ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΟΜΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Των Ευστρ. Χατζηχαραλάµπους, Aλ. Kατσαρού, Xρ. Kοτρώτσου 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α Α ΠΕΡΙΟ ΟΣ ( ) Με τη λήξη του Β Παγκοσµίου Πολέµου αρχίζει το πρόγραµµα ανασυγκρότησης της χώρας. Οι ανάγκες για κοινωνική φροντίδα και στήριξη των ευπαθών οµάδων πληθυσµού, αλλά και η ανάγκη αντιµετώπισης των κοινωνικών προβληµάτων που προέκυψαν, οδήγησαν στη µετεξέλιξη των υφιστάµενων προνοιακών φορέων και υπηρεσιών που είχαν δηµιουργηθεί την περίοδο του Μεσοπολέµου. Οι κύριοι άξονες ανάπτυξης της προνοιακής αυτής πολιτικής ήταν: Η στήριξη της οικογένειας Η παιδική προστασία Η φροντίδα της τρίτης ηλικίας Η φροντίδα των χρονίως πασχόντων και αναπήρων ατόµων Η στήριξη για ένταξη απόρων και προσφύγων Η οργάνωση εποµένως της προνοιακής πολιτικής, επικεντρώθηκε στη δηµιουργία φορέων που σκοπό είχαν την φροντίδα των ορφανών παιδιών, όπως ορφανοτροφεία, παιδοπόλεις κ.λ.π. καθώς και σχετικών θεσµών όπως η υιοθεσία κ.λ.π. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν προγράµµατα στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών σε διάφορα επίπεδα. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε προγράµµατα στήριξης απόρων ατόµων και προσφύγων, που κυρίως επικεντρώνονταν στην στεγαστική πολιτική. O Eυστράτιος Xατζηχαραλάµπους είναι Κοινωνιολόγος - απόφοιτος Κοιν. ιοίκησης Ε.Σ..., Επιθεωρητής Τοµέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας. H Aλεξάνδρα Kατσαρού είναι Κοινωνικός Λειτουργός -Βοηθός Επιθεωρητής Τοµέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας. H Xριστίνα Kοτρώτσου είναι Κοινωνικός Λειτουργός -Βοηθός Επιθεωρητής Το- µέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 73 Η ανάγκη για την φροντίδα των χρονίως πασχόντων και αναπήρων ατόµων που προέκυψαν από τον πόλεµο, οδήγησε στη δηµιουργία φορέων ιδρυµάτων που στόχευαν στην περίθαλψη αυτών π.χ. Άσυλα Ανιάτων, ιδρύµατα χρονίως πασχόντων, ψυχιατρικά ιδρύµατα κ.λ.π. Σε ό,τι αφορά τη φροντίδα ηλικιωµένων ατόµων αυτή γινόταν κυρίως στα πλαίσια ιδρυµάτων που ήταν µετεξέλιξη των πτωχοκοµείων γηροκοµείων. Η ανάπτυξη αυτής της πολιτικής χαρακτηρίζονταν από έλλειψη συντονισµού, σχεδιασµού και ανάπτυξη µεµονωµένων δράσεων, γεγονός που οφείλονταν στις ιστορικές, πολιτικοοικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες -συγκυρίες. Η παροχή φροντίδας είχε χαρακτήρα κλειστής ιδρυµατικής περίθαλψης, η οποία προσφερόταν κατά κύριο λόγο στα πλαίσια φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων από φορείς όπως ιδρύ- µατα, φιλανθρωπικά σωµατεία, κληροδοτήµατα ευεργετών και την εκκλησία, ενισχύοντας ό- µως τον κοινωνικό αποκλεισµό των ευπαθών οµάδων. Επίσης χαρακτηριστικό ήταν ότι απουσίαζε η διάσταση της κοινωνικής ένταξης καθώς και κάθε στοιχείο ελέγχου ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Β ΠΕΡΙΟ ΟΣ ( ) Τα τελευταία 30 έτη λόγω της πλήρους αναµόρφωσης των πολιτικών οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών και µετεξέλιξης των κοινωνικών αναγκών, ιδιαίτερα µε την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγµατοποιήθηκε µια σηµαντική µεταστροφή στον τρόπο ανάπτυξης και οργάνωσης της κοινωνικής φροντίδας - πρόνοιας στην ελληνική πραγµατικότητα. Οι βασικοί άξονες αυτής της αναµόρφωσης ήταν : Η δηµιουργία προγραµµάτων και δοµών ανοικτής φροντίδας µε έµφαση στο κοινοτικό επίπεδο Η ανάπτυξη κοινωνικής συµµετοχής της οργάνωσης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων σε συλλογικούς φορείς µε αποτέλεσµα την εµπλοκή στη λήψη των αποφάσεων Η ανάπτυξη θεσµικού πλαισίου και δράσεων για την κοινωνική ένταξη, για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωµάτων και για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών συµµετοχής γεγονός που οδήγησε στη δηµιουργία νέων δοµών και προγραµµάτων για την απόϊδρυµατοποίηση και τη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού. Η αποκέντρωση περιφερειοποίηση των δοµών κοινωνικής φροντίδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά των αλλαγών που προέκυψαν είναι : - Ανάπτυξη νέων δοµών φορέων προνοιακής φροντίδας από ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα - Ανάπτυξη επιδοµατικής πολιτικής για ευπαθείς οµάδες ιδιαίτερα για αναπήρους, πολύτεκνες οικογένειες κ.λ.π. - Ανάπτυξη προγραµµάτων και δοµών φροντίδας για την τρίτη ηλικία όπως Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - Προγράµµατα στήριξης παλιννοστούντων και πολιτικών προσφύγων (ασφάλιση, επιδόµατα, κοινωνική ένταξη, επιδόµατα για οικοσκευές ). Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η ανάπτυξη προγραµµάτων για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες µε συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κοινοτικών πρωτοβουλιών και των Kοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Κατά περιόδους επιχειρήθηκε παράλληλα µε την ανάπτυξη του εθνικού συστήµατος υγείας και η συστηµατοποίηση της διάρθρωσης και οργάνωσης των δοµών πρόνοιας, µε αποκορύφωµα τη διαµόρφωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας.

3 74 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Οι εξελίξεις από την αναµόρφωση των προνοιακών δοµών και υπηρεσιών, αλλά και οι σύγχρονες ανάγκες για καλύτερο σχεδιασµό και συντονισµό οδήγησαν στην κατάργηση παλαιών δοµών και στη συγκρότηση νέων οργάνων, που έχουν: - επιστηµονικό, συµβουλευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα - την ευθύνη προάσπισης των δικαιωµάτων και συµφερόντων του Πολίτη, χρήστη των υ- πηρεσιών - την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων και την πιστοποίηση φορέων και των υπηρεσιών που παρέχουν - την ευθύνη ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας του παρεχόµενου έργου. 2. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο 2.1. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Υ.Υ.Κ.Α.) Το Υ.Υ.Κ.Α. έχει την αρµοδιότητα της διάρθρωσης της οργάνωσης και της άσκησης προνοιακής πολιτικής σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης µέσω του υφυπουργείου και τη Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διάρθρωση των υπηρεσιών έχει ως ακολούθως Α) ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης Τµήµατα. Προστασίας ευπαθών οµάδων. Κοινωνικής Προστασίας. Εθελοντισµού και Πιστοποίησης φορέων Με τοµείς ευθύνης την ανάπτυξη πολιτικών για τον εθελοντισµό, για τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, για τα προγράµµατα παλιννοστούντων προσφύγων, για την εποπτεία ερανικών συστηµάτων -επιχορηγήσεων από ειδικούς πόρους, για την κοινωνική προστασία ανασφαλίστων και άλλων ευπαθών οµάδων, για τις έκτακτες κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν από φυσικές και άλλες καταστροφές. Β) ιεύθυνση Προστασίας Οικογένειας Τµήµατα. Οικογένειας και ηµογραφικής Πολιτικής. Προστασίας Παιδιών και Εφήβων. Προστασίας Ηλικιωµένων Με τοµείς ευθύνης την ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία της οικογένειας, για τη µητρότητα, για την παιδική φροντίδα, για τη φροντίδα των ηλικιωµένων και για τη δη- µογραφική πολιτική Γ) ιεύθυνση Προστασίας Ατόµων µε Αναπηρίες Τµήµατα. Οργάνωσης και λειτουργίας δοµών και προγραµµάτων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης. Οργάνωσης και λειτουργίας δοµών και προγραµµάτων αυξηµένης φροντίδας Με τοµείς ευθύνης την ανάπτυξη πολιτικών που αφορούν την κλειστή και ανοικτή φροντίδα των Ατόµων µε Αναπηρία, τις οικονοµικές ενισχύσεις και παροχές και τα προγράµµατα αποασυλοποίησης επανένταξης.

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 75 Κατά περιπτώσεις και ανάλογα µε τις διαστάσεις των πολιτικών που υλοποιούνται αναπτύσσονται συνεργασίες µε άλλες ιευθύνσεις του Υ.Υ.Κ.Α. Όπως ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας (για ψυχικά πάσχοντες, άτοµα µε νοητική στέρηση κ.λ.π.) ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας προαγωγή υγείας µητέρας και παιδιού) ιεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας (υγειονοµική ασφάλιση απόρων, ειδικά διαγνωστικά κέντρα κ.λ.π.) Γενική ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας (για θέµατα πρόληψης νόσων και αναπηριών και προβληµάτων υγείας κ.λ.π.). ιεύθυνση Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (ανάπτυξη εκπαίδευσης και κατάρτισης ε- παγγελµατιών υγείας πρόνοιας ). Σε επίπεδο εισηγητικό συµβουλευτικό για την ανάπτυξη πολιτικών και προγραµµάτων στον Τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης την ευθύνη έχει το Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας και σε επίπεδο εποπτείας και ελέγχου της ποιότητας του παρεχόµενου έργου των φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας που υπάγονται στο Υ.Υ.Κ.Α. και σε άλλα υπουργεία την ευθύνη έχει το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Οι εν λόγω φορείς α- ναπτύσσουν συνεργασία µε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου για την ανάπτυξη προνοιακής πολιτικής και κοινωνικής φροντίδας, το Υ.Υ.Κ.Α. µε θεσµικές ρυθµίσεις ενθαρρύνει την συµµετοχή και εµπλοκή συλλογικών οργανώσεων µη κυβερνητικών οργανώσεων εθνικής εµβέλειας ( π.χ. Εθνική Συνοµοσπονδία Αναπήρων, Συµβούλιο Προσφύγων κ.λ.π.) στο σχεδιασµό, στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση διαφόρων προγραµµάτων. Β. ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Πέραν των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας που αναπτύσσει το Υ.Υ.Κ.Α. για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, αναπτύσσονται και άλλες πολιτικές σε διάφορα επίπεδα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από άλλα υπουργεία οι οποίες συνδέονται µέσα από µηχανισµούς και διαδικασίες αλληλοσυµπλήρωσης π.χ. - Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναπτύσσει πολιτικές που περιστρέφονται γύρω από θέµατα ασφάλισης, επαγγελµατικής κατάρτισης και ένταξης στην α- γορά εργασίας ευπαθών οµάδων. - Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών αναπτύσσουν πολιτικές που συνδέονται µε την άρση των εµποδίων και την ε- λεύθερη πρόσβαση στο οικιστικό περιβάλλον, στις µεταφορές, στην πληροφόρηση και τις ε- πικοινωνίες κ.λ.π. - Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων αναπτύσσει πολιτικές για τη Νέα Γενιά και την Ειδική Αγωγή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε περιφερειακό επίπεδο διαρθρώνεται σε δύο άξονες : α ) τις ιοικητικές Περιφέρειες β ) τις ιοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών (πρώην Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας -Πρόνοιας ) Στο επίπεδο των ιοικητικών Περιφερειών της χώρας (13) υπάρχει η υπηρεσία της ιεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας µε αρµοδιότητες κυρίως διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη προγραµµάτων και αντικείµενα που της ανατίθενται από

5 76 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ειδικό θεσµικό πλαίσιο άλλων υπουργείων π.χ. υγιεινή και ασφάλεια, συγκρότηση υγειονοµικών επιτροπών κ.λ.π. Σε ένα άλλο επίπεδο περιφερειακής διοίκησης υπάρχει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση η ο- ποία έχει σχετική υπηρεσία, την ιεύθυνση Υγείας Πρόνοιας που υλοποιεί κατά κύριο λόγο προγράµµατα του Υ.Υ.Κ.Α. όπως επιδοµατική πολιτική για ευπαθείς οµάδες, εποπτεία χρη- µατοδότηση καθώς και έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου ή άλλων φορέων κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα κ.λ.π. Επίσης µπορεί να αναπτύξει και άλλες δοµές ή προγράµµατα που έχουν αντικείµενο την παροχή κοινωνικής φροντίδας. Σε επίπεδο Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναπτύσσονται κοινωνικές υπηρεσίες και προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας όπως είναι το Πρόγραµµα Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων, οι Παιδικοί Σταθµοί, Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία κ.λ.π. Το β επίπεδο περιφερειοποίησης δοµών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που διαρθρώνεται γύρω από τις (17) ιοικητικές Υγειονοµικές Περιφέρειες (οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), έχει ως αρµοδιότητα τον προγραµµατισµό, το συντονισµό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3.1. ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οι δοµές και τα προγράµµατα φροντίδας παιδιών έχουν χαρακτήρα κλειστής και ανοικτής περίθαλψης. Οι θεσµοί και τα προγράµµατα που αναπτύσσονται σχεδιάζονται, οργανώνονται και χρηµατοδοτούνται από το Υ.Υ.Κ.Α. καθώς και άλλα συναρµόδια Yπουργεία αλλά και από την Ε.Ε. και διαρθρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο ως ακολούθως: Σε επίπεδο ιοικητικών Περιφερειών µε αρµοδιότητες για το συντονισµό, τη διαχείριση των πόρων και την παρακολούθηση της υλοποίησης προγραµµάτων. Σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε την υλοποίηση προγραµµάτων οικονοµικής ε- νίσχυσης απροστάτευτων παιδιών, προγραµµάτων υιοθεσίας αναδοχής, παιδικών εξοχών κρατικού προγράµµατος. Επίσης, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι αρµόδια για τη διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών και κατασκηνώσεων κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα και των Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης. Οι φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις ενώ οι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..) που έχουν συσταθεί από φιλανθρωπικά σωµατεία, από την εκκλησία ή αποτελούν κληροδοτήµατα. Σε επίπεδο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήµων αναπτύσσονται υπηρεσίες και προγράµµατα όπως οι ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθµοί, τα Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης, Συµβουλευτικές Υπηρεσίες κ.λ.π. Σε επίπεδο κοινότητας αναπτύσσονται διάφορα προγράµµατα ανοικτής φροντίδας παιδιών από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε ότι αφορά την πρόληψη και αντιµετώπιση της κακοποίησης παιδιών, την εξάλειψη του φαινοµένου των παιδιών των φαναριών, την ανάπτυξη προγραµµάτων παιγνιοθηκών κ.λ.π.. Σε επίπεδο ιοικήσεων Υγειονοµικών Περιφερειών αναπτύσσονται δοµές κλειστής φροντίδας παιδιών όπως Κέντρα Παιδικής Μέριµνας, Παιδοπόλεις κ.λ.π. και το Ίδρυµα Μητέρα

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 που έχει κυρίως την ευθύνη συντονισµού των προγραµµάτων υιοθεσίας ανάδοχης οικογένειας ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Οι δοµές και τα προγράµµατα φροντίδας ηλικιωµένων έχουν χαρακτήρα κλειστής και α- νοικτής περίθαλψης. Οι θεσµοί και τα προγράµµατα που αναπτύσσονται, σχεδιάζονται, οργανώνονται και χρηµατοδοτούνται από το Υ.Υ.Κ.Α. καθώς και άλλα συναρµόδια Yπουργεία αλλά και από την Ε.Ε. Αυτά διαρθρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο ως ακολούθως : - Σε επίπεδο ιοικητικών Περιφερειών, που έχουν την αρµοδιότητα όπως περιγράφεται α- νωτέρω - για την εφαρµογή προγραµµάτων που υλοποιούνται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. - Σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης υλοποιούνται προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης όπως επίδοµα στέγασης ηλικιωµένων. Επίσης στην αρµοδιότητά της είναι η διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η.) κερδοσκοπικού και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι Μ.Φ.Η. κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις ενώ οι Μ.Φ.Η. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..) που έχουν συσταθεί από φιλανθρωπικά σωµατεία, από την εκκλησία ή αποτελούν κληροδοτήµατα. - Σε επίπεδο ΟΤΑ ήµων αναπτύσσονται υπηρεσίες και προγράµµατα όπως τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.), τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.) και το Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι. - Σε επίπεδο κοινότητας αναπτύσσονται διάφορα προγράµµατα ανοικτής φροντίδας ηλικιωµένων από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Ερυθρός Σταυρός κ.λ.π.), Εκκλησία όπως προγράµµατα σίτισης, παροχής ιατρικών φροντίδων, κοινωνικής στήριξης, κατά κύριο λόγο σε εθελοντικό επίπεδο. - Σε επίπεδο ιοικητικών Υγειονοµικών Περιφερειών αναπτύσσονται δοµές κλειστής φροντίδας ηλικιωµένων ( Ιδρύµατα Κοινωνικής Πρόνοιας ) ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Οι δοµές και τα προγράµµατα φροντίδας Α.µ ε.α. έχουν χαρακτήρα κλειστής και ανοικτής περίθαλψης. Οι θεσµοί και τα προγράµµατα που αναπτύσσονται, σχεδιάζονται, οργανώνονται και χρηµατοδοτούνται από το Υ.Υ.Κ.Α. καθώς και άλλα συναρµόδια υπουργεία αλλά και από την Ε.Ε. Αυτά διαρθρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο ως ακολούθως : Σε επίπεδο ιοικητικών Περιφερειών, που έχουν την αρµοδιότητα όπως περιγράφεται α- νωτέρω - για την εφαρµογή προγραµµάτων που υλοποιούνται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους ΟΤΑ. Σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης υλοποιούνται προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Α.µ ε.α., πιστοποίησης φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας, έκδοση κάρτας αναπηρίας -λειτουργικότητας, προγράµµατα άλλων παροχών όπως η κάρτα µετακίνησης κ.λ.π.. Επίσης στην αρµοδιότητά της είναι η διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας -Αποκατάστασης (Κ.Α.Α.) κερδοσκοπικού και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σε επίπεδο ΟΤΑ ήµων αναπτύσσονται υπηρεσίες και προγράµµατα όπως τα Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία και το Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι για Α.µ ε.α., Μέριµνα.

7 78 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Σε επίπεδο κοινότητας αναπτύσσονται διάφορα προγράµµατα ανοικτής φροντίδας Α.µ.ε.Α. από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συλλόγους και την Εκκλησία που συµβάλουν στη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού και στην ένταξη π.χ. κατασκηνωτικά προγράµµατα. Σε επίπεδο ιοικητικών Υγειονοµικών Περιφερειών αναπτύσσονται δοµές κλειστής και α- νοικτής φροντίδας Α.µ ε.α. όπως Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων, Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ), Κέντρα Εκπαίδευσης -Κοινωνικής Υποστήριξης και Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΕΚΥΚΑ.µ ε.α. και Ιδρύµατα Αποκατάστασης µικτής φροντίδας (Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων ). Σε Εθνικό επίπεδο λειτουργούν δοµές µε χαρακτήρα Ν.Π.Ι.. που έχουν την ευθύνη δια- µόρφωσης πολιτικής για διάφορες κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες όπως το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το Εθνικό Ίδρυµα Κωφών καθώς και δοµές που έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα, όπως το Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας και το έργο τους είναι η παρακολούθηση υλοποίησης των διαφόρων πολιτικών (Εθνικό Παρατήριο Α.µ.ε.Α.) ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται προγράµµατα που αναφέρονται σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού όπως παλιννοστούντες, πολιτικοί πρόσφυγες, αθίγγανοι, πληγέντες από φυσικές καταστροφές (θεοµηνίες, σεισµούς κ.λ.π.) και στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. Τα προγράµµατα που αναπτύσσονται σχεδιάζονται, οργανώνονται και χρηµατοδοτούνται από το Υ.Υ.Κ.Α. σε συνεργασία µε άλλα συναρµόδια Yπουργεία και εφαρµόζονται σε περιφερειακό επίπεδο αξιοποιώντας παράλληλα και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Οι δοµές και τα προγράµµατα που αναπτύσσονται για τη στήριξη και την φροντίδα των ο- µάδων αυτών είναι τα κέντρα υποδοχής προσφύγων, οι µονάδες του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας, προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης και προγράµµατα στήριξης που υλοποιούνται σε συνεργασία µε µη κυβερνητικές οργανώσεις. 4.ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 4.1. ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί και οργανωθεί ποικίλοι µηχανισµοί και όργανα εποπτείας και ελέγχου, των φορέων και υπηρεσιών υλοποίησης κοινωνικής πολιτικής για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Σε κεντρικό επίπεδο διοίκησης, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ανεξάρτητα ελεγκτικά όργανα και αρχές, τα οποία έχουν αρµοδιότητες που καθορίζονται από το τοµεακό α- ντικείµενο του αντιστοίχου Υπουργείου, που τα έχει συγκροτήσει. Τέτοιες αρχές είναι ο Συνήγορος του πολίτη µε πρόσφατη σύσταση τοµέα για την διαχείριση θεµάτων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ( πρόνοιας - φροντίδας ), η αρχή προστασίας προσωπικών δεδοµένων κ.λ.π. Ελεγκτικά όργανα είναι το Σώµα Eλεγκτών ηµόσιας ιοίκησης, το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας, το Σώµα επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών, το Σώµα Eπιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, η Υπηρεσία Οικονοµικού Ελέγχου κ.λ.π. Αρµοδιότητα για θέµατα ελέγχου Υγείας και Πρόνοιας έχει το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Το συντονισµό όλων των ελεγκτικών οργάνων σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης έχει ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης.

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 79 Μεταξύ των ελεγκτικών οργάνων αναπτύσσονται κοινά πεδία και αντικείµενα ελέγχου, που οδηγούν άλλοτε σε συµπληρωµατικές και άλλοτε σε εξειδικευµένες µορφές παρέµβασης, στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασµού και συντονισµού. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται εµπλοκή αρµοδιότητας άλλου ελεγκτικού φορέα ή οργάνου, γίνεται τόσο αξιοποίηση των στοιχείων, όσο και η ανάλογη παραποµπή για εξειδικευ- µένο έλεγχο σε άλλα επίπεδα. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες ικαστικές Αρχές σε κάθε επίπεδο (συµµετοχή σε ανακρίσεις, σε εκδίκαση υποθέσεων, παραποµπή σε Εισαγγελικές Αρχές κ.λ.π.) Η εποπτεία και η άσκηση ελέγχου σε φορείς και υπηρεσίες Πρόνοιας - Κοινωνικής Φροντίδας, όπως αυτοί περιγράφτηκαν παραπάνω, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, πραγµατοποιείται από διάφορους µηχανισµούς και θεσµούς σε αντίστοιχα επίπεδα: Α) Σε κεντρικό επίπεδο είναι το ΣΕΥΥΠ µε τον Τοµέα ελέγχου Φορέων Πρόνοιας, που ως κύριο αντικείµενο ελέγχου έχει Ι) την διαπίστωση της ποιότητας και της επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των παρεχόµενων υπηρεσιών και ΙΙ ) τη διαπίστωση της τήρησης από τους ελεγχόµενους φορείς των υγειονοµικών διατάξεων και των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας για την υγιεινή διαβίωση των περιθαλπόµενων, καθώς και του προσωπικού. Σε κεντρικό επίσης επίπεδο διοίκησης, ελεγκτικό έργο ασκούν για την υλοποίηση των προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ιαχειριστικές Αρχές των Υπουργείων και οι Επιτροπές παρακολούθησης, που συστήνονται κατά περίπτωση (υλοποίηση προγραµµάτων µέσω περιφερειών στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου προνοιακού χαρακτήρα ). Β) Σε επίπεδο περιφερειακής διοίκησης οι ιευθύνσεις Υγείας Πρόνοιας ασκούν εποπτεία και έλεγχο που σχετίζεται µε την υλοποίηση προγραµµάτων και έργων της Ε.Ε., που εντάσσονται στη χωρική τους αρµοδιότητα. Επίσης σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και µε συνεργασία των διαφόρων ιευθύνσεων (Υγείας -Πρόνοιας, Τεχνικών Υπηρεσιών κ.λ.π.), ασκείται ελεγκτικό έργο σε διάφορα επίπεδα µέσω των θεσµοθετηµένων οργάνων, όπως οι επιτροπές καταλληλότητας για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας, οι κοινωνικοί σύµβουλοι µε αρµοδιότητα τον περιοδικό έλεγχο των παραπάνω φορέων, καθώς και µηχανισµοί ελέγχου σε αντικείµενα υγειονοµικού ενδιαφέροντος όπως συνθήκες υγιεινής, έλεγχος τροφίµων, ατοµικών βιβλιαρίων υγείας κ.λ.π. Β ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Με την έκδοση της σχετικής εντολής για την διενέργεια ελέγχου και τον ορισµό του φορέα, του αντικειµένου και του αρµόδιου κλιµακίου επιθεωρητών που αναλαµβάνουν τη διενέργεια, ξεκινά η διαδικασία συλλογής στοιχείων τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αρχικώς πραγµατοποιείται επίσκεψη στην αρµόδια υπηρεσία του Υ.Υ.Κ.Α. όπου αναζητείται ο σχετικός φάκελος του φορέα ή του προγράµµατος που θα ελεγχθεί και συλλέγονται έγγραφα, εγκύκλιοι, εκθέσεις ή άλλα στοιχεία.

9 80 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ανάλογη συλλογή δεδοµένων γίνεται και από τις αρµόδιες κατά περίπτωση εποπτεύουσες αρχές όπως η Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται συνεργασία µε τους αρµόδιους υπαλλήλους τόσο εκ των προτέρων όσο και κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Παράλληλα γίνεται η συλλογή και µελέτη της σχετικής νοµοθεσίας που αφορά την υπόθεση. Ακολούθως σχεδιάζονται οι επισκέψεις στον φορέα έλεγχου και σε άλλους εµπλεκόµενους φορείς. Στα πλαίσια των επισκέψεων πραγµατοποιούνται επαφές µε την διοίκηση του φορέα, µε τους υπεύθυνους των διοικητικών υπηρεσιών, µε τους εργαζόµενους σε διάφορους τοµείς, µε τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό κ.λ.π. Ακολούθως ζητούνται να κατατεθούν σχετικά προς τον έλεγχο στοιχεία που να αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία του φορέα καθώς και εκθέσεις που συντάσσονται για τον σκοπό αυτό. Σε ένα άλλο επίπεδο πραγµατοποιούνται επισκέψεις στους χώρους που αναπτύσσεται ο φορέας, µε σκοπό την καταγραφή και τον εντοπισµό προβληµάτων που σχετίζονται µε τις κτιριακές υποδοµές, τη συντήρηση αυτών, τον εξοπλισµό, την λειτουργικότητα των χώρων, την καθαριότητα κ.λ.π. Ζητούνται τα αντίστοιχα έγγραφα στοιχεία (µελέτες, σχέδια, τεχνικές εκθέσεις κ.λ.π.). 2. ΣΤΑ ΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 2.1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται έλεγχος νοµιµότητας συγκρότησης των διοικητικών οργάνων και επιτροπών, η λειτουργία αυτών και η εκτελεσιµότητα των αποφάσεών τους. Ακολουθεί η καταγραφή της διάρθρωσης των υπηρεσιών, έλεγχος τήρησης βιβλίων, αρχείων και µητρώων και η αδρή προσέγγιση οικονοµικών στοιχείων όπως συµβάσεις µε ασφαλιστικά τα- µεία, επιχορηγήσεις, προµήθειες, καταγραφή περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Στο στάδιο αυτό επιχειρείται η καταγραφή των οργανικών θέσεων του προσωπικού, η κάλυψη αυτών καθώς και η µε κάθε άλλη σχέση εργασίας απασχόληση ανθρώπινου δυναµικού. Ακολουθεί η µελέτη των φακέλων του προσωπικού και η εξέταση αυτών ως προς την πληρότητα των στοιχείων που περιέχουν (συµβάσεις, βιβλιάρια υγείας προσωπικού, κ.λ.π.). Κατόπιν ελέγχεται η άσκηση των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων του προσωπικού α- νάλογα µε τη θέση που καταλαµβάνει, το ωράριο εργασίας, κ.λ.π. Συµπληρωµατικά καταγράφονται στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού όπως θέµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, προβλήµατα συνεργασίας, σχέσεις και συµπεριφορά µε εξυπηρετούµενο πληθυσµό, επαγγελµατική κόπωση κ.λ.π ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιούνται επισκέψεις στους χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών: γραφεία διοίκησης, γραφεία επιστηµονικού προσωπικού (κοινωνική υπηρεσία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία κ.λ.π.), εκπαιδευτικούς χώρους, εργαστήρια, χώρους φροντίδας υγείας (φυσιοθεραπευτήριο, εξεταστήριο ιατρού, πισίνα κ.λ.π.), θαλάµους κοιτώνες, αίθουσες απασχόλησης - ψυχαγωγίας, χώρους υποδοχής και αναµονής επισκεπτών, φαρµακείο, χώρους στάσης προσωπικού κ.λ.π. Επίσης ελέγχονται οι βοηθητικοί χώροι (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, αποθήκες αναλώσιµου υλικού και υλικού καθαρισµού, ιµατιοθήκες, νεκροθάλαµος, κλι- µακοστάσια, διάδροµοι κ.λ.π.) καθώς και οι χώροι εστίασης και παρασκευής φαγητού (τραπε-

10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 81 ζαρίες, µαγειρεία, αποθήκες τροφίµων, χώροι ψυγείων καταψυκτών κ.λ.π.). Τέλος ελέγχονται οι χώροι εγκατάστασης του µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, οι αποθηκευτικοί χώροι καυσίµων καθώς και οι χώροι των τεχνικών υπηρεσιών γραφεία συντηρητών. Σε ειδικές περιπτώσεις ελέγχονται και άλλες κτιριακές υποδοµές (συµπληρωµατικές ) όπως ξενώνες -οικοτροφεία, ειδικά εργαστήρια, σχολικές µονάδες κ.λ.π. Σε ότι αφορά τους εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων ελέγχονται οι είσοδοι (κύριες και βοηθητικοί ), το θυρωρείο, η περίφραξη, οι περιµετρικές οδοί, οι εξωτερικές κλίµακες, τα βοηθητικά κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες ) για άτοµα µε αναπηρίες, οι χώροι στάθµευσης, οι χώροι πρασίνου, οι εγκαταστάσεις άθλησης και ψυχαγωγίας, οι αποθηκευτικοί χώροι και ο αύλιος χώρος. Παράλληλα µε τον έλεγχο των εγκαταστάσεων ελέγχεται και καταγράφεται ο εξοπλισµός των γραφείων διοίκησης και προσωπικού, των εργαστηρίων, των χώρων εκπαίδευσης, των αιθουσών απασχόλησης και ψυχαγωγίας, των ειδικών διαγνωστικών εργαστηρίων, της ιατρικής / νοσηλευτικής υπηρεσίας και των άλλων χώρων φροντίδας υγείας καθώς και ο ξενοδοχειακός εξοπλισµός και ο ιµατισµός. Επίσης, ελέγχεται ο εξοπλισµός των χώρων εστίασης, των µαγειρείων, των ψυγείων, των πλυντηρίων σιδερωτήριων, των αποθηκών και των χώρων υγιεινής. ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην επάρκεια του εξοπλισµού, στην συχνότητα συντήρησης ή α- ντικατάστασής του, στην σωστή και κατάλληλη χρήση του, στην παλαιότητα, στις φθορές και στην πιθανότητα πρόκλησης ατυχηµάτων εξαιτίας αυτών. Σε παράλληλο επίπεδο ελέγχεται η καταλληλότητα και λειτουργία υποδοµών που αφορούν το φωτισµό και τον αερισµό (τεχνητό και φυσικό ), τη θέρµανση, την ύδρευση και αποχέτευση κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται η ανάγκη ενδελεχούς και εξειδικευµένου ελέγχου α- πό πολιτικό µηχανικό, επόπτη υγείας ή άλλο ειδικό ζητείται η συµπλήρωση του κλιµακίου επιθεωρητών µε τους ανάλογους επιθεωρητές του Σώµατος και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ζητείται η συνδροµή υπηρεσιών άλλων φορέων ελέγχου (Τεχνικές υπηρεσίες, ιεύθυνση Υγείας, πυροσβεστική κ.λ.π.) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στο στάδιο αυτό του ελέγχου εξετάζονται από το κλιµάκιο των επιθεωρητών όλα τα σχετικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες που έχουν στην ευθύνη τους την εποπτεία θεµάτων ασφάλειας και υγιεινής. Η εξέταση των εν λόγω στοιχείων γίνεται για να διαπιστωθεί η νοµιµότητα, η πληρότητα και η περιοδικότητα έκδοσής τους καθώς και η καταγραφή των όποιων προβληµάτων και παρατηρήσεων περιγράφονται και χρήζουν άµεσης παρέµβασης. Η συγκέντρωση των στοιχείων αφορά τους παρακάτω τοµείς : - Στατικότητα κτιρίου - Πυροπροστασία ( Πυρασφάλεια Πυρανίχνευση, συντήρηση πυροσβεστικών µέσων υλικού, καλή λειτουργία κ.λ.π.). - Προδιαγραφές λειτουργία συντήρηση ανελκυστήρα - Λειτουργία ασφάλεια συντήρηση καυστήρων και εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης - Λειτουργία ασφάλεια συντήρηση κλιµατιστικού συστήµατος. - Λειτουργία ασφάλεια συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ( εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια )

11 82 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH - Ύδρευση Αποχέτευση - ιαχείριση απορριµµάτων Λυµάτων - Απολύµανση Απεντόµωση - Οχήµατα µεταφοράς προσωπικού εξυπηρετούµενου πληθυσµού. Σε ότι αφορά τον έλεγχο της διαχείρισης θεµάτων ασφάλειας εξετάζεται η επιµόρφωση του προσωπικού για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (π.χ. σχέδιο εκκένωσης κτιρίων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ) και ο ορισµός επιτροπών διαχείρισης έκτακτων αναγκών. Επίσης ελέγχεται ο ορισµός και η πληρότητα κατάρτισης του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ Μια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών από τους φορείς κοινωνικής φροντίδας, είναι ο σχεδιασµός και η λήψη µέτρων που αφορούν την προσβασιµότητα του εξυπηρετούµενου πληθυσµού, τόσο στις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο, όσο και στη διαδικασία πληροφόρησης που συνδέεται µε το χώρο αυτόν. Στα πλαίσια των ελέγχων που διεξάγονται από τον τοµέα ελέγχου φορέων πρόνοιας έχει ε- νταχθεί τόσο η αξιολόγηση των υφιστάµενων µέτρων πρόσβασης - για την άρση των εµποδίων /φραγµών που καθιστούν δυσχερή την απρόσκοπτη και ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών - όσο και η καταγραφή ελλείψεων ή κακών εφαρµογών. Η προσπάθεια αυτή γίνεται για πρώτη φορά συστηµατικά στα πλαίσια ελεγκτικού έργου και έχει ενταχθεί στο ελεγκτικό έργο του τοµέα ελέγχου φορέων πρόνοιας του Σώµατος, ως έ- νας από τους κύριους άξονες αξιολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό έχει διαµορφωθεί ερωτηµατολόγιο, ως εργαλείο συλλογής και αξιοποίησης των δεδοµένων σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Οι άξονες γύρω από τους οποίους συλλέγονται πληροφορίες και καταγράφεται η επάρκεια των µέτρων πρόσβασης είναι: α) Η προσέγγιση του φορέα µε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (καταλληλότητα οχηµάτων, στάσεων, διαδροµών κ.λ.π.). β ) Ο έλεγχος της : προσβασιµότητας εισόδων, υπαίθριων χώρων, θέσεων στάθµευσης κ.λ.π. προσβασιµότητας κλιµακοστασίων, ανελκυστήρων, ραµπών, χώρων υγιεινής, διαδρό- µων, εξόδων κινδύνου καταλληλότητας σήµανσης για προσβασιµότητα καταλληλότητας - προσβασιµότητας τεχνολογικού εξοπλισµού (π.χ. τηλ. συσκευών, Η/Υ, ψυκτών νερού, συστηµάτων ανάληψης χρηµάτων κ.λ.π.) καθώς και ξενοδοχειακού εξοπλισµού. σε ειδικά θέµατα προσβασιµότητας σε οχήµατα µεταφοράς εξυπηρετούµενου πληθυσµού (π.χ. ασθενοφόρα, λεωφορεία µεταφοράς προσωπικού και χρηστών κ.λ.π.). προσβασιµότητας σε ειδικούς χώρους όπως βιβλιοθήκες, αθλητικούς χώρους, χώροι κατάρτισης κ.λ.π.). προσβασιµότητας στα συστήµατα πληροφόρησης των παρεχοµένων υπηρεσιών. Σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες ελέγχου προσβασιµότητας αξιολογείται η καταλληλότητα των κατασκευών ως προς τις ισχύουσες προδιαγραφές και γίνονται προτάσεις για την βελτίωση αυτών.

12 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο σηµαντικότερος άξονας του τοµέα ελέγχου φορέων πρόνοιας είναι ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και προγραµµάτων που αναπτύσσονται από τους φορείς κοινωνικής φροντίδας. Ο έλεγχος της ποιότητας είναι µία από τις πιο ουσιαστικές απαιτητικές και πολύπλοκες διαδικασίες ελέγχου. Για να εκτιµηθεί η διάσταση της ποιότητας αφενός απαιτείται συνεχώς η α- νανέωση εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου, µε ενσωµάτωση σε αυτό προδιαγραφών α- νάπτυξης και λειτουργίας σύµφωνα µε ευρωπαϊκά ή διεθνή κριτήρια και αφετέρου η χρήση κατάλληλων εργαλείων (ερωτηµατολόγια, δείκτες ποιότητας κ.λ.π.) ώστε να καταγράφονται µε αξιόπιστο τρόπο τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ποιότητα. Η προσµέτρηση των στοιχείων της ποιότητας είναι συνάρτηση εθνικών αλλά και τοπικών χαρακτηριστικών ανάπτυξης των φορέων και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, στην οποία ό- µως υπεισέρχονται και πολλά στοιχεία υποκειµενικότητας. Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και προγραµµάτων στο χώρο της παροχής κοινωνικής φροντίδας συνίσταται : α) στην καταγραφή ποιοτικών δεδοµένων που προβλέπονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, λαµβάνοντας υπόψη σχετικές µελέτες προδιαγραφών που έχουν συνταχθεί σε εθνικό επίπεδο ή διεθνείς που έχουν γίνει αποδεκτές από την κεντρική διοίκηση (π.χ. τεχνικές εκθέσεις, κανονισµοί και οδηγίες που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία γηροκοµείων, παιδικών σταθµών, κέντρων αποκατάστασης κ.λ.π.). β) καταγραφή των υφιστάµενων ποιοτικών στοιχείων ανάπτυξης υπηρεσιών και προγραµµάτων στα πλαίσια των ελεγχόµενων φορέων, που σε συγκριτική ανάλυση αναδεικνύουν τις βέλτιστες πρακτικές σχεδιασµού ανάπτυξης και υλοποίησης προτυποποιώντας αυτές ώστε να διαµορφωθούν ανάλογης ποιότητας δοµές. Έχει διαµορφωθεί σχετικό ερωτηµατολόγιο βάσει του οποίου συλλέγονται πληροφορίες σε διάφορα επίπεδα για την ανάπτυξη προγραµµάτων και υπηρεσιών, η αξιοποίηση των οποίων συντελεί στην εκτίµηση της ποιότητας µέσα από την ανάλυση σταθερών παραµέτρων (π.χ. χρη- µατοδότηση, ανθρώπινο δυναµικό, χρήση χώρων, τεχνολογίας, εµβέλεια εφαρµογής, βιωσιµότητα, προσθετική αξία κ.λ.π.). Η συσσωρευµένη εµπειρία του Τοµέα στο πεδίο αυτό οδηγεί στην ανάγκη µιας ολοκληρω- µένης και συστηµατικής προσέγγισης του ελέγχου της ποιότητας µέσα από τη διαµόρφωση των κατάλληλων εργαλείων, ώστε να είναι εφικτή η συγκρισιµότητα των στοιχείων, αλλά και να δια- µορφωθούν κοινά πλαίσια αξιολόγησης, η θεσµοθέτηση των οποίων θα κατοχυρώσει τα επίπεδα ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο έλεγχος της ποιότητας στους φορείς κοινωνικής φροντίδας περιλαµβάνει τους εξής το- µείς : 1. Έλεγχος ποιότητας υπηρεσιών - Φροντίδας υγείας (ιατρικής, νοσηλευτικής, αποκατάστασης κ.λ.π.) - Φροντίδες κάλυψης βασικών αναγκών (σίτιση, στέγαση, ένδυση κ.λ.π.) - Φροντίδας ψυχολογικής στήριξης - Φροντίδας κοινωνικής στήριξης (υπηρεσίες ένταξης, ενηµέρωση για παροχές, συµβουλευτική κ.λ.π.) - Φροντίδες αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνοµης διαβίωσης - Φροντίδες απόκτησης ειδικών δεξιοτήτων (π.χ. οδήγηση, άθληση, χρήση τεχνολογίας κ.λ.π.) 2. Έλεγχος ποιότητας προγραµµάτων - Προγράµµατα επιµόρφωσης -κατάρτισης περιθαλποµένων και προσωπικού

13 84 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH - Προγράµµατα παραγωγικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων - Προγράµµατα πρόληψης, πρώιµης παρέµβασης, ενηµέρωσης, έρευνας κ.λ.π. - Ειδικά Ευρωπαϊκά προγράµµατα - Προγράµµατα εθελοντών, συνεργασίας µε φορείς, συλλόγους, υπηρεσίες, κοινότητα 3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΟΜΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του επιτόπιου ελέγχου, το κλιµάκιο των επιθεωρητών που διεξήγαγε τον έλεγχο συντάσσει και υποβάλλει στο Γενικό Επιθεωρητή του Σώµατος, τεκµηριωµένη έκθεση στην οποία αναφέρονται µε σαφήνεια και πληρότητα οι διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν και προτείνονται λύσεις ή διατυπώνονται βελτιωτικές ενέργειες. Προηγείται της σύνταξης έκθεσης η αποστολή παρατηρήσεων στον ελεγχόµενο φορέα, οι απαντήσεις του οποίου συµπεριλαµβάνονται στην πορισµατική έκθεση. Στην έκθεση ελέγχου που συντάσσεται συµπεριλαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία αφορούν τον φορέα, τα οποία βασίζονται τόσο στην παρατήρηση, όσο και σε έγγραφα στοιχεία. Η συνήθης δοµή των εκθέσεων είναι η ακόλουθη: Περιγραφή της ταυτότητας του ελέγχου: στην παράγραφο αυτή συµπεριλαµβάνεται ο α- ριθµός της εντολής, η ηµεροµηνία κατάθεσης του πορίσµατος, καθώς και τα ονοµατεπώνυµα και οι ειδικότητες των επιθεωρητών που διενήργησαν τον έλεγχο. Μετά περιγράφεται το αντικείµενο του ελέγχου (τακτικός ή µετά από καταγγελία) και ο σκοπός πραγµατοποίησής του. Γίνεται αναφορά στον τίτλο του φορέα και στα πλήρη στοιχεία του ( ιεύθυνση, υπεύθυνος, τηλέφωνα κ.λ.π.). Σε ξεχωριστό κεφάλαιο και αναπτύσσοντας το θεσµικό πλαίσιο που διέπει το φορέα αναλύονται: η νοµική του µορφή, η σύστασή του και ο οργανισµός βάσει του οποίου λειτουργεί, καθώς επίσης και από ποιούς φορείς εποπτεύεται και ελέγχεται. Επίσης γίνεται αναφορά στους πόρους που διαθέτει (κρατική επιχορήγηση, περιουσία, δωρεές, τροφεία, νοσήλια κ.λ.π.). Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή της µεθοδολογίας δράσης που χρησιµοποιήθηκε για τον έ- λεγχο, καθώς και οι ενέργειες που ακολουθήθηκαν από το κλιµάκιο των επιθεωρητών (επαφές, συναντήσεις, επιτόπιος έλεγχος ). Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρονται και τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν (έγγραφα, αποφάσεις, πρακτικά συνεδριάσεων κ.λ.π.). Το κύριο µέρος των πορισµατικών εκθέσεων αφορά τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο και κυρίως περιέχουν τους εξής βασικούς άξονες : - ιάρθρωση υπηρεσιών και οργάνωση του φορέα, - Στελέχωση - ανθρώπινο δυναµικό, - Κτιριακές υποδοµές και εξοπλισµός. - Την αποτύπωση της λειτουργίας του φορέα, των παρεχόµενων υπηρεσιών του και των προγραµµάτων και δράσεων που ενδεχόµενα πραγµατοποιεί. Λαµβάνονται υπόψη: η κατηγορία και το είδος του πληθυσµού που εξυπηρετείται, ο αριθ- µός του, καθώς και το ανθρώπινο δυναµικό που στελεχώνει το φορέα. Ακολουθεί η διατύπωση των παρατηρήσεων, που έχουν σταλεί στο φορέα και οι απαντήσεις επί αυτών. Συνεκτιµώντας τις διαπιστώσεις του κλιµακίου και τις απόψεις του ελεγχόµενου φορέα, διεξάγονται συµπεράσµατα για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν και τελικά διατυπώνονται

14 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 85 προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των παρεχόµενων υπηρεσιών κ.λ.π. Σε περιπτώσεις που ο έλεγχος έγινε µετά από καταγγελία, εξετάζονται τα καταγγελλόµενα και οι διαπιστώσεις αποτυπώνονται σαφώς στο πόρισµα. Οι προτάσεις απευθύνονται στη ιοίκηση του φορέα, την εποπτεύουσα αρχή του, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή και σε άλλα Υπουργεία, εφόσον προκύπτει ότι είναι αρµόδια. Η πορισµατική έκθεση διαβιβάζεται, αφού υπογραφεί από τους Επιθεωρητές και λάβει γνώση ο Προϊστάµενος του Τοµέα, στον Γενικό Επιθεωρητή του Σώµατος και ακολούθως α- ποστέλλεται στους αρµόδιους φορείς ή υπηρεσίες. Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης λαµβάνει γνώση απαραίτητα όλων των εκθέσεων ελέγχου. Εφόσον προκύψουν σοβαρά παραπτώµατα, παρατυπίες, ποινικές ή άλλες πειθαρχικές ευθύνες, το πόρισµα διαβιβάζεται στα αρµόδια όργανα της ικαιοσύνης. Στη Γραµµατεία του Σώµατος τηρούνται οι φάκελοι των φορέων που έχουν ελεγχθεί, οι ο- ποίοι περιέχουν όλα τα στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο και οι οποίοι εµπλουτίζονται ανάλογα µε τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από σχετική αλληλογραφία. 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ Μ ετά από χρονικό διάστηµα έξι µηνών, συντάσσεται έγγραφο για την παρακολούθηση υ- λοποίησης των προτάσεων των Επιθεωρητών στον φορέα ελέγχου, σύµφωνα µε το οποίο ζητούνται πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης των προτάσεων και τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται για την επίτευξη αυτών. Ανάλογα µε το βαθµό υλοποίησης ή µη των προτάσεων από το φορέα σχεδιάζεται ο επανέλεγχος του φορέα. Η διαδικασία αυτή είναι σηµαντική γιατί ανατροφοδοτεί µε πληροφορίες την Υπηρεσία µας, αλλά και το Υπουργείο, προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών)

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών) (α) Αρµοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Πρόνοιας. (Γενικές Αρμοδιότητες) 1. Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας Ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΜΕΤΡΟ 4.2

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΜΕΤΡΟ 4.2 Π04-Π.02-Α.707 Π04-Π.02-Ε.106 Π04-Π.02-Ε.723 Π04-Π.02-Ε.731 Π04-Π.02-Ε.753 Π04-Π.02-Ε.761 Π04-Π.02-Ε.763 Π04-Π.02- Ε/Ε.703 Π04-Π.02- Ε/Ε.708 Π04-Π.06-Ε.109 Π04-Π.06-Ε.110 Π04-Π.06-Ε.714 ΕΓΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απασχολούμενο προσωπικό Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Μαρία Ζήση, Κοινωνική Λειτουργός Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Βοήθειας στο Σπίτι, Καλλικρατικός Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Κοινωνική Αρωγή & Υποστήριξη Έκδοση αποφάσεων για 2.935 επιδόµατα κοινωνικής προστασίας, για τα οποία προηγήθηκε κοινωνική έρευνα όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Θεσσαλονίκης

Ο ήµαρχος Θεσσαλονίκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 8 Μαρτίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 22773/287 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ι. Βεζυράκης 1 Βιογραφικό του ηµήτρη Ι. Βεζυράκη

ηµήτρης Ι. Βεζυράκης 1 Βιογραφικό του ηµήτρη Ι. Βεζυράκη Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ηµήτρης Ι. Βεζυράκης Ο ηµήτρης Βεζυράκης του Ιωάννη και της Ελένης γεννήθηκε στη Σητεία της Κρήτης το 1959. Είναι Κοινωνικός Λειτουργός, έγγαµος µε ένα παιδί. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και προοπτικές Αθήνα, 24 Απριλίου 2007

Ηµερίδα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και προοπτικές Αθήνα, 24 Απριλίου 2007 Ηµερίδα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και προοπτικές Αθήνα, 24 Απριλίου 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, 2006-2010 Γ.Κανελλαΐδης, Γ.Γιαννής, Σ.Βαρδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-ΖΡΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Αθήνα, 10/03/2014. Αρ. Πρ. : 4866

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-ΖΡΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Αθήνα, 10/03/2014. Αρ. Πρ. : 4866 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α A2 ιεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 210 4194249 50 56 FAX : 210 4194257 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ A/A ΔΡΑΣΗ/ΠΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Π/Y 1 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΗΦ (Π/Υ 2.241.000 ) Η πράξη αφορά στη χρηματοδότηση των δικαιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ A/A ΔΡΑΣΗ/ΠΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Π/Y 1 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΗΦ (Π/Υ 2.241.000 ) Η πράξη αφορά στη χρηματοδότηση των δικαιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.966/ 09/09 Αθήνα, 09/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :2831077929,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007-2013. ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007-2013. ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007-2013 ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. «Αίτηση Συµµετοχής ήλωση - Προσφορά Φορέων / οµών» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-5ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-5ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Aριθµ. Μελέτης : 1 /2017 Παροχή υπηρεσιών: «Ιατρού Ε.Ξ.Υ.Π.Π. στο ήµο Σερρών για το από την υπογραφή της σύµβασης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την επιστολή του Συλλόγου ΑµεΑ Γονέων & Φίλων «Αλκυόνη», αναφορικά µε την απόδοση νοσηλίου τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ και

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την επιστολή του Συλλόγου ΑµεΑ Γονέων & Φίλων «Αλκυόνη», αναφορικά µε την απόδοση νοσηλίου τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ και 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 188042/37749/2015 Πληροφορίες: Ευαγγελία Σκυλλάκου Υπουργείο Υγείας Γραφείο Υπουργού κ. Ανδρέα Ξανθού Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 10187, Αθήνα Θέµα: Απόδοση νοσηλίου-τροφείου των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ίδρυση και λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ : «Ίδρυση και λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣH ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV : 85147000-1

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η...

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η... ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ο /Η υπογεγραμμένος-η..... (όνομα εκπροσώπου βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κωτσίδου Ελευθερία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κωτσίδου Ελευθερία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κωτσίδου Ελευθερία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γιώργος Μακρυνός Συντονιστής ΕΔΥ. Εντεταλμένος Δημοτ. Σύμβουλος Κορυδαλλού- Πολιτικός Υπεύθυνος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Ν0Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Ν0Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ OIKONOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Αρ. Πρωτοκόλλου : 10948/03-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ =====================

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ===================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: Μελετών, Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1. ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [1] Ν.3251/1955 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 102 ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ιεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός: Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στους Τομείς της Πρόνοιας, της Παιδείας και της Υγείας. Συντονισμός Συναντήσεις Συνεργασία Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονα ολοκληρωμένα προγράμματα για τα ΑμεΑ»

«Σύγχρονα ολοκληρωμένα προγράμματα για τα ΑμεΑ» «Σύγχρονα ολοκληρωμένα προγράμματα για τα ΑμεΑ» Χαιρετισμός του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών Σίμου Δανιηλίδη στη δημόσια παρουσίαση και υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Θ.Σ. 9 ΠΕΠ (ΕΣΠΑ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Θ.Σ. 9 ΠΕΠ (ΕΣΠΑ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Θ.Σ. 9 ΠΕΠ (ΕΣΠΑ 2014-2020) ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΔΟΜΕΣ : 1. Κέντρα Κοινότητας 2. Δομές παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη 22/08/2011

Ορθή επανάληψη 22/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα