ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1"

Transcript

1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 I. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ A. ΣΕΙΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1. Δρακάτος, Κ. Γ. Παράγοντες διαφορισμού τιμών ειδών διατροφής εν Ελλάδι. Αθήναι, Δείκτης λιανικών πωλήσεων κυριωτέρων αστικών κέντρων. Αθήναι, Τσουτρέλλης, Ε. Βιομηχανική πίστις και πιστωτική πολιτική. Αθήναι, Χαλικιάς, Δ. Οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος και ισοζύγιον πληρωμών. Αθήναι, Καράγιωργας, Δ. Π. Η προοδευτικότης του ελληνικού φόρου εισοδήματος και η σταθεροποιητική αυτού επίδρασις. Αθήναι, Ζολώτας, Ξ. Η Ελλάς εις το στάδιον της εκβιομηχανίσεως. 2 η έκδ. Αθήναι, Ελευθεριάδης, Ρ. Κ. Διανομή του εισοδήματος, παραγωγικότης: τιμαί. Αθήναι, Δρακάτος, Κ. Γ. Συναρτήσεις παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας. Αθήναι, Μαρματάκης, Ν. Γ. Ο ρόλος των φορέων της οικονομικής αναπτύξεως. Αθήναι, Πληροφορίες για τις εκδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο: Tηλ.: , Fax:

2 10.Κεβόρκ, Κ. Η. Η ζήτησις διαρκών καταναλωτικών αγαθών: οικονομετρική διερεύνησις. Αθήναι, Μαρματάκης, Ν. Γ. Μέθοδος ισορρόπου αναπτύξεως προσφοράς και ζητήσεως. Αθήναι, Pesmasoglu, J. The relation between monetary and fiscal policy. Athens, 1965 (στα Αγγλικά) 13.Ζώνας, Ε. Α. Η ιδιωτική επιχείρισης ασφαλίσεως εν Ελλάδι. Αθήναι, Δρακάτος, Κ. Γ. Ελληνικαί στατιστικαί εξωτερικού εμπορίου και ισοζυγίου πληρωμών. Αθήναι, Devletoglu, E. Devaluation and the stability of the trade balances. Athens, 1966 (στα Αγγλικά) 16.Κεβόρκ, Κ. Η. Προσδιοριστικοί παράγοντες της καλλιέργειας και της παραγωγής βάμβακος εν Ελλάδι. Αθήναι, Ζητρίδης, Α. Χ. Το τραπεζικόν σύστημα της Ελλάδος. 1 η έκδ. Αθήναι, 1971 (2 η έκδ. 1973) 18.Παπαδόπολης-Σταύρου, Σ. Α. Υποδείγματα διαρθρώσεως του εξωτερικού εμπορίου: θεωρία και εμπειρική διερεύνησις. Αθήναι, Λεβεντάκης, Ι. Α. Η ζήτησις του χρήματος: εμπειρική διερεύνησις της ζητήσεως χρήματος εν Ελλάδι. Αθήναι, 1973 B. ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΩΝ 1. Ζολώτας, Ξ. Νομισματική σταθερότης και οικονομική ανάπτυξις. Αθήναι, 1958 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 2. Πεσμαζόγλου, Ι. Η Ελλάς έναντι των τάσεων Ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποιήσεως. Αθήναι, Χαλικιάς, Δ. Η εκβιομηχάνισις της Ελλάδος. Αθήναι, Ζολώτας, Ξ. Οικονομική ανάπτυξις και τεχνική εκπαίδευσις. Αθήναι, 1959 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) Tηλ.: , Fax:

3 5. Ζολώτας, Ξ. Περιφερειακός προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις. Αθήναι, Ζολώτας, Ξ. Το πρόβλημα της διεθνούς νομισματικής ρευστότητος: υπόμνημα προς το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον. Αθήναι, 1961 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 7. Ζολώτας, Ξ. Προς ένα ενισχυμένον κανόνα συναλλάγματος χρυσού. Αθήναι, 1961 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 8. Γαλάνης, Δ. Προοπτικαί και προβλήματα της κεφαλαιαγοράς: μετοχικόν κεφάλαιον τραπεζών και κεφαλαιαγορά. Αθήναι, 1962 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 9. Κεβόρκ, Κ. Πρότυπον αστικής καταναλώσεως εν Ελλάδι και διεθνείς συγκρίσεις: οικονομετρική ανάλυσις βάσει οικογενειακών προϋπολογισμών δαπανών. Αθήναι, Ζολώτας, Ξ. Οικονομική ανάπτυξις και ιδιωτική επιχείρησις: μία πρότασις. Αθήναι, 1962 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 11.Πεσμαζόγλου, Ι. Σ. Η σύνδεσις της Ελλάδος μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. Αθήναι, Ζολώτας, Ξ. Η διεθνής νομισματική τάξις: προβλήματα και πολιτική. Αθήνα, 1962 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 13.Ζολώτας, Ξ. The role of the banks in a developing country. Athens, 1963 (στα Αγγλικά) 14.Zolotas, X. The multicurrency standard and the International Monetary Fund. Athens, 1963 (στα Αγγλικά) 15.Galanis, D. Sources and methods of financing investment in Greek industry. Athens, 1963 (στα Αγγλικά) 16.Ζολώτας, Ξ. Νομισματική ισορροπία και οικονομική ανάπτυξις: η ελληνική οικονομία κατά την τελευταίαν δεκαπενταετίαν. Αθήναι, Zolotas, X. Remodelling the international monetary system. Athens, 1965 (στα Αγγλικά) Tηλ.: , Fax:

4 18.Zolotas, X. Alternative systems for international monetary reform: a comparative appraisal. Athens, 1965 (στα Αγγλικά) 19.Ζολώτας, Ξ. Νομισματικαί και οικονομικαί εξελίξεις. Αθήναι, 1966 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 20.Pesmazoglu, J. Objectifs et implications de l accord d Athenes. Athenes, Ζολώτας, Ξ. Μετανάστευσις και οικονομική ανάπτυξις. Αθήναι, 1966 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 22.Zolotas, X. Monetary planning. Athens, Πεσμαζόγλου, Ι. Σ. Κρίσιμοι επιλογαί οικονομικής πολιτικής. Αθήναι, Thanos, C. Problems of development policies. Athens, Πανάς, Ε. Γ. Μελέται επί της οικονομικής τής αναπτύξεως. Αθήναι, Panas, E. Collected papers on economic planning. Athens, Πανάς, Ε. Προβλήματα πολιτικής ελέγχου της συνολικής ζητήσεως. Αθήναι, Ζολώτας, Ξ. Το ενεργειακόν πρόβλημα της Ελλάδος. Αθήναι, 1975 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 29.Ζολώτας, Ξ. Το οικονομικό μας πρόβλημα: μία τηλεοπτική συζήτησις. Αθήναι, 1975 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 30.Zolotas, X. Developments and prospects of the Greek economy: an address. Athens, Ζολώτας, Ξ. Πλαίσια και κατευθύνσεις της βιομηχανικής αναπτύξεως. Αθήναι, 1976 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 32.Χαλικιάς, Δ. Δυνατότητες και προβλήματα πιστωτικής πολιτικής: η ελληνική εμπειρία. Αθήνα, 1976 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 33.Ζολώτας, Ξ. Η Ελλάς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αθήναι, 1976 (στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά) 34.Ζολώτας, Ξ. Η συμβολή των εξαγωγών στην οικονομική ανάπτυξη: μια ομιλία. Αθήναι, 1976 Tηλ.: , Fax:

5 35.Zolotas, X. International monetary vacillations. Athens, 1976 (στα Αγγλικά και Γαλλικά) 36.Ζολώτας, Ξ. Κοινωνική ευημερία και οικονομική οργάνωσι. Αθήνα, Ζολώτας, Ξ. Κατανάλωσις, επενδύσεις και νομισματική ισορροπία: μία ομιλία. Αθήνα, Ζολώτας, Ξ. Πληθωρισμός και νομισματικός στόχος: μία ομιλία. Αθήνα, 1978 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 39.Zolotas, X. An international loan insurance scheme: a proposal. Athens, Ζολώτας, Ξ. Η συμβολή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αθήνα, 1978 (στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά) 41.Zolotas, X. The dollar crisis and other papers. Athens, Ζολώτας, Ξ. Οικονομικοί και νομισματικοί προβληματισμοί στην Ελλάδα: δύο συνεντεύξεις. Αθήνα, Δράκος, Γ. Ε. Η αναγκαιότητα της εντάξεως: μία διάλεξη. Αθήναι, Γκαργκάνας, Ν. και Μομφεράτος, Π. Διακλαδική ανάλυση της συμβολής του κόστους στη διαμόρφωση των τιμών στην Ελλάδα. Αθήνα, Δράκος, Κ. Γ. Νομισματική πολιτική και οικονομική ανάπτυξη. Αθήνα, Zolotas, X. On the issue of a stable international monetary standard and other papers. Athens, Ζολώτας, Ξ. Οικονομική ανάπτυξη και φθίνουσα κοινωνική ευημερία. Αθήνα, 1982 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 48.Αρσένης, Γ. Οι διεθνείς συνθήκες και οι επιπτώσεις τους στο πρότυπο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας: μια ομιλία. Αθήνα, Κορλίρας, Π. Εμπειρίες, προβλήματα και προοπτικές της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Αθήνα, Κορλίρας, Π. Το ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδος: ανάλυση των εξελίξεων και τάσεων της τελευταίας δεκαετίας και μακροοικονομικό πλαίσιο αντιμετώπισης των διαρθρωτικών αδυναμιών του. Αθήνα, 1985 Tηλ.: , Fax:

6 51.Zolotas, X. The unruly international monetary system. Athens, Goodhart, C.A.E. Alternative monetary regimes. Athens, Zolotas, X. The dollar and the new form of international monetary cooperation. Athens, Zolotas, X. The enigma of the U.S. trade deficit. Athens, Ζαχαρόπουλος, Κ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και φορολογία χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην Ελλάδα. Αθήνα, De Menil, G. France and Germany: the lessons of the OPEC years Athens, Ζολώτας, Ξ. Το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, το δολάριο και η ανάγκη μεταρρυθμίσεως. Αθήνα, 1987 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 58.Fitoussi, J.-P. and Le Cacheux, J. The relevance of Keynesian theory for the eighties. Athens, Χαλικιάς, Δ. Νομισματική μεταρρύθμιση και προβλήματα νομισματικής πολιτικής: μία ομιλία. Αθήνα, 1987 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 60.Zolotas, X. Cooperation and discoordination in international monetary policies: the need for rules of conduct. Athens, Zolotas, X. The European Monetary System and the challenge of Athens, Bockelman, H. Policy co-ordination and the international monetary system. Athens, Χαλικιάς, Δ. Το πρόβλημα του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών. Αθήνα, 1989 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 64.Χαλικιάς, Δ. Δημόσια ελλείμματα και νομισματική πολιτική: μια ομιλία. Αθήνα, 1989 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 65.Τσιμπανούλης, Δ. Οι επενδυτικές υπηρεσίες στο ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως επί χρηματιστηριακών συναλλαγών. Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, Κ. Σ. Ο φόρος επί της προσωπικής δαπάνης: σκοπιμότητα και τρόπος εφαρμογής του στην Ελλάδα. Αθήνα, 1990 Tηλ.: , Fax:

7 67.Χαλικιάς, Δ. Οικονομικές εξελίξεις και νομισματική πολιτική: μια ομιλία. Αθήνα, 1990 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 68.Χαλικιάς, Δ. Η απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Αθήνα, 1990 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 69.Chalikias, D. The monetary policy in Athens, Papademos, L. Greece and the EMS: issues, prospects and a framework for analysis, in The European Monetary System in the 1990s / ed. by Paul de Grauwe and Lucas Papademos. London; New York: Longman, Ντόγκας, Δ. Προσδιορισμός και πρόβλεψη των οικονομικών διακυμάνσεων στην Ελλάδα. Αθήνα, Αθανάσογλου, Π. και Ζομπανάκης, Γ. Οικονομική πολιτική και ισοζύγιο πληρωμών στην Ελλάδα. Αθήνα, Ζολώτας, Ξ. Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση και η ελληνική οικονομία. Αθήνα, 1991 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 74.Χαλικιάς, Δ. Δευτερολογία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Δημήτρη Χαλικιά κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29 ης Απριλίου Αθήνα, Calichias, D. The monetary policy for Athens, Duesenberry, J. S. Problems of monetary integration: lessons from the U.S. experience. Athens, Papademos, L. European Monetary Union and Greek economic policy in Greece, the new Europe, and the changing international order / ed. by H. Psomiades & S. Thomadakis. London: Pella Publ., Μπούτος, Γ. Οικονομικές εξελίξεις και κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής. Αθήνα, 1994 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 79.Ζολώτας, Ξ. Εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής. Αθήνα, 1996 Tηλ.: , Fax:

8 Γ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1. Triffin, R. Ο νομισματικός κανών του εικοστού αιώνος. Αθήναι, Haberler, G. Το παγκόσμιον εμπόριον και αι υπό ανάπτυξιν χώραι. Αθήναι, Ζολώτας, Ξ. Η μετεκπαίδευσις του προσωπικού εις τους συγχρόνους ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς: σκοποί οργάνωσις. Αθήναι, Ζολώτας, Ξ. Η αναμόρφωσις του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Αθήναι, Ομάδα συνεργατών του Ινστιτούτου. Έρευνα επί βασικών θεμάτων της τραπεζικής νομοθεσίας εις ξένας χώρας. Αθήναι, Ομάδα συνεργατών του Ινστιτούτου. Τράπεζαι επενδύσεων Εταιρεία τοποθετήσεων: ιστορική εξέλιξις, ρόλος και σημασία τούτων εις την κεφαλαιαγοράν. Αθήναι, Κυρκιλίτσης, Α. Αναπροσαρμογαί του ελληνικού συστήματος χρηματοδοτήσεως. Αθήναι, Σιαμσάρης, Κ. Η ελληνική τραπεζική οργάνωσις. Αθήναι, Sargent, R. Τεχνική πρόοδος και αυτοδύναμος οικονομική ανάπτυξις. Αθήναι, Ομάδα συνεργατών του Ινστιτούτου. Συστήματα χρηματοδοτήσεως του αγροτικού τομέα. Αθήναι, Ομάδα συνεργατών του Ινστιτούτου. Η χρηματοδότησις του τουρισμού. Αθήναι, Boreham, G. The 1967 amendments to the bank act and the Bank of Canada act: banking problems with special reference to developing countries. Athens, Boreham, G. Banking in a world context. Athens, 1973 Tηλ.: , Fax:

9 Δ. WORKING PAPERS (ΔΟΚΙΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2 Βλέπε Εκδόσεις και Μελέτες Δοκίμια Εργασίας στον ιστοτόπο της Τράπεζας. No.1 (2003)- Ε. SPECIAL CONFERENCE PAPERS (ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ) 3 1.Χαρδούβελης, Γ. Α. Τhe world after the crisis: S.E.E. challenges & prospects. Αθήνα, Tanku, A. Another view of money demand and black market premium relationship: what can they say about credibility? Αθήνα, Kota, V. The persistence of inflation in Albania. Αθήνα, Kodra, O. Estimation of weights for the monetary conditions index in Albania. Αθήνα, Pisha, A. Eurozone indices: a new model for measuring central bank independence. Αθήνα, Καπόπουλος, Π. και Λαζαρέτου, Σ. International banking and sovereign risk calculus : the experience of the Greek banks in SEE. Αθήνα, Ceca, K. A credit risk model for Albania. Αθήνα, Kalluci, I. Analysis of the Albanian banking system in a riskperformance framework. Αθήνα, Georgievska, L. Determinants of lending interest rates and interest rate spreads. Αθήνα, Kristo, E. Being aware of the fraud risk. Αθήνα, Malakhova, T. The probability of default: a sectoral assessment. Αθήνα, Luci, E. The equilibrium real exchange rate of lek vis-a-vis euro: is it much misaligned? Αθήνα, Διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο: 3 Στα Ειδικά Δοκίμια Συνεδρίων δημοσιεύονται εργασίες που παρουσιάζονται σε συνέδρια, τα οποία γίνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Tηλ.: , Fax:

10 13. Δαπόντας, Δ. Currency crises: the case of Hungary ( ) using two stage least squares. Αθήνα, Προβόπουλος, Γ. The Greek economy and banking system: recent developments and the way forward. Αθήνα, Constanzio, V. The European crisis and the role of the financial system. Αθήνα, Seppo, H. The euro area crisis: a view form the north. Αθήνα, Goodhart. C.A.E. Lessons for monetary policy from the euro-area crisis. Αθήνα, Bordo, M. and Harold, J. The European crisis in the context of the history of previous financial crises. Αθήνα, Whelan, K. Ireland s economic crisis the good, the bad and the ugly. Αθήνα, Gibson, H. D., Hall, S. G. and Tavlas, G. S. Fundamentally wrong: market pricing of sovereigns and the Greek financial crisis. Αθήνα, Grauwe, P. de and Yuemei, J. How much fiscal discipline in a monetary union. Αθήνα, Polito, V. and Wickens, M. How the euro crisis evolved and how to avoid another: emu, fiscal policy and credit ratings. Αθήνα, Azariadis, C. Credit policy in times of financial distress. Αθήνα, Carneiro, A., Portugal, P. and Varejao, J. Catastrophic job destruction. Αθήνα, Eichengreen, B., Jung, N., Moch, S. and Mody, A. The eurozone crisis: phoenix miracle or lost decade? Αθήνα, Reichlin, L. Monetary policy and banks in the euro area: the tale of two crises. Αθήνα, 2013 II. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1. Έκθεση του Διοικητή Αθήνα, (στα Ελληνικά και Αγγλικά, ετήσιο) Tηλ.: , Fax:

11 2. Summary of the annual report Athens, (ετήσιο) 3. Καταστατικό Αθήνα, (στα Ελληνικά και Αγγλικά, μη τακτική έκδοση) 4. Μηνιαίο στατιστικό δελτίο Αθήνα, (δίγλωσσο: Ελληνικά και Αγγλικά, μηνιαίο) 5. Στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας. Αρ. 1 (1997)- Αθήνα, (δίγλωσσο: Ελληνικά και Αγγλικά, μηνιαίο) 6. Η Ελληνική οικονομία , Αθήνα, , Μακροχρόνιες στατιστικές σειρές της ελληνικής οικονομίας Αθήνα, (μη τακτική έκδοση) 8. Οικονομικό δελτίο. αρ.1 (1993)- Αθήνα, (στα Ελληνικά και Αγγλικά, εξαμηνιαίο) 9. Νομικόν δελτίον Αθήναι, Έκθεση για τη νομισματική πολιτική Αθήνα, (στα Ελληνικά και Αγγλικά, ετήσιο) 11.Νομισματική πολιτική: ενδιάμεση έκθεση Αθήνα, (στα Ελληνικά και Αγγλικά, ετήσιο) 12. Δελτίο περιφερειακής οικονομικής συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης Αθήνα, (μη τακτική έκδοση) 13. Οικονομικές καταστάσεις χρήσεως και οι εκθέσεις του Γενικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Λογιστών Αθήνα, (ετήσιο) 14.Έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα Αθήνα, (ετήσιο) 15.Ο νέος κύκλος: περιοδικό του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Τεύχ. 1, Χειμώνας (τριμηνιαίο) Tηλ.: , Fax:

12 ΙII. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 1. Βούρος, Γ.Κ. Τα δέκα έτη της Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήναι, Η Τράπεζα της Ελλάδος επί τοις εγκαινίοις του εν Αθήναις κεντρικού καταστήματος. Αθήναι, Βενέζης, Η. Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος. Αθήναι, Zolotas, X. International monetary issues and development policies. Athens, Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος. Αθήνα, Επιτροπή Ν. Χαρισσόπουλου για τη Μελέτη του Τραπεζικού Συστήματος. Περιλήψεις εισηγήσεων. Αθήναι, Εισηγήσεις της Επιτροπής Αντικινήτρων. Αθήναι, Λασσαδός, Β. (επιμ.). Κώδιξ ισχυουσών διατάξεων. Αθήναι, Λασσαδός, Β., Βασιλείου, Μ. και Πετροπουλέα, Φ. (επιμ.) Νομοθεσία περί νομίσματος και συναλλάγματος: ισχύουσαι διατάξεις. Αθήνα, Zolotas, X. Economic growth and declining social welfare. Athens, Garganas, N. C. The Bank of Greece econometric model of the Greek economy. Athens, Συλλογή Τράπεζας της Ελλάδος: ελληνική ζωγραφική και χαρακτική. Αθήνα, 1993 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 13.Ζολώτας, Ξ. Νομισματικές και οικονομικές μελέτες: Αθήνα, 1997 (2 τόμοι) 14.Garganas, N. Framing macroeconomic policy in EMU and the international financial architecture. Athens, Bryant, R.C., Γκαργκάνας, Ν. και Ταβλάς, Ν. (επιμ.). Οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές της Ελλάδος. Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος, The Brookings Institution, 2001 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 16.The emergence of Modern Greek painting, : from the Bank of Greece collection. Athens, 2002 Tηλ.: , Fax:

13 17.Ξενοφών Ζολώτας: εκδήλωση μνήμης και τιμής, 25 Φεβρουαρίου Αθήνα, Τράπεζα της Ελλάδος: επέτειος 75 χρόνων: εορταστική εκδήλωση, 3 Νοεμβρίου Αθήνα, Βλάχος, Μ. Η νεώτερη ελληνική ζωγραφική στη συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αθήνα, 2007 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) 20. Γκαργκάνας, Ν. Προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική σε έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο : σκέψεις σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική ενοποίηση. Αθήνα, Αγορές ακινήτων: εξελίξεις και προοπτικές: ομιλίες ημερίδας 29 Απριλίου Αθήνα, Η κρίση του 1929, η ελληνική οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος γιατα έτη Αθήνα, Παυλοπούλου, Δ., Νικηφορίδης, Π. και Παναγάκης, Π. (επιμ.). Νέο κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη = New building of the Bank of Greece in Thessaloniki. Θεσσαλονίκη, Challenges and prospects of South East European economies in the wake of financial crisis: conference, Athens 16 October Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος & University of Oxford, Οικονόμου, Γ., Σαμπεθάι, Ι. και Συμιγιάννης, Γ. (επιμ.). Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδος: αιτίες ανισορροπιών και προτάσεις πολιτικής. Αθήνα, Η Ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις: ομιλίες ημερίδας, 22 Μαρτίου Αθήνα, Ψαλιδόπουλος, Μ. Μ. και Λοΐζος, Κ. Ι. Νομισματική διαχείριση και οικονομική κρίση: η πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα, Achieving sustainable growth in southeast Europe: Macroeconomic policies, structural reforms, socio-political support, and a sound Tηλ.: , Fax:

14 financial system. Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος & SEESOX, 2011 (ηλεκτρονική έκδοση) 29.From crisis to recovery: sustainable growth in South East Europe. Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος & SEESOX, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής. Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Αθήνα, Καρδαμίτση-Αδάμη, Μ. Τράπεζα της Ελλάδος: τα κτίρια. Αθήνα, Κοινωνική πολιτική και κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Αθήνα, Δρίτσα, Μ. Εμμανουήλ Ι. Τσουδερός: : κεντρικός τραπεζίτης και πολιτικός. Αθήνα, Η αγορά ακινήτων στην πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση (2ο Συνέδριο: Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος: 2011). Αθήνα, 2012 Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2013 Tηλ.: , Fax:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Academic Council, Cyprus International Institute of Management

Academic Council, Cyprus International Institute of Management Απρίλιος 2013 Καθηγητής Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιεύς, GR 185-34 e-mail: gikas.hardouvelis@gmail.com Web page: http//www.hardouvelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ. ΤΗΝΙΟΣ Πλάτων του Γεωργίου. Ημερομηνία Γέννησης 6 Οκτωβρίου 1956 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ. ΤΗΝΙΟΣ Πλάτων του Γεωργίου. Ημερομηνία Γέννησης 6 Οκτωβρίου 1956 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΑΤΩΝ ΤΗΝΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΟΝΟΜΑ ΤΗΝΙΟΣ Πλάτων του Γεωργίου Τόπος γέννησης Αλεξάνδρεια Αιγύπτου Ημερομηνία Γέννησης 6 Οκτωβρίου 1956 Ε-mail ptinios@unipi.gr ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A) ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2015 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ημερομηνία Γέννησης : 15 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1A.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία. Γέννησης : 12/5/1967 Τόπος Γέννησης Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος (2 παιδιά) Τηλ. 694 7310868 e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέση : Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Διεύθυνση : Πάντειον Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671 Τηλέφωνο - φαξ : 210-9230916 E-mai l : ntatsos@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (8086) Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε Εξάμηνο Οκτώβριος 2007 Α. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Xρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη

Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ HEALTH ECONOMICS ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):834-840 Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ Ασημάκης Ταμουραντζής arkad@ath.forthnet.gr Περίληψη Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρα 2011 2 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και Επώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 1 Καταραχιά Ανδρονίκη Κοινωνική Οικονομία Οι παρακάτω πτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 205 ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρκετινγκ ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132-133, B - Γ 2010, 171-196 Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην περίοδο της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Προσωπικά: Γεννήθηκα στα Χανιά Κρήτης, 1952 Θέσεις: 1.Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 330 A / 03934 THE UNITED NATIONS AND ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : THE BROOKING INSTITUTION, 1958. -- ΣΕΛ. 1215, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 13 (2) 2007: 83-105 Έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον

Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον Άρση εμποδίων - άνοιγμα στον διεθνή ανταγωνισμό Μιχάλης Μητσόπουλος Συντονιστής σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ) Περίληψη Η άρση υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Στυλιανός Παναγιώτης Ζλατάνος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα