωργίου, δια του πληρεξουσίου αντιπροσώπου του Χαραλάμπου Χ. Ζόππου, Αρ. 303/2006 ( ) n Αλή Κιαμίλ, Δικαιούχος της κληρονομιάς του Κιαμίλ Αλή Ριζά ή άλλως Κιαμίλ Αλή Ριζά Καραμάνο ή άλλως Ιλχάν Αλή Ριζά, με την ιδιότητα του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κληρονομιών Μόρφου v. Υπουργού Εσωτερικών, υπό την ιδιότητα του ως Κηδεμόνα για την Προστασία των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Αρ.133/2005 ( ) n Arif Mustafa v Υπουργείου Εσωτερικών μέσω Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, Αρ. 125/2004 ( ) n Τάκης Γιάλλουρου v. Ευγενείου Νικολάου, Πολιτική Έφεση Αρ ( ) κατάλογος συντομογραφιών ΕΑ Επιτροπή Αποζημιώσεων ΔΕΚ Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EΣΔΑ Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΕΔΑΔ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΤΔΒΚ Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου

9 1 1. Ο εκτοπισμοσ Και ΤΟ ΠεριΟΥΣιαΚΟ ΖΗΤΗμα: ΤΟ ευρυτερο νομικο ΠΛαιΣιΟ Hπαρούσα έκθεση εξετάζει τις νομικές πτυχές του εκτοπισμού και του περιουσιακού ζητήματος, όπως αυτές επηρεάζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της. Εστιάζει σε δύο διαφορετικούς τομείς του δικαίου και της πολιτικής: Πρώτον, στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο καθώς και το πλαίσιο πολιτικής που προέκυψε μετά τον πόλεμο του 1974 σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών και ωφελημάτων προς τους Ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες και άλλους ιδιοκτήτες περιουσιών στον βορρά 1 και, δεύτερον, στα νομικά ζητή - ματα που προκύπτουν σε σχέση με τις περιουσίες των εκτοπισθέντων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όσον αφορά την ιδιοκτησία και το δικαιωμά στην περιουσία, όπως διέπονται από τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η έκθεση πρώτα παρουσιάζει το ζήτημα του εκτοπισμού και του περιουσιακού στην Κύπρο, τοποθετώντας το στο ευρύτερο νομικό του πλαίσιο. Στη συνέχεια περιγράφει τους κανονισμούς και τις διατάξεις που αφορούν την υποδοχή και τη στέγαση των εκτοπισθέντων. Ακολουθεί μια εισαγωγή στο νομικό καθεστώς που καλύπτει την ιδιοκτησία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης, η οποία αποτελείται από τρία αλληλένδετα μέρη: (α) τις νομικές πηγές, τους διαδικαστικούς μηχανισμούς, το δίκαιο και τις πρακτικές αναφορικά με τις περιουσίες των εκτοπισθέντων (β) τις περιουσίες των Ελληνοκύπριων εκτοπισθέντων (γ) τις περιουσίες των Τουρκοκύπριων εκτοπισθέντων που βρίσκονται στις περιοχές υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας. Η παρούσα έκθεση δεν θα ασχοληθεί με τη διαχείριση του ζητήματος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, όπως εξελίχθηκε κατά το χρονικό διάστημα μετά το Η έκθεση επικεντρώνεται στις νομικές και πολιτικές πτυχές σε σχέση με την προσωρινή στέγαση των Ελληνοκύπριων εκτοπισθέντων στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και σε διάφορα σχέδια και ωφελήματα στέγασης και υποστήριξής τους. Δεν ασχολείται με τη «διαχείριση κρίσεων», τις μακροπρόθεσμες κοινωνικο-ιστορικές και οικονομικές διαστάσεις των πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν κατά το συνέδριο Envisioning A Future: Towards A Property Settlement In Cyprus, Έκθεση Συνεδρίου που οργανώθηκε από το PRIO Cyprus Centre, στο Σπίτι της Συνεργασίας, Νεκρή Ζώνη, Λευκωσία, 30 Σεπτεμβρίου 2011, PRIO Cyprus Centre). 2 Για τη μελέτη του θέματος αυτού, βλ. έκθεση από την Ayla Gürel για το πρόγραμμα Εκτοπισμού και Περιουσιακού.

10 3 2. ΚανΟνιΣμΟι, ΠρΟνΟιεΣ Και ΩΦεΛΗμαΤα Για ΤΗν ΠρΟΣΩρινΗ εγκατασταση ΤΩν εκτοπισθεντων 2.1 Τα μεταπολεμικά μέτρα για τους εκτοπισθέντες Κατά την περίοδο μετά το 1974, ποικίλα κίνητρα προσφέρθηκαν στους εκτοπισθέντες ξενοδόχους, κατασκευαστές, βιομηχάνους και γαιοκτήμονες. Τα κίνητρα περιλάμβαναν την παροχή της κρατικής γης, χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια και άλλα μέτρα, έτσι ώστε αυτό το τμήμα του πληθυσμού να ενταχθεί εκ νέου στην οικονομική δραστηριότητα. Ο σκοπός ήταν η ανάπτυξη της περιοχής της Αμμοχώστου, που δεν είχε καταληφθεί από τον τουρκικό στρατό, η ανάπτυξη υποδομών όπως τα οδικά δίκτυα, καθώς και η ανοικοδόμηση της τουριστικής βιομηχανίας. Τα κατευθυνόμενα από το κράτος αναπτυξιακά έργα στόχευαν στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού κατά το κλασικό μοντέλο του λεγόμενου «pump priming», δηλ. της τόνωσης της ζήτησης μέσω της παροχής εργασίας σε αναπτυξιακά έργα από το κράτος. Βασικό όργανο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου ήταν το Γραφείο Προγραμματισμού, το οποίο διηύθυνε έργα για την ανάπτυξη ξενοδοχείων, για την ελαφρά βιομηχανία και την αναδιάρθρωση της γεωργίας, αρχικά στην επαρχία Αμμοχώστου αλλά τελικά και στις άλλες περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν εκτοπισθέντες, κυρίως στη Λεμεσό και στην Αμμόχωστο. Στην Αγία Νάπα, η οποία το 1974 ήταν ένα μικρό ψαροχώρι, κατά μήκος της ακτογραμμής χτίστηκαν πολυάριθμα ξενοδοχεία που φέρουν τα ίδια ονόματα με εκείνα τα οποία οι ιδιοκτήτες τους άφησαν πίσω στην Αμμόχωστο και την Κερύνεια το Ο λόγος που οι αρχές επέλεξαν την επαρχία Αμμοχώστου για άμεσες επενδύσεις με τη μορφή του pump priming ήταν επειδή η περιοχή αυτή υποδέχθηκε πολύ μεγάλο αριθμό, αν όχι την πλειονότητα, των εκτοπισθέντων. Ήταν η πλησιέστερη έξοδος από την κατεχόμενη ζώνη στην περιοχή και υποδέχθηκε χιλιάδες εκτοπισθέντες από τη χερσόνησο της Καρπασίας μέχρι και την πόλη της Αμμοχώστου. Οι περισσότεροι από αυτούς συγκεντρώθηκαν κάτω από τις χαρουπιές, αναζητώντας προσωρινό καταφύγιο. Επίσης, η περιοχή Αμμοχώστου ήταν η πιο τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή και διέθετε την απαραίτητη υποδομή, ενώ παράλληλα ήταν διαθέσιμη για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι εκτοπισθέντες αξιοποιήθηκαν στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, είτε ως φθηνό εργατικό δυναμικό είτε σε επαγγέλματα σχετικά με τις επιχειρηματικές δεξιότητές τους και την εμπειρία τους. Σε εκείνες τις δύσκολες εποχές, όταν η ανεργία ξεπερνούσε το 30% και επικρατούσε σπάνη βασικών ανέσεων και στέγασης, η άμεση μέριμνα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης αντιστάθμισε όλες τις άλλες σκέψεις και επικράτησε της λογικής των μέτρων διαχείρισης κρίσεων.

11 4 Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία Εκτοπισθείς θεωρείται ο κάτοχος προσφυγικής ταυτότητας και, μέχρι πολύ πρόσφατα, οι άρρενες απόγονοί του. Δεν περιλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία κατοικούν στην περιοχή υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, αλλά των οποίων οι περιουσίες βρίσκονταν στην κατεχόμενη περιοχή. Δεν υπάρχουν μέτρα που να καλύπτουν αυτή την ομάδα. 2.2 Θεσμοί για τις ανάγκες των εκτοπισθέντων Εκτοπισθέντες ίση κατανομή βαρών Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δημιουργήθηκε το 1989 με τον Νόμο N.141/1989 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 3 Πρωταρχικός του στόχος είναι να αναλάβει δράση για την ίση και δίκαιη κατανομή των βαρών που προέκυψαν από την τουρκική εισβολή και κατοχή, και να εξασφαλίσει την αποκατάσταση και την προπολεμική φερεγγυότητα των προσώπων τα οποία κατέχουν σήμερα ακίνητα στην κατεχόμενη περιοχή, σύμφωνα με την αξία των περιουσιών αυτών. Η Υπηρεσία του Κεντρικού Φορέα ξεκίνησε τις εργασίες της έξι μήνες μετά την έγκριση των Κανονισμών του Σχεδίου για την Αποκατάσταση της Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης Απροσπέλαστης Ακίνητης Περιουσίας, που συντάχθηκε την 21η Ιουλίου Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, ο Κεντρικός Φορέας προβλέπει τα εξής: n n n Δάνεια (στεγαστικά, επαγγελματικά, υγειονομικής περίθαλψης, σε νιόπαντρα ζευγάρια, σε οργανώσεις και ενώσεις προσώπων). Εγγυήσεις για δάνεια (επαγγελματικά, στεγαστικά) που χορηγούνται από τραπεζικά ιδρύματα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Κεντρικό Φορέα. Επιδότηση των τόκων που καταβάλλονται για στεγαστικά δάνεια χωρίς την εγγύηση του Κεντρικού Φορέα. Τα δάνεια στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού χορηγούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: n n n Φοιτητικά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών μαθημάτων σε αναγνωρισμένα ή εγγεγραμμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση. Επαγγελματικά δάνεια (για επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριότητα ή επέκτασή της στην Κύπρο). Για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση σοβαρών ή μόνιμων ασθενειών, η θεραπεία των οποίων είναι δαπανηρή και δεν καλύπτεται πλήρως ή επαρκώς από κρατικές άλλες πηγές. 3 Ο νόμος με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι το 2005 διατίθεται στην ιστοσελίδα Η έκδοση αυτή δεν περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις του 2011 που εισήγαγε ο Νόμος 52(I)/2011.

12 Κανονισμοί, πρόνοιες και ωφελήματα για την προσωρινή εγκατάσταση των εκτοπισθέντων 5 n n n Σε νιόπαντρα ζευγάρια που αιτούνται κατά τους πρώτους τρεις μήνες του γάμου. Σε οργανισμούς ή ενώσεις προσώπων για την απόκτηση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων, των υποδομών (στον αθλητικό τομέα) και του εξοπλισμού. Στέγαση: για την απόκτηση στην Κύπρο κατάλληλου σπιτιού για κατοικία και για την ανακαίνιση και/ή την επέκταση ιδιόκτητης κατοικίας στην Κύπρο προκειμένου να καταστεί κατάλληλη για ιδιοκατοίκηση. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, τα άτομα που δικαιούνται να λάβουν δάνεια πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο (τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα) και να είχαν αμέσως πριν από τον πόλεμο του 1974 και να εξακολουθούν να έχουν στην ιδιοκτησία τους κατεχόμενη ή απροσπέλαστη ακίνητη περιουσία, ή να είναι άτομα που κληρονομούν τέτοια ακίνητη περιουσία ή στα οποία η περιουσία αυτή δόθηκε ως δώρο από έναν συγγενή, τον ή τη σύζυγο του προσώπου που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες, και από τρίτου βαθμού συγγενείς του προσώπου (π.χ. φυσικό ή θετό παιδί, εγγόνι, αδελφό ή ανιψιό) και από τον ή τη σύζυγο τέτοιου συγγενή. Το 2011 ο ανωτέρω νόμος τροποποιήθηκε ώστε να εξουσιοδοτήσει το Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με πληθώρα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διαχείρισης σχεδίου για την αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας των ιδιοκτητών ακινήτων κατεχόμενων ή απροσπέλαστων ως αποτέλεσμα του πολέμου του 1974, για την παραχώρηση δανείων μέχρι για σπουδές, μέχρι 17,000 σε νιόπαντρα ζευγάρια, μέχρι για υγειονομική περίθαλψη, μέχρι για επαγγελματικούς χώρους και άλλα. Οι κανονισμοί αυτοί θα υποβάλλονται προς έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία μπορεί να τους εγκρίνει, να τους τροποποιήσει ή να τους απορρίψει εντός 60 ημερών από την υποβολή τους. Αν η Βουλή δεν ασκήσει το δικαίωμά της να τους τροποποιήσει ή να τους απορρίψει, τότε μετά τη λήξη της προθεσμίας οι κανονισμοί θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα τίθενται σε ισχύ Εκτοπισθέντες στέγαση Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) ιδρύθηκε μετά την τουρκική εισβολή (18 Αυγούστου 1974), με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του εκτοπισμού και να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στους εκτοπισθέντες. Με τον καιρό, η Υπηρεσία αυτή περιορίστηκε στην παροχή στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, με βάση τα ακόλουθα σχέδια: n n n n Αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο / ανακαίνιση κατοικίας. Αγορά διαμερίσματος / κατοικίας. Αυτοστέγαση σε κρατική γη. Στέγαση σε προσφυγικό συνοικισμό. Τον Νοέμβριο του 1975, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ ) συστάθηκε η Κεντρική Επιτροπή Επιλογής και Κριτηρίων, που έλαβε την εντολή να εξετάζει αιτήσεις από εκτοπισθέντες για στεγαστικές επιχορηγήσεις.

13 6 Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία Η επιτροπή αποτελείται από: n Τον διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων. n Έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας. n Έναν εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. n Έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων. n Έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων. n Έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής για την Αποκατάσταση των Παθόντων. Το 2005 ψηφίστηκε νόμος που ρυθμίζει την παροχή στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες και καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 4 Ο νόμος ρυθμίζει τη λειτουργία και την εντολή της επιτροπής που αναφέρεται παραπάνω, αλλά επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του νόμου πέρα από τους εκτοπισθέντες, καλύπτοντας τους συγγενείς των αγνοουμένων, τους συγγενείς των προσώπων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, τα άτομα με αναπηρία άνω του 40% ή τα παιδιά τους. Το 2011 λειτουργούσαν πέντε διαφορετικά σχέδια με σκοπό την παροχή στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες. Οι όροι επιλεξιμότητας για όλα τα σχέδια περιλάμβαναν τα εξής: οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, τουλάχιστον ένα από τα μέλη της οικογένειας πρέπει να έχει στην κατοχή του προσφυγική ταυτότητα, ο αιτητής και όλα τα μέλη της οικογένειάς του δεν πρέπει να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη ακίνητη περιουσία σημαντικής αξίας. Ορισμένα σχέδια έχουν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ άλλα όχι. Παρακάτω είναι μια σύντομη περιγραφή των σχεδίων αυτών. (α) Παροχή οικιστικής μονάδας σε κρατικό οικισμό Δικαιούχοι είναι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, 5 είναι κάτοχοι προσφυγικής ταυτότητας και δεν κατέχουν οποιαδήποτε άλλη ακίνητη περιουσία σημαντικής αξίας. Σε περίπτωση οικογένειας, ένας από τους συζύγους πρέπει να έχει προσφυγική ταυτότητα. Ο περιορισμός ως προς την ιδιοκτησία άλλου ακινήτου δεν ισχύει μόνο για τον αιτητή, αλλά και για τα μέλη της οικογένειάς του. Επίσης, το ετήσιο εισόδημα ενός ατόμου ή της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα , 6 με έκπτωση για κάθε εξαρτώμενο. 4 Νόμος που προβλέπει την παροχή στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα, και καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις παροχής της Ν.46(Ι)/2005, αναρτημένος στο ros%20i.pdf?openelement 5 Μετά την προσωρινή εγκατάσταση των εκτοπισθέντων σε οργανωμένους καταυλισμούς στον απόηχο του πολέμου του 1974, η κυβέρνηση αποφάσισε να ανεγείρει κατοικίες για τη στέγασή τους. Η κατασκευή τους ξεκίνησε το 1976, με χαμηλού κόστους και μεσαίου μεγέθους συγκροτήματα, όπου εκτός από τα σπίτια υπάρχουν εμπορικά καταστήματα και άλλες υπηρεσίες, όπως κέντρα νεότητας, κέντρα υγείας, οίκοι ευγηρίας κ.λπ. Μέχρι το 2000, είχαν ολοκληρωθεί συνολικά 65 κτιριακοί οικισμοί οι οποία περιλαμβάνουν οικιστικές μονάδες που φιλοξένησαν περίπου εκτοπισμένους. 6 Το ποσό αυτό υπολογίστηκε με βάση το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα όλων των εργαζόμενων μελών της οικογένειας, εκτός του δέκατου τρίτου μισθού, εκτός από τυχόν έκτακτα έσοδα και επιχορηγήσεις από δημόσια ταμεία ή διατροφή.

14 Κανονισμοί, πρόνοιες και ωφελήματα για την προσωρινή εγκατάσταση των εκτοπισθέντων 7 (β) Παροχή κρατικής γης για αυτοστέγαση Δικαιούχοι είναι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, είναι κάτοχοι προσφυγικής ταυτότητας και δεν κατέχουν οποιαδήποτε άλλη ακίνητη περιουσία σημαντικής αξίας. Σε περίπτωση οικογένειας, αρκεί μόνο ο ένας σύζυγος να έχει προσφυγική ταυτότητα. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν δωρεάν κρατική γη και οικονομική βοήθεια για να χτίσουν σπίτι, και τα δύο εκ των οποίων εξαρτώνται από το μέγεθος και τη σύνθεση της οικογένειας. Σε άγαμο που διαθέτει προσφυγική ταυτότητα χορηγείται ένα σπίτι σε μισό οικόπεδο. Η επιχορήγηση για ένα σπίτι ενός υπνοδωματίου είναι , για σπίτι δύο υπνοδωματίων και για σπίτι τριών υπνοδωματίων Για τους ηλικιωμένους που διαμένουν με τα παιδιά τους, η επιχορήγηση είναι ή ανάλογα με το κατά πόσον στο σπίτι περιλαμβάνεται η κουζίνα, ενώ για την προσθήκη υπνοδωματίου η επιχορήγηση είναι Όσον αφορά τη βοήθεια σε οικογένειες που δημιουργήθηκαν μετά την 20ή Ιουλίου 1974, το ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά: για οικογένειες των δύο μελών, για τριμελείς οικογένειες, για τετραμελείς οικογένειες, για πενταμελείς οικογένειες, για εξαμελείς οικογένειες, για επταμελείς οικογένειες και για τους άγαμους. Κατά τον υπολογισμό του εν λόγω εισοδήματος, έκπτωση προσφέρεται για κάθε εξαρτώμενο. Στην περίπτωση ζευγαριού, το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη είναι αυτό του υψηλότερα αμειβόμενου, αλλά μόνο το ¼ του εισοδήματος του κατώτερα αμειβόμενου θα λαμβάνεται υπόψη, ενώ στην περίπτωση μονογονέα θα ληφθούν υπόψη μόνο τα 2/3 του ετήσιου εισοδήματός του/της. (γ) Παροχή οικονομικής βοήθειας για την αγορά οικίας ή διαμερίσματος ή για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για το σχέδιο αυτό. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν χορηγία ανάλογα με το μέγεθος και τη σύνθεση των οικογενειών τους: για σπίτι/διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, για σπίτι/διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, για σπίτι / διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων, για τους άγαμους, ή για τα ηλικιωμένα άτομα που συγκατοικούν με τα παιδιά τους και ανάλογα με το αν η κουζίνα περιλαμβάνεται ή όχι, για την προσθήκη επιπλέον υπνοδωματίου. Η αναλογία μεταξύ του αριθμού των δωματίων και το μέγεθος/σύνθεση της οικογένειας έχει ως εξής: προβλέπεται κατοικία ενός υπνοδωματίου για ένα ζευγάρι, κατοικία δύο υπνοδωματίων για διμελείς οικογένειες που δεν είναι ζευγάρι, κατοικία δύο υπνοδωματίων για τριμελή οικογένεια, κατοικία δύο υπνοδωματίων για τετραμελή οικογένεια, κατοικία τριών υπνοδωματίων για τετραμελή οικογένεια όπου τα παιδιά είναι διαφορετικού φύλου, κατοικία τριών υπνοδωματίων για πενταμελή οικογένεια, κατοικία τριών υπνοδωματίων για εξαμελή οικογένεια, αλλά αν τρία από τα τέσσερα παιδιά είναι του ίδιου φύλου, τότε επιδοτείται επίσης το ποσό για την προσθήκη επιπλέον υπνοδωματίου.

15 8 Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία (δ) Επιδότηση ενοικίου Δικαιούχοι για επιδότηση ενοικίου είναι εκείνοι που νοικιάζουν σπίτι ή διαμέρισμα στην Κύπρο για τη μόνιμη κατοικία τους, και των οποίων το εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ και Το ποσό της μηνιαίας επιδότησης κυμαίνεται μεταξύ 66 και 213 ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. (ε) Στέγαση σε τουρκοκυπριακές περιουσίες Αυτή είναι μια ειδική κατηγορία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.4 η οποία πραγματεύεται το θέμα των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Σε αντίθεση με τα σχέδια που αναλύθηκαν πιο πάνω τα οποία δημιουργούν δικαιώματα, το σχέδιο αυτό δεν δημιουργεί αυτόματα δικαίωμα για τους Ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες να απαιτήσουν συγκεκριμένη τουρκοκυπριακή περιουσία στην Κύπρο. Αντίθετα, δημιουργεί ένα καθεστώς μεγάλης διακριτικής ευχέρειας για την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να διαθέσει το συγκεκριμένο ακίνητο.

16 9 3. ΤΟ ΚαΘεΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔιεΠει ΤιΣ ΠεριΟΥΣιεΣ ΤΩν εκτοπισθεντων ΣΤΗν ΚΥΠριαΚΗ ΔΗμΟΚραΤια Τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των εκτοπισθέντων στην Κύπρο είναι βαθιά ριζωμένα στο πλαίσιο της ευρύτερης έννομης τάξης που διέπει τις σχέσεις ιδιοκτησίας και το σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων στη χώρα. Η παρούσα μελέτη καλύπτει μόνο τα ζητήματα που εγείρονται σε σχέση με τα περιουσιακά δικαιώματα που διέπονται από τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ενσωματώνει την έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και το νομικό σύστημα που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ). Δεδομένης της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των διεθνών νομικών πράξεων όπως η ΕΣΔΑ, η παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί με τη λειτουργία των νομοθετημάτων αυτών και τις επιπτώσεις τους στα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισθέντων. Η ιεραρχία των νόμων καθορίζει την πρωτοκαθεδρία ή την υπεροχή ορισμένων νομοθετημάτων επί άλλων δευτερευόντων σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας. Η ιεραρχία των νόμων στην Κύπρο ακολουθεί την εξής σειρά: n n n n n Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υπέρτατη (Συμβάσεις της Ε.Ε., Κανονισμοί, Οδηγίες και Αποφάσεις του ΔΕΚ). Οι Διεθνείς Συνθήκες όπως η ΕΣΔΑ υπερέχουν έναντι της εγχώριας (εθνικής) νομοθεσίας. Το Σύνταγμα υπερισχύει έναντι των άλλων εθνικών νομοθεσιών. Ακολουθούν: Οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κυπριακή δευτερεύουσα νομοθεσία και άλλες δεσμευτικές νομικές αρχές. 3.1 η υπεροχή του δικαίου της Ε.Ε. και το καθεστώς ιδιοκτησίας στην κύπρο η υπεροχή του δικαίου της Ε.Ε. και το καθεστώς ιδιοκτησίας: Γενικά Η υπεροχή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών έχει καθιερωθεί στη νομοθεσία της Ε.Ε. Όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει, επειδή θεωρείται ότι το ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ε.Ε. 7 Το 7 Βλ. Costa v ENEL [1964] ECR 585

17 10 Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι οι διατάξεις της Συνθήκης της Ε.Ε. έχουν άμεση ισχύ ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΟΚ. Η Ε.Ε. αποτελεί «μια νέα έννομη τάξη», όπου τα άτομα έχουν δικαίωμα να επικαλούνται τις διατάξεις της Συνθήκης κατά των κυβερνήσεων των κρατών μελών στα εθνικά δικαστήρια, αφού οι διατάξεις της Συνθήκης έχουν άμεση ισχύ. 8 Επιπλέον, τα εθνικά δικαστήρια υποχρεούνται, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και να αρνηθούν να εφαρμόσουν την εθνική νομοθεσία, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. 9 Μέχρι την ένταξη στην Ε.Ε., το Σύνταγμα ήταν ο υπέρτατος νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ικανό να ακυρώνει την εθνική νομοθεσία εφόσον αυτή κρινόταν από τα δικαστήρια ως «αντισυνταγματική». Τον Ιούλιο του 2006, το κυπριακό Σύνταγμα τροποποιήθηκε για να παραχωρήσει προτεραιότητα στο κοινοτικό δίκαιο. 10 Ωστόσο, στη δικαστική πρακτική υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι τα δικαστήρια εξακολουθούν να εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία σύμφωνα με την ιεράρχηση που ίσχυε πριν από την ένταξη στην Ε.Ε. 11 Από το 1969, τα «θεμελιώδη δικαιώματα» καταγράφονται στις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου και προστατεύονται από το Δικαστήριο. Επιπλέον, το άρθρο 6 της Συνθήκης (ενοποιημένη απόδοση) πρoβλέπει: 1. Η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες. Οι διατάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες. 8 NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v Nederlandse Administratis der Belastingen [1963] Case 26/62 ECR 1. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι: «η Κοινότητα αποτελεί μια νέα έννομη τάξη του διεθνούς δικαίου υπέρ της οποίας τα κράτη περιόρισαν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, σε περιορισμένους έστω τομείς και στα θέματα τα οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο τα κράτη μέλη αλλά επίσης τους υπηκόους τους. Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία των κρατών μελών, το κοινοτικό δίκαιο όχι μόνο επιβάλλει υποχρεώσεις στους ιδιώτες, αλλά έχει επίσης ως στόχο να τους παραχωρήσει τα δικαιώματα τα οποία αποτελούν μέρος της νομικής τους κληρονομιάς. Τα δικαιώματα αυτά προκύπτουν όχι μόνο οσάκις μνημονεύονται ρητά από τη Συνθήκη, αλλά και λόγω των υποχρεώσεων που η Συνθήκη επιβάλλει με ένα σαφώς καθορισμένο τρόπο στα άτομα καθώς και στα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της κοινότητας.» 9 Υπόθεση C-213/89 Factortame [1990] ECR I Ο νόμος Ν. 27(I)/2006 ( ) έχει προσθέσει ένα νέο άρθρο στο Σύνταγμα, που προβλέπει ότι καμία πρόνοια του Συντάγματος δεν θα θεωρείται ότι ακυρώνει νόμους που θεσπίζονται, πράξεις που διενεργούνται ή μέτρα που λαμβάνονται από τη Δημοκρατία τα οποία καθίστανται αναγκαία ως αποτέλεσμα των υποχρεώσεων της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ε.Ε., ούτε εμποδίζει Κανονισμούς, Οδηγίες ή άλλες πράξεις ή δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που θεσπιζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή από τα θεσμικά τους όργανα ή από τα αρμόδιά τους σώματα, στη βαση των συνθηκων που ιδρυουν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση από του να έχουν νομική ισχύ στην Κύπρο. 11 Βλ. π.χ. την έκθεση του Ευρωπαϊκού Νομικού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Μη Διάκρισης για το 2010, που διατίθεται στην ιστοσελίδα Country%20Report%20LN_FINAL_0.pdf.

18 Το καθεστώς που διέπει τις περιουσίες των εκτοπισθέντων στην Κυπριακή Δημοκρατία 11 Τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και οι αρχές του Χάρτη ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Τίτλου VII του Χάρτη που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των επεξηγήσεων οι οποίες αναφέρονται στον Χάρτη και στις οποίες μνημονεύονται οι πηγές των εν λόγω διατάξεων. 2. Η Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Η προσχώρηση στην εν λόγω Σύμβαση δεν μεταβάλλει τις αρμοδιότητες της Ένωσης όπως ορίζονται στις Συνθήκες. 3. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο εγγυάται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη αποφανθεί σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιοκτησίας και της περιουσίας 12 σε περιπτώσεις που προστατεύονται από το συνταγματικό δίκαιο των κρατών μελών 13 και από το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 της ΕΣΔΑ. 14 Όπου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, δικαιωμάτων και διεκδικήσεων, τα θεμελιώδη δικαιώματα «εξισορροπούνται» από την εφαρμογή των αρχών της «αναλογικότητας» (βλ. Lenaerts και Van Nuffel 2005, ). Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία έχει κωδικοποιηθεί στο πλαίσιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που αποτελεί την πρώτη Διακήρυξη Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και μέρος του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία υιοθέτησης του Χάρτη της Ε.Ε. έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως ο «ακανθώδης δρόμος από την Κολονία στη Λισαβόνα» (Bojkov 2010). Αναπόφευκτα, ο Χάρτης αντανακλά τις αντιθέσεις και τους συμβιβασμούς που οδήγησαν στο να ανακηρυχθεί «συνταγματική συνθήκη» 15 ή, όπως το περιέγραψε ένας επιστήμονας, ως η «πολυεπίπεδη συνταγματικότητα εν δράση». Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενσωματώσει πλήρως τον Χάρτη στην έννομη τάξη της Ε.Ε. ως μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. Ο Χάρτης είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη μέλη 16 και 12 Βλ. Lenaerts και Van Nuffel 2005, σελ Βλ. 4/73 Nold v Commission [1974] ECR Για μια συζήτηση σε σχέση με τη νομολογία, βλ. Lenaerts και Van Nuffel 2005: 738; Micha 2010; Loucaides 2007, Η Συνθήκη της Λισαβόνας απέφυγε την ονομασία «Σύνταγμα της Ευρώπης» ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη της στα δημοψηφίσματα, όπως είχε συμβεί πριν από μερικά χρόνια με το παλιό σύνταγμα για την Ευρώπη. Όπως Βαλερί Ζισκάρ ντ Εστέν, πρώην Γάλλος Πρόεδρος και Πρόεδρος της Συντακτικής Συνέλευσης, σημείωσε σε πολλές ευρωπαϊκές εφημερίδες, 27 Οκτωβρίου 2007: «Η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι το ίδιο με το απορριφθέν Σύνταγμα. Μόνο η μορφή έχει αλλάξει προς αποφυγή δημοψηφισμάτων (Jens-Peter Bonde, From EU Constitution to Lisbon Treaty. The revised EU Constitution analysed by a Danish member of the two constitutional Conventions, 16 Στη βάση του άρθρου 6(1)(1) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (εν τοις εφεξής ΣΕΕ) όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

19 12 Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία υπόκειται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι «ένα κομμάτι στη μεγαλύτερη συνταγματική εικόνα» για την οικοδόμηση του «ευρωπαϊκού res publica» (Zetterquist 2011: 3). Το άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 17 (εφεξής ο Χάρτης) προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και προνοεί: Κάθε πρόσωπο δικαιούται κυριότητα, χρήση, διάθεση και κληροδότηση των νομίμως κτηθέντων αγαθών του. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον. Μέχρι στιγμής, σε καμία δικαστική υπόθεση ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έγινε επίκληση της διάταξης αυτής, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει εάν υποθέσεις που επικαλούνται τις πρόνοιες του Χάρτη παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Η υπόθεση-ορόσημο Αποστολίδης v. Όραμς 18 που δεν αφορούσε άμεσα το ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, εξέτασε κατά πόσον η απόφαση ενός κυπριακού δικαστηρίου σχετικά με την περιουσία Ελληνοκύπριου εκτοπισθέντα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου (όπου η εφαρμογή του κεκτημένου έχει ανασταλεί) μπορεί να εκτελεστεί στην Αγγλία. Η μοναδικότητα αυτής της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι, για σκοπούς εκτέλεσης μιας δικαστικής απόφασης σχετικά με ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, ζητήθηκε θεραπεία μέσω της Ε.Ε. για το χειρισμό των νομικών πτυχών του ζητήματος της περιουσίας στην Κύπρο, παρά μέσω του ΕΔΑΔ. 19 Ο ενάγων, ένας Ελληνοκύπριος ιδιοκτήτης περιουσίας στο ελεγχόμενο από την Τουρκία βόρειο μέρος της Κύπρου, μήνυσε δύο Βρετανούς που είχαν αγοράσει την περιουσία του αφού αυτός είχε εκδιωχθεί από τον τουρκικό στρατό μάλιστα, εξασφάλισε απόφαση από κυπριακό δικαστήριο σε βάρος των κατηγορουμένων, για την κατεδάφιση του σπιτιού που χτίστηκε στην ιδιοκτησία του και την επιστροφή του ακινήτου σε αυτόν. Στη συνέχεια επιδίωξε την εκτέλεση της απόφασης αυτής στην Αγγλία, όπου το δικαστήριο απέρριψε την αίτησή του. Ο ενάγων εφεσίβαλε την απόρριψη αυτή στο αγγλικό Εφετείο, το οποίο με τη σειρά του ζήτησε γνωμάτευση από το ΔΕΚ για το θέμα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την αναστολή της εφαρμογής 17 Αυτό αποτελεί μέρος του Μέρους II, «Ελευθερίες». 18 C 420/07. Η απόφαση εκδόθηκε στις : lang=en&submit=rechercher$docrequire=alldocs&numaff=c420/07&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&m ots=&resmax= Επί του ζητήματος των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, οι κορυφαίες υποθέσεις τέθηκαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και όχι ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θα συζητηθεί αργότερα.

20 Το καθεστώς που διέπει τις περιουσίες των εκτοπισθέντων στην Κυπριακή Δημοκρατία 13 του κοινοτικού κεκτημένου στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι η αναστολή της εφαρμογής του κεκτημένου στις περιοχές εκτός του ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποκλείει την εφαρμογή του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 44/2001 της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, επί αποφάσεως που εκδόθηκε από κυπριακό δικαστήριο εδρεύον στη νότια Κύπρο σχετικά με ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα. Η υπόθεση Αποστολίδη v. Orams έλαβε μεγάλη δημοσιότητα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, εξαιτίας των σοβαρών πολιτικών επιπτώσεών της, 20 και λιγότερο για τη νομική αιτιολογία της, η οποία ήταν απλή και μη αμφιλεγόμενη. 21 Η νομική αρχή που καθιερώθηκε με την υπόθεση αυτή ανοίγει το δρόμο για τους κατοίκους άλλων χωρών της Ε.Ε. να χρησιμοποιούν τα εθνικά τους δικαστήρια ώστε να εξασφαλίζουν αποφάσεις κατά των ατόμων που έχουν περιουσία στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και να εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις στην Κύπρο. Η υπόθεση έτυχε πολύ διαφορετικών αντιδράσεων από τα δύο μέρη, καθώς και από τους νομικούς κύκλους που την σχολίασαν. Η υπόθεση αυτή πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με την πρόσφατη απόφαση στην υπόθεση Δημόπουλος v. Τουρκίας (46113/99), διότι καταδεικνύει τους περιορισμούς των ατομικών νομικών προσφυγών για τη διεκδίκηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στην απουσία μιας συνολικής πολιτικής διευθέτησης η Ευρωπαϊκή σύμβαση ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕσΔα): υπεροχή επί της εγχώριας νομοθεσίας Η ΕΣΔΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κυπριακής έννομης τάξης 23 και οι διατάξεις της υπερέχουν έναντι της εθνικής νομοθεσίας 24 Ιδιαίτερα σημαντικό για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των Κυπρίων εκτοπισθέντων είναι το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, το οποίο προβλέπει τα εξής: 20 Βλ. «Turkish Cypriot leader feels weak but hopeful on peace talks», Hurriyet Daily News 08. Βλ. επίσης M. Hatay & R. Bryant (2009) «Suing for Sovereignty: Property, Territory and EU s Cyprus Problem», Global Political Trends Center Policy Brief. Istanbul: Global Political Trends Center, που είναι διαθέσιμο και στη διεύθυνση 21 Βλ. Skoutaris 2010; Laulhé Shaelou Για περαιτέρω συζήτηση του σημείου αυτού, βλ. De Baere 2010, Skoutaris 2010, Παρασκευά 2010, Laulhé Shaelou Θεωρείται ότι η ΕΣΔΑ έχει εφαρμογή από την εποχή της αποικιοκρατίας και συνέχισε να ισχύει και μετά την ανεξαρτησία, δυνάμει της αρχής της διαδοχής που εγκρίθηκε από το άρθρο 8 της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, η οποία προβλέπει ότι όλες οι διεθνείς υποχρεώσεις και ευθύνες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου αναλαμβάνονται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (βλέπε Τορναρίτης 1983: 1-2). Εν πάση περιπτώσει, η ΕΣΔΑ κυρώθηκε με το νόμο 38/ Το άρθρο 169 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπει ότι οι συνθήκες, συμβάσεις και συμφωνίες αυτές έχουν «αυξημένη ισχύ σε σχέση με την εθνική νομοθεσία υπό την αίρεση ότι εφαρμόζονται αντιστοίχως και υπό του αντισυμβαλλόμενου».

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ CRI(2011)20 Version grecque Greek version ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (τέταρτος κύκλος επιτήρησης) Υιοθετήθηκε στις 23 Μαρτίου 2011 ηµοσιεύθηκε στις 31 Μαΐου 2011 ECRI Secretariat Directorate General

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΞΩΦΥΛΛΟ) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 2013-2014 έκθεση πεπραγμένων έκατη Βουλευτική Περίοδος Τρίτη Σύνοδος 2 (ΕΣΩΦΥΛΛΟ) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 2013-2014 έκθεση πεπραγμένων έκατη Βουλευτική Περίοδος Τρίτη Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, θα εγκαινιάσει το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, στις 22 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, θα εγκαινιάσει το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, στις 22 Οκτωβρίου 2013 * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Γ.Ε. Αρ.45/80/Υ2/2, 88(Γ)/89/Υ156 10 Οκτωβρίου, 2008 Τομέας Ατομικών Δικαιωμάτων/Ελευθεριών Νομικής Υπηρεσίας (Διεθνής Πτυχή) ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Κο. Θεόδωρο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή.

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης εκδόθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

O Εκτοπισμός στην Κύπρο

O Εκτοπισμός στην Κύπρο O Εκτοπισμός στην Κύπρο Οι Συνέπειες της Πολιτειακής και της Στρατιωτικής Διαμάχης Έκθεση 2 Βιωματικές Ιστορίες: Ελληνοκυπριακή Κοινότητα Rebecca Bryant Για την συγγραφέα Η Rebecca Bryant (Ph.D., Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων με τη στήριξη του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Α.Μ 1340199811372 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Α.Μ 1340199811372 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Α.Μ 1340199811372 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Αγαλλοπούλου Πην. «Παραβιάσεις της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις», 1992 2. Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ... 5 1.1 Μεθοδολογία... 5 1.2 Ορισμοί... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2 η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 25 παρ. 8 του ν. 3986/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Στρασβούργο, 27 Σεπτεµβρίου 2006 ECRML (2006) 3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος Α. Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα