ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ταυτότητα γενικά, αλλά και, την ταυτότητα του κάθε νησιού ξεχωριστά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ταυτότητα γενικά, αλλά και, την ταυτότητα του κάθε νησιού ξεχωριστά"

Transcript

1 Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΊΤΗΣ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ταυτότητα γενικά, αλλά και, την ταυτότητα του κάθε νησιού ξεχωριστά και, με διαφορετικές χρονιότητες, θα μπορούσαμε να τις ανιχνεύσουμε και, στα χρόνια της Βενετοκρατίας, οπωσδήποτε με αχνότερα γνωρίσματα. Η απόβαση των Δημοκρατικών Γάλλων στα Ιόνια Νησιά, στα μέσα του 1797, αλλάζει το βηματισμό της ιστορίας, καταλύοντας την τάξη των πραγμάτων που είχε επιβάλει και διατηρούσε, ακόμη και παρακμασμένη, η Βενετία. Ο ευρωσεισμός της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 καλά κρατούσε και τα Ιόνια Νησιά θα ζούσαν τη νέα πραγματικότητα, καθώς για μια εικοσαετία θα ακολουθούσαν οι μετασεισμοί, που είναι γνωστοί με τα ονόματα: Δημοκρατικοί Γάλλοι, Ρωσοτούρκοι, Επτάνησος Πολιτεία, Αυτοκρατορικοί Γάλλοι, Άγγλοι, Αγγλική Προστασία. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ιόνιας ταυτότητας, στον πυκνό χρόνο όλης αυτής της μεταβατικής περιόδου, είναι η έκφραση έντονων εθνοτικών στοιχείων με καταλύτη στο φανέρωμα τους τα συνθήματα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της αναγέννησης της αρχαίας δημοκρατικής κληρονομιάς, που έσπειραν ο προφορικός, ο γραπτός και ο τυπωμένος λόγος των γαλλικών προκηρύξεων και οι συμβολισμοί και οι παραστάσεις στο δημόσιο χώρο. Όλα αυτά ήταν σύλληψη του Βοναπάρτη για την τόσο αριστοτεχνικά σχεδιασμένη απόβαση των Γάλλων στην Κέρκυρα, με τη σημαία του Αγίου Μάρκου, για μια μετάβαση ανεπαισθήτως από τη βενετική στη γαλλική κυριαρχία. Ο Ναπολέων έδωσε τις σχετικές εντολές τον Μάιο του 1797 και οι συνεργάτες του σχεδίασαν την όλη εκστρατεία προνοώντας για τον τομέα της προπαγάνδας να γραφούν και να τυπωθούν στη Βενετία οι προκηρύξεις (γνωρίζουμε μόνο τη μονόφυλλη τρίστηλη, σε ιταλικά, γαλλικά και ελληνικά, του 1. Οι επιστολές του Βοναπάρτη στο στρατηγό Gentili, 26 Μαίου 1797, και. στο διοικητή των γαλλικών ναυτικών δυνάμεων στην Αδριατική, 13 Ιουνίου 1797, δημοσιεύονται από τον Emi. Lunzi, Storia delle Isole Ionie sotto il regimento dei Republicani Francesi, Βενετία 1860, σ , μαζί με την πληροφορία για τη συμμετοχή του λόγιου A.-V. Amault στο σχεδιασμό, με λόγο στη σύνταξη των προπαγανδιστικών κειμένων. Για όλα αυτά, βλ. Ν.Γ. Μοσχονάς, ((Η πολιτική ιδεολογία στα Ιόνια Νησιά κατά τη δημοκρατική περίοδο ( ), Κεφαλληνιακά Χρονικά 6 ( ), σ Π βλ. και του ίδιου, ((Η έννοια της εθνότητας και η εθνική ιδέα στα Επτάνησα)), Κεφαλληνιακά Χρονικά 8 (1999), σ

2 350 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ αρχιστρατήγου Γεντιλί αεις τους κατοίκους των Κορυφών», που τοιχοκολλήθηκε, διαβάστηκε και, διαλαλήθηκε από τις 29 Ιουνίου 1797 και, μετέπειτα) και, τα φυλλάδια (γνωρίζουμε δύο στα ελληνικά και, ιταλικά, και επτά στα ιταλικά). Το περιε- 2. Ελενθερία,^ίλανθρωπία,ξΙσότης,^\ξΓεντίλής αρχίστράτηγος 5ίβίζίονάρίοςξΠροστάζωνξ την0ίβίζίόν&ου^εβάντε^ίς&ονς$<ατοίκονς&ων^ορνφών. Μονόφυλλο, 51 Χ 37 εκ. (Γ. Γ. Λαδάς - Α. Δ. Χατζηδήμος, ΕλλψικήξΒιβλιογραφίαξ , Αθήνα 1973, σ , αρ. 202, όπου σημειώνεται ότι στο πίσω μέρος του αντιτύπου του Α. Δ. Χατζηδήμου υπάρχουν γραμμένες οι βεβαιώσεις των διαλαλητών (ταμπούρων) Αγραφων και Περίθειας Κέρκυρας, με ημερομηνίες 24 Ιουνίου / 5 Ιουλίου 1797 και 2/13 Ιουλίου 1797, αντίστοιχα, ότι «εκήρυξα το παρόν αυθεντικόν προκλάμα εις όλα τα χωρία της αυτής πανδιέρας με τον κτύπον του ταμπούρλου" εις αγροίκησιν όλου του λαού)). Αλλο αντίτυπο στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, από το οποίο δημοσίευσε φωτοτυπία ο Δ. Α. Πετρακάκος, ΚοινοβουλευτικήξΙστορίαξνηςξΕλλάδος, Τ. Α', Αθήνα 1935, σ Ο Π. Χιώτης, Σειράς^στορίκώνξ^πομνημονενμάτων, Τ. Γ', Κέρκυρα 1862, σ. 573, παρουσιάζοντας την προκήρυξη, σημειώνει ότι περιέχει και τη φράση ((Ήδη μετ' ου πολύ θέλει διαλάμψωσιν αι αρεταί των Μιλτιαδών και των Θεμιστοκλέων, και αποκατασταθή η Ελλάς εις το αρχαίον μεγαλείον δόξης)), η οποία δεν υπάρχει στην προκήρυξη αλλά στα φυλλάδια που τυπώθηκαν την ίδια περίοδο (βλ. εδώ υποσημείωση 3, αρ. 2, 7, 8). Τον Π. Χιώτη ακολούθησαν ο Γεράσιμος Ε. Μαυρογιάννης, Ιστορία&ων$ονίων^ήσων$χρχομένη&ω&797$ίαί&ήγονσα&ωξ1815, Τ. Α', Αθήνα 1889, σ. 76, και ο Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης, Αναμνηστικόν^ενχος^ης^Ίανίονίονξιναορομίκής^,κΰεσεως,^Ιερος^.ξ ΑημοκραΤίκοίξΓάλλοί, Κέρκυρα 1917, σ Lettera ^del ^cittadino v [Spiridione Palazzo]] Scordilli ^agli ^abbitanti ^delv^isole ^de ^Levante, Βενετία, Isidoro Borghi [1797]. [Στο τέλος του κειμένου, σ. 7:] Corfu 12{giugno 7797, S.N. (Φ. Η. Ηλιου, ΠροσθήκεςξστηνξΕλληνίκήξΒίβλίογραφία.ξΛξΓαφίβλίογραφίκά$<ατάλθίπα νον^.^ Legrand^(ufrovgI.TernotXl ), Αθήνα 1973, σ , αρ Θ. Ι. Παπαδόπουλος, ΕλληνίκήξΒίβλίογραφίαξ(1466ξοί-1800), τ. Α' Αλφαβητίκήξκαίξχρονολογίκήξανακατάταξίςξ[στο εξής: ΘΠ Α'] αρ Είδα αντίτυπο στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη: 183 C 95.16) [Αβιβλιογράφητο:] Είς^ολίτης^εφαλληνίαίος^ροςξνην^ντονξιτατρίδαξΚαίξόίλλαςξΝήσονςξνονξΛεβάντε. Un ν cittadino Vefaloniotto alla sua patria Ed altre Isole del Levante. Data in Venezia, li *8.$lessidor v (26.ÌGiugno^V.S.) Anno ^primo 'della ^Libertà Italiana, Registrato ^av Comitato ^d'istruzione v Publica ^per 7a ^sola ^salvezza ^della ^proprietà. Dalle ^stampe ^de ^Cittadino ^Michele ^Glichi. 8o, 15 σ. Το ελληνικό κείμενο έχει στοιχειοθετηθεί με τη γραμματοσειρά ((Φιλοσοφία Α')) και το λατινικό με ((Γαραμών μικρός Β')). Στη σ. 2: Ελενθερία,ξΟμοίότης.ξΙΓολίταί. Στη σ. 4: Libertà. ν Eguaglianza. ^Cittadini. Στη σ. 10: ΟμιλίαξμιαςξιτολίτίσσαςξΒενετήςξιτροςξΐαςξοίνμπολίτίσσάςξ της. Στη σ. 11: Discorso ^d'una ^cittadina ^Veneziana ^alle^sue^concittadine. Biblioteca Estense Modena (ανακοίνωση Αμαλίας Κολωνία) Istruzione al popolo Ui X^orfu, de citadino Antonio v Marnili, Βενετία, Francesco Andreola, [1797], 8o μικρό, 13 σ. Ο πρώτος λόγος: Corfu, 24 Juin^ 1797 n.s., ο δεύτερος: Discorso... aggionto^al^comitato^alla^polizia, letto^dalla^logia^della^ Municipalità al popolo ^di ^Corfù il ^di ^S^uglio v.s. ^giorno ϊ/ι tui s 'eresse Valbero ^della Libertà. (Emile Legrand - Hubert Pemot, Bibliographie^Ionienne, Τ. Ι, Παρίσι 1910, αρ ΘΠ A' 3784) [Αβιβλιογράφητο:] Lettera ^scritta ^dal ^cittadino ^Giovanni ^Sicuro ^davzante^a^suo^ fratello ϊ/ι Venezia Ίη^data ^5. Luglio ^1797.^Venezia Ί797.ξΑηηο ^primo ^della ^Libertà italiana. v Dalle ^stampe ^delli ^Cittadini ^Casali. 8o μικρό, Vili σ. Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 183 C [Αυτοψία:] Il Spopolo ^libero ^di ^Corfù al ^cittadino ^Widman ^Proveditor ^General. Venezia ^1797.ξ Anno Ί, Uella Libertà italiana. Dalle ^Stampe Uelli 'Cittadini basali. Registratta al Comitato Ui v

3 Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑ 351 χόμενο αυτών, ίσως και, άλλων, εντύπων αναπαράχθηκε στους προφορικούς ρητορικούς λόγους των αξιωματούχων και, στις χειρόγραφες εγκυκλίους της διοίκησης και, των νέων συμβουλίων και, αρχών και,, ακόμη, στους εορτασμούς και, στις τελετές που οργανώνονταν. Το εθνικό τυπογραφείο της Κέρκυρας θα λειτουργήσει, από την Publica Istruzione Ά sola salvezza Ideila Vroprietà. 80 μικρό, IV ν σ. (Αναφορά: Λ.Χ., Ε.Β , σ. 103, αρ. 84. ΘΠ Α 4917" είδα αντίτυπο στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη: 183 C92.19) [Αβιβλιογράφητο:] Lettera 'che vien 'da Milano, mandata 'dal frenerai Bonaparte Ter te Truppe ' Francesi 'partite 'da 'Venezia 'per 'Carfu, e 'la 'discrizion 'delv unione 'delv Isole 'del 'Zante, Ceffalonia, e S. Maura, e ία parlata 'che fece 11 Papà 'de' Greci al 'General 'Gentili. In Venezia, Dalle Stampe 'del Cittadino Cordella. Anno I. della Libertà Italiana. 80 μικρό, 4 σ. Στη σ. 4: Milano '4 Termidoro '(1 Agosto) Anno V Un nostro Citadino venuto 'da Palma \...]. Μαρκιανή Βιβλιοθήκη: 183 C " [Αβιβλιογράφητο:] Lettera venuta'dallzante, ossia Discorso fatto' in pubblico 'da un cittadino 'democratizzato 'di Ζ'acinto, Mostrando la vera felicità 'del 'Governo ' presente. In Venezia, Dalle Stampe del Cittadino Cordella. Anno I. 'della Libertà Italiana. 80 μικρό, 4 σ. Μαρκιανή Βιβλιοθήκη: 183 C Το φυλλάδιο φωτοανατύπωσε από αντίτυπο του ο Ντίνος Κονόμος, ((Ανέκδοτα και άγνωστα κείμενα της πρώτης γαλλικής κατοχής στη Ζάκυνθο (1797))), Επτανησιακά Φύλλα, ΙΑ' 2, 1982, σ και σχόλιο στη σ [Αυτοψία:] Memoria patriotica 'd'un cittadino 'del 'Zante alla sua patria, ed altre Isole 'del Levante, [σ. 4:] Ενθνμησισις πατριωτική Ενός πολίτου Ζακννθίον προς την Πατρίδα τον, Και άλλα Νησία της Ελλάδος, [σ. 5:] Memoria patriotica D'un Cittadino, del 'Zante 'alla 'sua Patria, ed 'altre 'Isole ' dellevante. 80 μικρό, σ. 3-15, αριστερά ελληνικό, δεξιά ιταλικό κείμενο. Χωρίς τοποχρονολογία αλλά Βενετία, Ιούνιος Μαρκιανή Βιβλιοθήκη: 183 " Το φυλλάδιο βιβλιογράφησαν οι Δ. Σ. Γκίνης και Β. Γ. Μέξας, Ελληνική Βιβλιογραφία , Τ. Γ', Αθήνα 1957, σ. 415 και αρ , και το χρονολόγησαν άστοχα: ((Εκ του περιεχομένου φαίνεται ότι εγράφη μετά την γαλλικήν κατοχήν, ίσως κατά τας αρχάς της Επαναστάσεως του 1821)), σημειώνοντας αντίτυπο της βιβλιοθήκης του Harvard v University v MG v Discorsi pronunciati 'dal 'cittadino ' Zorzi Ricchi li 16, 17 e 19pratile nella Società patriotica. Anno primo 'della Libertà Italiana. A ' spese 'delle Società 'di Publica Istruzione, 80, 30 σ. +2 λ. (Legrand-Pemot, B.I., Ι, αρ ΘΠ A' 5128). Οι ημερομηνίες αντιστοιχούν με 4, 5 και 7 Ιουνίου 1797 ν.η. Το φυλλάδιο εκδόθηκε στη Βενετία. Ο Κερκυραίος Γιώργος Ρίκκης ήταν από τους ιδρυτές της Società Patriotica στη Βενετία με τους Γεώργιο Καλογερά, Κερκυραίο, και Κωνσταντίνο Σίγουρο, Ζακύνθιο. Η Società di Publica ν Istruzione ν εξέδωσε και τα φυλλάδια 1, 2, 3, 5. Κατ' αναλογίαν, η Società Patriotica v di v Corcira v εξέδωσε το 1798 τους λόγους : Discorsi pronunciati nella Società Patriotica 'di Cor eira ' [...] Numero primo. Anno VI{Κέρκυρα 1798]. (Θ. Ι. Παπαδόπουλος, Ιονική Β ιβλιογραφία,ύ. Α', Αθήνα 1998, σ , αρ Στα γνωστά αντίτυπα ας προστεθεί και της EBE, BEI *319 G ). Ως προς την αποτελεσματικότητα των φυλλαδίων έχουμε τη θετική σύγχρονη μαρτυρία: Εφημερίς, αρ. 53, Βιέννη 3 Ιουλίου 1797, σ ((Εφάνησαν ακόμι εις διαφόρων χείρας μανιφέστα ρωμαϊκά προς τους Κορφιάτας, και τους εγκατοίκους άλλων νησιών, τους οποίους, ανακαλούντες εις μνήμην τους προγόνους των Έλληνας, οίτινες έλαμπον εις τον καιρόν τους ανάμεσα εις τα άλλα Έθνη, καθώς η Ήλιος ανάμεσα των αστέρων, παρακινούσιν ίνα εγνωρίσουσι την γλυκύτητα της ελευθερίας, και να εξυπνήσουσιν από τον λήθαργον, οπού τους επιφορτίζει τας κεφάλας οι δε Γάλλοι, οι υπερασπισταί της ελευθερίας θέλουν δώσει χείρα βοηθείας εις ανάστασιν των πεπτωκότων από τότε εδέχθησαν οι Κορφιάται τους ελευθεροδότας με ανοιχτάς τας αγκάλας.)) 4. Μας λείπουν οι καταγραφές και οι εκδόσεις των πράξεων των φορέων και θεσμών που

4 352 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Άνοιξη του 1798, όταν ο κύκλος του έντονου προπαγανδισμού θα έχει, ολοκληρωθεί, ' γι' αυτό και, η'αντίστοιχη'γνωστή'παραγωγή'του είναι, μικρή. Παραθέτω κύρια' αποσπάσματα, από τα'δύο δίγλωσσα'φυλλάδια, αρχίζοντας' από το'είς πολίτης Κεφαλληνιαίος προς την αντον πατρίδα και άλλας Νήσους τον Λεβάντε:' αω Πατρίς! οπού τώρα'με τοιτούτον όνομα'δύναμαι τέλος'πάντων να'σε' ονομάσω* το τέλος'του ιη' αιώνος'σε έκαμεν Ελευθέραν θέλεις'είσαι' ευτυχής,' διατί' είναι' συντετριμμέναι' αι' αλύσεις' σου' [...]' Ημείς' δεν' πρέπει άλλο να'στοχασθώμεν, πάρεξ'να'παρακινήσωμεν εις'τα'φρονήματα' της' αρετής' τους' Συνάδελφους' μας,' διά' να' αποκαταστήσω μεν' ευτυχή τον Λαόν και ημάς'και [...] διά'να'στερεώσωμεν την Δημοκρατίαν' [...]' Ας' συστηθούν' λοιπόν' κοινά' Σχολεία,' Τυπογραφίαι,' Ακαδημίαι, Διδασκαλίαι κοιναί, διά'να'διδάσκεται ο λαός'τα'αληθή του συμφέροντα, καθώς'εσυστήθηκαν φρονίμως'εις'όλας'τας'ελευθέρους'πόλεις. Κάμετε ότι εις'αυτήν την κοινήν διδασκαλίαν να'έμβουν ακόμι και οι Ιερείς'δια'να'ιδή ο Ααός'ότι η'θρησκεία'συμφωνεί με την Δημοκρατίαν : [...] Ας'έμβουν προς'τούτοις'εις'την κοινήν διδασκαλίαν σας'αι γυναί κες, με την χρεωστικήν ευπρ έπε ι αν'αυτά ι'έχουν μίαν μεγάλην δύναμιν : εις'την ανθρώπινον καρδίαν και δύνανται να'συντρέξωσιν όχι ολίγον διά να'εγκαρδιώσωσι τους'άνδρας'διά'την φύλαξιν της'δημοκρατίας.'[...] Θέλετε ιδή τότε να'αναγεννηθούν εις'τα' Ιωνικά' Νησί α' μας' Δημοσθένεις, Πλάτωνες, Θεμιστοκλείς, Μιλτιάδεις, Αεονίδαι και τόσοι λαμπροί Πολίται Αθηναίοι, Σπαρτιάται και Ρωμάνοι [...].'Τι μας'ωφελεί να ήμεθα'εις'τούτον τον κόσμον σκλάβοι; Είναι καλλιώτερον να'αποθάνωμεν,'αλλά'να'αποθάνωμεν'ελεύθεροι.έγώ'επόθουν'να'μην'ακούσω'άλλο να'προφέρεται από το στόμα των αδελφών μου, πάρεξ'ή'δημοκρατία, ή : θάνατος*' ούτος^ είναι' ο' χαρακτήρ'του' παλαιού' Έλληνος,' ούτος^ είναι' ο χαρακτήρ του Γένους'και τούτο πρέπει να'ακολουθήσωμεν». Μια'ανάγνωση'της'ελληνικής'ιστορίας, με το σχήμα'του Διαφωτισμού, τυπώδημιούργησαν οι Γάλλοι στα'ιόνια'και των λόγων που εκφωνήθηκαν στις διάφορες περιστάσεις. Ο' Ν. Γ. Μοσχονάς, «Η πολιτική ιδεολογία...)) ό.π., παρουσίασε τμήμα του αντίστοιχου υλικού από' τα'αρχεία'νομού Κεφαλονιάς. Αναμένουμε τη' σχολιασμένη' έκδοση' των'processifverbalifdellaf MunicipatitàfdifCorfù, που ετοιμάζουν'ο Δημήτρης Αρβανιτάκης'και ο'νίκος Καραπιδάκης.' 5.' Γ. Δ. Μπώκος,' Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία στο χώρο της «καθ' ημάς Ανατολής» ( ); ΕΑΙΑ,' Αθήνα' 1997,' σ.' ,' ' Για'τον' πλήρη' κατάλογο' των' μονόφυλλων' του τυπογραφείου της Κέρκυρας, βλ. τη' δακτυλόγραφη' μορφή της ομότιτλης διατριβής, Αθήνα' 1986,' σ.' ' και' ο' ίδιος,' Τα μονόφυλλα του κερκυραϊκού τυπογραφείου κατά την περίοδο της γαλλικής κυριαρχίας στα Επτάνησα ( , ), Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα ' 1998.' 6. 'Βλ. υποσημείωση 3, αρ. 2, σ. 2, 4, 6, 8. '

5 Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑ 353 νεται γιαιπρώτηιφοράιελληνικά, στο (ρυλλόί8ιοιενθύμησίς πατριωτική Ζακυνθίου προς την Πατρίδα του και άλλα Νησία της Ελλάδοςιι ενός πολίτου (([...] η ιστορίαιτων Ελληνικών Δημοκρατιών έγινειτων Εθνών το σχολείον. Ευτυχής η Ελλάς, αν μεταξύ των Δημοκρατιών της δεν ήθελε λείψηι η συμφωνία και, η ειρήνη! [...] Οι Μακεδόνες είθελον συνάντηση εις τηνι Ελλάδαιτην ιδίαν τύχην των Περσών, και, ίσωςιηιυπερήφανοςιρώμηιδενι ήθελε τηςισηκώσηιτην Ελευθερίαν. Ιδού πού λαμβάνουν αρχήν ηιτρομεραίςιδυστυχίαιςιτης, ηισκλαβιάιτης. Το βασίλειον τηςικωνσταντινουπόλεωςι εσύντρεξει ναι τηνι αποτελέσηι δυστυχή,ι και, εκείνοι οι λαοί,ιοπούι πρότερον εβδελύττοντο μειαγριότηταιτουςιβασιλείς, έκλινον τον τράχηλονιειςιτουςισκληρούςι Τυράννους, ι Τέτοιαιεστάθηιέωςιεδώιηιδυστυχήςι μοίραιτηςι Ελλάδος:ι Δύοι τυραννικαίςι δυνάμειςι τηνι, εδιαίρεσανι τέλοςι πάντων, και εσείςιεγίνητειτο κυνήγι του αγρίου Ενετού Λέοντος». L Η ταυτότητα της ιόνιας κοινότητας, την οποία επαγγέλλονται στις διακηρύξειςι τουςιοι Γάλλοι, σφραγίζεται σειόληιτηι μεταβατική περίοδο των μεταπολιτεύσεωνι και των αλλαγών και εναλλαγών των κυριάρχων, από τιςιπροσπάθειεςιτων κοινωνικών τάξεων ναι διεκδικήσουν τηι βελτίωσηιτηςιθέσηςιτους: οι ανώτερεςιτάξεις,ι βρίσκονταςιτρόπουςιναιυπηρετήσουν το σύστημαιτων κυριάρχων και ναιπροσαρμοστούν με τις λιγότερες απώλειες στις πρωτόγνωρες ανατρεπτικές καταστάσεις πουι διαδραματίζονται* οι κατώτερεςιναικερδίσουν κάποιουςιαναβαθμούςιτην ώραιτωνι ανακατατάξεων, ι Ταισυνειδητοποιούμεναιπολιτισμικάιχαρακτηριστικάιτης ιόν ι ας ι ταυτότητας, ι που απαντούν στα ερωτήματα για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον κάθε νησιού,ι αλλάικαι όλων μαζί, προβάλλονται και επιβεβαιώνονται στον ιταλικό πολιτισμικοί γαλαξία, διεκδικώνταςιτην αναγνώρισήιτουςιαπό τιςιδομέςιτηςιπαιδείαςικαι τουι πολιτισμού, στων οποίων το συνεχές ι εξακολουθούν ναι είναι ενταγμένοι οι Ιόνιοι,ι αλλάικαι γιατί οι πολιτικέςιαλλαγές, που ανατρέπουν και ρυθμίζουν τηι ζωή τους,ι προκύπτουν από τιςισυνθήκεςιτων ευρωπαϊκών δυνάμεων.ι Οι διαδοχικοί κυρίαρχοι ίσωςιδεν θέλησαν και πάντωςιδεν πρόλαβαν ναιαμφισβητήσουν το ιταλικό πλαίσιο της ιόνιαςι πολιτισμικήςι παράδοσης, όσο και αν,ι πα ρ άλλη λα ι με ι τη ν προώθησηιτηςιδικήςιτουςι κουλτούρας, θαι διακηρύξουν την α- νάγκηι στήριξηςι τηςι ελληνικήςι παιδείαςι και γλώσσας,ι παραχωρώνταςι θεσμούς,ι χώρουςικαι μέσαιγιαιτηι βελτίωσήιτους.ι Η ιόνιαιελευθερίαιπου επαγγέλθηκαν οι Γάλλοι το 1797, παρ' όλεςιτιςιδιαψεύσεις, τιςισυρρικνώσειςικαι ταιπισωγυρίσματα, ποτέ δεν αναιρέθηκε, αλλάιοι κυρίαρχοι φρόντιζαν πάντα να τονίζουν το πλαίσιο λειτουργίας που επέβαλαν, το οποίοι δεν ήταν σταθερό, αφού ταισυντάγματα τηςιεπτανήσου Πολιτείας ή τηςιβρετανικήςι Προστασίας,ι τουςι άφηνανι όλαι ται περιθώριαι γιαι τιςι δικέςι τουςι επιλογές,ι πουι 7. LBX. υποσημείωση 8, αρ. 8, σ. 6, 8. ι

6 354 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ εφάρμοζαν σεισυνεργασίαιμε τιςιανώτερεςιτάξεις, σεικεντρικό και τοπικό επίπεδο.ι Από ταιχρόνιαιτηςιεπτανήσου Πολιτείας [.οργανώνεται, και θαιδιατηρηθεί μει επεκτάσειςιαλλάικαι συρρικνώσεις, έναισχολικό δίκτυο, ποτέ πλήρες, στοιχειώδους,ι αργότεραικαι μέσηςιεκπαίδευσης, γιαιταιαγόρια, ενώιαπό το 1824 θα ιδρυθεί και ηι Ιόνιοςε.Ακαδημία. Από το σύστημαιαυτό θαι μένουν απέξω πολλοί από τουςιγόνουςι των ανώτερων τάξεων, καθώςιθαιπροτιμούν την οικοδιδασκαλία. Επίσης, θαιμένουνι απέξωι ται περισσότεραι αγόριαι τωνι λαϊκώνι τάξεωνι και τωνι αγροτών,ι γιαι τουςι γνωστούςιλόγους. Ναισημειώσω ότι ηιεκπαίδευσηιαυτή, μειτιςιμεγάλεςιελλείψειςι σειμέσαικαι δασκάλους!, και, τι ς ι ατέλειες!, του εκπαιδευτικού συστήματος ι δεν είναι συμπληρωματική ή ελληνότροπη,ι αλλάι ελληνικήι στον κορμό των μαθημάτων, ι με ι συμπληρωματικάιμαθήματαικατάιεποχή, ιταλικής, γαλλικήςιή αγγλικής.ι Ηικυρίαρχηιαναφοράιτηςιεπτανησιακήςιεκπαίδευσηςιδενιξεφεύγει από τουςι μέσουςι όρουςι τηςι νεοελληνικήςι προ επαναστατικής ι και μετεπαναστατικήςι εκπαίδευσης,ι παρόλοι πουι θεσμοθετείται σται χρόνιαι τηςι Επτανήσουι Πολιτείας,ι στιςι αρχέςιτου 19ου αιώνα. Αυτή ηιδιαπίστωσηιείναι απαραίτητηιγιαιτην κατανόησηι τηςικυρίαρχηςικαθαρεύουσαςιγλωσσικήςιτάσηςικαι σταιεπτάνησα, που δεν οφείλεται μόνο στην ακτινοβολίαιτων γλωσσικών επιλογών των λογίων του γένουςικαι αργότεραιτου εθνικού κέντρου, αλλάικαι στιςικοινέςιμήτρεςικαι στις ι επικό ινών ι ες ι πουι διαμόρφωνανι τηνι ενιαίαι εκπαιδευτικήι παράδοση.ι Ακριβώςι σται Επτάνησαι φαίνεται μεγαλύτερηιηιδύναμηιαυτήςιτηςιπαράδοσης, καθώςιάντεξε, στην, πάντωςι υπερτιμημένηι από τουςι μεταγενεστέρους, δύναμηι πίεσηςι των εκπροσώπων τηςι Επτανησιακής Σχολής, για μια γλώσσα δημοτική που θα ξεκινούσε από τη μητρικήι και θα πλουτιζόταν από την ελληνική των αιώνων, ι Αντίθετα, ηι καθαρεύουσα, όπωςιδιαμορφώθηκειαπό τουςιλογίουςιτου γένουςι και τηινομοθέτησειο ΑδαμάντιοςιΚοραής, ωςιμέσηιοδό, παραμερίζονταςιτιςιασθενικέςιφωνέςιτων δημοτικιστών λογίων και πραγματευτάδων του ελλαδικού κυρίωςι χώρου, κάποιων Επτανησίων και λίγων Φαναριωτών, θεσμοθετήθηκε ως γλώσσα ι του εθνικού κέντρου, ι ΓιαιταιΙόνιαιΝησιά, ηιεπί αιώνεςιβενετικήιπαρουσίαιείχειδημιουργήσει τουςι παιδευτικούςιόρους, ιδίωςισταιηγετικάιστρώματαιτηςικοινωνίας, ώστειναιχρησιμοποιείται ωςιπρώτηιγλώσσαιη ιταλική και πάντωςιπερισσότερο από τηι μητρικήι ελληνική, παρόλο που αυτήι αποδείχτηκε ικανήιστην ενσωμάτωσηιτων ξενόγλωσσων, κυρίως ιταλικών, όρων που ήταν απαραίτητοι στιςισχέσειςικαι στιςισυναλλαγέςιτηςιπολιτικής, κοινωνικήςικαι οικονομικήςιζωής.ι Ταιεθνοτικάιπροτάγματαιτων Γάλλων του 1797 δεν εγκαταλείφθηκαν ποτέ και οι Ιόνιοι, αλλάικαι οι κυρίαρχοι, προσπάθησαν ναιστηρίξουν την ελληνοφωνίαικαι την ελληνογραφία, χωρίςισπουδαίαιαποτελέσματα, μπροστάιστιςιευκολίεςιτης ιταλικήςικαι τιςιεκλεπτύνσεις, που τηςιεξασφάλιζειηικουλτούραιτης ιταλικήςιχερσονήσου μειτηι μεγάληιπνευματική παραγωγή.ι Αςιπαρακολουθήσουμε κάποιαιαπό ταιστοιχείαιστήριξηςικαι υπεράσπισηςιτηςι ελληνοφωνίαςιστηι διαχρονία.ι

7 Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑ 355 Απ' όσο γνωρίζω, στα'χρόνια'των Δημοκρατικών Γάλλων, ούτε'στα'δικά'τους' κει μενα'ούτε'στα'κει μένα'των ελληνικών επιτροπών, που διόρισαν, υπάρχουν περισσότερες'της'μιας'αναφορές'στην ελληνική γλώσσα. Μία'και αυτή στα'ιταλικά' και κάπως'αόριστη, σε'κείμενο του προσωρινού Δημαρχείου Ζακύνθου, 5 Οκτωβρίου 1797: «[...] Οι πατέρες'μας, η'γλώσσα, τα'ονόματα, η'θρησκεία, τα'ήθη'μας,' όλα'μάς'κάνουν να'αναγνωρίζουμε, ότι δεν ανήκουμε'παρά'σε'μία'και μόνη'οικογένεια'και ότι σε'μία'και μόνη'οικογένεια'μάς'συμφέρει να'ενωθούμε'[...])). Το Σύνταγμα'του 1800 αγνοεί ακόμη'και την ύπαρξη'της'ελληνικής'γλώσσας.' Η προπαρασκευαστική επιτροπή του Συντάγματος'του 1803 της'επτανήσου Πολιτείας σημείωνε, ((έδει να ανακληθή ως επίσημος γλώσσα του κράτους η ευγενής, ' πλουσί α'και'αρμονική'ελληνική'διάλεκτος,'διωχθείσα'ένεκα'της'μακροχρονίου'κυριαρχίας'των Βενετών και να'γίνη'η'γλώσσα'της'κυβερνήσεως'και των δημοσίων' υπαλλήλων». Στο Σύνταγμα όμως του 1803 θεσπιζόταν η'αναβολή στην καθιέρωση' της'ελληνικής: ((Από το 1810, κανείς'δεν θα'μπορεί να'εκλεγεί για'πρώτη'φορά'σε' Δημόσιο Αξίωμα, εάν δεν γνωρίζει να'διαβάζει και να'γράφει την κοινή Ελληνική' γλώσσα του Έθνους. Από το 1820, αυτή η'γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά' σε' όλες' τις' δη μόσιες' πράξεις». Στη'Δημόσια'Σχολή Κέρκυρας, που λειτουργούσε'από το 1804 στη'μονή Τενέδου, ο παπα' Ανδρέας' Ιδρωμένος' και ο Χριστόφορος' Περραιβός' δίδασκαν την' ελληνική γλώσσα, ((το πρώτον και δυνατόν μέσον όπου δύναται να' διευθύνη' και' ενεργή ευστόχως'προς'μίμησιν των προγόνων, τα'των νέων φρονήματα, είναι η' γνώρισις'της'πατρικής'μας'γλώσσας». 8.' Ν.Τ.'Μοσχονάς,'((Η πολιτική'ιδεολογία...)),'ό.π.,'σ.'365.έγκύκλιος'δημαρχείου'ζακύνθου,' 5'Οκτωβρίου'1797,'προς'τις'ομόλογες'αρχές'των'Ιόνιων'Νησιών'και'των'ηπειρωτικών'7τόλεωνβενετικών κτήσεων. Το κείμενο στα'ιταλικά. Η μετάφραση είναι του Ν. Γ. Μοσχονά.' 9.' Κ. Ε. Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα'εις την Επτάνησον. Με μίαν ανέκδοτον έκθεσιν του' Λόρδου'Γκίλφορδ περί της'εισαγωγής της'ελληνικής γλώσσης'επιστήμης'εις το'ιόνιον'πανεπιστήμιον)),'77ρακτϊκά Β' Πανιονίου Συνεδρίου [1938],'Κερκυραϊκά Χρονικά 13'(1967)'88.'27υνταγματικά κείμενα των Ιονίων Νήσων,'επιμέλεια' Α.'Δ.'Νικηφόρου,' Ίδρυμα'της'Βουλής'των' Ελλήνων για'τον Κοινοβουλευτισμό και τη'δημοκρατία, Αθήνα'2008, σ Βλ. και Αλ. Σφοίνη,' ((Η διαμόρφωση'της επίσημης γλώσσας των Ιονίων»,'Πρακτικά Ζ' Πανιονίου Συνεδρίου, Λευκάδα Μαΐου 2002,'Τ.ΆνΕταιρείαΆευκαδικών'Μελετών,Άθήνα'2004,'σ.' ' 10.' Συνταγματικά κε/με^α...'ο.π.,'σ.'462'(άρθρο'211).' 11.' Εγκύκλιος των δύο λογίων από 1ης Μαίου 1804, που απευθύνεται από την Κέρκυρα'προς' τους'ιονίους'αλλά'και'τους'τουρκοκρατούμενους'έλληνες'νέους,'για'να'γραφούν'στο'σχολείο.'βλ.' Γερ. Χυτήρης, ((Ένα'άγνωστο κείμενο του Ιδρωμένου και του ΐίερραφού»,'Κερκυραϊκά Χρονικά 4' (1955) 58. Στην έντυπη'πρόσκληση'εγγραφής μαθητών (Επιστάτης Σχολής Τενέδου, 28 Δεκεμβρίου 1806) καθορίζεται ότι η'γλώσσα'διδάσκεται στα'πρώτα'από τα'τέσσερα'τμήματα: ((Πρώτο' Τμήμα. Ελληνική του Γένους διάλεκτος 'διαιρείται εις τάξεις δύο"'εις την πρώτην τάξιν διδάσκονται μόνον τα'στοιχεία'της γλώττης" εις την δευτέραν η'πρόοδος της αυτής γλώττης. (Διδάσκαλοι Χριστόφορος'Περραιβός. Αιδεσιμότατος Ανδρέας Ιδρωμένος)).'(Θωμάς Ι.'Παπαδόπουλος,' Ιονική Βιβλιογραφία,^:&;Αθήνα' 1998,'σ.' 149,'αρ.'928).'

8 356 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Δεν φαίνεται, να είχε συνέχεια η πρόταση από τα πελάγη του κλασικισμού του Άγγλου ιερωμένου στην Κέρκυρα George Winnock για την καλλιέργεια της αρχαίας ελληνικής, που δεν συνδέεται με τους Έλληνες αρχαϊστές (Νεόφυτος Δούκας, Στέφανος Κομμητάς κ.ά.). Το φυλλάδιο κυκλοφόρησε αγγλικά και ελληνικά: Πρότασις προς τους νέους τους Ίωνας δίά να ανορθώσωσι την γλώσσαν της Παλαιάς Ελλάδος, Κέρκυρα Υπήρξε κάποια ανταπόκριση στο διαγωνισμό και τυπώθηκε το πρώτο βραβευμένο δοκίμιο. Στο Σύνταγμα του 1817 τρία άρθρα αναφέρονται στην καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας αλλά αμη ούσης ευχερούς της αμέσου πραγματοποιήσεως του σχοπού τούτου, επειδή μέχρι τούδε τα κοινά πράγματα διεξήγοντο εν γένει ιταλιστί», θεσπίζονται υποσχέσεις για την εισαγωγή της ελληνικής στα κατώτερα δικαστήρια και προαναγγέλλεται ο νόμος του 1819 που αναγνωρίζει ατην ελληνικήν ως μόνην γλώσσαν του κράτους, ουδεμιάς τότε άλλης επιτρέπεται η εν αντιγράφοις ή άλλαις υποθέσεσι χρήσις, ειμή της γλώσσης της Προστάτιδος Δυνάμεως, τουτέστι της Αγγλικής». Ο νόμος άρχισε να ισχύει από την αρχή του Αλλά και η χρήση της ελληνικής στα Ειρηνοδικεία φανέρωσε το ελληνικό, αυτή τη φορά, πρόβλημα της διγλωσσίας: γράφουν στον Αρμοστή το 1819 οι κάτοικοι του χωριού Εγκλουβή Αευκάδας, ακαι οι μεθοδικές, [οι δίκες κατά τις τακτικές μεθόδους] διατί να μην κρίνονται εις την απλήν γλώσσαν την εδική μας αλλά ή ελληνικά ή φράγκικα». Το 1824, στην επίσημη εφημερίδα του Ιονίου Κράτους, την Gazzeta delle Isole Ionie, που τυπωνόταν από το 1810 ώς το 1831 μόνο ιταλικά, δημοσιεύεται ένα 12. Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, ((Η "Πρότασης προς τους νέους τους Ίωνας" (1816))), Ο Ερανιστής 4 (1966) Συνταγματικά κείμενα... ό.π., σ. 521 (άρθρο 5). 14. Συνταγματικά κείμενα... ό.π., σ. 592 (άρθρο 6). Ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος, Π επί Αγγλικής Προστασίας Επτανήσιος Πολιτεία και τα κόμματα, επιμέλεια και προλεγόμενα Χρίστου Σωτ. Θεοδωράτου, Αθήνα 1969, που γράφηκε κατά την εξορία του συγγραφέα στα Αντικύθηρα ( ) αποτιμά την πορεία των αναβολών της χρήσης της ελληνικής, προβάλοντας την πολιτική διάσταση του ζητήματος (σ. 35): ((Αλλ' η εθνική γλώσσα δεν εισήχθη ως επίσημος, ειμή μετά 35 έτη, αντ' αυτής δε ήτο εν χρήσει πανταχού μία παρεφθαρμένη Ιταλική και η λαρυγγόφωνος Αγγλική. Ο δε λαός, ανεξαρτήτως της πολιτικής δουλοπαροικίας του, ήτο και ένεκα της γλώσσης διακεχωρισμένος και ξένος από την κυβέρνησιν, διότι όλαι αι δημόσιαι ταύτης πράξεις και όλοι οι νόμοι συνετάττοντο και εδημοσιεύοντο εις γλώσσαν άγνωστον εις αυτόν ήγετο και εφέρετο εις τας Αρχάς αυτομάτως αλλόγλωσσοι διεπραγματεύοντο και τα ελάχιστα των συμφερόντων του* εδικάζετο ή κατεδικάζετο, χωρίς να δύναται ούτε τους νόμους να εννοήση ούτε την υπέρ ή κατ' αυτού μεταχειριζομένην γλώσσαν ούτε την απόφασιν, ήτις αφήρει απ' αυτού την ελευθερίαν ή την ζωήν εσύρετο ως κτήνος άφωνον εις την σφαγήν)). 15. Τρ. Ε. Σκλαβενίτης, ((Η εξέγερση των χωρικών της Αευκάδας το 1819)), Εταιρεία Αευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Η' Συμποσίου, Ιστορία: Αγροτικές εξεγέρσεις στη Αευκάδα, Πεζογραφία: Χριστόφορος Μηλιώνης, Μουσικολογία: Μάρκος Φ. Δραγούμης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αευκάδας. Γιορτές Αόγου και Τέχνης, Αευκάδα 31 Ιουλίου, 1-2 Αυγούστου 2003, Αθήνα 2004, σ. 56.

9 Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑ 357 κείμενο, που νομίζω ότι απηχεί τις απόψεις του Γκίλφορντ, ιδρυτή της Ιονίου Ακαδημίας: ((Εκείνο που πρέπει, να γεμίση με αληθινήν χαράν κάθε ελληνικήν ψυχήν είναι, ότι, η νεοελληνική γλώσσα, ωραία και, γνησία θυγάτηρ ασυγκρίτου μητρός, είναι, το μόνον μέσον με το οποίον δίδονται, τα μαθήματα εις το Πανεπιστήμιον. Η γλώσσα αύτη τόσον εύπλαστος, τόσον γόνιμος, την οποίαν μερικοί από ανοησίαν εσυκοφάντησαν, αποβαίνει, τώρα, καθώς η μήτηρ, αφ' εαυτής η γλώσσα των μουσών που επανακάμπτουν εις την ελληνικήν γην και, συνενούσα την φυσικήν ποικιλίαν των δυνάμεων της με τας βοηθείας της μητρός της πλουτίζεται, με όλας εκείνας τας γνώσεις που μέχρι, της στιγμής ταύτης παρήχθησαν εκ των φώτων και, της φιλοσοφίας της πολιτισμένης Ευρώπης». Η αγγλική διοίκηση δεν ήθελε να γίνονται, τα μαθήματα στην ελληνική, προτιμούσε την ιταλική. Στην αρχή του 1827, ο Γκίλφορντ με ένα υπόμνημα του στα ιταλικά προς το γραμματέα της Γερουσίας, ανατέμνει το πρόβλημα της γλώσσας διδασκαλίας στην Ιόνιο Ακαδημία, με αντικειμενικότητα και πολύπλευρες προσεγγίσεις, ώστε η πολιτική απόφαση της διοίκησης να στηρίζεται σε ανάλυση των δεδομένων, καθώς εκδηλώθηκε κίνηση εναντίον της χρήσης της εθνικής γλώσσας, παρόλο που ((εξ όλων εκείνων αίτινες ομιλούνται εις την Ευρώπην αύτη είναι ίσως η γλώσσα η καλλίτερον διαμορφωμένη καθ' εαυτήν και η περισσότερον προσηρμοσμένη προς τας σημερινάς περιστάσεις των καθηγητών και των μαθητών, ίνα χρησιμεύση ως γλώσσα ακαδημαϊκή [...] Δεν αρνούμαι ότι η νεοελληνική γλώσσα έχει ολιγωτέραν αφθονίαν επιστημονικών βιβλίων ή εκείναι των καλλιεργημένων κρατών της Ευρώπης [...] Στοιχειώδη βιβλία, σχεδόν διά πάσαν επιστήμην υπάρχουσι μεταφρασμένα υπό των καλλιτέρων [...] τα οποία εξήλθαν από τα πιεστήρια εδώ και πεντήκοντα χρόνια [...])). Οι πρώτοι δεκαέξι καθηγητές που επέλεξε ο Γκίλφορντ (πολλοί από αυτούς είχαν σπουδάσει με υποτροφίες του) μπορούσαν να στηρίξουν τη διδασκαλία στα ελληνικά. Αλλά και η χρήση της ιταλικής δεν έλυνε το πρόβλημα, αφού αρκετοί καθηγητές γνώριζαν ως δεύτερη γλώσσα τη γερμανική ή τη γαλλική. Αλλωστε, υποστήριζε, ((Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι αναμφιβόλως η μόρφωσις μάλλον των νέων ή η άνεσις των καθηγητών, αλλ' είναι ανάγκη να ο[λολογί]θτι ότι εάν οι καθηγηταί θα ήσαν ^ου^οί, οι σπουδασταί ελάχιστα θα ε- κέρδιζον εκ της μορφώσεως των». Το τελευταίο του επιχείρημα είναι πολιτικό και στηρίζεται σε στατιστικά στοιχεία: ((Είναι πολύ φυσικόν ότι πρόσωπα ηλικιωμένα και ανωτέρας σφαίρας, συνηθισμένα εις την περισσότερον καλλιεργημένην κοινωνίαν της Κερκύρας, δεν κατανοούσι την αλλαγήν την οποίαν τα διαρρεύσαντα τριάκοντα χρόνια από της πτώσεως της Βενετικής Πολιτείας θα έχουσιν εισαγάγει εις τας νήσους ταύτας εκτός της πρωτευούσης. Εκ των τριάκοντα τεσσάρων νέων Κεφαλλήνων, των ει- 16. Κ. Ε. Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα...)), ό.π., σ Κ. Ε. Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα...)), ό.π., σ Κ. Ε. Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα...)), ό.π., σ. 96.

10 358 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ κοσ ι επτά! Ιθάκη σ ίων, των δεκατριών Ζακυνθίων, φιλολόγων [=φοιτητών] του Πανεπιστημίου, χωρίς!να!υπολογισθώσιν οι πολυπληθείς!έφηβοι, [=μαθητές! Προπαρασκευαστικής! Σχολής] εκ των νήσων εκείνων, ελάχιστοι είναι, όσοι, έχουσι περισσότερον από ελλιπή!τινά!γνώσιν της!ιταλικής.!έξω αυτών τούτων των πυλών της! Κερκύρας!η!ιταλική ελάχιστα!κατανοείται εις!το Μανδούκιον και εις!την Γαρίτσαν! και καθόλου εις!τον Ποταμόν». Στο εσωτερικό τηςϋονίου Ακαδημίας!οι μάχεςιδίνονταν σε μικρότερη κλίμακα.! Η κοινή νεοελληνική γλώσσα της!μέσης!οδού του Αδαμαντίου Κοραή υποστηριζόταν! αποτελεσματικά!από τους καθηγητές της!φιλολογίας, τον Κωνσταντίνο Ασώπιο, τον! Χριστόφορο Φιλητά!και τον Νεόφυτο Βάμβα, ακόμη!και τον Ανδρέα!Κάλβο. Υπήρχαν και εκείνοι που δίδασκαν στα!ιταλικά. Υπήρχαν και οι δημοτικιστές, λίγοι εναντίον όλων, που πρέσβευαν ότι η! φυσική γλώσσα!του Αθ. Χριστόπουλου, του Γ.! Βηλαρά, του Αθ. Ψαλίδα!και του Δ. Σολωμού, μπορούσε να!αντιταχθεί στην καθαρεύουσα!αλλά!και στην ιταλική και στη!διαιώνιση!της!ιταλοφωνίας. Ανάμεσά!τους! και ο ελληνόφωνος!ιταλός!gaetano Grassetti, που υπερθεμάτιζε: ((Σε!όλην την Ευρώπη! δεν βρίσκεις!ίσως χώρα, όπου από τη!μια ώς την άλλη άκρη να εκτείνεται η! ίδια διάλεκτος με τόσο εύρος». Το παιχνίδι θα το κερδίσει η ιταλική όταν πόλλοίί από τους!αρχικούς!δεκαέξι καθηγητές, που επέλεξε!ο Γκίλφορντ!για!ένα!ελληνικό! πανεπιστήμιο, θα!φύγουν, θα!παυθούν ή θα!πεθάνουν και θα!αντικατασταθούν.! Ανάχωμα! σε!αυτή την ακαδημαϊκή στρέβλωση! στάθηκε!ο Ανδρέας!Μουστοξύδης, με την έκθεση του ως νεοδιόριστού Αρχοντος της! Εκπαιδεύσεως, το 1834:! αθ! έρως! της! Πατρίδος! συνήθως! μεγαλύνει τας! οικιακάς! δόξας! και! ημείς! τας! εξευτελίζομεν. Πότε θέλομεν παύσει να!ήμεθα!ξένοι μεταξύ του λαού; Πότε θέλομεν! ξαναγίνει Έλληνες; Μας!το διατάσσει όχι μόνον το Σύνταγμα, μας!το διατάσσουν! συμφέροντα, αιδώς, θρησκεία, τιμή! Εάν η!φιλολογία!θέλει διδάσκεσθαι ιταλιστί,! τότε!θέλομεν κάμει βήματα!οπισθοδρομικά! [...])). Στο! Υπόμνημα του!(prome- 19.! Κ. Ε. Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα...)), ό.π., σ. 96. Ενδιαφέρουσα!για!το θέμαίμας είναι η! άποψη του Γκίλφορντ για ταίαίτια διατήρησης της ιταλικής: ((Είναι αληθές ότι εντός των τειχών η! επίδρασις των Δικαστηρίων και των Δημοσίων υπηρεσιών την συγκρατούσι και ότι η!εκ της Ιταλίας! μετανάστευσις πολυαρίθμου ομάδος ασήμαντων λογίων εκόμισεν εις την πόλιν ταύτην τηνίχρήσιν! της γλώσσης των με όλην την ποικιλίαν των διαλέκτων αυτής από του Βεργάμου (χέχρι της! Καλαβρίας. ΑλλάΙτούτο είναι περαστικόν και το αποτέλεσμα!αυτού δεν υπήρξεν ισχυρόν μέχρι! σημείου!καθ'ο!επιστεύθη)).!(σ.!96-97).! 20. Επ. Ι. Ασδραχάς, ((Η Δημοτική στην "Ιόνιο Ακαδημία". Τα [χαθήματα Φυσικής του! Σταματέλου!Πυλαρινού,!ΐ827)),!0 Ερανιστής 13!(1977)! 122.!Η!επιστολή!του!Grassetti στον!στ.! Πυλαρινό δημοσιεύτηκε! στην! Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Ionie (Gazzetta Straordinaria, αρ. 516, 5/17.XI.1827, 5) και αναδημοσιεύτηκείαπό τον Σπ. Ι. Ασδραχά: σ Νεότερη! μελέτη: Στ. Πριόβολου, ((Το πρόβλημα!της διαμάχης για!τη! γλώσσα! στην Ιόνιο Ακαδημία)),! Πρακτικά Η' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Κύθηρα Μαΐου 2006, Τ. IV Β',! Κύθηρα,! Εταιρεία!Κυθηραϊκών!Μελετών,!Αθήνα,!2009,!σ.! ! 21.! Αγ.ίΝικοκάβουρα,! Ο Ανδρέας Μουστοξύδης και η παιδεία,] Κέρκυρα! 1965,! σ.! 85.! Το!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α!

ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α! ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α! -Παιδιά, ξεφύλλιζα χθες το παλιό μας σχολικό βιβλίο, τις Ιστοριοδρομίες 2. Διάβαζα για τη νεότερη ιστορία των Επτανήσων. Ξέρετε ότι δόθηκαν «προίκα» στον νέο Βασιλιά

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας E ομάδας

Φύλλο εργασίας E ομάδας Φύλλο εργασίας E ομάδας «δημοκρατικὸν μὲν εἶναι τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς, τὸ δ αἰρετὰς ὀλιγαρχικόν» (Η ανάδειξη στα αξιώματα με κλήρωση θεωρείται δημοκρατική, ενώ με εκλογή ολιγαρχική ) Αριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 194 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1ης σελίδας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Αρχή 1ης σελίδας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Αρχή 1ης σελίδας ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 Ονοματ/μο: Ημερομηνία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία»

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1801 Είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράµµατα και κατάφερε να µορφωθεί σχεδόν µόνη της Ξεχωρίζει από τους δασκάλους

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2014: ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 150 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15-21 ΗΣ ΜΑΙΟΥ ΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ -ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας

Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας 26 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόγραµµα της Β Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, όπως αυτό ορίστηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Αφού μελετήσετε το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αποτιμήσετε τον χαρακτήρα του συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας.

Αφού μελετήσετε το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αποτιμήσετε τον χαρακτήρα του συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 06.04.2014 Επώνυμο: Όνομα: Βαθμός: ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α 1 Α 1.1 Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τις προτάσεις της στήλης Β. Α Β 1. 1904 α. Αναλαμβάνει καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Μελίνα Δασκαλάκη, Δικηγόρος, Δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα σας, Καλοσωρίζω όλους και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ «ΓΚΑΤΕΝΙΟ» ΚΑΙ «ΤΑΛΜΟΥΝΤ ΤΟΡΑ ΧΑΓΚΑΔΟΛ» ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αφιέρωμα για την έκθεση γελοιογραφίας του Σπ.Μουρατίδη που διοργάνωσε η ΕΑΠΣ με τίτλο «Την εποχή των μνημονίων»

Ένα αφιέρωμα για την έκθεση γελοιογραφίας του Σπ.Μουρατίδη που διοργάνωσε η ΕΑΠΣ με τίτλο «Την εποχή των μνημονίων» Το καλωσόρισμα της νέας χρονιάς με χιούμορ και καυστική ματιά. Ιανουάριος 2014 ο ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Λάρνακος 18 Περιστέρι 12135 Τηλέφωνο 210 5790267 FAX: 2105790268 http://www.eaps.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αποβλέπει στην εισαγωγή, στην έννοια των δημοσίων σχέσεων και στην κατανόηση του τι είναι δημόσιες σχέσεις, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Το μάθημα προφέρει μια συστηματική και

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό»

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Αίθουσα Τέχνης Relics Λασσάνη 3 - Θεσσαλονίκη Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης Νοέμβριος 1995 - Θεσσαλονίκη Στη ζωγραφική του αν και διαφαίνεται η επίδραση ενός δασκάλου σαν τον

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «Η Ελλάς ευγνωµονούσα» ή «Υπέρ Πατρίδος το Παν» ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΥΖΑΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Μασσαλάς, από την ιστοσελίδα της εφ. Μακεδονία, 3. 10. 2009 (διασκευή).

Χρ. Μασσαλάς, από την ιστοσελίδα της εφ. Μακεδονία, 3. 10. 2009 (διασκευή). ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο Το χάσμα των γενεών Ένα από τα προβλήματα που απειλεί τον πολιτισμό μας είναι η διαφαινόμενη έχθρα μεταξύ των γενεών. Η στάση σημαντικού μέρους των νέων απέναντι στους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα