Ανάπτυξη Voice Web Εφαρμογής με χρήση S A L T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Voice Web Εφαρμογής με χρήση S A L T"

Transcript

1 ΕΘΝΙΙΚΟ ΚΑΙΙ ΚΑΠΟΔΙΙΣΤΡΡΙΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗΣ ΚΑΙΙ ΤΗΛΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΩΝ ΠΡΡΟΓΡΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανάπτυξη Voice Web Εφαρμογής με χρήση S A L T ΜΑΘΗΜΑ: Ι ΑΣΚΩΝ: Τεχνολογίες Φωνής ΚΟΥΡΟΥΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Γεώργιος ιαμαντής ιαμαντής (Μ599) ΑΘΗΝΑ 2005

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ...4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ SALT...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ SALT...5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ S A L T...5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ELEMENTS) ΤΗΣ SALT...6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ <PROMPT>...6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ <LISTEN > ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ...8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...8 ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ...8 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ...8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΑΣ HTML + SALT /26

3 Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Αντικείμενο Εργασίας Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού μαθήματος «Τεχνολογίες Φωνής» ανατέθηκε η ανάπτυξη μίας Voice Web εφαρμογής η οποία να κάνει χρήση της γλώσσας S A L T (Speech Application Language Tags). Λαμβάνοντας υπ όψη τις οδηγίες του επιβλέποντα Καθηγητή κ. Κουρουπέτρογλου Γ. δημιουργήθηκε μία απλή ιστοσελίδα στηριγμένη κατά κύριο λόγο στην ανωτέρω γλώσσα ώστε να μπορεί να αποδώσει το Speech-enabled Web περιεχόμενό της. Στις επόμενες σελίδες πρόκειται να παρατεθούν ο τρόπος που κατασκευάστηκε η εν λόγω εφαρμογή τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και με ποιο τρόπο ξεπεράστηκαν μια μικρή εισαγωγή για τη γλώσσα S A L T καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά τμήματα του κώδικα συνοδευόμενα από screenshots που αναδεικνύουν τη δύναμη της γλώσσας στο πεδίο των εφαρμογών Φωνής για το Web. 3/26

4 Εργαλεία 2. Εργαλεία Εργαλεία Editor: Η συγγραφή του κώδικα έγινε σε έναν editor (με δυνατότητες highlighting ανάλογα με τη γλώσσα). Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιήθηκε ο TextPad v (32-bit Edition). Browser: Επιλέχθηκε ο Internet Explorer v (Αγγλική Έκδοση) σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows 2000 Professional SP4 και ο Internet Explorer v xpsp_sp2_rtm (Αγγλική Έκδοση) σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows XP Professional SP2. Μηχανή Ομιλίας: Χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα μηχανή Ομιλίας του κάθε λειτουργικού. Extras: Το μοναδικό επιπλέον που χρησιμοποιήθηκε ήταν το απαραίτητο για την απόδοση των δυνατοτήτων ομιλίας [Speech Recognition (αναγνώριση ομιλίας) και Speech Output (έξοδο)] στο συγκεκριμένο browser Microsoft Internet Explorer Speech Add-in το οποίο είναι ελεύθερο για download από το Web-site της Microsoft υπάρχει όμως και ως πρόσθετο στην Πλατφόρμα Ανάπτυξης Εφαρμογών Microsoft Visual Studio.Net. Φυσικά χρησιμοποιήθηκε και ένα σετ ακουστικών με ενσωματωμένο μικρόφωνο. 4/26

5 SALT 3. SALT Πριν δοθούν τα στοιχεία του κώδικα με τις επεξηγήσεις θεωρώ σκόπιμο να γίνει μία μικρή εισαγωγή σε κάποια στοιχεία της γλώσσας SALT. Εισαγωγή Η SALT σχεδιάστηκε για να γίνει δυνατή η multimodal καθώς και η τηλεφωνική πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες από το Web επιτρέποντας στους χρήστες να συνδυάζουν διάφορα modes στην ίδια σύνοδο (session). Συνίσταται από ένα μικρό set XML στοιχείων με το οποίο προσδίδει μία διεπαφή ομιλίας (speech interface) σε ιστοσελίδες (Web-pages). Αναπτύχθηκε από το SALT Forum (http://www.saltforum.org) που ιδρύθηκε από τις: Cisco Comverse Intel Microsoft Philips και Speech Works το 2001 και τώρα συνίσταται από περίπου 70 εταιρίες που έχουν ενδιαφέρον στην ανάπτυξη τεχνολογιών ομιλίας για multimodal και τηλεφωνικές εφαρμογές. Το SALT Forum έχει παράξει τις προδιαγραφές SALT 1.0 οι οποίες βρίσκονται υπό συζήτηση στο W3C. Γενικά για την SALT Η SALT κάνει χρήση ορισμένων από τα βασικά στοιχεία των προδιαγραφών της Voice XML 2.0 όπως τη γραμματική που βασίζεται στην XML. Η SALT χρησιμοποιεί ένα μικρό σετ από στοιχεία XML που ενσωματώνονται σε μία ιστοσελίδα και γράφονται σε μία γλώσσα Markup όπως XHTML HTML+SMIL ή WML. Για να γίνει ενοποίηση διαφορετικών μεθόδων εισαγωγής δεδομένων χρησιμοποιείται ένα αντικειμενοστρεφές data driven μοντέλο. Έτσι οι κινήσεις ενός χρήστη όπως τα κλικ του ποντικιού ή η ομιλία αναφέρονται ως γεγονότα (events) τα οποία διαχειρίζονται από αντικείμενα που περιέχουν μεθόδους π.χ: το αντικείμενο ομιλίας <listen> που έχει μια μέθοδο start για να συλλέγει ακουστικά δείγματα και να διενεργεί αναγνώριση ομιλίας. Ο έλεγχος του διαλόγου στη SALT σε αντίθεση με τη Voice XML που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνη της ως πλήρης γλώσσα Markup με ενσωματωμένο έλεγχο ροής διαλόγου κωδικοποιείται ρητά στη Markup γλώσσα που ενσωματώνεται. Ανάπτυξη Εφαρμογών με τη S A L T Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ανάπτυξης εφαρμογών με χρήση της SALT. Κάποιοι παρατίθενται πιο κάτω: 5/26

6 SALT Με χρήση του Microsoft.NET Speech SDK. Το SDK έχει ενοποιηθεί με την πλατφόρμα ανάπτυξης Microsoft Visual Studio.NET και στηρίζεται στις προδιαγραφές της SALT 1.0 Με χρήση του Microsoft Internet Explorer Speech Add-in που έγινε στην παρούσα εργασία. Η Voice Web Solutions έχει αναπτύξει το Voice Web Studio βασισμένο στις προδιαγραφές της SALT 1.0 Υπάρχει σε στάδιο ανάπτυξης μια Open Source εκδοχή του Mozilla Web Browser από το Carnegie Mellon University (CMU) που βασίζεται επίσης στη SALT 1.0 καθώς και στην αναγνώριση ομιλίας Sphinx και στο λογισμικό σύνθεσης ομιλίας Festival του ίδιου Πανεπιστημίου. Πρέπει να αναφέρω εδώ ότι έγινε προσπάθεια να μεταφερθεί η παρούσα εργασία στο περιβάλλον opensalt όμως αντιμετώπισα δυσκολίες στο σωστό compilation από τον κώδικα του Mozilla και δεν κατέστη δυνατό να δουλέψει το εκτελέσιμό του. Έγιναν δοκιμές και σε περιβάλλον Cygwin (κάτω από Windows) αλλά και κάτω από Linux. Επίσης παρά την προσπάθεια επικοινωνίας με μέλη της opensalt ομάδας του CMU ώστε να βρεθεί κάποια λύση όσον αφορά το πρόβλημα του Mozilla δεν υπήρξε απάντηση. Παραμένει πεδίο για έρευνα. Στοιχεία (elements) της SALT Υπάρχουν τέσσερα (4) κύρια top-level στοιχεία στη SALT: <prompt> - χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την έξοδο του συστήματος και μπορεί να είναι στη μορφή απλού κειμένου ομιλία μεταβλητές τιμές σύνδεσμοι με αρχεία ήχου ή συνδυασμός των παραπάνω. <listen> - χρησιμοποιείται για αναγνώριση ομιλίας. <dtmf> - χρησιμοποιείται για είσοδο DTMF σε τηλεφωνικές εφαρμογές και <smex> - χρησιμοποιείται για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων από άλλα τοπικά και απομακρυσμένα στοιχεία όπως η αποστολή και λήψη . Ακολουθούν δύο παραδείγματα των δύο πρώτων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν και στην εργασία. Παράδειγμα στοιχείου <prompt> <salt:prompt id="speakinstructions" oncomplete="moreinstructions.start()"> Hi! I am your assistant. First you will be asked to Pick a Style from the table form on your left. Speak clearly into the microphone and pick your favorite style. 6/26

7 SALT Σχόλιο: Όλα τα στοιχεία της γλώσσας ξεκινούν και καταλήγουν με το tag <salt > και </salt > αντίστοιχα όπως σχεδόν και όλα τα tags της XML. Παρατηρούμε ότι δίνεται ένα id σε κάθε τμήμα ώστε να μπορεί να αναφέρεται σ αυτό η function που θα το καλέσει. Στο πιο πάνω παράδειγμα γίνεται χρήση του oncomplete= δηλωτικό του τι θέλουμε να γίνει μόλις τελειώσει το σύστημα να εκφωνεί το κείμενο που έχουμε γράψει. Εδώ καλείται μια function η οποία δίνει περισσότερες οδηγίες στο χρήστη του συστήματος. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το reco.start() που υποδηλώνει έναρξη στοιχείου <listen> δηλαδή έναρξη αναγνώρισης ομιλίας. Παράδειγμα στοιχείου <listen > <salt:listen id="recofavoritestyle" onreco="procfavoritestyle()"> <salt:grammar src="pizzastyles.xml"/> </salt:listen> Σχόλιο: Όλα τα στοιχεία <listen> έχουν id= reco δηλωτικό έναρξης αναγνώρισης ομιλίας. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο χρήστης να μιλήσει στο μικρόφωνο για να δώσει input στο σύστημα. Μόλις τελειώσει το <prompt> κομμάτι του κώδικα και ξεκινήσει το <listen> εμφανίζεται ένας μικρός λευκός παραλληλόγραμμος Μετρητής Ακουστικής Οξύτητας και περιμένει το input του χρήστη. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα περιμένει το είδος πίτσας που προτιμάει. Μόλις ο χρήστης μιλήσει στο μικρόφωνο η εφαρμογή θα ελέγξει την ορθότητα των λεγομένων ανατρέχοντας στη γραμματική που του έχουμε δώσει εμείς με τη γραμμή: <salt:grammar src="pizzastyles.xml"/>. Στο αρχείο pizzastyles.xml έχουμε ήδη γράψει τα δυνατά είδη πίτσας που υποστηρίζει η εφαρμογή κάτι το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε κατά το δοκούν και ανάλογα με την εφαρμογή. 7/26

8 Δυσκολίες - Αντιμετώπιση 4. Δυσκολίες - Αντιμετώπιση Ακολουθούν ορισμένα προβλήματα που αντιμετώπισα στο να στηθεί η εφαρμογή και να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Λειτουργικό Σύστημα Στην αρχή προτιμήθηκε το Λειτουργικό Windows 2003 Server με το σκεπτικό ότι υπήρχε προεγκατεστημένο το περιβάλλον Microsoft.NET και ο προσανατολισμός της εφαρμογής ήταν προς το Microsoft.NET Speech SDK. Όμως παρά τις προσπάθειες που έγιναν ο κώδικας δεν έτρεχε και τελικά δεν υπήρχε έξοδος ομιλίας. Επίσης δεν εμφανιζόταν ο Ακουστικός Μετρητής Οξύτητας και συνεπώς δεν υπήρχε είσοδος (input). Στη συνέχεια πειραματίστηκα με το Λειτουργικό Windows XP Professional SP2 λόγω του multimedia προσανατολισμού του. Μετά από πολλές προσπάθειες ρύθμισης της Μηχανής Αναγνώρισης Ομιλίας (speech profile training) η εφαρμογή έτρεξε με τη μόνη διαφορά ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν αναγνώριζε τη Μηχανή Αναγνώρισης Ομιλίας και χρειάστηκε αρκετές φορές να απεγκατασταθεί και να επανεγκατασταθεί η Μηχανή. Τελικά έγινε δοκιμή και στο Λειτουργικό Windows 2000 Professional SP4 όπου και έγιναν όλα κανονικά και χωρίς κανένα πρόβλημα. Μηχανή Αναγνώρισης Ομιλίας Ως τέτοια χρησιμοποιήθηκε η Microsoft English ASR Version 5 Engine. Έγιναν αποτυχημένες δοκιμές με τα πακέτα Microsoft Speech SDK 4 και Microsoft Speech SDK 5.1 τα οποία διατίθενται ελεύθερα από την επίσημη ιστοσελίδα της Microsoft Μικρόφωνο Αρκετός από το χρόνο δοκιμών και ελέγχου της εφαρμογής αναλώθηκε στη σωστή ρύθμιση του μικροφώνου και κατά πόσο μέσω αυτού το σύστημα αναγνώριζε τα λεγόμενα του χρήστη. Για το λόγο αυτό συστήνεται σε όσους θελήσουν να κάνουν χρήση της εφαρμογής να αφιερώσουν πρώτα κάποιο χρονικό διάστημα στο σωστό training του προφίλ τους ώστε να αποφευχθούν αστοχίες της εφαρμογής. 8/26

9 Δυσκολίες - Αντιμετώπιση Στοιχεία Κώδικα Η βασική πηγή για τη σωστή δόμηση του κώδικα SALT ήταν το βιβλίο Spoken Dialogue Technology Towards the Conversational Interface Michael F. McTear. Κατ αρχήν και με σκοπό να αποκτηθεί μια ευχέρεια με το πώς πρέπει να δομηθεί ορθά ο κώδικας αναπαράχθηκαν τα υπάρχοντα παραδείγματα του βιβλίου. Εκεί παρατηρήθηκε το εξής. Με τον τρόπο που ήταν γραμμένα τα παραδείγματα δεν αναγνωριζόταν το γεγονός ότι υπήρχε δυνατότητα ομιλίας από τον Internet Explorer και έτσι δεν υπήρχε καμία αντίδραση από το σύστημα. Παρά την αρκετά εκτεταμένη έρευνα και παρότι διορθώθηκαν πολλά λάθη που αφορούσαν σε ανοιχτά tags μονή αντί διπλής παύλας για σχόλια ή λάθος εκφράσεις τις οποίες δεν αναγνώριζε ο browser τα παραδείγματα όπως ήταν αναγραμμένα στο βιβλίο δεν έτρεχαν. Λύση δόθηκε μετά από έλεγχο του κώδικα της αρχικής σελίδας βοήθειας του Microsoft Internet Explorer Speech Add-in (SpeechEndUserAddinStartPage.htm). - Εκτός των αρχικών οδηγιών που δίνονται στη σελίδα αυτή ο κώδικάς της περιέχει κάτι πολύ πιο σημαντικό η απουσία του οποίου εμπόδιζε τα παραδείγματα του βιβλίου να τρέξουν. Στην αρχή λοιπόν δηλώνεται η γλώσσα που θα ακολουθήσει (SALT) καθώς και το αντικείμενο που θα την ερμηνεύσει: <!--The SALT Add-in to Internet Explorer object --> <object id="speechtags" CLASSID="clsid: 33cbfc53-a7de-491a-90f3-0e782a7e347a" VIEWASTEXT WIDTH=0 HEIGHT=0> </object> - Το σημαντικό εδώ είναι το CLASSID="clsid: με το συγκεκριμένο αλφαριθμητικό. Σε δοκιμές που έγιναν μετά την επιτυχή καταγραφή του κώδικα ν αλλαχθεί το αλφαριθμητικό με αυτό του βιβλίου ο κώδικας δεν έτρεχε. Άλλη βασική διαφορά μεταξύ των παραδειγμάτων από το βιβλίο και της πιο πάνω σελίδας ήταν η αρχική δήλωση για τη γλώσσα. Στα παραδείγματα η αρχή ήταν: <html xmlns:salt="http://www.saltforum.org/2002/02/salt"> ενώ στη σελίδα βοήθειας του Speech Add-in είναι: <html xmlns:salt="http://www.saltforum.org/2002/salt">. Είναι μια λεπτομέρεια η οποία πιθανόν να μην φαίνεται σημαντική τέτοια όμως που δεν επέτρεπε να τρέξει σωστά η εφαρμογή. Τέλος στα παραδείγματα από το βιβλίο η αρχή της εφαρμογής ήταν: <html xmlns:salt="http://www.saltforum.org/2002/02/salt"> <body onload= welcome.start(); > <head> <!- SALT Add-in to Internet Explorer object -> 9/26

10 Δυσκολίες - Αντιμετώπιση <object id="speechtags" CLASSID="clsid:DCF68E5B-84A A4-0A72276D19CC" VIEWASTEXT> </object> <!- salt: Importing the namespace for the implementation -> <?import namespace="salt" implementation="#speechtags"/> </head> Μετά από αντικατάσταση του clsid με το σωστό και ενώ περίμενα να τρέξει κανονικά πάλι δεν αναγνώριζε τη δυνατότητα ομιλίας. Η διαφορά βρισκόταν στο ότι τα τμήματα του <object> και του <?import> βρίσκονταν μέσα στο <head>. Μόλις άλλαξαν θέση και τοποθετήθηκαν αμέσως μετά τη δήλωση της SALT όλα αποκαταστάθηκαν. <html xmlns:salt="http://www.saltforum.org/2002/salt"> <object id="speechtags" CLASSID="clsid:33cbfc53-a7de-491a-90f3-0e782a7e347a" VIEWASTEXT></object> <?import namespace="salt" implementation="#speechtags"/> 10/26

11 Εφαρμογή 5. Εφαρμογή Η εφαρμογή που επιλέχθηκε ήταν το κλασσικό παράδειγμα με την πίτσα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της SALT και μόνο με Voice input. Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξής της σε multimodal ώστε να είναι δυνατή η εναλλακτική εισαγωγή στοιχείων από το χρήστη (με κλικ του ποντικιού σε μια φόρμα με checkboxes). Η φιλοσοφία είναι απλή. Θεωρούμε ότι ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα μας η οποία παρέχει τη δυνατότητα online παραγγελίας πίτσας. Η πρώτη εικόνα που βλέπει είναι η εικόνα 1: εικόνα 1 Λόγω του ότι στον κώδικα υπάρχει active content ενεργό περιεχόμενο (jscript SALT) θα δει στο πάνω μέρος της οθόνης του ένα προειδοποιητικό μήνυμα στο οποίο αν κάνει αριστερό κλικ θα εμφανιστεί η δυνατότητα ενεργοποίησης του ενεργού περιεχόμενου της σελίδας. Πρέπει να επιτραπεί η δυνατότητα εκτέλεσης ενεργού περιεχόμενου ειδάλλως δεν πρόκειται να τρέξει η εφαρμογή. Στο κάτω τμήμα του browser που δεν είναι ορατό στην εικόνα 1 υπάρχει σαν κείμενο όλος ο διάλογος που βρίσκεται στον κώδικα και τον οποίο λέει το σύστημα σαν έξοδο. Μόλις επιτραπεί η εκτέλεση ενεργού περιεχόμενου το κείμενο αυτό θα φύγει και ο χρήστης θα δει την εικόνα 2 11/26

12 Εφαρμογή εικόνα 2 Στο σημείο αυτό θα ακουστεί το σύστημα να εκφωνεί το καλωσόρισμα που προέρχεται από συνεχόμενα στοιχεία <prompt>: <!-- SPEECH OUTPUT --> <salt:prompt id="welcome" oncomplete="instructions.start()"> Welcome to DIAMOND'S Pizza House Delivery. <salt:prompt id="instructions"> Click on the Instructions button and find out how this WEB site works. Το σύστημα θα περιμένει από το χρήστη να πατήσει το κουμπί Instructions. Μόλις γίνει αυτό ενεργοποιείται jscript το οποίο με τη σειρά του ενεργοποιεί άλλο στοιχείο <prompt>: <INPUT onclick=speakinstructions.start() type=button value="instructions"> Τώρα το σύστημα δίνει πλήρεις οδηγίες στο χρήστη για το σωστό τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα. Ποιο κουμπί πρέπει να πατήσει πρώτα ποιο μετά και πώς πρέπει να μιλάει στο μικρόφωνό του ώστε να γίνεται κατανοητός από το σύστημα: 12/26

13 Εφαρμογή <salt:prompt id="speakinstructions" oncomplete="moreinstructions.start()"> Hi! I am your assistant. First you will be asked to Pick a Style from the table form on your left. Speak clearly into the microphone and pick your favorite style. <salt:prompt oncomplete="yetmoreinstructions.start()"> id="moreinstructions" After having chosen the style you will be prompted for extra toppings. You may choose one at a time. You will be given the option for yes or no. I will keep asking you for extra toppings until you say no. <salt:prompt oncomplete="askfavoritestyle.start()"> id="yetmoreinstructions" Finally you will be prompted to place your order. When you do a total of the placed order will be spoken out for you. PLEASE PLEASE PLEASE DOO speak clearly into the microphone... <salt:prompt id="askfavoritestyle" oncomplete="recofavoritestyle.start()"> What is your favorite pizza style? Μετά το τέλος και του τελευταίου στη σειρά <prompt> εμφανίζεται ο Μετρητής Ακουστικής Οξύτητας και το σύστημα περιμένει από το χρήστη απάντηση είσοδο στην ερώτησή του. Τώρα ενεργοποιείται το Speech Input τμήμα του κώδικα όπως περιγράφηκε και πιο πάνω στην ανάλυση των κύριων στοιχείων της SALT <listen> Ο χρήστης βλέποντας τα διατιθέμενα είδη πίτσας μιλάει στο μικρόφωνο και λέει αυτό που επιθυμεί. Μόλις το σύστημα αναγνωρίσει την ομιλία τη μετατρέπει σε κείμενο το οποίο και γράφει στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να μπορεί και ο χρήστης να δει τι έχει επιλέξει. Ταυτόχρονα στο πεδίο του συνολικού κόστους εμφανίζεται το κόστος της μέχρι τώρα επιλογής. Για επιπλέον διευκόλυνση του χρήστη το σύστημα επαναλαμβάνει ως έξοδο ομιλίας την επιλογή του δίνοντάς του δύο επιλογές για τη συνέχεια. Είτε να διορθώσει την πρώτη του επιλογή είτε να συνεχίσει με τα επιπλέον υλικά εικόνα 3 και τμήματα κώδικα: 13/26

14 Εφαρμογή εικόνα 3 - <salt:prompt id="askconfstyle" oncomplete="recoconfstyle.start()"> You have chosen the <salt:value targetelement="customerchoice" targetattribute="value"/> Style. This is an excellent choice indeed! If you wish to go on with your order say YES. If you are having second thoughts and wish to try again say NO. - <salt:listen id="recoconfstyle" onreco="processconfirmstyle()"> <salt:grammar src="yes_no_pizza.xml"/> </salt:listen> Εάν μεν ο χρήστης πει ναι τότε το σύστημα τον οδηγεί στη συνέχεια με το: - <salt:prompt id="askextratoppings" oncomplete="recoextratoppingsconfirm.start()"> Would you like to put some extra toppings on? 14/26

15 Εφαρμογή και περιμένει την απάντησή του με το: - <salt:listen id="recoextratoppingsconfirm" onreco="processconfirmtoppings()"> <salt:grammar src="yes_no_pizza.xml"/> </salt:listen> Παρατηρούμε ότι και στην περίπτωση που θέλει ο χρήστης να συνεχίσει με την παραγγελία του αλλά και στην περίπτωση που ερωτάται εάν θέλει να βάλει επιπλέον υλικά η XML γραμματική που διαβάζει το σύστημα είναι από το ίδιο αρχείο (yes_no_pizza.xml) καθώς αναμένει ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ ασχέτως της ερώτησης. Εάν υποτεθεί ότι συνεχιστεί η παραγγελία κανονικά και ο χρήστης ζητήσει και επιπλέον υλικά τότε στο τέλος θα δει (αναλόγως τις επιλογές) κάτι σαν την εικόνα 4: εικόνα 4 Το σύστημα θα συνεχίζει να ρωτάει μέχρις ότου ο χρήστης πει ΟΧΙ (ότι δεν θέλει επιπλέον υλικά). Τότε θα του ζητηθεί να πατήσει το κουμπί Place My Order και θα του ανακοινωθεί από το σύστημα ολοκληρωμένη η παραγγελία του καθώς και η τελική τιμή. Τέλος θα τον αποχαιρετήσει και ευχαριστήσει για την προτίμησή του στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα: <salt:prompt id="askrevieworder" oncomplete="processchecktoppings()"> 15/26

16 Εφαρμογή You have chosen the <salt:value targetelement="customerchoice" targetattribute="value"/> Style <salt:prompt id="manytoppings" oncomplete="totalsum.start()"> combined with the <salt:value targetelement="choiceone" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicetwo" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicethree" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicefour" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicefive" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicesix" targetattribute="value"/> Toppings. <salt:prompt id="totalsum"> The total cost of your order comes to the amount of <salt:value targetelement="sum" targetattribute="value"/>. Thank you for ordering your pizza from DIAMOND'S Pizza House Delivery. Good Byee! Σε περίπτωση που δεν έχει επιλέξει επιπλέον υλικά τότε το κομμάτι που είναι τονισμένο θ αντικατασταθεί από το: <salt:prompt id="notoppings" oncomplete="totalsum.start()"> but no toppings at all! Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί εάν ο χρήστης κατά λάθος δεν έχει δώσει προτιμητέο είδος πίτσας και έχει προχωρήσει στην παραγγελία του δίνοντας ή όχι επιπλέον υλικά. Τότε εάν ζητήσει συνολικό κόστος το σύστημα του απαντάει ότι δεν έχει δώσει το είδος πίτσα που προτιμάει και τον προτρέπει να πατήσει το κουμπί Restart για να ξεκινήσει εκ νέου την παραγγελία: <salt:prompt id="nostyle"> I'm very sorry but it seems 16/26

17 Εφαρμογή that you probably haven't chosen a Favorite Pizza Style. Click on the Restart button to choose your Favorite Pizza Style. Ακολουθεί ο πλήρης κώδικας της.htm σελίδας που φιλοξενείται η SALT εφαρμογή. Επιδέχεται πολλές βελτιώσεις ιδιαίτερα στο τμήμα της jscript λόγω της μη πλήρους γνώσης που υπάρχει από μέρους μου στη συγκεκριμένη γλώσσα. Επίσης ορισμένα στοιχεία της SALT που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί είναι πιθανόν να βελτίωναν το τελικό αποτέλεσμα. Σχετικό ρόλο για την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος παίζει επίσης η αρχική ενασχόλησή μου με το Open Source κομμάτι της εφαρμογής OpenSALT. 17/26

18 Κώδικας HMTL + SALT 6. Κώδικας HTML + SALT <html xmlns:salt="http://www.saltforum.org/2002/salt"> <object id="speechtags" CLASSID="clsid:33cbfc53-a7de-491a-90f3-0e782a7e347a" VIEWASTEXT></object> <?import namespace="salt" implementation="#speechtags"/> <head> </head> <title>salt Project - DIAMOND'S Pizza House Delivery</title> <BODY bgproperties=fixed onload="welcome.start()"><font face="comic Sans MS" color=navy size=1> <CENTER><FONT size=6>diamond's Pizza House Delivery <P><IMG height=150 src="thepizza.gif" width=300 align=middle> </CENTER></FONT> <FORM id="orderformstyle"> <TABLE width=230 align=left bgcolor=#ffffcc border=2> <TBODY> <TD align=middle bgcolor=navy><font color=#ffffcc>pick A Style...</FONT></TD></TR> <TD><IMG alt=* src="slice.gif" align=center>traditional Cheese</TD></TR> <TD><IMG alt=* src="slice.gif" align=center>hawaiian </TD></TR> <TD><IMG alt=* src="slice.gif" align=center>seattle </TD></TR> <TD><IMG alt=* src="slice.gif" align=center>new York </TD></TR> <TD><IMG alt=* src="slice.gif" align=center>the Works </TD></TR> </TBODY></TABLE> </FORM> 18/26

19 Κώδικας HMTL + SALT <FORM id="orderformtoppings"> <TABLE width=220 align=right bgcolor=#ffffcc border=2> <TBODY> <TD align=middle bgcolor=navy><font color=#ffffcc>pick A Topping...</FONT></TD></TR> <TD>Pepperoni </TD></TR> <TD>Onions </TD></TR> <TD>Salmon </TD></TR> <TD>Pineapple </TD></TR> <TD>Anchovies </TD></TR> <TD>Canadian Bacon </TD></TR> </TBODY></TABLE> </FORM> <BR> <CENTER> <input type="submit" size="6" value="continue Order" onclick="askextratoppings.start()"/> </CENTER> <BR> <CENTER> <input type="reset" size="6" value="restart" onclick="resetvalues()"/> </CENTER> <BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> <FORM id="choicestyle"> <TABLE width=230 align=left bgcolor=#ffffcc border=2> <TBODY> <TD align=middle bgcolor=navy><font color=#ffffcc>your Choice...</FONT></TD></TR> <TD><IMG alt=* src="slice.gif" align=center><input type="text" size="22" value="" id="customerchoice"/></td></tr> </TBODY></TABLE> 19/26

20 Κώδικας HMTL + SALT </FORM> <FORM id="choicetoppings"> <TABLE width=220 align=right bgcolor=#ffffcc border=2> <TBODY> <TD align=middle bgcolor=navy><font color=#ffffcc>your Choice(s)...</FONT></TD></TR> <TD><input type="text" size="22" value="" id="choiceone"/></td></tr> <TD><input type="text" size="22" value="" id="choicetwo"/></td></tr> <TD><input type="text" size="22" value="" id="choicethree"/></td></tr> <TD><input type="text" size="22" value="" id="choicefour"/></td></tr> <TD><input type="text" size="22" value="" id="choicefive"/></td></tr> <TD><input type="text" size="22" value="" id="choicesix"/></td></tr> </TBODY></TABLE> </FORM> <BR><BR><BR><BR> <BR><BR><BR><BR> <BR><BR><BR><BR> <BR><BR><BR><BR> <CENTER> <INPUT onclick=speakinstructions.start() type=button value="instructions"> <BR><BR><BR> <FONT size=5><b>order Now!</B><BR><BR></FONT> <FONT size=2><i>the cost for a Pizza is </I> <BR> <I>Each additional topping is 2.00 </I></FONT> <BR><BR> Total = <INPUT size=8 value=0 id="sum"> <BR><BR> <INPUT type=button value="place My Order" onclick="processrevieworder()" /> </CENTER> <!-- SPEECH OUTPUT --> <salt:prompt id="welcome" oncomplete="instructions.start()"> Welcome to DIAMOND'S Pizza House Delivery. 20/26

21 Κώδικας HMTL + SALT <salt:prompt id="instructions"> Click on the Instructions button and find out how this WEB site works. <salt:prompt id="speakinstructions" oncomplete="moreinstructions.start()"> Hi! I am your assistant. First you will be asked to Pick a Style from the table form on your left. Speak clearly into the microphone and pick your favorite style. <salt:prompt id="moreinstructions" oncomplete="yetmoreinstructions.start()"> After having chosen the style you will be prompted for extra toppings. You may choose one at a time. You will be given the option for yes or no. I will keep asking you for extra toppings until you say no. <salt:prompt id="yetmoreinstructions" oncomplete="askfavoritestyle.start()"> Finally you will be prompted to place your order. When you do a total of the placed order will be spoken out for you. PLEASE PLEASE PLEASE DOO speak clearly into the microphone... <salt:prompt id="askfavoritestyle" oncomplete="recofavoritestyle.start()"> What is your favorite pizza style? <salt:prompt id="askconfstyle" oncomplete="recoconfstyle.start()"> You have chosen the <salt:value targetelement="customerchoice" targetattribute="value"/> Style. This is an excellent choice indeed! If you wish to go on with your order say YES. If you are having second thoughts and wish to try again say NO. <salt:prompt id="askextratoppings" oncomplete="recoextratoppingsconfirm.start()"> Would you like to put some extra toppings on? <salt:prompt id="askmoretoppings" oncomplete="recomoretoppings.start()"> What more would you like to put on your pizza? <salt:prompt id="askconftoppings" oncomplete="askextratoppings.start()"> You have chosen the <salt:value targetelement="choiceone" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicetwo" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicethree" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicefour" targetattribute="value"/> 21/26

22 Κώδικας HMTL + SALT <salt:value targetelement="choicefive" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicesix" targetattribute="value"/> Topping. GOOD. <salt:prompt id="continueorder"> Click on the Continue Order button to continue your order. <salt:prompt id="startover"> Click on the Restart button and try again. <salt:prompt id="finalorder"> Click on the Place Order button and I will give you the total cost. <salt:prompt id="nostyle"> I'm very sorry but it seems that you probably haven't chosen a Favorite Pizza Style. Click on the Restart button to choose your Favorite Pizza Style. <salt:prompt id="askrevieworder" oncomplete="processchecktoppings()"> You have chosen the <salt:value targetelement="customerchoice" targetattribute="value"/> Style <salt:prompt id="manytoppings" oncomplete="totalsum.start()"> combined with the <salt:value targetelement="choiceone" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicetwo" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicethree" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicefour" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicefive" targetattribute="value"/> <salt:value targetelement="choicesix" targetattribute="value"/> Toppings. <salt:prompt id="notoppings" oncomplete="totalsum.start()"> but no toppings at all! 22/26

23 Κώδικας HMTL + SALT <salt:prompt id="totalsum"> The total cost of your order comes to the amount of <salt:value targetelement="sum" targetattribute="value"/>. Thank you for ordering your pizza from DIAMOND'S Pizza House Delivery. Good Byee! <!-- SPEECH INPUT --> <salt:listen id="recofavoritestyle" onreco="procfavoritestyle()"> <salt:grammar src="pizzastyles.xml"/> </salt:listen> <salt:listen id="recoconfstyle" onreco="processconfirmstyle()"> <salt:grammar src="yes_no_pizza.xml"/> </salt:listen> <salt:listen id="recoextratoppingsconfirm" onreco="processconfirmtoppings()"> <salt:grammar src="yes_no_pizza.xml"/> </salt:listen> <salt:listen id="recomoretoppings" onreco="procmoretoppings()"> <salt:grammar src="extratoppings.xml"/> </salt:listen> <br> <br> <script id="script1" language="jscript"> function procfavoritestyle(){ choicestyle.customerchoice.value=recofavoritestyle.text; Sum.value=10; askconfstyle.start(); } function processconfirmstyle(){ if (recoconfstyle.text=="no")startover.start(); if (recoconfstyle.text=="yes")continueorder.start(); } function processconfirmtoppings(){ if (recoextratoppingsconfirm.text=="no")finalorder.start(); if (recoextratoppingsconfirm.text=="yes")askmoretoppings.start(); } function resetvalues(){ 23/26

24 Κώδικας HMTL + SALT choicestyle.customerchoice.value=""; choicetoppings.choiceone.value=""; choicetoppings.choicetwo.value=""; choicetoppings.choicethree.value=""; choicetoppings.choicefour.value=""; choicetoppings.choicefive.value=""; choicetoppings.choicesix.value=""; Sum.value=0; askfavoritestyle.start(); } function processrevieworder(){ if ((choicestyle.customerchoice.value=="")&& (choicetoppings.choiceone.value=="")&& (choicetoppings.choicetwo.value=="")&& (choicetoppings.choicethree.value=="")&& (choicetoppings.choicefour.value=="")&& (choicetoppings.choicefive.value=="")&& (choicetoppings.choicesix.value=="")) nostyle.start(); else askrevieworder.start(); } function processchecktoppings(){ if ((choicetoppings.choiceone.value=="")&& (choicetoppings.choicetwo.value=="")&& (choicetoppings.choicethree.value=="")&& (choicetoppings.choicefour.value=="")&& (choicetoppings.choicefive.value=="")&& (choicetoppings.choicesix.value=="")) notoppings.start(); else manytoppings.start(); } function procmoretoppings(){ if ((choicestyle.customerchoice.value!="")&& (choicetoppings.choiceone.value=="")&& (choicetoppings.choicetwo.value=="")&& (choicetoppings.choicethree.value=="")&& (choicetoppings.choicefour.value=="")&& (choicetoppings.choicefive.value=="")&& (choicetoppings.choicesix.value=="")){ choicetoppings.choiceone.value=recomoretoppings.text; 24/26

25 Κώδικας HMTL + SALT Sum.value=12; askconftoppings.start();} else if ((choicestyle.customerchoice.value!="")&& (choicetoppings.choiceone.value!="")&& (choicetoppings.choicetwo.value=="")&& (choicetoppings.choicethree.value=="")&& (choicetoppings.choicefour.value=="")&& (choicetoppings.choicefive.value=="")&& (choicetoppings.choicesix.value=="")){ choicetoppings.choicetwo.value=recomoretoppings.text; Sum.value=14; askconftoppings.start();} else if ((choicestyle.customerchoice.value!="")&& (choicetoppings.choiceone.value!="")&& (choicetoppings.choicetwo.value!="")&& (choicetoppings.choicethree.value=="")&& (choicetoppings.choicefour.value=="")&& (choicetoppings.choicefive.value=="")&& (choicetoppings.choicesix.value=="")){ choicetoppings.choicethree.value=recomoretoppings.text; Sum.value=16; askconftoppings.start();} else if ((choicestyle.customerchoice.value!="")&& (choicetoppings.choiceone.value!="")&& (choicetoppings.choicetwo.value!="")&& (choicetoppings.choicethree.value!="")&& (choicetoppings.choicefour.value=="")&& (choicetoppings.choicefive.value=="")&& (choicetoppings.choicesix.value=="")){ choicetoppings.choicefour.value=recomoretoppings.text; Sum.value=18; askconftoppings.start();} else if ((choicestyle.customerchoice.value!="")&& (choicetoppings.choiceone.value!="")&& (choicetoppings.choicetwo.value!="")&& (choicetoppings.choicethree.value!="")&& (choicetoppings.choicefour.value!="")&& (choicetoppings.choicefive.value=="")&& (choicetoppings.choicesix.value=="")){ choicetoppings.choicefive.value=recomoretoppings.text; Sum.value=20; askconftoppings.start();} else if ((choicestyle.customerchoice.value!="")&& (choicetoppings.choiceone.value!="")&& (choicetoppings.choicetwo.value!="")&& 25/26

Ζωντανή τάξη μαθήματος

Ζωντανή τάξη μαθήματος Ζωντανή τάξη μαθήματος Οδηγός Χρήσης Εκπαιδευόμενου Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπρομηθέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ... 2 1.1 Εισαγωγή... 4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΑΞΗΣ... 5 2.1 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 2014 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ H HTML είναι μία γλώσσα σήμανσης και αποτελεί την κύρια γλώσσα δημιουργίας ιστοσελίδων του διαδικτύου. Είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα και να συμμετέχετε στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης θα χρειαστείτε:

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα και να συμμετέχετε στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης θα χρειαστείτε: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα και να συμμετέχετε στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης θα χρειαστείτε: Υπολογιστή με Windows, Linux, ή Mac. Σύνδεση στο Internet.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΥΥ-105: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16) ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΡΕΜΑΛΑ» Εισαγωγή Η κρεμάλα είναι ένα δημοφιλές παιχνίδι που παίζεται

Διαβάστε περισσότερα

DreamSpark. Τώρα λοιπόν που μάθατε περι τίνος πρόκειται, ας δούμε πώς μπορεί κάποιος να κατεβάσει λογισμικό από το site του DreamSpark.

DreamSpark. Τώρα λοιπόν που μάθατε περι τίνος πρόκειται, ας δούμε πώς μπορεί κάποιος να κατεβάσει λογισμικό από το site του DreamSpark. DreamSpark Το DreamSpark είναι μια πρωτοβουλία της Microsoft, για δωρεάν παροχή λογισμικού σε φοιτητές και άλλα μέλη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, για ερευνητικούς-εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι μόνο. To λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προϋποθέσεις

Τεχνικές προϋποθέσεις Τεχνικές προϋποθέσεις Υποστήριξη Windows Επεξεργαστής Intel Core Duo CPU.XX GHz ή AMD. ( GB of RAM προτεινόμενο) Ενεργά JavaScript και Cookies Active X, ενεργό για τον Microsoft Internet Explorer (προτεινόμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης K&I LMS User Manual. Για γονείς

Εγχειρίδιο Χρήσης K&I LMS User Manual. Για γονείς Εγχειρίδιο Χρήσης K&I LMS User Manual Για γονείς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 2 2. Επεξήγηση Διεπαφής Χρήστη... 2 2.1 Μπάρα Πλοήγησης... 2 2.2 Δομικά Στοιχεία... 2 2.3 Ο HTML κειμενογράφος... 2 3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως συνεδρία θα χρειαστείτε: έναν προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, [βέλτιστη επιλογή: σύγχρονος Η/Υ με Windows

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ Συμβουλές για ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος 1. Για την σωστή παρακολούθηση των συμμετεχόντων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν ακουστικά κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της Unity

Εγκατάσταση της Unity Εγκατάσταση της Unity Όπως έχουμε πει, θα χρησιμοποιήσουμε την Unity για να φτιάξουμε τα παιχνίδια μας. Η Unity είναι μια μηχανή παιχνιδιών (game engine). Τι σημαίνει όμως αυτό; Σημαίνει απλά ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE Η διαδικασία μεταφοράς του υλικού ενός μαθήματος από την πλατφόρμα Blackboard Vista στην πλατφόρμα Moodle σε βήματα είναι η ακόλουθη:

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα;

Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα; Εισαγωγή Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα; 1. Σελίδα μαθήματος Εγγραφή Ο κάθε φοιτητής πρέπει να κάνει εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα e-class

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #7η: Εισαγωγή στη γλώσσα σεναρίου Javascript, δομή σεναρίων Javascript,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στην PHP Περιεχόμενα Περιεχόμενα PHP και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις Παράδειγματα 1 Βιβλιογραφία Ενότητας Βιβλιογραφία [Lane 2004]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

NetBeans και σχετικά προγράμματα. Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα

NetBeans και σχετικά προγράμματα. Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα NetBeans και σχετικά προγράμματα Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα Ατζέντα Εγκατάσταση προγραμμάτων Java NetBeans MySQL Δημιουργία απλής εφαρμογής διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυµέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Εργαστήριο #1ο: Εισαγωγή στην HTML Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η HTML; Τί είναι οι ετικέτες (tags); Πώς είναι μια ετικέτα (tag);

Τι είναι η HTML; Τί είναι οι ετικέτες (tags); Πώς είναι μια ετικέτα (tag); Τι είναι η HTML; Η HTML είναι το ακρώνυμο από το Hyper Text Markup Language που σημαίνει γλώσσα χαρακτηρισμού υπερκειμένου. Η χρήση μιας γλώσσας χαρακτηρισμού σημαίνει ότι γράφεται πρώτα το κείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος.

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος. Πρόσβαση μέσω webdav Πριν χρησιμοποιήσουμε το webdav θα πρέπει να κάνουμε login στο Pithos ώστε να αντιγράψουμε τα Credentials που απαιτούνται για την συνέχεια. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 8 Μαρτίου 2001 Hypertext Markup Language (HTML)! Σε μια ιστοσελίδα μπορούν να εμφανίζονται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Java & Java EE 3o Μέρος: Διασφάλιση ασφάλειας σε εφαρμογές Java Enterprise Edition. Κακαρόντζας Γεώργιος

Java & Java EE 3o Μέρος: Διασφάλιση ασφάλειας σε εφαρμογές Java Enterprise Edition. Κακαρόντζας Γεώργιος Java & Java EE 3o Μέρος: Διασφάλιση ασφάλειας σε εφαρμογές Java Enterprise Edition Κακαρόντζας Γεώργιος Μεθοδολογία Θα υλοποιήσουμε την λεγόμενη πιστοποίηση μέσω φόρμας στοιχείων εισόδου (form-based authentication)

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο PEBBLE χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Grundtvig. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Πακέτο Εργασίας 2

Το έργο PEBBLE χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Grundtvig. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Πακέτο Εργασίας 2 Το έργο PEBBLE χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Grundtvig ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Πακέτο Εργασίας 2 Ιούνιος, 2015 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο 11.1 Γενική Εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML (HyperText Markup Language); Είναι μια γλώσσα σήμανσης (Markup) με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση σελίδων του Παγκόσμιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον διαχείρισης του WordPress (Back End)

Το περιβάλλον διαχείρισης του WordPress (Back End) Το περιβάλλον διαχείρισης του WordPress (Back End) Α. Η σύνδεση μας στο Back End Πληκτρολογούμε στη URL του browser (Internet explorer, Mozilla, Google chrome, ) που χρησιμοποιούμε στον υπολογιστή μας,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML)

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) 1. Δημιουργία μιας απλής σελίδας HTML Ανοίξτε το Notepad ακολουθώντας τη διαδρομή Start All Programs Accessories Notepad Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων με Φόρμες

Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων με Φόρμες Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων με Φόρμες Οι φόρμες αποτελούν τον πιο δημοφιλή τρόπο για τη συλλογή δεδομένων μέσω του World Wide Web (WWW). Επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν με τη βοήθεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου.

Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου. Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου. 1 η ΑΣΚΗΣΗ Οι HTML σελίδες είναι απλές σελίδες κειμένου και μπορούν να δημιουργηθούν από οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού Δια Βιου Μάθηση: Πολιτικές και Πρόγραμμα Συντονισμός του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS Το Σύστημα Διαπίστευσης της

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες

11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες 11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες Σκοπός του Εργαστηρίου: Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η εμβάθυνση σε συχνά χρησιμοποιούμενες ετικέτες HTML, όπως οι πίνακες και οι λίστες, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή αναζήτησης βασισμένη σε AJAX και Soundex. Πτυχιακή Εργασία

Μηχανή αναζήτησης βασισμένη σε AJAX και Soundex. Πτυχιακή Εργασία ΒίΟΜηγανικτί Πλΐΐοοφορική Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Μηχανή αναζήτησης βασισμένη σε AJAX και Soundex Πτυχιακή Εργασία llai')/>oc Ντυαένο^ Επιβλέττων Κ αθηγητής: Δμ Στέλιος Παπαδάκης ΚΑΒΑΛΑ 2008 Βιοαΐίγανίκή ΠληροφορικτΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης...

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... Περιεχόμενα 1 Γενικά... 3 2 Απαραίτητο λογισμικό... 3 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 4 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 5 Έξοδος από την πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 10 SQLearn

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP

ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP Το Microsoft PowerPoint είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων σε μορφή διαφανειών (slides). Πώς ξεκιινάς το πρόγραμμα κουμπί Start. 2. Βάλε το δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ιευρυµένη Επιχείρηση Ενότητα Ηλεκτρονικής Μάθησης. «CourseLab» 3ο Φροντιστήριο. Ιωάννα Ταλάντη Υπ. ιδάκτωρ, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας

Η ιευρυµένη Επιχείρηση Ενότητα Ηλεκτρονικής Μάθησης. «CourseLab» 3ο Φροντιστήριο. Ιωάννα Ταλάντη Υπ. ιδάκτωρ, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Η ιευρυµένη Επιχείρηση Ενότητα Ηλεκτρονικής Μάθησης «CourseLab» 3ο Φροντιστήριο Ιωάννα Ταλάντη Υπ. ιδάκτωρ, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας italanti@aueb.gr Actions and Events 1 Events common

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας My Cyta

Οδηγός Διαχείρισης Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας My Cyta Οδηγός Διαχείρισης Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας My Cyta 1. Εισαγωγή 2. Δημιουργία Λογαριασμού πρόσβασης στην ιστοσελίδα My Cyta 3. Διαχείριση των υπηρεσιών 3.1 Προσθήκη αριθμού ευρυζωνικής

Διαβάστε περισσότερα

TEC510 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Ε εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Γιώργος Μηλιώτης

TEC510 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Ε εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Γιώργος Μηλιώτης TEC510 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Ε εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Γιώργος Μηλιώτης Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ A) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BROWSER MOZILLA FIREFOX Πληκτρολογούμε στο browser τη διεύθυνση http://www.nmc.teicrete.gr/ Αυτή είναι η σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor 1 η Εργασία Απαιτήσεις 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο (διότι οι εφαρμογές δημιουργούνται online) 2. Εγκατεστημένος ο Browser Google Chrome 3. Υπαρκτός λογαριασμός Gmail 4. Κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL)

ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL) ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL) Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΣΤ 3 2.1 Η σύνδεση με το σύστημα (log-in) 3 2.2 Έλεγχος του ήχου για το

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4α. Υπερκείμενο και HTML. Ημερομηνία :... Τμήμα :... Ονοματεπώνυμο :...

ΑΣΠΑΙΤΕ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4α. Υπερκείμενο και HTML. Ημερομηνία :... Τμήμα :... Ονοματεπώνυμο :... ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4α Υπερκείμενο και HTML ΑΣΠΑΙΤΕ Ημερομηνία :... Τμήμα :... Ονοματεπώνυμο :... Η HTML (HyperText Markup Language) είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δομή και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα