Οικονομική ανάλυση σε σύνθετα νομικά ζητήματα Δίκαιο του ανταγωνισμού Κρατικές ενισχύσεις Ρυθμιστική πολιτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική ανάλυση σε σύνθετα νομικά ζητήματα Δίκαιο του ανταγωνισμού Κρατικές ενισχύσεις Ρυθμιστική πολιτική"

Transcript

1 Συμβουλευτικές υπηρεσίες Η Trojan Economics είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με σύνθετα ζητήματα που αφορούν κυρίως στην οικονομική διάσταση του δικαίου του ανταγωνισμού και της ρυθμιστικής πολιτικής. Τα στελέχη και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας είναι ακαδημαϊκά καταρτισμένοι από κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Κύπρου και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων σε θέματα συναφή με το δίκαιο και τα οικονομικά του ανταγωνισμού και της ρυθμιστικής πολιτικής. Πέραν της επιστημονικής κατάρτισης τα στελέχη μας διαθέτουν επίσης ισχυρό προφίλ και πλούσια επαγγελματική πείρα, καθότι στο παρελθόν έχουν εργαστεί στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και σε εξέχουσες συμβουλευτικές εταιρείες του εξωτερικού που ασχολούνται με υποθέσεις ανταγωνισμού. Η πολύπλευρη και βαθιά γνώση του αντικειμένου σε συνδυασμό με την ικανότητα αξιοποίησης της σύγχρονης οικονομικής σκέψης και ποσοτικών μεθόδων (π.χ. οικονομετρική ανάλυση) και η λεπτομερής γνώση όλων των θεσμικών παραμέτρων μας επιτρέπει να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο, ακολουθώντας ολοκληρωμένες στρατηγικές στη βάση των θεμελιωδών αρχών της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της εντιμότητας. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουμε απευθύνονται σε επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου δραστηριοποίησης και μετοχικής σύνθεσης), ομίλους επιχειρήσεων ή επαγγελματικές ενώσεις, κυβερνητικά τμήματα, αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές του κράτους και γενικότερα σε φορείς λήψης δημόσιων αποφάσεων. Είμαστε επίσης σε θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες σε έγκριτα δικηγορικά γραφεία της Κύπρου και του εξωτερικού για την ανάπτυξη και θεμελίωση των νομικών στρατηγικών άμυνάς τους σε στέρεα οικονομικά επιχειρήματα που βασίζονται, μεταξύ άλλων, σε πειστικά εμπειρικά τεκμήρια. Βασικό κεφάλαιό μας συνιστά η μεθοδικότητα, η ακεραιότητα και η καθαρότητα των επιχειρημάτων μας. Οικονομική ανάλυση σε σύνθετα νομικά ζητήματα Δίκαιο του ανταγωνισμού Κρατικές ενισχύσεις Ρυθμιστική πολιτική

2 Τομείς εξειδίκευσης Πελάτες Στελέχωση ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα του δικαίου του ανταγωνισμού, των κρατικών ενισχύσεων και της ρυθμιστικής πολιτικής. Οι τομείς κύριας εξειδίκευσης και ενασχόλησής μας είναι οι ακόλουθοι: Συμπράξεις και εναρμονισμένες πρακτικές Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης Συγχωνεύσεις και εξαγορές (οριζόντιες και κάθετες συγχωνεύσεις) Κρατικές ενισχύσεις Μελέτες για αγορές που υπάγονται σε καθεστώς ρύθμισης Προγράμματα συμμόρφωσης και εκπαίδευσης προσωπικού Έρευνες αγοράς και συμπεριφοράς καταναλωτών Η Trojan Economics αποδίδει μέγιστη σημασία στις σχέσεις με τους εντολείς της. Πρωταρχική επιδίωξή μας είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις εξατομικευμένες απαιτήσεις και ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε εντολέα μας, διατηρώντας υψηλό επίπεδο επικοινωνίας μαζί τους. Η καλλιέργεια και εδραίωση μακροπρόθεσμων σχέσεων συνεργασίας βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές μας. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε απευθύνονται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του κλάδου δραστηριοποίησης τους και της μετοχικής τους σύνθεσης. Ειδικότερα, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε επιχειρήσεις που βρίσκονται ενώπιον οργάνων ή δικαστηρίων που έχουν ως αρμοδιότητα τον ανταγωνισμό (π.χ. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού). Επίσης, επικουρούμε έγκριτα δικηγορικά γραφεία για τη θεμελίωση των νομικών στρατηγικών τους σε στέρεα οικονομικά επιχειρήματα, αξιοποιώντας τη οικονομική ανάλυση σε σύνθετα νομικά ζητήματα σύγχρονη οικονομική θεωρία και προχωρημένες ποσοτικές μεθόδους. Μέρος της αρωγής που προσφέρουμε είναι η δυναμική και αξιόπιστη εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το δίκαιο του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη ρυθμιστική πολιτική. Έχουμε επίσης τις γνώσεις και τις δυνατότητες να προσφέρουμε υπηρεσίες σε ανεξάρτητες διοικητικές αρχές του κράτους ή κυβερνητικά τμήματα (π.χ. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Γραφείο Επιτρόπου Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων) για εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν την προστασία και εμβάθυνση του ανταγωνισμού. Η Trojan Economics στελεχώνεται με έμπειρους και προσοντούχους συμβούλους και συνεργάτες που διαθέτουν πολύπλευρη και βαθιά γνώση του δικαίου και των οικονομικών του ανταγωνισμού και της ρυθμιστικής πολιτικής και όλων των σχετικών θεσμικών παραμέτρων. Όλα τα στελέχη μας έχουν ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ και είναι εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα οικονομικά εργαλεία. Ο συγκερασμός των εξειδικευμένων γνώσεων και της πλούσιας εμπειρίας και η διεπιστημονικότητα των ικανοτήτων των στελεχών μας, επιτρέπει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων συνέργειας προς όφελος των εντολέων μας. Ασυμβίβαστη δέσμευση των στελεχών μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με μεθοδικότητα, επαγγελματισμό και ομαδικότητα.

3 Συμπράξεις και εναρμονισμένες πρακτικές Οι οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που στοχεύουν στη χαλάρωση του ανταγωνισμού σε μία ή περισσότερες αγορές είναι αυτοδικαίως άκυρες. Για να διαπιστωθεί η παράβαση απαιτούνται ισχυρά τεκμήρια και αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη συμφωνίας, τυπικής ή άτυπης, μεταξύ των επιχειρήσεων. Ο απλός εντοπισμός ενοχοποιητικών στοιχείων δεν συνεπάγεται τη στοιχειοθέτηση της παράβασης. Χρειάζεται εμβριθής ερμηνεία των τεκμηρίων και προσεκτική ανάλυσή τους. Η οικονομική ανάλυση διαδραματίζει αυξανόμενο ρόλο στη διάκριση παράνομων συμφωνιών και συμπεριφοράς η οποία προκύπτει από μη συντονισμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Ενδεικτικά, η οικονομική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί κατά πόσο οι συνθήκες που επικρατούν σε μία συγκεκριμένη αγορά (π.χ. βαθμός συγκέντρωσης, συνθήκες εισόδου και επέκτασης στην αγορά, ασυμμετρία επιχειρήσεων, διαφοροποίηση προϊόντος) είναι πρόσφορες για την ανάπτυξη ή/και διατήρηση ενός καρτέλ, ή κατά πόσο συγκεκριμένες πρακτικές (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών, ρήτρες ευνοούμενου πελάτη, ανακοίνωση μελλοντικών αλλαγών στις τιμές) διευκολύνουν τη λειτουργία του καρτέλ. Επιπρόσθετα, η οικονομική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν και να συγκριθούν τα οφέλη αποτελεσματικότητας και η ανταγωνιστική ζημιά. Η σύγκριση αυτή συνιστά ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο σε περιπτώσεις απαλλαγής ή εξαίρεσης από τους σχετικούς απαγορευτικούς κανόνες. Σε τέτοιες υποθέσεις, το βάρος της απόδειξης είναι αρκετά υψηλό, και η επιτυχία απαλλαγής ή εξαίρεσης βασίζεται στην πολύπλευρη και σε βάθος ανάλυση των διαθέσιμων εμπειρικών δεδομένων. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η παράβαση έχει αποδειχθεί, η οικονομική ανάλυση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία της εκτίμησης του ύψους του προστίμου και των ενδεχόμενων μελλοντικών απαιτήσεων για αποζημιώσεις. Διαθέτουμε τις απαραίτητες γνώσεις και πείρα για να αναλύσουμε τη συμβατότητα πολύπλοκων συμπράξεων και εναρμονισμένων πρακτικών με τις απαιτήσεις του δικαίου του ανταγωνισμού. Η θεμελίωση των επιχειρημάτων και συμπερασμάτων μας γίνεται στη βάση σύγχρονης οικονομικής θεωρίας (π.χ. θεωρίες ολιγοπωλιακής συμπεριφοράς, θεωρία διαπραγματεύσεων, θεωρία παιγνίων) και προχωρημένων ποσοτικών μεθόδων (π.χ. ανάλυση της διαχρονικής τάσης των τιμών, στατική και δυναμική ανάλυση της κερδοφορίας με τη χρήση οικονομετρικών τεχνικών). Επιπλέον, έχουμε εξειδικευμένες γνώσεις και αναλυτικές δυνατότητες για την εκπόνηση εμπειρικών μελετών, π.χ. εκτίμηση των δυνητικών και πραγματικών επιδράσεων διάφορων κάθετων συμφωνιών στους τελικούς καταναλωτές. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σε σχέση με ζητήματα αγωγών αποζημίωσης. Είμαστε επίσης σε θέση να προσφέρουμε αξιόπιστη καθοδήγηση αναφορικά με αιτήσεις ένταξης σε προγράμματα επιείκειας που προσφέρονται από διάφορες αρμόδιες αρχές (π.χ. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

4 Για να στοιχειοθετηθεί η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης είναι απαραίτητο πρώτα να διαπιστωθεί ότι μία επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση σε μία συγκεκριμένη αγορά. Στη συνέχεια θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί ότι η δεσπόζουσα επιχείρηση καταχράστηκε τη θέση της και ότι η συμπεριφορά της είχε αρνητική επίδραση στον ανταγωνισμό προς ζημία των καταναλωτών. Η πολυπλοκότητα των επίμαχων αυτών ζητημάτων αναδεικνύει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η οικονομική ανάλυση στη διερεύνηση υποθέσεων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης Το δίκαιο του ανταγωνισμού επιβάλλει περιορισμούς στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν μεγάλη οικονομική δύναμη (δεσπόζουσα θέση) στην αγορά. Η σύγχρονη προσέγγιση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού εστιάζει, κυρίως, στην οικονομική εκτίμηση των δυνητικών επιδράσεων διάφορων πρακτικών που ακολουθούνται από επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην ευημερία των καταναλωτών. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων πρακτικών είναι: υπερβολικά υψηλές τιμές αποκλειστικές συμφωνίες επιθετική συμπεριφορά (τιμολογιακή και μη) άρνηση πρόσβασης σε ουσιώδεις υπηρεσίες/υποδομές συνδεδεμένες πωλήσεις διακριτική τιμολόγηση συμπίεση περιθωρίου κέρδους εκπτώσεις πίστης κάθετοι περιορισμοί (π.χ. καθορισμός ανώτατων τιμών, επιλεκτική διανομή, δεσμευμένες πωλήσεις) Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, τόσο σε επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση όσο και σε τρίτες επιχειρήσεις που επηρεάζονται δυσμενώς από τη συμπεριφορά επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση. Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι νομικοί και οικονομολόγοι μας μπορούν να εκπονήσουν μελέτες και να παρέχουν τεκμηριωμένη εμπειρική ανάλυση σε σχέση με τον καθορισμό της σχετικής αγοράς (π.χ. τεστ του υποθετικού μονοπωλητή, ανάλυση κριτικής απώλειας, οικονομετρική ανάλυση συνολοκλήρωσης, εκτίμηση συντελεστή συσχέτισης τιμών), την οικονομική δύναμη μίας επιχείρησης, τον αποκλεισμό των ανταγωνιστών, την επίδραση στην ευημερία των καταναλωτών, και τις πιθανές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα. Επιπρόσθετα, είναι σε θέση να προσφέρουν εκλεπτυσμένη λογιστική ανάλυση της κερδοφορίας μίας επιχείρησης (π.χ. εκτίμηση του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου και υπολογισμό της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου) και να εκτιμήσουν το μέγεθος της ζημιάς από κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω της χρήσης διάφορων ποσοτικών τεχνικών. Αναφορικά με το τελευταίο, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αρωγή στα εμπλεκόμενα μέρη και τους νομικούς τους συμβούλους σε σχέση με αστικές αγωγές ενώπιον δικαστηρίων.

5 Συγχωνεύσεις και εξαγορές Υπό το πρίσμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και της συνεχιζόμενης διαδικασίας παγκοσμιοποίησης και ελευθεροποίησης των οικονομικών συναλλαγών, οι επιχειρήσεις επενδύουν σημαντικά στην αναδιάρθρωσή τους μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές στη μεθοδολογία αξιολόγησης της συμβατότητας των συγκεντρώσεων με την ανταγωνιστική αγορά. Ο ρόλος των οικονομικών έχει αναβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν σήμερα σύγχρονη οικονομική σκέψη και εξειδικευμένες ποσοτικές τεχνικές για να αξιολογήσουν τις δυνητικές ανταγωνιστικές επιδράσεις μιας συγκέντρωσης. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε μία προτεινόμενη συγκέντρωση. Στόχος μας είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης της προτιθέμενης συγκέντρωσης. Συγκεκριμένα, μπορούμε να συνεργαστούμε με επιχειρήσεις και τους νομικούς τους συμβούλους σε ένα πρώιμο στάδιο, πριν από την υποβολή της κοινοποίησης της συγκέντρωσης στις αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπίσουμε τις πιθανές ανταγωνιστικές ανησυχίες και να εισηγηθούμε τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. Αναλαμβάνουμε επίσης όλη την επιμέλεια της διαδικασίας έγκρισης της συγκέντρωσης από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. ετοιμασία και υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων στις αρμόδιες αρχές). Στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης έγκρισης της συγκέντρωσης στις αρμόδιες αρχές ετοιμάζουμε μελέτες σε σχέση με τον καθορισμό της σχετικής αγοράς μέσω του τεστ του υποθετικού μονοπωλητή (αγορά προϊόντος και γεωγραφική αγορά), εκτιμούμε τον βαθμό συγκέντρωσης της σχετικής αγοράς μέσω διάφορων εμπειρικών εργαλείων (π.χ. δείκτης συγκέντρωσης Herfindahl), υπολογίζουμε το δείκτη εκτροπής πωλήσεων, αξιολογούμε εναλλακτικές θεωρίες ανταγωνιστικής ζημιάς, εντοπίζουμε τις πιθανές βελτιώσεις αποτελεσματικότητας και εκτιμούμε ποσοτικά τη διάχυση των δυνητικών ωφελειών στους καταναλωτές. Εφόσον προκύψει ζήτημα σε σχέση με την έγκριση της προτεινόμενης συγκέντρωσης, αναλαμβάνουμε, μεταξύ άλλων, τη συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων για εκτέλεση διάφορων εμπειρικών ελέγχων πρόβλεψης των επιπτώσεων στον ανταγωνισμό, την εκτίμηση της δύναμης των καταναλωτών και την διεξαγωγή οικονομετρικής ανάλυσης προσομοίωσης (merger simulation). Επίσης, όταν απαιτηθεί σκεφτόμαστε δημιουργικά σε σχέση με πιθανές θεραπείες για να διαλύσουμε τις ανταγωνιστικές ανησυχίες που προβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές ή/και τρίτες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να αξιολογήσουμε εναλλακτικά διαρθρωτικά και άλλα μέτρα για έγκριση της συγκέντρωσης υπό όρους ή με δεσμεύσεις. Αναλαμβάνουμε επίσης την εκπροσώπηση τρίτων ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που επηρεάζονται από μία προτεινόμενη συγκέντρωση και οι οποίες θέλουν να εγείρουν ανησυχίες αναφορικά με τον ανταγωνισμό στις αρμόδιες αρχές ή δικαστήρια. Κρατικές ενισχύσεις Κρατικές ενισχύσεις μπορούν να υφίστανται σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου εμπλέκονται κρατικοί πόροι για στήριξη επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών). Λόγω του εγγενώς επιλεκτικού χαρακτήρα τους, οι κρατικές ενισχύσεις είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και ως αποτέλεσμα να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό. Υπό το φως της οικονομικής κρίσης, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Γραφείο του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων στην Κύπρο. Σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις, είμαστε σε θέση να παρέχουμε μία ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών ανάλογα με την περίπτωση σε: α) φορείς του δημόσιου τομέα που πρόκειται να χορηγήσουν κρατική ενίσχυση, β) δυνητικούς αποδέκτες της κρατικής ενίσχυσης (ελεγχόμενες επιχειρήσεις) που επιδιώκουν να διασώσουν την κρατική ενίσχυση και γ) τρίτες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που έτυχαν δυσμενούς μεταχείρισης σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους και επιδιώκουν την ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης. Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η οικονομική ανάλυση στη διαδικασία ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, είμαστε σε θέση να προβούμε σε διεξοδική και ανεξάρτητη αξιολόγηση της συμβατότητας της κρατικής ενίσχυσης με βάση την αρχή του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς, να εκτιμήσουμε τις πιθανές επιδράσεις στον ανταγωνισμό και να σχεδιάσουμε αντισταθμιστικά μέτρα. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ενδελεχή αξιολόγηση κρατικών ενισχύσεων που προορίζονται για τη διάσωση και ανασυγκρότηση προβληματικών επιχειρήσεων, και κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (οικονομικού και μη) και/ή σε δημοσιονομικά μονοπώλια.

6 Αγορές υπό καθεστώς ρύθμισης Την τελευταία δεκαετία έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για ελευθεροποίηση διάφορων αγορών που αφορούν βασικά καταναλωτικά αγαθά και κοινωφελείς υπηρεσίες οι οποίες αποτελούσαν δημοσιονομικά μονοπώλια. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και να ενθαρρυνθεί η είσοδος νέων επιχειρήσεων, οι αγορές αυτές παραμένουν μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό ρυθμισμένες. Η συμμόρφωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων (πρώην δημοσιονομικών μονοπωλίων) με τις πολυσχιδείς ρυθμιστικές απαιτήσεις προϋποθέτει τη συνεχή προσαρμογή της στρατηγικής τους. Τα στελέχη της Trojan Economics έχουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις (νομικές και οικονομικές) σε σχέση με σύνθετα ζητήματα ανταγωνισμού που ενδέχεται να προκύψουν σε αγορές που βρίσκονται υπό καθεστώς ρύθμισης. Η πολύπλευρη και βαθιά κατανόηση της σχετικής οικονομικής θεωρίας και η ικανότητά μας να παρέχουμε εμπειρική και τεχνική ανάλυση, μας επιτρέπει να προσφέρουμε αξιόπιστη καθοδήγηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγορές που υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε, μεταξύ άλλων, υποστήριξη σε σχέση με το σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων εμπορικών στρατηγικών προσαρμοσμένων στις ρυθμιστικές αλλαγές (π.χ. τιμολογιακή πολιτική, κάθετος διαχωρισμός επιχειρήσεων, αποδεσμοποίηση υπηρεσιών, οργανική και λειτουργική αναδιάρθρωση). Επιπρόσθετα, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε εμπεριστατωμένη μαρτυρία ενώπιον των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών και να αναλάβουμε την εκπόνηση επιστημονικών μελετών σε σχέση με αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και βελτιώσεις στο ρυθμιστικό σχεδιασμό. Επιπρόσθετα, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε προγράμματα συμμόρφωσης κατάλληλα προσαρμοσμένα σε ρυθμισμένες επιχειρήσεις. Είμαστε επίσης σε θέση να διεξαγάγουμε ελέγχους για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων συμμόρφωσης. Αναλαμβάνουμε την επισκόπηση και την κριτική αξιολόγηση της οικονομικής βιβλιογραφίας που αφορά συγκεκριμένους τύπους παραβάσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ρυθμισμένες αγορές (π.χ. ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομεία). Προγράμματα συμμόρφωσης Η συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού συνιστά σημαντικό παράγοντα για την ακεραιότητα και την καλή φήμη μίας επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους. Πέρα από νομική υποχρέωση, η συμμόρφωση αποτελεί και μία νοοτροπία η οποία μακροχρόνια αναμένεται να επενεργήσει θετικά στην εκπλήρωση των επιχειρηματικών στόχων. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις που καταστρατηγούν τους κανόνες του ανταγωνισμού υποβάλλονται σε χρονοβόρες έρευνες από τις αρχές ανταγωνισμού ή τα δικαστήρια. Μία τέτοια εξέλιξη συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις, π.χ. νομική υποστήριξη, απώλεια διοικητικού χρόνου, αρνητική δημόσια προβολή, χρηματικές ποινές ή ακόμη και ποινικές κυρώσεις, αξιώσεις αποζημίωσης. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προσήλωση στους κανόνες του ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μία προδραστική προσέγγιση. Βασικός άξονας αυτής της προσέγγισης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικά προσαρμοσμένων προγραμμάτων συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Τα προγράμματα συμμόρφωσης παρέχουν γενικές αλλά και εξειδικευμένες κατευθύνσεις για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των επιχειρήσεων στους κινδύνους που ελλοχεύουν από αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, καθορίζουν τις υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης καθώς και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, ώστε να αποτρέπεται ή να αποφεύγεται η επανάληψη παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, προδιαγράφουν τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση του προγράμματος συμμόρφωσης, όπως επίσης και τον τρόπο και τα μέσα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του βαθμού της συμμόρφωσης. Ένα σύγχρονο και καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης, κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε εντολέα, δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον διοίκησης και καλλιεργεί μία αυτορυθμιζόμενη κουλτούρα συμμόρφωσης με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Ένα αξιόπιστο πρόγραμμα συμμόρφωσης είναι δυνατόν να συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και στην αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης.

7 Έρευνες αγοράς Προσφέρουμε επικουρική υποστήριξη σε έρευνες αγοράς που επικεντρώνονται στην ανάλυση των συνθηκών του ανταγωνισμού και της συμπεριφοράς των καταναλωτών (π.χ. εκτίμηση καμπύλης ζήτησης και της ελαστικότητας της ζήτησης, σύγκριση τιμών, υπολογισμός μεριδίων αγοράς, αξιολόγηση βαθμού εναλλαγής παρόχου). Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που αφορούν την αξιολόγηση της επίδρασης διάφορων πολιτικών ή νομοθεσιών στον ανταγωνισμό (competition impact assessment), προς υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων από δημόσιους φορείς. Εκπαιδευτικά προγράμματα Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε επιχειρήσεις και συνδέσμους/ομίλους επιχειρήσεων. Τα εν λόγω προγράμματα επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι τα στελέχη σε ολόκληρη την οργανωτική πυραμίδα της επιχείρησης (ή επιχειρήσεων) θα αποκτήσουν καλύτερη γνώση των πιθανών κινδύνων (νομικών και οικονομικών) που διατρέχουν από δυνητικές αποκλίσεις από τους κανόνες του ανταγωνισμού. Οργανώνουμε επίσης σεμινάρια για υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων σε σχέση με εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν το δίκαιο και τα οικονομικά του ανταγωνισμού αλλά και τη ρυθμιστική πολιτική σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Μεθοδολογία και εργαλεία Αναγνωρίζουμε ότι η κάθε υπόθεση είναι μοναδική και ακολουθούμε μια δημιουργική και ρεαλιστική προσέγγιση για την ανάλυση σύνθετων ζητημάτων που αφορούν το δίκαιο του ανταγωνισμού και τη ρυθμιστική πολιτική. Η προσέγγιση που ακολουθούμε λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά γεγονότα της κάθε υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη λεπτομέρεια, και στην επεξεργασία όλων των διαθέσιμων οικονομικών θεωριών, εμπειρικών δεδομένων και εξειδικευμένων μελετών. Τα επιχειρήματα και τα συμπεράσματά μας θεμελιώνονται σε σύγχρονη οικονομική θεωρία και προχωρημένες ποσοτικές τεχνικές (π.χ. θεωρίες ολιγοπωλιακής συμπεριφοράς, θεωρία παιγνίων και στρατηγικής αλληλεπίδρασης, θεωρία διαπραγματεύσεων, θεωρίες ανταγωνιστικής ζημιάς, ποσοτική εκτίμηση βαθμού συγκέντρωσης της αγοράς, οικονομετρική ανάλυση προσομοίωσης για συγχωνεύσεις, εκτίμηση συντελεστή συσχέτισης των τιμών, ανάλυση συνολοκλήρωσης, ανάλυση κριτικής απώλειας). Τα αποτελέσματα της εργασίας μας διατυπώνονται και παρουσιάζονται με τρόπο προσιτό και εποικοδομητικό, ώστε να γίνονται κατανοητά και σε άτομα τα οποία δεν έχουν την απαραίτητη προπαίδεια ή δεν είναι εξοικειωμένα με σύνθετες και εξειδικευμένες οικονομικές έννοιες. TROJAN ECONOMICS Οικονομική ανάλυση σε σύνθετα νομικά ζητήματα Δίκαιο ανταγωνισμού Κρατικές ενισχύσεις Ρυθμιστική πολιτική

8 Επικοινωνία Έδρα κεντρικών γραφείων Κλήμεντος 14, 2328 Λακατάμια Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: Φαξ: Web: Οικονομική ανάλυση σε σύνθετα νομικά ζητήματα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η

Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Του: Γιάννη Πορφυρίδη* Περίληψη Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα