O Εκτοπισμός στην Κύπρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O Εκτοπισμός στην Κύπρο"

Transcript

1 O Εκτοπισμός στην Κύπρο Οι Συνέπειες της Πολιτειακής και της Στρατιωτικής Διαμάχης Έκθεση 3 Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία Νίκος Τριμικλινιώτης Κορίνα Δημητρίου

2 Για τους συγγραφείς Ο Νίκος Τριμικλινιώτης είναι διεπιστημονικός μελετητής στην Κοινωνιολογία και τη Νομική. Από το 2008 είναι ανώτερος ερευνητικός σύμβουλος στο PRIO Cyprus Centre. Επίσης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής και Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και επίτιμος ερευνητικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Cape Town της Νοτίου Αφρικής. Έχει διεξαγάγει έρευνας σχετικά με θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι διακρίσεις, η μετανάστευση, το κοινωνικό φύλο, η συμφιλίωση, η εθνοτική σύγκρουση και ο ρατσισμός, καθώς επίσης τα συνταγματικά, εκπαιδευτικά και εργατικά ζητήματα, και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε βιβλία και περιοδικά. Οι πλέον πρόσφατες εργασίες του είναι οι εξής: Beyond a divided Cyprus: A state and society in transformation, που συνέγραψε και εξέδωσε με την Umut Bozkurt (Palgrave MacMillan, 2012), και Η διαλεκτική του έθνους-κράτους και το καθεστώς εξαίρεσης: Κοινωνιολογικές και συνταγματικές μελέτες για την ευρω-κυπριακή συγκυρία και το εθνικό ζήτημα (Σαββάλας, Αθήνα 2010). Ηλεκτρονική διεύθυνση: Η Κορίνα Δημητρίου είναι νομικός εμπειρογνώμονας και ερευνήτρια σε πεδία όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο ρατσισμός, οι διακρίσεις, η μετανάστευση, το άσυλο, το εργατικό δίκαιο και η σωματεμπορία στην Κύπρο. Έχει πολυετή εμπειρία στη νομική πρακτική και έρευνα, καθώς και συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το 2007 είναι ο εθνικός εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Νομικού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Μη Διάκρισης. Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα ήταν ο νομικός εμπειρογνώμονας στο πλαίσιο των συμβάσεων με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και έχει συγγράψει πολλές εκθέσεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, άρθρα σε επιστημονικές επιθεωρήσεις, καθώς και στον Τύπο. Προετοιμάζει ένα βιβλίο σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Κύπρο.

3 O ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚHΣ ΔΙΑΜAΧΗΣ Έκθεση 3 Το Νομικο Πλαισιο στην κυπριακη ΔημοκραΤια Νίκος Τριμικλινιώτης Κορίνα Δημητρίου

4 Peace Research Institute Oslo (PRIO) Hausmanns gate 7 PO Box 9229 Oslo NO-0134 OSLO, Norway Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο Ηλ. διεύθυνση: Ιστοσελίδα: Το PRIO ενθαρρύνει τους ερευνητές του και τους ερευνητικούς του συνεργάτες να δημο - σιεύουν τις εργασίες τους σε επιστημονικά περιοδικά και σε σειρές βιβλίων καθώς και σε σειρά Εκθέσεων, Εργασιών και Πολιτικών Επισκοπήσεων του PRIO. Κατά την επιμέλεια των δημοσιεύσεων αναλαμβάνουμε ένα στοιχειώδη ποιοτικό έλεγχο αλλά ως εκ τούτου το PRIO δεν έχει άποψη σε πολιτικά θέματα. Ενθαρρύνουμε τους ερευνητές μας να λαμβάνουν ενεργό μέρος σε δημόσιες συζητήσεις, με πλήρη ελευθερία της γνώμης. Η ευθύνη και η τιμή για τις υποθέσεις, τις θεωρίες, τα ευρήματα και τις απόψεις που εκφράζονται στις εκδόσεις ανήκει στους ίδιους τους συγγραφείς. Τα κείμενα που συγκεντρώθηκαν στην παρούσα έκδοση, συμπεριλαμβανόμενης της ορολο - γίας που χρησιμοποιείται, είναι της αποκλειστικής ευθύνης του/ων συγγραφέα(ων) ή/και του Κέντρου του Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη του Όσλο (PRIO) ως ένας από τους δικαιού - χους του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «Διάλογος για την Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης και τη Συμφιλίωση: Οι Κύπριοι αναζητούν Νέες Προσεγγίσεις στο Περιουσιακό Ζήτημα». Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης να αποδοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε. δεν αναγνωρίζει την «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου» παρά μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, το Κράτος Μέλος της. Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2012 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα τμήμα της παρούσας έκδοσης δεν δύναται να αναπαραχθεί, να απο - θη κευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό φωτοτυπικό, εγγραφής ή άλλο, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδεια του/ων κατόχου/ων των πνευμα - τικών δικαιωμάτων. Η εργασία αυτή συντάχθηκε, στο πρωτότυπό της, στην Αγγλική γλώσσα. ISBN Ελαιογραφία στο εξώφυλλο: Δάφνη Mαυροβουνιώτη Τριμικλινιώτη και Μάριος Τριμικλινιώτης Παραγωγή και σχεδιασμός εξωφύλλου: Action Global Communications

5 ΠεριεχΟμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ, ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ...V ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...VII 1. Ο ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ: ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΝΟΙΕΣ & ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ- ΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠEΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΣΔΑ): ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΤΟ ΕΔΑΔ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ TΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ KΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΤΟ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΙΦ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΔ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ-2004 ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...45

6 V Πίνακας Νομικών Πηγών, συνθηκών και Νόμων Διεθνείς συμβάσεις n n n n n n Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Πρωτόκολλο 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Νομοθεσία της Ε.Ε. (συνθήκες, κανονισμοί, οδηγίες και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου) συνθήκες της Ε.Ε. n Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ενοποιημένη απόδοση) n Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. οδηγίες της Ε.Ε. n Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής n Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου n Apostolides v Orams C-420/07 n Costa v ENEL [1964] ECR 585 n NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v Nederlandse Administratis der Belastingen [1963] Case 26/62 ECR 1 n Case 29/69 Stauder [1969] ECR 419 αποφάσεις του ΕΔαΔ n Akdivar & Others v Turkey, Αίτηση Αρ /93 n Ibrahim Aziz v Cyprus, Αίτηση Αρ /94, Στρασβούργο, 10 Μαΐου n Demades v Turkey, Αίτηση Αρ /90 n Demopoulos v Turkey, Αίτηση Αρ /99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 14163/04, 10200/04, 19993/04, 21819/04

7 VI Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία n Kazali et al v. Cyprus, Αίτηση Αρ /08 n Loizidou v Turkey, Αίτηση Αρ /89 n Lordos and Others v. Turkey, Αίτηση Αρ /90 n Eugenia Michaelideou Developments and Mike Tymvios v Turkey, Αίτηση Αρ /90 n Nezire Ahmet Adnan Sofi V Cyprus, Αίτηση Αρ /04 n Xenides Arestis v Turkey, Αίτηση Αρ /99 Το σύνταγμα της κυπριακής Δημοκρατίας Νόμοι της κυπριακής Δημοκρατίας n Ο Περί Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος, Ν.127(I)/2006 n Ο Περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (κυρωτικός) Νόμος, 38/62 n Ο Περί Κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμος, Κεφ. 109 n Ο Περί Διαχειρίσεως Περιουσιών Νόμος, Κεφ. 189 n Ο Περί απονομής της δικαιοσύνης (ποικίλες διατάξεις) Νόμος, Ν.33/1964 n Ο Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος, Ν. 52/1980 n Ο περί καταπολέμησης των φυλετικών και ορισμένων άλλων μορφών διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος, Ν.42(1)/ 2004 n Ο Περί Συμβάσεων Νόμος, Κεφ. 149 n Ο Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 6 n Ο Περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμος, Κεφ. 319 n Ο Περί Μεταβίβασης και Υποθήκευσης Ακινήτων Νόμος, No. 9/65 n Ο Περί Φόρου Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος, Κεφ. 322 n Ο Περί Φορολογίας Ακίνητης (Αστικής) Ιδιοκτησίας Νόμος, Ν. 89/1962 n Ο Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Κατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος, Κεφ. 224 n Ο Περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παρόντες και Άλλα Πρόσωπα Νόμος, N. 46(I)/2005 n Ο Περί n Επικύρωσης Διαθηκών (Επανασφράγιση) Νόμος, Κεφ. 192 n Ο Περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος, Κεφ. 232 n Ο Περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος, Ν.139/1991 n Ο Περί Μεταβίβασης Γαιών Τροποποιητικός Νόμος, Κεφ. 228 n Ο Περί Επιτρόπων (TRUSTEES) Νόμος, Κεφ. 193 n Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος, Ν. 23/1983 n Ο Περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος, Κεφ. 195

8 Πίνακας Νομικών Πηγών, Συνθηκών και Νόμων VII αποφάσεις ανωτάτου Δικαστηρίου της κύπρου n Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας v Mustafa Ibrahim κ.α., Ποινικές Εφέσεις Αρ. 2729, 2734, 2735 ( ), (1964) CLR 165 n Mehmet Ahmet v Δημοκρατίας, αρ. 277/2006 ( ) n Zehra Kemal Ahmet και Nuray Kemal Ahmet v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Αρ. 1011/2004 ( ) n Ijlal Ahmet Zeki Mustafa άλλως Ijlal Zeki άλλως Ijlal Mustafa v Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του Υπουργού Εσωτερικών ως Προϊσταμένου του Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Υπουργού Εσωτερικών υπό την ιδιότητα του ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Αρ. 688/2009 ( ) n Perihan Mustafa Korkut ή Eyiam Perihan v Απόστολου Γεωργίου, δια του πληρεξουσίου αντιπροσώπου του Χαραλάμπου Χ. Ζόππου, Αρ. 303/2006 ( ) n Αλή Κιαμίλ, Δικαιούχος της κληρονομιάς του Κιαμίλ Αλή Ριζά ή άλλως Κιαμίλ Αλή Ριζά Καραμάνο ή άλλως Ιλχάν Αλή Ριζά, με την ιδιότητα του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κληρονομιών Μόρφου v. Υπουργού Εσωτερικών, υπό την ιδιότητα του ως Κηδεμόνα για την Προστασία των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Αρ.133/2005 ( ) n Arif Mustafa v Υπουργείου Εσωτερικών μέσω Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, Αρ. 125/2004 ( ) n Τάκης Γιάλλουρου v. Ευγενείου Νικολάου, Πολιτική Έφεση Αρ ( ) κατάλογος συντομογραφιών ΕΑ Επιτροπή Αποζημιώσεων ΔΕΚ Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EΣΔΑ Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΕΔΑΔ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΤΔΒΚ Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου

9 1 1. Ο εκτοπισμοσ Και ΤΟ ΠεριΟΥΣιαΚΟ ΖΗΤΗμα: ΤΟ ευρυτερο νομικο ΠΛαιΣιΟ Hπαρούσα έκθεση εξετάζει τις νομικές πτυχές του εκτοπισμού και του περιουσιακού ζητήματος, όπως αυτές επηρεάζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της. Εστιάζει σε δύο διαφορετικούς τομείς του δικαίου και της πολιτικής: Πρώτον, στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο καθώς και το πλαίσιο πολιτικής που προέκυψε μετά τον πόλεμο του 1974 σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών και ωφελημάτων προς τους Ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες και άλλους ιδιοκτήτες περιουσιών στον βορρά 1 και, δεύτερον, στα νομικά ζητή - ματα που προκύπτουν σε σχέση με τις περιουσίες των εκτοπισθέντων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όσον αφορά την ιδιοκτησία και το δικαιωμά στην περιουσία, όπως διέπονται από τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η έκθεση πρώτα παρουσιάζει το ζήτημα του εκτοπισμού και του περιουσιακού στην Κύπρο, τοποθετώντας το στο ευρύτερο νομικό του πλαίσιο. Στη συνέχεια περιγράφει τους κανονισμούς και τις διατάξεις που αφορούν την υποδοχή και τη στέγαση των εκτοπισθέντων. Ακολουθεί μια εισαγωγή στο νομικό καθεστώς που καλύπτει την ιδιοκτησία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης, η οποία αποτελείται από τρία αλληλένδετα μέρη: (α) τις νομικές πηγές, τους διαδικαστικούς μηχανισμούς, το δίκαιο και τις πρακτικές αναφορικά με τις περιουσίες των εκτοπισθέντων (β) τις περιουσίες των Ελληνοκύπριων εκτοπισθέντων (γ) τις περιουσίες των Τουρκοκύπριων εκτοπισθέντων που βρίσκονται στις περιοχές υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας. Η παρούσα έκθεση δεν θα ασχοληθεί με τη διαχείριση του ζητήματος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, όπως εξελίχθηκε κατά το χρονικό διάστημα μετά το Η έκθεση επικεντρώνεται στις νομικές και πολιτικές πτυχές σε σχέση με την προσωρινή στέγαση των Ελληνοκύπριων εκτοπισθέντων στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και σε διάφορα σχέδια και ωφελήματα στέγασης και υποστήριξής τους. Δεν ασχολείται με τη «διαχείριση κρίσεων», τις μακροπρόθεσμες κοινωνικο-ιστορικές και οικονομικές διαστάσεις των πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν κατά το συνέδριο Envisioning A Future: Towards A Property Settlement In Cyprus, Έκθεση Συνεδρίου που οργανώθηκε από το PRIO Cyprus Centre, στο Σπίτι της Συνεργασίας, Νεκρή Ζώνη, Λευκωσία, 30 Σεπτεμβρίου 2011, PRIO Cyprus Centre). 2 Για τη μελέτη του θέματος αυτού, βλ. έκθεση από την Ayla Gürel για το πρόγραμμα Εκτοπισμού και Περιουσιακού.

10 3 2. ΚανΟνιΣμΟι, ΠρΟνΟιεΣ Και ΩΦεΛΗμαΤα Για ΤΗν ΠρΟΣΩρινΗ εγκατασταση ΤΩν εκτοπισθεντων 2.1 Τα μεταπολεμικά μέτρα για τους εκτοπισθέντες Κατά την περίοδο μετά το 1974, ποικίλα κίνητρα προσφέρθηκαν στους εκτοπισθέντες ξενοδόχους, κατασκευαστές, βιομηχάνους και γαιοκτήμονες. Τα κίνητρα περιλάμβαναν την παροχή της κρατικής γης, χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια και άλλα μέτρα, έτσι ώστε αυτό το τμήμα του πληθυσμού να ενταχθεί εκ νέου στην οικονομική δραστηριότητα. Ο σκοπός ήταν η ανάπτυξη της περιοχής της Αμμοχώστου, που δεν είχε καταληφθεί από τον τουρκικό στρατό, η ανάπτυξη υποδομών όπως τα οδικά δίκτυα, καθώς και η ανοικοδόμηση της τουριστικής βιομηχανίας. Τα κατευθυνόμενα από το κράτος αναπτυξιακά έργα στόχευαν στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού κατά το κλασικό μοντέλο του λεγόμενου «pump priming», δηλ. της τόνωσης της ζήτησης μέσω της παροχής εργασίας σε αναπτυξιακά έργα από το κράτος. Βασικό όργανο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου ήταν το Γραφείο Προγραμματισμού, το οποίο διηύθυνε έργα για την ανάπτυξη ξενοδοχείων, για την ελαφρά βιομηχανία και την αναδιάρθρωση της γεωργίας, αρχικά στην επαρχία Αμμοχώστου αλλά τελικά και στις άλλες περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν εκτοπισθέντες, κυρίως στη Λεμεσό και στην Αμμόχωστο. Στην Αγία Νάπα, η οποία το 1974 ήταν ένα μικρό ψαροχώρι, κατά μήκος της ακτογραμμής χτίστηκαν πολυάριθμα ξενοδοχεία που φέρουν τα ίδια ονόματα με εκείνα τα οποία οι ιδιοκτήτες τους άφησαν πίσω στην Αμμόχωστο και την Κερύνεια το Ο λόγος που οι αρχές επέλεξαν την επαρχία Αμμοχώστου για άμεσες επενδύσεις με τη μορφή του pump priming ήταν επειδή η περιοχή αυτή υποδέχθηκε πολύ μεγάλο αριθμό, αν όχι την πλειονότητα, των εκτοπισθέντων. Ήταν η πλησιέστερη έξοδος από την κατεχόμενη ζώνη στην περιοχή και υποδέχθηκε χιλιάδες εκτοπισθέντες από τη χερσόνησο της Καρπασίας μέχρι και την πόλη της Αμμοχώστου. Οι περισσότεροι από αυτούς συγκεντρώθηκαν κάτω από τις χαρουπιές, αναζητώντας προσωρινό καταφύγιο. Επίσης, η περιοχή Αμμοχώστου ήταν η πιο τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή και διέθετε την απαραίτητη υποδομή, ενώ παράλληλα ήταν διαθέσιμη για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι εκτοπισθέντες αξιοποιήθηκαν στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, είτε ως φθηνό εργατικό δυναμικό είτε σε επαγγέλματα σχετικά με τις επιχειρηματικές δεξιότητές τους και την εμπειρία τους. Σε εκείνες τις δύσκολες εποχές, όταν η ανεργία ξεπερνούσε το 30% και επικρατούσε σπάνη βασικών ανέσεων και στέγασης, η άμεση μέριμνα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης αντιστάθμισε όλες τις άλλες σκέψεις και επικράτησε της λογικής των μέτρων διαχείρισης κρίσεων.

11 4 Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία Εκτοπισθείς θεωρείται ο κάτοχος προσφυγικής ταυτότητας και, μέχρι πολύ πρόσφατα, οι άρρενες απόγονοί του. Δεν περιλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία κατοικούν στην περιοχή υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, αλλά των οποίων οι περιουσίες βρίσκονταν στην κατεχόμενη περιοχή. Δεν υπάρχουν μέτρα που να καλύπτουν αυτή την ομάδα. 2.2 Θεσμοί για τις ανάγκες των εκτοπισθέντων Εκτοπισθέντες ίση κατανομή βαρών Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δημιουργήθηκε το 1989 με τον Νόμο N.141/1989 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 3 Πρωταρχικός του στόχος είναι να αναλάβει δράση για την ίση και δίκαιη κατανομή των βαρών που προέκυψαν από την τουρκική εισβολή και κατοχή, και να εξασφαλίσει την αποκατάσταση και την προπολεμική φερεγγυότητα των προσώπων τα οποία κατέχουν σήμερα ακίνητα στην κατεχόμενη περιοχή, σύμφωνα με την αξία των περιουσιών αυτών. Η Υπηρεσία του Κεντρικού Φορέα ξεκίνησε τις εργασίες της έξι μήνες μετά την έγκριση των Κανονισμών του Σχεδίου για την Αποκατάσταση της Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης Απροσπέλαστης Ακίνητης Περιουσίας, που συντάχθηκε την 21η Ιουλίου Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, ο Κεντρικός Φορέας προβλέπει τα εξής: n n n Δάνεια (στεγαστικά, επαγγελματικά, υγειονομικής περίθαλψης, σε νιόπαντρα ζευγάρια, σε οργανώσεις και ενώσεις προσώπων). Εγγυήσεις για δάνεια (επαγγελματικά, στεγαστικά) που χορηγούνται από τραπεζικά ιδρύματα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Κεντρικό Φορέα. Επιδότηση των τόκων που καταβάλλονται για στεγαστικά δάνεια χωρίς την εγγύηση του Κεντρικού Φορέα. Τα δάνεια στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού χορηγούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: n n n Φοιτητικά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών μαθημάτων σε αναγνωρισμένα ή εγγεγραμμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση. Επαγγελματικά δάνεια (για επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριότητα ή επέκτασή της στην Κύπρο). Για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση σοβαρών ή μόνιμων ασθενειών, η θεραπεία των οποίων είναι δαπανηρή και δεν καλύπτεται πλήρως ή επαρκώς από κρατικές άλλες πηγές. 3 Ο νόμος με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι το 2005 διατίθεται στην ιστοσελίδα Η έκδοση αυτή δεν περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις του 2011 που εισήγαγε ο Νόμος 52(I)/2011.

12 Κανονισμοί, πρόνοιες και ωφελήματα για την προσωρινή εγκατάσταση των εκτοπισθέντων 5 n n n Σε νιόπαντρα ζευγάρια που αιτούνται κατά τους πρώτους τρεις μήνες του γάμου. Σε οργανισμούς ή ενώσεις προσώπων για την απόκτηση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων, των υποδομών (στον αθλητικό τομέα) και του εξοπλισμού. Στέγαση: για την απόκτηση στην Κύπρο κατάλληλου σπιτιού για κατοικία και για την ανακαίνιση και/ή την επέκταση ιδιόκτητης κατοικίας στην Κύπρο προκειμένου να καταστεί κατάλληλη για ιδιοκατοίκηση. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, τα άτομα που δικαιούνται να λάβουν δάνεια πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο (τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα) και να είχαν αμέσως πριν από τον πόλεμο του 1974 και να εξακολουθούν να έχουν στην ιδιοκτησία τους κατεχόμενη ή απροσπέλαστη ακίνητη περιουσία, ή να είναι άτομα που κληρονομούν τέτοια ακίνητη περιουσία ή στα οποία η περιουσία αυτή δόθηκε ως δώρο από έναν συγγενή, τον ή τη σύζυγο του προσώπου που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες, και από τρίτου βαθμού συγγενείς του προσώπου (π.χ. φυσικό ή θετό παιδί, εγγόνι, αδελφό ή ανιψιό) και από τον ή τη σύζυγο τέτοιου συγγενή. Το 2011 ο ανωτέρω νόμος τροποποιήθηκε ώστε να εξουσιοδοτήσει το Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με πληθώρα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διαχείρισης σχεδίου για την αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας των ιδιοκτητών ακινήτων κατεχόμενων ή απροσπέλαστων ως αποτέλεσμα του πολέμου του 1974, για την παραχώρηση δανείων μέχρι για σπουδές, μέχρι 17,000 σε νιόπαντρα ζευγάρια, μέχρι για υγειονομική περίθαλψη, μέχρι για επαγγελματικούς χώρους και άλλα. Οι κανονισμοί αυτοί θα υποβάλλονται προς έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία μπορεί να τους εγκρίνει, να τους τροποποιήσει ή να τους απορρίψει εντός 60 ημερών από την υποβολή τους. Αν η Βουλή δεν ασκήσει το δικαίωμά της να τους τροποποιήσει ή να τους απορρίψει, τότε μετά τη λήξη της προθεσμίας οι κανονισμοί θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα τίθενται σε ισχύ Εκτοπισθέντες στέγαση Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) ιδρύθηκε μετά την τουρκική εισβολή (18 Αυγούστου 1974), με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του εκτοπισμού και να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στους εκτοπισθέντες. Με τον καιρό, η Υπηρεσία αυτή περιορίστηκε στην παροχή στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, με βάση τα ακόλουθα σχέδια: n n n n Αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο / ανακαίνιση κατοικίας. Αγορά διαμερίσματος / κατοικίας. Αυτοστέγαση σε κρατική γη. Στέγαση σε προσφυγικό συνοικισμό. Τον Νοέμβριο του 1975, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ ) συστάθηκε η Κεντρική Επιτροπή Επιλογής και Κριτηρίων, που έλαβε την εντολή να εξετάζει αιτήσεις από εκτοπισθέντες για στεγαστικές επιχορηγήσεις.

13 6 Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία Η επιτροπή αποτελείται από: n Τον διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων. n Έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας. n Έναν εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. n Έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων. n Έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων. n Έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής για την Αποκατάσταση των Παθόντων. Το 2005 ψηφίστηκε νόμος που ρυθμίζει την παροχή στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες και καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 4 Ο νόμος ρυθμίζει τη λειτουργία και την εντολή της επιτροπής που αναφέρεται παραπάνω, αλλά επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του νόμου πέρα από τους εκτοπισθέντες, καλύπτοντας τους συγγενείς των αγνοουμένων, τους συγγενείς των προσώπων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, τα άτομα με αναπηρία άνω του 40% ή τα παιδιά τους. Το 2011 λειτουργούσαν πέντε διαφορετικά σχέδια με σκοπό την παροχή στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες. Οι όροι επιλεξιμότητας για όλα τα σχέδια περιλάμβαναν τα εξής: οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, τουλάχιστον ένα από τα μέλη της οικογένειας πρέπει να έχει στην κατοχή του προσφυγική ταυτότητα, ο αιτητής και όλα τα μέλη της οικογένειάς του δεν πρέπει να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη ακίνητη περιουσία σημαντικής αξίας. Ορισμένα σχέδια έχουν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ άλλα όχι. Παρακάτω είναι μια σύντομη περιγραφή των σχεδίων αυτών. (α) Παροχή οικιστικής μονάδας σε κρατικό οικισμό Δικαιούχοι είναι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, 5 είναι κάτοχοι προσφυγικής ταυτότητας και δεν κατέχουν οποιαδήποτε άλλη ακίνητη περιουσία σημαντικής αξίας. Σε περίπτωση οικογένειας, ένας από τους συζύγους πρέπει να έχει προσφυγική ταυτότητα. Ο περιορισμός ως προς την ιδιοκτησία άλλου ακινήτου δεν ισχύει μόνο για τον αιτητή, αλλά και για τα μέλη της οικογένειάς του. Επίσης, το ετήσιο εισόδημα ενός ατόμου ή της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα , 6 με έκπτωση για κάθε εξαρτώμενο. 4 Νόμος που προβλέπει την παροχή στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα, και καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις παροχής της Ν.46(Ι)/2005, αναρτημένος στο ros%20i.pdf?openelement 5 Μετά την προσωρινή εγκατάσταση των εκτοπισθέντων σε οργανωμένους καταυλισμούς στον απόηχο του πολέμου του 1974, η κυβέρνηση αποφάσισε να ανεγείρει κατοικίες για τη στέγασή τους. Η κατασκευή τους ξεκίνησε το 1976, με χαμηλού κόστους και μεσαίου μεγέθους συγκροτήματα, όπου εκτός από τα σπίτια υπάρχουν εμπορικά καταστήματα και άλλες υπηρεσίες, όπως κέντρα νεότητας, κέντρα υγείας, οίκοι ευγηρίας κ.λπ. Μέχρι το 2000, είχαν ολοκληρωθεί συνολικά 65 κτιριακοί οικισμοί οι οποία περιλαμβάνουν οικιστικές μονάδες που φιλοξένησαν περίπου εκτοπισμένους. 6 Το ποσό αυτό υπολογίστηκε με βάση το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα όλων των εργαζόμενων μελών της οικογένειας, εκτός του δέκατου τρίτου μισθού, εκτός από τυχόν έκτακτα έσοδα και επιχορηγήσεις από δημόσια ταμεία ή διατροφή.

14 Κανονισμοί, πρόνοιες και ωφελήματα για την προσωρινή εγκατάσταση των εκτοπισθέντων 7 (β) Παροχή κρατικής γης για αυτοστέγαση Δικαιούχοι είναι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, είναι κάτοχοι προσφυγικής ταυτότητας και δεν κατέχουν οποιαδήποτε άλλη ακίνητη περιουσία σημαντικής αξίας. Σε περίπτωση οικογένειας, αρκεί μόνο ο ένας σύζυγος να έχει προσφυγική ταυτότητα. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν δωρεάν κρατική γη και οικονομική βοήθεια για να χτίσουν σπίτι, και τα δύο εκ των οποίων εξαρτώνται από το μέγεθος και τη σύνθεση της οικογένειας. Σε άγαμο που διαθέτει προσφυγική ταυτότητα χορηγείται ένα σπίτι σε μισό οικόπεδο. Η επιχορήγηση για ένα σπίτι ενός υπνοδωματίου είναι , για σπίτι δύο υπνοδωματίων και για σπίτι τριών υπνοδωματίων Για τους ηλικιωμένους που διαμένουν με τα παιδιά τους, η επιχορήγηση είναι ή ανάλογα με το κατά πόσον στο σπίτι περιλαμβάνεται η κουζίνα, ενώ για την προσθήκη υπνοδωματίου η επιχορήγηση είναι Όσον αφορά τη βοήθεια σε οικογένειες που δημιουργήθηκαν μετά την 20ή Ιουλίου 1974, το ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά: για οικογένειες των δύο μελών, για τριμελείς οικογένειες, για τετραμελείς οικογένειες, για πενταμελείς οικογένειες, για εξαμελείς οικογένειες, για επταμελείς οικογένειες και για τους άγαμους. Κατά τον υπολογισμό του εν λόγω εισοδήματος, έκπτωση προσφέρεται για κάθε εξαρτώμενο. Στην περίπτωση ζευγαριού, το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη είναι αυτό του υψηλότερα αμειβόμενου, αλλά μόνο το ¼ του εισοδήματος του κατώτερα αμειβόμενου θα λαμβάνεται υπόψη, ενώ στην περίπτωση μονογονέα θα ληφθούν υπόψη μόνο τα 2/3 του ετήσιου εισοδήματός του/της. (γ) Παροχή οικονομικής βοήθειας για την αγορά οικίας ή διαμερίσματος ή για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για το σχέδιο αυτό. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν χορηγία ανάλογα με το μέγεθος και τη σύνθεση των οικογενειών τους: για σπίτι/διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, για σπίτι/διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, για σπίτι / διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων, για τους άγαμους, ή για τα ηλικιωμένα άτομα που συγκατοικούν με τα παιδιά τους και ανάλογα με το αν η κουζίνα περιλαμβάνεται ή όχι, για την προσθήκη επιπλέον υπνοδωματίου. Η αναλογία μεταξύ του αριθμού των δωματίων και το μέγεθος/σύνθεση της οικογένειας έχει ως εξής: προβλέπεται κατοικία ενός υπνοδωματίου για ένα ζευγάρι, κατοικία δύο υπνοδωματίων για διμελείς οικογένειες που δεν είναι ζευγάρι, κατοικία δύο υπνοδωματίων για τριμελή οικογένεια, κατοικία δύο υπνοδωματίων για τετραμελή οικογένεια, κατοικία τριών υπνοδωματίων για τετραμελή οικογένεια όπου τα παιδιά είναι διαφορετικού φύλου, κατοικία τριών υπνοδωματίων για πενταμελή οικογένεια, κατοικία τριών υπνοδωματίων για εξαμελή οικογένεια, αλλά αν τρία από τα τέσσερα παιδιά είναι του ίδιου φύλου, τότε επιδοτείται επίσης το ποσό για την προσθήκη επιπλέον υπνοδωματίου.

15 8 Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία (δ) Επιδότηση ενοικίου Δικαιούχοι για επιδότηση ενοικίου είναι εκείνοι που νοικιάζουν σπίτι ή διαμέρισμα στην Κύπρο για τη μόνιμη κατοικία τους, και των οποίων το εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ και Το ποσό της μηνιαίας επιδότησης κυμαίνεται μεταξύ 66 και 213 ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. (ε) Στέγαση σε τουρκοκυπριακές περιουσίες Αυτή είναι μια ειδική κατηγορία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.4 η οποία πραγματεύεται το θέμα των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Σε αντίθεση με τα σχέδια που αναλύθηκαν πιο πάνω τα οποία δημιουργούν δικαιώματα, το σχέδιο αυτό δεν δημιουργεί αυτόματα δικαίωμα για τους Ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες να απαιτήσουν συγκεκριμένη τουρκοκυπριακή περιουσία στην Κύπρο. Αντίθετα, δημιουργεί ένα καθεστώς μεγάλης διακριτικής ευχέρειας για την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να διαθέσει το συγκεκριμένο ακίνητο.

16 9 3. ΤΟ ΚαΘεΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔιεΠει ΤιΣ ΠεριΟΥΣιεΣ ΤΩν εκτοπισθεντων ΣΤΗν ΚΥΠριαΚΗ ΔΗμΟΚραΤια Τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των εκτοπισθέντων στην Κύπρο είναι βαθιά ριζωμένα στο πλαίσιο της ευρύτερης έννομης τάξης που διέπει τις σχέσεις ιδιοκτησίας και το σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων στη χώρα. Η παρούσα μελέτη καλύπτει μόνο τα ζητήματα που εγείρονται σε σχέση με τα περιουσιακά δικαιώματα που διέπονται από τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ενσωματώνει την έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και το νομικό σύστημα που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ). Δεδομένης της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των διεθνών νομικών πράξεων όπως η ΕΣΔΑ, η παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί με τη λειτουργία των νομοθετημάτων αυτών και τις επιπτώσεις τους στα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισθέντων. Η ιεραρχία των νόμων καθορίζει την πρωτοκαθεδρία ή την υπεροχή ορισμένων νομοθετημάτων επί άλλων δευτερευόντων σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας. Η ιεραρχία των νόμων στην Κύπρο ακολουθεί την εξής σειρά: n n n n n Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υπέρτατη (Συμβάσεις της Ε.Ε., Κανονισμοί, Οδηγίες και Αποφάσεις του ΔΕΚ). Οι Διεθνείς Συνθήκες όπως η ΕΣΔΑ υπερέχουν έναντι της εγχώριας (εθνικής) νομοθεσίας. Το Σύνταγμα υπερισχύει έναντι των άλλων εθνικών νομοθεσιών. Ακολουθούν: Οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κυπριακή δευτερεύουσα νομοθεσία και άλλες δεσμευτικές νομικές αρχές. 3.1 η υπεροχή του δικαίου της Ε.Ε. και το καθεστώς ιδιοκτησίας στην κύπρο η υπεροχή του δικαίου της Ε.Ε. και το καθεστώς ιδιοκτησίας: Γενικά Η υπεροχή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών έχει καθιερωθεί στη νομοθεσία της Ε.Ε. Όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει, επειδή θεωρείται ότι το ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ε.Ε. 7 Το 7 Βλ. Costa v ENEL [1964] ECR 585

17 10 Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι οι διατάξεις της Συνθήκης της Ε.Ε. έχουν άμεση ισχύ ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΟΚ. Η Ε.Ε. αποτελεί «μια νέα έννομη τάξη», όπου τα άτομα έχουν δικαίωμα να επικαλούνται τις διατάξεις της Συνθήκης κατά των κυβερνήσεων των κρατών μελών στα εθνικά δικαστήρια, αφού οι διατάξεις της Συνθήκης έχουν άμεση ισχύ. 8 Επιπλέον, τα εθνικά δικαστήρια υποχρεούνται, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και να αρνηθούν να εφαρμόσουν την εθνική νομοθεσία, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. 9 Μέχρι την ένταξη στην Ε.Ε., το Σύνταγμα ήταν ο υπέρτατος νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ικανό να ακυρώνει την εθνική νομοθεσία εφόσον αυτή κρινόταν από τα δικαστήρια ως «αντισυνταγματική». Τον Ιούλιο του 2006, το κυπριακό Σύνταγμα τροποποιήθηκε για να παραχωρήσει προτεραιότητα στο κοινοτικό δίκαιο. 10 Ωστόσο, στη δικαστική πρακτική υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι τα δικαστήρια εξακολουθούν να εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία σύμφωνα με την ιεράρχηση που ίσχυε πριν από την ένταξη στην Ε.Ε. 11 Από το 1969, τα «θεμελιώδη δικαιώματα» καταγράφονται στις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου και προστατεύονται από το Δικαστήριο. Επιπλέον, το άρθρο 6 της Συνθήκης (ενοποιημένη απόδοση) πρoβλέπει: 1. Η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες. Οι διατάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες. 8 NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v Nederlandse Administratis der Belastingen [1963] Case 26/62 ECR 1. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι: «η Κοινότητα αποτελεί μια νέα έννομη τάξη του διεθνούς δικαίου υπέρ της οποίας τα κράτη περιόρισαν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, σε περιορισμένους έστω τομείς και στα θέματα τα οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο τα κράτη μέλη αλλά επίσης τους υπηκόους τους. Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία των κρατών μελών, το κοινοτικό δίκαιο όχι μόνο επιβάλλει υποχρεώσεις στους ιδιώτες, αλλά έχει επίσης ως στόχο να τους παραχωρήσει τα δικαιώματα τα οποία αποτελούν μέρος της νομικής τους κληρονομιάς. Τα δικαιώματα αυτά προκύπτουν όχι μόνο οσάκις μνημονεύονται ρητά από τη Συνθήκη, αλλά και λόγω των υποχρεώσεων που η Συνθήκη επιβάλλει με ένα σαφώς καθορισμένο τρόπο στα άτομα καθώς και στα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της κοινότητας.» 9 Υπόθεση C-213/89 Factortame [1990] ECR I Ο νόμος Ν. 27(I)/2006 ( ) έχει προσθέσει ένα νέο άρθρο στο Σύνταγμα, που προβλέπει ότι καμία πρόνοια του Συντάγματος δεν θα θεωρείται ότι ακυρώνει νόμους που θεσπίζονται, πράξεις που διενεργούνται ή μέτρα που λαμβάνονται από τη Δημοκρατία τα οποία καθίστανται αναγκαία ως αποτέλεσμα των υποχρεώσεων της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ε.Ε., ούτε εμποδίζει Κανονισμούς, Οδηγίες ή άλλες πράξεις ή δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που θεσπιζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή από τα θεσμικά τους όργανα ή από τα αρμόδιά τους σώματα, στη βαση των συνθηκων που ιδρυουν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση από του να έχουν νομική ισχύ στην Κύπρο. 11 Βλ. π.χ. την έκθεση του Ευρωπαϊκού Νομικού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Μη Διάκρισης για το 2010, που διατίθεται στην ιστοσελίδα Country%20Report%20LN_FINAL_0.pdf.

18 Το καθεστώς που διέπει τις περιουσίες των εκτοπισθέντων στην Κυπριακή Δημοκρατία 11 Τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και οι αρχές του Χάρτη ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Τίτλου VII του Χάρτη που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των επεξηγήσεων οι οποίες αναφέρονται στον Χάρτη και στις οποίες μνημονεύονται οι πηγές των εν λόγω διατάξεων. 2. Η Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Η προσχώρηση στην εν λόγω Σύμβαση δεν μεταβάλλει τις αρμοδιότητες της Ένωσης όπως ορίζονται στις Συνθήκες. 3. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο εγγυάται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη αποφανθεί σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιοκτησίας και της περιουσίας 12 σε περιπτώσεις που προστατεύονται από το συνταγματικό δίκαιο των κρατών μελών 13 και από το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 της ΕΣΔΑ. 14 Όπου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, δικαιωμάτων και διεκδικήσεων, τα θεμελιώδη δικαιώματα «εξισορροπούνται» από την εφαρμογή των αρχών της «αναλογικότητας» (βλ. Lenaerts και Van Nuffel 2005, ). Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία έχει κωδικοποιηθεί στο πλαίσιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που αποτελεί την πρώτη Διακήρυξη Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και μέρος του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία υιοθέτησης του Χάρτη της Ε.Ε. έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως ο «ακανθώδης δρόμος από την Κολονία στη Λισαβόνα» (Bojkov 2010). Αναπόφευκτα, ο Χάρτης αντανακλά τις αντιθέσεις και τους συμβιβασμούς που οδήγησαν στο να ανακηρυχθεί «συνταγματική συνθήκη» 15 ή, όπως το περιέγραψε ένας επιστήμονας, ως η «πολυεπίπεδη συνταγματικότητα εν δράση». Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενσωματώσει πλήρως τον Χάρτη στην έννομη τάξη της Ε.Ε. ως μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. Ο Χάρτης είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη μέλη 16 και 12 Βλ. Lenaerts και Van Nuffel 2005, σελ Βλ. 4/73 Nold v Commission [1974] ECR Για μια συζήτηση σε σχέση με τη νομολογία, βλ. Lenaerts και Van Nuffel 2005: 738; Micha 2010; Loucaides 2007, Η Συνθήκη της Λισαβόνας απέφυγε την ονομασία «Σύνταγμα της Ευρώπης» ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη της στα δημοψηφίσματα, όπως είχε συμβεί πριν από μερικά χρόνια με το παλιό σύνταγμα για την Ευρώπη. Όπως Βαλερί Ζισκάρ ντ Εστέν, πρώην Γάλλος Πρόεδρος και Πρόεδρος της Συντακτικής Συνέλευσης, σημείωσε σε πολλές ευρωπαϊκές εφημερίδες, 27 Οκτωβρίου 2007: «Η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι το ίδιο με το απορριφθέν Σύνταγμα. Μόνο η μορφή έχει αλλάξει προς αποφυγή δημοψηφισμάτων (Jens-Peter Bonde, From EU Constitution to Lisbon Treaty. The revised EU Constitution analysed by a Danish member of the two constitutional Conventions, 16 Στη βάση του άρθρου 6(1)(1) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (εν τοις εφεξής ΣΕΕ) όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

19 12 Το Νομικό Πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία υπόκειται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι «ένα κομμάτι στη μεγαλύτερη συνταγματική εικόνα» για την οικοδόμηση του «ευρωπαϊκού res publica» (Zetterquist 2011: 3). Το άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 17 (εφεξής ο Χάρτης) προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και προνοεί: Κάθε πρόσωπο δικαιούται κυριότητα, χρήση, διάθεση και κληροδότηση των νομίμως κτηθέντων αγαθών του. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον. Μέχρι στιγμής, σε καμία δικαστική υπόθεση ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έγινε επίκληση της διάταξης αυτής, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει εάν υποθέσεις που επικαλούνται τις πρόνοιες του Χάρτη παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Η υπόθεση-ορόσημο Αποστολίδης v. Όραμς 18 που δεν αφορούσε άμεσα το ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, εξέτασε κατά πόσον η απόφαση ενός κυπριακού δικαστηρίου σχετικά με την περιουσία Ελληνοκύπριου εκτοπισθέντα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου (όπου η εφαρμογή του κεκτημένου έχει ανασταλεί) μπορεί να εκτελεστεί στην Αγγλία. Η μοναδικότητα αυτής της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι, για σκοπούς εκτέλεσης μιας δικαστικής απόφασης σχετικά με ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, ζητήθηκε θεραπεία μέσω της Ε.Ε. για το χειρισμό των νομικών πτυχών του ζητήματος της περιουσίας στην Κύπρο, παρά μέσω του ΕΔΑΔ. 19 Ο ενάγων, ένας Ελληνοκύπριος ιδιοκτήτης περιουσίας στο ελεγχόμενο από την Τουρκία βόρειο μέρος της Κύπρου, μήνυσε δύο Βρετανούς που είχαν αγοράσει την περιουσία του αφού αυτός είχε εκδιωχθεί από τον τουρκικό στρατό μάλιστα, εξασφάλισε απόφαση από κυπριακό δικαστήριο σε βάρος των κατηγορουμένων, για την κατεδάφιση του σπιτιού που χτίστηκε στην ιδιοκτησία του και την επιστροφή του ακινήτου σε αυτόν. Στη συνέχεια επιδίωξε την εκτέλεση της απόφασης αυτής στην Αγγλία, όπου το δικαστήριο απέρριψε την αίτησή του. Ο ενάγων εφεσίβαλε την απόρριψη αυτή στο αγγλικό Εφετείο, το οποίο με τη σειρά του ζήτησε γνωμάτευση από το ΔΕΚ για το θέμα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την αναστολή της εφαρμογής 17 Αυτό αποτελεί μέρος του Μέρους II, «Ελευθερίες». 18 C 420/07. Η απόφαση εκδόθηκε στις : lang=en&submit=rechercher$docrequire=alldocs&numaff=c420/07&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&m ots=&resmax= Επί του ζητήματος των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, οι κορυφαίες υποθέσεις τέθηκαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και όχι ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θα συζητηθεί αργότερα.

20 Το καθεστώς που διέπει τις περιουσίες των εκτοπισθέντων στην Κυπριακή Δημοκρατία 13 του κοινοτικού κεκτημένου στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι η αναστολή της εφαρμογής του κεκτημένου στις περιοχές εκτός του ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποκλείει την εφαρμογή του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 44/2001 της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, επί αποφάσεως που εκδόθηκε από κυπριακό δικαστήριο εδρεύον στη νότια Κύπρο σχετικά με ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα. Η υπόθεση Αποστολίδη v. Orams έλαβε μεγάλη δημοσιότητα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, εξαιτίας των σοβαρών πολιτικών επιπτώσεών της, 20 και λιγότερο για τη νομική αιτιολογία της, η οποία ήταν απλή και μη αμφιλεγόμενη. 21 Η νομική αρχή που καθιερώθηκε με την υπόθεση αυτή ανοίγει το δρόμο για τους κατοίκους άλλων χωρών της Ε.Ε. να χρησιμοποιούν τα εθνικά τους δικαστήρια ώστε να εξασφαλίζουν αποφάσεις κατά των ατόμων που έχουν περιουσία στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και να εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις στην Κύπρο. Η υπόθεση έτυχε πολύ διαφορετικών αντιδράσεων από τα δύο μέρη, καθώς και από τους νομικούς κύκλους που την σχολίασαν. Η υπόθεση αυτή πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με την πρόσφατη απόφαση στην υπόθεση Δημόπουλος v. Τουρκίας (46113/99), διότι καταδεικνύει τους περιορισμούς των ατομικών νομικών προσφυγών για τη διεκδίκηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στην απουσία μιας συνολικής πολιτικής διευθέτησης η Ευρωπαϊκή σύμβαση ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕσΔα): υπεροχή επί της εγχώριας νομοθεσίας Η ΕΣΔΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κυπριακής έννομης τάξης 23 και οι διατάξεις της υπερέχουν έναντι της εθνικής νομοθεσίας 24 Ιδιαίτερα σημαντικό για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των Κυπρίων εκτοπισθέντων είναι το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, το οποίο προβλέπει τα εξής: 20 Βλ. «Turkish Cypriot leader feels weak but hopeful on peace talks», Hurriyet Daily News 08. Βλ. επίσης M. Hatay & R. Bryant (2009) «Suing for Sovereignty: Property, Territory and EU s Cyprus Problem», Global Political Trends Center Policy Brief. Istanbul: Global Political Trends Center, που είναι διαθέσιμο και στη διεύθυνση 21 Βλ. Skoutaris 2010; Laulhé Shaelou Για περαιτέρω συζήτηση του σημείου αυτού, βλ. De Baere 2010, Skoutaris 2010, Παρασκευά 2010, Laulhé Shaelou Θεωρείται ότι η ΕΣΔΑ έχει εφαρμογή από την εποχή της αποικιοκρατίας και συνέχισε να ισχύει και μετά την ανεξαρτησία, δυνάμει της αρχής της διαδοχής που εγκρίθηκε από το άρθρο 8 της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, η οποία προβλέπει ότι όλες οι διεθνείς υποχρεώσεις και ευθύνες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου αναλαμβάνονται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (βλέπε Τορναρίτης 1983: 1-2). Εν πάση περιπτώσει, η ΕΣΔΑ κυρώθηκε με το νόμο 38/ Το άρθρο 169 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπει ότι οι συνθήκες, συμβάσεις και συμφωνίες αυτές έχουν «αυξημένη ισχύ σε σχέση με την εθνική νομοθεσία υπό την αίρεση ότι εφαρμόζονται αντιστοίχως και υπό του αντισυμβαλλόμενου».

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτελεί στόχο και επιδίωξη κάθε κυπριακής οικογένειας. Το κράτος στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, οφείλει να ενισχύσει την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ, ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ακολούθως: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012)

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο αφορά την παροχή οικονοµικής βοήθειας για απόκτηση / συντήρηση ιδιόκτητης κατοικίας για µόνιµη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ; πολίτης της Δημοκρατίας πολίτης της Ένωσης* υπήκοος τρίτης χώρας*, ο οποίος έχει καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕ Αρ, ΑΚΡ 121/2009 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου 254,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου 254, 2048

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι:

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι: BULLETIN 74 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (HAIRCUT) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ) Προδικαστική Ένσταση: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Να απαντηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές Κάθε χρόνο μισό εκατομμύριο οικογένειες εμπλέκονται σε διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

γνώση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ CHELCO VAT LTD ΓΝΩΣΗ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΚΔΟΣΗ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

γνώση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ CHELCO VAT LTD ΓΝΩΣΗ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΚΔΟΣΗ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 CHELCO VAT LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 γνώση Η θεωρητική και πρακτική κατανόηση ενός θέματος η οποία βοηθά στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Δήμος Κ. Νευροκοπίου Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Σας ανακοινώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2.1 Απορρόφηση Προϋπολογισμού 2015 (Παράρτημα 2.1) Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι:

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι: Συνοπτικός οδηγός παραπόνων Τι κάνει η Επιτροπή Η περί Αυστραλιανής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός που ερευνά και συμβιβάζει καταγγελίες διακρίσεων και παραβιάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που συνήλθε στις 14 Ιανουαρίου 2011, στην Μηλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ενημερωτικό Έντυπο 20 Ιουνίου 2013 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης Τ: 22 209 145 E:agregoriades@kpmg.com Γιώργος Μαρκίδης Τ: 22 209 297 E:gmarkides@kpmg.com

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΩΝ: Για να συμπεριληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15

Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα