ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

2 Οδηγός προς τους Πελάτες αναφορικά με τη Διαδικασία Διαχείρισης Καθυστερήσεων Εισαγωγή Στην USB Bank αντιλαμβανόμαστε ότι το υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει προκλήσεις και κινδύνους για πολλούς πελάτες μας. Ενδεχομένως και εσείς να παρουσιάζετε ήδη καθυστερήσεις στις αποπληρωμές των δανείων σας ή να έχετε υπερβεί το όριο υπερανάληψης σας, ή πιθανόν να ανησυχείτε για τυχόν μελλοντικές καθυστερήσεις. Ανεξάρτητα με την αιτία των οικονομικών σας προβλημάτων, το σημαντικότερο που θα πρέπει να κάνετε είναι τα αντιμετωπίσετε και να εξετάσετε τις πρακτικές επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για επίλυση τους. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε για την πλήρη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με τους πελάτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και εμπειρίες μας για την εξεύρεση λύσης όπου είναι δυνατό. Όποιο κι αν είναι το πρόβλημά σας, θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο. Όσο πιο σύντομα ενημερωθούμε για την κατάσταση σας, τόσο πιο σύντομα θα μπορέσουμε να εργαστούμε μαζί για να βρούμε λύση. Από τη δική μας πλευρά, σε περίπτωση που παρουσιάζετε καθυστερήσεις, ο προσωπικός σας τραπεζίτης θα επικοινωνήσει αμέσως μαζί σας τηλεφωνικώς σε μια προσπάθεια να συζητήσει μαζί σας, ώστε να σας βοηθήσει στην εξεύρεση κατάλληλης λύσης προτού επιδεινωθεί το πρόβλημα. Τι είναι η Διαδικασία Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΔΔΚ); Το Σεπτέμβριο του 2013, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε την «Περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία» και τον «Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που Αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες» που καθορίζουν το πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουν όλες οι τράπεζες με πελάτες που παρουσιάζουν υπερβάσεις/καθυστερήσεις ή προ-καθυστερήσεις. Απαιτείται από τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) να χειριστούν όλες αυτές τις περιπτώσεις με σκοπό την παροχή βοήθειας προς τους πελάτες τους, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετούν ομαλά τις δανειακές τους υποχρεώσεις, όπου αυτό είναι εφικτό. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς ισχύει για όλους τους δανειολήπτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, και για οποιοδήποτε είδος δανεισμού και το πλαίσιο που αφορά τις καθυστερήσεις στοχεύει στην παροχή USB Bank Plc 1/15

3 στήριξης και την εξεύρεση λύσης για τους πελάτες που παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή κινδυνεύουν να παρουσιάσουν καθυστερήσεις. Στην USB Bank ακολουθούμε συγκεκριμένη Διαδικασία Διαχείρισης Καθυστερήσεων (βλέπε το σχεδιάγραμμα πιο κάτω), η οποία αποτελείται από έξι στάδια και σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει σε περίπτωση που παρουσιάζετε καθυστερήσεις / υπερβάσεις στις τραπεζικές σας υποχρεώσεις με την Τράπεζα μας ή σε περίπτωση που κινδυνεύετε να παρουσιάσετε καθυστερήσεις / υπερβάσεις. Η Προσέγγιση της USB Bank για επίλυση του προβλήματος Στάδιο 1: Επικοινωνία δανειολήπτη με τη Τράπεζα Στάδιο 2: Λήψη οικονομικών και άλλων πληροφοριών από το δανειολήπτη Στάδιο 3: Αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη Στάδιο 4: Εξέταση των κατάλληλων λύσεων αναδιάρθρωσης Στάδιο 5: Παρουσίαση των λύσεων στο δανειολήπτη και συμφωνία για συγκεκριμένο σχέδιο Στάδιο 6: Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών Στάδιο 1: Έγκαιρη Επικοινωνία Πρώτα απ όλα, μην αγνοείτε το πρόβλημα και διατηρήστε τη γραμμή επικοινωνίας με την Τράπεζα ανοιχτή Για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης, η οποία θα σας βοηθήσει να συνεχίσετε την αποπληρωμή των δανείων σας, θα πρέπει να διατηρείτε τη γραμμή επικοινωνίας με την Τράπεζα ανοιχτή παρέχοντάς μας τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας σας, USB Bank Plc 2/15

4 επιστρέφοντας άμεσα τα τηλεφωνήματά μας και απαντώντας έγκαιρα στην αλληλογραφία μας. Μιλήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό, είτε αντιμετωπίζετε δυσκολίες στις αποπληρωμές του δανείου σας είτε ανησυχείτε ότι δυνατόν να προκύψουν δυσκολίες στην αποπληρωμή τους στο μέλλον. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, ώστε να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Τηλεφωνήστε στον προσωπικό τραπεζίτη σας, ο οποίος είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για να συζητήσει μαζί σας την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων ως ακολούθως: Τηλέφωνα: / / Ηλεκτρονική διεύθυνση: Στάδιο 2: Παροχή ενημερωμένων / επικαιροποιημένων οικονομικών στοιχείων Όταν επικοινωνήσετε μαζί μας, θα σας ζητήσουμε να υποβάλετε έγκαιρα λεπτομέρειες της τρέχουσας οικονομικής σας κατάστασης. Θα ζητήσουμε επίσης διάφορα υποστηρικτικά έγγραφα / στοιχεία σχετικά με εσάς ή άλλο συν-δανειολήπτη ή εγγυητή, που δυνατόν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Για Φυσικά Πρόσωπα Εάν είστε υπάλληλος στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, θα πρέπει να προσκομίσετε: Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων για κάθε συμβαλλόμενο μέρος στο δάνειο (περιλαμβανομένων και εγγυητών), Δήλωση απασχόλησης υπογραμμένη από τον εργοδότη η οποία να καθορίζει την ημερομηνία εργοδότησης, την ημερομηνία τερματισμού της εργοδότησης (εάν αφορά συγκεκριμένη περίοδο) και τον τρέχοντα μισθό, Πρωτότυπες καταστάσεις μισθοδοσίας των τελευταίων τριών μηνών, Τελευταία ετήσια κατάσταση κοινωνικών ασφαλίσεων, Δήλωση Εισοδήματος Μισθωτού που υποβλήθηκε στο Γραφείο Φόρου Εισοδήματος για τα τελευταία δύο έτη, Καταστάσεις τρεχούμενων λογαριασμών και καταστάσεις χορηγηθέντων δανείων (που διατηρείτε σε άλλα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα) των τελευταίων έξι μηνών. USB Bank Plc 3/15

5 Εάν είστε αυτοεργοδοτούμενος, θα πρέπει επίσης να προσκομίσετε και τα ακόλουθα (επιπλέον από τα πιο πάνω): Επιβεβαίωση του εισοδήματός σας από το λογιστή σας, Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την επιχείρησή σας των τελευταίων τριών ετών, Προβλέψεις ταμειακών ροών (Cash Budget ) τουλάχιστον για το επόμενο έτος, Δηλώσεις ΦΠΑ που υποβλήθηκαν μετά την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, Τραπεζικές καταστάσεις για την επιχείρησή σας (που διατηρείτε σε άλλα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα) των τελευταίων έξι μηνών, Βεβαίωση από Λογιστή ότι δεν έχετε οποιαδήποτε φορολογική εκκρεμότητα. Παρακαλώ εξασφαλίστε το έντυπο Κατάστασης Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων από το δίκτυο καταστημάτων μας ή κατεβάστε το από την ιστοσελίδα μας. Εάν ο εγγυητής σας είναι φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να υποβληθούν τα ίδια στοιχεία με εκείνα του δανειολήπτη καθώς οι ευθύνες που προκύπτουν δυνάμει της εγγύησής του είναι ακριβώς οι ίδιες με εκείνες του δανειολήπτη. Για Νομικά Πρόσωπα Για εταιρείες, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των ακόλουθων στοιχείων: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών. Εάν δεν υπάρχουν πρόσφατες ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις, τότε θα πρέπει να προσκομίσετε πρόσφατες μη-ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις (δηλαδή με ημερομηνία αναφοράς εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της έναρξης της αξιολόγησης για αναδιάρθρωση), Τριμηνιαίο Ισοζύγιο (trial balance) από την τελευταία ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων (δηλ. θα πρέπει να υποβάλετε Ισοζύγιο για το τελευταίο και τρέχον έτος που να λήγει στο τέλος του τελευταίου τριμήνου 31/3, /30/6, 30/9, 31/12 ), Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις από την ημερομηνία του τελευταίου Ισολογισμού/Οικονομικών Καταστάσεων (για εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο), Προβλεπόμενος Λογαριασμός Κερδοζημιών, Ισολογισμός και Ταμειακές Ροές, περιλαμβανομένου επιχειρηματικού σχεδίου, Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος που υποβλήθηκαν για τα τελευταία δύο έτη, Δηλώσεις ΦΠΑ που υποβλήθηκαν από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων, Οικονομικές Καταστάσεις που υποβλήθηκαν στον Έφορο Εταιρειών. USB Bank Plc 4/15

6 Εάν ο εγγυητής είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να υποβληθούν τα ίδια στοιχεία με εκείνα του δανειολήπτη καθώς οι ευθύνες που προκύπτουν δυνάμει της εγγύησής του είναι ακριβώς οι ίδιες με εκείνες του δανειολήπτη. Σημαντικές Σημειώσεις α) Είναι πολύ σημαντικό να αποκαλύψετε πλήρως και με ειλικρίνεια στην Τράπεζα όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν την οικονομική σας κατάσταση. β) Δεδομένης της ιδιαίτερης φύσης της κάθε περίπτωσης, δυνατόν να σας ζητηθούν και πρόσθετα δικαιολογητικά. γ) Ως δανειολήπτες (και εγγυητές) θα πρέπει να υποβάλετε όλα τα οικονομικά σας στοιχεία και οποιαδήποτε δικαιολογητικά έγγραφα που θα ζητήσει η Τράπεζα το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος σας για αναδιάρθρωση. Μη Συνεργάσιμοι Δανειολήπτες Η απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών και η άρνηση να προσκομίσετε όλα τα αναγκαία έγγραφα και καταστάσεις ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση του αιτήματος σας για αναδιάρθρωση πιθανόν να αναγκάσει την τράπεζα να σας κατατάξει ως μη συνεργάσιμο δανειολήπτη. Πιο συγκεκριμένα ένας δανειολήπτης ορίζεται ως μη συνεργάσιμος: (α) Όταν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (i) έως (iii): (i) ο δανειολήπτης δεν αποκαλύπτει πλήρως και με ειλικρίνεια προς την Τράπεζα σχετικές και σημαντικές πληροφορίες οι οποίες θα επηρέαζαν σε σημαντικό βαθμό την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη, ή (ii) (iii) ο δανειολήπτης δεν παρέχει τις σχετικές πληροφορίες ή/και έγγραφα που έχουν ζητηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα για την αξιολόγηση της οικονομικής του κατάστασης εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί, ή έχουν περάσει 90 ημέρες κατά τις οποίες ο δανειολήπτης: δεν έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις συμβατικές του αποπληρωμές και δεν έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε ρύθμιση/ αναδιάρθρωση, όπως προνοείται στον Κώδικα Συμπεριφοράς, ή αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στο νέο συμβατικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, όπως προβλέπεται από τη λύση αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με βάση τον Κώδικα Συμπεριφοράς, και δεν επικοινωνεί ή δεν ανταποκρίνεται στις επικοινωνίες και ειδοποιήσεις του πιστωτικού ιδρύματος ή ο δανειολήπτης δεν συνεργάζεται με το πιστωτικό ίδρυμα. USB Bank Plc 5/15

7 (β) Όταν έχει αποσταλεί προειδοποιητική επιστολή στο δανειολήπτη (όταν οι καθυστερήσεις φτάσουν τις 90 ημέρες και δεν έχει γίνει ή δεν είναι σε εξέλιξη οποιαδήποτε διευθέτηση ρύθμισης) και ο δανειολήπτης δεν έχει πραγματοποιήσει τις ενέργειες που καθορίζονται στην εν λόγω επιστολή (δηλ. να παρέχει σχετικές και αξιόπιστες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και θέση του δανειολήπτη και να συνεργαστεί με την Τράπεζα για την εξεύρεση διευθέτησης ρύθμισης). Σε περίπτωση μη συνεργάσιμου δανειολήπτη του οποίου οι χορηγήσεις συνεχίζουν να παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή υπερβάσεις πάνω από 90 ημέρες, η Τράπεζα δύναται να κινήσει νομικές διαδικασίες. Σε περίπτωση που έχετε ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος δανειολήπτης, θα σας ειδοποιήσουμε γραπτώς για τα εξής: (α) (β) (γ) ότι έχετε ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος, τις λεπτομέρειες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα ξεκινήσουμε νομικές διαδικασίες, τον κίνδυνο κατάσχεσης και εκποίησης των εξασφαλίσεων που έχουν δεσμευθεί προς όφελος της Τράπεζας από εσάς ή/και τους εγγυητές σας χορηγήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση, (δ) ότι εσείς, ως δανειολήπτης και οι εγγυητές σας θα είστε υπόχρεοι για οποιοδήποτε ανεξόφλητο υπόλοιπο των χορηγήσεων μετά την κατάσχεση και εκποίηση των εξασφαλίσεων, περιλαμβανομένων και τυχόν τόκων, χρεώσεων και συναφών εξόδων πώλησης, και Στάδιο 3: Αξιολόγηση της οικονομικής σας κατάστασης Αφού διαμορφώσει πλήρη εικόνα των οικονομικών σας, ο προσωπικός σας τραπεζίτης θα εξετάσει την οικονομική σας κατάσταση με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Στη συνέχεια, θα συζητήσουμε μαζί σας για να βρούμε τις καλύτερες επιλογές, ώστε να σας βοηθήσουμε να επανέλθετε σε οικονομικά βιώσιμη πορεία. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να αξιολογήσουμε την δική σας συγκεκριμένη περίπτωση. Για να το πράξουμε, θα εξετάσουμε προσεκτικά: Την προσωπική σας κατάσταση, τα έσοδα και τις δαπάνες σας, περιλαμβανομένου και του πλεονάσματος μετρητών που είναι διαθέσιμο για αποπληρωμή των δανείων σας με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων σας, Τον τομέα της οικονομίας στον οποίο εργάζεστε, Το συνολικό σας χρέος με την Τράπεζά μας και το τραπεζικό σύστημα γενικά, USB Bank Plc 6/15

8 Το ιστορικό των αποπληρωμών σας και την τρέχουσα σας ικανότητα αποπληρωμής, Τις προβλέψεις σας και οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές που δυνατόν να επηρεάσουν την αποπληρωμή των δανείων σας, Τις υφιστάμενες εξασφαλίσεις σας και οποιεσδήποτε πρόσθετες εξασφαλίσεις που θα παρέχετε. Στάδιο 4: Εξέταση κατάλληλων λύσεων αναδιάρθρωσης για τη δική σας περίπτωση Αφού συλλέξουμε και αξιολογήσουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση, θα εξετάσουμε όλες τις πιθανές λύσεις αναδιάρθρωσης για τη δική σας περίπτωση. Όπου είναι εφικτό, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφύγουμε τη λήψη νομικών μέτρων και θα αναζητήσουμε μαζί σας όλες τις πιθανές εξώδικες επιλογές. Στην τράπεζά μας, διαθέτουμε αριθμό εναλλακτικών διευθετήσεων αποπληρωμής, τις οποίες μπορούμε να εξετάσουμε, ανάλογα με τη δική σας περίπτωση, με απώτερο στόχο να καταλήξουμε σε ένα αμοιβαία αποδεκτό αποτέλεσμα. Θα διασφαλίσουμε ότι υπό το φως των πληροφοριών που μας παρέχετε οι προτεινόμενες λύσεις θα είναι επαρκείς και βιώσιμες. Στάδιο 5: Παρουσίαση των λύσεων σε εσάς και συμφωνία για συγκεκριμένο σχέδιο Ο προσωπικός σας τραπεζίτης θα αναλάβει να σας εξηγήσει όλες τις πιθανές λύσεις αναδιάρθρωσης σε κατ ιδίαν συνάντηση και θα σας προτείνει την καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση. Έχετε το δικαίωμα να αναζητήσετε συμβουλή από ανεξάρτητο επαγγελματία, ώστε να στηρίξετε την απόφασή σας να επιλέξετε μια εκ των προτεινόμενων λύσεων, εάν κρίνετε ότι είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που μετά από εξέταση της οικονομικής σας κατάστασης, η Τράπεζα πιστεύει ότι δεν θα είστε σε θέση να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες επιλογές αναδιάρθρωσης, θα ενημερωθείτε σχετικά. Οι κύριες λύσεις αναδιάρθρωσης που δυνατόν να εξετάσουμε διαχωρίζονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ως εξής: USB Bank Plc 7/15

9 Οι Βραχυπρόθεσμες Λύσεις Αναδιάρθρωσης (συνήθως η διάρκεια αποπληρωμής είναι μικρότερη των 5 ετών) περιλαμβάνουν: 1. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλετε μόνο το πλήρες ποσό των τόκων επί του δανείου σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το κεφάλαιο του δανείου, ως εκ τούτου, παραμένει αμετάβλητο και με τη λήξη της περιόδου αποπληρωμής των τόκων καθορίζεται ένα νέο πρόγραμμα αποπληρωμής βάσει της προβλεπόμενης ικανότητας αποπληρωμής. 2. Στην περίπτωση αυτή, μειώνεται το ποσό των δόσεων αποπληρωμής για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο, προκειμένου να προσαρμοστείτε στη νέα κατάσταση των ταμειακών σας ροών και στη συνέχεια συνεχίζονται, αυξανόμενες, οι αποπληρωμές σας σύμφωνα με την προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής σας. Λόγω των προσωρινών χαμηλότερων δόσεων, η χρονική διάρκεια του δανείου δυνατόν να παραταθεί ή δυνατόν να επιτρέπεται υψηλότερη πληρωμή εφάπαξ ποσού (balloon payment). 3. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται κεφαλαιοποίηση των καθυστερήσεων ή/και των δεδουλευμένων καθυστερημένων τόκων, για σκοπούς απάμβλυνσης των καθυστερούμενων οφειλών σας και προσθήκη των μη καταβληθέντων τόκων στο υπόλοιπο του αρχικού κεφαλαίου για μελλοντική αποπληρωμή με αναθεωρημένο πρόγραμμα. Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ανεπαρκών ταμειακών ροών για κάλυψη των καθυστερήσεων ή/και του τόκου, ενώ η προβλεπόμενη ταμειακή ροή θεωρείται επαρκής για την αποπληρωμή του κεφαλαιοποιημένου υπολοίπου κατά την εναπομένουσα επεκτεινόμενη διάρκεια του δανείου. 4. Στην περίπτωση αυτή, αναστέλλονται όλες οι πληρωμές σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτή η επιλογή μπορεί και πάλι να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για αντιμετώπιση προσωρινής δυσκολίας ή προβλήματος. 5. για παράδειγμα, η αλλαγή από κυμαινόμενο σε σταθερό επιτόκιο δυνατόν να διευκολύνει τον καταρτισμό του προϋπολογισμού σας. Αυτό δύναται να περιλαμβάνει επίσης μόνιμη ή προσωρινή μείωση του επιτοκίου προκειμένου να καταστεί το δάνειο σας βιώσιμο, ειδικά όπου το επιτόκιο είναι πολύ ψηλό σε σύγκριση με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. USB Bank Plc 8/15

10 Μακροπρόθεσμες Λύσεις Αναδιάρθρωσης (χρονικής διάρκειας αποπληρωμής πέντε ετών και άνω) 1. Στην περίπτωση αυτή, παρατείνεται η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας και λόγω της επέκτασης των αποπληρωμών σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο επιτρέπεται η μείωση του ποσού των δόσεων. Στην περίπτωση δανείων προς ιδιώτες δανειολήπτες, η περίοδος παράτασης δυνατόν να παρατείνεται μέχρι την ηλικία της συνταξιοδότησης ή τα 70 έτη ως το μέγιστο όριο ηλικίας, με βάση αξιολόγηση που πραγματοποιείται κατά περίπτωση από την τράπεζα. 2. Στοχεύει στην εξασφάλιση ταμειακών ροών για τις οποίες δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη ή/και δεν είναι δεσμευμένες από την Τράπεζα. Πλεόνασμα μετρητών δύναται να επιτευχθεί, για παράδειγμα, από ψηλότερες ταμειακές εισροές από εργασίες καθώς και από την πώληση εξασφαλίσεων ή από μη βεβαρημένα στοιχεία του ενεργητικού. 3. αυτό δυνατόν να λαμβάνει πολλές μορφές, όπως δέσμευση κατάθεσης, ανάθεση εισπρακτέων, νέα υποθήκη ακίνητης περιουσίας. Αυτό θα μειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο, γεγονός που θα επέτρεπε τη μείωση του επιτοκίου ή/και την παράταση της διάρκειας του δανείου. 4. Στην περίπτωση αυτή, συμφωνείτε οι ίδιοι να πωλήσετε την υποθηκευμένη σας περιουσία και να αποπληρώσετε το δάνειο σας με τα έσοδα από την πώληση. Εάν το περιουσιακό σας στοιχείο πωληθεί για ποσό μικρότερο από το υπόλοιπο του δανείου σας που εκκρεμεί, θα παραμείνετε υπόχρεοι για οποιοδήποτε υπόλοιπο το οποίο θα πρέπει να αποπληρώσετε για συμφωνημένη περίοδο, ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής σας. 5. Η επιλογή αυτή αφορά το συνδυασμό μιας σειράς από πιστωτικές διευκολύνσεις (δάνεια και όρια υπερανάληψης) σε ένα και μοναδικό δάνειο ή σε περιορισμένο αριθμό δανείων. Στόχος είναι η μείωση της μηνιαίας δόσης του δανείου, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του πελάτη και επίσης η παροχή μεγαλύτερης κάλυψης της εξασφάλισης για το σύνολο του συνδυασμένου χρέους παρά για κάθε χορήγηση ξεχωριστά. 6. Η παροχή νέων πιστωτικών διευθετήσεων δυνατόν να είναι ουσιώδους σημασίας για την αποκατάσταση ενός δανειολήπτη με οικονομικές δυσχέρειες. Κατά συνέπεια, δύναται να χορηγηθούν νέες πιστωτικές διευκολύνσεις στα πλαίσια συμφωνίας αναδιάρθρωσης, που δυνατόν να συνεπάγει την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων, ή στην περίπτωση διευθετήσεων μεταξύ πιστωτών (inter-creditor arrangements), την εισαγωγή όρων προκειμένου να αντισταθμιστεί ο πρόσθετος κίνδυνος που αναλαμβάνεται από την Τράπεζα που παρέχει τη νέα χρηματοδότηση σε δανειολήπτη με οικονομικές δυσχέρειες. USB Bank Plc 9/15

11 Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τις λύσεις αναδιάρθρωσης: α) Ενώ ορισμένες από αυτές τις λύσεις θα μειώσουν την αποπληρωμή σας βραχυπρόθεσμα, θα αυξήσουν το συνολικό κόστος του δανείου σας. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τις επιπτώσεις οποιασδήποτε νέας διευθέτησης προτού προχωρήσετε με αυτή και σας συστήνουμε όπως συμβουλευτείτε ανεξάρτητο επαγγελματία προτού συμφωνήσετε σε οποιαδήποτε νέα διευθέτηση, β) Σε περίπτωση που μια από αυτές τις λύσεις θεωρηθεί κατάλληλη και εφαρμοστεί, τότε θα προβαίνουμε σε αναθεώρηση της αποπληρωμής του δανείου σας συνήθως κάθε 12 μήνες και θα σας ζητούμε να υποβάλετε ενημερωμένη / επικαιροποιημένη Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων και άλλα υποστηρικτικά στοιχεία, γ) Σημειώστε ότι σε περίπτωση που οι λογαριασμοί σας παρουσιάζουν καθυστερήσεις/υπερβάσεις, τότε θα πρέπει να αναμένεται ότι θα υπάρξουν χρεώσεις καθυστερήσεων, δ) Σε περίπτωση βελτίωσης της οικονομικής σας κατάστασης, ενδεχομένως να αποφασίσετε να αυξήσετε τις πληρωμές σας για αποπληρωμή του δανείου σας σε μικρότερη περίοδο. Οι επιλογές και οι διευθετήσεις που γίνονται σήμερα δεν προϋποθέτουν απαραίτητα ότι θα πρέπει να παραμείνουν οι ίδιες για το υπόλοιπο της διάρκειας των χορηγήσεών σας. Γνωστοποίηση της απόφασης (α) Θετική απόφαση Αφού συμφωνήσουμε μαζί σας τη λύση αναδιάρθρωσης, η Τράπεζα θα σας γνωστοποιήσει την τελική της απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών σε κατ ιδίαν συνάντηση, όπου και θα σας παραδοθεί δια χειρός «επιστολή προσφοράς», με τη συμμετοχή του εγγυητή, όπου αυτό ισχύει. Όπου μια τέτοια συνάντηση δεν είναι εφικτή, η επιστολή προσφοράς θα σας ταχυδρομηθεί. Στην επιστολή προσφοράς, η Τράπεζα θα παρέχει, σε εσάς και σε οποιοδήποτε εγγυητή, λεπτομερή και σαφή επεξήγηση της απόφασης, τη λογική και τα επιχειρήματα, καθώς και τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες η απόφαση έχει εγκριθεί. Σε περίπτωση που έχετε λάβει «επιστολή προσφοράς» και συμφωνείτε με την πρόταση μας, παρακαλούμε όπως υπογράψετε την προσφορά και επιστρέψετε την σε εμάς εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. USB Bank Plc 10/15

12 Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τη λύση που σας προσφέρεται, τότε: α) Πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς την τράπεζα για την απόφαση σας να απορρίψετε την πρόταση, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της επιστολής προσφοράς,, β) Θα ανταποκριθούμε γραπτώς εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόρριψης σας, εκφράζοντας την προθυμία μας να σας καλέσουμε σε νέα συνάντηση προκειμένου να επανεξετάσουμε την αξιολόγησή μας και να εξετάσουμε και άλλες λύσεις, ή εξηγώντας ότι δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση και ότι με την απόρριψη της πρότασής μας, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τους λογαριασμούς σας και να ξεκινήσει νομικές διαδικασίες. Η έναρξη νομικών διαδικασιών ενδέχεται να συνεπάγεται πρόσθετα νομικά έξοδα για το δανειολήπτη, δίδοντας το δικαίωμα στην Τράπεζας να ανακτήσει ή εκποιήσει την υποθηκευμένη ακίνητη περιουσία και κάθε άλλη εξασφάλιση, κτλ. Ωστόσο, προτού ανακαλέσουμε τους λογαριασμούς και ξεκινήσουμε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της Τράπεζας εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήψης της επιστολής της προσφοράς. (β) Αρνητική Απόφαση Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την αξιολόγηση της υπόθεσης σας, η Τράπεζα καταλήξει σε αρνητική απόφαση (κρίνοντας δηλαδή ότι δεν θα είστε σε θέση να ανταποκριθείτε σε οποιαδήποτε από τις επιλογές αναδιάρθρωσης που εξετάστηκαν), αυτή θα σας γνωστοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημέρα επικοινωνίας μαζί σας, είτε με κατ ιδίαν συνάντηση μαζί σας, όπου και θα σας παραδοθεί δια χειρός «επιστολή απόρριψης», είτε ταχυδρομικώς με «επιστολή απόρριψης» όπου η διευθέτηση συνάντησης δεν είναι εφικτή. Η απόφαση της Τράπεζας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: σαφή επεξήγηση της απόφασης (βασικά επιχειρήματα και αιτιολογία της απόφασης για απόρριψη), το δικαίωμα σας να υποβάλετε ένσταση σε σχέση με την απόφαση εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που έχετε παραλάβει την επιστολή απόρριψης, το δικαίωμα της Τράπεζας να ανακαλέσει / τερματίσει τους λογαριασμούς σας και να ξεκινήσει νομική διαδικασία μετά το πέρας της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί αυτό να σημαίνει για σας και τους εγγυητές. USB Bank Plc 11/15

13 Στάδιο 6: Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών Μπορείτε να υποβάλετε ένσταση σε εμάς σε σχέση με την απόφαση της Τράπεζας αναφορικά με τη διευθέτηση αναδιάρθρωσης των χορηγήσεών σας, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής απάντησης από την Τράπεζα, όταν: η Τράπεζα εκδώσει αρνητική απόφαση και δεν είναι σε θέση να σας προσφέρει οποιαδήποτε λύση αναδιάρθρωσης λόγω του θεωρείστε ως μη συνεργάσιμος ή/και μη βιώσιμος, και η USB Bank προτείνει μια λύση αναδιάρθρωσης, ωστόσο εσείς ως δανειολήπτης δεν αποδέχεστε τους προτεινόμενους όρους της διευθέτησης. Η Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών έχει ως εξής: (α) Μπορείτε να υποβάλετε γραπτώς τα παράπονα / ενστάσεις σας: δια χειρός, σε σφραγισμένο φάκελο, σε οποιοδήποτε κατάστημα της USB Bank, προς την: Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών USB Bank PLC Τ.Κ Λευκωσία ταχυδρομικώς: Στην ίδια διεύθυνση όπως πιο πάνω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: (β) (γ) (δ) Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει την παραλαβή οποιασδήποτε ένστασης γραπτώς ή με άλλο σταθερό μέσο αποθήκευσης πληροφοριών εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης, Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών θα χειρίζεται ενστάσεις και θα παραπέμπει υποθέσεις για επανεξέταση στο κατάλληλο τμήμα όπου κρίνεται απαραίτητο. Θα ελέγχει επίσης την τήρηση του «Κώδικα Συμπεριφοράς» από τους λειτουργούς της Τράπεζας κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και ότι προσφέρεται στο δανειολήπτη η πιο βιώσιμη και ικανοποιητική λύση αναδιάρθρωσης, Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών δυνατόν να καλέσει τους δανειολήπτες σε συνάντηση σε οποιοδήποτε στάδιο κρίνει ότι είναι απαραίτητο να το πράξει, USB Bank Plc 12/15

14 (ε) (ζ) (η) Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών θα αποφασίζει/αποφαίνεται σχετικά με μια ένσταση εντός εύλογης χρονικής περιόδου, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τους 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης, ανάλογα με την περιπλοκότητα της υπόθεσης, και σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης για οποιοδήποτε λόγο, ο δανειολήπτης θα ενημερώνεται ανάλογα, Η Τράπεζα θα σας ενημερώσει με σταθερό μέσο αποθήκευσης πληροφοριών (π.χ. σε χαρτί, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για την τελική απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών εξηγώντας τους λόγους της απόφασης και τους όρους οποιασδήποτε νέας προσφοράς αναδιάρθρωσης. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών θα ενημερώσει επίσης εσωτερικά και την αρμόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τους λογαριασμούς σας για την τελική της απόφαση. Το άτομο επικοινωνίας της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειάζεστε αναφορικά με την ένστασή σας και μέχρι τη σχετική έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών είναι: Όνομα: Στέλιος Αλεξάνδρου Τηλ.: USB Bank Plc 13/15

15 Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας & Πληροφορίες USB Bank Plc Ιστοσελίδα: Τηλέφωνο: Φαξ: Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων στην USB Bank Τηλέφωνο: / / Φαξ: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Ιστοσελίδα: Τηλέφωνο: Φαξ: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία USB Bank Plc 14/15

16 Γλωσσάριο «ΑΠΙ» σημαίνει Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα. Καθυστερήσεις «Καθυστερήσεις» σημαίνει χορηγήσεις σε καθυστέρηση όταν ο δανειολήπτης δεν έχει προβεί σε πλήρη εξόφληση της δόσης του δανείου μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Υπέρβαση «Υπέρβαση» σημαίνει οποιοδήποτε ποσό του υπολοίπου του λογαριασμού υπερανάληψης που είναι μεγαλύτερο από το εγκεκριμένο όριο του λογαριασμού υπερανάληψης. Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΜΔΚ) Η Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων είναι η μονάδα εντός της Τράπεζας που είναι αρμόδια να χειρίζεται τους δανειολήπτες που παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Κώδικας Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που Αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες Ο Κώδικας Συμπεριφοράς εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το Σεπτέμβριο του Ο Κώδικας ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Τράπεζες χειρίζονται Δανειολήπτες που παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Υποθήκη Ο όρος «υποθήκη» περιγράφει ένα δάνειο που παρέχεται από δανειστή σε δανειολήπτη, για το οποίο μια νομική απαίτηση εναντίον περιουσίας λειτουργεί ως εξασφάλιση για το δάνειο. Ο δανειστής καθίσταται ο νόμιμος ιδιοκτήτης της περιουσίας που χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση της οποίας ο δανειολήπτης είναι ο πραγματικός δικαιούχος. Όταν το δάνειο αποπληρωθεί, η νόμιμη ιδιοκτησία επιστρέφεται στο δανειολήπτη. Κατάσταση Προ-καθυστέρησης Μια κατάσταση προ-καθυστέρησης δημιουργείται είτε: (α) εσείς, ως δανειολήπτης, επικοινωνήσετε με το δανειστή σας για να τον ενημερώσετε ότι υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσετε οικονομικές δυσκολίες ή/και ανησυχείτε ότι πιθανόν να παρουσιάσετε καθυστερήσεις, είτε (β) ο δανειστής διαπιστώσει ότι εσείς, ως δανειολήπτης, υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσετε οικονομικές δυσκολίες οι οποίες δυνατόν να έχουν επίπτωση στην ικανότητά σας να προβείτε σε αποπληρωμές του δανείου σας. Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων Η Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων αποτελεί ένα εργαλείο για τον καταρτισμό του προϋπολογισμ0ύ το οποίο απαριθμεί όλα τα μηνιαία έσοδα και έξοδα του νοικοκυριού σας. Χρησιμοποιείται από την Τράπεζα ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Διάρκεια Η «διάρκεια» του δανείου σας είναι η χρονική περίοδος για την οποία το δάνειο σας θα πρέπει να αποπληρωθεί. Σταθερό Επιτόκιο Εάν το δάνειό σας είναι με σταθερό επιτόκιο, το επιτόκιο παραμένει σταθερό καθ όλη τη συμφωνημένη διάρκεια του δανείου ανεξάρτητα από της αλλαγές στο βασικό επιτόκιο και εσείς πληρώνετε το ίδιο ποσό κάθε μήνα καθ όλη τη διάρκεια του δανείου. Κυμαινόμενο Επιτόκιο Εάν το δάνειό σας είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο, το επιτόκιο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Αυτό σημαίνει ότι η μηνιαία σας δόση μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί όταν αλλάξει το επιτόκιο. USB Bank Plc 15/15

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΧΡΗΣΙ Μ ΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙ ΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ HELLAS CAPITAL LEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα Τι είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου; Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ/ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

RBS plc υποκατάστημα Ελλάδας (Ακτή Μιαούλη 45, Πειραιάς)

RBS plc υποκατάστημα Ελλάδας (Ακτή Μιαούλη 45, Πειραιάς) RBS plc υποκατάστημα Ελλάδας (Ακτή Μιαούλη 45, Πειραιάς) Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Νόμου 4224/2013 Η Τράπεζα έχει δεσμευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Ενημερωτικό φυλλάδιο Ενημερωτικό φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) Η Τράπεζα Πειραιώς, γνωρίζοντας την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες (Κώδικας εοντολογίας του Ν. 4224/2013) EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε Σχετικά µε τον Κώδικα εοντολογίας του Ν. 4224

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Κώδικας εοντολογίας του Ν. 4224/2013 1 ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων ( ΕΚ) Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, αντιλαμβανόμενη την τρέχουσα δυσχερή οικονομική συγκυρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2289 27 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα