ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ). (Ν.203/92) Βλέπε επιστολή ημερ και σημείωμα ημερ Κατάθεση: τροποποίηση του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ώστε σε επείγουσες περιπτώσεις το Δικαστήριο έπειτα από γραπτή αίτηση του ενάγοντα να μπορεί να εκδίδει προσωρινά διατάγματα, περιλαμβανομένου του διατάγματος mareva, σε οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου. Τέτοια διατάγματα θα μπορούν να εκδίδονται και χωρίς να έχει καταχωρηθεί κλητήριο ένταλμα ή άλλη εναρκτήρια διαδικασία. Για το θέμα είχαν γίνει διαβουλεύσεις με το Ανώτατο Δικαστήριο, στα πλαίσια της τότε Υπεπιτροπής Επαφής Βουλής Ανώτατου Δικαστηρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κατάληξη επί του θέματος. 2. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ). (Ν.106/97) Βλέπε επιστολή Δημοκρατικού Συναγερμού ημερ και σημείωμα ημερ Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να δοθεί εξουσία στο Ανώτατο Δικαστήριο να διατάσσει τον παραμερισμό απόφασης που εκδόθηκε σε έφεση και την επανακρόασή της. Για το θέμα αυτό είχαν γίνει διαβουλεύσεις με το Ανώτατο Δικαστήριο, στα πλαίσια της Υπεπιτροπής Επαφής Βουλής Ανώτατου Δικαστηρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κατάληξη επί του θέματος. 3. Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Κατάθεση:

2 2 Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ) (Ν.36/99) Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να τροποποιηθούν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων, που αναφέρονται στην αξίωση συμμετοχής των συζύγων στην περιουσία τους σε περίπτωση λύσης ή ακύρωσης του γάμου ή σε περίπτωση διάστασής τους έτσι που να προβλεφθεί ότι στην περίπτωση που η αύξηση της περιουσίας του ενός των συζύγων αυξάνεται φυσιολογικά χωρίς οποιαδήποτε συμβολή του άλλου συζύγου, ο τελευταίος να δικαιούται στο 1/3 της αύξησης αυτής χωρίς να απαιτείται να αποδείξει οποιαδήποτε συμβολή του στην αύξηση. Η εν λόγω πρόταση νόμου εξετάστηκε σε πολλές συνεδρίες της Επιτροπής, ετοιμάστηκε έκθεση για την Ολομέλεια της Βουλής και η τελευταία το παρέπεμψε ξανά στην Επιτροπή για επανεξέταση. 4. Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους του Κ.Σ.ΕΔΕΚ) (Ν.93/99) Κατάθεση: παροχή δυνατότητας για νομική αναγνώριση τέκνου γεννημένου εκτός γάμου και μετά το θάνατο του φυσικού πατέρα του. Βλ. επιστ. Κ.Σ.ΕΔΕΚ Ο περί της Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του (Πρόταση νόμου από την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: τροποποίηση του άρθρου 74 του Συντάγματος, έτσι ώστε να αυξηθεί από έξι σε εννέα μήνες το χρονικό διάστημα της τακτικής Συνόδου της Βουλής των

3 3 Βλέπε επιστολή Δημοκρατικού Συναγερμού ημερ Αντιπροσώπων και από την άλλη να περιληφθεί σ αυτό πρόνοια που παρέχει το δικαίωμα στη Βουλή, όταν δε βρίσκεται σε τακτική ή έκτακτη σύνοδο, να αναθέτει με απόφασή της την άσκηση του συνόλου ή μέρους της νομοθετικής εξουσίας σε Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, η συγκρότηση και λειτουργία του οποίου ρυθμίζονται με τον Κανονισμό της. 6. Ο περί της Έβδομης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του (Πρόταση νόμου από την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού) (Αρ. Φακ ) Βλέπε επιστολή Δημοκρατικού Συναγερμού ημερ Κατάθεση: τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Συντάγματος, έτσι ώστε άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους να εγγράφονται αμέσως ως εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη ενέργεια από μέρους τους. 7. Ο περί Μητρώου Πεσόντων κατά την Τουρκική Εισβολή Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: κατάρτιση μητρώου πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή υπερασπιζόμενοι το πάτριο έδαφος. Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ) Κατάθεση: κατάργηση των διατάξεων του Νόμου περί Δημόσιας Υπηρεσίας με βάση τις οποίες παρέχεται στην ΕΔΥ το δικαίωμα να αποφασίζει την αναγκαστική αφυπηρέτηση

4 4 (Αρ. Φακ ) Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας δημοσίων υπαλλήλων που συμπλήρωσαν την ηλικία των 55 ετών. 9. Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Απόκτηση Ιδιοκτησίας - Διεξαγωγή Έρευνας και Ελέγχου) Νόμος του Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ). (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: ποινικοποίηση πράξης με την οποία υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου εκμεταλλευόμενος τη θέση του αποκτά κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία. Βλέπε επιστολή ημερ και σημείωμα ημερ Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ). (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: προστασία της τιμής και της αξιοπρέπειας των δημοσίων υπαλλήλων και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις τους. Βλέπε επιστολή ημερ και σημείωμα ημερ Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ). (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: προστασία της τιμής και της αξιοπρέπειας των μελών της Δύναμης και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις τους.

5 5 Βλέπε επιστολή ημερ και σημείωμα ημερ Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ). (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: προστασία της τιμής και της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών λειτουργών και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις τους. Βλέπε επιστολή ημερ και σημείωμα ημερ Ο περί Αστικής Ευθύνης των Υπαλλήλων της Δημόσιας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος του Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ). (Αρ. Φακ ) Βλέπε επιστολή ημερ και σημείωμα ημερ Κατάθεση: θεσμοθέτηση κανόνων δικαίου για καθιέρωση της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για κάθε θετική ζημιά την οποία προξενούν εξ υπαιτιότητάς τους τόσο στη διοίκηση όσο και στους πολίτες-διοικουμένους συνεπεία παράνομων πράξεων ή παραλείψεών τους από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Στοχεύει στην δημιουργία των απαραίτητων εχέγγυων τόσο για την εδραίωση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τη διοίκηση όσο και για την επίδειξη εκ μέρους των διοικούντων της προσήκουσας επιμέλειας και του αναγκαίου πνεύματος ευθύνης για προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και της χρηστής διοίκησης γενικότερα. 14. Ο περί Αστικής Ευθύνης των Υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμος Κατάθεση: θεσμοθέτηση κανόνων δικαίου για

6 6 του Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ). (Αρ. Φακ ) Βλέπε επιστολή Δημοκρατικού Συναγερμού ημερ και σημείωμα ημερ καθιέρωση της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για κάθε θετική ζημιά την οποία προξενούν εξ υπαιτιότητάς τους τόσο στη διοίκηση όσο και στους πολίτες-διοικουμένους συνεπεία παράνομων πράξεων ή παραλείψεών τους από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Στοχεύει στην δημιουργία των απαραίτητων εχεγγύων τόσο για την εδραίωση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τη διοίκηση όσο και για την επίδειξη εκ μέρους των διοικούντων της προσήκουσας επιμέλειας και του αναγκαίου πνεύματος ευθύνης για προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και της χρηστής διοίκησης γενικότερα. 15. Ο περί Αστικής Ευθύνης των Υπαλλήλων των Αρχών Τοπικής Διοίκησης Νόμος του Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ). (Αρ. Φακ ) Βλέπε επιστολή ημερ και σημείωμα ημερ Κατάθεση: θεσμοθέτηση κανόνων δικαίου για καθιέρωση της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για κάθε θετική ζημιά την οποία προξενούν εξ υπαιτιότητάς τους τόσο στη διοίκηση όσο και στους πολίτες-διοικουμένους συνεπεία παράνομων πράξεων ή παραλείψεών τους από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Στοχεύει στην δημιουργία των απαραίτητων εχέγγυων τόσο για την εδραίωση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τη διοίκηση όσο και για την επίδειξη εκ μέρους των διοικούντων της προσήκουσας επιμέλειας και του αναγκαίου πνεύματος ευθύνης για προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και της χρηστής διοίκησης γενικότερα. 16. Ο περί Ποινικού Κώδικα Κατάθεση:

7 7 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου τoυ βουλευτή κ. Σωτήρη Σαμψών εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ) (Αρ. Φακ ) συμπερίληψη στον Ποινικό Κώδικα διατάξεων που αποβλέπουν στη διαφύλαξη και τη προστασία των εθνικών και ιερών μας συμβόλων από ασεβείς, προσβλητικές και ανάρμοστες συμπεριφορές. Βλέπε επιστολή Δημοκρατικού Συναγερμού ημερ Ο περί Επιβολής Ποινών για Περιφρόνηση Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκαν με βάση το Άρθρο 146 του Συντάγματος Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση νομοθεσίας που να προβλέπει διαδικασία και ποινές εναντίον οργάνων, αρχών ή προσώπων που δε συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου. Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ). (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: επιβολή ποινής από το Δικαστήριο μέχρι δέκα έτη στις περιπτώσεις όπου ιατρός η φαρμακοποιός εκδίδει συνταγή για χορήγηση ναρκωτικών ουσιών γνωρίζοντας ότι δεν ενδείκνυται κάτι τέτοιο, ή χορηγεί φάρμακα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες. Βλέπε επιστολή ημερ και σημείωμα ημερ Ο περί Ανηλίκων Νόμος του Κατάθεση:

8 8 Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ). (Αρ. Φακ ) Βλέπε επιστολή ημερ και σημείωμα ημερ αντιμετώπιση της ηθικής κατάπτωσης και της παραβατικότητας των ανηλίκων και της δημιουργίας των προϋποθέσεων για την επιστροφή τους στον ομαλό βίο και ιδιαίτερα εκείνων οι οποίοι έχουν έλθει σε σύγκρουση με τον νόμο ή τους θεμελιώδεις κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς, καθώς και η ενίσχυση της μέριμνας και των παιδαγωγικών λειτουργιών της οικογένειας και της αίσθησης της ευθύνης της για την ανατροφή των παιδιών σε υπεύθυνα μέλη της κοινότητας με επίγνωση των υποχρεώσεών τους. 20. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός αριθμού διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, όσον αφορά το κεφάλαιο των ποινικών αδικημάτων εναντίον των ηθών. Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας Ο περί της Αντιμετώπισης της Βίας, της Ανάρμοστης Συμπεριφοράς και Συναφών Αδικημάτων στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Γ. Βαρνάβα) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: εισαγωγή στη νομοθεσία που διέπει την αντιμετώπιση της βίας σε αθλητικούς χώρους νέων διατάξεων που δημιουργούν υποχρεώσεις και ευθύνες στους ιδιοκτήτες των αθλητικών χώρων με σκοπό την προστασία των φιλάθλων και των παικτών. Βλ. επιστ. Κ.Σ.ΕΔΕΚ

9 9 22. Ο περί κατ Έφεση Ανατροπής Ποινής Φυλάκισης (Αποζημίωση) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ) (Αρ. Φακ ) Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας Κατάθεση: τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση που ανατρέπεται κατ έφεση η ποινή της φυλάκισης η οποία θεσπίστηκε το 2001, έτσι που για τον καθορισμό της καταβλητέας αποζημίωσης να λαμβάνεται υπόψη και η περίοδος κατά την οποία ο δικαιούχος παρέμεινε σε κράτηση ως υπόδικος. 23. Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς Προσωρινής Χρήσης και Κατοχής από τους Πρόσφυγες (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να δοθεί εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να παρατείνει το συνολικό χρόνο επίταξης των τριών χρόνων δεδομένων των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη Δημοκρατία ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης τουρκικής εισβολής και κατοχής. Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας Έχει παραπεμφθεί στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νομικών και Προσφύγων. 24. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του Άριστου Δαμιανού, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων, ώστε να αυξηθούν οι προθεσμίες μέσα στις οποίες θα καταβάλλονται τα εξώδικα πρόστιμα και αυτό με απώτερο στόχο να διευκολυνθεί το κοινό και ιδιαίτερα τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα του λαού σε ό,τι αφορά τις

10 10 Βλέπε επιστολή ημερ υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τέτοια αδικήματα. 25. Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ) (Αρ. Φακ ) Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας Κατάθεση: συμπερίληψη στη νομοθεσία για την απονομή της δικαιοσύνης διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες: η διαδικασία έφεσης κατά πρωτόδικης απόφασης κατά το άρθρο 146 του Συντάγματος γίνεται με απλή καταχώρηση ειδοποίησης δικαστής που αποφάσισε πρωτόδικα εξαιρείται της σε δεύτερο βαθμό αναθεώρησης επί του ίδιου ζητήματος δικαστές που συμμετέχουν στη δευτεροβάθμια ή κατ έφεση διαδικασία, δεν επιλαμβάνονται προσφυγών πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας για διάστημα τριών ετών. 26. Ο περί Κατάργησης της Χρήσης Τηβέννου στα Κυπριακά Δικαστήρια Νόμος του Άριστου Δαμιανού, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις) (Aρ. Φακ ). Κατάθεση: κατάργηση της χρήσης τηβέννου στα κυπριακά δικαστήρια. Βλέπε επιστολή ημερ Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να δίνεται η δυνατότητα στην ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή να δημοσιοποιεί τα στοιχεία της δήλωσης καθώς και τα στοιχεία της έκθεσης σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας.

11 11 Γιώργου Περδίκη) (Αρ. Φακ ) Βλέπε επιστολή Η εξέταση της πρότασης νόμου άρχισε παράλληλα με τη μελέτη συναφούς θέματος (Αρ. Φακ ) που ενεγράφη αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Νομικών. 28. Ο περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του Άριστου Δαμιανού, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις) (Αρ. Φακ ). Βλέπε επιστολή ημερ Κατάθεση: τροποποίηση του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων έτσι ώστε να ξεκαθαριστεί ότι παραμένουν εντός της προστασίας του νόμου πρόσωπα τα οποία υφίστανται απαγορευμένη από το νόμο εκμετάλλευση αλλά για διάφορους λόγους (φόβο, κοινωνικοί και ψυχολογικοί λόγοι,ιδιαίτερα εάν το θύμα είναι ανήλικος ) δεν προβαίνουν σε καταγγελία στην Αστυνομία. 29. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ) (Αρ. Φακ ) Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να δοθεί δυνατότητα στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας όπως, κατά τη διαδικασία πλήρωσης μόνιμων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, λαμβάνει υπόψη και τα πρόσωπα που υπηρετούν ήδη με σύμβαση αορίστου χρόνου, ώστε η μακρόχρονη πείρα και οι γνώσεις που απέκτησαν τα πρόσωπα αυτά στη δημόσια υπηρεσία να αξιοποιούνται για την κάλυψη αναγκών σε μόνιμες θέσεις. 30. Ο περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να προβλεφθεί ότι η δικαστική διαδικασία που ισχύει σε σχέση με τις εκλογικές ενστάσεις στις βουλευτικές εκλογές και την άρση της βουλευτικής ασυλίας θα εφαρμόζονται,

12 12 Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ). (Αρ. Φακ ) Παραπέμφθηκε και στην επιτροπή Εσωτερικών. Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας ανάλογα, σε σχέση με ευρωεκλογές και τους ευρωβουλευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. 31. O περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του Σωτήρη Σαμψών εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Ζαχαρία Κουλία βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: προσθήκη νέου άρθρου στον Ποινικό Κώδικα, για τη στοιχειοθέτηση του νέου αδικήματος πρόκλησης θανάτου λόγω οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών ή φαρμάκων και υπέρβασης του καθορισμένου ορίου ταχύτητας, το οποίο επισύρει την ποινή φυλάκισης μέχρι δέκα χρόνια. Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας και σημείωμα ημερ Παραπέμφθηκε και στην επιτροπή Συγκοινωνιών. 32. Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του Άριστου Δαμιανού, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: εναρμόνιση με τον κανόνα περί παραγραφής (τριετία), γίνεται εισήγηση για αύξηση από δύο χρόνια που ίσχυε μέχρι τώρα, σε τρία χρόνια. Βλέπε επιστολή ημερ

13 Ο περί Υιοθεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του Άριστου Δαμιανού, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου Γεωργίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι για υιοθεσία παιδιών από τέως σύζυγο του φυσικού τους γονέα. Βλέπε επιστολή ημερ Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιαννάκη Ομήρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, έτσι ώστε να καταστεί ποινικό αδίκημα η χρήση κρατικών ή εθνικών συμβόλων με τρόπο που να προκαλείται προσβολή των εν λόγω συμβόλων ή κατά τρόπο που να τα ευτελίζει ή κατά τρόπο δυνάμενο να προκαλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο να διαπράξει επίθεση ή η ανάρτηση πανό που περιέχουν που περιέχουν συνθήματα πολιτικού ή κομματικού περιεχομένου, σε αθλητικές διοργανώσεις. 35. Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Σωτήρη Σαμψών εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΣΥ) (Αρ. Φακ ) Βλέπε σημείωμα ημερ Κατάθεση: τροποποίηση του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου ώστε στα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου να μετέχουν, ανάλογα με τον αριθμό των μελών των διοικητικών συμβουλίων, και εκπρόσωποι εργαζομένων.

14 Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου κατά τρόπον ώστε: (α) Να ρυθμίζεται ο τρόπος διερεύνησης της εξακρίβωσης της προέλευσης των οικονομικών πόρων δημοσίου υπαλλήλου σε περίπτωση που εγερθεί εύλογη υποψία για τον υπάλληλο αυτό ως προς την πηγή των οικονομικών του πόρων, (β) σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο ορίσει ερευνώντα λειτουργό Νομικό Λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αυτός να μπορεί να κατέχει θέση κατώτερη της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος που καταγγέλθηκε, (γ) να παρέχεται η δυνατότητα στον ερευνώντα λειτουργό να καλεί, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, οποιονδήποτε εμπειρογνώμονα για να τον συμβουλεύει σε οποιοδήποτε θέμα της ειδικότητάς του. Εξετάζεται από την επιτροπή παράλληλα με την πρόταση νόμου με αρ. φακ (πόθεν έσχες). 37. Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θύματος) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Σωτήρη Σαμψών, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού) (Αρ. Φακ ) Βλέπε σημείωμα ημερ Κατάθεση: τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε, αφενός, να προβλεφθεί ο διορισμός και οι αρμοδιότητες Επιτρόπου Προστασίας Θυμάτων Βίας και. Αφετέρου, να επιφέρει ορισμένες βελτιώσεις στις διατάξεις του για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. 38. Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Κατάθεση:

15 15 Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ) (Αρ. Φακ ). Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας Το πιστοποιητικό αιματολογικής εξέτασης αποσκοπεί στη σχέση γάμου, στην πρόληψη και προστασία κατά του προβλήματος της Μεσογειακής Αναιμίας και άρα η καθιέρωση του και στον πολιτικό θα επιφέρει εξυπηρέτηση στην προσπάθεια καταπολέμησης της αιματολογικής αυτής ασθένειας. 39. Ο περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιαννάκη Ομήρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας) (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: τροποποίηση του Περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι προβλεπόμενες σ αυτόν ποινές σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας σε σχέση με την εισαγωγή, κατασκευή, κατοχή ή χρήση μηχανών τυχερού παιγνιδιού, για να καταστεί αποτρεπτική η διάπραξη του αδικήματος. 40. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών) (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: τροποποίηση του άρθρου 105 Α του Ποινικού Κώδικα, το οποίο καθιστά αδίκημα την προσπάθεια επηρεασμού αρμόδιας αρχής ή δημόσιου λειτουργού, καθώς και την παράλειψη καταγγελίας του αδικήματος εντός χρονικής περιόδου τριών ημερών, έτσι ώστε η εν λόγω χρονική περίοδος να επεκταθεί από τρεις σε τριάντα ημέρες. 41. Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του Άριστου Δαμιανού, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου Γεωργίου εκ μέρους της Κατάθεση: τροποποίηση του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα έγερσης περισσοτέρων από μια αγωγών για

16 16 Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις) (Αρ. Φακ ). τον ίδιον θάνατο προσώπου συνεπεία αστικού αδικήματος, οι οποίες θα συνενώνονται και θα συνεκδικάζονται. Βλέπε επιστολή ημερ Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού) (Αρ. Φακ ). Βλέπε επιστολή ημερ και σημείωμα ημερ Κατάθεση: τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου έτσι ώστε να αρθεί η αδικία σε βάρος κατηγορουμένου που αθωώνεται από το δικαστήριο χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα αποζημίωσης του και καταβολής αυτόν των δικηγορικών και άλλων εξόδων στα οποία υποβλήθηκε. 43. Ο περί κατ Έφεση Ανατροπής Ποινής Φυλάκισης (Αποζημίωση) (Καταργητικός) Νόμος του Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού) (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: κατάργηση του περί κατ Έφεση Ανατροπής Ποινής Φυλάκισης (Αποζημίωση) Νόμου του 2001.Παράλληλα το αντικείμενο της ρύθμισης του νόμου προτείνεται να καλυφθεί, κατά τρόπο ευρύτερο, με άλλη πρόταση νόμου. Βλέπε επιστολή ημερ και σημείωμα ημερ Ο περί της Ενδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού) (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: τροποποίηση του Συντάγματος, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται στον κάθε πολίτη δικαίωμα να ζει σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον, καθώς και το δικαίωμα όπως η ποιότητα του περιβάλλοντος τυγχάνει

17 Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών) (Αρ. Φακ ). σεβασμού. Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 67 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου κατά τρόπο που να επιτρέπει την κοινοποίηση πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση δημόσιου υπαλλήλου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σε οποιοδήποτε πρόσωπο κατόπιν αιτήματός του υπό ορισμένες προϋποθέσεις και που αφορούν κυρίως την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και της ιδιωτικής ζωής τρίτων προσώπων. Άρχισε η εξέταση της πρότασης νόμου παράλληλα με την εξέταση του νομοσχεδίου με αρ. φακ , αλλά δεν ολοκληρώθηκε η εξέτασή τους από την Επιτροπή. 46. Ο περί Ανακουφίσεως Οφειλετών εξ Επενδυτικών Δανείων (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος και κ. Νίκου Νικολαϊδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: θέσπιση νομοθεσίας με την οποία προνοούνται ειδικές διατάξεις για την ανακούφιση οφειλετών εξ επενδυτικών δανείων. Η πρόταση νόμου αποσύρεται από την Κοιν. Επιτροπή Οικονομικών και παραπέμπεται στην Κοιν. Επιτροπή Νομικών. (Βλέπε σημείωμα

18 18 γραμματείας Κοιν. Επιτροπής Οικονομικών ημερ ) Βλέπε επίσης σημειώματα ημερ και Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατατέθηκε και στην επιτροπή Συγκοινωνιών. Κατάθεση: Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση του ελέγχου της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Με το νομοσχέδιο αυτό καθορίζονται οι μέθοδοι με τις οποίες θα γίνεται ο έλεγχος, με βάση διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες. Άρχισε αλλά δεν ολοκληρώθηκε η εξέταση του νομοσχεδίου. 48. Ο περί Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ) (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: ρύθμιση εγγραφής των μη κυβερνητικών οργανώσεων και η σωστή λειτουργία τους. Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατατέθηκε και στην επιτροπή Συγκοινωνιών. Κατάθεση: Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του πίνακα του εδαφίου (2) του άρθρου 20Α του βασικού νόμου, έτσι ώστε: (α) Να μπορούν να επιβάλλονται βαθμοί ποινής και στην περίπτωση παράβασης των προνοιών του άρθρου 7 του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, δηλαδή στην περίπτωση που οδηγοί μηχανοκινήτων οχημάτων, οι

19 19 οποίοι έχουν υποβληθεί σε προκαταρκτική εξέταση εκπνοής για ανίχνευση ποσότητας αλκοόλης, αποφεύγουν να παράσχουν ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής σε τελική εξέταση που τους ζητείται, και (β) να αναχαιτιστεί η αναρμόζουσα συμπεριφορά ορισμένων πολιτών που δεν σέβονται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να έχουν δικό τους χώρο στάθμευσης για τα οχήματά τους. Δεν άρχισε η εξέταση του νομοσχεδίου. 50. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατατέθηκε και στην επιτροπή Συγκοινωνιών. Κατάθεση: Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του πίνακα του εδαφίου (2) του άρθρου 20 α του βασικού νόμου, έτσι ώστε να μπορούν να επιβάλλονται βαθμοί ποινής στην περίπτωση παράβασης των προνοιών του Μέρους V του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, που αφορά στην οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών. Δεν άρχισε η εξέταση του νομοσχεδίου. 51. Ο περί της Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών) (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 3 του περί της Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία Νόμου, ώστε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του νόμου όσον αφορά τόσο το ύψος όσο και το είδος της καταναλωτικής απαίτησης σε σχέση με την οποία θα εφαρμόζεται ο νόμος. 52. Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Κατάθεση:

20 20 (Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και Σωτήρη Σαμψών εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Βλέπε σημείωμα ημερ τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε να επεκτείνεται η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μελών της Αστυνομίας, που έχουν βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού και τα οποία συμπληρώνουν το εξηκοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους κατά ή μετά την 11 η Μαρτίου 2012, στην ηλικία των εξήντα δύο ετών. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού και το οποίο συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 11 η Μαρτίου 2010 παραμένει να είναι η ηλικία των εξήντα ενός ετών. 53. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Σωτήρη Σαμψών και Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου με την προσθήκη σ αυτόν νέου άρθρου για τη στοιχειοθέτηση του νέου αδικήματος του σφετερισμού ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στα κατεχόμενα. 54. Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου, ώστε να αυξηθεί το όριο της ποινής φυλάκισης και του προστίμου που προβλέπεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία σε σχέση με αδικήματα που αφορούν οίκους στοιχημάτων ή οίκους κυβείας, καθώς και τις διατάξεις που αφορούν μερικά ειδικά παιγνίδια.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 6 ης Φεβρουαρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 23 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΞΩΦΥΛΛΟ) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 2013-2014 έκθεση πεπραγμένων έκατη Βουλευτική Περίοδος Τρίτη Σύνοδος 2 (ΕΣΩΦΥΛΛΟ) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 2013-2014 έκθεση πεπραγμένων έκατη Βουλευτική Περίοδος Τρίτη Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 30 ής Μαΐου 2013 Ώρα έναρξης: 4.25 μ.μ. Αρ. 34 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό σας απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006. (Αρ. Φακ. 23.02.060.2006)

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò»

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» LawNet L e g a l S e a r c h E n g i n e s ùò äçìéïõñãßáò, åëåõèåñßáò êáé áóõäïóßáò Ðñïóôáóßá & ðñïóâïëþ ôïõ éäéùôéêïý âßïõ Äéêçãïñéêü Ãñáöåßï Ãñçãüñç Ôóüëéá & Óõíåñãáôþí

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990. .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, 23.4.93 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμος του 1999.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 15.5.2009, σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 17.12.2009, σ. 17. (α) διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 61 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015 ΝOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμ βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα